Αναζήτηση / Search

Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

114η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (3/4)114η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (3/4)

28. ΝΑΥΤΙΛΙΑ [520-565]
520   [ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ]. TURRES & GALLIPOLIS. ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΜΕ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΓΑΛΕΡΕΣ. Χαλκογραφία 1800 περ. (38Χ28 εκ.)                                                                                                                              40-80
521   [ΑΛΙΕΙΑ] ΔΥΟ ΨΑΡΑΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ. Ξυλογραφία. The Newfoundland Fishery Dispute. (24X8 εκ.) 1850 περ. 15-25
522   [FAIRY BOATS - ΠΛΟΙΑ] ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ. Ξυλογραφία 1850 περ. (34Χ23 εκ.)     15-25
523   ΣΤΟΛΟΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ. ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΑ. Our iron-clad fleet: Launch of Lord Clyde, Steam-Ram. (24X13 εκ.)  20-30
524   ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΚΩ. GULF OF KOS. Surveyed by S. Brock. Χαρακτικό J. Walker 1882 (25X28 εκ.)              45-65
525   [ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ] FRANCESCO NONI, Ναυπήγηση Πλοίου [στην] «Σαλαμίνα» (“Salamina”)  με αρχική ημερομηνία σχεδίου 12/11/1880. 150 (περ.) ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ. Σχεδιασμένα με μολύβι, σινική και υδατοχρώματα. Πλαισιώνονται από κείμενο με λεπτομερειακές τεχνικές μετρήσεις, μεγέθη & οδηγίες για την ναυπήγηση. Επίσης παρεμβάλεται το: “Χάραξις Ελάσματος προς κατασκευήν βάσεως Πυροβόλου”, του Α. Παπασωτηρίου, 12/1/1914. Το λεύκωμα αποτελείται από 95 φύλλα (σσ. 190+ορισμ. λυτά φύλλα), δεμένα σε τόμο με χοντρό χαρτόνι. Διαστάσεις: 33Χ52 εκ. (Ενδεικτικά Θέματα: Linea di gallegiamento delle navi secondo Russell, Costruzione navale in Ferro, Problema per tenere in equilibrio, Profondita della bocca esterna della barca, Mettiamo superficie, Deposito di acqua, Macchina a basa pressione, Consumo di carbone, Questo si fa in questo modo, Della elice in quale modo e fatta la sua costruzione, Misurare il volume di un tubo, Misurare il volume di una piramide, Deposito di vapore, Bubulina, κ.ά.).                                                                                                    1000-2000
526   ΦΑΡΟΣ. Δεκαπενθήμερον Λογοτεχνικόν Περιοδικόν. Διευθ. Τ. Λύρας. Έτος Α΄, αριθ. 1, 1 Φεβρ. 1926. Με μια ολοσέλιδη ξυλογραφία Φάρου στο εξώφυλλο.                                                                                                                          30-40
527   [ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ] DANJON DANIEL., TRAITE DE DROIT MARITIME, TOME , , εκδ. Sirey 1926, 1927, σσ. 836+800. (2)          30-60
528   ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ., ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ., εκδ. Σχολή Ν. Δοκίμων 1926, σσ. 32+32+28, πολυγραφημένο, με φθορές.                                                                                                                                     25-50
529   ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ Χ., ΝΑΥΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΟΜΟΣ Α´ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ, εγχειρίδιον για σπουδαστές ναυτικούς, εκδ. 1928, σσ. 346.                                                                                                                                     35-70
530   ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ., ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, εκδ. Πειραιάς 1929, σσ. 318+πίνακες, δεμ.              25-45
531   ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΘΕΜΟΣ., ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, εκδ. Ναυτική Ελλάς 1934, σσ. 61. 15-30
532   ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. Επίσημον όργανον των ιχθυεμποροπαραγωγικών και αλιευτικών οργανώσεων της Ελλάδος. Ετος Α΄, αρ. 10, 1935. Χρωμολιθόγραφο εξώφυλλο με δίχτυα και ένα ψάρι.                                                             15-30
533   [ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ]., ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΟΥ, εκδ. Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 1936, σσ. 165, βιβλιοδ.      20-40
534   ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ. Δυο χάρτες με τα βάθη εις μέτρα. Εξ υποτυπώσεως της Υδρογραφικής Υπηρεσίας εκδ. 1922. Οι χάρτες του 1937 και 1942 (23Χ18 εκ.) (2)                                                               50-80
535   ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΔ., ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΥΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ν. ΔΟΚΙΜΩΝ, εκδ. Σχολή Ν. Δοκίμων 1940, σσ. 110.                              30-60
536   ΦΩΚΑΣ ΔΗΜ., ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ 1940-1944, τόμος Α´: Από της προπολεμικής περιόδου μέχρι της καταλήψεως της Ελλάδος 27 Απριλίου 1941. Σσ. 635+χάρτες.             35-50
537   HEYERDAHL THOR., KONTIKI. ACROSS THE PACIFIC BY RAFT. Περιπλάνηση στον Ειρηνικό με πλοίο, εντυπώσεις από το ταξίδι, εκδ. McNally 1950, σσ. 304, εικονογραφημένο, δεμένο.                                                               30-60
538   DEDES P J., TABLES OF NAVIGABLE DISTANCES, αποστάσεις μεταξύ 130 λιμανιών της Μεσογείου: Αδριατικής, Μαύρης Θάλασσας, Μαρμορά κτλ., με επεξήγηση στα Ελληνικά, Ιταλικά και Γαλλικά, εκδ. 1950 περ., σσ. 26, με αναδιπλούμενο χάρτη Μεσογείου.          25-40
539   ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Κ., Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝ ΤΩ ΠΛΑΙΣΙΩ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ, 1957. Σσ. 15.               15-25
540   ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩ Α., ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΟΥ & ΤΑΜ. ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Β. ΝΑΥΤΙΚΟΥ, εκδ. (ανάτυπον εκ της Ν. Επιθεωρήσεως τεύχη 261-263) 1957, σσ. 85.                                                                          20-30
541   [LLOYD]., LLOYD’S CALENDAR 1959, εκδ. London 1959, σσ. 736. Δεμένο.                  35-70
542   ΤΖΙΩΤΗΣ Β Μ., ΒΟΗΘΗΜΑ ΔΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΗΜΑΤΑ» ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β´ ΚΑΙ Γ´ ΤΑΞΕΩΣ, εκδ. Τρίτων 1960, σσ. 42, χαρτόδετο σε καλή κατάσταση.                                                                                    15-25
543   ΨΑΡΟΥΔΑΣ ΕΥΑΓΓ. Δ., ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ, εγχειρίδιον για μαθητευόμενους ναυτικούς, εκδ. ΣΣΝΕ 1960 π, σσ. 216, με λιθογραφίες.                                                                                                                                                  10-15
544   ΜΕΖΕΒΙΡΗΣ Γ., ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1939-1945, έκδ. 1961. Σσ. 202.                20-30
545   [ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ]., ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΥΔΟΜΑΣ, φυλλάδιο με αφιέρωμα στο ελληνικό ναυτικό με αφορμή την Ναυτική Εβδομάδα το 1962, εκδ. 1962, σσ.5, καλή κατάσταση.                                                                                              5-10
546   [ΗΧΩ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ]., ΗΧΩ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ, περιοδικό, έτος 30ον αριθμ. 281, Ιούνιος 1962, εκδ. 1962, σσ. 58. 10-20
547   ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛ. ΠΛΟΙΩΝ, Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ» ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙ ΚΥΚΛΙΚΑΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ, εκδ. 1962, σσ. 116.                                              20-30
548   ΛΥΓΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚ Κ., ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΝ Α´, Β´ ΚΑΙ Γ´, εγχειρίδιον για ναυτιλιακές σχολές, εκδ. Γεωργιάδη 1963, σσ. 142+123+176 (3 τόμοι), χαρτόδετο.                                                                       40-80
549   ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Κ., ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (Α.Β.Γ.), εκδ. 1967, σσ. 101, πολυγραφημένο.  10-15
550   ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Κ., ΑΙ ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ, 1969. Σσ. 168.          20-30
551   [ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ]., ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ «ΠΛΟΗΓΟΣ», Α´ ΤΟΜΟΣ ΔΥΤΙΚΑΙ ΑΚΤΑΙ, εκδ. Αρχηγείον Ναυτικού 1971, σσ. 237, βιβλιοδ. φάκελος κλασέρ, με χάρτες, σχεδιαγράμματα, σε καλή κατάσταση.    15-25
552   [ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ]., ΔΕΛΤΙΟΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 1971, εκδ. 1971, σσ. 325, χαρτόδετο σε καλή κατάσταση.                                                                                                                                                  10-20
553   ΜΑΤΣΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ., ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, εκδ. Κέδρος 1973, σσ. 566. 20-25
554   [NAYTIKH ΕΒΔΟΜΑΣ]., ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΥΔΟΜΑΣ 1973, 1-8 ΙΟΥΛΙΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Φυλλάδιο για τις εκδηλώσεις αυτές, εκδ. 1973, σσ. 31.                                                                                        1-…
555   [ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ]., ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑΙ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΑΙ ΤΟΙΣ ΝΑΥΤΙΛΟΜΕΝΟΙΣ ΕΝ ΙΣΧΥΙ ΤΗΝ 1ΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1978. Πρακτικές οδηγίες για τους ναυτικούς, εκδ.Υδατογραφική Υπηρεσία 1978, σσ. 143 με αναδιπλούμενους χάρτες και πίνακες.      20-40
556   ΣΟΛΙΩΤΗΣ Χ., «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ», εκδ. (ανάτυπον) «Ναυτική Επιθεώρησις» 1981, σσ. 23, φυλλάδιο.                                                                     5-10
557   ΣΟΛΙΩΤΗΣ Χ., ΙΣΤΟΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Ο «ΣΤΑΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ», εκδ. (ανάτυπο) «Ναυτική Επιθεώρηση» 1983, σσ. 36, χαρτόδετο φυλλάδιο καλή κατάσταση.                                         5-10
558   ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΔΗΣ Ν., ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ, ΚΟΥΡΣΑΡΟΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ, 1984. Σσ. 276.       20-30
559   ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Κ. - ΖΗΒΑΣ ΑΝΤ., ΤΟ ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΤΕΧΝΗ, 1986. Σσ. 96.         20-30
560   [INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES]., SOUTHEAST EUROPEAN MARITIME COMMERCE AND NAVAL POLICIES. FROM THE MID-EIGHTEENTH CENTURY TO 1914, εκδ. Institute for Balkan Studies 1988, σσ. 410, χαρτόδετο σε άριστη κατάσταση.             20-40
561   ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ Κ, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΟΥ 1821, εκδ. Ναυτική Επιθεώρηση Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1988, σσ. 56, [μαζί], ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ, εκδ. Ναυτική Επιθεωρηση Ιούλιος-Αύγουστος 1989, σσ. 91, δύο τομίδια (2)             30-40
562   ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ, ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ ΚΑΪΚΙΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ, εκδ. Γαβριηλίδης, 1992. Σσ. 111.                                                                                                                                           20-30
563   ΒΑΡΦΗΣ ΚΩΣΤΗΣ, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ, τα χρόνια της προσαρμογής, 1994. Σσ. 342.                                                                                                                                                  15-25
564   ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΕΜΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ (1820-1885), ΚΥΚΛΑΔΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ, 1996. Σσ. 236.                                                                                   10-15
565   ΚΡΟΝΤΗΡΗΣ Ν., ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, εκδ. χχ, σσ. 289+155, χαρτόδετο αποκολλημένο, ταλαιπωρημένο.    1-…
Βλέπε και: 851, 12, 576, 431, 971, 583, 815, 361, 420, 630

29. ΧΑΡΤΕΣ – ΑΤΛΑΝΤΕΣ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ [566-583]
566   KAERIUS PETRUS (1646-1675), «ΕΛΛΑΣ-GREECE». Χαλκόγραφος χάρτης, σε πλαίσιο. Διαστάσεις [9x12,5 εκ.].           70-140
567   G. DE L’ISLE Geographe, ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΣΙΑΣ. Παρίσι 1701 (64X48 εκ.). Σε πλαίσιο.        260-360
568   MARTINEAU DU PLESSIS., METODO PER ISTUDIARE LA GEOGRAFIA, τόμος 3ος, εκδ. Venezia 1735, σσ. 432, περιέχει μέχρι Ασία, Αφρική, Αμερική. Δεμ., εμπροσθόφυλλο και ράχη αποκολλημένα.                                      80-120
569   [ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ] TARDIEU P., «CARTE DE LA GRECE A L’EUROPE», χαλκόγραφος έγχρωμος χάρτης, τυπωμένος σε γαλάζιο χαρτί του Tardieu, [1750 περ.]. Από την Κρήτη ως την Ουγγαρία. (Επικολλημένο το όνομα «Grece», πιθανώς αντί του «Tourquie D’Europe». Διαστάσεις [33x44 εκ.]                                                                   170-240
570   ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΔΑΚΙΑΣ, ΙΛΛΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΙΣΙΑΣ. Γεωγραφικός χάρτης R. Bona. Primario Hydrographo Navali 1780. Xαλκογραφία επιχρωματισμένη (84Χ56 εκ.)                                                                                                70-120
571   D’ANVILLE, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Χαλκογραφία, 1791 (34Χ25 εκ.).                80-120
571β [ΙΩΑΝΝΙΝΑ], BARBIE DU BOCAGE, PLAN DE LA PLAINE DE IANINA EN ALBANIE, χάρτης, χαλκογραφία 1804, (περιέχονται και Μέτσοβο, Τζουμέρκα κ.α) (25Χ30 εκ. περ.)                                                                          35-60
571γ [ΙΩΑΝΝΙΝΑ], BARBIE DE BOCAGE, IANINA ET SES ENVIRONS, χαλκογραφία 1820, χάρτης πλούσιος σε τοπωνύμια. (25Χ30 εκ. περ.)                                                                                                                                                  30-50
572   [Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 1821] TARDIEU, «Grece» Χαλκόγραφος χάρτης με υδατοχρώματα εποχής, εκδ. Α. Eymery, 1821, Διαστάσεις 22Χ16 εκ.   80-160
573   ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. Χρωμολιθόγραφος. Λιθογραφείο Β. Αυλής Γ. Στάγγελ,1860 περ. (50Χ70 εκ.)                                                                                                                    50-100
574   ΤΡΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ. Την εποχή των Περσών, του Μ. Αλέξανδρου και του Ηρακλείου. Εκ του λιθογραφείου της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας Στρατού, 1920 περ. Χρωμολιθόγραφοι (23Χ24 εκ.) (3)             35-60
575   ΚΙΠΕΡΤ Φ, ΜΕΛΧΙΓΚ Ο., ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ, (περιέχει μόνο το ευρετήριον), εκδ. Ελευθερουδάκη 1921, σσ. 76, χαρτόδετο σχετικά ταλαιπωρημένο.                                                                  20-40
576   [THE MEDITERRANEAN PILOT]., THE MEDITERRANEAN PILOT VOL. V., THE COASTS OF LIBYA, EGYPT, KARAMANIA, CYPRUS, SYRIA, AND PALESTINE, περιγραφή των λιμανιών και ακτών αυτών των περιοχών, εκδ. London 1925, σσ. 194, με αναδιπλούμενους πίνακες και χάρτες, βιβλιοδ.                                                                                                                       30-60
577   ΒΟΡΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΡ., ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ), εκδ. 1937, σσ. 110+διαγράμματα και αναδιπλούμενους χάρτες, χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο.                                                         25-50
578   ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Εκπονηθείς υπό του στρατηγού Α. Εξαδακτύλου. Εκδ. Ι. Κολλάρου, 1930-40. Αναδιπλούμενος.                                                                                                                     15-30
579   ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ ΙΣΤΙΟΦΟΡΩΝ 1890, Έκδ. Ναυτικού Μουσείου Αιγαίου, [χ.χ. Επανέκδοση]. Σσ. 226.        25-30
580   [ΓΑΒΡΕΣΕΑΣ ΠΑΝ], (επιμ.) ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΤΛΑΣ. ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΩΝ ΜΟΝΟΧΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΡΩΜΩΝ. Τρεις Τόμοι, εκδ. Δημητράκος 1953, σσ. 632+197+1008+1306, λινόδετο, σε καλή κατάσταση. (3)                                                                                                                                                  25-65
581   ΚΟΝΤΟΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ., ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΛΑΟΙ-ΜΗΔΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ. Χάρτες και περιγραφή ιστορικών γεγονότων των ανατολικών λαών και των μηδικών, εκδ. Μακρής 1962, σσ. 40, χαρτόδετο, σε πολύ καλή κατάσταση.          25-50
582   KONTORLIS KONSTANTINOS., GRAECO-PERSIAN WARS. MARATHONTHERMOPYLAE-SALAMIS-PLATAEAE, (based on Herodotus). Ιστορικός άτλας με περιγραφές ιστορικές των μηδικών (βασισμένος στον Ηρόδοτο), εκδ. 1963, σσ. 32.          1-…
583   [LLOYD]., LLOYD’S MARITIME ATLAS, INCLUDING A COMPREHENSIVE LIST OF PORTS AND SHIPPING PLACES OF THE WORLD, εκδ. Lloyd 1971, σσ. 139, με χάρτες από όλο τον κόσμο, βιβλιοδ., εξώφυλλο αποκολλημένο στη ράχη.                25-35
Βλέπε και: 557, 529, 548, 538, 761, 638, 858

30. ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ [584-592]
584   [ΠΟΙΜΕΝΕΣ] Συγκέντρωση βοσκών με τα σκυλιά και τα ζώα τους. Ξυλογραφία 1850 περ., Hildibrand (24Χ18 εκ.)           20-30
585   ΠΟΛΙΤΗΣ Ν., ΕΚΛΟΓΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, τυπ. Εστία, 1914. Ιδιαίτερο αντίτυπο, έκδοση σε χοντρό χαρτί, δεμένο με καραβόσκοινο. Ίχνη υγρασίας, βιβλιοδ. εποχής, σσ. 310.                                      40-50
586   ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Γ., ΕΚΛΟΓΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ανθολόγιο ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, εκδ. Λεωνής 1932, σσ. 286, χαρτόδετο.                                                                                          25-50
587   ΤΑΡΣΟΥΛΗ Α., Έγχρωμη λιθογραφία, υπογεγραμμένη από την καλλιτέχνιδα, 1940. Εικονίζεται γυναίκα με παραδοσιακή στολή Βελβένδου, [χ.χ.]. Με μικρό σκίσιμο. Σε πασπαρτού, διαστάσεις [18x25 εκ.]                                            45-60
588   DUBAQUIER PAULETTE., TZIGANES D’ ATTIQUE. Οι τσιγγάνοι της Αττικής με πολλές έγχρωμες εικόνες από την ζωή τους. Εκδ. Οι Φίλοι του Βιβλίου 1947, σσ. 45, χαρτόδετο.                                                                                            25-45
589   [ΡΟΔΟΣ] ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΒΑΛΙΑΣ, ΑΤΙΤΛΟ. ΧΡΩΜΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ. Ροδίτισες σέρνουν τον χορό. Οδηγεί τον χορό μια ανδρική μορφή. Ανυπόγραφο (33,5Χ50 εκ.). Σε πλαίσιο. 1967.                                                                     75-165
590   ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ., ΛΑΪΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ, θεματικό ανθολόγιο παροιμιών από όλο τον κόσμο, εκδ. ιδιωτική 1967, σσ. 247, δεμ. (το εξώφυλλο ξεκολλημένο στη ράχη).                                                    25-35
591   ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘ., Δελβίνο [ή Δέλβινα, (Delvino)], γυναικεία ενδυμασία, χρωμολιθογραφία [1968 περ.]. Μικρό σκίσιμο (1 εκ.) στο αριστερό περιθώριο. Διαστάσεις [35x25 εκ.].                                                                                          30-50
591β ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ., ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΟΥ, 1971. Σσ. 38.        10-15
592   ΜΑΝΕΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (εθιμικά - λατρευτικά - μετεωρολογικά), 1981. (Ιδιαίτερα για τη Μύκονο). Σσ. 207.       25-35
Βλέπε και: 636, 631, 755, 435, 388, 11, 652

31. ΑΤΤΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ [593-609]
593   [ΝΑΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ-ΕΡΕΧΘΕΙΟ]., Δύο χαρακτικά TEMPLE D’ ERECHTEE & TEMPLE DES OLYMPISCHEN ZEUS, [1821 περ.]. Και τα δύο [14x9 εκ.].                                                                                                                     35-55
594   Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Χαλκογραφία, Firmin Didot, 1821 (13X10 εκ.). 50-80
595   ΜΕΓΑΡΑ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΦΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ. Χαλκογραφία επιχρωματισμένη, Pouqueville 1825 περ. (13Χ10 εκ.)                                                                                                                                                  35-50
596   Η ΠΑΛΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΣ. Η Ν.Α. όψη του βυζαντινού ναού του 12ου αι. με την πληθώρα των αρχαίων γλυπτών που ενσωματώνονται στην αρχιτεκτονική του. Ατσαλογραφία 1835 περ. (11Χ18 εκ.)               25-40
597   ΑΙ ΝΕΑΙ ΑΘΗΝΑΙ. ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ, ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ. Σέπια. Τυπ. Lemercier, Paris 1850 ca. (38X28 εκ.)                50-80
598   ΑΘΗΝΑ. Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ. Χαλκογραφία, O. Loyd 1850 περ. (17Χ13 εκ.) 20-30
598β [ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - ΣΤΑΜΑΤΑ] Υπόθεση δικαστική Δ. Σκαρλάτου - Σούτσου. Έγγραφα του έτους 1877.                160-220
598γ [ΦΑΛΗΡΟ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ, 1880] Στην θέση «Μποστάνια» Νέου Φαλήρου, Τοπογραφικό του οικοπέδου Δημ. Παύλου ή Μάντζα (όμορο του Δ. Ράλλη) 2 στρεμμάτων, χειρόγραφο, συνταχθέν από τον μηχανικό Ι. Σκάρδη (Κλίμαξ 1:500) [μαζί] Σκαρίφημα χ/φο τοπογραφικού οικοπέδων Αν. Μόσχου και Κ. Μπουλούκου, 11/7/1880. Διαστάσεις 44x23, 5 εκ. [μαζί] Μικρό σκαρίφημα Γηπέδου Μαύρου, Γηπέδου Μερκάτη, Οικοπέδου Σούτσου (κολοβό).                                                              90-180
598δ [ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΘΗΝΩΝ - 1882] ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΗΦΗΣΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΡΙ. Αίτηση προσωρινών μέτρων του Φραγκίσκου και Άννας Μαρίας Μύλλερ κατά του Δήμου Αθηναίων, εν Αθήναις. Πρόκειται για διένεξη μεταξύ του ζεύγους Μύλλερ και Ράλλη Γεωργίου για την κυριότητα υδάτινων πόρων. Οι πρώτοι κατηγορούν τον Ράλλη ότι τους το αφαίρεσε παράνομα και πρέπει να τους αποζημιώσει. 27-11-1882. Δίφυλλο.                                                                                                          130-260
598ε [ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΘΗΝΩΝ - 1883] ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΟΝΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. Αίτηση προσωρινών μέτρων της Μονής Πεντέλης κατά του Δήμου Αθηναίων. Το θέμα της διένεξης είναι η κυριότητα υδάτινων πόρων μεταξύ των δύο φορέων. 4-3-1883. Δίφυλλο.    90-180
598ζ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ. ΣΟΥΤΣΟΥ ΕΠΙ ΑΠΙΣΤΙΑ. Αιτία της κατηγορίας, η υπερτιμολόγηση εργολαβίας αρδευτικού-υδραυλικού έργου Πανδρόσου. Επιστολές από την φυλακή, και αίτηση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε νοσοκομείο. 1884. 2 μονόφυλλα, 10 δίφυλλα, 1 οκτάφυλλο και 1 δωδεκάφυλλο. Σκανδαλώδης υπόθεση καταδίκης δημάρχου.         280-400
599   [ΑΘΗΝΑ] ΝΑΟΣ ΘΗΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ, χ.χ. περ.1890, Φωτογραφία Αλμπουμίνα επικολλημένη σε χαρτόνι (με αρ. 31&66).   80-120
600   [ΜΕΤΟΧΗ - ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ] COMPAGNIE GENERALE DES TRAMWAYS D’ATHENES ET DU PIREE. Action de Dividende. Μετοχικό μέρισμα της Γαλλικής Εταιρίας Τραμ Αθηνών Πειραιώς, Νο 095211. Μονόφυλλο λιθόγραφο με το σήμα των Δήμων Αθηναίων και Πειραιέων, 1925.                                                                                                                     40-60
601   ΜΙΛΛΕΡ ΟΥΙΛΛΙΑΜ., ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΤΗ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, μτφρ. Καλογερόπουλος Δ., εκδ. Μαυράκης 1925, σσ. 40.                20-30
601β [ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ-Μ. ΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ]., «Όλοι εις τα εγκαίνια του υποψηφίου Δημάρχου», τυπ. Προυκάκι 1932. Ο Μ. Ρινόπουλος διετέλεσε δήμαρχος Πειραιά (1932-1936), μονόφυλλο, προεκλογικό φέιγ βολάν. 15-30
601γ [ΑΓΝΩΣΤΟΥ] ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ-ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ. Με χειρόγραφες αγγλόφωνες λεζάντες. Ίσως συγγραφέα, αντιπροσώπου ή διπλωμάτη. Με τη γραμματέα του. Τόποι: Athens” (φωτογραφίες: 1-5), “Boss & Secretary” (6-9), “Sounion Vouliagmeni” (10-14), “Sintagma” (15). Αναδιπλούμενα χαρτόνια με επικολλημένες αριθμημένες φωτογραφίες. Ίσως κάποια σύνδεση με τον συγγραφέα Μίλλερ. (“Ο κολοσσός του Αμαρουσίου”), 1938 περ.                                                                      100-200
602   ΣΚΟΥΛΟΥΔΑΚΙ ΜΑΙΡΗ., ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΔΑΦΝΙΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ΙΜΠΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΑΣ. Ιστορικό αφήγημα σχετικά με την Αττική, εκδ. ιδιωτική 1949, σσ. 15.                                   20-30
603   ΑΤΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΕΥΘΥΜΟ-ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΛΗΑΣ ΑΘΗΝΑΣ, 1954. Σσ. 94. 20-40
603β [ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Ι.]., ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, εκδ. 1961, σς. 152+πίνακες με αρχαιολογικά αντικείμενα.                                                                             35-50
604   ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜ Κ., Η ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΑΙΩΝΑ (1830-1900), ένα πανόραμα των κοινωνικών δρώμενων της Αθήνας του 19ου αιώνα, εκδ. Στασινόπουλος 1963, σσ. 148.                                                              25-50
605   ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, (Λεπτομερειακή μελέτη βάση της σύμβασης που είχε υπογραφεί το 1963 από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών με το γραφείο των Wilbur Smith & Associates), έκδ. 1965. Δίγλωσση Ελληνικά - Αγγλικά. Πλήθος αναδιπλούμενων σχεδίων και μεγάλος λυτός χάρτης. Σε κουτί. Σχ. 4ο μεγάλο, πλάγιο, σσ. 338.                                                                                             65-100
606   ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝ. Κ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ, εκδ. 1973, σσ. 544.                                                                                                                                                  30-60
607   ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ: ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Με ένθετο αρχιτεκτονικό πρόπλασμα και πλήρεις οδηγίες κατασκευής. Συγγραφείς Ι. Τραυλός, Γ. Δοντάς, Μ. Μπρούσκαρη. Εκδ. Αθηνών 1980, σχ. Φ, σσ. 24. Με χρωματιστές αναπαραστάσεις Γ. Στίνη και Μελέτη προπλάσματος Ν. Γερασίμωφ.                                                                                   40-70
608   ΠΕΝΤΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ., Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΞ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, εκδ. Πατσιλινάκου χχ, σσ. 63, με αναδιπλούμενο χάρτη.                                                                                                         15-20
609   ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛ. ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΤΟΥ ΟΘΩΝΟΣ. Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ. ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 1835, εκδ. Άγκυρα χχ, σσ. 366. (με φύλλο αποκολλημένο).                                                               1-…
Βλέπε και: 588, 203, 352, 310, 344, 354, 343, 50, 205

32. ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ [610-613]
610   ΑΙΓΙΝΑ. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΦΑΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ. Χαλκογραφία, Firmin Didot 1821 (13X10 εκ.).              30-50
611   ΑΙΓΙΝΑ. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. Χαλκογραφία επιχρωματισμένη 1850 περ. (13Χ10 εκ.)          40-50
611β [ΣΠΕΤΣΕΣ]. Υπόθεση Θεοδώρου Χ. Ανάργυρου και της μητρός αυτού Ανέζως. Πρόκειται περί πληρεξουσίου στον συμβολαιογράφο Γ. Λάσκαρη να κινήσει διαδικασίες για την καταβολή σύνταξης στην μητέρα του Ανέζω. 1869. 3 Δίφυλλα. 65-90
612   [DAG FILM COMPANY - ΣΠΕΤΣΕΣ, ΚΟΡΓΙΑΛΙΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ], αεροφωτογραφία του κτηριακού συγκροτήματος. Διαστάσεις 6,5χ5 εκ. χχ. Οπισθίως σφραγίδα της εταιρείας των αδελφών Γαζιάδη «Dag Films». [μαζί] ΣΠΕΤΣΕΣ-ΑΓ. ΜΑΜΑΣ, φωτογραφία, ψάρεμα, στο βάθος οικιστικό παραθαλάσσιο σύμπλεγμα, διαστάσεις 5,5χ3,5 (χχ 1931περ). [ΣΠΕΤΣΕΣ-ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ], Φωτογραφία με πόζες στα βράχια, στο βάθος τα ωραία αρχοντικά. Διαστάσεις 5,5χ3,5 εκ. χχ περ.1931 (3) 50-70
613   [ΑΙΓΙΝΑ] «ΚΥΡΗΞ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΗΣ., ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΙΓΙΝΗΤΩΝ, εκδότης Γ.Β. Λυκούρης. Έξι τεύχη (αριθ. 2, 3, 4, 9, 29 & 36), περίοδος: Μάρτιος 1947 - Δεκέμβριος 1949. Τα τεύχη 2, 3 & 4 με σφραγίδα στο εξώφυλλο «Βασίλ. Ι. Λυκούρης, Δικηγόρος». Τα τεύχη: 9, 29 & 36 ελαφρώς ταλαιπωρημένα, επίσης στο 36ο τεύχος λείπουν οι σελ. 189-199. (6) 45-70

33. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ [614-641]
614   [ΣΑΜΟΣ]. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΤΟΠΙΟ ΜΕ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΙΟΝΑ. ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ CHOISEUL GOUFFIER TOY 1782. 2η εκδ. του 1842 (23Χ17 εκ.).                                                                                                                1-…
615   [ΨΑΡΑ]. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Χαρακτικό με επιχρωματισμένες τις ακτές. 1850 περ. (19Χ13 εκ.).    25-40
616   [ΣΚΟΠΕΛΟΣ]. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΤΟΠΙΟ ΜΕ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΠΑΝΟΡΜΟ. Ξυλογραφία 1850 περ. A. Sargent (24Χ18 εκ.).     30-40
617   [ΝΑΞΟΣ] ΜΟΝΗ ΑΓΥΡΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 1876., Με 2 σφραγίδες και ενσφράγιστος χάρτης σε υδατογραφημένο χαρτί, τυπ. «Βασ. της Ελλάδος». Σχ. 4ο, 4 φ., σσ. 2.                                                                                                  40-60
618   [ΣΥΡΟΣ-ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ]., Φωτογραφία ομαδική παιδιών. Ένας έφηβος, δύο αγόρια με ναυτικά, ένα κορίτσι. Οπισθίως αναγράφεται «Ν. Πετρόπουλος». Η σφραγίδα στην κύρια όψη αναφέρει Μιχαήλ Βενιέρης, φωτογράφος Εν Σύρω, χχ περ. 1890.    60-80
619   [ΡΟΔΟΣ] Χαρακτικό χρωματιστό. Ιταλοί στρατιώτες βοηθούν τους κατοίκους ενός ροδίτικου χωριού που είχαν πληγεί από την πλημμύρα. Φύλλο από την «Domenica del Corriere della Sera». 1913. Σχ. Φ.                                   40-60
620   [ΣΑΜΟΣ] ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ. ΤΙΤΛΟΣ 5 ΜΕΤΟΧΩΝ, 1925. Μονόφυλλο λιθόγραφο.            20-30
621   [ΣΚΥΡΟΣ]., ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΙΤΙΟΥ, με κυριανά έπιπλα και πιάτα. Απεικόνιση γυναίκας με παραδοσιακή ενδυμασία. Ασπρόμαυρη φωτογραφία, [1927] με την υπογραφή του καλλιτέχνη. Διαστάσεις [28x39 εκ.].                                        40-60
622   [ΜΥΤΙΛΗΝΗ]. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ 2 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ. Φωτογραφείο Ακρόπολις, Μυτιλήνη, Λ. Βενιζέλου, 1930 περ. (11Χ17 εκ.).                                                                                          10-20
623   BAUD-BOVY S., ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ, τόμος Α´, έκδ. 1935. Σσ. 374.Και τόμος Β΄, 1938, σσ. 466.         60-90
624   ΡΟΔΟΣ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ. Φωτογραφία, Ιούνιος 1941. Με επικολημμένες μικρές φωτογραφίες (22Χ3 εκ.).              20-30
625   ΣΑΜΑΡΑΣ Π Ι., ΜΕΛΕΤΙΟΣ. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, αφιέρωμα βιογραφικό στον εν λόγω Μητροπολίτη, εκδ. Δημοκράτου 1949, σσ.26, χαρτόδετο σε καλή κατάσταση.                                                                                     20-30
626   ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ., ΡΟΔΟΣ. ΤΟ ΣΜΑΡΑΓΔΕΝΙΟ ΝΗΣΙ, ιστορική και περιηγητική μελέτη της Ρόδου, εκδ. ιδιωτική 1949, σσ. 210, χαρτόδετο ταλαιπωρημένο.                                                                                                      15-25
627   ΜΥΚΟΝΟΣ. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. Χαρακτικό F. Perilla (28X28 εκ.).           30-50
628   [ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ] MITROPIAS ARTEMIOS, SANTORINI, (εικονογραφημένος οδηγός, χ.χ.). Σσ. 78.  20-30
629   [ΚΑΛΥΜΝΟΣ] ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Απόδοση από τον δήμαρχο Καλύμνου στον Μπίλλη Δημήτριο ναυτικού φυλλαδίου 1950. Φυλλάδιο με χαρτόσημα και φωτογραφία του Μπίλλη.                                                          20-35
630   [ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ] Έντυπο Μενού ελληνικού κρουαζιερόπλοιου. Φωτογραφία του λιμανιού με φιγούρα βάρκες και φόντο εκκλησία, χ.χ.            25-40
631   [ΧΑΛΚΗ] ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ., Η ΧΑΛΚΗ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΙΣΤΟΡΙΑ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ-ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ, τόμος Α´, εκτεταμένη μελέτη για το μικρό αυτό νησί, εκδ. 1950, σσ. 560+αναδιπλωμένος χάρτης.     35-45
632   [ΤΗΝΟΣ] ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΤΗΝΩ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, εκδ. Ιερού Ιδρύματος 1952, σσ. 62, με φωτογραφία της μονής στο εμπροσθόφυλο.                      25-50
633   [ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ]., ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΑΣ, Φ. Κατσίπης, Αθήνα 1958, με εικόνες και τοπικές διαφημίσεις, σχέδια ζωγράφων και ένας έγχρωμος χάρτης, σσ. 74.                                                                                                        25-35
634   ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ., Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ. Περιγραφή των τόπων του νησιού και των προσφερόμενων υπηρεσιών τουρισμού, εκδ. Κέντρο Τουριστικών Μελετών 1959, σσ. 320+ αναδιπλούμενο διάγραμμα, βιβλιοδ.    35-70
635   ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΣΚΙΤΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΚΟΝΟ 1928-1959, έκδοση Δήμου Μυκόνου. Λυτά φύλλα σε φάκελο.             30-40
636   ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Δ., ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗΣ, τόμος πρώτος-τεύχος Α´, εκδ. Φραγκιαδάκης 1964, σσ. 78.          15-25
637   ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΒΑΛΙΑΣ., ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ[;] Χρωμολιθογραφία. Άτιτλο. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΕΠΑΝΩ ΔΕΣΠΟΖΕΙ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ. Ανυπόγραφο (33,5Χ50 εκ.). Σε πλαίσιο. 1967.                                                   75-165
638   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ Α., ΠΑΤΜΟΣ, ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ, με πολλές φωτογραφίες και εικόνες του ιερού νησιού, εκδ. Μονής Ιωάννου Θεολόγου 1967, σσ. 64.                                                                                            20-40
639   [ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΟΔΗΓΩΝ]., ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ, λεύκωμα με πάμπολλες φωτογραφίες από τοπία, κτίσματα και αντικείμενα του Καστελλόριζου, εκδ. Κέδρος 1980, βιβλιοδ.                           30-50
640   RANDOLPH BER., THE PRESENT STATE OF THE ISLANDS IN THE ARCHIPELAGO, 1983. Σσ. 108+index.            10-20
641   [Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ]., Πενήντα αφιερώματα της «Καθημερινής», για τα Ελληνικά νησιά, [1995], σε δύο τόμους. Περιλαμβάνουν: Κυκλάδες - Κρήτη - Δωδεκάνησα - Νησιά - Λιμάνια - Φάροι. (Νήσος Κέα, Δήλος, Πάρος, Σμύρνη, Θάσος, Σάμος, Ιόνιο και Ναυτιλία, κ.λπ.). Με τα έγχρωμα εξώφυλλά τους. Σχ. φύλλου, μπλε βιβλιοδεσία. (50)          1-…
Βλέπε και: 962, 731

34. ΣTEPEA EΛΛAΔAEYBOIA [642-659]
642   [ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ] MONTE PARNASSO. Χαλκογραφια, Pouqueville 1825 περ. (13X13 εκ.). 15-30
643   [ΔΕΛΦΟΙ] ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ. Ξυλογραφία 1850 περ. Ruhfel (24Χ18 εκ.).         30-40
644   [ΛΕΙΒΑΔΙΑ] ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ «ΑΦΡΟΔΙΤΗ» ΣΤΗ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΓΕΜΑΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΑΜΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ. Ξυλογραφία 1850 περ. Hildibrand (24Χ18 εκ.).                                                                                                           25-40
645   [ΘΗΒΑ] ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΗ ΘΗΒΑ. Με χαρακτηριστικές ενδυμασίες, ψήνουν και γδέρνουν αρνιά. Στο βάθος ξεχωρίζει βυζαντινός ναός. Ξυλογραφία 1850 περ., J. Lix (24Χ18 εκ.).                                                                             30-40
645β [ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ-ΔΕΛΦΟΙ] ESSAI SUR LES ENVIRONS DE DELPHES. Χάρτης, 1860 περ. 15-30
646   [ΕΥΒΟΙΑ, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ] ΕΡΕΙΠΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΚΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΤΟΥ ΑΧΜΕΤ ΑΓΑ. Ξυλογραφία επιχρωματισμένη από σχέδιο του H. Clerget, 1876 (15X13 εκ.).                                          30-40
647   [ΠΛΑΤΑΙΕΣ] ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ. The Battle-field of Plataea. Χαλκογραφία 1880 περ. (15Χ10 εκ.).       30-50
648   [ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ]. ΑΠΟΨΗ ΜΕ ΑΡΧΑΙΑ ΕΡΕΙΠΙΑ. Χαλκογραφία 1880 περ. (15Χ10 εκ.) 20-30
649   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ., ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ, ΤΟΜΟΣ Α´ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ-ΕΥΒΟΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, διατάγματα σχετικά με τα μεταλλεία των περιοχών αυτών, εκδ. Εθνικό Τυπογραφείον 1916, σσ. 223. Φύλλα σκισμένα και ξεκολλημένα.             60-120
650   [ΛΙΒΑΔΕΙΑ-ΓΡΑΝΙΤΣΑ, 1917]., Διάγραμμα κοινοτικής εκτάσεως του χωριού ΓΡΑΝΙΤΣΗΣ 29 Νοεμβρίου 1917, με υπογραφή του προέδρου Γρανίτσης Χαρ. Παπαχαραλάμπους και του πληρεξουσίου δικηγόρου. [70x100 εκ.].           35-70
651   ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ., ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 1471-1937. Ανθολόγιο κειμένων για τον γεωγραφικό αυτό χώρο της Ελλάδος, εκδ. Πολυβιοτεχνική 1937, σσ. 347, χαρτόδετο. 40-70
652   ΚΑΛΥΒΗ ΚΑΛΗ., ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΥΜΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, έκδ. 1938. (Πρώτο μέρος: Λαϊκά Τραγούδια - Δεύτερο μέρος: Λαογραφήματα. Φθορές στην ράχη, σσ. 119.                                                                                                                  20-30
653   [ΛΑΜΙΑ]. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ. Με χειρόγραφη σημείωση «Ι.Κ. Δαμασκηνός, Λαμία». 1940 περ. (13Χ18 εκ.).            10-20
654   [ΕΥΒΟΙΑ] ΦΟΥΣΑΡΑΣ Γ., ΕΥΒΟΪΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, έκδ. Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών, 1955. Σσ. 160. (Βλ. αυτόθι και 656).  20-25
655   [ΔΕΛΦΟΙ]., DELPHES - GRECE, Un Guide de Monuments. Οδηγός μνημείων των Δελφών, [1960 περ.]. Με φωτ. εντός κειμένου. Σσ. 24.    15-25
656   [ΕΥΒΟΙΑ] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΥΒΟΪΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, Προσθήκαι, διορθώσεις και συμπληρώματα εις την «Ευβοιϊκήν Βιβλιογραφίαν» Γ.Ι. Φουσάρα, Αρχείο Ευβοϊκών Μελετών [1975]. Σσ. 469-541.                                                15-20
657   ΣΑΜΨΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ., Η ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΗ Ι ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ, ιστορική μελέτη της προϊστορικής Εύβοιας, εκδ. Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών 1981, σσ. 220+σχεδιαγράμματα και χάρτες.                             15-25
658   ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛ., ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ (1941-1944), Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, 1996. Σσ. 55-70.                                                                                                                                 10-15
659   PERILLA F., DELPHI, TEXT UND BILDER, εκδ. Perilla Verlag χχ. Ταξιδιωτικός οδηγός με σύντομη ιστορία των Δελφών, σσ. 65+21 φωτογραφίες.                                                                                                                            30-45

36. ΗΠΕΙΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑ [660-671]
660   [ΣΟΥΛΙ. Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ] Valley of the Souli, the ancient Acheron. Χαρακτικό J. Bentley 1840 ca (20x18 εκ.). Σε κορνίζα.          45-65
661   [ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ]. ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΜΟΡΦΩΝ ΒΡΑΧΩΝ ΜΕ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ. Ξυλογραφία 1850 περ. L. Kohl. (24Χ18 εκ.).                                                                                                                                           30-40
662   [ΤΡΙΚΑΛΑ]. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΑ. Σχέδιο του Taylor από άποψη του M. Daumet, 1887 (18X10 εκ.).                                                                                                                    40-60
662β [ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Ε. ΜΠΟΥΤΑΡΗ, 1911, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ] «Passavauh» του Consulat de Turquie a Bucarest (Ρουμανία) για την Eleni Jorghi για να μεταβεί στην “Τουρκία” (=Ήπειρος-Ιωάννινα). Αρ. 5083. 3/9/1911, διαστ. 28χ50 εκ. Στην τουρκική με χαρτόσημα. Σε πλαίσιο.   150-200
663   [ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ]., ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, έτος όγδοον 1933, σσ. 194.     20-30
664   ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ Δ., ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, περιήγηση στα Ιωάννινα με σχόλια και εικόνες της πόλης, εκδ. Ηπειρωτική Εστία 1956, σσ. 167.                                                                                                                                           25-35
665   ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ., ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ, εισαγωγή επιμέλεια Κ. Θ. Δημαρά, εκδ. Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα, 1960, αριθμημένη εκδ., αρ. 1990/2100. Καλλιτεχνική δερμ. βιβλιοδ., σσ. 252. 1-…
666   ΒΑΒΑΡΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧ., ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ-ΠΕΛΛΕΡΕΝ. Ο ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ, Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, Ο ΠΟΙΗΤΗΣ, βιογραφικό δοκίμιο για τον Χατζή, εκδ. Ιδιωτική 1963, σσ. 31.                                                1-…
667   KURZ MARCEL, Ο ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ, μτφρ. Έφη Αλλαμάνη, ανατύπωσις των Θεσσαλικών Χρονικών, 1966. Σσ. 29.     1-…
668   ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚ Δ., Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ, ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ, εκδ. Παρασκευοπούλου 1967, σσ. 83, με αναδιπλούμενους χάρτες.                                                                                                   30-50
669   [ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ]., ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ. Περιοδικό, τόμοι 3, τεύχη 207-208, 209-210, 211-212, εκδ. 1969, σσ. 289-392+394-496+497-634, χαρτόδετα ελαφρώς ταλαιπωρημένα. (3)                                                                         40-80
670   ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1983. Σσ. 423. 15-20
671   ΗΠΕΙΡΟΣ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τεύχος 1, 1979. Σσ. 65.         10-15
Βλέπε και: 591, 534

37. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ [672-683]
672   [ΚΑΠΗΛΕΙΟ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ]. Ξυλογραφία 1850 περ. G. Laplante (24Χ18 εκ.) 25-35
673   [ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ]., ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1911, με περιγραφές μακεδονικών τόπων και την ιστορία τους, εκδ. Παμμακεδονικός Σύλλογος 1911, σσ. 304 με πολλές φωτογραφίες, βιβλιοδ αρκετά ταλαιπωρημένο.                30-60
674   ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ Γ Ν., ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, εκδ. Σιδέρη 1925, σσ. 39. 10-20
675   [ΚΟΖΑΝΗ] ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ. Με επικολλημένη τη φίρμα: «Φωτο-Ιρις. Π.Δ. Παναγιώτου. Κοζάνη». (18Χ13 εκ.).                                                                                                                                                  20-30
676   [ΜΕΤΟΧΗ] ΕΔΕΣΣΑ. ΚΑΝΝΑΒΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΔΕΣΣΑ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τίτλος μιας μετοχής. Θεσσαλονίκη 1951. Μονόφυλλο, χρωμολιθόγραφο, τυπ. Ι. Νεράντζη. Με απεικόνιση του εργοστασίου και των καταρρακτών Εδέσσης. Σήμα του κανναβουργείου η αράχνη. Με χαρτόσημα.                                                                                                                               45-60
677   [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ]. «ΨΥΓΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑΜ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ». Αρχείο εγγράφων. Αφορούν αίτηση δανείου. (Ένωση δανειοδοτηθέντων και δανείων ανασυγκρότησης, 1954), από το γνωστό σχέδιο Μάρσαλ. Επίσης βιομηχανικά και τεχνικά θέματα της εταιρείας. Το εργοστάσιο Χαριλάου έδωσε το όνομά στον ομώνυμο συνοικισμό Θεσσαλονίκης. Έτος: 1954, δακτυλογραφημένα έγγραφα.              50-100
678   ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι., ΟΙ ΦΙΛΙΠΠΟΙ. Αρχαιολογική μελέτη, εκδ. 1956, σσ. 62+16 πίνακες. 20-40
679   CLOCHE PAUL., HISTOIRE DE LA MACEDOINE JUSQU’ A L’ AVENEMENT D’ ALEXANDRE LE GRAND (336 ΑC). [ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑ (336 πχ)]. εκδ. Payot 1960, σσ. 269. Δεμ.         30-40
680   [ΣΚΟΠΙΑ-»ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»]., MACEDONIAN REVIEW. 5 τεύχη: 1978, 1979, 1981, 1982 (2), σσ. 228+228+112+232+237-345, χαρτόδετα. (5)                                                                                                                                                  40-60
681   ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ., Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΣ ΘΡΑΚΗΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, εκδ. Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού 1979, σσ. 400+πάμπολες εικόνες και χάρτες.                                                                                          30-60
682   [ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ], ΤΡΙΤΟΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΑΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΤΟΜΟΣ Α´: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: 1) Μαμωνή Κυριακή, «Σωματειακή Οργάνωση του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία», «Σωματειακή Οργάνωση του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία. Β´ Σύλλογοι της Ιωνίας., 2) Μαρινέσκου Φλορίν: «’Ο Ελληνικός Τηλέγραφος» και η έναρξη της Επανάστασης του1821 στις παραδουνάβιες ηγεμονίες», 3) Μπόνης Κωνσταντίνος «Αναιρέσεις ισχυρισμών περί σλαβικής καταγωγής των Ελλήνων ιεραποστόλων των Σλάβων Κυρίλλου και Μεθοδίου», 4) Βακαλόπουλος Απόστολος, «Ο Μακεδονικός Αγώνας (1904-1908). ΤΟΜΟΣ Β´: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1) Γκολομπίας Γιώργος, «Η κτητορική επιγραφή του Ναού των Αγίων Αποστόλων Καστοριάς και ο ζωγράφος Ονούφριος», 2) IRMSCHER JOHANNES «Das Leipziger Sudost-Europa-Institut: Eine Wissenschaftsgeschichte Einschatzung. La lucha por la independencia griega y la creacion del estado nacional griego», 3)Καλογεροπούλου Ελένη, «Πουλιά και δέντρα. Πορεία και παράγοντες μετασχηματισμών σε θρακιώτικους τσεβρέδες», 4) Τραγανού-Δεληγιάννη ΄Ολγα-Ταμιωλάκης Γιάννης, «Από την αρχική μελέτη εγκατάστασης του δικτύου ύδρευσης στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 10ου αιώνα. Σχόλια σε δύο σχέδια.» 5)Τούντα-Φεργάδη Αρετή, «Το καθεστώς της αποστρατιωτικοποιήσεως στην ελληνοτουρκική μεθόριο του Έβρου», «Ο ρόλος των Μακεδόνων πληρεξουσίων στην απόρριψη του πρωτοκόλλου της Γενεύης από την Ελληνική εθνοσυνέλευση (Νοέμβριος 1924-Φεβρουάριος 1925)», «L’ histoire de l’ emprunt accorde pour les refugies de 1924», «Η επίδραση του κοινοβουλίου στη διαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής:1923-1934», Πολιτικές και διπλωματικές πτυχές ενός ατελεσφόρητου εγχειρήματος: η εφαρμογή της συνθήκης των Σεβρών», 6) Sudost europa-Gesellschaft «Tatigkeitsbericht 1934». 7) Βαγιακάκος Δικαίος, Η τοπωνυμική θεώρησις του θεσσαλικού χώρου. Γλωσσικά στοιχεία του Χρονικού του Μωρέους και απήχησις θεσμών της Φραγκοκρατίας εις την διάλεκτον και τα έθιμα της Μάνης», «Ιστορική κατά τας πηγάς Γεωγραφία της χερσονήσου Περαίας». ΤΟΜΟΣ Γ´: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 1)Κωφός Ευάγγελος, «Η Μακεδονία στην Γιουγκοσλαβική ιστοριογραφία», «The Macedonian question: The politics of mutation», «Patriarch Joachim III (1878-1884) and the irredentist policy of the greek state», «Ο Μακεδονικός αγώνας στη γιουγκοσλαβική ιστοριογραφία”, 2) Κούκου Ελένη, “Οι κοινοτικοί θεσμοί εις τας νήσους του Αιγαίου κατά την τουρκοκρατίαν”, 3) Lazarou Achille: “Aux origines de l’ aroumain et de ses rapports avec les langues environnantes», «Θρακολογία και ζήτημα καταγωγής των Βλάχων Αρωμούνων», «Βλέψεις Ρουμανίας και ελληνικότητα Βλάχων-Αρωμούνων», 4) Λουκάτος Σπύρος: «Ο Ελληνικός πρωτοσοσιαλιστικός τύπος 1875-1912», «Οι αντιδράσεις του Λακωνικού λαού κατά των αντικαποδιστριακών κινημάατων και εστιών», «Νέοι εκπαιδευτικοί προσανατολισμοί στη Σχολή Χίου στις παραμονές του ‘21», «Εβραϊκός φιλελληνισμός στα χρόνια του 21», Πολιτειογραφικά Θεσσαλονίκης, νομού και πόλης, στα μέσα της δεκαετίες του 1910», «Προσπάθειες οικισμού Σμυρναίων στον ισθμό της Κορίνθου 1827-1829», «Σινάφια, ‘ισιναφικά σώματα’, στην Πάτρα στα καποδιστριακά χρόνια.». Εκδ. 1983, σσ. 1500 περίπου, δεμένοι τόμοι σε καλή κατάσταση. (3)                           65-120
683   KRUGER EBERHARD., DIE SIEDLUNGSNAMEN GRIECHISCH-MAKEDONIENS NACH AMTLICHEN VERZEICHNISSEN UND KARTENWERKEN, εκδ. Klaus Schwarz 1984, σσ. 850, με χάρτη αναδιπλούμενο.           15-25
Βλέπε και: 871, 502

38. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ [684-698]
684   [ΓΥΘΕΙΟ-ΠΙΕΡΑΚΟΣ-1797] ΠΡΑΞΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ οικοπέδου. Χειρόγραφο. Πώληση του Νικολού Πιεράκου. Μαρτυρεί ο Παναγιώτης Ρήγας, 10 Μαρτίου 1795, Μαραθονήσι (Γύθειο). Μονόφυλλο.                 80-140
685   [ΜΑΖΑΝΑΚΟΣ], ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ, Χειρόγραφα. α) Πώληση από τον Θεοδωράκη Μαζανάκο τη γυναίκα του και τα παιδιά του, χωράφι στον Πιέρο Μπεζαντζή για 800 γρόσια. β) Πώληση από τον Καβαλιέρ Δημητράκη Γρηγοράκη κτήματος στον Πιεράκη Μπεγκλαντζή για 900 γρόσια, χειρόγραφες πράξεις, 1798. (2).                                                                  100-160
686   [ΟΛΥΜΠΙΑ] HOLLAND & BRANDARD., "Plains of Olympia". Πεδιάδα της Ολυμπίας. Τοπίο. Χαλκογραφία των Holland & Rob. Brandard, [1820 περ.]. Διαστάσεις [14x20 εκ.], σε πασπαρτού.                                                               30-50
687   [ΟΛΥΜΠΙΑ] ΖΑΝΕΤΤΙ., «OLYMPIA». Τοπίο της Ολυμπίας, χαλκογραφία, [1825 περ.]. Σε πασπαρτού, διαστάσεις [12x17 εκ.].        30-45
688   [ΓΥΘΕΙΟ-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, 1840] Τρία χειρόγραφα έγγραφα, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ, του Δημαρχείου Γυθείου που δηλώνουν: α) την ταυτότητα του Πέτρου Γρηγοράκη, υιού του Πιέρρου Γρηγοράκη (μαγγιόρου, δηλαδή ταγματάρχου της Ρωσικής Αυτοκρατορίας από το έτος 1800), 7 Μαϊου 1840 εν Γυθείω. Μονόφυλλο διπλωμένο στα 2. β) Την ταυτότητα του Γ. Μαγγιόρου Γρηγοράκη γεννηθείς το 1823, υιού του Π. Μαγγιόρου Γρηγοράκη και εγγονού του Πιέρρου Μαγγιόρου Γρηγοράκη. Γύθειον, 27 Μαϊου 1848. Δύο χειρόγραφα έγγραφα με την ίδια χρονολογία και το ίδιο περιεχόμενο, με διαφορετικές υπογραφές που βεβαιώνουν την ταυτότητα του Γεωργίου Γρηγοράκη. Μονόφυλλα διπλωμένα. (3).   150-250
688β [ΓΥΘΕΙΟ-ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ-1843] Συμβολαιογραφική πράξη του Πέτρου Γρηγοράκη όπου αναφέρονται η περιουσία, τα οικόπεδα και τα αμπέλια του Πέτρου Γρηγοράκη. Γύθειο, 9 Μαρτίου 1843. Χειρόγραφο μονόφυλλο, διπλωμένο στα 2, με χαρτόσημο και σφραγίδα του Βασιλείου της Ελλάδος.                                                                                                                                   60-90
689   [ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ]. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ.Ξυλογραφία 1850 περ. F. Schrader (24Χ18 εκ.).              30-40
690   [ΑΡΓΟΣ]. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΛΟΦΟ. Ξυλογραφία 1850 περ. H. Belle (24x19 εκ.).  30-40
691   [ΜΥΣΤΡΑΣ]. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ. Ξυλογραφία, 1850 περ. C. Laplantes. (24X18 εκ.).    20-30
692   [ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ]. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.Ξυλογραφία 1850 περ. D. Lancelot (24Χ18 εκ.) 30-40
693   [ΓΥΘΕΙΟ-1871] ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ 1ου, ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ Συμβολαιογραφική Πράξη, όπου ο Γεώργιος Μαγγιοράκος δίνει υπό μίσθωσιν στον Ιωάννη Γεωργάκο χωράφι 170 στρεμάτων, όπως αυτός το καλλιεργήσει και δώσει την μίσθωση, 1871. Εν Γυθείω, ο συμβολαιογράφος Γυθείου Ε. Παναγουλάκος. Μονόφυλλο διπλωμένο στα 2. 3 σελίδες χ/φες με χαρτόσημο και σφραγίδα του συμβολαιογράφου. Ελαφρές φθορές.                                                                                     80-160
694   [ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ], ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Πιστοποιητικό παρακολούθησης μαθημάτων στο Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο Καλαμάτας στον Πέτρο Κ. Μαγιοράκο, 31 Μαΐου 1881. Υπογράφει ο Διευθυντής Γ. Πουλάκος, εν Καλάμαις (Καλαμάτα). Μονόφυλλο.                                                                                                                          70-100
695   [ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ] ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ., ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΟΙΣ ΜΟΝΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (1898), εκδ. Φραντζεσκάκης 1929, σσ. 45.                                                      30-50
696   CARPENTER RHYS., A GUIDE TO THE EXCAVATIONS OF ANCIENT CORINTH, εκδ. 1933, σσ. 112, με πολλές εικόνες από τους αρχαίους τόπους της Κορίνθου.                                                                                            35-60
697   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓ., ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ, Αγία Λαύρα, Μ. Σπήλαιο, Μονή Ταξιαρχών, Τρυπητή Αιγίου, έκδοσις Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης Αιγίου, [1962 περ.]. Εικόνες εκτός κειμένου, άκοπο. Χαρτόδετο, σσ. 72.           20-30
698   [ΓΥΘΕΙΟ-ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟ-1825]. Χειρόγραφο με λεπτομερή περιγραφή της προίκας της Μάρθας (;) στο Μαραθονήσι (Γύθειο), εν μηνί Ιανουαρίου ιζ΄, 1825. Μονόφυλλο, φθορά από υγρασία.                                                      70-120
Βλέπε και: 939, 943, 922, 921, 941, 945

39. ΕΠΤΑΝΗΣΑ [699-710]
699   [ΖΑΚΥΝΘΟΣ] ZVALLARD COTOVICUS., ZANTE, χαλκόγραφος χάρτης, 1587. [βλ. Ζαχαράκη 2409]. Διαστάσεις [13x10 εκ.].    150-220
700   ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ., ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, εκδ. Κέρκυρα 1828, σσ.413, δεμ., (φύλλα σητόβρωτα).                                                                                                                                                90-180
701   [ΖΑΚΥΝΘΟΣ] LANCELOT P. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ. Ξυλογραφία 1850 περ., (24Χ18 εκ.).      30-40
702   [ΚΕΡΚΥΡΑ]. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ.Ξυλογραφία 1850 περ. T. Hildibrand (24Χ18 εκ.)               30-40
703   ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ., ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, εκδ. Πάσσαρης 1875, σσ. 321-383, ελλιπές κείμενο, σε μέτρια κατάσταση.   15-20
704   [ΚΕΡΚΥΡΑ-KORFU]. ILLUSTRIERTER FÜHRER DURCH DALMATIEN (ABAZIA-LUSSIN) LANGS DER WUSTE VON ALBANIEN BIS KORFU und nuch den IONISCHEN INSELN. Με 8 ολοσέλιδες εικόνες, 77 εντός κειμένου και 14 έγχρωμους χάρτες και σχέδια. Εκδ. Wien und Leipzig. Για Κέρκυρα οι σελίδες 189-201, Ιόνιο 201-208. Α. Hartlebens, 1905, σσ. 8+228+4, Σχ. 12ο, δεμένο (κόκκινο & χρυσό).       65-100
705   [ΚΕΡΚΥΡΑ]. ΕΞΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ. Προσωπικές φωτογραφίες από την οικογένεια Μεϊντάνη. 1945-1955 (5,5Χ3,5 και 4Χ3 εκ.). (6)                                                                   20-30
706   [ΚΕΡΚΥΡΑ]. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ. Ανατύπωση από τη λιθογραφία του ΕD. LEAR. (14X10 εκ.).      10-20
707   ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ., ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ 1910, εκδ. Κεφαλληνία 1960, σσ. 37, με φωτογραφία του Κοργιαλένιου.             30-60
708   ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΟΥ ΝΤΙΑΝΑ., ΕΠΤΑΝΗΣΑ, ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ. Λεύκωμα με πολλές ζωγραφικές εικόνες και σχόλια, με θέματα από τα Επτάνησα, εκδ. 1965, δεμ.                                                                                                       50-80
709   [ΖΑΚΥΝΘΟΣ] ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ., ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, εκδ. «Μέλλον», Ζάκυνθος [1967]. Με φωτογραφίες, εντός και εκτός κειμένου, διαφημίσεις εποχής και έναν αναδιπλούμενο χάρτη του νησιού. Σσ. 116+διαφημίσεις+1χάρτης.            30-40
710   [ΖΑΚΥΝΘΟΣ] ΧΑΤΖΗΣ ΤΑΣΟΣ., Λεύκωμα της Ζακύνθου με δέκα σχέδια του Τάσου Χατζή και πρόλογο του Ανδρέα Ιωάννου, έκδοση 100 αντιτύπων, υπογεγραμμένα ιδιοχείρως από τον ζωγράφο, αριθμός αντιτύπου 26/100, Εκδόσεις Ποιότητος, [1969]. Επίσης προσωπική ιδιόχειρη αφιέρωση σε φίλο στην πρώτη σελίδα. Τυπωμένο σε χαρτί Bristol και υπογεγραμμένο το κάθε σχέδιο ξεχωριστά με μπλε μελάνι. Υποτιτλισμός στο πίσω μέρος σε δύο γλώσσες Ελληνικά - Αγγλικά. Εικονίζονται: Το Κάστρο, Το λιμάνι, Η εκκλησία της Χρυσοπηγής, Το σπίτι του Σολωμού, Ο πύργος του Δομενεγκίνη, Η εκκλησία της Φανερωμένης, Το χωριό Μαχαιράδο, Το χωριό Κερί (δύο όψεις) και το καμπαναριό του Αγίου Διονυσίου. Σχ. φύλλου [50x35,5 εκ.], βιβλιοδ. λυτά φύλλα σε σκληρό χαρτονένιο φάκελο.              130-230
40. ΚΡΗΤΗ [711-724]
711   DAPPER. KASTEEL VAN CANDIA. ΤΟ ΕΝΕΤΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Χαλκογραφία 1688 (41Χ33 εκ.).             120-150
712   BELLIN J.N., ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Επιχρωματισμένη χαλκογραφία, 1771 (37Χ25 εκ.).Βλ. Ζαχαράκης 280/164.         270-300
713   [Α. DELIUS], ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Λιθογραφία, 1843. Επιχρωματισμένη, εποχής. (33Χ14 εκ.).    100-140
714   [ΑΡΚΑΔΙ]. ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ. «ATTACK ON THE CONVENT OF ARCADI BY THE TURKISH SOLDIERS». Επιχρωματισμένη ξυλογραφία, 1867 (35Χ24 εκ.).                                                              130-160
715   [ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ]., ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ, 1868-1893. Νομοθεσία της Κρήτης σύμφωνα προς τα Αυτοκρατορικά Φιρμάνια, εκδ. Γενική Διοίκηση Κρήτης 1893, σσ.243+277, δεμ., ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                 90-180
716   [ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ]., ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. ΤΟΜΟΣ Α´: 1901, ΤΟΜΟΣ Β´: 1905, ΤΟΜΟΣ Γ´: 1905 (2ο), ΤΟΜΟΣ Δ´: 1906-1907, εκδ. Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, [1901-1907], σσ. 1272+1100+312+892. Δεμένοι τόμοι ελαφρώς ταλαιπωρημένοι (4).                                                                                    180-360
717   ΨΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΠΩΤΑΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΧΡΟΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΜΟΥΣ ΤΡΕΙΣ, εκδ. Νέα Έρευνα 1909, (λέιπουν τεύχη και τόμοι), φθαρμένο.                 1-…
718   ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΑ., ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΑ. Λογοτεχνικό περιοδικό Κρήτης, εκδ. Μουρέλος 1911, σσ. 301, δεμ., ταλαιπωρημένο.            20-30
719   [ΚΡΗΤΗ]., ΠΟΙΗΜΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Α´ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΝ/ΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΕΝΔΟΞΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ 1912-1913, εκδ. Ζαχαριουδάκης 1914.                                                          40-70
720   ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ., ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΕΝ ΙΜΒΡΩ ΣΦΑΚΙΩΝ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1930, εκδ. Καλαϊζάκη 1930.                           30-40
721   [ΛΑΣΙΘΙ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ, 1941]. Της Μαρίας Γραμματικάκη. Εκδίδεται λόγω της Διατάξεως της Γερμανικής Στρατιωτικής Διοικήσεως Κρήτης, 5/8/1941. Θεωρημένο από τον σταθμό του Δήμου Νεαπόλεως και σφραγισμένο από το Στρατοδικείο. Υπογραφές του Σταθμάρχη και Δημάρχου Νεαπόλεως. Οπισθίως, παράτασις ισχύος μέχρι τέλους 1944. Διαστάσεις [16,2x12,2 εκ.].     45-80
722   ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ., ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΟΞΗΣ, εκδ. 1949. Με φωτ. εντός και εκτός κειμένου. Πανόδετο, σσ. 160.                                                                                                                                                  15-20
723   ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ εκδ., ΗΡΩΟΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1940-1945, ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ: ΚΡΗΤΗ, ΧΑΝΙΑ-ΡΕΘΥΜΝΟ, εκδ. (περ.) 1950, σσ.154, αφιερωμένο στον Ναπολέοντα Ζέρβα γενικό αρχηγό της Ελληνικής αντίστασης. Χαρτόδετο ελαφρώς ταλαιπωρημένο, πρώτη σελίδα αποκολλημένη.                                                        40-80
724   ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ., ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ, Λογοτεχνικό περιοδικό έτος πρώτο, εκδ. ιδιωτική 1961, σσ. 283.        20-40
Βλέπε και: 569

41. ΚΥΠΡΟΣ [726-737]
726   [SALVATOR]., LEVKOSIA DIE HAUPTSTADT VON CYPERN. Περιηγητικό λεύκωμα με τοπία της Λευκωσίας και σχόλια επ’ αυτών, εκδ. Prag 1873, σσ.89, πολλές εικόνες και σχέδια, λινόδετο, σχετικά καλή κατάσταση.                  500-1000
727   ΛΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚ ΚΛ., Ο ΑΚΡΙΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΟΤΟΥ. ΚΥΠΡΟΣ, εκδ. Αετός 1945, σσ. 96, άκοπο.  20-40
728   ΡΟΥΣΣΙΑ ΜΑΡΙΑ., ΚΥΠΡΟΣ, Διηγήματα - Χρονικό, εκδ. Αλεξάνδρεια 1956. Περιέχει 6 διηγήματα και Χρονικό για την Κύπρο και τους Κυπρίους. Το χάρτινο περικάλυμμα σκισμένο, σσ. 200.                                                         20-30
729   ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ εκδ., ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΕΖΟΓΡΑΦΩΝ. ΔΙΗΓΗΜΑ-ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ-ΝΟΥΒΕΛΑ, εκδ. Ίκαρος 1956, σσ. 318, χαρτόδετο, άκοπο.                                                                                                            25-50
730   [ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ]., ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, περίοδος 1957-1958, Λευκωσία 1958. Συμβολές: Κ. Σπυριδάκη, Θ.Α. Σοφοκλέους, Κ. Χρυσάνθη, Όθ. Κάζμου, Η. Μελεάγρου. Σσ. 94.     30-40
731   DRYANDER ELISABETH., AUF ZYPERN UND RHODOS, EINE INSELREISE, εκδ. Prestel 1960, σσ. 122, με χάρτες της Κύπρου και της Ρόδου, βιβλιοδ.                                                                                                                        35-60
732   ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ Ι Π., ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ, εκδ. !965, σσ. 14, φυλλάδιο.       1-…
733   ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. Εσχεδιάσθη υπό του ζωγράφου Σπύρου Βασιλείου και ετυπώθη εις Ασπιώτη - Ελκα, 1965. Ο χάρτης της Κύπρου πριν τη διχοτόμηση, όταν πρωθυπουργός της Ελλάδας ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου. Έγχρωμος (58Χ49 εκ.).           90-180
734   ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΛΑΜΠΕΑ ΤΕΛΕΣΣΙΛΑ., Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΗΣ, εκδ. 1966, σσ. 15, χαρτόδετο ταλαιπωρημένο με φύλλα κιτρινισμένα.                                                    10-20
735   ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ., ΚΥΠΡΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ-ΑΙΓΑΙΟ (ΕΦΕΣΟΣ-ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ), ΤΑΞΙΔΙΑ, εκδ. Ελληνικό Βιβλίο 1972, σσ. 195, χαρτόδετο σχετικά καλή κατάσταση.                                                                               20-35
736   [ΚΥΠΡΟΣ]., ΑΓΓΛΙΚΟ ΝΑΥΑΡΧΕΙΟ (Admiralty) «Plans on the Coast of Cyprus» (Limassol, Larnaca, Vasilikos, Paphos, Dhekelia Road). Υδρογραφικός χάρτης, δίχρωμος, εκδ. London 3/2/1939, σε επανέκδοση της 29/11/1974. Διαστάσεις [70x100].   60-110
737   ΒΑΡΦΗΣ Κ., Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΛΕΟΠΟΛΔΙΑΝΗΣ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, έκδ. 1985. Σσ. 87+εικόνες.                                                                                                                        20-30
Βλέπε και: 431

42. ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ [738-757]
738   [ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ. ΧΑΡΤΗΣ] ΤΟΥ BARBIE DU BOCAGE ΑΠΟ ΤΟ JEUNE ANACHARSIS, 1782. Χαλκογραφία (20Χ18 εκ.). 30-50
739   [ΒΟΣΠΟΡΟΣ ΚΑΙ ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ] ΤΡΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ. Χαλκογραφία 1800 περ. (38Χ28 εκ.).                                                                                      40-60
740   [ΣΜΥΡΝΗ] Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ PIETRO ZENO ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ΤΟ 1344. Χαλκογραφία, Viviani & G. Gatteri, 1830 ca (33x25 εκ.). Σε κορνίζα.                                                                                                                       60-90
741   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΣΕΡΑΪ. The Seraglio at Constantinople. Χαλκογραφία με άποψη της Πόλης και του λιμανιού, 1830 περ. (20Χ18 εκ.) [μαζί] Τούρκικο γεύμα. Ξυλογραφία από το “Le Tour du Monde», 1850 ca (24x18 εκ.). (2) 40-60
742   [ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ] ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. Χαρακτικό. Grave par J. Perrier, 1870 ca. (25x36 εκ.).             30-50
743   [ΣΜΥΡΝΗ] RUBELLIN PERE & FILS (ΡΟΥΜΒΕΛΕΝ ΠΑΤΡΟΣ & ΥΙΟΥ) Φωτογραφία-πορτρέτο αστής Σμυρνιάς με επίσημο ένδυμα. Από την «Παρισιανή Φωτογραφεία (sic), Σμύρνη, οδός Ευρωπαϊκή, δίοδος Ψαρόχανον (Psaro-Khan)». 1900 περ.      45-60
744   [ΖΑΠΠΕΙΟΝ]., ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ. Σύντομη ιστορία του από το 1875-1903, εκδ. Αφοι Γεράρδοι 1904, σσ. 15. Με φθορές.                                                                               25-40
745   ΣΚΑΛΙΕΡΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ., ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΥΤΟΥ, εκδ. Λαμπρόπουλος 1927, σσ. 100, με επτά ανάτυπα, χαρτες, με αφιέρωση.                                 40-80
746   ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΑΝΤΩΝΗΣ., ΕΡΗΜΙΤΕΣ. ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ. Μυθιστόρημα σχετικά με το Φανάρι, εκδ. Μαυρίδης 1930, σσ. 189.                                                                                                                                                  20-30
747   [ΑΓΝΩΣΤΟΣ]., ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΟΥ SIR ANTON BERTRAM, εκδ. Παναγίου Τάφου 1937, σσ. 60, χαρτόδετο με σύρραψη, ελαφρώς ταλαιπωρημένο.             25-50
748   «ΑΕΡΑ»., Δεκαπενθήμερον Εικονογραφημένον Περιοδικόν. Κάιρο. Τέσσερα τεύχη: Aριθ. 74 (1944) Χριστούγεννα, αριθ. 78 (1945), αριθ. 83 (1945) & αριθ. 84 (1946). Στο Χριστουγεννιάτικο τεύχος του 1944, φωτογραφία της Κατίνας Παξινού με τον Γκάρυ Κούπερ. Πλούσια εικονογράφηση με φωτ. από τον Β´ Παγκόσμιο πόλεμο κ.λπ. Σχ. φύλλου. (4)                      40-60
749   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ. Ν., ΚΡΗΝΗ. Ποιητική συλλογή, εκδ. Αλεξάνδρεια 1948, σσ. 70. 25-35
750   ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΥΦΗ., ΓΑΖΙΕΣ. Ποιητική συλλογή, εκδ. Αλεξάνδρεια 1955, σσ. 39.        15-20
751   [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ] ΤΣΑΠΑΚΕΣ Ι. ΓΕΩΡ., ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ, περί αποικήσεως του Μεσαχώρου (Ορτακιοϊ) εν τω Βοσπόρω και ανεγέρσεως του Ιερού Ναού του Αγίου Φωκά, τυπ. Αδελφών Τσιτούρη, Σταμπούλ 1955. Σσ. 208.      25-45
752   [Ο ΚΡΙΚΟΣ]., Ο ΚΡΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. Περιοδικό της ομογένειας χρόνος 7ος, αρ. 61, περιέχει άρθρα και ανακοινώσεις ποικίλου ενδιαφέροντος, εκδ. Κρίκος 1956, σσ. 81.                                                               20-30
753   [ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ] ΖΕΡΜΠΙΝΗΣ ΔΗΜ., ΩΡΑΙΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ, Αλεξάνδρεια 1958. Σσ. 432+εικόνες.                                                                                                                            20-30
754   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ., 1461-1961, ΜΝΗΜΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ. Πανόραμα ιστορικό των ελλήνων του Πόντου τα 500 αυτά χρόνια, εκδ. Επιτροπή Ποντιακών Μελετών 1961.        35-50
755   [ΣΜΥΡΝΗ] ΒΑΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ., ΡΩΜΝΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΗΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ -ΗΘΟΓΡΑΦΙΚΗ, εκδ. Αφοί Κλεισιούνη 1965, σσ. 231, άκοπο.                                                                                                                         20-40
756   ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ., ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1700-1966, ιστορία των ελλήνων μεταναστών στην Γερμανία, εκδ, ιδιωτική 1966, σσ. 61.                                                                                                                                             30-60
757   ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΡ., ΣΜΥΡΝΑΪΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ. Ιστορικό ποικίλων απόψεων από την Σμυρναϊκή πραγματικότητα, εκδ. Μαυρίδης 1966, σσ. 189, δεμένο.                                                                                            35-70
Βλέπε και: 2, 28, 123, 132, 764, 415, 72, 342, 126, 735, 77, 728

44. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ. [758-770]
758   STAVORINUS J S., VOYAGE PAR LE CAP DE BONNE-ESPERANCE ET BATAVIA, A SAMARANG, A MACASSAR, A AMBOINE, ET A SURATE, 2ος τόμος, εκδ. Paris 1794, σσ. 361, περιέχει Ινδία, Ινδονησία και Νότιο Αφρική.           1-…
759   BARTHELEMY J., TRAVELS OF ANACHARSIS THE YOUNGER IN GREECE, During the Middle of the Fourth Century before the Christian Era, London. Printed by J. Johnson, 1806. Συνολικά 7 τόμοι. (Ο πρώτος τόμος, ξεκολλημένη ράχη και ίχνη υγρασίας στη σελ. τίτλου). Βιβλιοδ. εποχής όλο δέρμα, με χρυσό διάκοσμο, πολλαπλές φθορές στις ράχες. [μαζί] MAPS, PLANS, VIEWS and COINS, illustrative of THE TRAVELS of ANACHARSIS THE YOUNGER in GREECE, During the Middle of the Fourth Century before the Christian Era. London, printed by J. Johnson, 1806. Βιβλιοδ. όλο δέρμα, σσ. 112+39. (8)                                                                         250-400
760   MICHAUD M. ET POUJOULAT M., CORRESPONDANCE D’ORIENT 1830-1831, Paris, Ducolet, 1833-1835, 1η εκδοση. 6 τόμοι από τους 7. Δερμ. καλλιτεχνική βιβλιοδεσία εποχής. Ex libris Comte de Lafrange. Bλ. Blackmer 829. Eνα πλουσιότατο έργο για τον ελληνικό πολιτισμό.  400-600
761   CHARTON EDOUARD., LE TOUR DU MONDE. NOUVEAU JOURNAL DES VOYAGES, τόμος 33 και 52. Oδηγός ταξιδιωτικός με την ιστορία των διαφόρων τόπων και εικονογραφημένο με πάμπολες ξυλογραφίες, εκδ. Hachette 1877, σσ. 434+436, δεμένο, αποκολλημένο εξώφυλλο. (2)                                                                                                                                           70-140
762   FENELON, LES AVENTURES DE TELEMAQUE SUIVIES DES AVENTURES D’ARISTONOUS. Nouvelle edition accompagnee des notes philologiques et literaires. Ornee des nombreuses gravures…eloge de Fenelon par Harpe. Paris, librairie Garnier, χχ. (1890 περ.). Εικονογραφημένη εκδ. με πολλά χαρακτικά εντός κειμ. Καλλιτεχνική δερμ. βιβλιοδ. εποχής.                      60-100
763   ΑΡΑΒΕΣ ΙΠΠΕΙΣ ΕΦΙΠΠΟΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΟΙ ΕΝ ΩΡΑ ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΓΩΝΑ. Με χαρακτηριστικές ενδυμασίες. Χαρακτικό από σχέδιο του Eugene Girardet. Aπό το Salon του 1897 (23Χ20 εκ.).                                                                      20-30
764   [ΣΙΝΑ-ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ]., Φωτογραφικό λεύκωμα, με 29 ολοσέλιδες έγχρωμες εικόνες, [χ.χ., 1925 περ.]. Υπότιτλοι των φωτογραφιών σε γαλλικά, αγγλικά, αραβικά και ελληνικά. (Ιερουσαλήμ εκ του όρ. Ελαιών, Πύλη του Δαυίδ, Όρος Σιών, Πύργος του Δαυίδ, Πύλη Ναού Αναστάσεως, Λίθος Αποκαθηλώσεως, Άγιος Τάφος, κ.ά.). Σχ. 4ο, πλάγιο, φθορές στην βιβλιοδεσία.       40-60
765   ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ., ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΝΟΤΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ, ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΠΑΝΑΜΑΣ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΤΑΪΤΗ-ΩΚΕΑΝΙΑ., εκδ. Λαμπρόπουλος 1953, σσ. 263.                                                      30-60
766   [ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΛΕΥΚΩΜΑ ΡΗΝΟΥ]., LOB DES RHEINGAUS, (εγκώμιο για τον Ρήνο), Mun-
chen 1953. Λεύκωμα με πολλές ασπρόμαυρες φωτ. Σχ. 4ο, δεμ., σσ. 44+206.                       15-40
767   [GREECE]., HOLIDAYS IN GREECE, VACANCES EN GRECE, FERIEN IN HELLAS, ταξιδιωτικός οδηγός για την Ελλάδα, σε τρεις γλώσσες, εκδ.1958, σσ. 64, αποκολλημένα εξώφυλλα.                                                                           25-45
768   DE LACRETELLE JACQUES., MEIN GELIEBTES HELLAS. Λεύκωμα με πολλές εικόνες από διάφορα τοπία ολόκληρης της Ελλάδας, αρχαιολογικά και μη, εκδ. Bonn 1961, σσ. χασ, κείμενο στα γερμανικά, δεμ.                         50-80
769   [ΡΟΥΜΑΝΙΑ] ΟLINESCU M., TIRGOVISTE IERI SI AZI. Λεύκωμα με 19 ξυλογραφίες παλαιοτέρων και νεοτέρων μνημείων και αρχιτεκτονικών συνόλων της ρουμανικής πόλης Tirgoviste. Λυτά φύλλα (51Χ36 εκ.), Ρουμανία 1992.  60-120
770   PENTEAS EV., CE QU’ IL FAUT VOIR EN GRECE, GUIDE PRATIQUE, εκδ. Sideris χ.χ., σσ. 235, με αναδιπλούμενους χάρτες και πλάνα. 30-60
Βλέπε και: 659, 602, 664, 207, 537, 655, 641, 568, 634, 638, 868, 731

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου