Αναζήτηση / Search

Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

113η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (1/2)113η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (1/2)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 Δεκεμβρίου 2013, ΩPA 19:00

AIΘOYΣA ΦIΛOΛOΓIKOY ΣYΛΛOΓOY ΠAPNAΣΣOΣ • KAPYTΣH 8

Τα βιβλία εκτίθενται από τo Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013 στη Βιβλιοφιλία (Μαυρομιχάλη 7) καθημερινά. Πρωί, ώρες: 10:00-17:00. Πέμπτη, ώρες: 10:00-14:00 και 17:00-20:00. Την Τετάρτη 18 και Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου από τις 10:00 έως τις 20:00. Τέλος, στις 20 Δεκεμβρίου από τις 10:00 έως τις 23:00. (Έναντι της Bιβλιοφιλίας υπάρχει parking).

Παραλαβές των δημοπρατούμενων βιβλίων από το βιβλιοπωλείο της Βιβλιοφιλίας (Μαυρομιχάλη 7, Τηλ.: 210 36.14.332, 210 36.23.917, Κιν.: 6942 571772)

*Όπου εκκίνηση από 1 ευρώ (1-…) συμμετέχοντες είναι οι εντός και οι εκτός της αίθουσας


1. ΛΕΞΙΚΑ – ΓΛΩΣΣΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ – ΔIAΛEKTOI [1-18]
1          ΒΑΡΙΝΟΣ ΦΑΒΩΡΙΝΟΣ (Varinus Phavorinus), ΤΟ ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ ή Ο Θησαυρός Πάσης της Ελληνικής Γλώσσης, Εις την των Σπουδαίων χρήσιν πάνυ ωφέλιμος, εκ πολλών και διαφόρων Βιβλίων συλλεχθείς [...] Εν τη Τυπογραφία Αντωνίω Βόρτολι, Βενετία 1712. Επιστασία της έκδ. Ιερομ. Γ. Τραπεζουντίου. Κείμενο όλο ελληνικό. Πρόκειται για την γ´ έκδοση (α´=1523, β´=1538). Τα τρία πρώτα φύλλα είναι λυτά και με φθορές στις άκρες τους. Ελαφρά σκεύρωση, ίχνη υγρασίας. Λείπει φύλλο - προσωπογραφία Ηγεμόνα. Σχ. Φύλλου, βιβλιοδ. εποχής όλο δέρμα, σσ. 3φ. χ.α.+778. Υπάρχουν 3 κτητορικές σημειώσεις (με μελάνι σε περιθώρια) εν είδη χρονικού: Ίδρυση λοιμοκαθαρτηρίου της Σύρου (1839), Πόλεμος Ελλάδας - Τουρκίας (1897, «Η Ελλάς εκουσίως ηττήθη... προξενήσασα λύπην εις πάντας του φιλελευθέρους λαούς του κόσμου»), και εκτενώς για την διέλευση του κομήτη Χάλεϋ (1910, «η φρενίτης του λαού... δεν περιγράφεται...»). Οι δύο τελευταίες από τον Παναγ. Γ. Λειβαδά, Διδασκάλου - Επιθεωρητή εκ Κεφαλληνίας. 1200-1500
2          ΚΡΕΔΩ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ [CREDON BENOIT] ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΣΟΝ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΔΙΑ ΚΟΙΝΟΝ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΜΑΘΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ. Βερώνη 1782, τυπ. των κληρονόμων του Καραττώνου, σσ. 279. Ο συγγ. ήταν διδάσκαλος στην Σαντορίνη. (Παπαδόπουλος 1809, όχι ΕΒΕ). Σητόβρωτο.     70-120
3          [ΒΛΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ] ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΣΥΝΤΕΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑ Γ. ΒΕΝΤΟΤΗ. Αφιερωθείσα τοις αυταδέλφοις Ζωσιμά παρά Σπυρίδωνος Βλαντή. Βενετία, παρά Νικολάω Γλυκεί 1810, σσ. 12+282 (λείπουν οι σσ. 76-78, 81-82. Δερμ. βιβλιοδ. Σητόβρωτο. (Ηλιού 1810. 11)      50-90
4          ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ Δ. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΠΙΤΟΜΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, ττ. 2, [1852 περ.] [φ.τ.τ.π. οι σελ. που λείπουν στο τέλος]. Σχ. 4ο, δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες. (2)         45-90
5          [ΚΑΡΑΣΟΥΤΣΑΣ ΙΩ.] ΧΡΗΣΤΟΜΑΘΕΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ, ΗΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΣΧΕΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ ΛΟΓΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ παλαιών τε και νεωτέρων, μετά σημειώσεων εξηγηματικών του κειμένου υπό ΙΩ. ΚΑΡΑΣΟΥ-
ΤΣΑ, βιβλίον φέρον την έγκρισιν της εξεταστικής Επιτροπής και του Υπουργείου της Παιδείας, εκ του τυπογραφείου Σ.Κ. Βλαστού, 1859. Μέρος πρώτο: πεζός λόγος και μέρος δεύτερο: ποίησις. Εισαγωγή σχόλια στα ελληνικά, κείμενα στα γαλλικά. Βιβλιοδ. εποχής ταλαιπωρημένη, ίχνη υγρασίας στο σώμα, σσ. κδ´+459.     45-80
6          BOUILLET M.N., DICTIONNAIRE UNIVERSEL DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES ARTS, Paris Librairie Hachette, 1872. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής, πολυσέλιδο, σσ. 1817.       60-120
7          ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΝΥ ΧΡΗΣΙΜΟΥΣ ΕΙΣ ΟΠΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΒΙΟΥ. Βενετία 1875, σσ. 288.      50-80
8          ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Δ.Η., ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, προς χρήσιν των περί αυτήν ασχολουμένων, εν Λειψία εκ της τυπογραφίας και του στοιχειοχυτηρίου Γ. Δρουγουλίνου, 1885. Ταλαιπωρημένο εμπροσθόφυλλο και οι πρώτες σελίδες στα περιθώρια, λειψό ευρετήριο. Χρήζει βιβλιοδεσίας, σσ. 192.  35-65
9          ΠΑΠΑΔΗΜΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ., ΒΑΣΑΝΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ, ΕΡΑΣΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ, τυπ. «Ο Παλαμήδης», 1889. Χαρτόδετο, άκοπο, σσ. 752.  45-80
10        [ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΔΙΑ] QUICHERAT L., PROSODIE LATINE ou METHODE POUR APPRENDRE LES PRINCIPES DE LA QUANTITE ET DE LA PROSODIE LATINE, Paris, Libr. Hachette, 1869. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 64.       25-45
11        [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ] ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟΝ, LAROUSSE & ΒΑΡΒΑΤΗ, τυπ. «Κ. Ζυβίδου», εν Κωνσταντινουπόλει 1909. Δερμ. Βιβλιοδ. εποχής, ελαφρώς φθαρμένη, σσ. 816.            30-50
12        ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ Γ.Ν., ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΦΩΣ, Ο ΜΑΛΛΙΑΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, τυπ. Της Β. Αυλής Α. Ραφτάνη, 1920. Υποσημειώσεις στο κείμενο και στα περιθώρια με μολύβι. Χαρτόδετο, σσ. 63 35-70
13        ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ Γ.Ν., ΔΙΑΛΕΞΙΣ, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου 1926. (Η Ελληνική γλώσσα, ερμηνεία και ιστορία αυτής). Σσ. 67. [μαζί] ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΙΣΘΕΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΊΩΝ. Μέλη της επιτροπείας: Σ. Σακελλαρόπουλος, Α. Σκιάς, Ν. Εξαρχόπουλος, Θ. Μιχαλόπουλος, Ι. Μεγαρεύς, Χρ. Οικονόμου, εκ. του τυπ. Μ. Μαντζεβελάκη, 1921. Χαρτόδετο, λείπει το εμπροσθόφυλλο, σσ. 158. (2)          25-50
14        ΕΠΙΤΟΜΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΠΡΩΪΑΣ, Πλήρες σε 5 τόμους, άδετο, 1932. (5)  35-65
15        ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛ., ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΟΡΘΗ ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ, εκδ. Ιωαν. Δ. Κολλάρος, 1934. Χαρτόδετο, μικρή φθορά στην ράχη, σσ. 60.        20-25
16        ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΛΙΑΡΝΤΑ, ήτοι το γλωσσικόν ιδίωμα των κιναίδων, όπερ παρ’ αυτοίς είναι γνωστόν και ως η καλιαρντή ή καλιάρντω […] Ερασιτεχνική γλωσσολογική έρευνα του Η. Πετρόπουλου, εκδ. «Δίγαμμα», 1971. Λινόδετο, σσ. 194.            40-60
17        «ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ», Διευθυντής Πέτρος Χάρης, τεύχος 1187, Χριστούγεννα 1976, τεύχος με θέμα «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΜΟΣ». Γράφουν: Π. Κανελλόπουλος, Δημ. Φωτιάδης, Θ. Ξύδης, Ε.Π. Παπανούτσος, Κ. Ρωμαίος, Ρ. Γκόλφης, Ι.Θ. Κακριδής, Ε. Κριαράς, Π. Χάρης, κ.ά. Εικόνες: Κ. Δημητριάδη, Κ. Γραμματόπουλου, Εξώφυλλο Ν. Χατζηκυριάκου Γκίκα. Σσ. 290.    10-15
18        [ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ] Οκτώ εγχειρίδια εκμάθησης της Τουρκικής γλώσσας: LEHRBUCH DER TURKISCHEN SPRACHE von H. Jansky, 1982. [μαζί] ALEV TEKINAY, «GUNAYDIN», Teil 1& Teil 2, 1985 & 1988, 4 τομίδια. [μαζί] A. MORER, «GRAMMAIRE DE LA LANGUE TURQUE», 1984. [μαζί] G. HAZAI, «KURZE EINFUHRUNG IN DAS STUDIUM DER TURKISCHEN SPRACHE“1978. [μαζί] «TURKISCH AKTIV» 1988. (8)             30-50
Βλέπε και: 623, 289

3. TYΠOΓPAΦIABIBΛIOΛOΓIABIBΛIOΓPAΦIAKATAΣTATIKA [19-26]
19        ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΝ ΕΥΘΥΝΗΝ, Δυναμένου να εκτελή εργασίας από κοινού αγοράς και πωλήσεις, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1927. Με σημειώσεις στην σελ. τίτλου και σελ. 40. Χαρτόδετο, οξειδωμένες καρφίτσες, σσ. 40.      15-25
20        [ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ] ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, μτφρ. Νικίου Βέρτη, πρόλογος Γ. Χαριτάκη, τυπ. Εστία, 1934. Χωρίς εξώφυλλα, σσ. 109.        20-25
21        ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΗΜ., Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, πρόλογος Γ. Χαριτάκη, έκδ. Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών της Ελλάδος, 1934. Άκοπο. Χαρτόδετο, σσ. 64.    30-40
22        [ΛΕΡΟΣ] ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡ., ΣΠΑΝΙΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ και ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΡΟΥ, Ρόδος 1954. Άκοπο, χαρτόδετο, σσ. 86. 30-40
23        [THE GREEK PRESS AT CONSANTINOPLE IN 1627 and its Antecedents - R.J. ROBERTS], Transactions of The Bibliographical Society “THE LIBRARY” 1967. Με θέματα: Francis Clement’s Petie schole at the Vautrollier Press, 1587 - Robert D. Pepper. The Greek Press at Constantinople […]. An Uncancelled Copy of the first collected Edition of Seift’s Poems - Margaret Weedon. An Unpublished Letter from Swift - Paul V. Thompson. And Bibliographical Notes. Published by The Oxford University Press. Σσ. 91.       25-50
24        BIBLIOGRAFIA ISTORICA A ROMANIEI, 1944-1969, Bibliografie Selectiva, Autori: I. Craciun, G. Hristodol, M. Stirban, L. Bathory, G. Iancu, G. Neamtu, G. Dumitrascu, Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, Bucuresti 1970. Σχ. 4ο, δεμ., σσ. 386.    10-20
25        [BLACKMER] SOTHEBY’S, “The Library of Henry Myron Blackmer II”, Sold by Order of the Executor, Sotheby’s, London, October 1989. O κλασσικός κατάλογος αναφοράς για τους βιβλιόφιλους, με 1515 λήμματα, βιβλιογραφικές αναφορές και αλφαβητικό πίνακα. [μαζί] Ανεξάρτητο οκτασέλιδο «Price List». Σχ. 4ο, Δεμ., σσ. 636.            130-150
26        “THE ESTELLE DOHENY COLLECTION”, From St. Maty’s of the Barrens, Perryville, Missouri Fine Printed Books and Manuscrιpts, December 2001. Κατάλογος Δημοπρασίας του οίκου CHRISTIES, New York, 2001. Πλούσια έγχρωμη εικονογράφηση, 451 λήμματα. Δεμ., σχ. 4ο, σσ. 437. Περιέχονται και ορισμένα ελληνικά βιβλία.            50-80

6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ – ΠΑΙΔΙΚΑ – ΚΟΜΙΚΣ – ΠΑΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [27-34]
27        ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΡΤΟΛΔΙΝΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΟΥ ΜΠΕΡΤΟΛΔΟΥ, ΚΑΙ ΑΙ ΓΕΛΟΙΟΤΑΤΑΙ ΑΥΤΟΥ ΑΠΛΟΤΗΤΕΣ. ΑΜΑ ΔΕ ΚΑΙ ΑΙ ΟΞΕΙΑΙ ΚΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟΙ ΓΝΩΜΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΚΟΛΦΑΣ. Βενετία εκ του ελλην. τυπ. του Αγ. Γεωργίου 1874, σσ. 63. Εικονογραφημένο με ξυλογραφίες εντός κειμ. (Ηλιού 1874.100)             40-70
28        ΣΠΑΘΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤ., Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ, περιέχων συνοπτικώς Ψυχολογίαν, Λογικήν, Ιστορίαν της Παιδαγωγίας, Παιδαγωγικήν και Διδακτικήν, τόμος πρώτος – Ψυχολογία και Λογική, τυπ. Χ.Ν. Φιλαδελφέως, 1882. Αποκολλημένη βιβλιοδ., σσ. 93.        25-45
29        ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΡΤΟΛΔΙΝΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΟΥ ΜΠΕΡΤΟΛΔΟΥ ΚΑΙ ΑΙ ΓΕΛΟΙΟΤΑΤΑΙ ΑΥΤΟΥ ΑΠΛΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΔΕ ΚΑΙ ΑΙ ΟΞΕΙΑΙ ΚΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΚΟΛΦΑΣ, εκδ. Α. Κωνσταντινίδου 1886, σσ. 76.           25-50
30        STAHL P., Η ΜΑΡΟΥΣΙΑ. Διήγημα κατά την ρωσικήν παράδοσιν του Μ. Βοβζογ. Μτφρ. Π. Φέρμπου, 1888, σσ. 312. Εικονογραφημένο με ξυλογραφίες. Δερμ. φθαρμ. Βιβλιοδ.            30-60
31        «ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ». Εικονογραφημένον Περιοδικόν δια Παιδιά, Εφήβους και Νεανίδας. Ιδρυτής, εκδότης και διευθυντής Νικόλαος Π. Παπαδόπουλος. Με πλήθος εικόνων και φωτογραφιών. Πέντε τόμοι σε άριστη κατάσταση, τα έτη: 1930, 1931, 1932, 1933 & 1934. Σχ. 4ο, μπλε δερμάτινη βιβλιοδ. (5)   200-300
32        ΣΟΥΪΦΤ, ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ ΓΚΟΥΛΙΒΕΡ, διασκευή Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, εκδ. Ελευθερουδάκη, [1931]. Εικόνες εντός κειμένου. Έγχρωμο εξώφυλλο, σσ. 181.        30-50
33        «ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ» Το πρώτο τεύχος του εικονογραφημένου παιδικού περιοδικού, (1) -11 Αυγούστου 1976, καθώς και τα τεύχη 150, 161 & 253. Σύνολο 4 τεύχη. 25-60
34        [ΑΣΤΕΡΙΞ] Έξι τεύχη, αγγλόφωνα: ASTERIX and the Great Divide written and illustrated by Uderzo, edit. Hodder & Stoughton, 1983. [μαζί] ASTERIX and the NORMANS, by Goscinny and Uderzo, edit. Hodder Dargaud, 1979. [μαζί] ASTERIX and the GOTHS, edit. Hodder Dargaud, 1983. [μαζί] ASTERIX the GLADIATOR, edit. Hodder Dargaud, 1983. [μαζί] ASTERIX the GAUL, edit. Hodder Dargaud, 1982. [μαζί] ASTERIX IN SPAIN, by Goscinnyh and Uderzo, edit. Dargaud, 1978. (6)   30-60
Βλέπε και: 632

7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ [35-48]
35        [ΦΑΙΔΡΟΥ ΜΥΘΟΙ ΑΙΣΩΠΟΥ] PHAEDRI AUGUSTI LIBERTI FABULAE AESOPIAE, μετά σημειώσεων προς χρήσιν των μαθητών του Γυμνασίου, υπό ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΛΑΝΗ, εκδ. Ανέστης Κωνσταντινίδης, 1886. Άδετο, σσ. 147.           30-60
36        ΚΑΦΙΡΗΣ Γ. - ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜ., ΡΩΜΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, μετ’ εικόνων, «Από Θεμελιώσεως της Ρώμης μέχρι Μεγάλου Κωνσταντίνου», προς χρήσιν των μαθητών της Α´ τάξεως του Γυμνασίου, τυπ. Δ.Γ. Ευστρατίου, 1904. Άδετο, σσ. 216.    20-30
37        ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜ., ΦΥΣΙΚΗ και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ μετά εικόνων, εγκεκριμένη προς χρήσιν των μαθητών των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων, τυπ. Δ.Γ. Ευστρατίου, 1905. Χαρτόδετο, άδετο, σσ. 377.           25-35
38        ΒΡΑΧΝΟΣ ΝΙΚ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ, Από της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Οθωμανών μέχρι του νυν, δια την τετάρτην τάξιν του Γυμνασίου, εκδ. Δ.Χ. Τερζόπουλος, 1910. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 309.         25-35
39        [ΣΚΟΥΦΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ] ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ν.Κ., Ο καθηγητής του Εθν. Πανεπιστημίου κ. Θεόδωρος Σκούφος ελεγχόμενος ως κριτής των διδακτικών βιβλίων: Επί επιπολαία και μεροληπτική κρίσει, και επί δολία προθέσει και πιστοποιήσει ψευδών γεγονότων υπό Ν.Κ. Γερμανού, εν Αθήναις 1917. Οξειδωμένες καρφίτσες. Σσ. 35.       30-50
40        ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ» ΑΘΗΝΩΝ, Ιδρυθέντος τω 1926, τυπ. Γερτρούδης Στ. Χρίστου, 1929. Χαρτόδετο, σσ. 8.      10-20
41        ΖΟΡΜΠΑΣ Ν.Ι., Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ, Μαθήματα Αγωγής του Πολίτου, Εκδίδονται υπό Επιτροπής Μαθητών Μηχανικών της νυχτερινής Σχολής του Πειραϊκού Συνδέσμου, Λιθογραφείον Β.Α. Πέτρη, 1938. Λιθόγραφο βιβλίο, μικρό σκίσιμο στην σελ. τίτλου που δεν επηρεάζει το κείμενο. Σσ. 87. 20-25
42        ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ, Κ. ΚΟΥΡΤΙΟΥ ΡΟΥΦΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (εκλογαί), Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων, 1950. Χαρτόδετο, σσ. 90.    15-25
43        [ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ Σ. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΜΥΡΝΗΣ»] Αποδείξεις πληρωμής διδάκτρων προς την Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, για τον μαθητή Κοντούζογλου Σταμάτιο. [μαζί] Έλεγχοι σχολικής προόδου. Επίσημα έγγραφα έντυπα με υπογραφές. Εννέα φύλλα. Χρονική περίοδος 1956-1958, Αθήνα-Νέα Σμύρνη (9).      50-80
44        ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, Επιμέλεια Γεωργίου Μπρη, 1961. Με δύο ολοσέλιδες εικόνες του Ιωάννη Βαρβάκη. Χαρτόδετο, σσ. 205.    15-25
45        [ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ] ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΡΑΣΥΒ., ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΑ, δια την ΣΤ´ τάξιν των Γυμνασίων, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 1963. Χαρτόδετο, σσ. 71.      10-15
46        ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ (Ιστορικόν Σχεδίασμα), έκδ. 1965. Χαρτόδετο, σσ. 55.       20-35
47        [ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ] VODINSKY STANISLAV, SCHOΟLS IN CZECHOSLOVAKIA, [1965]. Πλούσια φωτογραφική απεικόνιση. Δεμ., σσ. 126.       10-15
48        ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΠΟΝΟΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ, έκδ. 1969. (Ο σ. διετέλεσε Πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου). Χαρτόδετο, σσ. 462.    15-25
Βλέπε και: 257, 256, 231, 244

8. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ [49-61]
49        ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΑΛΑΒΑΡΑΤΑ, Η ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΗΣ ΜΑΧΑΒΑΡΑΤΑΣ, ΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΜΑΡΑ Η ΑΜΑΡΑΣΑΝΔΡΑ, ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑ Δ. ΓΑΛΑΝΟΥ. Δαπάνη Ι. Δουμά, επιμελεια Γ. Τυπάλδου και Γ. Αποστολίδου, τυπ. Ν. Αγγελίδου 1847, 6 τόμοι, δερμ. βιβλιοδ. εποχής. Με προλεγόμενα. Ο Δ. Γαλανός είναι ο πρώτος και πλέον εύγλωττος Έλληνας Ινδολόγος των νεοτέρων χρόνων. Άκοπο αντίτυπο. (Γκίνης-Μέξας 4510).  200-300
50        ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΡΑΓΓΟΥ-ΒΑΣΝΑ, Η ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΡΑΓΓΟΥ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΣΑ ΕΚ ΤΟΥ ΒΡΑΧΜΑΝΙΚΟΥ. Μετά προλεγομένων και παρατηρήσεων. Δαπάνη Γ. Τυπάλδου, επιστασία Γ. Αποστολίδου, τυπ. Γ. Χαρτοφύλακος 1850, σσ. πζ+275. (Γκίνης-Μέξας 5298) [μαζί δεμ.] ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΥ, ΑΘΗΝΑΙΟΥ, ΙΝΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ. Περιέχων … Ηθολογίας, γνωμολογίας…περί ματαιότητος των του κόσμου. Συλλογή εκ διαφόρων ποιητών …. Δαπάνη Ι. Δουμά, επιστασία Γ. Τυπάλδου και Γ. Αποστολίδου, τυπ. Ν. Αγγελίδου 1845, σσ. 155. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής.     120-180
51        ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΤΙΧΑΣΑΣΑΜΟΥΤΣΑΙΑ, ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗ, Η ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΟΓΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΥΘΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ. Συγγραφείσης υπό του φιλοσόφου Βεάσα. Μεταφρ. παρά Δ. Γαλανού. Δαπάνη Γ. Τυπάλδου, επιστασία Γ. Αποστολίδου, τυπ. Γ. Χαρτοφύλακος 1851, σσ. 288. Λείπει η σελ. τίτλου και τα προλεγόμενα (σσ. ρλστ). Δεμ. (Γκίνης-Μέξας 5456).  90-130
52        ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΙΤΟΠΑΔΑΣΣΑ, Η ΠΑΝΤΣΑ ΤΑΝΤΡΑ (ΠΕΝΤΑΤΕΥΧΟΣ). Συγγραφείσα υπό του σοφού Βισνουσαρμάνος και Ψιττακού, Μυθολογίαι νυκτεριναί. Μεταφρ. Δ. Γαλανού. Δαπάνη Γ. Τυπάλδου, επιστασία Γ. Αποστολίδου, τυπ. Γ. Χαρτοφύλακος 1851, σσ. 54+150+77 [μαζί δεμ.] ΣΤΕΦΑΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ, ΒΙΒΛΙΟΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΝ (ΗΘΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ), μετακομισθέν εκ της Ινδίας. Εκδοθέν νυν το δεύτερον ως Συμπλήρωμα της μεταφράσεως υπό Δ. Γαλανού της Πεντατεύχου. Τυπ. Γ. Χαρτοφύλακος 1851, σσ. 112. (Γκίνης-Μέξας 5607).     120-180
53        ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝ., ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΝ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, δαπάνη Αντ. Βλαστού, εν Κωνσταντινουπόλει 1879, τυπ. Βουτυρά. [δεμ. μαζί του ιδίου] ΛΟΓΙΚΗ, δαπάνη Αντ. Βλαστού, εν Κωνσταντινουπόλει 1879, τυπ. Βουτυρά. [δεμ. μαζί του ιδίου] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, δαπάνη Αντ. Βλαστού, εν Κωνσταντινουπόλει 1879, τυπ. Βουτυρά. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, αποκολλημένο το μπροστινό καπάκι, σσ. 268+246+56. 40-80
54        ΛΙΝΔΝΕΡ ΑΔΟΦΟΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ υπό Γουσταύου Αδόλφου Λίνδνερ, εξελληνισθέν προς χρήσιν των Γυμνασίων και Διδασκαλείων υπό Δημητρίου Ιωαννίδου Ολυμπίου, τυπ. της Κορίννης, 1884. Ένθετο: 4 χειρόγραφες σελίδες σημειώσεων με πένα. Σσ. 106.    40-70
55        ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Ι., ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ, τυπ. Α. Κολλαράκη και Ν. Τρανταφύλλου, 1889. (13 μελέτες περί ψυχώσεων, φρενοπάθειας, παθολογικής ψυχολογίας κ.ά.). Με ολοσέλιδη φωτ. του σ. Βιομηχανική βιβλιοδ., σσ. 500.        40-65
56        DANTEC FELIX, ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ, μτφρ. Ε.Κ., Αλεξάνδρεια 1917. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 29.         1-…
57        LIBERTAD ALBERT, Η ΕΥΛΑΒΕΙΑ ΤΟΥ ΨΟΦΙΜΙΟΥ, μτφρ. Γ. Πουλάκη, τυπ. Τα «Γράμματα», Αλεξάνδρεια 1917. Χαρτόδετο, σσ. 15.         20-40
58        LORULOT ANDRE, ΕΊΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ?, μτφρ. Ε.Κ. από το ανέκδοτο γαλλικό χειρόγραφο, Αλεξάνδρεια 1917. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 18.    25-35
59        LORULOT ANDRE, Ο ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΑΛΤΡΟΥΪΣΜΟΥ, μτφρ. Μ. Μυριώτη, τυπ. Τα «Γράμματα», Αλεξάνδρεια 1917. Χαρτόδετο, σσ. 19.      20-30
60        [ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ, Διεθνοποίηση και Παρακμή], Χειρόγραφο κείμενο. Θέματα: Η διεθνοποίηση και παγκοσμιοποίηση του πολιτισμού μας στον ύστερο καπιταλισμό. Τα υπέρ και τα κατά. Οδηγούμαστε σε πολιτισμική αλλοτρίωση καθώς αυτή ισοπεδώνει και ομογενοποιεί. Απ’ την άλλη κατά του “επαρχιωτισμού”. Πρόκειται για μια διαλεκτική τοποθέτηση ανάμεσα στα δύο άκρα. Χειρόγραφο με μελάνι. Yπογεγραμμένο. Απόσπασμα από εκτενέστερο κείμενο. Σελίδες αριθμημένες από 123 ως 128, γραμμένες μόνο από την μια όψη, [χ.χ].       50-80
61        ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡ., ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΧΕΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ, Φιλοσοφικά και Αισθητικά Δοκίμια, έκδ. 1965. Χαρτόδετο, σσ. 144.         30-40
Βλέπε και: 266, 28, 224, 624
9. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ [62-81]
62        PICART B., CEREMONIES ET COUTUMES RELIGIEUSES DE TOUS LES PEUPLES DU MONDE. Amsterdam 1733, τομος 3ος και 4ος δεμένοι μαζί, σσ. 396+348. Ο 3ος τομ. περιλαμβάνει τα ήθη και έθιμα των Ελλήνων και των Προτεσταντών. Ο 4ος τομ. περιλαμβάνει τους Αγγλικανούς, του Κουακέρους και τους Αναβαπτιστές. Δεμ.    200-300
63        KEITH A., THE EVIDENCΕ OF PROPHECY, London: The Riligious Tract Society, 1838. Με ολοσέλιδη χαρακτική εικόνα (Site of the Ruins of Babylon) έναντι της σελ. τίτλου. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, αποκολλημένο το μπροστινό καπάκι, λεκέδες στις σελίδες 22-23 που επηρεάζουν το κείμενο, σχ. 12ο, σσ. 162. 40-50
64        ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ. Μόσχα, εν τη τυπογρ. της αγιωτάτης Συνόδου 1831, σσ. 164. Αθησαύριστο. Η παρούσα έκδοση δεν έχει εντοπιστεί σε ελληνική βιβλιοθήκη. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής φθαρμ.            150-250
65        ΚΟΝΤΟΓΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤ., ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΠΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΧΡΟΝΩΝ, τόμος πρώτος, τυπ. Νικ. Ρουσόπουλου, 1866. Με εκτενέστατη λίστα συνδρομητών. Βιβλιοδ. εποχής, φθαρμένη ράχη, σσ. 627.         40-60
66        CHATEAUBRIAND A.F., LES MARTYRS OU LE OMPHE DE LA RELIGION CHRETIENNE, Paris, Furne Jouvet et Cie editeurs, 1867. Χαρτόδετο, σσ. 384.       25-45
67        ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ Δ. Ν., ΙΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ, Επί τη δοκιμασία και κρίσει της Κεντρικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής, Βραβευθείσα Πατριαρχικώς και Συνοδικώς εν τω περί των Ιερών Μαθημάτων Ειδικώ Διαγωνισμώ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Εν Κωνσταντινουπόλει, 1875. (Με φθορές οι σελ. στο τέλος και το εξώφυλλο). Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 264.       50-80
68        Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥΑΒΡΑΑΣΜ, ΔΡΑΜΑ ΙΕΡΟΝ Συλλεχθέν εκ της Παλαιάς Αγίας Γραφής και συνταχθέν δια στίχων απλών. Μετατυπωθέν δε και ήδη με την ανήκουσαν επιμέλειαν. Εκδ. 1890. Χαρτόδετο, αποκολλημένα εξώφυλλα, σσ. 48.      15-25
69        ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ, ΙΕΡΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ έτι δε διάφορα άλλα χρήσιμα και αναγκαία προς οδηγίαν του ευαγούς ιερατείου ερανισθείσα και συντεθείσα εκ πολλών… εκδ. Ν. Μιχαλόπουλος, 1898. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, άκοπο, σσ. 160.  25-35
70        Η ΝΕΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΤΆ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΧΕΡΟΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ ΑΠO ΤΟΝ ΑΛΕΞ. ΠΑΛΛΗ. Λίβερπουλ 1902, σσ.275. Δεμ.      30-50
71        ΓΛΥΚΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ο ΙΜΒΡΙΟΣ (=Μητροπολίτης Μηθύμνης), ΒΙΟΣ και ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ, τυπ. Ιωάννου Νικολαίδου, 1907. Άκοπο, χρήζει βιβλιοδεσίας, σσ. 111.  40-50
72        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤ., Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Εν Αλεξανδρεία, εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1908. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 133.         15-25
73        ΚΟΝΤΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔ., ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ, μελέτη επιστημονική, τυπ. Αδελφών Β. Φραντζεσκάκη, 1914. Χαρτόδετο, σσ. 79. 15-25
74        ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ., Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΚΑΙ Ο ΤΑΦΟΣ, τυπ. «Ταχυδρόμου», Αλεξάνδρεια 1923. Χαρτόδετο, αποχρωματισμένα εξώφυλλα, φθορές στην ράχη, άκοπο, σσ. 66+22 ολοσέλιδες εικόνες.       20-25
75        ΠΑΓΑΝΕΛΗΣ ΣΠΥΡ., Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, τυπ. Αλ. Βιτσικουνάκη, 1924. Άδετο, άκοπο. Σσ. μόνο ως την σελ. 512. [μαζί] ΚΟΥΪΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., «ΠΑΥΛΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ», βιβλιοπ. Μ. Σαλίβερου, [χ.χ.]. Σσ. 64+7 ολοσέλιδες εικόνες. [μαζί] ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝ., «Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ», 1952. Σσ. 243. (3)             30-50
76        ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ, Μελέτη δημοσιευθείσα το πρώτον εις την εφημερίδα «ΣΚΡΙΠ», εκδίδεται υπό της «Ελληνικής Θρησκευτικής Κοινότητος των γνησίων Ορθοδόξων», τυπ. Ιωαν. & Αριστ. Γ. Παπανικολάου, 1929. Από την σελ. 193 έως 224 λεκές στο κάτω τμήμα που δεν επηρεάζει το κείμενο. Χαρτόδετο, άκοπο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 224.           40-80
77        [ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΤΥΠΩΝ] Γνωστοποίηση και έκκληση προς τους πιστούς, από διάφορους εκκλησιαστικούς φορείς, για οργάνωση πανηγυριών, εκδηλώσεων, σισσιτίων, εσπερινών και αγρυπνιών, στην Αθήνα. Έντυπα έγγραφα, έξι φύλλα. Αθήνα δεκαετία ΄30.       60-90
78        ΚΟΥΪΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, έκδ. 1935. Άκοπο. Χαρτόδετο, αποχρωματισμένα εξώφυλλα, σσ. 56.    10-15
79        [ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ] ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΡΓ., ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΟΓΟΙ, Ο ΚΑΤΑ ΜΕΘΥΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑ ΠΛΟΥΤΟΥΝΤΩΝ, υπό Αργυρίου Β. Σακελλαρίου, 1939. Βυζαντινή Βιβλιοθήκη Ιστορικών και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων. Άκοπο. Χαρτόδετο, εξώφυλλα επηρεασμένα από υγρασία, σσ. 89. 15-20
80        [ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ] ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ ΚΤΙΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ, Εν Πάτραις, 1957. Χαρτόδετο, σσ. 39.    20-30
81        [ΚΟΡΑΝΙ] ΤΟ ΙΕΡΟ ΚΟΡΑΝΙΟ, Με τη βοήθεια του Θεού τυπώθηκε Αραβικά και Ελληνικά τούτο το Ιερό Κοράνιο, με τη πρωτοβουλία και δαπάναις του κ. Ιωάννου Σ. Λάτση. Αφιερώνεται στην φιλία των Αράβων και των Ελλήνων, Αθήνα Χρόνος Εγίρας 1398, Χρόνος Χριστιανικός 1978. Έγχρωμη έκδοση, μπλε και χρυσά περιγράμματα σελίδων καθώς και κοσμήματα. Δεμ., σσ. 951+11.   60-120
Βλέπε και: 459, 171, 420, 522, 88, 520, 629, 423, 626

11. ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ – ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ [82]
82        STANLEY DE BRATH, ΤΑ ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, εγχειρίδιον εγκριθέν υπό της Λονδινείου Πνευματιστικής Ενώσεως, μτφρ. Γ.Δ. Χριστοδουλάκη, τυπ. Σ. Φωτιάδου, 1939. Σσ. 65+11 εικ. εκτός κειμένου.           30-40
12. ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ – ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ [83-95]
83        [ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΜΟΥΣΑΙ] HERODOTI MUSAE, Lipsiae 1830-1835. Ττ. 4. Κείμενο ελληνικό, σχολιασμένο από τον FR. CREUZERI και εμπλουτισμένο με 3 λιθόγραφους γεωγραφικούς χάρτες αναδιπλούμενους. Χαρτόδετη βιβλιοδ. εποχής, αξάκριστο αντίτυπο με φυσικές φθορές στις ράχες λόγω όγκου. (4)         150-200
84        [ΞΕΝΟΦΩΝ] ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ Α., ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, τυπ. Χ.Ν. Φιλαδελφέως, 1858. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο, ίχνη υγρασίας, σσ. 137.  30-40
85        [ΠΡΟΠΕΡΤΙΟΣ ΣΕΧΤΙΝΟΣ] SEX. PROPERTII, Recensuit Lucianus Mueller, Lipsiae in Aedibus B.G. Teubneri 1870. Χαρτόδετο, επηρεασμένο από υγρασία. Σσ. 138.         20-25
86        [ΠΛΑΤΩΝΑΣ] ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΠΑΡΑ ΠΛΑΤΩΝΙ, Εν Γοττίγγη, 1879. Χαρτόδετο, οξειδωμένες καρφίτσες, χρήζει βιβλιοδεσίας, σσ. 62.   25-40
87        ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, PLUTARCHI VITAE PARALLELAE, iterum recognovit Carolus Sintenis, vol. I (1906), vol. II (1874), vol. III (1874), vol. IV (1872), vol. VI (1874), 5 τόμοι δεμένοι σε 2. Lipsiae in aedibus B.G. Teubneri. Κείμενο ελληνικό. Δεμ., δερμάτινη ράχη, σσ. 23+461+556+432+16+428+12+330. (2)        50-100
88        ΑΡΧΑΤΖΙΚΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (Αρχιμανδρίτης), Η ΗΘΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ, ανατύπωσις εκ της Νέας Σιών, εν Ιεροσολύμοις, τυπ. Ιερού Κοινού του Π. Τάφου, 1912. Χαρτόδετο, ελαφρώς λεκιασμένα εξώφυλλα, σσ. 77.           15-25
89        [ΑΙΣΧΥΛΟΣ] ΙΚΕΤΙΔΕΣ, έμμετρος μετάφρασις Αλεξάνδρου Σ. Κάσδαγλη, επιμέλεια «Γραμμάτων» εν Αλεξάνδρεια 1930. Χαρτόδετο, λεκιασμένα εξώφυλλα, σσ. 58.       30-60
90        [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ] ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ., ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ, Κατ’ ελευθέραν μετάφρασιν Παν. Ι. Θεοδωρόπουλου, πρόλογος - εισαγωγή, μετάφρασις - σημειώσεις. Τυπ. «Ερμού», 1933. Με αφιέρωση του σ. Δεμ., μικρή φθορά στην ράχη, σσ. 1027.    50-90
91        [ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ] ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ Φ., ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΑΙ, μτφρ. Φώτου Γιοφύλλη, στη δημοτική σε στίχους με προλεγόμενα και σημειώσεις του μεταφραστή και με πρόλογο Παύλου Νιρβάνα, Πανελλήνιος Εκδοτικός Οίκος Α. Παπάζογλου, 1935. Άδετο, σσ. 80.          35-40
92        [ΣΟΦΟΚΛΗΣ] ΓΡΥΠΑΡΗΣ Ι.Ν., ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΑ, ελεύθερη απόδοση Ι.Ν. Γρυπάρη, εκδ. Ι.Δ. Κολλάρου, 1936. Άδετο, σσ.72. [μαζί] ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΑ, έμμετρη απόδοση ΕΜΜ. Ι. ΒΙΚΕΤΟΥ, έκδ. 1962. Με χειρόγραφη αφιέρωση. Χαρτόδετο, σσ. 79.           30-40
94        ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛ., ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ, έκδ. 1966. Με αφιέρωση του σ. Με εκτενή λίστα των μνημονευομένων Φιλοσόφων και Συγγραφέων. Χαρτόδετο, σσ. 143.     20-30
95        [ΒΙΩΝ - ΜΟΣΧΟΣ] ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤ., ΒΙΩΝΟΣ ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΣΧΟΥ ΣΥΡΑΚΟΣΙΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΑ, Κείμενον - Μετάφρασις πεζή και έμμετρος, Σχόλια. Εν Σύρω, εκ του τυπογραφείου Φρέρη, 1969. Χαρτόδετο, σσ. 129.   15-20
Βλέπε και: 266, 45, 633, 539, 364
13. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΟΙΗΣΗ – ΔΟΚΙΜΙΟ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ [96-137]
96        TRAGEDIE DI VITTORIO ALFIERI DA ASTI, Parma 1801-1803, 5 τόμοι. Ο 5ος τόμος είναι αφιερωμένος “Al popolo Italiano futuro” e “Chiarissimo e libero uomo il Generale Washington”. Περιέχονται οι ελληνικές τραγωδίες (Antigone, Oreste, κ.ά.). Άδετο, χρήζει συντήρησης. (5)         50-100
97        VOLTAIRE, LA HENRIADE, poeme par Voltaire avec les notes suivi DE L’ESSAI SUR LA POESIE EPIQUE, edition Stereotype, Paris 1815. Βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένη, σσ. 332.    25-35
98        REPERTOIRE LITTERAIRE or CHOICE SELECTION from THE BEST FRENCH AUTHORS, With an introduction illustrating the progress of the french language from the ninth century to the age of Louis XIV, BIOGRAPHICAL SKETCHES and HISTORICAL, GEOGRAPHICAL, LITERARY & GRAMMATICAL ANNOTATIONS by C.J. DELILLE, London 1844. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 474.         25-50
99        ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ., ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ, τυπ. των Αδελφών Περρή, 1873. Με ξυλόγραφο πορτραίτο του Γ.Χ. Ζαλοκώστα. Βιβλιοδ. εποχής, ελαφρώς ταλαιπωρημένη, σσ. 432. 40-60
100      ΒΕΡΝ Ι., ΕΙΣ ΤΡΕΛΛΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΥΨΗ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ. Εν Πειραιεί, τυπ. Κωνσταντινίδου 1884, σσ. 36. Με πίνακα συνδρομητών. 30-60
101      ΒΕΡΝ ΙΟΥΛΙΟΣ, Η ΠΛΩΤΗ ΠΟΛΙΣ. Μετά διηγήματος «Η καταστροφή του Ακάμπτου» εκ των Απομνημονευμάτων Θεοβάλδου υπό Ναπολέοντος Κανάρη και Δούκα Δούκα, τυπ. Κουσουλίνου 1886, σσ. 192. Με πίνακα συνδρομητών.       60-80
102      Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ. Δράμα ιερόν συλλεχθέν εκ της Αγίας Γραφής και συντεθέν διά στίχων απλών. Εν Πάτραις 1889, σσ. 43. Με μια ξυλογραφία. Σχ. 12ο. 30-60
103      ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓ., ΑΜΑΡΑΝΤΑ, (Πρωινά Όνειρα, Αγάπη, Αντίλαλοι, Στα ξένα), εκδ. Γ. Κασδόνη, τυπ. Αδελφών Περρή, 1891. Άδετο, σσ. 150.        45-70
104      ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΡΤΟΛΔΙΝΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΟΥ ΜΠΕΡΤΟΛΔΟΥ ΚΑΙ ΑΙ ΓΕΛΟΙΟΤΑΤΑΙ ΑΥΤΟΥ ΑΠΛΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΔΕ ΚΑΙ ΑΙ ΟΞΕΙΑΙ ΚΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΚΟΛΦΑΣ, εκδ. Μ. Σαλίβερου, σσ. 72.      30-50
105      ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΑΔΟΛΦΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, μτφρ. εκ του γερμανικού υπό Άγγελου Βλάχου. Τόμος πρώτος: «Η Ιταλική λογοτεχνία κατά τον μέσον αιώνα» - τόμος δεύτερος: «Η Ιταλική λογοτεχνία των χρόνων της Αναγεννήσεως». Τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, «Βιβλιοθήκη Μαρασλή», 1903. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη. (2)   60-100
106      ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ Δ. ΓΡ., ΘΡΥΨΑΛΑ, ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ, εκδ. Γεωργίου Φέξη, 1911. Ταλαιπωρημένο, χρήζει βιβλιοδεσίας, σσ. 82.   15-30
107      ΡΟΪΔΗΣ ΕΜΜ., Τέσσερα βιβλία: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΡΟΪΔΟΥ, 1914 [μαζί] ΚΡΙΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ, 1912 [μαζί] ΠΑΡΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ, 1913 [μαζί] ΜΕΛΕΤΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑΙ, 1913. (4)     35-50
108      ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ ΦΩΤΟΣ, ΣΥΝΘΕΜΑΤΑ, τυπ. Ε. Κρανιωτάκη, 1916. Με αφιέρωση του σ. Χαρτόδετο, αποκολλημένα εξώφυλλα. Σσ. 63.     15-25
109      MAURRAS CHARLES, ANATOLE FRANCE, Politique et Poete, Paris, Librairie Plon, 1924. Σσ. 55.          15-20
110      ΒΕΡΝ ΙΟΥΛΙΟΣ, ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΙΘΟΥ. Μετάφραση Κ. Ολύμπιου, εκδ. Ζηκάκη, 1928, σσ. 211. Εικονογραφημένο.      30-60
111      ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΔ., ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ και ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ, εκδ. Δημητράκου, 1929. Χαρτόδετο, σσ. 104.           15-25
112      ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Γ.Λ., ΜΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΪΡΟΝ, αστυνομικόν μυθιστόρημα, εκδ. Α. Κασιγόνη, 1929. Χαρτόδετο, σσ. 148.     10-20
113      FILS CREBILLON, LE SOPHA, tome 1 & tome 2, Editions Nilsson Paris [χ.χ., 1930 περ.]. Σχ. 16, βιβλιοδ. εποχής, χαρτόδετο με χάρτινο περικάλυμμα. (2)        20-30
114      ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ, εκδ. Σιδέρης [χ.χ.]. Άκοπο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 175.           25-35
115      ΜΕΝΑΡΔΟΣ ΣΙΜΟΣ, ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ, έκδ. 1930. (Τετράστιχα συλλεγμένα από εφημερίδες και περιοδικά προ ενός τετάρτου αιώνος. Ιδιαίτερη τεχνοτροπία και ποιητικός ρυθμός των ελληνικών επιγραμμάτων, από την αρχαιότητα έως σήμερα). Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένη βιβλιοδ., σσ. 47.       30-40
116      ΒΛΑΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΣΤΟΝ ΗΣΚΙΟ ΤΗΣ ΣΥΚΙΑΣ, εκδ. Ι.Ν. Σιδέρη, 1934. Άκοπο, χαρτόδετο, σσ. 111.             25-35
117      ΑΜΠΟΤ Γ.Ν., ΓΗ ΚΑΙ ΝΕΡΟ, εκδ. «Κασταλία», [1936]. Άδετο, σσ. 289.  20-25
118      ΧΑΤΖΙΝΗΣ ΓΙΑΝ., ΤΡΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΨΥΧΑΡΗΣ - ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - ΠΑΛΑΜΑΣ, εκδ. Γ. Λουκάτος, 1943. Σχ. 12ο, χαρτόδετο, σσ. 159.    25-35
119      ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΨΗΛΑ ΣΤΙΣ ΚΟΡΦΕΣ, εκδ. Ίκαρος, 1944. Ξυλογραφία εξωφύλλου Λουκίας Μαγγιώρου. Μικρές φθορές στην ράχη. Σσ. 95.        20-30
120      WESCOTT GLENJWAY, ΈΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, μυθιστόρημα, εκδ. Ίκαρος 1946. Το σχέδιο του εξωφύλλου έγινε από τον Γ. Βακαλό. Άκοπο. Σσ. 159.         25-35
121      ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ Μ., Τρία βιβλία του ιδίου: Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΥΠΝΟΣ, μυθιστόρημα, εκδ. Ίκαρος, 1946. [μαζί] ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ, εκδ. Αετός, 1950. [μαζί] ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΣΚΟΣ, εκδ. Αετός, 1948. [μαζί] Δύο τεύχη της «Νέας Εστίας», διευθυντής Πέτρος Χάρης (τεύχος 218, 1936 & τεύχος 273, 1938) με δημοσιεύματα του Καραγάτση: ΧΙΜΑΙΡΑ (νουβέλα, συνέχεια) και ΓΙΟΥΓΚΕΡΜΑΝ (μυθιστόρημα, συνέχεια). (5)   40-60
122      ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ ο ποιητής, (μελέτη), Θεσσαλονίκη 1947. Χαρτόδετο, σσ. 84. 15-25
123      ΚΡΑΝΑΚΗ ΜΙΜΙΚΑ, CONTRE-TEMPS, μυθιστόρημα, έκδ. 1947. Άκοπο. Χαρτόδετο, σσ. 229.            20-40
124      ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡ., ΕΤΣΙ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΑ…, (ποιήματα), εκδ. Μαρή, 1950. Με φωτ. του ποιητή και εξώφυλλο του Νίκου Σημηριώτη. Σχ. 12ο, χαρτόδετο, σσ. 129.       30-50
125      ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Η., ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ Υ1, εκδ. Ίκαρος 1951. Με ολοσέλιδη φωτ. του αντιπλοιάρχου Βασίλη Λάσκου. Τα σχέδια του εξωφύλλου και της τελευταίας περιπολίας του υποβρυχίου «Κατσώνη» έγιναν από τον Γιάννη Μόραλη. Χαρτόδετο, σσ. 161 30-45
126      ΜΙΧΑΛΕΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, αριθμημένη έκδοση, αρ. 109/600, 1952. Χαρτόδετο, ελαφρώς ταλαιπωρημένο, σσ. 172.    25-30
127      ΠΑΛΑΜΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ, Ο ΠΟΙΗΤΗΣ Ι.Ν. ΓΡΥΠΑΡΗΣ, δοκίμιο, μ’ ένα αυτόγραφο επιστολής του ποιητή, έκδ. 1955. Άκοπο. Σσ. 62.      25-50
128      [ΣΟΛΩΜΟΣ Δ.] ΠΟΡΦΥΡΗΣ Κ., ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ, ΕΝΑΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ, (μυθιστορηματική βιογραφία), εκδ. «Μίνωας», 1958. Δεμ., σσ. 280.        40-60
129      ΚΡΙΣΤΙ ΑΓΚΑΘΑ, ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΕΣΕΝΤ, αστυνομικό μυθιστόρημα, εκδ. Σκαραβαίος, μτφρ. Ε. Γονατόπουλου, [χ.χ.]. Χαρτόδετο, σσ. 140. 20-30
130      ΕΛΙΟΤ Τ.Σ., ΕΦΤΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ, μτφρ. από τα Αγγλικά Μαρίας Λαϊνά, εκδ. Κλεψύδρα, 1971. Χαρτόδετο, σσ. 103.     10-20
131      ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΙΜΙΩΝ (Μια περιπέτεια, απίστευτη) μυθιστόρημα, τόμος πρώτος ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ, πολυγραφημένο, [χ.χ., 1972 περ.]. Σχ. 4ο, σσ. 123.      20-30
132      ΕΛΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, Πέντε βιβλία του Ο. Ελύτη: «ΤΑ ΕΤΕΡΟΘΑΛΗ», προμετωπίδα Ν. Χατζηκυριάκου Γκίκα, εκ. Ίκαρος, 1974. [μαζί] «ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ», λιθογραφία Γιάννη Μόραλη, εκδ. Ίκαρος, 1974. [μαζί] «ΑΣΜΑ ΗΡΩΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΝΘΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΜΕΝΟ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ», λιθογραφία Γιάννη Μόραλη, εκδ. Ίκαρος, 1976. [μαζί] «ΣΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ» εκδ. Ερμείας, 1977. [μαζί] «ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ», προμετωπίδα Γιάννη Τσαρούχη, εκ. Ίκαρος, 1978. [μαζί και] «ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΤΟΥ ΕΛΥΤΗ» του ΤΑΣΟΥ ΛΙΓΝΑΔΗ, εισαγωγή, σχολιασμός, ανάλυση, [1979]. (6)     50-100
133      ΧΕΜΙΝΓΟΥΑΙΗ ΕΡΝΕΣΤ, ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ, εκδ. σειρά τσέπης Αγκύρας, 1976. Βιβλιοδ. βιομηχανική. σσ. 258. 15-25
134      ΣΑΝΣ ΟΜΗΡΟΣ, ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ, (ποιήματα), 1977. Με αφιέρωση στον ακαδημαϊκό Παναγιώτη Κανελλόπουλου. Σσ. 31.        30-50
135      ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΤΑΚΗΣ, Η ΑΝΝΑ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ, εκδ. «Φιλολογική» Θεσσαλονίκη 1979. Με αφιέρωση στον ποιητή Κούλη Αλέπη. Εξώφυλλο Γιώργου Λαζόγκα. Σσ. 34.          30-60
136      ΡΑΣΣΙΑΣ ΝΙΚ. (=ΝΑΡΑ), ΣΤΑΧΥΑ, (ποιήματα), 1985. Με χειρόγραφη εκτενέστατη αφιέρωση με ποιήματα στον ακαδημαϊκό Παναγιώτη Κανελλόπουλο. Σσ. 47.           35-60
137      ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ, ΤΑ ΘΑΜΠΑ ΕΙΔΩΛΑ, (ποιήματα), 1985. Με αφιέρωση της σ. στον ακαδημαϊκό Παναγιώτη Κανελλόπουλο. Σσ. 61.       25-45
Βλέπε και: 158, 157, 138, 681, 409, 521, 159, 293, 509, 524, 297, 164, 172, 243, 224, 248, 217, 253, 251
14. ΘΕΑΤΡΟ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ [138-146]
138      BEAUMARCHAIS P., LE MARIAGE DE FIGARO, [1785]. Λείπει η σελ. τίτλου, σσ. 62+ 234. [δεμ. μαζί] VOYAGE DE FIGARO EN ESPAGNE, A SEVILE, 1785. Σσ. 12+88. [δεμ. μαζί] LA FEMME JALOUSE, comedie, par M. DESFORGES, Paris 1785, chez Prault, Imprimeur du Roi. Σσ. 2+94. Βιβλιοδ. εποχής, όλο δέρμα, μικρές φθορές στην ράχη και στο κάτω τμήμα του εμπροσθόφυλλου.         90-130
139      ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ, Ειδύλλιον εις Πράξεις Τρεις, επαινεθέν εν τω Λασσανείω Διαγωνισμώ του 1903, τυπ. Γρηγ. Λάμπρου, 1903. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 88.   25-40
140      ΓΑΪΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, ΤΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, δράμα κοινωνικής πρωτοπορίας σε τρία μέρη, εκδ. Αρ. Ν. Μαυρίδης, 1932. Ταλαιπωρημένα εξώφυλλα και ράχη. Χαρτόδετο, σσ. 78.             20-30
141      [ΡΟΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - «ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ»], ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ. Δοκίμιο για την ζωή και το έργο του Χρηστομάνου. Περιγραφή και σχόλια για την ζωή του από την περίοδο της Βιέννης έως την επιστροφή στην Αθήνα, και τον θάνατό του το 1911. Τα πρώτα βήματα στην αυλή των Αψβούργων, και την μαθητεία της Ελισάβετ της Αυστρίας στον Χρηστομάνο. Η ίδρυση της περίφημης «Νέας Σκηνής». Το μεσουράνημα αυτής και το τέλος. Εκτενείς αναφορές σε ανθρώπους της τέχνης και των γραμμάτων του 19ου αι. έως το 1911, (Παλαμάς, Βερναρδάκης, Βλάχος, Βικέλας κ.α., επίσης σε ηθοποιούς όπως: Μυράτ, Κοτοπούλη, Κυβέλη κ.α.). Χειρόγραφο με μελάνι. Σελιδαριθμημένο σ. 1-73. Χρονολογία χειρόγραφη: 25-02-1943.    280-380
142      ΜΟΛΙΕΡΟΣ, Ο ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΣ [μαζί] ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΖΥΓΩΝ [μαζί] ΤΑΡΤΟΥΦΟΣ, μτφρ. Φωτιάδης [μαζί] ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ, μτφρ. Λ. Κουκουλάς, εκδ. Γκοβόστης χ.χ. (4)          25-35
143      ΜΠΕΡΚΜΑΝ ΙΝΓΚΜΑΡ, ΑΓΡΙΟΦΡΑΟΥΛΕΣ - Η ΕΒΔΟΜΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ, Σενάρια, μτφρ. Ροζίτας Σώκου, εκδ. Γαλαξία, [1962]. Εικόνες εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 169.            25-30
144      [ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ] ΔΡΑΚΟΣ. Φιγούρα του θεάτρου σκιών της Ινδονησίας, επιχρωματισμένος με 2 λαβές,. Ύψος 71 εκ., [1970 περ.]    60-80
145      ΙΨΕΝ, Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (1869), πεντάπρακτη κωμωδία, μτφρ. Γ.Σ. Μενάρδου, 1978. Χαρτόδετο, σσ. 178.   10-15
146      ΙΨΕΝ, Η ΠΥΡΓΟΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΓΚΕΡ ΤΟΥ ΕΣΤΡΟΤ, δράμα πεντάπρακτο, μτφρ. Γ.Σ. Μενάρδου, 1978. Χαρτόδετο, σσ. 145.   10-15
Βλέπε και: 91

15. ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΚΕΣ – ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ – ΠΡΩΤΕΣ –
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ [147-172]
147      JOS V., LA GALERIE DES FEMMES, COLLECTION INCOMPLETE DE HUIT TABLEAUX RECUEILLIS PAR UN AMATEUR, Introduction, essai bibliographique Guillaume Apollinaire, Paris (αριθμημένη έκδοση, αρ. 876/1210, χ.χ., η πρώτη έκδοση: Hambourg, 1799.). Βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα με ακμές, σσ. 167.            50-70
148      COOPER FENIMORE, OEUVRES DE FENIMORE COOPER, ILLUSTREE, traduction de E. De Labedolliere, J. Rouff editeur, [1830 περ.]. Εικονογραφημένο με ωραία χαρακτικά εντός κειμένου και διακοσμητικά περιγράμματα σε όλες τις σελίδες. Βιβλιοδ. εποχής, ελαφρώς ταλαιπωρημένη, σσ. 572.   45-60
149      KELLER, ABREGE PITTORESQUE ET MNEMONIQUE DE L’HISTOIRE UNIVERSELLE, Paris 1837. Πλούσια εικονογραφημένο με 44 χαλκογραφημένους πίνακες. Σχ. πλάγιου φύλλου, βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη.   130-190
150      ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤ., Ο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ. Μεγάλη πατριωτική εποποιία περιλαμβάνουσα τα κατά τον βίον, την σύλληψιν και το μαρτυρικό τέλος του εθνομάρτυρος. Εικονογραφημένο υπό Σ. Χρηστίδου, 1911, σσ. 428. Χρωμολιθόγραφο εξώφυλλο. Δερμ. βιβλιοδ.            40-80
151      ZISLIN, SOURIRES DALSACE, preface de Paul Deroulede, Paris [1913]. Με πλήθος ολοσέλιδων ασπρόμαυρων και έγχρωμων γελοιογραφιών. Δεμ., σσ. 215.           40-50
152      ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ, ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΙΡΑ, μ’ έναν πρόλογο, εκδ. Ι.Ν. Σιδέρης [1919]. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 161. [μαζί του ιδίου] ΟΙ ΠΕΝΤΑΣΥΛΛΑΒΟΙ, ΤΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΡΥΦΟΜΙΛΗΜΑΤΑ, ΟΙ ΛΥΚΟΙ, ΔΥΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΝΑ, εκδ. Ι.Δ. Κολλάρος, 1925. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη ελαφρώς φθαρμένη, σσ. 139. (2)        60-120
153      GIDE ANDRE, LE RETOUR DE L’ENFANT PRODIGUE, PRECEDE DE CINQ AUTRES TRAITES, Paris 1922. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 17/35, τυπωμένο σε χαρτί holland. Σσ. 200. 30-60
154      [ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φ.] ΜΑΜΜΕΛΗΣ ΑΠ., ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ, με χαλκογραφίες του Φ. Κόντογλου, έκδ. 1925. Σσ. 125. [μαζί] ΑΠ. ΜΑΜΜΕΛΗ, «ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ», φιλολογική επιμέλεια Γ.Π. Σαββίδης, εκδ. Ερμής 1996, αριθμημένη έκδοση, αρ. 915/2000. Στο εξώφυλλο σχέδιο του Γιαννούλη Χαλεπά «Ερμής Αναπαυόμενος». (2)            40-65
155      ΒΑΡΝΑΛΗΣ Κ., ΣΚΛΑΒΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ, Α´ έκδ. Στοχαστή, 1927. [μαζί του ιδίου] ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ, έκδ. Ι. Ζαχαρόπουλου, 1945. [μαζί του ιδίου] ΠΟΙΗΜΑΤΑ (ΕΚΛΟΓΗ), 1954. (3)             60-90
156      KYNETT H. HAROLD, HOW ODD THE HABIT, ADVENTURES IN EXPLANATION, privately printed, and issued by the KYNETT family… Edna, Harold and Betty, with Season’s Greetings… at Christmas, 1939. Πλήθος εικόνων εντός και εκτός κειμένου (κυρίως πλοία ιστιοφόρα, χάρτες, κ.λπ.). Έναντι της σελ. τίτλου έγχρωμη θαλασσογραφία «Clipper Ship, Young America, Outward Bound» του J.E. Buttersworth. Χαρτόδετο, σε αντιστοίχου χρώματος κυτίο, σσ. 125.           40-60
157      ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΡΕΝΟΣ, ΤΡΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΙΑΣ ΠΟΡΕΊΑΣ, εκδ. «Πυρσός», 1945. Με χειρόγραφη αφιέρωση με κόκκινο μελάνι του σ.: «Της γυναίκας μου, της κι απ’ αυτά κι απ’ όλα πιο πάνω» και έναν στίχο του Καβάφη «…Ο αρνηθείς δεν μετανιώνει. Αν ρωτούνταν πάλι, «όχι» θα ξανάλεγε. Κι όμως τον καταβάλλει εκείνο τ’ όχι το σωστό εις όλην την ζωή του.» 3/12/1947». Ωραίος καλλιγραφικός χαρακτήρας, υπογράφει με μονογραφή. Δεμ., δερμάτινη ράχη, σσ. 83.            45-65
158      ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΡΕΝΟΣ, ΤΡΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ, εκδ. «Πυρσός», 1945. Με χειρόγραφη αφιέρωση με μελάνι του σ.: «Της Μαμάς τους, της Μαρίας μου, του δέκα πια φορές φίλου μου του Γιάννη και του πατέρα της Έρρης μου, που χρόνια τώρα ζει το σπαραγμό να διδάσκει τους Δασκάλους της Ελευθερίας σε κόσμο δούλο. Ρένος, Αθήνα 6/10/1945». Ωραίος καλλιγραφικός χαρακτήρας. Χαρτόδετο, μικρές φθορές στην ράχη, σσ. 83.            50-70
159      [ΚΑΛΒΟΣ] «ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ» ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΛΒΟ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1946, τεύχος 467, τόμος Μ´. Διευθυντής Πέτρος Χάρης, εκδ. Ιωάννης Δ. Κολλάρος. Κείμενα των: Α. Σικελιανού, Κ. Τσάτσου, Ο. Ελύτη, Κ.Θ. Δημαρά, Θ. Ξύδη, Π. Χάρη κ.λπ.. Εικόνες: Κ. Γραμματόπουλου εξώφυλλο και διακόσμηση των Ωδών, Σπύρου Βασιλείου Η «Λύρα» του Κάλβου (ξυλογραφία) και το τάφος του Κάλβου (φωτογραφία). Χαρτόδετο, σσ. 242.    30-40
160      ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΚ., Η πένα του γελοιογράφου από το 1945-1947. Αφιερωμένο από τον σ. στον Δ. Λαμπράκη για την 25ετή συνεργασία τους. Σχ. 4ο, σσ. 111. 50-70
161      COUDENHOVE RICHARD - ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ, “ΠΑΝΕΥΡΩΠΗ” ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ, “Αυγερινός” Β´ έκδοσις [1950 περ., Α´ έκδοση 1923]. Σσ.149.        30-50
162      ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΟΙ ΧΩΡΙΑΝΟΙ ΜΟΥ, με πρόλογο Ρήγα Γκόλφη, έκδ. 1953. Με μικρή χειρόγραφη αφιέρωση του σ. Το εξώφυλλο και τα πρωτογράμματα έγιναν από το ζωγράφο Νικόλαο Γαΐτη. Σσ. 124.            15-25
163      [ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜ.] ΠΕΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓ., Ο ΓΑΛΑΝΗΣ, ο άνθρωπος, ο καλλιτέχνης, ο πατριώτης, εκδ. «Δίφρος», 1955. Εξώφυλλο Γ. Βαρλάμου. Βιογραφία του Γαλάνη και εικόνες έργων του εντός και εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, άκοπο, μικρή φθορά στην ράχη και λεκές υγρασίας στο οπισθόφυλλο. Σσ. 109+16 ολοσέλιδες εικόνες έργων του καλλιτέχνη χ.α.σ. [μαζί] Ένα λυτό φύλλο πανομοιότυπο χειρόγραφης επιστολής του Δημήτρη Γαλάνη προς τον Γεώργιον Πετρέα που αφορά το γράψιμο και δημοσίευση του βιβλίου, όπου και δηλώνει πως είναι σύμφωνος. Η σύντομη επιστολή κλείνει ως ακολούθως: «… Σε χαιρετώ φιλοφρόνως Δ. Γαλάνης, Παρίσι Μάρτιος 1953». 30-60
164      ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, δεύτερη έκδοση, αντίτυπο υπογεγραμμένο από τον σ., εκδ. «Κέδρος», 1965. Δίχρωμος τίτλος, μαύρο - κόκκινο μελάνι. Δεμ. και με το αρχικό του εμπροσθόφυλλο, σσ. 98            30-40
165      ΙΑΚΩΒΙΔΗ ΛΙΛΗ, ΚΟΣΜΟΕΙΔΩΛΑ, ποίηση, σχέδια Ελένης Παγκάλου (14), έκδ. 1973. Με εκτενή χειρόγραφη αφιέρωση της σ. Σχ. 4ο μικρό, σσ. 100. 20-30
166      ΛΑΣΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΓΥΜΝΗ ΜΟΥΣΑ, νέα ποιήματα και η ΣΑΤΙΡΙΚΗ ΤΡΙΛΟΓΙΑ «ΒΡΕΚΕΚΕΞ ΚΟΑΞ-ΚΟΑΞ», εκδ. Ιωλκός [1975]. Με αφιέρωση του σ. στον Γιώργο Καραπάνο. Το γυμνό σχέδιο είναι του ζωγράφου Παύλου Μοσχίδη, τα σχέδια της Τριλογίας έγιναν το 1938 από τον Αλεξανδρινό ζωγράφο Γ.Γ. Δήμου. Δίχρωμη έκδοση μαύρο - κόκκινο μελάνι. Σχ. 4ο, χαρτόδετο, ελαφρώς λερωμένο εξώφυλλο, σσ. 78.          45-65
167      ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, Elias Petropoylos ALBUM TURC, αριθμημένη έκδοση, αρ. αντιτύπου 485/999, Παρίσι 1976. Λεύκωμα με 25 έγχρωμες εικόνες (προεπαναστατικές Τουρκικές Ενδυμασίες καθημερινής ζωής καθώς και μερικές άλλων εθνικοτήτων. (Νερουράς, Χότζας, Τάρταρος, Αρμένης, Ελληνας, κ.λπ.). Σσ. 5+25.      40-70
168      ΤΣΙΝΑΣ ΠΑΝΟΣ, ΑΡΔΗΤΤΟΣ, εκδ. Ιωλκός, 1976. Με χειρόγραφη αφιέρωση και ποίημα του σ. στον Αντ. Σαραντόπουλο. Σσ. 173.         25-35
169      ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΗΣ, Τ’ ΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ, ποιήματα, λιθογραφίες ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ (ολοσέλιδες εκτός κειμένου και κοσμήματα εντός κειμένου), εκδ. Τιμάνδρα, 1977. Σσ. 69.           20-25
170      ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΛΕΦΤΗ, με σχέδια του Kerleroux, εκδ. Νεφέλη, 1979. Χαρτόδετο, σσ. 173.     25-45
171      ΝΤΥΡΕΡ ΑΛΜΠΡΕΧΤ, ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Αρχαίος Εκδοτικός Οίκος Σεργίου Ραφτάνη, Πλειάς 1989. Εκδότης Μιχάλης Μεϊμάρης. Μεταξοτυπία ολόκληρου του βιβλίου (σε φυσικό μέγεθος) και σύνθεση εξωφύλλου Σπύρου Μαγαλιού. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 192/1051. Ολοσέλιδη εικονογράφηση. Βιβλιοδεσία εξ ολοκλήρου με το χέρι από τον καλλιτέχνη βιβλιοδέτη Γιάννη Βουρδούμη. Άκοπο. Σχ. φύλλου μεγάλο.     70-140
172      ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ, ξυλογραφίες Σπύρου Βασιλείου, εκδ. Ίκαρος, 1948. Για τη σειρά εκδόσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών. Πρόλογος στα γαλλικά Octave Merlier. Αριθμημένη έκδοση 1/1000, δεν αναγράφεται ο αριθμός του αντιτύπου. Χαρτόδετο, άκοπο, σσ. 106.        35-50
Βλέπε και: 135, 280, 258, 676, 288, 268, 190, 529, 504, 269, 264, 277

16. ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ – ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ – ΓΛΥΠΤΙΚΗ [173-218]
173      [ΕΦΕΣΟΣ] GOUFFIER CHOISEUL, Χαλκογραφία, «Vue dune Porte a Ephese», σχεδιαμένη από τον Ch. Gouffier, χαράκτης Decquenauvillier, [1782]. Στην πύλη δύο άνδρες με ενδυμασίες εποχής και αιγοπρόβατα. Διαστάσεις [23,5x37 εκ.].       50-100
174      [ΝΑΥΠΛΙΟ] «Napoli di Romania», ξυλογραφία 1834. (Όψις του κάστρου και του λιμανιού). Από το περιοδικό «The Penny Magazine» (οπισθόφυλλο), αρ. 151, Αύγουστος 1834. Περιέχει εκτενές άρθρο με τίτλο «Nauplia». Σσ. 305-312.          50-80
175      «MUSEE DES FAMILLES», LECTURE DU SOIR, ο 6ος τόμος του γαλλικού περιοδικού, 1848-1849. Με πλήθος ξυλογραφιών (Άποψη της Κωνσταντινούπολης, Η Αγία Σοφία, Εκκλησία στην Ιερουσαλήμ κ.λπ.). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη ελαφρώς ταλαιπωρημένη. Σσ. 380. 60-70
176      [ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ] Προσωπογραφία του Δάντη, τοπία, αρχαιότητες, [1875 περ.]. (8)         30-60
177      [ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ] ΦΟΡΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ. Η εικόνα χωρίζεται με χρυσή ταινία σε 2 μέρη: Στο άνω μέρος εικονίζεται η Παναγία Ελεούσα, όπως επιγράφεται, βρεφοκρατούσα με τον Χριστό, ενδεδυμένος με χρυσό χιτώνα, με το ένα χέρι ευλογεί και στο άλλο χέρι κρατεί τον κόσμο (σφαίρα). Η Παναγία φορά πολυτελές χειριδωτό ιμάτιο και πορφυρό μαφόριο. Στην κεφαλή φέρει στέμμα. Στο κάτω μέρος της εικόνας εικονίζονται τέσσερις άγιοι: ο Αγ. Γεώργιος έφιππος, κονταροκτόνος, σκοτώνει τον δράκο, ο Αγ. Ανδρέας και ο Αγ. Νικόλαος ολόσωμοι, ιστάμενοι, ευλογούν και ο Αγ. Δημήτριος έφιππος, όπως και ο Αγ. Γεώργιος, σκοτώνει τον Σαρακηνό. Η εικόνα διακρίνεται για τις σωστές αναλογίες των μορφών και φωτεινά χρώματα που χρήζουν συντήρησης γιατί έχουν θαμπώσει από το πέρασμα του χρόνου. Στο επάνω μέρος εντύπωση προκαλεί η ευγενική φυσιογνωμία της Παναγίας με το οβάλ πρόσωπο και τα στοχαστικά μάτια. Στην εικόνα δεν υπάρχει χρονολογία ούτε υπογραφή του ζωγράφου. Με βάση τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά χρονολογείται στα τέλη του 19ου αι. Διαστάσεις:45x33,5 εκ.           450-650
178      ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤ. «Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ». Μία από τις δύο αναπαραγωγές σχεδίων που ο καλλιτέχνης τύπωσε στην Γαλλία, σε ελάχιστα αντίτυπα, για να προσφέρει σε φίλους, [χ.χ.], υπογεγραμμένο «C. Parthenis». Διαστάσεις [37x43 εκ.] σε πλαίσιο [80x86 εκ.].   700-800
179      [ANDERSON WILLIAM], THE WORKS OF LORD BYRON, With a LIFE AND ILLUSTRATIVE NOTES, (in two volumes), vol. II, A. Fullarton & Co, London [χ.χ., 1900 περ.]. Πλούσια εικονογράφηση, ολοσέλιδες χαρακτικές εικόνες, εκτός σελίδων αρίθμησης. Βιβλιοδ. εποχής όλο δέρμα, αποκολλημένο το μπροστινό καπάκι και η ράχη. Σσ. 465.          70-90
180      [ΖΩΓΡΑΦΟΙ & ΧΑΡΑΚΤΕΣ] LES GRANDS PEINTRES-GRAVEURS DEPUIS REMBRANDT JUSQU’A WHISTLER, Numero Special du «STUDIO», hiver 1913-1914. Editions Du «Studio», Paris 1914. Με πλήθος ολοσέλιδων ασπρόμαυρων εικόνων. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένη βιβλιοδεσία, σχ. 4ο, σσ. 264.     45-65
181      ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, «ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», πορτραίτο, υπογεγραμμένο «Π. Μαθιόπουλος, 1916». Χρωμολιθογραφία Ασπιώτη-Έλκα, έκδοσις Μουσείου Γεωργίου Α´, [χ.χ.]. Διαστάσεις [47x34]            40-60
182      ΦΑΜΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΑΠΟΨΗ ΚΑΣΤΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (ΡΟΥΜΑΝΙΑ). Λάδι σε μουσαμά (49Χ35 εκ.). Ο Θ. Φάμπας (1922) θεωρείται ένας από τους μεγάλους έλληνες ζωγράφους. Έζησε στο Βουκουρέστι. Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών με δασκάλους τον Δ. Μπισκίνη και τον Τ. Μαθιόπουλο. Εκανε πολλές εκθέσεις στη Ρουμανία, Ευρώπη και Αμερική. Τα έργα του χαρακτηρίζονται από λυρική διάθεση, εκλεπτυσμένα χρώματα που διαπνέονται από ένα ιδιότυπο εξπρεσιονισμό (Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών, Μέλισσα, τ. 4).            380-480
183      [ΓΑΛΑΝΗΣ Δ. - GALANIS] ΦΥΛΛΑ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΕΛΙΟΥ, αρ. 7, 1928. Τεύχος αφιερωμένο στον Δημήτρη Γαλάνη. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του Γαλάνη. Σχ. 4ο μικρό, σσ. 8+εικόνες. 50-70
184      ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., Γυμνό. Ξυλογραφία. [Περίοδος μεσοπολέμου, 1930 περ.], χωρίς υπογραφή, κάτω αριστερά το μονόγραμμα του καλλιτέχνη «ΑΘ». Εικονίζεται γυναικείο σώμα σε στάση ύπνου υπό σκιάν δένδρου. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [35,3x30,2 εκ.]   100-200
185      NELLY, «Nike de Paeonios», ασπρόμαυρη φωτογραφία της Nellys (Νίκη του Παιανίας, Μουσείο Ολυμπίας), υπογεγραμμένη από την φωτογράφο, [χ.χ., περίοδος μεσοπολέμου]. Σε πασπαρτού, διαστάσεις [22x16 εκ.]         50-70
186      ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΝΥΦΗ, ασπρόμαυρη φωτογραφία, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη. Εικονίζεται νύφη, [χ.χ., περίοδος μεσοπολέμου]. Διαστάσεις [36x26 εκ.].     20-30
187      ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., Ερωτικό Γυμνό, (ξυλογραφία), [περίοδος μεσοπολέμου, 1930 περ.], χωρίς υπογραφή. Εικονίζεται σύμπλεγμα ανδρικού και γυναικείου σώματος. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [35,3x30,2 εκ.]            100-200
188      ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΚΟΣ, ΠΟΥΛΙΑ. Ελαιογραφία σε καμβά, σύνθεση κόκκινο με χρυσό. Διαστάσεις 40x30. Σε πλαίσιο.      1500-1700
190      [ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜ.] LIST DES GRANDS VINS FINS 1938. Κατάλογος κρασιών. Bois en couleurs de GALANIS, Παρίσι [1937]. Εικονογράφηση με έγχρωμες πρωτότυπες ξυλογραφίες από τον Δ. Γαλάνη. Σσ. 50     80-160
191      ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΣΕΧΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, Εν τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Ιανουάριος 1938. Κατάλογος, ασπρόμαυρη εικονογράφηση, [χ.α.σ.].           25-30
192      [DURER] HETZER THEODOR, DURERS DILDHOHEIT, Vittorio Klostermann - Frankfurt [1939]. Δεμ., σσ. 162.     15-25
193      [ΤΡΕΙΣ ΧΡΩΜΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΕΣ] «LES FEMMES AUX PIGEONS ET LE PERROQUET» έκδ. Αγγ. Απέργης, 1940. [μαζί] «LA FEMME AU CHALE» [μαζί] «LA FEMME AU PERROQUET» έκδ. Αγγ. Απέργης [1940 περ.]. Διαστάσεις [19x26 εκ.] (3)        45-80
195      ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ. Λιθογραφία. Υπογεγραμμένη. Λιθόγραφη η υπογραφή του καλλιτέχνη. (Διαστάσεις 60x46,5 εκ.). Σε πλαίσιο. Ο Ο. Κανέλλης (1910-1979) θεωρείται από τους σημαντικότερους ζωγράφους του 20ου αι. με μεγάλο αριθμό εκθέσεων, ατομικών και ομαδικών. Φροντίζει να απεικονίζει τον εσωτερικό κόσμο των προσώπων. Τα τοπία του αποδίδονται με μια προσωπική διατύπωση.            200-300
196      ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ. Λιθογραφία. Υπογεγραμμένη. Λιθόγραφη η υπογραφή του καλλιτέχνη. (60Χ46,5 εκ.). Σε πλαίσιο. Ο Ο. Κανέλλης (1910-1979) θεωρείται από τους σημαντικότερους ζωγράφους του 20ου αι. με μεγάλο αριθμό εκθέσεων, ατομικών και ομαδικών, φροντίζει να απεικονίζει τον εσωτερικό κόσμο των προσώπων.     200-400
197      ΑΝΘΗΣ ΔΗΜ., «ΘΕΟΤΟΚΟΣ - ΘΕΙΟ ΒΡΕΦΟΣ». Εικόνα - ελαιογραφία, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, [χ.χ., 1950 περ.]. Διαστάσεις [13,5x7,5] σε ξύλινο πλαίσιο.       80-160
199      [ΦΑΡΣΑΚΙΔΗΣ Γ.] ΑΤΗΙΝΑΙ. Γ. ΦΑΡΣΑΚΙΔΗ - 6 ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ. Εκδ. Δελφοί, 1950 περ. Σχ. φύλλου. Εικονίζονται η Ακρόπολη, το Πανεπιστήμιο, η Μονή Δαφνίου, το τζαμί στο Μοναστηράκι, το Θησείο κλπ.           50-70
200      ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Χ., «Παραθαλάσσιος Οικισμός», αριθμημένη έγχρωμη λιθογραφία αρ. 39/100, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, [χ.χ.]. Διαστάσεις [75x45 εκ.]  80-100
201      [ΑΓΝΩΣΤΟΥ], «ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ», ελαιογραφία σε ξύλο, [χ.χ., 1950 περ. ]. Διαστάσεις [44x27 εκ.]. (Πιθανότατα αντιγραφή έργου του Ευγ. Σπαθάρη, στο κάτω τμήμα αναγράφεται «ΕΥΓΕΝΙΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ, από χέρι».         80-120
202      ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1878-1967), Προσωπογραφία γυναίκας (κυρία Λειβαδά), ελαιογραφία (και υδατόχρωμα / μολύβι) σε καμβά, [1955 περ.]. Ανυπόγραφο. Σε πλαίσιο εποχής με υαλοπίνακα, διαστάσεις [50x43 εκ.]. (Η απεικονιζόμενη γυναίκα είναι σύζυγος του Παναγιώτη Γ. Λειβαδά, Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Μαγνησίας το 1915 και Οργανωτή Συνεδρίων για τους Εκπαιδευτικούς, σοσιαλιστή και από τους πιονέρους έλληνες επιστήμονες της διδακτικής. Διατηρούσαν φιλική σχέση με τον ζωγράφο). 1500-3000
203      ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, 68 Σχέδια του Παύλου Μοσχίδη, 1963-1968, Μία σύγχρονη ελληνική γυμνογραφία. Προλογίζουν οι: Χρύσανθος Χρήστου, Ελένη Βακαλό, Γιάννης Τσαρούχης, Ντιάνα Αντωνακάτου. Αντίτυπο υπογεγραμμένο από τον ζωγράφο στο εσώφυλλο. Με αριθμητικό πίνακα των 68 σχεδίων με διαστάσεις, τεχνική και χρονολογία. Πανόδετο, σχ. 4ο μικρό, σσ. 7φ.+68.     40-60
204      ΦΑΡΣΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓ., «ΑΓΡΟΤΙΚΟ», ξυλογραφία υπογεγραμμένη με μολύβι από τον καλλιτέχνη και με το μονόγραμμά του πάνω στην πλάκα, [χ.χ., 1970 περ.]. Διαστάσεις [8,5x6,8 εκ.] σε ξύλινο πλαίσιο. 90-180
205      [ΙΟΛΑΣ – TAKIS] TAKIS, MUSICALES. Kατάλογος Έκθεσης από τα μουσικές εγκαταστάσεις του Τάκη, στη Γκαλερί Ιόλα στο Παρίσι το 1974. Με κείμενα των Pierre Restany, William Burroughs, Allen Ginsberg, και φωτογραφίες των εγκαταστάσεων. Επίσης περιλαμβάνεται ο δίσκος 45 στροφών με τη μουσική που έγινε χορογραφία από το μπαλέτο Elkesis: Takis, Extraits du ballet Elkesis Nederlands dans Theater Festival de Hollande 1973, Chorography Jaap Flier. Aριθμ. Εκδ. 557/1000, λυτά φύλλα. Μικρή φθορά στο εξώφυλλο. 50-90
206      [ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ] Ημερολόγιο της Ανωνύμου Γενικής Εταιρείας Τσιμέντων «ΗΡΑΚΛΗΣ» του 1961. Έγχρωμη εικονογράφηση με 28 θεατρικές υδατογραφίες φτιαγμένες αποκλειστικά γι’ αυτό το ημερολόγιο. Με επεξηγηματικό κείμενο του καλλιτέχνη για τα έργα και μικρό βιογραφικό. Υποτιτλισμός σε αγγλικά - γαλλικά - ελληνικά - αραβικά. Σχ. πλάγιο, δεμ. με σπιράλ, [χ.α.σ.]          40-60
207      ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΕΑΣ Κ., ΑΦΙΣΑ, ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (ιστορία της αφίσας, η χρήση της και η εξέλιξη της στην σύγχρονη κοινωνία ως κυρίαρχο στοιχείο δημοσιότητας και προβολής και ως διεθνής γλώσσα μαζικής επικοινωνίας στη διακίνηση εμπορευμάτων, των ιδεών και της πολιτικής). Λεύκωμα με ολοσέλιδες έγρωμες αφίσες, ελληνικές και ευρωπαϊκές, περιόδου [1899-1956 περ.]. Δεμ., σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 32+200 περ.  60-90
207β    [ΠΙΚΑΣΟ] PICASSO PABLO. ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ. Λιθογραφία, υπογεγραμμένη απ'τον καλλιτέχνη και τον γκαλερίστα. Aπ’ την έκθεση της Gallerie Alex Maguis στο Παρίσι στις 15/4/1962.    1500-2500
208      ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ Γ., «ΘΕΟΦΙΛΟΣ», πορτραίτο (λινόλεουμ). Προσωπικό δοκίμιο του ζωγράφου από το ομώνυμο βιβλίο. Υπογεγραμμένο με μολύβι από τον καλλιτέχνη, 1978. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [48x31 εκ.]            150-200
209      ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΛΚΗΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Κείμενα - Επιμέλεια Θ.Α. ΛΑΪΝΑΣ, έκδ. 1978. (Γνωριμία με τον καλλιτέχνη, Μύηση στην τέχνη του, Η Ρούμελη στο έργο του, Εκθέσεις, Βιβλιογραφία). Πλούσια ασπρόμαυρη και έγχρωμη εικονογράφηση. Σχ. 4ο, σσ. 82.       20-30
210      ΚΑΤΡΑΚΗ ΒΑΣΩ, ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ 1940-1980. Προλογίζει ο Δημήτριος Παπαστάμου και η Ελένη Βακαλό. Με 164 ξυλογραφίες και πετρογραφίες της Β. Κατράκη καθώς και αναλυτικό κατάλογο με διαστάσεις των έργων. Επίσης διάφορες φωτ. με συνεργάτες καθώς και αυτοβιογραφικό σημείωμα. Στο τέλος μετάφραση στα αγγλικά των κειμένων. Το βιβλίο εκδώθηκε με την ευκαιρία της αναδρομικής έκθεσης στην Εθνική Πινακοθήκη το 1980. Χαρτόδετο, σχ. 4ο.      35-60
210β    ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΣΑΚΙΣ, «Ημισφαίρια», Σινική μελάνη σε μουσαμά, Υπογεγραμμένο («SAKIS 83»), 1983. Σύνθεση σε δύο αλληλοσυμπληρούμενα -ζευγαρωτά- ξύλινα πλαίσια. Διαστάσεις 23x15 εκ. έκαστον. Τα έργα έχουν εκτεθεί στο «Μόνο Ένα» (Μύκονο) και στην «Georgandas” (Αθήνα) (2).        650-850
210γ    ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΣΑΚΙΣ, «Τετρασφαίρια», Σινική μελάνη σε μουσαμά, Υπογεγραμμένο («SAKIS 84»), 1984. Διαστάσεις 21x12,50 εκ. Σε ξύλινο πλαίσιο.  450-600
211      [ΛΕΙΒΑΔΙΑ] ΣΟΥΡΔΗ ΛΟΥΚΙΑ, «Αμφιθεατρικός Οικισμός σε καταπράσινο λόφο», λάδι σε κόντρα πλακέ, υπογεγραμμένο από την καλλιτέχνιδα, 1990. Διαστάσεις [22,5x31,5 εκ.].    150-200
212      ΣΟΥΡΔΗ ΛΟΥΚΙΑ, «Μοναχική κοπέλα περπατάει στο δάσος» λάδι σε χοντρό χαρτόνι, υπογεγραμμένο από την καλλιτέχνιδα, [1990 περ.] Διαστάσεις [17,5x12,5 εκ.].    100-150
213      ΣΑΡΕΛΑΚΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΑ, ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΘΕΑ. Μεταξοτυπία. Τα ανοιχτά παράθυρα με γεωμετρική προοπτική και παιχνίδι των χρωμάτων. Εντονες αντιθέσεις των ψυχρών τόνων του τοπίου και των θερμών τόνων των παραθύρων. Αριθμημένη μεταξοτυπία 262/300, υπογεγραμμένη και χρονολογημένη (2001). (55Χ21 εκ.)             200-300
214      ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΧΡ., «Αίας», χαρακτικό (λινόλεουμ), υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, 2002. Διαστάσεις [20,5x29,5 εκ.]            35-45
215      ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ ΝΑΝΟΣ, «Αρχαίος Κωμός Κομοδίνου», («τσάι με λεμόνι»). Πρωτότυπο σχέδιο με πολύχρωμους μαρκαδόρους, σε χαρτί. Διαστάσεις 35x25 εκ. Πασπαρτού. Πλαισιωμένο σε κορνίζα. Εκτέθηκε στην Γκαλερί «Ειρμός» στην Θεσσαλονίκη. Υπογεγραμμένο «Νάνος Β. 2007».  500-800
216      ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ ΝΑΝΟΣ, «Το Πιάνο και τα Γαλλικά». Προσωπογραφία. Πρωτότυπο σχέδιο με πολύχρωμους μαρκαδόρους, σε χαρτί. Διαστάσεις 35x25 εκ. Πασπαρτού. Πλαισιωμένο σε κορνίζα. Εκτέθηκε στην Γκαλερί «Ειρμός» στη Θεσσαλονίκη. Υπογεγραμμένο «Νάνος Β. 2007».      500-700
217      ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ ΝΑΝΟΣ, «Καβάφης», Προσωπογραφία του ποιητή. Σχέδιο με χρωματιστούς μαρκαδόρους σε χαρτόνι, υπογεγραμμένο, 2013. (Βλ. εικόνα του έργου, εδώ στη σ. 26).  550-850
218      ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, «O Kαβάφης και η Τίγρη». Προσωπογραφία του ποιητή, με την αγαπημένη του Τίγρη. Πρωτότυπο παστέλ σε χαρτόνι. Υπογεγραμμένο («Katerina Valaoritis»), [2013]. (Βλ. εικόνα αυτόθι, εδώ στη σ. 36).      500-800
Βλέπε και: 148, 641, 663, 444, 395, 396, 416, 671, 415, 304, 683, 303, 393, 392, 417, 398, 397, 588, 441, 335

17. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ – ΑΡΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΑ –
ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ [219-256]
219      [ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΣ] ALBUM INTERNATIONAL ILLUSTRE DE CΗIMBRES=POST, Contenant: 11400 cases pour les Timbres, Tome I: Emissions a 1890. Ιllustre de 4900 Reproductions de timbres, 160 Armoiries, 67 Portraits, 600 Filigranes, 4900 indications des timbres rares, 1 Carte de L’Union postal universelle. Κατάλογος γραμματοσήμων (αναφορά και στο σπάνιο γραμματόσημο «British Guiana»). Κόκκινη βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, χρυσές ακμές, σχ. 4ο, σσ. 915. [Μόνον ο πρώτος τόμος]. [1900 περ.]         200-280
220      [ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ.] Ασπρόμαυρη φωτογραφία του Κ. Δημητρίου «Η διαδήλωσις της 22 Φεβρουαρίου 1898 επί τη διασώσει του Βασιλέως Γεωργίου» έξω από το κτήριο της Βουλής των Ελλήνων στην πλατεία Συντάγματος. Χαρτόνι. Διαστάσεις 25x30 εκ.           50-100
221      [ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ - ΛΕΥΚΩΜΑ] Πενήντα εικόνες (επιστολικά δελτάρια και φωτογραφίες), επικολλημένες σε δερματόδετο πλάγιο λεύκωμα με εικόνες από την Ελλάδα, περιόδου 1900-1950 περ. (Σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών - Θεσσαλονίκης, Μέθανα, Πάρος Εκατονταπυλιανή, Λουτράκι, Αμαλιάς, Εκάλη Βίλα Ρεξ, κ.ά.). Σχ. πλάγιο, διαστάσεις [18x28 εκ.]   150-200
222      ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ: «ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΤΥΧΗΣ». Στην πρώτη σελίδα σχήμα σφαίρας διαιρεμένο σε οκτώ μέρη σύμφωνα με τα οποία ερμηνεύεται η τύχη του καθενός. Αξιοπερίεργο της εποχής (τέλη 19ου αι.). Σχ. 12ο, 15 φύλλα.             70-100
223      [ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΘΕΑΤΡΟ] Ασπρόμαυρη φωτογραφία του θεάτρου της Επιδαύρου, [1900 περ.], επικολλημένη σε σκληρό χαρτόνι. Διαστάσεις [21x14 εκ.].  30-40
224      [ΛΑΝΚΛΕ ΠΕΤΡΟΣ, «Εις Οπισθοβατικός»] Διήγημα του Λανκλέ με τίτλο: «Εις Οπισθοβατικός.» Μεταφρασμένο απ’ τά γαλλικά από τον Φιλιππακόπουλο Φ. Αναφέρεται στην τεχνολογική πρόοδο των μοντέρνων καιρών, και στην οπισθοδρομική αντίδραση προς αυτήν. Μια τραγωδία με αφορμή την πάλη μεταξύ του καινοφανούς και της παράδοσης, με επίκεντρο στην πρόοδο. Ένα κάρο με άλογα που μεταφέρει τον κόσμο από χωριό σε χωριό έρχεται αντιμέτωπο με την αυτοκινητάμαξα, η οποία το παραγκωνίζει. Την τελευταία λέξη έχει η Πρόοδος. Χειρόγραφο κείμενο, γραμμένο με μελάνι, [χ.χ.]. Σελιδογραφημένο με 31 σελίδες.       90-150
225      [ΛΑΜΙΑ, Συμβολαιογραφική Πράξη, 1905] Αφορά τους κληρονόμους του αποθανόντα Ηρακλή Βαρνάβα, την χήρα του Μαριγώ και τον Γ. Τριχά. Ο τελευταίος χρωστά τους τόκους και το κεφάλαιο από δάνειο του αποθανόντα, το οποίο δικαιούται η χήρα Μαριγώ και η θυγατέρα της. Χειρόγραφη συμβολαιογραφική πράξη, 4 σελίδες γραμμένες με μελάνι.            50-70
226      [ΘΩΜΑΪΔΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, 1906] ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΣΤΑΔΙΟ. Τρείς ασπρόμαυρες φωτογραφίες του φωτογράφου Θωμαίδη. Η μία με την ένδειξη κάτω δεξιά «Η τελευταία ημέρα των Ολυμπιακών αγώνων. Απονομή των βραβείων, εν Αθήναις 1906» και κάτω αριστερά «A. Thomaides». Η δεύτερη με την ένδειξη «Vue intereure du Stade - A. Thomaides» και η τρίτη επίσης μία άποψις του Σταδίου. Διαστάσεις [33x48]. Μικρά σκισίματα στα περιθώρια. (3)             200-400
227      [ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ - ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ, 1910] Το πταισματοδικείο Καρδαμύλης δικάζει δύο  συζύγους. Δικάζεται επί του παρόντος ο άνδρας, ενώ η γυναίκα δικάζεται ερήμην. Έγγραφο χειρόγραφο, γραμμένα δύο φύλλα από τέσσερα, με μελάνι. Φέρουν υπογραφή του Πταισματοδίκη Π. Κομίνη, και του γραμματέα Π. Κουτουμάνου. Πρόκειται για ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου, 29-Ιουλίου-1910.          80-100
228      [ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΠΟΥΔΩΦ & ΜΑΥΡΟΥ 1911-1924] Ο Αριστείδης Παπούδωφ (ή Παππούδωφ/Papoudof) κληροδοτεί την περιουσία του στην γυναίκα του και στα ανίψια του, δεδομένου ότι ήταν άκληρος. Η χήρα Αλεξανδρίνη Παπούδωφ, το γένος Βαρβάκη, κληροδοτεί με την σειρά της, σχεδόν αποκλειστικά, την περιουσία της στις τρεις ανιψιές της, Ελένη, Άννα και Αλεξανδρίνα Βιάζυ-Μαύρου. Οι τρεις αυτές αδελφές θέλουν αργότερα να πωλήσουν μέρος της κληρονομιάς (μεταξύ άλλων και το περίφημο "Μέγαρο Παππούδωφ" στη γωνία Πανεπιστημίου και Κηφισίας, μία βίλα στην Κηφισιά, έναν κήπο στο Κεφαλάρι και ένα κτήμα στο Στροφύλι, τιμαλφή, διαμάντια κ.ά.). Αναλαμβάνουν να το πράξουν ο πατέρας τους, Σπυρίδων Βιάζυς-Μαύρος (Biasy-Mavro) και ο αδελφός του Αλέξανδρος Βιάζυς-Μαύρος. Όλα τα έγγραφα του αρχείου αναφέρονται γύρω από αυτή την υπόθεση και τις δικαιοπραξίες. Το εκτενές αρχείο περιλαμβάνει: Πληρεξούσια (5), Έγγραφα του Πρωτοδικείου (5), Πρακτικά Δικαστηρίου (5), Υπεύθυνες δηλώσεις (5), Συμβολαιογραφικές Πράξεις (4), Διαθήκες (2), μία Μυστική διαθήκη, Κληροδοτήματα (2), Επιστολή οικονομικής Εφορείας προς Αλεξ. Μαύρο (1), Λογαριασμοί και αποδείξεις οικογενειών  Μαύρου και Παπούδωφ, Επιστολές γαλλιστί, (αποστέλλονται από Παρίσι Νίκαια) (10): προς Σοφία από Αλεξανδρίνη, Σπύρου Μαύρου προς Αλέξανδρο, Επιστολή στη Lolia, προς Μαύρο κ.λπ. Σύνολο εγγράφων: 42. [Ζητήστε αναλυτικό κατάλογο]           2200-3000
228β    ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ, «ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ 1903». Το πρωτότυπο χειρόγραφο του γνωστού ποιήματος του Κ. Καβάφη. Υπογεγραμένο, χαρτί διαστάσεων 17x21 εκ., (1917). [μαζί] Η πρωτότυπη χειρόγραφη παρτιτούρα του Μ. Χατζιδάκι για το ίδιο ποίημα, μελοποιημένο (στον “Μεγάλο Ερωτικό”), υπογεγραμμένη, (1972) δισέλιδη, διαστάσεις 29x23 εκ.. Με αχνό μελάνι αναγράφονται από τον συνθέτη, κάτω από τις νότες, λέξεις του ποιήματος. Στην πίσω όψη της παρτιτούρας υπάρχει αφιέρωση του συνθέτη. Και τα δυο χειρόγραφα πλαισιωμένα μαζί σε διαφανές πλεξιγκλάς. Εμβληματικό “ζωντανό” τεκμήριο της δημιουργικής συνάντησης δυο κορυφαίων και οικουμενικών εκφραστών της νεοελληνικής ταυτότητας στον ελληνικό λόγο και τη μουσική.          28000-35000
229      [ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ, 1912-1929], Δέκατρία έγχρωμα επιστολικά δελτάρια, κυρίως γαλλικά, με ρομαντικές εικόνες δεσποινίδων της εποχής. Τα περισσότερα γραμμένα στην πίσω πλευρά. Καθώς και ένα διαφημιστικό φυλλάδιο των αιγυπτιακών τσιγάρων «DIMITRINO & Co, Grande Fabrique De Cigarettes Egyptiennes. LE CAIRE (Egypte) ». Εξώφυλλα έγχρωμα με ανάγλυφη διακόσμηση. (14)             30-60
230      ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΠΟΙΗΜΑ. Με τον τίτλο "Τρίπτυχο". Αφιερώνεται στην κυρία Θεώνη Δρακοπούλου. Λυρικό ποίημα, το οποίο αποτελείται από 10 στίχους. Αναφέρουμε αποσπασματικά: "Τρίμορφ' ιδέα μπροστά μου λαμπυρίζεις / χειμωνιάτικο τρίκλωνο λουλούδι / στις ψυχής μου τα τρίσβαθα που ανθίζεις / κόβω για Σε το τρίστιχο τραγούδι". Υπογεγραμμένο: Κωστής Παλαμάς με τη χρονολογία 18/10/13. (1913). 1 φύλλο. Πιθανώς ανέκδοτο ποίημα.        1100-1300
231      [ΛΑΜΙΑ - ΔΑΔΙ, ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Σχολάρχης, 1920] Επιστολή, Συλλόγου (Γονέων και Κηδεμόνων) του Δαδίου Λαμίας, προς τον Επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης. Ο Σύλλογος εκφράζει την αμέριστη εμπιστοσύνη στις ικανότητες, ηθικές, διδακτικές, οργανωτικές κτλ., του κυρίου Λαμπρίδη (Σχολάρχη), και εκφράζει την επιθυμία των Δαδιωτών να παραμείνει στην θέση του. Χειρόγραφη επιστολή με μελάνι. Τέσσερις σελίδες.   50-70
232      [ΝΑΟΣ ΑΠΤΕΡΟΥ ΝΙΚΗΣ] Ασπρόμαυρη φωτογραφία [1920 περ.]. Εικονίζεται το ναός της Απτέρου Νίκης με θέα στον ελαιώνα και την Καστέλα. Σε πασπαρτού, διαστάσεις [15x21 εκ.]        25-35
233      [ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ - ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ] Διαβατήριο της Ελένης Μπετσάκου Αγγελουδάκη στα γαλλικά «AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE» με σφραγίδες και υπογραφές, 2/11/1925. Μονόφυλλο ταλαιπωρημένο.            25-35
234      [ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ] «Τετράδιον Εγκυκλοπαιδείας Γεωπονικών, 19/10/1927». Χειρόγραφο φοιτητικό τετράδιο 100 και πλέον σελίδων, ευανάγνωστος γραφικός χαρακτήρας, αριθμημένες σελίδες οι πρώτες 53.         35-60
235      ΡΟΖΑΪΡΟΝ ΜΑΡΙΟΣ & Α.Κ., ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ. Δακτυλόγραφο κειμ., αδημοσίευτο. «Μεταφράσθηκε από την κλασσική τρίτομη έκδοση των έργων του Αριστοφάνη του μεγάλου διδασκάλου του γένους Νεοφύτου Βάμβα», σσ. 38. Δεμ. Με την υπογραφή του μεταφραστή «Μ. Ροζάιρον». Σχ. 4ο.            60-90
236      [ΤΕΤΡΑΔΙΟ-ΒΟΤΑΝΙΚΗ] Χειρόγραφο τετράδιο, «Βοτανικής». Χωρίς αρίθμηση σελίδων, σημειώσεις ευκρινώς οργανωμένες, με μολύβι, πολύ μικρά γράμματα, περιόδου 1930 περ..     35-50
237      [ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ, 1931] Δύο επιστολές προς τον Ευθύμιο Κανελλόπουλο, πρεσβευτή τότε της Ελλάδας στην Ελβετία-Βέρνη. Η μια αποστέλλεται από τον συνεργάτη Κώστα Σούρλα, και η δεύτερη από τον Μ. Ματσούκη. Πρόκειται για προσωπικές και όχι επίσημες επιστολές. Σε φάκελο, χειρόγραφες με μελάνι. Χρονολογία: η πρώτη 28 Μαίου 1931, η δεύτερη 18 Ιουνίου 1931. Επιστολές οχτασέλιδες και οι δύο.     60-90
238      [ΓΚΡΕΣΑΜ ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ -GRESHAM LIFE ASSURANCE SOCIETY], Ιδρυθείσα εν Λονδίνω τω 1848. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ κ. Ιωάννου Γ. Αναστασόπουλου, εν Κορίνθω… Υπεγράφη στις 19 Αυγούστου 1933. Ασφάλεια ζωής. Ένα φύλλο διαστάσεων 51x7 εκ., λιθόγραφο με το λογότυπο της εταιρείας, σφραγίδες και υπογραφές. Όπισθεν αναγράφονται οι γενικοί όροι της εταιρείας. Με τον πρωτότυπο αυθεντικό φάκελό του. [μαζί] Διάφορα έγγραφα, κυρίως αποδείξεις πληρωμής και αλληλογραφία σχετικά με το ασφαλιστήριο.            40-60
239      [ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., 1933-1948] Αποδείξεις αγοραπωλησιών με αγοραστή τον Δ. Αργυρόπουλο.Νόμιμες αποδείξεις υπογεγραμμένες με μελάνι. Χρονολογία 1933-1948, Αθήνα. Εννέα τιμολόγια και αποδείξεις.      60-90
240      [ΜΗΘΥΜΝΗ - ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ, 1935] ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ. Ανακοίνωση στον Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμον Γιαμαλάκη, ότι εγκρίθηκε άδεια να μεταβεί στην Αθήνα για ατομική υπόθεση. Έγγραφο έντυπο, με υπογραφή του Μητροπολίτη Μηθύμνης. Ένα φύλλο. Μηθύμνη, 1935.         60-90
241      [ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-1935] Ασπρόμαυρη φωτογραφία της Βασιλικής Οικογένειας. Εικονίζεται ο Βασιλέας Γεώργιος σε νεαρή ηλικία και οι γονείς του Κωνσταντίνος και Σοφία καθώς και άλλα μέλη της οικογένειας. Παρίσι, Agence Trampus, 7/11/1935. Διαστάσεις [14,8x21 εκ.].     30-50
242      ΠΑΛΑΜΑ ΝΑΥΣΙΚΑ, Ποίημα του Κωστή Παλαμά με τίτλο «Στο Μεταξά». Χειρογράφως αντεγραμμένο από την κόρη του Ναυσικά. (24 Οκτώβρη 1937). Από το αρχείο Μιχαήλ Ροδά. Γραμμένο σε γαλάζιο χαρτί. Στο κάτω αριστερό τμήμα σημείωση με άλλο γραφικό χαρακτήρα: «Εματαίωσα την δημοσίευση στο δεύτερο ποίημα για να προφυλάξω τον ποιητή από την πολιτική» και υπογραφή (άγνωστη). Ποίημα πιθανότατα αδημοσίευτο. Διαστάσεις [21x28 εκ.]      300-600
243      [ΡΟΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - «ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ»]. Χειρόγραφο. ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ του Μιχαήλ Ροδά για τον Κώστα Κρυστάλλη. Μελέτη για το έργο του πολύπτυχη. Περιγράφει την ζωή του ποιητή, από την γενέτειρά του Ήπειρο, απ’ όπου και διαφεύγει κυνηγημένος από τους Τούρκους, καταφεύγοντας τελικά στην Αθήνα, μέχρι τον θάνατό του και την ταφή του στην Άρτα. Αναφορές σε σύγχρονους λογοτέχνες και ποιητές του 19ου αιώνα στην Ελλάδα, (Παλαμάς, Βιζυηνός κ.ά). Έμφαση στον πατριωτισμό του Κρυστάλλη, με την δημοτική και λαϊκή φλόγα του, καθώς και στην στιχουργική του τέχνη. Περιγραφή της σκληρής και αγωνιώδους ζωής του λογοτέχνη ως τον τραγικό θάνατο. Γενικά, μια ελεγεία στο έργο και την ζωή του ποιητή. 112 σελίδες χειρόγραφες με μελάνι. [χ.χ., 1940 περ.].      250-500
244      [ΡΟΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - «ΣΑΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (1869-1937) ] Χειρόγραφο. ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ του Μιχαήλ Ροδά για τον μεγάλο έλληνα λόγιο Δ. Σάρρο. Από την γέννησή του στην Βίτσα (Ζαγοροχώρια), περνάει στις σπουδές του στην Αθήνα, μετά την διδασκαλία στην Κύπρο, στην Μακεδονία όπου υπηρέτησε τον Μακεδονικό Αγώνα. Μετά ως σχολάρχης και διδάσκαλος στην Μεγάλη του Γένους Σχολή, και την δραστηριότητά του ως πρόεδρου του «Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως». Αναφέρεται επίσης στο σημαντικό του μεταφραστικό και φιλολογικό έργο στην αρχαιοελληνική γραμματεία. Χειρόγραφο με μελάνι. Πιθανώς αδημοσίευτο.    300-600
245      [ΡΟΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - «ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ»] Επιμνημόσυνος λόγος του Μιχαήλ Ροδά για τον πεσόντα στο Αλβανικό μέτωπο συνάδελφο δημοσιογράφο Κωστή Παπαδάκη. Εξαίρει την ανδρεία και πατριωτισμό του εκλειπόντος, καθώς και τις ιδιαίτερες ικανότητές του ως δημοσιογράφου. Ένας πραγματικός έπαινος για τον πεσόντα άνδρα εκ Κρήτης. Έγγραφο δακτυλογραφημένο. Χωρίς υπογραφή και χρονολόγηση, [1940 περ.]. Σελίδες τρεις (3).          70-100
246      [ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ - Υπηρεσία ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ] Δελτίον Κατηγορίας Π.Ε. του Β. Ναυτικού. Αφορά τον έφεδρο Καλοταράνη Νικόλαο του Πολυχρόνη, έφεδρου Στρατού Ξηράς. Καλείται να παρουσιαστεί αμέσως εις Λιμεναρχείον Καβάλλας. Εν Καβάλλα 10 Μαΐου 1940. Με σφραγίδα και υπογραφή του διοικητή. Ένα φύλλο μία γραμμένη σελίδα.         35-70
247      [ΒΟΛΟΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, 1942] Έγγραφο προς το Πρωτοδικείον Βόλου. Αγωγή σε σχέση με εμπορική συνδιαλλαγή. Ο ενάγων Δημ. Σφέτσος, μεσολάβησε για την πώληση ποσότητας εμπορεύματος (χόρτο) από τους κατηγορουμένους, οι οποίοι δεν αποπλήρωσαν το χρέος τους. Αναφορά στην Γερμανική Υπηρεσία Σφαγείων. Έγγραφο δακτυλόγραφο, Βόλος, 7 Μαρτίου 1942. Με υπογραφή του πληρεξούσιου δικηγόρου Ν. Μήτρου. Σσ. 6, γραμμένες οι τρεις πρώτες.    70-100
248      [ΡΟΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ & ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ, 1944] Πεζά ποιήματα και διηγήματα γραμμένα κατά την γερμανική κατοχή. «Πορεία», «Εντός μου καίει», «Πνεύμα», «Υπόκοσμος», «Θεατρικό», «Αργοναύτες», «Μαργαρίτα», «Έκσταση», «Να η Γαλέρα», «Ιούδας», «Αμαρτίες», «Συντρίμια». Χειρόγραφα με μελάνι, ενυπόγραφα και χρονολογημένα από τον Ροδά [1944]. Πιθανώς, ορισμένα, αδημοσίευτα. Σελίδες: ενενήντα πέντε (95). [μαζί] Τεύχος του φιλολογικού περιοδικού “Ο Νουμάς”. Με απόσπασμα από «Τ’ Αμαρτωλά» του Ροδά. Περίοδος Γ´, Χρόνος ΚΒ´, Τεύχος 1 (786), Οκτώβρης 1929. Σελίδες 18.    150-250
249      [ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ]. Άγγλοι στρατιώτες ξεκουράζονται στο Θέατρο του Διονύσου. Ασπρόμαυρη φωτογραφία [1945 περ.]. Διαστάσεις [13,2x17,5 εκ.].           25-50
250      [ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ] ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜ. Ι., ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ, ΕΛΛΑΣ (Κρήτη, Ήπειρος, Θράκη, Σάμος, Λήμνος, Καβάλλα, Δεδέαγατς, Μυτιλήνη, Ικαρία, Ιόνιον Κράτος, Δωδεκάνησος). Επίσημον Όργανον των Ελληνικών Φιλοτελικών Οργανώσεων, έκδοσις Τετάρτη Ελληνο-Γαλλική 1949. Χαρτόδετο, σσ. 120.           20-30
251      ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΠΑΝΟ (1955-1969). Το αρχείο περιλαμβάνει: Α) Επιστολές της Μαργαρίτας Καραπάνου 1955-1968 (συνολικά 41, εξ αυτών 2 είναι τηλεγραφήματα). Β) Δέκα επιστολές της Μαργαρίτας Λυμπεράκη (μητέρας της Μαργαρίτας Καραπάνου) προς τον σύζυγό της Γεώργιο Καραπάνο. Γ) Επιστολές  τρίτων (3). Δ) Έγγραφα για το Δίπλωμα Νηπιαγωγού (22), Ε) Σχέδια και επιστολικά δελτάρια (4 πρωτότυπα σχέδια και 8 κάρτες). ΣΤ) Διάφορα (φωτογραφίες, φάκελος, σημειώματα). Τα περισσότερα γράμματα της Μαργαρίτας Καραπάνου προς τον πατέρα της Γεώργιο Καραπάνο, εκτείνονται κυρίως στην δεκαετία του ’50, όταν η Μαργαρίτα ήταν 9-14 χρόνων. Τα υπόλοιπα είναι γραμμένα την δεκαετία του ’60 (ως το 1969). Τα πρώτα γράμματα της μικρής Μαργαρίτας προς τον πατέρα της χαρακτηρίζονται από ένα παιγνιώδες και παιδικό ύφος, το οποίο όμως νοσταλγεί διακαώς την επιστροφή στην μήτρα-Αθήνα και τον απόντα Πατέρα. Είναι γνωστό ότι οι γονείς της χώρισαν όταν η Μαργαρίτα ήταν οχτώ μόλις μηνών. Αυτή η διπλή απουσία, πατέρας και Αθήνα, θα σημαδέψει την ζωή της τουλάχιστον σ’ αυτήν την περίοδο. Τα γράμματα αυτά περιέχουν πολλά γεγονότα της καθημερινότητας και του βίου εν γένει. Ποιες ταινίες παρακολουθεί, ποια βιβλία διαβάζει, το μπαλέτο που σπουδάζει, οι γνωριμίες με πρόσωπα κτλ. Φαίνεται εκεί ότι από πολύ μικρή ασχολείται με το σινεμά και την λογοτεχνία, και γράφει απ’ τα εννιά της ποιήματα (ελληνικά και γαλλικά). Έχει λοιπόν από πολύ μικρή τις κατάλληλες προσλαμβάνουσες για να εξελιχθεί σε λογοτέχνη ολκής. Για την ποιητική της συγγραφή, ήδη από το 1958, λέει η ίδια: «Όταν είμαι λυπημένη γράφω ποιήματα. Δεν είναι ωραία, αλλά έπειτα αισθάνομαι πολύ πιο ξελαφρωμένη». Σημαντική επίσης εμπειρία είναι και η σπουδή και ενασχόληση με τον χορό και το μπαλέτο. Οι επιστολές της δεκαετίας του ’60 είναι όταν η Μαργαρίτα μπαίνει στο Πανεπιστήμιο (μάλλον Ecole Νormale Supérieure) και σπουδάζει φιλοσοφία. Είναι ενθουσιασμένη με την φιλοσοφία και ειδικά με τον υπαρξισμό αλλά και τους αρχαίους. Σε άλλη πάλι επιστολή διαξιφίζεται με τον πατέρα της. Εκείνος θεωρεί την φιλοσοφία πάνω απ’ όλα ως γνώση-Ratio, ενώ εκείνη προκρίνει την διαίσθηση-Intuition. Λέει η ίδια: «Φιλοσοφία δεν είναι καθόλου γνώση, είναι διαίσθηση». Υπάρχει επίσης μια επιστολή όπου η κόρη ανακοινώνει στον πατέρα της τους αρραβώνες με τον Mike Coutouzis. Υπάρχει επίσης επιστολή του ίδιου του γαμπρού, όπου γίνεται φανερό ότι οι αρραβώνες θα γίνουν τα Χριστούγεννα του 1966. Όπως φαίνεται από τα γράμματα, η “γνωστή” μανιοκατάθλιψη, η οποία θα βασανίσει την Μαργαρίτα ως το τέλος, αρχίζει να εμφανίζεται ήδη από το 1967, αλλά, όπως ξέρουμε, διαγιγνώσκεται μόλις το 1970. Κατάθλιψη, νοσταλγία, μανία κτλ. Πηγαίνει επί τούτου διακοπές, επισκέπτεται ειδικούς, παίρνει φάρμακα.
            Τα 10 γράμματα της Μαργαρίτας Λυμπεράκη προς τον Γεώργιο Καραπάνο εκτείνονται κατά τις δεκαετίες ’50 και ’60. Αφορούν οπωσδήποτε εν μέρει την καθημερινή ζωή της Ρίτας και της κόρης της Μαργαρίτας. Καλές στιγμές, νεύρα, ατυχείς και ευτυχείς στιγμές του βίου τους. Άλλοτε η κόρη (Μαργαρίτα) τα πάει καλά στο σχολείο και είναι χαρούμενη και τανάπαλιν. Πολλές αναφορές στο θεατρικό και εν γένει λογοτεχνικό έργο της Λυμπεράκη, κριτικές από τον τύπο και mises en scene. Έχουμε επίσης δύο επιστολές που αφορούν στους αρραβώνες της Μαργαρίτας με τον Μικέ, η κατοίκησή τους στο διπλανό σπίτι από της μητέρας, στο Παρίσι κτλ. (1966 και μετά). Τέλος (πολύ σημαντικό) υπάρχουν δύο επιστολές που αναφέρονται στις απαρχές και κορύφωση της “γνωστής” μανιοκατάθλιψης από την οποία έπασχε η Μαργαρίτα Καραπάνου. Πρόκειται για το έτος 1968. Η μια είναι μια απεγνωσμένη κραυγή της μητέρας Ρίτας προς τον πατέρα Γιώργο, όπου η πρώτη ζητάει την συνδρομή και αρωγή του πρώην συζύγου για την ψυχική υγεία της κόρης. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Στην δεύτερη η Μαργαρίτα είναι πλέον στο νοσοκομείο και η υγεία της φαίνεται να πηγαίνει προς το καλύτερο. Οι λίγες στιγμές που διαρκεί η επίσκεψη της μητέρας φαίνεται παράδεισος για τις δύο γυναίκες. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η σταθερή αναφορά σ’ αυτές τις επιστολές είναι η κόρη της Μαργαρίτα. Βλέπουμε δηλαδή την εξέλιξη της ζωής της αυτές τις δύο δεκαετίες μέσα από τα μάτια της μητέρας. Το αρχείο περιλαμβάνει συνολικά περ. 90 ανέκδοτα τεκμήρια.            4000-6000
252      [ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ] Διαφημιστική ετικέτα, της ποτοποιίας σε λεπτό χαρτί, με την διεύθυνση, το τηλέφωνο και το λογότυπο. Διαστάσεις [35x50 εκ.].  40-80
254      [ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ] Ασπρόμαυρη φωτογραφία. Εικονίζεται στο κέντρο ο Γεώργιος Παπανδρέου με πλήθος φίλων που τον συνεχάρησαν για την ονομαστική του εορτή. Αφοί Μεγαλοκονόμου, 23/4/1963. Διαστάσεις [18,2x24 εκ.].       30-60
255      [ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ] ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, 1966. Σσ. 48.     20-40
256      [ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Σ.Α.Φ.Ε] Σύνδεσμος Αποφοίτων Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, 1970. Ανακοίνωση στην Φωφώ Λογοθέτη, ότι εκλέχθηκε μέλος της Εφορίας Πνευματικών Εκδηλώσεων στον Σ.Α.Φ.Ε. Έγγραφο υπογεγραμμένο από την Σοφία Π. Σαββίδου (πρόεδρος), και Μαρία Ε. Παπαδοπούλου (Γραμματέας) - Αθήνα 1970.    40-50
Βλέπε και: 675, 672, 421, 402, 670, 399, 475, 424, 470, 476, 515, 279, 513, 423, 490, 43, 60, 77, 141, 333, 637

21. ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ [257-277]
257      ΡΟΣΣΙΟΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, (διανομή πρώτη Ιστορία της τέχνης μέχρι Αλώσεως Κορίνθου), εκ της Βασιλικής τυπογραφίας 1841. Με πίνακα συνδρομητών. Αφιερωμένο στους καθηγητές του Οθωνείου Πανεπιστημίου. Χωρίς εξώφυλλα, ίχνη υγρασίας, σσ. 250+4.      60-90
258      CLEMENT ERSKINE CLARA, PAINTERS, SCULPTORS, ARCHITECTS, ENGRAVERS AND THEIR WORKS, A ΗANDBOOK, with illustrations and monograms, New York, Published by Hurd and Houghton, 1877. Πλήθος εικόνων εντός και εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές στην ράχη, σσ. 661.  90-140
259      L’ART DECORATIF, Revue Internationale Mensuelle D’Art Contemporain, J. Meier-Graefe directeur, 2me annee, Avril 1900 - Septembre 1900, Paris. Τα τεύχη αρ.:19-24. Πλούσια εικονογράφηση εντός και εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. όλο δέρμα, σσ. 258.    70-100
260      MODERN BRITISH DOMESTIC ARCHITECTURE AND DECORATION, MODERN PEN DRAWINGS: EUROPEAN AND AMERICAN, Special Winter Number of “THE STUDIO” 1900-1901. Εdited by Charles Holme, London - Paris - New York, 1901. Με ολοσέλιδες έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτ. και σχέδια. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένη βιβλιοδεσία, σχ. 4ο, σσ. 211.            50-70
261      [ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΖΥΓΟΜΑΛΑ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ - 1903] CATALOGUE DES TABLEAUX ET AQUARELLES PAR BESNARD, BOUDIN, DAUBIGNY, DAUMIER, FANTIN-LATOUR, FORAIN, HARPIGNIES, CH. JACQUE JONGKIND, LEPINE MESLE, CL. MONET, MONTICELLI, PISSARRO, SISLEY, VAN MARCKE, ZIEM, etc. composant la Collection de M. Zygomalas de Marseille et dont la vente aura lieu a Paris Galerie Georges Petit, 8 Juin 1903. Commissaire-Priseur Me Paul Chevallier, Experts: M. Georges Petit - M. Rosenberg. Πολυτελής κατάλογος πώλησης ζωγραφικών έργων της συλλογής Ζυγομαλά, με ολοσέλιδες εικόνες των έργων και στην απέναντι σελίδα λεπτομερής περιγραφή τους. Σύνολο: 49 έργα (μόνο τα δύο τελευταία, 48 & 49, αποδίδονται μόνο περιγραφικά). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 56.          100-150
262      [ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΜΕΔΙΚΟΙ] FLORENZ UND DIE MEDICI VON ED. HENCH, Λειψία 1909. Με 183 εικόνες εντός κειμένου. Δεμ., σε χάρτινο κιτίο, σσ. 183.      35-50
263      GOBINEAU, LA RENAISSANCE, SCENES HISTORIQUES, JULES II - LEON X - MICHEL-ANGE, Libr. Plon, Paris 1929. Σσ. 318.       20-40
264      ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ, ΚΑΣΤΡΑ και ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ, εκδ. Π. Δημητράκου [χ.χ., 1935 περ.]. Με σχέδια της σ. εντός κειμένου και έγχρωμες εικόνες επικολλημένες εκτός κειμένου. Αντίτυπο υπογεγραμένο από την Α. Ταρσούλη. Αναλυτικός κατάλογος σχεδίων και εικόνων (217) στο τέλος, καθώς και ένας χάρτης του Μοριά. Σχ. 4ο, σσ. 260+3.            60-90
265      [ΤΙΣΙΑΝΟΣ] HETZER THEODOR, TIZIAN GESCHICHTE SEINER FARBE, Vittorio Klostermann, Frankfurt 1935. Με ολοσέλιδες εικόνες έργων του μεγάλου ζωγράφου (ασπρόμαυρες) εκτός σελίδων αρίθμησης. Σσ. 280.            25-35
266      ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ, έκδ. του περιοδικού «Νέα Εστία», 1936. Άκοπο. Χαρτόδετο, σσ. 171.    40-70
267      BUSCHOR ERNEST, VOM SINN DER GRIECHISCHEN STANDBILDER, Berlin 1942. Πλούσια ασπρόμαυρη εικονογράφηση, 46 εικόνες εκτός κειμένου. Δεμ., σσ. 55+εικόνες.    30-35
268      [ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ] ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, 1946. Το εξώφυλλο καθώς και τα τρία σχέδια είναι του Γιάννη Τσαρούχη. Σσ. 90.    25-40
269      [ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ] Λεύκωμα - για παιδιά, «ALBUM OF PICTURES, FOR A JOURNEY WITH CHILDREN IN THE HOLY LAND», επανέκδοση από την ρωσική έκδοση του 1849. Με 48 χαρακτικές αντιπροσωπευτικές εικόνες των Αγίων Τόπων. Carta, Jerusalem, printed in Israel, [χ.χ., 1970 περ.]. Σχ. πλάγιο, [σσ. 47 περ.]      25-40
270      [ΣΟΠΕΝ] BORY ROBERT, LA VIE DE FREDERIC CHOPIN PAR L’IMAGE, preface d’Alfred Cortot, edit. Alexandre Jullien, Γενεύη, 1951. Με πανομοιότυπα χειρογράφων του συνθέτη, παρτιτούρες, γράμματα κ.λπ. καθώς επίσης και πορτραίτα προσωπικοτήτων της εποχής. Χαρτόδετο, σχ. 4ο, σσ. 218.    40-80
271      ΒΑΚΑΛΟ Ε., ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ, 1951, με αφιέρωση της σ. Αριθμημένο αντίτυπο, 56/350. Σσ. 54.            25-40
272      ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, Από το Βολταίρο στο Γκόγια, έκδ. 1954. Τόμος 1ος, εικόνες εκτός κειμένου. Δεμ. και με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 336.      20-25
273      ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ, εκδ. επιμέλεια «Νέες Μορφές» 1961. Εικόνες εκτός κειμένου. Δεμ. και με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 213. 20-25
274      ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.Ν., ΤΑΛΕΝΤΟ και ΤΕΧΝΗ, ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, έκδ. 1964. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Χαρτόδετο και με χάρτινο περικάλυμμα ταλαιπωρημένο, σσ. 401.         20-30
275      [ΘΕΟΦΙΛΟΣ] Λεύκωμα, έκδοσις Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος, 1967. Συλλογή Α. Εμπειρίκου. Πρόλογος ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΡΟΥΧΗ. Με 304 εικόνες των έργων του ζωγράφου, έγχρωμες και ασπρόμαυρες, λίστα επιγραφών των έργων του Θεόφιλου και ευρετήριο κατά συλλογή. Σχ. 4ο, λινόδετο, με χάρτινο περικάλυμμα. Σημ.: Στην σελ. τίτλου εικονίζεται το μπαουλάκι του Θεόφιλου, ιστορημένο από τον ίδιο, με τα σύνεργα ζωγραφικής του και δύο σημειωματάρια.         40-80
276      ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ, εκδ. ΩΡΑ Καλλιτεχνικό και Πνευματικό Κέντρο, 1987. Εικόνες εκτός κειμένου. Δεμ., σσ. 152.        15-20
277      [ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Μ.] JOUFFROY ALAIN, MINOS OU L’HUMOUR DE LA LIBERTE, edit. Galilee, 1987. Εικονογραφημένο λεύκωμα. Με την υπογραφή του Μίνου Αργυράκη. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 79.        30-50
Βλέπε και: 595, 606, 6, 163, 596, 26, 304, 303, 206

22. ΜΟΥΣΙΚΗ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ [278-285]
278      GRAENER PAUL (1872-1944), THEOPHANO, Oper in drei Aufzugen, Dichtung von Otto Anthes, εκδ. [1911-12]. Παρτιτούρα για όπερα με Βυζαντινό θέμα σε τρεις πράξεις. Πρώτη παράσταση στο Μόναχο το 1918. Χρωμολιθόγραφο εξώφυλλο. (Ίχνη υγρασία και σκίσιμο τμήματος του εξώφυλλου). Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 119.      35-50
279      [ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ], Έξι χειρόγραφες παρτιτούρες σε μουσική - στίχους των: Ροδίου Δ., Ι. Πολέμη («Η Μουσική»), Κωνσταντινίδη Γρ. («Να γιατί πίνω και μεθώ»), Χαιρόπουλου-Χρονόπουλου Δ., («Όνειρο ήταν και πάει»), Ξηρέλλη («Κάτω από το μισόγυρτο παράθυρο», «Σερενάτα»), FreireAy! Ay! Ay! «), Tosti-Νίνα Φωκά (“Αν τώθελες εσύ”), [1910-1920 περ.]. (6)      50-80
280      [ΕΘΝΙΚΟΝ ΩΔΕΙΟΝ 1936] ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1935-1936. Πεπραγμένα Παρελθόντος Έτους, Διδάσκον Προσωπικόν, Συναυλίαι, Παραρτήματα Εσωτερικού, Παραρτήματα Εξωτερικού, Εθνικός Μελοδραματικός Όμιλος, Δίδακτρα, Οργανισμός, Αναλυτικόν Πρόγραμμα. Τυπωμένο με μπλε μελάνι, δίχρωμος τίτλος (κόκκινο - μπλε μελάνι). Σσ. 143+διαφημίσεις εποχής.  40-80
281      [ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ ΜΙΜΗΣ - ΒΕΜΠΟ ΣΟΦΙΑ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ] Δύο τραγούδια για την Σοφία Βέμπο από τον Τραϊφόρο. «25 Μαρτίου» (25 στίχοι) και «Τραγούδια» (17 στίχοι). Χειρόγραφο κείμενο με μελάνι, γραμμένες δύο σελίδες από τέσσερις, (χ.χ.).  120-180
282      ΧΑΤΖΗΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ, ΣΤΙΧΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ από τα τραγούδια: ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ και ΕΧΩ ΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΟ, από τις ταινίες ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ με ερμηνεύτρια την Μελίνα Μερκούρη και ΤΟ ΞΥΛΟ ΒΓΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ με ερμηνεύτρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πρώτες εκδόσεις Γαϊτάνου, τέλη δεκαετίας του ’50 - αρχές της δεκαετίας του ’60. Εικονογραφημένες παρτιτούρες. 30-60
283      [ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ] Έντεκα δίσκοι βινιλίου 45 στροφών: Μάνου Χατζιδάκι "Αθήνα", στίχοι Ν. Γκάτσου [μαζί του ιδίου] "Σπουργιτάκι μου" [μαζί του ιδίου] "Η Προδοσία" [μαζί του ιδίου] "Η Αλίκη στο Ναυτικό" [μαζί του ιδίου] "Μαζί με Σένα" [μαζί του ιδίου] "Κάπου υπάρχει η Αγάπη μου" [μαζί του ιδίου] "Έχω απόψε Ραντεβού" [μαζί] 4 ακόμη. (11). Λίγες φορές.   90-160
284      [ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ ΜΙΜΗΣ - ΑΤΤΙΚ, «Στοπ! Στο διασυρμό του Αττίκ» - ΕΡΤ2] Μια αγανακτισμένη έκκληση του Μίμη Τραϊφόρου. Με αφορμή τον διασυρμό του Αττίκ σε τηλεοπτική εκπομπή γι αυτόν στην Ερτ 2 «Η Ζωή του Αττίκ», ο Τραϊφόρος κατηγορεί και χλευάζει την Ερτ 2 γι αυτή την εκμπομπή, ενώ παράλληλα εκθειάζει την προσφορά της γενιάς του Αττίκ στα καλλιτεχνικά δρώμενα της Αθήνας και της Ελλάδας εν γένει. (χ.χ.). Ένα χειρόγραφο φύλλο με μελάνι. Υπογραφή του Μίμη Τραϊφόρου.       60-90
285      [ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ ΜΙΜΗΣ - ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ, 1985] Με αφορμή τα πενηντάχρονα του Γιάννη Σπάρτακου, ο Μίμης Τραϊφόρος αποτίει φόρο τιμής στον μεγάλο μουσικό. Καταβαραθρώνει την μουσική του συρμού της εποχής του και εκθειάζει το έργο του Σπάρτακου.Υπάρχει εκτενής αναφορά στην Σοφία Βέμπο, η οποία συνέρπασε τον Σπάρτακο. (Βλ. σελίδα 3 του χειρογράφου). Χειρόγραφο κείμενο με μελάνι, σελιδαριθμημένο (σσ. 4). Υπογραφή: Μίμη Τραϊφόρου. Αθήνα 29-05-1985. [ίσως αδημοσίευτο κείμενο].    90-120
Βλέπε και: 503, 673

23. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ [286-301β]
286      «ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΜΑΘΩΝ» Φιλολογική Εκκλησιαστική και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, τυπ. Π. Περρή, 1878-1879, περίοδος δευτέρα, τόμος πρώτος & δεύτερος, αριθ. τευχών 1-23 & 1-24. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 396+384.         70-140
287      «ΕΣΤΙΑ». ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΝ, έτος Η´, τόμος δέκατος έκτος 1883 [Ιούλιος-Δεκέμβριος], Γ. Κασδόνης, εκδότης και διευθυντής. Τα τεύχη αριθ. 392 (3 Ιουλίου 1883) έως και το τεύχος 417 (25 Δεκεμβρίου 1883), τυπ. «Κορίνης». Σσ. 413-824. [δεμ. μαζί] Έτος Θ´, τόμος δέκατος όγδοος 1884 [Ιούλιος-Δεκέμβριος], Γ. Κασδόνης, εκδότης και διευθυντής. Τα τεύχη αριθ. 444 (1 Ιουλίου 1884) έως και το τεύχος 469 (23 Δεκεμβρίου 1884), τυπ. Ανδρέου Κορομηλά. Σσ. 413-828. Κόκκινη βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, ελαφρώς ταλαιπωρημένη.            70-120
288      «REVUE ILLUSTREE», Tome Douzieme, Juin 1891 - Decembre 1891, Ludovic Baschet editeur, Librairie D’Art, Paris 1891. Πλήθος εικόνων εντός και εκτός κειμένου, μερικές εξ αυτών έγχρωμες. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, ελαφρώς ταλαιπωρημένη, σχ. φύλλου μικρό, σσ. 408.      60-80
289      «ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ», Περίοδος Β´, 1904, 31 Μαρτίου (Η μετάφρασις εν τη μέση εκπαιδεύσει υπό Γ. Γρατσιάνου, Παιδαγωγική μόρφωσις των λειτουγών της μέσης εκπαιδεύσεως υπό Νικολάου Δ. Καπενάκη, κ.ά.), εκδ. Μ. Ι. Σαλίβερου. Άδετο, σσ. 144.           40-50
290      «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΕΧΝΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, Διευθυντής Δ. Γληνός. Τρία τεύχη του περιοδικού. Χρονιά Α´ Απρίλης 1927 φυλλάδιο 8ο. Χρονιά Β´, Φεβρουάριος & Μάρτιος 1928, φυλλάδια 6ο & 7ο. (3) 15-30
291      «ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ» Μηνιαίο Περιοδικόν, διευθυντής Κ. Στυλιανόπουλος, 11 τεύχη των 1931-32. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Σχ. 4ο. (11)      30-50
292      «ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ», Διευθυντής Πέτρος Χάρης, τεύχος 373, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1942. Με χαρακτικά του Σπ. Βασιλείου. Οξειδωμένες καρφίτσες, σσ. 107.           35-60
293      [ΠΑΛΑΜΑΣ] «ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ» ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1943, τεύχος 397, τόμος ΛΔ´. Διευθυντής Πέτρος Χάρης, εκδ. Ιωάννης Δ. Κολλάρος. Κείμενα των: Α. Σικελιανού, Γρ. Ξενόπουλου, Α. Θρύλου, Ν. Ποριώτη, Μ. Μαλακάση, Ε.Π. Παπανούτσου, Ελευθ. Κ. Βενιζέλου (Ανέκδοτη σελίδα για τον Παλαμά), κ.λπ.. Εικόνες: Κ. Γραμματόπουλου εξώφυλλο «Κωστής Παλαμάς» (ξυλογραφία), Σπύρος Βασιλείου «Η Ταφή του Παλαμά» (ξυλογραφία) και άλλες εικόνες (φωτογραφίες) εντός καιμένου. Χαρτόδετο, σσ. 374.     40-70
294      «ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» Εκδίδεται κάθε μήνα από την A.G.I.S.(Άγγλο-Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών), τυπ. Ι.Μ. Σκαζίκη Πέντε τόμοι: Τόμος πρώτος (Μάρτιος-Δεκέμβριος 1945, το 1ο τεύχος μόνο σε φττπ, το 2ο τεύχος αυθεντικό και φττπ, το 3ο τεύχος μόνο σε φττπ., πλήρης σειρά 1-10, τα τεύχη 5-10 διπλά). Τόμος δεύτερος (Μάρτιος 1946-Δεκέμβριος 1947, τα τεύχη 1-12, πλήρης σειρά, άριστη κατάσταση, το τεύχος αρ. 7 διπλό). Τόμος τρίτος (Μάιος 1947-Οκτώβριος 1948, τα τεύχη 1-12, πλήρης σειρά, άριστη κατάσταση, τα τεύχη αρ. 2 & 3 διπλά). Τόμος τέταρτος (Ιανουάριος 1949-Αύγουστος 1950, τα τεύχη 1-12, πλήρης σειρά, άριστη κατάσταση). Τόμος πέμπτος (Οκτώβριος 1950-Σεπτέμβριος 1952, τα τεύχη 1-12, πλήρης σειρά, άριστη κατάσταση, το τεύχος αρ. 4 διπλό). Συνεργάτες: Α. Σικελιανός, Οδ. Ελύτης, Γ. Σεφέρης, Β. Ρώτας, Κ. Δημαράς, Κ. Μπίρης, Α. Προκοπίου κ.ά. Στον 3ο τόμο αφιέρωμα στον Δ. Σολωμό, στον 4ο αφιέρωμα στον Κ. Παλαμά. Δερματόδετη σειρά. (5)             150-300
295      «ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ», Διευθυντής Πέτρος Χάρης, τεύχος 515, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1948, τεύχος αφιερωμένο στον ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ. Γράφουν: Ρ. Γκόλφης, Α. Παπακώστας, Σ. Σκίπης, Ν. Βλάχος, Γ. Σιδέρης, Φ. Κόντογλου, Π. Χάρης, κ.ά. Εικόνες: Φ. Κόντογλου, Ε. Παπαδημητρίου, Ν. Καστανάκη. Ελαφρώς ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 188.    20-30
296      «ΑΙΞΩΝΗ», Μηνιαίο περιοδικόν Ελληνικής Πνευματικής Καλλιέργειας, 3 τόμοι, 1950-51, 1952, 1953. Συνεργάτες: Κόντογλου, Λαδάς, κ.ά. Αρχισυντάκτης: Δημ. Πικιώνης. Εικόνες εντός κειμένου. Σχ. 4ο. (3)            80-120
297      «ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ», Διευθυντής: ΡΕΝΟΣ ΗΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Γενική Γραμματεία: Πάρις Τακόπουλος, τεύχη 1-12, Ιανουάριος - Δεκέμβριος 1966. Εικόνες εντός κειμένου. 12 λυτά τεύχη. (12)     50-80
298      «ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΩΝ ΑΡΚΑΔΩΝ» ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ, Τόμος Α´ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1959. [μαζί], Τόμος Β´ Φθινόπωρον 1960. [μαζί], Τόμος Γ´ Χριστούγεννα 1961. Εκδ. Παναρκαδικής Ομοσπονδίας της Ελλάδος, τρεις τόμοι άκοποι. (3) 60-120
299      «ΡΑΔΙΟ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ» Εβδομαδιαία Εκδοσις Ε.Ι.Ρ., Αριθ. Τεύχους 337, Ιούνιος 1969. Με το εβδομαδιαίο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Ε.Ι.Ρ. και της Υ.ΕΝ.Ε.Δ. καθώς και τα ραδιοφωνικά προγράμματα, (1-7 Ιουνίου 1969). Εικόνες εντός κειμένου και διαφημίσεις εποχής. Σχ. φύλλου, σσ. 46.          20-30
300      «ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ» Αδέσμευτο Περιοδικό Πολιτικής Δράσης και Κουλτούρας, υπεύθυνος Λεωνίδας Χρηστάκης. Πέντε τεύχη του περιοδικού: (Γενάρης & Φλεβάρης του 1978, Απρίλιος & Ιούνιος 1979, Σεπτέμβριος 1981). Με εικόνες εντός κειμένου. Σχ. φύλλου. (5)   35-50
301      [ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ ΓΙΑΝΝΗΣ] «ΕΠΙΠΕΔΟ» Εφημερίδα Ποίησης Νέου Πνεύματος, έκδοση - διεύθυνση ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ. Τα δύο πρώτα τεύχη: 1-2, Δεκέμβρης 1980 & Γενάρης 1981. Με δύο ξυλογραφίες του Γ. Στεφανάκι, στο πρώτο τεύχος 1 ολοσέλιδη, στο δεύτερο τεύχος δισέλιδη (σαλόνι). (2)             40-60
301β    ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΣΑΚΙΣ, «Καιροί στο Κολωνάκι», Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα, Εκδότης Σ. Μαυρέλης. Συνολικά: 15 τεύχη της περιόδου 1988-1991 (αριθμοί: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 27, 28). Η ιστορική (πλέον) σατυρική εφημερίδα (πολιτική και φιλότεχνος), με εικονογράφηση και στο πολυτονικό.    100-150
Βλέπε και: 459, 259, 31, 159, 689, 17, 438

24. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ [302-304]
302      «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΑΤΡΩΝ, 1918», Τυπ. Κ. Τσουτσάνη & Χρ. Βαριάντζα, Πάτραι. Ασπρόμαυρη εικονογράφηση εντός κειμένου. Με θέματα ποικίλα. Χρήζει βιβλιοδεσίας. Σσ. 206. 35-45
303      [ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. - ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ] Ημερολόγιο της Ανωνύμου Γενικής Εταιρείας Τσιμέντων «ΗΡΑΚΛΗΣ» του 1961. Έγχρωμη εικονογράφηση με έργα του ζωγράφου Νίκου Νικολάου, τοπία και όψεις από Ναύπλιο, Άργος, Ερμιόνη, Πόρτο Χέλι, Ύδρα, κ.λπ. Επίσης μικρό βιογραφικό του ζωγράφου. Υποτιτλισμός σε αγγλικά - γαλλικά - ελληνικά - αραβικά. Σχ. πλάγιο, δεμ. με σπιράλ, [χ.α.σ.]          30-40
304      [ΣΑΜΙΟΣ Π.- ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ] Ημερολόγιο της Ανωνύμου Γενικής Εταιρείας Τσιμέντων «ΗΡΑΚΛΗΣ» του 1985. Έγχρωμη εικονογράφηση με έργα του ζωγράφου Παύλου Σάμιου, με τοπία και όψεις από τα Ψαρά. Υποτιτλισμός σε αγγλικά - γαλλικά - ελληνικά - αραβικά. Σχ. πλάγιο, δεμ. με σπιράλ, [χ.α.σ.]      30-40
Βλέπε και: 683, 206

25. ΙΑΤΡΙΚΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ [305-334]
305      [ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ], Περιόδου 1900 περ., με μία εγχάρακτη ένδειξη 50. Σε ξύλινο κουτί διαστάσεων [24x10,5x11,4 εκ].          70-140
306      [ΑΝΑΤΟΜΙΑ] TILLAUX P., TRAITE DANATOMIE TOPOGRAPHIQUE avec APPLICATIONS A LA CHIRURGIE, Paris, Asselin et Houzeau, 1903. Με πλήθος έγχρωμων και ασπρόμαυρων εικόνων εντός κειμένου. Δεμ., σσ. 20+1183.     60-100
307      ΦΩΚΑΣ Γ., ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝ ΤΗ ΚΑΘ’ ΗΜΕΡΑΝ ΠΡΑΞΕΙ, Μετά πολλών εν τω κειμένω εικόνων, επιμελεία Α. Καλλιβωκά, εκδ. Γ.Δ. Φέξη, 1907. Τρεις τόμοι δεμένοι μαζί. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 467+488+415.   75-150
308      STRUMPELL A., ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ και ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ, Εξελληνισθείσα εκ της τελευταίας 16ης εκδόσεως του γερμανικού πρωτοτύπου υπό Α. Καλλιβώκα και Θ. Βαρούνη, μετ’ εικόνων, τόμος τρίτος, εκδ. Γεωργίου Δ. Φέξη, 1909. Σσ. 8+885. 50-70
309      ΚΑΪΡΗΣ ΜΙΧ., ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΙΑΣ, (η μαία αναπληρούσα τον ιατρόν), τυπ. Ραφτάνη - Παπαγεωργίου, 1909. Εικόνες εντός κειμένου. Χρήζει βιβλιοδ., σσ. 877.  50-100
310      ΔΟΝΤΑΣ ΣΠΥΡ., ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ, μετ’ εικόνων εν τω κειμένω, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, 1912-1914. Δύο τόμοι δεμένοι μαζί. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 504+563.    75-150
311      ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ Κ., ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ, τυπ. «Εστία», 1914 - 1915 - 1917 -
1921. Τεύχος Α´, Τοπογραφική Διαίρεσις της Επιφανείας του Σώματος, Τοπογραφία της Κεφαλής. Τεύχος Β´, Γενική Εγχειρητική. Τεύχος Γ´, Εγχειρητική της Κεφαλής. Τεύχος Δ´, Τοπογραφία και Εγχειρητική Τραχήλου και Ράχεως. Τέσσερα τεύχη δεμένα μαζί. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου & 6 αναδιπλούμενοι πίνακες. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 119+ 144+142+108.     50-100
312      AUGAGANEUR - CARLE, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΩΝ, εξελληνισθέν υπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΦΩΤΕΙΝΟΥ, μετά πολλών προσθηκών και παραρτήματος συμφώνως τη διδασκαλία αυτού και υπό Ν.Γ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ και ΧΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Βασιλικόν Τυπογραφείον Ν.Α. Χιώτη, 1918. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 1248.           80-190
313      ΜΙΧΑΛΑΚΕΑΣ ΝΙΚ., ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, Περιγραφική - Τοπογραφική, μετά 240 εικόνων, Ιστολογία, Οστεολογία, Συνδεσμολογία, Μυολογία, Σπλαγχνολογία, Αγγειολογία, Νευρολογία και Αισθητήρια Όργανα, τυπ. Π.Α. Πετράκου, 1920. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, ελαφρώς ταλαιπωρημένη, σσ. 804.           60-120
314      ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΡΗΓΑΣ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, μετά 121 εικόνων εν τω κειμένω, έκδοσις 3η, επηυξημένη και επί το βέλτιον επεξειργασμένη, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, 1921-1922. Δύο τόμοι δεμένοι μαζί. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 548+516.        75-150
315      ΜΠΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ, μετά 188 εικόνων εν τω κειμένω, τυπ. «Εστία», 1922. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 612.   80-150
316      ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤ., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, έκδοσις 3η, μετά 238 εικόνων, τυπ. «Εστία», 1922. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 616.    45-90
317      ΜΑΤΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ., ΕΠΙΤΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, τυπ. «Ερμού», Αλεξ. Βιτσικουνάκη, 1923. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 686.      50-90
318      ΧΑΤΖΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ, εκδ. Ν. Τζακά & Σ. Δελαγραμμάτικα, 1924. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 566.    50-100
319      ΜΑΡΣΕΛΟΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ, Η ΒΛΕΝΝΟΡΡΟΙΑ, Υπό κοινωνιολογικήν και οικονομολογικήν έποψιν, ανατύπωσις «Ιατρικά Χρονικά» τυπ. Ν.Α. Απατσίδη, 1929. Χαρτόδετο, ελαφρώς ταλαιπωρημένο, σσ. 8.  15-25
320      ΒΛΑΣΤΟΣ ΜΙΛΤ. - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚ., ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥ, Λουτροθεραπεία, Κρηνοθεραπεία, Ιαματικαί Πηγαί και Λουτροπόλεις της Ελλάδος, Μετά πολλών εικόνων και τοπογραφικού χάρτου των μεταλλικών υδάτων, 1930. Κόκκινη βιβλιοδ., σσ. 292+1 αναδιπλ. χάρτης.       35-60
321      ΚΑΤΣΑΣ ΓΡΗΓ., ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, τυπ. ο «Κάδμος», 1930. Με αφιέρωση του σ. Σσ. 266.   45-60
322      ΙΜΒΡΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ, ψυχολογική μελέτη, τυπ. Λ.Θ. Λαμπρόπουλου, 1931. Σσ. 174. 25-35
323      ROSTAND JEAN, LES PROBLEMES DE L’HEREDITE ET DU SEXE, Les Editions Rieder, Paris 1933. Ταλαιπωρημένο αντίτυπο, εξώφυλλα και ακμές. Σσ. 92+60 ολοσέλιδες εικόνες.    25-50
324      MEDIZIN UND CHEMIE, Abhandlungen aus den Medizinisch-chemischen Forschungsstatten der I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Bayer-Meister Lucius, Leverkusen a. Rh. 1933. Λινόδετο με δερμάτινη ράχη, σσ. 234.     25-35
325      ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ, ΙΑΜΑΤΙΚΑΙ ΠΗΓΑΙ και ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, συνεργασία απάντων των ειδικών ιατρών, υδρολόγων, λουτριάτρων και άλλων διαπρεπών επιστημόνων, έκδ. εφημερίδος «Ανεξάρτητος», 1936. Με εικόνες εντός κειμένου. Μερικές σελίδες αποκολλημένες από το σώμα. Χαρτόδετο, σσ. 370.     35-60
326      [ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ] FAHRENKAMP KARL, ΟΥΣΙΩΔΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ, μτφρ. Γ. Σπηλιόπουλου, τυπ. Ludwigshafen A. Rhein, 1936. Λινή βιομηχ. βιβλιοδ., σχ. 4ο, σσ. 271.           30-60
327      [ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - Ιατρείο ΕΕΣ, Κηφισιά 1938-1944] Επίσημα έγγραφα, τιμολόγια, αποδείξεις, χειρόγραφες επιστολές προς το Ιατρείον του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Κηφισιά κατά την περίοδο 1938-1944. Έντυπα και χειρόγραφα έγγραφα. Αθήνα 1938-1944. 33 φύλλα.         280-400
328      ΒΕΡΑΣ ΣΟΛΩΝ, ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ, ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΚΑΘΕ ΜΗΤΕΡΑ, με πολλές εικόνες, εκδ. «Οι Φίλοι του Βιβλίου», 1946. Ταλαιπωρημένα εξώφυλλα από υγρασίες, χρήζει βιβλιοδεσίας, σσ. 199.          25-40
329      ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Ν., ΕΠΙΚΡΟΥΣΙΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΙΣ (ιατρική εξέτασις του αρρώστου), έκδ. 1946. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, ελαφρώς φθαρμένη, σσ. 352.      50-60
330      ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΛΕΞΗΣ, ΝΕΑ ΣΕΞΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΣ - ΣΤΕΙΡΩΣΙΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ, πρωτότυπο, πλήρες, επιστημονικά υπεύθυνο, συγχρονισμένο εγκόλπιο σεξολογίας. Εκδ. 1949. Δεμ., σσ. 506.            25-35
331      [ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ] ΓΙΟΕΛΟ ΜΩΡΙΣ, ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΘΕ ΩΡΑΙΑ και ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΤΕ από τις περιττές τρίχες, κρεατοελιές, φακίδες, ακμές και ρυτίδες, έκδ. [1952]. (Πραγματεία εκλαϊκευμένης ιατρικής). Χαρτόδετο, σσ. 24.       1-…
332      ΓΥΡΑΣ ΝΙΚ., ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΓΥΡΑ, ΣΕΞΟΥΑΛΙΣΜΟΣ, ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΡΟΤΗΣ - ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΑΜΟ, έκδ. 1956. Σσ. 206.         25-35
333      [ΛΕΚΟΣ (LECOS ARIANNE) & ΠΑΠΑΔΑΚΗ Μ., ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ] Τρεις προσωπικές επιστολές προσώπων του Ε.Ε.Σ. Μεταπολεμικές.         40-60
334      ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΡΩΤΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 1863-1963. Με το σήμα της εκατονταετηρίδος, ολοσέλιδες φωτ. της Βασιλικής Οικογένειας της Ελλάδος καθώς και του Henry Dunant, ιδρυτού του Ερυθρού Σταυρού. Πολλές φωτ. εκτός κειμένου και έγχρωμα σχέδια. Σσ. 88. 30-50
Βλέπε και: 55

26. ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ –
ΕΜΠΟΡΙΟ – ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ [335-363]
335      [ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ] FRANKEL J. - LAUFBERGER J., „DER ASTRONOM IN DER DACHKAMMER“, χαρακτικό [1800 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [23x16 εκ.]   50-100
336      [ΑΓΡΟΤΙΚΑ] BARILLOT V., D’AGRICULTURE A L’USAGE DES ECOLES PRIMAIRES, COURS ELEMENTAIRE, Paris 1898. Χαρακτικές εικόνες εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 96.           20-40
337      [ΖΩΟΛΟΓΙΑ] PELSENEER PAUL, L’INTELLIGENCE DES ANIMAUX, Bruxelles, Imprimerie Universitaire J.H. Mareau, 1900. Χαρτόδετο, λεκιασμένο εμπροσθόφυλλο, σσ. 18.          15-25
338      ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Α., ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΥ, [MIXOLOGIST;] χωρίς σελ. τίτλου, (Β´ έκδοση 1900, η Α´ έκδοση του 1894,) σε 4 μέρη δεμένα μαζί. Χωρίς εξώφυλλα, οξειδωμένες καρφίτσες, σσ. 432.      50-100
339      ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ρ., Ο ΓΕΩΡΓΟΣ, εκδ. «Συλλόγου Προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων», Ιούνιος 1901. Ταλαιπωρημένη βιβλιοδ., σσ. 88.       10-20
340      ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡ., ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ, ΟΔΗΓΙΑΙ, σειρά Τα Πρακτικά Βιβλία της «Ενώσεως των Ελλήνων Γεωπόνων», εκδ. Δ. Κολλάρος, 1908. Φυλλάδιο, σσ. 24. 1-…
341      ROEDING GEORGE, Η ΣΜΥΡΝΑΪΚΗ ΣΥΚΗ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗ, Γεωργικόν Δελτίον, Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, μτφρ. Κωνστ. Τζήρου, Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1911. Χαρτόδετο, σσ. 80.            20-40
342      [ΖΩΟΛΟΓΙΑ-ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ] ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Ν.Χ., ΔΥΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΩΝΩΠΕΣ - ΜΥΙΑΙ, μετά πολλών εικόνων, έκδ. 1914. Χαρτόδετο, σσ. 85.           20-30
343      [ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ] DECHAMBRE P., TRAITE DE ZOOTECHNIE GENERALE, Paris 1914, edit. Ch. Amat - Asselin & Houzeau. Εικόνες εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, ελαφρώς ταλαιπωρημένη, σσ. 587.  15-30
344      ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ Π.Γ., ΜΕΤΡΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΑΡΚΕΙΑΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, έκδ. Βασιλικής Γεωργικής Εταιρείας, 1917. Χαρτόδετο, οξειδωμένες καρφίτσες, σσ. 36.   20-40
345      ΑΓΑΠΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΝ, ΕΝ Ω ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΕΡΜΗΝΙΑΙ ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΠΕΡΙ ΣΠΕΡΜΑΤΩΣΕΩΣ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΕΩΣ ΔΕΝΔΡΩΝ…εκδ. Α. Γεωργίου, βιβλ. Ο Φοίνιξ, σσ. 144            40-80
346      ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΥΡΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΒΙΕΡΑ, εκδ. Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, 1926. Χαρτόδετο, οξειδωμένες καρφίτσες, κομμένο στο άνω δεξί περιθώριο, σσ. 65.   25-40
347      ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤ., ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, μετά 44 σχημάτων και εικόνων και πολλών πινάκων, εκδοτική και τυπογραφική εταιρεία Π.Δ. Σακελλάριος, 1926. Δεμ., σσ. 396+διαφημίσεις εποχής.       40-80
348      ΤΖΟΥΛΙΑΔΗΣ ΦΙΛΟΠ. ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ, ΤΟ ΚΡΙΘΑΡΙ, Η ΒΡΩΜΗ & Η ΒΡΙΖΑ Ήτοι οι ποικιλίες των, η καλή καλλιέργεια της γης, το διάλεγμα του σπόρου κ.λπ., έκδ. 1928. Χωρίς εμπροσθόφυλλο, μικρό σκίσιμο στην σελ. τίτλου, ταλαιπωρημένο, σσ. 67.          20-30
349      ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ, ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ, (εγκαταστάσεις και συντήρησις αυτού), τυπ. Ν.Δ. Φρανζεσκάκη, 1929. Χαρτόδετο, σσ. 72.  15-30
350      ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ., ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, εκδ. Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, 1930. Χαρτόδετο, μικρό σκίσιμο στο κάτω τμήμα του εμπροσθόφυλλου, σσ. 16.            10-20
351      ΛΥΧΝΟΣ Ν., ΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΗΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, εκδ. Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, [χ.χ., 1930 περ.]. Χαρτόδετο, οξειδωμένες καρφίτσες, σσ. 13.         15-30
352      [ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ] FABRE J.H., LES RAVAGEURS, RECITS SUR LES INSECTES NUISIBLES A L’AGRICULTURE, Paris, Librairie Delagrave, [χ.χ.] Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο, κομμένη η τελευταία σελ. (λίστα περιεχομένων), σσ. 282.         30-50
353      ΠΙΖΑΝΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ, ΤΟ ΒΑΜΠΑΚΙ, είδη, ποικιλίες, καλλιέργεια, αρρώστιες, εκκοκκισμός, εκδ. Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, τυπ. Ν. Απατσίδη, 1930. Χαρτόδετο, οξειδωμένες καρφίτσες, σσ. 72.    15-30
354      ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Γ., ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ, ΑΕΡΟΣΤΑΤΑ, εκδ. Στοχαστή, 1930. Εικόνες εκτός κειμένου. Σσ. 96.       25-35
355      ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ Θ., ΠΩΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΗ ΚΑΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΗ Η ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΣΙΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, εκδ. Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, τυπ. Ν. Απατσίδη, 1930. Χαρτόδετο, οξειδωμένες καρφίτσες, σσ. 95.      15-30
356      [ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ] ΧΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝ ΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ - ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΗΠΤΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, τυπ. Γ. & Α. Υφαντή, 1931. Οξειδωμένες καρφίτσες, χαρτόδετο, σσ. 50.     20-40
357      GRUNFELD ERNEST, ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ από οικονομικής και κοινωνικής απόψεως, μετάφρασις εκ του γερμανικού Τ.Χ. Χασαπόπουλου και ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ υπό ΘΕΟΔ. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ, Εν Πάτραις 1932. Μικρό σκίσιμο στο άνω τμήμα της σελ. τίτλου, δεν επηρεάζει το κείμενο. Δεμ., σσ. 352.  30-60
358      ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ.Α., ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΣΙΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, εκδ. Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, 1932. Χαρτόδετο, οξειδωμένες καρφίτσες, σσ. 36.         20-30
359      ΔΑΛΜΑΣ ΔΗΜ., Τεύχος περί ΣΠΑΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ και ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ-ΑΝΙΟΝΤΩΝ μετά ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ, 1935. Περιλαμβάνει: Μονογραφίαι περί ορυκτών σπανίων στοιχείων απαντώντων εν Ελλάδι. Ανατύπωσις δημοσιευμάτων τινών εκ του περιοδικού Έργα. Ειδικά εδάφια μετά χημικών αναλύσεων. Πίνακες ποιοτικής ανιχνεύσεως σπανίων στοιχείων. Δεμ., σσ. 176+πίνακες    35-60
360      ΖΕΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤ., ΤΑ ΑΣΤΑΘΜΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, (ανάτυπον εκ των «Χημικών Χρονικών»), έκδ. 1936. (Μελέτη επιστημονική σχετικά με τις εξελίξεις της φυσικής και της χημείας καθώς και η κατά το δυνατόν εκλαΐκευση αυτών). Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 91.         20-30
361      ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ, Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΠΑΤΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΟΥ, εκδ. «Αγροτικού Κόσμου της Ελλάδος», 1936. Εικόνες εντός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 271.       30-50
362      ΚΡΕΜΟΣ Δ., ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, έκδ. 1947. Άκοπο. Ταλαιπωρημένα εξώφυλλα. Σσ. 86.      20-40
363      [ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ] ΞΥΔΙΑΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΑΓΓ., ΚΑΛΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ, αναπαραγωγή βασιλισσών, πρόληψις σμηνουργίας τροφοδότησις, έκδ. Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος, 1963. Με αφιέρωση του σ. Εικόνες εντός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 176.   35-50
Βλέπε και: 324, 6, 19, 236, 372, 563, 479
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου