Αναζήτηση / Search

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

109η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (1/2)109η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (1/2)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 Δεκεμβρίου 2012, ΩPA 19:00

AIΘOYΣA ΦIΛOΛOΓIKOY ΣYΛΛOΓOY ΠAPNAΣΣOΣ • KAPYTΣH 8

Τα βιβλία εκτίθενται από την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012 στη Βιβλιοφιλία (Μαυ­ρομιχάλη 7) καθημερινά. Πρωί, ώρες: 10:00-17:00. Πέμπτη, ώρες: 10:00-14:00 και 17:00-20:00. Την Τετάρτη 19 και Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου από τις 10:00 έως τις 20:00. Τέλος, στις 21 Δεκεμβρίου από τις 10:00 έως τις 23:00. (Έναντι της Bιβλιοφιλίας υπάρχει parking).

Παραλαβές των δημοπρατούμενων βιβλίων από το βιβλιοπωλείο της Βιβλιοφιλίας (Μαυρομιχάλη 7, Τηλ.: 210 36.14.332, 210 36.23.917, Κιν.: 6942 571772)

*Όπου εκκίνηση από 1 ευρώ (1-…) συμμετέχοντες είναι οι εντός και οι εκτός της αίθουσας


1. ΛΕΞΙΚΑ – ΓΛΩΣΣΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ – ΔIAΛEKTOI [1-9]
1          MALTBY EDV., LEXICON GRAECO - PROSODIACUM auctore T. MORELI, (ττ. 2 δεμ. μαζί), typis Academicis excudit Joannes Smith, Cantabrigiae 1815. Δερμ. βιβλιοδ., επιδιορθωμένη ράχη, σχ. φύλλου, σσ. 93+1148.         220-480
2          ΒΑΜΒΑΣ Ν., ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ συνταχθέν υπό Ν. Βάμβα καθηγητού της φιλοσοφίας εν τω Β. Οθ. Πανεπιστημίω, 1841. Βι­βλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. ς’+313.      65-90
3          ΚΟΥΜΑΣ Κ.Μ., ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, εκ του τυπογραφείου η Μνημοσύνη Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, 1843. Αφιερωμένο: Τω Μεγαλειοτάτω Βασιλεί της Ελλάδος Οθώνι τω Α’... Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 4φ. χ.α.+λ’+580.           70-140
4          OLLENDROF HEINRICH GOTTFRIE [ΟΛΛΕΝΔΟΡΦΟΣ], Νεωτάτη μέθοδος Ολλενδόρφου προς εκμάθησιν της γαλλικής γλώσσης εν διαστήματι εξ μηνών, βελτιωθείσα μεν κατά τας εσχάτως εκδοθείσας εν Ευρώπη μεθόδους, αναθεωρηθείσα δε και συμπληρωθείσα δια πολλών γραμματικών παρατηρήσεων και σημειώσεων, Υπό Ν.Γ.Ο. μετά προσθήκης διαλόγων και επιστολών. Δαπάνη Ε.Κ.Π., έκδοσις Δευτέρα, Εν Αθήναις,             Εκ της Τυπογραφίας των τέκ. Ανδρέου Κορο­μηλά, 1865. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 1χ.α.+1λ.+ε΄+1χ.α.+632.            50-70
5          ΚΟΦΙΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΜΑΘΕΙΑ, περιέχουσα κείμενα Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων, τυπ. ο “Παλαμήδης”, 1884. [μαζί] ΣΕΜΙΤΕΛΟΣ ΔΗΜ. “ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ”, τυπ. Α. Κωνσταντινίδου, 1889. [μαζί] ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. “ΕΠΙΤΟΜΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ”, τυπ. Α. Κωνσταντινίδου, 1884. [μαζί] ΣΕΜΙΤΕΛΟΣ ΔΗΜ. “ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ”, τυπ. Ανδρέου Κορομηλά, 1884.          60-80
6          ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ Α.Ν., ΕΠΙΤΟΜΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ μετά εισαγωγικών κανόνων περί προφοράς και τονισμού και πίνακος των ανωμάλων ρημάτων κατά την νέαν γερμανικήν ορθογραφίαν, τυπ. Π. Δ. Σακελλαρίου, 1888. Βιβλιοδ. εποχής δερμάτινη ράχη, σσ. 1146.                  30-50
7          ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡ., ΠΛΗΡΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, βιβλιοπ. Μιχ. Σαλίβερου, [χ.χ.]. Βιβλιοδ. Δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 502. 30-50
8          ΨΥΧΑΡΗΣ, ΡΟΔΑ και ΜΗΛΑ, Δ’ τόμος 1907 [μαζί] και το “Απόσπασμα” 1902, όπου και αναδιπλούμενο γράμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακείμ του Γ’. Εκδ. H. Welter Paris - Βιβλιοπωλείο της Εστίας 1907. Λίγα εδάφια στην γαλλική γλώσσα. Δεμ., δερμάτινη ράχη, σσ. 300.                                 50-100
9          ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤ., ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ & ΕΛΛΗ­ΝΙ­ΔΩΝ με σύντομον ιστορίαν των και την ετυμολογικήν και συμβολικήν σημασίαν των, 1951. Σσ. 143.   25-35
Βλέπε και: 396, 26, 518, 27, 360

3. TYΠOΓPAΦIABIBΛIOΛOΓIABIBΛIOΓPAΦIAKATAΣTATIKA [10-14]
10        ANNUAIRE DE LA LIBRAIRIE FRANCAISE 1899, Παρίσι 1899. Με 2 χαρακτικά, το ένα του Hachette Geo. (1838-1892) προέδρου του κύκλου των Βιβλιοπωλών. Διαφημίσεις εποχής. Βιομηχανική βιβλιοδ., ελαφρώς φθαρμένη, σσ. 396.    50-80
11        ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΗΣ, Εκ του τυπογραφείου Α.Π. Χαλκιοπούλου, [1935]. (Σωματείο Κυρίων και Δεσποινίδων Δωδεκανήσου). Σσ. 20.           35-40
12        ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΥΛ., ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ο λησμονημένος πρωτοπόρος (1670-1735), έκδ. 1973. Σσ. 32. 20-30
13        THE BLACKMER COLLECTION, THE LIBRARY OF HENRY MYRON BLACKMER II, SOTHEBY’S, 1989. Με 1515 λήμματα και πλήθος εικόνων. Χειρόγραφη αναγραφή των αποτελεσμάτων της ιστορικής δημοπρασίας με κόκκινο μελάνι σε κάθε λήμμα. Σσ. 636+17.  150-200
14        [NAVARI LEONORA] THE BLACKMER COLLECTION, GREECE AND THE LEVANT, THE CATALOGUE OF THE HENRY MYRON BLACKMER COLLECTION OF BOOKS AND MANUSCRIPTS, by LEONORA NAVARI, London Maggs Bros. LTD. (Printed by Manousarides, Athens), 1989. Σχ. φύλλου μικρό, σσ. 21+422+7 έγχρωμοι πίνακες+index (427-446). Έκδοση περιορισμένου αριθμού αντιτύπων, 300 εκ των οποίων τα 20 εκτός εμπορίου [μαζί]Δελτίο προπαραγγελίας του βιβλίου, 1 φύλλο λυτό (1989-150 λίρες). Λινόδετο.          700-1200
Βλέπε και: 464, 556, 371, 469, 392, 227

6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ – ΠΑΙΔΙΚΑ – ΚΟΜΙΚΣ – ΠΑΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [15-23]
15        [ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ] COLOMB, Η ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΑ, κατά παράφρασιν Π.Ι. Φέρ­μπου, (μυθιστόρημα), έκδ. [1891 περ.]. Αντίτυπο επηρεασμένο από υγρασία, αρκετά ταλαιπω­ρημένο. Βιβλιοδ. Εποχής, σσ. 188.        65-90
16        ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΩΝ., ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΚΡΙΣΙ, αναγνωσθείσα τη 15 Μαΐου 1927 υπό του Κων. Ι. Λογοθέτου τακτικού καθηγητού της Ιστορίας της Φιλοσοφίας, εν Αθήναις 1927. Σσ. 34.    20-30
17        ΧΑΛΑΣ ΑΝΤ., ΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΑΓΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΥ­ΜΑΤΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ ΤΟΥ, εκδ. Π. Δημητράκου, [χ.χ., 1950 περ.]. Έγχρωμο εξώφυλλο, σσ. 180+ διαφημίσεις.  50-100
18        TRITTEN CHARLES, ΡΙΧΑΡΔΟΣ Ο ΛΕΟΝΤΟΚΑΡΔΟΣ, εκδ. Αλικώτης, 1947. Εικονογρα­φημένο. Σσ. 115. [μαζί] WALLACE LEWIS, “ΜΠΕΝ ΧΟΥΡ” Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥ­ΣΑΛΗΜ, μτφρ. Πιπίνας Τσιμικάλη, εξώφυλλο και προμετωπίδα Αλ. Κορογιαννάκη, εκδ. Αλικιώτη, 1948. Σσ. 173. (2)        30-45
19        ΒΕΡΝ ΙΟΥΛΙΟΣ, Ο ΠΕΙΣΜΑΤΑΡΗΣ ΚΕΡΑΜΠΑΝ μυθιστόρημα για μεγάλα παιδιά, μετά­φραση και διασκευή Νίκου Παντζάρη, εικονογράφηση Νίκου Δημητριάδη, εκδ. Ν. Αλικιώτης, 1953. Σσ. 173.      25-35
20        ΣΜΙΘ ΚΡΙΣΤΟΦ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣ, διασκευή Κ. Αθανασίου, εκδ. “Αστήρ”, 1955. Εικόνες εντός κειμένου Ε. Σπυρίδωνος. Έγχρωμο εξώφυλλο σε σκληρό χαρτόνι, εικονογράφηση Γ. Βακαλό. Σσ. 99+5.   20-30
21        ΔΑΝΙΗΛ ΝΤΕ ΦΟΕ, Ο ΡΟΒΙΝΣΩΝ ΚΡΟΥΣΟΣ, μτφρ. Γιάννη Κότσικα, εικονογράφηση Γιώργου Βαρλάμου, εκδ. “Αστήρ”, 1955. Σσ. 144.   1-...
22        MURIEL J. CHALMERS, BIBLE STORIES FOR CHILDREN FROM 6 TO 8 YEARS OLD, Lon­don and Edinburgh, T. Nelson & Sons, [χ.χ.]. Με ολοσέλιδη έγχρωμη εικονογράφηση και ασπρό­μαυρη εντός κειμένου. Δεμ., σσ. 194.           25-35
23        [WONDER WOMAN - ΤΕΥΧΟΣ 1ο-1942/1975] FAMOUS FIRST EDITION, Vol 2 No F-6-32168, Apr.-May 1975. Published bi-monthly by National Periodical Publications, New York. A complete 64 page issue containing all new never before published adventures of WONDER WOMAN!. Έγχρωμη εικονογράφηση. Σχ. φύλλου μικρό, σσ. [χ.α.σ.]. Επανέκδοση επετειακή του θρυλικού πρώτου τεύχους του κόμικ (1942).   30-60
Βλέπε και: 41, 85, 137, 541, 252
7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ [24-38]
24        ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Σ., ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ απ’ αρχής των Ελλήνων μέχρι της υπό Ρωμαίων υποδουλώσεως αυτών, μτφρ. εκ του Αγγλικού υπό Σ. Αντωνιάδου... Με πολλάς προσθήκας υπό Ανδρ. Κορομηλά, προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων, 1854. Με φθορές. Σσ. 58. [μαζί] ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, υπό Μ.Ι. ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ, εκδ. Σ. Κ. Βλαστού, 1888. Λείπουν οι σελ. του τέλους. Μόνο έως την σελίδα 94.     50-70
25        ΙΑΣΕΜΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, τυπ. Θ. Παπαλεξανδρή, 1877. Φθαρμένη η σελ. τίτλου. Δεμ., σσ. 200.      35-45
26        ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑΣ, προς χρήσιν της Δημοτικής και Μέσης παιδεύσεως, τυπ. Χ.Ν. Φιλαδελφέως, 1880, τόμος πρώτος (μόνο). Δεμ., σσ. 96, λυτό οπισθόφυλλο.   40-80
27        ΔΕΦΝΕΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ, μέρος πρώτον, τυπ. Ανδρέου Κορομηλά, 1882. Σσ. 280. 35-50
28        ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ., ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ, εκδ. Ανέστη Κωνσταντινίδη, 1888. Φθαρμένη σελ. τίτλου και με σημειώσεις με μολύβι. Δεμ., με το αρχικό λιθόγραφο εξώφυλλο, λείπει το μισό οπισθόφυλλο. Σσ. 112.      35-55
29        [ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ του προέδρου του Συλλόγου κ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, εν τη γενική συνελεύσει της 22 Ιουλίου 1901. Τυπ. Ι.Γ. Κόρτεση, 1901. Σσ. 7. 30-50
30        ΛΑΜΨΑΣ ΔΗΜ., ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΙΣ διδασκομένων μαθημάτων, Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία, 1909. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, ελαφρώς φθαρμένη, σσ. 366+2.            30-60
31        ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ Α., ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΚΑΙ ΖΩΗ, (Αναδημοσίευση από τη “Δημοκρατία” 6-9 Ιουνίου 1925), Εκδ. Εταιρεία “Αθηνά”, 1925. Μικρές φθορές, χαρτόδετο, σσ. 51. 1-...
32        [ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ] ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α. - ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ Γ., ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, Αναγνωστικό Δ’ Δημοτικού, εκδ. Ι. Δ. Κολλάρος, [1926.] Με σκίσιμο η προμετωπίδα. Εικόνες εντός κειμένου. Ταλαιπωρημένο, στις σελ. 205-206 λεκές από μελάνι που επηρεάζει το κείμενο. Σσ. 526.        25-35
33        ΜΕΓΑΣ Γ.Α., ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ προς μεθοδικήν διδασκαλίαν της καθαρευούσης, δια την Ε’ τάξιν των Δημοτικών Σχολείων, εκδ. Δ. Κολλάρος, 1931. Σσ. 224.       1-...
34        ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜ., ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ, νομοθεσία, εγκύκλιοι, οδηγίαι, υποδείγματα, έκδ. 1946. Σσ. 127. (Μεταπολεμική κοινωνική πρόνοια).       35-45
35        [ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ ΓΑΛΛΙΚΟ] KYPRIOS THEODORE, Εικονογραφημένο, “MON SYLLABAIRE ILLUSTRE”, [χ.χ., 1950 περ.]. Σσ. 40.        30-40
36        ΚΛΕΙΣΙΟΥΝΗΣ ΠΑΝ., ΦΑΣΟΥΛΙ ΤΟ ΦΑΣΟΥΛΙ ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΟ ΣΑΚΚΟΥΛΙ, εγκεκριμένον υπό του Υπουργείου Παιδείας, 1958. (Προωθεί την έννοια της αποταμίευσης, σε ολοσέλιδη φωτ. οι βασιλείς διανέμουν βιβλιάρια τραπεζικών καταθέσεων δια την προικοδότησιν απόρων κορασίδων). Σσ. 63.       25-35
37        [ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ] 6ον Δημοτικόν Σχολείον Καλλιθέας, Δ’ περιφέρειας Αθηνών, Έλεγχος Προόδου και Διαγωγής. Έξι έλεγχοι των μαθητών: Δραγωνέα Γεωργίου και Δημοσθένους, περιόδου 1959-1967. (6)            30-60
38        [ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ] “THE ATHENIAN” Μηνιαίο Περιοδικό των Μαθητών του Κολλεγίου Αθηνών, 1 Μαρτίου 1960. Έγχρωμο εξώφυλλο: Τάσος Μπίρης, σχ. 4ο, σσ. 35+2 σελ. διαφημίσεις.    30-40
Βλέπε και: 15, 226, 5, 43, 360, 475, 552, 459

8. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ [39-46]
39        [ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ, 1856] SUDRE ALFRED, HISTOIRE DU COMMUNISME ou REFUTATION HISTORIQUE DES UTOPIES SOCIALISTES, Paris 1856. (Ιστορία του κομμουνισμού από την αρχαία Σπάρτη και τον Πλάτωνα ως τον Proudhon, Leroux, κ.ά.). Χωρίς εξώφυλλο. Σσ. 487.    1-...
40        [KANT EMM.] KIRCHMANN J.H., KANTS IMMANUEL KRITIK DER PRAKTISCHEN VERNUNST [ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ], Berlin 1870, Verlag von L. Heimann. Βιβλιοδ. εποχής, φθορά στην ράχη, σσ. 196.            100-150
41        ΣΠΑΘΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤ., Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ, περιέχων συνοπτικώς Ψυχολογίαν, Λογικήν, Ιστορίαν της Παιδαγωγίας, Παιδαγωγικήν και Διδακτικήν, τόμος πρώτος Ψυχολογία και Λογική, τυπ. Χ.Ν. Φιλαδελφέως, 1882. Αποκολλημένη βιβλιοδ., σσ. 93.         30-50
42        ΛΙΝΔΝΕΡ ΑΔΟΦΟΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ υπό Γουσταύου Αδόλφου Λίνδνερ, εξελληνισθέν προς χρήσιν των Γυμνασίων και Διδασκαλείων υπό Δημητρίου Ιωαννίδου Ολυμπίου, τυπ. της Κορίννης, 1884. Ένθετο: 4 χειρόγραφες σελίδες σημειώσεων με πένα. Σσ. 106.    50-70
43        ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ ΓΕΩΡΓ., ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων, Διδασκαλείων και Ανωτέρων Παρθεναγωγείων, εκδ. Ι. Κολλάρος, 1904. Με πολλές σημειώσεις με μολύβι. Μικρό σκίσιμο στην σελ. τίτλου. Σσ. 63.  35-45
44        [ΒΡΑΪΛΑΣ-ΑΡΜΕΝΗΣ] FOUILLEE A., Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, εκδ. Γ. Φέξη 1910. Πρόλογος και μετάφραση Π. Βραΐλα Αρμένη. Δεμ., σσ. η’+120+40 περ. Στο τέλος πολυσέλιδος τιμοκατάλογος των εκδόσεων Φέξη.   35-50
45        ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Κ.Ι., ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟ Α. ΔΑΛΕΖΙΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΝ ΤΟΥ “ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ” ΤΟΥ W. WUNDT, ανατύπωσις εκ του τριακοστού δευτέρου τόμου της “Αθηνάς”, έκδ. 1921. Σσ. 24.            20-30
46        ΑΜΠΕΛΑΣ ΔΗΜ., Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, φιλοσοφική, επιστημονική, πειραματική μελέτη, τέταρτον τεύχος (αυτοτελές) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΗ, Ιούνιος 1956. Σσ. 111-124.         15-25
Βλέπε και: 594

9. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ [47-56]
47        [Φ.Δ.Ε.] ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΒΙΒΛΙΑ, Δηλαδή ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ και τας ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, υπό Φ.Δ.Ε., εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας, 1838. Οι πρώτες σελίδες ταλαιπωρημένες. Σσ. 72.        45-65
48        ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αρχιμανδρίτης), ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ερανισθείσα υπό του Αρχιμανδρίτου Αλεξάνδρου Λασκάρεως, τεύχος Α’, περιέχον την Ιστορίαν της Εκκλησίας από Κτίσεως Κόσμου μέχρι τέλους του Αου μετά Χριστόν Αιώνος, εν Κωνσταντινουπόλει, τυπ. Α. Κορομηλά και Π. Πάσπαλλη, 1863. Σσ. 200. [δεμ. μαζί] τεύχος Β’ περιέχον την Ιστορίαν της Εκκλησίας απ’ αρχής του Βου μετά Χριστόν Αιώνος μέχρι του τέλους του ΙΖ’, τυπ. Α. Κορομηλά και Π. Πάσπαλλη, 1863. Σσ. 212. Βιβλιοδ. εποχής.           35-70
49        ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤ., Η ΚΑΣΣΙΑΝΗ, ολόκληρος η ιστορία και ο βίος της εμπνευσμένης μοναχής, μετά σειράς θαυμασίων εικόνων, εκδ. Αντ. Ν. Σαραβάνος, [1900 περ.]. Με φωτ. του σ. Πανόδετο με πολύ χοντρό χαρτόνι, σσ. 1261.   110-160
50        ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, εκδ. συλλόγου “Αναπλάσεως” τη συστάσει δι εγκυκλίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας προς ακώλυτον κυκλοφορίαν και εν τω κλίματι του Οικουμενικού θρόνου, δαπάνη Μελετίου Βαγιανέλλη, Αρχιμανδρίτου, 1900. Σσ. 344.                                    25-35
51        ΑΜΒΡΑΖΗΣ ΝΙΚ., Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ εν σχέσει προς όλας τας άλλας Χριστιανικάς Εκκλησίας εξεταζομένη, ήτοι την Δυτικήν, Λουθηρανικήν [...] τουτέστι Κοινά Δογματικά σημεία και διαφέροντα των Χριστιανικών Εκκλησιών, εκδ. Π. Παρασκευόπουλος, 1902. Δεμ., σσ. 340. [δεμ. μαζί] ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, συγγραφείσα παρ’ ΑΓΑΠΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ, εκδ. Ι. Σαλίβερος. Σσ. 40.           25-35
52        ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΙΝ ΑΙ ΓΡΑΦΑΙ ΠΕΡΙ ΑΔΟΥ, Διδάσκεται που εν ταις Γραφαίς το δόγμα της αιωνίου κολάσεως εν βασάνοις. Λεπτομερής εξέτασις πάντων των χωρίων των Γραφών εν οις η λέξις “Άδης” απαντά, μετάφρασις εκ του αγγλικού, εν Χανίοις 1907. Σσ. 96.           40-50
53        [ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ] ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΡ. ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ, Διάλεξη στον Παρνασσό του Αρχιμ. Γερμανού Αρ. Ρουμπάνη. Η Πρώτη Διάλεξις του “Εθνικού Συνδέσμου”, 1926. Σσ. 40.   10-20
54        ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ., ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ Η ΛΕΣΒΙΑ που αγίασε στην Καταπολιανή της Πάρου, έκδ. 1931. Σχ. 12ο, σσ. 230.   30-50
55        ΜΠΟΥΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣ, Εννέα βιβλία υπογεγραμμένα από τον Ιωάννη Ήλεκτρο Μπούμη: “ΥΜΝΟΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ & ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ, Θεσσαλονίκη 1982, [μαζί του ιδίου] ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ (1967-1970) ΕΡΜΗΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΦΗ­ΤΕΙΩΝ, ΙΕΡΟ ΕΠΟΣ (δύο ποιήματα), Θεσσαλονίκη 1970. [μαζί του ιδίου] ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΚΡΙΤΙΚΗ, Β’ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ ΤΗΣ, Θεσσαλονίκη 1971. [μαζί του ιδίου] ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΦΗ­ΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ, Θεσσαλονίκη 1974. [μαζί του ιδίου] Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, 1979. [μαζί του ιδίου] ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΧΡΙΣΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, 1964. [μαζί του ιδίου] Θέατρο: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΟΔΟ­ΦΡΑΓΜΑΤΑ & Έφης Μπούμη - ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΤΟ ΒΥΘΟ, 1958. [μαζί] Ο ΧΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗΣ, 1982. [μαζί] ΤΣΑΤΑΛΟΥ ΚΩΝ. “ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΚΟΣΜΟΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ”, Θεσσαλονίκη 1963. (9)  90-180
56        [CHARLAIN WETWOOD - ΤΣΟΥΝΗΣ Κ.], ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ κατά την έκδοσιν του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ, Το Ιερόν τούτο Ευαγγέλιον καλλιγραφηθέν και ιστορη­θέν δια χειρός “Charlain Wetwood” και δια σύντονου σπουδής και συνεργασίας του Άρχοντος Μεγάλου Ιερομνήμονος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Ιακώβου Κ. Τσούνη, [...] Επιμέλεια Κ.Π. Σιώρα. Έγχρωμη έκδοση. Σχ. 4ο μεγάλο, βιβλιοδ. όλο δέρμα μα χρυσό διάκοσμο, σσ. 346+1λ.+3 χ.α. Διαχρονικές Εκδόσεις Α.Ε.         75-130
Βλέπε και: 151, 523, 521, 511, 415, 445, 421, 355, 424, 524

11. ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ – ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ [57-68]
57        INMAN HERBERT, MASONIC PROBLEMS AND QUERIES, London 1947. Σσ. 247. [μαζί] ARITHMETIC OF FREEMASONRY, London 1925. Σσ. 83. [μαζί] THE ETIQUETTE OF FREEMASONRY by an old past Master, London 1909. Σσ. 281. (3). Μελέτες για τη μασονία.                          60-90
58        CONSTITUTIONS OF THE ANTIENT FRATERNITY OF FREE & ACCEPTED MASONS, London 1919. Σσ. 229+23 εικόνες. [μαζί] DIGEST OF RULINGS OF GRAND LODGE, CONSTITUTIONS AND LAWS AND DECISIONS AFFECTING SCOTTISH MASONIC JURISPRUDENCE compiled by R.E. WALLACE-JAMES, Edinburgh. Σσ. 110. [μαζί] THE FREEMASONS POCKET BOOK. Με τρείς δισέλιδες εικόνες τυπωμένες με μπλε μελάνι. Σσ. 106. (3)     60-90
59        “ΨΥΧΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ”, Διευθυντής Άγγελος Τανάγρας. Έξι τεύχη του περιοδικού : (αριθ. 1-4, 6, 11, έτος 1926) & και το ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΚΑΕΤΗΡΙΔΟΣ “ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ” 1923-1933. (7)   70-100
60        ΧΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΑΚΙΡΩΝ ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ, ΤΩΝ ΓΙΟΓΚΙ ΤΟΥ ΘΙΒΕΤ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, έκδ. 1940. Χαρτόδετο, σσ. 68.   45-65
61        “PSYCHIC NEWS”, The Spiritualist Newspaper with the Worlds Largest Circulation, London 17/11/1951. Ένα φύλλο της εφημερίδας των πνευματιστών. Σσ. 8.          10-20
62        “ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ”, Μηνιαία επιθεώρησις, ιδρυτής Ελ. Παπαγιαννάκης, ιδιοκτήτης Γ. Κ. Διονυ­σόπουλος. Τέσσερα τεύχη του 1956 (αρ. 670, 673, 674, 675) και ένα τεύχος του 1957 (αρ. 676). Περιεχόμενα: Περί Αθανασίας της Ψυχής, Η Μύηση του Διαγόρα, Ερμητική Φιλοσοφία, κ.ά. (5)                  60-90
63        ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓ., ΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ, έκδοσις δευτέρα Χαραλάμπου Σπανού, 1963. Σσ. 142.            25-45
64        “ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ, Όργανον της Μεγ. Στοάς της Ελλάδος, 2 τεύχη: έτος 18ον, αριθ. 79 Μάιος - Ιούνιος 1968 & έτος 21ον, αριθ. 89 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1970. [μαζί] Αρχιμ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ, “ΡΟΤΑΡΥ”, έκδ. 1967. (3)  15-20
65        [ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΩΣ] Φιλοσοφική και Φιλανθρωπική Οργάνωσις αφιερωμένη εις την ολοκληρωτικήν αναγέννησιν και τελείωσιν της ανθρώ­πινης υπάρξεως, νοουμένης ως Ψυχή - Διάνοια - Σώμα. ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΛΟΥΣ, της Ντόλλυ Δάφνης, υπογραφές του Προέδρου και μελών, 10 Ιανουαρίου 1969. Διαστάσεις [28x20 εκ.].                         30-50
66        [ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΙΚΤΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ] Τυπικόν 18ου βαθμού (Ροδοσταύρων, εν Ανατ. Αθηνών και κοιλάδι Ιλισσού, [χ.χ.]. Πολυγραφημένο. Σσ. 67.   20-30
67        [4 ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ] ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓ. ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 1972. [μαζί] Ιωάν. Α. Βασίλη “Δια την κατάρτισιν του μαθητού Τέκτονος”, 1977. [μαζί] ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ, ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ, 1987. [μαζί] ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ 1762 και ΤΟΥ 1768 ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ και Κανονισμοί του Φιλοσοφικού Τεκτονισμού της Ελλάδος, 1986. (4)          40-60
68        ΜΑΚΡΗΣ ΣΠ., ΨΥΧΗ, ΠΑΡΑ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, εκδ. Ψυχικαί Έρευναι, 1972. Με εικόνες εντός κειμένου. Δεμ., σσ. 300            35-55
Βλέπε και: 291, 17

12. ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ – ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ [69-76]
69        ΚΟΜΜΗΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, συλλεγείσα εκ των αρίστων Ελλήνων συγγραφέων και ποιητών μετά των αναγκαίων υποσημειώσεων... Έκδ. Γ. Γκάρπολα, τόμος δεύτερος, 1839. Περιέχει: Λουκιανό, Πλάτωνα, Πλούταρχο. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 273         45-90
70        ΚΟΜΜΗΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, συλλεγείσα εκ των αρίστων Ελλήνων συγγραφέων και ποιητών μετά των αναγκαίων υποσημειώσεων... Έκδ. Γ. Γκάρπολα, τόμος έβδομος, μέρος Α’ και μέρος Β’ [δεμ. μαζί], 1840. Περιέχει: Γρηγορίου Θεολόγου επισκόπου Ναζιανζού       “Περί ιεροσύνης”, Αντιφώντος “Λόγος περί χορευτού”, Λυσία, Ισοκράτη, Ανδοκίδη. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 578.        60-90
71        ΚΟΜΜΗΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, συλλεγείσα εκ των αρίστων Ελλήνων συγγραφέων και ποιητών μετά των αναγκαίων υποσημειώσεων... Έκδ. Γ. Γκάρπολα, τόμος όγδοος, 1840. Περιέχει: Αισχίνη, Δημοσθένη, Αριστοφάνη. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σκίσιμο στο κάτω τμήμα του τελευταίου φύλλου, σσ. 384.   60-100
72        ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ, PAUSANIAE DESCRIPTIO GRAECEAE recognovit et praefatus est LUDOVICUS DINDORFIUS, Parisiis, editore Ambrosio Firmin Didot, 1845. Παράλληλο κείμενο ελληνικό και λατινικό. Βιβλιοδ. εποχής, ψευδοπεργαμηνή ράχη και γωνίες, σσ. 618.       60-90
73        ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ - ΒΙΩΝ - ΜΟΣΧΟΣ, POETAE BUCOLICI ET DIDACTICI, THEOCRITUS, BION, MOSCHUS, recognovit et praefatione critica instruxit C. FR. AMEIS. NICANDER, OPPIANUS, MARCELLUS SIDETA DE PISCIBUS, POETA DE HERBIS, recognovit F.S. LEHRS. Praefatus est K. Lehrs PHILE iambi de proprietate animalium, F.S. LEHRS et FR. DUBNER, Parisiis editore Ambrosio Firmin Didot, 1846. Παράλληλο κείμενο ελληνικό - λατινικό. Σσ. 86 [μαζί] ΟΠΠΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ, κείμενο ελληνικό - λατινικό. Σσ. 174. [μαζί] ΜΑΝΟΥΗΛΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΗ ΣΤΙΧΟΙ ΙΑΜΒΙΚΟΙ ΠΕΡΙ ΖΩΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ. Σσ. 48. Χαρτόδετο, φθαμένη βιβλιοδ.            70-150
74        [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΠΟΙΗΤΙΚΗ] ARISTOTELIS DE ARTE POETICA, recensuit Guilelmus Christ, Lipsiae in Aedibus B.G. Teubneri, 1893. Κείμενο ελληνικό. Σσ. 48.       1-…
75        [MURRAY GILBERT] THE OXFORD BOOK OF GREEΚ VERSE, With an introduction by C.M. Bowra, Oxford at the Clarendon Press, 1930. Κείμενα ελληνικά (Όμηρος, Σαπφώ, Αισχύλος, Ευριπίδης, Σοφοκλής, Απολλώνιος Ρόδιος, Βίων, κ.ά.). Με βιβλιόσημο, απονεμητή­ριο τιμής σε διαγωνισμό κλασικής φιλολογίας στο “King-Edwards Schoοl”. Σσ. 48+608.          40-60
76        ΟΜΗΡΟΣ Δεκαεπτά βιβλία, κείμενα, μεταφράσεις και μελέτες για τον Όμηρο. (Όλα μεταπολεμικές ελληνικές εκδόσεις). Σύνολο: (17)          1-...
Βλέπε και: 88, 456, 25, 265, 517, 114, 455, 451

13. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΟΙΗΣΗ – ΔΟΚΙΜΙΟ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ [77-113]
77        ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ, ΑΣΜΑΤΑ Αριστοτέλους Βαλαωρίτου Λευκαδίου, εν Κερκύρα, τυπ. Ερμής, 1857. Σσ. 485+1. [δεμ. μαζί του ιδίου] Η ΚΥΡΑ ΦΡΟΣΥΝΗ ποίημα εις τέσσαρα άσματα διηρημένον ω και έτερον συνεκδίδεται ποιημέτιον ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΡΟΝ, εν Κερκύρα, τυπ. Ερμής, 1859. (Με παράρτημα, επιστολαί Αλή Πασά κ.ά.). Λυτά κάποια φύλλα, βιβλιοδεσία εποχής, δερμάτινη ράχη (ξεκολλημένη). Σσ. 212+1.     150-250
78        GACNEUR L.M., ΑΙ ΡΩΣΣΙΔΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ή Ο ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ, τυπ. “Της Μυθιστορικής Βιβλιοθήκης Δ. Φέξη”, 1885. Ττ. 2 [δεμ. μαζί]. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 331+304.      65-85
79        ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Η ΓΚΟΛΦΩ, εκδ. “Ο Ηρακλής”, [1900 περ.]. Σύγχρονη βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 230.          55-75
80        ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΛΕΚΑΣ (ΠΑΛΛΗΣ Α.), ΚΟΥΦΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ, Λίβερπουλ 1915. (Τυπωμένο σε ριζόχαρτο). Σσ. 559.     30-40
81        [ΝΑΠΟΛΕΩΝ] ΚΙΛΛΑΝ ΑΛΕΞ., Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΒΑΤΕΡΛΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ, μτφρ. Λ. Κούκουλα, Βιβλιοπ. Γ. Ι. Βασιλείου, 1920. Δεμ, σχ. 12, σσ. 109. 25-35
82        SCOTT WALTER, Η ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ιστορικά διηγήματα, μτφρ. Π.Ε.Τ., εκδ. Η.Ν. Δίκαιος, 1924. Μικρές φθορές στο εξώφυλλο, χαρτόδετο, σσ. 44.            18-22
83        ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ Α., Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ, εκδ. Ι. Δ. Κολλάρος, 1925. Δεμ., σσ. 220.    25-35
84        ΣΑΜΨΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΝΕ ΤΕΣΕΛ ΦΑΡΕΣ, μτφρ. του καθηγητού Σ. Σαριβαξεβάνη, 1925. Άκοπο. Φθορές στο εξώφυλλο, σσ. 348.          20-40
85        [ΒΕΡΝ Ι.] VERNE JULES, LE TOUR DU MONDE QUATRE-VINGTS JOURS, εικονογράφηση Neuville και Benett (ξυλογραφίες), Παρίσι 1925. Βιομηχανική κόκκινη βιβλιοδ. εποχής, σσ. 220.                       70-90
86        ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ, μετά προλόγου Β. Γαβριηλίδου, εκδ. Ι. Ν. Σιδέρης, 1921-1928. Τόμος Α’-Σ’. Σσ. 200+180+162+168+176+158. [δεμ. μαζί] ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΣ, ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ, δύο μακρά ποιήματα εκ των επών, μεταγρα­φέντα εμμέτρως εις την Νεοελληνικήν Διάλεκτον, υπό ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΔΟΥ, εκδ. Ι. Ν. Σιδέρης, [χ.χ.]. Σσ. [132 περ.].         50-70
87        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ, Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ, διήγημα, εκδ. 1927. Σσ. 30. [δεμ. μαζί] Ο ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΡΠΟΣ, ΡΩΜΑΝΤΙΚΟΙ ΕΡΩΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, υπό Μ. Σ. Σσ. 31. Με καταχωρημένη διαφήμιση του εμποροράφτη Νικολ. Λεοντόπουλου που απευθύνεται σε Κό­μητες, Βαρόνους, Πρίγκιπες και Μεγιστάνες, ανάμεσα στα δύο κείμενα. Σχ. 12, βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές.            30-40
88        [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.] ΦΟΥΤΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤ., ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΗΣΙΟΔΟΣ, τυπ. Εστία, 1929. Σσ. 17.  15-25
89        [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.] ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ, ΓΥΡΩ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑ, τυπ. Εστία, 1932. Σσ. 161.       30-40
90        [ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤ.] “ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ”, Τεύχος αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο Καβάφη, αρ. 158, 15 Ιουλίου 1933. Διευθυντές Γρ. Ξενόπουλος - Π. Χάρης. Με προσωπογραφία του Κ. Καβάφη από τον Γ. Κεφαλληνό. Γράφουν: Π. Νιρβάνας, Μ. Μαλακάσης, Κ. Παράσχος, Κ. Δημαράς, κ.ά. Μικρό σκίσιμο στο οπισθόφυλλο. Σσ. 739-791.     1-...
91        [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.], ΟΙ “ΠΕΖΟΙ ΔΡΟΜΟΙ” ΤΟΥ Κ. ΠΑΛΑΜΑ, άρθρα Θρ. Καστανάκη, Ρήγα Γκόλφη, Π. Νιρβάνα και Κλ. Παράσχου, εκδ. Εστία, 1933. Σσ. 24.            20-30
92        [ΧΩΡΙΑΤΙΣΣΑ] ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΑ, [χ.χ.]. Σσ. 99.      15-25
93        ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΨΗΛΑ ΣΤΙΣ ΚΟΡΦΕΣ, εκδ. Ίκαρος, 1944. Ξυλογραφία εξωφύλλου Λουκίας Μαγγιώρου. Μικρές φθορές στην ράχη. Σσ. 95.         25-35
94        ΜΙΛΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΕΠΙΚΗ ΤΡΙΛΟΓΙΑ (1942), εκδ. Α. Μακροποδαρά, 1945. Με σκίτσο του ποιητή. Σσ. 119.          1-...
95        ANΑTOL FRANCE, HISTOIRE CONTEMPORAINE L’ORME DU MAIL, Aquatintes et Dessins par EDY LEGRAND, Editions Nationales, 1947. Σχ. 4ο, χαρτόδετο και περικάλυμμα από ριζόχαρτο, σε κουτί, σσ. 180+2. Βιβλιοφιλική έκδοση.  1-...
96        [ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ] “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ”, Τεύχος με αφιέρωμα στα 90 χρόνια του Γ. Δροσίνη, διευθυντής Σπ. Μελάς. Σσ. 929-1008.            10-15
97        ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ, αφήγημα, εικονογράφηση Αντώνη Κανά, 1949. Σσ. 146.            20-30
98        [ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΙΟΝ.], ΣΟΛΩΜΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΑ πρόλογος και σημειώματα ΚΩΣΤΑ ΚΑΙΡΟΦΥΛΛΑ, εικόνες Δημ. Μπισκίνη (31 εκτός κειμένου, τσιγκογραφίες Ευάγ. Χαλκιόπουλου), Βιβλιοπ. Ιωάννου Σιδέρη, [χ.χ., 1950 περ.]. Σσ. 473.     35-45
99        ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΥΓΑΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ 1911-1935, εκδ. Σιδέρης, [χ.χ., 1950 περ.]. Σσ. 254.        30-45
100      [ΣΕΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ] ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ, έκδ. Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Α’ έκδοση 1953. Λεύκωμα με 50 α/μ φωτογραφίες, ορισμένες σχολιασμένες από τον Γ. Σεφέρη. Φθορές στο εξώφυλλο. Σσ. 40+50 φωτ.          45-65
101      [ΚΟΤΖΙΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ] Ειδικό τεύχος με μικρό αφιέρωμα στον Γ. Κοτζιούλα, κείμενο Μ. Περάνθη, Χρ. Ζιτσαία κ.ά. Από το περιοδικό “Σκουφάς”, Άρτα, Οκτώβριος 1956. Σσ. 261-300.                 30-40
102      ΠΟΡΦΥΡΗΣ Κ., ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ, ένας ποιητής, ένας άνθρωπος, μία εποχή, (μυθιστορηματική βιογραφία), εκδ. Μίνωας 1958. Με αφιέρωση του σ. Άκοπο. Μικρές φθορές στο εξώφυλλο. Σσ. 280         35-55
103      MAUROIS ANDRE, ΜΠΑΫΡΟΝ, μτφρ. Τάκη Μπάρλα, εκδ. Μέλισσα, [1960 περ.]. Με ολοσέλιδο πορτραίτο του Λόρδου Μπάυρον και άλλες εικόνες εκτός κειμένου. Άκοπο. Με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 522.         40-50
104      ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΣ, ΜΑΡΑΜΠΟΥ & ΠΟΥΣΙ, ποιήματα, εκδόσεις Γαλαξία 1961. Σσ. 96+5. 30-40
105      [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.] ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, ΕΝΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ, Α’ έκδ. 1962. Σσ. 351.   20-30
106      ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΑΝΔΡ., ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ & ΕΝΔΟΧΩΡΑ, ποιήματα, εκδόσεις Γαλαξία 1962. Σσ. 177.  45-70
107      ΣΕΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ, μεταγραφή Γιώργος Σεφέρης, δεύτερη έκδοση μαζί με το κείμενο των εβδομήκοντα, εκδ. Ίκαρος 1966. Εξώφυλλο Γιάννης Μόραλης. Σσ. 70.            20-30
108      ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, ΣΤΟΝ ΚΑΒΟ ΚΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ (Γαλήνη, Δύσκολοι Δρόμοι, το χωριό με τις καμπίνες, Βραδυνή κουβέντα, Ο Χλωρός Παράδεισος κ.ά.), εκδ. Κέδρος 1966. Σσ. 154.   25-30
109      [ΡΙΤΣΟΣ] ΓΚΙΛΛΙΕΝ ΝΙΚΟΛΑΣ, Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ, απόδοση Γιάννη Ρίτσου, εκδ. Θεμέλιο, 1966. Σσ. 50.            20-30
110      ΣΑΡΑΝΤΙΤΗ ΕΛ., Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ Τ’ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, εικονογράφηση Μίνως Αργυράκης, εκδ. Ερμείας, [χ.χ., 1969 περ.]. Με τρία ολοσέλιδα έγχρωμα σκίτσα (αναπαραγωγή). Σσ. 69.            30-40
111      [ΚΑΧΤΙΤΣΗΣ Ν.] Για τον Ν. Καχτίτση, περιοδικό “Νεοελληνικός Λόγος”, 1974. Με κείμενο του Παντελή Τρωγάδη, Γιώργου Δανιήλ (καθηγητού στο Τορόντο) για τον Ν. Κ., βιβλιογραφία, επιστολές στον Ν. Σινόπουλο και μία φωτογραφία. Χωρίς εξώφυλλο. Κατάσταση καλή. Σσ. 49-102.   60-80
112      ΡΩΜΑΙΟΥ ΜΠΙΑΝΚΑ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ, ποιήματα, εκδ. Α. Καραβία, 1982. Σσ. 79.                            35-40
113      [ΒΑΡΝΑΛΗΣ Κ.] “ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ”. Λεύκωμα της έκθεσης που συνδιοργάνωσαν το Υπουργείο Πολιτισμού και η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών, 1984. Με πολλές φωτογραφίες του ποιητή, κείμενα του Γ. Π. Σαββίδη, Νικ. Βρεττάκου, Στρ. Τσίρκα, Β. Βαρίκα κ.ά., επίσης αποσπάσματα από την ποίηση του Κ. Βάρναλη. Σχ. 4ο μικρό, σσ. 62.           20-25
Βλέπε και: 148, 366, 147, 251, 405, 255, 421, 384, 418, 49, 321, 223, 176, 170

14. ΘΕΑΤΡΟ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ [115-132]
115      [ΒΙΚΕΛΑΣ - ΣΑΙΞΠΗΡ] Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΛΗΡ, έμμετρη μτφρ. Δημ. Βικέλα, εκδ. Γ. Κασδόνης, 1897. Σσ. 177. Χαρτόδετο.      50-100
116      GIRAUDET EUGENE, ΑΥΤΟΔΙΔΑΚΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ήτοι τελειότατος οδη­γός προς εκμάθησιν όλων των Ευρωπαϊκών Χορών, πρακτικώς τε και θεωρητικώς, μεταφρα­σθείσα και συμπληρωθείσα υπό Ηλία Χρυσοσπάθη, διευθυντού της Μεγάλης εν Πέρα Κωνσταντινουπόλεως Σχολής Χορού, εκδ. Α. Δ. Φέξη, 1900. Βιβλιοδ. εποχής, φθορές, σσ. 208.                               70-100
117      [ΘΙΑΣΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ, ΧΕΛΜΗ, ΜΥΡΑΤ - ΡΟΖΑΝ - ΦΥΡΣΤ, ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ (ΘΕΑΤΡΟ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) 1928-1930] Ιστορικό Αρχείο με 230 περ. μονόφυλλα θεατρικά προγράμματα παραστάσεων των θιάσων (δραματικών και μουσικών). Από διάφορες τουρνέ (σε Ελλάδα, Κύπρο, Κάιρο, Αλεξάνδρεια). Με εικόνες συντελεστών (Ζωζώ Νταλμάς, Γ. Βασιλειάδου, Β. Λογοθετίδη, κ.ά.). Επίσης περιλαμβάνονται    περ. 64 σελίδες με σχετικά αποκόμματα τύπου (κριτικές) καθώς και μια ενότητα για το υπό ίδρυση Εθνικό Θέατρο (σκοπός, διοίκηση, σχέδιο Νόμου κ.ά.). Επιμελητής αναγράφεται ο Γ. Γεωργόπουλος. Λεύκωμα με επικολλήσεις επί λυτών φύλλων, χαρτόδετο. Σχήμα φύλλου μεγάλο.           600-900
118      ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ, ΤΟ ΘΕΙΟ ΔΕΙΛΙ, (ποιμενικό ειδύλλιο), εκδ. Μουσικών Χρονικών, 1931. Μικρές φθορές στο εξώφυλλο. Σσ. 30            30-50
119      ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝ, ΕΡΡΙΚΟΣ ΙΨΕΝ, εκδ. “Παρθενών”, 1943. (Από τις διαλέξεις του Θεάτρου Κυβέλης). Σσ. 29. 30-40
120      ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, [χ.χ.]. Με αφιέρωση του σ. Πολλές σημειώσεις με μολύβι στα περιθώρια. Σσ. 72.           25-35
121      ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓ., ΣΤΟΝ ΒΩΜΟ ΣΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ, πέντε μονόπρακτα, ποιήματα, κωμωδία. Εκδ. Σ. Μπάλης, [1950 περ.]. Με φωτ. του σ. Σσ. 72.    25-35
122      [ΣΑΤΥΡΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΦΙΣΑ] “Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ στην πρωτό­τυπη κινηματογραφική του εμφάνιση ΔΕΛΗΣΤΑΥΡΟΥ & ΥΙΟΣ, ΙΛΙΑ ΛΙΒΥΚΟΥ - ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ, Ένας Θρίαμβος του Ελληνικού Κινηματογράφου, [1957]. Μουσική Μάνου Χατζη­δάκη, σενάριο Αλέκος Σακελλάριος & Χρ. Γιαννακόπουλος, σκηνοθεσία Αλ. Σακελλάριος. Διαστάσεις [30x40 εκ.]. Σκισίματα στο κάτω τμήμα.  50-100
123      “ΘΕΑΤΡΟ” Έκδοσις Θεάτρου Χορού και Μουσικής, Διεύθυνσις και Έκδοσις Θ. Κρίτας - Α. Βουσβούνης. Πλούσια εικονογραφημένο περιοδικό. Εννέα τεύχη, περίοδος 1957-1965. Σχ. 4ο μεγάλο. (9)        90-180
124      [ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ] ΟΡΦΕΥΣ, “Η ζωή του Αιμιλίου Ζολά”. Δίφυλλο, τυπωμένο με κόκκινο μελάνι, περιλαμβάνει περίληψη της υπόθεσης του έργου και διαφημίσεις επο­χής, [1960 περ.].    30-40
125      “ΘΕΑΤΡΟ” Δίμηνη Θεατρική Επιθεώρηση, εκδότης διευθυντής Κώστας Νίτσος. Είκοσι τεύχη, Α’ περίοδος, 1961-1965. Πλούσια εικονογράφηση. Σχ. 4ο μικρό. (20)       100-200
126      [ΝΕΟ ΘΕΑΤΡΟ] ΘΙΑΣΟΣ Β. ΔΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΙΑΣ ΑΛΚΑΙΟΥ, Πρόγραμμα θερινής περιόδου 1962, με το θεατρικό έργο “Πέντε Στρέμματα Παράδεισος”. Ολόκληρο το κείμενο και πολλές φωτ. των συντελεστών της παράστασης. Σσ. 61. [μαζί] ΝΕΟ ΘΕΑΤΡΟ, Πρόγραμμα περιόδου 1959-60, με το θεατρικό έργο του Αλ. Κάσονα “ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΟΡΘΙΑ”. Σσ. 45. (2)   20-30
127      ODIN O.S., ΙΟΚΑΣΤΗΣ ΔΙΑΣΥΡΜΟΣ δράμα σε πράξεις δύο, 1969. Εξώφυλλο σε εκκεντρικό χρυσό χαρτί, σσ. 156.           25-35
128      ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ 1942-1972, Λεύκωμα, πλούσια εικονογραφημένο με 313 φωτ. των παραστάσεων του Θεάτρου Τέχνης. Γράφουν: Γιάννης Σιδέρης, Κάρολος Κουν, Ι.Θ. Κακριδής, κ.ά. Φωτογραφίες των Ν. Αργυρόπουλου, Elit, Μ. Κουγιουμτζή, Μ. Σκιαδαρέση, Γ. Φρονιμόπουλου. Περιλαμβάνει λίστα των αποφοίτων της σχολής 1942-1967 και κατάλογο των έργων. Σχ. 4ο μικρό, [χ.α.σ.]. 35-55
129      “ΘΕΑΤΡΟ” Δίμηνη Θεατρική Επιθεώρηση, εκδότης διευθυντής Κώστας Νίτσος. Έξι τεύχη, Β’ περίοδος, 1973-1976. Πλούσια εικονογράφηση. Σχ. 4ο μικρό. (6)         35-65
130      [ΕΛΛΗ ΛΑΜΠΕΤΗ] Θεατρικό πρόγραμμα, με το έργο του Ρομπέρτο Αταύντε “Δεσπινίς Μαρ­γαρίτα”, μετάφραση Κώστας Ταχτσής, σκηνοθεσία Μ. Κακογιάννης, σκηνικό Δ. Φωτόπουλος, [1975 περ.]. Με φωτ. των πρωταγωνιστών και κριτικές από εφημερίδες για το θεατρικό έργο. Σσ. [χ.α.σ.].     25-35
131      [ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ] Πρόγραμμα θεατρικής παράστασης για το έργο του Αντόν Τσέχωφ “Ο Βυσσινόκηπος”, [χ.χ.]. Σσ. 8.        1-...
132      ΡΕΝΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (επιμ.), ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, εκδ. Πύλη. Ανθολόγιο Κειμένων (G. Melies, B. Solt, J. Mitry, N. Bu ¨rch, κ.ά.), [χ.χ., 1980 περ.].    15-20
Βλέπε και: 26, 255, 134

15. ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΚΕΣ – ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ – ΠΡΩΤΕΣ –
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ [133-151]
133      [ΙΑΠΩΝΕΖΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ] Εικονογραφημένο με ξυλογραφίες (ιδεογράμματα και αναπαραστάσεις), 1830. Χαρτόδετο [χ.α.σ.].      1-...
134      ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ, ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ, τραγωδία εις πέντε τμήματα, μετενεχθείσα εις την καθομιλουμέ­νην ημών υπό Ζ.Μ., εν Βουκουρεστίω 1844. [βλ. Γκίνη - Μέξη 4073]. Βιβλιοδ. τέχνης, σσ. 126.                             110-160
135      ΓΑΛΑΝΗΣ Θ., Ο ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ ΙΟΥΔΑΙΟΣ, (μυθιστόρημα), [1900 περ.]. Πάμπολλες ξυλογραφίες εντός και εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, φυσικές φθορές, σσ. 1294.    70-140
136      ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΑΙΜ., Ο ΛΗΣΤΑΡΧΟΣ ΝΤΑΒΕΛΗΣ ΚΑΙ Η ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, εκδ. Γ. Στεφάνου και Α. Σαραβάνος, [χ.χ., 1900 περ.]. Ολοσέλιδες μαυρό­ασπρες εικόνες Χρηστίδη, εντός κειμένου. Δεμ., σσ. 783.           70-140
137      VERNE JULES, DE LA TERRE A LA LUNE, TRAJET DIRECT EN 97 HEURES 20 MINUTES, Paris, libr. Hachette, 1923. Πλούσια εικονογραφημένη έκδοση με χαρακτικές εικόνες. Βιομηχανική βιβλιοδεσία, κόκκινη χρυσή, μικρές φθορές, σσ. 171.         40-50
138      ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΟΙΧΤΕ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ..., τυπογραφείον Λ. Συράκου & Ν. Κάραλη, 1928., Α’ έκδοση. Το πρώτο κοινωνικό μυθιστόρημα (βλ. επανέκδοση Σπανός). Φθορές στο εξώφυλλο, σσ. 110.   80-100
139      [RILKE - NOTTON T.], Η ΑΓΑΠΗ ΚΙ’ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟ­ΦΟΡΟΥ ΡΙΛΚΕ, ξυλογραφίες T. Notton, μετάφραση από το γερμανικό Νικ. Κ. Παπαρ­­ρόδου, edition Le Burin διά τας εκδόσεις Καραβίας, 1944. Με 11 ολοσέλιδες ξυλογραφίες εκτός κειμένου. Φθορές στο εξώφυλλο. Σσ. 57.  70-140
140      [ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ] ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ, ποιήματα για απαγγελία, Αθήνα, Φλεβάρης 1946, έκδοση της Κ.Ο. Κουκακίου, 1946, Τμήμα Διαφώτισης. Σσ. 30.                     40-60
141      SPENCER BERNARD, AEGEAN ISLANDS and other poems, Editions Poetry London, first published in 1946. Το χάρτινο περικάλυμμα (dust jacket) με έργο του Ν. Εγγονόπουλου, μικρές φθορές. Δεμ., σσ. 47. 35-60
142      ΔΟΞΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ, (διηγήματα κάθετα), εκδ. Κορυδαλλού 1947, Α’ έκδοση 5η χιλιάδα. Άκοπο. Σσ. 188+4.    20-30
143      ΦΡΙΛΙΓΓΟΣ Κ., ΟΙ ΨΑΛΜΟΙ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ, μεταφρασμένοι σε στίχους από τα εβραϊκά, με εισαγωγή και σχόλια, έκδ. Αθηνά, 1947. Εικονογράφηση και καλλιτεχνική επιμέλεια του Α. Τάσσου. Έκδοση 1000 αντιτύπων, δίχρωμη (μαύρο - κόκκινο μελάνι). Χαρτόδετο, φθορές στην ράχη του εξώφυλλου, σσ.110.           50-70
144      [ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜ.] JOUHANDEAU MARCEL, CONTES RUSTIQUES, Παρίσι 1951. Με δύο χαλκογραφίες του Γαλάνη. Αριθμημένη έκδοση, αριθμός αντιτύπου 36/200, δίχρωμη (μαύρο και μωβ μελάνι). Άκοπο, βιβλιοδ. σκληρό χαρτόνι και κυτίο, σσ. 52.        1-...
145      [ΠΟΡΦΥΡΑΣ, ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, ΚΑΒΑΦΗΣ, ΣΠ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ] LAVAGNINI BRUNO, TRITTICO NEOGRECO PORFIRAS - KAVAFIS - SIKELIANOS, traduzione poetica affiancata al testo greco coperta e tavole fuori testo di Spiro Vassiliou, edizioni dello Istituto Ita­liano di Atene, 1954. Με δύο εικόνες του Σπ. Βασιλείου εκτός κειμένου. Άκοπο. Σσ. 163.                                  40-60
146      ΤΟΛΙΑΣ Τ. Σ., ΚΑΘΑΡΣΗ (ποιήματα), Εικονογράφηση ΑΝΔΡΕΟΥ, Παρίσι 1967. Εξπρεσιονιστικό μίγμα κειμένου - εικονογράφησης. Τυπωμένο σε χαρτί “Conqueror” Σσ. 36, λυτά φύλλα μίας όψεως, σε θήκη ταλαιπωρημένη.          35-70
147      [ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ - ΓΚΙΚΑΣ] KAZANTZAKIS NIKOS, THE ODYSSEY A MODERN SEQUEL, translation into english verse, introduction, synopsis and notes by Kimon Friar, illustrations by Ghika, New York 1958. Δεμ. και χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 826.          30-60
148      ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΚΡΙΤΩΝ, ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ ΣΥΜΠΑΝ, εκδ. Δίφρος, 1969. Με αφιέρωση του σ. Εξώφυλλο και σχέδια Εύας Μπέη. Άκοπο. Σσ. 108.       25-35
149      [ΚΑΧΤΙΤΣΗΣ Ν.] ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛ., ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΥ Ν. ΚΑΧΤΙΤΣΗ. Το φυλλάδιο τυπώθηκε σε 333 αντίτυπα το 1974, αρ. αντι­τύπου 71/333. Επιμέλεια Ηλία Πετρόπουλου. Σσ. 16. [μαζί Το απόκομμα της “Φιλολογικής Καθημερινής”, για τον Ν. Κ. από τον Η. Παπαδημητρακόπουλο.       70-140
150      ΡΑΛΛΗΣ ΚΟΨΙΔΗΣ, ΡΑΚΕΝΔΥΤΟΙ, εκδ. Ώρα, 1976. Εικονογραφημένο λεύκωμα με σχέδια του Ράλλη Κοψίδη σχολιασμένα ποιητικά. Έκδοση 1000 αντιτύπων. Σχ. 4ο, σσ. [χ.α.σ.].                                 45-60
151      ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΤΟΣ, Το πρώτον εν Ελλάδι εκτυπωθέν Ελληνικόν βιβλίον. Εν τω Ορει του Άθω 1759. Παρά Δούκα Σωτήρη τω Θασίω. Φωτοτυπική επανέκδοση των εκδόσεων Σπανός [1980], από το μοναδικό πλήρες αντίτυπο στην Ελλάδα της συλλογής Λ. Συμεωνίδη. Άκοπο. Σχ. 12ο, ψυδοπεργαμηνό εξώφυλλο, σσ. 61. Εξαντλημένο.  40-50
Βλέπε και: 534, 351, 310, 110, 85, 169, 171, 349, 284, 154, 56

16. ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ – ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ – ΓΛΥΠΤΙΚΗ [152-197]
152      TARDIEU N. - RESTOUT J., Χάρτινη χαλκόγραφη εικόνα “TRANSFIGURATION”, (Ανάληψη του Ιησού Χριστού), [1750 περ.]. Διαστάσεις [35x23,5].  1-...
153      SOLOMOS M. [ΣΟΛΩΜΟΣ Μ., 1850-1900] Θαλασσογραφία υδατογραφία σε χαρτί, υπογε-γραμμένη “M. Solomos”, χ.χ. [1850-1900 περ.]. Εικονίζεται δικάταρτη βάρκα με τρεις επιβάτες. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [45x36 εκ. - 24x17 εκ.]        500-800
154      [ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ - ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ] CERVANTES SAAVEDRA M., L’INGENIEUX HIDALGO DON QUICHOTTE DE LA MANCHE, traduction de Louis Viardot, les dessins de Gustave Dore, grave par H. Pisan (62+58   εικόνες), librairie de L. Hachette, Paris 1863 (Α’ έκδοση), ττ. 2. Σχ. φύλλου, δερμάτινη ράχη, (τόμος Α’ σπασμένο καπάκι το πίσω καπάκι), σσ. 23+459+2+2+515+2. (2) 650-1000
155      [ΝΤΑΒΙΝΤΣΙ] INARIS-RICHOMME, “Mort de Leonard de Vinci”. Μεγάλη χαλκογραφία. Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι στην επιθανάτια κλίνη, περιστοιχισμένος από ανθρώπους, [1870 περ.]. Ίχνη υγρασίας εκτεταμένα. Σε πλαίσιο, χρυσή κορνίζα, διαστάσεις [45x54 εκ.].          1-...
156      [ΛΥΤΡΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ] Προσωπογραφία γυναίκας με κεφαλόδεσμο. Υδατογραφία σε χαρ­τί, [1898 περ.]. Ανυπόγραφο. Αποδιδόμενο, κατά μαρτυρία στον ζωγράφο Ν. Λύτρα. Το εικονιζόμενο πρόσωπο είναι η Βασιλική Δεσύπρη - Κολλάρου. Ορατές ορισμένες εκδορές. Διαστάσεις [14,5x11 εκ.].          680-850
157      ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1885 - 1959) Προσωπογραφία, ακουαρέλα και μολύβια σε χαρτί, υπογεγραμμένο, [χ.χ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [42x31 εκ.].   1650-1950
158      ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, Ξυλογραφία “Παιδάκια της Κέρκυρας”, [1920 περ.] υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη με τα αρχικά ΜΖ. Μία από τις 4 ξυλογραφίες που έκανε ο Μ. Ζαβιτσάνος. Διαστάσεις [17x13 εκ.].            200-400
159      ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜ., Σχέδιο με πενάκι,[1923-25], υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη. Προπα­ρασκευαστικό σχέδιο για την ξυλογραφία “Ο Δρόμος του Cassis-Ciotat” (αγροτικό) 1923-25. [βλ. Μαυρομάτης σελ. 132 Πετρέας εικ.]. Διαστάσεις [30x22 εκ.].  400-800
160      [ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ] Δέκα οκτώ φύλλα με ξυλογραφίες του Γ. Κεφαλληνού για το βι­βλίο του Anatole FranceSur la pierre blanche” - Gravures sur bois, par Jean Kefalinos, Παρίσι 1924.         1-...
161      ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΕΝΗ ΑΛΤΑΜΟΥΡΑ, Η πρώτη ζωγράφος στην Ελλάδα μετά το 1821, εκδ. Δημητράκου 1934. Σσ. 43 (κείμενο)+9 ολοσέλιδες εικόνες έργων της Ε. Αλταμούρα από την συλλογή του Κ. Δημητριάδη.    50-80
162      ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜ., Γυναίκα, γυμνό, σχέδιο με μολύβι, [1935 περ.], υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη. Διαστάσεις [42x24,5 εκ.].        300-600
163      ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜ., Γυναίκα σε στάση 3/4, γυμνό, σχέδιο με μολύβι, [1935 περ.], υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη. Διαστάσεις [42x24,5 εκ.]. 300-600
164      ΠΑΣΧΑΛΗ ΛΕΛΑ, Χαλκογραφία, δοκίμιο “Παιδί”, [1935 περ.], υπογεγραμμένη από την καλλιτέχνιδα με μολύβι. Διαστάσεις [30x22,5 εκ.].       200-400
165      ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜ., Χαλκογραφία, “LE PARC BURIN ET POINTE SECHE” υπογεγραμμένη με τα αρχικά του ζωγράφου μέσα στην εικόνα “D.G.”, [χ.χ.,1935 περ]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [49x64 εκ. - 24x31 εκ.]         400-600
166      TAVY NOTTON, Πενάκι και ακουαρέλα, “Χριστός - λουλούδι”, [1940 περ.] υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη με μολύβι. Διαστάσεις [30x12 εκ.]            200-300
167      [ΑΓΝΩΣΤΟΥ] Χρωμολιθογραφία, “Οι Κήποι του Παλατιού της Σεχραζάτ”, 1940. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [20x30 εκ.].      90-110
168      ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ ΛΟΥΙΖΑ Ξυλογραφία, εικονίζεται επαρχιακός οικισμός. Υπογεγραμμένη από την χαράκτρια (Λουίζα Μοντεσάντου 1943) με μολύβι και αριθμημένη, αρ. 16/50. Διαστάσεις [18x23 εκ.]. 220-330
169      ΡΟΝΤΕΝ, ΣΕΖΑΝ, ΜΑΓΙΟΛ, Πρόλογος, μετάφραση και σημειώσεις Ηλία Κ. Ζιώγα, εκδ. Σ. Νικολόπουλου, 1943. Καλλιτεχνική επιμέλεια Γιάννη Μόραλη. Άκοπο. Σσ. 94           25-35
170      NICOLAS N. (=ΝΙΚΟΛΑΣ Ν.), ΜΠΙΑΝΚΑ ΡΩΜΑΙΟΥ, προσωπογραφία, σχέδιο με μολύβι σε χαρτί, χρωματιστό (κεραμιδί). Στο κάτω μέρος του έργου χειρόγραφη εκτενής αφιέρωση του καλλιτέχνη “Το μικρό αυτό θυμητικό σχεδίασμα το αφιερώνω στην ποιήτρια Μπιάνκα Ρωμαίου που μ’ ενέπνευσε με τα φεγγοβόλα μάτια της...”, 20/11/1944, υπογεγραμμένο. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [32x26,5 εκ. - 2114,5 εκ.].      190-250
171      [ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ] Αυτοπροσωπογραφία, μολύβι. Υπογεγραμμένη και με ημερο­μηνία II/47 (Φεβρουάριος 1947). Σε πλαίσιο, διαστάσεις [13x9 εκ.].       250-400
172      [ΣΟΥΝΙΟ] ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Χαρακτικό “Σούνιον Ναός του Ποσειδώνος”, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη στην πλάκα, με μολύβι αναγράφεται ο τίτλος και το όνομα του καλλιτέχνη ξανά, [1950 περ.]. Σε πασπαρτού, διαστάσεις [15,5x11 εκ.].           35-55
173      ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ Ν., Ιστιοφόρο, μικτή τεχνική, υπογεγραμμένο, [χ.χ.]. Σε πλαίσιο.         450-500
174      ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ, Βουλιαγμένη, ελαιογραφία σε ξύλο, [χ.χ.], υπογεγραμμένο. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [35x45 εκ.].     800-1000
175      ΜΠΟΥΜΗ ΠΑΠΠΑ ΡΙΤΑ, Ζωγραφική σε χαρτί. Εικονίζονται δύο παιδιά να παίζουν στην φύση. Στο κάτω αριστερό μέρος αναγράφεται “Lucia”. Έργο από το αρχείο της Ρίτας Μπούμη, πιθανώς εκτελεσμένο από την ίδια. Διαστάσεις [21,8x30 εκ.].        50-100
176      ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ ΑΛΕΞ., “Γρηγόριος Ξενόπουλος” προσωπογραφία του συγγραφέα, πενάκι σε χασρτί, υπογεγραμμένη (μονογραφή) 24/4/1951. Επικολλημένη σε χαρτόνι. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [25x19,5 εκ. - 16,5x12,5 εκ.]. Οπισθίως αφιέρωση: “Στον Κωνσταντίνο”.         100-150
177      ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ Π., Ελαιογραφία σε ξύλο, θαλασσογραφία “συνάντηση εμπορικού πλοίου με ατμόπλοιο”, υπογεγραμμένη, 1960. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [40x60 εκ.].   850-1100
178      ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ.(Γαλαξίδι 1903 - Αθήνα 1985) “ΕΡΕΤΡΕΙΑ - ΦΕΡΥ ΜΠΟΤ”, μεταξοτυπία υπογεγραμμένη με μολύβι από τον καλλιτέχνη, [χ.χ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [52x72 εκ. - 40x52 εκ.]    250-400
179      ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ Δ., Τοπίο (παραθαλάσσιο), ελαιογραφία σε καμβά υπογεγραμμένη, [χ.χ.]. Σε ξύλινο πλαίσιο, διαστάσεις [86x100 εκ. - 65x80 εκ.].   750-1000
180      ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ, “ΕΡΕΤΡΙΑ”, εικονίζεται καράβι, φωτογραφική μηχανή, και ο Βασιλείου. Μεταξοτυπία, αριθμημένη, αρ. 43/100, [χ.χ., 1970 περ.]. Διαστάσεις [65x45 εκ.].   140-220
181      ΤΑΣΣΟΣ Α., ΜΑΥΡΟ - ΑΣΠΡΟ 2, Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, 1975. Λεύκωμα, περιέχει 70 έργα χαρακτικής που εξέθεσε τον Νοέμβριο του 1975 η Εθνική Πινακο­θήκη. Τα έργα είναι της περιόδου: Μάρτιος 1967 - Σεπτέμβριος 1974. Με αφιέρωση του Τάσσου. Δίγλωσση έκδοση ελληνικά - αγγλικά. Σσ. 123.     50-80
182      ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ, “Πανσέληνος 1978” αριθμημένο αρ. 363/400, ζωγραφική σε ασήμι 999, 140 grms. Σε πλαίσιο. Στην πίσω πλευρά κάτω από την προσωπογραφία του ζωγράφου “Ζωγράφισα το έργο αυτό για την Collecteur”, ειδικά να αποδοθεί στο ασήμι. Η μεταφορά έγινε με την προσωπική μου επίβλεψη. Διαστάσεις [20x18,5 εκ. - 13,5x12 εκ.].        180-220
183      ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΚ., Γλυπτό, μπρούτζινο πουλί σε μπλε φόντο, 17 εκατοστά, εξώγλυφο, υπογεγραμμένο, [χ.χ.].   500-650
184      ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΚ., Μεταξοτυπία, εικονίζεται κεφάλι νέου και πουλί, [χ.χ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [30x40 εκ.].     70-100
185      [ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ.] ΠΕΤΣΑΛΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ, ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΙ ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΕΣ, 1981. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του Σπύρου Βασιλείου. Πλούσια εικονογραφημένο λεύκωμα με 465 εικόνες έργων και κατάλογο. Σχ. 4ο, σσ. 10+235.    60-100
186      KIS (=ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ) Λάδι σε χαρτόνι, εικονίζεται συστάδα δένδρων, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη “Kis”. Με αφιέρωση “Δώρο στην Ευγενία την εξαίρετη ποιή­τρια και αγωνίστρια, 1983. Διαστάσεις [20x28,5 εκ.].   70-100
187      [ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ] ΜΟΣΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΘΩΣ, ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑΚΑ ΑΡΧΙΤΕ­ΚΤΟΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΚΟΜΗ, 21 ξυλογραφίες σε όρθιο ξύλο, χαραγμένες από τον ζωγράφο - χαράκτη Γιώργο Μόσχο, έκδ. 1985. Στο τέλος βιογραφικό του Μόσχου, χάρτης της χερσονήσου του Αγίου όρους Άθω και κατάλογος των Ιερών Μονών που έχουν απει­κονιστεί (Ι. Μεγίστη Λαύρα, Ι. Μ. Βατοπεδίου, Ι. Μ. Ιβήρων, Ι. Μ. Διονυσίου, Ι. Μ. Αγίου Παύλου, Ι. Μ. Γρηγορίου ...). Σχ. φύλλου μεγάλο, βιβλιοδ. λυτά φύλλα σε φάκελο/κουτί. Έκδοση αριθμημένη: 283/970. Με κείμενο του Γ. Μουρέλου.           480-680
188      RALLI S. [=ΡΑΛΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ] Μάνα με παιδιά και Γυναίκα σε γειτονιά. Ελαιογραφία σε καμβά, [χ.χ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [40x50].   300-400
189      ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ, Ζευγάρι σε εσωτερικό χώρο, χαλκογραφία, δοκίμιο [e.a. 3/8], τυπωμένη σε 50 αριθμημένα αντίτυπα σε χειροποίητο χαρτί, [χ.χ], υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη με μολύβι. Από την σειρά “Μικρές Χαλκογραφίες” του εργαστηρίου χαρακτικής του Ηλία Ν. Κουβέλη. Σε δίφυλλο από σκληρό χαρτόνι, διαστάσεις [25x18 εκ. - 19x14 εκ.].     1-...
190      ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, [1943-2002]. Άλογο. Χαλκογραφία. (Βλέπε άρθρο “Βιβλιοφιλίας”, σελίδα 9).            100-200
191      ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ, Ζευγάρι σε μπαρ, χαλκογραφία, δοκίμιο, [χ.χ.], τυπωμένη σε 50 αριθ­μημένα αντίτυπα σε χειροποίητο χαρτί, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη με μολύβι. Από την σειρά “Μικρές Χαλκογραφίες” του εργαστηρίου χαρακτικής του Ηλία Ν. Κουβέλη. Σε δί­φυλ­λο από σκληρό χαρτόνι, διαστάσεις [25x18 εκ. - 19x14 εκ.].           1-...
192      ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. Πολύχρωμα χαλιά σε ποιμενικό τοπίο. Λαϊκότροπο οβάλ έργο του αυτοδίδακτου ζωγράφου Γ. Θεοφίλη, 1993. Εικονίζεται το χωριό Βασσαράς. Κατά μία άποψη το    όνομα του το πήρε από το θεό του κρασιού Βάκχο λόγω των πολλών αμπελώνων που υπήρχαν εκεί. Άκμασε κατά την περίοδο 1920-1940 αριθμώντας πάνω από 1000 κατοίκους. Σήμερα αριθμεί τριακόσιους περίπου. Διαστάσεις [14,8x17,3 εκ.]. Ειδική τεχνοτροπία     100-200
193      [ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.] ΚΑΤΡΑΚΗ ΒΑΣΩ, ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ, [χ.χ. 1998 περ.] Πρόλογος, συγ-γραφική ευθύνη των κειμένων και συνολική μορφοπλαστική παρουσίαση του βιβλιοκαταλόγου είναι      του τεχνοκριτικού Κώστα Σταυρόπουλου. Λεύκωμα με 146 έργα της χαράκτριας, αυτοβιογραφικό σημείωμα της, ατομικές εκθέσεις, διακρίσεις και κατάλογο έργων της. Τέσσερα κείμενα για την Βάσω Κατράκη από τον Άγγελο Προκοπίου, Γ. Πετρή, Τώνη Σπιτέρη και Ε. Βακαλό. Δίγλωσση έκδοση, ελληνικά αγγλικά. Σχ. Φύλλου, σσ. 250. 40-60
194      ΡΑΜΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Σώματα σε στροβιλισμό, χαλκογραφία, αριθμημένη, αριθμ. αντιτύπου 15/50, τυπωμένη σε χειροποίητο χαρτί, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη   με μολύβι, 1998. Από την σειρά “Μικρές Χαλκογραφίες” του εργαστηρίου χαρακτικής του Ηλία Ν. Κουβέλη. Σε δίφυλλο από σκληρό χαρτόνι, διαστάσεις [25x18 εκ. - 19x14 εκ.].     1-...
195      ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ. Χαρακτικό υπογεγραμμένο “Μ. Καμάνη 1999” και αριθ­μημένο, αρ. 14/60. Εικονίζεται αρχιτεκτονικό σύμπλεγμα εκκλησίας και σπιτιών.            Διαστάσεις [28x16]. Τυπωμένο σε χαρτί με δύο εσώγλυφες σφραγίδες.           90-150
196      ΔΕΣΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, “ΥΔΡΑ”, χαλκογραφία, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη με μολύβι και αριθμημένη, αρ. 11/75, 2002. Διαστάσεις [10x7,5 εκ.].          100-200
197      ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΣ, Μεταξοτυπία, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη 2003 και αριθμημένη, αρ. 169/180. Διαστάσεις [27x22 εκ.].           50-100
Βλέπε και: 325, 248, 282, 358, 338, 110, 366, 150, 339, 342, 385, 365, 370, 341, 335, 393, 143, 326, 490, 297, 218, 329, 251, 401, 347, 356, 357, 337, 538, 235


17. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ – ΑΡΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΑ –
ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ [198-225]
198      [Εν Ζαχάρω 14ην Ιανουαρίου], Χειρόγραφο σημείωμα 1880-1881 για λιποτάκτη του στρατού από την Ζαχάρω Ηλείας. Ένα φύλλο, μία σελίδα. Λείπει τμήμα από το περιθώριο.   35-50
199      [ΡΙΖΑΡΗΣ Γ. - ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓ.] Επικήδειο χειρόγραφο ποίημα. Τετράστιχα προς τιμήν του Γ. Ριζάρη από τον Αγγ. Ευαγγέλου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής. Υπογεγραμμένο,          3/6/1892.        60-90
200      [ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ - 1900] Τρία έγγραφα: 1) Καταστατικόν, 19/9/1898, φυλλάδιο 10 σελίδων. 2) Αναγγελία εκλογής νέου μέλους Τιμολ. Αμπελά 20/11/1900, 1 φύλλο και 3). Αναγγελία νέου μέλους, Αγγ.             Ευαγγέλου 20/11/1900, 1 φύλλο. Με υπογραφή προέδρου: Γ. Ρωμαίος. Σφραγισμένα. (3)            50-80
201      ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΟΡΙΟΥ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ, Διαστάσεις [14x9 εκ.], από το φωτογραφείο Μηλιώνη, Αθήνα 1900 περ. Με το διαφημιστικό λιθόγραφο κάλυμμα του φωτογραφείου.    30-60
202      [ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΕΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΕΚ ΣΙΦΝΟΥ] Προσωπογραφία. Ασπρόμαυρη φωτο­γραφία στρογγυλή, επικολλημένη σε χαρτόνι, 1900 περ., από το φωτογραφείο του Ε. Ξανθόπουλου - Αθήνα. Διάμετρος 9 εκ.           50-100
203      [ΟΙΚΟΓΕΝΕΙA ΠΑΣΧΑΛΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ] Είκοσι τρείς φωτογραφίες οι περισσότερες από το Photographie Royale Le Caire, Αίγυπτος [1910-1930 περ.]. Σε διάφορες διαστάσεις. (23)              60-120
204      BANK OF ATHENS” Τέσσερις λιθόγραφες επιταγές της Τράπεζας των Αθηνών των 10, 25, 50 και 100 δολαρίων, έτος 1924. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [17,3x31,8 εκ. - 9,4x22,5 εκ.]. (4)       120-160
205      [ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΣΟΔΩΝ του Αναστασίου Χριστόπουλου Δικηγόρου], Αρχόμενον από 1ης Ιανουαρίου 1928 έως Δεκέμβριον του 1962. Με ενδιαφέροντα οικονομικά στοιχεία για την κατοχή. Σσ. [χ.α.σ.].    50-100
206      [ΔΗΜΗΣΣΑΣ Κ. ιατρός] Αρχείο φωτογραφιών περιόδου 1925-1972 περίπου: 1) Ο γιατρός 30 περίπου ασπρόμαυρες φωτογραφίες π.χ. “Ο Κ. Δήμησσας στο εργαστήριο του ζωγράφου Πυλαρινού 1944”, “Με τον Ερυθρό Σταυρό, Σεισμός Κορίνθου 1928”, κ.α. 2) Το γενεαλογικό δένδρο των ιατρών της οικογένειας, 8 χειρόγραφες σελίδες. 3) Φωτογραφίες της συζύγου του ιατρού, (Ida) ορισμένες από το ατελιέ του φωτογράφου Teo Boucas.            100-200
207      [ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ] Σετ 15 τεμαχίων (καθρέφτης, σαπουνοθήκη, βούρτσα, μπουκάλι αρώματος κ.λπ.) σε δερμάτινο κυτίο. Φθορές στις ακμές. Διαστάσεις [23x12,5x10 εκ.].            1-...
208      [ΛΙΛΙΠΟΥΤΕΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ] Επτά φωτογραφίες γυναικών, λιλιπούτειου μεγέθους [6x4 εκ.]. Ράδιο Φωτό Πανεπιστημίου 49, [χ.χ. 1930 περ.]. Στη μία εξ αυτών αφιέρωση οπισθίως “Αφιερωμένη στην Κούλα μου”. (7)            35-70
209      [ΗΛΕΚΤΡΟΣ-ΜΠΟΥΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ], Επτά α/μ φωτογραφίες από την παιδική και νεανική ηλικία του συγγραφέα (αδελφού της Ρίτας Μπούμη-Παππά). (7)          90-150
210      [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 1932] ΡΩΜΑΝΟΣ Α., χειρόγραφη επιστολή προς φίλο, σταλμένη από την Κωνσταντινούπολη στις 24 Νοεμβρίου 1932. Ένα φύλλο, μία σελίδα υπογεγραμμένη.                                20-30
211      [ΕΝΘΥΜΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ, 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1934] Ασπρόμαυρη φωτογραφία στρατιωτών, φωτογραφείον Γ. Αντζουλάτου, Πάτραι. Διαστάσεις [9x14].       30-40
212      BEZA MARCU, URME ROMANESTI LA ATENA SE IERUSALIM, Bucuresti 1939. Κείμενο 5 σελίδων και 18 ολοσέλιδες εικόνες.     1-...
213      [Ε.Ο.Ν.] ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝ. ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ της Αγγελικής Καπερ­νέκα, βαθμός Λοχίτης, ημερ. εγγραφής 22/3/1940. Δίφυλλο, διαστάσεις [10,5x7 εκ.].        20-40
214      [ΔΗΜΗΣΣΑΣ Κ.] Η ΤΕΧΝΗ, Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ, Αρχείο χειρόγραφων του ιατρού παθολόγου αποτελούμενο από: 1) Πεντασέλιδη χειρόγραφη επιστολή προς τον κ. Δ. Ρώμα και 2 αποκόμματα από άρθρο “Τρίτο Μάτι” του Ρώμα. 2) «Η            Καλλιτεχνική εκδήλωση και ο καλλιτέχνης από τη σκοπιά της βιολογίας», 19 δακτυλόγραφες σελίδες, 1946. 3) «Ηλεκτρο­εγκεφαλόγραμμα» 10 χειρόγραφες σελίδες, Νοέμβρης 1945. 4) «Η τέχνη στην Ελλάδα έχει βα­θιές τις ρίζες της»... 4 χειρόγραφες σελίδες και δύο αποκόμματα εφημερίδων με σχετικά άρθρα.                         65-90
215      [ΔΗΜΗΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤ. “ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ” 1946] Αρχείο εγγράφων : 1) “Επί των στατιστικών στοιχείων των εισηγήσεων και προταθέντων μέτρων δια την προ­στασίαν του παιδιού” 1/7/1946 , 6             δακτυλόγραφες σελίδες (3 ολόκληρα αντίτυπα και 3 περιλήψεις). 2) Έργο και αποτελέσματα Ελβετικού Ερυθρού Σταυρού δια την προστασία του παιδιού, 11 δακτυλόγραφες σελίδες και πολλά σχετικά αποκόμματα, Ιούλιος 1946. 3) Σχέδιο παιδικής διατροφής, 9 χειρόγραφες σελίδες και δακτυλογραφημένο κείμενο.        90-130
216      [ΑΡΤΟΣ/ΨΩΜΙ, ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ] Δύο βιβλιάρια: ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ, 1940 & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΝ ΑΡΤΕΡΓΑΤΟΥ, 1947. Με επικολλημένες φωτ., σφραγίδες και υπογραφές. (2) 50-70
217      [ΜΕΣΣΗΝΙΑ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ] [ΚΑΠΕΡΝΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ] Δέκα δακτυλόγραφες και 2 χειρόγραφες σελίδες. Αναφέρουν πώς λειτούργησε ως αξιωματικός του ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Πως    γλύτωσε καταδικασμένους σε θάνατο από το ανταρτοδικείο και πως οργανώθηκε η αντίσταση στη Μεσσηνία με του Άγγλους και διάφορα περί της αντίστασης. Κατηγορήθηκε ότι τα παιδιά του έλαβαν μέρος στην αντίσταση και για την δράση του ιδίου στην κατοχή. Το 1948 τα δύο του παιδιά είχαν εξαφανιστεί ήδη και μέχρι τώρα αγνοούνται. Κατά διάφορες φήμες σκοτώθηκαν εκείνη την περίοδο. Αναφέρεται πως δεν εκτελέστηκε ο καταδικασμένος σε θάνατο από το 9ο Σύντ. του ΕΛΑΣ. (12).            90-160
218      [ΓΑΛΑΝΗΣ] Τέσσερις ασπρόμαυρες φωτογραφίες από την παρουσίαση του βιβλίου του ΓΙΑΝΝΗ ΠΕΤΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜ. ΓΑΛΑΝΗ. Εικονίζονται ο Δημ. Γαλάνης, η σύζυγος του, ο Γ. Πετρέας, κ.ά. Ελληνικά Φωτογραφεία Αφοί Μεγαλοκονόμου, [χ.χ., 1950 περ.]. Διαστάσεις [24x18 εκ.]. (4) 40-60
219      [ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ - Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, ΓΡ. ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗΣ] Τέσσερις φωτογραφέις εξορίστων στην Μακρόνησο, περιόδου 1950-51. Εικονίζονται ο μουσικός-συνθέτης Μ. Θεοδωρά­κης, Γρ. Μπιθικώτσης, Αθ. Λάζαρης, κ.ά. (4)        40-80
220      “ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ΛΑΟΣ”, Καλά Καπνά, Απλή Συσκευασία, Φθηνή Τιμή. Χάρτινο κουτί τσιγάρων, διαστάσεων [7x4,5x1 εκ.], [1950 περ.].       20-30
221      [NOBEL - ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ, με πολλαπλές αριθμήσεις τίτλους - υπότι­τλους. Ενότητες: Α) Το βραβείο Νόμπελ για την Ειρήνη (περ. 85 χειρόγραφες σελίδες). Β) Ragnar Sohlman (Ραγκνάρ Ζόλμαν) “Ο Αλφρεντ Νόμπελ και το Ομώνυμο ίδρυμα”. Γ) Henrik Schuch: Ένα βιογραφικό σκίτσο του Αλφρεντ Νόμπελ. Δ) Arne Westgren “Το Ινστιτούτο Νόμπελ της Ακα­δημίας Επιστημών”. Ε) Η ιστορία των απονομών των βραβείων Νόμπελ. Συνολικά άνω των 500 χειρόγραφων σελίδων. Πιθανώς μετάφραση προοριζόμενη για έκδοση. Χρήζει ταξινόμησης.    150-300
222      ΜΠΟΥΜΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣ, έντυπο, μονοσέλιδο με ποίημα του Ήλεκτρου Μπούμη “Πατρίς Λουμούμπα” 15/2/1961. [μαζί] Η βιογραφική - επαγγελματική του κάρτα. [μαζί] Χει­ρόγραφη επιστολή, 12/1/1973, υπογραφή Ιωάννης. Δισέλιδη.(3)        1-...
223      ΡΩΜΑΙΟΥ ΜΠΙΑΝΚΑ, ΕΝ ΩΡΑ ΝΥΚΤΟΣ, (ποιήματα), 1966. Χειρόγραφο, ιδιοχείρως καλλιγραφημένο και διακοσμημένο. Με αφιέρωση της Μ. Ρωμαίου. Γραμμένο με μαύρο μελάνι σε χαρτόνι κανσόν διαστάσεων 33x23 εκ., χρώματος μπεζ. Λυτά φύλλα (42) πιασμένα με κορδέλα. Προφανώς οδηγός της μεταγενέστερης έκδοσης του 1968 σε βιβλίο με εξώφυλλο και σχέδια του Αντώνη Κανά, (σε φττπ. συνοδευτικό).        400-500
224      [ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ] Επικολλημένη σε σκληρό χαρτόνι, των φωτογράφων W & D DOWNEY, London, [1900 περ.]. Πορτραίτο ανδρός σε προφίλ. Διαστάσεις [16,5x11,8 εκ.].      15-20
225      MIKHAILOV BORIS «Die Dammerung At Dusk» [μαζί] «Am Boden By the Ground». Εκδόσεις Oktagon 1996. Δύο φωτογραφικά λευκώματα του γνωστού φωτογράφου σε σχήμα πλάγιο. Εισαγωγή σε 3 γλώσσες: γερμανικά, αγγλικά, ρωσικά. Δεμ., σε χάρτινο κυτίο, [χ.α.σ.]. Ο φωτογράφος διακρίθηκε με τις φωτογραφίες - τεκμήρια της σκοτεινής πλευράς της καταρρέουσας Σοβιετικής Ένωσης. Τα λευκώματα αυτά είναι ήδη συλλεκτικά.     250-450
Βλέπε και: 441, 419, 390, 464, 415, 416, 377, 368, 37, 328, 477, 279, 485, 323, 567

21. ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ [226-239]
226      ΡΟΣΣΙΟΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, (διανομή πρώτη Ιστορία της τέχνης μέχρι Αλώσεως Κορίνθου), εκ της Βασιλικής τυπογραφίας 1841. Με πίνακα συνδρομητών. Αφιερωμένο στους καθηγητές του Οθωνείου Πανεπιστημίου. Χωρίς εξώφυλλα, σσ. 250+4.        65-85
227      [ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΕΣ-ΛΕΞΙΚΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ] CLOUZOT HENRI, DICTIONNAIRE DES MINIATURISTES SUR EMAIL, par Henri Clouzot, edit. Albert Morance, [1924]. Άκοπο. Πλούσια εικονογραφημένο. Σσ. 239.         1-...
228      ΛΙΒΕΡΗ ΤΑΣΗ, Η ΔΙΑΛΕΧΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ, φυλλάδιο πρώτο, τέσσερις μελέτες: Ο Δημιουργός και το Κοινό, Το Πρόβλημα της Κριτικής, Η Επιστήμη της Τέχνης, Ατομικό ή Ομαδικό Φαινόμενο η Τέχνη, έκδ. Π. Καραβάκου, 1946. Σσ. 55.     25-35
229      Alfred Werner, UTRILLO M., [1950 περ.]. Με 16 ολοσέλιδες έγχρωμες εικόνες ζωγρα­φικών έργων. Σχ. Φύλλου, σσ. 6+16φ.    30-40
230      ΒΩΚΟΣ ΓΕΡ., Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ, σημειώσεις δια την τέχνην, εκδ. “Άγκυ­ρας”, [χ.χ.]. Σσ. 51+4 κατάλογος των εκδόσεων.      30-40
231      “ΖΥΓΟΣ” Μηνιαίο Περιοδικό Καλών Τεχνών, εκδότης και υπεύθυνος Φραντζής Κ. Φραντζι­σκάκης, 27 τεύχη της Α’ περιόδου, 1956-1958. Σχ. φύλλου μικρό. (27) 180-280
232      “ΖΥΓΟΣ” Μηνιαίο Περιοδικό Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, εκδότης και υπεύθυνος Φραντζής Κ. Φραντζισκάκης, 30 τεύχη της Β’ περιόδου, 1958-1963. Σχ. 4ο. (27) 120-180
233      ΖΗΒΑΣ Δ. - ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, εισήγηση στο Γ’ Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο, Ναύπλιο 1963, έκδ. 1964. Σσ. 13. 1-...
234      ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΡΜΑΡΙΚΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΧΡΗΣΙΜΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, διατριβή επί υφηγεσία, 1966. Ανάτυπο εκ των “Γεωλογικών Χρονικών των Ελληνικών Χωρών”. Σσ. 270+8 πίνακες. Γεωλογική, αρχαιολογική μελέτη. Λατομεία ανά την Ελλάδα          30-50
235      [IOLAS - DOROTHEA TANNING] Κατάλογος 29 έργων. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 286/500, 1969. Με μία αυθεντική λιθογραφία αναδιπλούμενη. Σσ. [χ.α.σ.].   65-100
236      Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Η Θέση και ο ρόλος της τέχνης στην κοινωνία. Φωτογραφικό λεύκωμα, 1971. Σχ. 4ο μεγάλο, λινόδετο, σσ. 171.       1-...
237      I GRANDI DISEGNI ITALIANI DEL MUSEO POUSKIN DI MOSCA, testi e commenti di Marina Miskaja, 1986. [μαζί] DEGLI UFFIZI DI FIRENZE, introduzione di Anna Forlani Tempesti, 1972. [μαζί] DEL KUPFERSTICHKABINETT DI BERLINO, 1979. Τρείς τόμοι πλούσια εικονογραφημένοι. Σχ. 4ο μεγάλο, λινόδετοι με χάρτινο περικάλυμμα. (3)       40-80
238      [ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΓΛΥΠΤΗΣ] BALDINI UMBERTO, MICHELANGELO SCULTORE, Milano 1973. Λεύκωμα με έγχρωμη εικονογράφηση. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 115.           25-40
239      ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝ., ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Θέματα από τη θεωρία και την πρακτική, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1984. Δεμένο με μεταλλικές γωνίες, σχ. 4ο, σσ. 623.                                   50-70
Βλέπε και: 144, 374, 154, 488, 404

22. ΜΟΥΣΙΚΗ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ [240-247]
240      ΕΝΝΙΓΓ ΙΟΥΛΙΟΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ήτοι ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΩΔΙΚΗΣ κατά την μέθοδον του γερμανού διδασκάλου Γ. ΚΥΜΠΛΕΡΟΥ υπό Ιουλίου Εννιγγ, τυπ. Χ.Ν. Φιλαδελφέως 1875. Με σχόλιο στο οπισθόφυλλο “Το παρόν βιβλίον πωλείται και παρά τω θυρωρώ του Ωδείου”. Βιβλιοδ. εποχής, ίχνη υγρασίας, σσ. 111.     65-90
241      [ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤ.-ΚΑΣΤΕΛΛΑ/ΠΕΙΡΑΙΑΣ] Παρτιτούρα “LES ROCHERS DE CASTELLAPolka Mazurka (για πιάνο), par Ant. Panayotakis, αφιερωμένη “ a ma chere cousine Helene Tombasi” (=Τομπάζη),     έκδ. Λιθ. Μ. Εργίνου [χ.χ., 1900 περ.]. Σσ. 4, μικρά σκισίματα στα περιθώρια των σελίδων.       35-50
242      ΦΩΚΑΕΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΡΗΠΙΣ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ και ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της ΕΚΚΛΗ­ΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, προς χρήσιν των σπουδαζόντων αυτήν κατά την νέαν μέθοδον παρά τριών ενδόξων Μουσικοδιδασκάλων Χρύσανθου Μητροπολίτου Προύσης, Γρηγορίου Πρω­τοψάλτου και Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Θεσσαλονίκη, τυπ. Ν. Χριστομάνου, 1912. Δεμ., σσ. 144.            25-35
243      [Παρτιτούρες] Εννέα προπολεμικές παρτιτούρες με λιθόγραφα εξώφυλλα: “Το Μαύρο Ρόδο”, “Valse Bleue”, “Domino”, “Oh Johnny Oh Johnny”, “Το Ηλεκτρικό Κορίτσι”, κ.ά.      1-...
244      CONTES EN MUSIQUE, POUR LES ENFANTS MALINS, MUSIQUE DE AD. REMY, Παρίσι [χ.χ. 1935 περ.], 15 μουσικές παρτιτούρες. Με 15 ωραίες λιθογραφίες. Σχ. 4ο μεγάλο,          σσ. [χ.α.σ].                  70-140
245      ΧΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. Τρείς μουσικές παρτιτούρες με ρομαντικά τραγούδια αγάπης: 1) “Δεν θα στο πω αν σ’ αγαπώ” (1945), 2) “Μπορεί και να μη σ’ αγαπώ” (1938), 3) “Πες μου τι κέρδισες που πια δεν σ’ αγαπώ” (1942). Χρωμολιθόγραφα εξώφυλλα. (3)       15-30
246      [ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ Μ.] ΓΕΩΡΓΑΣ ΒΑΣΟΣ, ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ένας νεοελληνικός μύθος, εκδ. “Αντήνωρ”, [χ.χ., 1980 περ.]. Με φωτ. εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 76.          15-20
247      ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, (1896 - 1960) 25 Χρόνια από το θάνατο του, Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, [1985]. Λεύκωμα. Πλήθος α/μ φωτογραφιών, αλληλογραφία, πανο­μοιό­τυπα επιστολών του μεγάλου συνθέτη. Μικρός λεκές στο εξώφυλλο. Σσ. 95.          20-35

23. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ [248-260]
248      LE CHARIVARI”, Τέσσερα φύλλα του γαλλικού περιοδικού: 1 Ιουνίου 1861(μικρές φθορές στο κάτω αριστερό περιθώριο), 3 Δεκεμβρίου 1861 (κατάσταση καλή), 2 Μαρτίου 1861 (κατάσταση καλή), 8 Μαρτίου 1861 (μικρές φθορές κυρίως στα περιθώρια). Με λιθογραφίες. (4)            1-...
249      “Ο ΑΣΤΗΡ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ”, Εφημερίς Οικογενειακή άπαξ της εβδομάδος εκδιδόμενη (με εικόνας), Ιανουάριος - Δεκέμβριος 1883, 26ος χρόνος. Έκδ. της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας. Μόνο μέρος του πίνακα των περιεχομένων (από Α’ έως και Κ’). Με ξυλογραφίες εντός κειμένου. Σχ. 4ο, βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένη, σσ. 12365-12788.       70-140
250      [ΣΟΥΡΗΣ] “Ο ΡΩΜΗΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΟΥΡΗΣ”, φύλλον πανηγυ­ρικόν Εορτών Βασιλικών Χάριν ‘ΛΙΓΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΝ (Γεώργιος Α’), τυπ. του Σταυριανού του Ιππέως του Κλεινού, [χ.χ.]. Σσ. 29.   30-40
251      [ΣΟΥΡΗΣ - ΡΟΪΛΟΣ] Σκίτσο έντυπο του Σουρή από τον Γ. Ροϊλό, δημοσιευμένο στην “Εστία”, Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 1919, υπό τον τίτλο “Η Τελευταία εικών του Σουρή”.    1-...
252      “ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ” Εκδότης Διευθυντής Π. Αγγελίδης, εβδομαδιαίο περιοδικό για αγό­ρια και κορίτσια. Α’ τόμος 1930-31, τεύχη 1-52 (σελ. 3-940) και Β’ τόμος 1932, τεύχη     1-35 (σελ. 3-592). Πλούσια εικονογράφηση. Βιβλιοδ. δερμάτινες ράχες. (2)            80-160
253      “ΑΙΞΩΝΗ”, Μηνιαίο περιοδικόν Ελληνικής Πνευματικής Καλλιέργειας, 3 τόμοι, 1950-51, 1952, 1953. Συνεργάτες Κόντογλου, Λαδάς, κ.ά. Αρχισυντάκτης: Δημ.    Πικιώνης. Εικόνες εντός κειμένου. Σχ. 4ο. (3)            150-250
254      [ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΑΣ ΙΣΡΑΗΛ], “ΝΕΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ” Δεκαπενθήμερος έκδοσις. Εκδότης: Γ. Αποστολάτος. Τετρασέλιδο έντυπο. Σύνολο 19 φύλλα, περιόδου 1960-1962. (19)  45-65
255      [ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ] “ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ” Αφιέρωμα στον Σπύρο Μελά, τεύχος 947, Χριστούγεννα 1966. Διευθυντής Π. Χάρης. Με προσωπογραφία του Μελά από τον Γ. Γουναρόπουλο. Γρά­φουν: Γ. Χατζίνης, Σπ. Παναγιωτόπουλος, Δ. Α. Κόκκινος, κ.ά. Σσ. 140.  15-20
256      “ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ” ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ “ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ” (Γ. Δoλιανίτη). Ττ. 4, σειρά 1-6, 1970-72. (4)            20-30
257      “ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ”, Δέκα φύλλα της εφημερίδας του 1974 (αρ. 2,3,6,7,10,11-14,36) και δέκα επτά φύλλα του 1975 (αρ. 15-18,24-30,32-35,37-41). Σύνολο 27 φύλλα.  60-100
258      [ΚΑΒΑΛΑ] Εφημερίδες της Καβάλας του 1979 (5-13 Φεβρουαρίου): “Πρωινή” 6 φύλλα, “Ταχυδρόμος” διευθυντής Ι. Πριμικίδης 6 φύλλα, “Καβάλα”   διευθυντής Θόδωρος Ασβεστάς 7 φύλλα, “Η Φωνή” διευθυντής Αθ. Βαβαλάσκος 1 φύλλο, “Έρευνα” διευθυντής Δημ. Φλυρός 1 φύλλο. (Συνολικά 20 φύλλα) φύλλα   50-70
259      “ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ” Τέσσερα τεύχη, αριθμοί τευχών: 10-13, περίοδος: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 1983. Διεύθυντής Θ. Λάλας, εκδότης Αθ. Κυριακόπουλος. (4)  25-40
260      “ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ” Περιοδικό Δράσης και Κουλτούρας. Εκδότης Λ. Χριστάκης. 6 Τεύχη: 1) αριθ. 106 (1990) (bis), 2) 3+4 (1995 =Β’ περίοδος) Απρίλιος - Μάιος 1996. Σχ. Φύλλου. (6)   25-35
Βλέπε και: 111, 266, 62, 59, 403, 329, 101, 346, 96, 90, 38, 232, 123, 129, 125, 423, 369, 345

24. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ [261-264]
261      ΒΡΕΤΟΣ Ι.Α., ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΤΟΥ 1901, εν Κωνσταντινουπόλει 1900. Εικόνες εντός κειμένου. (Βλ. αναφορά στα σχολεία της Κωνσταντινούπολης, σελ. 236-254). Βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένη, σσ. 400      40-60
262      ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, Έτος δεύτερον 1929, Νέα Υόρκη, Herald Printing Syndicate. Με άρθρα: Ουράνη, Σταμ Σταμ, Γ. Σπαταλά, κ.ά. Εικόνες εντός κειμένου και διαφημί-σεις εποχής. Πανόδετο, εξώγλυφο εμπροσθόφυλλο, σσ. 447.      40-60
263      ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1954, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ, ιδρυτής - διευθυντής Νικόλαος Α. Σφενδόνης, εκδ. Μ. Τρανταφύλλου Υιοί, 1954. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Λινή κόκκινη βιβλιοδ., σσ. 320+διαφημίσεις.        25-30
264      ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1958, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ, ιδρυτής - διευθυντής Νικόλαος Α. Σφενδόνης, εκδ. Μ. Τρανταφύλλου Υιοί, 1958. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Λινή κόκκινη βιβλιοδ., σσ. 320+διαφημίσεις.        20-30
Βλέπε και: 399


25. ΙΑΤΡΙΚΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ [265-281]
265      ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ, ΑΠΑΝΤΑ, tomus VIII, editionem curavit D. Carolus Gottlob Kuhn, Lipsiae 1824. Κείμενο ελληνικό και λατινικό. Περιέχει: Γαληνού Περί των Πεπονθότων Τόπων βιβλίον Α, Περί των Σφυγμών τοις Εισαγομένοις, Περί διαφοράς Σφυγμών Λόγος Α, Περί δια­γνώσεως Σφυγμών Λόγος Α. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, λίγες φθορές, σσ. 961.  1-...
266      “ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ” ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Συντασσόμενον και εκδιδόμενον κατά μήνα υπό Π. ΚΑΛΛΙΒΟΥΡΣΟΥ ιατρού, τόμος πρώτος 1862 και τόμος δεύτερος 1864, τυπ. Ανδρ. Κορομηλά,             (δύο τόμοι δεμένοι μαζί). Από τον αλφαβητικό πίνακα στο τέλος του 2ου τόμοι σκισμένες οι 2 τελευταίες σελίδες. Ξεκολλημένο το πίσω καπάκι. Άρθρα: Φαρμακολογία, Χειρουργική, Μαιευτική, Νοσολογία, Τοξικολογία, κ.ά. Σχ. 4ο, σσ. 307+296.       100-160
267      ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔ., ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΗΤΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, (τρείς τόμοι δεμένοι σε δύο) εκ του τυπογραφείου Ιωάν. Αγγελόπουλου, 1875-1876. Βιβλιοδ. Εποχής, υφασμάτινη, ράχες δερμάτινες, μικρές φθορές. (2)   300-400
268      ΠΥΡΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ του ΘΕΤΤΑΛΟΥ, ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΗΤΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ, έκδοσις έκτη πληρεστέρα, 1893 (τρεις τόμοι δεμένοι σε έναν). Σσ. 244+220+1+64+1. Με φθορές στην σελ. τίτλου του πρώτου τόμου, επίσης λείπουν οι σελ. α’-ιβ’ του προλόγου. Με προσωπογραφία του Δ. Πύρρου στην προμετωπίδα. Από έναν αναδιπλούμενο πίνακα στο τέλος του 2ου και 3ου τόμου (Δένδρον γενικόν με τας 24 κλάσεις φυτών και χάρτης Ανατομίας).          130-170
269      ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓ., ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ, τόμος Α’ μετά 246 εικόνων [δεμ. μαζί] τόμος Β’ μετά 159 εικόνων, εκδ. Ν. Τζακάς 1899. ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ, τόμος Γ’ μετά πολλών εν τω κειμένω εικόνων [δεμ. μαζί] τόμος Δ’ (γυναικολογία) μετά πολλών εν τω κειμένω εικόνων, εκδ. Ν. Τζακάς 1902 & 1904. (4 τόμοι δεμένοι σε 2). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινες ράχες, μερικώς ξεκολλημένα καπάκια. (2)        120-180
270      ΧΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Δ., Ο ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ, βιβλίον απαραίτητον δι’   όλους υποδεικνύον... (Ασθένειες, Φάρμακα, Τιμοκατάλογο, Ματζούνια, Κρασί Κίνας, Καλλωπισμός, Γυναικεία Νοσήματα, κ.λπ.). Τυπ. “Χρόνου”,      San Francisco, California 1915. Σσ. 170.      90-130
271      ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝ., ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤ’ ΕΚΛΟΓΗΝ, όρκος, νόμος, περί τέχνης, περί αρχαίας ιατρικής, περί αέρων υδάτων τόπων, προγνωστικόν, περί διαίτης οξέων, επιδημιών Α και Γ, αφορισμοί, τυπ. Π. Δ. Σακελλάριος, 1926. Δεμ., σσ. 259.     80-120
272      ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΓΕΡ., ΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΜΟΡΦΑΙ ΤΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ, μετά 15 πινάκων και ενός διαγράμματος, πρόλογος Louis Dartigues, εκδ. Κ. Ελευθερουδάκη, 1935. Με αφιέρωση. Σσ. 107.     40-65
273      ΚΑΚΑΒΙΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘ., ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟΝ (μετά θεραπευτικών οδηγιών), πρόλογος Αναστασίου Ι. Αραβαντινού, τυπ. Π.Δ. Κυριακού, 1938. Ξεκολλημένο το μπροστινό καπάκι, λείπει το πίσω, χρήζει βιβλοδ. Σσ. 319.            60-90
274      ΔΡΑΚΟΥΛΙΔΗΣ Ν.Ν., Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, πως λειτουργεί, πως διατηρείται και πως δύναται να ενισχυθή, έκδ. 1940. Μικρή φθορά στο κάτω περιθώριο των τελευταίων σελίδων. Σσ. 64.  1-...
275      ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚ., ΑΙ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΑΙ ΠΗΓΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, έκδ. 1940. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 45.       25-35
276      ΙΩΚΕΙΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ., ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ και ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ, τόμος πρώτος, τυπ. Π.Α. Διαλησμά 1943 & τόμος δεύτερος τυπ. Πυρσού 1946. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σσ. 672+800+2. (2)   70-100
277      [ΔΗΜΗΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤ. (ιατρός) - ΥΓΙΕΙΝΗ] ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 1) “Η επίδραση του περιβάλλοντος των κοινωνικών και οικονομικών πα­ραγόντων επί της υγείας του συνόλου και ορθολογιστική αντιμετώπισις των προβλημάτων υγείας στην Ελλάδα”, 1952 , 30 χειρόγραφα φύλλα περίπου. 2) “Αναγνώσματα Υγειονομικά για το παιδί”, 25 δακτυλόγραφα φύλλα. 3) “Υγιεινή και παραγωγικότητα”, 2 χειρόγραφες σελίδες. 4) “Υγειονομική οργάνωσις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής”, 15 χειρόγραφες σελίδες, 1946. 5) “Μάθημα Δημοσίας Υγιεινής στους μετεκπαιδευόμενους Δημοσίους υπαλλήλους”, 3 χειρόγραφες σελίδες, 1946. 6) “Υγεία και αρρώστια”, 4 χειρόγραφες σελίδες. 7) Ομιλία στην Ελληνο-Γαλλική Ένωση Νέων, 18/1/1947, 23 χειρόγραφες σελίδες. 8) Διάλεξις “Τα μεταπολεμικά Υγειονομικά προβλήματα της Ελλάδος και διδάγματα από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα στη Γαλλία”, 1947, 23 χειρόγραφες σελίδες. 9) Διάλεξη εις Αρμενία - Υγιεινής, δύο φύλλα. 10) Ραδιοφωνικές εκπομπές, Πόλεμο στην ελονοσία 1946, Η Μύγα 1950, Η κατσαρίδα, Τα κρυολογήματα, Παχυσαρκία κ.ά. 24 σελίδες περίπου. 11) Συμβολή εις την εκτίμησιν της ενδημικότητος της Ελονοσίας και της εξ αυτής νοσηρότητος, 1934, δακτυλογραφημένες 20 σελίδες. 12) Σημειώσεις νοσολογίας, χειρόγραφες 24 σελίδες. 13) Κοινωνική Πρό­νοια. Μελέτη, 5 χειρόγραφες σελίδες. 14) Τα υγειονομικά μας προβλήματα και η αντιμετώπιση τους, άρθρο του ιατρού τυπωμένο, σελ. 642-647. Συνολικά: περ. 14 ενότητες.            180-360
278      LOVERDO G., DICTE Ε PAR LES EVENEMENTS, Αθήνα 1946. Εικονογραφημένη έκδ. με κείμενο προς τους οπαδούς του Ιπποκράτη. Δίγλωσση έκδ. ελληνικά - γαλλικά. Σσ. 41.   15-30
279      ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ “ΕΛΠΙΣ” ΙΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Διευθυντής: Καθηγητής Δ. Δέδες. Χειρόγραφο βιβλίο ειδικότητος του ιατρού Άγγελου Μηλιαράκη. Ημερολόγιο του ιατρού κατά την περίοδο 1953-1954, (περιέχει 50 χειρόγρα­φες σελίδες, διαστάσεων 19,5x14 εκ.).            40-70
280      ΓΥΡΑΣ ΝΙΚ., ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΓΥΡΑ, ΣΕΞΟΥΑΛΙΣΜΟΣ, ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΡΟΤΗΣ - ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΑΜΟ, έκδ. 1956. Σσ. 206.     30-40
281      [ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”], ΛΑΝΑΡΑ ΒΑΣ., ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΟΥ “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ” 1875-1975, υπό Δρος Βασιλικής Αν. Λαναρά, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1978. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Πανόδετο, σσ. 351.           1-...
Βλέπε και: 362

26. ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ –
ΕΜΠΟΡΙΟ – ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ [282-303]
282      [ΑΤΣΑΛΟΓΡΑΦΙΕΣ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, Οκτώ σελίδες από το “Geographie Uni­verselle”, [1820 περ.] με ατσαλογραφίες γεωγραφικού και αστρονομικού περιεχομένου. Διαστάσεις [21x12 εκ.] (8)           1-...
283      ΦΟΥΡΚΥΟΣ ΛΕΦΕΒΥΡΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ, ΕΚ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΣΤΙ ΣΥΝΤΕ­ΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟ ΛΕΦΕΒΥΡΟΥ ΦΟΥΡΚΥΟΣ μεταφρασθέντα υπό Χ. ΒΑΦΑ, εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας, 1837. Βιβλιόδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 526.  330-430
284      ΠΥΡΡΟΣ ΔΙΟΝ., ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ προσηρμοσμένη εις την ιατρικήν και οικονομίαν, μεθ’ όσης επιμελείας συνερανισθείσα, εκ διαφόρων σοφών συγγραφέων, και συντεθείσα κατ’ αλ­φάβητον και κατά το σύστημα του σοφού Λινναίου υπό του Αρχιμανδρίτου και Ιατροδιδασκάλου Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού και Ιππότου του Βασιλικού Τάγματος του Σωτήρος, εκ της τυπογραφίες Αγγέλου Αγγελίδου, 1838. Δύο τόμοι. Με 200 έγχρωμες λιθογραφίες, εκτός κειμένου επιζωγραφισμένες στο χέρι και μία αναδιπλούμενη. Βιβλιοδ. όλο δέρμα, σσ. 210+200+1. [+200 φύλλα εικόνων]. Ίσως η σημαντικότερη ελληνική βοτανική κι επίτευγμα εικονογραφίας/τυπογραφίας του 19ου αιώνα. Πλήρες αντίτυπο.       1900-2500
285      ΨΥΧΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ, εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας, 1840. Με 24 αναδιπλ. πίνακες. Ίχνη υγρα­σίας. Λείπουν τα εξώφυλλα. Σσ. 552+24.            280+420
286      ΚΟΥΜΑΣ Κ.Μ., ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΠΕΙΡΟΥΣ, περιέχουσα Αριθ­μητικήν, Γεωμετρίαν, Νέαν Γεωγραφίαν, Αστρονομίαν, Λογικήν και Ηθικήν, συλλεχθείσα εις χρήσιν του Φιλολογικού της Σμύρνης Γυμνασίου υπό Κ.Μ. ΚΟΥΜΑ, τυπ. Κωνσταντίνου Ράλλη, 1841. Περιέχει κατάλογο Φιλόμουσων Συνδρομητών (σελ. 379-381). Βιβλιοδ. εποχής, δερ­μάτινη ράχη, σσ. 381+2 αναδιπλούμενοι πίνακες ταλαιπωρημένοι.          180-250
287      ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΜΕΛΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, τυπ. Ανδρέου Κορομηλά, 1879. Χρήζει βι­βλιοδεσίας, σσ. 144+1. 50-60
288      ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙΜ., ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΝ, Στρατιωτικόν Σχολείον Ευελπίδων, εν Πειραιεί εκ του Λιθογραφείου Ι. Τροίς, 1888. Σσ. 200. [δεμ. μαζί του ιδίου] ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, εν Πειραιεί εκ του λιθο­γραφείου του Στρατιωτικού σχολείου, 1884. Σσ. 304+2. Περιέχει “Ηλεκτρικούς τηλέγραφους και τηλέφωνα”. [δεμ. μαζί του ιδίου] ΘΕΡΜΟΤΗΣ, εν Πειραιεί εκ του λιθογραφείου του Στρατιωτικού σχολείου, 1887. Σσ. 106. [δεμ. μαζί του ιδίου] ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ, εν Πειραιεί εκ του λιθογραφείου του Στρατιωτικού σχολείου, 1887. Σσ. 93. Λιθογραφικώς “πολυγραφημένο”.                              65-120
289      ΖΑΛΟΥΧΟΣ ΔΗΜ., ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ συνταχθείσαι μεν επί τη βάσει των νεωτάτων Ευρωπαϊκών Συγγραμμάτων, εκδιδόμεναι δε υπό Δ. Βρετόπουλου, τυπ. ο “Τύπος”, εν Σμύρνη 1888. Με πλούσια εικονογράφηση και ορισμένες χρωμολιθογραφίες. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, θέλει επιδιόρθωση, σσ. 807.   100-150
290      FLAMMARION CAMILLO, L’ATMOSFERA DESCRIZIONE DEI GRANDI FENOMENI DELLA NATURA, Milano, Edoardo Sonzogno editore, 1888. Με 230 ξυλογραφίες εντός και εκτός κειμένου, (το φως, η Θερμότητα, ο άνεμος, το νερό, ο ηλεκτρισμός, τρικυμίες). Βιβλιοδ. Κόκκινη εποχής με χρυσότυπα εμπίεστα, αποκολλημένη ράχη, σσ. 752.           60-90
291      FLAMMARION CAMILLE, URANIE, illustration de Bieler, Gambard et Myrbach, Paris 1889. (Ουρανία η μούσα του Ουρανού και της Αστρονομίας, ειδική αναφορά στον πλανήτη Άρη). Πλούσια εικονογράφηση εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής δερμάτινη ράχη και γωνίας, σσ. 289.                              50-70
292      RENGADE G., LA CREAZIONE NATURALE E GLI ESSERI VIVENTI, STORIA GENERALE DEL MONDO TERRESTRE… Milano, Edoardo Sonzogno editore, 1890. Πλούσια εικονογράφηση εντός και εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές, σσ. 611.     25-40
293      ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ., ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, τόμος πρώτος ΦΥΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ, εκδ. Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1893. Πλήθος χαρακτικών εικόνων εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένη, σσ. 568.       30-50
294      [ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ] BOHNT - GROHN, MULLDERBRENNUNGS VERSUCHE IN BERLIN, edit. Hermann, Berlin 1897. Γοτθική γραφή. Σσ. 131+4 αναδιπλ. σχέδια.    35-60
295      [ΦΥΣΙΚΗ - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ] Τέσσερα βιβλία φυσικής: TRATTATO ELEMENTARE DI FISICA E DI METEOROLOGIA di A. GANOT, Milano [1920 περ.]. [μαζί] LECONS ELEMENTAIRES DE PHYSIQUE, par A. TURPAIN & P. GARBE, Paris 1923. [μαζί] PRECIS DE PHYSIQUE, par A. BOUTARIC, Paris 1928. [μαζί] COURS ELEMENTAIRE DE PHYSIQUE par E. FERNET, Paris 1909. (4)     25-35
296      BOSHART AUGUST, EISENBAHNMASCHINENWESEN in sechs Sprachen: Deutsch, Englisch, Franzosisch, Russisch, Italienisch, Spanisch, Munchen und Berlin 1909. Με 2147 εικόνες εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, μικρή φθορά στην ράχη, σσ. 796.     50-70
297      [ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΣΚΑΘΑΡΙΑ] “EUROPAISCHE KAFER I & EXOTISCHE KAFER”, χρωμολιθογραφίες με 54 Ευρωπαϊκά σκαθάρια και 33 εξωτικά. Δύο λυτά φύλλα. Οπισθίως στο ένα φύλλο οι ονομασίες γερμανιστί και λατινικά ως υπόμνημα των εικόνων. Από τον ζωγράφο Morins, στο φυσικό τους μέγεθος, [1930 περ.]. Διαστάσεις [24x30 εκ.]. (2)            35-50
298      ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΝΙΚ., Ο ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, με 51 πολύχρωμες εικόνες και διαγράμματα εκτός κειμένου, 190 έγχρωμες εικόνες, 891 εικόνες και διαγράμματα εντός κειμένου. Εκδ. “Ελευθερουδάκης”, 1932. Δερμάτινη ράχη, σχ. 4ο, σσ. 724.          40-60
299      ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Γ., ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ μέρος II, Σταθμοί, Σήματα, Εγκαταστάσεις Ασφαλείας της Εκμεταλλεύσεως, τυπ. Ν. Ποταμίτη, 1954. Με 120 σχεδιαγράμματα. Σσ. 96.           25-35
300      “ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΣ”, Μηνιαίον Μελισσοκομικόν Περιοδικόν, διευθυντής Ν. Τοπαλίδης, Μαθήματα Μελισσοκομίας, τόμος Α’ - Β’ - Γ’, δεμένοι μαζί, Αλεξανδρούπολις 1958. Δεμ., δερμάτινη ράχη, σσ. 323.    40-80
301      ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΑΓΓ., ΔΕΝΔΡΑ, ΦΥΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ, ΒΟΛΒΟΙ, (γεωπονικό περιοδικό των επιχειρήσεων Δ. Αγαλιώτη), [χ.χ.]. Οδηγίες καλλιέργειας. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 32.     10-20
302      ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΦΟΙ, Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ. Εμπορικός κατάλογος με περιγραφή και ονο­μασίες (διεθνείς) 520 ειδών τριανταφυλλιάς. Με έγχρωμες εικόνες. Κηφισιά φυτώρια Καψαμπέλη, 1963. 45-65
303      ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ Δ., ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, τόμοι: Β’ Βελτίωσις Λίπανσις Ταξινόμησις και Χαρτογράφησις Εδάφους, Γ’ Αί Ανάγκαι εις Αρδεύσιμον Ύδωρ των Καλλιεργειών της Ελλάδος κατά Περιοχάς & Δ’ Προέλευσις Σύστασις Ιδιότητες Εδάφους, εκδ. 1967. Πανόδετα. (3) 30-45
Βλέπε και: 28, 234

27. ΓΥΝΑΙΚΑ - ΟΙΚΙΑΚΑ - ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ [304-307]
304      LESCURE M. LES GRANDES EPOUSES, etudes morales et portraits d’histoire intime, Paris, Libr. Firmin Didot, 1884. (Anne de Bretagne, La marquise de Lafayette, Madame de Miramion…]. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, χρυσές ακμές, σσ. 529.            1-...
305      [ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΑ] MARIE ANTOINETTE THE QUEEN from the French of Pierre de Nolhac. Paris, Goupil & Co, [1898]. Προμετωπίδα έγχρωμο πορτραίτο της Βασίλισσας. Πλή­θος ολοσέλιδων εικόνων. Σχ. 4ο μεγάλο, βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 198.         1-...
306      ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Π.Ε., ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟΝ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ (αρώματα και καλλυντικά), εκδ. Μ. Βασιλείου, 1939. Φθαρμένο οπισθόφυλλο, σσ. 143.         30-40
307      FUCHS EDUARD, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΙΚΩΝ ΗΘΩΝ και ΕΘΙΜΩΝ, τόμος Α’, ΑΝΑ­ΓΕΝ­ΝΗΣΗΣ, επιμέλεια Π. Στρατίκη, εκδ. “Πυρσός”, 1958. Με πάμπολλες εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Δερματόδετο, σσ. 268.   40-80
Βλέπε και: 87, 280, 272

28. ΝΑΥΤΙΛΙΑ [308-311]
308      ΡΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, μετά προλεγομένων και σημειώσεων, εκδ. Αλ. Παπαγεωργίου 1890. Με λιθόγραφη εικόνα του σ.    στην προμετωπίδα. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 431.        85-160
309      ΠΕΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤ., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΥ-ΠΥΡΟΒΟΛΗΤΟΥ, συνταχθέν κατά διαταγήν του Υπουργείου των Ναυτικών, 1892. (Περί χρήσεως πυροβόλου, όπλων, σπάθης κ.λπ.). Σκωληκόβρωτο, με πολλές σημειώσεις με μολύβι στο κείμενο. Βιβλιοδ. εποχής, φθαρμένη, σσ. 352.    50-60
310      [ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φ.] ΜΑΜΜΕΛΗΣ ΑΠ., ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ με χαλκογραφίες του Φ. Κόντογλου, έκδ. 1925. Σσ. 125. [μαζί] ΑΠ. ΜΑΜΜΕΛΗ, “ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ”, φιλολογική επιμέλεια Γ.Π. Σαββίδης, εκδ. Ερμής 1996, αριθμημένη έκδοση, αρ. 915/2000. Στο εξώφυλλο σχέδιο του Γιαννούλη Χαλεπά “Ερμής Αναπαυόμενος”. (2)   50-100
311      [ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΑΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ] ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ, Φωτοτυπική ανατύπωση του Πολεμικού Ναυτικού της έκδοσης του 1899, [η ανα­τύπωση χ.χ.]. Πρόλογος Φ. Διαμαντόπουλος, Διοικητής Φάρων. Σσ. 72.  15-25

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου