Αναζήτηση / Search

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

107η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN

107η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN

ΠEMΠTH 5 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 Ιουλίου 2012, ΩPA 19:00

AIΘOYΣA ΦIΛOΛOΓIKOY ΣYΛΛOΓOY ΠAPNAΣΣOΣ • KAPYTΣH 8

Τα βιβλία εκτίθενται από την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012 στη Βιβλιοφιλία (Μαυρομιχάλη 7) καθημερινά. Πρωί, ώρες: 10:00-17:00. Πέμπτη, ώρες: 10:00-14:00 και 17:00-20:00. Την Τρίτη 3 Ιουλίου και την Τετάρτη 4 Ιουλίου από τις 10:00 έως τις 20:00. Τέλος, την 5 Ιουλίου και την 6 Ιουλίου από τις 10:00 έως τις 23:00. (Έναντι της Bιβλιοφιλίας υπάρχει parking).
Παραλαβές των δημοπρατούμενων βιβλίων από το βιβλιοπωλείο της Βιβλιοφιλίας (Μαυρομιχάλη 7, Τηλ.: 210 36.14.332, 210 36.23.917, Κιν.: 6944 25 63 69)


A' HMEPA

1. ΛΕΞΙΚΑ – ΓΛΩΣΣΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ – ΔIAΛEKTOI [1-33]
1          ΒΑΡΙΝΟΣ ΦΑΒΩΡΙΝΟΣ (Varinus Phavorinus), ΤΟ ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ ή Ο Θησαυρός Πάσης της Ελληνικής Γλώσσης, Εις την των Σπουδαίων χρήσιν πάνυ ωφέλιμος, εκ πολλών και διαφόρων Βιβλίων συλλεχθείς [...] Εν τη Τυπογραφία Αντωνίω Βόρτολι, Βενετία 1712. Επιστασία της έκδ. Ιερομ. Γ. Τραπεζουντίου. Κείμενο όλο ελληνικό. Πρόκειται για την γ´ έκδοση (α´=1523, β´=1538). Τα τρία πρώτα φύλλα είναι λυτά και με φθορές στις άκρες τους. Ελαφρά σκεύρωση, ίχνη υγρασίας. Λείπει φύλλο - προσωπογραφία Ηγεμόνα. Σχ. Φύλλου, βιβλιοδ. εποχής όλο δέρμα, σσ. 3φ. χ.α.+778. Υπάρχουν 3 κτητορικές σημειώσεις (με μελάνι σε περιθώρια) εν είδη χρονικού: Ίδρυση λοιμοκαθαρτηρίου της Σύρου (1839), Πόλεμος Ελλάδας - Τουρκίας (1897, “Η Ελλάς εκουσίως ηττήθη... προξενήσασα λύπην εις πάντας του φιλελευθέρους λαούς του κόσμου”), και εκτενώς για την διέλευση του κομήτη Χάλεϋ (1910, “η φρενίτης του λαού... δεν περιγράφεται...”). Οι δύο τελευταίες από τον Παναγ. Γ. Λειβαδά, Διδασκάλου - Επιθεωρητή εκ Κεφαλληνίας.  1600-1900
2          DELECTUS SENTENTIARUM GRAECARUM, AD USUM TIRORUM ACCOMMODATUS, CUM NOTULIS ET LEXICO, Cantabrigiae e typis Universitatis, 1819. κείμενο ελληνικό. Σχ. 12ο, βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, σσ. 104.            50-80
3          DAVID JULES, METHODE pour etudier LA LANGUE GRECQUE MODERNE, Paris 1828. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 168.  30-60
4          [ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ], [ΤΟΙΣ ΖΩΣΙΜΑΔΑΙΣ], Λείπει η σελ. τίτλου. [Πετρούπολις 1830. Οικονόμος εξ Οικονόμων. Περί προστασίας της ελληνικής γλώσσας. Τρία τμήματα: Περί των Στοιχείων του Ελληνικού Αλφαβήτου και περί του Διγάμματος, Περί των Διφθόγγων, Περί Προσωδίας]. Οι σελ. 17-144 τυπωμένες σε γαλάζιο χαρτί. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη ελαφρώς φθαρμένη, λίγοι λεκέδες από υγρασία στα περιθώρια των σελίδων. Σσ. 814.            80-90
5          [ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟ] [ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ], ΤΖΕΜΙΟΙ ΑΝΑΤΟΛ ΕΤΡΑΦΙΝΤΑ [...] ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ [...] λείπει η σελ. τίτλου, [1835 περ.]. Με ξυλογραφίες. Βιβλιοδ. εποχής, φθαρμένη, λείπει η σελ. 305, σσ. 391.     50-60
6          ΣΥΛΛΟΓΗ και ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΣΟΛΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, Εκ του γαλλικού, μετά προσθηκών, εκ της τυπογραφίας Κ. Αντωνιάδου, 1840. Με κατάλογο συνδρομητών. Αξάκριστο. Χαρτόδετο, εποχής, λείπει το εμπροσθόφυλλο, σσ. 219.       50-100
7          [ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. & Κ.] ΟΛΛΕΝΔΟΡΦΟΥ ΜΕΘΟΔΟΣ εφηρμοσμένη εις την Γαλλικήν Γλώσσαν και Διδάσκουσα το λαλείν και γράφειν αυτήν, μτφρ. εκ του Αγγλικού υπό Ν. και Κ. Κοντόπουλου, Εν Σμύρνη, τυπ. “Της Αμάλθειας”, 1856. Βιβλιοδ. εποχής ταλαιπωρημένη, σσ. 576.          45-65
8          ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ Γ., ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, τυπ. Ανδρέου Κορομηλά, 1857. Συντηρημένη η σελ. τίτλου και τα 3 τελευταία φύλλα. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 303.    30-50
9          ΟΥΛΕΡΙΧΟΣ ΕΝΡΙΚΟΣ, ΛΕΞΙΚΟΝ ΛΑΤΙΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ, το μεν πρώτον συνταχθέν και εκδοθέν υπό του εκ Βρέμης της Γερμανίας Ενρίκου Ουλερίχου, είτα δε το δεύτερον, και νυν το τρίτον επεξεργασθέν και πλουτισθέν λέξεσι και σημαινομένοις υπό ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ, Αδριανουπολίτου. Τυπ. Κ. Αντωνιάδου και Σ.Κ. Βλαστού, 1864. Διάσπαρτα στίγματα υγρασίας, δεν επηρεάζουν το κείμενο. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη με μικρές φθορές, (μέρος πρώτο και δεύτερο δεμ. μαζί), σσ. 458+507.            1-...
10        ΚΑΡΑΣΟΥΤΣΑΣ Ι., ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΩΝ ΣΥΝΩΝΥΜΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, έκδ. 1865. [όχι ΕΒΕ, ΓΕΝ, βλ. Ηλιού - Πολέμη 1865.314]. Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές στην ράχη, σσ. 202.     50-70
11        [ΣΑΦΒΕΤ ΠΑΣΑ], ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ προς εκμάθησιν της οθωμανικής γλώσσης [...] υπό ΑΛΕΞ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, Εν Κωνσταντινουπόλει 1873. Βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένη, σσ. 12+432.     50-100
12        ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΛΕΞΕΩΝ, ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΜΕΤΕΡΑΝ, προς χρήσιν παντός φιλομούσου, εκδίδοται νυν το πρώτον υπό Β. Σ., εν Κωνσταντινουπόλει 1874. Φυλλάδιο 22 σελίδων, σχ. 12ο.          30-50
13        [ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ] ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΟΒΕΡΤΣΟΝ, ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, μετ’ επιτόμου γραμματικής και καταλόγου των ανωμάλων ρημάτων, προς χρήσιν των άνευ διδασκάλου και των εν τοις σχολείοις διδασκομένων υπό Α.Ι. ΑΔΑΜΙΔΟΥ. Εν Οδησσώ, 1893, τυπ. Ν. Χρυσογέλου. Βιβλιοδ. εποχής με φθορές. Σσ. 144+384. [μαζί] ΝΕΩΤΑΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΛΛΕΝΔΟΡΦΟΥ εφηρμοσμένη εις την Ρωσικήν Γλώσσαν, επαυξηθείσα τη προσθήκη εμπορικών επιστολών υπό Α.Ι. ΑΔΑΜΙΔΟΥ. Εν Οδησσώ, 1879. Βιβλιοδ. εποχής με φθορές. Σσ. 497+99. (2)        50-70
14        ΖΗΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ., ΛΕΞΙΚΟΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ περιέχον και τύπους εξ Αττικών Επιγραφών, εκδ. Ανέστης Κωνσταντινίδης, 1888. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, μικρές φθορές, σσ. 704.         50-80
15        ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦ., ΛΕΞΙΚΟΝ ΛΑΤΙΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ συνταχθέν υπό ΕΝΡΙΚΟΥ ΟΥΛΕΡΙΧΟΥ, επεξεργασθέν δε και πλουτισθέν λέξεσι και σημαινομένοις υπό Στεφ. Ν. Κουμανούδη, 1901. Βιβλιοδ. εποχής, ελαφρώς ταλαιπωρημένη, σσ. 1240. 35-50
16        ΠΕΡΙΔΗΣ Μ., ΝΕΩΤΑΤΟΝ ΠΛΗΡΕΣ ΙΤΑΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ, εκδ. Α. Φέξη, 1903. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής, με φθορές, σσ. 1027.            25-45
17        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΗΛ., ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, τυπ. Νομικής, 1907. Σσ. 59.       18-28
18        ΗΠΙΤΗΣ ΑΝΤ., ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΝ (και ΓΑΛΛΟΕΛΗΝΙΚΟΝ) ΤΗΣ ΛΑΛΟΥΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ (ήτοι ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΗΣ και ΔΗΜΩΔΟΥΣ), τυπ. Π.Α. Πετράκου, 1908. Τέσσερις τόμοι. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινες ράχες με φθορές, σπασμένα καπάκια. (4)          90-120
19        ΝΕΩΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, Πρακτική και ευμέθοδος συνταχθείσα επί τη βάσει των αρίστων γραμματικών Johnson, Brown, Murray και Cornwall. Έκδοσης Ατλαντίδος, Νέα Υόρκη 1918. Βιομηχ. βιβλιοδ., σσ. 128.        35-50
20        ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Μ., QUO-USQUE TANDEM ή Η ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Ο κ. Γ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ, ανατύπωση από το Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου, τομ. 7, εκδ. 1919. Σσ. 195.  30-40
21        ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΣΤΡ. ΛΕΞΙΚΟΝ ΛΑΤΙΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ, εκδοτική και τυπογραφική εταιρεία Π.Δ. Σακελλάριος, 1926. Δεμ., σσ. 783+2. 35-50
22        ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜ., ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟΝ, εκδ. Ι. Ν. Σιδέρης, 1927. Σσ. 558. [μαζί] ΛΕΞΙΚΟΝ ΓΑΛΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ υπό ΚΑΡΟΛΟΥ ΣΠΑΡΤΑΛΗ, εκδ. “Ελευθερουδάκης”, [χ.χ.]. (2)     20-30
23        ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, Συνταχθέν υπό επιτροπής φιλολόγω και επιστημόνων, επιμέλεια ΓΕΩΡΓ. ΖΕΥΓΩΛΗ, εκδ. 1933. Ττ. 2, δερμ. βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές. (2)     40-60
24        ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟΝ μετά πίνακος κυρίων ονομάτων και συνοπτικής Γραμματολογίας της Αγγλικής Γλώσσης, εκδ. εφημερίδος “Νέος Κόσμος”, 1934. Διορθώσεις με λευκή επικάλυψη στις 4 πρώτες σελίδες, εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σσ. 977.   30-35
25        THIEME F. W., CRITICAL DICTIONARY OF THE ENGLISH AND GERMAN LANGUAGES, Leipsic 1856. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 486.    25-35
26        ΑΝΤΟΝΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝ., ΤΟ ΞΟΛΑΜΠΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ, νουβέλα, εκδ. Υγειονομικού Κόσμου, 1956. Σσ. 31.            15-25
27        ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, τόμος Α´, [χ.χ.]. Πολυγραφημένο. Σσ. 140.     20-25
28        ΔΡΑΝΔΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, εκδ. ο “Φοίνιξ”, [χ.χ.]. 24 τόμοι και 4 τόμοι συμπληρώματα, σύνολο 28 τόμοι. Σχ. 4ο μεγάλο, μαύρο δέσιμο, μικροφθορές στις ράχες. (28)        130-180
29        ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ Α., ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, θεωρία - ασκήσεις λεξιλόγια, για το Ακαδημαϊκό Απολυτήριο, [χ.χ.]. Πολυγραφημένο, σσ. 126.   20-30
30        [ΚΑΡΠΑΘΟΣ] ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ-ΝΟΥΑΡΟΣ, ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ, έκδ. 1972, άκοπο. Σσ. 431.           35-55
31        ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΣΠ. ΓΕΡΑΣ., ΔΙ’ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, 1973. Δεμ., μικρές φθορές, σσ. 151.          20-30
32        ΣΤΑΘΗΣ Ε.Σ., ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, Θεσσαλονίκη 1973. Σσ. 108.           20-25
33        ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧ., ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, Θεσσαλονίκη 1974. Σσ. 306.       20-30
Βλέπε και: 155, 941, 661, 263, 943, 785

3. TYΠOΓPAΦIA – BIBΛIOΛOΓIA – BIBΛIOΓPAΦIA – KATAΣTATIKA [35-47]
35        STAAL G. - SARAZIN, Χαρακτικό “UNE VENTE DE LIVRES A L’HOTEL DROUOT”, Paris [χ.χ., 1800 περ.]. Διαστάσεις [12x19].     120-160
36        [ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ] ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟ-
ΛΟΓΡΑΦΙΑ, (ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΣΤΙ) μετά μαθημάτων Πρακτικής διπλογραφίας, Ιστορίας του εμπορίου, Εμπορικού Δικαίου, Εμπορικής Γεωγραφίας, Παγκοσμίου συγκοινωνίας κ.λπ. Εκδ. “Κάδμος” Ι. Δ. Φέξη, 1900. Βιβλιοδ. εποχής, σπασμένο το μπροστινό καπάκι, μερικώς αποκολλημένη ράχη από το σώμα, σσ. 854+περιεχόμενα.      30-60
37        ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΗΜ., ΒΙΒΛΙΟΝ και ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Α´ εκδ. “Ελευθερουδάκη”, 1922. Αποκολλημένη ράχη, άδετο, σσ. 141.           30-60
38        ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ ΘΡΑΚΗ 1922-30, Πρωτόκολλα, καταμέτρηση 9 κιβωτίων, τίτλοι και περιγραφή, υπογραφές πιστοποίησης παραλαβής της επιτροπής φύλαξης. Είκοσι τρείς δακτυλόγραφες σελίδες συμπληρωμένες με χειρόγραφες σημειώσεις. (23)     55-100
39        ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Φ. Σ., ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 1922-1925, εκδ. 1925. Μικροφθορές στην ράχη. Σσ. 94.  18-28
40        [ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ] ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1937 ΚΑΙ 1938 ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1939. Πρόλογος του διευθυντού της Βιβλιοθήκης κ. Ν.Κ. Βέρρου. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 188.          30-60
41        [ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΔΟΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ], Εκδόσεις: Π.Γ. Μαυριά (1963-1964), Π. Παπαϊωάννου - Εστίας (1955), Ατλαντίς (1957-1958), Κατάλογοι Εκδ. Οίκου Ι. Καμπανά (1960-61). Σύνολο 4 κατάλογοι. (4)  30-50
42        ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ, Εγχειρίδιον Δικαστικής Γραφολογίας και Χαρακτηρολογία, εκδ. Αδελφών Βαρβάτη, 1962. Άκοπο, λεκέδες υγρασίας. Σσ. 248.         35-70
43        ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ, Α´ (1888-1961), Κέντρον Νεοελληνικών Ερευνών Β.Ι.Ε.. Επιμέλεια Παν. Μουλλάς. Εκδ. 1969. Σσ. 119.          15-20
44        [ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1965-1969] CINQ ANS DE BIBLIOGRAPHIE HISTORIQUE EN GRECE 1965-1969, AVEC UN SUPPLEMENT POUR LES ANNESS 1950-1964, COMITE NATIONAL HELLENIQUE DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ETUDES DU SUD-EST EUROPEEN, 1970. Σσ. 134.  15-30
45        ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΛΑΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, (ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ - ΡΩΣΙΚΗΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ), Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, τμήμα Σλαβικών Σπουδών. Έτος Η´, τεύχος 30, Θεσσαλονίκη 1971. Σσ. 150.  20-35
46        [ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ] Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ, 1. Κατάλογος εντύπων (1502-1943). Επιμέλεια Δήμητρα Πικραμένου Βάρφη, έκδ. 1978. Σσ. 240.     15-20
47        ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΑΙΚ. - ΔΡΟΥΛΙΑ Λ. - LAYTON E., ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1476-1830, έκδ. Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, 1986, τυπ. Ασπιώτη-Ελκα. Καλλιτεχνική επιμέλεια είχε ο ζωγράφος και χαράκτης Τάκης Κατσουλίδης. Με εικόνες εκτός κειμένου, έγχρωμες και ασπρόμαυρες. Σχ. φύλλου μικρό, πανόδετο, με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 381.           50-70

6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ – ΠΑΙΔΙΚΑ – ΚΟΜΙΚΣ – ΠΑΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [48-61]
48        [ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ] Cassell’s Shilling Toy, Books “AESOPS FABLES”, London & New York [1877]. Λιθόγραφο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο. [χ.α.σ.]           40-60
49        GENNEVRAYE A., Ο ΠΥΡΕΙΟΠΩΛΗΣ, μτφρ. Παναγιώτου Ι. Φέρμπου, μετά 24 εικονογραφιών, εκδ. Ν. Π. Παπαδόπουλος Υδραίος [χ.χ.]. Άδετο. Σσ. 368.         25-35
50        ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Κ., ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΛΑΣΣΑΝΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, τυπ. Π. Δ. Σακελλαρίου, 1910. Οξειδώσεις στις καρφίτσες. Σσ. 24.       15-30
51        [Γ. Ν. ΑΜΠΟΤ] Χειρόγραφο ποίημα του συγγραφέα και επιστήμονα Γουλ. Άμποτ, αφιερωμένο “εις την σεβαστήν γιαγιάκα δια το έτος 1918”. Ένα φύλλο, δύο γραμμένες σελίδες και καλλιγραφικά ωραία γράμματα και διακοσμητικά σχεδιάσματα.    40-70
52        ΒΕΡΝ ΙΟΥΛΙΟΣ, Ο ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ, εκδ. “Ανεξάρτητος Εφημερίς”, 1935. Άδετο. Σσ. 192.            15-25
53        ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΕΛΛΑΣ, ΕΥΚΛΕΗΣ ΠΑΤΡΙΣ ΑΙΑΝΤΩΝ, ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΓΙΓΑΝΤΩΝ, καλλιτεχνικόν και ηθοπλαστικόν έργον, εκδ. 1948. Βιβλιοδ. εποχής, αποκολλημένο σώμα, σσ. 32.    20-30
54        ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ Α.Π., 1911, το βιβλίον αυτό εγράφη με την πεποίθησιν ότι θα το διαβάζουν κάποτε σαν παραμύθι, τυπ. Εστία, [χ.χ.]. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο, σσ. 106.  35-45
55        [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ] ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΟΛΕΟ-
ΔΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Θεσσαλονίκη 1950. Σσ. 35+1αναδιπλ. χάρτης.   18-30
56        [ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ] RAILWAYS, The Golden Picture Book of Railways, London and Melbourne [1955 περ.]. Οι σιδηρόδρομοι για παιδιά, με 70 και πλέον φωτογραφίες. Δεμ., ταλαιπωρημένο, σσ. [χ.α.σ.].     25-40
57        “ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ” Μηνιαία έκδοση Συνδέσμου Ελλήνων Σπουδαστών Γκράτς. Διευθύνεται υπό Συντακτικής Επιτροπής. Δύο τεύχη: 7ο & 8ο, Φεβρουάριος 1958 - Μάρτιος 1958. Πολυγραφημένα. (2)     30-50
58        Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ, Εβδομαδιαίο Εικονογραφημένο Περιοδικό για Παιδιά και Νέους και Νέες, διευθυντής Κώστας Ε. Παράσχος, σύνταξη Γρ. Ξενόπουλος, τόμος 1963, από 17 Αυγούστου έως 30 Νοεμβρίου. Αποκολλημένη ράχη, λυτά ορισμένα φύλλα - σελίδες. Αποχρωματισμένο εξώφυλλο, αποκολλημένο σώμα, σσ. 550. [μαζί] Ο τόμος 1963, από 31 Μαρτίου έως 27 Ιουλίου. Ταλαιπωρημένος τόμος με σημειώσεις. Αποχρωματισμός δεσίματος, αποκολλημένο σώμα, σσ. 544. [μαζί] Ο τόμος 1964, από 29 Μαρτίου έως 25 Ιουλίου. Αποκολλημένη ράχη, σπασμένα καπάκια. Σσ. 528. (3)         50-80
59        ΚΛΟΥΣΑΝΤΣΕΦ Π., “Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ”, μτφρ. Απ. Κοτσόλης, διασκευή Χ. Μηχιώτης, εκδ. Κασταλία, Αύγουστος 1965. Εικονογραφημένο. Αποχρωματισμένα εξώφυλλα. Σσ. 64.      30-40
60        [ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΚΑΙΡΟ - ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ] Κείμενο ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑ, Εικονογράφηση ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, εκδ. “Δωρικός”, από την σειρά “Τα Βιβλία της θείας Λένας”, [χ.χ.]. Σσ. [χ.α.σ.].            20-30
61        ΚΟΜΙΚΣ Ή ΚΟΜΙΞ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ “ΣΧΕΔΟΝ” ΤΕΧΝΗΣ, Μετάφραση Γιώργος Μπαρουξής, Terzo Books, 1997. Έγχρωμη πλούσια εικονογράφηση. Σχ. 8ο μεγάλο, σσ. 240. [μαζί] ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ, “ΚΟΜΙΚΣ” Τέχνη και Τεχνικές της Εικονογράφησης, ΑΣΕ Α.Ε., 1991. Σσ. 185. (2)            25-35
Βλέπε και: 671, 856, 216, 199, 307, 279, 41
7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ [62-74]
62        ΠΕΡΙΔΗΣ Μ.Π., ΑΠΑΥΓΑΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Εν Ερμουπόλει, τυπ. Μ.Π. Περίδου, 1869. Λείπουν σελίδες στην αρχή ως θ´, και οι 7-8. Λυτά και ταλαιπωρημένα τα πρώτα φύλλα. Συλλογή ηθικοδιδακτικών ιστοριών από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή ιστορία. Το “Κοινωνικόν Βιβλίον” προτάθηκε ως “Καλόν αναγνωστικόν βιβλίον”, “προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων” από τον Υπουργό Αυγερινό. Ο Κρητικός σ. το αφιερώνει στον Λήμνιο Ιων. Αντωνιάδη για τους αγώνες του “εν Κρήτη αγωνιζομένου Ελληνισμού”. Δεμ., σσ. θ´-κδ´+1-6+9-496.         40-70
63        ΚΟΦΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝ., ΡΩΜΑΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ από ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ μέχρι ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ προς χρήσιν των μαθητών της Α´ τάξεως των Γυμνασίων, Βασιλική τυπογραφία Ραφτάνη - Παπαγεωργίου, 1905. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 314+1.  30-40
64        ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΑ ΜΑΡΑΣΛΕΙΑΚΑ, Έκθεσις, έκδ. 1926. Σσ. 126.      20-40
65        [ΔΡΑΓΑΤΣΕΙΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ] ΕΚ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ, ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΙΣΤΕΥΩ, επί τη Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου, 1932-33. Δίφυλλο φυλλάδιο.      18-24
66        [ΣΑΚΚΑΣ Γ. - ΞΗΡΟΤΥΡΗΣ ΗΛ.], ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΟΣ, (Δημοτικόν Σχολείον Περιφερείας), Σχολ. Έτος 194…-194…, (έντυπο παρακολούθησης των ικανοτήτων και της προόδου των μαθητών), 1946 περ.. Σσ. 16.            10-20
67        ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ, ΕΛΛΑΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, εκδ. 1950. Εγκεκριμένο από τον Υπουργό Κ. Τσάτσο. Σσ. 208.        30-40
68        [ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΑ, Α´-ΣΤ´ ΤΑΞΗ] Σειρά 6 Αναγνωστικών της Α´ Δημοτικού έως και της ΣΤ´ Δημοτικού, 1952-1956, Οργανισμού Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων. Εικονογράφηση: Κ. Γραμματόπουλος, Γ. Μανουσάκης, Αλεξ. Αλεξανδράκης. Κατάστασις μέτρια. (6)          60-120
69        ΣΚΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ, Η ΝΕΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ, [1957]. Με εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Δεμ., συντηρημένη ράχη, σσ. 339.            35-50
70        “ΛΕΟΝΤΕΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ” SOUVENIR, (Σχολικά χρονικά), 1957-1958, λεύκωμα με πολλές φωτ. και χρωματιστό εξώφυλλο, εκδ. 1958. Σχ. πλάγιο, σσ. 80+διαφημίσεις.            30-40
71        “ΑΝΑΒΡΥΤΑ” Τριμηνιαίον Περιοδικόν των Μαθητών Εθνικού Εκπαιδευτηρίου Αναβρύτων, Απρίλιος - Ιούνιος 1962, αρ. 21. Φωτ. εντός κειμένου. Σσ. 68.    15-20
72        ΝΙΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, έκδ. 1964. Άκοπο. Σσ. 110. 20-30
73        ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ., ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Β´ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων 1977. Έγχρωμη εικονογράφηση Γ. Μανουσάκης. Σσ. 224. 15-20
74        ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ, ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ιδεολογικός πειθαναγκασμός και παιδαγωγική βία, εκδ. Θεμέλιο, 1978. Σσ. 237.          20-25
Βλέπε και: 426, 524, 144, 389, 460, 813
8. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ [75-87]
75        ROUSSEAU J.J., OEUVRES COMPLETES, chez L. Hachete, Paris 1856. Σειρά 8 τόμων, λείπει ο 6ος τόμος. Χαρτόδετα, κατάσταση μέτρια. (7)       1-...
76        ΦΛΑΜΜΑΡΙΩΝ ΚΑΜΙΛ, Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΤΗ ΦΥΣΕΙ, μτφρ. Εκ του γαλλικού Αικατερίνης Ι. Ζάρκου, τυπ. Θ. Παπαλεξανδρή, 1878. Σε 3 μέρη (βιβλία). Α´: Δύναμις και Υλη, Β´: Η Ζωή, Γ´: Η Ψυχή, Δ´: Περί του τέλος των Όντων και των Πραγμάτων, Ε´: Ο Θεός. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σχ. 12ο, σσ. 606.       50-80
77        ABBA FR. H. DODON ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΟΣ, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ κατά την επιστήμην και την θρησκείαν ήτοι ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΞ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, μτφρ. Αρχιμ. Χρυσάνθου Ν. Ιεροκλέους, εκ της Ανατολικής τυπ. Γ. Δρουγουλίνου, εν Λειψία 1883. Σχ. 12ο, σσ. 234.          35-70
78        ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡ., ΑΙ ΨΥΧΙΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, εκδ. 1926. Άκοπο. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο, σσ. 90. 25-35
79        ΙΜΒΡΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, συστηματική και κριτική μελέτη, τυπ. Σέραση, 1932. Σσ. 268+(129-144).     30-50
80        ΓΙΟΥΛΗΣ ΝΙΚ., ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΣΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, εκδ. 1933. Άδετο. Σσ. 158.           25-35
81        ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΛΟΣ Π., ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ, (λείπει η σελ. τίτλου), [1950 περ.]. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σσ. 211.        25-30
82        ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Ε.Π., Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, α´ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, εκδ. Ίκαρος, 1953. Χαρτόδετο, μικρά σκισίματα στο εξώφυλλο, σσ. 455.     30-40
83        ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ, από τον πρωτόγονο κόσμο ως τη δημοκρατία της Αθήνας, εκδ. Κέδρος, 1958. Το σχέδιο του εξωφύλλου και η καλλιτεχνική επιμέλεια γίνηκε από τον ζωγράφο Τάκη Καλμούχο. Με την υπογραφή του σ. στο τέλος του βιβλίου. Πάνινη βιβλιοδ., σσ. 566.         30-40
84        ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.Γ., Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, το δοκίμιο αυτό σχολιάζει τα μεγάλα ψέματα και σφάλματα της Ανθρωπότητας, από Διεθνή και Εθνική άποψη, έκδ. 1959. Σσ. 101.            25-30
85        ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ, Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, πρόλογος Γεωργ. Καββαδία, εκδ. 1959. Σσ. 47.        18-23
86        [ΓΙΟΦΤΣΟΥΚ Μ. - ΟΪΖΕΡΜΑΝ Τ. - ΣΤΣΙΠΑΝΟΦ Ι.], ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, μτφρ. σημειώσεις και προσθήκες Α.Β. Κωνσταντίνου, έκδοση - επιμέλεια Β. Νικολάου, εκδ. Επίκουρος 1963. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σσ. 944.        30-40
87        [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ] ΖΗΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΙ ΠΕΡΙ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, εκδ. 1965. Άκοπο. Σσ. 61.            12-18
Βλέπε και: 110, 94, 111, 539, 190, 528, 784
9. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ [88-110]
88        ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΚΗΤΟΥ, ΤΟΥ ΕΝ ΤΗ ΝΗΣΩ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ψαλλομένη τη Κ´ του Οκτωβρίου Μηνός. Συγγραφείσα παρά ΜΗΤΡΟΦΑΝΟΥΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, νεωστί μετατυπωθείσα, και επιμελώς διορθωθείσα. Και έκθεσις σύντομος της Ορθοδόξου ημών Πίστεως εις ωφέλειαν των Χριστιανών. Ενετίησιν 1789. Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων. Βιβλιοδ. χάρτινη ταλαιπωρημένη, σσ. 28.         50-100
89        [ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑ] Λείπει η σελ. τίτλου, [1835 περ.]. Βιβλιοδ. εποχής, όλο δέρμα, με φθορές, σσ. 432.            50-80
90        [ΡΑΛΛΗ Γ.Α. και ΠΟΤΛΗ Μ.] ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ, ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΟΚΑΝΩΝ, Μετά των σχολίων ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΒΑΛΣΑΜΩΝΟΣ, τούτοις προσετέθησαν και τα περί των Αγίων και Οικουμενικών Συνόδων υπό τε ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΟΥ των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως και Νείλου, Μητροπολίτου       Ρόδου, κ.λπ. Συνοπτικώς ιστορούμενα, τυπ. Γ. Χαρτοφύλακος 1852, τόμος 1ος. [μαζί] (Τόμος 2ος 1852, τόμος 3ος 1853, τόμος 4ος 1854, τόμος 5ος 1855, τόμος 6ος 1859). Δεμ., μικρές φθορές κυρίως στις ράχες και με καταλόγους συνδρομητών. (6)      200-400
91        Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Παραφρασθείσα εκ του Ελληνικού, τυπ. Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως, 1855. Ξακρισμένο οριακά. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, μικροφθορές, σσ. 514.    45-65
92        [ΚΟΝΤΟΓΟΝΟΣ Κ.] “ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ”, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ, εκδιδόμενον κατά μήνα υπό Κωνσταντίνου Κοντογόνου, έτος Ζ´ 1863, αριθ. τευχών 1-12, τυπ. Ιω. Κασσανδρέως και Σας. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής ελαφρώς φθαρμένη, σσ. 575.          35-60
93        ΔΑΜΑΛΑΣ ΝΙΚ., ΠΕΡΙ ΑΡΧΩΝ, επιστημονικών τε και εκκλησιαστικών της ορθοδόξου θεολογίας, εν Λειψίαι, τυπ. Όθωνος Βιγάνδου, 1865. Βιβλιοδ. εποχής, επιδιορθωμένη ράχη, σσ. 205.      35-45
94        ΜΑΚΡΑΚΗΣ Λ., ΤΟ ΞΥΛΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΞΥΛΟΝ ΤΟΥ ΓΙΓΝΩΣΚΕΙΝ ΚΑΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΟΝ Ή Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, μτφρ. υπό Α. Λεκατσά, τόμος 1ος & 2ος (δεμένοι αντίστροφα), τυπ. Ανδρέου Κορομηλά, 1867-1869. [Λείπει η σελ. τίτλου του 1ου τόμου (Δύο Πραγματείες: “Η Αναίρεσις του Σκεπτικισμού, Το Κριτήριον της Αλήθειας, Η Αυτοαλήθεια” και “Η Εικών του Αληθούς Ιησού Χριστού και Ανθρώπου”), εκδ. 1867]. Με κατάλογο συνδρομητών. Βιβλιοδ. εποχής, νεότερη δερμάτινη ράχη, σσ. 230+168. 30-65
95        Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ εκδοθείσα συν τω Ψαλτηρίω κατά τους Ο´, εν Βασιλεία 1880. [βλ. Πολέμη 1880.320, όχι ΓΕΝ, ΒΒ]. Σσ. 184.          50-100
96        ΓΡΑΤΣΙΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΣΧΙΣΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΜΟΝ, κοινωνική μελέτη, τυπ. Π. Λεώνη, 1893. Άκοπο, χωρίς εξώφυλλο. Σσ. 119.        15-25
97        ΑΡΧΙΜ. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ Η ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΒΕΛΛΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, 1911. Με φωτ. του συγγραφέα. Οξειδωμένες καρφίτσες, σσ. 64.   15-30
98        “ΤΑ ΚΑΛΗΜΕΡΑ” ΗΤΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΥΜΝΟΙ, εκδ. Μιχ. Ι. Σαλίβερου, [1920 περ.]. Σχ. 12, σσ. 15.     14-18
99        ΣΤΑΜΠΟΛΑΣ ΠΑΝ., ΘΡΗΣΚΕΙΑ, επιμέλεια Κατίνας Γεωργ. Νικολαίδου, τυπ. Δ. Μ. Δελή, 1925. Περιεχόμενα: Θρησκεία, περί Θεού, Χριστού, Αγίων Αποστόλων, Αναστάσεως νεκρών, Μελλούσης ζωής, κ.λπ. Άκοπο, μικρές φθορές στην ράχη. Σσ. 94.     18-25
100      ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ, ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ, εκδ. Ι. Ν. Σιδέρης, 1925. Χαρτόδετο, φθαρμένη ράχη, σσ. 64.  20-30
101      Η ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ, Μετά εισαγωγικής μελέτης Μιχ. Γαλανού, εκδ. Γ. Δημακόπουλου, 1926. Άδετο. Ταλαιπωρημένο εξώφυλλο, σσ. 144. 30-40
102      ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣ., ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ (Περιέχον άπασας τα κατά τας Κυριακάς και Δεσποτικάς εορτάς αναγιγνωσκομένας περικοπάς των Ευαγγελίων μετά πλήρους ερμηνείας και διασαφήσεως αυτών), εκδ. Ιωάννου Θ. Ρώσση, 1927. Βιβλιοδ. ελαφρώς αποκολλημένη από το σώμα, σσ. 224.            20-30
103      ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ, τυπ. “Φοίνικος”, (εισήγησις ενώπιον του Α´ συνεδρίου του Εφημεριακού Κλήρου της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών 13 Μαΐου 1932). Με αφιέρωση του σ. στον καθηγητή μαθηματικών Δ. Γιαννουλάκη. Σσ. 20.            30-40
104      [ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ήτοι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ, ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ, εκδ. Εφημερίδος “Μακεδονικός Αγών”, Κατερίνη [χ.χ. 1937 περ.]. Μικρό σκίσιμο στην σελ. τίτλου που δεν επηρεάζει το κείμενο. Σσ. 48.         25-35
105      ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΙΩ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ, με πρόλογο, εισαγωγικό και κριτικό σημείωμα και περιεχόμενα καθ’ ύλην, εκδ. Μιχ. Ι. Σαλίβερου, 1940. Δεμ., μικρή φθορά στην ράχη. Σσ. 331.            20-30
106      ΜΑΚΡΑΚΗΣ Α., ΟΙ ΕΚΠΕΣΟΝΤΕΣ ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ, τυπ. Ο Κόσμος, 1948. Με ολοσέλιδη φωτ. του σ. έναντι της σελ. τίτλου. Σσ. 288.           20-30
107      ΘΕΜΕΛΗΣ Γ., Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ, το πρόβλημα της ερμηνείας, εκδ. Πέτρος Κ. Ράνος, 1949. Σσ. 196. 20-30
108      ΛΑΝΑΡΑΣ ΘΕΟΔ. ΧΡ., Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, τυπ. Χ. Περγαμαλή, 1949. Σώμα αποκολλημένο από το εξώφυλλο. Σσ. 264.   20-30
109      ΜΑΚΡΗΣ ΣΠΥΡ. ΓΕΩΡΓ., Ο ΧΙΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΙ ΤΟΥ, εκδ. “Ενορίας”, 1952. (Ιστορία του Χιλιασμού, Σχέσεις Χιλιασμού και Ιουδαϊσμού, Οι περί Τριαδικού Θεού κακοδοξίες των, κ.λπ.). Σσ. 46.    20-30
110      ΛΟΥΝΑΤΣΑΡΣΚΥ ΑΝΑΤΟΛ - ΣΑΚΚΑΤΟΣ Β., ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ), πρόλογος επιμέλεια Βαγγέλη Σακκάτου [δεμένο μαζί] ΒΑΓΓΕΛΗ ΣΑΚΚΑΤΟΥ, “Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΝΑΤΣΑΡΣΚΥ”, εκδ. Καζάντζα, 1975. Άκοπο, μικρές φθορές στα περιθώρια, ίχνη υγρασίας. Σσ. 256.        25-40
Βλέπε και: 634, 444, 734, 472, 626, 568, 625, 76, 12, 938, 123, 733, 627, 784, 772, 695

11. ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ [111-127]
111      OLIVER G., THE THEOCRATIC PHILOSOPHY OF FREEMASONRY, IN TWELVE LECTURES, London Hamilton - Adams, 1840. Με ex-libris. Βιβλιοδ. εποχής, νεότερη δερμάτινη ράχη, σσ. 338. 150-200
112      KENNING, MASONIC CYCLOPAEDIA and HANDBOOK OF MASONIQ ARCHAEOLOGY, HISTORY and BIOGRAPHY, edit. By A.F.A. WOODFORD, London 1878. Ταλαιπωρημένη βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής, αποκολλημένο σώμα, σσ. 665.          60-80
113      THE FREEMASON’S VADE-MECUM Third edition revised and enlarged, printed of A. Lewis, London 1920. Σχ. 16ο, σσ. 123+διαφημίσεις άλλων βιβλίων του εκδότη.    40-50
114      ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ, μυθιστόρημα πνευματιστικόν, εκδ. Ι. Ν. Σιδέρης [χ.χ.]. Δεμ., σσ. 237.   25-50
115      ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ “ΑΤΛΑΣ” Αριθ. 184, μετάφρασις εκ του αγγλικού υπό Ν.Β. Πεταλά, τυπ. Φάκου, Αλεξάνδρεια 1920. Α´ ΣΥΜΒ ΒΑΘΜΟΥ, σσ. 42 [δεμ. μαζί] Β´ ΣΥΜΒ ΒΑΘΜΟΥ, σσ. 29 [δεμ. μαζί] Γ´ ΣΥΜΒ ΒΑΘΜΟΥ, σσ. 37 [δεμ. μαζί] Ειδικός Κανονισμός της στοάς “ΣΟΛΩΝ”, σσ. 26. 4 βιβλία δεμ. μαζί.            80-90
116      ΜΩΛΦΟΡΔ ΠΡΕΝΤΙΣ, Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ, εκδ. “Βραδινής”, 1925. (Μετεμψύχωση, Δένδρα, Ύπνος, ο εσωτερικός ιατρός, η θρησκεία των ενδυμάτων, ο γάμος, αλληλομαγνητισμός, εξομολόγηση, αθανασία της σάρκας). Με φθορές και υπογραμμίσεις, σσ. 109.     30-40
117      HOUSNY FOUAD, RITUEL DES GRADES SYMBOLIQUES, GR. L. NAT. D’EGYPTE, imprimerie R.N. Levi, Le Caire 1925. Σχ. 16ο, σσ. 32.          40-60
118      ΠΙΣΣΑΝΟΣ ΑΝΤ., Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΥ, θεωρητική και πρακτική, εκδ. Σιδέρη, 1927. (Ιστορική επισκόπησις, Μέθοδοι μαγνητίσεως και υπνωτισμού, Υποβολαί, Υπνωτισμός ζώων, Υπνωτισμός και θεραπευτική κ.λπ.. Σσ. 164.            20-40
119      ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤ., ΑΙ ΜΑΝΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ εις την Ελλάδα και την Ρώμην, 1948. Πρόλογος Αγγέλου Τανάγρα. Ήπιος αποχρωματισμός στο εξώφυλλο. Σσ. 270. 35-50
120      ΧΑΛΑΣ ΑΝΤ., Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΙΟ-
ΤΑΤΟΝ ΤΗΣ ΣΠΟΡΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΜΕΝΟΝ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ, εκδ. Π. Δημητράκου, [1950]. Άκοπο. Χαρτόδετο, μικρές φθορές στις ακμές, σσ. 62.          20-40
121      [ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 1961/62, έκδ. 1963. Σσ. 14.            25-50
122      ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤ., ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ, έκδ. Β´, 1965. Λίγες υποσημειώσεις με κόκκινο μελάνι στο κείμενο. Σσ. 144.   30-40
123      ΧΑΛΑΣ ΑΝΤ., Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, κλείς κατανοήσεως της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης του κατά Χριστόν Μυστηρίου της Αρχαίας Ελληνικής Μυστηριακής Παραδόσεως και της σημερινής και μελλοντικής διεθνούς καταστάσεως, [χ.χ.]. Άκοπο. Εξώφυλλο ταλαιπωρημένο, αποκολλημένο από το σώμα, σσ. 128.           25-35
124      ΙΕΡΟΚΛΕΟΥΣ, ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ, μτφρ. Π. Γράβιγγερ, έκδ. Βιβλιοθήκης Σφιγγός, 1969. Πολυγραφημένο. Λεκιασμένο εξώφυλλο, φθορές στην ράχη, σσ. 131.       30-60
125      ΣΑΒΙΕ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΑΝΤΙΤΟ, ΠΡΙΝ 2000 ΧΡΟΝΙΑ, ΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ EMMANUEL, μτφρ. Γεωργ. Καλαποδόπουλου, εκδ. Μεταψυχικής Εταιρίας Αθηνών, 1974. Σσ. 220.     25-50
126      ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΑΝΤΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, εκδ. 1976. Πολυγραφημένο. Μελέτη με στοιχεία Φυσικής, Ιατροφιλοσοφικά, Ψυχολογικά και Θεοσοφικά. Σχ. πλάγιο, σσ. 399.        40-50
127      ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Β.Α., ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ, ττ. 2, τόμος πρώτος Α-Δ, τόμος δεύτερος Ε-Ω, 1978. Επιμέλεια - σχόλια Β.Α. Λαμπρόπουλου. Δεμ. (2)         50-80

12. ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ – ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ [128-150]
128      [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ] ARISTOTELIS ETHICORUM NICOMACHEORUM, libri decem, ad codicum et veterum editorum fidem recognovit, commentariis illustravit, latinamque lambini interpretationem castigatam adjecit CAROLUS ZELL, (τόμοι 1 & 2 δεμένοι μαζί], Heidelbergae 1820. Κείμενο ελληνικό, σχόλια λατινικά. Σημειώσεις με μολύβι στο κείμενο. Με ex-libris “Dr H. Kobert”, εικονίζεται κουκουβάγια. Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές, σσ. 487+478.         100-120
129      [ΚΟΥΛΟΥΘΟΥ - ΑΡΠΑΓΗ ΕΛΕΝΗΣ], COLUTHI, RAPTUS HELENAE. Recensuit as fidem codicum mss. Ac variantes lectiones et notas adiecit. IOANNES DANIEL a LENNEP. Accedunt eiusdem Animadversionum. Libri tres, tum in Coluthum, tum in Nonnulos alios auctores. Editionem novam auctiorem curavit Godofr. Henr. Schauffe. Λειψία, 1825. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 18+260 (με index verborum).    100-200
130      [ΙΛΙΑΣ Α-Ω], ΟΜΗΡΟΥ ΕΠΗ, HOMERI CARMINA ad optimorum librorum fidem expressa, curante Gulielmo Dindorfio, vol. I. ILIAS, editio secunda, Lipsiae, Sumptibus et Typis B.G. Teubneri, 1826. Κείμενο ελληνικό, σχόλια λατινικά. Νεότερη δερμ. βιβλιοδ., σσ. 14+434.           50-70
131      ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑΝ, Εκ της εκδόσεως του DETL. CAR. GUIL. BAUMGARTEN CRUSIUS νυν το πρώτον εκδοθέντα προς ευκολίαν των σπουδαζόντων και εχόντων εκδόσεις της Οδυσσείας άνευ σχολίων και κυρίως την στερεότυπον, εις τόμους τρείς, υπό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΑΡΠΟΛΑ [τόμος Α´ (Α-Θ), τόμος Β´ (Ι-Ο), τόμος Γ´ (Π-Ω), τρείς τόμοι δεμένοι μαζί], 1841. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 352+288+229.          50-80
132      SUETONII TRANQUILLI, VITAE DUODECIM CAESARUM cum Scriptis Minoribus, editio Stereotypa, curante C. H. WEISE, sumtibus et typis Caroli Tauchnitii, Lipsiae 1845. Σχ. 12, βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 388.            25-35
133      DIOGENIS LAERTII, DE CLARORUM PHILOSOPHORUM VITIS, DOGMATIBUS ET APOPHTHEGMATIBUS libri decem. Ex italicis codicibus nunc primum excussis recensuit C. Gabr. Cobet. Accedunt Olympiodori, Ammonii, Lamblichi, Porphyrii et Aliorum, vitae Platonis, Aristotelis, Pythagorae, Plotini et Isidori, Ant. Westermanno et Marini vita Procli J.F. Boissonadio, Parisii, edit. Ambrosio Firmin Didot, 1850. Με ex-libris. Παράλληλο κείμενο ελληνικό και λατινικό. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, σπασμένο το μπροστινό καπάκι. Σσ. 319+182.         1-…
134      ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ, Μετάφρασις υπό Α.Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗ, ττ. 4 δεμένοι σε 2. Τυπ. Διονυσίου Κορομηλά, 1864. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη. (2)        50-80
135      ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ, μετάφρασις υπό Α. Ρ. Ραγκαβή, τυπ. Δ. Κορομηλά, 1866. Παντελώς αξάκριστο αντίτυπο. Σσ. 380. 35-60
136      [ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ] LES AUTEURES GRECS PAR DEUX TRADUCTIONS FRANCAISES, EURIPIDE IPHIGENIE EN AULIDE, Paris 1872. Δίστηλο κειμ. ελληνικό και γαλλικό. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο, σσ. 254+24.     18-28
137      [ΑΙΛΙΑΝΟΣ] CLAUDII AELIANI, VARIA HISTORIA, ex recognitione RUDOLPHI HERCHERI, Lipsiae 1887. Κείμενο ελληνικό. Πανόδετο με πλαστικό διαφανές κάλυμμα, σσ. 209.        40-60
138      [ΑΝΤΙΦΩΝ], ANTIPHONTIS ORATIONES ET FRAGMENTA, Gorgiae Antisthenis Alcidamantis, Declamationbus, edidit Fridericus Blass, Lipsiae 1892. Κείμενο ελληνικό. Πανόδετο με πλαστικό διαφανές κάλυμμα, σσ. 212.           40-50
139      ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ, ΠΕΡΙ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ, (λείπει η σελ. τίτλου), Teubner, Λειψία [1900 περ.]. Κείμενο ελληνικό. Πανόδετο με διαφανές κάλυμμα, σσ. 387.    35-45
140      ΖΑΜΠΑΣ Κ., ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΓΑΪΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΓΑΛΑΤΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ, (BELLUM GALLICUM) επί τη βάσει της εκδόσεως A. Doberenz & G. B. Dinter, εκδ. Γ. Δ. Φέξη, 1901. Χωρίς εξώφυλλο. Σσ. 128.         15-25
141      ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΑΠΑΝΤΑ, Μτφρ. ΙΩ. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ, ττ. 6, δεμ. σε 2, εκδ. Γ. Φέξη, 1910. Λινή βιβλιοδ. (2)     70-140
142      [ΛΥΣΙΟΥ ΛΟΓΟΙ] LYSIAE ORATIONEM, recensuit Theodorus Thalheim, in Aedibus B. G. Teubneri, Lipsiae 1910. Κείμενο ελληνικό. Πανόδετο, σσ. 268.  40-45
143      [ΟΜΗΡΟΣ] BUTLER S., THE HUMOUR OF HOMER AND OTHER ESSAYS, εκδ. Α´, London 1913. Βιβλιοδ. εποχής, μικρή φθορά στο άνω μέρος της ράχης, σσ. 313.    25-35
144      ΦΛΑΚΚΟΣ ΟΡΑΤΙΟΣ, ΕΙΚΟΣΙΝ ΕΚΛΕΚΤΑΙ ΩΔΑΙ, προς χρήσιν των μαθητών των γυμνασίων, εκδοθείσαι και ερμηνευθείσαι υπό Γεωργίου Γρατσιάνου, εκδ. Ι.Δ. Κολλάρος, 1916. Με ερμηνευτικά σχόλια. Σκίσιμο στο οπισθόφυλλο, σσ. 111.           15-25
145      ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, ΕΚΑΒΗ, τραγωδία, μτφρ. Απόστολος Μελαχρινός, εκδ. 1927. Με φθορές. Σσ. 62.      15-30
146      [ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ], ΣΑΡΡΟΣ ΔΗΜ., Ο ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ σε δημοτικούς στίχους με σημειώματα ερμηνευτικά, εκδ. Εστία, 1931. Σσ. 36.          15-25
147      [ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ] ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΑΡΕΡΓΑ Β´, ΠΟΙΗΤΙΚΑΙ ΑΠΟ-
ΜΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΑΛΙΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ, εν Αλεξανδρεία 1932. Σσ. 57.   15-20
148      ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΔΕΚΑ ΥΜΝΟΙ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ, εκδ. 1936. Δίχρωμος τίτλος, ολοσέλιδη φωτ. του σ. Εξώφυλλο αποκολλημένο από το σώμα. Χαρτόδετο, σσ. 49.           25-35
149      [ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ] ΑΡΜΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤ. Ν., ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, Η ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, σε δημοτικούς στίχους με πρόλογο και ερμηνευτικά σημειώματα, Α´ εκδ. 1952. Τσακίσματα στις ακμές του εξώφυλλου. Σσ. 98.   20-25
150      ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΚΡΙΤΩΝ, μτφρ. Γιάννη Τσάρα, Θεσσαλονίκη 1955. Με αφιέρωση του μεταφραστή. Σημειώσεις με κόκκινο μολύβι στο κείμενο. Σσ. 33.          15-20
Βλέπε και: 83, 584, 618, 779, 945, 940

13. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΟΙΗΣΗ – ΔΟΚΙΜΙΟ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ [151-238]
151      [ΦΩΣΚΟΛΟΣ] UGO FOSCOLO, LEZIONI DI CLOQUENZA, tip. S. Marina, Venezia 1830. Μικρές φθορές στην βιβλιοδ., σκωληκόβρωτο κατά τόπους. Σσ. 128.           60-100
152      [ΦΩΣΚΟΛΟΣ] LAVORI STORICO-FILOSOFICI DI UGO FOSCOLO, Napoli 1853. [μαζί] I CONTEMPORANEI ITALIANI, UGO FOSCOLO PER GIOVANNI DE CASTRO, Torino 1863. [μαζί] UGO FOSCOLO ULTIME LETTERE DI JACOPO ORTIS, Milano. [μαζί] ΦΩΣΚΟΛΟΥ, “ΟΙ ΤΑΦΟΙ”, μτφρ. Γ. Καλοσγούρου, 1927. [μαζί] Η ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΥΓΟΥ ΦΩΣΚΟΛΟΥ, Σπ. Ν. Λιμπεράτου, περιοδικό “Έρευνα”, 1935. (5)        70-130
153      ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΑΔΟΛΦΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, μτφρ. εκ του γερμανικού υπό Άγγελου Βλάχου. Τόμος πρώτος “Η Ιταλική λογοτεχνία κατά τον μέσον αιώνα” - τόμος δεύτερος “Η Ιταλική λογοτεχνία των χρόνων της Αναγεννήσεως”. Τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, “Βιβλιοθήκη Μαρασλή”, 1903. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη. (2)         80-120
154      ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ, ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ, (ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ, ΑΙ ΣΚΙΑΙ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ, ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, ΤΟ ΣΤΟΜΙΟΝ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ κ.λπ.), ποίηση, εκδ. Γ. Φέξη, 1903. Φθορές στις σελ. 510-52
155      ΨΥΧΑΡΗΣ, ΡΟΔΑ και ΜΗΛΑ, τόμος Ε´, μέρος πρώτο, Βιβλιοπ. της Εστίας, 1908. Δεμ., σσ. 268.   25-40
156      ΣΙΜΩΝΕ ΜΠΡΟΥΒΕΡ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, ΣΤΑΛΑΓΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ, στίχοι με πρόλογο του Στέφανου Μαρτζώκη. Τυπωμένο στην Νεάπολη Ιταλίας το 1909. Με φωτ. του ποιητή. Μικρά σκισίματα στις ακμές, κυρίως στο άνω μέρος. Σσ. 15.     25-35
157      ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΛΥΡΙΚΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ, ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ (1800-1900), μτφρ. Γεωργ. Θ. Σημηριώτη, εκδ. 1913, τόμος 1ος. Άδετο. Σσ. 126.           20-30
158      “ΛΥΡΑ”, Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 1919. (Μ. Μαλακάσης, Γ. Μπούρλος, Γ. Σταυρόπουλος, Φ. Μιχαλόπουλος, Ν. Λαίδης, Παπατζώνης, Α. Βαρβιτσιώτης, Τέλος Άγρας, Λέων Κουκούλας). Άδετο, σσ. 289-352.            25-35
159      ΓΡΥΠΑΡΗΣ Ι. Ν., ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΡΡΑΚΟΤΤΕΣ, εκδ. Ι. Ν. Σιδέρης. Σσ. 124.[δεμ. μαζί] ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ Α., ΦΑΙΔΡΑ τραγωδία, εκδ. Ι. Ν. Σιδέρης. Σσ. 77. [1920]. Βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένη.           35-45
160      ΠΟΥΤΣΙΝΙ Μ., ΑΝΑΤΡΙΧΙΛΕΣ, διηγήματα, μτφρ. Μ. Κόκκαλη, εκδ. Ελευθερουδάκης, 1921. Με πορτραίτο του σ. προ της σελ. τίτλου από τον Καλοσγούρο. Χαρτόδετο, με φθορές, σσ. 100.         20-30
161      ΘΡΥΛΟΣ ΑΛΚΗΣ, ΣΟΛΩΜΟΣ, ομιλίες που δόθηκαν την Άνοιξη του 1923 στη σειρά διαλέξεων του Συνδέσμου Ελληνίδων υπέρ των Δικαιωμάτων της Γυναικός, ανατύπωση από το Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου 1923, τυπ. Εστία 1924. Χαρτόδετο, ξεκολλημένα εξώφυλλα, σσ. 48.            20-25
162      ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ ΣΤΕΦ., ΑΠΑΝΤΑ, [1925], εξώφυλλο Δ. Καψοκέφαλου με φωτ. του Μαρτζώκη. Φθαρμένη ράχη. Σσ. 226+2 λ. με χειρόγραφο ποίημα και υπογραφή του σ. Σσ.           30-60
163      ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ., ΣΤΗΝ ΩΜΟΡΦΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛ, Ή ΑΜΑΡΤΙΑΙ ΓΟΝΕΩΝ, έκδ. της εφημερίδος Η Παμπροσφυγική, [1925 περ.]. Μυθιστόρημα. Λείπει το κάλυμμά του και      η σελ. τίτλου φττπ. Ταλαιπωρημένο αντίτυπο, σσ. 377.       20-30
164      ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΤΡΕΛΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥΣ ΚΡΙΝΟΥΣ, εκδ. Α. Κασιγόνη, Αλεξάνδρεια 1926. Άκοπο. Μικροφθορές στην ράχη. Σσ. 87.            15-20
165      ΚΟΝΤΕΣΣΑ ΝΤΕ ΝΟΑΪΓ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ, μτφρ. Μυρτιώτισσας, 1928. Με σκίτσο της Κοντέσσας με τα αρχικά Μ. Τ. Φθαρμένη ράχη, χρήζει βιβλιοδεσίας. Σσ. 94.       20-30
166      [ΠΑΛΑΜΑΣ] ΚΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ, τυπ. Εστία, 1930. Άκοπο. Σσ. 47.       15-30
167      [ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ] ΔΕΛΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, [1930 περ.]. Σχ. 4ο, ταλαιπωρημένο, σσ. 22.        50-60
168      ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, εκδ. Ι. Δ. Κολλάρος, 1931. Φθαρμένη ράχη. Χαρτόδετο, σσ. 216.    25-35
169      [ΠΑΛΑΜΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ], Δύο βιβλία: ΛΕΑΝΔΡΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, “Η ΦΟΙΝΙΚΙΑ”, τυπ. Εστία 1931. Σσ. 20. [μαζί] Α. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ - ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ, “ΤΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ”, μτφρ. από το γαλλικό κείμενο Λέανδρου Κ. Παλαμά, τυπ. Εστία 1931. Σσ. 29.       30-40
170      ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ, τυπ. Εστία, 1931. Νεότερη δερμ. βιβλιοδ, σσ. 79. 40-60
171      [ΣΟΛΩΜΟΣ Δ.], ΜΩΡΑΪΤΗΣ Δ., Ο ποιητής Σολωμός και το έργον του (από ψυχολογικής απόψεως). 1932, σσ. 33 [μαζί] LA SEMAINE EGYPTIENNE. Τεύχος Μαρτίου 1944, αφιερωμένο στον Διονύσιο Σολωμό, χωρίς οπισθόφυλλο.  40-60
172      ΣΕΚ (=ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΣΤΑΘ. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ], ΣΟΒΑΡΑ ΛΟΓΙΑ, “ΕΡΓΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”, εκδ. 1933. Σσ. 32.   35-45
173      ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΜΙΧ. Γ., ΟΙ ΤΩΡΙΝΟΙ ΜΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ, εκδ. 1933. Άκοπο. Σσ. 111. 20-25
174      ΠΡΟΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΝΕΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΡΙΑΣ, Ο ΚΑΗΜΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ, εκδ. 1934. Χειρόγραφη αφιέρωση του σ. στην σελ. τίτλου. Φθορές στα εξώφυλλα. Σσ. 110. 35-45
175      ΟΥΓΚΩ ΒΙΚΤΩΡ, ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ, μτφρ. Γ. Τσουκαλά, εκδ. εφημερίς “Ανεξάρτητος”, ττ. 5 δεμένοι μαζί, [χ.χ. 1935 περ.]. Εικονογραφημένη έκδοση με α/μ φωτογραφίες εκτός κειμένου από ομώνυμη ταινία και παλιά γαλλική έκδοση. Ξεκολλημένη ράχη, μικρά σκισίματα σε κάποιες σελίδες. Σσ. 160+-817-1007+160-1342.            40-60
176      ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓ., ΦΕΥΓΑΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ 1911-1935, (ποίηση) εκδ. Σιδέρης, 1936. Με αφιέρωση. Σσ. 254.     25-40
177      ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, μυθιστορία, έκδ. 1938. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σσ. 211.            40-50
178      ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓ., Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ, έκδ. 1940. Άκοπο. Σσ. 45.    25-30
179      MALTESO GEORG THEMISTOKLES, LIEBE IN GRIECHENLAND novellen, έκδ. 1941. Με αφιέρωση του σ. Σσ. 54. 1-...
180      ΒΕΝΕΖΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΗ, μυθιστόρημα, εκδ. Ι. Σκαζίκη, 1943. Ταλαιπωρημένο, φθορές στα εξώφυλλα. Σσ. 276.    40-50
181      ΛΥΚΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΜΑΥΡΟΙ ΣΤΑΛΑΧΤΙΤΕΣ, 1943. Ποιήματα. Με σχέδια του Φώτη Μαστιχιάδη. Άκοπο. Σσ.32. 25-35
182      ΚΟΣΤ ΦΛΕΡΙΣ=(Παπαδόπουλος Κώστας), ΦΥΚΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΟΦΥΚΑ, Δεκέμβρης 1943. Στίχοι. Με αφιέρωση στον Δήμαρχο. Άδετο. Σσ. 64.            20-40
183      ΜΑΓΕΡ ΚΩΣΤΑΣ, ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΒΡΑΔΥΑ, εκδ. 1943. Χρονογραφήματα, περιόδου 1932-1933, εμπνευσμένα από την καθημερινή ζωή και ένα διήγημα. Τυπωμένο σε γαλάζιο χαρτί. Άκοπο. Σσ. 48.    15-25
184      ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ, EROICA, μυθιστόρημα, 2η έκδοση, “Αετός”, 1944. Σσ. 236.    15-20
185      ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΚΥΚΛΟΣ, μυθιστόρημα, εκδ. Αετός, 1944. Σσ. 125.         30-40
186      [ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΚΕΨΗ] Δέκα περίπου βιβλία διαφορετικών συγγραφέων από τις εκδόσεις Γκοβόστη [1945 περ.], δεμένα μαζί. Ρώσσελ “Γιατί δεν είμαι Χριστιανός” - Αγγ. Προκοπίου “Ο Γκρέκο και η Εποχή του” - Ριαζάνοφ “Γάμος και Οικογένεια” - Σοπενχάουερ “Σκέψεις και αποσπάσματα” - Παπακωνσταντίνου “Αι παραποιήσεις του Μαρξισμού εν Ελλάδι” - Εδουάρδος Συρέ “ Η Αναγέννηση”, κ.ά. Δεμ., σσ. [πολλαπλές αριθμήσεις].          30-50
187      HEMINGWAY ERNEST, ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑ Η ΚΑΜΠΑΝΑ, μυθιστόρημα, μτφρ. Νίκου Σημηριώτη, εκδ. “Οι Φίλοι του Βιβλίου”, 1946, τυπ. Πυρσός. Δερματόδετο, σσ. 440.         25-30
188      ELIOT T.S., MURDER IN THE CATHEDRAL, London, Faber and Faber Limited, 1948. Λινόδετο, σσ. 88. 50-70
189      ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, “Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ”, εκδ. 1948. [δεμ. μαζί] ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Ε., “ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ”, έκδ. 1943, σκίτσα Ευθύμη Παπαδημητρίου. [δεμ. μαζί] ΜΑΡΚΙΝΑΣ ΚΛΑΥΔΙΟΣ, “ΑΓΚΑΘΙΑ ΚΑΙ ΤΣΟΥΚΝΙΔΕΣ”, έκδ. 1940. [δεμ. μαζί] ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΚΟΥΡΗ, “ΣΠΟΝΔΕΣ”, 1925. Με αφιέρωση του σ. (ποίηση). [δεμ. μαζί] Αγνώστου [Περιηγητικά κείμενα για Πελοπόννησο, Δελφούς, Σούνιο, Αίγινα, 1950 περ.]. Λινόδετο.   40-70
190      ΜΠΟΥΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣ, ΧΑΡΑ ΘΕΟΥ, (Α. Ποίηση “ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ” - Β. Επιστήμη και Προοπτική της “Ο ΚΟΣΜΟΣ ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΟΝ”), εκδ. 1948. Σσ. 218.      20-30
191      ELIOT T.S., FOUR QUARTETS, London, Faber and Faber Limited, [1949 περ.]. Λινόδετο, σσ. 44.           50-70
192      [ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ] ΤΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΑΡΗ ΔΙΚΤΑΙΟΥ, τετράδιο δεύτερο, 1949. (Μελέτη της Γιαπωνέζικης ποίησης, Μικρή Ανθολογία σύγχρονων Γιαπωνέζων ποιητών, Πρώτη επιλογή από ποιήματα του RAINER MARIA RILKE). Σσ. 88.         20-30
193      ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ Μ., Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΕΘΑΙΝΕΙ, ΤΑ ΣΤΕΡΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ, εκδ. Αετός, 1949. Δεμ., σσ. 235.     25-35
194      ΛΑΣΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΦΡΕΓΑΤΑ ποιήματα επιλογή 1926-1946, [χ.χ., 1950 περ.]. Δίχρωμη έκδοση, μαύρο - κόκκινο μελάνι. Βινιέτες από το ζωγράφο Σπ. Βάρλα. Σσ. 109.        30-50
195      ΑΘΑΝΑΣ Γ., ΔΕΚΑ ΕΡΩΤΕΣ, διηγήματα, εκδ. Ι. Ν. Σιδέρης, [χ.χ.]. Σσ. 176. [δεμ. μαζί του ιδίου] ΑΠΛΟΙΚΕΣ ΨΥΧΕΣ, διηγήματα, εκδ. Ι. Ν. Σιδέρης, [χ.χ.]. Δεμ., σσ. 164.  20-30
196      ΚΑΒΑΦΗΣ Κ., ΠΟΙΗΜΑΤΑ, 3η έκδοση “Ίκαρος”, 1952, αριθμημένη, αρ. αντιτύπου 556/3700. Λινόδετο, αποχρωματισμένα εξώφυλλα, σσ. 200.         40-60
197      ΑΡΑΓΚΟΝ, ΣΚΛΑΒΙΑ και ΜΕΓΑΛΕΙΟ, διηγήματα, μτφρ. Κοσμά Πολίτη, εκδ. [1953]. Με προσωπογραφία του Αραγκόν από τον Ανρί Ματίς, προ της σελ. τίτλου. Σσ. 99.     15-30
198      DOUGLAS LOYD C. Ο ΧΙΤΩΝ, μυθιστόρημα, μτφρ. Γιάννη Λάμψα, εκδ. Μπεργκάδη, 1953. Χρωματιστό εξώφυλλο Βαρλάμου. Φθαρμένες ακμές στα εξώφυλλα. Σσ. 541.   18-26
199      ΧΕΜΙΝΓΟΥΑΙΗ, Ο ΓΕΡΟ ΨΑΡΑΣ ΚΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ, απόδοση στα ελληνικά Γιάννη Γαλανού, 1954. Με έγχρωμο εξώφυλλο. (Sui generis ορθογραφία με πολλούς ατονισμούς). Σσ. 80.     40-50
200      [ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Ν.], ΔΑΝΤΗΣ, Η ΘΕΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ, Η ΚΟΛΑΣΗ, στα ελληνικά από τον Ν. Καζαντζάκη, εκδ. Δίφρος, 1954. Λινόδετο, σσ. 210.       30-50
201      ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ, εκδ. Δίφρος, 1955. Λινόδετο, αποχρωματισμένη ράχη, σσ. 465.            30-40
202      ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΙΟΝ., ΑΠΑΝΤΑ, εκδ. Ίκαρος, τρείς τόμοι, επιμέλεια - σημειώσεις Λίνου Πολίτη. Τόμος πρώτος “Ποιήματα” 1961, τόμος δεύτερος “Πεζά και Ιταλικά” Α´ έκδοση 1955, τόμος τρίτος “Ιταλικά” 1960. (3)        30-60
203      ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Ν., Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ, μυθιστόρημα, εκδ. Δίφρος, 1955. Λινόδετο, αποχρωματισμένη ράχη, σσ. 496.      25-30
204      ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, Ο ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ, εκδ. Κέδρος 1958. Εξώφυλλο και καλλιτεχνική επιμέλεια Τάκη Καλμούχου. Το κόσμημα του εξώφυλλου είναι φωτοτυπία από αυτόγραφο του Καβάφη. Άκοπο. Χαρτόδετο, μικρές φθορές στις ακμές, σσ. 502.         35-45
205      ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ Π., Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, (Ο Καζαντζάκης του Π. Πρεβελάκη), βιβλιοπ. της Εστίας, 1958. Επιμέλεια Ε.Χ. Κασδάγλη. Εξώφυλλο και περικάλυμμα Γ. Βαρλάμου. Σσ. 336.           20-30
206      ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Ν., ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΑΛΑΤΕΙΑ, εκδ. Δίφρος, 1958. Σσ. 302.       25-30
207      NABOKOV VLADIMIR, LOLITA, traduit de langlais par E.H. Kahane, roman, edit. Gallimar, Paris 1959. Σσ. 367.     15-20
208      ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ Μ., ΣΕΡΓΙΟΣ και ΒΑΚΧΟΣ, μυθιστόρημα, εκδ. Δίφρος, 1959. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο, σσ. 573.     15-20
209      ΡΟΖΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΠΟΛΕΜΩΝ, μυθιστόρημα, έκδ. 1959. Σσ. 131.       20-30
210      ΒΡΟΝΤΕΡΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΠΥΡΑΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ, Ομιλεί η ίδια η ζωή, εκδ. 1959. Σσ. 80.   10-20
211      ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤΟΣ, Ο ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ, 1960. Αριθμημένη έκδοση, αρ. αντιτύπου 49/400, τυπ. Ταρουσόπουλου. Το κόσμημα του εξώφυλλου είναι του ζωγράφου Αλέκου Φασιανού. Με αφιέρωση του σ. Σσ. 41.            35-50
212      ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΑΠΑΝΤΑ, ποίηση, πεζός λόγος, μελετήματα, γράμματα, Εισαγωγή - κατάταξη - σχόλια Κ. Πορφύρη, εκδ. “Αετός”, [χ.χ.]. Λινή βιομηχανική βιβλιοδ., σσ. 660.          35-50
213      ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΡΑΠΤΑ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ (1936-1946), εκδ. “Δίφρος”, 1960. Σσ. 189.            30-40
214      ΚΟΤΖΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Η ΓΑΛΑΡΙΑ ΝΟΥΜΕΡΟ ΕΠΤΑ, μυθιστόρημα, κριτικός πρόλογος Τάσου Βουρνά, εκδ. “Κυψέλη”, 1960. Δεμ., σσ. 391.          25-40
215      ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘ., ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΔΡΟΜΟΙ, μυθιστόρημα, εκδ. Π. Πατσιλινάκου, [1960 περ.]. Άκοπο. Με φθορές στο εξώφυλλο. Σσ. 335.  15-20
216      ΚΟΥΚΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ., ΤΟ ΠΟΥΡΜΠΟΥΑΡ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, (10 ευθυμογραφήματα), [χ.χ.]. Περιλαμβάνει: “Μία Βραδιά του Κόμητος Ντε Γκομπινώ στο σπίτι του Δραγούμη”, “Κάτω Ο Αττίλας”, “Μία ευλαβική αποστολή”, “Η Μαντική Αρχαιολογία”, κ.ά. Σσ. 224.   15-25
217      ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ Μ., Ο ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ, εκδ. Ι.Δ. Κολλάρου, [1960 περ.]. Εικονογράφηση Μ. Αργυράκη. Άκοπο. Χαρτόδετο, με χάρτινο περικάλυμμα ταλαιπωρημένο, σσ. 326.  25-30
218      ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Ν., ΜΑΡΑΜΠΟΥ & ΠΟΥΣΙ, εκδ. Γαλαξία, [1961]. Σσ. 96.          20-25
219      ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, Η ΛΕΣΧΗ, μυθιστόρημα, εκδ. Κέδρος, 1961. Λετρίνες και καλλιτεχνική φροντίδα Τάκη Καλμούχου. Λινόδετο, σσ. 315.          25-30
220      ΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1930-1960, εκδ. Κέδρος [1961]. Δύο τόμοι, με την υπογραφή του ποιητή στο τέλος. Λινόδετοι. (2)    40-50
221      ΕΛΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ, εκδ. Γαλαξία, 1961. Σσ. 129.            15-25
222      ΕΛΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ, Β´ έκδ. “Ίκαρος”, 1961. Με λιθογραφία του Γιάννη Μόραλη έναντι της σελ. τίτλου. Κόσμημα εξωφύλλου Γιάννη Τσαρούχη. Σσ. 93.            20-30
223      ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ ΦΟΥΛΑ, ΧΑΜΗΛΟΙ ΤΟΝΟΙ, “Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις”, 1961, τυπωμένο στο εξωτερικό. Εξώφυλλο και διακόσμηση Γ. Γ. Δήμου. Με αφιέρωση της σ. Σσ. 165.  30-40
224      ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΜΠΟΛΙΒΑΡ ένα ελληνικό ποίημα, με 8 έγχρωμους πίνακας εκτός κειμένου, εκδ. “Ίκαρος” 1962, αριθμημένη αρ. αντιτύπου 181/1000. Με ένθετη τετρασέλιδη κριτική του Ανδρέα Καραντώνη για τον Μπολιβάρ. Σσ. 46.      35-50
225      ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ, ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ & ΕΝΔΟΧΩΡΑ, εκδ. Γαλαξία, 1962. Σσ. 177.           20-25
226      ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ, Η ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑ, μυθιστόρημα, έκδ. “Επιθεώρηση Τέχνης”, 1962. Εξώφυλλο Τάσου Χατζή. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 439.       25-35
227      ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Ν., ΑΣΚΗΤΙΚΗ, Salbatores Dei, Γ´ έκδοση 1964. Σσ. 95. [μαζί του ιδίου] N. KAZANTZAKIS, ASCESE, Salbatores Dei, 1951. Λειψό, μόνο έως την 88 σελίδα. Σσ. 88.    40-60
228      ΣΧΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ, διηγήματα: Με κόκκινο φως, Ενώπιον πολυβολητού, Δύο περιπτώσεις οξύνσεως, Η περίπτωσις μηδέν, εκδ. 1966. Με αφιέρωση. Σσ. 149.       25-35
229      ΚΑΛΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΩΔΑΙ, εκδ. “Γαλαξίας”, 1968. Σσ. 154.            15-20
230      ΚΑΒΑΦΗΣ Κ.Π., ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ (1882-1923), φιλολογική επιμέλεια Γ.Π. Σαββίδη, εκδ. Ίκαρος, 1968. Εξώφυλλο Τάσσος. Σσ. 267.    30-40
231      ΡΕΝΟΣ, ΣΤΗ ΓΕΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ, [1968]. Σσ. 213.    20-25
232      ΜΠΟΣΤ, ΦΑΥΣΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ, εκδ. Ερμείας, [χ.χ.]. Με φιλοτεχνημένο εξώφυλλο από τον σ. Ίχνη υγρασίας, χαρτόδετο, σσ. 114.   30-40
233      XENAKIS FRANCOISE, ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΘΑ ΤΟΥΛΕΓΕ, μτφρ. Νάσου Δετζώρτζη, εκδ. “Γραμμή”, 1972. Εξώφυλλο του ζωγράφου Γ. Βαρλάμου. Σσ. 91.       25-35
234      [ΕΛΥΤΗΣ ΟΔ.], “ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ”, Αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελύτη. Δίμηνη Επιθεώρηση της Λεσβιακής Τέχνης, ιδιοκτήτης-διευθυντής Γ. Βαλέτας, τεύχη 43-44, Γενάρης - Απρίλης 1978. Άκοπο. Με φωτ. του ποιητή. Σσ.190.           25-35
235      ΕΛΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΗΛΙΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ, προμετωπίδα Γιάννη Τσαρούχη, 6η έκδοση, “Ίκαρος”, 1979. Άκοπο. Σσ. 44.            25-35
236      ΕΛΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΕΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ, προμετωπίδα λιθογραφία του Γιάννη Μόραλη, εκδ. “Ίκαρος” 1979. Σσ. 28. 30-50
237      ΕΛΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Η ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΜΟΡΦΙΑ, προμετωπίδα Νίκου Νικολάου, 3η έκδ. “Ίκαρος” 1979. Σσ. 67.      20-30
238      ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΚΡΙΤΙΚΑ (1941-1942). Τα Ακριτικά του Α. Σικελιανού γραφήκανε με το χέρι σε 100 αντίτυπα αριθμημένα και υπογραμμένα από τον ποιητή, στο “Εργαστήρι” τον Απρίλη και Μάη του 1942. Τις ξυλογραφίες εχάραξε το ζωγράφος Σπύρος Βασιλείου. Ανατύπωση 1981 για το “έτος Σικελιανού”. Δίχρωμη έκδοση, μαύρο - κόκκινο μελάνι. Σσ. [χ.α.σ.]   20-30
Bλέπε και: 639, 559, 724, 753, 292, 290, 287, 52, 602, 718, 1049, 409, 273, 266, 927, 303, 717, 249, 309, 579, 392, 695

14. ΘΕΑΤΡΟ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ [239-259]
239      ΠΕΡΕΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡ., ΣΚΛΑΒΑ, δράμα εις πράξεις τέσσαρας, μετ’ Ασμάτων και Εθνικών Χορών, τυπ. Αποστολόπουλου, 1902. Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές, σσ. 96.   30-40
240      [ΚΥΒΕΛΗ (ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ), 1888-1978], Φωτογραφικό πορτρέτο της ηθοποιού Κυβέλης “με την αδελφή της”. Φωτό-Ευαγγελίδη 1913. Επικολλημένο σε χαρτόνι. Διαστάσεις [5,5x6 εκ.]. 50-100
241      ΙΨΕΝ ΕΡΡΙΚΟΣ, ΟΙ ΒΡΥΚΟΛΑΚΕΣ, δράμα εις τρεις πράξεις, μετάφραση Ιω. Ζερβού, εκδ. Γ. Φέξη, 1916. Σσ. 68. [δεμ. μαζί] ΠΕΡΕΣΙΑΔΗΣ ΣΠ. “ΣΚΛΑΒΑ” δραματικόν ειδύλλιον, εκδ. Ι. Σαλίβερου, 1916. Σσ. 91. Βιβλιοδ. εποχής,           30-50
242      ANDREADES ANDRE, LES THEATRES A VIENNE, preface de M. Henry Bidou, Bruxelles 1929. Με φθορές στο εξώφυλλο. Άκοπο. Σσ. 123.         35-45
243      ELIOT T.S., THE FAMILY REUNION, a play, London, Faber and Faber Limited, [1948 περ.]. Λινόδετο, σσ. 136.     30-50
244      ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΟΣ, εκδ. 1949. Με εργοβιογραφικά συντελεστών. Ταλαιπωρημένο εξώφυλλο από υγρασίες. Σσ. 176.   40-60
245      [ΙΑΣΩΝ] Δέκα έξη ενδυματολογικά έργα, του ενδυματολόγου (αλλοδαπού) Ιάσωνος [1950], για το κινηματογραφικό έργο “Τα Αρραβωνιάσματα” του Δημ. Μπόγρη σε σκηνοθεσία Μαρίας Πλυτά-Χατζηνάκου και μουσική του Γεωργίου Καζάσογλου (το ένα με φθορές). Διαστάσεων [12x22,5]. (16)          350-450
246      SARTRE JEAN PAUL, ΤΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ (σενάριο - μυθιστόρημα), μτφρ. Γιάννη Μαγκλή, εκδ. Δίφρος 1956. Σσ. 151.     20-30
247      ΠΕΤΡΑΣ ΣΩΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΠΕΡΕΤΤΑ, ιστορία και ανέκδοτα με 60 εικόνες, εκδ. 1960. Σσ. 112. 15-25
248      ΑΛΛΑΡΝΤΑΥ ΝΙΚΟΛ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, εικονογραφημένη, από τον Αισχύλο ως τον Ανούιγ, μτφρ. Μ. Οικονόμου, καλλιτεχνική επιμέλεια Κ. Πάγκαλου,  επιμέλεια εκτυπώσεως Σπ. Βάρλα, εκδ. “Πνοή”, [1960 περ.]. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. δερμάτινες ράχες. (3)         70-90
249      ΖΟΛΟΤΩΒ ΜΩΡΙΣ, Η ΜΑΙΡΙΛΥΝ ΜΟΝΡΟΕ, εκδ. Σ. Βασιλειάδου, 1963. Βιογραφία. Σσ. 355.        45-60
250      ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ Δ. - ΖΩΓΡΑΦΟΣ Ν., “ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ” 1965, τεύχος πρώτον. Λεύκωμα με ολοσέλιδες “ζωγραφικές” έγχρωμες προσωπογραφίες (45 περ.) ελλήνων αστέρων του κινηματογράφου και του θεάτρου. (Μερκούρη, Βέμπο, Μυράτ, Φωτόπουλος, Καλουτά, Βασιλειάδου, Ηλιόπουλος, Βουγιουκλάκη, κ.ά.). Με συνοδευτικά σύντομα κείμενα. Σχ. 4ο, σσ. [χ.α.σ.]    50-80
251      “ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ” Τρία προγράμματα του θεάτρου περιόδου [1971 περ.]. Θεατρικά έργα: “ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ” του Φερνάντο Αρραμπάλ, “Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟ-
ΖΗΣ ΠΑΡΑ ΛΙΓΟ ΒΕΖΙΡΗΣ” του Γ. Σκούρτη, “Ο ΔΡΑΚΟΣ” του Γιέβγκενιι Σβαρτς. (3)          20-30
252      Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ, Επιμέλεια ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, εκδ. Ερμής, 1971. Τόμος πρώτος (Το χάνι του Μπαρμπαγιώργου, Ο Καραγκιόζης Μάντις κ.λπ.), τόμος δεύτερος (Εις τον Πύργον των φαντασμάτων, Η μεταμόρωσις του Καραγκιόζη, κ.λπ.), λείπει ο τρίτος τόμος. Με εικόνες εντός και εκτός κειμένου. (2)         25-30
253      ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ, Ο ΔΥΣΚΟΛΟΣ Ή Ο ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΣ, έμμετρη μετάφραση ΘΡΑΣΥ-
ΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, εκδ. Μοραΐτη, 1972. Με αφιέρωση του σ. στον ποιητή Άγγελο Κασιγόνη. Σσ. 111.    20-30
254      ΜΠΟΣΤ, ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΧΗΡΑΣ, δοκίμιον για έργον “δύο ευχαρίστων ορών”, εκδ. Κείμενα, 1972. Με εξώφυλλο σκίτσο του Μποστ. Σσ. 96.       25-40
255      [ΘΙΑΣΟΣ ΚΑΡΕΖΗΣ - ΚΑΖΑΚΟΥ] Πρόγραμμα της παράστασης “Το Μεγάλο Τσίρκο” του Ιάκωβου Καμπανέλλη, με την συμμετοχή των: Φ. Πατρικαλάκη, Αρ. Δαβαράκη, Ευγ. Σπαθάρη, Στ. Ξαρχάκου κ.ά., [1973 περ.].   15-20
256      [ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ] “ΑΡΧΟΝΤΕΣ - (Τ’ ΕΙΧΕΣ ΓΙΑΝΝΗ Τ’ ΕΙΧΑ ΠΑΝΤΑ). Φυλλάδιο για την ομώνυμη ταινία, με χρωματιστό εξώφυλλο, Μ. Αργυράκη και 3 πολυγραφημένες σελίδες (μορφή - περίληψη ταινίας), 1977. Μικρές φθορές.           20-25
257      ΖΕΡΒΟΣ Ν., ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟ, η ολοκληρωμένη μορφή του σεναρίου και άλλα, 1981. Με φωτ. εντός κειμένου. Σσ. 63.           30-50
258      [ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ] Θεατρικό πρόγραμμα, έγχρωμο, της παράστασης “Οι Εφοπλιστές”. Θίασος Δημήτρη Κολλάτου, έργο του ιδίου, [1982 περ.]. Με πολλές διαφημίσεις εποχής. [χ.α.σ.].   15-20
259      [ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ] Δίσκος βινιλίου με συνεντεύξεις του Καρόλου Κουν και αποσπάσματα από παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης. Το ηχητικό υλικό που περιέχεται στον δίσκο καλύπτει χρονικά την περίοδο από το 1957 μέχρι το 1982. Διόνυσος 0953, 1983.           50-80
Βλέπε και: 316, 801, 188
15. ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΚΕΣ – ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ – ΠΡΩΤΕΣ –
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ [260-312]
260      ADDINGTON SYMONDS J., NEW ITALIAN SKETCHES, Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1884. Περγαμηνή βιβλιοδ. με κόκκινο και χρυσό διάκοσμο, κόκκινες ακμές, σσ. 326. 50-100
261      [ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ] THEOCRITE IDYLLES, Paris [1900 περ.], αριθμημένη έκδοση. Μτφρ. από τα ελληνικά από M.B. Με ξυλογραφίες του G. Faure. Καλλιτεχνική βιβλιοδ. εποχής όλο δέρμα με χρυσό διάκοσμο. Σσ. 246.          40-50
262      BROWNING ROBERT, PIPPA PASSES AND MEN & WOMEN, illustrated by Eleanor Fortescue Brickdale, edit. Chatto & Windus 1908. Με 10 έγχρωμες εικόνες εκτός κειμένου. Σσ.254.       50-70
263      ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΑ ΔΥΟ ΑΔΕΡΦΙΑ, μεγάλο εθνικό ηθογραφικό μυθιστόρημα, A´ εκδ., J. Gamber, Παρίσι 1910-11. (Έκδοση 1057 αντιτύπων). Δεμ., επιδιορθωμένη ράχη, σσ. 464.   60-90
264      ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΜΙΧ. Γ., ΛΟΓΑΚΙΑ, εκδ. 1914. (Γραμμένο στο ποιητικό Καστελόριζο) με αφιέρωση του σ. στον διευθυντή του περιοδικού “Ορμή”. Σσ. 32.      20-25
265      ΣΠΑΤΑΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΑΙΜΑΤΩΝ ΣΤΑΛΑΧΤΙΤΕΣ, ποιήματα, Α´ έκδοση, 1915. Λεκέδες στο εξώφυλλο, οξειδωμένες καρφίτσες. Σσ. 32.         15-30
266      [ΒΑΡΝΑΛΗΣ Κ.] ΤΑΝΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ, ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ..., εκδ. Στέφανος Πάργας “Γράμματα”, Αλεξάνδρεια 1922. Με διάστικτους λεκέδες υγρασίας. Δερματόδετο, σσ. 77.           50-100
267      [ΓΑΛΑΝΗΣ] HEINE HENRI, LE DIEUX EN EXIL, ξυλογραφίες Δ. Γαλάνη, edit. Pleiade, Paris [1926]. Αριθμημένη έκδοση, αρ. αντιτύπου 478/2000. Σσ. 286.         80-120
268      ΠΑΛΑΜΑΣ Κ., ΠΕΖΟΙ ΔΡΟΜΟΙ, 1ος τόμος ΦΙΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ, 2ος τόμος ΤΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΛΑΤΡΕΣ, ΑΝΑΤΟΛ ΦΡΑΝΣ ΚΑΙ Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΒΥΡΩΝΟΛΑΤΡΕΙΑ, Ο ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ. Εκδ. Ζηκάκη, 1929. Με αφιέρωση της κόρης του σ. Ναυσικάς: “Τα μάτια    του ποιητή δεν δακρύζουν, είναι εκστατικά, βλέπουν οράματα” της Μαρίας της δικής μου από την Ν., 15 Αυγούστου 1943. Χάρτινη ταλαιπωρημένη βιβλιοδ. (2)    90-120
269      ΣΠΑΤΑΛΑΣ ΓΕΡΑΣ., ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ, εκδ. περιοδικού “Μουσικά Χρονικά”, 1930, Α´ έκδοση. Μικροφθορές στην ράχη, σσ. 62.  20-30
270      ΑΜΠΟΤ ΓΟΥΙΛ., Χειρόγραφο ποίημα του συγγραφέα και επιστήμονα Αστρονομίας Αμποτ, [1930 περ.] με τίτλο “Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ”, σσ. 1.    30-60
271      ΜΠΑΣΤΙΑΣ Κ., ΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ, 1935. Εικονογράφηση [Άλκης Κ.]. Με αφιέρωση του σ. Χωρίς εξώφυλλα. Σσ.164.            30-40
272      ΔΙΠΛΑ ΜΑΛΑΜΟΥ ΚΛΕΑΡΕΤΗ, ΓΙΑ ΛΙΓΗ ΑΓΑΠΗ, κι άλλα διηγήματα, εκδ. Ι. Ν. Σιδέρης, [χ.χ.]. Με αφιέρωση. Άδετο. Σσ. 221.           25-35
273      ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Η ΓΥΜΝΗ ΠΟΙΗΣΗ, Η Λυρική Αγάπη, Τ’ αναστάσιμα, Το Μαντήλι της Αγίας Βερονίκης, Melencolia, ποιήματα, 1939. Νεότερη δερμ. βιβλιοδ, σσ. 114.    40-60
274      ΑΞΙΩΤΗ ΜΕΛΠΩ, ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΧΟΡΕΨΟΜΕ ΜΑΡΙΑ, Α´ εκδ. Πυρσός, 1940. Δίχρωμος τίτλος. Σσ. 87.      30-40
275      ΠΕΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΦΛΟΓΕΡΗ ΛΥΡΑ, εκδ. Αντωνόπουλου, 1940. Βιβλιοδ. όλο δέρμα, σσ. 90+4.            15-25
276      ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΦΥΛΛΑ ΜΕ ΕΚΛΟΓΗ ΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ, Αγγλικών και γερμανικών μεταφρασμένων καθώς και Ελλήνων ποιητών όπως των: Μαλακάση, Χατζόπουλου, Εφταλιώτη, Παλαμά, Καβάφη, κ.α. 100 περ. ποιήματα. Δεκαετίας 1940 περίπου.  50-100
277      ΣΕΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, “ΠΟΙΗΜΑΤΑ” (Στροφή, Η Στέρνα, Μυθιστόρημα, Γυμνοπαιδία), τυπ. Στεφ. Ν. Ταρουσόπουλου, 1940. Η έκδοση έγινε από τον συγγραφέα σε 525 αντίτυπα αριθμημένα, αρ. αντιτύπου 224/525, (Α´ συλλογική έκδοση των ποιημάτων). Χρήζει βιβλιοδ., σώζεται μόνο το μπροστινό εξώφυλλο με σκισίματα, σσ. 100.     90-180
278      ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΚΡΙΤΙΚΑ (1941-1942), Αθήνα, “... Γραφήκανε με το χέρι σε 100 αντίτυπα αριθμημένα και υπογεγραμμένα από τον ποιητή στο “Εργαστήρι” τον Απρίλη και Μάη του 1942. Τις ξυλογραφίες εγχάραξε ο ζωγράφος Σπύρος Βασιλείου”. Εξώφυλλο διπλωμένο + 10 λυτά δίφυλλα (=τετρασέλιδα), σσ. 44. Τυπωμένο σε μαύρο και κόκκινο μελάνι. Εξώφυλλο με αποχρωματισμένο τίτλο και μικρά σκισίματα στο άνω τμήμα. Διαστάσεις [26,5x21,7 εκ.]. Περιέχει συνολικά 5 ξυλογραφίες αριθμημένες 54/100 (“Στυγός Όρκος” υπογεγραμμένη με μολύβι, “Αγραφον”, “Ελληνικός Νεκρόδειπνος”, “Διόνυσος επί Λίκνω”, “Σόλωνος Απόλογος”.   900-1400
279      ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΑΧ. - ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΓΙΑΝ., ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ, 1942. (Το παιδικό βιβλίο είναι αποτυχημένο αν δεν το διαβάζει με απόλαυση ο μεγάλος. Φιλοδοξήσαμε ένα έργο τέχνης που ο ηλικιωμένος και το παιδί, όσο διαφορετικά κι αν το βλέπουν, θα το χαίρονται μαζί. Ελπίζομε πως το βιβλίο τούτο θα βεβαιώσει στην Ελλάδα την παιδαγωγική αξία της τέχνης. Το Παγώνι τυπώθηκε από τον Γ. Κεφαλληνό και τους μαθητές του Χρίστο και Λουΐζα το 1942 και 1943). Αντίτυπο σε πολύ καλή κατάσταση, λείπει το κουτί του. Σχ. 4ο, σσ. [χ.α.σ.].      400-500
280      ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ, Ο ΘΕΟΣ ΚΟΝΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΤΟ ΛΕΓΟ-
ΜΕΝΟ ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ, ιστορία γραμμένη από το Φ. Κόντογλου, εκδ. Σ. Νικολόπουλος 1943. Σσ. 63.          50-80
281      ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ, κι άλλα γραψίματα λογής λογής, γραμμένα από το Φ. Κόντογλου, εκδ. Σ. Νικολόπουλος 1944. Α´ έκδοση. Δίχρωμος τίτλος μαύρο - κόκκινο μελάνι. Σσ. 118.     60-80
282      [ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ.] ΧΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΜΑΚΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, Α´ έκδοση 1944. Ξυλογραφίες Κώστα Γραμματόπουλου. Ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, αποκολλημένα από το σώμα. Άκοπο, ίχνη υγρασίας. Σσ. 158.     30-45
283      ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, ΤΟ ΑΓΡΙΜΙ 1941-1943, έκδ. Α. Ματαράγκα, 1945. Εξώφυλλο Τ. Δαρζέντα. Σσ. 87.       25-35
284      ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ, ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ιστορία αληθινή γραμμένη από το Φ. Κόντογλου, εκδ. Σπ. Γ. Νικολόπουλου, 1945. Α´ έκδοση. Δίχρωμος τίτλος μαύρο - κόκκινο μελάνι. Οι Εικονογραφίες έγιναν από τον σ. Σσ. 63.        80-90
285      ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΚΟ, μυθιστόρημα, Α´ έκδοση 1961. Φιλολογική και τυπογραφική επιμέλεια Ε. Χ. Κασδάγλη. Χαρτόδετο, χάρτινο περικάλυμμα ταλαιπωρημένο, σσ. 620.        45-75
286      ΣΕΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ, εκδ. “Άλφα” Ι.Μ. Σκαζίκη, 1946. Άκοπο. Εικόνες εκτός κειμένου. Σσ. 69.       50-70
287      [ΤΑΣΣΟΣ] ΣΑΚΑΛΛΗ ΑΥΓΗ, ΑΠΑΝΕΜΑ, 1946. Ποίηση. Αριθμημένη έκδοση, αρ. αντιτύπου 208/250. Το πορτραίτο της ποιήτριας είναι η ξυλογραφία του Α. Τάσσου που σχεδίασε τα 14 πρωτογράμματα και τα 18 υποσέλιδα που κοσμούν το βιβλίο. Σσ. 90.    40-80
288      [ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ] ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Ο ΠΑΝ, εκδ. “Οι Φίλοι του Βιβλίου”, 1946. Το έργο τούτο γράφτηκε μέσα στα χρόνια της κατοχής. Τα πρόσωπα της ιστορία θα τα ξαναβρεί ο αναγνώστης στο μυθιστόρημα “Η Παναγιά Η Γοργόνα”. Επιμέλεια και ξυλογραφίες Κ. Γραμματόπουλου. Τυπωμένο σε χαρτί πολυτελείας. Δεμ., σσ. 132+1.            35-45
289      LA GUIRLANDE DES ANNESS, Image d’hier et pages d’aujoud’hui, PRINTEMPS par A. GIDE, ETE par J. ROMAINS, AUTOMNE par COLETTE, HIVER, par MAURIAC, edit. Flammarion, 1947. Πλούσια έγχρωμη εικονογράφηση. Καλλιτεχνική βιβλιοδ., σσ. [χ.α.σ.].  50-80
290      [ΤΑΣΣΟΣ] ΣΑΚΑΛΛΗ ΑΥΓΗ, ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, 1949. Ποιήματα. Αριθμημένη έκδοση, αρ. αντιτύπου 95/150, με την ιδιόχειρη υπογραφή της ποιήτριας. Τα πρωτογράμματα, τα 18 υποσέλιδα που κοσμούν το βιβλίο και το εξώφυλλο είναι του Α. Τάσσου. Σσ. 90.         35-50
291      ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ Θ. - ΒΑΡΛΑΜΟΣ Γ., Η ΣΙΦΝΟΣ ΜΑΣ, εικονογράφηση Γ. Βαρλάμου, εκδ. “Αστήρ”, 1949. Άκοπο. Σχ. 4ο, σσ. 61.            65-130
292      [ΤΑΣΣΟΣ] ΣΑΚΑΛΛΗ ΑΥΓΗ, Ο ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, 1950. Ποιήματα. Αριθμημένη έκδοση, αρ. αντιτύπου 243/300, με την ιδιόχειρη υπογραφή της ποιήτριας. Τα πρωτογράμματα και τα υποσέλιδα που κοσμούν το βιβλίο είναι του Α. Τάσσου. Σσ. 72.    30-40
293      ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΑΣΚΗΤΙΚΗ, Salbatores Dei, πρόλογος Octave Merlier, εκδ. “Σύμπαν”, 1951. Μικρό σκίσιμο στο οπισθόφυλλο. Σσ. 111.    45-50
294      ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ Μ., Η ΜΕΓΑΛΗ ΧΙΜΑΙΡΑ, μυθιστόρημα, εκδ. Μαυρίδης [1953]. Με αφιέρωση του σ. Εξώφυλλο Γ.Δ. Βαρλάμου. Χαρτόδετο, με χάρτινο περικάλυμμα, ταλαιπωρημένο κυρίως στην ράχη, σσ. 248.           35-65
295      ΘΕΜΕΛΗΣ Γ., ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΣ, Α´ έκδοση, Θεσσαλονίκη 1955. Σσ. 30.   25-35
296      ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΣΩΚΡ., ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, (ποιήματα), Α´ έκδ., 1955. Με αφιέρωση του ποιητή. Σσ. 47.    30-50
297      ΚΡΑΣΣΑ-ΖΩΡΑ ΜΑΡΙΝΝΑ, ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΕΓΓΑΡΙ, (ποίηση), εκδ. Δίφρος, 1957. Με αφιέρωση της σ. Σχέδια Γιώργου Βακαλό. Σσ. 83.       22-26
298      ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΑΒΙΑ ΛΕΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ, εκδ. 1957 [μαζί της ιδίας] Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΥΜΩΜΕΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ, εκδ. 1963. Και τα δύο με αφιέρωση της σ. (2)   25-35
299      ΕΛΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ, Α´ έκδ. “Ίκαρος”, 1959. Με λιθογραφία του Γιάννη Μόραλη έναντι της σελ. τίτλου. Κόσμημα εξωφύλλου Γιάννη Τσαρούχη. Σσ. 93.            60-90
300      ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΟ ΚΑΜΙΝΙ, μυθιστόρημα, εκδ. 1959. Με αφιέρωση του σ. στην Λιλή Ζωγράφου. Χαρτόδετο, σσ. 248.    25-35
301      ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗ, 8 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ, εικονογραφημένο και με αφιέρωση της ποιήτριας, εκδ. 1961. Σσ. 176. 30-40
302      ΕΛΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΑΣΜΑ ΗΡΩΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΝΘΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΜΕΝΟ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, Α´ εκδ. “Ίκαρος”, 1962. Με έγχρωμη λιθογραφία του Γιάννη Μόραλη έναντι της σελ. τίτλου. Άκοπο. Σσ. 38.       40-60
303      ΓΚΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΑΜΟΡΓΟΣ, δεύτερη έκδοση με τέσσερα σχέδια του Ν. Χατζηκυριάκου Γκίκα, εκδ. Ίκαρος, 1963. Φθαρμένη ράχη, σσ. [χ.α.σ.].  50-60
304      [ΣΕΦΕΡΗΣ Γ. - ΤΑΣΣΟΣ Α.] ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ, μετάφραση Γ. Σεφέρης, ξυλογραφίες - τυπογραφία Α. Τάσσος, 1965. Αριθμημένη έκδοση, αρ. αντιτύπου 407/465. Δίχρωμη έκδοση, μαύρο - κόκκινο μελάνι, τυπ. Ασπιώτη-Έλκα. Σχ. 4ο μεγάλο, δεμ. και με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. [χ.α.σ.]        80-120
305      [ΤΑΣΣΟΣ] ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ, 1821-1971. Δέκα επτά ξυλογραφίες του Α. Τάσσου, εκδ. Ίκαρος, 1971. Το λεύκωμα αυτό τυπώθηκε στην Ασπιώτη-Έλκα. Δεμ., με έγχρωμο χάρτινο περικάλυμμα. Σσ. [χ.α.σ.].    50-80
306      ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ ΕΜΙΓΚΡΕΚ, (Ο Άγιος Κλαύδιος), Δεκέμβρης ‘67 - Μάης ‘68, εκδ. Πλειάς, 1973. Με χειρόγραφη εκτενή αφιέρωση του σ. Σσ. 86.         25-35
307      ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΟΥΣΟΥΖΙΑ, εκδ. Ερμής, 1974. Γελοιογραφικό λεύκωμα, πολλά από τα σκίτσα του βιβλίου έγιναν για την εφημερίδα το “Βήμα”, όσα μνημονεύονται ως “αδημοσίευτα” είναι φανερό πως δεν μπορούσαν να τυπωθούν την εποχή εκείνη. Σχ. 4ο, σσ. 118.        25-35
307β ΡΙΤΣΟΣ, Γ., Αρχαιοελληνικές μορφές (γυναίκα, άνδρας, νέος), χάραξη/ζωγραφική σε βότσαλο από το Καρλόβασι της Σάμου. Διαστάσεις [Υ.13,5xΠΛ.11xΠ.4 εκ.] [περ. δεκαετία ’80].       350-500
308      ΜΠΟΣΤ, ΣΚΙΤΣΑ 73-74, Gutenberg [1975 περ.]. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. [χ.α.σ.].           30-35
309      ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ο ΘΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ, 33 ποιήματα, Α´ έκδ. “Σκαραβαίος”, 1976. Σσ. 62.            15-20
309β    [Peonies of Greece] Πολυτελές, συλλεκτικό λεύκωμα με 12 εικόνες ελληνικών παιωνιών (αγριολούλουδα), ζωγραφισμένες αρχικά από την Νίκη Γουλανδρή αποδοσμένες σε χειροποίητες, λυτές χρωμολιθογραφίες του Τάκη Κατσουλίδη σε χαρτί Arches. Έκδοση σε περιορισμένο αριθμό αντθιτύπων (αριθμός αντιτύπου 10/500-300 εξ αυτών σε αγγλικό κείμενο, 200 σε ελληνικό) με την πρωτότυπη υπογραφή της ζωγράφου σε κάθε χαρακτικό. Διαστάσεις folio: 65x50 εκ.). Σε βιβλιοδετημένη χειροποίητη θήκη Γαννιάρη, δέρμα με λινό και χρυσέκτυπα. Εκδ. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, Κηφησιά, 1983.           1000-1500
310      ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧ., ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΚΤΟΡΑ ΑΣΤΡΟΛΑΤΗ, με επτά χαρακτικά του Θόδωρου Πανταλέων, εκδ. Διάττων 1986. Άκοπο. Σσ. 119.      40-60
311      ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ Μ. Α. ΦΡ., Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ, αριθμημένη έκδοση, αριθ. 729/900, Διάττων 1991. Με μία χαλκογραφία του Γιάννη Γουρζή. Άκοπο. Σσ. 94.      15-30
312      [ΤΑΣΣΟΣ] ΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ξυλογραφίες Α. Τάσσος, ανατύπωση 1000 αντιτύπων, αρ. 744/1000, 2003 (της τριακοστής τιμητικής έκδοσης του Κέδρου, 1979). Με 6 πρωτότυπες ξυλογραφίες του Α. Τάσσου. Αντίτυπο υπογεγραμμένο από την κόρη του ποιητή. Πανόδετο με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 89. 60-90
Βλέπε και: 374, 981, 801, 37, 250, 763, 170, 167, 194, 254, 60, 656, 359

16. ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ – ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ – ΓΛΥΠΤΙΚΗ [313-381]
313      [Από ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ], Τρείς χαρακτικές εικόνες (Femme dAndrianople, Laquais du gand Seigneur) [1600 περ.]. Ταλαιπωρημένες, τρύπες από έντομα, μικρά σκισίματα. Διαστάσεις [27x17,4 εκ. περ.]. (3)   60-120
314      PICART G., Χαλκογραφία, 1630, “SISYPHE CONDAMNE A ROULER UNE PIERRE SUR LE HAUT D’UNE MONTAGNE, D’OU ELL RETOMBE A L’INSTANT” Sisyphus Stone. Σε πασπαρτού, διαστάσεις [34,5x25,5 εκ.]  90-180
315      PICARD, 8 Χαλκογραφίες σε πλαίσιο, (Tryphonis Opus, Socrati, Nicomachi, Solonis, Anterotis, Pamphili, Alexandri, Plutarchi). Διαστάσεις ενός εκατοστού 26x18. Σε πλαίσιο, όλα μαζί: 83x126 εκ. [1722]  150-300
316      [ΣΠΑΡΤΗ] LEROY, Χαλκογραφία “VUE DU THEATRE DE SPARTE”, 1757. Εικονίζεται ο περιβάλλοντας χώρος και άνθρωποι καθήμενοι, με ανατολίτικες ενδυμασίες. Διαστάσεις [66x30 εκ.].        1-…
317      [GOUFIER CH.], Χαλκογραφία, σχέδιο J.B. Hilair, χάραξη Lienard, [1780 περ.], “Tournoi Turc”. Πολυπληθής αναπαράσταση αγώνων με άλογα. Σκισίματα στα περιθώρια. Διαστάσεις [35x22 εκ.]        50-80
318      [ΑΧΙΛΛΕΑΣ και ΕΚΤΟΡΑΣ] Χαλκογραφία, σύνθετη εικόνα μάχης εμπνευσμένη από την Ιλιάδα. [1800 περ.] Διαστάσεις [16x9 εκ.]. 35-55
319      [ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ] MASON J., Χαλκογραφία [1800 περ.], “Prospectus Halicarnassi situs”. Γραφική όψη της παραλίας και των λόφων. Διαστάσεις [33x21 εκ.].    50-100
320      [STUART - REVERT] “GALERIE ANTIQUE, PREMIERE CONTREE, LIVRAISON” Paris, chez Delettre et Boutrois, [1800 περ.]. Με 47 ολοσέλιδες χαλκογραφίες αρχιτεκτονικών  μνημείων των Αθηνών. (Παρθενώνας, Προπύλαια, Ερεχθείο κ.λπ.). Σχ. φύλλου, χαρτόδετο εποχής, με φθορές στην ράχη και στις ακμές των σελίδων. 1-…
321      [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ] Χαρακτικό “CONSTANTINOPEL”, [1840 περ.]. Όψης της πόλης και του λιμανιού. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [29x35 εκ. - 10x15 εκ.].         50-80
322      [ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜ.], Δύο λιθογραφίες: “Chez le Grand Couturier” & “Beaute, soins du visage”, σε ένα φύλλο. Από το γαλλικό περιοδικό “LAssiette au Beurre”, [1900 περ.]. Διαστάσεις [21x21 εκ.].       30-60
323      [ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ] Λιθογραφία, 1900 περ. Εικονίζεται η Παναγία υποβαστάζουσα τον Ιησού και πλήθος αγγέλων δεξιά και αριστερά στο άνω τμήμα. Διαστάσεις [38x28 εκ.].           30-60
324      [ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ], Ιαπωνική τέχνη, εικονίζονται τρεις γκέισες με τις παραδοσιακές φορεσιές και κομμώσεις. Χρώμα σε πανί. Διαστάσεις [26x39 εκ.].        50-80
325      LUMIERE LYON, Δύο photogravure: “The Road Home” & “Sweet Repose”, [1900 περ.]. Διαστάσεις [30x20 εκ.]. (2)            80-160
326      [ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜ.] ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ, Κείμενον μεταφρασμένον εις την αγγλικήν υπό Francis Storr, εισαγωγή υπό Thornton Wilder, εικονογραφήσεις δια ξυλογραφιών υπό Δημητρίου Γαλάνη, The Heritage Press, New York, [χ.χ.]. Κείμενο παράλληλο ελληνικό και αγγλικό. Δεμ. και χάρτινο κυτίο, σσ. 160.        50-80
327      ADAM V. - GALEE S., Τέσσερα έγχρωμα χαρακτικά, [1900 περ.], με πουλιά, τα δύο με την υπογραφή του χαράκτη και του σχεδιαστή. Διαστάσεις [13x10 εκ. περ.]. (4)            25-45
327β    ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ, (1859-1926), ΤΟ ΨΑΡΕΜΑ, Τρία αγόρια σε βάρκα σε κολπίσκο. Ελαιογραφία σε καμβά, υπογεγραμμένη, “α. Προσαλέντης” Διαστάσεις 70x90 εκ. Σε πλαίσιο.    6500-9000
328      ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ ΣΠ. (1868-1942), “ΦΕΛΟΥΚΑ ΣΤΟ ΝΕΙΛΟ”, υδατογραφία, [χ.χ.]. Διαστάσεις [23x15 εκ.]. Ο Σπυρίδων Σκαρβέλης 1868 - 1942, Κερκυραίος ζωγράφος, πήρε τα πρώτα του μαθήματα στην Κέρκυρα και μετά σπούδασε ζωγραφική στην Τεργέστη και την Ρώμη. Τοπιογράφος κατά βάση, ειδικεύτηκε στην ακουαρέλα με θέματα κυρίως από την Κέρκυρα και την Αίγυπτο, όπου έζησε για ένα διάστημα. Συνεργάστηκε ακόμη με άλλους καλλιτέχνες για τη διακόσμηση του Αχίλλειου στην Κέρκυρα.            700-800
329      ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (1876-1965), Πρωτότυπη ολόσωμη φωτογραφία της ζωγράφου με τα πινέλα της μπροστά σε καβαλέτο. Με ιδιόχειρη αφιέρωση της και ευκρινή υπογραφή “Τη αγαπητή μου Θέλξα, με αγάπη”, 1904. Φωτό Boehringer, Athen, σε χαρτόνι. Διαστάσεις [16,5x10,5]. 100-150
330      ΚΑΤΣΩΝΗΣ Γ., Τρεις ανδρικές μορφές, ελαιογραφία σε καμβά, υπογεγραμμένη, [χ.χ.?]. Διαστάσεις [60,5x73 εκ.].     600-800
331      ΜΑΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1879-1928), “Αρχοντικό με Φοίνικα”, σχέδιο με μολύβι σε στρατσόχαρτο, υπογραφή “Κ. Μαλέας”, [1920 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [29x39 εκ.].    650-850
332      ΜΑΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1879-1928), Σταυροδρόμι, διώροφα σπίτια με κεραμοσκεπές σε λιθόστρωτο (ίσως Μεσολόγγι). Σχέδιο με μολύβι σε στρατσόχαρτο. Υπογραφή “Κ. Μαλέας”, [1920 περ.]. Διαστάσεις [31x46 εκ.]. (Εκδορά 1 εκ. στο αριστερό τμήμα του σχεδίου)        550-750
333      [ΑΓΝΩΣΤΟΥ] Μπρούτζινο άλογο, γλυπτό Art-Deco, 1930. Διαστάσεις [ύψος 21 εκ.].           150-180
334      [ΛΟΥΞΟΡ] Χαρακτικό (λινόλεουμ), εικονίζονται γυναίκες από το Λούξορ της Αιγύπτου, [1930 περ.]. Διαστάσεις [16x10 εκ.].           30-40
335      [ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Β - ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ], Μία χειρόγραφη επιστολή του Β. Ιθακήσιου προς τον “Αγαπητό Κώστα”, 17.9.1933. Δίφυλλο, 4 πυκνογραμμένες σελίδες, [22x14,5 εκ.]. [μαζί] Μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του ιδίου, (ζωγραφίζοντας στα αγαπημένα του βουνά), [12,5x8 εκ.], στην πίσω πλευρά χειρόγραφες σημειώσεις του ζωγράφου. [μαζί] Μία κάρτα χειρόγραφη του Β. Ιθακήσιου προς τον “Αγαπητό Κώστα”, 10.12.1932, γραμμένη και στις δύο όψεις [9x12 εκ.]. (3)    100-150
336      [ΠΑΡΘΕΝΗΣ Κ.] Σχέδιο με μολύβι, Άνοιξη 1933, χωρίς υπογραφή του καλλιτέχνη. Εικονίζεται ο Λυκαβηττός. (Το έργο δημιουργήθηκε προς χάριν του μαθητού του Άγγελου Προκοπίου, μεταφέροντας εμπράκτως τις ζωγραφικές υποδείξεις του.). Διαστάσεις [25,5x33,5].           100-200
337      [ΓΑΛΑΝΗΣ Δ.], Etablissements NICOLAS, LISTE DES GRANDS VINS FINS, Paris 1938. Εικονογραφημένος κατάλογος με έγχρωμες ξυλογραφίες του Δημήτρη Γαλάνη. Έγχρωμο εμπροσθόφυλλο, δεμένο με σπιράλ, σσ. 50.            1-…
338      ΟΘΩΝΑΙΟΣ Ν., Τοπίο με θάλασσα, ελαιογραφία, [1948 περ.]. Διαστάσεις [23x35 εκ.]. Σε πλαίσιο.            1350-1500
339      ΜΑΛΑΜΟΣ, “ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ”, μολύβι, [χ.χ.]. Διαστάσεις [22x15 εκ.].   170-190
340      ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (1877-1940), Χειρόγραφο σημειωματάριο 28 φύλλων, [17x12 εκ.], με κείμενα και σχέδια του Ζαχαρία Παπαντωνίου. Περιέχονται τα ποιήματα: “Ο γεροβοσκός”, [χ.χ.], (Σύνολο 3 φύλλα / 3 σελίδες, υπογεγραμμένο), “Το Κατσικάκι” (1 φύλλο / 1 σελίδα), και άλλους στίχους, οι περισσότεροι διαγραμμένοι. Επίσης 9 σκίτσα - σκαριφήματα με μελάνι πένας, κυρίως προσώπων. Στο ποίημα “Γεροβοσκός” εντοπίζονται ορισμένες μικρές διαφορές από το εκδοθέν. [μαζί] Δύο σκίτσα μικρά λυτά (θρησκευτική μορφή γυναικεία, προσωπογραφία) και 2 ασπρόμαυρες φωτογραφίες (Ο Ζ. Παπαντωνίου με τον σκύλο του, και ένα πορτρέτο) αλλά πιθανώς ανατυπώσεις δευτερογενείς. Περίοδος [1920-1935].(5)         140-200
341      ΣΑΡΚΙΣ ΝΑΛΤΣΑΤΖΙΑΝ (1907-1994), ΠΕΠΟΝΙ Ελαιογραφία σε κάρντμπορντ, υπογεγραμμένη [χ.χ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [33x41 εκ.].         380-450
342      ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σ. (1892-1957), Τοπίο με δέντρα, υδατογραφία σε χαρτόνι. Υπογραφή κάτω δεξιά (ξεθωριασμένη), [χ.χ., 1950 περ.]. Πιθανότατα δοκίμιο. Μικροφθορές. Διαστάσεις [21x31 εκ.].       500-700
343      ΠΑΣΧΑΛΗ ΛΕΛΑ, Χαλκογραφία, “Ψαράδες”, [1950 περ.] υπογεγραμμένη από την καλλιτέχνιδα. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [17x12 εκ.].           150-180
344      ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1878-1967), Προσωπογραφία γυναίκας (κυρία Λειβαδά), ελαιογραφία (και υδατόχρωμα / μολύβι) σε καμβά, [1955 περ.]. Ανυπόγραφο. Σε πλαίσιο εποχής με υαλοπίνακα, διαστάσεις [50x43 εκ.]. (Η απεικονιζόμενη γυναίκα είναι σύζυγος του Παναγιώτη Γ. Λειβαδά, Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Μαγνησίας το 1915 και Οργανωτής Συνεδρίων για τους Εκπαιδευτικούς, σοσιαλιστής και από τους πιονέρους έλληνες επιστήμονες της διδακτικής. Διατηρούσαν φιλική σχέση με τον ζωγράφο). 5000-8000
345      DURER, Ημερολόγιο με 12 αναπαραστάσεις έργων του Durer (τετραχρωμίες), 1960. Διαστάσεις [37x48 εκ.].            25-35
346      ΖΑΝ ΚΟΚΤΩ, Ανατύπωση λιθόγραφης ευχετήριας κάρτας του Κοκτώ) [1965 περ.]. Διαστάσεις [15x11 εκ.]            20-25
347      [ΙΟΛΑΣ - ΤΑΚΙΣ] ΤΑΚΙΣ, Κατάλογος Έκθεσης, Galerie Alexandre Iolas, Απρίλιος 1966. Με πρόλογο του Jean Clay και 8 Φωτογραφίες των έργων (Electromagnetique, Tele-sculpture Musicale κ.ά.) Σ.σ. 24, Paris 1966.        60-70
348      ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Έγχρωμη χαλκογραφία, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, “Η Ζώνη της Ιππολύτης”, αριθμημένη, αρ. 14/19, [χ.χ.]. Διαστάσεις [18x33 εκ.].           100-150
349      FINI LEONOR (1907-1996), Χορεύτρια, ολόσωμη, έγχρωμη λιθογραφία, υπογεγραμμένη με μολύβι, E.A. [1970 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [70x49 εκ.]. Η Leonor Fini γεννήθηκε στην Αργεντινή αλλά δραστηριοποιήθηκε κυρίως στο Παρίσι όπου και συγχρωτίστηκε με τους Πικάσσο, Νταλί, Ερνστ, Καρτιέ-Μπρεσσόν (του οποίου η γυμνή φωτογραφία της δημοπρατήθηκε στην τιμή ρεκόρ των 300.000 δολαρίων), Ζενέ, Κοκτώ, Ντε Κίρικο κ.ά. Διακρίθηκε ως ζωγράφος, χαράκτης, εικονογράφος, ενδυματολόγος (π.χ. στο 8 1/2 του Φελλίνι) και συγγραφέας 3 μυθιστορημάτων (π.χ. “Oneiropompe”).         650-1300
350      ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΟΔ., “ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ”, μπρούτζινο άγαλμα, επετειακό, αριθμημένο αντίτυπο 43/60. Διαστάσεις [ύψος 31 εκ.]. (Σπούδασε Γλυπτική στην Α.Σ.Κ.Τ. Αθηνών με δάσκαλο τον Γιάννη Παππά. Διευθυντής του Ά Εργαστηρίου Γλυπτικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, ο Θεόδωρος Παπαγιάννης πρωταγωνιστεί στη διοργάνωση Συμποσίων Γλυπτικής σε πολλές πόλεις της Ελλάδος της Κύπρου και του εξωτερικού).         550-650
351      ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ ΛΟΥΪΖΑ (1917-2007), ΔΕΛΦΟΙ, ξυλογραφία υπογεγραμμένη (=L. Montessanto) και αριθμημένη, αρ. 3/25, [χ.χ.]. Ίχνη από ταινία στα άκρα (εκτός θέματος). Η Λ. Μοντεσάντου υπήρξε μαθήτρια του Κ. Παρθένη και συνεργάτης του Γ. Κεφαλληνού. Διαστάσεις [38x50 εκ.].         280-350
352      ΚΑΤΣΩΝΗΣ Γ., [ΟΡΗ - ΤΟΠΙΟ], Υδατογραφία, χωρίς υπογραφή. Διαστ. 22x34 εκ. Σε πλαίσιο. [μαζί] κάρτα με το βιογραφικό του ζωγράφου στα ελληνικά και αγγλικά, από την πρώτη του ατομική έκθεση, 1970. [μαζί] Χειρόγραφο κείμενο του Α. Κοντόπουλου για το έργο του Γ. Κατσώνη.         220-320
353      [ΙΟΛΑΣ - NIKI DE SAINT PHALLE] «My love...» Εικονογραφημένη Ιστορία αγάπης, σε 50 έγχρωμες λιθογραφίες σε ακολουθία (συνολικό μήκος σε πλήρη αναδίπλωση: περ. 10 μέτρα). Printed in Sweden. [1971]. Σχ. 8ο.       100-150
354      [ΙΟΛΑΣ - ΦΑΣΙΑΝΟΣ], Fassianos, Κατάλογος έκθεσης, Alexander Iolas Gallery, 1971 Σσ. 28. Σύντομο πρόλογο του Φασιανού και εικόνες έργων και σχεδίου.        60-70
355      [ΙΟΛΑΣ - ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ] AKRITHAKIS, Κατάλογος έκθεσης, Alexandre Iolas, 1971. Σσ. 56 (σε βαρύ χαρτί). Με 21 πίνακες/φωτογραφίες των έργων, επικολλημένες. Πρόλογος: Costas Taktsis, επιμ. Yotis Skinas, Graphic Olympia, Italy. Σχ. 8ο. Στο εξώφυλλο λίγα σημάδια.  100-200
356      [ΙΟΛΑΣ - ΤΣΟΚΛΗΣ] ΤSOKLIS, Φυλλάδιο έκθεσης, εξάπτυχο, Galerie Alexandre Iolas, 1973. Με εικόνες έργων. Paris, 1973.    50-70
357      [ΙΟΛΑΣ - ΜΑΞ ΕΡΝΣΤ], MAX ERNST, Perturbations Delices et Orgues, κατάλογος 14 έργων, και 14 Bas Relief en Argent Sterling με 5 εικόνες. Σε χαρτί Arches, Alexandre Iolas, 1973, Ίχνη υγρασίας (στην κάτων γωνία).            85-120
358      ΚΟΤΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Σπουδή ανδρός (ολόσωμη προσωπογραφία) καμβά, υπογεγραμμένο, 1976. Διαστάσεις 100x79 εκ. Με χειροποίητη κορνίζα. Οπισθίως, σφραγίδα με βουλοκέρι. (Α.Μ.)      6000-8000
359      [ΙΟΛΑΣ - ΓΟΥΟΡΧΟΛ], WΑRHOL, Κατάλογος Έκθεσης, Galleria II Fauno-Alexandre Iolas. Milano/Torino, 1974. Με φωτογραφίες των 28 έργων “Μam Ray”. Σσ. 36.   250-300
360      [ΒΑΚΧΟΙ] CARLO CAROSSO, “I BACCHIdi Carlo Carosso, Una grande collezione di vini, tra Langhe e Monferrato. Κεφαλή Βάκχου «στεφανομένου» με τις ετικέτες οίνων σχεδιασμένες από τον ζωγράφο. Αφίσα TSG, (περ. 1990). Διαστάσεις 70x50 εκ.     50-70
361      ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, “Ο Γιάννης Τσαρούχης στο σταθμό του Βορρά” (Gard du Nord) στο Παρίσι, 1975. Έγχρωμη φωτογραφία, (ψηφιακή εκτύπωση, υπογεγραμμένη από τον φωτογράφο.. Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Καθημερινή” στις 6/12/2009 (εξώφυλλο) και στο περιοδικό “Ταχυδρόμος” τον Φεβρουάριο του 1975. Σε πλαίσιο με πασπαρτού, διαστάσεις [40x27 εκ.].        200-350
362      ΜΠΟΣΤ, “ΜΑΘΕ ΟΤΙ Σ’ ΑΓΑΠΩ), διακοσμητικό πιατάκι κρεμαστό, από πορσελάνη και υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, [1980 περ.]. Διαστάσεις [διάμετρος 18 εκ.].  85-130
363      ΓΑΪΤΗΣ Γ. Κεφαλές σε στοίχιση, ελαιογραφία σε κάρντμπορντ, υπογεγραμμένη “Gaitis”. Διαστάσεις [45x33,5 εκ.] Σε πλαισιο.           4500-6500
364      ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ., “ΥΜΗΤΤΟΣ”, μεταξοτυπία αριθμημένη, αρ. 4/45, [1982 περ.]. Διαστάσεις [40x55 εκ.].            180-240
365      [THE TREASURY OF LIGHT] Λεύκωμα καλλιγραφικό εμπνευσμένο από την παραδοσιακή Ισλαμική τέχνη (Ιράν). Σχ. φύλλου, βιβλιοδ. λυτά φύλλα σε φάκελο. 30-50
366      ΠΑΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (13 Μαρτίου 1913 – 2005), Μπρούτζινο γλυπτό, αφηρημένη σύνθεση, 1988. Διαστάσεις [ύψος 21 εκ.]. Ο Γιάννης Παππάς, ένας από τους πιο σημαντικούς νεοέλληνες γλύπτες που έδρασαν στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα στην Ελλάδα, μεταφέροντας και αξιοποιώντας τις διδαχές της μεταμοντερνικής γαλλικής σχολής στην ελληνική πραγματικότητα. Θεωρείται ένας από τους πιο παραγωγικούς νεοέλληνες γλύπτες, με πλήθος έργων του εγκατεσπαρμένων σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Φιλοτέχνησε ανδριάντες και προτομές. Ανδριάντας Οδυσσέα Ελύτη (ορείχαλκος, Αθήνα – Κολωνάκι, Πλατεία Δεξαμενής). Ανδριάντας Ελευθερίου Βενιζέλου (μάρμαρο, ύψος 3.50 μ., Αθήνα – Προαύλιο Βουλής των Ελλήνων), κ.λπ.   180-240
367      ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Φιγούρες, λιθογραφία αριθμημένη, αρ. 93/250, [1990 περ.]. Διαστάσεις [55x43 εκ.].            480-550
367β    ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν., “Άνδρας σπαθοφόρος & Γυναίκα γυμνόστηθη σε καρέκλα, αφίσα από έργο του 1971. Διαστάσεως: [67x54 εκ.]         120-150
368      ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΑΛ., Προσωπογραφία, άνδρας με νούφαρα, μεταξοτυπία αριθμημένη, αρ. 7/30, 1990. Διαστάσεις [28x23 εκ.].           320-420
369      ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΑΛ., Προσωπογραφία, άνδρας με 2 μέλισσες, μεταξοτυπία αριθμημένη, αρ. 8/30, 1990. Διαστάσεις [29x23 εκ.].           350-400
370      ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡ., ΓΥΝΑΙΚΑ, ακρυλικό σε χαρτί, [1990 περ.]. Διαστάσεις [30x37 εκ.]. Ο Γιώργος Σταθόπουλος γεννήθηκε το 1944 στην Καλλιθέα (Προστοβά) Τριχωνίδος. Σπούδασε ζωγραφική και γλυπτική στην Αθήνα στην Α.Σ.Κ.Τ. (1966-1971) κοντά στους Γιάννη Μόραλη, Νίκο Νικολάου, Γιάννη Παππά και Δημήτρη Καλαμάρα. Το 1970 έκανε την πρώτη του ατομική έκθεση στην Αθήνα.       550-700
371      ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, “ΤΑΒΛΑΔΟΡΟΙ”, Λινόλεουμ, αριθ. 1/10 με την υπογραφή του καλλιτέχνη και χρονολογία 1990. Ο Κ. Παπαδόπουλος στην Σχολή Καλών τεχνών ήταν μαθητής του Μόραλη. Διαστάσεις [26x22 εκ.]      60-90
372      ΜΥΤΑΡΑΣ Δ., Γυναικεία μορφή, λάδι σε καμβά, υπογεγραμμένο, διαστάσεις [60x80 εκ.] Σε πλαίσιο.            3500-7000
373      ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Νεκρή φύση. Λιθογραφία (τετράχρωμη), αριθμημένη, αρ. 1/6 και υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, 1992. (Μαθητεία στην Σχολή Καλών Τεχνών). Διαστάσεις [30x24 εκ.]          80-100
374      [ΓΑΛΑΝΗΣ Δ.] “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ”, ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ, 1992. Έκδοση 500 αντιτύπων σε χαρτί matepal. Επιμέλεια εξωφύλλου Παύλος Σ. Βλάχος. Σε τρεις γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά. Με 78 ολοσέλιδους πίνακες με έργα του ζωγράφου, κάποιοι εξ αυτών έγχρωμοι και αναδιπλούμενοι. Καλλιτεχνική βιβλιοδ., λυτά φύλλα σε φάκελο, σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 154.       70-110
375      ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΑΛ., “ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΙ ΝΕΟΙ”, μεταξοτυπία αριθμημένη, αρ. 16/60, [1995 περ.]. Διαστάσεις [28x21 εκ.].     190-250
376      ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΗΣ ΦΩΤΗΣ, 50 ΧΡΟΝΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ, έκδ. Δήμος Πατρέων - Δημοτική Πινακοθήκη, 23 Νοεμβρίου 1995 - 15 Ιανουαρίου 1996. Κατάλογος αναδρομικής έκθεσης, πλούσια εικονογραφημένος. Σσ. [χ.α.σ.]   25-30
377      ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΑΛ., “ΝΕΟΣ ΣΤΟ ΜΙΣΟΦΕΓΓΑΡΟ”, μεταξοτυπία αριθμημένη, αρ. 12/60, 1995. Διαστάσεις [24x22 εκ.].     180-240
378      ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ 17ου - 19ου αιώνα από τη ΛΑΜΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΗΛΙΑ Ν. ΚΟΥΒΕΛΗ, εκδ. Δήμου Λαμιέων [1996], επιμέλεια Δημ. Παυλόπουλου. Περιλαμβάνει: J. Laurenberg, J.D. Barbie du Bocage - F. Reider, Ι. Πετρώφ - Ι. Νεράντζη, H. Godin, κ.ά. Σχ. Φύλλου, βιβλιοδ. λυτά φύλλα σε φάκελο.        30-40
379      ΚΕΦΑΛΑ ΣΟΦΗ, Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΑΘΗΝΑ, υδατογραφία σε χαρτί, [χ.χ.]. Διαστάσεις [48x66 εκ.]. Ναΐφ αποτύπωση του κτιρίου και των λεωφόρων στο Σύνταγμα.          850-1200
380      ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ Ι., Σπίτια και θάλασσα (Μεσολόγγι), μικτή τεχνική με φωτογραφίες, σε καμβά, 2006. Υπογεγραμμένο. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [60x60 εκ.].            1300-1600
381      ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΑΛ., ακρυλικό σε χαρτί υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, 2009. [Μαζί] “ΟΙ 4 ΦΤΕΡΩΤΟΙ ΦΙΛΟΙ” αντίστοιχο πιάτο αριθμημένο αρ. 8/30. Διαστάσεις [20x25 εκ.].         1350-1500
Βλέπε και: 863, 589, 245, 591, 623, 593, 681, 287, 597, 616, 592, 617, 590, 787, 904, 574, 919, 485, 960, 864, 905, 680, 482, 538, 679, 865, 903, 547, 438, 35, 393, 267, 305, 312, 883, 929, 304, 1050, 968, 710, 624, 621, 706, 614, 288, 588, 722, 956
17. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ – ΑΡΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΑ –
ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ [382-419]
382      [ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΛΒΟΥ] Τέσσερις χειρόγραφες σελίδες αγνώστου, καλλιγραφημένες, με αποσπάσματα από την ποίηση του Κάλβου (Ωδή Δευτέρα εις Ψαρά, Κανάρη, κ.λπ.), [1850 περ.]. Διαστάσεις [17x11 εκ.]. Σσ. 4.            20-40
383      [ΑΡΑΒΙΚΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ] Χειρόγραφο φύλλο του 19 αιώνα. Σχ. 4ο, μικρό.            60-80
384      ΑΡΧΕΙΟ 7 ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ, Ανώνυμου ποιητή, μέσα 19ου αιώνα. Ωραίος καλλιγραφικός χαρακτήρας. Ένα εξ αυτών “Μάρκος Μπότσαρης” [Κάλβου]. (7)     35-50
385      [ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ], ΣΟΛΩΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1808-1885), Αρχείο χειρογράφων, οκτώ φύλλα. Ποιήματα: (“Ο Θεός και ο Άνθρωπος, Ιθάκη 1852, “Εις τον Στρατηγόν Χατζή Μιχαήλ Γιαναράκη” Ταιγανίω 1878, “Ημέρα Παντευφρόσυνος” Οδησσός 1881, “Το Μη Περαιτέρω” 1878, “Ωδή δια του της νομικής αξιοθέντα στέφανον” Βενετία 1880. Και 2 επιστολές: “Προς το Υπουργείον Δικαιοσύνης” [χ.χ.], “Υπόμνημα δια την Κεφαλληνίαν”. Επίσης ένα πρόχειρο σημείωμα. Ο Α. Σολωμός, δικηγόρος, έγινε γνωστός ως ο ιδρυτής του πρώτου Θεάτρου στην Κεφαλονιά (1838). Σύνολο 8 μονόφυλλα. διαστάσεων [25x16 εκ. περ.]. 200-300
386      ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΛΛ. ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ [ΠΑΤΡΑ], Τηλεγράφημα του 1861. Σπάνιο Τηλεγράφημα από Λονδίνο προς Πάτρα τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του ενσύρματου τηλέγραφου στην Ελλάδα. Αριθμός εισερχομένου στο τηλεγραφείο της Πάτρας 94. Χρόνος για τη μεταβίβαση και παράδοση του τηλεγραφήματος 22 ώρες.       120-150
387      [Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Απόδειξη καταβολής ετήσιας “συμβολής” του έτους 1888 (17 Νοεμβρίου), του αρχαιολόγου Π. Καββαδία. Με χειρόγραφες υπογραφές του προέδρου κ. Κ. Κόντου, του ταμία κ. Καλογερόπουλου και του γραμματέα κ. Μ. Ευαγγελίδη. Μονόφυλλο, διαστάσεων [16x17 εκ.].       40-60
388      [RUΒINSTEIN ANTON] 1829-1894], Φωτογραφία του διάσημου μουσικοσυνθέτη, χρώμα σέπια, του 1892 περ. Ταλαιπωρημένη, κυρίως στα περιθώρια. Διαστάσεις [16x10 εκ.].        100-150
389      [ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ], Απόδειξη πληρωμής “Ο κύριος Καββαδίας επλήρωσε τα δίδακτρα του υιού του Αλεξάνδρου... 25 Φεβρουαρίου 1896”. ΜΕ υπογραφή του διευθυντή και στρογγυλή σφραγίδα του Λυκείου. Μονόφυλλο, διαστάσεων [12x12 εκ.]. 40-60
390      “ΤΟ ΑΣΤΥ”, Απόδειξη συνδρομής “Ελήφθησαν παρά του κ. Π. Καββαδία δραχμαί 12 δια την συνδρομήν του αρχομένην την.... ” Εν Αθήναις 5 Δεκεμβρίου 1899. Με υπογραφή του διευθυντή του Εντύπου. Μονόφυλλο, διαστάσεων [10x11 εκ.].         25-35
391      [Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Δίπλωμα. Μονόφυλλο τυπωμένο από την Αρχαιολογική Εταιρεία για απονομή διπλωμάτων. Διακοσμημένο με εικόνες έργων τέχνης της Κλασικής περιόδου, [χ.χ.]. Διαστάσεις [33x33 εκ. περ.].   30-40
392      ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. (1859-1911), Χειρόγραφα ποιήματα: “Μαύρα μαλλιά”, [οπίσθια όψη] “Δροσιά και Δάκρυ”. Υπογεγραμμένα και τα δύο από τον ποιητή. Μονόφυλλο, δύο σελίδες [χ.χ., 1900 περ.]. Σκίσιμο εκτενές, αλλά πλήρες κείμενο. Διαστάσεις [20x15 εκ.].           90-180
392β    ΜΩΡΑΙΤΗΣ Π., Προσωπογραφία αγνώστου γεννιοφόρου, αλμπουμίκα με τυπωμένη την επωνυμία οπισθίως [1910] Διαστάσεις [10x6 εκ.]   75-100
394      [ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΙΓΟΥΡΟΥ] Χειρόγραφα ποίημα του Μαρίνου Σιγούρου: Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (1904). [μαζί] Η ΖΩΗ (1920). [μαζί] Η ΣΤΕΡΝΗ ΦΛΟΓΑ (1954). [μαζί] ΤΑ ΔΥΟ ΡΟΔΑ (1956). [μαζί] ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ (1956). (5)       1000-1500
395      [ΛΑΡΙΣΑ] ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦ. Ασπρόμαυρη φωτογραφία στου Στέφανου Αναστασιάδη, (βενιζελικού) βουλευτού Λαρίσης, 1904. Από το φωτογραφείο Α. Ρωμαίδη, Αθήνα. Σε σκληρό χαρτόνι. Διαστάσεις [16,5x11 εκ.].            40-60
396      [ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΕΛΛ. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Χειρόγραφη επιστολή, προς Σωκράτη, “Εν Αθήναις την 19 Μαΐου 1909”. Περί χορήγησης υποτροφίας κ.λπ. Μία σελίδα, σε τυπωμένο χαρτί της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας. Απευθύνεται “Αγαπητέ μου Σταυράκη...”. Υπογεγραμμένο. Μονόφυλλο, διαστάσεις [21,4x13,5 εκ.].     65-90
397      “ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ & ΕΔΩΔΙΜΑ Δ.Ν. ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΩΝ”, Έξι αποδείξεις, 2 του 1911 (Λαύριο) και 4 του 1915-1916 (Αθήνα). Οι τελευταίες σε καλλιτεχνικό λιθόγραφο χαρτί με τον τίτλο της επιχείρησης. (6)         35-70
398      [ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ] ΕΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ”, 1912. Έλληνα της Τεργέστης. Με 2 γραμματόσημα: ένα ελληνικό και ένα Τεργέστης.   20-30
399      ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΟΡΑΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, Τιμολόγιο του 1917. Τυπ. Κ.Ι. Λαδάκη. Διαστάσεις [21x15 εκ.].        15-20
400      [ΑΦΟΙ ΑΝΤΥΠΑ] Ασπρόμαυρη φωτογραφία στρατιωτικού, [1920] από το φωτογραφείο των Αδελφών Αντύπα στην Κόρινθο. Επικολλημένη σε σκληρό χαρτόνι. Διαστάσεις [15,5x10,5 εκ.]           30-40
401      [ΚΑΒΑΛΛΑ] Ασπρόμαυρη πρωτότυπη φωτογραφία, φωτογράφος Ευάγ. Παππάς - Καβάλλα, [1920 περ.]. Εικονίζεται γέροντας φτωχικά ενδεδυμένος. Διαστάσεις [22,2x16 εκ.]          25-40
402      [ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ] Δίπλωμα Συντάξεων Πολιτικών Υπαλλήλων… 19 Ιουνίου 1925, με σφραγίδες και υπογραφές διευθυντού και τμηματάρχη. Ένα φύλλο, διαστάσεων [35x25 εκ.].        35-70
403      [ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Ν. - ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ζ.], Επιστολικό δελτάριο. Στην μπροστινή όψη εικονίζεται έργο του VelazquezQueen Maria Anna”. Το αποστέλλει ο Ν. Καζαντζάκης στο σπίτι του Ζαχ. Παπαντωνίου στην Κηφισιά - Villa Kostaki Levidi - Kifissia “...Πως περνάτε άραγε στην Κηφισιά... ”, από την Βιέννη, 26 I. 1909 (IX). Υπογεγραμμένο. Με γραμματόσημο, και σφραγίδα ταχυδρομείου. Διαστάσεις [14x9 εκ.].   150-250
404      [Ν. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΥΙΟΙ, 1927], Απόδειξη πληρωμής 6000 χιλιάδων δραχμών. Χειρόγραφο μονόφυλλο με εκτυπωμένη την εικόνα του εργοστασίου επίπλου και του ονόματος της εταιρείας στα γαλλικά. Μονόφυλλο, διαστάσεων [17x21 εκ.]. [μαζί] Απόδειξη του Ν. Σαρδή “Κατάστημα Διαφόρων υφασμάτων” για συναλλαγή με    τον Κύριο Καββαδία, 1889. Μονόφυλλο, διαστάσεων [20x21 εκ.]. (2)    20-30
405      ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΜΜΕΤΡΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ, (“Μυστικό”, “Κρυφός Πόνος”, κ.α.), 32 γραμμένες από τις 40. Ευανάγνωστο. Αλεξάνδρεια-Αθήνα, [1930 περ.]. Χαρτόδετο. Διαστάσεις [15,5x20 εκ.].            45-60
406      [ΨΥΧΑΡΗΣ Θ. - ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ] Χειρόγραφη επιστολή, (μεσοπόλεμος) τετρασέλιδο, 3 γραμμένες σελίδες, διαστάσεις [15x10 εκ.]. Ο Θ. Ψυχάρης ως καθηγητής του ημιγυμνασίου Κονίτσης προσπαθεί να οργανώσει μία στοιχειώδη λογοτεχνική βιβλιοθήκη. Απευθύνεται στον Θ. Ψυχάρη για τα σχολικά θέματα. Περίοδος μεσοπολέμου.            30-40
407      ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, “Συμβόλαιο συνδρομής δια το παρεχόμενον ηλεκρικόν ρεύμα”, μεταξύ της Ηλεκτρικής Ετ. Αθηνών Πειραιώς και του κ. Γεωργαντή. 4 Μαΐου 1932. Το        συμβόλαιο εις διπλούν [σελ. 4x2] και 1 σελ. ως εμπροσθόφυλλο, χειρόγραφα υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο τμήματος καταναλωτών. 30-40
408      ΠΕΦΑΝΗ ΑΝΔ., ΣΥΛΛΟΓΗ ΡΗΣΕΩΝ, τυπ. Κ. Ρόκου, 1933. Σσ. 19. [μαζί] 4 χειρόγραφες σελίδες (πιθανότατα του Α. Πεφάνη). [μαζί] 1 φύλλο της ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Κέρκυρα 15 Νοεμβρίου 1937, προς την Α.Β.Υ. ΤΟΝ ΔΙΑΔΟΧΟΝ Β.Α. ΑΘΗΝΩΝ, υπογράφει ο πρόεδρος Σπυρ. Βουτσινάς. [μαζί] Μονόφυλλο δακτυλόγραφο, “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ”, 30/10/1962, υπογράφει ο εντεταλμένος σύμβουλος Ι. Θαλασσινός. (4)            25-45
409      [ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΙΩΡ. (= ΜΑΙΝΑΛΟΣ), Τέσσερα χειρόγραφα ποιήματα, (μονόφυλλα): “Η Χωριατοπούλα” υπογραφή Μαίναλος αφιερωμένο στον φίλο του Γιάννη Μορφογένη, “Η Άλλη Λάμψη” υπογραφή Κόλλιας 17/12/1965, (Μενεξεδένια δειλινά...) υπογραφή Μαίναλος 15/5/1936, και ένα “Στον πρώτο μου δάσκαλο”, χωρίς υπογραφή 6/7/1936. [μαζί] ένα ποίημα πολυγραφημένο και δύο χειρόγραφες σελίδες με δοκίμια. [μαζί] Φυλλάδιο του Γιώργη Κόλλια “Κυκλάμινο”, έκδ. 1956, από την ανέκδοτη ποιητική συλλογή “ΑΧΡΑΝΤΗ ΚΑΡΔΙΑ”. Χαρτόδετο, σσ. 7. Σύνολο 6 χειρόγραφα μονόφυλλα και 1 δακτυλόγραφο. (8)   50-100
410      [7 ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ] Ένα ασπρόμαυρο με τον ανδριάντα του Βασιλέως Κωνσταντίνου του 1939 περ. και 6 έγχρωμα με εικόνες των Αθηνών του 1960 περ. (7)     15-20
411      [ΜΕΤΑΛΛΙΑ] UHER 1945-1965 εικονίζεται γυναίκα με περιστέρι σε πλαίσιο. [μαζί] ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1941-1945. [μαζί] Κελαϊδης, ΣΥΛΛΟΓΟΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ, εν Πύργω [1930 περ.]. [μαζί] ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ, Βόλος 1975. (4)           140-240
412      [ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ = Σωτήρης Κουϊμιτσόπουλος] Χειρόγραφο ποίημα, 4 σελίδων, [χ.χ.] του ποιητή Στέφανου Μόρφη και τίτλο “Φυλλορροή”.       120-240
413      [ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ = Σωτήρης Κουϊμιτσόπουλος] Χειρόγραφο ποίημα, (1 σελίδα), [χ.χ.] του ποιητή Στέφανου Μόρφη με τίτλο “Εκστατική Μελωδία”. Το ποίημα έχει μελοποιήσει ο Γεώργιος Καζάσογλου (τραγούδι με συνοδεία πιάνου).       70-140
414      [ΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ] Δύο “Βοηθείτε τον υπό την Προεδρείαν της Α.Μ. της Βασιλίσσης Πατριωτικόν Σύνδεσμον των Ελληνίδων” των 20 λεπτών. Διαστάσεις 3x4,8 εκ. και ένα “Ενάριθμον Γραμματόσημον” των 20 λεπτών επίσης. (3)      15-30
415      [ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ ΠΙΑΤΟ, 1952] Μεταλλικό πιάτο διακοσμητικό, εικονίζεται γυναίκα σε εσωτερικό οικίας. Στην πίσω πλευρά, το όνομα του κτήτορα, “Αθήνα, 21/1/1952 Νικόλαος Χ. Καλογερόπουλος”. Διάμετρος 27,5 εκ.        80-100
416      [ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ] Αναμνηστικό δίπλωμα απονομής, από τον Βασιλέα Παύλο στον Σπυρίδωνα Κωττάκη, του Χρυσού Σταυρού του Τάγματος του Φοίνικα το 1954. Με υπογραφές και σφραγίδες του Υπ. Εξωτερικών. 1 σελ. σχ. 4ο μεγάλο.            30-40
417      [ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ] Δύο χειρόγραφα του ποιήματος “ΣΟΛΩΜΟΣ” (1956) του ποιητή Μαρίνου Σιγούρου, με διορθώσεις και προτάσεις αλλαγών προς τον Γεώργιο Καζάσογλου σχετικά με την μελοποίηση των στίχων αυτών, πράγμα που έγινε. [μαζί] Παρτιτούρα του τραγουδιού Duetto με τους παραπάνω στίχους. (3)        700-1200
418      [ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΜΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ] Προσωπογραφία, πρωτότυπη α/μ φωτογραφία του φωτογράφου Harcoun, Παρίσι. Με αφιέρωση. Χειρόγραφο σχόλιο του κτήτορα οπισθίως, 1958. Σε πλαίσιο. Διαστάσεις [13,5x9,3 εκ.].     45-65
419      ΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΟΥ “INERNATIONAL PHILO BYZANTINE UNIVERSITY”, 1964 Με ιδιόχειρη υπογραφή του Πρίγκιπα Ιωάννη Λάσκαρι. Διαστάσεις [23x30 εκ.]    20-30
Βλέπε και: 51, 556, 692, 818, 270, 741, 666, 596, 276, 912, 858, 667, 704, 501, 668, 696, 603, 1051, 258, 256, 910, 325, 607, 1008, 737, 635, 636, 1006, 340, 335, 613, 689, 1001, 853, 494, 732, 240, 855, 730, 459, 600, 601, 1017, 1019, 712, 1016, 456, 740, 558

21. ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ [420-443]
420      ZIΜMERMAN, KUNSTGESCHICHTE DES ALTERTUMS UND DES MITTELALTERS, Leipzig 1900-1910. Τρείς τόμοι, στον πρώτο τόμος 411 εικόνες, στον δεύτερο 552 εικόνες και στον τρίτο 596 εικόνες, (από την αρχαιότητα έως Ροκοκό και νεώτερα). Βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες. (3)       90-180
421      GRAPPE GEORGES, CONSTANTIN GUYS, The International Art Publishing-Company, London [1920 περ.], με 63 εικ. έργων του καλλιτέχνη. Σχ. φύλλου μικρό, σσ. 59.  35-55
422      ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, κείμενο και σχέδια Αναστασίου Κ. Ορλάνδου, τυπ. Εστία 1927. Εικόνες εντός κειμένου. Σχ. 4ο, σσ. 91.           40-50
423      ΤΣΟΥΝΤΑΣ ΧΡ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, μετά 575 εικόνων, εκδοτική εταιρία “Αθηνά”, 1928. Σσ. 592. 45-65
424      ΛΥΓΙΖΟΣ ΙΩΑΝ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, εκδ. Αετός, 1943. Αριθμημένη έκδοση, αρ. αντιτύπου 59/1000 με αφιέρωση του σ. Άκοπο. Πλήθος φωτογραφιών, πολλές εξ αυτών παραχωρήθηκαν από τον Λέοντα Φρατζή. Χαρτόδετο, σσ. 141. 100-120
425      [ΠΙΚΑΣΣΟ] BARR ALFRED, PICASSO, Fifty Years of his Art, The Museum of Modern Art, New York [1946]. Πλούσια εικονογράφηση, έγχρωμη και ασπρόμαυρη. Λινόδετο, σσ. 314.    40-80
426      [ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ] ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES BEAUX-ARTS, REGLEMENT DE LA SECTION D’ARCHITECTURE, Paris 1953. Σσ. 41+18.        15-30
427      ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κατά τους Συγγραφείς, τας Επιγραφάς και τα Μνημεία. Τεύχος 1 “Το ξύλον και ο πηλός” 1955-56. Τεύχος 2 “Τα μέταλλα, το ελεφαντοστούν, τα κονιάματα και οι λίθοι” 1959-60. Σχ. 4ο. Χαρτόδετα, μικρά σκισίματα στις ράχες και ακμές. (2)      50-80
428      [ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ 19ου αιώνα] PEINTRES GRECS DU DIX-NEUVIEME SIECLE, cinquantenaire de La Banque Commerciale De Grece, 1957. Πλούσια εικονογραφημένο λεύκωμα, έγχρωμη και ασπρόμαυρη απόδοση των ζωγραφικών έργων. Σχ. 4ο, σσ. 158.     35-40
429      “ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ” Μηνιαίο Περιοδικό Γραμμάτων και Τεχνών, 24 τεύχη, περιόδου 1958-1966. Το τεύχος αρ. 85 με αφιέρωμα στον Picasso, κ.λπ. (24)            35-60
430      [ΓΚΟΓΙΑ], GOYA FRANCISCO Y LUCIENTES 1746-1828. Κατάλογος έκθεσης του Musee Jacquemart-Andre, Paris 1961-62. Σσ. 95+εικόνες εκτός κειμένου, έγχρωμες και ασπρό-
μαυρες.           20-30
431      [ΘΕΟΦΙΛΟΣ] THEOPHILOS, published by the Commercial Bank of Greece, 1966. Πλούσια εικονογραφημένο λεύκωμα, έγχρωμη και ασπρόμαυρη απόδοση των        έργων του Θεόφιλου. Σχ. 4ο, πανόδετο, με έγχρωμο περικάλυμμα, σσ. 27+305.         30-50
432      ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Πλούσια εικονογραφημένο λεύκωμα, έκδοσις Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος, 1967. Πρόλογος Στρατή Ανδρεάδη, εισαγωγικό σημείωμα Ι. Τραυλού, επιμέλεια Ι. Τραυλού και Γ. Μανουσάκη. Σχ. 4ο, λινόδετο, με διαφανές περικάλυμμα, σσ. 282.          30-40
433      TRUBIANI BRUNO, LA BASILICA CATTEDRALE DI ATRI, Roma 1969. Με έγχρωμη εικονογράφηση εκτός κειμένου. Σσ. 271.       30-40
434      UYKUSUZ MIM, HURRIYET KARIKATURLERI, Istanbul 1970. (Τουρκικές γελοιογραφίες). Σσ. [χ.α.σ.].     35-45
435      ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Δ., ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, εκδ. 1973. Με χειρόγραφη αφιέρωση και υπογραφή του σ. στον Ι. Τερζόπουλο. Τα σχέδια, οι φωτογραφίες και η καλλιτεχνική επιμέλεια έγιναν από τον σ. (Λείπουν οι σελ. 121-140). Σχ. 4ο, σσ. 272.     40-60
436      [ΙΟΛΑΣ], ΜΗΤΑΡΑΣ ΔΗΜ., ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΤΑΦΙΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ (1971-1976), IOLAS, GALERIE ZOUMBOULAKIS, Μάρτιος 1975. Εικονογραφημένος κατάλογος έργων. Σσ. 71.            40-50
437      ΤΙΒΕΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Ο ΛΥΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ, συμβολή στην έρευνα της Αττικής Μελανόμορφης Αγγειογραφίας, Υπουργείον Πολιτισμού και Επιστημών, Γενική Διεύθυνσις Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1976. Δερμ. βιβλιοδ., σσ. 158+100 πίνακες.            40-60
438      “ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ”, Ιδιοκτησία και έκδοση “Συνεταιρισμού Κεραμιστών & Αγγειοπλαστών Αμαρουσίου”, τεύχη από αριθ. 16 έως αριθ. 45, περιόδου 1980-1987. Πλούσια εικονογράφηση, χρωματιστά εξώφυλλα. Σύνολο 29 τεύχη δεμένα μαζί. Πανόδετα., σχ. 4ο.           40-60
439      ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΕΣ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, Λαϊκός Πολιτισμός - Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική τόμος 2ος, εκδ. 1982. Εικόνες εκτός κειμένου. Με αφιέρωση του σ. Σσ. 112.          35-45
440      CROISSANT FRANCIS, LES PROTOMES FEMININES ARCHAIQUES, RECHERCHES SUR LES REPRESENTATIONS DU VISAGE DANS LA PLASTIQUE GRECQUE DE 550 A 480 AV. J.-C., Paris 1983, (δύο τόμοι: κείμενο & πίνακες). Σχ. 4ο, σσ. 398+144. (2)  50-80
441      GINOUVES R. - MARTIN R., DICTIONNAIRE METHODIQUE DE L’ARCHITECTURE GRECQUE ET ROMAINE, 1985. Vol. I: MATERIAUX, TECHNIQUES DE CONSTRUCTION TECHNIQUES ET FORMES DU DΙCOR, vol. II: ELEMENTS CONSTRUCTIFS, SUPPORTS, COUVERTURES, AMENAGEMENTS INTERIEURS. Λινόδετο, με χάρτινο περικάλυμμα. (2)          80-120
442      [ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ] NEOCLASSICAL ARCHITECTURE IN COPENHAGEN & ATHENS, introduction Demetri Porphyrios, edited by L. BALSLEV JORGENSEN & DEMTRI PORPHYRIOS, “Architectural Design” 1987. Πλούσια εικονογράφηση ασπρόμαυρη και έγχρωμη με όψεις, κατόψεις και τομές κτιρίων. Σχ. 4ο, σσ. 80.       30-40
443      “ΘΕΟΦΙΛΟΣ” ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, έκδ. Δήμου Μυτιλήνης. Φωτογράφηση των πινάκων έκαναν οι Νίκος και Κώστας Κοντός. Χάραξη της μορφής στα εσώφυλλο του ζωγράφου Γιώργου Βακιρτζή. Καλλιτεχνική επιμέλεια Αγγέλα Σίμου. Συντονισμός και εποπτεία Νίκος Δαμδούμης διευθυντής Μουσείου Θεοφίλου. Δεμ., με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 180.           45-65
Βλέπε και: 55, 876, 901, 633, 605, 880, 888, 918, 902, 924, 534, 1065, 578

22. ΜΟΥΣΙΚΗ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ [444-465]
444      [ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ] ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΑΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ ΕΝΙΑΥΣΙΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ […] παρά του εφευρέτου της ρηθείσης μεθόδου Διδασκάλου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ της του ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ […] μετά προσθήκης πολλών ετέρων παρά ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΦΩΚΕΩΣ […], τόμος πρώτος, εν Κωνσταντινουπόλει, εκ της Τυπογραφίας Κάστρου εις Γαλατάν, 1837. [βλ. άρθρο “Βιβλιοφιλία” αρ. 131]. Λείπουν τα εξώφυλλα και ράχη, σσ. 464. 80-100
445      BACH J. SEB., FRANZOSISCHE SUITEN, suite 1-6, [χ.χ., 1900 περ.]. Οι μουσικές παρτιτούρες. Βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής, σσ. [πολλαπλές αριθμήσεις]. 50-60
446      BOURGAULT - DUCOUDRAY, Δύο Ελληνικαί Μελωδίαι εκ της προ τριακονταετίας γενομένης Επιστημονικής Συλλογής Ελληνικών Δημωδών Ασμάτων (μόνο η μία παρτιτούρα) με τίτλο “Η ΘΕΑ”. Ποίηση Π. Α. ΠΕΤΡΙΔΟΥ, μουσική ΣΠ. ΚΡΩΤΣΕ. Σσ. 4. 25-30
447      “ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ” Δύο αποδείξεις εισπράξεως, 1917. Στο πίσω μέρος το άρθρο 19 του Κανονισμού του Ωδείου Λόττνερ. (2)  15-25
448      ΨΑΧΟΣ Κ.Α., Η ΠΑΡΑΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ήτοι ιστορική και τεχνική επισκόπησις της σημειογραφίας της Βυζαντινής Μουσικής από των πρώτων Χριστιανικών χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, 1917. Με αφιέρωση του σ. στον υπουργό Παιδείας. Με πίνακες εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο, σσ. 94.         50-100
449      [9 ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ] Με χρωμολιθόγραφα εξώφυλλα, περιόδου [1920-1930 περ.]. “Παναθήναια” μουσική Α. Βουτσινά. “Rosita”, Θ. Ι. Σακελλαρίδη. “Tango Notturno”, μουσική Hans-Otto Borgmann. “Άστα τα Μαλλάκια σου”, μουσική Σουγιούλ. “Ω Μπαγιαντέρα”, μουσική Ε. Κάλμαν, κ.ά. (9)   1-...
450      ΠΟΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΞΕΝΗ ΛΥΡΑ, τραγούδια ξένα με λόγια ελληνικά ταιριασμένα στο ρυθμό της μουσικής, αριθμημένη έκδ. 1925, αρ. 291. (Ανθολογία). Λίγα ίχνη υγρασίας στο εξώφυλλο, μικρά σκισίματα στις ακμές. Σσ. 168.           40-50
451      [ΜΟΤΣΑΡΤ] BELLAIGUE CAMILLE, Μτφρ. Σπύρου Σκαδαρέση, εκδ. “Μουσική Κίνησις”, [1930 περ.]. Εικόνες εκτός κειμένου. Σσ. 71.           10-20
452      [ΜΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ], Ιδιόχειρο τετράδιο Βυζαντινής μουσικής, [χ.χ. 1930 περ.], περιέχει: Του Τελώνου και Φαρισαίου εις τους Αίνους Δόξα, Η Θ´ του Ευαγγελισμού, Τη Ε´ Κυριακή των Νηστειών εις τους Αίνους Δόξα, Τη Κυριακήν των Βαΐων κ.ά. Εξώφυλλο ταλαιπωρημένο, σσ. 50.         40-60
453      “Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ” Εγκριθείς και καθιερωθείς ως επίσημος Ύμνος της Ο.Ε.Α. δυνάμει της υπ’ αριθμόν πρωτ. 420/26-4-1939 αποφάσεως της γενικής διοικήσεως αυτής. Παρτιτούρα. Στίχοι Γεωρ. Ιω. Τσακασιάνου, μουσική Καψοκέφαλου. Μουσικός Εκδοτικός Οίκος Γρ. Κωνσαντινίδη. Σσ. 4.   20-30
454      [ΣΟΛΩΜΟΣ Δ. - ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ Ν.], “ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ”. Παρτιτούρα. Συμβολική εικόνα στο εξώφυλλο. Μικρό σκίσιμο στο οπισθόφυλλο. Εκδ. Γαϊτάνου, [1950 περ.]. Σσ. 4.      15-20
455      ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν.Κ., Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΡΙΚΗ ΕΝ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ, μετ’ επιμέτρου περί των τονικώς εκτελουμένων προσωδιακών τετραμέτρων του Αριστοφάνους και του αρχαίου εν γένει τονισμού, 1954. Σσ. 190.           25-35
456      [ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - “ΨΑΛΜΟΙ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ”] Επιστολή του (αδελφού) Α. Νεζερίτη προς τον Μιχαήλ Αρχιεπίσκοπο Βορείου και Νοτίου Αμερικής, επ’ ευκαιρία της εκτελέσεως του ορατορίου “Πέντε    Ψαλμοί του Δαυίδ” στη Νέα Υόρκη. Τον παρακινεί να ενισχύσει και να συμπαρασταθεί στον μουσικοσυνθέτη Α. Νεζερίτη. Δακτυλόγραφη, ένα φύλλο, 2 Απριλίου 1954.            60-100
457      [ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Μ. - ΣΕΦΕΡΗΣ Γ.], “ΕΠΙΦΑΝΙΑ αρ. 1”. Παρτιτούρα. Εκδόσεις Φ. Νάκα, [1955 περ.]. Μικρά σκισίματα στα περιθώρια. Σσ. 4.        15-25
458      LISSA ZOFIA, LA VIE MYSICALE EN POLOGNE 1945-1955, edit. “Polonia”, Varsovie 1955. (Η σ. είναι Πολωνή Μουσικολόγος, δοκίμια αισθητικά και περί οργάνωσης συναυλιών, φεστιβάλ, όπερα.). Σσ. 47.    25-35
459      ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Μ., ΕΘΝΙΚΟΝ ΩΔΕΙΟΝ, συστατική επιστολή (Καλλιτεχνική Γνώμη) του Μανώλη Καλομοίρη. Συστήνει την Μάγγην Καρατζά ως Παιδαγωγό της Μουσικής. Δακτυλόγραφο, υπογεγραμμένο, 13/12/1957. Ένα φύλλο, μία σελίδα.      40-80
460      [ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Μ.], ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ επί του πορίσματος της επιτροπής Γραμμάτων και Καλών Τεχνών του Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με την Μουσικήν εν Ελλάδι, έκδ. 1959. Σσ. 19. 15-25
461      ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, έκδ. “Επιθεώρηση Τέχνης”, 1961. Άκοπο. Σσ. 286.            35-50
462      [ΠΙΑΝΟ] “THE PIANO QUARTERLY”, A Critique of Piano Literature, editor Mary Vivian Lee, New York. Συνολικά 5 τεύχη (42,52,55, 57, 60) των ετών 1963-1967. (5)          25-35
463      BERNARDI PIETRO, TRILOGIA MUSICALE DANTESCA, Padova [1966]. (Λιμπρέτο για την τριλογία του Δάντη. Με αφιέρωση του σ. στον Βάσσο Καννέλο και Βιργινία Κανέλλου). Με φωτ. του μουσικού επί το έργο. Χειρόγραφες σημειώσεις στο εξώφυλλο. Σσ. 36        20-25
464      ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝ., “ΡΕΖΕΡΒΑ”, επετειακή έκδοση για τα 10 χρόνια παρουσίαση, δίσκος και βιβλίο, 1981.   45-50
465      [ΞΕΝΑΚΗΣ I. - ΨΥΧΡΑΜΗΣ Φ. (F-OTIS)] “ΠΟΛΥΤΟΠΟ ΜΥΚΗΝΩΝ”, Ταινία διαρκείας 96 λεπτών, του Φώτη Ψυχράμη με μουσική Ι. Ξενάκη, stereo Hi-Fi, κασέτα VHS.   10-20
23. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ [466-479]
466      “ΕΣΤΙΑ”, Τα έτη: 1877-1878 (2 χρόνια, δεμένα σε 4 εξάμηνα), αριθμοί τευχών: 53-155. Κόκκινη βιβλιοδ. εποχής, επηρεασμένη από υγρασία. (4)        240-300
467      “Ο ΠΥΡΡΟΣ” Εβδομαδιαία Εφημερίς, Η Μόνη Ελληνική Διπλωματική Εφημερίς. Επίσημοι Ανταποκριτές και Άρθρα. Ένα φύλλο, έτος ΣΤ´, αριθ. 306, 25 Φεβρουαρίου 1909. Ελαφρώς ταλαιπωρημένη.          15-20
468      “ΤΟ ΣΕΛΑΣ” Εφημερίς καθημερινή (της Πάτρας), ιδρυτής Λουκάς Φλάμης. Πέντε φύλλα: Πάτραι 14-20-21-22 Ιουλίου 1909 & 27 Αυγούστου 1909. Ταλαιπωρημένες. (5)    50-60
469      “ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ”, Μηνιαίον Εικονογραφημένον Περιοδικόν προς διάδοσιν της εμπορικής επιστήμης, διευθυντής Κ. Παναγιωτόπουλος, έτος Γ´, πλήρης ο 3ος τόμος, (Ιούνιος 1910 - Μάιος 1911). Άκοπο, οξειδωμένες καρφίτσες. Σσ. 189.    40-60
470      “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” Εφημερίς - Περιοδικόν εκδιδόμενον δις της εβδομάδος. Διευθυντής Π. Ξένος. Έτος Γ´, αριθμός 131, 14 Οκτωβρίου 1912. Έγχρωμο χρωμολιθόγραφο εξώφυλλο. Ταλαιπωρημένο. Σχ. φύλλου μικρό. Σσ. 15. 35-70
471      “ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ” Ημερησία Πρωινή Εφημερίς, διευθύνεται υπό επιτροπής συνεργατών, διευθυντής συντάξεως Θ.Ν. Συναδινός. Φύλλα 727-743, 13 Σεπτεμβρίου - 29 Σεπτεμβρίου 1915. Ταλαιπωρημένες κυρίως στις ακμές. Σύνολο 16 φύλλα.       50-80
472      “ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ” ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, διευθυντής Κ. Δυοβουνιώτης, περίοδος Β´, 15 Ιανουαρίου 1917. Με επικολλημένα γραμματόσημα εποχής. Σσ. 16.        15-30
473      “EXCELSIOR”, Ένα φύλλο της εφημερίδας, 22 Δεκεμβρίου 1923. Στο πρωτοσέλιδο φωτογραφία από αντιβασιλική διαδήλωση στην Αθήνα. 15-30
474      “ΚΡΙΤΙΚΗ” ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ, έτος Α´, αριθ. 9, 29 Φεβρουαρίου 1924. Διεύθυνση: Μ. Φιλήντας, Α. Παπαδήμας, Σ. Καμηλλέρης. Ταλαιπωρημένη. Σσ. 73-80.    15-20
475      VASMER MAX, ZEITSCHRIFT FUR SLAVISCHE PHILOLOGIE, 1925, Markert & Petters Verlag, Leipzig, reprinted by Kraus Reprint Corporation New York and Otto Harrassowitz, Wiesbaden. Σειρά πολλών τόμων: 1-51 (74 τεμάχια). Λείπουν 5ος τόμος (1928), 8ος τόμος (1931), 14ος τόμος (1937), 18ος τόμος, 19ος τόμος, 20ος τόμος, 25ος τόμος (2ο μέρος).           400-800
476      “ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ”, Ιδιοκτήτης - Διευθυντής Αντ. Ι. Νικολόπουλος. Δύο τεύχη, 1ο & 5ο, Απρίλιος & Αύγουστος 1934. Δημοσιεύουν: Α. Καμπάνης, Κ. Καβάφης, Π. Ροδοκανάκης, Χριστοβασίλης. Χαρτόδετα, μικρές φθορές στα εξώφυλλα, κυρίως ράχες. (2)     35-50
477      “Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ”, Μηνιαία έκδοση λογοτεχνίας, κριτικής, πνευματικού - θεωρητικού προβληματισμού, εκδότες: Αλέξανδρος Αργυρίου, Αλέξανδρος Κοτζιάς, Δημήτριος Μαρωνίτης, (γραφεία “Κέδρος”). Δεμένα μαζί τα τεύχη από τον Μάρτιο του 1973 έως και τον Σεπτέμβριο του 1973. Με την συμμετοχή των: Ι. Πεσματζόγλου, Δ. Τσάτσου, Α. Πεπονή, Στρ. Τσίρκα, Π. Ζάννα, Δ. Φατούρου, Μ. Κουμανταρέα, Εμμ. Μοσχονά, Δ. Μαρωνίτη, Σ. Πλασκοβίτη, Γ. Πουλόπουλου, Ε. Κακναβάτου, Β. Βαγενά, Γ. Σαββίδη κ.ά. Λινόδετο, σχ. 4ο μικρό, σσ. 384.        60-100
478      “ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ” Μηνιαίο Περιοδικό για Συλλέκτες και Φιλότεχνους, Αγγελίες Αγορών, Πωλήσεων, Ανταλλαγών, Ευκαιριών. Εκδότης Διευθυντής Βασίλης Γ. Χριστιανός. Τα τεύχη: Απρίλιος - Δεκέμβριος 1975 (9 τεύχη), όλο το έτος 1976 (11 τεύχη, Ιούλιος-Αύγουστος μαζί) και όλο το έτος 1977 (11 τεύχη, Ιούλιος-Αύγουστος μαζί). Σύνολο 31 τεύχη (1-31). Σχ. 4ο μεγάλο.           270-330
479      “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ” Αφιερώματα της “Καθημερινής”, 25 περίπου θέματα του [2000], δεμένα μαζί. Μεταξύ αυτών: Κλαύδιος Πτολεμαίος ο γεωγράφος, Τα Μοναστήρια της Κύπρου, Το Αιγαίο των Ελλήνων, Αιγαιοπελαγίτικη Φύση, Ανατολική Μεσόγειος 2000 χρόνια π.Χ. κ.ά. Με τα έγχρωμα εξώφυλλά τους. Σχ. φύλλου, μπλε βιβλιοδεσία.       40-50
Βλέπε και: 867, 92, 119, 650, 770, 991, 698, 1032, 57, 1000, 58, 1052, 743, 576, 1009, 644, 686, 429, 709, 234, 702, 701

24. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ [480-481]
480      ΒΡΕΤΟΣ Ι.Α., ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ του 1905, βιβλιοπ. “Εστίας”, 1904. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 384.     40-80
481      “ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”, Ιδρυτής - Διευθυντής Γεώργιος Δροσίνης, Συντάκται και Συνεργάται Λογογράφοι, Επιστήμονες και Καλλιτέχναι, εκδ. Ι. Ν. Σιδέρης, ττ. 3 (1931-1932-1933). Με εικόνες εντός και εκτός κειμένου.     30-50
Βλέπε και: 541

25. ΙΑΤΡΙΚΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ [482-504]
482      [ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ (ιατρός Αττικής βλ. Δρανδάκη)], Χαλκογραφία “ARISTOMACHUS”, Apum Speculator et amator, Apud Leonardum Augustinum in gemma Coniola, [1600 περ.]. Διαστάσεις [16x27 εκ.].     75-85
483      [OGILBY], Χαλκογραφία, 1670, Ερμής σε συμβολική αναπαράσταση, κρατάει το φίδι (ιατρικό σύμβολο), “Johanni Markham - Armigero Fabulam”. Σε πασπαρτού, διαστάσεις [18x28 εκ.]    150-185
484      HALLER A. - COLETTIS Primi Lineamenti di Fisiologia Transpotati nell’ Italiana da un Professore di Medicina, Venezia 1765 (Α´ έκδ.). Πρώτη μετάφραση στα ιταλικά του έργου του σημαντικότερου Ιατρού-φυσιολόγου της εποχής, Alberto Haller [1708-1777], ο οποίος μεταξύ άλλων, θεωρείται και ο ιδρυτής της Ιατρικής Βιβλιολογίας. Λείπει η σελ. τίτλου και I-XIV. Βιβλιοδ. εποχής, σητόβρωτο κυρίως στα περιθώρια, σσ. 604.          80-150
485      [ΕΡΜΗΣ - ΑΔΗΣ] Συμβολικό χαρακτικό “ΑΔΗΣ”, [1800 περ.]. Μικρές φθορές στα περιθώρια. Διαστάσεις [15x9,5 εκ.]      40-50
486      ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ Γ., ΛΕΞΙΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ και των συναφών αυταίς επιστημών, μετά πλείστων εικόνων και συνταγών εν τω κειμένω, τυπ. Αλεξ. Παπαγεωργίου, 1896. Μόνο ο Β´ τόμος. Χρήζει βιβλιοδεσίας, σσ. 1224.      50-75
487      [ΥΠΝΟΣ], MANACEINE MARIE, SLEEP: ITS PHYSIOLOGY, PATHOLOGY, HYGIENE, AND PSYCHOLOGY, London 1897. Εικόνες και πίνακες εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 341.         25-35
488      [ΑΣΗΨΙΑ] ROBERT & LESEURRE, DE LASEPSIE DANS LA PRATIQUE CHIRURGICALE, Paris [1903]. Μέθοδοι ασηψίας στην χειρουργική. Με πολλές ξυλογραφίες εντός κειμένου και ορισμένες φωτογραφίες εκτός κειμένου. Δεμ., κόκκινες ακμές, σσ. 226.       25-35
489      TERRIEN F., PRECIS DOPHTALMOLOGIE, Paris 1908. Με 271 σχέδια και εικόνες εντός κειμένου και φωτογραφίες. Κόκκινη βιβλιοδ. και ακμές, σσ. 600.  20-40
490      ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤ., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, μετά 238 εικόνων, τυπ. Εστία, 1922. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, μικρή φθορά στην άνω πλευρά, σσ. 614.    25-50
491      ΛΑΖΑΝΑΣ Η. Π., ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ δια σπουδαστάς και ιατρούς, εκδ. 1926. Φθαρμένη βιβλιοδ., σσ. 815.  35-70
492      [ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ] FAHRENKAMP KARL, ΟΥΣΙΩΔΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ, μτφρ. Γ. Σπηλιόπουλου, τυπ. Ludwigshafen A. Rhein, 1936. Λινή βιομηχ. βιβλιοδ., σχ. 4ο, σσ. 271.            30-60
493      ΜΑΚΡΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΛΙΘΟΠΑΙΔΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ 23 ΕΤΗ, έκδ. 1938. Σσ. 16.            30-40
494      “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΑΪΡΟΥ”, Βεβαίωση αποδοχής προσφοράς μηχανήματος ακτίνων Ρότγκεν του Κοινοτικού Νοσοκομείου. Δακτυλόγραφο με χειρόγραφη υπογραφή του προέδρου “Π. Μπελλένη”. Ένα φύλλο, μία σελίδα.            30-45
496      [ΛΟΒΕΡΔΟΣ], DICTE PAR LES EVENEMENTS, public. Medico-Sociales Athenes 1946. Έκκληση του ιατρού Λοβέρδου προς τους γάλλους κυρίως συναδέλφους και τη διεθνή κοινότητα να αναγνωριστούν οι θυσίες της Ελλάδος στο Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο με ανάδειξη και προστασία του νεανικού και παιδικού υποσιτισμού, των λιμοκτονούντων. Κείμενο ελληνικό - γαλλικό. Με φωτογραφία παιδιών σκελετωμένων από τον λιμό. Σ. 41            50-80
497      ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΛΕΞΗΣ, ΝΕΑ ΣΕΞΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΣ - ΣΤΕΙΡΩΣΙΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ, πρωτότυπο, πλήρες, επιστημονικά υπεύθυνο, συγχρονισμένο εγκόλπιο σεξολογίας. Εκδ. 1949. Δεμ., σσ. 506.    25-35
498      ΖΟΥΡΑΡΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΡΧΟΜΕΝΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΣ, Θεσσαλονίκη [χ.χ.]. Σσ. 135.            25-40
499      ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ, Εκδ. Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, Τεχνική Διεύθυνσις, Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΩΝ 7 ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, εκδ. 1952. Πολλαπλές αριθμήσεις. Βιβλιοδ. εποχής, ελαφρώς ταλαιπωρημένη.      35-45
500      HOSKINS M. - BEVELANDER G., ESSENTIALS OF HISTOLOGY, 1952. Με 135 εικόνες εντός κειμένου και 2 έγχρωμες ολοσέλιδες. Σσ. 240.       30-50
501      [ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΝ] ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ 100 ΑΣΘΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗ-
ΣΕΩΣ για την ανέγερση νέου περιπτέρου, (δύο φάκελοι με έγγραφα και σχέδια, 1955).     80-120
502      ΛΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ… απομνημονεύματα (του Ιατρού της Βασιλικής Οικογενείας, του Ευαγγελισμού κ.α.), έκδ. 1958. Με 56 αριθμημένες φωτ. εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σσ. 404.           25-35
503      [ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ] ΚΕΡΑΣΣΩΤΗΣ ΠΑΝΟΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΩ τον Υφυπουργό Ψαρέα, (υπερτιμολόγηση φαρμάκων, η “πολύκροτος δίκη” κ.ά. Διακορευμένο αντίτυπο. Σσ. 88.         40-60
504      ANDREAE VESALII, BRUXELLENSIS, SCHOLAE medicorum Patauinae professoris, De Humani corporis fabrica, libri septem. Αναστασιακή έκδοση, (η πρωτότυπη έκδοση έγινε το 1543]. Με 21+2 αναδιπλούμενες χαρακτικές εικόνες αναφορικά με το ανθρώπινο σώμα. [χ.χ.]. Μόνον τα χαρακτικά. Σχ. φύλλου, βιβλιοδ. λυτά φύλλα σε φάκελο.      30-50

26. ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ –
ΕΜΠΟΡΙΟ – ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ [505-537]
505      [ΒΑΚΩΝ (1651-1626)], NUOVO ORGANO DELLE SCIENZE DI FRANCESCO BACONE DI VERULAMIO traduzione in italiano del can. Antonio Pellizzari, edizione seconda arricchita di un Indice e di Annotazioni, BASSANO, Tipografia Remondiniana, 1810. Διάσπαρτοι λεκέδες υγρασίας, σκωληκόβρωτες οι τελευταίες σελίδες, δεν επηρεάζεται η ανάγνωση του κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 32+318. Ο Γραγκίσκος Βάκωνας, Άγγλος ευγενής, θεωρείται ο θεμελιωτής και γενάρχης του υλισμού. Με το “Νέο Όργανο” ήθελε να καταλύσει την κυριαρχία της αριστοτελικής σχολαστικής φιλοσοφίας που περιλαμβανόταν στο σύγγραμμα του Αριστοτέλη, “Όργανον”.           85-130
507      ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ Α, Κ., ΝΟΘΕΥΣΕΙΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΩΝ και ΕΞΕΛΕΓΞΙΣ ΑΥΤΩΝ, εκδ. 1891. Λείπει το οπισθόφυλλο. Σσ. 51.         20-30
508      ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙΜ., ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ διδαχθέντα εν τω στρατιωτικώ σχολείω των Ευελπίδων, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ - ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ, τυπ. Σ.Κ. Βλαστού, 1892. Με σχεδιαγράμματα. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σσ. 408.            35-50
509      BRUTTINI ARTURO, DIZIONARIO DI AGRICOLTURA, Milano [1901], ττ. 2. Με 439 εικόνες φυτών εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής. (2)            35-70
510      ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓ., ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, μετά σχημάτων, βιβλιοπ. της “Εστίας”, 1905. Λινόδετο, σσ. 335.      30-40
511      RUSSELL WALTER, SOIL CONDITIONS & PLANT GROWTH, edit. Longmans, London [1912]. Με εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 635.     25-35
512      “ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ, τα έτη [1912-1925] δεμ. σε ένα τόμο. Σχ. 4ο μεγάλο, βιβλιοδ. εποχής, σσ. πολλαπλές αριθμήσεις.   150-300
513      ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛ., ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, τόμος 4ος, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ (το 4ο μέρος της ΦΥΣΙΚΗΣ του σ.) έκδ. 1914. Με πλήθος εικόνων εντός κειμένου. Λινόδετο, ελαφρώς ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 719. 35-50
514      ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ., ΦΥΣΙΚΗ, τεύχος πρώτον “ΟΠΤΙΚΗ”, τυπ. Α. Πετράκου, 1917. Σχέδια εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές, σσ. 376.     25-30
515      ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΗΛ., ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ - ΤΟ ΚΡΙΘΑΡΙ - Η ΒΡΩΜΗ ΚΑΙ Η ΒΡΙΖΑ, Βιβλιοθήκη του Γεωργού, αριθ. 13, έκδ. 1918. Λείπει το οπισθόφυλλο. Σσ. 40.          15-25
516      NOMICOS S., TABLES TACHEOMETRIQUES D’UNE NOUVELLE DISPOSITION pour EXECUTER RAPIDEMENT, FACILEMENT ET EXACTEMENT TOUS LES CALCULS TACHEOMETRIQUES, imprimerie “Hestia”, 1918. Φθορές στην ράχη, σσ. 127.  30-35
517      [ΤΟ ΤΟΥΝΕΛ ΤΗΣ ΜΑΓΧΗΣ] LE TUNNEL SOUS LA MANCHE, par Alfred C. TOBIANSKY D’ALTOFF, Paris 1919. Μελέτη μηχανολογική και οικονομική για το τούνελ - σήραγγα της Μάγχης, 75 χρόνια προ της κατασκευής της. Σσ. 45. 35-50
518      ΖΕΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤ., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ, τυπ. Π. Δ. Σακελλαρίου, 1924. Σχ. 4ο, δερμ. βιβλιοδ., σσ. 415.        35-45
519      BRUHNS C., NEUES LOGARITHMISCH-TRIGONOMETRISCHES HANDBUCH auf SIEBEN DECIMALEN, Verlag von Bernhard Tauchnitz, Leipzig 1928. Ταλαιπωρημένη βιβλιοδ., φθαρμένη ράχη, σσ. 610            20-30
520      ΠΑΛΙΑΤΣΕΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, τυπ. Π. Δ. Σακελλάριος 1928. Σσ. 459.         25-35
521      ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓ., Η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, εκδ. “Όμηρος”, 1930. Εικόνες εντός κειμένου. Άκοπο. Σσ. 228.            20-30
522      ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Κ. Δ., ΑΓΡΟΤΙΚΑ, μελέτη συγκριτική, εκδ. Υπουργείου Γεωργίας, 1931. Δερμ. βιβλιοδ., σσ. 698.            25-45
523      ΜΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ, μέρος α´ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΙΣ, τυπ. Ν. Τιλπερόγλου, 1933. Εικόνες εντός κειμένου. Ταλαιπωρημένη βιβλιοδ., λεκέδες από μελάνι στις ακμές, σσ. 372.            30-40
524      ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ (σηροτροφία, μελισσοκομία), [1935 περ.]. Λιθόγραφο. Σχ. 4ο, δεμ., σσ. 143.        20-30
525      ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Κ. ΣΤΡ., Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, εκδ. Εταιρεία Εμπορικών Μελετών, 1937. Σσ. 323.           25-35
526      ΧΩΡΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η ΔΙΑΒΡΩΣΙΣ, Αλεξάνδρεια 1945. (Ορισμός του χώματος, μελέται διαβρώσεως, ποία μέρη του κόσμου εφύλαξαν καλώς το χώμα των, κ.λπ.). Δεμ., σσ. 76.        20-30
527      ΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ., ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, εκδ. Φιλολογικών Χρονικών, [1945]. Άκοπο. Σσ. 167.     25-50
528      SULLIVAN J.W.N., ΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΥΡΩ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, μτφρ. Π. Ιωαννίδη, εκδ. “Οι Φίλοι του Βιβλίου”, 1947, εξώφυλλο και σελίδωση Ν. Δετζώρτζη. Άκοπο. Σσ. 251.       20-40
529      ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΘΑΛΗΣ, ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΝ ΑΓΟΡΑΝ, πρόλογος Αθ. Τριανταφύλλη, εκδ. “Αετός”, 1950. Άκοπο. Μικρά σκισίματα στις ακμές του εξώφυλλου. Σσ. 158.  25-50
530      ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚ., ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ήτοι λύσεις των εν τη μεγάλη Γεωμετρία και εν τη Β´ εκδόσει του συμπληρώματος Γεωμετρίας του αυτού συγγραφέως περιεχομένων ασκήσεων, εκδ. Δ. Τζακά - Στεφ. Δελαγραμμάτικα, 1952. Δεμ., μικρές φθορές στις γωνίες και ράχη, σσ. 348.           35-40
531      [ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ] ΑΝΑΣΗΣ Μ. ΓΙΑΤΙ ΣΚΟΥΛΗΚΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΑΠΙΖΟΥΝ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ, σειρά Γεωργική Βιβλιοθήκη, εκδ. Α. Ι. Ράλλη, [χ.χ. 1955 περ.]. Σκισμένη η σελ. 23. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 72.       10-15
532      [ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ] ΑΝΑΣΗΣ Μ. Η ΜΗΛΙΑ, εκδ. Α. Ι. Ράλλη, [χ.χ. 1955 περ.]. Σκισμένη η σελ. 49-50. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 49.          12-16
533      ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΙΚΗ, Επιμέλεια Ιω. Ξανθάκη, συνεργάζονται επίσης Γ. Γεωργαλάς, Λ. Καραπιπέρης, Γ. Αδαμόπουλος, Κων. Μακρής, εκδ. “Φάρος”, 1957. Πλούσια εικονογράφηση. Σχ. 4ο μεγάλο, δεμ., σσ. 311+150.  20-30
534      ΚΩΣΤΕΑΣ ΑΝΤ., ΣΙΔΗΡΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ, 1961-1963. Τέσσερις τόμοι: 1) Δομικός Σίδηρος - Μέσα Συνδέσεως, 2) Υπολογισμός Σιδηρών Κατασκευών, 3) Σιδηρά Δομικά Έργα, 4) Σιδηραί Γέφυραι. Πολυγραφημένοι. (4)          40-80
535      Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, Έκδοση Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, 1961. Με φωτογραφίες, (ο πρώτος αμερικανός αστροναύτης Άλαν Β. Σέπαρντ). Φυλλάδιο, πλούσια εικονογραφημένο. Σσ. 12.     20-30
536      ΓΑΛΑΝΟΣ ΣΠΥΡ., ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, σειρά μαθημάτων διά του Δόκιμους Αξιωματικούς της Αστυνομίας και Χωροφυλακής, εκδ. Κ. Δανιγγέλη, 1963. Σσ. 393.           20-25
537      ΑΓΑΠΗΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΟΙ ΑΔΗΛΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΑΝ, Οικονομική Βιβλιοθήκη Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, 1964. Σσ. 142.  25-35
Βλέπε και: 93, 126, 506, 780, 482, 78, 941, 469, 673, 84, 554, 686, 564, 550, 551, 604, 942, 950, 785

27. ΓΥΝΑΙΚΑ – ΕΡΩΤΙΚΑ – ΟΙΚΙΑΚΑ – ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ [538-546]
538      [ΦΑΛΚΕ - ΠΟΛΙΤΗΣ] Τρεις ξυλογραφίες, [1880 περ.]. “Το περίστυλον ελληνικού γυναικωνίτου κατά την πρωίαν”, “Παίγνια ελληνίδων παρθένων”, “Η αγορά των ανθέων εν Αθήναις”. Διαστάσεις [24x15 εκ.]. (3) 30-60
539      MICHELET J., LE PRETRE LA FEMME ET LA FAMILLE, Paris (1900 περ., λείπει τμήμα της σελ. τίτλου.). Δοκίμια με τις ηθικοπολιτικές απόψεις του Michelet. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 320. [μαζί] MILL J. STUART “L’ASSUJETTISSEMENT DES FEMMES”, Paris 1876. Χαρτόδετο, σσ. 248. (2)      30-50
540      ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ, έκδ. Αδελφότητος “Ευσέβεια”, [1950 περ.]. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Δεμ., σσ. 358.          30-35
541      “ESQUIRE GIRL CALENDAR 1955” Ερωτικό ημερολόγιο, σχέδια του George Petti, δημιουργού του Pin-Up Petti Girl από το 1933-1956. Στην αυθεντική του θήκη. Special Deluxe Edition.        60-90
542      “ΕΡΓΟΧΕΙΡΟ”, Μηνιαίο Περιοδικό, διευθύντρια Μίρκα Γκιόκα, τεύχος 97ο, Ιανουάριος 1956 - τεύχος 107ο, Νοέμβριος 1956. Δεμ. με χρωματιστά εξώφυλλα και πλούσια εικονογράφηση. Δεμ., σσ. πολλαπλές αριθμήσεις. 20-30
543      ΧΑΜΕΛΙΓΚ ΡΟΒΕΡΤΟΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ ΚΙ ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, μτφρ. Βασίλη Ρώτα - Βούλας Δαμιανάκου, Συνεταιρισμός Εκδόσεως & Διαθέσεως Βιβλίου, 1957. Λινόδετο, σσ. 583. 35-45
544      ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΕΛΛΗ, ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ και ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, συνεργασία μαγείρων πτυχιούχων ξένων σχολών, ζαχαροπλαστών, διαιτολόγων και καθηγητριών της Οικοκυρικής, εκδ. Γκόνη - Παπανικολάου, [1959]. Με εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Δεμ., σσ. 272.           45-65
545      “ΚΑΡΔΙΟΧΤΥΠΙ” ΑΛΜΠΟΥΜ, με ιδιαίτερο πολύχρωμο τεύχος, Εβδομαδιαίο Περιοδικό για όλους. Διευθυντής - αρχισυντάκτης Γ. Δραγούμης, εκδ. Καρδιοχτύπι, 1965. Εξώφυλλο Ελένη Ανουσάκη. Σσ. 82.      15-25
546      ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ, ΦΑΙΑΚΙΑ, μητριαρχικά στοιχεία και μυητικές αφετηρίες της Οδύσσειας, εκδ. “Κείμενα”, 1976. Σσ. 126.       25-35
Βλέπε και: 524, 498, 759


B' HMEPA

28. ΝΑΥΤΙΛΙΑ [547-565]
547      “ΠΛΟΙΟΝ ΑΥΤΑΝΔΡΟΝ ΕΠΙ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ” Ξυλογραφία, [1850 περ.]. Σε πασπαρτού, διαστάσεις [20x15 εκ.]            30-40
548      ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, Από 30 τόνων και άνω. Σηματολογημένων κατά τον Διεθνή περί Σημάτων Κώδικα κατά την 1 Ιανουαρίου 1892. Υπουργείον Ναυτικών, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου και Λιθογραφείου, 1892. Όλα τα ελληνικά πολεμικά και εμπορικά πλοία (όνομα, είδος, χωρητικότητα, δύναμις, λιμήν κατατάξεως), το Β´ μέρος γαλλιστί. Σσ. 68+44.          50-80
549      [ΠΥΞΙΔΑ] A PRACTICAL MANUAL OF THE COMPASS, A short treatise on the errors of the magnetic compass, with the methods employed in the U.S. Navy for compensating the deviations and a description of service instruments, including the gyro-compass. Published by The United States Naval Institute Annapolis, Maryland, 1916. Με 110 σχήματα και φωτ. εντός κειμένου. Σσ. 146.   25-35
550      ΜΕΖΕΒΙΡΗΣ Γ.Σ., ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ εγκεκριμένη υπό του Γενικού Επιτελείου του Ναυτικού δια ΤΗΝ ΤΟΡΠΙΛΛΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ, μέρος Β´ πρακτικόν, 1917. Με παραδείγματα από το
θωρηκτό “Λήμνος” και το καταδυόμενο “Δελφίνι”. Με ειδικό κεφάλαιο “περί τηλεφώνων επί πολεμικών πλοίων” σελ. 128-137, με σχέδια και εικόνες. Δεμ., σσ. 191.          15-25
551      [ΠΥΞΙΔΕΣ] Τρία βιβλία: ΡΥΘΜΙΣΙΣ και ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΙΣ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΥΞΙΔΩΝ υπό ΘΕΟΛΟΓΟΥ Ε. ΦΑΡΟΥ, 1920. [μαζί] ΜΑΓΝΗΤΙΚΑΙ ΠΥΞΙΔΕΣ θεωρητική μελέτη και πρακτικά εργσίαι υπό Σ.Γ. Λαζαρίμου, 1926. [μαζί] ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΥΞΙΔΩΝ, υπό Δ. Βαλτινού, 1938.             35-50
552      “ΧΙΑΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ” Δύο τιμολόγια φορτωτικών, 24 Ιουλίου 1920. Το ένα χαρτοσημασμένο. (2)  30-50
553      MESSAGERIES MARITIMES 1852-1927, 75e Anniversaire, 1927. Δίχρωμη έκδοση με 2 ξυλογραφίες. Άκοπο. Μικροφθορές στα εξώφυλλα και ράχη. Σσ. 120.       40-80
554      ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ., ΝΑΥΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, τόμος Α´ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ, έκδ. 1928. Φθορές στην βιβλιοδ. ξεκολλημένη ράχη. Σσ. 346. 20-25
555      ΦΟΥΝΤΟΥΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ., ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, εκδ. 1935. Σκίσιμο στο άνω αριστερό μέρος του εμπροσθόφυλλου. Σσ. 40.  20-30
556      “ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΟ” Ασπρόμαυρη φωτογραφία, διαστάσεων 24x18 εκ., [1936 περ.]. [μαζί] μικρότερη ασπρόμαυρη φωτ. με ομάδα θερμαστών, διαστάσεων 9x6 εκ. (2)          15-25
557      [ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ] ΝΕΛΛΟΣ Α. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ασφαλιστικών & Εμπορικών Επιχειρήσεων. Πιστοποιητικόν δια λογαρισμόν κ. Χρήστου Αργυρόπουλου, δια το ποσόν 12.000 δραχμών, επί (Υαλικά φορτωθέντα υπό το κατάστρωμα, διά π/κ “Άγιος Νικόλαος” κλάσεως Α.Ι.Ι. κατασκευής 1917. Πλοιάρχου Βασιλάτου. Από Πειραιώς μέχρι Ληξουρίου. Η παρούσα ασφάλεια ενηργήθη παρά τω ΛΟ.Υ.Δ του Λονδίνου. Δίγλωσσο κείμενο ελληνικό - αγγλικό. Διαστάσεις [31x21 εκ.].         30-40
558      [ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 6/5/1942] Συγχαρητήρια χειρόγραφη επιστολή προς τον Υπουργό, Ναύαρχο Επ. Καββαδία από τον Γιαννακάκη “πρόθυμον εις συνεργασίαν ειλικρινή εις όσα ο απελευθερωτικός αγών μας απαιτήσει”.        60-90
559      ΣΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΘΑΛΑΣΣΑ, εκδ. Αετός, 1943. Μυθιστόρημα, αφιερωμένο από τον σ. “Στους ναυτικούς που χάθηκαν παλεύοντας με τη θάλασσα”. Σσ. 131.            35-45
560      ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΞΗΡΑΣ, Υπουργείον Στρατιωτικών, Γενικόν Επιτελείον Στρατού (Υπουργεία Παν. Κανελλόπουλου), Κάιρον, Απρίλιος 1943. Περί πυξίδων και αστρονομικής ναυτιλίας. Στο εξώφυλλο προειδοποίηση “Δεν πρέπει να περιέλθει εις χείρας του εχθρού”. Εικόνες εκτός κειμένου, αναδιπλ. Σσ. 136.          30-50
561      ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ ΠΛΟΙΑΡΙΟΥ, Του ξύλινου πετρελαιοκίνητου πλοιαρίου “Ταχυδρόμος” υπό της Ο.Ε. “Α. ΓΛΕΖΟΣ”, κατά την διάρκεια της κατοχής, 4/7/1944. Περιγραφή του πλοίου στον όρμο Πασά-λιμάνι. Με σφραγίδες, χαρτόσημα και υπογραφή συμβολαιογράφου. Σσ. 4 δακτυλόγραφες.  30-60
562      ΠΑΓΚΑΡΑΣ Γ. Ν., ΤΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ, εκδ. Ιστορικής Υπηρεσίας Β. Ν., 1948. Με αφιέρωση του μεταφραστή και αναδιπλ. χάρτες. Σσ. 146.    30-40
563      ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ., ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ για υποψηφίους πλοιάρχους και κυβερνήτες καθώς και για τους ερασιτέχνες ναυτικούς, εκδ. 1949. Μικροφθορές στην ράχη. Σσ. 151.  20-30
564      ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ. (πλοίαρχος), ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, τόμος ΙΙ, ΠΟΝΤΟ-
ΠΛΟΪΑ (μόνο το μέρος 1. ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ), έκδ. 1953. Πανόδετο, σχ. 8ο μεγάλο, σσ. 235.       25-30
565      ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΦΩΚΙΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, τεύχος Α´, εκδ. 1963. Σσ. 155.   20-30
Βλέπε και: 479, 408, 720, 721, 765, 339, 1017
29. ΧΑΡΤΕΣ – ΑΤΛΑΝΤΕΣ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ [566-573]
566      [ΚΟΡΩΝΗ], CORON, GOLFO DI CORON, Xαλκόγραφος Χάρτης-κάτοψη του κάστρου (Torrione, moschen), χαλκογραφία του Coronell, 1688. Διαστάσεις [13x17 εκ.]           40-60
567      [ΟΜΗΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ] GRECIA HOMERICA, Χάρτης, χαλκογραφία 1726. Διακρίνεται η Ελλάς από τον Όλυμπο ως το Ταίναρο της Πελοποννήσου. Διαστάσεις [19x16 εκ.].            60-90
568      [ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ] Τρείς χάρτες: “St. PAUL’S VOYAGE from Caesarea to Pueoli”, [24x18 εκ.], “St. PAULS 2nd MISSIONARY JOURNEY representing the Roman Provinces”, [33x22 εκ.], London by Longman & Co, [1800 περ.]. Επίσης “PLAN OF ROME - THE ANCIΕNT & MODERN SITES” σχέδιο και χάραξη του Hughes, [χ.χ.], [33x22 εκ.]. (3)  70-90
569      [ΤΡΙΠΟΛΗ] BARBIE DU BOCACE, “PLAN DE LA PLAINE DE TRIPOLITZA EN MOREE”, DRESSE PARTICULIERMENT SUR LES MEMOIRES ET INSTRUCTIONS DU DOCTEUR POUQUEVILLE, 1804. Χαλκογραφία. Στο άνω αριστερό τμήμα ένθετος πολεοδομικός χάρτης της Τριπολιτσάς. Διαστάσεις [41x35 εκ.].  80-120
570      [ΚΝΙΔΟΣ] MORITT - STAND, “RUINS OF CNIDUS showing the Isthmus & the two harbours”. Χαλκόγραφος τοπογραφικός χάρτης, εκδ. T. Cadell & W. Davis, 1812. Διαστάσεις [21x14,5 εκ.]. 30-60
571      CRANE A. O., THE NEW GEOGRAPHY, London and New York, G.G. Harrap, [1944]. Έγχρωμοι χάρτες. Σσ. 32.       30-40
572      ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Έγχρωμος, γεωγραφικός χάρτης καθώς επίσης ενδεικτικός των έργων που συντελέσθηκαν με την Αμερικανική βοήθεια μετά το τέλος του Β´ Παγκοσμίου πολέμου, [1960], εκτύπωσις “Ασπιώτη-Ελκα”. Διαστάσεις [70x100 εκ.].          25-30
573      SPHYROERAS V. - AVRAMEA A. - ASDRAHAS SP., MAPS AND MAP-MAKERS OF THE AEGEAN, translation from the greek G. Cox and J. Solman, edit. Olkos, 1985. Δεμ., με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 263.       35-45
Βλέπε και: 595, 631, 663, 594, 685, 720, 721, 611, 945, 654

30. ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ [574-587]
574      [ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ] TOURNEFORT, Χαλκογραφία “Other parts of the Myconian Womens Apparel”, [1718]. Διαστάσεις [15,5x11 εκ.] 40-60
575      [ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 52 ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΝΑΤΙΩΝ] Κεραμικά χρηστικά και διακοσμητικά με ή χωρίς εφυάλωση του ελλαδικού χώρου (περιόδου 19ου και κυρίως β΄ μισού 19ου αιώνα). Άβαφη τερακότα (φωτογραφία αρ.: 39, 40). Κανάτι με (διάτρητο) λειρί του κόκορα και προεξέχοντα στελέχη (33, 36). Κυπριακή κούζα με rouletting (χαρακτό διάκοσμο 1), φλασκί (17), κανατάκι ευρύστομο με ημικυκλική λαβή, μορφολογικός τύπος που συναντάται στους Μεταξάδες της Θράκης (42). Πιθαρόσχημο κανάτι (54), φλωρινιώτικα κανάτια, με ορθογώνια λαβή και επίθετους ρόδακες (22, 23, 24). Τετράστομα αγγεία (16), ευρύστομα (14), σιφνέικο μισίσταμνο [υδροφόρο σκεύος] (11), κανάτι με προχοή (41) ή με τετράλοβο χείλος και δύο λαβές (31) θυμίζοντα μαστραπάδες. Τσανακαλιώτικο «λαδικό»- ιμπρίκ της όψιμης φάσης με πλεκτή λαβή και σωληνωτή προχοή (σχήμα αγαπητό σε όλο το χώρο του Αιγαίου) (19). «Μοναστηριώτικο» μόνωτο κανάτι στο ύφος του Τσανάκ Καλέ (27, 34), στάμνα (47), σιφνιώτικο πιθάρι (4), κανάτια μόνωτα (3), άωτα με ευδιάκριτο ποδαρικό (15), δοχεία που μιμούνται πορσελάνη στο ύφος του Ιζνίκ (43, 44, 49, 50), με επιδράσεις μικρασιατικής κεραμικής [δέλτος] (37,          38). Χαρακτηριστικό κανάτι με «καρφιά» στα πλαϊνά, σωληνωτή εκροή, επίθετο διάκοσμο ρόδακα και εμπίεστες βούλες στο πόδι του αγγείου (35). Κεραμικά με οπές εισροής-εκροής (21-24, 51-52), λεπτό σωληνωτό λαιμό (22-24), σωληνωτή γωνιώδη προχοή (20). Διάκοσμος ανάγλυφος (40), πιτσιλωτός (19), εγχάρακτος (1, 25), γραπτός και χρωματιστός (15, 31, 33, 36, 41, 42, 52), με ανθικά και πτηνόμορφα μοτίβα (15, 16, 42, 43, 48, 53), με ρυθμικό τρέξιμο κηλίδων προς τα κάτω (7, 20, 23) και επίθετους ρόδακες (19, 23, 24, 35). Μόνωτη, βαρελοειδής μποτίλια με πώμα, αμερικάνικης προέλευσης της περιόδου της ποτοαπαγόρευσης (α΄ μισό 20ου αιώνα), περιβεβλημένη με faïence, για τη φύλαξη της «λευκής αστραπής» (white lightning). Πήλινο «θυμιατήρι» με ημισφαιρικό σώμα και τέσσερα πεπλατυσμένα πόδια, προσηλωμένα από κοινού σε κυκλική βάση, διακοσμημένο με γραπτή, ερυθρή διακόσμηση και εξοπλισμένο στο εσωτερικό του χείλους με τρεις αποφύσεις με διπλές οπές ανάρτησης. Συνολικά 52 κανάτια και ένα φλασκί. [Επιμέλεια τεκμηρίωσης: Αμαλία Κουμπούρα (Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Λαογραφίας), Ειρήνη Κουμπούρα (Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας)]. Ζητήστε να δείτε τον κατάλογο της συλλογής με τις αριθμημένες φωτογραφίες (βλ. επίσης σελ. 28 αυτόθι).     5000-8000
576      ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Κατά τριμηνίαν εκδιδόμενον, τόμος Δ´, τεύχος Α´ και Β´, τυπ. Π. Δ. Σακελλαρίου, 1913. Άκοπο, ταλαιπωρημένο. Σσ. 352.     25-30
577      ΠΟΛΙΤΗΣ Ν.Γ., ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ, τόμος Α´ & Β´, τυπ. Π. Λεώνη, 1920-1921. Βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένης ράχες. (2)    50-80
578      [ΑΤΤΙΚΗ-ΠΑΙΑΝΙΑ] ΠΗΓΑΔΙ, Γυναίκες μαντηλοφόρες γεμίζουν πήλινα κανάτια. Πρωτότυπη φωτογραφία, [1930 περ.]. Διαστάσεις [10x14,5 εκ.].            30-40
579      ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜ., ΣΕΙΡΑΙ, εκδ. Π. Δημητράκου, 1933. (Σειραί εχαρακτηρίζοντο κατά τους Βυζαντινούς χρόνους “Συλλογαί Αποσπασμάτων” ποικίλου περιεχομένου). Λινόδετο, σσ. 102.      40-60
580      ΤΑΡΣΟΥΛΗ Α., Έγχρωμη λιθογραφία, υπογεγραμμένη από την καλλιτέχνιδα, 1940. Εικονίζεται γυναίκα με παραδοσιακή στολή Βελβένδου, [χ.χ.]. Με μικρό σκίσιμο.     Σε πασπαρτού, διαστάσεις [18x25 εκ.]         50-60
581      [ΠΟΛΙΤΗΣ Ν.], ΕΚΛΟΓΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, υπό Ν.Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, εκδ. Ε.Γ. Βαγιονάκης, [χ.χ., 1950 περ.]. Λινόδετο, σσ. 326.     30-35
582      ΚΑΚΟΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ, εκ της σημερινής Λαϊκής Λατρείας των Θρακών, διατριβή, έκδ. 1963 (Βραβείον Λαογραφίας - Εθνολογίας). Με 68 εικόνες εκτός κειμένου και αφιέρωση της σ. Σσ. 244+1 αναδιπλ. χάρτης.            45-65
583      [ΣΥΜΗ] ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗΣ, τόμος πρώτος, τεύχος Α´, “Παιδική Ζωή”, εκδ. 1964. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 78.    18-24
584      ΠΑΤΤΙΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ “ΕΛΕΝΗΝ” ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ, ανάτυπο εκ του βιβλίου ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ του Ν. Κληρίδη, Λευκωσία 1967. Σσ. 13-28.  14-16
585      [ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΑΛΙΩΝ] ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΑΪΚΑ ΧΑΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, Σεπτέμβριος 1971. Τετράφυλλο, διαφημιστικό φυλλάδιο, στα ελληνικά και αγγλικά.        15-25
586      ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ, έκδ. 1973. Δίγλωσση έκδοση: ελληνικά και περιλήψεις στα αγγλικά και γαλλικά. Φωτογραφίες Γ. Μανιάτης. Έγχρωμη και ασπρόμαυρη εικονογράφηση. (Η σ. είναι ενδυματολόγος). Σσ. [χ.α.σ.]   30-40
587      ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, LALBUM TURC”, αριθμημένη έκδοση, αριθ. αντιτύπου 57/999, Παρίσι 1976. Με 25 έγχρωμες εικόνες με παραδοσιακές τουρκικές ενδυμασίες. Σσ. 5+25.        35-50
Βλέπε και: 98, 705, 646, 661, 855

31. ΑΤΤΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ [588-615]
588      [ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ] LE ROY, “RUINES DUN EDIFICE QUON VOIT AU BAZAR DATHENES”, χαλκογραφία, 1757. Μικρές φθορές στα περιθώρια, εκτός θέματος. Διαστάσεις [31x46 εκ.].         180-220
589      [ΘΗΣΕΙΟΝ] LEROY, Χαλκογραφία “VUE DE TEMPLE DE THESEE A ATHENE”, επιχρωματισμένη, 1757. Σε σκληρό χαρτόνι, διαστάσεις [31x47 εκ.].        1-...
590      [ΣΤΥΛΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ] FINDEN E., Χαλκογραφία, “The Temple of Jypiter Olympus” [1833 περ.]. Διαστάσεις [24x16 εκ.]            40-50
591      SCHROEDER J. “ATHENES LACROPOLE - GRECE” χαλκογραφία, Paris [1835 περ.]. Διαστάσεις [15x10 εκ.].     50-70
592      [ΣΟΥΝΙΟ] FINDEN E., Δύο χαλκογραφίες [1835], “TEMPLE OF MINERVA” & “CAPE COLONNA”. Ειδυλλιακές όψεις του Σουνίου και του ναού του Ποσειδώνα. Διαστάσεις [24x16 εκ.]          60-90
593      BARTLETT W. - CHALLIS E., Χαλκογραφία “THE PARTHENON AT ATHENS”, [1850 περ.]. Διαστάσεις [18x12,5 εκ.].   60-80
594      [ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ] Ξυλόγραφος χάρτης, “ATHENS AND ITS HARBOURS with SURROUNDING COUNTRY”. Διαστάσεις [28x23].       50-100
595      [ΑΘΗΝΑ] Χάρτης των Αθηνών, για το ταξίδι του Ανάχαρση, 1784. Διαστάσεις [19,5x31 εκ.].           60-80
596      [ΑΘΗΝΑ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΩΛΗΣΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ, του 1896 (αντίγραφο 1876) στην πλατεία Βάθη. Ονόματα, περιγραφή της τοποθεσίας κ.λπ. Δύο σελίδες, σφραγίδα και υπογραφή συμβολαιογράφου.       30-50
597      [ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ] Χρωμολιθογραφία που εικονίζει τον Κεραμεικό και στο βάθος την Ακρόπολη των Αθηνών, [1896]. Σε πασπαρτού, διαστάσεις [15x20 εκ.].         40-50
598      ΑΘΗΝΑ, ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, Έντυπη. Διακρίνεται ο Ιλισός με τη γέφυρα ως και τη Ακρόπολη. [1900 περ.]. Διαστάσεις [14x42 εκ.].   25-35
599      COMTESSE EUGENIE KAPNIST, L’ACROPOLE, poemes, edit. Alphonse Lemerre, Paris 1908. Λείπει το εξώφυλλο, διάστικτα σημεία στις σελίδες με ίχνη υγρασίας που δεν επηρεάζουν το κείμενο, χρήζει βιβλιοδεσίας. Σσ. 187.     30-40
600      ΑΘΗΝΑΙ, ATHENES SOUVENIR, Λεύκωμα με 14 επικολλημένες ασπρόμαυρες φωτογραφίες, [1910 περ.]. (Ακρόπολις από τον λόφον του Φιλοπάππου, Ακρόπολις με τον Ναόν του Διός, Ναός Απτέρου Νίκης, Εσωτερικόν Παρθενώνος, Ναός Ολυμπίου Διός, κ.ά.). Σχ. πλάγιο, διαστάσεις φωτογραφιών [20x13,5 εκ. περ.].         40-65
601      ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, Τέσσερις καλλιτεχνικές φωτογραφίες των ακτών, πρωτότυπες, σε χαρτόνι, 1919. Διακρίνονται ακτές: Αστέρος, Ναυτικού Ομίλου, Ωκεανίδας - λουόμενοι, Περιστερώνας ξύλινος κ.α. Η μία υπογεγραμμένη [ίσως Οικονόμου]. Διαστάσεις [15x23 εκ.]. (4)         150-250
602      ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧ., ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ, επιμέλεια Δημ. Π. Ταγκόπουλου, τόμος 1ος ΑΘΗΝΑΪΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ, τόμος 2ος ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΧΡΥΣΟΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ, εκδ. 1922. (2)  20-30
603      [ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ] ΠΟΣΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1928 ΔΙΑ ΚΩΚ, ΥΛΙΚΑ, ΑΝΘΡΑΚΕΛΑΙΟΝ, ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΗΜΟΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΝΩΝ. Είκοσι τέσσερις δακτυλογραφημένες σελίδες με αναλυτικούς λογαριασμούς. Σσ. 24.            25-40
604      ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1933-1938, ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ, Λεύκωμα ιστορικό της ιδρύσεως της Διαρκούς Εκθέσεως. Με ολοσέλιδη φωτ. του Γεωργίου Β´ και του Ιωάννη Μεταξά, επίσης πολλές άλλες με τους συντελεστές της εποχής. Στην σελ. 16 έργο του Γαλάνη “Ελληνική Ενδυμασία”, στις 17-19 παρουσίαση για το “Ελληνικό Βιβλίο”, κ.λπ. Σχ. φύλλου, σσ. 276.    100-200
605      ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΙΤΥΩΝ ΥΜΗΤΤΟΥ - ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΛΕΩ, απόσπασμα εκ του ευρετηρίου των Μνημείων της Ελλάδος εκδιδομένου υπό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιμελεία Κ. Κουρουνιώτη και Γ. Σωτηρίου, 1933. Εικόνες εντός κειμένου. Σχ. 4ο, 8+123-231+1 αναδιπλ. χάρτης.       40-60
606      [ΜΕΤΑΞΙΚΟ] ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, Ο ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 4ην ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Φεβρουάριος 1936 - Ιούλιος 1938. Με α/μ φωτογραφίες. Σσ. 32. 35-50
607      ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ, Απόδειξη πληρωμής “διά την φύτευσιν 4 δένδρων προς 50 έκαστον εις την περιοχών Αθηνών...” Συνολικό κόστος 200 δρχ. Με σφραγίδα “Διοίκησις της Πρωτευούσης”, και υπογραφή του εισπράκτορα, 4 Φεβρουαρίου 1939. Μονόφυλλο, διαστάσεων [20x12,5 εκ.].   50-80
608      ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ (1951-54) Το παρόν τεύχος εξετυπώθη δαπάναις του Δημάρχου Αθηναίων Κωνστ. Νικολόπουλου. Με πολλές φωτ. από τις γειτονιές και στατιστικές καθώς και συγκριτικές φωτ. αναπλάσεων πλατειών, δρόμων, ηλεκτροφωτισμού κ.λπ. Λεκέδες από υγρασία στα εξώφυλλα και μικρά σκισίματα στις ακμές. Σσ. 110.           25-35
609      [ΒΡΑΥΡΩΝΑ - ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ] Έξι φωτογραφίες αρχαιολογικής ανασκαφής, ευρημάτων του καθηγητή Παπαδημητρίου. Δισέλιδο άρθρο στο περιοδικό “THE ILLUSTRATED LONDON NEWS”, αρ. 6229, 25 Οκτωβρίου 1958.   25-35
610      ΤΡΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, από των προϊστορικών χρόνων μέχρι των αρχών του 19ου αιώνος, 1960. Με κατόψεις, φωτογραφίες, αναδιπλ. πίνακες κ.λπ. Ταλαιπωρημένο, χαρτόδετο, φθορές στο εξώφυλλο, αποκολλημένο σώμα, σσ. 284. [μαζί] Ι. ΤΡΑΥΛΟΥ “ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ”, 1960. Σχ. 4ο, βιβλιοδ. λυτά φύλλα σε φάκελο, σσ. 12. (2)   50-80
611      [ΑΘΗΝΑΙ - ATHINAI] Χάρτης έγχρωμος (βαθυτυπία), “Athinai”, εικονίζεται η Νότια Ελλάδα, κλίματα 1:1,000,000, [1960]. Διαστάσεις [61x66 εκ.].  30-50
612      MATTON RAYMOND, ATHENES ET SES MONUMENTS DU XVIIe A NOS JOURS, avec 267 photographies hors texte et 21 cartes et plans, edit. Institut Francais D’Athenes, 1963. Σσ. 342+52 πίνακες.       40-60
613      [ROBERTO CARLOS], Οκτώ πρωτότυπες, ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Ακρόπολης (Παρθενώνας, Θέατρο Διονύσου κ.λπ), [1970 περ.]. Διαστάσεων [13x18 εκ. περ.]. (8)       25-40
614      “ΚΕΦΑΛΑΡΙ - ΚΗΦΙΣΙΑ” Yπερμεγεθυμένη καρτ ποστάλ, του 1920 περ., ανατυπωμένη σε γυαλιστερό χαρτί Agfa, [1985 περ.]. Διαστάσεις [65x20 εκ.]      150-170
615      [ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 150 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ] 1835-1985 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ 150 ΧΡΟΝΙΑ, εκδ. “Ζήνων” Φυσιολατρικός Σύνδεσμος Πειραιώς, Ιανουάριος 1985. Πλούσια εικονογράφηση. Σσ. 95.             25-30
Βλέπε και: 980, 753, 438, 890, 889, 895, 875, 882, 897, 898, 902, 879, 578

32. ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ [616-621]
616      [ΠΟΡΟΣ] KALAURIEN und TROZENE, Χαρακτικό, [1821 περ.], εικονίζεται το λιμάνι του Πόρου. Διαστάσεις [10x14,5 εκ.].   20-30
617      [ΣΑΛΑΜΙΝΑ] FINDEN E., Χαλκογραφία, “The Gulf of Salamis” [1833 περ.]. Εικονίζεται ο κόλπος και ο περιβάλλοντας χώρος, επίσης πρόσωπα με τοπικές ενδυμασίες. Διαστάσεις [24x16 εκ.]   30-40
618      [ΑΙΓΙΝΑ] [ΣΟΦΟΚΛΗΣ - Ν. ΔΟΥΚΑΣ] ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΑΡΑΦΡΑΣΘΕΙΣ, ΣΧΟΛΙΑΣΘΕΙΣ τε ΚΑΙ ΕΚΔΟΘΕΙΣ υπό Νεοφύτου Δούκα εις τόμους δύο (μόνο ο 1ος τόμος), Εν Αιγίνη, εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1834. Βιβλιοδ. εποχής ταλαιπωρημένη, μερικώς αποκολλημένη ράχη, με ίχνη υγρασίας στο σώμα που δεν επηρεάζουν το κείμενο, σσ. 317.         40-80
619      [ΥΔΡΑ] ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, “Ύδρα-Δρόμος προς το λιμάνι 1967”, σχέδιο με μολύβι, εγραμμένο. Διαστάσεις [19,5x29 εκ.]. Σε πλαίσιο. Με επιγραφόμενα τα χρώματα των κτιρίων.         220-320
620      ΒΕΛΤΕΡ ΓΑΒΡΙΗΛ, ΑΙΓΙΝΑ, μέρος πρώτον (3000 π.Χ. - 395 μ.Χ.), επιμέλεια Γεωργίας Π. Κουλικούρδη, εκδ. Μορφωτικού Συλλόγου Αιγίνης, 1962. Λινόδετο, σσ. 160+35 πίνακες.          40-60
621      ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ, “ΥΔΡΑ - ΛΙΜΑΝΙ”, τέμπερα, [2010 περ.]. Διαστάσεις [30x30 εκ.]. Σε πλαίσιο.          160-190
33. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ [622-653]
622      [ΠΑΤΜΟΣ] TOURNEFORT, Χαλκογραφία “Hernitage call’d Apocalypse, Chappel of the Hermitage, St. John’s Grotto”, [1717]. Τρείς εικόνες μαζί. Διαστάσεις [16x10 εκ.]    40-80
623      [DAPPER] ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ, (Τένεδος, Χίος, Λήμνος, Λέσβος κ.ά.), [1717περ.]. Μία σελίδα. [19x30,5 εκ.]   35-45
624      GOUFFIER, “SOLDATS ALBANOIS”, («Αλβανοί στρατιώτες»), χαλκογραφία [1782 περ.]. Διαστάσεις [19x25 εκ.].     50-70
625      [ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ] ΝΕΩΚΟΜΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΩΤΕΡΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΟΚΩΜΟΥ, Εν Ερμουπόλει, εν τω εξ Αμερικής Φιλελληνικώ Τυπογραφείω, Διευθυνομένω παρά του Αιδεσίμου Ι. Ρόβερτσον, 1837. Παράλληλη εξέταση των τεσσάρων κειμένων, σε στήλες. Ολίγες οξειδώσεις, ίχνη υγρασίας. Βιβλιοδ. εποχής, ράχη προχείρως επικολλημένη, σσ. 468+2       60-90
626      [ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ, ΕΥΣΕΒΟΥΣ ΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΟΥ], Εν Ερμουπόλει, εκ της τυπογραφίας Γ. Μελισταγούς, 1838. [βλ. Γκίνη 2968, μόνο ΓΕΝ.]. Άδετο, σκωληκόβρωτο από σελ. 81-112, σσ. Κζ´+112.  90-180
627      [ΣΥΡΟΣ] ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΑΛΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΝΟΟΥΝΤΟΣ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΚΟΙΝΗΝ ΔΙΑΛΕΚΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΝ, επιμελεία και δαπάνη ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ και ΔΑΝΙΗΛ ΛΙΒΑΝΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ, Εν Ερμουπόλει Σύρου, τυπ. “Πατρίδος”, 1874. Με εκτενή κατάλογο συνδρομητών. Βιβλιοδ. εποχής, φθαμένη στις ακμές, σσ. 328.         40-50
628      [ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ] VIRLET TH., LETTRE SUR LE DELUGE DE LA SAMOTHRACE A M. LETRONNE, Paris [1900 περ.]. Σσ. 8.      30-60
629      ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΝΙΚΗΦ., ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ, ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΑ ΤΑΣ ΚΥΚΛΑΔΑΣ, εγκρίσει του Υπουργείου των Στρατιωτικών, εκ του Τυπολιθογραφείου Γ. Πρίντεζη, 1919. Ταλαιπωρημένο εξώφυλλο, σσ. 162.            55-85
630      [ΡΟΔΟΣ] ZERVOS SKEVOS GEORGES, RHODES CAPITALE DU DODECANESE, Paris 1920. Πλούσια εικονογραφημένη έκδ. με χρωμολιθόγραφο χάρτη. Σχ. 4ο, λινή βιβλιοδ., σσ. 379 (οι σελ. 279 έως 297 είναι δεμ. στο τέλος του τόμου).         180-250
631      [ΡΟΔΟΣ] Δέκα τρείς χάρτες του νησιού, της Ιταλικής κατοχής, [1922-1939] “ISOLE ITALIANΕ DELLEGEO” (Νότια πλευρά), Λίγες φθορές στα περιθώρια και ελάχιστες στη μέση δύο χαρτών. Διαστάσεις [50x60] (13)         90-180
632      [ΧΙΟΣ] ΛΟΪΖΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ, ΘΛΙΜΜΕΝΑ ΛΟΓΙΑ, βιβλιοπωλείο Περ. Ιατρίδη, Χίος 1922. Σσ. 46.      25-30
633      [ΛΕΣΒΟΣ] ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, απόσπασμα εκ του Αρχαιολογικού Δελτίου, 1929. Με εικόνες εντός κειμένου. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 72.    35-45
634      [ΜΥΤΙΛΗΝΗ] ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΛΕΣΒΟΥ, εν Μυτιλήνη 1941. Ήπιος αποχρωματισμός στο εξώφυλλο. Σσ. 22.        25-35
635      [ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΡΟΔΟΣ] Δύο χειρόγραφες επιστολές προς τον κ. Παρίνη από στον Στρατιωτικό Διοικητή Δωδεκανήσου. Η μία 4 σελίδες, “Ρόδος 15 Αυγούστου 1947” και η άλλη 3 σελίδες, “Ρόδος 4 Ιουνίου” (έτος ?). Σύνολο 7 σελίδες.            70-100
636      [ΚΑΛΥΜΝΟΣ] ΖΕΡΒΟΣ ΣΚΕΥΟΣ - ΕΠ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Χειρόγραφη επιστολή του Σκεύου Ζερβού προς τον Αντιναύαρχον Επαμ. Π. Καββαδία, Κάλυμνος 21 Αυγούστου 1948. Μονόφυλλο, 1 γραμμένη σελίδα, διαστάσεων [29,5x19,5 εκ.].            80-100
637      [ΜΥΚΟΝΟΣ] ΒΙΣΒΙΖΗΣ ΙΑΚΩΒ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 17ου ΑΙΩΝΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ, ανάτυπον εκ της επετηρίδος του Αρχείου της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου, έκδ. 1957. Χαρτόδετο, ήπιος αποχρωματισμός στο εξώφυλλο. Σσ. 154+8 σελ. πανομοιότυπες αποφάσεων.      25-30
638      [ΜΥΚΟΝΟΣ] ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, εκδ. 1957. Με αφιέρωση του σ. στον Δημοσθένη Βουτυρά. Σσ. 30. 20-25
639      ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΛΕΣΒΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, πεζογραφήματα, εκδ. 1959. Με αφιέρωση του σ. Ελαφρώς ξεκολλημένη ράχη, λίγες σημειώσεις με στυλό στο κείμενο. Σσ. 206.           40-75
640      [ΜΗΛΟΣ] ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΗΡΩΙΚΗ ΜΗΛΟΣ, ιστορική μελέτη, (Θουκυδίδου Ιστοριών βιβλίον Ε´ κεφ. 84-116),έκδ. 1960. Άκοπο. Σσ. 121.      28-38
641      ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝΟΣ, Η ΧΙΟΣ και τα σημερινά προβλήματα της, έκδ. 1961. Σσ. 122.        25-35
642      ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ ΚΩΣΤΗΣ, ΑΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΒΑΛ-
ΛΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΩΝ, 1963. Με αφιέρωση του σ. στον Στ. Κορρέ. Σσ. 62.         20-25
643      [ΝΙΣΥΡΟΣ] ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ, ανάτυπο εκ του τρίτου τόμου των “Νισυριακών “, εκδ. 1969. Οξειδώσεις στις καρφίτσες. Σσ. 12.      10-20
644      ΧΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, Εκδόται Δημ. Α. Μάγγανα, Κ. Δ. Φαφαλιός, Κ. Ν. Χαβιάρας, 4 τεύχη (αρ. 19-22), 1969-70. Με κείμενα: Μουντέ Ματθαίου, Κοψίδη Ράλλη, Κάλβου Ανδρέου, Φασουλάκη Στέργιου, Κρόκου Γεωργ., Πικιώνη Δημήτρη κ.ά. (4)        20-30
645      ΗΜΕΛΛΟΣ ΣΤΕΦ., ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΑΙΚΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΝ ΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 1974. Σσ. 54.  15-25
646      [ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ] ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. Κούκλα μικρογραφία της ενδυματολόγου Αικ. Μακρή, [1975]. Ύψους 45 εκ. μαζί με ξύλινη βάση. Απέσπασε διεθνή βραβεία, [βλ. άρθρο “Βιβλιοφιλία”, τεύχος 129, σελ. 11].          600-800
647      [ΣΙΦΝΟΣ] ΤΡΟΥΛΛΟΣ ΑΝ., Ελληνο-Γαλλική ξενάγηση, δίγλωσση εκδ. [1979]. Με εικόνες και χάρτες εκτός κειμένου και άλλες εντός κειμένου. Σσ. 92+2.            20-25
648      [ΚΑΛΥΜΝΟΣ] ΜΕΛΑΣ ΝΤΙΝΟΣ, ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ ΑΡΩΜΑ, άπαντα, έκδ. Αναγνωστηρίου Καλύμνου “Αι Μούσαι”, 1981. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 80.            18-28
649      [ΘΑΣΟΣ] WEILL NICOLE, LA PLASTIQUE ARCHAIQUE DE THASOS, FIGURINES ET STATUES DE TERRE CUITE DE L’ARTEMISION - LE HAUT ARCHAISME, (δύο τόμοι: κείμενο & πίνακες), 1985. Σχ. 4ο, σσ. 226+48. (2)     50-60
650      “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ” Πενήντα αφιερώματα της “Καθημερινής”, για τα Ελληνικά νησιά, [1995], σε δύο τόμους. Περιλαμβάνουν: Κυκλάδες - Κρήτη - Δωδεκάνησα - Νησιά - Λιμάνια - Φάροι. (Νήσος Κέα, Δήλος, Πάρος, Σμύρνη, Θάσος, Σάμος, Ιόνιο και Ναυτιλία, κ.λπ.). Με τα έγχρωμα εξώφυλλά τους. Σχ. φύλλου, μπλε βιβλιοδεσία. (2)           50-80
651      ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΤΟ ΠΑΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ, κατά τους συγγραφείς τις επιγραφές και τα μνημεία, έκδοση του Δήμου Πάρου, 1996. Εικόνες εκτός κειμένου. Σσ. 263.       30-50
652      ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, Έτος πρώτον, αριθ. φύλλων 1-35, Δεκέμβριος 1933 - Αύγουστος 1935. Έκδοση 1000 αντιτύπων, για λογαριασμό του “Θεσμού” - Πολιτιστικού Συλλόγου Μυκόνου, 2001. Αναστασιακή έκδοση. Πανόδετο, σχ. φύλλου μικρό, σσ. [πολλαπλές αριθμήσεις]. Συνοδεύεται από 5 δακτυλογραφημένες σελίδες, που περιέχουν την ομιλία της Ευαγγελίας Καμμή κατά την παρουσίαση της ανατύπωσης των “Μυκονιάτικων Χρονικών”, για τον εκδότη τους Γαννούλη Μπόνη.            50-70
653      ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ Ε. “ΣΚΙΑΘΟΣ”, μολύβι σε χαρτί, 2011. Διαστάσεις [20x30 εκ.].         170-200
Βλέπε και: 583, 264, 757, 978, 912, 574, 662, 30, 291, 832, 881, 899, 443

34. ΣTEPEA EΛΛAΔAEYBOIA [654-658]
654      [ΘΕΣΣΑΛΙΑ] TARDIEU A., “CATHESSALIE” από το Voyage du Jeune Anacharsis. Χαλκόγραφος χάρτης, [περ. 1820]. Διακρίνονται και οι Σποράδες (Sciathos, Scopelos, Halonese) Διαστάσεις 10,5x16 εκ. Οπή-φθορά στη δεξιά γωνία.    1-...
655      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ, ΔΕΛΦΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, (ερωτήματα και αγωνίες κοινές σ’ όλους τους ανθρώπους, όπως τις είδε, όπως τις έζησε, όπως τις εναρμόνισε από τη σκοπιά τη δική της η Σ. Αναστασιάδη), Δελφοί Απρίλης 1939 - Αθήνα Απρίλης 1947. Βιβλιοδ. ταλαιπωρημένη, σσ. 93.       40-60
656      ΛΑΠΠΑΣ ΤΑΚΗΣ, ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ, σχέδια Β. Γερμενή & Γ. Βακιρτζή, εκδ. Κένταυρος 1950. Χαρτόδετο, μικρά σκισίματα στις ακμές του εξώφυλλου, σσ. 109.     35-45
657      [ΕΥΒΟΙΑ - ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ] ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΧΗ-
ΜΕΙΑΣ, ΕΝ ΑΓΙΩ ΓΕΩΡΓΙΩ ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, εκδ. Εθνικής Ωκεανογραφικής Εταιρείας, 1958. Εικόνες εκτός κειμένου. Πολυγραφημένο. Σσ. 13.    25-35
658      ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝ., ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, εκδ. Εκδρομικού & Μορφωτικού Ομίλου Τρικάλων, Τρίκαλα 1964. Με φωτ. Σσ. 107.        25-35
Βλέπε και: 878, 891, 351

36. ΗΠΕΙΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑ [659-661]
659      [ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ] ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ι., ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΟΞΗΣ, έκδ. 1951. Με αφιέρωση του συγγραφέα. Μικρό σκίσιμο στο οπισθόφυλλο. Σσ. 323.         40-50
660      ΖΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚ., ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΗΠΕΙΡΟΣ, ΤΙΜΑΡΙΩΤΙΣΜΟΣ, ΑΣΤΙΣΜΟΣ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (1648-1820), έκδ. 1974. Σσ. 409.      20-35
661      [ΜΕΓΑΣ Γ., ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ], DIE BALLADE VON DER ARTA-BRUCKE, Thessaloniki 1976. Επιστημονική μελέτη, παραλλαγές. Δεμ., σσ. 204.    20-30
Βλέπε και: 892, 748

37. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ [622-678]
662      ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΩΜΙΟΝ, συγγραφείσα υπό Νικοδήμου Αγιορείτου [...] νυν δε πρώτον τύποις εκδοθέντα υπό του τυπογράφου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΙΣΤΑΓΟΥΣ. Διά συνδρομής της Σεβασμίας ομηγύρεως των εν Άθω Πατέρων. Εν Ερμουπόλει εκ της τυπογραφίας Γ. Μελισταγούς Μακεδόνος 1847. Δίχρωμη έκδοση, μαύρο κόκκινο μελάνι. Βιβλιοδ. Εποχής ταλαιπωρημένη, σσ. 127+1 “Κατάλογος των συνδραμόντων είκοσι ευαγών Βασιλικών τε Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μοναστηρίων των εν τω αγιωνύμω Όρει του Άθωνος”. Σσ. 128.    50-100
663      DUVATENAY TH., “GRECE ANCIENNE”, [1850 περ.]. Εικονίζεται Β. Ελλάδα. Διαστάσεις [18x22,5].         30-60
664      ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ο Ζακύνθιος), Δύο βιβλία του ιδίου: ΙΣΤΟΡΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ (περί της Μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως και των υπ’ αυτή υποκειμένων Κωμοπόλεων, οίον Ιστιεομάχης και κοινώς Στενίμαχου... ] Εν Βιέννη της Αυστρίας, εν τω τυπογραφίω των Π.Π. Μεχυταρίστων, 1851. Σσ. 86+1+1 αναδιπλούμενος χάρτης. [μαζί] Η ΒΟΥΛΓΑΡΟΣΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΑΥΤΗΣ, πραγματεία συγγραφείσα μετά πλείστης επιμελείας, Εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του τυπογραφείου Ε. Λαζαρίδου, 1859. Σσ. 108. [μαζί] Στο τέλος του τόμου τρείς χειρόγραφες σελίδες. Βιβλιοδ. εποχής, ελαφρώς ταλαιπωρημένη.      60-120
665      [ΘΡΑΚΗ] GISEKE BERNHARD, THRAKISCH-PELASGISCHE, STAMME DER BALKANHALBINSEL, εκδ. 1858. Μελέτη για τους Θράκες και τους Πελασγούς στη Βαλκανική Χερσόνησο. Βιβλιοδ. εποχής ταλαιπωρημένη, σσ. 143.           40-60
666      [ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ] ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ, 1919. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ Έλληνα ανακριτικού υπαλλήλου εν είδει διαβατηρίου σε έντυπο της επιτροπής με υπογραφή του προϊσταμένου ανακρίσεων. 1 σελίδα.  35-50
667      ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν., Ασπρόμαυρη φωτογραφία, 1920-30 περ., του φωτογράφου Ν. Διαμαντόπουλου, Βόλος. Εικονίζονται δύο νέες της εποχής. Επικολλημένη σε σκληρό χαρτόνι. Διαστάσεις [14,5x10 εκ.].     30-50
668      [ΔΡΑΜΑ] ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑΣ, 1922 ΜΑΙΟΣ, ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ υπογεγραμμένη από τον διευθυντή των εγκαταστάσεων και σφραγισμένη σε έντυπο της διοικήσεως. Πιστοποιεί εργασία μηχανικού σε βενζινάροτρα του κέντρου.     30-50
669      [ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ] ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΕΛΛΙΩΤΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ, μετά 52 καλλιτεχνικών εικόνων και ιστορικών σημειώσεων, 1928. Δίγλωσση έκδοση ελληνικά - γαλλικά. Σχ. πλάγιο, λινόδετο, οξειδωμένες καρφίτσες, σώμα μερικώς αποκολλημένο από το εξώφυλλο, σσ. [χ.α.σ.].  40-50
670      ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Φ., ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, Β´ σειρά 1925-1928, (άρθρα για την Μακεδονία), έκδ. 1928. Άδετο. Σσ. 81.           25-35
671      [ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ] ΒΕΡΝ ΙΟΥΛΙΟΣ, ΤΥΧΑΙ ΤΡΙΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΡΩΣΣΩΝ ΕΝ ΤΗ ΝΟΤΙΩ ΑΦΡΙΚΗ, μετά καλλιτεχνικών εικόνων, εκδ. Δημ. Δελής, [χ.χ. 1930 περ.]. Σφραγίδα επί του βιβλίου: “Near East Foundation Macedonian Village Extension, Reading - Rooms. Book No 1161”. Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές, αποκολλημένη ράχη, σσ. 280.            35-45
672      [ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ] FUHRER UND GESCHICHICHTLICHES ALBUM DES HELILIGEN BERGES ATHOS, von Andreas Monch Agioritis (Charalambos Teofilopulos), ins Deutsche ubersetzt von Varagoulis Giorgos. Λεύκωμα του Αγίου Όρους με έγχρωμες φωτογραφίες, [χ.χ.]. Σχ. πλάγιο, σσ. 185.    20-30
673      ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΤΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, [ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ], Η ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 1930. Με 9 αναδιπλούμενους πίνακες της σιδηροδρομικής γραμμής και της κατασκευής της. Σσ. 35+9.          40-60
674      [ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΝΙΚ.], “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”, Δεκαπενθήμερος Πολιτική Επιθεώρησις, τόμος Α´, Θεσσαλονίκη 1934. Ειδικό αφιέρωμα της εφημερίδας στον στρατηγό (μόνο ο Α´ τόμος). Φωτ. εντός κειμένου. Σκισμένο εξώφυλλο, ταλαιπωρημένο. Σσ. 118.       30-45
675      [ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ - ΜΟΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ] ΖΩΓΡΑΦΣΚΙ ΝΤ., Έκδ. Μονή Ζωγράφου, Σόφια 1943. Περιέχει: (Άθως, Διοίκηση, Βούλγαροι στο Αιγαίο, Η Μονή, Μνημεία, Άλλοι Ορθόδοξοι λαοί και Αγ. Όρος). Στα Βουλγαρικά. Με φωτ. εντός κειμένου. Φθαρμένη ράχη, σσ. 205.     60-90
676      [ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ] COATE RANDOLL, MONT ATHOS LA SAINTE MONTAGNE, avec la collaboration de Simonne Jourdan-Lafote, couverture de Mario Tauzin, Grenoble - Paris 1948. Έκδοση με 64 ηλιογραφίες του Αγίου Όρους. Έγχρωμο εξώφυλλο, χαρτόδετο, σσ. 97.      1-…
677      ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ, μελέτη, έκδ. 1953. Άκοπο. Υπογραμμίσεις στο κείμενο. Σσ. 94.           20-25
678      “ΤΟΙΣ ΑΓΑΘΟΙΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ” ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, επιμέλεια Ι.Κ. Χασιώτης, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1997. Δύο τόμοι (1ος τόμος Ιστορία και Κοινωνία, 2ος τόμος Τοπογραφία και Τέχνη, Εκπαίδευση και Πνευματική Ζωή). Δεμ., με έγχρωμη κουβερτούρα, μέσα σε κουτί. (2)       40-50
Βλέπε και: 55, 45, 38, 944, 580, 1020

38. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ [679-691]
679      [DODWEL] Λιθογραφία, “PLAIN OF ARGOS”, printed by G. Hullmandel, [1800 περ.], 2 φύλλα που αν ενωθούν κάνουν πανόραμα. Διαστάσεις [42x28 εκ.] (2)       100-200
680      STACKELBERG, Λιθογραφία, “FHENEE”, (Φεναιός), ειδυλλιακό τοπίο, [1825 περ.]. Διαστάσεις [28x37 εκ.].            90-180
681      [ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ] WELLER, Λιθογραφία “MEGA SPILION”, [1850 περ.]. Διαστάσεις [22x16 εκ.].  40-80
682      ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΘΟΣ, ΣΥΜΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΜΩΡΕΩΣ ΣΤΙΧΟΛΟΓΗΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑ ΜΑΝΘΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με προσθήκην άλλων αξιόλογων υποθέσεων και αφιερωθείσα τω εντιμοτάτω και ευγενή Κυρίω Ιωάννη Δημητρίου, Βενετία εκ του Ελληνικού Τυπογραφείου ο “Φοίνιξ”, 1875. Χαρτόδετο, εποχής, λείπει το εμπροσθόφυλλο, σσ. 120.      50-80
683      [ΚΟΡΙΝΘΟΣ] ΤΙΤΛΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ “ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ”, Χρωμολιθόγραφη [28x20 εκ.], χαράκτ. Π.Δ. Σακελλαρίου, 1908. Με σφραγίδα της “Banque de France”. [μαζί] ΜΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ 500 φράγκων, της ίδια εταιρείας, 1908. (2)        50-80
684      [ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ] ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1922, τυπ. της Β. Αυλής Α. Ραφτάνη, 1923. Μικροφθορές στο εξώφυλλο. Σσ. 20.           20-30
685      [ΤΡΙΠΟΛΙΣ] Επιτελικός χάρτης της Ελλάδος, Τρίπολις, προσωρινή έκδοσις Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, 1928, εκ του φωτοτσιγκογραφείου της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Διαστάσεις [50x70 εκ.]. 30-50
686      “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΥΓΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ”, Μηνιαίον Γεωργικόν & Συνεταιριστικόν Περιοδικόν, ιδιοκτήτης - διευθυντής Γενναίος Γ. Γαρδίκης, έτος 10ον, Μάρτιος 1928, αριθ. τεύχους 108-109. Φθορές στο εξώφυλλο. Σσ. 1673-1720.  10-20
687      ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΟΡΕΩΣ, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ κατά τον Κώδικα της Κοπεγχάγης μετά συμπληρώσεων και παραλλαγών εκ του Παρισινού, εισαγωγή, υποσημειώσεις και επεξεργασία Πέτρου Π. Καλονάρου, εκδ. Δημ. Δημητράκου, [χ.χ.]. Δεμ., σσ. 400+16 ολοσέλιδες φωτ.        40-50
688      [ΑΡΚΑΔΙΑ - ΚΥΝΟΥΡΙΑ] “ΘΥΡΕΑΤΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ”, περιοδική έκδοσις του Συλλόγου των Απανταχού Θυρεατών, τεύχος 2ον Δεκέμβριος 1958 και τεύχος 3ον Δεκέμβριος 1959. Εικόνες εντός κειμένου. (2)    25-30
689      NELLY, “ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΕΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ”, φωτογραφία, αναπαραγωγή Μουσείο Γρηγοράκη, [1975 περ.]. Διαστάσεις [22x31 εκ.].           45-75
690      ΛΑΜΠΡΥΝΙΔΗΣ ΜΙΧ., Η ΝΑΥΠΛΙΑ από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς, ιστορική μελέτη, Ναύπλιον 1975. Άκοπο. Σσ. 358+εικόνες εκτός κειμένου.     20-35
691      ΑΝΤΩΝΑΚΑΤΟΥ ΝΤΙΑΝΑ, ΝΑΥΠΛΙΟ ‘88, κείμενα και εικόνες, απόδοση στ’ αγγλικά Βενετίας Καπετανάκη, 1988. Πλούσια εικονογραφημένο λεύκωμα. Σχ. 4ο πλάγιο, λινόδετο, με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 263.    40-50
Βλέπε και: 468, 946, 806, 885, 958, 569

39. ΕΠΤΑΝΗΣΑ [692-706]
692      [ΝΟΤΑΡΙΑΝΟ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ] Χειρόγραφο έγγραφο, (1φύλλο, 1 γραμμένη σελίδα + 2 σελίδες η μεταγραφή του). Υπογράφει Γιάννης Λουρδάς Νοτάριος, 30 Νοεμβρίου 1721. (2)          70-110
693      [ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ] ΝΟΤΑΡΙΑΝΟ, χειρόγραφο έγγραφο του 1846. Με 3 σφραγίδες. Ωραίος και ευανάγνωστος γραφικός χαρακτήρας. Ένα φύλλο, διαστάσεων [31x21], μία γραμμένη σελίδα.     50-100
694      [ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ SIR H. JONES - ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, 1846-1848] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟ Σ H. JONES. Χειρόγραφες σημειώσεις, πρόχειρα γραμμένες σε ένα μικρό τετράδιο, δεμ. με σκληρό εξώφυλλο. Έχουν γραφτεί την περίοδο 1846-1848. Βλ. άρθρο “Βιβλιοφιλίας” αρ. 92, σελ. 18-19.       350-650
695      [ΖΑΚΥΝΘΟΣ] ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ Α., Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΩΝ ΚΟΡΑΣΙΩΝ, (Εκ του Αττικού Ημερολογίου του 1876), εν Ζακύνθω, τυπ. Η Επτάνησος Χ. Χιώτου, 1876. Φυλλάδιο, 8 σελ.      25-40
696      [ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΦΩΚ. - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 1898-1899] Δικαιοπρακτικά, 7 φύλλα, χαρτοσημασμένα (διαφορετικές σφραγίδες). (7)           35-70
697      [ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΝ ΔΕΛΤΑΡΙΟΝ] Χρωμολιθόγραφο, εικονίζεται χωρική εξ Ηπείρου (τοπική ενδυμασία). Από το χρωμολιθογραφείο των Αδελφών Γ. Ασπιώτη, Κέρκυρα, [1900 περ.]. Διαστάσεις [14x9,3 εκ.].       20-30
698      “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ” ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ 30 Ιανουαρίου 1916. Έτος Α´, αριθ. 5. Διευθυντής Ι. Μακρής, ιδιοκτήτης Γ. Νικολάτος. Σσ. 4.         20-30
699      [ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ] ΙΕΡΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΤΟΥ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ, μερίμνη και επιμελεία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεφαλληνίας Κ. Γερμανού, έκδ. 1939. Με ολοσέλιδη φωτ. του Μεγάλου Ναού του Ι. Ναού του Αγ. Γερασίμου. Βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένη, σσ. 145.          20-25
700      [ΚΕΡΚΥΡΑ] ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΞΩΝ, ΟΙ ΔΥΟ ΤΑΦΟΙ, διήγημα πρωτότυπον από την εποχήν του ΝΕΡΩΝΟΣ, Κέρκυρα 1950. Λεκέδες υγρασίας στο εξώφυλλο, μικρά σκισίματα στα άκρα. Άκοπο. Σσ. 168.            25-35
701      [ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ] “LE PATRIOTE ILLUSTRE” Τεύχος της 23ης Αυγούστου 1953. Με πολλές φωτ. από τον σεισμό στην Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 1060-1087.           70-90
702      “ΠΑΡΙΖΙΑΝΑ”, Ελληνο-Γαλλικό περιοδικό, πολιτιστικό, Παρίσι 1954. Τεύχος αφιερωμένο στον σεισμό των Ιονίων Νήσων. Εικονογραφημένο με φωτογραφίες και σχέδια σημαντικών Γάλλων καλλιτεχνών. Κείμενα των: Bernard Buffet, Jean Cocteau, T. Duhamel, A. Maurois, Le Corbusier κ.ά. σχ. 4ο μεγάλο [χ.α.σ.]. 200-250
703      ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, ΔΙΑΘΗΚΗ, ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ 1910, έκδ. Κοργιαλενείου Διοικητικού Συμβουλίου Κεφαλληνίας 1960. Άδετο και άκοπο. Σσ. 39. [μαζί] Τρείς δακτυλόγραφες επιστολές: του Κοργιαλενείου Διοικητικού Συμβουλίου Κεφαλληνίας (Ιούνιος 1960, Ιούνιος - Σεπτέμβριος 1974) και μία χειρόγραφη του Δ. Ποταμιάνου προς τον κ. Λουκάτο. (5)     40-80
704      [ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ] ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ., Φάκελος Δικαστικών υποθέσεων (άνω των 50 εγγράφων, 1963 περ.) του Νομάρχου Κεφαλονιάς Αντώνιου Κωστόπουλου, αναφέρονται τα ονόματα Δ. Παναγιωτόπουλος, Δ. Αργυρόπουλος, Παν. Γεράκης, Ιωαν. Καλλιμόπουλος κ.α.    40-70
705      [ΚΕΡΚΥΡΑ] ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. Κούκλα μικρογραφία της ενδυματολόγου Αικ. Μακρή, [1975]. Ύψους 45 εκ. μαζί με ξύλινη βάση. Απέσπασε διεθνή βραβεία, [βλ. άρθρο “Βιβλιοφιλία”, τεύχος 129, σελ. 11].          600-800
706      ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ Ε. “ΖΑΚΥΝΘΟΣ”, ακουαρέλα σε χαρτί, 2011. Διαστάσεις [22x30 εκ.]. Η Ευανθία Σούτογλου γεννήθηκε στον Άγιο Κωνσταντίνο Φαρσάλων και σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Έχει πραγματοποιήσει 6 ατομικές εκθέσεις και πολλές ομαδικές.  Έχει φιλοτεχνήσει εξώφυλλα βιβλίων των εκδόσεων Το Ροδακιό. Έργα της υπάρχουν στις ιδιωτικές συλλογές, καθώς και στο Υπουργείο Πολιτισμού.  170-200
Βλέπε και: 88, 1041, 748
40. ΚΡΗΤΗ [707-722]
707      [DAPPER-ΔΑΠΕΡ] ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, Μεταφρασθείσα από την Φλαμαντικήν εις την Γαλλικήν διάλεκτον κατά το 1703 παρά του Δ´ Ο. Δαπέρ, Μ. Δ. Εν η προσετέθη και το Νομισματολόγιον αυτής εκ των του Μιοννέτου. Μεταφρασθέντα και εκδοθέντα παρά του Μ. Βερνάρδου του Κρητός. Εν Αθήναις εκ της τυπογραφίας Ι. Φιλήμονος, 1836. Με 3 λιθόγραφους νομισματικούς πίνακες σε 2 φύλλα (χ.α. μεταξύ 396-397 σελ.) και κατάλογο συνδρομητών. [βλ. Γκίνη - Μέξα 2593, Ηλιού VI 268]. Φθορές στην σελ. τίτλου, κολοβή η πάνω γωνία του φύλλου 243-244, λείπει και το φύλλο 411-412 (περιεχομένων). Βιβλιοδ., φθαρμένη ράχη, πρόχειρα επιδιορθωμένη, σσ. 1φ+9+1λ.+411+1λ.+1χ.α.+1φ.  180-280
708      [ΣΚΛΗΡΟΣ ΑΘ. - ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ] ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ περισυναχθέντα και εκδιδόμενα κατ’ έγκρισιν της Βουλής, Εθνική δαπάνη υπό Κωνσταντίνου Ν. Σάθα, τόμος δεύτερος Αθανασίου Σκληρού “Κρητικός Πόλεμος”, 1867. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 310. 50-80
709      “ΚΡΗΤΗ” ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΡΗΤΗΣ, Έτος ΙΘ´ - ΚΣΤ´, Εν Χανίοις [1887-1894] επτά χρόνια, δεμ. σε τρείς τόμους.  Σχ. 4ο μεγάλο, βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινες ράχες, μικρές φθορές. (3)        380-480
710      RIXENS, “ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΜΕ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ”, ξυλογραφία επιζωγραφισμένη, 1890. Διαστάσεις [27x18 εκ.]. Σε πλαίσιο.          50-80
711      ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΒΑΜΟΥ, ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, των ετών 1930 και 1936. Σφραγισμένα, χαρτοσημασμένα και υπογεγραμμένα. (4)  40-60
712      [ΚΡΗΤΗ-ΧΑΝΙΑ], Τρεις χειρόγραφες επιστολές του πρώην Βουλευτή ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ: “Χανιά 23 Νοεμβρίου 1949”, “Χανιά 10 Νοεμβρίου 1949”, “Χανιά 5 Μαΐου 1949”, προς τον Ναύαρχο ΕΠ. ΚΑΒΒΑΔΙΑ. (Σχετικά με το πρόβλημα των Βασιλοφρόνων στα Χανιά κ.ά.), [22x28 εκ. περ.], σύνολο σσ. 6. (3)            130-180
713      ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΟΞΗΣ, εκδ. 1949. Με φωτ. εντός και εκτός κειμένου. Πανόδετο, σσ. 160. 15-20
714      ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΚΡΗΤΗ, τουρισμός, ιστορία, αρχαιολογία, εκδ. Β. Απ. Σφακιανάκης, Ηράκλειο Κρήτης [χ.χ.]. Δύο τόμοι: Α´ τόμος Κεντρική - Ανατολική Κρήτη (5 χάρτες, 120 σχεδιαγράμματα), Β´ τόμος Δυτική Κρήτη (4 χάρτες, 125 σχεδιαγράμματα και πίνακες). (2)       35-60
715      ALLBAUGH LELAND - SOULE GEORGE, Η ΚΡΗΤΗ, υποδειγματική έρευνα, συνεργασία του εκδοτικού τμήματος του Πανεπιστημίου του Princeton, New Jersey, [1957]. Με φθορές στα εξώφυλλα, άκοπο. Μικρά σκισίματα στις ακμές των εξωφύλλων. Σσ. 588+πίναξ περιεχομένων+3 λιθογραφικοί χάρτες της Κρήτης εκτός κειμένου.    30-45
716      MATTON RAYMOND, LA CRETE AU COURS DES SIECLES, avec 255 photographies hors texte, edit. Institut Francais DAthenes, 1957. Σσ. 315+112 πίνακες +5 αναδιπλ. χάρτες.         40-60
717      [ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ] ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ από το πρώτο φιλολογικό μνημόσυνό του στο Ηράκλειο στις 10 Γενάρη 1960, εκδ. Δίφρος 1961. Το εξώφυλλο φιλοτέχνησε ο ζωγράφος Θωμάς Φανουράκης. Σσ. 94. 25-30
718      ΔΑΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΣΤΡΑΠΕΣ ΤΟΥ ΜΠΡΑΣΚΟΥ, Ηράκλειο Κρήτης 1962. Σσ. 127+ Αποσπάσματα από τις κριτικές για το έργο του Γ. Δαλέντζα.         25-35
719      [ΚΡΗΤΗ] ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜ., “ΠΑΝΘΕΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ”, τετράγλωσση πλούσια εικονογραφημένη έκδοση (ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά), 1972. Περιλαμβάνει ότι αξιομνημόνευτο Αρχαίο, Φυσικό, Ιστορικό και Σύγχρονο, πρόσωπο ή πράγμα έχει να επιδείξει η Κρήτη. Φωτογραφίες και λεπτομερής χάρτης σαν οδηγός. Σσ. 247.     1-...
720      [ΝΟΤΙΑ ΚΡΗΤΗ, από ΛΟΥΤΡΟ έως ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ] Χάρτης της Κρήτης “KRITI - SOUTH COAST, O. LOUTRO to IERAPETRA” 1976, Διαστάσεις [140x200 εκ.].      30-40
721      [ΛΙΜΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ], “PLANS ON THE NORTH COAST OF KRITI”. Ναυτικός χάρτης της Κρήτης. Σε ένθετα και τα λιμάνια Σούδας και Χανίων, 1979. Διαστάσεις [140x200 εκ.]. 20-40
722      ΜΙΓΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, “Ο Φάρος στο λιμάνι των Χανίων στην Κρήτη”, θαλασσογραφία, υδατογραφία, υπογεγραμμένη, [2000 περ.]. Σε ξύλινο πλαίσιο, οπισθίως φέρει αφιέρωση του ζωγράφου, διαστάσεις [34x43 εκ.].            2250-2600
Βλέπε και: 985, 468, 900
41. ΚΥΠΡΟΣ [723-729]
723      SMITH AGNES, THROUGH CYPRUS, London 1887. Με 5 ξυλογραφίες εκτός κειμένου και 1 αναδιπλούμενο χάρτη. Ελαφρώς φθαρμένη βιβλιοδ. στην ράχη, σσ. 351+1. 90-180
724      ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΕΖΟΓΡΑΦΩΝ, Διήγημα, Μυθιστόρημα, Νουβέλα. Επιλογή - επιμέλεια Ανδρέα Σ. Ιωάννου, εκδ. Ίκαρος, [1956]. Άκοπο. Σσ. 318.         40-50
725      [ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ - FAMAGUSTA], Επτά φωτογραφίες του τόπου όπου σκοτώθηκαν δύο Βρετανοί στρατιώτες, ως αντεκδίκηση της ΕΟΚΑ για τον θάνατο δύο Κυπρίων στρατιωτών (δισέλιδο) “Terrorism in Cyprus”. Άρθρο στο περιοδικό “THE ILLUSTRATED LONDON NEWS”, αρ. 6215, 19 Ιουλίου 1958. 25-30
726      ΖΗΤΑ ΣΙΓΜΑ-ΡΩ, ΣΤΑ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ, (ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ-ΠΥΛΑ), εκδ. 1959. Εξώφυλλο Β. Παπαδαντωνάκη. Σσ. 260.      20-30
727      “ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ” Μηνιαίο Σοσιαλιστικό Περιοδικό, τεύχος 4/5, Αύγουστος 1975. Αφιέρωμα “16 σελίδες Ντοκουμέντα για την Κύπρο”. Επίσης “Εγχειρίδιο Αντίστασης - Πραξικοπήματος”, 8 σελ. Εκδότης Χ. Κουρής. Σσ. 48.            15-25
728      ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΒΑΣΟΣ, Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, πλούσια εικονογραφημένο λεύκωμα, Εκδοτική Αθηνών 1976. Διεύθυνση εκδόσεως Γ. Χριστόπουλος - Ι. Μπαστιάς, φωτογράφηση Σπ. Τσαβδάρογλου, καλλιτεχνική επιμέλεια Χρυσή Δασκαλοπούλου. Δεμ., με χάρτινο περικάλυμμα, σχ. 4ο, σσ. 230.            50-60
729      TZERMIAS PAVLOS, GESCHICHTE DER REPUBLIK ZYPERN, mit Berucksichtigung der historischen Entwicklung der Insel wahrend der Jahrtausende, A. Francke Verlag 1991. Σσ. 783.          20-35
Βλέπε και: 584, 479

42. ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ [730-747]
730      [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ] ΣΧΟΛΗ ΜΕΣΑΧΩΡΟΥ (ORTAKOY), Ομαδική φωτογραφία, πρωτότυπη, μαθητών και δασκάλων της Στ´ τάξης, 10/5/1921. Σε χαρτόνι. Αποκομμένη η πάνω αριστερή γωνία (εκτός θέματος) και ράγισμα. Διαστάσεις [12x17 εκ.].        45-65
731      [Ο ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ή ΑΝΑΓΝΟΣ (ANAGNOS)] Ήτοι σύντομος βιογραφία αυτού… εκδίδεται υπό των συγγενών Δ. Αναγνωστόπουλου και Π. Αναγνωστόπουλου, τυπ. Π. Δ. Σακελλαρίου, 1923. [Βιογραφικό του επιφανούς έλληνα, (Πάπιγκο Ηπείρου), της ομογένειας στις Η.Π.Α. (Βοστόνη). Γνωστός και με το όνομα Michael Anagnos διετέλεσε διευθυντής του περίφημου Perkins Institution και του Massachusetts School for the blind, με σημαντική συμβολή στην εκπαίδευση τυφλών και κωφαλάλων. Ιδρυτής και πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βοστόνης, της Εθνικής Ενώσεως Ελληνικών Σχολείων κ.ά.. Με φωτ. του M. Anagnos.]. Σσ. 63.    30-60
732      [ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΑΠΗΤΩΝ - ΚΑΪΡΟ] KERESTEZOGLU N., “The Oriental Carpet & Rug Stores”. Απόδειξη λιανικής πώλησης περσικού τάπητα, Κάιρο / Αλεξάνδρεια 17/12/1925. Με ωραίο λιθόγραφο σήμα (Πέρσης πωλών τάπητα).          35-50
733      ΣΚΑΛΙΕΡΗΣ Γ. ΚΛ., ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ, ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΥΤΟΥ, ΕΚΛΙΠΟΥΣΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ, 1927. Με 7 αναδιπλούμενους χάρτες. Αποκολλημένα εξώφυλλα, σσ. 103+7.            60-90
734      ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ, (1806-1825), ανατύπωσις εκ του “Εκκλησιαστικού Φάρου”, εκ. του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, εν Αλεξανδρεία 1931. Σσ. 20.            15-25
735      ΚΑΣΤΡΟΥΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΜΕ ΓΥΜΝΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟΝ, Αλεξάνδρεια, Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1935. (Χρονογραφήματα). Σσ. 111.  15-30
736      [ΑΙΘΙΟΠΙΑ] ZERVOS ADRIEN, L’EMPIRE D’ETHIOPIE, LE MIROIR DE L’ETHIOPIE MODERNE 1906-1935, ILLUSTRE DE 330 PHOTOS ET DE 40 CARTES INEDITES. (Λείπει ο ένας χάρτης). Χαρτόδετο, ελαφρώς ταλαιπωρημένο, σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 503+διαφημίσεις εποχής. (Bank of Ehtiopia, Cine “Empire Place”, N.A. Halcoussis - Savonnerie, κ.λπ.).        100-130
737      [ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1942] Σ.Ε.Π.Α. Τοπική Εφορεία Ναυτοπροσκόπων, Αλεξάνδρεια 18/10/1942. Επιστολή προς τον Υπουργό Ναυτικών (Επ. Καββαδία), πρόσκληση σε εορτή συνδιοργανωμένη με τους προσκόπους Αθηνών. Υπογραφή Σωτ. Αργυρόπουλος Έφορος Προσκόπων Αλεξανδρείας. Με το λογότυπο της Εφορείας (“Αρχηγείον 2ας Ο.Ν.Α.”). Μονόφυλλο, διαστάσεων [27x21,5 εκ.].           85-120
738      ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ι. Γ., ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ, Σταμπούλ 1943. Με αφιέρωση του σ. στην σελ. τίτλου. Σσ. 127.     25-35
739      ΒΑΤΙΜΠΕΛΑΣ ΤΑΣΟΣ, ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ, εκδ. Σπ. Γρίβα, Αλεξάνδρεια, 1945. Σσ. 168.            25-35
740      [ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ] Επιστολή ευχαριστήρια του νεοεκλεγέντος προέδρου Δημήτρη Ζερμπίνη προς τον αντιναύαρχο Επαμ. Καββαδία. Ένα δακτυλόγραφο φύλλο, 4 Φεβρουαρίου 1949.       65-120
741      [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ] ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΟΣ Ν., Δύο φωτογραφίες παιδιών, [1950 περ.]. Του φωτογράφου Ν. Αντρειωμένου. Διαστάσεις [13,5x10 εκ.]. (2)  25-30
742      ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣ., [ΧΑΛΚΗ, ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ] ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ, Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ (1924-1934), Ισταμπούλ 1954 εκ του Πατριαρχικού τυπογραφείου. Σσ. 36.     30-45
743      “ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ”, Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1955. Χριστουγεννιάτικο, πανηγυρικό και ιδιαίτερα εκτενές αφιέρωμα του περιοδικού (σελ. 1-264), στην συνέχεια περί της Ελληνικής Τέχνης. Διευθυντής Πέτρος Χάρης. Με εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 512          30-50
744      ΦΛΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Η ΝΥΚΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗΝ, εκδ. 1955. Εξεδόθη υπό του Α. Φλώρου με την συνεργασίαν των Ηνωμένων Φωτορεπόρτερ. Πλήθος φωτ. Σσ. 63.   35-45
745      ΞΕΝΟΣ ΠΑΝΟΣ, ΟΙ ΕΘΝΙΚΟ-ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ, έκδ. Επιτροπής Ελληνο-Αιγυπτιακής Συνεργασίας, Αλεξάνδρεια 1957. Οξειδώσεις στα εξώφυλλα, μικρές φθορές στις ακμές κυρίως των πρώτων σελίδων. Σσ. 35.            20-30
746      [ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ], Μηνιαίον Δελτίον προβολής και ενημερώσεως Ελλήνων της Αφρικής, εκδίδεται εν Αθήναις υπό του Πανελληνίου Ελληνοζαϊρικού Συνδέσμου, “HELLENES DAFRIQUE”, έτος Γ´, Ιούλιος 1972 - Ιούνιος 1973, τεύχος 25ο-36ο. Δεμ., πολλαπλές αριθμήσεις.            60-90
747      ΡΟΖΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΣΤΟΝΗ, εκδόσεις “Το Καλώδιο”, San Francisco 1975. Σσ. 92.   25-35
Βλέπε και: 444, 398, 904, 946, 1000, 405, 1020, 763, 909, 12, 494, 115

44. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ [748-771]
748      [ΙΟΝΙΟ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΑΛΗ ΠΑΣΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΣΟΥΛΙ] BELLAIRE J. P., PRECIS DES OPERATIONS GENERALES DE LA DIVISION FRANCAISE DU LEVANT, Paris 1805. Με έναν αναδιπλούμενο χάρτη. (Ο συγγραφέας ήταν αξιωματικός του γαλλικού στρατού την περίοδο 1797-99). Βιβλιοδ. όλο δέρμα, σσ. 488.            450-600
749      BEAUVOISIN J. EUGENE, NOTICE SUR LA COUR DU GRAND-SEIGNEUR, son serail, la famille du sang imperial, sa maison militaire, etc. SUIVIE D’UN ESSAI HISTORIQUE sur la religion mahometane, son culte et ses ministres. Paris, Gabriel Waree, 1809. Σημειώσεις με κόκκινο μελάνι στην σελ. τίτλου. Βιβλιοδ. εποχής, μικρή φθορά στην ράχη, σσ. 167.    200-400
750      [ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ] MITFORD WILLIAM, THE HISTORY OF GREECE, vol. VIII, Boston 1823. Με ex-librisWilliam Bremster”. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, ξεκολλημένο το μπροστινό καπάκι, σσ. 492.           1-...
751      TEXIER EDMOND, [LA GRECE ET SES INSURRECTIONS] Paris 1854. Λείπει η σελ. τίτλου. Με ex-libris “Βιβλιοθήκη Δ. Βαλσαμίδη”. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 10+319+1 αναδιπλ. χάρτης της Ελλάδας.          100-200
752      WORDSWORTH CHRIST., GREECE: PICTORIAL, DESCRIPTIVE, AND HISTORICAL, with numerous engravings illustrative of the scenery, architecture, costume, and fine arts of that country, and A HISTORY OF THE CHARACTERISTICS OF GREEK ART by George Scharf, London, edit. J. Murray, 1859. Πλήθος χαρακτικών εικόνων εντός και εκτός κειμένου. Βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής, ελαφρώς φθαρμένη κυρίως στην ράχη, σσ. 452.            90-160
753      [ΠΡΟΥΣΤ - ΑΘΗΝΑ] “UN HIVER A ATHENE”, par M.A. Proust (1857-1858). Κείμενο του Προύστ δημοσιευμένο στο περιοδικό “Le Tour du Monde”, [1862]. Με χάρτη των Αθηνών και του Πειραιά και άλλες χαρακτικές εικόνες με τα σημαντικά αξιοθέατα. Σύνολο 32 σελίδες. Σσ. 49-80.       35-50
754      DORA D’ISTRIA, EXCURSIONS EN ROUMELIE ET EN MOREE, par MADAME DORA D’ISTRIA, Paris 1863. Δύο τόμοι. Στον πρώτο τόμο χαρακτικό πορτραίτο της σ. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες. (2)  90-180
755      TISSOT VICTOR, VOYAGE AUX PAYS ANNEXES, libr. C. Marpon et E. Flammarion, Paris [1880]. Με πάμπολλες ξυλογραφίες εντός και εκτός κειμένου και έναν αναδιπλούμενο χάρτη. Βιβλιοδ. Εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 424.            50-100
756      REGKA PAUL, LES BAS-FONDS de CONSTANTINOPLE, Paris 1892. Σσ. 18. [μαζί] CONSTANTINOPLE ET LA TURQUIE CONTEMPORAINE, άρθρο του γαλλικού περιοδικού “APRES L’ECOLE”. Με εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 20. (2)   25-35
757      [ΠΑΤΜΟΣ] GEIL EDGAR, THE ISLE THAT IS CALLED PATMOS, Philadelphia 1896, A´ έκδοση. Εικόνες εκτός κειμένου. Βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής, σσ. 195.        60-90
758      [ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ, ΜΕΤΕΩΡΑ, ΣΙΝΑ] CURZON ROBERT, VISITS TO MONASTERIES OF THE LEVANT, with maps and illustrations, London 1897. Με ολοσέλιδο χάρτη (σελ. 162). Λίγες σημειώσεις με μολύβι εντός κειμένου. Σσ. 307.           45-70
759      DRONSART MARIE, LE GRANDES VOYAGEURSES, (με 80 ξυλογραφίες εντός και εκτός κειμένου), Paris, Libr. Hachette, 1898. Ευρωπαίες περιηγήτριες κυρίως από Γαλλία και Αγγλία. Βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής, σσ. 326.     70-100
760      RICARD M., CHRISTOPHE COLOMB, edit. Alfred Mame et Fils, Tours 1898. Εικονογράφηση Baldo (ξυλογραφίες ολοσέλιδες). Σχ. 4ο, βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής, χρυσές ακμές, σσ. 399.  100-140
761      [GRIECHENLAD] BILDER AUS GRIECHENLAND, 1. ATTIKA, 2 NORDGRIECHENLAND, 3. IM PELOPONNES ODER DER MORE, 4. EINE GRIECHISCHE COLONIE, (χωρίς τα χαρακτικά), [χ.χ.]. Σχ. 4ο μετάλο,βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής, σσ. 123.          50-60
762      ALBUM SOUVENIRS OF JERUSALEM, Φωτογραφικό λεύκωμα (10 ολοσέλιδες φωτ.), [1900 περ.] Σχ. Πλάγιο, σσ. 10.            35-50
763      BOISSONNAS FRED, L’IMAGE DE LA GRECE, avec introduction de Ed. Chapuisat, edition d’ art Boissonnas, Geneve Suisse [1919]. Τυπωμένο σε χαρτί fort, αριθμημένη έκδοση, αρ. αντιτύπου 815/2000. Λεύκωμα 47 φωτογραφιών, λείπουν οι: 2-6, 18, 30, 36-39 (ελλιπές). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 4+47 περ.     50-80
764      AEGEAN CIVILIZATIONS, Edited by Sir Henry Lunn, lectures by Dr. Caton, L. R. Furneaux, Sir G. Greenhill, Dr. Grundy and others, London 1925. Σσ. 257.          40-50
765      ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠ. Κ., ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ, έκδ. Ναυτικής Επιθεωρήσεως, 1929. Δεμ., σσ. 131.           20-30
766      PERILLA F., DELPHI, [χ.χ.]. Σσ. 44.   15-30
767      ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, ΑΠ’ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ταξιδιωτικά, βιβλιοπ. της Εστίας Ι.Δ. Κολλάρου, 1954. Έξω εξώφυλλο (κάλυμμα) και αρχικά κεφαλαία Σπ. Βασιλείου. (Κρήτη, Μοριάς, Ρόδος, Κύπρος, Πήλιο, Λέσβος). Σσ. 285.     25-45
768      ROUX JEANNE & GEORGES, LA GRECE, 1957. Εξώφυλλο Yvres Brayer. Εικονογραφημένο με 165 ηλιογραφίες. Σσ. 256+1 αναδιπλ. χάρτης.      35-60
769      [ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ] “KARLOVY VARY”, φωτογραφικό ασπρόμαυρο λεύκωμα της πόλης, έκδ. Orbis, Πράγα 1964. Πανόδετο, σσ. 142. 10-20
770      “NATIONAL GEOGRAPHIC” Δώδεκα τεύχη, σειρά του 1976. Μέσα σε δύο κουτιά. (12)     25-35
771      ΤΣΙΓΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΦΑΝΗ, ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ, εισαγωγή Sir Steven Runciman, Εκδοτική Αθηνών 1981. Πλούσια εικονογράφηση. Δεμ., με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 208.           40-50
Βλέπε και: 719, 650, 595, 319, 568, 723, 714, 736

45. ΠΑΛΑΙΟΤΥΠΑ [772-786]
772      HERRERA Y TORDESILLAS ANTONIO, HISTORIA DE LO SUCEDIDO EN FRANCIA, 1585-1594 […] dirigida Don Felipe, έκδ. Ayala, Madrid, 1598. Ο A. Herrera (1559-1625) ήταν Ισπανός ιστορικός της Ισπανικής αυλής (cronista mayor) και “πρώτος Ιστοριογράφος των Ινδιών (=Αμερική)”. Η “Ιστορία των γεγονότων στη Γαλλία 1585-1594” (περίοδος δράσης της Καθολικής Λίγκας και καταπολέμησης των αιρέσεων) εκδόθηκε μεν αλλά περιορίστηκε με εντολή του Βασιλιά. Στο παρόν αντίτυπο παρατηρούνται μεν έντονες οξειδώσεις σε ορισμένα φύλλα, ευανάγνωστο δε. Λείπει το πρώτο φύλλο μετά την σελ. τίτλου. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής με εκδορές, σσ. 1φ+4+354+9φ.           180-300
773      “ΟΙ ΤΗΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ ΠΑΝΤΕΣ”, POETAE GRAECE VETERES CARMINIS HEROICI […] Homerus, Hesiodus, Orpheus, Callimachus, Aratus, Nicander, Theocritus, Moschus, Bion, Dionysius, Coluthus, Tryphiodorus, Musaeus, Theognis, Phocylides, Pythagore aurea carmina cum fragmentis alioru, Apollonius Rhodius, Oppianus, Cointus Smyrnaeus, Nonni Dionysiaca, Cura & recensione IAC. LECTII, Aureliae Allobrogum, 1606. Δίχρωμος τίτλος, μαύρο κόκκινο μελάνι, παράλληλο κείμενο ελληνικό - λατινικό. Φθορές από έντομο που δεν επηρεάζουν το κείμενο. Σχ. φύλλου, βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές στην ράχη, σσ. 624.           1-...
774      [ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ] ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΑΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ, Γεωργικά, Βουκολικά και Γνωμικά... Vetustissimorum Auctorum… editioni Is. Hortiboni (=Casaubonis) [επιμ. Iohanis Crispini]. Πιθανώς έκδ. Coloniae Allobrogum, [τυπ.] Johan Vignon, 1612. Περιέχει: Ησιόδου Έργα και Ημέραι, Ασπίς Ηρακλέους, Θεογονία, Ειδύλλια (Κηριοκλέπτης, Βουκολίσκος, Αλιείς, Διόσκουροι κ.ά.), Επιγράμματα. Επίσης: ΣΙΜΜΙΟΥ ΤΟΥ ΡΟΔΙΟΥ (Ωόν, Πτερύγιον, Πέλεκυς), ΜΟΣΧΟΥ ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΩΝΟΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑ, ΜΟΥΣΑΙΟΥ ΤΑ ΚΑΘ’ ΗΡΩ [όπου προτάσσεται σημείωμα του Άλδου (Μανούτιου) “Άλδος ο Ρωμαίος τοις σπουδαίοις ευ πράττειν” και ένα του Μάρκου Μουσούρου του Κρητός. Βλ. σελ 335-337]. Σσ. 1-410+index (3 σελ. χ.α.)+Ad Lectorem (3 σελ. χ.α.)+Ι. ΠΕΔΙΑΣΙΜΟΥ “Εξήγησις” (χ.α.) + Θεοκρίτου Υπόθεσις (σελ. 1-32). Σχ. 16ο, με πρωτογράμματα δείκτες καθώς και ποικίλους τυπογραφικούς σχηματισμούς στίχων. Αντίτυπο ακέφαλο και κολοβό. Απόδετο. Χρήζει συντήρησης.        140-240
775      [ORATIO], Λείπει μέρος της σελ. τίτλου (όπου και ο τίτλος), διασώζονται τα [... CUM CORRECTIONIBUS PAVLLI MANUTI, Venetiis 1612, Apud Andream Muschium]. Κείμενο λατινικό. Σχ. 16ο, σσ. 616+3 με φθορές στο άνω τμήμα όπου και επηρεάζει το κείμενο.   180-220
776      CAMERARIO PHILIPPO, OPERAE HORARUM SUBCISIVARUM SIVE MEDITATIONES HISTORICAE AUCTIORES QUAM ANTEA EDITA […] Francofurti, Typis Johannis Friderici Weissil, 1644-1650. Τρείς τόμοι δεμένοι μαζί. Περγαμηνή βιβλιοδ. εποχής, διαστάσεις [21x16,5], σσ. 474+index+391+index+379+index.  800-1200
777      CRISTOPHORI FORSTNERI AUSTRII, Ad libros sexpriores Annalium, C. CORNELII TACITI, notae politicae… Argentorati, Sumptibus Heredum Lazari Zetzneri, 1650. Περγαμηνή βιβλιοδ. εποχής, φθαρμένη, σσ. 464+index [δεμ. μαζί] CRISTOPHORI FORSTNERI AUSTRII, OMISSORUM IN NOTIS AD TACITUM, Argentorati... Lazari Zetzneri, 1650. Σσ. 80. 120-180
778      M. TULLII CICERONIS EPISTOLARUM AD FAMILIARES, Libri sedecim […] Cum Facultate Superiorum DILINGAE, Formis Academicis Apud Ignatium Mayer, 1662. Σχ. 16ο, περγαμηνή βιβλιοδ. εποχής, (με εξωτερικές πιάστρες διαλυμένες), σσ. 752.          120-180
779      LES POETES GRECS DE Mr LE FE’VRE, PREMIERE PARTIE, A SAUMUR, Pour DAN DE LERPINEIRE & JEAN SESNIER, 1664. Σχ. 16ο, περγαμηνή βιβλιοδ. εποχής, (φθαρμένη), σσ. 151. [δεμ. μαζί] Α.Μ. Σσ. 139.       90-180
780      GREW NEHEMIAH, ANATOMIE DES PLANTES qui contient une description exacte de leurs parties & leurs usages […] Et l’ame des plantes, par Mr. Dedu […] Avec un recueil d’experiences & observations curieuses faites Mrs Grew & Boyle […] A Leide, chez P. Vander, 1685. Τρία μέρη δεμένα σε ένα. 1ο μέρος: χαλκόγραφος τίτλος, ένα αναδιπλ. στην σελ. 223, ένας ενδιάμεσος τίτλος στην σελ. 249, σσ. 8+310. 2ο μέρος: σσ. 6+108. 3ο μέρος: σσ. 216. Περγαμηνή βιβλιοδ. εποχής, μικρή φθορά στο άνω μέρος της ράχης, σχ. 12ο [14x8,5 εκ.].            350-500
781      TERENTIUS PUBLIUS, PUBLII TERENTII CARTHAGINIENSIS AFRI COMOEDIAE VI, Amstelodami, Hackius, 1686. Σε δύο τόμους δεμένους μαζί. Με έγχρωμη χαρακτική εικόνα προ της σελ. τίτλου. Περγαμηνή βιβλιοδ. εποχής, αποκολλημένη από το σώμα, διαστάσεις [19,6x12 εκ.], σσ. (104)+461+(4)+465-888+(44).            150-250
782      CICERO (=M. TULLI CICERONIS), [ΜΑΝΟΥΤΙΟΣ Π.], EPISTOLARUM LIBRI XVI. AD FAMILIARES, EX RECENCIONE JOANNIS GEORGII GRAEVII. Δύο τόμοι. Μαζί με PAULLI MANUTII COMMENTARIUS IN M. TULLI CICERONIS EPISTOLAS AD FAMILIARES, Amstelodami, ex Typographia P. & I. Blaev, 1693. Περγαμηνή βιβιοδ. εποχής, διαστάσεις [21,5x13 εκ.], σσ. index+500+468+368+index. (2)        350-500
783      [ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ (1564 – 1642)], OPERE DI GALIGLEO GALIGLEI, DIVISE IN QUATTRO TOMI, in questa nuove Edizione accresciute di molte cose inedite, tomo terzo, IN PADOVA, 1744, Nella Stamperia del Seminario, Appresso Gio: Manfre, Con Licenza de’ Superiori, e Privilegio. Αντίτυπο σκωληκόβρωτο, κυρίως στα περιθώρια, δεν επηρεάζεται η καθαρότητα του κειμένου. Χαρτόδετο εποχής, διαστάσεις [27x20 εκ.], σσ. 486.(Ο Γκαλιλέο Γκαλιλέι γνωστός στην Ελλάδα ως Γαλιλαίος, ιταλός αστρονόμος και φυσικός, που υποστήριξε την ηλιοκεντρική θεωρία, την οποία εξαναγκάστηκε από την Ιερά Εξέταση ν’ απαρνηθεί).            400-600
784      [ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ - GRYNAEUS - ΓΝΩΣΤΙΚΟI] “ADVERSUS HAERESES” (“ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ”). D. IRENAEI EPISCOPI LUGDUNESIS OPUS ERUDITISSIMUM IN quinq libros […] retegit Gnosticorum, Haereticorum […] collatione Des. Erasmi […] studio Ioan. Iacobi Grynaei, Basiliae 1751. Το πιο γνωστό έργο του Ειρηναίου, πραγματεία γνωστή και ως “Έλεγχος και ανατροπή της Ψευδωνύμου Γνώσεως” λεπτομερής πολεμική κατά των Γνωστικών αλλά και μια από τις σημαντικότερες πηγές του κινήματος. Κείμενο λατινικό με σποραδικά ελληνικά παραθέματα. Στην τελευταία σελίδα χαρακτικό της Επισκοπής (Λυών). Υπογραμμίσεις και ορισμένοι δείκτες στο κείμενο με μελάνι. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, σσ. 621+Locorum S. Scripturae Index.      350-500
785      [DICTIONNAIRE DES SCIENCES] TABLE ANALYTIQUE ET RAISONNEE DES MATIERES CONTENUES DANS LES XXXIX VOLUMES IN-QUARTO DU DICTIONNAIRE DES SCIENCES, DES ARTS ET DES METIERS, tome cinquieme, A Lyon, chez Amable leroy, libraire, 1781. Βιβλιοδ. εποχής όλο δέρμα, ξεκολλημένο το μπροστινό καπάκι, φθορές στην ράχη, σκωληκόβρωτο στα περιθώρια, σσ. 763.         250-350
786      “ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ” Oder die Dialogen des Diogenes von Sinope, Carlsruhe, Christian Gottlieb 1784. Γοτθική γραφή. Βιβλιοδ. εποχής, τυπωμένο σε χαρτί χειροποίητο, κόκκινες ακμές, σσ. 264.            1-...
Βλέπε και: 129, 940, 484, 1
46. ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΔΙΑΦΟΡΑ [787-805]
787      [ΓΕΝΗΤΣΑΡΟΙ - ABDUL MEDSCHID] Δύο ξυλογραφίες [1850 περ.], “Ο Αστσήμπασης των Γενιτσάρων” & “Sultan Abdul Medschid Chan”. Διαστάσεις [24x15,5 εκ. & 27x21 εκ.]. (2)   30-40
788      [ΚΡΟΚΙΔΑΣ Κ.], ΚΑΡΑΜΖΙΝΟΣ ΝΙΚ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ, εξελληνισθείσα εκ του γαλλικού υπό Κωνσταντίνου Σ. Κροκιδά, τυπ. Χ.Ν. Φιλαδελφέως, 1856-1857. Τέσσερις τόμοι από τους έντεκα. 1ος και 2ος καθώς 3ος και 4ος τόμος δεμ. μαζί. Στον πρώτο τόμος χαρακτικό πορτραίτο του σ. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, ταλαιπωρημένα. (2) 60-80
789      [ΕΒΡΑΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ] “CHUMESCHtom. 2, τόπος έκδοσις Low Lemberg, Ουκρανία 1889. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, σσ. 300 περ. 1-...
790      ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΜΕΤΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΙΚΟΝΟ-
ΓΡΑΦΙΩΝ (ξυλογραφίες), μτφρ. εκ του γαλλικού Κωνσταντίνου Ε. Λουρεντζή, [1890 περ.] Δερμ. βιβλιοδ. εποχής. (2)            90-180
791      ΓΚΥΖΩ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ υπό ΓΚΥΖΩ, μεταφρασθείσα υπό Χαραλάμπους Άννινου, τόμος Α´, 1891. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 484.            50-100
792      [ΒΑΡΩΝΟΥ ΒΑΖΑΝΚΟΥΡ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΜΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, μεταφρασθείσα υπό Π. Γεωργιάδου και Α. Χλωρού, ττ. 2 δεμ. μαζί, εκδ. Γ. Τσαγγάρης, τυπ. Αναστ. Γρίμη, 1892. Νεότερη δερμ. βιβλιοδ., σσ. 323+380.    65-120
793      JAEGER OSKAR, Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς, μτφρ. Αθανασίου Αργυρού, μετά 1000 εικόνων, εκδ. Δ. Φέξη, 1899. Τέσσερις τόμοι: Ιστορία των αρχαίων χρόνων, Ιστορία του Μεσαίωνος, Ιστορία των Νεωτέρων Χρόνων 1517-1789, Ιστορία των Νεοτάτων Χρόνων 1789-1889. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής. (4)    90-180
794      [ΥΠΟΘΕΣΗ DREYFUS], LAFFAIRE DREYFUS, CINQ SEMAINES A RENNES, κείμενο Louis Roges, 200 φωτ. του Gerschel, Paris 1899. Σσ. 24+67 φύλλα με φωτογραφίες εποχής.            35-70
795      [ΝΑΠΟΛΕΩΝ] Αναγλυφοτυπία του Ναπολέοντα, σε χαρτόνι [1900 περ.]. Σκισίματα στα περιθώρια, λείπει η αριστερή άνω γωνία. Διαστάσεις [20,8x17,8 εκ.].      20-30
796      SOREL ALBERT, L’EUROPE ET LA REVOLUTION FRANCAISE, Librairie Plon, Paris [1902]. Οκτώ χαρτόδετοι τόμοι, καλή κατάσταση. (8)           1-…
797      LIMAN von SANDERS, CINQ ANS DE TURQUIE, traduction du commandant Mabille, edit. Payot, Paris 1923. Με 16 χάρτες εντός κειμένου. Κόκκινη βιβλιοδ., σσ. 378.        45-60
798      ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. Μ., ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΙ, εκδ. Ελευθερουδάκης, 1924. Πρόχειρα επιδιορθωμένη ράχη, ταλαιπωρημένο. Σσ. 303.         25-35
799      ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της Βασιλείας Γεωργίου του Α´. Έκδοσις 5η εικονογραφημένη μετά προσθηκών, σημειώσεων και βελτιώσεων επί τη βάσει των νεοτάτων πορισμάτων της ιστορικής ερεύνης υπό ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ. Εκδ. “Ελευθερουδάκης” 1925. Έξι τόμοι, πλήρως εικονογραφημένη έκδοση, εικόνες εντός και εκτός κειμένου και αναδιπλούμενοι χάρτες. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη. (6) 80-150
800      ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΚΛ., ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, εκδ. 1926. Σσ. 32.    20-30
801      ALKEN HENRY, A PANORAMA OF THE PROGRESS OF HUMAN LIFE, fashionably displayed illustrating SHEAKESPEARE’S AGES and giving at the same time the manners, costume, amusements, and field sports of the English People. The whole illustrative of Modern Character in a series of many hundreds of moving figures, with an essay by Guy Paget and an introduction and commentary by B. Darwin. The Falcon Press, London [1948]. Με πάμπολλες έγχρωμες επικολλημένες εικόνες. Σχ. φύλλου, χαρτόδετο, σσ. 36+εικόνες.     40-70
802      DURANT WILL, THE STORY OF CIVILIZATION, part 1-10, Simon and Schuster, New York 1954. 1) OUR ORIENTAL HERITAGE. 2) THE LIFE OF GREECE. 3) CAESAR AND CHRIST. 4) THE AGE OF FAITH. 5) THE RENAISSANCE. 6) THE REFORMATION a history of European Civilization from Wyclif to Calvin 1300-1564. 7) THE AGE OF REASON BEGINS. 8) THE AGE OF LOUIS XIV. 9) THE AGE OF VOLTAIRE. 10) ROUSSEAU AND REVOLUTION. Σύνολο: 10 τόμοι δεμένοι (μαύρο) (10)          80-120
803      ΓΙΑΛΙΣΤΡΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΕΛΛΑΣ, Σύντομος ιστορική ανασκόπησις, αι εκκρεμούσαι Εθνικαί Διεκδικήσεις, 1956. Με αναδιπλούμενους χάρτες εκτός κειμένου. Σσ. 143+χάρτες.           40-80
804      [ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ], Έκδοση [1958]. Σσ. 78. 20-40
805      ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝ., ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ, έκδ. 1966. Δεμ., σσ. 495. 15-20
Βλέπε και: 729, 947, 502, 772
47. ΔΙΚΑΙΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ [806-841]
806      ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ., ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟΝ Η ΕΞΑΒΙΒΛΟΣ, συλλεχθείσα από όλους τους νόμους κατ’ εκλογήν και επιτομήν και συνταχθείσα ούτω [...] και μεταφρασθείσα παρά Κ. Κλονάρη, εν Ναυπλίω εκ της Εθνικής Τυπογραφίας, 1833. Νεότερη βιβλιοδ., δεμάτινη ράχη, σσ. 463.  100-150
807      ΚΡΑΣΣΑΣ Α.Χ., ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΚΑΘ’Α ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΠΟΛΙΤΕΥΕΤΑΙ, τόμος πρώτος, τυπ. Ι. Αγγελόπουλου, 1867. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 481.   20-30
808      ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ και περί συρροής αξιοποίνων πράξεων, τυπ. Α. Καναριώτου και Ζ. Γρυπάρη, 1873. Άδετο. Σσ. 6+186+36.            25-35
809      ΚΡΑΣΣΑΣ Α.Χ., ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΝ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΑΘΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΠΟΛΙΤΕΥΕΤΑΙ, τυπ. Ν.Γ. Πάσσαρη, 1879. Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές, σσ. 808+πίναξ περιεχομένων.   30-50
810      ΧΟΛΤΣΕΝΔΟΡΦΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, ΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, μεταφρασθέν υπό Δαμιανού Βορρέ, τυπ. Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1885. Άκοπο. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο εξώφυλλο. Σσ. 174.           40-60
811      ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓ., ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, μετά εισαγωγής ιστορικής και σχολίων κατ’ άρθρον, εκδ. & τυπ. Α. Κωνσταντινίδης, 1889. Σχ. 12ο, σσ. 300.        40-50
812      ΚΡΑΣΣΑΣ Α.Χ., ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΑΘ’Α ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΠΟΛΙΤΕΥΕΤΑΙ, τυπ. Α. Κωνσταντινίδου. Με πλούσιο υπομνηματισμό. Ευρετήριο θεμάτων. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, με φθορά στο άνω μέρος, [1890 περ.] σσ. 701.        45-65
813      ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α. Δ., ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΙΒΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, εκδ. 1895. Χαρτόδετο, ελαφρώς ταλαιπωρημένο. Σσ. 15.           15-20
814      [ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΓΙΑΝ.] EYTAXIAS J., (καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και βουλευτής), MEDITATIONS ON THE INTENDED FINANCIAL SANITATION IN GREECE, [1900 περ.]. Σσ. 44.      20-30
815      ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ήτοι κείμενον των νόμων και των Βασιλικών Διαταγμάτων μετά της Νομολογίας του Αρείου Πάγου, Διπλωματική και Προξενική Νομοθεσία, εκδ. Γεωργίου Δ. Φέξη, 1901. Κόκκινη δερμ. βιβλιοδ. σσ. 747. 40-60
816      ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΗΣ, εκδ. 1906, (φθαρμένο αντίτυπο). Σσ. 63.            20-30
817      [ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1913-1920], ΑΡΧΕΙΟ 31 ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΜΟΝΟΣΕΛΙΔΩΝ, ΔΙΣΕΛΙΔΩΝ, ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗ σε εσωτερικά ζητήματα της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος κατά τα έτη 1913-1920. Στην κρίσιμη αυτή περίοδο της Εθν. Τραπέζης ο Δυοβουνιώτης ήταν Νομικός Σύμβουλος του Κράτους.        70-120
818      [ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΝΑΟΙ 1915-1920] ΑΡΧΕΙΟ δακτυλογραφημένων και χειρόγραφων κειμένων με γνώμες και θέσεις επιφανών νομικών της τραπέζης (Λυκούδη, Σωμερίτη, Βάλβη κλπ.) σε ζητήματα που προέκυπταν από την διαχείριση της περιουσίας των ναών. (1 ντοσιέ).     70-140
819      ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, [χ.χ. 1920 περ.]. Βιβλιοδ. εποχής με γωνίες, σσ. 320.            25-35
820      GIDE CHARLES, ΠΡΩΤΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, μτφρ. Ε. Ι. Τσουδερού, εκδ. Ελευθερουδάκης, 1923. Δεμ., μικροφθορά στην ράχη, σχ. 12ο, σσ. 159.    20-30
821      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, τεύχος Α´ και Β´ (δεμ. μαζί), εκδ. Βασιλείου, 1924-1925. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σσ. 454.    35-50
822      ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΑΝΤ., Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, μελέτη περί Συμβολαιογραφίας, έκδοσις δευτέρα ηυξημένη και βελτιωμένη κατά τους νεωτέρους νόμους, 1926. Δεμ., σσ. 532.        25-40
823      ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ., Τέσσερα βιβλία του ιδίου δεμένα μαζί: ΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, εκδ. 1927. Σσ. 38. [μαζί] ΔΙΑΖΥΓΙΟΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, εκδ. 1933. Σσ. 19. [μαζί] Η ΑΝΤΙΦΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΙΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, εκδ. 1930. Σσ. 16. [μαζί] ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΩΝ, εκδ. 1931. Σσ. 26. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, ελαφρώς φθαρμένη.            25-35
824      ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΛΕΞ. Ν., Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΑΥΤΗΣ, διάλεξις γενομένη εις την Ένωσιν Συντακτών την 11 Ιανουαρίου 1928, τυπ. Εστία, 1928. Λεκιασμένο εξώφυλλο από υγρασία. Σσ. 55.         25-35
825      ΣΒΩΛΟΣ Α.Ι., ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ, τυπ. “Πυρσού”, 1928. Λεκές υγρασίας στις σελ. 387-395 στο άνω περιθώριο. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής, σσ. 395.  40-50
826      BOMPAIR FRANCOIS, L’ECONOMIE MATHEMATIQUE D’APRES L’OEUVRE COMPAREE DE SE REPRESENTANTS LES PLUS TYPIQUES (COURNOT, WALRAS, PARETO), lib. Recuil Sirey, Paris 1932. Μικρές φθορές. Σσ. 28.           15-25
827      ΚΑΙΡΟΦΥΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΑΙ ΤΡΑΓΙΚΩΤΕΡΑΙ ΔΙΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, εκδ. Φωνής του Λαού, [χ.χ.]. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 216.         20-30
828      WAR OFFICE, MANUAL OF FLASH-SPOTTING, 1937. Τεχνικό στρατιωτικό εγχειρίδιο εντοπισμού στόχων πυροβολικού. Με εικόνες οργάνων και εξοπλισμού. Λονδίνο 1937. Σχ. 4ο μεγάλο, σκίσιμο στην ράχη, σσ. 108+19 πίνακες.          30-45
829      ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ Γ. Χ., ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ από σκοπιάς του πρακτικώς σκεπτόμενου, έκδ. 1945. Ταλαιπωρημένη βιβλιοδ., σσ. 72. 35-45
830      ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, εκδότης “Το Τετράδιο”, 1946. Σσ. 150.  20-40
831      [ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, σχέδιον ανασυγκροτήσεως των Τεχνικών Βάσεων της Ελληνικής Οικονομίας, εκδ. 1947. Με πίνακες και σχεδιαγράμματα. Μικρές φθορές στην ράχη. Σσ. 294.   35-70
832      ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΔΗΜ., ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ, από της θεωρητικής αναλύσεως εις την πολιτικήν εφαρμογήν, εκδ. Αετός, 1947. (Ως παράδειγμα εξετάζονται τα Δωδεκάνησα). Σσ. 68.        20-30
833      ΜΕΡΗΣ ΙΩ., ΤΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, έκδ. 1949. (Εξετάζονται και οι Σιδηρόδρομοι Πελοποννήσου). Σσ.160.            20-30
834      ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ., ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ, εκδ. Ι. Μ. Σκαζίκη, [1950]. Άκοπο. Σσ. 231.     15-25
835      ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Χ., ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΖΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΟΜΒΑ, πρακτικαί γνώσεις σε απλή γλώσσα, με συμβουλές και συστάσεις δια τον λαό, εκδ. Ι. Σιδέρη, 1951. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 78.            20-25
836      ΣΚΛΗΡΟΣ ΑΡΙΣΤ., Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΙΔΙΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝ. ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, [1955 περ.]. Σσ. 14. 10-20
837      ΘΑΣΙΤΗΣ ΒΑΣ., ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, 1959. Με δεκάδες στατιστικούς πίνακες. Σχ. 4ο, σσ. 130.           40-45
838      ΚΕΡΑΣΣΩΤΗΣ ΠΑΝΟΣ, ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Εικονογραφημένη γενική και οικονομική ιστορία της Ελλάδας, όπως παρουσιάστηκε σε έκθεση του σ. στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας (1957). Τρίγλωσσο (γερμανικά, γαλλικά, αγγλικά). Έκδοση “Κλωστοϋφαντουργικής Εγκυκλοπαίδειας”, 1960. Σσ. [χ.α.σ.].         30-45
839      ΜΕΛΑΣ ΓΕΩΡ., ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. ΜΕΛΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 1966. Σσ. 94. 25-35
840      ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, (μέχρι του 1941), έκδ. 1970. Μικρές φθορές στην ράχη. Φωτ. εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 199           35-50
841      ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, συνέδριο Απριλίου 1986, Ελληνικό Ινστιτούτο Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής. Σσ. 222.    10-15
Βλέπε και: 536, 670, 565, 637, 17, 683, 990, 1009, 1008, 635, 1006, 42, 1019

48. ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ [842-862]
842      [ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑ], BARTHELEMY J., “Plan dune Palestre Grecque”, χαλκογραφία (No 7) του Barthelemy J., χαλκογραφία, κάτοψη, από το “Voyage du Jeune Anacharsis en Grece”, από σχέδιο του Βιτρούβιου, Paris [1800 περ.]. Σκίσιμο στο κάτω δεξί τμήμα, εκτός του σώματος της χαλκογραφίας. Σε πασπαρτού ταλαιπωρημένο. Διαστάσεις [25x18,5 εκ.].     1-...
843      ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, Φοιτητικοί Αγώνες 1909. Δίπλωμα απονεμηθέν στον Χ.Δ. Ζούρα για την “δευτέραν νίκη” στην Δισκοβολία. Σφραγίδα και υπογραφή του Γ. Γραμματέα. Χαρτόνι. Μικρές φθορές στα περιθώρια. Διαστάσεις [33x50 εκ.].    60-100
844      ΧΡΥΣΑΦΗΣ Ι. Ε., Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ κατά το Σουηδικόν Σύστημα, εκδ. Ι. Δ. Κολλάρος, 1914. Με εικόνες. Σσ. 422.     35-55
845      “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ” Υπουργείον Στρατιωτικών, εκδ. 1914. Αποκολλημένη ράχη, σχ. 16ο, σσ. 94+3+3αναδιπλ.         25-30
846      ΠΑΥΛΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, έκδ. 1927. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 431.      30-40
847      ΒΕΡΟΛΙΝΟ 1936 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΧΑΡΤΗΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΩΜΟ-
ΛΙΘΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ. Με πολλές πληροφορίες για τους τότε αγώνες. Διαστάσεις [76X58 εκ.].          10-20
848      [ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ - ΑΛΠΙΝΙΣΜΟΣ] SCALATORI, LE PIU AUDACE IMPRESE ALPINISTICHE DA WHUMPER AL “SESTO GRADO” RACCONTATE DA PROTAGONISTI, a cura di A. BORGOGNONI - G. TITTA RASA, Milano [1941 περ.]. Πληθώρα ολοσέλιδων φωτογραφιών εκτός αρίθμησης κειμένου. Μικρή φθορά στην ράχη, σσ. 410.  25-50
849      [ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ] Επιστολή 26 σελίδων, 6 Νοεμβρίου 1944.   40-60
850      ΚΟΨΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓ., ΤΟ ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ, Κάιρο 1959, τυπ. Κ. Τσούμα. Σσ. 80. [μαζί του ιδίου] ΠΡΟΠΟΝΗΣΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ, πρόλογος Φ. Μαρζούκ (γενικός διευθυντής της Αιγυπτιακής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής), Κάιρο 1957, τυπ. Κ. Τσούμα. Σσ. 72. (2)          40-50
851      [ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ] ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ., Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΟΙ ΔΕΚΑ ΑΓΩΝΕΣ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ, Ιούνιος 1953. (Ιστορικά στοιχεία και φωτογραφίες της Εθνικής Ομάδας). Οξειδωμένες καρφίτσες, σσ. 84.      45-60
852      BERLIOUX MONIQUE, LES JEUX OLYMPIQUES, Editions des Arts et Manufactures, Paris 1956. (Ιστορική αναφορά σε 12 Ολυμπιάδες). Φωτ. εκτός κειμένου. Δεμ., μικρές φθορές στην ράχη, σσ. 299.       1-...
853      [17η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΡΩΜΗΣ, 1960] GΙOCHI DELLA XVII OLIMPIADE, ROMA, 1960. Τρία εισιτήρια (2 ποδοσφαίρου [διπλό] και ένα καλαθοσφαίρισης). Διαστάσεις [9,5x15 εκ.]. (3)        45-65
854      ΔΡΙΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 1964. Σχέδια εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 639.     35-50
855      [ΤΖΙΜ ΑΡΜΑΟΥ (JIM ARMAOU), ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ], Πρωτοπαλαιστής Ευρώπης, Ελευθέρας Πάλης, Κατς και μυϊκής δυνάμεως - ο Έλλην Ηρακλής. World Champion of Wrestling. Δύο πρωτότυπες φωτογραφίες και μια φωτογραφία - αυτόγραφο με τον παλαιστή. Η μία εξ αυτών “Φωτό Παναγιωτόπουλος - Σύρος”. Όλες υπογεγραμμένες οπισθίως και με αφιερώσεις στον ζωγράφο Γ. Κατσώνη, 1965. Διαστάσεις [13x18 εκ. & 10,5x15 εκ.] (3) 45-65
856      [ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ] “ΤΟΥ-ΙΤ ΤΟΥ-ΟΥ”, Μηνιαία έκδοση του Σ.Ε.Ο. για τα “πουλιά” και τα “σμήνη”. Δέκα επτά τεύχη, 1966-1968. Σχ. 12ο. (17)   60-120
857      ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΕΣ 776 π.Χ.-1896, “ΜΕΡΟΣ Β´ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1896 ΥΠΟ ΒΑΡΩΝΟΥ ΔΕ ΚΟΥΜΠΕΡΤΕΝ, ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ, Ν.Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ και ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΝΝΙΝΟΥ, εν Αθήναις παρά τω εκδότη Κ. Μπεκ, 1896”, Τρίγλωσση έκδοση (ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά), 1966. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 155+εικόνες εκτός κειμένου..          40-50
858      [ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ] Της XXIe (21ης Ολυμπιάδας), MONTREAL 1976. Ανάγλυφο, στην μία όψη εικόνα της πόλης και το έμβλημα των Ολυμπιακών Αγώνων, στην άλλη όψη στο Ολυμπιακό Στάδιο (πιθανότατα). Στρογγυλό, διαμέτρου 5 εκ.     50-60
859      ΔΟΞΑΣ ΤΑΚΗΣ, ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, Πύργος 1977. Ποίημα - ύμνος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έκδοση της εφημερίδας “Αυγή” Πύργου. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 4.          30-50
860      ΕΟΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, Τριμηνιαία Έκδοση Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, τρία τεύχη: αρ. 3 Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1977, αρ. 7 Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1978 & αρ. 8 Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1978. Με πάμπολλες φωτ., δίχρωμη έκδοση, μπλε - μαύρο μελάνι, έγχρωμα εξώφυλλα. (3)        30-40
861      [ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ - ΜΟΣΧΑ 1980] Επίσημο αγγλόφωνο περιοδικό της Οργανωτικής Επιτροπής. Τα τεύχη 36, 37, 39, 1979-1980. Με εικόνες εντός κειμένου. (3)           15-25
862      [ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ], ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ, 1981. Με εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 205.           15-20
Βλέπε και: 865, 1067

49. ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ [863-902]
863      [ΟΜΗΡΟΣ] Χαλκογραφία από το “Thesaurus Grecque Antique”, 1697. Ολοσέλιδη, διαστάσεων [29,5x21εκ.] με υπότιτλο “Κινούμενη Χρόνος Ιλιάς, Οδύσσεια Όμηρος Μύθος” και 2 σελίδες με κείμενο. (2)       1-...
864      [ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΠΟ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΟΛΙΘΟΥΣ] BONNATI D., Έγχρωμες χαλκογραφίες, (χρώμα εποχής), [1800 περ.]. Οκτώ διαφορετικές εικόνες. Σε πασπαρτού, διαστάσεις [11,3x18 εκ.]          40-50
865      ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, Χαλκογραφία, 1810, “Hippodrome DOlympie”. Σε πασπαρτού, διαστάσεις [22x15,5 εκ.]           40-50
866      DECHARME P., MYTHOLOGIE DE LA GRECE ANTIQUE, Paris, librairie Garnier Freres, [1884]. Εικόνες εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη ελαφρώς ταλαιπωρημένη, σσ. 37+693.  40-60
867      “ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ”, Εκδιδόμενη υπό της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας, περίοδος τρίτη, 1884, τυπ. Αδελφών Περρή, 1885, τεύχος πρώτον και δεύτερον. Άδετη, σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 100+4 πίνακες (κέρματα συμβολικά και γλυπτά Επιδαύρου).   1-...
868      DURUY VICTOR, HISTORIA DE LOS GRIEGOS, desde los tiempos mas remotos hasta la reduccion de Grecia a provincia Romana, Barcelona, edit. Montaner Y Simon, 1890. Τρείς τόμοι, πλούσια εικονογραφημένοι με χρωμολιθογραφίες και ξυλογραφίες. Δερμάτινη βιβλιοδ. (3) 1-...
869      POTTIER ED., DOURIS ET LES PEINTRES DE VASES GRECS, εκδ. Renouard, Paris [1904]. Σσ. 127.            15-25
870      ΤΣΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΙ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΑΚΡΟΠΟΛΕΙΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ και ΣΕΣΚΛΟΥ, μετά 47 πινάκων και 312 εικόνων εν τω κειμένω, τυπ. Π. Δ. Σακελλαρίου 1908. Λείπουν οι πίνακες 6-9. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σχ. 4ο, σσ. 431+47.    50-60
871      DURUY VITTORE, PICCOLA STORIA GRECA, ANTICO ORIENTE, giusta gli ultimi programmi esposte da GIOVANNI DE CASTRO, Fratelli Treves editori, Milano 1926. Σκίσιμο στα 4 πρώτα φύλλα που δεν επηρεάζει το κείμενο. Σσ. 197.         20-30
872      ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο ΛΟΡΔΟΣ ΕΛΓΙΝ και οι προ αυτού ανά την Ελλάδα και τας Αθήνας ιδίως αρχαιολογήσαντες επιδρομείς 1440-1837, ιστορική και αρχαιολογική πραγματεία, τυπ. “Εστία”, 1930. Χαρτόδετο, μικρά σκισίματα στις ακμές, σσ. 257. 35-50
873      [ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1837-1937] Λεύκωμα της εκατονταετηρίδος της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1837-1937. Με λίστα Ιδρυτών Εταίρων καθώς και Ευεργετών και Δωρητών. Με φωτογραφικά πορτραίτα των συντελεστών. Σχ. 4ο, χαρτόδετο, ταλαιπωρημένη βιβλιοδ., σσ. [25+25 περ.].   50-80
874      [ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1837-1937] ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΑΥΤΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΝ 1837-1937, ΕΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΕΙ, 1938. Σσ. 104.          30-40
875      LANGLOTZ E. - SCHUCHHARDT W., ARCHAISCHE PLASTIK AUF DER AKROPOLIS, Frankfurt [1941]. Σώμα μερικώς αποκαλυμμένο από την ράχη, λινόδετο, σσ. 17+64+64 εικόνες.      45-65
876      CHARBONNEAUX J., LA SCULPTURE GRECQUE CLASSIQUE, vol. 1 & 2, LA SCULPTURE GREQUE ARCHAIQUE, edit. Guilde du Livre, Lausanne [1942]. Αριθμημένη έκδοση, αρ. αντιτύπου 1397/10300. Τρείς τόμοι, με πλούσια εικονογράφηση εκτός κειμένου. Πανόδετοι. (3)       45-70
877      ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΩΡΗ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑ-
ΤΙΚΗΣ, 1946. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο, σσ. 136+9 πίνακες.        35-40
878      [ΔΕΛΦΟΙ] MIRE, LES TRESORS DE DELPHES, PHOTOGRAPHIES DE GEORGES DE MIRE, texte et notices de Pierre De La Coste-Messeliere, editions du Chene, Paris 1950. Φωτογραφικό λεύκωμα με 76 περίπου φωτογραφίες. Σχ. 4ο, λινόδετο, σσ. 31+76.   40-60
879      [PAYNE H. - MACKWORTH-YOUNG G.], ARCHAIC MARBLE SCULPTURE FROM THE ACROPOLIS, a photographic Catalogue by the late Humfry Pyne and Gerard Mackwothe-Young, with an introduction by Humfry Payne, London, The Cresset Press, 1950. Λινόδετο, σχ. 4ο, σσ. 79+140 πίνακες. 50-60
880      MARTIN ROLAND, L’URBANISME DANS LA GRECE ANTIQUE, edit. A. 7 J. Picard, Paris 1956. Με σχέδια και φωτογραφίες εκτός κειμένου. Σχ. 4ο, ταλαιπωρημένη ράχη, σσ. 302.    50-60
881      THOMSON GEORGE, Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΟ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ, μτφρ. Γιάννη Βιστάκη, Εκδοτικό Ινστιτούτο Αθηνών, [1959]. Δεμ., σσ. 556.   40-60
882      RICHTER GISELA, THE ARCHAIC GRAVESTONES OF ATTICA, with 216 illustrations, including 108 from photographs by Alison Frantz and an appendix with Epigraphical Notes by Margherita Guarducci, The Phaidon Press, London 1961. Λινόδετο, σχ. 4ο, σσ. 184.       60-70
883      ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗ-ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΣΕΜΝΗ, ΑΓΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΓΥΡΟΥΝΤΟΣ, έκδ. 1963, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Σχ. 4ο μεγάλο, δερματόδετο, σσ. ισ’+140+93 πίνακες.    45-50
884      ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Α. - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Α´ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ, σύντομος οδηγός, εκδ. 1964. Σσ. 93+31 εικόνες εκτός κειμένου.        15-25
885      ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΓΝΗ, ΜΥΚΗΝΑΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΟΓΛΥΦΙΑ, Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Δελτίου, 1966. Με αφιέρωση της σ.. Σχ. 4ο, σσ. 137+14 πίνακες.    40-50
886      RIZZA GIOVANNI, LE TERRECOTTE DI AXOS, Estratto dall’ ANNUARIO DELLA SCUOLA ARCHEOLOGICA DI ATENE, Roma Istituto Poligrafico Dello Stato, 1968. Με αφιέρωση του σ. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Σχ. 4ο, σσ. 94.           45-50
887      KONTOLEON N.M., ASPECTS DE LA GRECE PRECLASSIQUE, College De France, Paris 1970. Σχ. 4ο, σσ. 94+24 πίνακες.     40-50
888      ΔΕΣΠΙΝΗΣ Γ.Ι., ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ, εκδ. Ερμής, 1971. Δεμ., σσ. 248+116 πίνακες.       30-50
889      TRAVLOS JOHN, BILDLEXIKON ZUR TOPOGRAPHIE DES ANTIKEN ATHEN, Verlag Ernst Wasmuth Tubingen, Α´ έκδοση 1971. Πλούσια εικονογραφημένη έκδοση με φωτογραφίες, διαγράμματα και κατόψεις. Δεμ., σχ. 4ο, σσ. 590.          90-130
890      ΜΠΟΥΣΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ, έκδ. Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος, 1974. Λινόδετο, σσ. 194+379 εικόνες.        30-35
891      SCHMALTZ BERNHARD, TERRAKOTTEN AUS DEM KABIRENHEILIGTUM BEI THEBEN, menschenahnliche figuren, menschliche figuren und great, Deutsches Archaologisches Institut, Walter De Gruyter & Co, Berlin 1974. Λινόδετο, σχ. 4ο, σσ. 200+31 πίνακες.    60-80
892      ΚΑΨΙΩΤΗΣ ΑΘ., ΔΟΛΟΠΕΣ, ΟΙ ΠΡΟΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ, εκδ. 1975. Σώμα ελαφρώς ξεκολλημένο από την ράχη. Σσ. 62. 35-45
893      ΛΕΜΠΕΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΟΙ ΣΤΗΛΕΣ ΤΟΥ ΠΡΙΝΙΑ, Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Δελτίου, 1976. Σχ. 4ο, μικρό σκίσιμο στην ράχη, σσ. 179+54 πίνακες.         40-60
894      ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΤΟ ΟΔΟΝΤΟΦΡΑΚΤΟΝ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΝ ΚΡΑΝΟΣ, ως προς την τεχνικήν της κατασκευής του, διατριβή επί διδακτορία, εκδ. 1980. Πολυγραφημένο. Χαρτόδετο, σσ. 125+3+6+17 πίνακες.      25-35
895      ΚΟΡΡΕΣ Μ. - ΜΠΟΥΡΑΣ Χ., ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ, Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, 1983. Τρείς τόμοι με εικόνες, κατόψεις, σχεδιαγράμματα κ.λπ. Σχ. 4ο. (3)      90-120
896      [ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ] ΑΜΗΤΟΣ, τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1987. Με φωτ. εκτός κειμένου. Σχ. 4ο, λινόδετο. (2)   50-60
897      ΣΤΑΙΝΧΑΟΥΕΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, πλούσια εικονογραφημένο λεύκωμα, Όμιλος Λάτση, εκδ. Ολκός, 2001. Εκδοτική φροντίδα Ειρήνη Λούβρου. Σχεδιασμός και καλλιτεχνική επιμέλεια Λίκα Φλώρου. Σχ. φύλλου, με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 406.      65-90
898      ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, πλούσια εικονογραφημένο λεύκωμα, Όμιλος Λάτση, εκδ. Ολκός, 2002. Εκδοτική φροντίδα Ειρήνη Λούβρου. Σχεδιασμός και καλλιτεχνική επιμέλεια Λίκα Φλώρου. Σχ. φύλλου, λινόδετο, με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 358.     80-90
899      ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Π.Ι., ΔΗΛΟΣ, πλούσια εικονογραφημένο λεύκωμα, Όμιλος Λάτση, εκδ. Ολκός, 2003. Εκδοτική φροντίδα Ειρήνη Λούβρου. Σχεδιασμός και καλλιτεχνική επιμέλεια Δημήτρης Καλοκύρης. Σχ. φύλλου, λινόδετο, με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 453.  60-70
900      ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΘΕΜΙΩΤΑΚΗ Ν., ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, πλούσια εικονογραφημένο λεύκωμα, Ίδρυμα Ι.Σ. Λάτση, εκδ. Ολκός, 2005. Φωτογραφίες Γιάννης Πατρικιάνος. Εκδοτική φροντίδα Ειρήνη Λούβρου. Σχεδιασμός και καλλιτεχνική επιμέλεια Δημήτρης Καλοκύρης. Σχ. φύλλου, λινόδετο, με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 413.           60-70
901      SABETAI VICTORIA, CORPUS VASORUM ANTIQUORUM, GREECE ATHENS, BENAKI MUSEUM, 2006. Σχ. φύλλου μικρό, σσ. 82+3 index +21 figures + 74 plates+ 3.         40-50
902      ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, πλούσια εικονογραφημένο λεύκωμα. Όμιλος Λάτση, εκδ. Ολκός, 2007. Εκδοτική φροντίδα Ειρήνη Λούβρου. Σχεδιασμός και καλλιτεχνική επιμέλεια Δημήτρης Καλοκύρης. Σχ. φύλλου, λινόδετο, με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 457.     50-70
Βλέπε και: 852, 320, 83, 663, 391, 651, 640, 437, 423, 546, 620, 649, 427, 918, 728, 441, 771, 420, 812, 750, 609
50. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ [903-918]
903      [ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ] Χαλκογραφία, [1500 περ.], εικονίζεται επίθεση με άλογα και φλόγες να ξεχύνονται από τα κτίρια. Σε πασπαρτού, διαστάσεις [13x11 εκ.]            50-100
904      [ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ] Χαλκογραφία “ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ” [1800 περ.]. Διαστάσεις [18x15 εκ.]. [μαζί] Ξυλογραφία “Interni di Santa SofiaMonumenti Bisantini, [1850 περ.]. Διαστάσεις [18x10 εκ.]. (2)            50-80
905      MONUMENTI ARABI E BIZANTINI, Χαλκογραφία, [1800 περ.], “Veduta interna delle mille Colonne di Constantinopoli”. Διαστάσεις [18X15 εκ.].      40-50
906      [ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΧΑΜΕΤ II] Ξυλογραφία, “SIEGE OF CONSTANTINOPLE BY MOHAMMED II”, [1850 περ.]. Εικονίζονται έξω από τα τείχη της πόλης δραματικές σκηνές μάχης. Διαστάσεις [15,5x20 εκ.]         30-40
907      ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ, ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ ΠΡΟΤΕΚΤΩΡ, ΜΙΜΗΤΗΣ ΑΓΑΘΙΟΥ, τυπ. Σπυρ. Κουσουλίνου, 1894. (Φιλολογική μελέτη). Σσ. 40.      25-45
909      ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΗΣ, Λείπει η σελ. τίτλου και ένα φύλλο. Με χαρακτικές εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Νέα δερμ. βιβλιοδ., κακή κατάσταση αντιτύπου, σσ. β´-ιθ´+1 χ.α.+616+2 χ.α.+1 αναδιπλ. χάρτης.           40-50
910      [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ] Ασπρόμαυρη φωτογραφία “Είσοδος Αγίας Σοφίας”, [1900 περ.]. Σε πασπαρτού, διαστάσεις [26x20,5 εκ.].        30-60
911      KRUMBACHER KARL, BYZANTINISCHE ZEITSCHRIFT, UNTER MITWIRKYNG ZAHLREICHER FACHGENOSSEN, Leipzig, Druck und Velag Von B.G. Teubner 1905. (Περιέχει κείμενα ελληνικά σε 1η έκδοση). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, μικρές φθορές στην ράχη, σσ. 760.   1-…
912      [ΑΜΑΝΤΟΣ - ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ] ΕΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ”, 1912. Σταλμένο από τη Σύρο στον Φαίδωνα Κουκουλέ. Με χειρόγραφο σημείωμα όπου αναφέρεται ο Άμαντος. Με γραμματόσημο.           50-70
913      FLESCHENBERG OT., MARINOS VON NEAPOLIS UND DIE NEUPLATONISCHEN TUGENDGRADE, P. D. Sakellarios, Kunstdruckerei & Verlag, 1928. Άδετο, ταλαιπωρημένο εξώφυλλο. Σσ. 124.           25-35
914      ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Δ., ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ, απόσπασμα εκ της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας, 1929. Σχ. 12, σσ. 40.        20-30
915      [ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ] DOLGER FRANZ, FACSIMILES BYZANTINISCHER KAISERURKUNDEN, 67 Abbildungen auf 25 Lichtdrucktafeln. Mittel und Neugriechisches Seminar der Universitat Munchen 1931. Κείμενο 67 σελίδες και 25 πίνακες (πανομοιότυπα Βυζαντινών εγγράφων). Σχ. φύλλου, σε κουτί, σσ. 67+25 λυτά.          250-300
916      ΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, τόμος πρώτος 395-867 μ.Χ. & τόμος δεύτερος 867-1204 μ.Χ., έκδ. 1939 & 1947. Στον 2ο τόμο χειρόγραφη αφιέρωση του σ. και αναδιπλ. χάρτης στο τέλος. Δεμ. (2)        50-60
917      [ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ] FACSIMILE DE TEXTE SI DOCUMENTE BIZANTINE DIN VEACURILE XIV-XV, PRIVITOARE LA ISTORIA BISERICII ROMANE De V. Laurent - P.S. Nasturel, Bucuresti 1946. Σχ. 4ο μεγάλο, βιβλιοδ. λυτά φύλλα σε φάκελο, 24 φ..          1-...
918      MULLER-WIENER WOLFGANG, BILDLEXIKON ZUR TOPOGRAPHIE ISTANBUL, Byzantion, Konstantinupolis, Istanbul bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts, Deutsches Archaologisches Institut, Verlag Ernest Wasmuth Tubingen, 1977. Πλούσια εικονογραφημένο λεύκωμα με εικόνες εντός και εκτός κειμένου και έναν αναδιπλούμενο χάρτη. Σχ. 4ο, δεμ., με χάρτινο περικάλυμμα με σκισίματα, σσ. 534+1.      50-80
Βλέπε και: 419, 313, 806, 812
51. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ [919-929]
919      LEMAITRE, Χαρακτικό, εικονίζεται δείπνο αγίων, [1840 περ.]. Διαστάσεις [17x11,5 εκ.]     30-40
920      ERRARD CHARLES, L’ART BYZANTIN, D’APRES LES MONUMENTS DE L’ITALIE, DE L’ISTRIE ET DE LA DALMATIE, texte par. Al. Gayet, τόμος 3ος: RAVENNE ET POMPOSE & τόμος 4ος: TORCELLO ET LA DALMATIE, edit. Emile Gaillard, Paris [1900 περ.], [Συνολικά 2 από τους 4 τόμους. Στον 3ο τόμο 36 από τα 40 plates, λείπουν: I (Ravena), VI (Pompose) VII (Pompose) & XVIII (Pompose). Στον 4ο τόμο 25 από τα 26 plates, λείπει: XXV]. Πλούσια εικονογράφηση πολλών Βυζαντινών μνημείων. Σχ. φύλλου μεγάλο, βιβλιοδ. λυτά φύλλα, ίχνη υγρασίας σε αρκετά σημεία και αποχρωματισμός λόγω υγρασίας σε ένα οπισθόφυλλο. (2)        140-180
921      [ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ] CHAUVET J., Χαρακτικό “BASILIQUE DE Ste SOPHIE A CONSTANTINOPLE” RELEVES ET RESTAURATION DE HENRI PROST, 1906. Άποψη εσωτερικού του ναού. Διακρίνονται η Αυτοκρατορική πομπή με τον Αυτοκράτορα και την Αυτοκράτειρα, ο γυναικωνίτης με τις κυρίες της αυλής στον πρώτο όροφο, και με τους πολυελαίους που κρέμονται στους τοίχους της Αγίας Σοφίας. Διαστάσεις [31x25 εκ.].         50-80
922      COLASANTI A., L’ARTE BISANTINA IN ITALIA, prefazione di Corrado Ricce, Bestetti e Tumminelli, Editori D’Arte, Milano, 1923. Πλούσια εικονογράφηση. Σχ. φύλλου μεγάλο, πάνινη βιβλιοδ., ξεκολλημένα καπάκια από την ράχη, φθορές στην ράχη και ακμές, σσ. 11+100.      160-280
923      DIEHL CHARLES, MANUEL D’ART BYZANTIN, librair. Auguste Picard, Paris 1925-1926. Δύο τόμοι. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Καλλιτεχνική βιβλιοδεσία Λ. Κωνσταντίνου. (2)    50-80
924      ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, δημοσίευμα του Υπουργείου της Παιδείας, 1927. Σχέδια και φωτ. εντός και εκτός κειμένου. Άκοπο. Σχ. 4ο, χρήζει βιβλιοδ., σσ. 88+3.           50-80
925      GRABAR ANDRE, LA DECORATION BYZANTINE, Paris et Bruxelles, les editions G. Van Oest, 1928. Ταλαιπωρημένα εξώφυλλα και ράχη, σσ. 43+32 εικόνες.    40-80
926      [ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ - ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ] ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ, ΜΟΝΑΙ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, εκδ. “Ελληνικές Τέχνες”, 1933. Επιμέλεια εκδόσεως Α. Ξυγγόπουλου, καλλιτεχνική εποπτεία Φ. Κόντογλου, φωτογραφίες βάσει πιστών αντιγράφων εκτελεσθέντων υπό των καλλιτεχνών Φ. Κόντογλου και Ι. Τσαρούχη. Λειψό (μέχρι την σελ. 48), λείπει το οπισθόφυλλο. Σσ. 48.         20-30
927      ΣΕΦΕΡΗΣ Γ., ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ, έκδ. Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο, διεύθυνση Μέλπως Μερλιέ, 1953. Σσ. 40+49 ασπρόμαυρες φωτογραφίες.            45-75
928      [ΠΑΤΜΟΣ] ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ, Εικονογραφημένο λεύκωμα, “ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ”, ζητήματα Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής ζωγραφικής, έκδ. Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, 1997. Καλλιτεχνική επιμέλεια του ζωγράφου και χαράκτη Τάκη Κατσουλίδη. Σχ. 4ο μεγάλο, πανόδετο, με κουβερτούρα, σσ. 214.   35-60
929      THE GLORY OF BYZANTIUM, Art and Culture of the Middle Byzantine Era A.D. 843-1261, edited by Helen C. Evans and William D. Wixom, The Metropolitan Museum of Art, New York 1996. Πλούσια εικονογραφημένο λεύκωμα. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 574.     50-70
Βλέπε και: 682, 633, 605, 422

53. ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ – ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ – ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ [930-936]
930      [Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΧΑΛΙΦΗΔΩΝ, ΜΩΧΑΜΕΤ & ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ από το 571-1703] FORESTI ANTONIO, SUAREZ DOMENICO, DEL MAPPAMONDO ISTORICO […], 2 τόμοι, Βενετία, έκδ. 1712 (ο Α΄ τόμος, ασχολείται από 571-1566) & έκδ. 1720 (ο Β´ τόμος, ασχολείται από το 1566-1703). [δεν αναφέρεται στον Blackmer]. Περγαμηνή βιβλιοδ. εποχής, σσ. 8 χ.α.+444+ευρετήριο χ.α.+12 χ.α.+375. (2)        350-550
931      ΣΑΘΑΣ Κ.Ν., ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ περί ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΕΜΙΟΥ Β΄ (1572-1594), τυπ. Α. Κτενά και Σ. Οικονόμου, 1870. Δίχρωμος τίτλος. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 218.        50-100
932      [ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ], ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΑΠΛΩΝ περιλαμβάνουσα ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ του μεγάλου άρχοντος και σπαθαρίου ΣΤΑΥΡΑΚΗ και το αυτού θρηνωδέστατον τέλος και τον επονείδιστον θάνατον, Βενετία, εκ του Ελλην. τυπογραφείου Ο Φοίνιξ, 1871. Σσ. 14.     15-30
933      ΜΙΛΛΕΡ ΟΥΙΛΛΙΑΜ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ (1204-1566), μτφρ. Σπυρ. Π. Λάμπρου, τόμος Β´, Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία, 1909-1910. Με εικόνες εντός κειμένου. Νεότερη δερμ. βιβλιοδ., σσ. 493.   70-90
934      [ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ - ΧΟΡΤΑΤΖΗΣ Γ.] ΕΡΩΦΙΛΗ, Τραγωδία Γεωργίου Χορτάτζη (1600) εκδιδόμενη εκ των αρίστων πηγών μετ’ εισαγωγής και λεξιλογίου υπό Στεφ. Ξανθουδίδου, P.D. Sakellarios Kunstdruckerei & Verlag, Athen 1928. Ταλαιπωρημένη βιβλιοδ., σσ. Μζ´+(1-16 λείπουν)+17-167.     20-30
935      “ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ” Τα έμμετρα κείμενα, νέα πλήρης έκδοσις μετ’ εισαγωγής, υποσημειώσεων και κριτικού υπομνήματος υπό Πέτρου Π. Καλονάρου, τόμος πρώτος μετά 32 αυθεντικών εικόνων εκτός κειμένου, [ δεμ. μαζί] τόμος δεύτερος μετά 32 αυθεντικών εικόνων εκτός κειμένου και ενός χάρτου, εκδ. Δημ. Παπαδήμα, 1970. Λινόδετο με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 269+315+1 χάρτης.  1-...
936      Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (15ος-19ος αιώνας), Εισαγωγή - επιλογή κειμένων: Σπύρος Ασδραχάς. Εικονογραφική τεκμηρίωση Βάσια Καρκαγιάννη - Καραμπελά. Εκδ. “Μέλισσα”, 1979. Δεμ., με χάρτινο περικάλυμμα, σχ. 4ο, σσ. 687.          30-60
Βλέπε και: 682, 708, 924, 660, 687

54. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ [937-954]
937      [ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ο ΚΡΗΣ (1607-1685)] “ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΦΟΥΣ / HARMONIA DEFINITIVA…” Συντεθείσα παρά Γερασίμου Βλάχου του Κρητός (Ελληνο-      Λατινιστί), Typis A. Juliani, Βενετία 1661. Έργο δημώδες εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα διαιρεμένο σε Θεολογικά, Φιλοσοφικά, Επιστημονικά, Ιατρικής, Ψυχολογίας, Μαθηματικά, Γλώσσα, Ρητορική, Λογική, κ.ά.) Κείμενο παράλληλο, ελληνικό και λατινικό. Σητόβρωτο εκτενώς και στην περγαμηνώα στάχωση. Λείπει η σελ. τίτλου. Περγαμηνή βιβλιοδ. εποχής, σσ. 20φ.χ.α.+323+1σ.χ.α.            130-260
938      [ΚΥΜΗΝΙΤΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ], ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ της αγιωτάτης ανατολικής και καθολικής Εκκλησίας, περιέχουσα κατ εξαίρετον λόγον τρία τινά, πρώτον, πότε μεταβάλλονται τα άγια εις Σώμα και αίμα Χριστού, δεύτερον, ότι η Θεοτόκος υπέκειτο τω προπατορικώ αμαρτήματι και τρίτον, ότι αι μερίδες ου μεταβάλλονται εις σώμα και αίμα Χριστού. Συντεθείσα παρά του σοφωτάτου διδασκάλου κυρίου Σεβαστού Τραπεζουντίου του Κυμινήτου [...] Νυν           το πρώτον τύποις εκδοθείσα, αναλώμασι του ευγενεστάτου και λογιωτάτου άρχοντος Ποστελνίκου, κυρίου Γεωργίου του Καστριώτου προς το παρέχεσθαι δωρεάν τοις ορθοδόξοις εν Βουκουρεστίω της Ουγγροβλαχίας [...] Παρά Ανθίμου Ιερομονάχου του εξ Ιβηρίας, 1703. [βλ. ΠΑΠ 3241, όχι ΕΒΕ]. Σκωληκόβρωτο στα περιθώρια και κατά τόπους και μικρό μέρος του κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής όλο δέρμα, ταλαιπωρημένη, σσ. 6φ+400+2. Σχόλιο: Το ίδιο έτος και τον ίδιο μήνα (Σεπτέμβριος 1703) καταγράφονται δύο ίδιες εκδόσεις. Η μόνη διαφορά είναι ότι η μία αφιερώνεται           προς τον Αυτοκράτορα της Ρωσίας Πέτρο ενώ η άλλη προς τον Πατριάρχη Ιερουσαλήμ Δοσίθεο (όπου και το παρόν αντίτυπο), [βλ. Βρετός 140-141, σελ. 50-52: “Είναι μοναδικόν παράδειγμα εις τα χρονικά της βιβλιογραφίας, εκ μέρους του εκδότη...”]            130-180
939      ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΒΙΒΛΟΣ, ξυγγραφείσα παρά του ευσεβεστάτου, υψηλοτάτου και σοφωτάτου αυθέντου και Ηγεμόνος πάσης Ουγγροβλαχίας, Κυρίου Ιωάννου Νικολάου Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου Βοεβόδα [...] Επιμελεία και διορθώσει του λογιωτάτου Κύρ Γεωργίου Τραπεζουντίου, διδασκάλου του εν Βουκουρεστίω αυθεντικής σχολής. Εν τη σεβασμία μονή των Αγίων Πάντων τη εν Βουκουρεστίω. Έτει από Θεογονίας 1719 κατά μήνα Δεκέμβριον. [βλ. ΠΑΠ 3814, Βρετός ΙΙ σελ. 45]. Περιεχόμενα (επιλογή): Προοίμιον, περί του Καλού και αρετής [...] περί Θεοσεβείας [...] οι εις δεισιδαιμονίαν αποκλίνοντες [...] ότι δει απονέμειν συγγνώμην τοις εχθροίς [...] περί υπεροχής ανθρώπου [...] λογικού και        κοινωνικού, και πολιτικού ζώον [...] περί ανδρείας [...] κ.λπ. Σκωληκόβρωτο σε μεγάλη έκταση, βιβλιοδ. εποχής, σσ. 16+176.         130-180
940      ΠΑΤΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝ., ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΣ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΤΟΜΟΥΣ ΔΙΗΡΗΜΕΝΗ προς χρήσιν των Φιλολόγων και Φιλομαθών της Ελληνικής Γλώττης συναρμοσθείσα [...] τόμος τέταρτος, Ενετίησιν 1758, παρά Αντωνίω τω Βόρτολι. Περιέχει: Ευριπίδη (Εκάβη, Μήδεια), Σοφοκλή (Αία), Αισχύλο (Προμηθέα Δεσμώτη), Αριστοφάνη (Πλούτος), Ησίοδο, Πυθαγόρα (Χρυσά Έπη), Όμηρο (Βατραχομυομαχία), Επιγράμματα, κ.ά. Κατάσταση μέτρια, σκίσιμο στην σελ. τίτλου και στο τελευταίο φύλλο, ίχνη υγρασίας στο σώμα. Περγαμηνή βιβλιοδ., σσ. 416. (Ο Ι. Πατούσας γεννήθηκε γύρω στα μέσα του 17ου αιώνα. Εξέδωσε την φιλολογική Εγκυκλοπαίδεια το 1710, η οποία πρόσφερε πολλά στην μόρφωση των Ελλήνων πριν και κατά την διάρκεια της Επανάστασης. Στη Βενετία επιμελήθηκε και μετατύπωσε την Γραμματική του Λάσκαρη το 1711. Μετέφρασε επίσης τους μύθους του Αισώπου, οι οποίοι τυπώθηκαν το 1768).      70-140
941      ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΝΣΤΙΝΛΗΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ, Διά αγχίνους και φιλομαθείς Έλληνας, Εκ της Γερμανικής και Γαλλικής διαλέκτου ερρανισθέν [...] εξεδόθη, προς ωφέλειαν των ομογενών. Εν Βιέννη, Τράττνερ, 1790. Σσ. α-ι+1-176 (λείπουν τα δύο φύλλα του πίνακα [Περιεχομένων], δηλ. οι σελ. 177-180. Σχ. 12ο. Βιβλιοδ. εποχής, δέρμα με εκδορές. Κατάσταση αντιτύπου: καλή. Τα φύλλα 45-46 & 47-48 συντηρημένα στο κάτω εξωτερικό περιθώριο. Επίσης λιγοστές σημειώσεις σε περιθώρια: α) Σελ. τίτλου, χαμηλά “1805... Φλεβαρίου” β) Σε 3η, χαμηλά “Νικόλαος λεβάντις” γ) σελ. 70, χαμηλά [δυσανάγνωστο] δ) σελ. 117 marginalia. Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε 25 κεφάλαια (Α´-ΚΔ´): Περί: Σελήνης, Αστέρων, Πλανητών, Γης, των Ακολούθων τη Γη, Ηλίου, Αέρος, Ύδατος, Παλιρροιών, Πυρός, Αναθυμιάσεων γης Γης, Κατεχνίας & Συννέφων, Βροχής, Χιόνος και Χαλάζης, Δρόσου και Πάχνης, Αστραπής και Βροντής, Ανέμων, Πύρινων Φαινομένων, Μετάλλων, Δένδρων και Φυτών, Σκωλήκων και Φλέτρων, Ψαριών και Φλέτρων, Πουλιών, Ανθρώπου, Ζώων και ετέρων τινών. [Βλ. Βρεττός: II σελ. 85, Παπαδόπουλος 4802 σελ. 358. Καραμπερόπουλος Α´ επανέκδοση 1991, (πρόλογος)].    4000-6000
942      [ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΓ.], ΤΑ ΑΡΕΣΚΟΝΤΑ ΤΟΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙΣ Ήτοι τα περί των φύσει όντων φιλοσοφούμενα [...] υπό του Πανεριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κυρίου Ευγενίου του Βουλγάρεως [...] Εν Βιέννη της Αουστρίας εν τη Ελληνική Τυπογραφία Γεωργίου Βενδώτη, 1805. Με 13 αναδιπλούμενους πίνακες. Νεότερη βιβλιοδ. επιμελημένη με μαρμαρόκολα, σσ. 6+433+13 πίνακες.          450-550
943      ΔΑΡΒΑΡΗΣ ΔΗΜ., ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΛΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΘΕΙΣΑ υπό ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΑΡΒΑΡΕΩΣ του εκ Κλεισούρας της Μακεδονίας εις χρήσιν των ομογενών νέων και εκδοθείσα φιλοτίμω δαπάνη των Κυρίων Αυταδέλφων Δαρβάρεων, εν Βιέννη της Αουστρίας, εν τη Ελληνική τυπογραφία Γεωργίου Βενδώτη, 1806. (Ειδικό παράρτημα Γραικισμών/ιδιωματισμών, ιδιωματικών φράσεων, σελ. 360-382). [βλ. Ηλιού αρ. 1806.17]. Ελαφρώς σητόβρωτο. Βιβλιοδ. εποχής ταλαιπωρημένη, σσ.16+420+4χ.α. 100-180
944      [ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΔΗΜ. ΜΕΓΔΑΝΗΣ εκ Κοζάνης, 1768-1832] ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΑΝΘΕΟΝ, Ή συλλογή της μυθικής ιστορίας των παρά τοις αρχαίοις Έλλησι μυθολογουμένων Θεών και της κατ’ αυτών αλληγορίας [...] παρά Χαρισίου Δημητρίου Μεγδάνοτ του εκ Κοζάνης [...] Εν τη τυπογραφία Μαυθία Τράτνερ 1812. Με 8 πίνακες εκτός κειμένου (χαλκογραφίες). [βλ. Ηλιού 1812.26]. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 24 χ.α.+605+1λ+4 χ.α.            170-270
945      [ΚΟΡΑΗΣ] ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ, εκδιδόντος και διορθούντος Α. Κοραή, μέρος δεύτερον, εκ της τυπογραφίας Ι.Μ. Εβεράρτου, εν Παρισίοις 1817. [βλ. Ηλιού 1817.100]. Δεμ., σσ. 2φ+4+515+1χ.α.         150-300
947      [ΚΟΜΜΗΤΑΣ ΣΤΕΦ.], ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, Συντεθέντα παρά Στεφάνου Κομμητά του εκ Φθίας Εκ Χωραρχίας μεν Κοκοσίου, Κώμης δε Κωφών. Γενική Ιστορία περιέχουσα την τε αρχαίαν ιστορίαν, και την ιστορίαν των παλαιών ενδόξων εθνών, και την ιστορίαν των νυν κρατούντων εθνών, εν Πέστη παρά τω ευγενεί Ματθαίω Τράττνερ τω εκ Πετρόζας 1828. [βλ. Γκίνη1778]. Βιβλιοδ. εποχής, κόκκινη δερμάτινη ράχη, σσ. 6 χ.α.+415+2 χ.α.            80-160
948      ΚΟΡΑΗΣ ΑΔ., ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΕΡΓΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΙΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ, τόμος πρώτος, εν Παρισίοις, εκ της τυπογραφίας Κ. Εβεράρτου, 1833. Έκδοση Φ. Φουρναράκη (άλλος τόμος δεν εξεδόθη). [βλ. Γκίνη 2319]. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, ελαφρώς ταλαιπωρημένη, σσ. 1φ. α.α.+λβ´+577+1λ+1 πίνακας περιεχομένων. Το παρόν αντίτυπο έχει 6 αναδιπλούμενους πίνακες στο τέλος που δεν αφορούν την έκδοση.            90-180
949      ΑΤΑΚΤΑ, Τόμος πέμπτος, Μέρος πρώτον, ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ & Μέρος δεύτερον, ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΑΤΑΚΤΩΝ, (δύο τόμοι δεμ. ομού), Εν Παρισίοις, εκ της τυπογραφίας Κ. Εβεράρτου 1835. Βιβλιοδ. εποχής δερμάτινη ράχη, σσ. 2 α.α.+6+375+3 α.α.+432+1. [βλ. Γκίνη 2451, μία επιπλέον σελίδα στο τέλος “παροράματα” στο παρόν αντίτυπο].  90-140
950      [ΠΥΡΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ο ΘΕΤΤΑΛΟΣ], ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ την μυθολογικήν ιστορίαν και καταγραφήν των δώδεκα πλανητών και κομητών και των εκατών δέκα αστερισμών του ουρανού μετά των 3448 αστέρων αυτών. Ερανισθείσα εκ διαφόρων συγγραφέων και συντεθείσα εις μέρη δύω: ΕΙΣ ΠΛΑΝΗΤΟΓΡΑΦΙΑΝ και ΟΥΡΑΝΟΓΡΑΦΙΑΝ υπό του Αρχιμανδρίτου και Ιατροδιδασκάλου ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΥΡΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΤΤΑΛΟΥ, νυν πρώτον τύποις εκδίδεται ιδίοις αναλώμασι προς όφελος των φιλομούσων ανθρώπων, εκ της τυπογραφίας Αγγέλου Αγγελίδου, 1836. [βλ. Γκίνης 2710]. Λείπουν 8 χαρακτικά εκτός αρίθμησης σελίδων: Απόλλων, Ερμής, Κυβέλη, Άρης, Δήμητρα - Εστία, Ζευς, Κρόνος - Ουρανός, Άρτεμις. Βιβλίοδ. εποχής δερμάτινη ράχη με γωνίες, σσ. 15+296+1 σελ. επιπλέον (297) “προσθήκη συνδρομητών”. [μαζί] Ένας αναδιπλούμενος χάρτης (πίναξ ΙΓ´) “Το Σύμπαν Βόρειοι Αστερισμοί”, χαρακτικό (μεταγενέστερο) λιθόγραφο, του Δ. Γαλανάκη, τυπωμένο με μπλε μελάνι, τυπ. Περσικιέτης και Τράπανης. Διαστάσεις [41x35].    250-400
951      [ΚΟΡΑΗΣ ΑΔ.] ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ, εκδίδοντος Ιακώβου Ρώτα, τυπ. Κ. Ράλλη, 1839. (Οι σελ. 57-58 & 307-314 φττπ., καθώς και η σελ. τίτλου). Στα περιθώρια κάποιων λίγων σελίδων σημειώσεις με μελάνι. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 314.     60-90
952      ΒΑΜΒΑΣ Ν., ΡΗΤΟΡΙΚΗ, [1840 περ.]. Λείπει η σελ. τίτλου επίσης οι σελ. ιθ´ έως και μσ´ επιδιορθωμένες πρόχειρα, με απώλειες κειμένου. Νεότερη δερμ. βιβλιοδ., σσ. α´-ξ´+400.   40-60
953      ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ, ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΜΙΛΙΑ, Εν τη διαδοχή της πρυτανείας την α´ Οκτωβρίου 1844 υπό Ν. Βάμβα, [Συνάδελφοι Καθηγηταί, Διαδεχόμενος την Πρυτανείαν... ]. Τέσσερις σελίδες, εκ του “Δημοσίου Τυπογραφείου”.          1-...
954      [ΚΟΡΑΗΣ] ΚΟΡΑΗ ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ, εισαγωγή Νίκου Βέη, επιμέλεια και εκλογή Μ.Χ. Οικονόμου, εκδ. Γ. Παπαδημητρίου, 1951. Σσ. 205.     20-30
Βλέπε και: 618, 1

55. ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ [955-981]
955      [A SHORT ACCOUNT OF THE REVOLUTION OF THE GREEKS], “THE PORT FOLIO”, Vol. XVII. From January to June, 1824, edited by John E. Hall, Philadelphia, 1824. (Με άρθρο για την Ελληνική Επανάσταση, σελ. 147-169). Διάσπαρτα στίγματα υγρασίας, δεν επηρεάζουν το κείμενο. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη με μικρές φθορές, σσ. 524, (σκίσιμο στο άνω δεξί τμήμα του τελευταίου φύλλου που επηρεάζει το κείμενο). 1-...
956      FINDEN, Lord Byron at the age of 19, [1833 περ.], χαλκογραφία. Διαστάσεις [20x15 εκ.].  65-100
957      [ΠΕΡΡΑΙΒΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ] ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ, Διαφόρων μαχών συγκροτηθεισών μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών [...] διηρημένα εις τόμους δύο. Τόμος πρώτος περιέχων τας από των 1820 μέχρι τέλους του 1822 και τόμος δεύτερος από το 1823 μέχρι τέλους του 1829. Εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1836. Στον 2ο τόμο, δεμένος μαζί και ένας επιπλέον πρώτος τόμος λειψός. Βιβλιοδ. εποχής, ελαφρώς ταλαιπωρημένες, διαφορετικές. (2)    90-180
958      [ΦΙΛΗΜΩΝ Ι. - ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΚΑΣΤΟΡΧΗΣ] [ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1837 - ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ]. Πρόλογος Καλλίνικου Καστόρχη. Λείπει η σελ. τίτλου. Περιλαμβάνεται υπόμνημα Ιεράρχου Γερμανού. Με εκτενή κατάλογο συνδρομητών. Βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένη, σσ. 8 φ. χ.α.+α´-ξ´+230+(πιθανότατα 2 σελ.).    40-50
959      ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΑ, εικονίζεται ο Ι. Κωλέττης με τα παράσημα του και φέσι, [1840 περ.]. Διαστάσεις [13,5x20 εκ.].        20-30
960      [DODWELL - BURY et LEJEUNE] Επιχρωματισμένο χαρακτικό “Ruines dun monument pres de Missolonghi”, (Μεσολόγγι) [1850 περ.]. Διαστάσεις [13x18,5 εκ.]      50-70
961      [ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΣΑ] Προσωπογραφία, “Ο ΧΑΙΡ-ΟΥΔΔΙΝ-ΠΑΣΣΑΣ”, ξυλογραφία [1850 περ.]. Διαστάσεις [10x10].           20-30
962      [ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε´ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Γ.], ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΟΙΔΙΜΟΝ ΠΡΩΤΑ-
ΘΛΗΤΗΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΓΩΝΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΝ ΤΟΝ Ε´ καταταχθέντα μεν, διορθωθέντα και υπομνηματισθέντα υπό του καθηγητού Γ.Γ. Παπαδόπουλου, συλλεγέντα δε και εκδοθέντα υπό Γ.Π. Αγγελόπουλου, παρά τω Εθνικώ Τυπογραφείω 1865-1866. Δύο τόμοι δεμ. μαζί. Εξαντλητική και συμπληρωμένη (β´ έκδ.), Βίος και Πολιτεία, συλλογή των πατριαρχικών εγγράφων του Γρηγορίου (στον α´ τόμο) και όλων των βιογραφικών συγγραφών περί τούτου (στον β´ τόμο), ως και τα περί φιλοτεχνήσεως ζωγραφικού πίνακα του Πατριάρχη από τον Ν. Λύτρα (σελ. 364-3680, προτομής από τον Ι. Κόσο, κ.ά. Με μία προσωπογραφία του Πατριάρχη στην προμετωπίδα (χαλκογραφία του Young) και ένα πανομοιότυπο χειρογράφου αναδιπλούμενο (με σκίσιμο). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, μικρή φθορά στο άνω μέρος, σσ. 440+1 χ.α.+564.   80-150
963      QUINET EDGAR, OEUVRES COMPLETES DE E. QUINET, “MARNIX DE SAINTE ALDEGONDE” - “LA GRECE MODERNE ET SES RAPPORTS AVEC L’ANTIQUITE”, Paris, Pagnerre, Libraire-Editeur, 1857. (Ένας τόμος από τους επτά). [βλ. Δρούλια 17 & Navari - Blackmer 1872 για την 1η έκδοση]. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 590, (για την Ελλάδα σελ. 172-590).          1-…
964      ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚ. (1785-1862), ΑΠΟΜΝΗΜΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, (Απομνημονεύματα συνταχθέντα υπό του Ν. Σπηλιάδου διά να χρησιμεύσωσιν εις την Νέαν Ελληνικήν Ιστορίαν. Εκδίδονται υπό Χ. Ν. Φιλαδελφέως), [1859 περ.]. Ττ. 3, από τον 1ο και 2ο τόμο λείπουν οι σελ. τίτλου, από τον 3ο τόμο λείπουν οι σελ. 1-14 και η σελ. τίτλου. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής, ελαφρώς συντηρημένη. (3)    45-65
965      ΠΡΟΚΕΣ-ΟΣΤΕΝ ΑΝΤ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 1821 ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ διπλωματικώς εξαταζομένη, συγγραφείσα μεν υπό Αντ. Πρόκες-Όστεν, μτφρ. εκ του γερμανικού υπό Γ. Εμ. Αντωνιάδου, τυπ. “Αθηνάς”, 1868 & 1869. Ττ. 2, ο 1ος τόμος με αναδιπλούμενο χάρτη του Μεσολογγίου, στον 2ο τόμο λείπουν οι σελ. 259-270. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής. (2)    50-80
966      ΓΟΥΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑΠΡΕΨΑΝΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου 1869-1875, 7 τόμοι. 1ος τόμος “ΚΛΗΡΟΣ” με 11 ξυλογραφίες, οι σελ. 437-438 φθαρμένες. 2ος τόμος “ΠΑΙΔΕΙΑ” με 14 ξυλογραφίες. 3ος τόμος “ΠΛΟΥΤΟΣ Ή ΕΜΠΟΡΙΟΝ” με 12      ξυλογραφίες. 4ος τόμος “ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΙ” με 10 ξυλογραφίες. 5ος τόμος “ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ” με 13 ξυλογραφίες, οι σελ 401-439 φθαρμένες, δεν επηρεάζεται το κείμενο. 6ος τόμος “ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΝΔΡΕΣ”, με 6 ξυλογραφίες. 7ος τόμος “ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΝΔΡΕΣ”, με 12 ξυλογραφίες. Βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένη. (7)    90-180
967      ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ., ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ Ή Ο ΙΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΓΩΝ, τυπ. Θ. Παπαλεξανδρή, 1873. Με λίστα συνδρομητών. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 888.       50-100
968      [ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε´], Προσωπογραφία, λιθογραφία, εκδ. Κεντρική Επιτροπή Εκατοεντηρίδος 1830-1930 Χορηγός: Μητροπολίτης Κεντρώας Ευρώπης Γερμανός Καραβαγγέλης, Λιθ. Ι.Μ. Εργίνου, Αθήνα. Διαστάσεις [60x45 εκ.]. Μικροεκδορές      200-300
969      ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜ., ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟ-
ΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, εκδ. 1924. Άδετο. Σσ. 433.       25-35
970      ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ., ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Νικηταράς ο Τουρκοφάγος) μνημόσυνον, 1930. Με σχέδιο “Νικήτας” ληφθέν εκ του φυσικού υπό του Boggi. Σσ. 6.    15-25
971      ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΤΑ 100 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ, ιστορικαί σελίδες από τον αγώνα του εικοσιένα και τα μετέπειτα πολεμικά και πολιτικά γεγονότα επί τη βάσει των αρχείων της οικογένειας Ζαΐμη και άλλων ιστορικών πηγών, εκδ. Δημητράκου, [1935 περ.]. Με αφιέρωση του σ. Δερματόδετο, σσ. 174.           30-40
972      ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝ., Ο ΒΥΡΩΝ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ, 1949. Λίγες σημειώσεις με στυλό στο κείμενο. Σσ. 73. 25-30
973      [ΡΕΚΟΣ] ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ, Προσωπογραφία, τετραχρωμία, εκτύπωση Ρέκου, 1950. Διαστάσεις [50x34 εκ.].     150-170
974      [ΒΑΛΕΤΑΣ Γ.] ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ, ΗΤΟΙ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, κείμενο, σχόλια, εισαγωγή Γ. Βαλέτας, μελετήματα Ν.Α. Βέης - Μ. Σιγούρος, Βιβλιοεκδοτική, 1957. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σσ. 447.        35-40
975      ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ, Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821, 1957. Λινόδετο, σσ. 424.        35-40
976      ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΔΗΜ., Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ, “Εκδοτικός Κόσμος”, [1961]. Με δίχρωμες βινιέτες. Δεμ., μικροφθορές, σσ. 178.        25-30
977      [ΤΑΣΣΟΣ] ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΟΥ 1821, Πρόλογος - Κείμενα Ιωάννου Α. Μελετόπουλου, έκδοσις Τραπέζης Εμπορικής Πίστεως, 1971. Λεύκωμα για τον εορτασμό της 150-ετηρίδος του 1821. Καλλιτεχνική επιμέλεια Α. Τάσσος, εκτύπωση Ασπιώτη-Έλκα. Πλούσια εικονογράφηση, έγχρωμη και ασπρόμαυρη. Σχ. πλάγιο φύλλο, σσ. 88.            45-60
978      [ΜΥΤΙΛΗΝΗ] ΒΑΛΕΤΑΣ Γ., Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ, μορφές διαφωτιστών και αγωνιστών, μαρτυρίες και κείμενα, εκδ. “Αιολικών Γραμμάτων”, 1979. Σσ. 127.  20-25
979      ΔΟΥΚΑΣ ΕΚΤΩΡ, “ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ”, αφίσα - έγχρωμη φωτογραφία, 1985. Διαστάσεις [25x35 εκ.].           45-50
980      [ΜΕΝΙΔΙ] ΓΙΩΤΑΣ Δ., ΟΙ ΜΕΝΙΔΙΑΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ‘21, έκδ. Ιστορικής & Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών, Αχαρνές 1990. Εικονογράφηση εκτός κειμένου. Σσ. 517.      20-30
981      [PETER VON HESS] 1821 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, 40 έγχρωμες λιθογραφίες με Ήρωες και Μάχες του Αγώνα. Αριθμημένη έκδοση, αρ. αντιτύπου 712/10000, εκδ. “Delta Publishing”, 1996. Η πρώτη και αυθεντική έκδοση των εικόνων της συλλογής αυτής έγινε στο Μόναχο το 1836. Και οι λεζάντες, σε τέσσερις γλώσσες, της παρούσης έκδοσης είναι πιστά αντίγραφα της αυθεντικής έκδοσης. Δεμ., σχ. φύλλου και χάρτινος φάκελος.       50-80
Βλέπε και: 937, 1065

56. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ – 19ος ΑΙΩΝΑΣ [982-986]
982      [ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΠΑΥΛΟ], Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥΤΟΥ, τυπ. Περρή και Βαμπά, 1869. Με αφιέρωση στον Ράλλη. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένη βιβλιοδ., σσ. 120.            20-30
983      ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΝΙΚ., ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, ττ. 2, τυπ. Χ.Ν. Φιλαδελφέως 1879. Στον 2ο τόμο χαρακτικό πορτραίτο του σ. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη. (2)         60-120
984      [ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α´ και ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ] “LE PETIT JOURNAL”, Samedi 29 Octobre 1892. Ένα φύλλο της γαλλικής εφημερίδας με χρωμολιθόγραφο πρωτοσέλιδο τον Βασιλέα Γεώργιο Α´ και την Βασίλισσα Όλγα υπό τον τίτλο “LES NOCES DARGENT DU ROI DE GRECE”. Σχ. φύλλου.            80-90
985      [ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ] “PUNCH” published at The Office, London 1897. Αγγλικό περιοδικό με αναφορές και γελοιογραφίες στον Ελληνο-Τουρκικό πόλεμο του 1894. Περιλαμβάνει 12 ελληνικού ενδιαφέροντος γελοιογραφίες. Βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής, σσ. 342.    60-90
986      [ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΕΝΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, [1900 περ.]. Λείπει το εξώφυλλο και η σελ. τίτλου. Σσ. 87.       1-...
Βλέπε και: 1035, 709
57. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ – ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ –
Α´ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ [987-997]
987      [ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α´] COBOS FRANC, LE DEUIL ET LA GLOIRE DE LA GRECE NOUVELLE, Paris 1913. Εντυπώσεις ενός φιλέλληνα στην Ελληνική εκκλησία στο Παρίσι κατά την νεκρώσιμη ακολουθία του Γεωργίου του Α´. Με αφιέρωση του σ. και φωτ. εποχής. Σσ. 16.     45-65
988      [BECK JAMES], ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ ΧΡ., Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΙΚΗ, ποιος έχει την ευθύνην του παρόντος πολέμου. Μελέτη και συμπεράσματα του διάσημου Αμερικανού νομομαθούς κατά μετάφρασιν Χρ. Σ. Χουρμούζιου. Τυπ. Α. Πετράκου, 1916. Σσ. 78.         20-40
989      [ΡΑΙΜΑΚΕΡΣ, ΛΕΥΚΩΜΑ Α´ ΠΑΓΚ. ΠΟΛΕΜΟΥ] ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΛΛΑΝΔΟΥ ΚΑΛ-
ΛΙΤΕΧΝΟΥ, ΣΚΙΤΣΑ, Λονδίνο 1916. (Εικόνες των Γερμανικών θηριωδιών). Μικροφθορές στο εξώφυλλο. Σσ. 40.            25-30
990      ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΣ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1917, τυπ. Εθνικού Τυπογραφείου, 1917. Σχ. 16ο, φθορές στο εξώφυλλο, σσ. 153         45-55
991      “EXCELSIOR”, Ένα φύλλο της εφημερίδας, 22 Σεπτεμβρίου 1922. Πρωτοσέλιδο “LES TURKS AVANCENT SUR 400 KILOMETRES ET MENACENT BROUSSE”. Με φωτ. “VUE PANORAMIQUE DE BROUSSE, QUE LES GRECS DESESPERERAIENT DE SAUVER - BROUSSE, OCCUPEE PAR LES GRECS” κ.ά.   15-30
992      [ΤΟΡΠΙΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, 1922] “LA DOMENICA DEL CORRIERE”, 15-22 Gennaio 1922. Ιταλική εφημερίδα εποχής. Με χρωμολιθόγραφο εξώφυλλο και υπότιτλο που αφορά την τραγωδία που έλαβε χώρα στο λιμάνι του Πειραιά, μετά την έκρηξη βόμβας στο πλοίο “Leon”, με θύματα 50 νεκρούς. Σχ. φύλλου.     40-50
993      ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΔΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ (Τέως Αντιστρατήγου), ΔΟΡΥΛΑΙΟΝ - ΣΑΓΓΑΡΙΟΣ 1921, εκδ. “Αγών”, 1928. Άκοπο. Μικρό γδάρσιμο στο άνω τμήμα του εμπροσθόφυλλου. Σσ. 243.      1-...
994      LA QUESTION DU DEBOUCHE BULGARE A LA MER EGEE, (TRAITE DE NEUILLY 1919, TRAITE DE SEVRES 1920, DECLARATION DE M. VENISELOS 1922, …), 1928. Σσ. 22.        15-20
995      ΝΤΡΙΩ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ, Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΡΥΛΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ, τυπ. Πρωίας, 1930. Με ολοσέλιδη φωτ. του Κωνσταντίνου. Δερματόδετο, σσ. 240.   30-40
996      Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞ, ΤΑ ΕΣΤΕΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ, 31 Οκτωβρίου - 15 Νοεμβίου 1922, εκδ. Πρωίας, 1931. Πρόλογος Ν. Κρανιωτάκη. (Εξετυπώθη επί δημοσιογραφικού χάρτου κατόπιν διαταγής του Υπουργείου Οικονομικών). Δεμ., σσ. 655  40-60
997      KONDIS BASIL, GREECE AND ALBANIA 1908-1914, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki 1976. Δεμ., σσ. 152.           15-30
Βλέπε και: 668, 629, 632

58. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ [998-1005]
998      “ΠΑΤΡΙΣ” (ΤΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, ιδιοκτήτης & διευθυντής Σπ. Μ. Σίμος. Επτά φύλλα: 22/6/1909, 24/9/1909, 22/10/1909, 7/9/1910, 5 & 24/5/1911, 11/10/1012. (Με γεγονότα Βενιζέλου, Κατάληψη Πρεβέζης κ.λπ.). (7)            35-45
999      [ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΔΗΜ. - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛ.], ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΕΝ ΤΗ ΒΟΥΛΗ κατά τας συνεδρίας της 21ης Σεπτεμβρίου και 21ης Οκτωβρίου 1915 επί του ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ, εκδ. 1915. (Διάλογοι Γούναρη - Βενιζέλου στο Κοινοβούλιο). Σσ. 32.  30-45
1000    “Η ΕΣΠΕΡΙΑ” Εβδομαδιαία Εικονογραφημένη Εφημερίς εν Λονδίνω, έτος Ε´, αριθ. 247, Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 1920. Με άρθρο για την Εθνική Τράπεζα της Σμύρνης και φωτ. Σσ. 605-620 20-30
1001    [ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛ.], Επισκεπτήρια κάρτα του Ελευθερίου Βενιζέλου με ιδιόχειρη υπογραφή, “Θερμώς ευχαριστώ δια το εκλεκτόν δώρον”. [μαζί] Φωτογραφικό πορτραίτο (αναπαραγωγή) του Βενιζέλου με την υπογραφή της Nellys. (2) 45-65
1002    ΤΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓ., Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΟΚΤΑΕΤΙΑΣ, έκδ. 1947. Σσ. 19.   15-20
1003    ΜΕΛΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓ., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ, αναμνήσεις από την πολιτικήν πολεμικήν και διπλωματικήν δράσιν του Ελευθερίου Βενιζέλου, 1955. Εικόνες εντός κειμένου. Άκοπο. Σσ. 192.  30-40
1004    ΔΑΦΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Η ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΩΝ 1923-1940, ττ. 2, Α´ έκδοση, Ίκαρος, 1955. Άκοπο. (2)       70-90
1005    ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΙΔΙΟΓΡΑΦΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, έκδοση Ιστορικής Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης, Χανιά 1979. (Με πανομοιότυπο του χειρογράφου). Σσ. 83.         20-30

59. Β´ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΕΜΦΥΛΙΟΣ [1006-1051]
1006    [ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΕΠ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 1929-1946] Αποδείξεις μισθοδοσίας: τρείς από Υπουργείο Ναυτικών (1934), δύο από Βασιλικόν Ναυτικόν (1943 - 1946), μία από Διεύθυνση Τορπιλών και Ναρκών (1930), μία “Εκπαιδευτικόν Άρης” (1929), μία από Επιτελείον Ναυστάθμου (1938). Μονόφυλλα με αναλυτικές κρατήσεις, χρεώσεις κ.λπ. [μαζί] “Ταμείον” (1945). Σύνολο 9 μονόφυλλα.   140-180
1007    GIRAUD RENE, Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΙ Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΕΥΡΩΠΗ, εκδ. 1932, από την σειρά “Η Βιβλιοθήκη της Παγκοσμίου Κρίσεως”. Άκοπο. Χωρίς εξώφυλλο. Σσ. 160.   20-25
1008    [ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ, 1940-1945] Χειρόγραφο μονόφυλλο προς τον (γερμανό) διοικητή (υποβρυχίων) Bruno Dittrich, Wien IX/2. [μαζί] Prasident fur Marineverband προς P. Cavadias (Π. Καββαδία), 1933. (2)        60-80
1009    [Περιοδικό της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ], “ZEITSCHRIFT DER AKADEMIE FUR DEUTSCHES RECHT”. Έξι τεύχη. Εξώφυλλα με τον αετό και την σβάστικα. Μόναχο 1936 (τεύχη: 3, 19/20) & 1938 (τεύχη: 3, 4, 6, 24). Σχ. 4ο. (6)            50-100
1010    [ΜΕΤΑΞΙΚΟ] Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Έκδοσις “Εθνικής Εταιρείας”, 1937. Με πλήθος φωτογραφιών της Μεταξικής περιόδου, 4ης Αυγούστου κ.λπ. Δεμ., σσ. 216.           40-70
1011    [ΜΕΤΑΞΙΚΑ] ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ, ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, έκδ. Υπουργείου Γεωργίας, 1937. Εκτενής συστηματική και λεπτομερής μελέτη της περιόδου 4η Αυγούστου 1936 - 3 Αυγούστου 1937. Μέρος Ι: Διοίκησις της Γεωργίας. Μέρος ΙΙ: Το έργον του Υπουργείου Γεωργίας. Μέρος ΙΙΙ: Η Γεωργική πιστωτική πολιτική και το έργον της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος. Πλήθος πινάκων εντός κειμένου και χρωματιστών αναδιπλούμενων πινάκων εκτός κειμένου. Σχ. 4ο, σσ. 659.      45-85
1012    ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΚΡΙΤΕΣ ΜΑΣ, Εκδ. 4ης Αυγούστου, Υφυπουργείον Τύπου, Διεύθυνσις Λαϊκής Διαφωτίσεως, [χ.χ. 1940 περ.]. Οξειδώσεις στις καρφίτσες. Σσ. 125.          35-45
1013    [ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β´] Πορτρέτο, φωτολιθόγραφο του Βασιλέα, 1940 περ. Διαστάσεις [55x42 εκ.].           40-50
1014    STRATEGICUS, FROM TOBRUK TO SMOLENSK, London, edit. Faber and Faber, [1941 περ.]. (Ναυμαχία της Πύλου, Μάχη της Κρήτης κ.λπ.). Περιλαμβάνει 8 χάρτες. Διάσπαρτες κόκκινες υποσημειώσεις στο κείμενο. Σσ. 308.     20-25
1015    [ΧΙΤΛΕΡ - HITLER ADOLF] “LA MIA BATTAGLIA”, 16η έκδοση, edit. Bompiani, Milano 1941. (“Ο ΑΓΩΝ ΜΟΥ” ιταλιστί). Φθορές στο εξώφυλλο. Σσ. 397.      20-35
1016    [ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΕΠ. - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΛΟΥ, 1941] Πιστοποιητικό του Υπουργείου Ναυτικών. Πιστοποιεί ότι ο αντιναύαρχος Επ. Καββαδίας την 23 Απριλίου 1941 κατήλθεν εις Μέσην Ανατολήν ως Αρχηγός του Στόλου, επιβαίνων του Α/Τ “Βασίλισσα Όλγα...”. [μαζί] Χειρόγραφο σημείωμα του Επ. Καββαδία όπου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι “Απέπλευσε την 22α προς 23η Απριλίου 1941…”. (2)  160-230
1017    GUNNINGHAM, ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΟΛΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (1883-1963), Απόρρητη επιστολή, επαινεί την προσφορά του Ελληνικού Ναυτικού (φυγάδευση από Κρήτη), 1942.      280-400
1018    BATHE R. - GLODSCHEY E., DER KAMPF UM DEN BALKAN, CHRONIK DES JUGOSLAWISCHEN UND GRIECHISCHEN FELDZUGS, Berlin 1942. Με φωτογραφίες εκτός κειμένου. Σσ. 316.       20-25
1019    [ΣΥΜΜΑΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ], Δακτυλόγραφη, επιστολή - πρόσκληση των Άγγλων προς τον Ναύαρχο Καββαδία να συμμετέχει στο Γραφείο Οργάνωσης με έδρα το Λονδίνο, μαζί με τον Βρετανό, Ολλανδό και Νορβηγό ομόλογό του. (Στα γαλλικά), 13 Απριλίου 1942. Σσ. 1.          85-150
1020    ΝΙΚΟΥΛΑΚΟΣ Π. Ν., ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ, ΟΙ ΑΙΜΟΒΟΡΩΤΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΟΙ ΑΣΠΟΝΔΟΤΕΡΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΜΑΣ, έκδ. Σπ. Ν. Γρίβα, τυπ. Φακού, Αλεξάνδρεια 1944. Σσ. 68.  25-35
1021    ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓ., Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ, 18 Οκτωβρίου 1944. Ο ιστορικός λόγος του Πρωθυπουργού της Απελευθερώσεως κ. Γεωργίου Παπανδρέου. Οξειδώσεις στις καρφίτσες. Σσ. 23.     25-35
1022    ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Ε.Ι., (Πρωθυπουργός της Ελλάδος), ΤΡΙΕΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, Λόγος της 20 Φεβρουαρίου 1944, Κάιρον. Σσ. 22.   30-40
1023    ΜΑΡΞ Κ. - ΕΓΚΕΛΣ Φ., ΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ, βγήκε ύστερα από απόφαση του Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. για τα 50 χρόνια απ’ το θάνατο του Μαρξ, εκδ. “Καινούργια Εποχή”, 1945. Σσ. 87. 20-30
1024    ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, εκδ. Ν. Σιδέρη, 1945. Με εκτενή αφιέρωση του σ. στον τότε Πρόεδρο της Βουλής. Μικρά σκισίματα στο εξώφυλλο, σσ. 384.          50-80
1025    ΜΠΗΒΑΝ ΑΝΙΟΥΡΙΝ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΥΣ, εκδ. “Ο Ρήγας”, 1945. Χαρτόδετο, μικροφθορές, σσ. 96.        25-35
1026    [Δύο γελοιογραφικά λευκώματα του ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ] “TWO TYPES IN ITALYby JON, [1945 περ.]. Το ένα με έγχρωμο εξώφυλλο. Σχ. πλάγιο, [χ.α.σ.]. (2) 40-80
1027    ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤ., ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, εκδ. Ίκαρος, [1945]. Μαρτυρίες για πόλεμο, κατοχή, αντίσταση κ.λπ. Χαρτόδετο, μικρές φθορές κυρίως στις ακμές, σσ. 312.           20-30
1028    ΓΥΑΛΙΣΤΡΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ, πολιτικοστρατιωτική μελέτη, έκδ. 1946. Σσ. 67.   20-25
1029    “ΑΕΡΑ” [ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΒΑΡΚΙΖΑΣ] Δεκαπενθήμερον Εικονογραφημένον Περιοδικόν, Α´ τεύχος Ιανουαρίου 1946, αριθ. 102, Κάιρο. Ξεκολλημένα εξώφυλλα. Σχ. φύλλου μικρό, σσ. 15.           30-40
1030    ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΟΣ ΤΗΣ “ΕΒΕΝ” ΚΑΙ ΜΕΤ’ ΑΥΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, [1946 περ.]. Μονοσέλιδο.          15-25
1031    ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΝΥΧΤΕΣ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, έκδ. 1946. Με φωτ. εποχής εντός κειμένου. Ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 128.            15-20
1032    “Η ΔΡΑΣΙΣ” Καθημερινή Εθνική Δημοκρατική Εφημερίς, διευθυντής - ιδιοκτήτης Κ. Καφετζάκης. Τρία φύλλα: 30 Ιανουαρίου 1946 - 14 Ιουλίου 1946 - 2 Φεβρουαρίου 1946. (3).   15-30
1033    ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝ., ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Κ.Ε., κριτικής μιας πολιτικής καιροσκοπίας και προδοσίας, “Ανοιχτή Επιστολή” προς τα μέλη του Κ.Κ.Ε. προς όλους τους αγωνιστές της αριστερής παράταξης, έκδ. 1946. Μικροφθορές στο εξώφυλλο, σσ. 477.    40-50
1034    ΓΥΑΛΙΣΤΡΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ, πολιτικοστρατιωτική μελέτη, εκδ. Ι.Δ. Κολλάρος, 1946. Άκοπο. Σσ. 67.  30-40
1035    ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜ., ΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ Η ΡΩΣΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Από Οικονομικής, Στρατιωτικής, Θρησκευτικής, Καλλιτεχνικής και εν γένει εκπολιτιστικής απόψεως, έκδ. 1947. Άκοπο. Μικρά τσακίσματα στις ακμές κυρίως των εξωφύλλων. Σσ. 205.      25-35
1036    [ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ] ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, του Γεωργίου Παπανδρέου “Προς τον Λαό των Αθηνών, Διαβάζω προς όλους τους Αθηναίους τον εθνικόν μου χαιρετισμόν [...] 29 Μαρτίου 1946. Με τα ονόματα των υποψηφίων Αθηνών του Δημοκρατικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Μονοσέλιδο.       20-40
1037    ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΛΕΥΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, έκδ. 1947. Άκοπο. Εξώφυλλο ελαφρώς λεκιασμένο. Σσ. 112.     20-25
1038    [ΕΛΛΗΝΟΕΒΡΑΙΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ] ΜΑΤΑΡΑΣΣΟ Ι.Α., ...ΚΙ’ ΟΜΩΣ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΠΕΘΑΝΑΝ... Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΕΒΡΑΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ ΚΑΤΟΧΗΝ, έκδ. 1948. Μικροφθορές στην ράχη. Σσ.111.       45-60
1039    ΛΙΒΙΤΣΙΑΝΟΣ Φ., ΕΘΝΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ, πατριωτικές ομιλίες και άρθρα. Πειραιεύς 1949. (Ο σ. ήταν Πρόεδρος Εθνικοφρόνων Φοιτητών Πειραιώς, τιμηθείς δια του Χρυσού Αριστείου Ανδρείας εις τας επιχειρήσεις του Γράμμου). Δεμ., σσ. 30.          25-35
1040    ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΥΜΙΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ, Λοχαγός - Βουλευτής, Ο ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ, (Μάιος 1941 - Απρίλιος 1947), έκδ. 1949. Άκοπο, εικόνες εντός κειμένου. Οξειδωμένες καρφίτσες, λείπει το οπισθόφυλλο, Σσ. 104.           30-40
1041    ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ (Μητροπολίτης Κέρκυρας και Παξών), ΑΡΧΕΙΟΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΠΙ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ, Κέρκυρα 1949. Με εκτενή αφιέρωση του σ. Χαρτόδετο, μικρή φθορά στο άνω τμήμα της ράχης, σσ. 527.           50-80
1042    [ΜΟΝΤΓΚΟΜΕΡΙ - ΕΛ ΑΛΑΜΕΙΝ] MARSHAL FIELD, EL ALAMEIN TO THE RIVER SANGRO, THE VISCOUNT MONTGOMERY OF ALAMEIN, Hutchinson & Co, London - New York, [1950 περ.]. Με πολλούς έγχρωμους αναδιπλούμενους χάρτες. Κόκκινη βιβλιοδ., σσ. 132     35-60
1043    ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΗΣΙ. Ξυλογραφίες Γ. Βαρλάμου. Έκδ. 1951. Ταλαιπωρημένες οι τελευταίες σελίδες, οπισθόφυλλο και ράχη. Σσ. 311.    15-30
1044    [DACHAN] REMEMBER THAT - DENKET DARAN - PENSEZ-Y, [1953 περ.]. Τρίγλωσσο λεύκωμα του ολοκαυτώματος (αγγλικά - γερμανικά - γαλλικά). Εικόνες εντός και εκτός κειμένου και αναδιπλούμενοι χάρτες. Σχ. πλάγιο, σσ. 82+3 αναδιπλ.     50-100
1045    ΜΠΟΜΠΟΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝ., Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΝ ΤΩ ΚΟΣΜΩ ΔΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, Συνταρακτικά Επεισόδια, Ο ΦΟΝ ΚΑΝΑΡΗΣ - ΣΥΜΜΑΧΙΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ, 1954. Σσ. 112.           25-50
1046    ΝΕΝΕΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΣΠΡΟΙ ΦΡΑΧΤΕΣ, ΕΛ ΑΛΑΜΕΙΝ, έκδ. 1959. Εξώφυλλο του ζωγράφου Πάρι Πρέκα. Άκοπο. Σσ. 248.         20-30
1047    ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝ., Ο ΣΥΜΜΟΡΙΤΟΠΟΛΕΜΟΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, έκδ. 1961. Σσ. 30.           20-25
1048    “ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ”, Αφιέρωμα “ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ”, Μηνιαίο Περιοδικό Γραμμάτων και Τεχνών, έτος Η´, τόμος ΙΕ´, Μάρτιος-Απρίλιος 1962. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 280-509.            25-35
1049    ΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜ., ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ, διηγήματα, έκδ. 1973. Εξώφυλλο Μιχάλη Νικολινάκου. Σσ. 96.            15-20
1050    ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, 20 ΕΡΓΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Ε.Α.Μ. - Ε.Λ.Α.Σ. 1941-1945, εκτύπωση - βιβλιοδεσία (λυτά φύλλα σε φάκελο) Γ. Βουλγαρίδη - Δ. Χατζηστύλη, 1983. Είκοσι έγχρωμες αναπαραγωγές ζωγραφικών έργων και μία σελίδα ως πρόλογος με την υπογραφή του σ. Χειρόγραφη αφιέρωση του σ. σε φίλο του. Διαστάσεις [49x35 εκ.].           80-100
1051    [Γ´ ΡΑΙΧ] BERLINER AUCTIONSHAUS FUR GESCHICTE, Εικονογραφημένοι κατάλογοι δημοπρασιών (αριθ. 40 & 45) με βιβλία, έντυπα, πίνακες, φωτογραφίες και αντικείμενα κυρίως από το Γ´ Ράιχ. Συνολικά πάνω από 10.000 λήμματα με τιμές και εκτίμηση Limitierte Auflage, 2002 & 2003. (2)       15-30
Βλέπε και: 561, 66, 67, 713, 739, 831, 496, 737, 636, 283, 712
60. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ [1052-1067]
1052    ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ, ιδρυτής Α. Περδικίδης, συνεργάτης Μιχ. Ε. Κοφινιώτης, Απρίλιος 1934. [ΑΝΤΙΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ]. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει άρθρο με τίτλο “Η Κατοικίδιος Μύγα”. Ταλαιπωρημένα εξώφυλλα κυρίως. Σσ. 32.  15-25
1053    ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΜΑΡΣΑΛ, ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1948-1950, συνετάχθη και διανέμεται δωρεάν υπό της Αμερικανικής Αποστολής Ελλάδος της Διοικήσεως Οικονομικής Συνεργασίας με την συνεργασίαν της Ελληνικής Κυβερνήσεως. Σσ. 47.            25-45
1054    [ΑΙΖΕΝΧΑΟΥΕΡ - Κ. Μc CANN], ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΠΙΛΙΝ, μτφρ. Καίσαρος Εμμανουήλ, εκδ. “Ατλαντίς”, [1952 περ.]. Εργοβιογραφία με μερικές εικόνες. Έγχρωμο εξώφυλλο με τον Αϊζενχάουερ. Σσ. 250.    30-40
1055    ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ, 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1952 - 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1953, Οικονομική Πολιτική, Στρατός και Ασφάλεια, Η Διεθνής Θέσις της Ελλάδος, έκδ. 1953. Σσ. 235 περ.     15-25
1056    ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΙ ΔΥΟ ΔΡΟΜΟΙ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ, έκδ. 1958. Σσ. 63.   20-30
1057    ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΧΑΡ., Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ, ομιλία, έκδ. 1961. Σσ. 16. 18-28
1058    ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓ., ΔΡΑΠΕΤΕΥΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΓΕΩΝΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ, Ημερολόγιο, Αλγερία 1957-1961, έκδ. Αθήνα Δεκέμβρης 1962. Με φωτ. εκτός κειμένου. Σσ. 360   30-40
1059    [ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΠΑΥΛΟΣ] “ΕΙΚΟΝΕΣ”, Ειδική έκδοσις 1964, “Αφιέρωμα στον Βασιλέα Παύλο” με 140 ιστορικές φωτογραφίες. Σσ. 82. [μαζί] “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ”, Απρίλιος 1964 με εξώφυλλο και άρθρο “Ο Βασιλεύς των Ελλήνων Παύλος Α´”. Σσ. 32. (2)    30-40
1060    ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Π. Α. ΔΙΑΤΙ ΕΓΙΝΕ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967, έκδ. Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών. Πάμπολλες φωτ. εποχής. Σχ. 4ο, σσ. 152.         45-65
1061    [ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΤΖΩΝ & ΡΟΜΠΕΡΤ] “Η Φλόγα πέρασε, Η τραγωδία που συγκλόνισε τον κόσμο”, λεύκωμα - αφιέρωμα, έκδ. “Καθημερινής” - Μεσημβρινής”, επιμέλεια Χ. Κασδάγλη. [μαζί] Η δολοφονία του Ρόμπερτ Κέννεντυ από το εβδομαδιαίο εικονογραφημένο περιοδικό ελληνικής και διεθνούς επικαιρότητος “Εικόνες”, 7/6/1968, “Το Τίμημα Ενός Θριάμβου”. [μαζί] ΡΟΜΠΕΡΤ ΚΕΝΝΕΝΤΥ, “ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ”, εκδ. Πεντάς, 1967. (3)            45-65
1062    [ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ] Φυλλάδιο εκτενές. Έκδοση “Ένωσις Νέων Επιστημόνων Πειραιώς”, Ιούλιος 1967. Με εικόνες. Λιβελογραφία. Σσ. 46.       35-45
1063    [ΧΟΥΝΤΑ] ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, Ιδρυταί: Κατσόγιαννης Ιωάννης, Φραγκάκος Μιχαήλ, Σταυρόπουλος Δ. Κωνσταντίνος, αρ. 232, Μάιος 1968. ΜΕ 2 προλόγους 1967. Λιθόγραφο εξώφυλλο με το πουλί. Οξειδώσεις στις καρφίτσες. Σσ. 7+313-392.  30-40
1064    [ΠΡΑΓΑ 1968], “ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ Ο ΗΡΩΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΛΑΟΥ”, αφιέρωμα του περιοδικού “Ντοκουμέντα 1940-69” μηνιαία ιστορική έκδοση του Ινστιτούτου Σπουδής της Ιστορίας, τεύχος 10ο, Αύγουστος 1976. Πλούσια εικονογράφηση. Σχ. 4ο, σσ. 94.       15-25
1065    [ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ] ΕΠΙΚΑΙΡΑ, εβδομαδιαίο εικονογραφημένο περιοδικό Ελληνικής και Διεθνούς Επικαιρότητος, έκδ. από την “Πάπυρος Πρες”, 8-14 Αυγούστου 1974. Εξώφυλλο “ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ένας φάκελος με ανοιχτές πληγές και καυτά ερωτήματα” με εκτενή άρθρα εντός. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 82.          30-40
1066    [ΣΑΝΤΑΜ ΧΟΥΣΕΙΝ] “ΚΑΝΤΙΣΙΑΤ ΣΑΝΤΑΜ”, 13 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΡΑΚ (1968-1981). Ενημερωτικό δελτίο, φύλλο 3, εκδ. Ιρακινό Γραφείο Τύπου, 1981. Εικονογραφημένο. Σσ. 26.        15-25
1067    ΠΑΤΣΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΘ., ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ο.ΔΗ.), “ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΟΥ”. Προγραμματικές θέσεις του κόμματος, από τον αρχηγό του. Αθήνα 1981. Σ. 48.  15-20
Βλέπε και: 841, 726, 838, 835, 744, 840, 727, 416, 307

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου