Αναζήτηση / Search

Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

114η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (4/4)114η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (4/4)

45. ΠΑΛΑΙΟΤΥΠΑ [771-783]
771   PANTONIUS SUCQUET., DEN WECH DES EUWICH LEVENS (Η ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΖΩΗΣ)., εκδ. Antwerpen 1648, σσ. 900, σητόβρωτο, βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, χαρακτικό στη σελίδα τίτλου.                             150-300
772   [ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ] WOLFIUS HIERONYMUS, ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑ. ISOCRATIS SCRIPTA, QUAE QUIDEM NUNC EXTANT, OMNIA GRAECOLATINA. Cum Rerum & Verborum Indice. Basileae, per Hieronymum Gemusaeum 1594, σσ. 14 χ.αρ.+1122+index χ.α. Με ξυλόγραφα πρωτογράμματα. Κειμ. Ελλην. & λατινικά. Καλλιτεχνική περγαμηνώα βιβλιοδεσία εποχής με έκτυπες παραστάσεις και κοσμήματα.                500-1000
773   ΘΕΜΙΣΤΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ, ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΡΑΔΟΥΣ ΕΠΙΚΛΗΘΕΝΤΟΣ, ΛΟΓΟΙ ΕΞ ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ. THEMISTI PHILOSOPHI, EUPHRADAE DICTI, ORATIONES SEX AUGUSTALES. Ad Constantium Jovianum Valentem….cum notis ad politica, historias, mores & leges. Ambergae Palatin, typ. J. Shonfeldii, 1605, σσ. 230 +20 χ.αρ. Κειμ. Ελλην. & λατιν. Και σχόλια. [μαζί δεμ.] [ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΥΣ] DIONYSII HALICARNASSEI, De Collocatione Verborum Graece et Latine. Simon Bircovius. Samosci, typ. Martinus Lenscius, 1604, σσ. 136+60 χ. αρ. + index. Κειμ. Ελλην. & λατιν. Περγαμηνώα βιβλιοδ. εποχής.                           600-1000
774   [ΦΩΤΙΟΣ] PHOTII PATRIARCAE CONSTANTINOPOLITANI, NOMOCANON [ΝΟΜΟΚΑΝΩΝ]. Cum commentariis Th. Balsamonis Patriarchae Antiocheni. Christophorus Iustellus ex Bibliotheca Palatina. Lutetiae Parisiorum apud Abrahamum Pacard, 1615, σσ. 287. Κειμ. Ελληνικό & λατινικό. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής.                                                                                700-1250
775   ΑΘΗΝΑΙΟΥ, ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ. ATHENAEI DEIPNOSOPHISTARUM LIBRI QUINDECIM. Cum Jacobi Dalechampii Cadomensis….Iuxta Isaaci Casauboni, Animadversionum in Athenaei Dipnosophistas Libri quindecim, Lugduni, I.A. Huguetan& Marci Antonii Ravard 1657, σσ. 812+index (χ. αριθμ. σελ.)+998 + index (χ. αριθμ. σελ.). Σχ. Φύλλου Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες. Κειμ. Ελλην. & λατιν.                                                                                                                                             800-1200
776   ΩΚΕΛΛΟΣ Ο ΛΕΥΚΑΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ., ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΦΥΣΕΩΣ, OCELLUS LUCANUS PHILOSOPHUS DE UNIVERSI NATURA, textum e Graeco in Latinum translutit, collatisque multis exemplaribus etiam M. SS. Emendavit, Paraphrasi, & Commentario illustravit CAROLUS EMMANUEL VISSANIUS BONONIENSIS PARS PHYSICA. Ad Eminentiff. & Reverendiff. Principem FRANCISCUM BARBERINUM S.R.E. Card. Vicecancellarium, Apud JOANNEM BLAEV, Amstelodami 1661. (Περιλαμβάνει δύο μέρη: Φυσικά - Πολιτικά, κείμενο λατινικό με εδάφια ελληνικά). Από σελ. 1 έως και 52, επιδιόρθωση στα περιθώρια του κειμένου κυρίως. Βιβλιοδ. σύγχρονη, σσ. 24+319+index.                                                                                                                      220-320
777   [ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ] IULIUS CAESAR., DE BELLO GALLICO, μτφρ. στην ελληνική υπό Μάξιμου Πλανούδη, κείμενο λατινικό με ελληνική μετάφραση, εκδ. Frankfort 1669, σσ. 1046, δεμ. (φθορές - μικρές οπές).                               1-…
778   ΦΑΛΑΡΙΔΟΣ ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΩΝ ΤΥΡΑΝΝΟΥ, ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ. AGRIGENTINORUM TYRANNI EPISTOLAE. Annitationibus & Vita authoris C. Boyle. Εκ Θεάτρου εν Οξονία 1695, Johannes Crooke, σσ. 156+index. Mε μια ξυλόγραφη βινιέτα στη σελ.τίτλου και μια ολοσέλιδη χαλκογραφία έναντι της σελ. τίτλου. Κειμ. Ελλην. και σχόλια λατινικά. Περγαμηνώα βιβλιοδεσία εποχής.             200-400
779   [AΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ] ARISTOPHANIS COMOEDIAE UNDECIM GRAECE ET LATINE… Com scholiis antiquis …accedunt notae… primum eduntur Isaaci Casauboni in equites, illustris. Ezech. Spanhemii, in trew priores Richard Bentleji…et indices L. Kusterus. Amstelodami, Th. Fritsch, 1710, σσ. 28+580+idices (χ. αριθμ. σελ.)+324. Σχ. Φύλλου - Κειμ. Ελλην. & λατιν. Με χαλκόγραφα και ξυλόγραφα κοσμήματα εντός κειμ. Δερμ. βιβλιοδ. (Βλ. Παπαδόπουλος 582).                                                                        800-1500
780   [ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ] THUCYDIDE, L’ HISTOIRE DE THUCYDIDE DE LA GUERRE DU PELOPONNESE, (ο πελοποννησιακός πόλεμος του Θουκυδίδη), τόμος 1ος, εκδ. Amsterdam 1713, σσ. 287, δεμένο.                                            1-…
781   [ΦΛΑΒΙΟΣ ΙΩΣΗΠΟΣ - ΑΠΑΝΤΑ] FLAVII JOSEPHI, OPERA OMNIA GRAECE ET LATINE. Cum notis & nova versione Joannis Hudsoni. Accedunt notae ineditae J. Coccei, E. Spanhemii, H. Relandi…adjiciuntur in fine C. Daubuz LIBRI DUO PRO TESTIMONIO, Epistolae virorum Doctotum…omnia collegit Sigebertus Havercampus, in tomis duobus. Amstelaedami, Lugduni, Ultrajecti apud Wetstenios, Luchtmans, Broedelet, 1726, 2 τόμοι. Σχήμα φύλλου (folio). Με μια ολοσέλιδα χαλκογραφία έναντι της σελ. τίτλου με τη μούσα του Φλάβιου Ιώσηπου, με ολοσέλιδες χαλκογραφίες αρχαίων νομισμάτων και πολλά χαλκόγραφα κοσμήματα. Σσ. 982+520+481+index. Κειμ. Ελλην. & λατιν. Δυο μεγάλοι τόμοι με περγαμηνώα καλλιτεχνική βιβλιοδεσία εποχής.                                                         1000-2000
782   PUFENDORFF, INTRODUCTION A L’ HISTOIRE MODERNE, GENERALE ET POLITIQUE DE L’ UNIVERS, τόμος 4ος, ένα από τα κλασικά έργα του Pufendorff, περιέχει περιγραφές: Ουγγαρίας, Βοημίας, Ρωσσίας, Σουηδίας, Πολωνίας, εκδ. Paris 1756, σσ. 488+57, δεμένο, σε καλή κατάσταση.                                                                                                                        1-…
782β Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ. “VETUS TESTAMENTUM GRAECUM”, Amstelodami (περ. 1790) σ. 994. Ελλην. Κειμ. Δερμ. Βιβλιοδ. Με κολοβή σελ. τίτλου (σχισμένη στην άκρη). Ξυλόγραφα κοσμήματα. 140-180
783   GOLDONI CARLO., COMMEDIE ET TRAGEDIE IN VERSI DI VARIO METRO, εκδ. Venezia 1792, σσ. 400 περ., με χαρακτικά εντός και εκτός κειμένου, δεμένο, σητόβρωτο.                                                                                     70-120
Βλέπε και: 144

46. ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΔΙΑΦΟΡΑ [784-807]
784   ΜΕΓΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ. ΧΡΩΜΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ. Ο ΜΕΓΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΑΙ Ο Μ. ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΑΝΙΣΧΥΡΟΣ. «NAPOLEON POWERFUL AND NAPOLEON POWERLESS». Στη μια όψη επιθεωρώντας τον στρατό του και στην άλλη όψη ατενίζοντας τη θάλασσα. 1850 περ. Σε πλαίσιο με διπλό τζάμι (38Χ38 εκ.)                          60-90
785   BEKKERO IMMANUELE., APPIANI ALEXANDRINI HISTORIA ROMANA. Ιστορία των εμφυλίων πολέμων της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, κείμενο ελληνικό, εκδ. Lipsiae 1853, σσ. 938.                                                                      50-100
786   LAMARCHE H., HISTOIRE DE LA GUERRE D’ ORIENT, (ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ), δύο τόμοι, εκδ. Barba 1855 π. Σσ. 63+84+80+21, 80+96+96, λινόδετoι. Ο πρώτος τόμος αποκολλημένος στη ράχη. Με πολλούς χάρτες και εικόνες (2)    60-120
787   ΙΡΒΙΝΓ Κ Γ., ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Σύντομη επισκόπηση της ελληνικής αρχαιολογίας, εκδ. Αντωνιάδης 1858, σσ. 160, δεμένο, ταλαιπωρημένο.                                                                                                                      80-160
788   [ΒΡΕΤΟΣ]. ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ 5 ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ: 1. Ι. Βαρνάβας 2. Λ. Παπαθανασίου 3. Μανουσογιαννάκης 4. Α. Δρακόπουλος 5. Ι. Μαμούρης. Τυπ. Lemercier, 1865 ca. (13x19 εκ.)           20-30
789   ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ. Εγχειρίδιον ελληνικής ιστορίας για το γυμνάσιο, εκδ. Κ. Αντωνιάδου 1875, σσ.364+228+231+122+64. 25-50
790   ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΤΟΜΟΣ Α´ ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΟΜΟΣ Β΄ ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, εκδ. Αντωνιάδης 1886, 1888, σσ. 172+246. Ο τόμος Β´ φέρει αναδιπλούμενο χάρτη, δεμ.  35-70
791   DEBIDOUR A., HISTOIRE DIPLOMATIQUE DE L’ EUROPE, Tome A´ La Sainte-Alliance, Tome B´ La Revolution, εκδ. Alcan 1891, σσ. 460+600, δεμένοι. (2)                                                                                                            70-130
792   ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ Γ., ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ, Με φωτογραφία του Χ. Τρικούπη, εκδ. Γεωργίου Φέξη 1896, σσ. 384. Δεμένο.                                                                                                                                                  40-80
793   [ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ] IORGA N., NOTES ET EXTRAITS POUR SERVIR A L’ HISTOIRE DES CROISADES AU XVe SIECLE, εκδ. Bucarest 1915, σσ. 378, χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο.                                                                             40-80
794   ΝΙΤΤΙ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ., Η ΕΥΡΩΠΗ ΧΩΡΙΣ ΕΙΡΗΝΗΝ, μετάφραση από τα ιταλικά, εκδ. Βασιλείου 1922, σσ. 264, χαρτόδετο σε μέτρια κατάσταση (εξώφυλλα και φύλλα αποκολλημένα).                                                                 20-40
795   L’ ABBE PREVOST., HISTOIRE DU CHEVALIER DES GRIEUX ET DE MANON LESCAUT, ιστορικό ιπποτικό μυθιστόρημα του 18ου αι., στη Γαλλία. Εκδ. Piazza 1923, σσ. 238.                                                                                   35-70
796   [ΑΙΓΥΠΤΟΣ-LE ROI FOUAD 1er], L’ EGYPTE. APERCU HISTORIQUE ET GEOGRAFIQUE GOUVERNEMENT ET INSTITUTIONS VIE ECONOMIQUE ET SOCIALE, εκδ. Caire 1926, σσ. 456, με αναδιπλούμενους χάρτες και φωτογραφία του βασιλιά τη Αιγύπτου.      40-80
797   ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ., ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ. Ιστορία της ελλάδος μετά την μικρασιατική καταστροφή, εκδ. Σφενδόνη 1926, σσ. 40, χαρτόδετο, (αποκολλημένη ράχη).        30-60
798   [ΙΣΠΑΝΙΑ-L’ ILLUSTRATION], LE MARTYRE DES OEUVRES D’ ART. GUERRE CIVILE EN ESPAGNE. Λεύκωμα με εικόνες από έργα τέχνης ισπανών καλλιτεχνών που καταστράφηκαν κατά τον εμφύλιο πόλεμο της Ισπανίας, εκδ. L’ Illustration 1938, σσ. 40, αποκολλημένο εξώφυλλο.                                                                                                                                40-80
799   GUNTER HEINRICH., DAS DEUTSCHE MITTELALTER. ZWEITE HALFTE: DAS VOLK (SPATMITTELALTER), [ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Ο ΛΑΟΣ (ΟΨΙΜΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ], εκδ. Herder 1939, σσ. 304, δεμένο.  30-60
800   HOLTZMANN ROBERT., GESCHICHTE DER SACHSISCHEN KAISERZEIT. [Ιστορία της αυτοκρατορίας της Σαξωνίας κατά τον μεσαίωνα (900-1024)], εκδ. Munchen 1941, σσ. 568, φωτογραφία εντός, χάρτης, και γεννεαλογικός πίνακας, δεμ.                40-80
801   ZISCHKA ANTON., DIE AUFERSTEHUNG ARABIENS, IBN SAUDS WEG UND ZIEL. Η ανόρθωση των Αράβων ειδωμένη μέσα από την πορεία του Ibn Saud, εκδ. Leipzig 1942, σσ. 247, δεμένο, φθορές.                                       30-60
802   ROSNER CURT., Η ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ ΑΠΟ ΕΙΚΟΣΑΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΝ ΔΡΑΣΙΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1924-1944, εκδ. Αετός 1944, σσ. 205, αποκολλημένα φύλλα.                                                         40-80
803   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ, ΕΛΛΑΣ. ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, εκδ. 1950, σσ. 208.           30-60
804   ΛΑΣΚΑΡΙΣ Σ. Θ., ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ (1914-1939), έκδ. «Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου», Θεσσαλονίκη 1954. σσ. 304.                                                                                                    20-35
805   ΜΠΡΕΝΤΑΝΟ ΦΡΑΝΤΣ ΦΟΥΝΚ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ. Οι τέχνες και τα γράμματα κατά την Αναγέννηση, εκδ. Γκοβόστη χχ, σσ.310, δεμένο.  30-60
806   MAUVRAC JULIEN, LA CONQUETE DE MADAGASCAR. Ιστορία της κατάκτησης της Μαδαγασκάρης από τους Γάλλους, εκδ. Geffroy χ.χ., σσ. 191, ξεκολλημένο.                                                                                                            50-100
807   ΑΝΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΤΣΑΠΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ (ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ Α´ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, εκδ. Πατσιλινάκος χχ, σσ. 199, ταλαιπωρημένο.  15-25
Βλέπε και: 111, 960, 133, 114, 626, 556, 757, 717, 956, 756, 164, 254, 260, 808, 199, 86, 401, 755, 540, 782, 734, 125, 632, 703, 382, 864, 601, 727, 973, 732, 683, 606

47. ΔΙΚΑΙΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ [808-848]
808   ΚΑΛΛΙΓΑΣ Π., ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΠΟΛΙΤΕΥΕΤΑΙ, τόμος Α´. Η επιρροή του νεοελληνικού δικαίου από το αντίστοιχο ρωμαϊκό, εκδ. ιδιωτική 1958, δεμένο.                                                               25-40
809   ΔΕΦΝΕΡΟΣ ΜΙΧΑΗ., ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Υπεράσπιση του ελληνικού πυροβολικού ως απάντηση του γράφοντος στις μομφές του Στέφανου Ξένου, εκδ. Τυπογραφείο του Κάλλους 1882, σσ. 60, (αποκολλημένα εξώφυλλα).   45-70
810   ΠΟΑΡΩ Ε., ΗΘΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ. ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ, μτφρ. Κοντογιάννης Π. Ι., εκδ. ιδιωτική 1890.                                                                                                                                         50-80
811   ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ Θ Ν., ΠΕΜΠΤΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΩΝ, εκδ, Βλαστός 1894, σσ. 459, δεμ.                                                                                                                   20-40
812   ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ., ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ήτοι συλλογή των διεπόντων τον στρατόν νόμων, διαταγμάτων και διαταγών, τεύχος 12ο, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, 1900. (Ο σ. είναι πατέρας του ποιητή Ναπ. Λαπαθιώτη). Δεμ., σσ. 278. Ελαφρώς ταλαιπωρημένο.               15-25
813   ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ., Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΤΗ ΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ [ακολουθεί: Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ, Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΔΙΚΗΣ ΩΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ, Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ]. Εγχειρίδια Δικονομίας, εκδ. Εστία 1912, εκδ. Σακελλαρίου 1916, εκδ. Νομικής 1911, εκδ. Σακελλαρίου 1910, εκδ. Σακελλαρίου 1909, σσ. 43+42+26+136+110+51, δεμ., σχετικά ταλαιπωρημένο.                40-80
814   ΚΑΖΑΖΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ., Ο ΚΟΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ), τυπ. «Πανελληνίου Κράτους», 1910. Αποκολλημένη ράχη, σσ. 339.                                                                                                 20-30
815   DUPUIS CHARLES., LE DROIT DE LA GUERRE MARITIME D’ APRES LES CONFERENCES DE LA HAYE ET DE LONDRES, εκδ. Pedone 1911, σσ. 621.                                                                                                                          45-65
816   ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Εγχειρίδιον Λογιστικής, εκδ. Σιδέρης 1912, σσ. 656.                                                                                                                                                  20-40
817   BELLET DANIEL., L’ EVOLUTION DE L’ INDUSTRIE. Δοκίμιο για την εξέλιξη της βιομηχανικής επανάστασης από οικονομική και πολιτική σκοπιά, εκδ. Flammarion 1914, σσ. 346, ταλαιπωρημένο.                                                       15-25
818   ΛΙΒΑΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΓΩΓΗΣ, εκδ. Ραφτάνη 1917, σσ. 281. 20-40
819   MICHELS ROBERT., PARTΕS POLITIQUES. ESSAI SUR LES TENDANCES OLIGARCHIQUES DES DEMOCRATIES, εκδ.Flammarion 1919, σσ. 313, δεμ.                                                                                                                   15-20
820   ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΠΟ., ΜΑΧΗ-ΕΠΙΘΕΣΙΣ-ΑΜΥΝΑ, εγχειρίδιον για τον καλό στρατιώτη, εκδ. Ελευθερουδάκης 1921, σσ. 123, ταλαιπωρημένο.  15-20
821   ΜΑΝΑΙΑΣ ΣΤΑΘΗΣ., ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ, εκδ. Καμινάρη 1925, σσ. 164, φθαρμ.               30-60
822   MUGEL OSKAR., DAS GESAMTE AUFWERTUNGSRECHT, [ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ], εκδ. Liebmann 1927, σσ. 1291, δεμ.                                                                                                                                 25-35
823   ΡΑΚΤΙΒΑΝ Μ., ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΙΣΤΕΥΩ, εκδ. Πυρσός 1931, σσ. 135, φύλλα αποκολλημένα. 40-80
824   ΡΟΪΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ., ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ, ΡΩΜΑΪΚΟΝ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΤΟ ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ, εκδ. Φέξη 1931, σσ. 298, δεμ.               20-25
825   ΡΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν., ΤΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΥ ΧΗΡΑΣ, εκδ. Βλαστός 1932, σσ. 103.       10-20
826   FRIED FERDINAND., LA FIN DU CAPITALISME, [ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ], εκδ. Grasset 1932, σσ. 310.                20-25
827   ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν., ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Εγχειρίδιον οικονομικής επιστήμης, εκδ. Περγαμαλή 1932, σσ. 554 (ξεκολλημένο).                                                                                                                         25-50
828   ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ Γ., ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, εκδ. 1933, σσ.221+170+268+134.       20-40
829   ΘΑΝΟΥ ΝΙΚΟΣ., ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Τι πρέπει να κάνουν οι κοινοτάρχες και οι υφιστάμενοί τους, εκδ. Κοινότης 1934, σσ. 400+143, δεμένο.          35-45
830   ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ., ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΟΜΟΣ Α´, δεδομένα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος της εποχής, εκδ. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 1935, σσ. 356, φθαρμ.                                     10-20
831   RICARDO DAVID., ΑΡΧΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, μτφρ. Κωνσταντινόης Νικ., εκδ. Γκοβόστης 1938, σσ. 414.                                                                                                                                                  25-35
832   ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ ΧΡ., ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΟΜΟΣ Α´, εκδ. Φλάμμα 1939, σσ. 325.      25-35
833   ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓ. Γ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ-ΑΠΟΔΗΜΙΑ- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ. Νομικές διατάξεις κ.ά., εκδ. Μαυρομμάτη 1939, σσ.146, άκοπο.                                                                                 20-40
834   PIATIER ANDRE., L’ ECONOMIE DE GUERRE, [ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ], εκδ. Paris 1939, σσ. 304.              10-20
835   ROBBINS LIONEL., ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, εκδ. Μέλισσα 1942, σσ. 125, ξεκολλημένο.                                                                                                                            20-40
836   WEBER ADOLF., KURZGEFASSTE VOLKSWIRTSHCAFTSLEHRE, εκδ. Berlin 1941, σσ. 261, δεμ.               20-40
837   ΘΗΒΑΙΟΥ Χ Γ., ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΚΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ, εκδ. Εθνικόν Τυπογραφείον 1946, σσ. 39, φθαρμένο.                                                                                  15-20
838   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ., ΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΤΟΣ, εκδ. Παπαζήσης 1950, σσ. 124.            25-35
839   ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ., ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (1952). Αφορά στο σύνταγμα που ψηφίστηκε το 1952, εκδ. Εθνικό Τυπογραφείο 1952, σσ. 132.                                                                                                                                           25-40
840   ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ ΤΙΜ., ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗ Η ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ, εκδ. Επιστημονικά Χρονικά 1956, σσ. 12.          15-20
841   ΚΕΡΑΣΣΩΤΗΣ ΠΑΝΟΣ., Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ, [1956 περ.], από την βιομηχανία και την βιοτεχνία στην αρχαία Ελλάδα έως τους κλάδους της σημερινής μας βιομηχανίας. Εικονογραφημένη έκδοση. Πρόλογος στα ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά, (με λίγες σημειώσεις). Σχ. πλάγιο, σσ. 95.                                                                                                                                       40-70
842   [ΖΟΛΩΤΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ] ZOLOTAS XENOPHON., MONETARY EQUILIBRIUM AND ECONOMIC DEVELOPMENT, εκδ. Princeton 1965, σσ. 223, δεμένο.                                                                                                             35-50
843   ΧΟΥΜΑΝΙΔΗΣ Λ Θ., Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 15ου ΑΙΩΝΟΣ., εκδ. 1965, σσ. 310.                                                                                                30-60
844   BENGTSON HERMANN., DIE STRATEGIE IN DER HELLENISTISCHEN ZEIT, EIN BEITRAG ZUM ANTIKEN STAATSRECHT, ΤΟΜΟΣ 3ος, ???εκδ. Becks 1967, σσ. 296.                                                                            15-25
845   ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ., ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, το αναθεωρημένο σύνταγμα της μεταπολίτευσης, εκδ. Εθνικό Τυπογραφείο 1976, σσ. 115.                                                                                                                                           10-15
846   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ., ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, εκλαϊκευμένη απόδοση και συνοπτική ανάλυση του συντάγματος, εκδ. Υπουργείο Δικαιοσύνης 1976, σσ. 99.                                                         5-10
847   BERTHELEMY H., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ, ΤΟΜΟΣ Α´: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ-ΔΗΜΠΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΙΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, μτφρ. Στασινόπουλος, εκδ. Κλεισιούνης χχ, σσ. 524.           25-35
848   FISHER IRVING., ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑΙ ΠΛΑΝΑΙ, μτφρ.Λοβέρδος Αλ., Ι., εκδ. Γεράλδων χχ, σσ. 236, άκοπο, φθαρμ.        10-20
Βλέπε και: 131, 553, 1001, 998, 886, 806, 889, 223, 649, 981, 554, 982, 398, 393, 938, 804, 930, 561, 119, 96, 984, 875, 793, 122, 791, 527, 92, 577, 715

48. ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ [849-855]
849   ΧΡΥΣΑΦΗΣ Ι Ε., ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡ’ ΥΜΙΝ ΟΝΤΟΣ ΝΥΝ ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ, εκδ. 1925, σσ. 84, ταλαιπωρημένο.                                                                   15-30
850   ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ Ν., ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ, 1927, σσ. 80. Εικονογραφημένο με απόψεις αρχαίων μνημείων και αγαλμάτων. Σχ. 4ο.               25-40
851   [ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ]., ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ 3ης ΟΜΑΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ, εκδ. ιδιωτική, 1938, σσ. 46.         20-25
852   [OLYMPIC GAMES]., OLYMPIC GAMES AND ART IN GREECE, λεύκωμα με πολλές εικόνες και φωτογραφίες, εκδ. Μακρίς 1956, Χασ. 15-20
853   [ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ] ΧΡΟΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ., 28 ΑΙΩΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ειδικές εκδόσεις Λαμπρόπουλος, 2003. Πλούσια εικονογραφημένο λεύκωμα. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 244.             1-…
854   [ΔΙΣΚΟΒΟΛΟΣ]., ΔΙΣΚΟΒΟΛΟΣ (DISCOBOL). Μπρούτζινο γλυπτό βιομηχανικό. Από τον Καναδά. Διαστ. 19X14 εκ.                20-30
855   ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ., ΕΛΛΑΣ. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΑ, με κείμενο του Ηλία Βενέζη στα γερμανικά, εκδ. Φοίνιξ χχ, σσ. 20+48 φωτογραφίες, δεμ., σε καλή κατάσταση.     15-25


49. ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ [856-883]
856   ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Προτομή του Αλεξάνδρου και απεικόνιση έξι νομισμάτων με τη μορφή του. Χαλκογραφία. (20Χ10 εκ.) [19ου αι.].  20-30
857   [CHOISEUL-GOUFFIER-ΜΥΛΑΣΑ]. ΠΟΛΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟ ΜΕ 27 ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ. Χαλκογραφία. Δυο απεικονίσεις: 1) των αρχαίων ερειπίων με την πύλη στην πόλη και 2) αρχιτεκτονική κάτοψη της αρχαίας πόλης. (25Χ38 εκ.).    30-50
858   [ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ]., «GRAECIAE ANTIQUE», Μappa Νova a F. Delamarche, 1833. Χαλκόγραφος επιχρωματισμένος με υδατοχρώματα χάρτης της Ελλάδας. Εικονίζονται επίσης: Magna Grecia, Creta, Gaudos (Κρήτη, Γαύδος) κ.ά. Διαστάσεις [45x27 εκ.].          70-120
859   [ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ]. Χαρακτικό με 5 σκηνές. Εικονίζονται: 1. Πολεμική σκηνή στη Τροία, 2. Σπαρτιάτης οπλίτης, 3. Αθηναίος πελταστής, 4. Αθηναίοι τοξότες, κ.α. 5. Τοξότες και ακοντιστές. 1850 περ. (33Χ25 εκ.). Σε κορνίζα.    30-50
860   ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΘΡΥΛΙΚΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ. London & New York 1890 ca. (15X18 εκ.).                                                                                                                                                  15-25
861   ΒΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ., ΡΩΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, Η ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ, Βιβλιοθήκη Μαρασλή, τυπ. Π. Δ. Σακελλαρίου, 1903. Φθαρμένη βιβλιοδ., σσ. 801.                                                                                          50-90
862   [ΑΡΓΟΛΙΔΑ] FURST KARL., ZUR ANTHROPOLOGIE DER PRAHISTORISCHEN GRIECHEN IN ARGOLIS, εκδ. Leipzig 1911, σσ. 112, (αποκολλημένα εξώφυλλα).                                                                                                     20-30
863   [ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ] BIEBER MARGARETE., PHOTOGRAPHIEN DES KAISERLICH DEUTSCHEN ARCHAOLOGISCHEN INSTITUTS IN ATHEN, τόμος Α´: Athen und Attika, τόμος Β´: Griechisches Festland ausser Attika. Κατάλογος φωτογραφιών του αρχαιολογικού ινστιτούτου της Γερμανίας στην Αθήνα, εκδ. Ελευθερουδάκης 1912, σσ. 412, δύο τόμοι, ταλαιπωρημένο.                                                                                                                        40-70
864   ΒΡΑΧΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΙΨΩ ΜΑΧΗΣ. Εγχειρίδιο για την Α΄ τάξη του Γυμνασίου, εκδ. Δεληγιάννη 1919, σσ. 257+237+396 (τρία βιβλία σε ένα τόμο, φθάνει μέχρι το 1924 μ.Χ.), δεμ.            30-60
865   ΒΡΑΧΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΝ ΙΨΩ ΜΑΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ. ΔΙΑ ΤΗΝ Β´ ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, εκδ. Δεληγιάννη 1919, σσ. 256, ταλαιπωρημένο. 25-40
866   [ΜΙΛΗΤΟΣ] WIEGAND THEODOR, KRISCHEN FRITZ., MILET, ERGEBNISSE DER AUSGRABUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN SEIT DEM JAHRE 1899, DIE BEFESTIGUNGEN VON HERAKLEIA AM LATMOS, εκδ. Berlin und Leipzig 1922, σσ. 52. Λεύκωμα με πολλές φωτογραφίες τοπίων και κτισμάτων της αρχαίας Μιλήτου, σχέδια και διαγράμματα, βιβλιοδ, (το σώμα σε δύο μέρη).               40-80
867   JARDE A., LA FORMATION DU PEUPLE GREC, εκδ. La Renaissance du Livre 1923, σσ. 425.          15-25
868   GUTTMANN BERNHARD., TAGE IN HELLAS. BLATTER VON EINER REISE. Περιήγηση σε αρχαίους ελληνικούς τόπους, εκδ. Frankfurt am Main 1924, σσ. 214, λινόδετο σε πολύ καλή κατάσταση.                                                        20-45
869   ROSSI GIOVANNI., LE CIVILTA PREELLENICHE DELL’ ORIENTE ANTICO. Οι προελληνικοί πολιτισμοί της ανατολής κατά την αρχαιότητα, εκδ. Τορίνο 1926, σσ.198, φθαρμένο.                                                                                     20-30
870   [ΑΚΡΟΠΟΛΗ]., L’ ACROPOLE. Περιγραφή και πολλές εικόνες των μνημείων του ιερού βράχου της Ακροπόλεως στην Αθήνα, εκδ. Kunstverlag 1930, σσ. 56+104 εικόνες, βιβλιοδ.                                                                                         25-35
871   LORENZ ERICH E G., ALEXANDER DER GROSSE, BILDNIS EINES FUHRERS UND MENSCHEN (Ιστορία του Μέγα Αλεξάνδρου), εκδ. Berlin 1935, σσ. 234+αναδιπλούμενο χάρτης, δεμένο.                                                          20-30
872   VON SCHEFFER THASSILO., HELLENISCHE MYSTERIEN UND ORAKEL, εκδ. Spemann 1940, σσ. 183.  10-20
873   ROSTOVTZEFF MICHAEL., GESCHICHTE DER ALTEN WELT, ERSTER BAND DER ORIENT UND GRIECHENLAND, [ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ], εκδ. Leipzig 1941, σσ. 500, με αναδιπλούμενο χάρτη και εικόνες.    40-80
874   KORNEMANN ERNST., WELTGESCHICHTE DES MITTELMEER-RAUMES. VON PHILIPP II VON MAKEDONIEN BIS MUHAMMED, εκδ. Munchen 1948, σσ. 508, δεμ.                                                                                           25-35
875   ΒΑΡΣΟΣ Γ Ι., ΟΙ ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, εκδ. 1949, σσ. 102.     10-20
876   [UNION ACADEMIQUE INTERNATIONALE], CORPUS VASORUM ANTIQUORUM, DEUTSCHLAND MUNCHEN MUSEUM ANTIKER KLEINSKUNFT (BAND 3). Κατάλογος αγγείων αττικής γεωμετρικής περιόδου, σε πολυτελή έκδοση, με ολοσέλιδες μαυρόασπρες εικόνες, αριθμημένες από 103-152, με λεπτομερή περιγραφή των αγγείων γερμανιστί., εκδ. Munchen 1952, 55+49 πίνακες με εικόνες.                35-75
877   ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ Μ., Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, τ. Α´ ? ??????? ??????Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, εκδ. Αετός, 1952. Σσ. 524.  15-20
878   SCHEFOLD KARL., L‘ ARTE GRECA COME FENOMENO RELIGIOSO, εκδ. Garzanti 1962, σσ.200, 88 εικόνες εκτός κειμένου.             30-40
879   [AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES IN ATHENS]., INSCRIPTIONS FROM THE ATHENIAN AGORA, + WATERWORKS IN THE ATHENIAN AGORA, + POTS AND PANS OF CLASSICAL ATHENS, εκδ. Princeton 1966. Οδηγοί με θέματα από την αρχαία Αθήνα, με πολλές εικόνες από αγγεία, επιγραφές και άλλα αντικείμενα. (3).                                      30-50
880   BOWRA C M., CLASSICAL GREECE. Εικονογραφημένο λεύκωμα με σχολιασμό των εικόνων σε αναφορά με την αρχαία Ελλάδα, εκδ. Τime-Life International 1966, σσ. 192, με εικονογραφημένο εξώφυλλο.                                                   1-…
881   ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΒΑΣ., Ο ΩΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΤΟΥ ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ, 1968. Σσ. 220+63. 5-10
882   ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Αριθμός 1, 1972. Σσ. 76.                                                      15-25
883   [ΛΙΒΑΝΟΣ] BAALBEK., BAALBEK, φωτογραφίες σε άλμπουμ αρχαίων ελληνικών και βυζαντινών μνημείων-εκκλησίες στην περιοχή Baalbek στο Λίβανο, εκδ. Harriz michel χ.χ., σσ. 36  (ελαφρώς ταλαιπωρημένο).                               30-40
Βλέπε και: 657, 363, 44, 581, 455, 582, 668, 679, 50, 678, 852, 674, 55, 608, 515, 696, 161

50. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ [884-892]
884   [ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΕΦΙΠΠΟΣ]. Ξυλογραφία, η οποία περιβάλλεται από ξυλόγραφο πλαίσιο, 1700 περ. (13Χ18 εκ.).       30-50
885   [ΚΟΝΤΑΡΟΜΑΧΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΙΠΠΟΤΩΝ]. Χαρακτικό 1800 περ. (17Χ11 εκ.).              10-20
886   ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ., ΝΕΑΡΑΙ. Συμβολή του αυτοκράτορα στην νομική επιστήμη και διοίκηση της αυτοκρατορίας, εκδ. Εκδοτική Εταιρεία 1898, σσ.448, δεμ.                                                                                                                              40-80
887   RAMBAUD ALFRED., ETUDES SUR L’ HISTOIRE BYZANTINE. Μελέτες για την Βυζαντινή Ιστορία, εκδ. Colin 1922, σσ. 317, δεμ.          25-30
888   ΧΙΛΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ., ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ. Α´ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ. Β´ ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ. Γ´ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΕΣ. Φιλολογικο-ιστορική μελέτη, εκδ. Πυρσός 1938, σσ. 180. Δεμένο.     25-50
889   ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ., ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΜΠΡΟΣ. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ. Λόγος μνημόσυνος για τον ιστορικό και πολιτικό άνδρα, εκδ. 1967, σσ. 35.                                                                                                                             10-15
890   [ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ], CYRILLOMETHODIANUM. Περιοδικό σλαβικών σπουδών, τεύχος ΙΙ, εκδ. Θεσσαλονίκη 1972-1973, σσ. 215.   15-25
891   ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ., CYRILLOMETHODIANUM. Περιοδικό σλαβικών σπουδών, τεύχος ΙV, εκδ. Θεσσαλονίκη 1977, σσ. 203.            15-25
892   ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΡΑΝΤΖΗ, Η ΠΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, μυθιστόρημα, εκδ. χχ, σσ. 391.            20-30
Βλέπε και: 421, 920, 865

51. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ [893-903]
893   ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ., Η ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣ. Μελέτη ιστορικο-καλλιτεχνική, εκδ. Κωνσταντινίδη 1899, σσ. 100, με αναδιπλούμενη κάτοψη του ναού, βιβλιοδ., (ταλαιπωρημένο).                                40-60
894   ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ., ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠ’ ΑΥΤΩΝ. Αρχιτεκτονική και τέχνη βυζαντινών μονών, εκδ. Κουσουλίνος 1910, σσ. 64, (ταλαιπωρημένο).                                                                                                                     25-50
895   PARGOIRE P J., L’EGLISE BYZANTINE DE 527 A 847. Ιστορία των βυζαντινών εκκλησιών από το 527-847 μ.Χ., εκδ. Cabalda 1923, σσ. 413. Εξώφυλλο σχισμένο.                                                                                                                30-60
896   ΚΥΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α., ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Ο ΕΛΛΗΝ. Βιογραφία του έλληνα λογίου και καρδιναλίου Βησσαρίωνα, εκδ. Αετός 1947, τόμοι Α´ και Β´, σσ. 240+270, ο πρώτος τόμος λινόδετος και ο δεύτερος χαρτόδετος σε καλή κατάσταση. 60-120
897   [ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ]. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΨΗΣ. Χαλκογραφία, δοκίμιο (25Χ33 εκ.).     50-70
898   ΛΑΠΠΑΣ ΤΑΚΗΣ., ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ. Περιγραφή και περιήγηση στα μοναστήρια της Βοιωτίας, εκδ. Κένταυρος 1950, σσ. 107.     25-35
899   ΓΚΗΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΙΛ., ΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΜΝΙΤΣΗΣ (ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ), ΕΞ ΕΠΟΨΕΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, εκδ. Ευρώπη 1959, σσ. 283, εικονογραφημένο.        30-60
900   ΜΕΡΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ., ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ. Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ. Ιστορικό, κριτικό και βιογραφικό δοκίμιο για τον έλληνα ζωγράφο, εκδ. ιδιωτική 1966, σσ. 40 + δεκάδες πίνακες του Ελ Γκρέκο. 25-40
901   NICKEL HEINRICH, BYZANTINISCHER KUNSTEXPORT, HALLE - WITTENBERG 1978. Σσ. 309.           10-15
902   [ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ]., ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ, ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ. Λεύκωμα με χάρτες και σχεδιαγράμματα σχετικά με την μονή, εκδ. 1997.                                                                                                                                         40-80
903   CRANAKI MIMICA, GRECE BYZANTINE. Λεύκωμα με φωτογραφίες βυζαντινών εκκλησιών και μοναστηριών, χχ, σσ. 77, σκληρόδετο.      20-35
Βλέπε και: 883

53. ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ – ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ – ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ [904-906]
904   [ΜΑΓΓΙΟΡ ΓΕΝΕΡΑΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-1807], ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ. Ο Παπαδόπουλος στέλνει επιστολή στον Γρηγοράκη όπου τον ευχαριστεί για τις υπηρεσίες του προς τον Αυτοκράτορα-Τσάρο της Ρωσίας καθώς και για τους κόπους του υπέρ της ελευθέρωσης της πατρίδος, 1807. Mονόφυλλο.                                                                   80-140
905   ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ., ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑ, ΒΙΒΛΙΟΝ Η΄, Θ΄, Ι΄, ΗΤΟΙ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ (1453-1789), εκδ. Γερμανός Αφθονίδου Σιναΐτου 1870, σσ. 837, δεμ. 90-180
906   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜ Χ., ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, εκδ. Καλλέργης 1924, σσ. 433, φθαρμένο.                                                                                                                                                  20-40
Βλέπε και: 890, 891, 206

54. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ [908-919]
908   [ΚΟΡΑΗΣ] ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ., ΠΕΡΙΕΧΟΝ: ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΑΙΛΙΑΝΟΥ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ, οις προσετέθησαν και βραχείαι σημειώσεις και στοχασμοί αυτοσχέδιοι περί της Ελληνικής παιδείας και γλώσσης, εκ της τυπογραφίας Φιρμίνου Διδότου, εν Παρισίοις 1805. [βλ. Ηλιού 1805.87]. Άκοπο αντίτυπο. Δερματόδετο με γωνίες, σσ. 425+κατάλογος συνδρομητών.  370-500
909   ΒΟΥΤΜΑΝΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ εκ της γερμανιστί γεγραμμένης Φιλίππου Βουτμάνου, μεταφρασθείσα και μεταρρυθμισθείσα υπό ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ εις χρήσιν του κατά την Σμύρνην Φιλολογικού Γυμνασίου, Εν Βιέννη, εκ της τυπογραφίας του Λεοπόλδου Γρουνδ, 1812. [βλ. Ηλιού 1812.10, όχι ΓΕΝ]. Λινή βιβλιοδ., δερμάτινη ράχη, σσ. Ιη´+510+2 χ.α..  200-400
910   [ΠΑΤΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΛΑΝΤΗΣ ΣΠ]., ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ, εις τέσσαρας τόμους διηρημένη, παρά Ιωάννου Πατούσα του εξ Αθηνών, επιστασία Σπυρίδωνος Βλαντή, παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, εν Βενετία 1813, (Α´ τόμος). Βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένη, σσ. 435.                                                                                                        90-140
911   [ΚΟΡΑΗΣ-ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ] ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ., ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ, τόμος 6ος, εκδιδόντος και διορθούντος Α.Κ. εν Παρισίοις εκ της τυπογραφίας Φιρμίνου Διδότου, 1824. Ο Αδ. Κοραής στα «Πολιτικά του Πλουτάρχου» (1824), θέτει ως πρόλογο «Διάλογοι περί των ελληνικών συμφερόντων», όπου κάνει λόγο για τα πολιτικά προβλήματα της επαναστατημένης Ελλάδας. Κείμενο με υποσημειώσεις. Βιβλιοδεσία εποχής, σσ. 181+169+13.                                      65-130
912   ΒΑΜΒΑΣ Ν., ΡΗΤΟΡΙΚΗ, [1840 περ.]. Λείπει η σελ. τίτλου, επίσης οι σελ. ιθ´ έως και μσ΄ επιδιορθωμένες πρόχειρα, με απώλειες κειμένου. Νεότερη δερμ. βιβλιοδ.,
σσ. α´-ξ´+400.                                                                                                                         60-100
913   ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, ΑΔΟΛΕΣΧΙΑ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΗΤΟΙ ΕΚ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΩΣΑΪΚΗΣ ΠΕΝΤΑΤΕΥΧΟΥ ΒΙΒΛΟΥ… Εν Ιεροσολύμοις εκ του Π. Τάφου 1858, 2 τόμοι, σσ. 488+408. Δεμ. Με χ/φη αφιέρωση προ της σελ. τίτλου. (2)             140-240
914   [ΡΗΓΑΣ] ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ. Μετά προλόγου υπό Γ. Ν. Φιλαρέτου. 1924, σσ. 62 [μαζί] ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Α. Β., Το πολίτευμα του Ρήγα Βελεστινλή. 1976, έκδοσις νέα μετά προσθηκών, σσ. 144. (2).                                                                                                         35-45
915   ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ Ι., ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΙΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΕΝΕΤΙΑΝ, μελέται επί της διαδόσεως των ελληνικών γραμμάτων από του Βυζαντίου εις την δυτικήν Ευρώπην, μτφρ. Χ.Γ. Πατρινέλη, εκδ. Γ. Φέξη, 1965. Χαρτόδετο, μικρό σκίσιμο στην ράχη, σσ. 295.          15-25
916   ΑΛΛΑΜΑΝΗ ΕΦΗ, Ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΚΑΙ Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ, ανατύπωσις των Θεσσαλικών Χρονικών, 1966. Σσ. 14.                                                                                                                            20-30
917   ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ, ΤΑ ΠΕΡΙΣΩΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ, ΜΕΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΝ ΗΘΙΚΟΝ, επιμ. Αρχιμ. Φιλαρέτου Βιτάλη, 1978. Σσ. 356.                                                                               35-60
918   [ΠΑΤΜΟΣ] ΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ., ΔΑΝΙΗΛ ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗΣ, (συμβολή στην παιδεία του 18ου αιώνα), ανάτυπον από τα Δωδεκανησιακά Χρονικά, 1979. Χαρτόδετο, σσ. 76.     15-25
919   ΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΝ Κ. ΜΑΥΡΟΝ, («Σύνταγμα φιλοσοφίας», τ. Α´, Βιέννη 1818, σσ. γ´-ξβ´´). Ανατύπωση του 1980. Σσ. 67.                                                                                                 20-30
Βλέπε και: 940, 25, 665, 221, 55

55. ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ [919β-940]
919β [ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ-19ος αι.], «Τοις εν τη Οθωμανική Επικρατεία κατοικούσι χριστιανοίς Ο Ρωσικός Αρχιστράτηγος», όπου καλεί όλους τους χριστιανούς της Οθωμανικής αυτοκρατορίας να ενωθούν και να συνδράμουν στον κοινό αγώνα έναντι των Οθωμανών και αναλόγως θα ανταμειφθούν από την Ρωσία. Υπογράφει: «Ο αρχηγός του στόλου και στρατευμάτων της Αυτοκρατορικής Μεγαλειότητος και διαφόρων ταγμάτων Ιππεύς, Δημήτριος Σηνιάβης». Εδόθη από το καράβι ονομαζόμενον Τβερνθ, κατά τον Μάρτιον του …..(χ.χ.) Χειρόγραφο μονόφυλλο.                                                              180-250
920   RAFFENEL C D., RESUME DE L’ HISTOIRE DU BAS-EMPIRE. Σύντομη ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας, εκδ. Paris 1826, σσ. 418, χαρτόδετο με φθορές. Ο συγγραφέας υπήρξε φιλέλλην και πέθανε στην Ελλάδα το 1827 κατά την μάχη της Αθήνας.            1-…
921   [ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΥΣΙΩΝ & ΑΓΩΝΩΝ, 1836], Χειρόγραφη επιστολή οκτώ σελίδων του Πέτρου Μαγγιόρου Γρηγοράκη προς την «Επί των θυσιών και αγώνων Εξεταστικήν Επιτροπήν» για να αναγνωρίσει τις θυσίες και την προσφορά του πατέρα του Πιέρου Γρηγοράκη, ο οποίος ήταν από τα πιο ενεργά μέλη της Φιλικής Εταιρείας και συμμετείχε σε πολυάριθμους αγώνες κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του ’21. Υπογράφει ο πολίτης Γυθείου Πέτρος Μαγγιόρος Γρηγοράκης (1840 περ.) Με χαρτόσημο στα 2 πρώτα φύλλα. Σχ. 4ο (8). [μαζί] Κατάλογος επισήμων εγγράφων αποδεικτικών πράξεων κατά τον αγώνα του 1821, υποβληθέντων κατά το έτος 1836, την 10η Ιανουαρίου, προς την Ελληνικήν Κυβέρνηση, υπό του ιδίου Μαγγιόρου Πιέρου Μπεϊζαδέ Γρηγοράκη. Κατάλογος εγγράφων (περ. 15) όπου αναφέρονται όλα τα μεγάλα ονόματα της Επανάστασης. Μονόφυλλο, χειρόγραφο, με φθορές στις άκρες.              150-250
923   [ΒΥΡΩΝ] MOTE H W., «LADY NOEL BYRON». Χαρακτικό, τυπ. Newton J., W. London 1837. Διαστάσεις [16Χ12 εκ].                40-55
924   ΜΑΜΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (εκδ), ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΩΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ, ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ 1821 ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ 1832, εκδ. Η Αγαθή Τύχη 1839, σσ. 147, άδετο, (αποκολλημένα φύλλα).                             50-70
924β ΓΟΥΔΑ Α., ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ της ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑΠΡΕΨΑΝΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ, τόμος Α΄ (Κύριλλος Ζ΄, Γρηγόριος Ε΄, Γερμανός Π. Πατρών, Θεοδώρητος Βρεσθένης, Οικονόμος εξ Οικονόμων, Θ. Φαρμακίδης, Ν. Δούκας, Ν. Βάμβας, Γρ. Κωνσταντάς, Α. Γαζής, Ν. Ταλαντίου, Ν. Καρύστου), 1869, σ. 447+48. Με ολοσέλιδες ξυλογραφίες – πορτραίτα των ανδρών. Δερμ. βιβλιοδ.     90-120
925   ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ. Ξυλογραφία 1890 περ. (13Χ18 εκ.).             25-30
926   ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ Π., ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ, Μεγάλου Ευεργέτου της Ελλάδος. Εκδ. Εβδομαδιαίο περιοδικό «Ανάπλασις» 1898. Σχ. 4ο, σσ. 19.                                                                                          15-25
927   [25η ΜΑΡΤΙΟΥ] ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Η ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΜΑΡΤΙΟΥ. Η ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ. ΧΡΩΜΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΣΩΤ. ΧΡΗΣΤΙΔΗ, 1915 περ. Σε πλαίσιο (48Χ37 εκ.). Σητόβρωτο. 50-80
928   ΞΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Η ΗΡΩΪΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΤΟΙ ΣΚΗΝΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1821-1828. Ιστορικό μυθιστόρημα, εκδ. Παπαδημητρίου & Δελής 1927, σσ.736, βιβλιοδ., ταλαιπωρημένο. 20-30
929   ΜΑΓΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ (1752-1804), έκδ. 1932. Σσ. 141. 20-30
930   ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1821-1833. ΠΡΟΤΑΣΣΕΤΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΜΑΤΩΛΙΣΜΟΥ, τόμος 3ος, εκδ. Πάγκειος Επιτροπή 1942, σσ. 621, λινόδετο σε άριστη κατάσταση.    30-60
931   ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΤΟΜΟΣ Α´, Β´, εκδ. Βαγιονάκη 1947, σσ. 334+269, χαρτόδετο. (2)                                                                                                    40-70
932   ΜΕΛΑΣ Σ., ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ, Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ, Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΒΙΕΝΝΗ, ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΕΥΒΟΙΑ, Η ΚΡΗΤΗ ΤΟ 1821. Με 14 έγγραφα 1821-1830. Εκδ. Μπίρης, [χ.χ.]. Σσ. 317.                                                            10-20
933   [ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΤΙΚΑ] ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΝΙΚΗΤΑΡΑ. Τεύχος Α´ 1953, εκδ. ανατύπωση από «Χρονικά του Μωριά» 1953, σσ. 73.                                                                                                                             30-60
934   [ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ] ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ, εκδ. Τσουκαλάς 1955, σσ. 238.       10-15
935   ΒΑΛΕΤΑΣ Γ., ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΝΙΑΝΟΣ ΑΠΑΝΤΑ, εκδ. Άτλας 1962, σσ. 528.             25-40
936   [ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ] ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ 1821-1832, ΑΙ ΕΘΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ, ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ, εκδ. Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων 1971, σσ. 710, χαρτόδετο.       30-50
937   ΣΜΟΚΟΒΙΤΗΣ ΑΘ., ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, εκδ. 1972, σσ. 19.              20-40
938   ΚΟΥΛΙΚΟΥΡΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, Ο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ΤΟΥ ΧΑΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ. ΕΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΩΝ ΨΑΡΩΝ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ (1821-1838). Έργα και ημέραι του πολεμικού πλοίου «Αλέξανδρος» κατά την επανάσταση του ‘21, εκδ. 1972, σσ. 398.  20-30
939   ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ ΗΛ., ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ… «ΟΙ ΤΡΙΦΥΛΙΟΙ (ΑΡΚΑΔΙΝΟΙ) ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ‘21». Αφιέρωμα στα εκατόν πενήντα χρόνια από την επανάσταση, εκδ. Σύλλογος Τριφυλίων 1973, σσ. 224, χαρτόδετο.             15-20
940   ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ., ΤΟ “ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ”. ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Τετρασέλιδο φυλλάδιο με τον όρκο των Φιλικών, χχ, σσ. 4.                                                                                                                   20-40
Βλέπε και: 269, 947

56. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ – 19ος ΑΙΩΝΑΣ [941-956β]
941   [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ 1832] Διακήρυξη της Διοικητικής Επιτροπής της Ελλάδος, όπου προσκαλεί τις Επαρχίες του Κράτους να στείλουν τους πληρεξούσιούς τους στο Άργος για να συγκροτήσουν Εθνική Συνέλευση. Εν Ναυπλίω, 6 Μαΐου 1832. Υπογράφουν ο πρόεδρος Γ. Κουντουριώτης και οι Δ. Υψηλάντης, Α. Ζαΐμης, Ι. Κωλέττης, Κ. Μπότσαρης, Α. Μεταξάς ???και Δ. Πλαπούτας. Με τη σφραγίδα της Γραμματείας της Επικρατείας και την υπογραφή του Γραμματέα Δ. Χρηστίδη. Μονόφυλλο έντυπο.            150-250
942   [Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ] ΨΗΦΙΣΜΑ. Ψήφισμα για ρύθμιση της κυκλοφορίας νομισμάτων μεταλλικών και χαρτονομισμάτων. Υπογράφει ο πρόεδρος Δ. Τσαμαδός, έντυπο έγγραφο, Ναύπλιο 1832. Μονόφυλλο.              100-200
943   ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ Ν., ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΠΗΛΙΑΔΗ, όπου ανακοινώνεται το τέλος εργασίας της Εθνικής Συνέλευσης και η επικείμενη διάλυσή της, 1832.                                                                                               50-100
944   [ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ] ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Οι ναύαρχοι των συμμαχικών δυνάμεων αποστέλλουν επιστολή στον κόμη Καποδίστρια για να εγκρίνει την προτεινόμενη αμνηστεία των στασιαστών ελλήνων αρχηγών του αγώνα του ‘21, Ναύπλιο 1832. Μονόφυλλο διπλωμένο στα 2.                                            90-180
945   [ΟΘΩΝ, ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-«ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ»- 25/1/1833] Μονόφυλλο μεγάλου σχήματος (ως “εφημερίδα τοίχου”). Ο λόγος του βασιλιά Όθωνα κατά την ανάληψη του βασιλικού του αξιώματος. Διατυπώνει με επισημότητα, διπλωματία και ρητορική δυνότητα την προσωπική, πολιτική και εθνική στάση και τις προσδοκίες. Επιβεβαιώνει τους Έλληνες ότι θα φροντίσει για την ευταξία του κράτους, τη δικαιοσύνη, την διατήρηση της θρησκείας και την υποταγή στους νόμους. Υπογράφουν εν ονόματι του Βασιλέως: Η Αντιβασιλεία, ο κόμης Αρμανσπεργ (πρόεδρος), Μάουερ, Έιδεκ. (Graf von Armansperg, Von Mauer, Von Heideck). Ο Γραμματέας Σ. Τρικούπης. Εν Ναυπλίω 25 Ιανουαρίου 1833. Μονόφυλλο λιθόγραφο, δίγλωσσο και δίστηλο, ελληνικά και γερμανικά, μέσα σε λιθόγραφο διακοσμητικό πλαίσιο. (42X54 εκ).                                                                                                                                          1200-1800
946   [Η ΠΡΟΟΔΟΣ] ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Η ΠΡΟΟΔΟΣ. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ, από 15 Ιουλίου 1836 έως 23 Απριλίου 1838, σσ. 272, βιβλιοδ. (σχετικά ταλαιπωρημένο).                                                                                50-100
947   [ΠΙΕΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ] Πιστοποίηση χειρόγραφη του Δημάρχου Γυθείου, Ν. Μελισσουργού για την προσφορά του Πιέρου Γρηγοράκη, (Μαγγιόρου της Ρωσικής Υπηρεσίας), στον ελληνικό αγώνα. Με τις υπογραφές των προκρίτων της πόλεως και του δημάρχου Γυθείου, 23 Μαΐου 1845. Με σφραγίδες, χαρτόσημο και βουλοκέρι. Μονόφυλλο διπλωμένο στα 2, 4 χ/φες σελίδες.            90-180
948   [ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΣΑΡΟ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ, 1850] Χειρόγραφη επιστολή του Γεωργίου Μ. Γρηγοράκη στα γαλλικά με την υπογραφή του στα ελληνικά «Ο αγωνιστής της επανάστασης από τη Μάνη». Με την επιστολή αυτή εκδηλώνει τα διαπιστευτήριά του στον Τσάρο της Ρωσίας και συνεχίζει να του προσφέρει τις υπηρεσίες του. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 1850. Μονόφυλλο.       80-160
949   ΒΡΕΤΟΣ, ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ 5 ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ: 1. Δημήτριος Γρίβας 2. Χαν. 3. Καλλιόπη Παπαλεξοπούλου 4. Παπαδιαμαντόπουλος 5. Πάνος Κορωναίος. Τυπ. Lemercier, 1865 ca. (13Χ19 εκ.).      10-20
949β ΥΠΟΘΕΣΗ ΧΑΡ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ KAI ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΥΡΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (1874). 5 Μονόφυλλα, 12 δίφυλλα, 1 τετράφυλλο.           160-220
949γ ΥΠΟΘΕΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΣΣΑ ΚΑΙ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΥ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ. Ο Πασσάς καταγγέλει τον Καυταντζόγλου και τον Αλέξανδρο Αντωνιάδη για οφειλή τους, σχετικά με οικοδόμηση τοίχου σε σπίτι. 1878. 7 Μονόφυλλα και 2 δίφυλλα.               100-150
949δ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΝΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ λοχαγού πυροβολικού. Υποθήκευση ελαιώνα στην Κηφησιά που ανήκει στην γυναίκα του Μαρία Γεωργαντά. 26-11-1883. Μαζί με συμβολαιογραφική πράξη 20-10-1878. Ο Πάνος Κολοκοτρώνης είναι (εξώγαμο) παιδί του γνωστού Θεόδωρου από την σχέση του με την Μαργαρίτα Βελισσάρη. Ονομάστηκε Πάνος σε ανάμνηση του δολοφονηθέντος πρεσβύτερου αδελφού του. Σταδιοδρόμησε ως αξιωματικός του στρατού και Διοικητής της Σχολής Ευελπίδων.    190-280
950   [ΟΜΟΛΟΓΟ] ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΔΑΝΕΙΟΝ 4%, 1887. Μια ομολογία εκ φράγκων 500. Μονόφυλλο.        40-80
951   ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ Ι., ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. Έργα και ημέρες του Εθνικού Πανεπιστημίου κατά τα πρώτα πενήντα χρόνια του, εκδ. Παλιγγενεσία 1889, σσ. 308, με μερικούς αναδιπλούμενους πίνακες, δεμένο.               40-80
952   [ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ], ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ έγκριση χορήγησης μηνιαίας σύνταξης από το Υπουργείο Εσωτερικών στον Κωνσταντίνο Μαγιωράκο, πρώην έπαρχο, 9 Ιανουαρίου 1893. Μονόφυλλο. Με την υπογραφή του υπουργού.           60-120
953   ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΠΟΙΗΜΑ ΕΡΩΤΙΚΟΝ, εκδ. Κωνσταντίνου 1894, σσ. 314, ελαφρώς ταλαιπωρημένο                80-130
954   ΜΑΚΚΑΣ ΛΕΩΝ., Η ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. Ο ρόλος της Γαλλίας και Γερμανίας στην ιστορία του νέου ελληνικού έθνους, εκδ. Παπακωνσταντίνου 1915, σσ. 119, χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο. 30-50
955   ΑΣΠΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ., ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1821-1921, ΤΟΜΟΣ Β´: 1865-1900, εκδ. Σιδέρη 1930, (ξεκολλημένα φύλλα και εξώφυλλα).                                                                                      40-50
956   ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Α Μ., Ο ΟΘΩΝ ΚΑΙ Η ΑΜΑΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΜΒΕΡΓ. Διάλεξη. Εκδ. Εστία 1933, σσ. 25, χαρτόδετο, σχετικά καλή κατάσταση.                                                                                                                                                  15-25
956β ΡΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ, Προεκλογική αφισέτα με α/μ προσωπογραφία του υποψηφίου, διαστάσεις [25x17, 5 εκ.]  [μαζί] Ο Δ. Ράλλης φωτοτσιγκογραφία ολόσωμη, σε μεγαλύτερη ηλικία, διαστάσεις [28x12, 5 εκ.]. 2 φύλλα/2 σελίδες. 35-60
Βλέπε και: 370, 604, 935, 931, 924
57. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ – ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ –
Α´ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ [957-967]
957   LES ANNALES POLITIQUES ET LITTERAIRES. 2 ΤΟΜΟΙ: αρ. 52 και αρ. 53 του 1909, και 1 τόμος του 1911. Με πληροφορίες για τα σύγχρονα ιστορικά πολιτικά και λογοτεχνικά γεγονότα. Με πλήθος φωτογραφιών προσώπων και πραγμάτων. Σχ. 4ο, δερμ. καλλιτεχνική βιβλιοδεσία εποχής με γωνίες. Με ex libris. (3)                                                                     60-80
958   Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕ ΣΤΟΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, 1910 ΠΕΡ. (41Χ29 εκ.).          30-50
960   GENERAL REGNAULT, LA CONQUETE D’ ATHENE. Η κατάληξη του εθνικού διχασμού μεταξύ βασιλιά Κωνσταντίνου και Ελ. Βενιζέλου, με την κατάκτηση της Αθήνας από τις γαλλικές δυνάμεις, εκδ. Fournier L. 1919, σσ.262, χαρτόδετο, (φύλλα ξεκολλημένα).               40-60
961   LUDENDORFF ERICH., SOUVENIRS DE GUERRE (1914-1918), εκδ. Payot 1921, σσ. 443. 1-…
962   ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ιστορική μονογραφία, έκδ. 1923, σσ. 15+134. Ταλαιπωρημένα εξώφυλλα.                                                                                                                                40-50
963   COSMIN S., L’ ENTENTE ET LA GRECE PENDANT LA GRANDE GUERRE (1916-1917), δεύτερος τόμος, εκδ. Paris 1926, σσ.530, (με φθορές).                                                                                                                                    30-60
964   PASSADIS AUGUSTIN, LA QUESTION D’ ORIENT ET LA GRECE. Η επέκταση των μουσουλμάνων, τούρκων και αράβων και ο αντίκτυπός τους στην Ελλάδα, εκδ. Les Presses Modernes 1929, σσ. 339, φθορές.                                 30-40
965   ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΙΝΙΑΝΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1914-1918. ΜΕΡΟΣ Δ´. Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΝΗ, εκδ. 1933, σσ. 327, χαρτόδετο αρκετά ταλαιπωρημένο.                                                                                                                        45-80
966   RENOUVIN PIERRE, LA CRISE EUROPEENNE ET LA PREMIERE GUERRE MONDIALE, εκδ. PUF 1948, σσ.763, χαρτόδετο ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                                                                                                        25-35
967   ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ ΑΘ., ΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ, εκδ. 1948, σσ. 85, χαρτόδετο, ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                                                                                                        15-20
Βλέπε και: 955, 681

58. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ [968-973]
968   [ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 1920-1922] Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. Η Ελλάς τη 1 Νεομβρ. 1920 εν Μ. Ασία 31.550 τ.χιλ. πέραν των ορίων της Συνθήκης των Σεβρών και τη 11 Σεπτ. 1922 εν συνόλω εγαταλαφθείσα έκτασις 78.307 τ.χιλ. Τι ευρεν, τι αφήκεν (με κόκκινο χρώμα σημειώνονται οι εκτάσεις). Χρωμολιθογραφία, 1922 (43Χ48 εκ.). Σε κορνίζα.   150-200
968β ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε. Προσωπογραφία. Φωτογραφία έντυπη, α/μ, του Ε. Βενιζέλου. Απεικονίζεται καθήμενος να διαβάζει. Έκδοση «Hesperia» (London). Με πρωτότυπη υπογραφή του Ε. Βενιζέλου, στο περιθώριο. Διαστάσεις [20x30 εκ.] σε ξύλινο πλαίσιο εποχής.   100-150
969   ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ., ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΔΟΚΙΜΙΟ, κριτικό δοκίμιο στην πραγματικότητα του σύγχρονου ελληνισμού, εκδ. Καραμαλέγκος 1939, σσ. 82, χαρτόδετο ταλαιπωρημένο.        15-25
970   [ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Η ΑΥΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΟΥ] «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟΝ». Δεκαπενθήμερο Εθνικοκοινωνικόν Περιοδικόν, τεύχη 1-2, 1955. Σχ. 4ο, σσ. 32, χαρτόδετο.                                                       20-45
971   ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ Γ., Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, εκδ. Κλεισιούνη 1964, σσ. 32, χαρτόδετο.                                                                                                                                10-15
972   ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΙΩ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. Ομιλία επί τη εκατονταετηρίδι του Ελευθερίου Βενιζέλου γενομένη τη 27 Μαρτίου 1965. Εκ του Εθνικού τυπογραφείου 1965. Σσ. 27.        10-15
973   ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ, ΑΙ ΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ «ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ». Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΣΟΦΟΚΛΗ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, εκδ. χχ, σσ. 16, φυλλάδιο.           15-25

59. Β´ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΕΜΦΥΛΙΟΣ [974-998]
974   ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ. ΤΟΜΟΣ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ. Υπουργείο Εξωτερικών. Αλεξάνδρεια 1941, σσ. 120. Σχ. 4ο, δεμ.                                                                                                                                                50-100
975   [ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ-1941]., Από 2 Ιανουαρίου 1941 (αρ. φύλλου 1) μέχρι 4 Δεκεμβρίου 1941(αρ. φύλλου 420). Πρόεδρος: Ι. Μεταξάς, μέχρι 29 /1/1941, Αλ. Κορίζης από 29/1/1941 μέχρι 19/4/1941, Εμμ. Τσουδερός από 21/4/1941 μέχρι 26/4/1941. Διάγγελμα Βασιλέως περί μεταφοράς της Πρωτεύουσας στην Κρήτη, Διάγγελμα Κατοχικής Κυβερνήσεως, πρόεδρος Στρατηγός Γ. Τσολάκογλου 29/4/1941, μέχρι 4/12 /1941. 420 φύλλα. (420)                                                                                              500-800
975β [ΑΡΧΕΙΟΝ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ ΖΕΡΒΑ] Το αρχείο αποτελείται από τέσσερα μέρη, διαιρεμένα σε τέσσερις φακέλους:
1.
Ο πρώτος φάκελος
περιγράφει τις συνθήκες επί τις οποίες ιδρύθηκε ο Ε.Δ.Ε.Σ, από τον Ναπολέοντα Ζέρβα, Ιούνιος 1941-Σεπτέμβριος 1941. Η επίσημη ημέρα έναρξης της εθνικής αντίστασης η 20-10-1942. Περιγράφονται συγκεκριμένες πράξεις της αντίστασης, και το άνοιγμα της Ε.Δ.Ε.Σ προς όλους τους έλληνες, ακόμα και τους κομμουνιστές. Ένα παράδειγμα είναι η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου. Από τα κείμενα γίνεται αμέσως αντιληπτή η σφοδρή αντιπαράθεση ΕΑΜ και ΕΔΕΣ, η οποία θα οδηγήσει μοιραία στον γενικευμένο εμφύλιο.
2.
Στον δεύτερο φάκελο καταγγέλλεται το ΕΑΜ ΕΛΛΑΣ ως υποχείριο του ΚΚΕ.
Σκοπός πραγματικός του ΕΑΜ, υπό την καθοδήγηση του ΚΚΕ είναι η εγκαθίδρυση της Δικτατορίας του Προλεταριάτου σε διεθνές επίπεδο. Γι αυτόν τον λόγο αποκρύπτει από τον ελληνικό λαό τις πραγματικές του προθέσεις, στον βαθμό που αυτός διαπνέεται από εθνικό φρόνημα. Ακολουθεί συναφώς, το ΕΑΜ, τις επιταγές προς διεθνισμό της Γ´ Διεθνούς και θέλει να διασπείρει το ελληνικό έθνος σε μια κομμουνιστική ομοσπονδία των βαλκανίων. Θεωρεί έτσι ότι ο εμφύλιος ήταν αναπόφευκτος, και ουσιαστικά ξεκινάει από την ανατίναξη στον Γοργοπόταμο. Ενώ λοιπόν η ΕΔΕΣ είναι εθνική οργάνωση, το ΕΑΜ είναι διεθνιστική.
3.
Ο τρίτος φάκελος
αποτελείται από λεπτομερείς επιγραφές του πώς οργανώθηκε διοικητικά η λεγόμενη «Ελεύθερη Ορεινή Ελλάδα», Ε.Ο.Ε.Α (Εθνική Ομάδα Ελλήνων Ανταρτών). Η «Ελεύθερη Ορεινή Ελλάδα» υπήρξε η «επικράτεια» η οποία δρούσε ελεύθερη στις παρυφές του κατακτημένου έθνους. Επί πλέον, διοικούμενη από τον Ζέρβα ήταν κατά των δυνάμεων του «αναρχο-κομμουνισμού» (ΕΑΜ και ΚΚΕ).
4.
Ο τέταρτος φάκελος περιέχει αναδημοσιεύσεις από την εφημερίδα Εθνική Φλόγα των κυριότερων μαχών που δόθηκαν κατά την περίοδο της αντίστασης, και μερικά ανακοινωθέντα πολεμικών επιχειρήσεων.
Περιέχεται τέλος έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Ν. Ζέρβα, της 19-9-1944, όπου αναφέρεται ότι: το ΕΑΜ υπό την καθοδήγηση του Σπ. Γιαννιώτη πρόδωσε, καταδίδοντας στους Γερμανούς (στην Κέρκυρα) μέλη του Εθνικού Αγώνα (ΕΔΕΣ), τους οποίους οι Γερμανοί συνέλαβαν και εκτέλεσαν. Τους κατηγορεί λοιπόν γι αυτήν την εσχάτη προδοσία.
Καλύπτονται έτσι γεγονότα από την ίδρυση της ΕΔΕΣ (1941), έως και τον εμφύλιο πόλεμο, 1945 και εξής. Το σύνολο είναι 102 σελίδες, σε δακτυλόγραφα (πολυγραφημένα). [μαζί] Ελευθέρα Ελλάς, «Ονομαστική Κατάστασις των υπηρετούντων στο Τάγμα ΙΙ/9», 15/10/1944, [χ/φ, σσ. 8]. [μαζί] Απόσπασμα Εφημ. της Κυβερνήσεως (περ. 1960): «Σύμβασις περί Γερμανικών Στρατιωτικών Κοιμητηρίων εν Ελλάδι». [σελ. 9-16].                                                                                                                                              450-650
976   ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΑΒΑΚΗΣ-ΠΙΝΔΟΣ. ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ. Ιστορική μελέτη των γεγονότων της μάχης της Πίνδου σχετικά με τον Δαβάκη, εκδ. Δημητράκου 1944, σσ. 376, ταλαιπωρημένο.          45-90
977   MACKENZIE COMPTON, WIND OF FREEDOM. THE HISTORY OF THE INVASION OF GREECE BY THE AXIS POWERS 1940-1941, εκδ. London 1944, σσ. 280, με αναδιπλούμενο χάρτη και μια εικόνα, βιβλιοδ.                    15-25
978   [ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ] ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ, εκδ. 18 Οκτωβρίου 1944, σσ. 23, φυλλάδιο.                                                                          15-25
979   ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ Θ., Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ. [Ιστορικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της Ελλάδος], εκδ. Κάιρον 1945, σσ. 171, ταλαιπωρημένο.                                                                                                                35-60
980   ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., Ο ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ και ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1940-1941, έκδ. 1945. Σσ. 207+17 ολοσέλιδα σχέδια.                                                                                                                                      25-30
981   [ΑΓΝΩΣΤΟΣ], Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΙΛΟΓΩΝ. Με πρακτικά από τις δίκες, εκδ. Ρήγας 1945, σσ. 31 (ξεκολλημένα φύλλα).                                                                                                                                                  30-50
982   [ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΗΧΩ]., ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΗΧΩ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ: ΡΑΦ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. Προπαγανδιστικό φυλλάδιο μοιραζόμενο ανάμεσα σε έλληνες κατά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο από τις συμμαχικές δυνάμεις, εκδ. 1945, σσ. 32.                                  25-35
983   ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι., Ο ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΡΑΛΛΗΣ ΟΜΙΛΕΙ ΕΚ ΤΑΦΟΥ. Ιστορικό της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου, εκδ. ιδιωτική 1947, σσ. 147.                                                                                                                                     30-50
984   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΗΡΟΣ, Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΟΧΥΡΟΥ «ΙΣΤΙΜΠΕΪ», (από το ημερολόγιό μου Απρίλιος 1941), εκδ. Πυρσός 1948, σσ. 51, (ταλαιπωρημένο).                                                                                                                     20-40
985   CHURCHILL WINSTON, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΤΟΜΟΣ Α´, Β´, Γ´, εκδ. Ικαρος περ. 1949, σσ. 222+264+280. (το εξώφυλλο του πρώτου τόμου αποκολλημένο στη ράχη) (3)     40-70
986   ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Ι., ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, [το βιβλίο έχει γραφτεί στα 1942, η πρώτη έκδοση τυπώθηκε παρανόμως κι ανώνυμα, κυκλοφόρησε μυστικά μέσα στους κύκλους των Οργανώσεων της Εθνικής Αντιστάσεως στα 1943], εκδ. Αετός 1950, σσ. 335, χαρτόδετο.                                                                                                      60-120
987   ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ, Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1940 ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΖΗΣΑ. ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 1935-25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1943, εκδ. Πυρσός 1950, σσ. 735, με αναδιπλούμενο χάρτη. (φύλλα αποκολλημένα σε άσχημη κατάσταση).    70-120
988   [ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ 1941-1944] «ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1941-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1944. Όταν οι Ναζί κατακτούν…» Συλλογή με τα αυθεντικά χαρτονομίσματα της εποχής, επικολλημένα, όλα χρωμολιθόγραφα, σσ.34. Εκδ. Ιδρύματος Μεταλλευτικής Πίστεως, 5η εκδ., 1950 περ.          60-90
989   ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Η., ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ Υ 1, Β Π ΚΑΤΣΩΝΗΣ, έργα και ημέρες του υποβρυχίου «Λάμπρου Κατσώνη» κατά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο, εκδ. Ίκαρος 1951, σσ.159 εξώφυλλο και σχέδια του Γιάννη Μόραλη, χαρτόδετο καλή κατάσταση.         25-40
990   [ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ] COOPER JOHN., INVASION. THE D-DAY STORY. JUNE 6 - 1944. Εικονογραφημένο λεύκωμα με θέμα την απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στην Νορμανδία, εκδ. Beaverbrook 1954, χασ, βιβλιοδ. Σε καλή κατάσταση.      45-60
991   ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ., Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ, οι τελικές αποφάσεις και ποινές του δικαστηρίου της Νυρεμβέργης το 1946, εκδ. Καμπανά 1960, σσ. 271.                                                                                         20-30
992   ΜΑΙΚΛ ΦΟΥΤ (ΚΑΣΣΙΟΥ), Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ. Λεπτομερής αναφορά και περιγραφή της δίκης του Ιταλού δικτάτορα, εκδ. Σεφερλή 1961, σσ. 132, χαρτόδετο.                                                                                                        40-80
993   ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΤΣΑ ΟΡΦΕΩΣ, 1941-1961 ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Βίος και πολιτεία της ελληνικής Βασιλικής οικογένειας, εκδ. Ματαράγκα περ.1961, σσ. 67, με φωτογραφίες της βασιλικής οικογένειας.      30-60
994   ΜΑΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΩΣ ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ, ΤΟΜΟΙ Α´ ΚΑΙ Β´, εκδ. 1967, σσ. 454+281, δεμ. σε άριστη κατάσταση. (2)                                                                                 40-60
995   ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο Β´ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, εκδ. 1968, σσ. 52, χαρτόδετο, πολυγραφημένο.                40-60
996   ΕΝΕΠΕΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ, ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 1941-1944, επί τη βάσει των Μυστικών Αρχείων των ΕΣ-ΕΣ, εκδ. Παπαζήση, 1969. Σσ. 199.                                                                                                        40-60
997   ΚΩΝΣΤΑΣ Π., Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΟΠΟΙΪΑ ΤΟΥ 1940. Εκδ. 1973. Σσ. 94.                         1-...
998   ΑΝΩΝΥΜΟΣ., ΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ‘40, τετρασέλιδο φυλλάδιο. Έπαινος για την εποποιΐα του ‘40, εκδ. Μέγας Βασίλειος, χχ, σσ. 4.                                                                                                                                                  15-30
Βλέπε και: 47, 748, 412, 967, 722, 723, 721

60. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ [999-1012]
999   ΣΕΡΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1933, εκδ. Εθνικό Τυπογραφείο 1934, σσ. 149, ταλαιπωρημένο.                                30-60
1000 [ΑΓΝΩΣΤΟΣ]., ΔΙΑΤΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΘΑ. ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΠΙΣΘΕΝ, εκδ. Ελληνικού Φωτός 1949, σσ. 32, φυλλάδιο.                                                                                                                                 20-35
1001 ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ., Η ΝΕΑ ΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ. Λιβελλογράφημα κατά των κομμουνιστών εν γένει και ειδικά στην Ελλάδα, εκδ. Γενικόν Επιτελείον Στρατού 1950, σσ.47.                                                         20-40
1002 ΦΩΤΙΑΔΗΣ Ε Π., (επιμ), ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ. Τόμος Α΄, 1954, σσ. ιε´ + 338 [μαζί] Τόμος Β΄, 1954, σσ. 360. Βιομηχανική βιβλιοδεσία, δεμένοι τόμοι. (2).                                                                                               30-45
1003 ΓΙΟΥΡΑΣΩΦ Σ., Ο ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Ιστορικο-ψυχολογικό έργο αφορών το Ανατολικό Βερολίνο, εκδ. Αθήνα 1955, σσ. 206, χαρτόδετο.                                                                                                                                                  30-60
1004 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΑΦΝΗ., Η ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΩΝ 1923-1940, Β´ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΕΝΙΖΕΛΙΣΜΟΥ, ιστορία της Ελλάδος στον μεσοπόλεμο, τόμος Β´, εκδ. Ίκαρος 1955, σσ.483, χαρτόδετο, ελαφρώς ταλαιπωρημένο.  40-70
1005 [ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓ.]., ΦΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΚΡΙΣΙΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΚΛΟΝΗΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 1) Αι επιστολαί της Α.Μ. του Βασιλέως και του Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου 2) Πλήρη τα Πρακτικά του Συμβουλίου του Στέμματος της 1ης & 2ας Σεπτεμβρίου 1965, «Ιστορικαί Εκδόσεις», 1965. Με ολοσέλιδη φωτ. του Κωνσταντίνου. Σσ. 112.                    30-40
1006 [ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974]., Έντεκα εφημερίδες της περιόδου 1967-1974. («Τα Σημερινά» 3 φ., «Απογευματινή» 2 φ., «Ελεύθερος Κόσμος» 5 φ., «Έθνος» 1 φ.). Περιέχονται φύλλα σχετικά με την επιβολή της δικτατορίας (23 & 24/4/1967), η εισβολή στην Κύπρο (20/7/1974), Πολυτεχνείο (19 & 26/11/1973), κ.ά. Κατάσταση μέτρια, μικρές φθορές στα σημεία αναδίπλωσης. (11)   60-85
1007 ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΛΙΝΑ., ΕΘΝΙΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ, τόμος Α´ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ, τόμος Β´ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, 1967, 2 τόμοι. Χαρτόδετοι σε κουτί. (2)      55-80
1008 [ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΑΦΙΣΑ], «Pour Soutenir la lutte du PEUPLE GREC contre le Fascisme et l'Imperralisme…». Γαλλική αφίσα στο πνεύμα και αισθητική του Μάη του ’68. Σε κόκκινο χαρτί γκλασέ με λευκά πρεσσαριστά γράμματα (λιθογραφία), σαν «χειροποίητη». Σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, Διαστάσεις: 67X45 εκ., χρ. περ. 1970.                             80-120
1009 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΦΙΣΣΕΣ. 10 Αφίσσες διάφορες: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ, ΓΣΕΒΕ, ΚΟΔΗΣΟ, ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ, κ.α. (50Χ70 και 35Χ50 εκ. περ.). Δεκαετίες 1970-80. (10)            50-100
1010 [Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ 1974-1975], Εννέα εφημερίδες με πρωτοσέλιδα σχετικά με την δίκη, πρωταγωνιστές, βασανιστές κ.ά. Χρονική περίοδος 30/12/1974 - 13-12/1975. («Ελευθεροτυπία» 1 φ., «Βραδινή» 4 φ., «Το Βήμα» 1 φ., «Η Καθημερινή» 2 φ., «Απογευματινή» 1 φ.). Κατάσταση μέτρια, μικρές φθορές στα σημεία αναδίπλωσης. (9)                                            40-65
1011 [ΓΛΕΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ «Η ΠΟΡΕΙΑ»]., Πέντε τεύχη του περιοδικού Η Πορεία, βδομαδιάτικη πολιτική επιθεώρηση, διευθυντής Μανώλης Γλέζος. Αριθμός τεύχους 4, 5, 7 & 8 του 1974 και αρ. 12 του 1975. Αρθρογραφούν: Ε. Παππά, Θ. Πάγκαλος, Β. Δαμιανάκου, Θ. Ρεντζής, Α. Νάσιουτζικ, κ.ά. (5)                                                                                                                                      40-60
1012 ΚΑΜΑΤΣΟ ΜΑΡΘΕΛΙΝΟ, ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ. ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ. Ντοκουμέντα και μαρτυρίες από έναν φυλακισμένο ισπανό συνδικαλιστή, εκδ. Θεμέλιο 1977, σσ.156. 1-...
Βλέπε και: 803, 991, 426, 992, 429, 993

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου