Αναζήτηση / Search

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

110η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (2/3)110η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (2/3)


21. ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ [277-289]

277      SILVESTRE ARMAND,         LE NU AU LOUVRE, edit. E. Bernard, Paris 1891. (Από την βιβλιοθήκη του Π. Καρολίδη). Πλούσια εικονογραφημένη έκδοση, εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής, φθορές στη ράχη, χ.α.σ.           35-70
278      [ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ] RIEGER J. - CARTOT P., CALCUL DES CONSTRUCTION HYPERSTATIQUES, application d'une methode tres simple CADRES ET PORTIQUES EN CIMENT ARME, preface A. Mesnager, Paris 1927-1931-1936. Τρείς τόμοι με πάμπολλες εξισώσεις και μαθηματικά σχεδιαγράμματα. (3) 40-60
279      ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ Θ., ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ, εκδ. Σπ. Γ. Γικολόπουλου, 1945. Σσ. 27.         20-40
280      [ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ] ARΗΙTEKTURA, τέσσερα τεύχη του 1946, αρ.13-18. Πλούσια ασπρόμαυρη εικονογράφηση. (4)     40-60
281      [ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ - Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΡΩΜΑΝΤΙΣΜΟΥ]         ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡ­ΓΩΝ ΤΟΥ ΔΕΛΑΚΡΟΥΑ, χειρόγραφο τετράδιο με επικολλημένες ασπρόμαυρες εικόνες, [χ.α.σ.], μπλε εξώφυλλο, εγράφη το 1955. Διαστάσεις [19,5x15].   20-30
282      [ΜΟΥΡΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓ.-ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ] MOURELOS G.,     GOUNARO, Artistes Grecs Contemoporains, 1957. Σσ. 39+32 ολοσέλιδες εικόνες έργων του Γουναρόπουλου.            20-30
283      [LAVAGNINI BRUNO]         AYCONIA. ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΙΤΑΛΙΑΝ (1900-1950) επιμέλεια Bruno Lavagnini (επίτιμου Προέδρου του Ιταλικού Ινστιτούτου Αθηνών), εκδ. Ιταλικού Ινστιτούτου, 1961. Εικόνες εκτός κειμένου. Σσ. 411.            30-45
284      ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ ΦΩΤ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, αρχιτεκτονικής και διακοσμητικής, 1821-1941, τόμος Α' & Β', εκδ. "Ελληνικό Βιβλίο", [1962]. Με εικόνες εκτός κειμένου. (2)   35-60
285      [ΝΙΚΟΛΑΣ]   Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ, έκδοσις Σ.Ι. Τζιρόπουλου, 1962. Με σύντομο βιογραφικό του καλλιτέχνη και πλήθος εικόνων έργων του. Σσ. 89.   60-90
286      [ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ] GARAS KLARA,   MUSEE DES BEAUX-ARTS DE BUDAPEST, PEINTURES CHOISIES GALERIE DES MAITRES ANCIENS, edit. Corvina, Budapest 1967. Πλούσια         έγχρωμη εικονογράφηση. Σχ. 4ο, λινόδετο με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 22+64 ολοσέλιδες εικόνες.  30-50
287      ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ.,        ΕΝΘΥΜΙΟΝ ΠΟΙΟΥΜΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ (περί ζωγραφικής, ποίησης, αισθητικής του καλλιτέχνη, μοντέρνα τέχνη και αρχαία ελληνική, τέχνη και άνθρωπος, τέχνη και κριτική κ.λπ.), έκδ. 1971. Με αφιέρωση του σ. Χαρτόδετο, ελαφρώς λεκιασμένο εξώφυλλο, 25-35
288      ΔΟΥΚΑΚΟΣ (=ΔΟΥΚΑΣ) ΜΙΧΑΗΛ,          ΠΕΡΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ, Μορφές και Χαλάσματα, Μινωική Κρήτη, Πελοπόννησος Λακωνική, έκδ. 1975. Με την υπογραφή του σ. Χαρτόδετο, σσ. 160.         15-25
289      RAMAGE H. NANCY - RAMAGE ANDREW,         ΡΩΜΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΜΥΛΟ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, μτφρ. Χρ. Ιωακειμίδου, επιμέλεια Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, εκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων και Περιοδικών, Θεσσαλονίκη 2000. Πλούσια εικονογραφημένο. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 369.       25-45
Βλέπε και: 405, 169, 212, 136, 532

22. ΜΟΥΣΙΚΗ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ [290-319]
290      ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, [1840-1850 περ.] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ. Γραφέας: ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙ­ΚΟ­ΛΑΟΣ εκ ΛΗΜΝΟΥ, [χ.χ., 1840-1850 περ.]. Περιέχονται τα ανέκδοτα Χερουβικά: σελ. 122 "Χερουβικά" μελοποιηθέντα παρά ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ, σελ. 162 "Χερουβικά" ΠΕΤΡΟΥ ΕΦΕΣΙΟΥ, σελ. 212 "Άξιον Εστί" παρά ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ (ήχος βαρύς). Διακοσμημένα με πρωτογράμματα, σύνολο σελίδων 255. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη κόκκινη.    150-220
291      [ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ]      81 χειρόγραφα φύλλα, δίχρωμα, μαύρο - κόκκινο μελάνι, [1840 περ.] με την ένδειξη “1875 Γεω. Λογοθέτης”. Βιβλιοδ. εποχής, φθαρμένη. (81)  150-300
292      [ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΟΝ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ.     "Το παρόν ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΟΝ εγράφη δια χειρός εμού Διονυσίου Ιεροδιακόνου Ποταμιάνου τω 1855, Νοέμβριος - Φεβρουάριος. Μαύρο κόκκινο μελάνι. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 335.       200-400
293      [ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΡΙΩΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ - (ΓΑΛΑΤΑΣ)], Δοξαστάριον Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου: περιέχον τα Δοξαστικά αυτών μετά των ιδιομέλων και τινών προσομοίων, νεκρωσίμων             Δοξαστικών, των ένδεκα εωθινών και των αργών ιδιομέλων.... Εν Γαλατά τη 18 Αυγούστου 1858, εκδότης Νικόλαος Γεωργίου Πρωτοψάλτης Σμύρνης. Λείπει η σελ. τίτλου και ο πρόλογος. Με κατάλογο συνδρομητών 24 σελίδες. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 423.    40-80
294      [ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ - ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ] ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΝΕΟΝ ΑΡΓΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΝ, μελοποιηθέν παρά Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου, θεωρηθέν και ακριβώς επιδιορθωθέν παρά Ιωάννου Πρωτοψάλτου, εν Κωνσταντινουπόλει, τυπ. Δηβητζιάν 1877. Με κατάλογο συνδρομητών Κωνσταντινούπολης. Ταλαιπωρημένες οι πρώτες σελίδες. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 560.        60-80
295      ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν.,           ΝΕΩΤΑΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ τονισθέν το πρώτον υπό Πέτρου του Πελοποννησίου, επεξεργασθέν και αναλυθέν υπό Ζ. Ζαφειρόπουλου, περιέχον: Τα Κεκραγάρια, τα Αναστάσιμα του Εσπερινού, Όρθρου και Λειτουργίας..., εκδ. Ν. Μιχαλόπουλος, 1895. Δεμ.,           40-80
296      [ΚΟΣΜΑΣ Ο ΕΚ ΜΑΔΥΤΩΝ, Μητροπολίτης Πελαγωνίας], ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ, περιέχων μουσικά έργα, τεύχος πρώτον, τυπ. Σπυρίδωνος Κουσουλίνου, 1897. Σύντομη πρακτική και θε­ωρητική διδασκαλία της μουσικής τέχνης. Χαρτόδετο, επηρεασμένο από υγρασία, σσ. 72.    30-60
297      [ΙΕΡΟΝ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ]         ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ [1900 περ.]. Περιλαμβάνει: Αναξαντάρια,  μαθήματα ψαλτικής εις την οκτώηχον, πολυέλεον Λαμπαδαρίου κ.λπ. Περιεχόμενα στην εσωτερική σελίδα του εξωφύλλου. Λείπουν 28 σελίδες (από 200 έως 229). Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές, σσ. 427.        80-100
298      [ΠΟΥΤΣΙΝΙ - ΤΟΣΚΑ]          Αφίσα Λυρικής Σκηνής "Tosca by G. Puccini", 1900, σχέδιο του Hohenstein. [Μαζί] "Η Καθημερινή Επτά Ημέρες", 4 Απριλίου 1999, Αφιέρωμα - Ελληνικό Μελόδραμα. Πολλές φωτ. εποχής, μεταξύ των άλλων το κτίριο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το "Ολύμπια" όπως ήταν στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του. (2)    35-45
299      ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩ. Θ.,      ΑΓΙΟΠΟΛΙΤΗΣ ήτοι Δοξαστικά, τροπάρια, ιδιόμελα, προσόμοια, καθίσματα, απολυτίκια και εξαποστειλάρια αδόμενα εν ταις μνήμαις των εορταζομένων Αγίων, ως και εν ταις Δεσποτικαίς και Θεομητορικαίς εορταίς, εκδ. Σπ. Κουσουλίνου, 1903. Δεμ., σσ. 496.          50-80
300      ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΙΩΑΝ.,      ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΝΕΟΝ ΑΡΓΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΝ, μελοποιηθέν υπό Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου και Ιωάννου Πρωτοψάλτου, εν Κωνσταντινουπόλει εκ του Πατριαρχικού τυπογραφείου 1905. Με φθορές οι 10 πρώτες σελίδες. [δεμ. μαζί] ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΤΑΒΑΣΙΩΝ του όλου ενιαυτού αργόν τε και σύντομον, Δ. Ιωάννου Πρωτοψάλτου, εν Κωνσταντινουπόλει εκ του Πατριαρχικού τυπογραφείου 1912. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 609+512.   80-160
301      [ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ]    του Ν. Α. Κόκκινου. Περιλαμβάνει μία σελίδα "Εθνικός Ύμνος" δια μανδολίνον, όπου έχει και στρογγυλή σφραγίδα "Λαϊκή Μανδολινάτα"  Γ. Τυρταίου, 1910 . Εν συνεχεία μία σελίδα υπό τον τίτλο "Αμυγδαλιά" μία "Ρωμαντικό Βαλς" και μία ακόμη χωρίς τίτλο.         1-...
302      [ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ]        Είκοσι έξι παρτιτούρες (τρεις ξένες) των μουσικών: Παπαϊωάννου, Γιαννίδη, Ολανδέτου, Ιακωβίδη, Μουζάκη, κ.ά., εκδότες: Γαϊτάνος, Σακελαρίδης, Χρηστίδης Σ. (με λιθογραφία του), Ράλλης (Σμύρνη), Χρηστίδης Σ. (Κωνσταντινούπολη), Λύρα (Αλεξάνδρεια), Κωνσταντινίδης, Χαρικιόπουλος, Βελούδιος κ.ά. Τα τραγούδια: "Τρελή Αγάπη", "Στα Ξένα", "Ο Λύγκος", "Γιολάντα", "Απόψε θα έρθω", "Να το πάρης το κορίτσι", "Το Γελεκάκι", "Αλεξανδρινά τραγούδια", "Αγάπη μου", κ.ά. Περιόδου 1920-1950. (26)     50-80
303      [ΑΤΤΙΚ - 62 ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ - ΤΑΓΚΟ] Εξήντα δύο ευρωπαϊκά ταγκό, εξ αυτών 15 στα ελληνικά κυρίως από τον Αττίκ, με ωραία λιθόγραφα εξώφυλλα. Αττίκ: "Τρελό τραγούδι", "Φεγγαράκι", "Είδα τα μάτια".  Βώττη Α.: "Παπαγάλος". Δ. Δραγάτση, Σακελλαρίδη, κ.λπ. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σχ. φύλλου. (62)            80-130
304      [ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ]       Τρίτος τόμος: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ του Πελοποννησίου, [1920 περ.]. Η σελ. 570 επιδιορθωμένη, επηρεάζεται το κείμενο. Περιλαμβάνει κατάλογο φιλομουσών συνδρομητών και λίστα περιεχομένων. Σσ. 570. [δεμ. μαζί] Χειρόγραφο του 20ου αιώνα "ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ" Μισαήλ Μισαηλίδου (διασκευή Ηλία Δ. Λεωτσάκου) και άλλα σχετικά. Σσ. 84. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη    50-70
305      ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜ.,      ΝΕΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ, περιέχουσα ανέκδοτα μουσικά μαθήματα πάσης εκκλησιαστικής ακολουθίας και αρμονικά τινά τοιαύτα, Σάμος Βαθύ -        Ιερουσαλήμ 1921. Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές στην ράχη, σσ. 4+169-533.    40-80
306      ΣΤΑΘΕΡΟΣ Ν.,          Παρτιτούρα: "ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΟΝ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟΝ ΓΙΑ ΜΠΑΝΤΑ" (μετά σαλπίγγων και τυμπάνων), εκδ. Μ.Κ. Κωνσταντινίδου, 1929. Ο σ. ήταν αρχιμουσικός της Μουσικής Φρουράς Αθηνών. Σχ. 4ο πλάγιο, σσ. 12.          35-50
307      ΚΟΥΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΔΗΜ.,     ΤΑ ΜΥΡΟΠΝΟΑ ΑΝΘΗ, περιέχοντα πάντα τα μαθήματα του τε εσπερινού, όρθρου και λειτουργίας, τόμος 1ος και 2ος δεμ. μαζί, εν Πάτραις 1929. Με εκτενή κατάλογο συνδρομητών. Δερματόδετο, σσ. 140+302.   60-100
308      [ΚΟΥΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΔΗΜ.], ΤΑ ΜΥΡΟΠΝΟΑ ΑΝΘΗ της Ιεράς Εκκλησιαστικής Υμνωδίας του όλου ενιαυτού, εκδοθέντα υπό Δημητρίου Σ. Κουτσαρδάκη πρώην Πρωτοψάλτου Πατρών, τόμος 3, περιέχων τα μαθήματα της Λειτουργίας, εν Πάτραις 1929. Με την υπογραφή του σ. Ταλαιπωρημένη σελ. τίτλου. Δερματόδετο, σσ. 381.           40-80
309      [ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ κυρίως και ΞΕΝΕΣ, 1930-1950 περ.], Εβδομήντα οκτώ περίπου παρτιτούρες με λιθόγραφα εξώφυλλα των: Γούναρη, Γιαννίδη, Χαιρόπουλου, Ιακωβίδη, Βέλλα, Πωλ Νενστέλ, Γαϊτάνου, Βλαχόπουλου, Κωνσταντινίδη, κ.ά.. (78)       70-140
310      [ΑΤΤΙΚ - ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΑΦΙΕΡΩΣΗ 1932 - 70 ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ]   Εβδομήντα ευρωπαϊκές και ελληνικές παρτιτούρες δεμένες σε έναν τόμο, περιόδου 1930 περ. με λίστα περιεχομένων στην αρχή του τόμου. Μεταξύ αυτών: αρ. 66, εκδόσεις Αττίκ, με χειρόγραφη αφιέρωση του ιδίου, 24/6/1932, Μανώλη Καλομοίρη "Πόσο πάει το φιλί" Χιώτικο, Ν. Λάβδα "Παντρεύουν την αγάπη μου", Σακελλαρίδου Θ. "Ο Μαγεμένος", Γρ. Κωνσταντινίδη "Μια γυναίκα πέρασε", κ.λπ. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σχ. φύλλου. (70) 220-250
311      ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩ.Θ.,       ΑΠΑΝΤΑ, τόμος Ε' ΑΓΙΟΠΟΛΙΤΗΣ, εκδόται: Νικ. Περάτης - Σπ. Καψάσκης, τυπ. Ρούτση, 1932. Χαρτόδετο, μικρή φθορά στο άνω τμήμα της σελ. τίτλου, δεν επηρεάζει το κείμενο, σσ. 198+1.            40-60
312      [ΜΟΤΣΑΡΤ - ΠΟΥΤΣΙΝΙ - ΜΙΣΣΙΡ]             "Ύμνος των φίλων της Ακτής" παρτιτούρα και πρόγραμμα της συναυλίας στο θέατρο Αλίκη, 1935. Μουσική  Ερ. Μισσίρ, στίχοι Σ. Παναγιωτοπούλου [μαζί] W.A. Mozart, συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ωδείου Αθηνών στο Θέατρο Ολύμπια 1941, δίφυλλο με λεκέ υγρασίας.  [μαζί] G. Puccini "Turandot", παρτιτούρα, 1926 με  έγχρωμη λιθογραφία στο εξώφυλλο του Brunellescki, σσ. 4. (3)            30-50
313      [BERLIN IRVIN - GEORGE GERSHWIN]    "AMERICAN OPERETTA", A. Drake, J. Paige, Olga San Juan ("Putting on the Ritz", "How Deep is the Ocean", "I got plenty of Nothing", κ.λπ.). [μαζί] "GREAT ARTISTS" Puccini, Debussy, Corelli ("La Boheme", "En Bateau", κ.ά.). Ειδικοί υπερμεγέθεις δίσκοι βινυλίου 33 1/3 στροφών, (transcription disc) διαμέτρου 40 εκατοστών. Και οι δύο έκδοση του Office of International Information, Voice of America, U.S.A. Κωδικοί: 2ND7-MM-6458, 6457, DS-967, 966. [χ.χ., 1930-1960 περ.]. (2) 80-160
314      DUMESNIL RENE,    HISTOIRE ILLUSTREE DE LA MUSIQUE, editions d'histoire et d'art, Libr. Plon, Paris [1948]. Πλήθος εικόνων εντός και εκτός κειμένου. (Τμήμα πρώτο: Le Monde Antique - Le Moyen Age - La Naissance de l'Armonie, τμήμα δεύτερο: L''Age Classique). Δεμ., σσ. 230.         1-...
315      ΕΠΤΑ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ,        Των: Τζ. Μακούλη, Τ. Μαρούδα, Τζ. Βάνου, Μάγιας Μελάγια, Σωτ. Παναγόπουλου, δεκαετίας 1950. (7)      40-50
316      [ΕΘΝΙΚΟΝ ΩΔΕΙΟΝ]           Τριάντα τρία τεύχη (Μ. Καλομοίρης, κ.ά.) ΔΕΛΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ: 1950-1978 (28 τεύχη), 1981-1982 (1), 1982-1983 (1), 1985-1986 (1), 1990-1991 (1), 1993-1993 (1). Σύνολο (33) τεύχη.            100-200
317      ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ,    ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ, πρόλογοι: Σοφίας Σπανούδη, Μάριου Βαρβόγλη, Μανώλη Καλομοίρη, εκδ. "Μουσικά Χρονικά", [χ.χ.]. Σσ. 83.  25-35
318      ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ Ν.Ι., "Ο ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ", 1965. Με πίνακα περιεχομένων (Εξαποστειλάρια, Αναστάσιμοι, Δύναμις, Πολυέλεος...). Πολυγραφημένο, άδετο, σσ. 226.   1-...
319      [ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ]         ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΞΕΝΑΚΗ, Αθήνα 14-21 Σεπτεμβρίου 1975, πρόγραμμα εκδηλώσεων. Πρόλογος Γιάννη Γ. Παπαϊωάννου. Δίγλωσση έκδοση, ελληνικά - γαλλικά. Σχ. πλάγιο τέταρτο, σσ. 33.       15-25
Βλέπε και: 177, 499

23. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ [320-354]
320      "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ"          Ήτοι Συλλογή Διατριβών Πρωτοτύπων και μεταφραζόμενων εκ των αρίστων περιοδικών συγγραμμάτων παρά των κκ. Φιλίππου Ιωάννου, Γ. Βέλιου, Π. Αργυρόπουλου, Α.Ρ. Ραγκαβή, Ν. Λεβαδέως και Κ. Παπαρρηγόπουλου. Τόμος Β', φυλλάδιον Α' του Α' έτους, 1840. Βιβλιοδ. τέχνης, σσ. 420.  90-150
321      "ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΙΣΙΣ       Έτος πρώτον, εν Παρισίοις 1869-1872, τεύχη 1ον-12ον,  Α' έτος και τμήμα του Β' έτους. Πλούσια εικονογράφηση, πλήθος χαρακτικών εικόνων. Φθορές εντός κειμένου. Σχ. φύλλου, Δεμ., σσ.  356+273 περ.  100-200
322      "ΕΣΤΙΑ"           Περιοδικό. Δεκαέξι τόμοι, περιόδου 1876-1892 (λείπει το έτος 1888). Γράφουν: Α. Βυζάντιος, Α. Βαλαωρίτης, Α. Βλάχος, Ε. Σίμος, Κ. Παπαρρηγόπουλος, Γ. Τυπάλδος, Ι. Σούτσος, Α. Παράσχος, Α. Τομπάζης, Α. Βερναρδάκης κ.ά. Βιβλιοδ. εποχής, με φθορές. (16)         260-400
323      "ΕΣΤΙΑ",          Περιοδικό, εκδίδοται κατά Κυριακήν, τόμος τρίτος & τέταρτος 1877 (1 Ιανουαρίου - 25 Δεκεμβρίου), τα τεύχη 53-104, τυπ. Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Μαύρη βιβλιοδ., δερμάτινη ράχη, σσ. 830.            80-160
324      "ΕΣΤΙΑ",          εκδίδοται κατά Κυριακήν, τα τεύχη 159-209, από 14 Ιανουαρίου 1879 έως και  30 Δεκεμβρίου 1879, τυπ. Κορίννης. Μαύρη βιβλιοδ., δερμάτινη ράχη, σσ. 832.     50-100
325      "ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ"      Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον κατά Κυριακήν, από αριθ. φύλλου 262, Ιανουάριος 1882 έως και αριθ. φύλλου 470, Δεκέμβριος 1885. Με θέματα: Φιλολογικά, Επιστημονικά, Καλλιτεχνικά, Χρηματιστήρια Αθηνών - Κωνσταντινουπόλεως κ.λπ. (Αρθρα: Δροσίνη Γ. "Η Φωτογραφία" αριθ. φύλλου 413, Βλάχου Α. "Εθνικόν Θέατρον αριθ. φύλλου 470 κ.ά.). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. [πολλαπλές αριθμήσεις].        120-180
326      "ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ",       εκδιδόμενη κατά Κυριακή, τόμος Α', έτος 1888-1889, τυπ. της "Ακροπόλεως", 1889. Συντάκται: Αριστείδης Ν. Παναγιωτίδης & Κωνστ. Ι. Πρασσάς. Συνεργάτες: Π. Παναγιωτίδου, Μιχ. Γιαννουκάκης, Ανδρ. Λασκαράτος, Ι. Μαράντος, Αντ. Μάτεσις, Στεφ. Ξένος, Κ. Παπαρρηγόπουλος, Αλεξ. Φιλαδελφεύς, Δημ. Κορομηλάς, Δ. Μωραϊτίδης κ.ά. Σχ. 4ο, βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 832.   80-140
327      "ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ",         ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ, έτος Α', αριθ. 4, 1919, διευθυντής Ι. Λ. Σπετσιώτης. Σσ. 297-365.          25-35
328      "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ",         διευθυντής Γ. Θ. Καρπετόπουλος, εκδίδεται κατά δεκαπενθήμερον, έτος Α', τεύχος 7ον, 1924. Σσ. 177-200.          20-25
329      “ZEITSCHRIFT FUR SLAVISCHE PHILOLOGIE”,             74 ΤΟΜΟΙ (1925-1991), Έκδοση: CARL WINTER UNIVERSITATVERLAG, Heidelberg. Καλή κατάσταση. (74)       200-500
330      "SUDOST FORSCHUNGEN",           39 ΤΟΜΟΙ, 1936-1989, Im Auftrag Sudostinstituts Munchen (Munich), Internationale Zeitschrift, Kultur und Landeskunde Sudosteuropas. South Europe.Έκδοση: Oldenbourg Verlag, Munchen. Λείπουν οι τόμοι: II-VIII (1937-1947), XIII (1954), XIV (1955) Halbband 2, XVI (1957) Halbband 2, XVII (1958), XXX (1971)]. (39)       80-250
331      "ΘΕΑΤΗΣ".     Εβδομαδιαία Εικονογραφημένη Επιθεώρησις, διευθυντής - ιδιοκτήτης Γερ. Πετροβίκης, Μάιος-Αύγουστος 1938, έτος 14ον. Συνεργάτες: Φώτος Γιοφύλλης, Κίμων Μαυρίδης, Κ. Μελάς, Ν. Χάγερ Μπουφίδης, Μαρία Παπαχρισοστόμου... Πολλές διαφημίσεις εποχής. Μικρές φθορές στις πρώτες σελίδες. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. [πολλαπλές αριθμίσεις σελίδων].          40-60
332      "ΕΒΔΟΜΑΣ", περιοδικό ποικίλης ύλης, επτά τεύχη, περιόδου 1938-1940. Με χρωμολιθόγραφα εξώφυλλα Ασπιώτη-Έλκα. Σχ. 4ο. (7)     40-60
333      ΔΟΞΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ,   ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ... (μυθιστόρημα), εκδ. "Τα Χρονικά", 1938. Λινή βιβλιοδ., σσ. 224.        20-30
334      [ΤΖΟΝΣΟΝ. - MERREL - ΤΖΑΚ ΛΟΝΤΟΝ]           ΡΟΜΑΝΤΣΟ, εβδομαδιαίο περιοδικό, ιδιοκτησία - διεύθυνσις Ν. Θεοφανίδη & Σπ. Λαμπαδαρίδη, 25 Νοεμβρίου 1938, έτος Ε', αρ. 211. Περιεχόμενα: "Μέσα στον έρωτα και τον πόνο" νουβέλα του Αλ. Τζόνσον, "Μάρβελ" ρομάντσο ης Μέρελ, "Η Τραγωδία μιας Θεατρίνας" Τζακ Λόντον. Έγχρωμο εξώφυλλο Ασπιώτη-Έλκα, χαρτόδετο, σσ. 128.  15-20
335      [ΠΕΝΤΛΕΡ Μ. - MERREL - Ν. ΝΟΡΤΟΝ]   ΡΟΜΑΝΤΣΟ, εβδομαδιαίο περιοδικό, ιδιοκτησία - διεύθυνσις Ν. Θεοφανίδη & Σπ. Λαμπαδαρίδη, 18 Νοεμβρίου 1938, έτος Ε', αρ. 210. Περιεχόμενα: "Μία ιδεώδης Σύζυγος" νουβέλα της Μάργκ Πέντλερ, "Διπλή Παγίς" ρομάντσο της Μέρελ, "Ο Κρυφός Γάμος" Ν. Νόρτον. Έγχρωμο εξώφυλλο Ασπιώτη-Έλκα, χαρτόδετο, σσ. 128.        15-20
336      [ΝΟΡΤΟΝ Ν. - ΓΛΥΝ ΕΛΙΝΟΡ - ΤΖΟΝΣΟΝ ΑΛ.]            ΡΟΜΑΝΤΣΟ, εβδομαδιαίο περιοδικό, ιδιοκτησία - διεύθυνσις Ν. Θεοφανίδη & Σπ. Λαμπαδαρίδη, 16 Σεπτεμβρίου 1938, έτος Δ', αρ. 201. Περιεχόμενα: "Ο Έρως ενός φυλακισμένου" νουβέλα του Ν. Νόρτον, "Τυφλή Αγάπη" της Ελινορ Γκλύν, "Δύο Αδέλφια" νουβέλα του Αλ. Τζόνσον. Έγχρωμο εξώφυλλο Ασπιώτη-Έλκα, χαρτόδετο, σκίσιμο στις σελ. 5-6, σσ. 128.          15-20
337      "4η ΔΙΕΘΝΗΣ"            Δελτίο Συζήτησης της Οργανωτικής Επιτροπής του Ενοποιητικού Συνεδρίου των 4 Διεθνιστικών Κομμάτων Ελλάδας. Αριθμός Φύλλου 2, 15 Νοέμβρη 1945. Σσ. 32.            20-30
338      "Ο ΗΛΙΟΣ".    Εβδομαδιαία Εγκυκλοπαιδική Επιθεώρησις. Εξήντα τεύχη, περιόδου 1946-1954. Έγχρωμα εξώφυλλα. (60).          70-140
339      "REVUE DES ETUDES SLAVES"  1946-1982,         29 TOMOI (1946-1982), ξεκινώντας απ’ τον τόμο 22. Έκδοση: Institut d' Etudes Slaves, Paris.Λείπουν μερικοί ενδιάμεσοι τόμοι. Καλή κατάσταση. Χαρτόδετο. (29)       60-180
340      "SUDOSTEUROPA ZEITSCHRIFT FUR GEGENWARTSFORSCHUNG", Επιστημονικό περιοδικό, 142 ΤΟΜΟΙ,  Herausgegeben vom Sόdostinstitut. (142)      300-750
341      "ETUDES BALKANIQUES",             ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, 95 τόμοι. Έκδοση: ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, SOFIA, BULGARIA.Κείμενα στα αγγλικά, γαλλικά, βουλγαρικά. Καλή κατάσταση. Χαρτόδετο. Λείπουν μερικοί ενδιάμεσοι τόμοι. (95)      200-600
342      "ΖΕΦΥΡΟΣ" [ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ],            Περιοδικό εκλεκτών μυθιστορημάτων, τεύχος 97 με μέρος του μυθιστορήματος της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ "ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ". Χρωμολιθόγραφο εξώφυλλο "Φοίνιξ", [χ.χ., 1950 περ.]. Σσ. 95.   40-60
343      “JAHRBUCHER FUR GESCHICHTE OSTEUROPAS”,       114 ΤΟΜΟΙ (1956-1983). "Yearbooks for the history of Eastern Europe". Κείμενα: αγγλικά, γερμανικά. Central and Eastern Europe. Έκδοση: OSTEUROPA INSTITUT, Munchen. (114)    250-650
344      "LITERATURNA MISL"         165 ΤΟΜΟΙ (1957-1989). Έκδοση: Institute of literature in Sofia, Bulgaria. (165)            300-800
345      "ARCHEOLOGIA" -"ARCHEOLOGY",         96 τόμοι (1959-1993). ORGAN NA ARCHEOLOGICHESKIA INSTITUT I MUZEI PRI BALGARSKATA AKADEMIA NA NAUKITE. Έκδοση: Journal of the National Institute of Archaeology with Museum – Bulgarian Academy of Sciences, SOFIA, BULGARIA. Καλή κατάσταση. Χαρτόδετο. Βουλγαρικό κείμενο (96)        200-600
346      [ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ]    SHIJIE WENXUE, 1959. Για τη Παγκόσμια Λογοτεχνία. Ίσως με ελληνικού ενδιαφέροντος αναφορά. Σσ. 174.      20-30
347      “BALKAN STUDIES”,           A BIANNUAL PUBLICATION OF THE INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES, 65 ΤΟΜΟΙ (1961-1999). Έκδοση: INSTITUTE OF BALKAN STUDIES. (65)  120-350
348      “BALKANSKO EZIKOZNANIJE/LINGUSTIQUE BALKANIQUE”,          74 τόμοι (1962-1992). Έκδοση: “BALGARSKA AKADEMIJA NA NAUKITE” Sofia. Καλή κατάσταση, χαρτόδετο. Λείπουν 13 ενδιάμεσοι τόμοι (1-5, 9, 10, 17, 18, 22, 27, 28, 30). (74)  150-450
349      “LINGUΙSTIQUE BALKANIQUE”    74 ΤΟΜΟΙ (1962-1992). Έκδοση: BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, SOFIA, BULGARIA. BOLGARSKA AKADEMIA HA NAUKITE, SOFIA, BULGARIA. Κείμενο αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, βουλγαρικά. Καλή κατάσταση. Χαρτόδετο. (74)        150-450
350      “ZEITSCHRIFT FUR BALKANOLOGIE”     27 ΤΟΜΟΙ 1962-1991. Έκδοση: OTTO HARRASOWITZ, WIESBADEN. Καλή κατάσταση. Χαρτόδετο. (27)    55-150
351      “BALGARSKI EZIK”,            108 ΤΟΜΟΙ (1968-1992). ORGAN NA INSTITUTA ZA BALGARSKI EZIK PRI BALGARSKATA AKADEMIA NA NAUKITE. Έκδοση: BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, SOFIA, BULGARIA. BOLGARSKA AKADEMIA HA NAUKITE, SOFIA, BULGARIA. Καλή κατάσταση, χαρτόδετο. Λείπουν μερικοί ενδιάμεσοι τόμοι. (108)       200-600
352      "ΚΡΙΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ"   Δίμηνη Περιοδική Έκδοση Λογοτεχνίας και Γενικής Παιδείας, διευθυντής Ι. Μ. Χατζηφώτης. Με κείμενα των: Θ. Πετσάλη Διομήδη, Ν. Καζαντζάκη, Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, Μηνά Δημάκη, Ντίνου Κονόμου, Μαν. Γιαλουράκη κ.ά.. Τόμος Α' 1971-1972, τόμος Δ' 1975.      35-55
353      "ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ"         ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ, διευθύνεται από επιτροπή, εκδότης Θ. Παπανικολάου. Τα τεύχη: 5,6,7,8,9 του 1975, τα τεύχη:  10,11,12,13-14,15 του 1976, τα τεύχη: 16,17 του 1977 και τα τεύχη: 19,20 του 1978. Σύνολο (14)        20-40
354      "REVUE ROUMAINE DE LINGUISTIQUE",            75 τόμοι (1977-1989). CAHIER LINGUISTIQUE THEORITIQUE ET APPLIQEE. Bucarest : Editions de l'Academie de la Republique populaire            roumaine. EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA. Issued by: Academie de la Republique socialiste roumaine. Κείμενο αγγλικό, γαλλικό, γερμανικό, ιταλικό, βουλγαρικό. Καλή κατάσταση. Χαρτόδετο. Λείπουν οι ενδιάμεσοι τόμοι: XVI, XVII, XVIII, XXI, XXI, XXIII, XXV, XXXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV). (75)        150-450
Βλέπε και: 151, 130, 764, 365, 552, 785, 772, 110, 113, 112, 789, 37, 727, 115, 762, 559

24. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ [355-365]
355      ΑΣΩΠΙΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ,        "ΑΤΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ" ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ του έτους 1890, ευγενεί συμπράξει των φιλοκάλων λογίων και ευπαιδεύτων     δεσποινίδων, τυπ. Π. Λεωνή, 1889. Με λιθογραφίες εκτός κειμένου. Σσ. 344. [δεμ. μαζί του ιδίου] ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ του έτους 1890, ευγενεί συνεργασία ευπαιδεύτων δεσποινίδων, τυπ. Π. Λεωνή, 1889. Σσ. 256. Με λιθογραφίες εκτός κειμένου. Βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής. 60-100
356      ΣΚΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤ.,   ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν του έτους 1893, τη συνεργασία των καθ' ημάς λογογράφων (μετ' εικόνων), τυπ. Ανέστη Κωνσταντινίδη, 1893. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 432.         35-50
357      ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ,     Έτος 1901, εκδιδόμενον υπό Σωκράτους Α. Παρασυράκη εν Λονδίνω, δημοσιεύεται και πωλείται υπό του Βιβλιοπωλείου David Nutt, Λονδίνο. Πλούσια εικονογραφημένο με ολοσέλιδες εικόνες. Βιβλιοδ. εποχής, φθαρμένη ράχη, σσ. 270.  1-…
358      ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΩΤΗΡ., ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ "ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΝΥΤΟΡΟΣ", έτος πρώτον 1904, εν Καΐρω εκ των χρωμο-τυπο-λιθογραφείων Ματάντου και Χαρισιάδου. Με φωτ. εποχής εντός κειμένου, πλήθος πινάκων και αναδιπλούμενων χαρτών, 46 χρωμολιθόγραφους πίνακες νομισμάτων, κ.λπ., καθώς επίσης και διαφημίσεις εποχής σε χρωματιστό χαρτί. Βιβλιοδ. εποχής ταλαιπωρημένη, σσ. 543+74.           60-120
359      "ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ"     ΕΘΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ (ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ), Σύγχρονος Καλλιτεχνική και Φιλολογική Στοά, διευθυνομένη υπό Ιωάννου Αρσένη, περίοδος Γ' έτος δέκατον πέμπτον, 1912, Τυπ. Εστία. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Κόκκινη βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής, σσ. 648.     60-80
360      ΣΚΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤ.,   ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν του έτους 1918, τη συνεργασία των καθ' ημάς λογογράφων (μετ' εικόνων). Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 208. 30-60
361      ΚΑΖΑΜΙΑΣ 1929,      ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ, εκδ. Βιβλιοπωλείου Ατλαντίδος, Νέα Υόρκη 1929. Εικονογράφηση ολοσέλιδη (χορεύτριες ή καλλονές της εποχής,      π.χ. Βιξ, Ζάνου, Denis κ.λπ., διαφημίσεις ελαιόλαδου "Περιστερά", "Αμβροσία", "Στάϊκος" κ.ά.). Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο εξώφυλλο, σσ. 256.   60-100
362      "ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1935"        Πρωτοχρονιάτικο λεύκωμα εκδιδόμενο επιμέλεια των συντακτών της "Ανατολής", Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, Αλεξάνδρεια 1935. Με εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 192.      15-30
363      "ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1954",     Ετήσια λογοτεχνική και καλλιτεχνική έκδοση, Διευθυντής Αρ. Ν. Μαυρίδης. Τόμος 11ος, συνεργάτες: Γαλάνης, Βενέζης, Σκίπης, Ξενόπουλος, Ν. Σημηριώτης, Π. Λεκατσάς, Σπεράντζας, Λουντέμης, Αποστολόπουλος και πολλοί άλλοι. Εξώφυλλο "Γοργόνα" από τον Μ. Ρενιέρη. Έγχρωμη ξυλογραφία επικολλημένη της Χαρ. Χατζησάββα Φωτίου (σελ. 271) "Νησιώτικο ξωκλήσι". Μικρή φθορά από υγρασία στην άνω δεξιά γωνίας του οπισθόφυλλου και στις τελευταίες σελίδες. Σσ. 327.  35-60
364      "ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1963"     ΕΤΗΣΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ, εκδόσεις "Επτάνησος", 1963. Πλήθος εικόνων εντός κειμένου. Συνεργάτες: Κονόμου Ντίνος, Δόξας Άγγελος, Πορφύρης Κ., Φωκάς Ιωάν., Λευκαδίτης Π., Ράδος Βασ., Γερμενής Β., Κουμετάκης Η., Απέργης Αχιλ, κ.λπ.  Άκοπο. Σσ. 251+διαφημίσεις εποχής.     15-25
365      "ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1992"      ΕΤΗΣΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ, Διευθυντής Αριστ. Ν. Μαυρίδης, τόμος τεσσαρακοστός ένατος, 1992. Με πολλές εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Εικόνα εξωφύλλου Αλέκου Κοντόπουλου. Άκοπο. Σσ. 432. 15-20

25. ΙΑΤΡΙΚΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ [366-384]
366      [LEMERY NICOLAS (1645-1715) ΧΗΜΕΙΑ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ]     Corso di chimica del signor Nicola Lemery, che insegna il modo di fare le operazioni, che sono ususali nella medicina. Con metodo facilissimo, e ragionamenti sopra ciascuna operazione. Tradotto dall'ultima edizione francese, la qual stata molto aumentata           dall'autore, ed in questa ultima edizione veneta aggiuntovi il Trattato dell'antimonio, e li segreti medicinali. Arricchita di figure in rame. In Venezia : per Gio. Gabriel Hertz, 1732. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 640.   100-200
367      GERARDI B. VAN-SWIETEN,          Commentaria in omnes aphorismos HERMANNI BOERHAAVE De cognoscendis, et curandis morbis … tomus secundus, apud Remondini, Fassani 1783. Θέματα: Κατάγματα (ossa fracta), Μολύνσεις (inflammatio), Γάγγραινα (gangraena), Καρκίνος (caner), κ.ά. Σσ. 284. [δεμ. μαζί ο 4ος τόμος του ιδίου έργου] Commentaria in omnes aphorismos HERMANNI BOERHAAVE […] tomus tertius […]. Θέματα: Τρέμουλο (tremor), Άγχος (anxietas), Ντελίριο (delirium), Διάρροια (diarrhoea). Σσ. 256. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, μικρές φθορές στην ράχη κυρίως, στο σώμα λεκές στην κάτω δεξιά γωνία των σελίδων, κείμενο ευανάγνωστο. 1-...
368      ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ, ΑΠΑΝΤΑ,           GLAUDII GALENI, OPERA OMNIA, editionem curavit D. Carolus Gottlob Kuhn, tomus X, Lipsiae 1825, ΓΑΛΗΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΒΙΒΛΙΟΝ 1-14. (Γαληνός ο ένδοξος ή Κλαύδιος γεννήθηκε στην Πέργαμο της Μικράς Ασίας το 128 μ.Χ. και πέθανε το 200 μ.Χ., ιατρός με πολύ μεγάλη φήμη στην εποχή του που φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Η βασική μέθοδος που εφάρμοζε ήταν τα “ενάντια εναντίοις” που εφαρμόζει μέχρι σήμερα η συμβατική ιατρική). Κείμενο ελληνικό και λατινικό. Με ex-libris. Βιβλιοδ. εποχής, σπασμένη ράχη, σσ. 1021.  1-...
369      ΠΥΡΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Αρχιμανδρίτης),      ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ: Ήτοι πρακτική ιατρική, περιέχουσα τριακοσίας εξήκοντα δύω Αρρωστείας, τον Όρκον, και Αφορισμούς του Ιπποκράτους, την Φυσιολογίαν, και Ανατομίαν άπασαν του ανθρώπου, την ύλην της Ιατρικής, και την Βοτανικήν, προεξηγηθείσα ποτέ εις τας Αθήνας, και τώρα αρμοδίως συντεθείσα παρά του Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού, [...]. Νυν πρώτον τύποις εκδίδεται εις δύω τόμους. Τόμος πρώτος και δεύτερος [δεμένοι μαζί. Εν Ναυπλίω 1831, (Α' έκδοση), εκ της τυπογραφίας των Κωνσταντίνου Τόμπρα Κυδωνιέως, Ιωαννίδου Σμυρναίου και Γεωργίου Αθανασιάδου Μελισταγούς εκ Μακεδονίας. Βιβλιοδ. όλο δέρμα, σσ. 2χ.α.+θ'+10χ.α.+304 (Α' τόμος)+ 332+1 (Β' τόμος). Συμπληρώσεις με φττπ. στον Α' τόμο οι πρώτες σελ. (2χ.α) και στον Β' τόμο οι σελ. (1-4 & 329-332+1).            600-900
370      ΜΕΣΜΕΡΟΥ και ΔΕΣΛΩΝΟΣ,         ΜΑΓΝΗΤΙΣΤΙΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΙ ΙΑΤΡΟΥ, ΕΠΙΣΤΟΛΙΜΑΙΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ, μεθηρμηνευμένα εκ του γαλλικού, τυπ. Χ. Νικολαίδου Φιλαδελφέως, 1852. Φθορά στο πάνω δεξί τμήμα, λείπει το τελευταίο φύλλο από τον κατάλογο συνδρομητών, ίχνη υγρασίας. Χρήζει βιβλιοδεσίας. Σχ. 12, σσ. 84.       70-100
371      ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ,    ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ συγγραφείσα επί τη βάσει νεωτέρων και μάλλον διαδεδομένων του είδους τούτου γαλλικών συγγραμμάτων, εκδ. Γ.Δ. Φέξης, 1891. Βιβλιοδ. Εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 1024.    80-160
 372     [ΨΥΧΑΡΗΣ - ΛΟΥΒΑΡΗ - GOIZET]           ΡΩΜΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ, Η ΖΩΗ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΜΕΝΗ δια της μεθόδου του BRAWN SEQUARD, υπό του ιατρού L.H. GOIZET κατά μετάφρασιν Πέτρου Αποστολίδου, εκδ. Β. Γαβριηλίδου, 1891. Σσ. 278. [δεμ. μαζί] ΨΥΧΑΡΗΣ, "ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΟΥ", τυπ. Σ.Κ. Βλαστού, 1888. Σσ. 270. [δεμ. μαζί] ΛΟΥΒΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, "Η ΝΕΛΛΗ Ή Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ", τυπ. Α. Κωνσταντινίδου, 1892. Σσ. 176. Τρία βιβλία δεμένα μαζί, βιβλιοδ. εποχής,     45-80
373      JOULIN M.,    ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, υπό M. Joulin, μετά 148 σχημάτων παρεντεθειμένων εν τω κειμένω (ξυλογραφίες), μτφρ. Δ. Κ. Κόνσολα, τόμος Α', εκδότης Σ. Κ. Βλαστός, 1893. Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές σσ. 576.      40-80
374      ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Δ.Ι.,         ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ το πρώτον εν Ελλάδι Βιβλίον της Οδοντιατρικής, περιεχόμενα: Ανατομία και φυσιολογία, Μικροβιολογία, Παθολογία και      θεραπευτική, Φαρμακολογία, Χειρουργική, ήτοι εξαγωγή και ενσφραγίσεις οδόντων κ.λπ., μετά σχημάτων, Δ. Ι. Καρακατσάνη διευθυντού και Καθηγητού της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών, τυπ. Γεωργίου Σ. Σταυριανού, 1894. Βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής, μικρή φθορά στην ράχη, σσ. 240.       80-160
375      [ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ],      Περιόδου 1900 περ., με μία εγχάρακτη ένδειξη 50. Σε ξύλινο κουτί διαστάσεων [24x10,5x11,4 εκ]. 100-200
376      ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,          ΟΔΟΝΤΟΪΑΤΡΙΚΟΝ ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ και ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ περιλαμβάνων πάσας τας μέχρι σήμερον υπό της Γαλλικής Ακαδημίας καθωρισμένας επιστημονικάς και Οδοντομηχανικάς λέξεις όρους εν τη Οδοντοϊατρική Επιστήμη και Τέχνη, Εν Αθήναις [χ.χ., 1900 περ.]. Σσ. 144.     50-80
377      [ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ]   ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ανακοινώσεις επί των πολεμικών τραυμάτων του οφθαλμού, (ανάτυπον), τυπ. Σ.Κ. Βλαστού, 1942. Προεδρία καθηγ. κ. Γ. Κοσμετάτου, τεύχος 3ον. Χαρτόδετο, σσ. 260-432.      20-30
378      ΔΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝ.,           Η ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, έκδ. "Cosmos" Greek-American Printing Co, New York, 1948. Χαρτόδετο, σσ. 143.         45-75
379      ΚΑΤΩΓΑΣ ΚΛΗΜΗΣ,           ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΡΙΖΗΣ ΤΟΥ ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑ, (διατριβή επί Διδακτορία), τυπ. Σωτ. Σπυρόπουλου, 1948. Σσ. 30+1.   40-50
380      ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΓΕΡΑΣ.,             Η ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, 1949. Με αφιέρωση του σ. (ενδοκρινολόγου - ψυχιάτρου). Χαρτόδετο, σσ. 88.      25-40
381      ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,             ΔΥΟ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΝΕΙΑΝ, έκδ. 1953. Ο σ. καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.    Χαρτόδετο, μικρές εκδορές στο εξώφυλλο, σσ. 63.         40-60
382      CASTIGLIONI ARTURO, (ΚΑΣΤΙΛΙΟΝΙ), ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, εισαγωγή - επιμέλεια - συμπληρώματα Δρος Ν.Σ. Παπασπύρου, (τόμος 1ος, 2ος & 3ος), έκδ. "Μινώταυρος" 1961. Μαύρη βιβλιοδ. (3)  90-140
383      [ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑ]     ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, πρακτικά του έτους 1964, μετά των πρακτικών του 20ου Πανελληνίου Συνεδρίου,      Θέματα: Γεροντολογία, Γηριατρική και διάφορα Επίκαιρα Θέματα, Λαμία 3-7 Μαΐου 1964, τυπ. Π. Δρούκα & Ν. Κόνσολα, 1965. Χαρτόδετο, σσ. 585.  25-45
384      ΚΟΨΙΑΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤ.,         ΟΛΙΚΑΙ - ΜΕΡΙΚΑΙ ΟΔΟΝΤΟΣΤΙΧΙΑΙ (στοιχεία δια τους φοιτητάς), 1970. Πολυγραφημένο. Υπογραμμίσεις με μολύβι στο κείμενο.  Βιβλιοδ.             δερμάτινη ράχη, σσ. 384. [μαζί] FORREST J.O., "ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ", 1977. Δεμ., σσ. 190.            20-40
26. ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ –
ΕΜΠΟΡΙΟ – ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ [385-400]
385      [ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ]        Ξυλογραφία "TELEGRAPHY", [1850 περ.]. Απεικόνιση του τηλέγραφου και του μηχανήματος για σήματα Μορς. Διαστάσεις [24,5x16,5], μικρό σκίσιμο στο κάτω τμήμα.  15-25
386      FIGUIER LOUIS,        LES GRANDES INVENTIONS ANCIENNES ET MODERNES DANS LES SCIENCES, L'INDUSTRIE ET LES ARTS, Paris, libr. L. Hachette, 1865. Πλήθος χαρακτικών σχεδίων εντός κειμένου. Κόκκινη βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 446.         50-100
387      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.,        ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ των καθ' ημάς δήλον ότι ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ και ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ επί του πρακτικού βίου, εκ του τυπογραφείου των αδελφών Βαρβαρρήγου, 1876. Με πλήθος ξυλογραφιών εντός κειμένου. Ενσωματωμένος σελιδοδείκτης. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη με χρυσή διακόσμηση, σσ. 478.          50-80
388      ΣΑΚΚΟΡΡΑΦΗΣ Δ. Μ.,        ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, (χωρίς σελ. τίτλου), τυπ. Ιγγλέσση 1888. Με χρωμολιθογραφίες εκτός κειμ. [βλ. Πολέμη 1888.1087, όχι ΒΒ, ΓΕΝ, ΜΧ]. Κόκκινη βιομηχ. βιβλιοδ. εποχής ελαφρώς φθαρμένη, σσ. 260. 40-50
389      [ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΡΙΟΙ] BAINBRIDGE J.S.,   HOME PESTS AND THEIR DESTRUCTION, W. Heinemann (Medical Books), 1929. (Εξολόθρευση εντόμων, κορεών και άλλων παρασίτων). Με 20 σχεδιαγράμματα. Σσ. 94. 35-60
390      ΒΟΣΥΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚ.,             ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ, τυπ. Ι.Λ. Αλευρόπουλος, 1935. Φθορά στις σελ. 33-36. Χαρτόδετο, σσ. 36.   15-20
391      ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ.,          Η ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ, Βιβλιοπ. Α. Καραβία, [χ.χ., 1939 περ.]. Ο σ. ήταν διευθυντής του θεραπευτηρίου "Ευαγγελισμός". Χρήζει βιβλιοδεσίας. Σσ. ιστ'+226.          25-35
392      "ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΟΝ ΑΛΛΑΤΙΝΗ 1858"      Εικονογραφημένο λεύκωμα, [χ.χ. 1942 περ.], με φωτ. του εργοστασίου από το 1884 μέχρι και την σημερινή του εικόνα,  καθώς επίσης 53 εικόνων δειγμάτων παραγωγής. Σχ. πλάγιο, σσ. 34.            28-38
393      ΚΕΡΑΣΣΩΤΗΣ ΠΑΝΟΣ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, Κλωστοϋφαντουργική Βιβλιοθήκη Π.Γ. Κερασσώτη, έκδ. 1947. Με εικόνες, πολλές εξ αυτών αναδιπλούμενες. Σσ. 187.        20-25
394      [ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ] ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε. ΧΡ., Η ΠΑΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΕΩΝ, ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ, εκδ. Αργ. Παπαζήσης, 1950. Σσ. 83.  20-30
395      [ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ] ΤΡΙΒΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤ.,    ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ, Μάρτιος 1955. Πολυγραφημένο, εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 115.   35-50
396      [ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ] ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Ι.,    Η ΣΚΕΥΩΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, έκδ. 1956. Σσ. 11.   1-...
397      [ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ] ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, έκδ. 1956. Με σχέδια εντός κειμένου. Λεκές υγρασίας στο εξώφυλλο. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 61    40-70
398      ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ,   Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ ΤΟ ΚΑΝΑΡΙ, έκδ. 1961. Άκοπο. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 126. [Για το καναρίνι].      20-30
399      [ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ]         "ORTHO-VENT SHOES", [1962 περ.]. Πλούσια έγχρωμη εικονογράφηση. Σχ. 8ο μεγάλο, σσ. 176.    30-60
400      ΜΠΑΤΣΗΣ ΔΗΜ.,      Η ΒΑΡΕΙΑ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, με πρόλογο του καθηγητή Ν. Κιτσίκη, εκδ. Κέδρος 1977. Σσ. 576+50 αναδιπλούμενοι πίνακες.     45-70
Βλέπε και: 33, 12, 382, 366, 40, 375, 634, 37, 379, 369, 367

27. ΓΥΝΑΙΚΑ - ΟΙΚΙΑΚΑ - ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ [401-412]
401      ΠΛΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤ., ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ, εν Πειραιεί, εκδ. Θ.Σ. Φιντικάκης, 1892. Βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένη ράχη, σσ. 399. 60-100
402      LE NOUVEAU BREVIAIRE DE LA BEAUTE,          G. CLARKS, PARFUMERIE ROYALE, Paris [χ.χ., 1900 περ.]. Με πλήθος ολοσέλιδων φωτ. εκτός κειμένου και άλλες εντός κειμένου. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο, σσ. 192.            25-50
403      ΠΟΛΕΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,         Η ΓΥΝΑΙΚΑ, έμμετρος κωμωδία μονόπρακτος, εκδ. Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, 1915. Χαρτόδετο, σσ. 46.  15-25
404      ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕΣ ΝΙΚ.,          ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ, έκδ. δευτέρα βελτιωμένη, Β. Παπαχρυσάνθου - Γ. Σταγγέα, 1920. Με μία χειρόγραφη συνταγή. Βιβλιοδ. εποχής, σσ.   35-45
405      BOYER D'AGEN,       LA BEAUTE DE LA FEMME DANS L'ART, preface D'Armand Dayot, texte de Boyer D'Agen, Paris [1920 περ.]. Άλμπουμ με 53 αναπαραγωγές    έργων ζωγραφικής επικολλημένες σε σκληρό χαρτόνι. Σχ. φύλλου μικρό, ταλαιπωρημένη βιβλιοδεσία, χρήζει επιδιόρθωσης. Γυναικείο κάλλος στην τέχνη.       1-...
406      ΦΕΡΜΠΟΥ Π.,           ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΟΠΡΕΠΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, [1925 περ.]. Λείπει η σελ. τίτλου. Βιβλιοδ. εποχής, ελαφρές φθορές, σχ. 12ο, σσ. 106+6.        30-60
407      DEBAY A. - DANZEN B.,     ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΗΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΨΕΩΝ, μτφρ. Ηλ. Ι. Οικονομόπουλου, εκδ. Αδελφών Παπαδημητρίου, 1929. Οξειδωμένες καρφίτσες. Χαρτόδετο, σσ. 80.           18-25
408      FORTESCUE ELEANOR,      GOLDEN BOOK OF FAMOUS WOMEN, edit. Hodder and Stoughton, London [1930 περ.]. (Περιλαμβάνει: Κλεοπάτρα, Δαλιδά, Βεατρίκη, ...). Με έγχρωμες επικολλημένες εικ. εκτός κειμ. Σχ. 4ο, λινή βιβλιοδ. εποχής με χρυσό διάκοσμο, μικρές φθορές στην ράχη, σσ. 200.        35-70
409      "ΡΟΜΑΝΤΣΟ"            ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΣ, έκδοσις Ν. Θεοφανίδη - Σπ. Λαμπαδαρίδη, διευθυντής Συντάξεως Ορφεύς Β. Καραβίας, [1930 περ.] Σχ. 4ο μεγάλο, δεμ., σσ. 607.    40-60
410      ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜ.,        ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ, διάλεξις γενομένη εις τον Παρνασσόν την 15 Μαΐου 1935, εκδ. Ι.Δ. Κολλάρου, 1935. Χαρτόδετο, μικρές φθορές στην ράχη, σσ. 41. 25-50
411      ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,    ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΥΟ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΩΝ, εκδ. "Οι Φίλοι του Βιβλίου", 1944. Χαρτόδετο, σσ. 70.     20-40
412      ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,    ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ, ΗΡΩΙΔΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ, τυπ. Δ. Πέτσαλη, 1945. Ξεκολλημένο εμπροσθόφυλλο, σσ. 178.       30-60
Βλέπε και:  58, 524, 381

28. ΝΑΥΤΙΛΙΑ [413-421]
413      ΜΥΚΚΕ ΧΕΛΛΜΟΥΤ,          ΑΪΣΣΑ, μτφρ. Κωνστ. Αντ. Παπαπάνου, Ο σ. (υποπλοίαρχος του γερμανικού πολεμικού ναυτικού) διηγείται την οδύσσειαν του υπ' αυτόν αγήματος από τας νήσους του Κήλιγκ εις την Σουμάτραν, ο υποπλοίαρχος Φον Μύκκε υπηρέτει εις το καταδρομικόν "Έμδεν". Έκδ. [1917 περ.]. Χρήζει βιβλιοδεσίας, σσ. 7+173.        30-60
414      HOLMAN H.,             HANDY BOOK FOR SHIPOWNERS & MASTERS, London 1948. Δεμ., σσ. 391. [μαζί] MODERN SHIP STOWAGE, New York 1957. [μαζί] STOWAGE, THE RPOPERTIES AND STOWAGE OF CARGOES. (3)           15-20
415      ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΘΕΜΟΣ,      ΕΔΩ ΒΥΘΟΣ, εκδ. Σαλίβερου, 1951. Εικονογράφησις Φωκίωνος Δημητριάδη. Χαρτόδετο, έγχρωμο εξώφυλλο, σσ. 215.     20-35
416      LEEMING JOSEPH,   MODERN SHIP STOWAGE, New York 1957. Σκισμένο το άνω τμήμα της σελ. τίτλου, δεν επηρεάζεται το κείμενο. Δεμ., σσ. 726.   1-...
417      [ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ]         Έμβλημα σε αναμνηστική πλακέτα, (τρίαινα, άγκυρα, αμόνι και βασιλικό στέμμα). Χάλκινο ανάγλυφο, σε ξύλινη βάση, [1960 περ.]. Διαστάσεις [14x11 εκ.]         75-85
418      ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΡΑΒΙΑ,          GREEK MERCHANT SHIPS, έκδοσις εκατονταετηρίδος Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου 1861-1961. Την ύλην του βιβλίου συνέλεξε και συνέθεσεν ο ζωγράφος Σπύρος Βασιλείου. Λεύκωμα δίγλωσσο, ελληνικά - αγγλικά. Πλούσια έγχρωμη εικονογράφηση, 234 εικόνες. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. [χ.α.σ.].   50-100
419      "ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ",        Πρόλογος Ιωάννη Χολέβα (υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας), [χ.χ., 1968 περ.]. Εικονογράφηση Φωκ. Δημητριάδη. Σσ. 48.         20-40
420      ΣΚΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,    ΝΑΥΠΗΓΙΑ, 1968. Με σχέδια εντός κειμ. Δερμ. βιβλιοδ. με ενσωματωμένο μεταλλικό ανάγλυφο σχέδιο, σσ. 254.            20-30
421      THOMAS R.E. (Captain)         STOWAGE, THE PROPERTIES AND STOWAGE OF CARGOES, Glassgow, 1977. Δεμ., σσ. 564.   10-20
Βλέπε και: 460, 327, 225, 224

29. ΧΑΡΤΕΣ – ΑΤΛΑΝΤΕΣ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ [422-432]
422      [ΡΩΜΑΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ]         Χαλκογραφία [1600 περ.], "TABULA PEUTING ERIANA". Τμήμα του Ρωμαϊκού χάρτη συγκοινωνιών, περιέχει Θράκη, Αιγαίο, Κρήτη, Κωνσταντινούπολη, Εύξεινο Πόντο κ.λπ. Διαστάσεις [34x18,5 εκ.].       1-…
423      MERCATOR, G. - HONDIUS, J.,      "Graecia", published in Amsterdam, 1608. [βλ. Ζαχαράκη 2206/1447]. Χαλκογραφία, χρώμα εποχής. Λεπτομερής χάρτης της Ελλάδας και του Αιγαίου πελάγους, με cartouche στο κάτω αριστερό τμήμα. Σε πλαίσιο διαστάσεις [47x36 εκ.]. 350-450
424      BLAEU JOAN (1596-1673), "Morea olim PELOPONNESUS Guilty Blaeu", (Άμστερνταμ 1640), [βλ. Ζαχαράκη 385/246]. Χαλκογραφία, χρώμα εποχής. Με cartouche στο κάτω αριστερό τμήμα. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [42x50 εκ.].     300-400
425      HONDIUS HENRICUS,         "Attica, Megarica, Corinthiaca, Boeotia, Phocis, Locri  Exdehineation Clarissimi D.T. Velli M.D.", (Άμστερνταμ 1652), [βλ. Ζαχαράκη 1709/1121]. Χαλκογραφία, χρώμα εποχής. Με cartouche στο άνω δεξί τμήμα. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [36x50 εκ.].            300-400
426      [ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΚΡΗΤΗ, ΚΥΚΛΑΔΕΣ]          Λιθόγραφος χάρτης [1820 περ.], εικονίζεται Νότια Πελοπόννησος, Δυτική Κρήτη και Κυκλάδες. Διαστάσεις [39x52.5].           1-…
427      BRUE ADRRIEN HUBERT (1786-1832),      "Carte generale de la Grece moderne, de l'Archipel, de l'Albanie, de la Macedoine". Redigee par A. Brue, Geographe du Roi. Paris, 1826. Chez l'Auteur, rue des … Ο χάρτης έχει ένδειξη στο κάτω δεξί τμήμα ότι αντλεί στοιχεία από τους ταξιδιώτες, Pouqueville και Dοdwell. Έγχρωμος ξυλόγραφος. Διαστάσεις [50x36 εκ.].          150-200
428      BALBI ADRIEN,        ABREGE DE GEOGRAPHIE, chez Jules Renouard, Libraires-Editeurs, Paris 1847.             Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές, δερμάτινη ράχη, σώμα μερικώς αποκολλημένο, σσ. 1364.          50-80
429      ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΤΛΑΣ,            ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων αμφοτέρων των φύλων, υπό Γεωργίου Μεταξά και Νικολάου Μεταξά, εκδ.       "Εστίας", 1902. Με ασπρόμαυρες εικ. και  έγχρωμους χάρτες και εικόνες. Λείπει η σελ. τίτλου. Ταλαιπωρημένο. Σσ. 106.                              50-70
430      [TOURIST MAP OF GREECE]          Έγχρωμος τουριστικός χάρτης, Περβολαράκης - Λυκογιάννης, 1952. Μικρό σκίσιμο άνω αριστερά. Διαστάσεις [70x86 εκ.].         20-40
431      ΜΠΙΡΗΣ Κ.,   ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, έγχρωμος, αναδιπλούμενος, κλίμακος 1:10000, [χ.χ.]. Διαστάσεις [75χ1,05 εκ.].  20-30
432      BRITANNICA ATLAS,          Έκδοση: William Benton, Chicago - London [1970]. Χρωματιστή εκδ. Σχ. φύλλου, σσ. 320+223.            30-40

30. ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ [433-436]
433      [ΘΕΡΙΣΜΟΣ - ΒΟΣΚΟΙ]       Δύο στερεοσκοπικές φωτογραφίες, Keystone View Company, 1906. Εικονίζονται παραδοσιακές διαδικασίες της υπαίθρου στην Ελλάδα, βοσκή αιγοπροβάτων και θερισμός. Διαστάσεις [18x8,5 εκ.] (2)            25-35
434      [ΙΚΑΡΙΑ] ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΗΣ, ΛΑΪΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ, έκδ. 1964. Με αφιέρωση του σ. Σσ. 326.           30-50
435      [ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ.] ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ,    "Greek Folcloric Costumes". Γυναικεία ενδυμασία "ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΣΣΑΣ". Χρωμολιθογραφία, εκδ. M. Ouzounis, [χ.χ., 1970 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [41x31 εκ.].            50-70
436      [ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ - ΥΦΑΝΤΡΕΣ - ΥΦΑΝΤΙΚΗ] ΜΕΡΤΑΝΗ ΛΙΖΑ,     ΚΡΕΚΗΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΝ, έκδ. 1988. Με 17 αρχαία ελληνικά επιγράμματα και απόδοση στα νέα ελληνικά. Σχέδια Elis Lisas, εντός και εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 93.     30-40
Βλέπε και: 528, 502, 475, 525, 500, 474, 493, 484,  236

31. ΑΤΤΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ [437-450]
437      [ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ],    ΛΟΓΟΙ ΕΚΦΩΝΗΘΕΝΤΕΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΙΣ ΝΑΟΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, εν Πειραιεί, Εκτυπωτική Εταιρία Πειραιώς "Ποσειδών", 1873. Σσ. ι'+168. [δεμ. μαζί] ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Σ.Δ., "ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ", τυπ. Ν. Ρουσόπουλου, 1875. Σσ. 50.  [δεμ. μαζί] ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, "ΛΟΓΟΙ ΤΡΕΙΣ", εν Πειραιεί, Εκτυπωτική Εταιρία Πειραιώς "Ποσειδών", 1874. [δεμ. μαζί] ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΛΛΗ δημοσιευθείσαν εν τω Νεολόγω Αθηνών περί θρησκείας πραγματείαν υπό Σ.Δ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ, τυπ. Ν. Ρουσόπουλου, 1876. Σσ. 50.  [δεμ. μαζί] ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ υπό Α. ΜΑΚΡΑΚΗ, τυπ. Ν. Ρουσόπουλου, 1871. Σσ. 68. [δεμ. μαζί] ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΕΞ ΟΔΗΣΣΟΥ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Ε', υπό ΑΛΕΞ. ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ, Εν Ερμουπόλει Σύρου, 1871. Σσ. 46. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες.  50-70
438      [ΛΑΥΡΙΟ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ]    "ΕΚΘΕΣΕΙΣ του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξεταστικής Επιτροπής της Εταιρείας των ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ προς την Γενικήν Συνέλευσιν των Μετόχων". Επτά εκθέσεις των ετών: 1877 - τυπ. Θρασ. Παππαλεξανδρή, 1882 - τυπ. Θρασ. Παππαλεξανδρή, 1885 - τυπ. Θ. Παππαλεξανδρή & Α. Παπαγεωργίου, 1899 - τυπ. Ν. Ιγγλέση και Α. Παπαγεωργίου, 1914 - τυπ. της Βασιλικής Αυλής Α. Ραφτάνη, 1918 - τυπ. της Βασιλικής Αυλής Α. Ραφτάνη, 1915 - τυπ. της Βασιλικής Αυλής Α. Ραφτάνη. (7)    130-180
439      [ΑΘΗΝΑ - ΣΟΥΝΙΟ - ΑΙΓΙΝΑ]        Πέντε στερεοσκοπικές φωτογραφίες: Stereo - Travel Co, New York, 1908, ιστιοφόρο κοντά στην Αίγινα και λιμάνι Αίγινας (2). Impberial Series - H.C. White, 1901, Σούνιο. James M. Davis, New York, Torondo, Sydney, πανοραμική άποψη της Αθήνας και Καρυάτιδες. Διαστάσεις [18x8,5 εκ.] (5) 50-80
440      [ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ]        "The Mountains look on Marathon and Marathon looks on the sea", edit. Underwood, [1907 περ.]. Στερεοσκοπική φωτογραφία, πανοραμική άποψη της πεδιάδας και κυνηγός σε πρώτο πλάνο με καραμπίνα. Διαστάσεις [18x9 εκ.].     50-70
441      [ΑΘΗΝΑ] ΑΚΡΟΠΟΛΗ και ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ,      Πέντε φωτογραφικές πλάκες (slides), περιόδου [1910 περ.]. Τέσσερις της Ακρόπολης: Η Ακρόπολη και το Θησείο, Ανατολική άποψη, τα             Προπύλαια, Δυτική άποψη και μία πανοραμική άποψη. (No: 7,10,29,49,56) "Acropolis and temple of Theseus", "Entrance to the Acropolis", "The Acropolis from the East", "West front of the Parthenon", "Modern Athens from Mar's hill. Διακρίνεται όνος στους στύλους του Ολυμπίου Διός (Νο 29), ιππήλατη άμαξα στα Προπύλαια (Νο 7). Διαστάσεις [8x8 εκ.]. (5)   70-140
442      [ΠΕΙΡΑΙΑΣ] "THE PIRAEUS GENERAL VIEW",      Πανοραμική άποψη του λιμανιού, ιδιαιτέρως ευκρινής λεπτομερής φωτογραφία, αναδεικνύει την πολεοδομική διάταξη και τους αρχιτεκτονικούς όγκους. Διακρίνεται ο Άγιος Νικόλαος, ιστιοφόρα, κ.ά. Γυάλινη πλάκα, (slide), No 49, [1910 περ.]. Διαστάσεις [8x8 εκ.].            90-130
443      Ο ΛΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΕIΡΑΙΩΣ, ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ "Ο.Λ.Π.", 1936-1937, έκδοσις Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς [1937]. Με εικόνες και χάρτες εκτός κειμένου. Δεμ., σσ. 283.     30-60
444      [ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ]     ΠΩΣ ΕΝΕΦΑΝΙΣΘΗ Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1932 ΕΙΣ ΣΠΑΤΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ "ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ", 1939. Με φωτ. εκτός κειμένου. Ίχνη υγρασίας, ταλαιπωρημένες οι πρώτες κυρίως σελίδες. Δεμ., σσ. 139.         22-34
445      ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ,            ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ. Για καταβολή ληξιπρόθεσμων χρεών (οικόπεδο -οδός Λομβάρδου) εντός 8 ημερών δυνάμει του περί εισπράξεως         Δημοσίων εσόδων νόμου, 15/2/1942. Δημοτικό "Χαράτσι" μεσούντος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα φύλλο.      60-90
446      [ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ],         ΟΔΗΓΟΣ, οδικός, συγκοινωνιακός, εφοριακός, αστυνομικός, ταχυδρομικός, χιλιομετρικός ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ, εκδ. Κύρος, 1955. Δεμ., σσ. 249.         25-35
447      [ΤΖΑΚΟΣ ΕΥΑΓ.], ΛΥΣΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ,        Υπό Ευαγγέλου Μ. Τζάκου διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού. Μικρό αρχείο με αναφορές σε υπουργούς και Δήμαρχο Αθηναίων, [1958-1980].      25-50
448      ΟΔΗΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ,    ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ & ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ, 1968, εκδ. Γαβ. Γαβριηλίδου. Σώμα ξεκολλημένο από την ράχη.  Σχ. 16ο, σσ. 415 15-20
449      ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡ.,         ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1835-1971, τόμος τιμητικός επί τη 150ετηρίδι της Επαναστάσεως του 1821, Δήμος Αθηναίων, 1972. Χαρτόδετο, σσ. 425.     40-50
450      [ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ] ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΡΙΒΑ ΚΑΛΛ.,         ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, τόμος Α', 1978. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 157.    22-36
Βλέπε και: 186, 659, 681, 431, 782, 736, 706, 355

32. ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ [451]
451      [ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ.] ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ,    "Greek Folcloric Costumes" γυναικεία ενδυμασία "ΑΙΓΙΝΑΣ". Χρωμολιθογραφία, εκδ. M. Ouzounis, [χ.χ., 1970 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [41x31 εκ.].   50-80
Βλέπε κα : 439

33. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ [452-471]
452      [ΡΟΔΟΣ] SEBASTIAN MUNSTER, AUS DER COSMOGRAPHIE, 1580 ALTKOL HOLZSCHNITT INSEL RHODOS. Η περιοχή του Κάστρου, έγχρωμη χαρακτική εικόνα. Μία σελίδα διαστάσεων [34x21,5 εκ.].   170-200
453      [ΚΥΚΛΑΔΕΣ] ADVILLLE M.D.,      "THE CYCLADES" for the travels of Anacharsis. Χαλκόγραφος χάρτης. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [21,5x22,5 εκ.].         40-60
454      [ΑΜΟΡΓΟΣ] ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ,            ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ και των τριών αυτής πόλεων ΑΙΓΙΑΛΗΣ, ΜΙΝΩΑΣ και ΑΡΣΕΚΙΝΗΣ, τυπ. Περρή και Βάμπα, 1870. Φθορές στα περιθώρια και οξειδώσεις. Σσ. 20.     65-100
455      [ΤΗΝΟΣ] ΔΡΟΣΟΣ Ν.,          ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ από της πέμπτης Σταυροφορίας μέχρι της Ενετικής κυριαρχίας και εκείθεν μέχρι του 1821, τυπ. Χ.Ν. Φιλαδελφέως, 1870. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 562.           80-140
456      [ΣΥΡΟΣ] "Η ΚΑΡΟΛΙΝΑ"     ήτοι Η ΝΕΑ ΠΟΛΩΝΙΣ ΤΟΥ ΙΘ' ΑΙΩΝΟΣ, ιστορικόν διήγημα, λίαν ηθικόν και διδακτικόν, εκ της γαλλικής, εκδίδοται υπό ΕΠ. Ν. ΝΟΤΑΡΑΚΗ, Εν Ερμουπόλει Σύρου, τυπ. Ρενιέρη Πρίντεζη, 1878. Με κατάλογο συνδρομητών. Σσ. 82. [δεμ. μαζί] ΠΑΝΤΑΖΗΣ Δ., "ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΡΕΡΓΩΝ", [χ.χ.]. Σσ. 404. [δεμ. μαζί] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, "ΝΕΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ" ήτοι υποδείγματα ποικίλων επιστολών ερανισθέν εκ διαφόρων πηγών, τυπ. Ανέστη Κωνσταντινίδη, 1891. Σσ. 144. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη.    50-70
457      [ΤΗΝΟΣ] ΣΑΛΩΝΗΣ Μ.,      ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ, μτφρ. εκ του γαλλικού μετά τινών παρατηρήσεων υπό του Δημ. Μ. Μαυρομαρά, τυπ. ο "Λαός", 1888. Σσ. 112. [δεμ. μαζί] ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜ., "ΤΗΝΙΑΚΑ" ήτοι αρχαία και νεωτέρα γεωγραφία και ιστορία της νήσου Τήνου, τυπ. ο "Παλαμήδης", 1889. Σσ. 259. Δύο βιβλία δεμένα μαζί, βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη.         70-140
458      [ΡΟΖΕΜΠΑΟΥΜ ΜΑΡΙΑ]    Η ΜΙΚΡΑ ΑΘΙΓΓΑΝΙΣ, μυθιστορία μεταφρασθείσα εκ του γαλλικού υπό Μαρίας Ροζεμπάουμ, εν Ερμουπόλει Σύρου, 1898. Σσ. 276. [δεμ. μαζί]  "ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ" ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΥΛΟΝ ΤΟΥ ΟΥΖΩΡ, μυθιστορία μεταφρασθείσα εκ του γαλλικού υπό Γεωργ. Σ. Γαλάτη, εν Ερμουπόλει Σύρου, 1894. Σσ. 320. [δεμ. μαζί] "ΣΥΖΥΓΟΥ ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ" μυθιστορία μεταφρασθείσα εκ του γαλλικού υπό Παντ. Δ. Τσιτσέκλη, εν Ερμουπόλει Σύρου, 1897. Σσ. 196. Τρία βιβλία δεμένα μαζί, βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σώμα αποκολλημένο, μικρές φθορές.            50-90
459      [ΡΟΔΟΣ] "CITY OF RHODES, ISLAND",    Άποψη του λιμανιού με τον Αμυντικό Φρουριακό Προμαχώνα του Ενετικού Κάστρου. Διακρίνονται ελλιμενισμένα ιστιοφόρα. Γυάλινη φωτογραφική πλάκα (slide), 1900 περ. Διαστάσεις [8x8 εκ.].  35-60
460      [ΜΥΤΙΛΗΝΗ] "LE PETIT JOURNAL"          SUPPLEMENT ILLUSTRE. Ένα τεύχος: 24 Νοεμβρίου 1901. Με ολοσέλιδη  έγχρωμη εικόνα με τον τίτλο «Le conflit Franco - Turc, Notre Flotte a          Lesbos». Βλέπουμε την παρουσία γαλλικών πολεμικών πλοίων να καθησυχάζει τον πληθυσμό για τυχόν τουρκικές επεμβάσεις. Σχ. φύλλου.            35-65
461      [ΣΥΡΟΣ - ΙΟΣ]           Δελτίον Συνδρομητών του Περιοδικού "Νησιωτικών", τυπολιθογρ. Ν. Φρέρη εν Σύρω, προς τον κύριον Ευάγγελον Κωστόπουλον δικηγόρον - δημοσιογράφον εις Ίον, Εν Σύρω τη 14η Ιουνίου, Πέμπτη 1912. Με δύο σφραγισμένα γραμματόσημα και σημείωση στο περιθώριο της μπροστινής σελίδας. Μονόφυλλο, σχ. 4ο μεγάλο.      25-35
462      LICHTENBERG R.     DIE AEGAISCHE KULTUR, Λειψία 1918. Με εικόνες εντός κειμένου (αγγείων, κατόψεων αρχαιοτήτων, κ.λπ.). Γοτθική γραφή. Φθορές στην ράχη. Σσ. 160.           1-…
463      Ο ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ,      εν Σύρω, εκδότης Αντώνιος Π. Ζάννες, 1922. Φυλλάδιο, σσ. 8.           20-30
464      [ΚΕΑ, ΚΥΘΝΟΣ, ΣΕΡΙΦΟΣ] ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (γεωπόνος), Πολυγραφημένο δακτυλόγραφο κείμενο (102 φύλλα) [1940]. Με 64 πίνακες και έναν χειρόγραφο χάρτη (σκαρίφημα). Συστηματική μελέτη             γεωπονική ντόπιας παραγωγής(φυσικές, οικονομικές, κοινωνικές συνθήκες, έδαφος, ζώα, προϊόντα, προτεινόμενες βελτιώσεις, μέτρα). Σχ. 4ο, χαρτόδετο, σσ. 204.       150-250
465      [ΣΙΦΝΟΣ]       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΔΙΑΛΗΣΜΑΣ, Εις μνημόσυνον, Σίφνος Θέρος 1946. Αφιέρωμα της εφημερίδος "Σίφνος". Επιτροπή εκδόσεως του Αναμνηστικού τεύχους: Σεβ. Μητροπολίτης Πολύκαρπος, Πρεσβύτερος Ι. Σπ. Ράμφος, Μ.Ι. Γαλανός, Αριστ. Ζ. Διαλησμάς, Ν.Γ. Παππάς, Αθαν. Κ. Διαλησμάς, Αποστ. Ν. Καλογήρου διευθυντής της εφημερίδος. Άκοπο. Ταλαιπωρημένο εξώφυλλο. Σσ. 62.         40-60
466      [ΡΟΔΟΣ] ΔΟΝΤΑΣ Σ.,           ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, ανάτυπον από το βιβλίον "Πέντε διαλέξεις γενόμεναι εις Ρόδον εις το Παλάτιον του Μεγάλου Μαγίστρου",      έκδοσις Διοικήσεως Δωδεκανήσου, [1949]. Σσ. 8.         20-40
467      [ΚΕΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΜΑΓΕ]         Πέντε κάρτες: "Αθανάσιος Δ. Κώστας Ελληνική Βιομηχανία Εμαγέ & Μεταλλουργίας" εν νήσω Κέα (Κυκλάδων) με διεύθυνση γραφείων και τηλέφωνο, [1950 περ.]. Διαστάσεις [10x16,5 εκ.]. (5)            50-100
468      [ΕΝΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ, 1952]           Ομαδική ασπρόμαυρη φωτογραφία, ενθύμιον, στα προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοέμβριος 1952. Χειρόγραφη αναφορά, στο πίσω μέρος, του ιστορικού της φωτ. Διαστάσεις [8,2x11,5 εκ.].   25-35
469      [ΙΚΑΡΙΑ] ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΙΚΑΡΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΥ, οι πηγές με τη μεγάλη ραδιενέργεια, ιστορία του νησιού του Ικάρου ανάμεσα στους αιώνες, η μικρή Ικαρία ξεσηκώνεται και πολεμάει τη μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η συμβολή του στον επικό αγώνα της, Συμβολή στην αντίσταση, κ.λπ.. έκδ. 1953. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 203.         35-50
470      [ΡΟΔΟΣ]         Δώδεκα ασπρόμαυρες φωτογραφίες [1960 πυρ.] της Ρόδου. Στις περισσότερες εικονίζεται το κάστρο και η παλαιά πόλις. Διαστάσεις [20x15 εκ. πυρ.]. (20)          1-…
471      QUATREPOINT ROBERT,    TERRES D'EGGE, φωτογραφίες του Jean Cella (ολοσέλιδες ασπρόμαυρες, αντιπροσωπευτικές του κυκλαδικού φωτός και τοπίου), edit. Denoel, 1981. Σσ. 158.           1-…
Βλέπε και: 305, 434, 602, 241, 437, 235

34. ΣTEPEA EΛΛAΔA – EYBOIA [472-476]
472      SALVATOR WIEN (Αρχιδούκας της Αυστρίας),      "ΓΑΛΑΞΙΔΙ", χρωματιστή λιθογραφία [1876 περ.]. Διαστάσεις [12x18 εκ.].          40-60
473      [ΦΘΙΩΤΙΔΑ] ΕΝΙΣΛΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,        Η ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ, τοπογραφία, αρχαιολογία, ιστορία, Α' τόμος, έκδ. 1938 & Η ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ, αρχαιολογία, ιστορία, τοπογραφία, Β' τόμος, έκδ. 1939. Με εικόνες εντός και εκτός κειμένου. (2)   50-70
474      [ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ.] ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ,    "Greek Folcloric Costumes" γυναικεία ενδυμασία "ΑΡΑΧΩΒΑΣ". Χρωμολιθογραφία, εκδ. M. Ouzounis, [χ.χ., 1970 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [41x31 εκ.].         50-80
475      [ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ.] ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ,    "Greek Folcloric Costumes" γυναικεία ενδυμασία "ΑΙΔΗΨΟΥ". Χρωμολιθογραφία, εκδ. M. Ouzounis, [χ.χ., 1970 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [41x31 εκ.].            50-80
476      ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΡΑΝΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΓΡΙΝΙΟ. "Σύντομη αναφορά σε μνημεία της περιοχής μας". Έκθεση φωτογραφίας αρχαιολογικών μνημείων, Θέρμο 1980. Δακτυλογραφημένος οδηγός. Σσ. 19. 50-70
         
36. ΗΠΕΙΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑ [477-485]
477      ORTELIUS ABRAHAM (1527-1598),           "Tempe : Thessaliae pars, delineatum et editum auctore Ab. Ortelio 1590". Όλυμπος, Θεσσαλία και τμήμα της Μακεδονίας. Χαλκογραφία με ωραία χρώματα.  Σε πλαίσιο διαστάσεις [48x40 εκ.].     400-500
478      14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1917,    Πανηγυρικός λόγος εκφωνηθείς εν Βόλω την 14ην Ιουνίου 1918 υπό του Τάκη Οικονομάκη Διευθυντού της “Θεσσαλίας”. Έκδοσις της Λαϊκής Επιτροπής επί του Εορτασμού της 14 Ιουνίου, τυπ. "Θεσσαλίας", εν Βόλω 1918. Φυλλάδιο, μικρές φθορές στα περιθώρια εκτός κειμένου, σσ. 13.    15-20
479      "ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ", Περιοδικόν Σύγγραμμα, ιδρυθέν και εκδιδόμενον προνοία του Μητροπολίτου Ιωαννίνων, Σπυρίδωνος Βλάχου, επιμέλεια των Ηπειρωτών Περικλέους Βιζουκίδου, Γεωργίου Αναγνωστόπουλου, Αλκιβιάδου Κοντοπάνου, εν Ιωαννίνοις εν τη ιερά Μητροπόλει, έτος πρώτον 1926. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Δεμ., σσ. 355.         35-50
480      [ΛΑΡΙΣΑ - LARISSA] 4 ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ,           Υδραγωγείον, Οδός Αλεξάνδρας, Προτομή Κούμα, Κήπος Αλκαζάρ, έκδ. Βιβλιοχαρτοπωλείου Α. Παναγιωτόπουλου, "Δέλτα", [χ.χ., 1935 περ.]. Διαστάσεις [9x14 εκ.]. (4)  45-70
481      [ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΒΑΜΒΕΤΣΟΣ ΑΛΕΞ.],          Φυλλάδιο δημηγορίας για τον πολιτικό Αλεξ. Βαμβέτσο Αρχηγό της "Τρίτης Καταστάσεως" (sic), από επιτροπή Θεσσαλών (Στ. Τεγόπουλος, Κ. Νταϊφάς, Κ. Παπαδημητρίου, Π. Βούλγαρης, Ν. Μπαλάνης κ.ά.), [χ.χ., 1950 περ.]. Σχ. 16, σσ. 8.       30-40
482      [ΒΟΛΟΣ - ΖΑΓΟΡΑ - ΠΗΛΙΟ] ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤ.,            ΣΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΤΙΣ ΠΛΑΓΙΕΣ, μυθιστόρημα, έκδ. 1950. Με την υπογραφή του σ. Σσ. 191. 15-25
483      ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜ.,         Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (συναξάρι), έκδ. 1954. Ολοσέλιδη εικόνα: Η πρώτη "ιστόρησις" του Αγίου - 30 Ιανουαρίου 1838, 13 μόλις ημέρες μετά το μαρτύριο. Εξώφυλλο Λαζαρίδη. Ταλαιπωρημένο εμπροσθόφυλλο από υγρασία. Σσ. 127.       25-45
484      ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΜΙΣ, Η ΑΠΟΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ, ιστορικόν διάγραμμα της Ηπείρου, Η προς αποδημίαν κίνησις, Ιστορική επισκόπησις, Τα περί την αποδημίαν ήθη και έθιμα και ο κύκλος των τραγουδιών της ξενιτιάς, Ηπειρωτική Βιβλιοθήκη, 1958. Χαρτόδετο, σσ. 90.      25-45
485      ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ,     ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, Τρίκαλα 1988. Με φωτογραφίες της πόλεως, κατόψεις σχεδίου πόλεως κ.λπ. Σσ. 224.           1-…

37. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ [486-494]
486      [ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ] PROUST M.A.,           "VOYAGE AU MONT ATHOS",  από το "Le tour Du Monde" του 1860. Άρθρο 32 σελίδων με πολλές χαρακτικές εικόνες από το Άγιο Όρος εντός αλλά και εκτός κειμένου (Ιερά Μονή Ιβήρων, ο Ηγούμενος της Μονής Ιβήρων, εκκλησιαστικοί θησαυροί από την Ιερά Μονή Καρυών, Ιερά Μονή Εσφιγμένου, κ.λπ.) Σχ. 4ο μικρό, σσ. 32.       50-70
487      [ΑΓ. ΟΡΟΣ]    Μονόφυλλο με 3 ρωσικές ξυλογραφίες, [1870 περ.] με μονές του Αγίου Όρους. Διαστάσεις [23,5x13,5].     1-…
488      [ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ] ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,        ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ιστορία και τέχνη, μετά 40 εικόνων, χάρτου, αρχιτεκτονικών κατόψεων κ.λπ. Εις ιδιαιτέρους πίνακας και εντός κειμένου, Βιβλιοπ. Ι.Ν. Σιδέρη, 1915. Χαρτόδετο, φθορές στην ράχη, σσ. 160+1 αναδιπλ.          20-30
489      [ΕΠΙΤΑΓΕΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ]        Τρεις επιταγές, δύο στην Θεσσαλονίκη: 21 Mars 1932 & 21 Mai 1932 και μία στην Αθήνα: 16 Ιανουαρίου 1923. Επικυρωμένες με χαρτόσημα και σφραγίδες. Σε πλαίσιο διαστάσεων [46x36 εκ.].     40-80
490      [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΥΛΕΡΓΑΤΕΣ - ΑΡΤΕΡΓΑΤΕΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ]      "Το ψωμί του Λαού, Η Νέα Άνανδρη Επίθεσις του Κ.Κ.Ε. εναντίον του Λαού". Μονόφυλλο κατά των κομμουνιστών που βάλλουν εναντίον των συμφερόντων των εργατών άρτου. Β.Ε.Ν. Κεντρική Διοίκησις 9 Αυγούστου 1945.            40-60
491      [ΚΟΖΑΝΗ - “ΟΙΚΟΔΟΜΗ”],           ΓΡΑΠΤΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ, Ιερά Μητρόπολις Σερβίων και Κοζάνης, (εβδομαδιαίον γραπτόν κήρυγμα της Ι. Μητροπόλεως), εν Κοζάνη 1959-1960. Έξι τόμοι. (6)        60-90
492      [ΚΑΒΑΛΑ - ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΕΣ]          ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ 1957, "... Να αγωνισθούμε σκληρά για μια ανθρώπινη υποφερτή ζωή", Ένωσις Συνταξιούχων Καπνεργατών Νομού Καβάλας, Καβάλα 27/3/1957. Μονόφυλλο, διαστάσεις [16,5x11,5]. 35-50
493      [ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ.] ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ,    "Greek Folcloric Costumes" γυναικεία ενδυμασία "ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ". Χρωμολιθογραφία, εκδ. M. Ouzounis, [χ.χ., 1970 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [41x31 εκ.].      50-80
494      [ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ]        Δύο βιβλία: Η ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ, συλλογή εγγράφων (1934-1992), Θεσσαλονίκη 1993. Σσ. 72. [μαζί] Σπ. Σφέτσας - Κυρ. Κεντρώτης "ΣΚΟΠΙΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ", κριτική προσέγγιση της έκδοσης της MANU "Macedonia and its relation with Greece" Skopje 1993, Θεσσαλονίκη 1994. Σσ. 67.        15-25
Βλέπε και: 485, 743, 554, 754, 751, 670, 435, 742

38. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ [495-502]
495      [ΚΟΡΙΝΘΟΣ] WORDSWORTH, ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ, "Ruins of the Old Temple at Corinth", χαλκογραφία [χ.χ., 1860 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [11x17 εκ.].        65-80
496      [ΣΠΑΡΤΗ - ΑΡΓΟΛΙΔΑ] Τέσσερις στερεοσκοπικές φωτογραφίες, Underwood & Underwood Publishers, New York, London, Torondo - Canada, 1907-8. Εικόνες της αγροτικής Ελλάδας, Λεύκτρα και Λαγκάδα (κοντά στην Σπάρτη),  θέα από ψηλά στο λιμάνι της Πύλου, Αργολίδα - άμαξα ακινητοποιημένη στο χώμα. Διαστάσεις [18x8,5 εκ.] (4) 40-60
497      [ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟΝ] "Pious monks of the Eastern Orthodox Church at door of Monastery Mega Spelaion, Greece", edit. Underwood, [1910 περ.]. Ομαδική στερεοσκοπική, επιχρωματισμένη φωτογραφία μοναχών μπροστά στην είσοδο του Μοναστηριού. Διαστάσεις [18x9 εκ.].   50-70
498      ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ., Η ΗΛΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ, επί τη βάσει: Σπουδαιοτάτων πρωτοτύπων ανεκδότων ιστορικών εγγράφων των χρόνων της Τουρκοκρατίας και της Επαναστάσεως, Απομνημονευμάτων των αγωνιστών και τοπικών παραδόσεων, 1950. Μικρή φθορά στο οπισθόφυλλο, σσ. 365.  10-20
499      [ΑΡΚΑΔΙΑ - ΒΑΛΤΕΤΣΙ] Μουσική παρτιτούρα: ΒΑΛΤΕΤΣΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦ. Μουσική - ΒΟΣΥΝΙΩΤΗΣ ΣΤ. στίχοι, εξετυπώθη δαπάνη του Συνδέσμου των εν Αθήναις Ασεατών, 1951. Ορατή τσάκιση στο μέσον. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 4. 25-45
500      [ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ.] ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ, "Greek Folcloric Costumes" γυναικεία ενδυμασία "ΚΟΡΙΝΘΟΥ". Χρωμολιθογραφία, εκδ. M. Ouzounis, [χ.χ., 1970 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [41x31 εκ.].         50-80
501      ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ., ΛΟΥΤΡΑΚΙ, εικονογραφημένο λεύκωμα, τρίγλωσσο ελληνικά - γαλλικά - αγγλικά. Φωτογραφίες Ανδρέα Σπύρου, Σχέδια - Βινιέτες Ιφιγ. Πετροπούλου. Σχ. 4ο, σσ. 120.      25-50
502      ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ., ΑΒΡΑΜΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (ιστορία - λαογραφία - γενεαλογικά Δέντρα - Μητρώα), έκδ. 1984. Με φωτ. εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 176.           15-25
Κατηγορία 38: Βλέπε και: 780, 288, 594, 778

39. ΕΠΤΑΝΗΣΑ [503-515]
503      [ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ] Χειρόγραφα έγγραφα σε χαρτιά 8ου σχήματος. Ανάγλυφη σφραγίδα με τον Λέοντα της Βενετίας και της Αγγλικής Αυτοκρατορίας καθώς και σφραγίδα της Κεφαλληνίας, σφραγίδα του Δημοσίου συμβολαιογράφου Κεφαλονιάς. Δήμος Άνω Λειβαθούς, συμβολαιογράφος Μ.Γ. Πεκατόρος, Πλοίαρχος αιτών τον πληστηριασμόν Γ.Α. Νίτης, Καλέργη Α. Πετρίτση, Χαραλ. Κατσαίτης, Προικοσύμφωνο 1887: Γεράσιμος Χριστοφοράτος, Στέρ. Σπυράτος. Ι. Κονιδάρης, Νομάρχης Ι. Προβελέγγιος, Παναγ. Τζανετάτος, Ηλίας Καπάτος ο συμβολαιογράφος. Έτη: 1852, 1858, 1866, 1870, 1877, 1882, 1837, 1889. Σύνολο (8).      80-160
504      [ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ], ΣΟΛΩΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1808-1885), Αρχείο χειρογράφων. Οκτώ φύλλα. Ποιήματα: ("Ο Θεός και ο Άνθρωπος, Ιθάκη 1852, "Εις τον Στρατηγόν Χατζή Μιχαήλ Γιαναράκη" Ταιγανίω 1878, "Ημέρα αντευφρόσυνος" Οδησσός 1881, "Το Μη Περαιτέρω" 1878, "Ωδή δια του της νομικής αξιοθέντα τέφανον" Βενετία 1880. Και 2 επιστολές: "Προς το Υπουργείον Δικαιοσύνης" [χ.χ.], "Υπόμνημα δια την Κεφαλληνίαν". Επίσης ένα πρόχειρο σημείωμα. Ο Α. Σολωμός, δικηγόρος, έγινε γνωστός ως ο ιδρυτής του πρώτου Θεάτρου στην Κεφαλονιά (1838). Σύνολο 8 μονόφυλλα. διαστάσεων [25x16]   200-300
505      [ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΣΑΜΟΣ] "Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΕΡΡΙΣΩ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙΣΗΣ ΤΕΩΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ". Μονοσέλιδο: Εν τοις εκλογικοίς χρονικοίς της Επαρχίας Σάμης η 7η Φεβρουαρίου 1899 δέον ν' αναγραφή και ανεξιτήλοις γράμμασιν ως η ημέρα πολιτικής αναγεννήσεως και ανεξαρτησίας καθ' ην αναδειχθέντων ως εκλεκτών των επιστημόνων ιατρών Σ. Γεντιλίνη και Γ. Ζερβού, κατέπεσεν αισχρώς και αμετακλήτως η μονοκρατορία εντός Ι. Βρυώνη [...] Εν Κοθρέα Άσσου την 9 Φεβρουαρίου 1899, εις εκλογεύς. Διαστάσεις [34x28 εκ.].     25-50
506      [ΧΕΡΝ ΛΕΥΚΑΔΙΟΣ] BISLAND ELIZABETH, THE LIFE AND LETTERS OF LAFCADIO HEARN, with illustrations, vol. II, London 1909. Με ex-libris "Waddow", και φωτ. εποχής εκτός κειμένου. Δεμ., σσ. 560.  40-60
507      ΛΑΣΚΑΡΙΣ Σ.Θ., Ο ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ, εκδ. Ι.Ν. Σιδέρης, 1930. Χαρτόδετο, σσ. 132.     20-30
508      ΓΑΛΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔ., Η ΟΜΗΡΙΚΗ ΙΘΑΚΗ, Ιθάκη 1938. Με φωτ. εκτός κειμένου. Σσ. 47.         30-45
509      [ΙΘΑΚΗ] ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΣΠ. (ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ Φ.), Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ, συλλογή γλωσσικού υλικού, έκδ. 1950. Άκοπο. Σσ. 118.    20-30
510      [ΚΕΡΚΥΡΑ] ΚΑΡΑΛΗ Π., ΠΩΣ ΘΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, Κέρκυρα 1952. Με έγχρωμο αναδιπλούμενο χάρτη προ της σελ. τίτλου και φωτ. εκτός κειμένου. Σσ. 85+διαφημίσεις εποχής.  15-30
511      [ΚΕΡΚΥΡΑ] ΚΟΚΟΤΟΣ ΓΙΩΤΗΣ Α., ΝΑΖΛΗ ΠΙΕΡΡΗ, πρωτότυπη αληθινή ιστορία, Κέρκυρα 1960. (Ιστορικό μυθιστόρημα με Ιστορικό Πίνακα διακριθέντων Κερκυραίων στις σ. 277-298. Αναδιπλ. xάρτης της Κέρκυρας υπό του Marshal Sculemburg). Χαρτόδετο, μικρές φθορές, σσ. 298.        35-45
512      [ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ] ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, εκδ. 1962. Δεμ., σσ. 31.         20-35
513      ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ "ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ" ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Η ΑΠΟΚΛΗΘΕΙΣΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ" και ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ 1815-1864, (επί τη 100η επετείω της ενώσεως της Επτανήσου με την Ελλάδα), εκδ. 1964. Χαρτόδετο, μικρές φθορές στο εξώφυλλο. Σσ. 488. 35-55
514      ΚΟΝΟΜΟΣ ΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΟΣ ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ, μυθιστορηματική βιογραφία, εκδ. Α. Καραβία, 1974. Με λεξιλόγιο και μία ολοσέλιδη ζωγραφική εικόνα του Ν. Κουτούζη (αυτοπροσωπογραφία από την συλλογή του Διον. Ρώμα). Σσ. 214+4 εικόνες εκτός κειμένου.   25-35
515      ΠΛΑΙΣΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ., ΖΑΚΥΝΘΟΣ Η ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ, 1977. Με ιδιόχειρη αφιέρωση της σ. Εικόνες εντός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 198. 20-35
Κατηγορία  39: Βλέπε και: 54, 364, 726, 52

1 σχόλιο: