Αναζήτηση / Search

Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

115η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (3/4)115η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (3/4)

33. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ [363-387]
363   [ΚΕΑ-ΣΕΡΙΦΟΣ] MALLET, ZEA, THERMIA, SERIFOS, χάρτης, χαλκογραφία επιχρωματισμένη, διαστ. 15Χ10,5 εκ., 1683.           85-120
364   [ΡΟΔΟΣ] DAPPER, HET EYLANDT RHODUS, (η νήσος Ρόδος), χαλκογραφία επιχρωματισμένη, 1702, διαστ. 12,5Χ16 εκ.           85-120
365   [ΜΥΚΟΝΟΣ] TOURNEFORT J. P., PORT DE MYCONE, (λιμάνι της Μυκόνου, με θέα τους 10 ανεμόμυλους και την πόλη της Μυκόνου), επιχρωματισμένη χαλκογραφία, 1717, διαστ. 10Χ16 εκ.                                                       85-140
366   [ΡΟΔΟΣ] FISHER S., RHODES, άποψη της πόλης της Ρόδου με θέα στη θάλασσα και στο βάθος τα παράλια της Μικράς Ασίας, επιχρωματισμένη χαλκογραφία, 1840 περ, διαστ. 9,5Χ14 εκ.                                                                              60-90
367   [ΡΟΔΟΣ] BARTLETT W. H., THE NEW HARBOUR AT RHODES, το λιμάνι της Ρόδου όπου διακρίνονται οι δύο βάσεις όπου στηριζόταν ο Κολοσσός της Ρόδου, επιχρωματισμένη χαλκογραφία, 1840 περ, διαστ. 10Χ16 εκ.              60-90
368   [ΡΟΔΟΣ] BARLETT, RHODES THE ANCIENT DODANIM, with the channel between the island and Asia Minor, χαλκογραφία επιχρωματισμένη, 1843, διαστ. (13Χ19 εκ).                                                                          70-100
369   [ΤΗΝΟΣ] ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ. Απεικόνιση του ναού με την εικόνα της Παναγίας, ευαγγελιζομένης υπ’αγγέλου, που βρέθηκε το 1823. Χαρακτικό, Φραγίσκος Δεσίπρης εσχεδίασε και εχάραξε, εν Τήνω 1860 (37Χ26 εκ.). Με μικρό σκίσιμο στην άνω αριστερά γωνία. Σε πλαίσιο.                                                                                                                                              250-400
370   [ΨΑΡΑ] ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ, τυπ. Μαυρομμάτη, 2 ττ. δεμ. [μαζί], σσ. 630+382. Με 3 χρωμολιθόγραφους χάρτες των Ψαρών. [μαζί δεμ.] ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Κ., ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ, 1862, σσ. 127. Με 3 ολοσέλιδα σχέδια πλοίων. Δερμ. βιβλιοδ. 100-200
371   ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΛΩΝ, ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ. Μετά τοπογραφικών και ιστορικών παρατηρήσεων περί της αρχαίας Σύρου και 2 λιθογραφικών πινάκων, τυπ. Βαρβαρρήγου 1875, σσ. 92 [μαζί δεμ.] ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ Α., ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΗΤΟΙ ΓΕΩΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ ΑΥΤΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ, 1874, σσ. 416. Σπασμ. Δερμ.                                                      100-180
372   [ΑΙΓΑΙΟ] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ, ΕΓΓΡΑΦΟ. Ανάθεση σε πρόσωπο «έμπειρο και ικανό», για επιθεώρηση και εφαρμογή των λογιστικών κανόνων στα νησιά του Αιγαίου, σφραγίδα και υπογραφή του υπουργού Μιλτ. Νεγρεπόντη.          40-70
373   [ANΔΡΟΣ] 16 ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ Δ. ΠΑΣΧΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΔΕΜ. ΜΑΖΙ: Οι Αλβανοί εις τας Κυκλάδας, 1934 - Χρονικά και ιστορικά σημειώματα ετων εν τη νήσω Άνδρω χειρόγραφων κωδίκων (1193-1853), 1930 - Χριστιανική Άνδρος, 1924-25 (2) - Διονύσιος Καΐρης Α΄ - αρχιεπίσκοπος Άνδρου, 1924 - Νεόφυτος Καμπάνης, 1925 - Χίου Δανιήλ (1714-41), 1929 - Λατίνοι επίσκοποι Άνδρου, 1927 - Αναγραφή χρονολογική των αρχιερετευσάντων εν Άνδρω, 1927 (3) - Η εν Κάτω Κάστρω της Άνδρου Σχολή ελληνικών γραμμάτων, 1925 - Δώδεκα εν Ανδρω Βυζαντινά Μοναστήρια, 1936 - Μεσαιωνικαί κ.α. επιγραφαί της Ανδρου, 1927. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες.            80-160
374   ΠΑΣΧΑΛΗΣ Δ.Π., Η ΑΝΔΡΟΣ, ήτοι Ιστορία της νήσου από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ημάς, τυπ. Εστία 1925-27, 2 ττ., σσ. 731+446. Εικονογραφημένο με εικ. εντός και εκτός κειμ. και πίνακες. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες. (Α΄ Έκδοση).    100-200
375   [ΣΑΜΟΣ], ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΟΣ, «ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΦΩΣ», ποιητική συλλογή, εκδ. Σάμος 1930, σσ. 102.              15-25
376   [ΑΝΔΡΟΣ] ΠΑΣΧΑΛΗΣ Δ. Π., Η ΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821. Μετ’ανέκδοτων εγγράφων, τυπ. Εστία 1930, σσ. 116. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες.                                                                                                     70-100
377   ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ Γ., ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΗΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΙΤΩΝ, δύο τόμοι σε ένα, εκδ. 1930 (βλ. πρόλογο), σσ. 144+96, εξώφυλλο αποκολλημένο.                                                           50-80
378   [ΧΑΣΙΣ ΩΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΕΥΜΑ-ΣΥΡΟΣ 1938] «Περί κλήσεως εις απολογίαν προς απόλυσιν εκ της υπηρεσίας δι’ ανικανότητα περί την εκτέλεσιν αυτής και δι ασυμβίβαστον προς το αξίωμα του δημοσίου υπαλλήλου συμπεριφοράν του Οικονομικού Επιθεωρητού Τελωνείων Αντωνίου Παναγιωτάκη...», από το Υπουργείο Οικονομικών, υπουργός Α. Αποστολίδης, αντίγραφον αυθημερόν υπογραφή τμηματάρχου και σφραγίδα. Δακτυλογραφημένο, 4 σελίδες, 18 Νοεμβρίου 1938. [μαζί] το χειρόγραφο προσχέδιο, 7 σελίδες.            70-100
379   [ΚΑΣΟΣ] ΜΑΥΡΗΣ ΝΙΓ., ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΚΑΣΟΥ, ΤΟΜΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ-ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΣΙΩΝ ΕΞΟΔΑ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, εκδ. 1938, σσ. 307. 100-200
380   [ΠΑΡΟΣ] ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ, Η ΚΑΤΑΠΟΛΙΑΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΣ, με σχέδια του νησιού και της εκκλησίας, εκδ. 1944, σσ.63.                                                                                                                              50-80
381   [ΥΔΡΑ] ΛΙΓΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ, τομ. 1ος - Τα από της αρχαιότητος μέχρι της επαναστάσεως του 1821, σσ. 290, με δισέλιδες εικ., τομ. 2ος - Ο κατά θάλασσαν αγών των νήσων Ύδρας, Σπετσών και Ψαρών κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν, εκδ. 1953, σσ. 736. Δερμ. βιβλιοδ. (2)                                                                                                                  65-130
382   ΑΝΔΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Εκδ. Ανδριακού Ομίλου, 1948. Τεύχη 1-3 δεμ. μαζί, σσ. 160+293. Με συνεργασίες των Φ. Κουκουλέ, Δ. Πασχάλη, Προνόμια και διοίκησις των Κυκλάδων επί Τουρκοκρατίας / Πειρατεία και Δουλεμπορία ανά τας Κυκλάδας επί Τουρκοκρατίας, κ.ά. Δερμ. βιβλιοδ.                                                                                                                                                70-130
383   [ΡΟΔΟΣ] ΜΑΤΤΟΝ R, RHODES, εκδ. 1949, σσ. 118+96 φωτογραφίες και χάρτες της Ρόδου και πέριξ, δερμάτινη ράχη, καλλ. βιβλιοδεσία.    30-50
384   [ΚΩΣ] ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ, ΠΑΛΙΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΩ. Γυναικεία ενδυμασία. Χρωμολιθογραφία διαστάσεις (20Χ27 εκ.). Σε πλαίσιο.                                                                                                                                     40-65
385   [ΣΥΜΗ] ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ, ΠΑΛΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ ΣΥΜΗΣ. Γυναικεία ενδυμασία. Χρωμολιθογραφία διαστάσεις (20Χ27 εκ.). Σε πλαίσιο.    45-65
386   [ΤΗΛΟΣ] ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ, ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΗΛΟΥ. Χρωμολιθογραφία διαστάσεις (20Χ27 εκ.). Σε πλαίσιο.            45-65
387   [ΣΙΦΝΟΣ] ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ ΜΙΛΤ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ, εκδ. 1990, σσ. 426, με αφιέρωμα χειρόγραφο του συγγραφέα, και δύο άρθρα εφημερίδων που παρουσιάζουν το βιβλίο, βιομηχανική βιβλιοδ.                                                                                                                25-45
Βλέπε και: 259, 99
34. ΣTEPEA EΛΛAΔAEYBOIA [388-392]
388   FINDEN E., MISSOLONGHI, άποψη ενός μέρους της πόλης και της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου, επιχρωματισμένη χαλκογραφία, 1830, διαστ. 9Χ13,5 εκ.                                                                                                                                45-70
389   ΓΟΥΔΗΣ Δ. Ν., ΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟΝ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, ΜΕΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ, τόμος Α΄, εκδ. Κυριάκου 1937, σσ. 199+πίνακες, δερματόδετη κόκκινη ράχη.                                                                                                     40-60
390   [Η ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ], Η ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ ΑΕΝΑΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΩΝ, ήτοι: η μέχρι σήμερον 1953 μ.χ, περιληπτική ιστορία της Προυσιώτισσης θαυματουργού ιεράς εικόνος της θεομήτορος Παναγίας, εκδ. Ιερά Μονή Προυσιώτισσας 1953, σσ. 24.      20-40
391   [ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙ, ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ, 1958], Έντυπα με θέμα την λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Η ελληνική κυβέρνηση σκοπεύει να αναθέσει σε Ολλανδική εταιρεία την αποξήρανση της λιμνοθάλασσας. Έστω και προσωρινά συμβολικά μόνο μέρος αυτής. Οι κάτοικοι και ψαράδες της λιμνοθάλασσας αντιστέκονται και διαμαρτύρονται κατά του σχεδίου αυτού της κυβέρνησης. Ο βασικός αντιπρόσωπος των ψαράδων, είναι ο κύριος Γεώργιος Γοργορίνης, τέως νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας, με καταγωγή από εκείνη την περιοχή, και όπως φαίνεται κι ο ίδιος από οικογένεια ψαράδων. Αυτός με άοκνες προσπάθειες, διαλέξεις, άρθρα σε εφημερίδες, άμεσες επαφές με τους κυβερνητικούς ιθύνοντες, προσπαθεί να δώσει λύση στο πρόβλημα και προτείνει περαιτέρω πρακτικούς τρόπους προς καλύτερη εκμετάλλευση της λιμνοθάλασσας, από τους ψαράδες και το κράτος, για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των αλιέων. Η αποξήρανση, όπως διαπιστώνει κανείς σήμερα, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, και οι ψαράδες ακόμα αλιεύουν εκεί, και επιπλέον αλάτι παράγεται άφθονο. Το Αρχείο αυτό αποτελείται από α) την διάλεξη του Γοργορίνη για το πρόβλημα που προέκυψε και τις προτάσεις του για επίλυση αυτού (τρεις έντυπες σελίδες από τέσσερις), β) Μια ανακοίνωση των αρχών Κλεισόβης (περιοχή του Μεσολογγίου) προς τους κάτοικους, όπου τους ενημερώνει για τα τεκταινόμενα (μία έντυπη σελίδα από μια όψη), γ) πέντε άρθρα σε εφημερίδες της εποχής που σκιαγραφούν το πρόβλημα και τα μέτρα που παίρνουν οι διάφορες πλευρές. («Ο Ταχυδρόμος της Ρούμελης» (δύο φύλλα-28-7-1958 και 28-8-1958), «Τα Νέα» (ένα φύλλο 4-9-1958), «Η Ημέρα» (ένα φύλλο 25-7-1958), και «Νεολόγος» (ένα φύλλο 17-7-1958). (7).                                                                              85-120
392   [ΑΛΙΒΕΡΙ] MEGALIDES DEMETRIUS, ALIVERI. A MINE WITH A MEANING, εικονογραφημένο λεύκωμα με θέματα από τη ζωή στο ανθρακορυχείο Αλιβέρι, εκδ. The Public Power Corporation 1960, σσ. 95.                          40-70

36. ΗΠΕΙΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑ [393-405]
393   [ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ] CORONELLI, TO ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. Χαλκογραφία του Coronelli, 1685 ca (44X28 εκ.)         150-230
394   CORONELLI, ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Χαλκογραφία 1685 περ. (28Χ44 εκ.)         90-150
395   [ΠΡΕΒΕΖΑ] CORONELLI, TO ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ CORONELLI. Xαλκογραφία 1685 περ. διαστάσεις (28Χ44 εκ.).                                                                                                         90-150
396   ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ, ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ. ΙΣΤΟΡΙΑ, αφιερωμένο στη Βασίλισσα Όλγα, εκδ. Φέξης 1882, σσ. 53 (λείπουν οι σελίδες από 47-52), φύλλα ελαφρώς αποκολλημένα.                                                                           30-60
397   ΡΟΥΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ, ο υπογράφων Γ. Ρουσέας στέλνει επιστολή στον αδελφό του [όνομα δυσανάγνωστο] από τον στρατό (προφανώς κάνει τη θητεία του) όπου του αναφέρει διάφορα για κάποια εμπορική υπόθεση που εκκρεμεί και τον παρακαλεί να την διεκπαιρεώσει. (Αναφέρεται και κάποιος Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος έμπορος), Βόλος Μάρτης 1886, δύο φύλλα χειρόγραφα μόνο οι μπροστινές όψεις.                                                                                                                                        15-25
398   ΚΑΠΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΚΑΠΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΣΙΓΑΡΕΤΑ ΛΑΜΙΑΣ. ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΕΙΟΝ Η ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ Κ.Δ. ΣΧΙΝΑ ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙ. Λιθόγραφο εξώφυλλο κουτιού. Λιθ. Ι. Πανίτσα. Με παράσταση της Αθηνάς. [μαζί] Κάρτα με διαφήμιση: Καπνίζετε Σιγαρέττα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», «ΦΙΛΙΠΠΟΣ», «ΘΡΑΚΗ». (2)                                                                                               25-50
399   ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΝΙΔ., ΤΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ (ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΛΟ), εκδ. Σχοινά 1937, σσ. 103.                          40-50
400   ΜΕΤΕΩΡΑ. Δύο φωτογραφίες με τους βράχους των Μετεώρων και τα μοναστήρια. 1950 περ. (32Χ29 εκ.). Σε πλαίσιο. (2)                 45-80
401   ΤΡΙΚΑΛΑ. ΕΠΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ ΜΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΠΡΩΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ, Αγ. Ανάργυροι, Γέφυρα, το Φρούριο. Οι 4 από αυτές είναι φωτογραφίες του Νικ. Στουρνάρα. 1950 περ.                                                     25-40
402   ΜΕΤΣΟΒΟ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΤΡΕΙΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ, 1950.                           15-25
403   [ΗΠΕΙΡΟΣ] SPERLING, Χρωμολιθογραφία με γυναικεία αστική φορεσιά από την Ήπειρο, εκδ. Μουσείο Μπενάκη, τυπ. «Ασπιώτη Έλκα», [1954]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [37Χ20 εκ.].                                                                                        50-80
404   BOISSONAS FRED. ΤΑ ΤΕΜΠΗ. Φωτογραφικό στιγμιότυπο από το δάσος. Εκδ. Ελευθερουδάκη διαστάσεις (40Χ59 εκ.)               90-140
405   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣΑΙ ΠΑΡ’ ΕΜΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΟΥ 1823:ΙΟΥΛΙΟΣ: ΛΑΡΙΣΑ, ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΙΩΝ, ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΝΑΦΙΩΝ (1759-1824), (η εκπαιδευτική, πνευματική, οικονομική, εκκλησιαστική κατάσταση στη Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία, Άγραφα, Ρούμελη, Μοριά, Πόλη και Μικρά Ασία-Το γλωσσοεκπολοτιστικό κίνημα του Βηλαρά-η επανάσταση του 1821), εκδ. Αντωνιάδης 1964, σσ. 667.                                                                                                                                                  20-35
Βλέπε και: 648

37. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ [406-419]
406   [ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ] Η ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ ΕΝ ΤΩ ΑΓΙΩΝΥΜΩ ΟΡΕΙ ΤΟΥ ΑΘΩΝΟΣ. Χαλκογραφία, εχάραξε Ιωάννης Αντώνιος Ζουλιάνης, Βενετία 1819. Απεικονίζονται η Μονή Δοχειαρίου και σε πλευρικά τετράγωνα πλαίσια θαύματα που έγιναν στη Μονή και οι άγιοι ηγούμενοι του μοναστηριού. Η χαλκογραφία επικολλημένη σε χοντρό χαρτόνι. Με αρκετές φθορές και λεκέδες διαστάσεις (70Χ50 εκ.)                                                                        120-240
407   [ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ] «Ανδριανούπολη, Πρόξενος Γαλλίας, Ρωσσίας και άλλοι έπαιξαν θεατρικό έργο, 1910». Ομαδική ασπρόμαυρη φωτογραφία, επικολλημένη σε σκληρό χαρτόνι. Διαστάσεις [16,5Χ22,5 εκ.].                     30-50
408   BARBY HENRY, LA GUERRE DES BALKANS. LES VICTOIRES SERBES, εκδ. Grasset 1913, σσ. 306, με φωτογραφίες και χάρτες.              35-45
409   BIRTH ULBRECHT, DER BALKAN. SEINE LANDER UND VOLKER IN GESCHICHTE, KULTUR, POLITIK…, με 72 εικόνες και ένα χάρτη, εκδ. Leipzig 1914, σσ. 391.                                                                                                      55-90
410   [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ] ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: 9 του 1917 (Τούρκικος μιναρές, Τζαμί, Ορθόδοξο μοναστήρι, η Ακρόπολη, Γιεντί Κουλέ) και 2 του 1956-7 (η Προκυμαία και ο Λευκός Πύργος).                                                                55-110
411   COLOCOTRONIS V., LA MACEDOINE ET L’HELLENISME. Etude historique et ethnologique. Paris, Berger-Levrault, 1919, σσ. 660. Με 24 αναδιπλ. χάρτες. Δερμ. καλλιτεχν. βιβλιοδ.                                                                      80-160
412   [ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ-ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΕΛΛΙΩΤΗΣ], ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ ΜΕΤΑ 52 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ, με πολλές εικόνες και σχόλια στα ελληνικά και γαλλικά, εκδ. Paul Richter 1928, χασ.               50-85
413   ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, τόμος πρώτος, με εικ. εντός και εκτός κειμένου και αναδιπλούμενο χάρτη, Θεσσαλονίκη 1940, σσ. 655. Δερμ. βιβλιοδ.                35-60
414   ΜΕΡΤΖΙΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, με αναδιπλούμενο χάρτη, Θεσσαλονίκη 1947, σσ. 572. Δερμ. βιβλιοδ.                                                                                                                                  50-100
415   ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Επιμέλεια: Ι. Βασδραβέλλη. Τομ. Α΄- Αρχείον Θεσσαλονίκης, τομ. Β΄- Αρχείον Βέροιας - Ναούσης (1598-1886), Θεσσαλονίκη 1952-54, σσ. 22+576+27+407. Δερμ. βιβλιοδ.                                     40-80
416   ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, 1 ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΙ, λεύκωμα με 262 πίνακες, εκδ. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 1953, σσ. 59+πίνακες, λινόδετο.                                                                            65-130
417   [ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ] SPERLING, Χρωμολιθογραφία με γυναικεία παραδοσιακή φορεσιά από την Χαλκιδική, εκδ. Μουσείο Μπενάκη, τυπ. «Ασπιώτη Έλκα», [1954]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [37Χ20 εκ.].                                      50-80
418   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, ΑΛΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΗΘΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ, 1958, σσ. 176. Σχ.4ο, χρωματ. εξώφυλλο.              30-40
419   [ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ], ΑΘΩΣ-ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, λεύκωμα με μαυρόασπρες φωτογραφίες από τις μονές εικόνες και τοπία του Αγίου Όρους, με κείμενο του Ζωγραφάκη Γ., εκδ. Πεχλιβανίδη χ.χ, χασ με 103 εικόνες.                                25-45
Βλέπε και: 335, 196, 687, 662
38. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ [420-433]
420   [ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ] Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Άργους, 1856-1890. 5 τόμοι: 1ος τομ.: Ιανουάριος 1856-1859. Δήμαρχος Ιωάννης Βλάσης. 2ος τομ.: Ιούλιος 1875-1877. Δήμαρχος Σπ. Καλμούχος. 3ος τομ.: Ιανουάριος 1885-1886. Δήμαρχος Σπ. Καλμούχος. 4ος τόμ.: Δεκέμβριος 1888 - Ιούνιος 1889. Δήμαρχος Σπ. Καλμούχος. 5ος τομ.: Ιούλιος 1889 - Φεβρουάριος 1890. Δήμαρχος Σπ. Καλμούχος. Οι δήμαρχοι Βλάσσης και Καλμούχος, όπως και Περρούκας και Καλλέργης που επίσης, αναφέρονται στα Πρακτικά, προέρχονται από τις ιστορικές οικογένειες του Άργους, που διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Ο Καλμούχος διετέλεσε και βουλευτής. Το Άργος είναι ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα και έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στην έξωση του Όθωνα, όπως και οι δύο δήμαρχοι: Καλλέργης και Καλμούχος. Τα Πρακτικά αναφέρονται σε διάφορα τοπικά και γενικά θέματα, άγνωστα και ανέκδοτα (προσλήψεις υπαλλήλων για τις υπηρεσίες του δήμου, αποζημιώσεις προς τρίτους, αγωγές κατά του δήμου και πολιτών, έκδοση συντάξεων, κλπ.) (5) 750-1300
421   CORONELLI, ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΣΕΛΑΦΑ (FORT DI CHIELAFA). Χαλκογραφία, 1685 περ. διαστάσεις (28Χ44 εκ.).                                                                                                                                         90-150
422   CORONELLI, TO KAΣΤΡΟ ΤΗΣ ΖΑΡΝΑΤΑ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Χαλκογραφία 1685 περ. διαστάσεις (28Χ44 εκ.)           90-150
423   DAPPER OLFERT, A) OUT NAVARINO, B) NIEU NAVARINO, C) ST. NICOLAAS, D)MODON, (παλιό και νέο Ναβαρίνο, Αγ. Νικόλαος, Μόδον), επιχρωματισμένη χαλκογραφία, 1688, διαστάσεις 12,5Χ16 εκ.                             95-150
424   DODWELL E., ΜΥΚΗΝΕΣ, Η ΠΥΛΗ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ. Χρωμολιθογραφία 1819 (25Χ40 εκ.).         80-160
425   WILLIAMS H.W, PART OF MISTRA. THE ANCIENT SPARTA, επιχρωματισμένη χαλκογραφία, 1829, διαστ. 11Χ9 εκ.                50-80
426   [ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ], Ενδεικτικόν Γυμνασίου της Ελένης Παναγιωτάκη του Αντωνίου από Γυμνάσιο Πάτρας το σχολικόν έτος 1932-1933, ένα φύλλο έντυπο συμπληρωμένο χειρόγραφα, με υπογραφή του διευθυντή, Πάτρα 1η Αυγούστου 1933.   20-30
427   ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΛΑΓΟΝΙΑΚΑ, (ιστορία και τοπογραφία από το 800πχ έως σήμερα), εκδ. Βιτσικουνάκη 1936, σσ. 432, λινόδετο                                                                                                                                                   40-80
428   MEYER ERNST, PELOPONNESISCHE WANDERUNGEN. Reisen und Forschungen zur antiken und mittelalterlichen Topographie von Arkadien und Achaia, Zurich- Leipzig, Verlag, 1939, σσ. 148, με 36 πίνακες, 10 αναδιπλ. Τοπογραφικά σχέδια του Bura και 2 αναδιπλ. χάρτες. Δερμ. βιβλιοδ. (ΑΡΚΑΔΙΑ ΚΑΙ ΑΧΑΪΑ).                                                                                                   60-100
429   [ΗΧΩ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ], ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, Αθήνα 15 Νοεμβρίου 1954.                                                                                                                      10-15
430   ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤ. ΕΜ., ΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, (περιήγηση στην Μονεμβασιά), εκδ. 1957, σσ. 46, με πολλές θετικές κριτικές για το βιβλίο του «Μονεμβασιά, η Βενετία της Πελοποννήσου», από έγκριτους κριτικούς σε εφημερίδες και περιοδικά της εποχής, λινόδετο.  25-50
431   ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΥΑΣΟΣ ΑΘ., ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ, εκδ. 1962, σσ. 184+ (έγγραφα) 70, με αφιέρωση του συγγραφέα.         20-40
432   ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ’21, εκδ. 1971, σσ.271. 25-35
433   ΧΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ., Η ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ ΑΡΕΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ, ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΓΟΥΣ, εκδ. 1975, σσ.330+31 πίνακες, και τρεις αναδιπλούμενοι χάρτες, με αφιέρωση του συγγραφέα.              35-70
Βλέπε και: 195, 188, 19, 327, 526

39. ΕΠΤΑΝΗΣΑ [434-442]
434   [ΛΕΥΚΑΔΑ] CORONELLI, ISOLA DI S. MAURA, dedicata dal P. Cosmografo Coronelli allillustriss. S. Matteo Sanudo (1696). (47X63 εκ.). Χαλκόγραφος Χάρτης της Λευκάδας. Άνω αριστερά καρτούς με απεικόνιση του κάστρου. Σε πλαίσιο.  280-450
435   ΧΟΠΦ ΚΑΡΟΛΟΣ, ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΑΥΘΕΝΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ, μτφρ. Ι. Ρωμανού. Με μια Ιστορική μελέτη περί της εν Ελλάδι Φραγκοκρατίας των αυθεντών Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, εκδ. αναλώμασι Παύλου Λάμπρου, Κέρκυρα, τυπ. Ιονία, 1870, σσ. 320. Με ένα αναδιπλ. Γενεαλογικό χάρτη. Δερμ. βιβλιοδ.με γωνίες.                                                      90-180
436   [ΚΕΡΚΥΡΑ] ΟΚΤΩ ΚΑΡΤ - ΠΟΣΤΑΛ. 4 από το Χρωμολιθογραφείο Ασπιώτη-Ελκα με τοπία της Κέρκυρας (Φρούριο Αρχαγγέλου, Παλαιοκαστρίτσα, Μπενίτσες, Μον Ρεπό), 1 από τον Καλονάρο (Άποψη από το Κάστρο), 1 του Κόκαλη (επίσης άποψη από το Κάστρο) και 2 χρωματιστές του 1970. (8)                                                                                                       30-60
437   DRIAULT EDOUARD, QUESTIONS DU LEVANT, Paris 1909, σσ. 15+479. Λείπει η σελ. τίτλου. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες.           45-70
438   [ΑΤΡΟΣ-ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ-1936], Ο Σπυρίδων Ματσούκης βρέθηκε στο πανηγύρι της Παναγιάς της Άτρου, και γράφει τις αναμνήσεις του. Αναφέρεται στο υπέροχο τοπίο, την πανέμορφη εκκλησία και τις προετοιμασίες και τα σχετικά με το πανηγύρι. Το γραπτό του το τιτλοφορεί «Εκδρομή εις Άτρο», ή «Η Πανήγυρις της Άτρου». Δύο χειρόγραφα κείμενα. Το ένα με μελάνι, δύο σελίδες, και το άλλο με μολύβι εννέα σελίδες. Πιθανώς ανέκδοτο. Χρονολογείται 10-2-1936.                                                                    70-140
439   ΧΙΛΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, εκδ. Περιηγητική Λέσχη 1940, σσ. 38.    25-35
440   ΚΟΝΟΜΟΣ ΝΤΙΝΟΣ, ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΕΣ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ, συμβολή στην ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης, λεύκωμα με φωτογραφίες από πάμπολλα μοναστήρια και τον εξοπλισμό τους στη Ζάκυνθο, εκδ. Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας 1964, σσ.159, σχήμα 4ο.      40-65
441   ΑΝΤΩΝΑΚΑΤΟΥ ΝΤΙΑΝΑ, ΕΠΤΑΝΗΣΑ, ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ, με αγγλική μετάφραση από Καπετανάκη Βενετία, λεύκωμα με θέμα τα Επτάνησα, εκδ. 1965, χασ., με 47 εικόνες, σκληρόδετο σχήμα 4ο.                                       60-100
442   [ΤΑ ΝΕΑ], ΤΑ ΝΕΑ. Η ΕΜΜΕΤΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ, τρία φύλλα, εκδ. 15-10-68, 31-10-68 και 15-12-68, (3).      30-40
Βλέπε και: 328

40. ΚΡΗΤΗ [443-450]
443   DAPPER, DE ZUYDT KUST VANT EYLANDT CANDIA, (η νότια ακτή της Κρήτης), χαλκογραφία επιχρωματισμένη, 1688, (12,5Χ16 εκ). 95-150
444   [WAGNER & DEBES], ILE DE CRETE, χάρτης της νήσου Κρήτης με την Γαύδο (Gavdos/Gozzo), σε πλαίσιο, Leipzig 1895, διαστ. 10Χ20 εκ.                                                                                                                                                 50-100
445   [Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΑΟΣ], Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΑΟΣ, τεύχη Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, (ολόκληρο το έτος 1909), εκδότες: Χατζηϊωάννου Ι., και Ελευθεριάδης Γ. Χ., εκδ. Ηράκλειον 1909, σσ. 192, με θέματα λαογραφικά και γεωργικά, βιβλιοδεσία με αυτοσχέδιο χάρτινο περικάλλυμα.         60-100
446   ΠΑΛΙΕΡΑΚΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΧΙΛΛΕΥΣ (ΚΑΘ’ ΟΜΗΡΟΝ) ΤΡΑΓΩΔΙΑ (ΚΑΤΑ ΣΟΦΟΚΛΕΑ), εκδ. Κρήτη 1913, σσ. 62, με αποσπάσματα από παρτιτούρες μουσικής του Γ. Χατζιδάκη.                                                                         35-60
447   ΜΟΥΡΕΛΛΟΣ Ι. Δ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, μόνο ο δεύτερος τόμος, εκδ. Κρήτη 1932, σσ. 631-1255, με πολλά χαρακτικά π.χ, Στρατηγός Μακρυγιάννης, Σφακιά, Στρατής Δεληγιαννάκης, Μανώλης Γιανναδάκης, Σπήλαιον Μηλάτου, κτλ, βιβλιοδεσία με αυτοσχέδιο χάρτινο περικάλλυμα.                                                                                                                            40-60
448   [ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ], ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ιστορικός, επιστημονικός, βιομηχανικός, εμπορικός, επαγγελματικός, τουριστικός, αγροτικός, εκδ. Ελεύθερος Κόσμος 1934, σσ. 184, βιβλιοδεσία με αυτοσχέδιο χάρτινο περικάλλυμα.       50-70
449   [ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ], ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ. ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ, ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, τεύχη 68-86, εκδ. 1935 (από Ιανουάριο 1935-Ιούλιο 1936), σσ. 312+172, βιβλιοδεσία με αυτοσχέδιο χάρτινο περικάλλυμα.                               60-120
450   GALLAS KLAUS, KRETA. LANDSCHAFT-KULTUR- MENSCHEN, λεύκωμα με κείμενα και πίνακες με θέματα από την τέχνη και τη ζωή της Κρήτης, εκδ. DuMont Koln 1979, σσ. 31+146 πίνακες.                                                         35-55
Βλέπε και: 502, 693, 326

41. ΚΥΠΡΟΣ [451-454]
451   ΡΑΛΛΗ ΠΕΡ. ΜΑΡΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΦΕΓΓΕΙ…, εκδ. Δίφρος 1957, σσ. 50, με σχέδια του ζωγράφου Βαρλάμου, αριθμημένο 16 από 100, με υπογραφή της συγγραφέας.                                                                                                      25-50
452   ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΚΥΠΡΟΣ, ΣΑΡΑΝΤΑΤΡΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΒΛΑΣΤΟΥ, εκδ. Πνευματικής Κύπρου 1966, σσ. 30.    20-40
453   ΜΕΝΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ., ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΙΜΟΥ ΜΕΝΑΡΔΟΥ, ανάτυπον από ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ. ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ ΚΗ΄ 1972, εκδ. 1972, σσ.275-315.              10-15
454   ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΔΥΟ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ, εκδ. Αργυρόπουλος 1986, σσ. 162+αντίτυπα πέντε χειρόγραφων επιστολών του Ελ. Βενιζέλου.                                                                                                 15-25

42. ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ [455-469]
455   [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ] ΙΕΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΒΑΛΟΥΚΛΗ). Χαλκογραφία τυπωμένη σε μεταξωτό ύφασμα επικολλημένη σε ξύλο (19Χ29 εκ.). Η Ζωοδόχος Πηγή του Μπαλουκλί ή Παναγία η Μπαλουκλιώτισσα είναι ιερό χριστιανικό αγίασμα που βρίσκεται στη Κωνσταντινούπολη έξω από τη δυτική πύλη της Σηλυβρίας, όπου υπήρχαν τα λεγόμενα «παλάτια των πηγών» στα οποία οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες παραθέριζαν την άνοιξη. Στο χαρακτικό εικονίζονται το βαπτιστήριο σε σχήμα σταυρού με την απεικόνιση της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής και πιστοί που προσεύχονται για να γίνουν καλά με το αγιασμένο νερό.Στο βάθος διακρίνονται τα τείχη της Πόλης. 1840 περ.                                                                                                                                       150-300
456   ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΩΝΥΜΟΥ ΤΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ…ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ. Μετά πολλών και ποικίλων εικόνων, τυπ. Α. Κορομηλά, 1851-1869, 3 ττ., σσ. 618+556+656. Με 60 ολοσέλιδες λιθογραφίες και ξυλογραφίες, προσωπογραφίες ιστορικών προσωπικοτήτων, γυναικεία χαρέμια κλπ. Και με 2 αναδιπλ. χάρτες με φθορές στον 1ο και 2ο τομ. Με κατάλογο συνδρομητών. Δερμ. βιβλιοδ. (ο 1ος τομ. με καφέ ράχη και ο 2ος και 3ος με μαύρη ράχη).                                                  200-450
457   [ΣΜΥΡΝΗ-ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΘΗΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ], ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Παναγιωτάκη Αντώνιου με τα ξαδέλφια του Αθηνά και Ιωάννη Κοκκινόπουλο (διαθέτουμε μόνο τα απεσταλμένα προς Παναγιωτάκη και καμία απαντητική επιστολή). Δεκαπέντε (15) χειρόγραφες επιστολές από Αθηνά προς Παναγιωτάκη, και δώδεκα (12) από Ιωάννη προς Παναγιωτάκη. Οι επιστολές αφορούν κυρίως οικογενειακά θέματα, γάμους, γιορτές, προβλήματα υγείας, αισθήματα συμπάθειες, ίντριγκες και διαπροσωπικά προβλήματα κτλ. Επίσης οικονομικά θέματα, ενοίκια, περιουσίες, χρέη κτλ. Έχουν όλες προσωπικό τόνο και είναι γραμμένες μετά οικειότητας, και αποστέλλονται από Μικρά Ασία, κυρίως Σμύρνη. Οι επιστολές είναι χρονολογημένες μεταξύ 1860-1898. Συνολικά: 27 επιστολές.    220-400
458   ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑ, Βιβλίον Η-Θ-Ι, ήτοι Τα μετά την Άλωσιν (1453-1789) (Εκ χειρογράφου ανεκδότου της ιεράς μονής Σινά), εν Κωνσταντινουπόλει 1870, σσ. 837. Δερμ. βιβλιοδ. καλλιτεχν.      130-200
459   [ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ] ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΠΛΟΙΟ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟ ΦΑΡΟ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, H.M.S. SULTAN OFF RAS-EL-TIN, OR LIGHTHOUSE FORT, ALEXANDRIA from a sketch by a correspondent, επιχρωματισμένη ξυλογραφία, W. H. Overend, 1880 περ. (37Χ54 εκ.)                                                                                                                                                70-140
460   [HECNESTOR-ΙΑΣΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ] Αδελφή νοσοκόμα με στολή (η ελληνίδα Ιda Δήμησσα). Ασπρόμαυρη φωτογραφία από το Marele Atelier de Fotografie Nestor Jeck, proprietar Sai Vador Scutari, Jassy - Ιάσιο [χ.χ. 1900 περ.]. Διαστάσεις [13,5Χ8,7].       30-45
461   ΣΑΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, αρχές του 20ου αιώνα του Σάρρου καθηγητή της Μεγάλης του Γένους Σχολής. Περί προικοδοσίας, Περί στολισμού γυναικών, ένα φύλλο μικρό μέγεθος γραμμένο και από τις δύο όψεις, Κωνσταντινούπολις 1900 περ.                50-80
462   [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ], ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, φωτογράφος Th. Servanis Cadi-KevyConstantinople χ.χ., περ. 1910. Επικολλημένη σε χονδρό χαρτόνι, διαστάσεις 23Χ17.                                                           35-45
463   [ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ] Χειρόγραφο ποίημα του Ομάρ Καγιάμ σε ελληνική μετάφραση πιθανότατα του Παύλου Γνευτού, Αλεξάνδρεια 1918. Μονόφυλλο (9Χ21 εκ.)                                                                                                           30-60
464   ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΝΕΩΤΕΡΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ, δύο τόμοι, εκδ. Αλεξάνδρεια 1928, σσ. 467+500, ο πρώτος τόμος απόδετος, γενικά καλή κατάσταση (2).                                                                                      1-…
465   [ΜΠΑΤΣΙ-ΚΩΝΣΤ/ΠΟΛΙΣ 1929], Δύο χειρόγραφες επιστολές, α) 24-8-1929, β) 17-12-1929, από Κυριακόπουλο Εμμ, (ΑΤΛΑΣ ΦΙΛΜ) προς τον φίλο του Αντωνάκη στο Μπάτσι της Μ.Ασίας. Οικονομικές και προσωπικές υποθέσεις. Υπογεγραμμένο από Κυριακόπουλο. Δύο φύλλα χειρόγραφα από την μία όψη. [μαζί] Χειρόγραφη επιστολή του παντοπώλη Λαβδά Σταύρου, προς τον ίδιο Αντωνάκη, όπου αναφέρεται η παράδοση επιταγής από τον Αντωνάκη στον Λάβδα και ακολουθεί λογαριασμός ειδών τροφίμων. Χρονολογείται 18-10-1929. Με υπογραφή του Λάβδα. (3).                                                                                                                             60-100
466   [ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ], Δύο επιταγές της Τράπεζας Αθηνών του Καΐρου, πρόκειται για συνδιαλλαγή με απόδειξη από «τμήμα τοκομεριδίων», δύο μακρόστενες αποδείξεις, Κάιρο 5-8-1938 στο όνομα της Eliandre Dimopoulos.                25-45
467   ΒΑΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ, ΡΩΜΝΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΗΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ-ΗΘΟΓΡΑΦΙΚΗ, εκδ. Κλεισιούνη 1965, σσ. 232, χαρτόδετο.                                                                                                                                                   25-50
468   ΜΗΛΛΑΣ ΑΚΥΛΑΣ, Η ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ, λεύκωμα με τοπία, πρόσωπα, της Πριγκήπου, με ιστορική αναφορά στα κυριότερα γεγονότα και παραδόσεις αυτής, εκδ. Μέλισσα 1988, σσ. 591, σχήμα 4ο.                                                                       30-60
469   [ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ], AGENCE ET CONSULAT GENERAL DE GRECE EN EGYPTE, άδεια ελευθέρας διελεύσεως στον Α. Παναγιωτάκη από Αίγυπτο σε Πειραιά, χ.χ, ένα φύλλο έντυπο και συμπληρωμένο με το χέρι, φέρει την υπογραφή του Secretaire de l’ Agence.                                                                                                                                                  35-50
Βλέπε και: 4, 516, 317

44. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ. [470-483]
470   SCHIPANO MARIO, VIAGGI DI PEITRO DELLA VALLE IL PELEGRINO….divisi in tre parti, la Turchia, la Persia, e lIndia. Seconda impressione con la vita dell’autore….Roma, Iacomo Dragondelli, 1662, σσ. 436+Ευρετήριο. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής με λίγες φθορές.             330-430
471   ABBE CHAPPE D’ AUTEROCHE, VOYAGE EN SIBERIE, ο συγγραφέας ήταν απεσταλμένος από την Γαλλική Ακαδημία για να παρακολουθήσει το πέρασμα της Αφροδίτης μπροστά από τον Ήλιο, και έκανε πειράματα για ηλεκτρισμό, μόνο δύο τόμοι Α1+Α2, πρώτος τόμος πρώτο μέρος και πρώτος τόμος δεύτερο μέρος, εκδ. Paris 1768, σσ.677, χωρίς δεύτερο τόμο χωρίς Άτλαντα και χαρακτικά, λείπουν τα εξώφυλλα, μέγεθος 4ον, (2).                                                                                                                                              1-…
472   [TOURNEFORT], REISE NACH DER LEVANTE, TOMOI A΄ και Β΄, εκδ. Γερμανία 1776, σσ.503+516, χωρίς τα χαρακτικά, ολόκληρο το κείμενο για τα ελληνικά νησιά και Κων/πολη, (2).                                                                    1-…
472β [ΚΩΣΤΑΝΤΙΟΣ & ΒΛΑΝΤΗΣ ΣΠ.] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ […] Τυπωθήσα νυν πέμπτον (5η έκδ.), δια δαπάνης της Ιεράς και Βασιλικής Μονής του Αγ. και Θεοβαδίστου Όρους Σινά. Βενετία, παρά Νικολ. Γλυκεί, 1817. Σσ. 219, σχ. μεγάλο 8ο. Βιβλιοδ. χαρτόδετο (εποχής). Με ολοσέλιδη χαλκογραφία (Μωυσής & Ααρών). (Λείπουν 3 χαρακτικά). Με ωραία πρωτογράμματα και κοσμήματα. (Βλ. Ηλιού 1817, 88). [«Περί ονόματος, Γεωγραφικής Θέσεως (“πετραία Αραβία”) κατοίκων, οικοδομής Μοναστηρίου, αγρίων Αράβων», κ.ά.].                                                                                                                                              120-220
473   DODWELL EDWARD, A CLASSICAL AND TOPOGRAPHICAL TOUR THROUGH GREECE, London, Rodwell and Martin, 1819, 1η εκδοση, 2 ττ., σχ. 4ο. Εικονογραφημένη έκδ. με 63 από τους 66 χαλκόγραφους πίνακες, μερικοί δισέλιδοι, με εικόνες από τα αρχαία μνημεία αλλά και τοπία της Ελλάδας, και με 1 αναδιπλ. χαλκόγραφο χάρτη της Ελλάδας (Ιόνια νησιά, Αθήνα, Ακρόπολη, Θεσσαλία, Όλυμπος, Παρνασσός, Θήβα, Μυκήνες κλπ.) Και πολλές ξυλόγραφες εικ. εντός κειμ. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες. Ο Dodwell έκανε δυο ταξίδια στην Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Στο παρόν έργο περιγράφει την αρχαία και την νέα Ελλάδα. (Blackmer 551).      850-1300
474   BARTHELEMY, NOUVEL ABREGE DU VOYAGE DU JEUNE ANACHARSIS EN GRECE, Paris, Lavigne, χχ. (1820 περ.), 2 ττ., σσ. 330+330. Με 4 μυθολογικές χαλκογραφίες εκτός κειμ. και 1 αναδιπλ. χάρτη της Ελλάδας (Grece Ancienne). Σχ. 12ο, βιβλιοδ. όλο δέρμα με εκδορές.      70-130
475   EMERSON J. - CTE PECCHIO, TABLEAU DE LA GRECE EN 1825, OU RECIT DES VOYAGES, Paris, Alexis Eymery, 1826, 1η έκδοση, σσ. 117+464. Με μια ολοσέλιδη λιθόγραφη προσωπογραφία του Ανδρέα Μιαούλη έναντι της σελ. τίτλου. Περιγράφεται η Ελλάδα της Επανάστασης του 1825 και με μια σύντομη διήγηση των γεγονότων του ταξιδιού από τον J. Cohen. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής συντηρημένη. Ex libris (Blackmer 576)                                                                                                                                              150-250
476   MEBOLD C. A., WELT-GEMALDE-GALLERIE ODER GESCHICHTE UND BESCHREIBUNG ALLER LANER UND BILTER. Erster band - EUROPA. GRIECHENLAND. Stuttgart 1836, σσ. 510. Ο τόμος για την Ελλάδα. Δερμ. βιβλιοδ. ξεκολημ. ράχη.   1-…
477   ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΥΡΡΟΣ Ο ΘΕΤΤΑΛΟΣ, ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ. Χειρόγραφο βιβλίο με τα κεφάλαια: Αττικά και Ελευσινιακά, Επιστολή Γ΄, Λοκρικά, Επιστολή Ζ΄, Τροφωνιακά ήτοι Λεβαδιακά, Επιστολή Στ΄, Φωκικά, Επιστολή Ζ΄, Οζολικά ήτοι Ναυπακτιακά, Επιστολή Θ΄, Αιτωλικά, Επιστολή Θ΄. 366 σελ. περίπου χωρίς αρίθμηση, σχ.μικρό 8ο. Παρατηρούνται πέντε διαφορετικά είδη γραφής. 1850 περ. Πρόκειται για ανέκδοτο έργο του συγγραφέα και αποτελείται από επιστολές που ο σ. στέλνει σε φίλους του. Περιγράφονται γεωγραφικά, πολιτικά, πολεμικά, πολιτισμικά και ιστορικά γεγονότα των περιοχών που περιηγήθηκε. Θρύλοι και ιστορία από τα αρχαία χρόνια ως τις μέρες του. Μια εκδοχή του έργου σώζεται (βλ. και ΓΑΚ). Βλ. σχετικό άρθρο στη ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑ, (αυτόθι σελ. 4-5). 1000-1500
478   MERY (FRANCOIS JOSEPH PIERRE), CONSTANTINOPLE ET LA MER NOIRE, Paris, Belin-Leprizeur et Morizot (1855), 1η έκδοση, σσ. 500, σχ. μεγάλο 8ο. Εικονογραφημένο με 21 χαρακτικά των αδελφών ζωγράφων-χαρακτών Rouargue, εκτός κειμ. ετων οποίων τα 6 είναι επιχρωματισμένα. Eικονίζονται η Αγ. Σοφία, το τζαμί του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή, η Κωνσταντινούπολη, ο Βόσπορος, το παλιό παλάτι, εσωτερικό χαρεμιού, παζάρι, καραβάνι, Βάρνα, Τραπεζούντα κλπ. Δερμ. βιβλιοδ. με επιχρυσωμένες τις άκρες των φύλλων. Οξειδώσεις. Π (Blackmer 1343).                                                                                                                  260-350
479   DESCHAMPS GASTON, LA GRECE D’AUJOURD’HUI, Paris, A. Colin, 1892, σσ. 388. Καλλιτεχν. Βιβλιοδ. Περιήγηση: Αθήνα, Σύρος, Αμοργός, Δελφοί, Θεσσαλία.                                                                                                   45-65
480   CHOISY MARYSE, UN MOIS CHEZ LES HOMMES, πρόκειται για σκανδαλώδες ταξίδι της συγγραφέως στο Άγιον Όρος, εκδ. Paris 1929, σσ.254, δερματόδετη ράχη.                                                                                                    45-60
481   [ΑΡΧΑΙΟΦΙΛΟΣ] ΑΡΧΑΙΟΦΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 1927-1947, αφιέρωμα στα είκοσι χρόνια του ομίλου, πρόεδρος Ι. Βασίλης, αντιπρόεδρος Σ. Νάγος, γραμματέας Κ.Τσαντίλας, περιλαμβάνει σύντομα άρθρα και ομιλίες για την 20η επέτειο του ομίλου, εκδ. 1947, σσ. 50.  50-100
482   CHAMBERLAIN SAMUEL, THE NEW ENGLAND IMAGE, λεύκωμα με φωτογραφίες από τοπία, κτήρια, λίμνες και θάλασσες της Νέας Αγγλίας, εκδ. Hasting 1963, σσ. 192, σχήμα 4ο.                                                                                     25-50
483   [LIST HERBERT, HOFMANNSTHAL HUGO VON], ΕΛΛΑΣ-HELLAS, εικονογραφημένο λεύκωμα με πρόσωπα τοπία και μνημεία από ολόκληρη την Ελλάδα, εισαγωγή του Hugo von Hofmannsthal, εκδ. Apeiron 2003, σσ. 162, σχήμα 4ον.  1-…
Βλέπε και: 430, 521, 383, 169

45. ΠΑΛΑΙΟΤΥΠΑ [484-489]
484   ΗΣΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΡΑΙΟΥ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ [μαζί δεμ.] ΣΙΜΜΙΟΥ ΤΟΥ ΡΟΔΙΟΥ, ΩΟΝ, ΠΤΕΡΥΓΙΟΝ, ΠΕΛΕΚΥΣ [μαζί δεμ.] ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΣΙΜΜΙΟΥ ΡΟΔΙΟΥ, ΜΟΣΧΟΥ ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΟΥ, ΒΙΩΝΟΣ ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ, 1612. Λείπει η σελ. τίτλου, σσ. 410+index+26. Νέα βιβλιοδ., σχ. 16ο.    180-280
485   ΘΕΟΓΝΙΔΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΣ, ΓΝΩΜΑΙ ΕΛΕΓΙΑΚΑΙ, ΦΩΚΥΛΙΔΟΥ ΠΟΙΗΜΑ ΝΟΥΘΕΤΙΚΟΝ, ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ, ΣΟΛΩΝΟΣ ΓΝΩΜΑΙ ΕΛΕΓΙΑΚΑΙ (ΓΝΩΜΟΓΡΑΦΟΙ), Genevae, apud I. Vignon, 1620. Κείμενο ελλην. και λατινικό. Σχ. 16ο, νέα βιβλιοδ. όλο δέρμα ξεκολημ., σσ. 267+index. Ξυλόγραφη σελ. τίτλου, με πολλά ξυλόγραφα κοσμήματα.        190-290
486   LA TEBAIDE DI STAZIO, DI SELVAGGIO PORPORA, Piacenza 1770, presso Niccolo Orcesi. Με μία χαρακτική εικόνα στην σελίδα τίτλου. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 448.                                                                                                       70-120
487   ΓΑΖΗΣ Θ., ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ, εκδ. Paris 1529, σσ. 25+50+63+67, κολοβό, βιβλιοδεσία ταλαιπωρημένη.               1-…
488   MARTINEAU DU PLESSIS, METODO PER ISTUDIARE LA GEOGRAFIA TOMO TERZO. Μέθοδος σπουδής της γεωγραφίας τόμος 3ος, εκδ. Venetia 1735, σσ. 432, ιταλική γλώσσα, περιέχει περιγραφές Ασίας, Αφρικής, Αμερικής, σχήμα 12.            1-…
489   IUSTINUS, IUSTINI HISTORIAE PHILIPPICAE, LIBELLUS VARIARUM LECTIONUM, εκδ. Λειψία 1757, σσ.708+Index, δερματόδετη ράχη                                                                                                                                               120-200
Βλέπε και: 56, 57, 34, 563

46. ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΔΙΑΦΟΡΑ [490-495]
490   ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ, ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ, εξάτομο, εκδ. Πάσσαρη 1865, σσ. 877+789+844+751+1000+455+πίναξ ονομάτων, στον πρώτο τόμο χαρακτικό του εκδότη έναντι της σελίδας τίτλου, δερματόδετη ράχη (6)                                               150-300
491   HORNE R.H., THE HISTORY OF NAPOLEON BONAPARTE. New edition by S.R.Townshend Mayer. Illustrated with several hundred designs by Raffet and Horace Vernet. London, G. Routledge 1879, σσ. 522. Εικονογραφημένο με πάμπολλες ξυλογραφίες εντός κειμ. Βιομηχαν. Βιβλιοδ. Εποχής.                                                                                                                    90-140
492   ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΙ, ΚΑΤ’ ΕΚΛΟΓΗΝ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑΙ, «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (η κύρια πραγματεία) +10 μικρότερες, εκδ. Κασδόνης 1889, σσ. 279, δερματόδετη ράχη.              40-80
493   GANTSCHO TZENOFF, DIE ABSTAMMUNG DER BULGAREN UND DIE URHEIMAT DER SLAVEN. EINE HISTORISCH-PHILOLOGISCHE UNTERSUCHUNG UBER DIE GESCHICHTE DER ALTEN THRAKOILLYRIER, SKYTHEN, GOTEN, HUNNEN, KELTEN U.A, εκδ. de Gruyter 1930, σσ. 358.                                                                       30-50
494   ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ + ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΘ΄ ΑΙΩΝΑ Ιδιαιτέρως των διπλωματικών σχέσεων Ελλάδος και Τουρκίας, δύο τόμοι σε ένα, λιθόγραφο κείμενο, εκδ. Λιθογραφείον Πετρή 1931, σσ.126+175, κείμενο κατά τας παραδόσεις του Ν.Μοσχόπουλου 1931-1932, σχ. 4ο.                                                                              90-180
495   SIR ERNEST POOLEY, THE GUILDS OF THE CITY OF LONDON, with eight plates in colour and 19 illustrations in black & white, εκδ. William Collins 1945, σσ. 48, δεμένο ελαφρώς φθαρμένη ράχη.                                            25-35
Βλέπε και: 489, 427, 467, 3, 171, 199, 496, 497, 33, 16, 349, 482, 359, 356, 383, 387, 642
47. ΔΙΚΑΙΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ [496-510]
496   BAUDIER MICHEL, HISTOIRE DU MARESCHAL DE TOIRAS, ensemble une bonne partie du Regne du Roy Louis XIII, εκδ. Paris 1644, σσ. 252+23, χωρίς τους χάρτες, με χαλκογραφίες, φθαρμένο με εξώφυλλα ταλαιπωρημένα.        1-…
497   BARON DE MANSTEIN, MEMOIRS OF RUSSIA, from the year 1727-1744, αγγλική μετάφραση από το γερμανικό πρωτότυπο, περιγράφει τους ρωσοτουρκικούς πολέμους από το 1727-1744, εκδ. London 1773, σσ. 416+index, χωρίς χάρτες και πλάνα, αποκολλημένο εξώφυλλο και φαγωμένο.                                                                                                                                                    1-…
498   ΔΕΓΡΑΒΕΡΑΝΔΟΥ Ι. Μ., ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΡΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΩΝ Η ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΩΝ, μτφ. και εκδ. από τον Αξελό Κωνσταντίνο, εκδ. Ράλλη 1839, σσ. 200, δεμένο ράχη με ελαφρές εκδορές.             60-90
499   ROGRON J.-A., CODE NAPOLEON EXPLIQUE PAR SES MOTIFS, PAR DES EXAMPLES ET PAR LA JURISPRUDENCE, 15ieme Edition entierement refondue, δύο τόμοι, εκδ. Plon 1853, σσ. 3428, δερματόδετη ράχη. (2).       100-200
500   [LOTTO PUBLICO D’ ITALIA], Δέκα αποκόμματα λαχείων του “Lotto Publico del Regno d’ Italia”, Torino 5-11-1863.               40-80
501   Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ, THE BANK OF LONDON (Late the hall of commerce), Ξυλογραφία επχρωματισμένη, 1880 περ., (35Χ25 εκ.)                                                         70-100
502   ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΥΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, εκδ. 1893, σσ. 246, με λογιστικούς πίνακες και παραδείγματα, βιβλιοδεσία με αυτοσχέδιο χάρτινο περικάλλυμα.      80-140
503   [COMMERCIAL UNION-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ], ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ ΤΩ 1861, Πενταετής προπληρωτέα ασφάλισις στο όνομα της Παναγούλας Λεοντοπούλου, επίσημο μεγάλο έγγραφο έντυπο συμπληρωμένο δακτυλόγρφα, φέρει υπογραφή του διευθυντή και χαρτόσημο δέκα λεπτών, πληρωτέο ποσό 10.000 δρχ., Αθήνα 15-12-1922.      40-70
504   [ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ], ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ, δύο εις διπλούν στα ελληνικά και στα γαλλικά, κενά προς συμπλήρωση διάτρηττα επικυρωμένα, 1928 περ.                                                            15-20
505   ΠΕΠΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α., ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ, διάλεξις, εκδ. Δίκαιος 1933, σσ.31.                                                                                                                                        25-35
506   [HUNKE HEINRICH] HANSE. DOWNING STREET UND DEUTSCHLANDS LEBENSRAUM, (οι σχέσεις μεταξύ των οικονομικών δυνάμεων της Βρετανίας και Γερμανίας και ο ζωτικός χώρος της Γερμανίας), εκδ. Berlin 1940, σσ.168, λεύκωμα με πολλές εικόνες, κτηρίων, χάρτες αναδιπλούμενοι, αντίγραφα χειρογράφων, νομίσματα κτλ.                                                     25-40
507   STAUB ALEXANDER, Ο ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΚΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΟΥ, μετφρ. Μεραναίος Λ., εκδ. Ωρίων 1943, σσ. 143.   25-40
508   [ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ], ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ, του Δημοκρατικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, με κείμενα του αρχηγού Γεωργίου Παπανδρέου, εκδ. 1945, σσ. 79, απόδετο με καρφίτσα.                                                          40-60
509   ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΑΛΜΑΝΑΚ 1959. Με πολλές εικόνες, εντός και εκτός κειμένου καθώς και οικονομικούς πίνακες. Επίσης περιέχεται εκτενές «Εγκόλπιον του Σπουδαστού της Α.Σ.Β.Σ» (σελ. 275-495), και «Μελέτες» ποικίλου επιστημονικού ενδιαφέροντος, (σελ. 499-643). Χαρτόδετο, σσ. 650. 45-65
510   ΣΧΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛ., ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ (από του έτους 1821-1938), εκδ. 1979, σσ. 118, με εικόνα του Σχινά στο εσώφυλλο και ενυπόγραφη αφιέρωση του συγγραφέα στον κάτοχο του βιβλίου.                                          40-60
Βλέπε και: 124, 454, 600, 351, 666, 175, 372, 168, 391, 181, 466, 281, 257, 692, 689, 693, 311, 658, 378, 193, 294

48. ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ [511-518]
511   Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ 1896, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ, Καταστήματα «Ακροπόλεως» Β. Γαβριηλίδου, ττ. Α΄ & Β΄ [δεμ. Μαζί], τυπ. της Εστίας, 1896. (φττπ. από τον 1ο τόμο οι σελ. 1-16 και από τον 2ο τόμο οι σελ. 9-20). Σχ. φύλλου μεγάλο, σσ. 358+20.                                                                                  200-400
512   ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΕΛΛΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ και ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΑ και ΤΟΠΙΑ, κείμενα Ηλία Βενέζη, στα γερμανικά, [χ.χ.]. Με 48 φωτογραφίες. Σσ. 20+φωτ.                20-30
513   [ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ] ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜ., ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 17ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΔΕΛΧΙ ΙΝΔΙΑΣ, από 29 Ιουλίου - 3 Αυγούστου 1959. Πολυγραφημένο. Δεμ., σχ. 4ο, σσ. 25+4. 35-60
514   [ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ], Τρία βιβλία: ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ, έκδ. 1968. [μαζί] ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, έκδ. 1990. [μαζί] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ, έκδ. 1990. (3)               10-20
515   ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ, ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΑΣ, έκδ. 1969. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 307+4+4 αναδιπλ. χάρτες.                                                                                                                                      15-20
516   [ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ], ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥΣ. ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ, συντακτική επιτροπή ανάμεσα σ’ άλλους η Π.Σ Δέλτα, Λέων Πτέρης κ.α, περιέχει inter alia, κανονισμό απόκτησης πτυχίου Τοπογράφου, Ράπτου, Διερμηνέως, Αρετής, Τηλεγραφητού, Γραφέως, δύο τεύχη, αριθ. 21 Νοέμβριος 1915, αριθ. 21 Δεκέμβριος 1915, σσ. 325-340+341-372. (2).                                                           25-50
517   ΤΖΕΡΕΣΚΙ ΑΡΘΟΥΡΟΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΠΑΛΗΣ, ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, εκδ. Βιτσικουνάκη 1922, σσ. 86, μέγεθος 12ον.                                                                              50-70
518   ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ, εκδ. Περιηγητική Λέσχη 1939, σσ. 32 [μαζί] ΜΥΚΗΝΑΙ, του αυτού συγγραφέα, εκδ. Περιηγητική Λέσχη 1939, σσ.16. (2).                                                                                                           25-45

49. ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ [519-532]
519   ΛΕΑΝΔΡΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ. Χαλκογραφία, 1697 (29Χ17 εκ.). Με το σχετικό κείμενο σε ξεχωριστό φύλλο.              1-…
520   Η ΗΡΩ, Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΕΑΝΔΡΟΥ. Χαλκογραφία, 1697 (29Χ17 εκ.). μαζί με το σχετικό κειμ. σε ξεχωριστό φύλλο.         1-…
521   [HAMILTON W.]. COLLECTION OF ENGRAVINGS FROM ANCIENT VASES, MOSTLY OF PURE GREEΚ WORKMANSHIP discovered in Sepulchres in the Kingdom of the Two Sicilies but chiefly in the neighbourhood of Naples during the course of the years MDCCLXXXIX and MDCCLXXXX now in the possesion of SIR W. HAMILTON, published by M.W. Tischbein, Director of the Royal Academy of Painting at Naples, 1791-1795. Ττ. 3. Βιβλιοδ. εποχής, σχήμα φύλλου, φθορές. (3) Οι 3 από τους 4 τόμ. (όπως και στον Blackmer 778). Με συνολικά 194 χαλκογραφίες (60+67+67) - γραμμικές αναπαραστάσεις απεικονίσεων αρχαίων αγγείων. Το 1798 στο πλοίο που μετέφερε τα αγγεία της συλλογής Hamilton απωλέσθησαν τα 2/3. Η έκδοση λοιπόν αυτή διασώζει τις εικόνες των αγγείων που χάθηκαν. (3)             1600-3000
522   [SOCIETY OF DILETTANTI] SPECIMENTS OF ANTIENT SCULPTURE, AEGYPTIAN, ETRUSCAN, GREE and ROMAN: DIFFERENT COLLECTION IN GREAT BRITAIN, vol. I & vol. II, London 1809-1835, A΄ έκδοση. Με 133 χαρακτικούς πίνακες τυπωμένους σε σέπια από τους ζωγράφους J. Agar, H. Howard, H. Corbonlo κ.λπ. Λίστα ζωγραφικών πινάκων στον 2ο τόμο. [βλ. Blackmer 1005]. Βιβλιοδ. λινή, σχ. φύλλου, ίχνη υγρασίας. (2)                                                                                                           1600-3000
523   DODWELL E., O NAΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ. ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΡΕΙΠΙΩΝ. Χρωμολιθογραφία, 1819 (25Χ40 εκ.). 80-160
524   DECHARME P., MYTHOLOGIE DE LA GRECE ANTIQUE, εκδ. Garnier-Paris 1886, σσ. 693, με πολλά σχέδια προσώπων και ηρώων της ελληνικής μυθολογίας, δερματόδετο, ράχη και οπισθόφυλλο αποκολλημένο.                    60-100
525   ΤΣΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ 500 ΑΡΙΣΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΟΥΙΛΛΙΕΛΜΟΝ ΣΜΙΘ, εκδ. Παλαμήδης 1890, σσ. 1072.                                   70-150
526   [ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.] ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ. ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, εκδ. Κασδόνης 1891, σσ. 155+16 πίνακες φωτογραφημένων νομισμάτων, με ex libris έγχρωμο «Βασιλικού και Αυτοκρατορικού Οίκου των Λασκάρεων», δερμάτινη ράχη με χρύσωμα.                       60-100
527   [REVUE DES ETUDES ANCIENNES], REVUE DES ETUDES ANCIENNES, LE CONGRES ARCHEOLOGIQUE D’ ATHENES, TOME VII No 2 Avril-Juin 1905, σσ. 24, [μαζί] ANDRE CH, NOTES SUR L’ UNIVERSITE D’ ATHENES, εκδ. Paris 1906, σσ. 12. (2).            20-40
528   REICHHOLD UND FURTWANGLER A., GRIECHISCHE VASENMALEREI, Munchen 1910. Άδετο, σχ. φύλλου, σσ. 113.            35-70
529   [ΣΑΛΑΜΙΝΑ] RADOS CONSTANTIN, LA BATAILLE DE SALAMINE, Paris, Fontemoing, 1915, σσ. 433. Με ολοσέλιδους και αναδιπλ. χάρτες, και γλωσσάρι. Δερμ. καλλιτεχν. βιβλιοδ. και 1 εικ. της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας από πίνακα του Βολονάκη. (Διδακτ. Διατριβή).           65-120
530   ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ. Μετάφρασις Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. Επιμέλεια Στεφ. Στεφάνου - Κ. Στεργιόπουλου, χχ. (1937), σσ. 32+488. Με εικ. εκτός κειμ. και αναδιπλ. έγχρωμους ιστορικούς χάρτες. Καλλιτεχν. δερμ. βιβλιοδ.                      65-90
531   ΧΙΛΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Ε., Η ΟΜΗΡΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑ, εκδ. Σιδέρη-Βερανζέρου 1947, σσ. 240, απόδετο.                                                                                                                     40-60
532   [ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ], THE SEARCH FOR ALEXANDER THE GREAT. AN EXHIBITION, λεύκωμα με κείμενα και τεχνουργήματα σχετικά με τον Μέγα Αλέξανδρο, εκδ. The Greek Ministry of Culture and Sciences, and New York Graphic Society 1981, σσ. 192.  50-80
Βλέπε και: 399, 19, 518, 439, 59, 356, 481, 307, 301

50. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ [533-544]
533   NATALIS DE WAILLY, GEOFFROI DE VILLE - HARDOUIN CONQUETE DE CONSTANTINOPLE AVEC LA CONTINUATION DE HENRI DE VALENCIENNES, texte original, accompagne d’ une traduction Firmin Didot, Paris 1874 seconde edition, με εικ. εκτός κειμένου και αναδιπλούμενους χάρτες και μια ολοσελ. χρωμολιθογραφία ως προμετωπίδα, σσ. 616 + 23. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες, φθαρμένη. Βιβλιόσημο του Trinity College, Cambridge.                                                                                            130-260
534   ΠΑΣΠΑΤΗΣ Α. Γ., ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ, ΜΕΤΑ ΠΛΕΙΣΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ, εκδ. Κωνσταντινούπολις (Κορομηλάς) 1877, σσ. 415, δερματόδετο.                                                                           90-160
535   Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΤΤΙΛΑΣ ΤΩΝ ΟΥΝΩΝ. Χρωμολιθογραφία Rossetti. Προσωπογραφία του Αττίλα έφιππου να δίνει το πρόσταγμα στη μάχη. (11Χ19 εκ.), 1880 περ.                                                                                                            40-60
536   [ΑΧΑΪΑ] LA BARONNE DIANE DE GULDENCRONE NEE DE GOBINEAU, L’ ACHAIE FEODALE, ETUDE SUR LE MOYEN AGE EN GRECE (1205-1456), εκδ. Leroux 1886, σσ.388, με πίνακες τίτλων ευγενείας της φραγκοκρατούμενης Αχαϊας, δερματόδετη ράχη, η ράχη μερικώς αποκολλημένη.                                                                                                         90-180
537   ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ Η ΕΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ, μελέτη ιστορική, εκδ. 1899, σσ. 276, δερματόδετη ράχη.                                                                                                                   50-80
538   ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡ., ΟΙ ΧΑΛΚΟΚΟΛΔΥΛΑΙ, ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ, εκδ. Εστία 1926, σσ. 284, με πολλές εικόνες και γενεαλογικό δένδρο της οικογένειας Χαλκοκονδύλη, δερματόδετη ράχη.                     100-150
539   ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡ., ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΛΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ Α΄, εκδ. Τιλπέρογλου 1939, σσ. 71.                                    40-70
 540  ΚΥΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Ο ΕΛΛΗΝ, Εκδ. Αετός, 1947, 2 τόμοι δεμ. μαζί, σσ. 242+273. Τα διακοσμητικά κεφαλαία γράμματα είναι του καλλιτέχνη Γιάννη Μόραλη. Με πολλές φωτογρ. και εικ. εκτός κειμ. Κόκκινη καλλιτεχν. βιβλιοδ. με χρυσή ράχη, σχ. 4ο.       70-140
541   HADJINIKOLAOU-MARAVA ANNE, RECHERCHES SUR LA VIE DES ESCLAVES DANS LE MONDE BYZANTIN, εκδ. 1950, σσ. 124, λινόδετο.                                                                                                                                  30-45
542   ΔΟΥΚΑΣ-ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ-ΣΦΡΑΝΤΖΗΣ-ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗΣ, ΠΕΡΙ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (1453), ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ μετά προλόγου και βιογραφικών μελετημάτων περί των τεσσάρων ιστοριογράφων, υπό Νικολάου Β. Τωμαδάκη, εκδ. Μυρτίδης 1953, σσ. 236, δερματόδετη ράχη.                                                                          35-70
543   DIEHL CHARLES, ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ (Ιστορία του Βυζαντίου), βραβείο Γαλλικής Ακαδημίας, μτφ Βουρδούμπα Στέλλα, δίτομο, εκδ. Μπεργαδή 1969 σσ. 715 (2).                                                                                                    30-50
544   EVANS HELEN, WIXOM WILLIAM, THE GLORY OF BYZANTIUM, ART AND CULTURE OF THE MIDDLE BYZANTINE ERA A.D. 843-1261, λεύκωμα με φωτογραφίες από την ζωή και τέχνη του Βυζαντίου μεταξύ 843-1261, εκδ. The Metropolitan Museum of Art, New York 1997, σσ. 574.                                                                                                                           45-90
Βλέπε και: 121, 557, 41, 301

51. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ [545-554]
545   ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, THE CRETAN PAINTER THEOPHANIS, the final phase of his art in the wall-paintings of THE HOLY MONASTERY OF STAVRONIKITA, published by the Holy Monastery of Stavronikita, Mount Athos, 1986. Εικονογραφημένο λεύκωμα με 223 έγχρωμες εικόνες. Σχ. 4ο μεγάλο, πανόδετο.                                                                        30-60
546   ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ. Στο κάτω πλαίσιο: Ο Ιουστινιανός και οι υπουργοί του. Λιθογραφία, 1830 περ.                                                                                 40-60
547   ΤΟΥΡΚΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ. Με χαρακτηριστική ενδυμασία, σπαθί και τσεκούρι. Λιθογραφία 1850 περ. (18Χ27 εκ.)   30-60
548   WULFF OSKAR, ALTCHRISTLICHE UND BYZANTINISCHE KUNST, Berlin, Verlag, 1914, 2 ττ., σσ. 630. Εικονογραφημ. Με εικ. εντός και εκτός κειμ. Σχ. 4ο, λινόδετο. Λείπουν εικόνες.                                                                       25-35
549   ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Δ., ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ, με πολλές φωτογραφίες από αγιογραφίες, εκδ. Ράλλης 1926, σσ. 192 [μαζί] ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Δ., ΤΡΙΑΝΤΑΠΕΝΤΕ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ, με εικόνες από τους ναούς και θέματα από την αγιογράφηση των ναών, εκδ. Εστία 1933, σσ.29, ράχη δερματόδετη.           60-90
550   ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜ., ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ, 1935, σσ. 242. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής με χρύσωμα.         40-70
551   ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γ. Μ., ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΝΑ, ΤΟΜΟΣ 1ος εικόνες, άλμπουμ με φωτογραφίες από βυζαντινά έργα τέχνης στη Μονή Σινά, 238 έγχρωμες και μαυρόασπρες φωτογραφίες, εκδ. Institut Francais d’ Athenes 1956, χασ. 50-80
552   [ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ], ΑΙ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑΙ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ, εκδ. Βενετία 1966, σσ. 158 + 124 (πίνακες), με κείμενο στα ελληνικά και γαλλικά, και πλήθος εικόνων με θέματα του βιβλίου, σχήμα 4ο.                                                                            35-50
553   BANCA, BYZANTINE ART IN THE COLLECTIONS OF THE USSR, άλμπουμ με αντικείμενα και έργα τέχνης του βυζαντίου σε συλλογές της ΕΣΣΔ, 300 εκθέματα φωτογραφημένα έγχρωμα και μαυρόασπρα, εκδ. Leningrad-Moscow 1966, σσ. 390, δεμένο.  50-100
554   [RUNCIMAN-KONTOGLOU], ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ, THE SURVIVAL OF BYZANTINE SACRED ART, άλμπουμ με φωτογραφίες αντικειμένων και πινάκων βυζαντινής ιερής τέχνης, 99 φωτογραφίες με σχολιασμό, εκδ. The Private Bank & Trust Company Limited 1996, χασ.                                                                                                                                                50-100
Βλέπε και: 416, 544, 45, 216

53. ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ – ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ – ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ [555-560]
555   [ΡΟΣΚΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ], ΒΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟ ΜΕΔΙΚΩΝ, μετάφραση από το αγγλικό πρωτότυπο του Παρμενίδη Χ.Α, εκδ. [1857], σσ. 446, λείπει η σελίδα τίτλου.                                                                                   20-40
556   ΣΑΘΑΣ Ν., ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΕΜΙΟΥ Β΄ (1572-1594), εκδ. Κτενά 1870, σσ. 218.     70-140
557   ΜΙΛΛΕΡ ΟΥΙΛΛΙΑΜ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ (1204-1566), τόμος Α΄ και Β΄, εκδ. Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία 1909, σσ.483+493, με πολλές εικόνες, δερματόδετη ράχη. (2).                                                    90-140
558   ΜΙΛΛΕΡ ΟΥΙΛΛΙΑΜ, Η ΕΛΛΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ, ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΙ ΣΥΛΛΕΧΘΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΣΑΙ ΕΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΥΠΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΥ, αποτελείται από 17 μονογραφίες του συγγραφέα για αυτές τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας, εκδ. Φοίνιξ 1927, σσ.41+40+35+24+43+44+64+23+31+36+39+26+32+19+11+27+14, δερματόδετη ράχη.                                                                                                                 90-180
559   ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Β., Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΝ (1715-1821), εκδ. 1939, σσ. 304, δερματόδετη ράχη.                                                                                                               50-100
560   MILLER WILLIAM, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1204-1566), μετφρ. από το αγγλικό πρωτότυπο με εισαγωγή και σημειώσεις από τον Άγγελο Φουριώτη, εκδ. Ελληνικά Γράμματα 1960, σσ.74, λείπει το εξώφυλλο.          25-30
Βλέπε και: 14, 538, 73

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου