Αναζήτηση / Search

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

110η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (1/3)110η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (1/3)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 Απριλίου 2013, ΩPA 19:00

AIΘOYΣA ΦIΛOΛOΓIKOY ΣYΛΛOΓOY ΠAPNAΣΣOΣ • KAPYTΣH 8

Τα βιβλία εκτίθενται από την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 στη Βιβλιοφιλία (Μαυ­ρομιχάλη 7) καθημερινά. Πρωί, ώρες: 10:00-17:00. Πέμπτη, ώρες: 10:00-14:00 και 17:00-20:00. Την Τετάρτη 17 και Πέμπτη 18 Απριλίου από τις 10:00 έως τις 20:00. Τέλος, στις 19 Απριλίου από τις 10:00 έως τις 23:00. (Έναντι της Bιβλιοφιλίας υπάρχει parking).

Παραλαβές των δημοπρατούμενων βιβλίων από το βιβλιοπωλείο της Βιβλιοφιλίας (Μαυρομιχάλη 7, Τηλ.: 210 36.14.332, 210 36.23.917, Κιν.: 6942 571772)

 *Όπου εκκίνηση από 1 ευρώ (1-…) συμμετέχοντες είναι οι εντός και οι εκτός της αίθουσας


1. ΛΕΞΙΚΑΓΛΩΣΣΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣΔIAΛEKTOI [1-8]
1          DICTIONNAIRE PORTATIF DES PROVERBES FRANCOIS,       ET DES FACONS DE PARLER, COMIQUES, BURLESQUΕS ET FAMILIERES, Avec une explication des Etymologies les plus averees, tirees des             meilleurs Auteurs, chez Pierre Savoye, 1751. (Γαλλικές παροιμίες και τρόποι έκφρασης, κωμικοί, "μπουρλέσκ" και δημώδεις). Πηγές: Balzac,             Don Quixotte, Moliere, κ.ά. Σσ. 416.   90-120
2          BEULE E.,       AN VULGARIS LINGUA apud veteres Graecos existerit, Thesim Proponebat, Paris, typ. Firmin Didot, 1853. (Η άποψη του γάλλου     αρχαιολόγου E. Beule για την αρχαία ελληνική γλώσσα). Χαρτόδετο, μικρά σκισίματα στις ακμές του εξώφυλλου, σσ. 54.          1-…
3          ΦΙΛΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,            ΕΠΙΤΟΜΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ ελληνιστί, ιταλιστί, γαλλιστί και αγγλιστί, περιέχον πάσας τας λέξεις της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ          ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥ­ΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ             ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΥΠΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ, ΣΥ­ΝΑΛ­ΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ, τυπ. Αλεξάνδρου Παπαγεωργίου, 1887. Σσ. 392. [δεμ. μαζί] ΜΟΡΜΟΡΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ, "ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ" εισάγουσαι εις το φυσιογνωστικόν σύστημα των εικόνων Hoelzel, τυπ. Π. Λεώνη, 1904-5. Σσ. 16+16+16. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη.         45-65
4          LEHRVUCHER METHODE, GASPEY - OTTO - SAUER,   JEHLITSCHKA TURKISCHE KONVERSATIONS - GRAMMATIK, edit. Julius Gross, Heidelberg 1895. Γοτθικά και τουρκικά. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 420.           40-60
5          ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΣΤΡ.        ΛΕΞΙΚΟΝ ΛΑΤΙΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ, εκδοτική και τυπογραφική εταιρεία Π.Δ. Σακελλάριος, 1926. Δεμ., σσ. 783+2.            30-40
6          ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓ., ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, Βιβλιοπ. Ιωάννου Ν. Σιδέρη, 1933. Κόκκινη βιομηχανική βιβλιοδ., σσ. 198.        25-50
7          ΜΑΛΑΘΟΥΡΑΣ Ι.,    ENGLISH PROVERBS & MAXIMS, ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΑ, ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΚΑΙ ΓΝΩΜΙΚΑ με μετάφρασιν εις την ελληνικήν και παράθεσιν      αντιστοίχων ελληνικών, έκδ. 1946. Σσ. 119. 20-30
8          ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ,       Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ, καταγωγή και εξέλιξη ενός τύπου ποιητικής μυθοπλασίας, εκδ. Κείμενα, 1973. Σσ. 96.   25-35
Βλέπε και: 376, 509, 372

3. TYΠOΓPAΦIA – BIBΛIOΛOΓIA – BIBΛIOΓPAΦIA – KATAΣTATIKA [9-23]
9          [ΔΕΙΓΜΑ ΓΡΑΦΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ]      Ένα φύλλο, διαστάσεων [32,5x23 εκ.], με δείγμα γραφής (παρόμοιο με τυπογραφείου), δίχρωμο, [1800 περ.].            40-60
10        [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ]            Άρθρο "Compositors Work and Stereotyping", στο "The Penny Magazine", Νοέμβριος 1833. Με πολλές σχετικές ξυλογραφίες εντός κειμένου. Σσ. 8.       45-75
11        [ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ]     Άρθρο "Printing Press and Machinery, Bookbinding", στο "The Penny Magazine", Νοέμβριος 1833. Με ξυλογραφίες εντός κειμένου. Σσ. 8.    45-75
12        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.,        ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ των καθ' ημάς δήλον ότι μεγάλων εφευρέσεων και των διαφόρων εφαρμογών της Φυσικής και Χημείας      επί του πρακτικού βίου ... εκ του τυπογραφείου των αδελφών Βαρβαρρήγου, Εν Αθήναις, 1876. Περιέχει: χαρακτική, τυπογραφία,   χαρτοποιία, ωρολογοποιία, πήλινα αγγεία, ύαλος, μηχανές κ.λπ. Δύο τόμοι δεμένοι μαζί. Συνεχόμενη αρίθμηση σελίδων. Λείπει η σελ. τίτλου από τον Α' τόμος και αυτή του δεύτερου σκισμένη στο άνω δεξί τμήμα. Πολλές εικόνες εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη            45-70
13        [ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ]    Απόδειξη πληρωμής, αξίας 30 δραχμών, για την αγορά της έκδοσης του Α. Κωνσταντινίδη του έργου του Κ. Παπαρρηγόπουλου "Ιστορία           του Ελληνικού Έθνους", 5 Φεβρουαρίου 1886. Διαστάσεις [11,5x15,5 εκ.].      50-80
14        [ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ],    ΠΛΗΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ μετά τελείου συστήματος ΕΓΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ και ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, μτφρ. εκ του γαλλικού, εκδ. Ι.Δ. Φέξη, 1900. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. ιδ'+840+ιγ'.      35-50
15        LEGRAND EMILE,    BIBLIOGRAPHIE ALBANAISE, DESCRIPTION RAISONNEE DES OUVRAGES PUBLIES EN ALBANAIS OU RELATIFS A L'ALBANIE DU QUINZIEME SIECLE         A L'ANNEE 1900, Paris 1912. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σσ. 228. [μαζί] Φυλλάδιο συμπληρωματικό: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΙ    ΑΛΒΑΝΙΑΣ [1771-1929] ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, έκδοσις Ελληνοαλβανικού Συνδέσμου, 1929. Σσ. 22.   35-60
16        ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΥΡΡΟΣ,            Καταστατικόν, Κανονισμός και Τιμολόγιον Απλών και Βιομηχανικών κινδύνων δια την Παλαιάν Ελλάδα και την Κρήτη. Δίγλωσση έκδοση,           ελληνικά - γαλλικά, 1922. Οξειδωμένες καρφίτσες. Σσ. 80. 20-40
17        [ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ] GENERAL PRICE LIST 1923-1924           ARMY AND NAVY CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED, London [1924]. Εικονογραφημένος κατάλογος με εκατοντάδες σχέδια. Σχ. 4ο, σσ. 1153.    35-70
18        ΚΟΥΡΙΛΑΣ ΕΥΛΟΓΙΟΣ (Μητροπολίτης Κορυτσάς),          ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ απ' αρχής μέχρι του παρόντος ήτοι             βοτανική, γεωργία, γεωπονία, φαρμακολογία, ιατρική, διαιτητική, αλχημεία, ερμητική, μαγεία, μαντεία, αστρολογία, λιθολογία, μεταλλευτική,           χρωματολογία, αρωματική κλπ., Β' τόμος (αυτοτελής) 1900-1941, εκδ. 1941. Σσ. 800. 70-150
19        "ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ",          Επιμέλεια: Γ. Ασημακόπουλος, Ε.Κ. Μπούφαλις, Π. Παπαδούκας, έκδ. 1961. Περιλαμβάνει με τρόπο συνοπτικό τα σημαντικότερα γεγονότα    της ελληνικής ιστορίας, από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των ημερών μας. Χαρτόδετο, σσ. 239. 25-45
20        ΗΛΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ E. LEGRAND ΚΑΙ ΤΟΥ H. PERNOT (1515-1799), Νεοελληνικές Έρευνες εκδ. Διογένης 1973. Χαρτόδετο, σσ. 363.     25-30
21        [ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ]             ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1970-1971, έκδ. 1973. Χαρτόδετο, άκοπο, σσ. 301.       1-...
22        ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΑΚΗΣ,            ΙΟΥΔΑΣ Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΟΒΕΛ, μία άγνωστη ιστορία της ζωής του Ιούδα σε μεταβυζαντινό κώδικα, έκδ. 1982. Έγχρωμα καλλιτεχνικά   πρωτογράμματα και πανομοιότυπα του κώδικα. Λινόδετο με χάρτινο κάλυμμα, σσ. 87.          30-50
23        [AUKTION ΕΛΛΑΣ - HELLAS],      Κατάλογος Δημοπρασίας "ΕΛΛΑΣ" του οίκου F. ZISSCK & R. KISTNER, Μόναχο 30 Οκτωβρίου 1999. Έγχρωμος εξώφυλλο, σσ. 123.   1-…
Βλέπε και : 640, 769, 546, 205, 145, 558, 561
6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ – ΠΑΙΔΙΚΑ – ΚΟΜΙΚΣ – ΠΑΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [24-32]
24        [ΣΟΥΤΣΟΣ Ι. Α.,]       ΛΟΓΟΣ εκφωνηθείς εν τω Πανεπιστημίω Όθωνος υπό Ι. Α. Σούτσου, κατά την 20 Μαΐου 1858, ημέραν επέτειον των γενεθλίων του     Μεγαλειοτάτου Βασιλέως και της ιδρύσεως του Πανεπιστημίου Όθωνος, τυπ. Λαζάρου Δ. Βιλαρά, 1858. Λείπει τμήμα του εμπροσθόφυλλου, δεν επηρεάζεται το κείμενο. Σσ. 55.            20-50
25        FOE DANIEL,            ROBINSON CRUSOE, [ΡΩΒΙΝΣΩΝΑΣ ΚΡΟΥΣΟΣ] edit. Firmin-Didot, Paris 1880. Με 100 ξυλογραφίες εντός και εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 393.  60-110
26        ΒΕΡΝ ΙΟΥΛΙΟΣ,        Η ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΡΟΒΙΝΣΩΝΩΝ, μτφρ. Παναγ. Ι. Φέρμπος, μετά 51 εικόνων, εκδ. Θησεύς Κ. Λιβέριος, 1892. Σσ. 206. [δεμ. μαζί του ιδίου]   ΡΩΒΥΡΟΣ Ο ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ, μτφρ. Παναγ. Ι. Φέρμπος, μετά 45 εικόνων, εκδ. Θησεύς Κ. Λιβέριος, 1892. Σσ. 219. Βιβλιοδ. εποχής, ράχη αποκολλημένη από το σώμα.  40-60
27        ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,       ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (περιλαμβάνουσα εν τέλει και επίτομον οικονομικήν γεωγραφίαν) μετά 135 διαφόρων σχημάτων, εικόνων και 70            τελειοτάτων γεωγραφικών χαρτών, προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων, παρθεναγωγείων και των εν τω εξωτερικώ αστικών ελληνικών σχολείων, εκδ. Ι. Κολλάρος, 1910. (λιθογράφοι χάρτες και ξυλόγραφες εικόνες). Σχ. 4ο μικρό, σσ. 250.      60-90
28        WELLS M.,     Ο ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ, μτφρ. Ε. Πανέτσου, (εικονογραφημένο), εκδ. Δημητράκου, 1932. Χαρτόδετο, μικρές φθορές στη ράχη, σσ. 167          25-45
29        ΔΕΛΤΑ Π.Σ., ΜΑΓΚΑΣ, από την σειρά Παιδικές Σελίδες, εικόνες Δ.Π. Ζωγράφου, Αντ. Πολυκανδριώτη, Δ.Λ. Κωνσταντινίδη, Α' έκδ. "Κασταλία", 1935. Με την υπογραφή της σ. Ασπρόμαυρη εικονογράφηση, εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 303. 40-50
30        EVANS ROLAND, ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡ, μτφρ. Πιπίνας Τσιμικάλη, εξώφυλλο Άγγελου Σπάχη, από την σειρά "Το Βιβλίο του Παιδιού", διεύθυνση    Αντιγόνης Με­τα­ξά, αριθ. Βιβλίου 37, εκδ. Ν. Αλικιώτη, [χ.χ.]. Σσ. 190.        25-45
31        [ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ ΛΟΥΪΖΑ] ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΛΗ,       ΚΑΛΗΜΕΡΑ, (παιδικά τραγούδια), εικονογράφησις Λουΐζας Μοντεσάντου (έγχρωμη), εκτύπωσις Περβολαράκη - Λυκογιάννη, [χ.χ., 1950 περ.]. Σε διαφανές περίβλημα, [χ.α.σ.]. 35-45
32        ΜΕΤΑΞΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ,          ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΙΜΑΣ, ειδική διασκευή για παιδιά Αντ. Μεταξά, εκδ. Ν. Αλικιώτης 1957. Εικονογραφημένο. Έγχρωμο εξώφυλλο, σσ. 110.        15-25
Βλέπε και: 188, 157, 177, 650

7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ [33-38]
33        ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,          ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ προς χρήσιν των εν τοις γυμνασίοις μαθητευόντων, μέρος πρώτον, τυπ. της Φιλοκαλίας, 1877. [δεμ. μαζί] ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΑΙ υπό Αντ. Δαμασκηνού, 1874. Βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένη, σσ. 296+192+4 αναδιπλ.     35-65
34        ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ Σ.,     Εγχειρίδιον ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ περιέχον και πλήρη ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΝ, προς χρήσιν των γυμνασίων, μετά 200 εικόνων (ξυλογραφίες) και ενός          πίνακος, εκδ. Γεωργ. Κασδόνης, 1889. Βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένη, σσ. 350.        35-65
35        ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Δ.Γ.,       ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΠΕΡΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ και ΠΟΛΙΤΟΥ, τεύχος β' Ο ΠΟΛΙΤΗΣ προς χρήσιν των μαθητών της Δ' τάξεως των Δημοτικών Σχολείων, εκδ. Δημ. Κοκκινάκης, 1900. Βιομηχανική βιβλιοδ., σσ. 63.       25-40
36        [ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ]     ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ, εκδ. Μόλχο, Θεσσαλονίκη [χ.χ.]. Χρωμολιθόγραφο, έγχρωμο. Σχ. πλάγιο, 4ο, ταλαιπωρημένο, [χ.α.σ.]          35-50
37        "ΚΟΣΜΟΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΖΩΗ"            Εβδομαδιαία εγκυκλοπαιδική επιθεώρηση, εκδότης-διευθυντής Λουκής Ακρίτας, περίοδος 1960-1962, σαράντα τεύχη με έγχρωμα             εξώφυλλα. Σχ. 4ο. (62)           60-120
38        JAEGER WERNER,    ΠΑΙΔΕΙΑ, Η ΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, μτφρ. Γεωργίου Π. Βερροίου, πρόλογος Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλος, 1968. Τρείς τόμοι δεμένοι. (3)         90-120
Βλέπε και: 27

8. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ [39-46]
39        ΒΕΚΚΙΟΣ Δ.Ι.,           ΛΟΓΙΚΗ, εξελληνισθείσα και επεξεργασθείσα υπό Θεαγένους Λιβαδά, Τεργέστη, τυπ. Λόυδ, 1861. Σσ. 68. [δεμ. μαζί] LOGIK, Philosophische .... Ein Leitfaden zu Vortragen an Hohern Lehrenstalten und zum Selbststudium JOS BECK. Γοτθική γραφή. Σσ. 175 [δεμ. μαζί] Empirischen Psychologie und Logik, Beck, DR. JOS. (Gro?herzoglich Badischem Geheimen Hofrath) Stuttgart 1869. Γοτθική γραφή. Σσ. 175.            40-60
40        ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜ.,   ΠΡΟΣ ΤΙ ΑΙ ΨΥΧΩΣΕΙΣ, ΗΤΟΙ ΤΑ ΥΛΙΣΤΙΚΑ ΦΙΛΟΣΟΦΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΦΥΣΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ, τυπ. Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1889. Χαρτόδετο, ίχνη υγρασίας στο εξώφυλλο, άκοπο, σσ. 50.       30-40
41        ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. - ΒΟΡΕΑΣ ΘΕΟΦ.,          Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΠΑΡΑ ΠΛΑΤΩΝΙ, εκδ. Δ. & Π. Δημητράκου, [1932 περ.]. Σσ. 56          40-50
42        MONTESQUIEU [ΜΟΝΤΕΣΚΙΕ],     ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ, μετάφρασις Στ. Καραβία, εκδ. "Ελευθερουδάκη", 1925. Δεμ., σσ. 224. 30-40
43        NATORP PAUL,        Η ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, κατά μετάφρασιν Μιχ. Τσαμαδού, εκδ. "Ο Κοραής", 1929. Χαρτόδετο, σσ. 523.            45-65
44        ΜΠΕΡΓΚΣΟΝ ΕΡΡΙΚΟΣ,      ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ και ΟΝΕΙΡΑ, ΨΥΧΗ και ΣΩΜΑ, εκ του γαλλικού πρωτοτύπου υπό Ανδρέου Γ. Δαλέζιου, εκδ. Χ. Γανιάρη, [χ.χ., 1930 περ.]. Σσ. 93. 20-30
45        ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ.,       FUNF ATHENER DIALOGE, HELLAS UND CHRISTENTUM, Walter-Verlag Olten und Freiburg im Breisgau, 1961. Με αφιέρωση του σ.. Λινόδετο, χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 252.            45-65
46        ΚΑΝΤ ΙΜΜΑΝ.,        ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΠΑΣΑΝ ΜΕΛΛΟΥΣΑΝ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΝ, μετάφρασις - εισαγωγή - σχόλια Χ. Γιέρου, εκδ. "Οίκου Βιβλίου", [χ.χ.]. Χαρτόδετο,       μικρές φθορές στο εξώφυλλο, σσ. 211.            30-40
Βλέπε και: 35, 626
9. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ [47-62]
47        ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ (ΤΟΥ ΑΣΤΡΑΧΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ),             ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ, Ήτοι ερμηνεία και μετ' αυτήν ηθική ομιλία εις τας των Αποστόλων πράξεις [...], Εν Αθήναις εκ της τυπογραφίας   Ανδρέου Κορομηλά, 1840. Τόμος 1ος & 2ος. Σχ. 4ο, βιβλιοδ. εποχής, σσ. 311+400. [μαζί] ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ ήτοι      ερμηνεία και μετ' αυτήν ηθική ομιλία εις τα κατά πάσαν Κυριακήν εν ταις αγίαις των ορθοδόξων χριστιανών εκκλησίας αναγιγνωσκόμενα Ευαγγέλια, Εν Αθήναις εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1840. Σχ. 4ο, βιβλιοδ. εποχής, σσ. 367. Και οι τρείς τόμοι χαρτοδεμένοι με            χοντρό χρωματιστό χαρτόνι, δερμάτινες ράχες με χρυσά γράμματα, αρίθμηση και διακοσμητικά. (3)        90-180
48        ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ,            ΕΞ ΑΡΙΣΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΔΙΟΡΘΩΘΕΝ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ, και νυν             λαμπρότερον εκδοθέν τη εγγράφω αδεία της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, εν Βενετία εκ της Ελληνικής τυπογραφείας του Φοίνικος, 1852. Δίχρωμη έκδοση μαύρο-κόκκινο μελάνι. Με 5 χαρακτικά του Viviani. [δεμ. μαζί] ΒΙΒΛΙΟΝ ήτοι ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ συντεθέν παρά ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΛΥΖΩΝΙΟΥ. Βιβλιοδ. όλο δέρμα, ελαφρές φθορές που επισκευάζονται. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 254+46.   90-180
49        ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ (Ο Ίμβριος),          ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ, Περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ ακολουθίαν, κατά την τάξιν της Ανατολικής του Χριστού Εκκλησίας [...]      εν Βενετία εκ του Ελληνικού τυπογραφείου του Αγίου Γεωργίου, 1856. Δίχρωμη έκδοση, μαύρο - κόκκινο μελάνι. Με ξυλογραφίες εντός κειμένου. Ίχνη υγρασίας. Βιβλιοδ. εποχής, σώμα ξεκολλημένο από την ράχη, λείπει το άνω δεξί τμήμα του εμπροσθόφυλλου, σσ. 536.           50-80
50        "ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ"             Μετά των προυπαρχουσών εν αυτώ περιεχομένων ομιλιών, Εν Βενετία εκ του Ελληνικού τυπογραφείου του Αγίου Γεωργίου, 1858. Κόκκινη         βιομηχανική βιβλιοδ., σσ. 336.           45-70
51        ΚΟΝΤΟΓΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤ.,    ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ, εκδιδόμενον κατά μήνα, έτος Γ', 1859 (πλήρες), εκ του τυπογραφείου Νικολλού Αγγελίδου. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, μικρές φθορές, σσ. 584.  70-140
52        ΜΗΝΙΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΔΙΔΑΧΑΙ εις την Αγίαν και Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, και εις άλλας Κυριακάς του ενιαυτού και επισήμους εορτάς ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΙΝΩΝ             ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ, συντεθείσαι μεν και εκφωνηθείσαι υπό του ποτέ Θεοφιλεστάτου Κερνίκης και Καλαβρύτων εν Πελοποννήσω             Επισκόπου Κυρίου Ηλίου Μηνιάτη του Κεφαλληνιέως, νεωστί δε πλουτισθείσαι με την προσθήκην της τε μεταφράσεως του κειμένου των σωζομένων ιταλικών λόγων και ομιλιών αυτού με την της αυτού βιογραφίας υπό του Ιεροδιδασκάλου Ανθίμου Μαζαράκη Κεφαλληνός,        Εν Βενετία 1859. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, λίγες εκδορές, σσ. 364. Ο Ηλίας Μηνιάτης (Ληξούρι 1669 - Πάτρα 1714), ήταν        δάσκαλος της Πατριαρχικής Σχολής στην Κωνσταντινούπολη. Θεωρείται ως ένας από τους πιο ικανούς ρήτορες της ορθόδοξης εκκλησίας. Οι ομιλίες του             τυπώθηκαν με τον τίτλο "Διδαχαί" για πρώτη φορά το 1717 στην Βενετία και έγιναν ένα από τα πιο αγαπημένα λαϊκά αναγνώσματα.   140-240
53        ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,          Μετά της ιεράς ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, Εν Βενετία, εκ του Ελληνικού Τυπογραφείου του Αγίου Γεωργίου, 1865. Με 4 ξυλογραφίες. Βιβλιοδ. εποχής, φθαρμένη στην ράχη, σ. 368.            50-100
54        [ΤΡΙΠΟΛΗ] ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (1731 Κέρκυρα - 1800 Μόσχα), ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ, ήτοι ερμηνεία και μετ' αυτήν ηθική ομιλία εις το κατά πάσαν Κυριακή εν ταις αγίαις των Ορθοδόξων Εκκλησίαις             αναγιγνωσκόμενα Ευαγγέλια, τόμος Α': 1871 και Β': 1872 (δεμ. μαζί) Εν Τριπόλει, τυπογραφείον και βιβλιοπωλείον Ιωάννου Ε. Αθανασίου.          Βιβλιοδ. εποχής, με φθορές οι πρώτες και τελευταίες σελίδες, σσ. 230+294. Ο Νικηφόρος Θεοτόκης (Αρχιεπίσκοπος Αστραχανίου και          Σταυρουπόλεως), υπήρξε έλληνας λόγιος και θεολόγος. Έγινε αρχιεπίσκοπος των νότιων επαρχιών της ρωσικής αυτοκρατορίας.      Πολυμαθής, έχαιρε σεβασμού στην Ελλάδα της εποχής του, ως Διδάσκαλος του Γένους.          75-140
55        ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ,         Περιέχον ακολουθίας και ευχάς [...] του ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΥ, Ενετίησιν εκ του Ελληνικού τυπογραφείου του Αγίου Γεωργίου, 1874.        Βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένο, σσ. 344.     50-90
56        [ΣΥΜΕΩΝ Αρχιεπ. Θεσσαλονίκης] ΚΟΥΣΟΥΛΙΝΟΣ ΣΠ.,             ΣΥΜΕΩΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ εκ της αρχαίας εις την ομιλουμένη μετεχθέντα [...] παρά τω εκδότη Σπ. Κουσουλίνη, 1882. Σχ. 4 μικρό, βιβλιοδ. εποχής, σσ. 520.   50-90
57        ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΔΑΥΙΔ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ            ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΩΔΩΝ, παρά τω εκδότη Κ. Αντωνιάδη, 1889. Δίχρωμος τίτλος. Με ξυλογραφία του Δαυίδ με άρπα. Βιβλιοδ. εποχής ταλαιπωρημένη, σσ. 160            35-60
58        ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ Ι.Ε.,    Ο ΠΑΤΗΡ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ, Η ΜΗΤΗΡ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΑ, τεύχος Α', τυπ. Α. Κολλαράκη και Ν. Τριανταφύλλου, 1892. Χαρτόδετο, σκίσιμο στο εμπροσθόφυλλο, σσ. 88.   25-50
59        Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ,            Μετά παραπομπών εις τα παράλληλα χωρία και πλείστων εικόνων εν τέλει δε Πασχαλίων και πινάκων [...] εκδίδοται υπό Κωνστ.   Παρασκευόπουλου, τυπ. Παρασκευά Λεώνη, 1894. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 358.      60-90
60        ΚΕΦΑΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ [ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ],   ΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ             ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ, τόμος Α' και Β', τυπ. Α. Καλαράκη, 1895-96. Λινή βιβλιοδ., δερμάτινη ράχη, ίχνη υγρασίας στο σώμα. (2)           400-500
61        ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ (Ο Ίμβριος), ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ, Περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ ακολουθίαν, κατά την τάξιν της Ανατολικής του Χριστού Εκκλησίας [...]       επιθεωρηθέν δε κατά την εν Κωνσταντινουπόλει γενομένην έκδοσιν, παρά του Αειμνήστου Σπυρίδωνος Ιερομονάχου Ζερβού             Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου, εν Βενετία εκ του Ελληνικού τυπογραφείου του Αγίου Γεωργίου, 1897. Δίχρωμη έκδοση, μαύρο - κόκκινο μελάνι. Πολλές φθορές. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 640      65-90
62        [ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ, Αρχ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΓΑΣ] ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΤΗΣ ΑΜΑΘΕΙΑΣ, [ο μετέπειτα Πατριάρχης],   ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ εις τας κρίσεις επί του θεσμού των συγκέλλων του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Μ. Δημητρίου Δρος Θ. και Φ. και τέως Α'           Γραμματέως της Ιεράς Συνόδου, έκδ. 1928. Σσ. 48  15-25
Βλέπε και : 556, 189, 444, 534, 87, 691, 483, 547, 491, 544, 488, 551, 463, 670, 497, 195, 311
11. ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ – ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ [63-73]
63        TAXIL LEO,   ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΜΜΑΣΟΝΩΝ, μτφρ. Βεβήλου, [1900 περ.]. Με ολοσέλιδες ξυλογραφίες. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 1118.    70-130
64        [ΓΑΛΗΝΟΤΑΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ]             ΔΙΠΛΩΜΑ Μεγάλης Γαληνοτάτης Ανατολής, Νοέμβριος 1927 προς τον George William Cannell, αριθμός 2293. Με κείμενο παράλληλο στα ελληνικά και λατινικά. Διαστάσεις [60x35 εκ.]. Μαζί ομαδική φωτογραφία τεκτόνων σε τόνο σέπιας επικολλλημένη σε χαρτόνι. Ο κύριος στο κέντρο είναι ο George William Cannell. Διαστάσεις [18x27 εκ.]         70-150
65        [ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ]       "ΨΥΧΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ" μηνιαία ψυχοφυσική επιθεώρησις ιδρυθείσα υπό Αγγέλου Τανάγρα, 15 τόμοι δεμένοι σε 4, σειρά 1929-1935. Συνεργάτες:   Νιρβάνας, Φιλα­δελφεύς. Εικόνες εντός κειμένου. Βιβλιοδ. δερμάτινες ράχες ταλαιπωρημένες. (4)   250-400
66        ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝ.,         ΤΙ ΕΊΝΑΙ Ο ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ, τυπ. Κ. Κουντουριώτη, 1931. Δεμ., σσ. 151+ παράρτημα σσ. 16.         40-60
67        [ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ] MAGNIEN VICTOR,    LES MYSTERES D'ELEUSIS, LEURS ORIGINES, LE RITUEL DE LEURS INITIATIONS, Paris, edit. Payot, 1950. Με 10 εικόνες εντός και 8 εκτός κειμένου. Δεμ., σσ. 366.     40-60
68        ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ,      ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ (1740-1940) τυπ. Ι. Αλευρόπουλου, 1952 [1954]. Δεμ., σσ. 432. 65-130
69        [ΠΑΝΤΖΙΝΙ] ΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ και ΜΕΓΑΣ ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ,     Εκδόσεις "Ρομάντσου", [1954], τόμος πρώτος και δεύτερος δεμένοι μαζί. Με ειδικό παράρτημα στο τέλος με εικονογραφημένα ταχυδακτυλουργικά παιχνίδια. Άκοπο. Σσ. 288.         30-60
70        [ΧΑΛΑΣ ΑΝΤ.]          "ΑΠΟΚΡΥΦΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ", τεύχος πρώτον [1958], Επιστημονική Εγκυκλοπαίδεια, επιμεληταί συντάξεως Αντώνιος Φ. Χαλάς - Αντώνιος         Σωτηρίου. Θέματα: Απόκρυφος Ιατρική, Θεοσοφία, Απόκρυφος Αλχημεία, Τα Ελευσίνια Μυστήρια, Τα Χριστιανικά Μυστήρια κ.ά. Σχ. φύλλου, οξειδωμένες καρφίτσες, σσ. 96. 1-...
71        ΤΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ., ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, εκδ. "Μελής", 1962. Δεμ., σσ. 132.  45-70
72        ΤΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ.,     Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ, εκδ. Τεκτονικού Ιδρύματος Ελλάδος, 1964. Δεμ. μαζί στην αρχή Αλεξ. Τζαζόπουλου "Τι είναι ο Τεκτονισμός", έκδ. 1962, ανάτυπο εκ του περιοδικού "Ιλισσός". [μαζί] Απόσπασμα εκ της Διοικητικής Λογοδοσίας του έτους 1964, Τεκτονικόν Ίδρυμα της Ελλάδος 1965. Δεμ., σσ. 80+15.  40-80
73        ΤΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ.,     Προσφωνήσεις προς του Αντιπροσώπους της Γεν. Συνελεύσεως της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος των ετών 1963-1968, έκδ. 1969. [μαζί του         ιδίου] Wolfgang Ama­deus Mozart (ο άνθρωπος και ο τέκτων), έκδ. 1968. [μαζί του ιδίου] Ατομικός Αιών και Τεκτονισμός, έκδ. 1968. [μαζί του ιδίου] Τεκτονισμός και Ανθρωπότης, έκδ. 1968. (4)         50-80
Βλέπε και: 44, 370
        
12. ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ – ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ [74-85]
74        [ΗΡΩΔΙΑΝΟΣ]           ΗΡΩΔΙΑΝΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΡΩΜΑΙΚΩΝ, βιβλία οκτώ, συν πλείστη ακρίβεια στερεοτύπως, εν Λειψία [1820 περ.]. Σχ. 12, σσ. 243.          1-…
75        [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ]       ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ βιβλία οκτώ, ARISTOTELIS PHYSICORUM Libri VIII, Ad Optimorum Librorum Fidem accurate editi, editio Stereotypa, Lipsiae Sumtibus et Typis Car. Tauchnitii, 1831. Κείμενο ελληνικό. Σχ. 12, χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο, σσ. 217.        1-…
76        ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ,       THEOPHRASTI CHARACTERES, EPICTETI (ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ) MANUALE ET CEBETIS THEBANI TAVULA, nova editio stereotypa, Lipsiae 1844. Κείμενο ελληνικό. Σχ. 16ο, βιβλιοδ. εποχής, σσ. 88.   25-40
77        [ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ - ΑΙΣΧΙΝΗΣ]       ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ, υπό Β. Γ. Βυθούλκα, εκδ. 1885. [δεμ. μαζί] ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ, ή ΠΕΡΙ ΟΜΟΦΡΟΣΥΝΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,  μτφρ. υπό Αριστ. Τσάστου, 1865. [δεμ. μαζί] ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ εξηγημένοι εις την καθομιλουμένην γλώσσαν, ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΟΙ             ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΦΙΛΙΠΠΙΚΟΙ, υπό Ι. Ζηλήμονος, 1864. [δεμ. μαζί] ΑΙΣΧΙΝΟΥ, Ο ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ ΛΟΓΟΣ (λειψό, λείπουν 36 σελ. στην αρχή).       Τέσσερα βιβλία δεμένα μαζί και ένα λειψό. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, μικρές φθορές.     40-60
78        ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ,      L'ILIADE D'HOMERE, texte Grec par ALEXIS PIERRON, Paris, Libr. Hachette et Cie, 1883-1884. Δύο τόμοι. Κόκκινη βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 464+624.    80-160
79        ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ,            XENOPHONTIS COMMENTARII recognovit Walther Gilbert, Lipsiae in Aedibus B. G. Teubneri. Κείμενο ελληνικό. Βιβλιοδ. εποχής, κόκκινη δερμάτινη ράχη, σσ. 150.  25-35
80        [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ]       ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ εκδοθείσα υπό Γ. Μπάρτ, κεφ. 1-41, 1898. Χαρτόδετο, σσ. 40.       15-25
81        HORATI FLACCI,      CARMINA, recensuit Fridericus VOLMER, Lipsae 1913. Κείμενο λατινικό. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο, σσ. 288.        20-40
82        ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ,      ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΘΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗΝ ΜΕΤ' ΕΙΚΟΝΩΝ, εκδ. Ι.Ν. Σιδέρη, 1925. Δεμ., σσ. 413    30-60
83        ΧΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩ.,        ΟΡΑΤΙΟΣ - ΟΒΙΔΙΟΣ, εκδ. Δημητράκου, 1932. Με την υπογραφή του σ. Χαρτόδετο, σσ. 68  30-40
84        ALSBERG MAX,        Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ υπό το φως της νεωτέρας Νομικής Επιστήμης και Ψυχολογίας, μτφρ. εκ του γερμανικού υπό Δημοσθένους Κούση, πρόλογος υπό Marcello Finzi καθηγητού του Δικαίου εν τω Πανεπιστημίω της Μοδένης, έκδ. 1933. Σσ. 40.         20-40
85        [ΣΟΦΟΚΛΗΣ] ΒΟΥΡΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤ.,        ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ανθρωπιστική ερμηνεία της τραγωδίας, έκδ. 1963. Λινόδετο και με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 135.       25-40
Βλέπε και: 182, 246, 41, 43


13. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΟΙΗΣΗ – ΔΟΚΙΜΙΟ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ [86-141]
86        ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Π.Σ.,    ΠΑΙΑΝΕΣ, ΣΤΟΝΟΙ, ΓΕΛΩΤΕΣ, (ποίηση) συλλογή ΙΓ', εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1892. Άδετο. Σσ. 512.       30-60
87        ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤ., Η ΚΑΣΣΙΑΝΗ, ολόκληρος η ιστορία και ο βίος της εμπνευσμένης μοναχής, εκδ. "Ατλαντίδος", [χ.χ., 1900 περ.]. Εικονογραφημένο.    Ταλαιπωρημένες οι πρώτες σελίδες στα περιθώρια. Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές στην ράχη, σσ. 781.   35-60
88        ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.Ι., ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ, Χωρίς Στίχους, Σταλαγματιές, Βάθη Ψυχής, Φωτοτυπίαι, Όνειρα, Τάφοι, έκδ. 1902. Με αφιέρωση του σ. Δίχρωμη έκδοση    μαύρο μπλε μελάνι. Εικονογραφημένο, έργα των καλλιτεχνών: Φ. Αριστέως, Δ. Γαλάνη, Ν. Γύζη, Θ. Θωμόπουλου, Ν. Λύτρα, Β. Μποκατσιάμπη, Θάλεια Φλωρά Καραβία κ.λπ. Σσ. 181.           80-120
89        ΖΕΒΑΚΟ ΜΙΧ.,          Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΣΤΕΝΑΓΜΩΝ με καλλιτεχνικάς εικόνας εκ του γαλλικού κειμένου και της κινηματογραφικής ταινίας, μτφρ. Κίμωνος Αττικού,             εκδ. "Κεραυνός", [χ.χ., 1920 περ.]. Δεμ., σσ. 671.     35-70
90        ΛΑΜΑΡΤΙΝΟΣ,         ΓΡΑΤΣΙΕΛΛΑ, νέα μετάφραση Δάφνης Ι. Σιδέρη, εκδ. Ι.Ν. Σιδέρης, 1924. Δεμ., σσ. 174.     10-20
91        ΠΕΤΡΑΣ ΣΩΤΟΣ,       Ο ΤΖΟΓΕΣ, τα καλλίτερα κομμάτια που εδημοσιεύθησαν στη "Βραδυνή", σκίτσα Κλ. Κλώνη, 1926. Σσ. 125.           30-50
92        ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΘΕΜΟΣ,      ΤΟΠΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΡΕΛΛΟΥΣ και άλλα διηγήματα, εκδ. Μ.Σ. Ζηκάκη, 1928. Χαρτόδετο, σσ. 84.       30-45
93        ΙΑΚΩΒΙΔΗ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΛΙΛΗ,       ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΛΙΟΓΕΝΝΗΤΗΣ, τυπ. Εστία, 1929. Χαρτόδετο, σσ. 23.     25-30
94        [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.] ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ,         ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΛΑΜΙΚΟ ΕΡΓΟ, τυπ. Εστία, 1929. Χαρτόδετο, ελαφρώς ταλαιπωρημένο, σσ. 56.           25-40
95        [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.] ROUSSEL LOUIS,             PALAMAS ET MISTRAL, impr. Hestia, Monpellier 1930. Χαρτόδετο, σσ. 16.     25-35
96        [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.] ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΜΙΛΤΟΣ,            Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΙΑΤΑ, τυπ. Εστία, 1930. Χαρτόδετο, σσ. 16. [μαζί] Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ (τα κείμενα ενός          φιλολογικού μνημόσυνου) Ισότιμον Λύκειον "Ο Κοραής", Ηράκλειον Κρήτης 1959. Με διακοσμητικά σχέδια του ζωγράφου Θ. Φανουράκη. Τυπογραφικό εργαστήριο Ανδρέα Καλοκαιρινού, χαρτόδετο, σσ. 45.  35-50
97        ΒΟΚΚΑΚΙΟΣ,           ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ, μτφρ. Γεράσιμου Σπαταλά, εκδ. "Χαραυγή", [χ.χ., 1930 περ.]. Εικόνες εκτός κειμένου. Με το αρχικό του            εξώφυλλο. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 190.            30-40
98        ΠΑΛΑΜΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ,     Η ΦΟΙΝΙΚΙΑ (αναλυτικό σημείωμα), τυπ. Εστία, 1931. (Μιλήθηκε στη "Φοιτητική Συντροφιά" στις 16 Φλεβάρη του 1912). Χαρτόδετο, σσ. 20.      25-45
99        [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.] ΠΑΛΑΜΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ,             A STUDY ON THE PALM-TREE OF KOSTES PALAMAS, printing office Hestia, 1931. Translated into English by: Theodore Ph. Stephanides & George C. Katsimbalis. Με χειρόγραφη αφιέρωση του Γ. Κατσίμπαλη. Χαρτόδετο, σσ. 27.              40-60
100      [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.] VERGATE TIGRANE,        COSTIS PALAMAS, preface de JEAN MEANDRE, impr. Hestia, 1932. Χαρτόδετο, σσ. 30.       30-35
101      [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.] ΚΛΕΜΑΝ ΕΥΓΕΝΙΟΣ,     ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ, πρόλογος Φιλέας Λεμπέσγκ, μετάφραση Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, τυπ. Εστία, 1932. Με αφιέρωση του μεταφραστή. Χαρτόδετο, σσ. 23.     35-60
102      [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.] ΞΥΔΗΣ ΘΕΟΔ.,     Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ, τυπ. Εστία, 1932. (Γραμμένο στον Πύργο Ηλείας το 1932). Χαρτόδετο, σσ. 19. 25-35
103      [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.]         ΔΩΔΕΚΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ (Φ. Λεμπέσγκ, Ε. Κλεμάν, Δ. Κακλαμάνου, Σ. Μενάρδου, Σ. Αντωνιάδη, Π. Λορεντζάτου, Α.      Παπαναστασίου, Η. Δέλφου, Γ.Θ. Βαφόπουλου, Δ.Ε. Ευαγγέλου), τυπ. Εστία, 1932. Άκοπο. Χαρτόδετο, σσ. 64.       30-40
104      [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.] PALAMAS C.,        KOSTES PALAMAS A LIVING POET OF GREECE, by Rabindranath Tagore, Aristides Phoutrides, Benjamin de Casseres, Leonard Lanson Cline & others, printing office Hestia, 1933. Χαρτόδετο, σσ. 22.     20-40
105      [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.]         ΟΙ "ΠΕΖΟΙ ΔΡΟΜΟΙ" ΤΟΥ Κ. ΠΑΛΑΜΑ, άρθρα: Θρ. Καστανάκη, Ρ. Γκόλφη, Π. Νιρβάνα και Κλ. Παράσχου, τυπ. Εστία, 1933. Χαρτόδετο.   20-30
106      [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ. - ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ] PALAMAS C.,      ALEXANDRE PAPADIAMANDI un peintre des humbles, traduction de JEAN DARGOS, impr. Hestia, 1933. Χαρτόδετο, σσ. 19.       25-30
107      [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.] PALAMAS C.,        LES DOUZE PAROLES DU TZIGANE articles et notices de L. Roussel, H. Birou, L. Daudet, M. Brion, S.B. Bovy, D.C. Hesseling, Miguel de   Unamuno, N. Segur et C.A. Bolander, impr. Hestia, 1933. Άκοπο. Χαρτόδετο, σσ. 62.      30-50
108      [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.] PALAMAS C.,        A MAN'S DEATH, translated by A.E. PHOUTRIDES, with a foreword by D.C. HESSELING, printed offiece Hestia, 1934. Άκοπο. Χαρτόδετο.             30-40
109      ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠ., ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 800-1936, εκδ. Επ. Χρυσανθόπουλος, 1937. (Βυζαντινή Περίοδος, Δημοτικά Τραγούδια, Κρητική Ποίηση, 16ος & 17ος αιώνας, Περίοδος 1821-1886, Περίοδος Ψυχάρη, Σύγχρονη Εποχή). Μικροφθορές στα εξώφυλλα. Σσ. 256   40-50
110      [ΤΖΟΝΣΟΝ ΑΛ. - ΝΤΕΛΛΥ Μ.]      ΡΟΜΑΝΤΣΟ, εβδομαδιαίο περιοδικό, ιδιοκτησία - διεύθυνσις Ν. Θεοφανίδη & Σπ. Λαμπαδαρίδη, 16 Σεπτεμβρίου 1937, έτος Γ', αρ. 149.    Περιεχόμενα: νουβέλα του Αλ. Τζόνσον "Αγάπη με μίσος" και της Μ. Ντέλλυ "Η Αγαπημένη του". Έγχρωμο εξώφυλλο Ασπιώτη-Έλκα, χαρτόδετο, σσ. 128.            15-20
111      GOETHE,        Η ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ GOETHE κατά μετάφρασιν υπό Κ. ΜΕΡΜΗΓΚΑ, τυπ. Σ.Κ. Βλαστού, 1937. Δεμ., σσ. 352.           40-80
112      [ΕΛΣΤΟΝ Α. - ΒΕΖΙΤ - ΑΓΚΑΘΑ ΚΡΙΣΤΙ] ΡΟΜΑΝΤΣΟ, εβδομαδιαίο περιοδικό, ιδιοκτησία - διεύθυνσις Ν. Θεοφανίδη & Σπ. Λαμπαδαρίδη, 30 Σεπτεμβρίου 1938, έτος Δ', αρ. 203. Περιεχόμενα: "Η Καμπάνα" νουβέλα του Άλαν Έλστον, "Μια γλυκιά Αναμονή" ρομάντσο του Μαξ Ντυ Βεζίιτ, "Ο Καθρέπτης του Νεκρού" αστυνομική νουβέλα της Αγκάθα Κρίστι. Έγχρωμο εξώφυλλο Ασπιώτη-Έλκα, χαρτόδετο, σσ. 128.     15-20
113      [ΝΤΕΜΠΕΡ Λ. - MERREL - Ν. ΝΟΡΤΟΝ]   ΡΟΜΑΝΤΣΟ, εβδομαδιαίο περιοδικό, ιδιοκτησία - διεύθυνσις Ν. Θεοφανίδη & Σπ. Λαμπαδαρίδη, 23 Οκτωβρίου 1938, έτος Δ', αρ. 207.             Περιεχόμενα: "Η Ταξιδεύτρια" νουβέλα του Λ. Ντέμπερ, "Τζούλια" ρομάντσο ης Μέρελ, "Ο Γολγοθάς μια μητέρας" Ν. Νόρτον. Έγχρωμο εξώφυλλο Ασπιώτη-Έλκα, χαρτόδετο, σσ. 128.        15-20
114      ΜΠΑΣΤΙΑΣ ΚΩΣΤ.,   ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ, τυπ. "Πυρσού", 1939. Χαρτόδετο, μικρές φθορές κυρίως στην ράχη, σσ. 90.      25-40
115      [ΜΟΡΕΑΣ ΖΑΝ]         Αφιέρωμα στην μνήμη του Ζαν Μορεάς από τα "Νεοελληνικά Γράμματα" εβδομαδιαίας Φιλολογικής, Καλλιτεχνικής, Επιστημονικής εφημερίδας, διευθυντής Αντ. Νικολόπουλος, αριθ. φύλλου 174, 30 Μαρτίου 1940. Με φωτογραφία του σ. Ταλαιπωρημένο. Σσ. 12.    25-30
116      [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.] ΚΛΗΜΗΣ ΣΩΤΟΣ,            ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ πορτραίτο, έκδοση εφημερίδος "Η Φωνή των Δικηγόρων", 1942. Χαρτόδετο, ίχνη υγρασίας στο εξώφυλλο, σσ. 18.   30-40
117      [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.] PALAMAS C.,        PAGES CHOISIES traduites du Grec Moderne par ANDRE CHEDEL, edit. Nouveaux Cahiers, Suisse 1942. Άκοπο. Χαρτόδετο, σσ. 98.      25-40
118      ΟΥΑΪΛΝΤ ΟΣΚΑΡ,   Η ΣΦΙΓΓΑ ΔΙΧΩΣ ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ, μτφρ. Γεωργ. Θεμ. Μαλτέζου, εκδ. "Ανατολή", 1945. (Διήγημα). Το εξώφυλλο και οι βινιέτες φιλοτεχνήθηκαν από το ζωγράφο Σαράντη Αντωνάκη. Χαρτόδετο, σσ. 143.     25-35
119      ΟΣΤΡΟΒΣΚΙ Ν.,        ΠΩΣ ΔΕΝΟΤΑΝΕ Τ' ΑΤΣΑΛΙ (ο άνθρωπος της καινούργια κοινωνίας), μτφρ. απ' τα ρούσικα Ελένης Κυριακίδου, εκδ. Α. Καραβία, 1945.           Εξώφυλλο ξυλογραφία Γ. Μόσχου. Χαρτόδετο, λεκιασμένο εξώφυλλο, μικρές φθορές στην ράχη, σσ. 292.  10-20
120      ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ, ΔΟΝ ΚΙΧΟΤΗΣ, μτφρ. Σ. Πατατζή, [χ.χ., 1950 περ.]. Χαρτόδετο, σσ. 479.            1-...
121      ΣΤΑΦΗΣ ΜΙΧΟΣ,      ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ένας πρωτοπόρος ποιητής, έκδ. 1950.Με ξυλογραφία στο εξώφυλλο. Σσ. 30.      20-25
122      TARKINGTON BOOTH,       ΠΕΝΠΟΝΤ, μυθιστόρημα, μετάφραση Νάτας Κοκκόλη, εκδ. Ίκαρος, 1953. Σσ. 204.           20-35
123      ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΙΒΑΔΑ ΒΑΡΒΑΡΑ,            [ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ] Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ - Ο ΠΟΙΗΤΉΣ, αριθμημένη έκδοση, αρ. αντιτύπου 61/500. Η          προσωπογραφία της Βαρβάρας είναι του Γεωργίου Γουναρόπουλου, το σκίτσο του εξωφύλλου της Βαρ. Θεοδωροπούλου - Λιβαδά. Άκοπο,       25-50
124      ΔΙΚΤΑΙΟΣ ΑΡΗΣ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1935-1953, εκδόσεις "Κ.Μ.", 1954. Δεμ., σσ. 191.          35-45
125      [ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΗ Φ.],        Δέκα τέσσερα βιβλία του Φ. Ντοστογιέφσκη (ένα της Άννας Ντοστογιέφσκη): Ο ΜΕΓΑΣ ΙΕΡΟΕΞΕΤΑΣΤΗΣ, μτφρ. Α. Μπασιλάρη, 1928. Δεμ.,    σσ. 50. [μαζί] Ο ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΒΣΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΑΘΟΣ, μυθιστορηματική αναπαράσταση, βιβλιοπ. της "Εστίας", [χ.χ.]. Εξώφυλλο του ζωγράφου Ε. Σπυρίδωνος. Χαρτόδετο, σσ. 388. [μαζί] Η ΣΠΙΤΟΝΟΙΚΟΚΥΡΑ, μυθιστόρημα, μτφρ. Γ. Κοτζιούλας, εκδ. Λογοτεχνική Γωνιά, [χ.χ.]. Χαρτόδετο, σσ. 160. [μαζί] ΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ, μτφρ. Γιώργη Σημηριώτη, εκδ. Δαρεμά, [χ.χ.]. Χαρτόδετο, σσ. 189. [μαζί] ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ, μτφρ. Μίνας Ζωγράφου, εκδ. Δαρεμά, [χ.χ.]. Χαρτόδετο, σσ. 702. [μαζί] ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ, μυθιστόρημα, μεταφραστής Άρης Αλεξάνδρου, εκδ. Γκοβόστη, [χ.χ.]. Τρεις τόμοι δεμένοι μαζί. Δεμ., σσ. 186+157+189. [μαζί] Ο ΗΛΙΘΙΟΣ, μυθιστόρημα σε τέσσερα μέρη, μεταφραστής Άρης Αλεξάνδρου, εκδ. Γκοβόστη, [χ.χ.]. Τέσσερις τόμοι δεμένοι μαζί. Δεμ., σσ. 189+153+142+184. [μαζί] Ο  ΕΦΗΒΟΣ, εκδ. "Κ.Μ.", 1954. [μαζί] ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΖΟΒ, εκδ. Γοβόστη [χ.χ.]. [μαζί] Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ, εκδ. Γοβόστη [χ.χ.]. [μαζί] ΤΑΠΕΙΝΩΜΕΝΟΙ και ΚΑΤΑΦΡΟΝΕΜΕΝΟΙ, εκδ. Γοβόστη [χ.χ.]. [μαζί] ΕΓΚΛΗΜΑ και ΤΙΜΩΡΙΑ, εκδ. Γοβόστη [χ.χ.]. [μαζί] ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΒΣΚΗ ΑΝΝΑ, Ο ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΒΣΚΗ ΚΑΙ ΓΩ, μτφρ. Σ. Βουρδούμπα, εκδ. Γκοβόστη, [χ.χ.]. Λινόδετο, σσ. 363. Σύνολο 14 βιβλία.            1-...
126      ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤ., Η ΚΑΣΣΙΑΝΗ, μυθιστόρημα των χρόνων του Βυζαντίου, (προφανώς περίληψη), εκδ. "Ο Ηρακλής", επιμέλεια Τάσου Μιχαλακέα, [χ.χ., 1955        περ.]. Ταλαιπωρημένο, σσ. 97.           15-20
127      ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΘΕΜΟΣ,           ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΘΥΕΛΛΑΣ, εκδ. "Μόρφωση", 1956. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο, σσ. 208.        18-25
128      THOMSON GEORGE,           Η ΠΟΙΗΣΗ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, μτφρ. Ν. Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, εκδ. Κέδρος, 1956. Άκοπο. Σσ. 111.            15-20
129      ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ,         ΠΟΙΗΤΙΚΑ (Το Φως που Καίει, Σκλάβοι Πολιορκημένοι, Ποιήματα), εκδ. Κέδρος, 1956. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σσ. 283. [μαζί του ιδίου]. ΣΟΛΩΜΙΚΑ (Ο Σολωμός χωρίς Μεταφυσική, Οι Στοχασμοί του Ποιητή, Διάφορα Άρθρα), εκδ. Κέδρος, 1957. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σσ. 262. (2)    25-35
130      [ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ Κ.] ΝΤΕΛΛΥ Μ.,    Ο ΛΕΥΚΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ, μτφρ. Κ. Σημηριώτη, "Ρομάντσο" μεγάλη εβδομαδιαία έκδοσις, [χ.χ.]. Ταλαιπωρημένο, σσ. 126.         15-20
131      [ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΣΙΜΕΝΟΝ ΖΩΡΖ]        Εννέα αστυνομικά βιβλία τσέπης των εκδόσεων μ. Πεχλιβανίδη "Ατλαντίς". Όλα του Ζώρζ Σιμενόν, [χ.χ., 1960 περ.]. Με χρωματιστά εξώφυλλα. (9)        70-140
132      ΒΟΥΣΒΟΥΝΗΣ ΑΝΤ.,          ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ, (μυθιστόρημα), εκδ. Κεραμεικός, 1962. Άκοπο. Χαρτόδετο, σσ. 423.   10-20
133      ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ,         ΛΩΞΑΝΤΡΑ, έκδ. 1965. Σκίτσο εξωφύλλου Κ. Μητρόπουλος. Σσ. 209. [μαζί της ιδίας] ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ, έκδ. 1965. Σσ. 175. Με             αφιέρωση της σ. και στα δύο βιβλία. Μικρές φθορές στις ράχες. (2)           30-50
134      ΤΑΓΚΟΡ ΡΑΜΠΙΝΤΡΑΝΑΘ,           ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ, μτφρ. από το αγγλικό Ειρήνης Καλκάνη, Θεσσαλονίκη 1966. Δεμ., σσ. 239.    20-30
135      ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ Ν.,     ΤΑ "ΑΣΤΡΑ", ραψωδία, εκδ. Α. Καραβία, 1971. Το εξώφυλλο, τα αρχικά και η εικονογράφηση έγιναν από τον ποιητή. Σχ. 4ο, σσ. 183.        10-20
136      ΜΠΟΣΤ, ΑΛΗΛΟΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΤΑ, εκδ. "Κείμενα", 1972. Χαρτόδετο, σσ. 175          25-35
137      [ΠΡΩΤΟΠΑΤΣΗΣ ΑΝΤ.] ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΓΓ., Δύο βιβλία του Β. Καραγιάννη: "ΟΤΑΝ Ο ΠΡΩΤΟΠΑΤΣΗΣ ΜΕΤΕΦΡΑΖΕ ΜΠΩΝΤΕΛΑΙΡ" και "Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΤΣΗΣ ΜΕΣ' ΑΠΟ ΤΙΣ             ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ". Και τα δύο με χειρόγραφες αφιερώσεις του σ. Ανάτυπα από τα "Αιολικά Γράμματα", 1972. (2)          15-20
138      ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ,      Τρία βιβλία των εκδόσεων Κάκτος: ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ, διηγήματα, 1976. [μαζί του ιδίου] ΑΝΤΙΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ, 1977. [μαζί του ιδίου] ΦΥΓΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ, [χ.χ.]. (3)        20-30
139      ΛΑΖΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ,            ΑΘΡΥΠΤΟΣ ΘΡΟΜΒΟΣ ΤΟ ΑΘΡΗΜΑ, ποίηση, εξώφυλλο Κ. Φάλαρη, εκδ. "Κέδρος", 1977. Χαρτόδετο, μικρές εκδορές στο εξώφυλλο, σσ.     10-20
140      [ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Ν.]            Αφιέρωμα στο Νίκο Καζαντζάκη, "Κανούργια Εποχή" Παγκόσμια Επιθεώρηση Πνευματικής Καλλιέργειας, διευθυντής Γιάννης Γουδέλης,             δεύτερη Περίοδος, 1978. Άκοπο. Σσ. 223.     15-20
141      [ΣΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.] ΣΤΕΡΛΩΦ ΒΙΡΓΙΝΙΑ,     ΕΝΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, πραγματεία, διδακτορική διατριβή για τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1978. (Αναπαραγωγή του δακτυλόγραφου κειμένου). Σχ. 4ο, σσ. 52.         35-40
Βλέπε και: 244, 676, 511, 638, 413, 178, 174, 152, 333, 514, 482, 336, 335, 334, 8, 175, 453, 677, 458, 456, 197, 411, 233, 206, 342

14. ΘΕΑΤΡΟ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ [142-155]
142      [ΜΟΛΙΕΡΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΟΣ Κ.] Ο ΕΝΤΡΟΠΙΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ,          Χειρόγραφη αντιγραφή του έργου του Μολιέρου "Ο Εντροπιασμένος Σύζυγος" του Γεωργίου Δαντίνου, από την έκδοση του έργου στο             Βουκουρέστι το 1827 σε μετάφραση Κωνσταντίνου Αριστέου. Καλλιγραφική γραφή. [χ.α.σ.].       1-...
143      ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜ.,           ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ, τραγωδία εις πράξεις πέντε, εκδ. Ι.Δ. Κολλάρος, 1914. Με χειρόγραφη αφιέρωση του σ.. Χαρτόδετο, σσ. 120.    40-60
144      ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΡΧΕΙΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ,      Είκοσι πρωτότυπα θεατρικά έργα, κυρίως τρίπρακτα, χειρόγραφα, προς παράσταση. Πολλά συνοδεύονται και από φυλλάδιο, κυρίως «Οδηγός σκηνής». Περίοδος μεσοπόλεμου. Έργα : 1. Συναδινός Θεόδωρος, «Κοσμική κίνησις», 2. Κορομηλάς Δημήτριος, «Αγαπητικός της             βοσκοπούλας», 3. Ανυπόγραφο, «Μια κυρία ατυχήσασα», 4. Οστρόβσκυ, «Γλέντι, κρασί, αγάπη», (μτφρ. Ελένη Σιφναίου), 5. Bernstein, «Σαν πεθάνω», 6. Fodor L., «Τόπο στα Νειάτα», 7. Bernstein Henri, «Μελό», 8. Ανυπόγραφο, «Άννα Κρίστι», 9. Veiller Bayard, «Η δίκη της Μαίρης Ντιούγκαν», 10. Ανυπόγραφο, «Ο αγνός γλεντζές», 11. Δουμά Αλ., «H κυρία με τας καμελίας», 12. Ανυπόγραφο, «Κουρέλι», 13. Ohnet Georges, «Ο αρχισιδηρουργός», 14. Σουργκούτσερ Ηλίας, «Τα φθινοπωρινά βιολιά», (μτφρ. Σαραντίδου), 15. Γκορμών και Γκρανζέ, «Ο Γέρω Μάρτεν / Ο Αχθοφόρος του Λιμανιού», 16. Νικοντέμι, «Η έχθρα», 17. Ανυπόγραφο, «Επιστροφή του ασώτου», 18. Μπάρκλεϊ, «Όταν οι γυναίκες αγαπούν», 19. Frondaie Pierre, «Μονμάρτη», 20. Ανυπόγραφο, Άνευ τίτλου (Ζινέτ, Κυρά Μπερντού, κ.α.). Φύλλα χειρόγραφα σε χάρτινα ντοσιέ. Σε ορισμένα υπάρχει σφραγίδα καθώς και αρ. άδειας λογοκρισίας. Σύνολο: 20 έργα.            600-1200
145      [ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ]     ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ, τυπογραφικά καταστήματα "Ακροπόλεως", 1933. Χαρτόδετο, σσ. 12.      20-40
146      [GRACE MOORE]     Η ηρωίδα του Abel Gance στο φίλμ "Louise". Εξώφυλλο χρωματιστό στο γαλλικό περιοδικό "Pour Vous", No 541, Πάσχα του 1939 (29 Μαρτίου). Σχ. Φύλλου, σσ. 44.          40-50
147      ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ,     ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ, εκδ. "Πιγκουίνος", 1944. Εξώφυλλο Κ. Πλακωτάρη. Άκοπο. Σσ. 110.     1-...
148      ΠΑΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, (του Θεάτρου Κοτοπούλη),        Επισκεπτήρια κάρτα, υπογεγραμμένη, [χ.χ.]. Διαστάσεις [8x6 εκ.].         30-50
149      [ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ - ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ] Δύο προγράμματα με το έργο του Τέννεσση Ουΐλιαμς: "Καλοκαίρι και Καταχνιά", 1957-1958 και την           "Αγριόπαπια" του Ερρίκου Ίψεν, 1955-1956. (3)        30-60
150      [ΣΟΥΠΩΛ ΦΙΛΙΠ - ΚΟΤΖΙΟΥΛΑΣ Γ.],       ΣΑΡΛΟ μυθιστορηματική βιογραφία του συνθετότερου καλλιτέχνη της εποχής μας, γραμμένη με βάση τα σενάρια του, μτφρ. Γ. Κοτζιούλας, εκδ. Λογοτεχνική Γωνιά, [χ.χ., 1960 περ.]. Εξώφυλλο Γρηγόρη. Σσ. 107.      25-35
151      "ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ", (SUPER 8MM), Δίμηνο Περιοδικό, διεύθυνση και καλλιτεχνική επιμέλεια Τάσος Ν. Πετρής, έκδοση της Ε.Λ.Ε.Κ. (=Ελληνική Λέσχη Ερασιτεχνών Κινηματογραφίας), τεύχη 1-7 δεμένα σε 1 τόμο, περίοδος Ιούλιος 1964 έως και Αύγουστος 1966. Με τεχνικά άρθρα για το Super 8mm. Πλούσια εικονογράφηση.          50-100
152      ΠΑΪΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ,     Δύο θεατρικά έργα του Κ. Παΐζη δακτυλογραφημένα [1972 περ.]: "ΘΕΑΤΡΙΝΟΙ" & "ΜΗ ΖΕΙΣ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ" και μία νουβέλα "ΚΑΚΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗ". (3)         50-80
153      [ΒΕΓΓΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ - Περιοδεία στην Γερμανία, 1974],    "ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΑΒΩΝ". Τετρασέλιδο εικονογραφημένο πρόγραμμα της θεατρικής παράστασης (27/12/1974) στο Evlenbach της    Γερμανίας από την "Περιοδεία Γέλιου" σε σκηνοθεσία Θ. Βέγγου, κείμενα Γ. Λαζαρίδη, με τους: Ζανίνο, Τζων Τίκη, Κορνέλια, Ν. Παρούση,   Ν. Κάρλη, Ν. Ζαμπέτα κ.ά. Διαστάσεις φύλλου [30x21 εκ.].            45-70
154      [SARTR JEAN PAUL]            Χειρόγραφη μετάφραση της ΓΙΑΝΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ του θεατρικού έργου του Σάρτρ "Ναυτία". Στην σελίδα 2 αφιέρωση "Στον Κάστορα" (=Ε. Καστοριάδης), [χ.χ., 1975 περ.]. Σχ. φύλλο μικρό, 119 χειρόγραφες σελίδες με μολύβι. 40-80
155      Ο ΦΕΛΙΝΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΕΛΙΝΙ, Μτφρ. Τ. Καραϊσκάκη, εκδ. Οδυσσέας, 1982. Σσ. 208.      18-25
Βλέπε και: 545, 89, 403, 504

15. ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΚΕΣ – ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ – ΠΡΩΤΕΣ –
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ [156-185]
156      [ΝΤΙΚΕΝΣ - DICKENS CHARLES],            MASTER HUMPHREY'S CLOCK, with illustrations George Cattermole and Hablot Browne, (ξυλογραφίες)), London, Chapman and Hall, 1840-1841. Δύο τόμοι, με ex-libris του "George Paget", και του "Almeric Hugh Paget". Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινες ράχες ανάγλυφες με χρυσή διακόσμηση. (2)        300-500
157      ΣΚΥΛΙΤΖΗ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚ ΒΙΡΓΙΝΙΑ,        ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΗ από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι Αλεξάνδρου του Μεγάλου, τυπ. Γ.       Δρουγουλίνου, εν Λειψία 1887. Πλήθος ξυλογραφιών εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 222. 50-80
158      SEYMOUR GORDON,          THE RUDENESS OF THE HONOURABLE Mr LEATHERBEAD, London 1896. Καλλιτεχνική βιβλιοδεσία εποχής, σχ. 12, σσ. 90.       30-40
159      ΣΚΙΠΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, Ο ΑΠΕΘΑΝΤΟΣ (ΠΕΜΠΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 1909, Παρίσι, 1909. Με αφιέρωση του σ. Μικρές φθορές στις ακμές. Χαρτόδετο, σσ. 135.      50-70
160      [ΓΑΛΑΝΗΣ Δ.] SUARES A.,             Bouclier du Ζodiaque,(Ασπίδα του Ζωδιακού κύκλου), εικονογράφηση από τον Δ. Γαλάνη. Editions de la Nouvelle Revue Francaise, 1920. Αριθμημένη έκδοση 425 αντιτύπων, αρ. αντιτύπου 56, τυπωμένο σε χαρτί Lafuma-Navarre. Σχ. 4ο μικρό, ταλαιπωρημένο εμπροσθόφυλλο και ράχη, σσ. 95. 150-200
161      [ΓΑΛΑΝΗΣ Δ.] ARNOUX ALEXANDRE,   LA NUIT DE SAINT BARNABE, edit. De La Banderole, αριθμημένη έκδοση, αρ. αντιτύπου 366/800, Paris, 1921. Με μία ολοσέλιδη ξυλογραφία έναντι της σελ. τίτλου και βινιέτες του Δημήτρη Γαλάνη. Σσ. 104.         45-65
162      ΤΡΑΥΛΑΝΤΩΝΗΣ Κ. Α.,     ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ, (Η Ολυμπία, Ο Κοψοπόδαρος, Η Εξαδέλφη, Τα Παράπονα, Τα Μικρόβια, Η αδελφή καταφυγή, Σωστοί στο μέτρο, Φούρνος Πρωτοφανής), εκδ. Σ. Ζηκάκη, 1921. Α' έκδοση. Δεμ., σσ. 188+4.      15-20
163      [ΓΑΛΑΝΗΣ] GASTON LE REVEREND,      IRREVERENCES, AVEC TROIS GRAVURES DE GALANIS, edit. De La Belle Page, Paris, 1927, αριθμημένη έκδοση, αρ. 513/735. Με τρείς ξυλογραφίες του Δ. Γαλάνη, εκ των οποίων η μία ολοσέλιδη. Χαρτόδετο, σσ. 66.            1-...
164      ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΥΡΩ ΑΠ' ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, τυπ. Πυρσού, 1935. Με αφιέρωση του σ. Δεμ., σσ. 236.           70-100
165      ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,        ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΕΝΤΟΖΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ, εκδ. Πυρσός, Α' έκδοση, 1937. Με χειρόγραφη αφιέρωση του σ. Χαρτόδετο, σσ. 228.          70-90
166      ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,           ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, μυθιστορία, Α' έκδοση 1938. Με την υπογραφή του σ. Λυτό οπισθόφυλλο, φθορά στην ράχη, χαρτόδετο, σσ. 210.    65-95
167      ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ,             Η ΑΜΑΡΑΝΤΑ κι άλλα διηγήματα, εκδ. Πυρσός, 1938, Α' έκδοση. Χαρτόδετο, με περικάλυμμα ριζόχαρτου, σσ. 133.    30-40
168      ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧ.,            ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ, μελέται ιστορικαί, γεωγραφικαί, αρχαιολογικαί, κοινωνιολογικαί, φιλολογικαί, αισθητικαί, λόγοι, προσφωνήσεις, άρθρα και εντυπώσεις, 1939. Με 210 εικόνες και χάρτες εκτός κειμένου. Έκδοση 100 αντιτύπων, αριθμημένη, αρ. αντιτύπου 28/100, υπογεγραμμένο από τον σ.. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 652.           120-220
169      [DUC DE BERRY] LIMBOURG - COLOMBE J.,     LES TRES RICHES HEURES DU DUC DE BERRY (Συναξάρι του Δούκα του Berry, το καλαντάρι), εκδόσεις Teriade, Paris 1940. Ιστορικό       Μεσαιωνικό χειρόγραφο. Αναπαραγωγή σε φυσικό μέγεθος, έγχρωμη με χρυσό, των 12 εικόνων που παρουσιάζουν τις εργασίες κατά μήνα και τους πύργους του Δούκα του Berry, από τους αδερφούς Limbourg και τον Jean Colombe. Κείμενα του Henri Malo. «Οι Πολύ Πλούσιες Ώρες του Δούκα του Μπερρύ» είναι το πιο γνωστό Βιβλίο των Ωρών του Μεσαίωνα και θεωρείται ως ένα από τα αριστουργήματα της τέχνης των χειρόγραφων βιβλίων. Οι δημιουργοί του είναι ο Γάλλος εικονογράφος Ζαν Κολόμπ (1490-1493) και οι αδελφοί Λιμπούργκ, ο Χέρμαν, ο Γιαν και ο Πάουλ από τις Κάτω Χώρες, οι οποίοι, από το 1404 έως το 1416, δούλευαν στην υπηρεσία του  βιβλιόφιλου, Δούκα του Μπερρύ. Η εικονογράφηση του πολυτελούς αυτού βιβλίου ξεκίνησε το 1413 από τους αδελφούς Λιμπούργκ, οι οποίοι το δούλεψαν έως το 1416, και ολοκληρώθηκε εβδομήντα χρόνια αργότερα από τον Κολόμπ. Τα πρωτότυπα βρίσκονται στο Μουσείο Κοντέ, στο Σαντιγύ. Το χειρόγραφο περιέχει ένα ημερολόγιο και μια σειρά από προσευχές, οι οποίες συνοδεύονται από μικρογραφίες, που απεικονίζουν θρησκευτικές σκηνές. Το προσευχητάριο περιέχει εικόνες από τη Γέννηση, τα Πάθη του Ιησού και κάποια νεώτερα θαύματα, όπως τη λιτανεία του Αγίου Γρηγορίου, που θεράπευσε τους κάτοικους της Ρώμης από την πανούκλα. Αν και όλες οι εικόνες θεωρούνται σημαντικές, η εικονογράφηση του ημερολογίου είναι αυτή που έκανε τις "Πλούσιες Ώρες του Δούκα του Μπερρύ" τόσο διάσημες. Σχ. φύλλου μικρό, χαρτόδετο, περικάλυμμα από διαφανές ριζόχαρτο.         50-100
170      [ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ]      ΦΗΜΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΤΡΕΣ και ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΟΙ, βιβλίο ιστορικό γραμμένο από τον Φ. Κόντογλου, εκδ. "Αετός", 1942 (Α' έκδ.). (Πύρρος, Βασίλειος ο Μακεδών, Λέων ο Σγουρός, Πέτρος Κρητικός, Καρβαγιάλος, Πιζάρρος, Βλάδος ο Δρακούλης, Λουΐζος Μαρόττος, Ο κουρσάρος Άβερης, Μάρκος Ζαχιμόσκης, Γαζή-Χασάν, Παπά Γιάννης Οικονόμος, Καπετάν Ρόγκος, Παναγιώτης Ποταγός). Εικόνες εκτός κειμένου. Με ίχνη υγρασίας. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο, σσ. 135. 60-90
171      [ΣΕΦΕΡΗΣ - ΝΤΑΡΕΛ - ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ Μ. - ΑΥΤΟΓΡΑΦΑ 1943]    Σε χαρτί, διαστάσεων 14,5x13 εκ., οι χειρόγραφες υπογραφές των: Μαρώ Σεφεριάδη, Λάρυ Ντάρελ, Τ. Μαλάνου, Γιώργου Σεφέρη, Robert      Liddel και τρείς ακόμη δυσανάγνωστες. Επίσης χειρόγραφα η ένδειξη "Αλεξάνδρεια 8 Φεβρουαρίου, 1943". Στο κέντρο του χαρτιού έντυπη η λέξη "εύνοστος".     100-200
172      [ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ]      Ο ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ ΠΕΔΡΟ ΚΑΖΑΣ, ιστορία απίστευτη βγαλμένη από κάποιο χειρόγραφο που βρέθηκε στο Οπόρτο, τυπωμένη και            ζωγραφισμένη από το Φ. Κόντογλου, εκδ. "Γλάρος", 1944. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Δίχρωμος τίτλος. Χαρτόδετο, σσ. Κά+61.           80-130
173      ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ ΘΡΑΣΟΣ,    ΕΠΙΛΟΓΗ, δέκα διηγήματα, επιμέλεια και ξυλογραφίες (18) Κ. Γραμματόπουλου, εκδ. "Άλφα", Ι. Σκαζίκη, 1944. Άκοπο. Χαρτόδετο, μικρή φθορά            στο εμπροσθόφυλλο, σώμα μερικώς αποκολλημένο, σσ. 171.        35-45
174      ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ,      Ο ΒΑΣΙΛΗΣ Ο ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, εκδ. "Πήγασος" 1944. Εξώφυλλα Άγγελος Σπυρίδωνος, σχέδια εντός κειμένου Πάνου Βαλσαμάκη. Σσ. 115.    25-35
175      ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ.,       Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΝΕΤΩΝ, εκδ. "Φιλολογικά Χρονικά", 1946. Δίχρωμη έκδοση, μαύρο - κόκκινο μελάνι. Σχ. 12ο, σσ. 60. 80-160
176      ΔΟΞΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ, διηγήματα κάθετα, Α' έκδοση "Κορυδαλλού", 1947. Άκοπο. Χαρτόδετο, μικρό σκίσιμο στο οπισθόφυλλο, σσ. 190.         10-20
177      [ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ] ΔΟΥΝΙΑΣ ΜΙΝΟΣ,           ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ζωγραφιές Μπάρμπα-ΣΠΥΡΟΥ (Σπ. Βασιλείου), εκδ. Ίκαρος, 1948. Έγχρωμη εικονογράφηση. 29 τραγούδια με νότες και λόγια. Σχ. 4ο μικρό, εξώφυλλα σκληρό χαρτόνι, μικρή φθορά στην ράχη, σσ. [χ.α.σ.].     38-55
178      [ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ ΛΟΥΪΖΑ] ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΛΗ,       ΝΕΡΑΪΔΕΣ, Ταξίδι στην Ινδία, εικονογράφησις Λουΐζας Μοντεσάντου, εκτύπωσις αδελφοί Γ. Ρόδη, [χ.χ.]. Σσ. 65.  35-65
179      ΚΡΑΝΑΚΗ ΜΙΜΙΚΑ,           ΤΣΙΡΚΟ, έκδ. 1950. Με χειρόγραφη αφιέρωση της σ. Η σύνθεση του εξωφύλλου φιλοτεχνήθηκε από τον καλλιτέχνη Vilato (ανιψιός του Picasso) στο Παρίσι, στο πίσω εξώφυλλο φωτ. της ιδίας. Βιβλιοδεσία τέχνης, δερμάτινη, Στεφ. Κολοβούρη, σσ. 130.         40-80
180      [MAYO - CAMUS A.],          Διαφημιστικό δείγμα (10 φύλλα) με 4 χαλκογραφίες του ΜΑΥΟ από το βιβλίο του ALBERT CAMUS (Α. ΚΑΜΥ) "L'ETRANGER" (Ο ΞΕΝΟΣ), καθώς και δείγμα εξωφύλλου. Εκδ. Nrf, Παρίσι [1950 περ.].     1-…
181      ΔΟΞΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ,   ΤΖΙΝ, εικονογράφηση Γουναρόπουλος μ' ένα πορτραίτο της ηρωίδας, Γ' έκδοση Κορυδαλού [1950 περ.]. Σσ. 116.      15-20
182      [ΓΑΛΑΝΗΣ] ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ           ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ, κείμενο μεταφρασμένο εις την αγγλική υπό FRANCIS STORR (παράλληλο με το ελληνικό), εισαγωγή υπό THORNTON WILDER, εικονογράφησις δια ξυλογραφιών υπό ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΛΑΝΗ, εκτέλεσις δια τα μέλη του Limited Editions Club, New York 1955. Αριθμημένη έκδοση, αρ. αντιτύπου 424/1500 με υπογραφή του Γαλάνη. Σχ. 4ο, λινόδετο, σσ. 162.           1-…
183      [ΤΣΟΚΛΗΣ - ΙΟΛΑΣ] [TSOCLIS - IOLAS],            "ANAMNISSIS 1971-1974" 30 Λιθογραφίες του Κώστα Τσόκλη, τραβηγμένες σε μαύρο και άσπρο και χρωματισμένες στο χέρι. Στο Ατελιέ του    Pousse- Caillou. Έκδοση περιορισμένη σε 200 αντίτυπα σε χαρτί arches. Αριθμημένες και υπογραμμένες από τον καλλιτέχνη". Στα γαλλικά και το παρόν αντίτυπο είναι αριθμημένο, αρ. 78/200 με το κουτί της "Galerie Alexandre Iolas", [1974]. Μερικές εξ αυτών χρωματισμένες. Φύλλα 30+2, διαστάσεις [29x35 εκ.].           2300-3300
184      ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ,            Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, εικονογράφηση Γιώργη Βαρλάμου, 1988. Αριθμημένη έκδοση, αρ. αντιτύπου 160/200. Με αφιέρωση του σ. και του χαράκτη. (Στολισμένο με ζωγραφιές του ζωγράφου και χαράκτη Γ. Βαρλάμου ο οποίος είχε και την καλλιτεχνική και τεχνική επιμέλεια). Χαρτόδετο, σχ. 8ο μεγάλο, σσ. 36.    60-100
185      [ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΚΟΣ - ΕΛΥΤΗΣ] ODYSSEAS ELYTIS, PIERRE REVERDY ENTRE LA GRECE ET SOLESMES, edit. Fata Morgana, 1998. Έκδοση 400 αντιτύπων. Βινιέτες Αλέκου Φασιανού, το πορτραίτο του P. Reverdy είναι του Juan Gris. Άκοπο. Σσ. 29.   25-35
Βλέπε και: 39, 320, 12, 99, 101, 506, 363, 210, 203, 31, 212, 82, 664, 28, 535, 29, 402, 563, 565, 571, 567, 566, 612, 200, 197, 415

16. ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ – ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ – ΓΛΥΠΤΙΚΗ [186-228]
186      [ΑΘΗΝΑ - ΑΚΡΟΠΟΛΗ]     Ιαπωνική ξυλογραφία, άποψη της Αθήνας και της Ακρόπολης του 1874, με κείμενο ιαπωνικών ιδεογραμμάτων σε ριζόχαρτο. Διαστάσεις [32x18,5 εκ.]            1-…
187      SCHREYER AD.,        "Cheih Arabe en voyage", Άραβες πολεμιστές σε άλογα (ή κυνηγοί). Φωτογκραβούρα (κολοβή στο πάνω περιθώριο και θέμα), 1879. Το πρωτότυπο έργο βρίσκεται στο γραφείο του Βιβλιοθηκάριου στην Ουάσιγκτον. Διαστάσεις [48x72 εκ.]. 100-150
188      IMAGERIES REUNIS - PELLERIN, Σαράντα χρωμολιθόγραφα φύλλα από το "UNE PREMIERE JOURNEE DE VACANCES", [1880 περ.]. Σχ. φύλλου.  1-…
189      [ΟΔΗΣΣΟΣ- ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ 1884]       Εκκλησιαστική χρωμολιθογραφία, Οδησσός 1884. Εικονίζονται σε παράταξη οι Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Επίτιτλα και λεζάντες στα σλαβικά. Σκισίματα στα περιθώρια, ταλαιπωρημένη. Διαστάσεις [36,5x53 εκ.]     65-120
190      [PINET CH.] Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ,           "Notre Dame", Vue du pont de la Tournelle, La Seine a Paris. (Αρχείο οικογένειας Κεφάλα). Χαλκογραφία σε χαρτί, πρόσκληση - ευχετήρια κάρτα. (Το έτος 2013 ο καθεδρικός ναός γιορτάζει τα 850 χρόνια από τη θεμελίωση του).   25-40
191      [ΓΛΥΠΤΕΣ και ΓΛΥΠΤΑ SALON 1902]      Δεκαέξι επικολλημένες εικόνες γλυπτών των: C.C. Laudel, E. Bourdelle, P. Pulin, J. Froment-Meurice, J. Dampt, C.G. Bensnard, L. Pejean, J.A. Injalbert, R. De Saint-Marceux, A. Bartholome, P.F. Berthoud, E. Merite, P. Dubois, A. Mercie, R.F. Larche, E. Fremiet, J.L. Gerome. Διαστάσεις [31x21,5 εκ.]. (16)          1-...
192      [ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜ.],   Το τεύχος του γαλλικού περιοδικού "L'Assiette au Beurre", no 469, 26 Mars 1910, εικονογραφημένο και αφιερωμένο στα σχέδια του Δημήτρη Γαλάνη, κείμενο του Bachelin. Σχ. 4ο, σσ. 16.            50-100
193      ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,      ΑΡΧΕΙΟ 38 ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ. Αρνητικά - γυάλινες πλάκες. Θέματα: Ο Παρθένης στο ατελιέ του (Βιέννη) [αρ. 1], Στον Αγ. Γεώργιο (Κάιρο) [αρ. 3], Το εργαστήριο του (στο Παρίσι) [αρ. 5 & 6], Η Ιουλία [αρ. 6], Ο Παρθένης με την οικογένεια του, αδελφή, συγγενείς, παιδιά (στην Κέρκυρα) [αρ. 6 & 10-31], ξεχωρίζει η φωτογραφία με το λιμάνι της Καλαμάτας [αρ. 37] η οποία αποτέλεσε τη βάση για την ομώνυμη γνωστή ελαιογραφία του το 1911, επίσης περιλαμβάνεται και ένα πολύ ωραίο πορτραίτο του ζωγράφου [αρ. 9] κ.ά. Ποικίλων διαστάσεων [8,8x6,2 εκ., 9x12 εκ., 16x12 εκ., 12x18 εκ.]. Δεκαετία του 1910. Οι περισσότερες (πιθανώς από τις 38) φωτογραφίες είναι μέχρι σήμερα αδημοσίευτες. Μερικές πλάκες έχουν σπασίματα, εκδορές, επιδιορθώσεις. Διατίθεται και ψηφιακός δίσκος (CD) με την μεταγραφή τους σε θετικό [βλ. άρθρο "Βιβλιοφιλία" 139, σελ. 18-21].           1800-2800
194      GAP,   "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ", τοπίο - θαλασσογραφία στο Βόσπορο. Υδατογραφία σε χαρτί [χ.χ., 1925 περ.]. Οπισθίως σφραγίδα "Max. Fruchtermann, Constantinople". Σε πλαίσιο, διαστάσεις [16x30 εκ.].          280-360
195      [ΣΤΑΓΓΕΛ Γ.] "ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΜΩΣΑΪΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ",            Χρωμολιθόγραφο αρχιτεκτονικό σχέδιο για δάπεδο ναού. «Πλάκες τετράγωνοι 25x25 εκ.» (16 πλάκες) για παραγγελία του Εργοστασίου Μωσαϊκών πλακών Ευσταθίου Κ. Δηλαβέρη, εν Πειααιεί. Λιθογραφείο της Βασιλικής Αυλής, Στάγγελ Γ. [1930 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [62x46 εκ.].           130-180
196      ΜΙΣΙΟΣ,          ΓΥΜΝΑ. Τρία σχέδια σε χαρτί, υπογεγραμμένα, [χ.χ.], περίοδος μεσοπολέμου. 1) Πενάκι Ημίγυμνη γυναίκα ξαπλωμένη. Διαστάσεις [10x8,5 εκ.]. 2) Μολύβι             Ημίγυμνες γυναίκες. Διαστάσεις [15x10 εκ.]. 3) Μολύβι Αισθησιακή απεικόνιση. Διαστάσεις [15x10 εκ.]. (3)           90-150
197      ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ,          ΤΑ ΘΕΙΑ ΔΩΡΑ, ποιήματα, εκδ. Δημητράκου, 1931. Ξυλογραφίες Αγγ. Θεοδωρόπουλου. Χαρτόδετο, μικρές φθορές στην ράχη, σσ. 84.     50-70
198      ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,    ΒΑΡΚΑ ΜΕ ΙΣΤΙΟ ΣΤΟ ΔΕΙΛΙΝΟ, θαλασσογραφία, λάδι σε χάρντμπορντ. Υπογεγραμμένο, 1931. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [25x34]. Ο Χ. Ποταμιάνος γεννήθηκε στη Σαντορίνη το 1909. Σπούδασε ζωγραφική στο Σχολείο των Τεχνών της Αθήνας, ενώ συνέχισε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού από το 1933. Στη γαλλική πρωτεύουσα εγκαταστάθηκε μόνιμα από το 1947 όπου και πέθανε το 1958.           750-900
199      [Σ.Π.], ΟΛΥΜΠΙΑ, αρχαίοι κίονες, τοπίο, κάρβουνο σε χαρτί, υπογεγραμμένο "Σ.Π.", [χ.χ., 1935 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [26x23 εκ.].        200-250
200      ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΑΧ.,        Η ΘΥΣΙΑ, ξυλογραφίες και πρωτογράμματα Αγγ. Θεοδωρόπουλου, τυπ. Εστία, Α' έκδ. 1937. Χαρτόδετο, σσ. 127.      40-60
201      ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞ.,            Ξυλογραφία, "Το Θέρος", χρυσό βραβείο Διεθνούς Εκθέσεως Παρισίων 1937, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη εντός του έργου με τα αρχικά Α.Κ. και εκτός ολογράφως με μολύβι. Διαστάσεις [15x17,5 εκ.]       280-380
202      [ΓΑΛΑΝΗΣ Δ.]          LISTE DES GRANDS VINS FINS, 1938, με 12 έγχρωμες ξυλογραφίες, μερικές εξ αυτών δισέλιδες ή ολοσέλιδες και άλλες εντός κειμένου. Βιβλιοδ. με σπιράλ, σσ. 51.       90-180
203      [MING] BAUDELAIRE CH. (1821-1867),     ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΡΝΗ, ξυλογραφίες Ming, μετάφραση Χ, Β' έκδοση 1944. Αριθμημένη έκδοση 250 αντιτύπων, αρ. 109/250. Περιλαμβάνει 11 ξυλογραφίες εκτός κειμένου και πολλές εντός κειμένου. Λινόδετο, με το αρχικό του εξώφυλλο, σσ. [χ.α.σ.] 330-600
204      ΦΑΛΗΡΕΑΣ Β.,          "ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ", προσωπογραφία της "Α.Β.Υ. Διαδόχου Παύλου". Υδατογραφία με παστέλ σε χαρτί, υπογεγραμμένη, [χ.χ.]. Ο διάδοχος Παύλος (1901-1964) στέφθηκε Βασιλιάς το 1947 και ένα έτος μετά ο Φαληρέας εξετέλεσε τον αδριάντα του. Διαστάσεις [29x19,5 εκ.].           200-300
205      [ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ],      ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ, 1948. Σσ. 7.         25-45
206      ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ,          Προσωπογραφία άνδρα καθιστού, σχέδιο με μολύβι σε χαρτί,  με υπογραφή "Ζ.Π". Σκισίματα, επιδιορθωμένο με ταινία οπισθίως, [χ.χ., 1950            περ.]. Διαστάσεις [45x25 εκ.].            90-150
207      ΑΛΩΠΕΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ,   ΠΛΑΚΑ, στιγμιότυπο σε ταβέρνα της Πλάκας. Χορευτής, ντέφι, λατέρνα και θαμώνες. Υπογεγραμμένο, 1950. Μελάνι και μολύβι σε χαρτί. Με φθορές. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [35x50 εκ.].            200-300
208      ΓΕΡΜΕΝΗΣ Σ. ΒΑΣΙΛΗΣ,     ΔΙΚΑΤΑΡΤΟ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ, ελαιογραφία σε ξύλο, θαλασσογραφία. Υπογεγραμμένο [χ.χ., 1950 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [44x33 εκ.].         950-1250
209      ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ,           Προσωπογραφία γυναίκας. Ελαιογραφία σε χαρτόνι, υπογεγραμμένη, [χ.χ., 1950 περ.]. Πιθανώς πρόσωπο από το συγγενικό περιβάλλον           της Α. Ταρσούλη. Διαστάσεις [25x20 εκ.].            280-400
210      [ΚΑΤΡΑΚΗ ΒΑΣΩ] ΛΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ,   ΛΥΣΙΚΟΜΟΣ ΕΚΑΒΗ, ξυλογραφίες Βάσως Κατράκη, εκδ. "Τα Πειραϊκά Χρονικά", 1951. Έγχρωμο εξώφυλλο. Χαρτόδετο, σσ. 96.      30-50
211      ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ.,       "ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 732/57". (Γιαπί, σκελετός σπιτιού, στο βάθος η πόλη). Υδατογραφία σε κόντρα πλακέ. Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο 1957. Κυριαρχεί το κόκκινο φόντο. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [60x38].           650-1000
212      ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ (Σμύρνη, 1919 - Αθήνα, 26 Μαΐου 1998).    ΟΔΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ, τυπ. Ασπιώτη-Έλκα, 1957, Α' έκδοση. Λεύκωμα, σχήμα πλάγιο τέταρτο μεγάλο, [χ.α.σ.]. Το πρώτο λεύκωμα του καλλιτέχνη με σκίτσα και κείμενα. Ο Μάνος Χατζιδάκης, γοητευμένος από το λεύκωμα, το μετέτρεψε σε μουσική επιθεώρηση, η οποία παρουσιάστηκε στο θέατρο "Μετροπόλιταν" το 1962 με την συνεργασία του ίδιου του Αργυράκη (σκηνικά, κοστούμια και στίχοι ενός τραγουδιού), του σκηνοθέτη Αλέξη Σολωμού και του ηθοποιού Δημήτρη Χορν. Αντίτυπο με χειρόγραφη αφιέρωση του Μ. Αργυράκη. 50-100
213      [ΝΙΚΟΛΑΣ] ΣΚΟΥΦΑΣ(;).   Γύψινο, γλυπτό εκμαγείο, προτομή του , [1960 περ.]. Διαστάσεις [45x22x22 εκ.].     100-300
214      ΜΑΓΚΟΣ Β. (1924-2004),     ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ, λάδι σε χάρντμπορντ. Υπογεγραμμένο, 1960. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [35x50]. Ο Βύρων Μάγκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1924. Μαθήτευσε κοντά στους Δ. Μπισκίνη και Ουμπέρτο Αργυρό. Ζωγραφίζει νεκρές φύσεις, τοπία, ηθογραφικές σκηνές και σκηνές καθημερινής ζωής, συνθέσεις εμπνευσμένες από τη δουλειά των απλών ανθρώπων, των αγροτών και των ψαράδων. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε ατομικές εκθέσεις: "Παρνασσός" 1979, 1995, 1997. "Αίθουσα Ζαχαρίου" 1980. "Λαϊκή Σχολή Καλαμάτας" 1984 κ.ά., και έχει πάρει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις Πανελλήνιες 1960, 1969, κ.ά. 600-800
215      ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ,            ΑΝΕΙΚΟΝΙΚΟ. Καμπύλες σε μαύρο, κόκκινο και πράσινο φόντο. Χρωμολιθογραφία, υπογεγραμμένη (μονογραφή), αριθμημένη, αρ. 64/120, [χ.χ., 1965 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [60x70 εκ.].     180-300
216      [ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑ]           Με κόκκινες σφραγίδες, [χ.χ., 1970 περ.]. Σε χειροποίητο χαρτί. Διαστάσεις [40x30 εκ.].          20-40
217      [ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΓΗΝΩΡ]     ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Αγήνορος Αστεριάδη, (12 Φεβρουαρίου - 11 Μαρτίου 1970). ΕΝΤΥΠΟ. Αναφέρεται στη ζωή και το έργο του ζωγράφου. Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά - αγγλικά) 1000 αντιτύπων με την ευκαιρία της εκθέσεως του στο Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο "Ώρα", [1970]. Πλούσια εικονογράφηση. Σχ. 4ο μικρό, σσ. 64.            35-45
218      ΛΥΚΕΤΣΟΣ, "Ιχθείς", λινόλεουμ, 1973. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [13x15 εκ.].          90-120
219      ΜΥΤΑΡΑΣ Δ.,            Αφηρημένη σύνθεση. Αριθμημένη έγχρωμη μεταξοτυπία του καλλιτέχνη, αρ. 145/180, υπογεγραμμένη με μολύβι. Διαστάσεις [61X80 εκ.]. 300-350
220      ΣΟΡΟΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ,        Προσωπογραφία, Νέος Ανδρας, μεταξοτυπία, [χ.χ.], υπογεγραμμένη. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [34x34 εκ. - 16x16 εκ.]. Ο Σωτήρης Σόρογκας             γεννήθηκε στην Αθήνα (1936). Σπούδασε ζωγραφική στην ΑΣΚΤ Αθηνών και έχει εκθέσει εκτός από την Ελλάδα σε πολλές πρωτεύουσες της Ευρώπης και της Αμερικής. Έργα του υπάρχουν σε μουσεία, πινακοθήκες, οργανισμούς, καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές. Δίδαξε σχέδιο και χρώμα στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από το 1964 ως το 2003. Το 2004 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών για το σύνολο της καλλιτεχνικής του προσφοράς.           80-160
221      CHRYSSA (ΧΡΥΣΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ - ΒΑΡΔΕΑ, γεν. 1933), Από τη σειρά "TIMES SQUARE FRAGMENT", μεταξοτυπία έγχρωμη και υπογεγραμμένη, έκδ. 1980, αριθμημένη, αρ. 238/300. Η λάμψη της             Νέας Υόρκης συναντά την λάμψη του Βυζαντίου. (Βλ. άρθρο "Βιβλιοφιλία", τεύχος 128, σελ. 10). Διαστάσεις [64x93,5 εκ.].       580-780
222      [PRASSINOS MARIO], ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ,        "HOMMAGE A MARIO PRASSINOS". Πολύπτυχο, έγχρωμο, φυλλάδιο 10 σελίδων, έκθεση (Texts, Filmographe, Expositions), στο "Institut        Francais d'Athenes", 25 Σεπτεμβρίου - 30 Οκτωβρίου 1984. Διαστάσεις φύλλου [31x17 εκ.].           20-35
223      [ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΚ. - ΑΦΙΣΑ ΕΚΘΕΣΗΣ στο ΛΑΥΡΙΟ],   Αφίσα υπογεγραμμένη από τον Αλέκο Φασιανό. Η γκαλερί “Βουρκαριανή” Κέας παρουσιάζει τους: Αργυράκη, Κανέλλη, Μιγάδη, Μπαρμπαρή, Σιδέρη, Σπεράντζα, Στεφάνου, Τσαρούχη, Φασιανό, Δεστέφανο, στο Λαύριο 10-20 Οκτωβρίου 1984 στην αίθουσα εκθέσεων Δήμου Λαυρεωτικής. Διαστάσεις [41x29 εκ.].          75-130
224      ΒΑΡΕΛΑΣ,     ΤΡΙΚΑΤΑΡΤΟ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ, θαλασσογραφία. Ελαιογραφία. Έργο υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, [1985 περ.]. Κυκλικό σχήμα (ελαιογραφία πάνω σε ξύλο από τραπέζι), διαμέτρου 55 εκατοστών.            120-180
225      ΒΑΡΕΛΑΣ, ΑΤΜΟΠΛΟΙΟ, θαλασσογραφία. Ελαιογραφία. Στο περιθώριο του έργου η επιγραφή: «Αύστρο-Αμερικάνα, Ελλάς-Αμερική Γ. Μόρφυ & Υιός,         Γενικοί Πράκτορες. Λιμήν αναχωρήσεως Πάτραι». Έργο υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, [1985 περ.]. Κυκλικό σχήμα (σε ξύλο από τραπέζι), διαμέτρου 55 εκατοστών.            170-250
226      ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΑΡΙΑ,   ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΕΣ, έκδ. 1995. Καλλιτεχνική επιμέλεια Άρια Κομιανού - Γ. Παπανικολάου. Φωτογράφηση έργων Γ. Γλυνός, Κ. Κουτσαφτίκης, Κ.       Μιχόπουλος, μετάφραση Στέλιος Κονδύλης, επιμέλεια κειμένων Αγάπη Παρασκευοπούλου. Πλούσια έγχρωμη εικονογράφηση. Δίγλωσση έκδοση ελληνικά - αγγλικά. Σχ. 4ο, [χ.α.σ.].[μαζί της ιδίας] ΕΠΤΑ ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΣ ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΑΠ' ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΓΚΑΛΕΡΙ "7", πρόλογος Δημήτρη Δασκαλόπουλου, μτφρ. κειμένων Μαριλένα Γκλινού. Βιβλιοδ. τέχνης, λυτά φύλλα σε φάκελλο, τυπ. Άβελ, 2002. (2)        30-50
227      ΣΙΔΕΡΗΣ ΤΑΚΗΣ (γεν. 1929),           "Γυμνή γυναίκα με φρούτα", μεταξοτυπία υπογεγραμμένη. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [29x26 εκ. - 17x13 εκ.]. Αυτοδίδακτος ζωγράφος με σχετικές σπουδές κοντά στον ζωγράφο Γ. Σικελιώτη. Μικρασιατικής καταγωγής με αρχές ελληνικότητας αντιμετωπίζει με γνήσια συγκίνηση την τέχνη του. Τα θέματά του είναι λαϊκότροπα, ελληνικά τοπία, προσωπογραφίες, με μία θεματογραφία που εμπλουτίζεται με φανταστικά στοιχεία. Χρησιμοποιεί τέμπερα, ακουαρέλα, λάδι και παστέλ στα έργα του. Έργα του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών.  60-100
228      ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ, “ΝΕΑ ΕΛΙΑ”, έγχρωμη ξυλογραφία, αριθμός I/II, υπογεγραμμένη, 2005. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [39x29 εκ. - 25x17 εκ.]. Γεννήθηκε στην Αθήνα             το 1967. Σπούδασε ζωγραφική και χαρακτική στη Σχολή Καλών Τεχνών της Λωζάνης από το 1985 έως το 1990. Από το 1990 έως το 1992 σπούδασε καλλιτεχνικό βιβλίο και χαρακτική στην ίδια σχολή. Από το 1988 έως το 1990 σπούδασε μουσειολογία στο Πανεπιστήμιο της Λωζάνης. Από το 1989 έως το 1991 έχει κερδίσει βραβεία στη ζωγραφική και στη χαρακτική στην Ελβετία.           80-120
Βλέπε και: 543, 653, 487, 163, 161, 226, 596, 36, 532, 385, 519, 520, 609, 25, 495, 248, 472, 183
17. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ – ΑΡΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΑ –
ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ [229-248]
229      [ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ] Επτά στερεοσκοπικές φωτογραφίες. Τρείς: Underwood & Underwood Publishers, New York, London, Torondo - Canada, 1903-7, Βόλος, Μονή Αγίας Τριάδας στα Μετέωρα, Φάρσαλα. Δύο: Keystone View Company, Θερμοπύλες και Τέμπη μεταξύ Ολύμπου και Όσας. Καθώς και Μετέωρα - Μονή Αγίου Βαρλαάμ (άνοδος με δίχτυ), 1897 και Ιτέα - μεταφορές με καμήλες, 1908. Διαστάσεις [18x8,5 εκ.] (7)       90-150
230      [ΙΤΑΛΙΑ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ - ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ]         Οκτώ στερεοσκοπικές φωτογραφίες. J. W. Ingersoll, "Foreign Cities", Goteborg, Dresden, Holland, France-Notre Dame, (6). Underwood & Underwood Publishers, New York, London, Torondo - Canada, 1898, Florence - Italy. Και μία με μουσουλμανικό τέμενος - Αίγυπτος. Διαστάσεις [18x8,5 εκ.] (8)     80-160
231      [ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - Χ.Σ. ΒΡΥΩΝΗ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Από το έργο του Κ. Παπαρρηγόπουλου "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ". Η εργασία (αντιγραφής) άρχισε 20 Δεκεμβρίου 1901 και τελείωσε 25 Μαΐου 1904 για τον Α' τόμο και στις 26 Μαΐου 1904 έως και 12 Απριλίου 1907 για τον Β' τόμο, και ο Γ' τόμος από το 1907 και εξής.        Υποδειγματική χειρόγραφη καλλιγραφημένη αντιγραφή με πένα, βιβλίων του Παπαρρηγόπουλου (Α'-Ζ'). Σε τρείς τόμους (οι 2 δεμένοι, ο 3ος άδετος). Σύνολο σελίδων (1099+2000-2099+3000-3008, αρίθμηση ασυνεχής). Αντιγραφή ως παιδευτικό μέσον. (3)     160-300
232      [ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΡΩΜΑΪΚΑ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ] MAJER NICOLO,        CATALOGO DI MONETE ANTICHE E MODERNE, Venezia 1909, 1911, 1916. Πέντε κατάλογοι νομισμάτων. Χαρτόδετοι, ταλαιπωρημένοι. (5)    40-80
233      ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ,      «ΑΝΕΜΩΝΗ». Χειρόγραφο τετράδιο, 26 Ιουνίου 1911. [Ο ποιητής ήταν ακόμα 12 ετών]. Παιδικό περιοδικό, έτος Α’. Συνεργάτες: Ε. Ιωάννου (το πραγματικό όνομα του Τέλλου Άγρα, (1899-1944) ), Άλφα, Αριστοφάνης. Σατυρικοί συνεργάται: Ο Γελοίος. Καλλιτεχνικοί        συνεργάται: Ι. Μιχαλόπουλος, Ε.Ιωάννου. Στο παρόν, 17ο τεύχος, περιέχονται: «Όνειρον (Διήγημα)» με υπογραφή “Ευάγγελος Ιωάννου” (Τέλλος Άγρας). «Από την ζωήν ενός μαθητού: Καινούργιο κοσκινάκι μου…». «Αναμνήσεις-Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-1909 με υπογραφή επίσης Ευάγγελος Ιωάννου, “Κλείδωνας” με υπογραφή: Ο γελοίος, ‘Το δεκαπενθήμερον’ με υπογραφή “Άλφα”, «Ειδήσεις-Γράμματα-Τέχνη-Επιστήμη, Νέαι εκδόσεις». Με δύο χρωματιστές ζωγραφιές με υπογραφή Τέλλος Άγρας (ηλιοβασίλεμα) και μια ζωγραφιά του Ι.Μιχαλόπουλου (θαλασσογραφία). 16 σελίδες χειρόγραφες (αριθμημένες 178-188), διαστάσεων [14x21 εκ.].     180-350
234      [ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ, ΚΥΡΙΕΣ, ΠΑΙΔΙΑ]       Δέκα επτά επιστολικά δελτάρια. Επιχρωματισμένες φωτογραφίες, περιόδου 1912-1918 περ. Πορτραίτα νεαρών γυναικών, νεαρά ζευγάρια και παιδιά, όλες με ρομαντική διάθεση. Εκδόσεις Α.Β. Πάσχας (Athenes - Patra), γαλλικές και ιταλικές. Μικρές φθορές. Διαστάσεις [14x9]       50-80
235      [ΜΠΟΥΜΗ - ΠΑΠΑ ΡΙΤΑ & ΝΙΚΟΣ],         Τρεις φωτογραφίες: 1) Ρίτα Μπούμη και Νίκος Παπάς, περπατώντας αγκαζέ ,1950 περ. Διαστάσεις [12x18,5 εκ.]. 2-3) Δύο πορτραίτα με αφιέρωση: "Στην Κική μου για να θυμάται αιώνια τη Ρίτα της, Σύρος 12 Φλεβάρη 1923". Διαστάσεις [9x14 εκ.] & "Στην αδελφή μου Κυριακή, Ρίτα 18-5-1930". Διαστάσεις [5,5x8,5 εκ.]. (3)            90-130
236      [ΠΑΣΧΑ - ΑΝΟΙΞΗ - ΓΙΟΡΤΗ ΕΛΛΗΝΩΝ]           Ομαδική ασπρόμαυρη φωτογραφία, σ' ένα ξεχωριστό ενσταντανέ. 30 τουλάχιστον άτομα, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, μωρά και άλογα σε κλίμα ευθυμίας με άνθη και ψάθινα καπέλα, κιθάρα, γιορτάζουν στην ύπαιθρο το Πάσχα, την Άνοιξη και το σούβλισμα του οβελία. Et ego in Arcadia! Μία "άλλη Ελλάδα". Σε χαρτόνι. Περίοδος μεσοπολέμου. Μικρές εκδορές. Διαστάσεις [14x20 εκ. περ.].            80-160
237      [Ι.Κ.Α. - ΕΝΣΗΜΑ] 17 ένσημα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, περιόδου 1939-1941 περ. Χρωμολιθόγραφα με σύμβολο τον πελεκάνο. Από 1-30 δραχμές. Διαστάσεις [3x2 εκ.]. (17)         50-80
238      [ΔΗΜΟΣ ΤΑΥΡΟΥ - ΑΤΤΙΚΗ]         Μικρό αρχείο με διάφορα δακτυλόγραφα και χειρόγραφα έγγραφα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ταύρου, περιόδου 1943-47.          30-60
239      [ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ]   Μία λιθόγραφη μετοχή των 100 δραχμών του 1943 με υπογραφή του Γενικού Διευθυντή [μαζί] Μια μετοχή της SINCLAIR OIL CORPORATION, 1986. Σχ. φύλλου μικρό. (2)        1-…
240      ΚΑΤΖΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,     Ερωτική επιστολογραφία. Τέσσερις χειρόγραφες επιστολές του καταδρομέα (Δ' Μοίρα Καταδρομών) προς την δίδα Θέμιδα Γαρυφαλλίδου (Αθήνα). Νοέμβριος (7, 18, 23 και 28) του 1949. Οκτώ γραμμένες σελίδες. ("Το φιλί σου το δέχτηκα σαν το διψασμένο διαβάτη..., κ.ά.).     40-60
241      [ΚΕΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΜΑΓΕ]         Δύο κύπελλα του εργοστασίου ΕΜΑΓΕ της Κέας (Τζιά), ένα κόκκινο διαμέτρου 11 εκ. και ύψους 10 εκ. και ένα μπλε διαμέτρου 6 εκ. και ύψους            7,5 εκ., και τα δύο φέρουν στην βάση τους το χαρακτηριστικό αστέρι του εργοστασίου [1950 περ.]. Με φθορές. (2)            100-200
242      [ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ]        Μετοχή 1000 δραχμών, χαλκόγραφη, χωρίς όνομα κατόχου και υπογραφές στο στέλεχος, [1950 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [27,5x42 εκ.]           80-140
243      ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΘΕΡΜΙΣ", Αθήνα 1951. Τίτλοι εκατό μετοχών, εικοσιπέντε μετοχών, δέκα μετοχών, πέντε μετοχών και μίας μετοχής. (5)            15-25
244      [ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ] Χειρόγραφο τετράδιο ποιημάτων του Π. Παπαχριστοδούλου (διετέλεσε συντάκτης των "Θρακικών" από 1935 έως το 1957). Γραμμένο με μολύβι (μόνο δύο ανεξάρτητες σελίδες με στυλό, καλλιγραφημένο). Περίπου 55 σελίδες. 50-150
245      [ΑΙΘΙΟΠΙΑ - ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ]       Επιστολή χειρόγραφη από την Addis Abeba, 20 Μαΐου 1958, ένα φύλλο. Προς "Παμφίλτατο κ. Ανδρέα" σχετικά με αντίτυπα βιβλίου. Ο επιστολογράφος ήταν Κεφαλλονίτης, συγγραφέας και εκδότης της πρώτης εφημερίδας που κυκλοφόρησε στην Αιθιοπία.           50-80
246      [ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ]          Ελεύθερη έμμετρη απόδοση ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΡΙΚΩΝ, Αθήνα 1950. Χειρόγραφα 44 σελίδων. Δεμένων με καρφίτσες και δύο ελεύθερων σελίδων, καθαρή γραφή. 90-180
247      [ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ]        ZONARS (πλήρης τιμοκατάλογος εποχής, 1960 περ.), Ταβέρνα "Ο Θανάσης" (τιμοκατάλογος), "Τιτάνια" εστιατόριον Α' κατηγορίας (τιμοκατάλογος), "Αβέρωφ" κατάστημα πολυτελείας (τιμοκατάλος, 1941), "Εξοχικόν Κέντρον Εγγλέζος" (τιμοκατάλος, 1971) και πέντε κάρτες. (10)       50-100
248      [ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ]       Ασπρόμαυρη φωτογραφία των: Γ. Γουναρόπουλου, Γ. Κατσώνη και Π. Ζουμπουλάκη. Απεικονίζονται σε έκθεση ζωγραφικής [χ.χ., 1974]. Διαστάσεις [13x18 εκ.]           35-50
Βλέπε και: 470, 142, 297, 292, 447, 489, 64, 375, 766, 467, 154, 740, 433, 439, 737, 555, 281, 461, 440, 459, 550, 442, 441, 190, 504, 553, 468, 153, 144, 171, 480, 786, 476, 148, 445, 773, 490, 642,

18. ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΑΖΙ
(ΤΟΥ 1933 Κ. ΕΞΗΣ) [249-276]
249      MANN HEINRICH,   DIE ARMEN, roman, Leipzig 1917 (Α' έκδ.). Γοτθική γραφή. Βιβλίο λογοκριμένο και απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δεμ, σσ. 296.          100-130
250      SCHUMANN HARRY, KARL LIEBKNECHT. EIN UNPOLITISCHES BILD SEINER PERSONLICHKEIT, Dresden 1919 (Α' έκδ.). Γοτθική γραφή.  (Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς). Λινή ράχη και γωνίες, σσ. 214.    75-100
251      KOKOSCHKA OSKAR,       VIER DRAMEN. ORPHEUS UND EURYDIKE, DER BRENNENDE DORNBUSCH MORDER, HOFFNUNG DER FRAUEN, Berlin 1919 (Α' έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δεμ, σσ. 174.           130-160
252      WERFEL FRANZ,      SPIEGELMENSCH, MAGISCHE TRILOGIE, Munchen 1920 (Α' έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δεμ, σσ. 224.          150-250
253      ZWEIG STEFAN,       ROMAIN ROLLAND, Der Mann und das Werk, Frankfurt 1921. Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δεμ., σσ. 266.         80-120
254      WERFEL FRANZ,      BOCKSGESANG, IN FUNF AKTEN, Munchen 1921 (Α' έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δεμ, σσ. 224.          60-90
255      WERFEL FRANZ,      SCHWEIGER. EIN TRAUERSPIEL IN DREI AKTEN, Munchen 1922 (Α' έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δεμ, σσ. 224.          60-90
256      TOLLER ERNST,       DAS SCHWALBENBUCH, Potsdam 1922 (Α' έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δεμ, σσ. 55.   100-120
257      BLOCH ERNST,         DURCH DIE WUSTE. Kritische Essays, Berlin 1923. Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δεμ, σσ. 161. 300-350
258      RINGELNATZ JOACHIM - ARNOLD KARL,         Kuttel Daddeldu. Mit 25 Zeichnungen, Munchen 1923 (Α' έκδ.). Γοτθική γραφή. Ολοσέλιδες εικόνες εκτός κειμένου. Βιβλίο  απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δεμ., σσ. 122. 55-85
259      FREUD SIGM.,           EINE TEUFELSNEUROSE IM SIEBZEHNTEN JAHRHUNDERT, Leipzig 1924 (Α' έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δεμ, σσ. 42.  150-200
260      KAFKA FRANZ,        EIN HUNGERKUNSTLER, Vier Geschichten. Verlag Die Schmiede, Berlin 1924 (Α' έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Λινόδετο, σσ. 86. Με υπογραφή του Κάφκα.            600-680
261      WERFEL FRANZ,      DER TOD DES KLEINBURGERS. novelle, Berlin - Vien - Leipzig, 1927 (Α' έκδ.). Βιβλίο λογοκριμένο και απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Πανόδετο, σσ. 114.         50-70
262      HESSE HERMANN,   DIE NURNBERGER REISE, Berlin 1927. Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δεμ., σσ. 125.          50-70
263      ZWEIG STEFAN,       VERWIRRUNG DER GEFUHLE, Drei Novellen, Leipzig 1927 (Α' έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Γοτθική γραφή. Δεμ., σσ. 275.       50-70
264      ZWEIG ARNOLD,      PONT UND ANNA, Potsdam 1928 (Α' έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Πανόδετο, σσ. 211.  50-70
265      CONRAD JOSEPH, FREYA VON DEN SIEBEN INSELN, Berlin 1929 (Α' έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Πανόδετο, σσ. 211.        50-70
266      RENN LUDWIG,        KRIEG, Frankfurter 1929, Α' έκδ. Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Λινόδετο, σσ. 414.            50-70
267      MANN HEINRICH,   SIEBEN JAHRE, Chronik Der Gedanken Und Vorgange, Berlin 1929 (Α' έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δεμ, σσ. 558.          50-70
268      TOLLER ERNST,       FEUER AUS DEN DESSELN, Berlin 1930 (Α' έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δεμ, σσ. 168. 120-150
269      FEUCHTWANGER LION,     ERFOLG, roman, Berlin 1930. Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δύο τόμοι. Δεμ., σσ. 388.        120-150
270      KAFKA FRANZ,        BEIM BAU DER CHINESISCHEN MAUER, Gustav Kiepenheuer Verlag, Berlin 1931 (Α' έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δεμ, σσ. 266.      370-450
271      MANN THOMAS,     DIE GESCHICHTEN JAAKOBS, roman (Gesammelte Werke), Berlin 1933. Γοτθική γραφή. Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Λινόδετο, σσ. 405.  100-120
272      MANN THOMAS,     DER JUNGE JOSEPH, roman (Gesammelte Werke), Berlin 1934. Γοτθική γραφή. Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Λινόδετο, σσ. 340. 100-120
273      KISCH EGON ERWIN,         EINTRITT VERBOTEN, Zurich - Prag 1934. Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Λινόδετο, σσ. 239.     120-150
274      ROTH JOSEPH,          TARABAS, EIN GAST AUF DIESER ERDE, roman, Amsterdam 1934 (Α' έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Πανόδετο, σσ. 288.            90-120
275      KISCH EGON ERWIN,         GESCHICHTEN AUS SIEBEN GHETTOS, Amsterdam 1934 (Α' έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δεμ, σσ. 217.          120-150
276      TOLLER ERNEST,     BRIEFE AUS DEM GEFANGNIS, Querido Verlag, Amsterdam, 1935 (Α' έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Λινόδετο, σσ. 262. 90-120
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου