Αναζήτηση / Search

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

102η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN

102η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN

  
ΠEMΠTH 17 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 MAPTIOY 2011, ΩPA 19:00
ENΩΣH ANTAΠOKPITΩN ΞENOY TYΠOY • AKAΔHMIAΣ 23

Τα βιβλία εκτίθενται από το Σάββατο 5 Mαρτίου 2011 στη Βιβλιοφιλία (Μαυρομιχάλη 7) καθημερινά. Πρωί, ώρες: 10:00-17:00. Πέμπτη, ώρες: 10:00-14:00 και 17:00-20:00. Την Τρίτη 15 Mαρτίου και την Τετάρτη 16 Mαρτίου από τις 10:00 έως τις 20:00. Τέλος, την 17 Mαρτίου και την 18 Mαρτίου από τις 10:00 έως τις 23:00. (Έναντι της Bιβλιοφιλίας υπάρχει parking).
Παραλαβές των δημοπρατούμενων βιβλίων από το βιβλιοπωλείο της Βιβλιοφιλίας (Μαυρομιχάλη 7, Τηλ.: 210 36.14.332, 210 36.23.917, Κιν.: 6944 25 63 69)
*Όπου εκκίνηση από 1 ευρώ (1-…) συμμετέχοντες είναι μόνον οι εντός της αίθουσας

A HMEPA
1. ΛΕΞΙΚΑ – ΓΛΩΣΣΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ – ΔIAΛEKTOI [1-23]
1         HARMARO IOANNE, LEXICON GRAECO-LATINUM, IN QUO EX PRIMITIVURUM… Huc accessit etiam Lexicon Etymologicum Linguae Graece…, Londini, typis Th. Harperi, 1637. Δίχρωμος τίτλος μαύρο - κόκκινο μελάνι. Σχ. φύλλου, βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής με φθορές, σπασμένα καπάκια, σσ. 1855+index+IACOBI ZUINGERI PHILOSOPHI ET MEDICI BASILIENSIS, GRAECARUM DIALECTORUM HYPOTYPOSIS, σσ. 188+ IOHANNIS SCAPULAE LEXICON GRAECOLATINUM +index+ LEXICON ETYMOLOGICUM, σσ. 63.  300-500
1β     [ΣTEΦANOY EPPIKOY (STEPHANO HENRICO)] ΘHΣAYPOΣ THΣ EΛΛHNIKHΣ ΓΛΩΣΣHΣ THESAURUS GRAECAE LINGUAE EDITIO NOVA et EMENDATIOR, 8 TOMOI. (I-VIII). Londini 1816-1826. Tο λεξικό σσ. 11.251+INDEX (VII=1-583)+CAROLI LABBAEI, ΓΛΩΣΣAPIA (GLOSSARIA) Eλληνολατινικό & Λατινοελληνικό (661-1261). σχ. φύλλου, δερματόδετο. Σπασμένα καπάκια, λείπουν οι ράχες - χρήζει βιβλιοδεσίας.     1000-1500
2     ΒΛΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡ., ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, εν Βενετία, παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, [1819]. Με εισαγωγή 36 σελίδων με στοιχεία γραμματικής και Ιταλικής Φιλολογίας. Λείπει κάτω μέρος στην σελ. τίτλου. Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται: “Πωλείται Λίτρας 30 Βενετικάς χωρίς συγκατάβασιν”. Ο σ. αφιερώνει το έργο στον Καποδίστρια. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 36+515. [δεμ. μαζί του ιδίου] ΛΕΞΙΚΟΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ ΙΤΑΛΙΚΟ-ΓΡΑΙΚΙΚΟΝ ή Σύντομος περιγραφή των πρωτευουσών Βασιλειών, Επαρχιών, Πόλεων, Νήσων…, εν Βενετία, παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1819. Σσ. 46. Βιβλιοδ. εποχής, αποκόλληση στην ράχη.     100-120
3     COMPARETTI D., SAGGI DEI DIALETTI GRECI DELL' ITALIA MERIDIONALE. Pisa, 1866, σσ. xxvii + 103, υγρασία στα εξώφυλλα.     45-60
4     ΜΑΛΙΑΚΑΣ ΑΒΡ., ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΟΥΡΚΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ, συνταχθέν επί τη βάσει των τελειοτέρων Τουρκικών Λεξικών και περιέχον τας εν τη τουρκική γλώσση αραβοπερσικάς λέξεις μετά των ριζών των αραβικών, κανόνας γραμματικούς… Εν Κωνσταντινουπόλει 1876, τυπ. Βουτυρά. (Η παλαιή αραβική γραφή). Από σελ. 926 -932 “Κρίσεις περί του Τουρκοελληνικού Λεξικού”. Λείπουν σελ. από το τέλος. Βιβλιοδ. εποχής, με φθορές, σκωληκόβρωτη. Σσ. 932. 50-100
5     LEGRAND EMILE, GRAMMAIRE GRECQUE MODERNE, suivie du PANORAMA DE LA GRECE D'ALEXANDRE SOUTSOS, Paris 1878. Σσ. 320. 100-150
6     ΚΑΤΑΙΒΑΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤ. (ΣΑΜΙΟΣ), ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ μάλιστα ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ, τυπ. “H Αθηνά”, 1889. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 216.            35-40
7     ΠΕΡΙΔΗΣ Μ., ΝΕΩΤΑΤΟΝ ΠΛΗΡΕΣ ΙΤΑΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ, εκδ. Α. Φέξη, 1903. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής, με φθορές, σσ. 1027.     35-60
8     ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κάιρο, Ιούλιος 1916, φθορά [μαζί] ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ. Κάιρο, Δημοτικιστική Ομάδα, 1917, σσ. 39. (2).     40-60
9     [ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ] Δύο χειρόγραφα τετράδια, [1920 περ.]: α) ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΡΑΜ-ΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, περίληψις από τας παραδόσεις του καθηγ. Σ. Σακελλαρόπουλου, σσ. 109. β) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΝ, σσ. 268. Σχ. 16ο. (2)     90-100
10     ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΣ ΑΧ., ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΗΤΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, (Δημοτικής και Κοινής Ομιλουμένης), εκδ. Ι. Κολλάρος, 1928. Δεμ., σσ. 343. 60-80
11     ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Μ., ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. 1934, σσ. 44, άκοπο [μαζί] ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΠO ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ και τη λογοτεχνία. 1947, σσ. 85 [μαζί] ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5ης και 6ης δημοτικού. 1947, σσ. 47 [μαζί] Η ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ. 1948, σσ. 51 + δ’. (4). 40-60
12     [ΜΑΝΑΣΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΟ], BOISSIN HENRI, LE MANASSES MOYEN-BULGARE, ETUDE LINGUISTIQUE, Paris 1946. Συγκριτική εξέταση γλωσσολογική του σλαβουλγαρικού χειρογράφου του χρονογράφου. Φθορά στο εξώφυλλο. Σσ. 119.     40-60
13     ΘΗΣΑΥΡΟΣ 10.000 ΓΝΩΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΩΝ. Πρόλογος, γενική επιμέλεια ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ, Άτλας, [χ.χ. 1950 περ.]. Βιομηχανική βιβλιοδ., σσ. 558.     50-70
14        TESTI NEOGRECI DI CALABRIA. Parte I & II. Palermo, Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neogreci, 1959, σσ. lxxxvii + 492, χάρτης.     40-60
15     “LINGUISTIQUE BALKANIQUE” Τόμοι: 74 (χρονική περίδος 1962-1992). Balkan Language. Publisher: Bulgarian Academy of Sciences, Sofia - Bulgaria. Ασχολείται με μελέτες θεωρητικών προβλημάτων Βαλκανικής Γλωσσολογίας, συσχετισμού με νέες και αρχαίες γλώσσες, με ινδοευρωπαϊκή και μη ινδοευρωπαϊκές γλώσσες κ.ά. Το περιοδικό ιδρύθηκε το 1959 από τον Ακαδημαϊκό Vladimir Georgiev. (74) 400-700
16     ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΛΙΑΡΝΤΑ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, Α’ έκδ. 1971. Δεμ., με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 194. 45-60
17        ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ-ΝΟΥΑΡΟΣ, ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ, έκδ. 1972, άκοπο. Σσ. 431.     50-70
18     [ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ] BARTOS J. - GAGNAIRE J., GRAMMAIRE DE LA LANGUE SLOVAQUE, Paris 1972. Λινή βιβλιοδ., σσ. 267.     20-25
19     BYRON JANET, SELECTION AMONG ALTERNATES IN LANGUAGE STANDARTIZATION: THE CASE OF ALBANIAN, Paris 1976. Κοινωνιογλωσσολογία της Αλβανικής. Σσ. 158. 15-20
20     SEMANTIQUE LEXICALE ET SEMANTIQUE ENONCIATIVE, Universitatea Din Bucuresti, facultatea de limbi Straine, Bucuresti 1985. Σσ. 239. 25-35
21     LAZAROU ACHILLE, L'AROUMAIN ET SES RAPPORTS AVEC LE GREC, Θεσσαλονίκη 1986. Μελέτη για τους Βλαχόφωνους. Με χάρτη των εγκαταστάσεων των Βλάχων εις τας Ορεινάς περιοχάς της Ελληνικής Χερσονήσου. Σσ. 311.      20-25
22     ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΧΙΛ., Η ΑΡΩΜΟΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ, ΒΛΑΧΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, 1986. Σσ. 407+5 χάρτες     20-25
23     ΠΑΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ., ΒΛΑΧΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - CANTITI ARMANESTI DI-AMINCIU, εκδ. Γέρου [1988]. Δίγλωσση έκδοση, Βλάχικα και Ελληνικά. Φωτ. εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 157.     15-20
Βλέπε και: 673, 37, 839, 774, 837, 659
3. TYΠOΓPAΦIA – BIBΛIOΛOΓIA – BIBΛIOΓPAΦIA – KATAΣTATIKA [24-37]
24     “ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ” ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ, εν Αθήναις τη 1η Ιουλίου 1950, ο προϊστάμενος του τμήματος Γεράσιμος Γ. Κόκκινος. Σσ. 20     20-25
25     DOCUMENTS GRECO-ROUMAINS LE FONDS MOUROYZI D'ATHENES, Volume presente par les soins de: FLORIN MARINESCU - GEORGETA PENELEA FILITTI - ANNA TABAKI, preface de LOUCIA DROULIA, Athenes - Bucarest 1991. Εικόνες εκτός κειμένου και αναδιπλούμενος γενεαλογικός πίνακας της οικογένειας Μουρούζη. Μικρές φθορές στο εξώφυλλο. Σσ. 450+11.     20-25
26     ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ, τυπ. Εστία, 1905. Σσ. 19.  20-30
27     [ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ], SELECTED BINDINGS FROM THE GENNADIUS LIBRARY, made and printed in Great Britain, Cambridge, published by The American Schοol of Classical Studies at Athens, 1924. Με 38 ολοσέλιδες χρωμολιθόγραφες εικόνες βιβλιοδεσιών. Αριθμημένη έκδοση, αριθ. αντιτύπου 97/300. Οξειδώσεις, στίγματα μόνο σε σελίδες κειμένου. Σχ. 4ο, σσ.  150-300
28     “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΝ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ”, Σωματείον ανεγνωρισμένον, έτος ιδρύσεως 1924, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ, εκδ. 1926. Σσ. 24.  25-30
29     ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ. Καταστατικόν, 1926. Σσ. 24.  20-30
30     HORECKY L. PAUL, SOUTHEASTERN EUROPE, A GUIDE TO BASIC PUBLICATIONS, The University of Chicago Press, Chicago & London 1969. Βιβλιογραφικός οδηγός για Ελλάδα (σελ. 211-328), Αλβανία, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία, Ρουμανία. Σσ. 755.     25-35
31     ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ Α. (επιμ.), Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ. 1821-1827. Τόμος Α’, 1971, Ερμής, σσ. π’ + 287 [μαζί] Τόμος Β’, 1971, σσ. 358 [μαζί] Τόμος Γ’, 1971, σσ. 455 (3).     40-60
32     DROULIA LOUKIA, PHILHELLENISME, OUVRAGES INSPIRES PAR LA GUERRE DE L'INDEPENDENCE CREQUE 1821-1833, REPERTOIRE BIBLIOGRAPHIQUE, 1974. Μικρή φθορά στην ράχη. Σσ. 314. 40-60
33     ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ, ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ FAURIEL ΚΑΙ BRUNET DE PRESLE, Α’ Τα “Νεοελληνικά” του Claude Fauriel. Β’ Η Συλλογή τραγουδιών του W. Brunet de Presle, ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ, 1980. Σσ. 102+5 σελ. πανομοιότυπα χειρογράφων.  15-20
34     GOLDBLATT R. W., THE AMERICAN BIBLIOGRAPHY OF SLAVIC AND EAST EUROPEAN STUDIES FOR 1982, Stanford, California 1985. Σχ. 4ο, σσ. 218.     25-40
35     [ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤ. ΑΓΑΘΟΦΩΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ] ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ, Κέντρον Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 1987. (Ελληνικό & Λατινικό Αλφάβητο). Σσ. 722     25-35
36     BIBLIOGRAPHIE BYZANTINE, PUBLICATIONS DES BYZANTINISTES GRECS (1975-1990) Association Inernationale des Etudes Byzantines, Comite Hellenique des etudes Byzantines, 1991. Βιβλιογραφία για την Ιστορία, Τέχνη, Αρχαιολογία, Δίκαιο και Φιλοσοφία του Βυζαντίου. Μικρή φθορά στην ράχη. Σσ. 378. 35-45
37     ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Φ. - APOSTOLOPOULOS, INVENTAIRE METHODIQUE DE LINGUISTIQUE BYZANTINE (GREC MEDIEVAL), ESSAI D'UNE BIBLIOGRAPHIE RAISONNEE DES TRAVAUX SUR LA LANGUE BYZANTINE (1880-1975), εκδ. Εταιρείας Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη 1994. Σσ. 642     25-35
Βλέπε και: 670, 672, 772, 1001, 645
6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ – ΠΑΙΔΙΚΑ – ΚΟΜΙΚΣ – ΠΑΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [38-51]
38     GENNEVRAYE A., Ο ΠΥΡΕΙΟΠΩΛΗΣ, μτφρ. Παναγιώτου Ι. Φέρμπου, μετά 24 εικονογραφιών, εκδ. ΝΠ. Παπαδόπουλος Υδραίος [χ.χ.]. Άδετο. Σσ. 368.     35-40
39     ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. Τόμος Α’ 1902-3, 1904, σσ. 404, λυτό [μαζί] Τόμος Β’ 1905-6, 1906, σσ. 558, λυτό, άκοπο [μαζί] Τόμος Γ’ 1906-7, 1909, σσ. 537 [μαζί] Τόμος Δ’ 1907-8, 1909, σσ. 486 [μαζί] Τόμος Ε’ 1908-9, 1910, σσ. 318 [μαζί] Τόμος Στ’ 1909-10, 1911, σσ. 612, λυτό. (6). 70-90
40     “ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ” Διευθυντής Νικ. Π. Παπαδόπουλος, έτος 1921, Β’ περίοδος, τόμος 29ος. Δεμ. με φθορές στις πρώτες σελ. που επηρεάζουν το κείμ. Σσ. 416. 15-30
41     ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ διηγήματα, εκδ. Ελευθερουδάκη, 1932. Εικονογραφημένο. Δεμ., σσ. 162. 50-80
42     ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, Ο ΞΕΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΤΟΥ ΦΙΛΟΙ, ιστορίες από τον καιρό των Εθνικών πολέμων, εικονογράφηση, Α. Ματσούκη, εκδ. Ελευθερουδάκη 1933. Χρωματιστό εξώφυλλο, σσ. 180.     30-60
43     ΜΕΤΑΞΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ, πρόλογος Στρατή Μυριβήλη, ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ, σειρά Το Βιβλίο του Παιδιού, εκδ. Ν. Αλικιώτης, 1948. Σσ. 254.     50-60
44     ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΛΗ, Τρία παιδικά εικονογραφημένα βιβλία της ιδίας: ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ, εικονογράφηση Νίκου Δημητριάδη. [μαζί] ΤΙΝΑ, εικονογράφηση Νίκου Δημητριάδη. [μαζί] ΙΣΤΟΡΙΕΣ, εικονογράφηση Λουΐζας Μοντεσάντου. [χ.χ. 1950 περ.] (3)     30-40
45     ΜΕΤΑΞΑ Α., ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ. Ν. Αλικιώτης, 195;, εικονογράφηση: Αγήνωρ Αστεριάδης. [μαζί] ΜΗΛΙΑΔΗΣ Γ., Ιστορίες από τον Ηρόδοτο. Ν. Αλικιώτης, 1953, β’ έκδ., σσ. 139, εικονογράφηση: Αλ. Κορογιαννάκη. Σκληρά εξώφυλλα (2). 40-60
46     [ΑΝΩΤΑΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ] Α’ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ Α.Β.Σ., εκπαιδευτικόν έτος 1957-1958. Σσ. 273. 30-40
47   Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ, Εβδομαδιαίο Εικονογραφημένο Περιοδικό για Παιδιά και Νέους και Νέες, διευθυντής Κώστας Ε. Παράσχος, τόμος 1962, από 6 Απριλίου έως 28 Ιουλίου. Αποκολλημένη ράχη. Σσ. 570.     35-40
48   Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ, Εβδομαδιαίο Εικονογραφημένο Περιοδικό για Παιδιά και Νέους και Νέες, διευθυντής Κώστας Ε. Παράσχος, τόμος 1963, από 17 Αυγούστου έως 30 Νοεμβρίου. Αποκολλημένη ράχη, λυτά ορισμένα φύλλα - σελίδες. Αποχρωματισμένο εξώφυλλο. Σσ. 550.     25-35
49   Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ, Εβδομαδιαίο Εικονογραφημένο Περιοδικό για Παιδιά και Νέους και Νέες, διευθυντής Κώστας Ε. Παράσχος, τόμος 1963, από 31 Μαρτίου έως 27 Ιουλίου. Ταλαιπωρημένος τόμος με σημειώσεις. Αποχρωματισμός δεσίματος. Σσ. 544. 15-25
50   Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ, Εβδομαδιαίο Εικονογραφημένο Περιοδικό για Παιδιά και Νέους και Νέες, διευθυντής Κώστας Ε. Παράσχος, σύνταξη Γρ. Ξενόπουλος, τόμος 1964, από 29 Μαρτίου έως 25 Ιουλίου. Αποκολλημένη ράχη. Σσ. 528     35-40
51     ΡΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΠΑΙΔΙΑΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, Πολιτικές και Λογοτεχνικές εκδόσεις, 1965. (Σκισμένο το φύλλο στην σελ. 11-12). Σσ. 55.     35-40
Βλέπε και: 308, 160, 494, 61
7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ [52-68]
52     [ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ] MAITRISE DE LA CATHEDRALE St MAMMES DE LANGRES, Στις 23 Αυγούστου 1865 ο μαθητής (11 ετών) Michel Mercier, λαμβάνει αριστείο για Θέμα Ελληνικών. (Η διδασκαλία των αρχαίων Ελληνικών ήταν πολύ διαδεδομένη). 40-60
53     ΠΑΡΙΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ήτοι συλλογή των διεπόντων την Ανωτέραν και Μέσην Εκπαίδευσιν Νόμων, Β. Διαταγμάτων και Εγκυκλίων του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου από του 1833-1884, τυπ. ο “Παλαμήδης”, 1884. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, φθορά στο άνω μέρος, σσ. 616.     55-70
54   “Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” Μετάλλιο, διαμέτρου 5 εκ., εκδοθέν το 1886 επί τη πηντηκονταετηρίδι. Στη μία πλευρά συμβολική εικόνα της Αθηνάς με την κουκουβάγια και το κτίριο της εταιρίας.     30-40
55     ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓ., ΛΑΤΙΝΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑΡΙΟΝ, εγκεκριμένον εν τω διαγωνισμώ των διδακτικών βιβλίων, δια την πενταετίαν 1906-1911, δια την τρίτην τάξιν των Ελληνικών Σχολείων, τυπ. “Αυγής”, 1910. Σσ. 64.  20-25
56     [ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ] Τετρασέλιδο φυλλάδιο, [χ.χ., 1910-1920 περ.], ενημερωτικό της εκπαίδευσης που προσφέρει η Γαλλική Σχολή Άγιος Παύλος. Σσ. 4.     25-35
57     [ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ] ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Α.Γ., ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ, προς χρήσιν των μαθητών των Ελληνικών Σχολείων, εκδ. Ι.Δ. Κολλάρος, 1917. [μαζί] ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Ξ., ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ, προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων, εκδ. Δ.Ν. Τζακά, 1933. (2)     30-40
58     ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡ. Θ., ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΟΣ, μετ' εφαρμογών, έκδ. 1922. Σσ. 318. 40-50
59     ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ, προς χρήσιν των σχολείων, τεύχος Β’, εκδ. Ζηκάκη, 1924. Σσ. 68.  30-40
60     CONRAD P., ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ, τόμος Β’, μτφρ. Δημ. Γεωργακάκι, εκδ. Εστίας, 1926. Σσ. 312. 20-30
61     ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ., ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΓΕΝΟΜΕΝΑΙ ΕΝ ΤΩ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΔΕΚΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ 1923-1933, έκθεσις υποβληθείσα εις την Ακαδημίαν Αθηνών, 1 Φεβρουαρίου 1934. Φυλλάδιο. Σσ. 10.     20-25
62     ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛ., ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ εκδ. Δ.Ν. Τζακά - Στεφ. Δελαγραμμάτικα, 1936. Με σημειώσεις και υπογραμμίσεις. Σσ. 140. 20-25
63     [ΛΟΥΒΑΡΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ GOTTINGEN, 200 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ] UNIVERSITAET STADT GOTTINGEN 1737-1937, Πρόσκληση προς τον υπουργό Λούβαρη από το Πανεπιστήμιο του Gottingen για τον εορτασμό των 200 χρόνων λειτουργίας του.     25-35
64     ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΕΛΜΙΝΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ, προβλήματα εφηβικής ηλικίας, Σύλλογος Γονέων, εκδ. 1937. Σσ. 48.  15-20
65     ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ ΒΑΣ., ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, δια την Ε’ και τας Ε’ και ΣΤ’ συνδιδασκομένας των Δημοτικών Σχολείων, εκδ. Δ. Δημητράκου, 1938. Εικονογράφηση Ευθ. Παπαδημητρίου. Σσ. 126. 20-25
66     MARKETOS B.J., A PROVERB FOR IT, 1510 GREEK SAYINGS, translated by Ann Arpajoglou, New York 1945. Με αφιέρωση του σ. Εικονογράφηση Ι. Βάσσος (ο κορυφαίος ελληνοαμερικανός σχεδιαστής John Vassos). Υπογραμμισμένο αντίτυπο. Σσ. 191.     50-100
67     ΒΟΒΟΛΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤ., ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΟΥ “ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ” (1865-1950), πρόλογος Γεωργ. Π. Οικονόμου, Φιλολογικός Σύλλογος “Παρνασσός”, 1951. Εικόνες εκτός κειμένου. Σσ. 619.     40-50
68     ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤ., ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠ. ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ, Τακτικού Καθηγητού των Σχολών της Αεροπορίας 1893-1968, εκδ. της Βερβενιωτείου Σχολής, 1970. Σσ. 64.  10-15
Βλέπε και: 832, 385, 427, 375
8. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ [69-82]
69     VOLNEY M. = (Constantin-Francois Chasseboeuf, comte de Volney, 1757-1820) THE RUINS or A SURVEY OF THE REVOLUTIONS OF EMPIRES, translated from the French (Α’ αγγλική μετάφραση), London 1792. Δοκίμιον φιλοσοφίας της Ιστορίας των Θρησκειών και των Πολιτισμών. Με χαρακτική εικόνα προ της σελ. τίτλου και 2 αναδιπλ. πίνακες στο τέλος και ex-libris. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, σσ. 400+2.     300-400
70   ΔΕ ΛΑΒΕΛΕ Α., Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ. 1894, σσ. 449, δεμ. 40-60
71     ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΑΓΑΘΟΤΗΣ - ΘΡΗΣΚΕΙΑ, Σύγγραμμα Διδακτικόν, τυπ. Α. Καλαράκη, 1899. Σσ. 40.  35-40
72     ΓΛΗΝΟΣ ΔΗΜ., ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΡΙΣΜΟΣ, εκδ. Ι.Ν. Σιδέρη, 1920. Σσ. 25.  30-40
73     ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ., Πέντε βιβλία δεμένα μαζί: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ ΚΡΙΤΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ, 1926. Σσ. 32. [μαζί του ιδίου] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ, 1927. Σσ. 91. [μαζί του ιδίου] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 1927. Σσ. 26. [μαζί του ιδίου] ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ, 1933. Σσ. 49. [μαζί του ιδίου] ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, 1936. Σσ. 111. Πανόδετο.     80-100
74     ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΗΣ, Η ΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, έκδ. 1928. Σσ. 77. [μαζί του ιδίου] Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΣΑΝ “ΘΕΣΗ”, έκδ. 1947. Σσ. 30. (2).     60-70
75     ΡΟΜΑΙΝ ΡΟΛΛΑΝ, ΓΚΑΙΤΕ ΚΑΙ ΜΠΕΤΟΒΕΝ, μτφρ. Γ. Τουρνάισεν, εκδ. Γκοβόστη [1930 περ.]. Σσ. 160.     15-20
76     ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΛΕΩΝ, Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, δοκίμιο, εκδ. Ίκαρος, [χ.χ.]. Με αφιέρωση του σ. Σσ. 87.     40-50
77     ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ανάλυσις του βίου των Ελλήνων και των Γερμανορωμαϊκών Εθνών, 1931. Σσ. 269. 40-50
78     ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ., ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, τυπ. Ν.Δ. Φραντζεσκάκη, 1931. Δεμ., σσ. 293. 35-45
79     ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓ., ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ, [1935 περ.]. Σσ. 13.     15-20
80     ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛ., Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, και η θέσις αυτής εν τη σφαίρα του επιστητού, τυπ. Ι. Βάρτσου, 1938. Λεκέδες στο εξώφυλλο. Σσ. 120.     15-30
81     ΠΛΕΧΑΝΩΦ Γ., ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ, μτφρ. Ν. Νικολαΐδη, εκδ. Μαρή & Κορόντζη, 1945. Άκοπο. Σσ. 126.     20-30
82     ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ., LESSING, FECHNER, LIPPS και Αι Αισθητικαί αυτών Αντιλήψεις, εκδ. “Οίκου Βιβλίου”, [χ.χ.]. Σσ. 31.     20-25
Βλέπε και: 58, 19, 996, 46, 95, 501, 782, 102, 821
9. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ [83-101]
84   ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, εν Βενετία, εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα, 1838. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής, με μικρές φθορές, σσ. 510     80-120
85     ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, Εκδοθέντα παρά του ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ και της περί ΑΥΤOΝ Αγίας και Ιεράς ΣΥΝΟΔΟΥ, 1839. Σσ. 190+1πίνακας περιεχομένων (λείπει το κάτω μέρος).     100-150
86     ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ, Εν ω περιέχεται άπασα η της ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΙΣ, εν τε τω μεγάλω εσπερινώ και τω όρθρω και ταις τρισί λειτουργίας, Εν Βενετία, εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας του Φοίνικος, 1845. Δίχρωμος τίτλος και κείμενο, κόκκινο - μαύρο μελάνι. Σσ. 68.     40-60
87     ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΥΠΟ-ΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΠΡΩΤΗΝ & ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ, έκδοσις Καινή εκ παλαιών αντιγράφων διορθωθείσα, ττ. 2, εν Οξονία, επιμελεία Θωμά του Κομβίου, 1845 & 1847. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής. 92)  60-70
88     ΡΑΛΛΗΣ Γ. Α. - ΠΟΤΛΗΣ Μ., ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΡΟΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ εκδοθέν… Μετά των Αρχαίων Εξηγητών, τυπ. Γ. Χαρτοφύλακος, 1852, ττ. 6. (Ο 1ος τόμος με διαφορετική πλέον σύγχρονη βιβλιοδ., τόμοι 2-6 βιομηχανικής βιβλιοδ. εποχής με δερμάτινη ράχη, ελαφρές φθορές). (6)  200-300
89   Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ,  Παραφρασθείσα εκ του Ελληνικού, τυπ. Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, 1855. Ξακρισμένο οριακά. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 514. 70-90
90   ΙΕΡΑ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ ΗΤΟΙ ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ και Ιεράς Λειτουργίας και εξέτασις των χειροτονουμένων συγγραφείσα υπό του αοιδήμου Νικολάου του Βουλγάρεως. Νυν δε διασκευασθείσα [...] υπό κ. Ανανιάδη / κ. Πλουτάκη... Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1861, εν Κωνσταντινουπόλει, σσ. ιε’ + 152, χαρακτικά, δεμ.     40-60
91     ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΡΧΙΜ., ΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΑΒΟΦΩΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ, εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του Πατριαρχικού τυπογραφείου, 1909. Αποκολλημένα εξώφυλλα. Σσ. 51.     30-50
92     [ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ] ΜΑΝΙΑΚΗΣ Κ. Ν. - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. Α., ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ, υπέρ του Παναγίου Τάφου, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, 1904. Ξακρισμένο παράγωνα, στο κάτω περιθώριο. Βιβλιοδ. με φθορές, σσ. 452.     45-60
93     ΑΡΧΙΜ. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ Η ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΒΕΛΛΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, 1911. Με φωτ. του συγγραφέα. Σσ. 64.     15-30
94     [ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ] LES PERSECUTIONS DES CHRETIENS, EXPOSES AUTHENTIQUES ET TABLEAUX STATISTIQUES, 1919. Με πίνακες στατιστικούς των Ελληνορθόδοξων στην Τουρκία. (Τυπωμένο πιθανότατα στην Σμύρνη). Σσ. 270+7.     100-200
95     RENAN ERNEST, L'ANTECHRIST (O ANTIXPIΣTOΣ), edit. Calmann-Levy, Paris [1920 περ.]. Μέρος του “Histoire des Origines du Cristianisme” (από την άφιξη του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη ως την Επανάσταση των Εβραίων) Πάνινη βιβλιοδ., σσ. 572.     30-35
96     ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ Δ., ΤΟ ΜΟΝΑΧΙΚΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ. 1925, σσ. xvi + 216, + ζ’, με αφιέρωση.     50-60
97   Η ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ, Μετά εισαγωγικής μελέτης Μιχ. Γαλανού, εκδ. Γ. Δημακόπουλου, 1926. Άδετο. Σσ. 144.     25-45
98     ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΤΟΙ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ, ΛΟΓΩΝ ΤΩΝ Θ. ΠΑΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, 1934. Σσ. 340.     15-30
99     ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΙΩ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ, με πρόλογο, εισαγωγικό και κριτικό σημείωμα και περιεχόμενα καθ' ύλην, εκδ. Μιχ. Ι. Σαλίβερου, 1940. Σσ. 331.     25-40
100     ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ., ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ, ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, πρώτος τόμος, 1948 & ΜΗΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, δεύτερος τόμος, 1949. (2)     30-35
101     ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤ., ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΚΡΥΜΜΕΝΟΥ, τυπ. Α. Παπασπύρου, 1951. (Ο σ. τελείωσε το κείμενο εν Κωνσταντινουπόλει, μηνί Νοεμβρίω 1858). Σσ. 32.     20-25
Βλέπε και: 283, 727, 763, 877, 604, 862, 397, 490, 290, 667, 783, 71, 304, 286, 376
11. ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ – ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ [102-111]
102     AGRIPPA CORNELIUS, THREE BOOKS OF OCCULT PHILOSOPHY, WRITTEN BY HENRY CORNELIUS AGRIPPA, OF NETTESHEIM, Counseller to Charles the Fifth Emperor of Germany and Judge of the Prerogative Court, London 1651. Α’ αγγλική έκδοση. Χειρόγραφη σελ. τίτλου (όπως στα περισσότερα αντίτυπα). Τρία βιβλία δεμένα μαζί. Με αναδιπλούμενες εικόνες (χαλκογραφίες). Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, σσ. 1φ+22+583+index. Tο κλασικό έργο του σοφού αλχημιστή K. Aγρίππα.     2000-2500
103     [ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ] ASHMOLE EL. (1617-1692) - LILLY WIL. (1602-1681), THE LIVES of those eminent antiquaries ELIAS ASHMOLE and WILLIAM LILLY, written by themselves, London. Η ζωή και το έργο των δύο διάσημων άγγλων αστρολόγων. Εξιστόρηση και της ζωής του Βασιλιά της Αγγλίας Charles I (1600-1619). Με χαρακτικά πορτραίτα και των δύο προ της σελ. τίτλου. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη με γωνίες, σσ. 400.     220-320
104     ΜΠΕΗΛΥ ΑΛΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ, Lucis Press Limited, Λονδίνον, Γενεύη, Καιηπτάουν, Μόναχον, Αθήναι [1923 περ.]. Άκοπο. Σσ. 395.     60-70
105     BESANT A., Η ΑΡΧΑΙΑ ΣΟΦΙΑ. Ένωσις Ελληνικών Θεοσοφικών Στοών, 1925, σσ. 336, άκοπο, με αφιέρωση στον Παναγιώτη Κανελλόπουλο. 40-60
106  O BIOΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΟΥ ΜΠΟΣΚΟΥ, “Λαϊκή Βιβλιοθήκη”, εκδ. Αριστοφάνης Παπαδημητρίου, [1930 περ.]. Ταλαιπωρημένο. Σσ. 48.  15-30
107     ΜΑΛΤΕΖΟΣ Γ., ΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ, βιβλ. Β. Κομπούγια, 1934. Σσ. 152.     25-30
108     ΜΑMΟYΝΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡ., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΑΠΟΚΡΥΦΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΛΕΥΚΗΣ και ΜΑΥΡΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ, 1953. Άκοπο. Σσ. 59.     30-50
109     “ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ”, Αριθ. Δελτίου 2 & 3, 1959. Δύο φυλλάδια. (2)  25-35
110     ΣΑΒΙΕ ΦΡΑΓΚIΣΚΟΣ ΚΑΝΤΙΤΟ, ΠΡΙΝ 2000 ΧΡΟΝΙΑ, ΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ EMMANUEL, μτφρ. Γεωργ. Καλαποδόπουλου, εκδ. Μεταψυχικής Εταιρίας Αθηνών, 1974. Σσ. 220. 25-50
111     [ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ] ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ Γ’ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ, ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓΜΕΝΟΥ ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, 1976. Σσ. 10.  30-40
Βλέπε και: 784
12. ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ – ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ [112-121]
112     ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΝΑΥΚΡΑΤΙΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΑΙ, ATHENAEI NAUCRATITAE DEIPNOSOPHISTARUM, LIBRI QUINDECIM, IOHANNES SCHWEIGHAEUSER, ARGENTORATI, (Strassbourg), ex Typographia Societatis Bipontinae, 1801-1805, ττ. 5 κείμενα (ελληνικά και λατινικά) και 9 τόμοι σχόλια. Κόκκινη βιβλιοδ. εποχής. (14) 1-…
113     WYTTENBACHIUS DANIEL, ΕΚΛΟΓΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ, SELECTA PRINCIPUM HISTORICORUM, HERODOTI, THUCYDIDIS, XENOPHONTIS, POLYBII ILLUSTRES LOCE, PLYTARCHI VITAE DEMOSTHENIS ET CICERONIS, Amstelodami, apud Petrum den Hengst et fil, 1808. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 38+472.     150-200
114     ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ, μετάφρασις υπό Α.Ρ. Ραγκαβή, τυπ. Δ. Κορομηλά, 1866. Παντελώς αξάκριστο αντίτυπο. Σσ. 380.     40-80
115  PYM DORA, READINGS FROM THE LITERATURE OF ANCIENT GREECE, in English Translations, edit. G. Harrap, London 1924. (Όμηρος, Ευριπίδης, Ξενοφών κ.ά.). [δεμ. μαζί] READINGS FROM THE LITERATURE OF ANCIENT ROME, in English Translations, edit. G. Harrap, London 1924. (Catullus, Cicero, Virgil κ.ά.). Εικόνες εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής με χρυσή διακόσμηση και ακμές, σσ. 339+332.     90-150
116     ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, ΕΚΑΒΗ, τραγωδία, μτφρ. Απόστολος Μελαχρινός, εκδ. 1927. Με φθορές. Σσ. 62.     20-30
117     [ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ], ΣΑΡΡΟΣ ΔΗΜ., Ο ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ σε δημοτικούς στίχους με σημειώματα ερμηνευτικά, εκδ. Εστία, 1931. Σσ. 36.  20-25
118     ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ, Α-Ω, μετάφρασις Ιακ. Πολυλά, [1950 περ.], (κακέκτυπες οι σελ. 5-6). Λινή βιβλιοδ., σσ. 280.     20-25
119     [ΟΜΗΡΟΣ], Η ΙΛΙΑΔΑ, μεταφρασμένη από τον Αλέξ. Πάλλη, εκδ. Ι.Δ. Κολλάρος, 1950. Σσ. 420  20-25
120     [ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ] KAPSALIS G., DIE TYPIK DER SITUATIONEN IN DEN CHARAKTEREN THEOPHRASTS UND IHRE REZEPTION IN DER NEUGRIECHISCHEN LITERATUR, Bochum 1982. Σσ. 437. 20-30
121     PIPPIDI D. M., PARERGA, ECRITS DE PHILOLOGIE, D'EPIGRAPHIE ET D'HISTOIRE ANCIENNE, Bucuresti - Paris 1984. Σσ. 296. 20-25
Βλέπε και: 780, 784, 87
13. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΟΙΗΣΗ – ΔΟΚΙΜΙΟ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ [122-201]
122     ΔΡΟΣΙΝΗΣ Γ., ΑΜΑΡΑΝΤΑ. Γ. Κασδόνης, 1890. Μπλε βιομηχανική βιβλιοδ., σσ. 149.     30-50
123     ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΙΟΝ., ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ, εκδ. Γεωργίου Δ. Φέξη, 1903. Δεμ., σσ. 368. 50-60
124     ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, Η ΛΗΚΥΘΟΣ, ποιήματα, 1910. Με φωτ. του συγγραφέα έναντι της σελ. τίτλου. Σπασμένα καπάκια, σσ. 135.     15-30
125     [TAGOR-GIDE] L'OFFRANDE LYRIQUE, (GITANJALI), traduction d'Andre Gide, Paris 1914. Δίχρωμος τίτλος. Δεμ., σσ. 147. 40-50
126     ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π., Η ΡΑΛΛΟΥ (Αι Αθήναι του Όθωνος). Αθηναϊκή μυθιστορία 1840-1843 εις τόμους 2. Τόμος Α’, 192;, σσ. 223, τόμος Β’, 192;, σσ. 224. (2).     40-60
127     [ΣΟΛΩΜΟΣ]. Ο ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ. Επιγράμματα. 1921, σσ. 23, με επισήμανση: “Υπέρ των σχολικών αποικιών”. [μαζί] ΧΙΛΙΑΔΑΚΗΣ Σ., Φυσιολατρεία και Σολωμός. 1928, σσ. 71, άκοπο. (2). 30-50
128     ΣΟΛΩΜΟΣ Δ., ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ, πρόλογος και μετάφρασις Γεωργ. Καλοσγούρου, εκδ. “Ελευθερουδάκης”, 1921. Σσ. 69.  40-50
129     ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΠΑΝΟΣ, ΛΥΡΙΚΑ, εκδ. Αθηναϊκού Βιβλιοπ. Χ. Γανιάρης, 1921. Βιβλιοδ. με σκληρό εξώφυλλο, σσ. 63.     15-25
130     ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΝ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑ-ΕΤΗΡΙΔΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ 1824-1924, εκδ. Ν. Σιδέρης, Βιογραφικά και Ελληνική ποίηση για τον Λόρδο Βύρωνα, από τον Κ. Παλαμά, Γ. Δροσίνη, Δ. Σολωμό κ.ά. Φθορά στην ράχη. Σσ. 95.  35-40
131     ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓ., ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ, εκδ. 1924. Με ποιήματα των: Καβάφη, Παλαμά, Βάρναλη, Σεφεριάδη, Λαπαθιώτη, Καρυωτάκη κ.ά. Δεμ., σσ. 320  60-80
132     ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ ΣΤΕΦ., ΑΠΑΝΤΑ, με πρόλογο Μ. Σιγούρου, τυπ. Π. Μακρή, 1925. Σσ. 226.      25-35
133     ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ., ΣΤΗΝ ΩΜΟΡΦΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛ, Ή ΑΜΑΡΤΙΑΙ ΓΟΝΕΩΝ, έκδ. της εφημερίδος Η Παμπροσφυγική, [1925 περ.]. Μυθιστόρημα. Λείπει το κάλυμμά του και η σελ. τίτλου φττπ. Σσ. 377. 25-30
134     ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘ., ΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ, εκδ. Γ. Τσουκαλά, 1926. Άκοπο. Σσ. 54.     20-30
135     ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ, ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ διάφορα ποιήματα, 1926. Σσ. 112. 30-40
136     ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ Κ., ΕΛΕΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑΤΙΡΕΣ, εκδοτική εταιρεία “Αθηνά”, 1927. Σσ. 109. 40-50
137     ΑΡΓΑΛΙΑ Γ. Σ., ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ, έκδ. 1927. Σσ. 78.  20-30
138     ΠΑΓΑΝΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ, απανθίσματα εκ των έργων του, τεύχος Α’, εκδ. Ηλ. Ν. Δίκαιος, 1928. Σσ. 96.  20-40
139     ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΙΟΣ ΝΑΠ., Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΑΦΑΣΙΑΣ, δέκα διηγήματα, εκδ. Αριστείδης Ν. Μαυρίδης, 1931. Με αφιέρωση του σ. Σπασμένα καπάκια, σσ. 116.     20-30
140     ΚΑΒΑΦΗΣ Κ.Π., ΚΑΤΑ ΤΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΟΣΥΡΩΝ ΜΑΓΩΝ. Μονόφυλλο, 23/2/1931, Αλεξάνδρεια.  60-90
141  ΒΕΡΝ Ι., ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΗΣ ΓΗΣ. 1931, “Ναυτική Ελλάς”, μτφρ. Π.Ε. Σεγδίτσα, σσ. 248, εικ., δεμ. [μαζί] ΚΑΙΣΑΡ KΑΣΚΑΜΠΕΛ, 1934, “Ανεξάρτητος”, σσ. 306, εικ., χωρίς εξώφυλλο [μαζί] Ο ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ. 1948, Γ. Σ. Βλέσσας, σσ. 253, εικ., βιομηχανική βιβλιοδεσία [μαζί] ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΥ. 194;, Δημητράκος, μτφρ. Περσέως Αθηναίου, σσ. 151, εικ. εκτός κειμ., βιομηχανική βιβλιοδεσία. (4).     40-60
142     “ΕΚΛΕΚΤΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ” Εκδόσεις Ακροπόλεως, δεκαπενθήμερον εικονογραφημένον περιοδικό, ιδιοκτήτης Γεώργιος Βουτσινάς, (1934-1935), ττ. 11. (Περιλαμβάνονται: Αλεξ. Δουμά ΟΙ ΜΟΪΚΑΝΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ, Γκόρκη Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ, Μωπασάν Ο ΦΙΛΑΡΑΚΟΣ, Λεμπλάν Η ΚΟΥΦΙΑ ΒΕΛΟΝΑ, Ουγκώ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ κ.ά.). (11) 90-180
143     ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ, εκδ. Πυρσού, 1934. (Αναλύονται Σολωμός και Κάλβος). Δεμ., σσ. 365. 50-60
144     [ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ, 1909-] Ευχητήρια κάρτα από το Παρίσι προς την ποιήτρια Θ. Κεσίσογλου στην Αθήνα. Αποστολέας ο Γιώργος που παρακολουθεί μαθήματα φιλοσοφίας στην Σορβόννη, Δεκέμβριος 1934.      30-40
145     ΚΑΛΒΟΣ, ΑΠΑΝΤΑ, ΛΥΡΑ, πρόλογος Μαρίνου Σιγούρου, εκδ. Στοχαστή, [χ.χ.]. Δίχρωμη εκδ. Σσ. 178. 20-40
146     ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Τέσσερα βιβλία του ιδίου: ΑΡΓΩ, μυθιστόρημα, εκδ. “Πυρσός” 1936. [μαζί] ΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟ, μυθιστόρημα, εκδ. “Πυρσός” 1938. [μαζί] TΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟ, μυθιστόρημα, εκδ. “Αετός” 1942. Σκισμένη κάτω γωνία στο οπισθόφυλλο. [μαζί] ΛΕΩΝΗΣ, μυθιστόρημα, εκδ. Ίκαρος, [1946]. (4)  55-80
147     ΛΑΣΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΤΑΑ-ΡΟΑ, ποιήματα, Κάιρο 1938. Με ένα σχέδιο του Γ. Δήμου. Σσ. [χ.α.σ.].     50-60
148     ΝΤΑΪΦΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, μυθιστόρημα, εκδ. Πυρσός,  Α’ έκδοση 1939. Σσ. 137. 25-30
149     ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, 1939. (Ασχολείται με τους σημαντικότερους λογίους της εποχής του.). Σσ. 103     35-45
150     ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, ΤΟ ΜΕΣΟΥΡΑΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ, ποιήματα 1938-1940, εκδ. Αντωνόπουλος, [χ.χ.]. Σσ. 40.     30-40
151     MALTESO GEORG THEMISTOKLES, LIEBE IN GRIECHENLAND novellen, έκδ. 1941. Σσ. 54.  15-20
152     ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ Μ., Τρία βιβλία του ιδίου: ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, εκδ. Γλάρου, 1943, (ράχη φθαρμένη και κομμένη). [μαζί] Η ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΕΒΩΝ, εκδ. Γκοβόστη [1943]. [μαζί] “Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΕΘΑΙΝΕΙ”, Ο ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΠΥΡΓΟΥ, εκδ. Αετός, 1944. (3)     30-40
153     ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, Ο ΒΑΣΙΛΗΣ Ο ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, εκδ. Πήγασος, 1944. Εικονογράφηση εντός κειμένου Π. Βαλσαμάκη, εξώφυλλα Αγγ. Σπυρίδωνος. Σσ. 115. 25-35
154     ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΙΟΥ ΝΑΠ., ΟΙ ΣΑΡΚΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΡΥΑΣ ΓΗΣ, έκδ. 1944. Σσ. 48.  20-25
155     [ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓ.], AKRITAN SONGS, κείμενο ελληνικό και μτφρ. στα αγγλικά του P. Nord, New York 1944. Σσ. 33.  40-50
156     [ΠΑΛΑΜΑΣ] ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓ., ΔΕΙΛΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ, δύο ομιλίες πάνω στο Παλαμικό Έργο, έκδ. 1944. Με φωτ. ενός γλυπτικού σκίτσου του Παλαμά από τον Β. Φαληρέα. Σσ. 100.     25-30
157     ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ, ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΑΘΩΩΝ, ποιήματα 1940-1945, έκδοση Φιλολογικών Χρονικών, 1945. Σσ. 72.  20-25
158     [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ. - ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Ν.], Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, ΝΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ, αρχηγού του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, εκδ. “Ελληνοαμερικανικού Βήματος”, Β’ έκδ., επιμελημένη, Νέα Υόρκη 1946. Πρόλογος υπό Γιάννη Ζέβγου. Σσ. 85.     65-90
159     ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ Μ., Τρία βιβλία του ιδίου: Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΥΠΝΟΣ, μυθιστόρημα, εκδ. Ίκαρος, 1946. [μαζί] ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ, εκδ. Αετός, 1950. [μαζί] ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΣΚΟΣ, εκδ. Αετός, 1948. [μαζί] Δύο τεύχη της “Νέας Εστίας”, διευθυντής Πέτρος Χάρης (τεύχος 218, 1936 & τεύχος 273, 1938) με δημοσιεύματα του Καραγάτση: ΧΙΜΑΙΡΑ (νουβέλα, συνέχεια) και ΓΙΟΥΓΚΕΡΜΑΝ (μυθιστόρημα, συνέχεια). (5)     50-70
160     ΔΕΛΤΑ Π.Σ., Δύο βιβλία της ιδίας: ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ, έκδ. 1946 [μαζί] ΣΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, έκδ. 1947. Εξώφυλλα Κ. Γραμματόπουλου και εικόνες εκτός κειμένου. (2)  30-40
161     ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ (ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ - Η ΠΡΩΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ - Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ), μυθιστορία, ττ. 3, εκδ. Αετός, (τόμος Α’ 1948, τόμος Β’ 1949, τόμος Γ’ 1950). Με αφιέρωση του σ. στον Α’ τόμο. (3)     75-80
162     ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΠΟΙΗΤΡΙΕΣ 1857-1940, έκδ. 1951, αριθμημένη έκδοση, αρ. αντιτύπου 208/300. Σσ. 368.     50-60
163     ΨΑΘΑΣ Δ., ΠΑΡΙΣΙ, ΣΤΑΜΠΟΥΛ, ΚΙ' ΑΛΛΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, έκδ. 1951. Με αφιέρωση του σ. Σσ.159.     35-40
164     ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΤΙΝΟΣ, ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΧΝΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ, ποιήματα, Θεσσαλονίκη 1952, β’ έκδοση 700 αντιτύπων. Με αφιέρωση του σ. Σσ. 29.     35-40
165     ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ ΑΛΚΗΣ, ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ, μυθιστόρημα, εκδ. Ίκαρος, 1952 (ο πρώτος από τους τρεις αυτοτελείς τόμους). Εξώφυλλο Κ. Γραμματόπουλος. Άκοπο. Σσ. 154.     10-15
166     ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ, ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΑΚΡΥΝΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, έκδ. 1952. [μαζί] Απόκομμα της Εφημερίδας Ριζοσπάστης με άρθρο της Έλλης Παππά “Πώς γράφτηκε η μελέτη του Νίκου Μπελογιάννη για τη νεοελληνική λογοτεχνία”. [μαζί] ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΑΛΟΝΙΚΗ, Θεσσαλονίκη 1960. (3)  20-25
167     ΣΑΡΑΝΤΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ, ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΓΙΟΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ, 1952. Σχέδια και επιμέλεια έκδοσης Σταύρου Πατσούρη. Με αφιέρωση της σ.. Πανόδετο, σσ. 134.     30-40
168     ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΣΤΕΛΛΑ (ΝΙΝΑ), ΝΙΝΑ-ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ, η ιστορία μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, 1953. Με χειρόγραφη αφιέρωση της Στ. Γεωργιάδη. Με φωτ. εκτός κειμένου. Σσ. 272.     30-40
169     ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ Θ., Δύο βιβλία του ιδίου: ΕΥΘΥΜΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΛΟΥΚΟΥΜΙ και άλλες ιστορίες, έκδ. 1954 & ΕΔΩ ΒΥΘΟΣ, έκδ. 1954. (2)     60-80
170     ΧΕΜΙΝΓΟΥΑΙΗ, Ο ΓΕΡΟ ΨΑΡΑΣ ΚΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ, απόδοση στα ελληνικά Γιάννη Γαλανού, 1954. Με έγχρωμο εξώφυλλο. (Sui generis ορθογραφία με πολλούς ατονισμούς). Σσ. 80.  50-60
171     ΛΩΡΕΝΣ ΝΤ., Ο ΕΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΙΔΗΣ ΤΣΑΤΕΡΛΥ, μτφρ. απ' τα γαλλικά Μαντώς Αναστασιάδη, εκδ. 1954. Πανόδετο με επιζωγραφισμένο εξώφυλλο, σσ. 320.     35-50
172     ΠΑΠΑΔΟΥΚΑΣ Γ. ΠΑΝ., Δύο βιβλία [1955 περ.] με ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΗΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ και ΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΙΩΝΑΘΑ, εικονοράφηση Αρχέλαου. Σσ. 189. [μαζί του ιδίου] ΜΕ ΤΟ ΨΗΛΟ ΚΑΠΕΛΛΟ, εκδ. Μαρή. Σσ. 190. (2)     25-35
173     ΒΑΡΝΑΛΗΣ Κ., ΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ, ΣΚΛΑΒΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ, εκδ. Κέδρος 1956. [μαζί] “ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ”, διευθυντής Γ. Βαλέτας, αφιέρωμα ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ τα εκατόχρονά του, τόμος 5ος 1975. (2)     40-60
174     ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΘΟΥ, Πέντε βιβλία του ιδίου σ.: ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ, ποιήματα, 1966, (έλαβε Β’ Κρατικό Βραβείο ποίησης]. [μαζί] Ο ΑΓΡΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ, ποιήματα, 1972. [μαζί] ΕΝΔΟΝ, ποιήματα, 1960. [μαζί] ΟΡΦΕΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ, 1958. [μαζί] ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ, ποιήματα, 1956. (5)     50-60
175     ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΠΟΙΗΣΗ, εκδ. Δίφρος, 1958. Σσ. 261. 20-40
176     ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Α. Α., SALVATORE QUASIMODO, βραβείον Νόμπελ για τη Λογοτεχνία 1959, ανατύπωμα από την “Νέα Εστία”. Σσ. 14. [ μαζί] Δεκασέλιδο δακτυλόγραφο κείμενο του μεταφραστή κ. Α.Α. Παπανδρέου, κείμενο του QUASIMODO με τίτλο “Ο Ποιητής και ο Πολιτικός”. (2)     35-50
177     ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ, Τέσσερα βιβλία του ιδίου: ΚΛΕΙΝΟΝ ΑΣΤΥ, μυθιστόρημα, Ίκαρος, 1957. [μαζί] ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΑΙ, μυθιστόρημα, Ίκαρος, 1960. [μαζί] ΤΙΣ Ο ΛΑΛΩΝ, διηγήματα, Ίκαρος, 1962. [μαζί] ΒΙΟΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ, διηγήματα, Ίκαρος 1965. (4)     50-70
178     ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ,     Επιμέλεια Πάνος Ν. Παναγιωτούνης - Παύλος Π. Ναθαναήλ, εκδ. Δίφρος, 1961. Εξώφυλλο Γέρας Γρηγόρης. Σσ. 243.     30-40
179     ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΡΓΩ ή ΠΛΟΥΣ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΥ, εκδ. Ύψιλον, 1980. [μαζί] ΠΟΙΗΜΑΤΑ, ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ & ΕΝΔΟΧΩΡΑ, εκδ. Γαλαξία, 1962. [μαζί] ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ, ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ, εκδ. Εγνατία, Θεσσαλονίκη [1978]. [μαζί] ΧΑΡΤΗΣ, δίμηνο περιοδικό, Αφιέρωμα στον ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ, τεύχος 17/18, 1985. (4)     30-40
180     [ΚΥΡΟΣ ΚΛΕΙΤΟΣ] Δύο φυλλάδια σε μετάφραση Κλ. Κύρου με χειρόγραφη αφιέρωσή του: ΖΩΝΗ, Θεσσαλονίκη 1962. [μαζί] ΓΚΙΓΙΩΜ ΑΠΟΛΛΙΝΑΙΡ, ποιήματα, Θεσσαλονίκη 1967. [μαζί] Μία πρόσκληση σχεδιασμένη από τον Ν. Χατζηκυριάκο-Γκίκα. (3)  40-60
181     ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΛΩΞΑΝΤΡΑ, έκδ. 1965. Σκίτσο εξωφύλλου Κ. Μητρόπουλος. Σσ. 209. [μαζί της ιδίας] ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ, έκδ. 1965. Σσ. 175. Με αφιέρωση της σ. και στα δύο βιβλία. (2)  30-40
182     ΠΕΤΖΙΚΗΣ Ν.Γ.,     ΜΗΤΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, κείμενα σε πεζό, εκδ. Κέδρος, [1970]. Σκίσιμο στο εξώφυλλο. Σσ. 146.     25-35
183     ΚΑΛΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΩΔΑΙ, κριτική έκδοση Filippo Maria Pontani, εισαγωγή Κ.Θ. Δημαράς, γλωσσάριο Anna Gentilini, εκδ. Ίκαρος, 1970. Σσ. 238. 35-40
184     WILDE OSCAR, ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ, Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΛΟΓIΑΣ - ΠΕΝΝΑ, ΠΙΝΕΛΟ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ - Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΕIΩΝ, εκδ. Γκοβόστη, [χ.χ.]. Μετάφραση και εισαγωγή Στάθη Σπηλιωτόπουλου. Σσ. 135.     35-40
185     [ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ] “ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ” Δύο τεύχη του περιοδικού με αφιέρωμα στον Λαπαθιώτη, τεύχος 6 Απρίλιος - Ιούνιος (α’ μέρος) & τεύχος 7 Ιούλιος Σεπτέμβριος (β’ μέρος) 1970. Εκδότης διευθυντής Δημ. Βαλασκαντζής. Εικονογραφημένα με σκίτσα του Ν.Λ. και φωτογραφίες. (2)     40-50
186     ΣΠΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 1941-1971, (HOLDERLIN - GIACOMO LEOPARDI - PAUL VALERY - CH. BAUDELAIRE - ST. MALLARME - T.S. ELIOT - K. SHAPIRO - A. RIMBAUD - B.      MAYAKOVSKY - S. QUASSIMODO…), Νέα Υόρκη 1972. Με αφιέρωση του σ. Σσ. 64.     45-60
187     [ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΘΕΜΟΣ], ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ, μία εργασία του Λεωνίδα Χρηστάκη. Γράφουν ειδικά για τον Κορνάρο: Αυγέρης, Αλεξίου, Ρώτας, Μαγκλής, Ρίτσος, Νάκου, Μανιζέρ, εκδ. Χρόνος, 1974. Με αφιέρωση του εκδότη Λ. Χρηστάκη. Σσ. 112.     35-50
188     ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ποιήματα, με δύο σχέδια της Christine Lichthardt, εκδ. Διογένης, 1974. Με αφιέρωση του σ. Σσ. 65.     25-35
189     ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΚΗΣ, Η ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΣ, εκδ. Διαγωνίου, Θεσσαλονίκη 1975. [μαζί του ιδίου] ΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ, εκδ. Διαγωνίου, Θεσσαλονίκη 1969. [μαζί του ιδίου] ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ, εκδ. Διαγωνίου, Θεσσαλονίκη 1975. Πεζογραφήματα και τα τρία βιβλία με αφιέρωση του σ. (3). 50-70
190     ΨΑΘΑΣ ΔΗΜ., ΚΑΤΩ ΑΠ' ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΕΣ, εικονογράφηση Φωκ. Δημητριάδη, εκδ. 1976. [μαζί του ιδίου] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΑΘΗΝΑ 1942-1944, [χ.χ.]. Με την υπογραφή του σ. Σύνθεση εξωφύλλου Αλέκου Κορογιαννάκη. (2)     60-80
191     ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ο ΘΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ, 33 ποιήματα, Α’ έκδ. “Σκαραβαίος”, 1976. Σσ. 62.  20-25
192     ΝΕΡΟΥΔΑ ΠΑΜΠΛΟ, “ΩΔΗ ΣΤΟΝ ΛΕΝΙΝ”, “ΡΕΚΑΒΑΡΡΕΝ”, απόδοση Δανάης Στρατηγοπούλου, Gutenberg 1977. Σσ. [χ.α.σ.].     25-30
193     ΜΟΣΚΩΦ ΚΩΣΤΗΣ, Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, δοκίμιο, Θεσσαλονίκη 1978. Έκδοση 600 αντιτύπων. [μαζί] ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ, Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ, σχέδιο μελέτης, Λευκωσία 1978. Έκδοση 500 αντιτύπων. (2)     50-70
194     ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΤΑΚΗΣ, Έξι βιβλία του ιδίου, όλα με αφιέρωση: FRAGMENTA ή Η ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, Θεσσαλονίκη 1985. [μαζί] Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΑΛΙΕΙΑ, Θεσσαλονίκη 1993. [μαζί] Η ΑΝΝΑ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ, Θεσσαλονίκη 1979. [μαζί] ΕΝΩΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ, Θεσσαλονίκη 1980. [μαζί] Η ΑΤΡΑΠΟΣ, Θεσσαλονίκη 1984. [μαζί] Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Θεσσαλονίκη 1971. (6)  60-70
195     ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ, εκδ. 1979. (βλ. σελ. 3 “από διάλεξη στο Κέντρο Σπουδών Δολιανίτη”, 1972), και το περιοδικό Δημιουργίες. Σσ. 26.  25-35
196     ΘΑΣΙΤΗΣ ΠΑΝΟΣ, 7 ΔΟΚΙΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ, εκδ. Κέδρος, 1979. [μαζί του ιδίου] ΕΛΕΕΙΝΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ, εκδ. Κέδρος 1980, [μαζί του ιδίου] ΕΚΑΤΟΝΗΣΟΣ, εκδ. Κείμενα, 1971. Όλα με αφιέρωση του συγγραφέα. (3)     45-60
197     [ΚΑΒΑΦΗΣ] ΧΑΡΤΗΣ, Δίμηνο Περιοδικό, διευθυντής - εκδότης Δημ. Καλοκύρης. Διπλό τεύχος 5/6 Απρίλιος 1983, ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ, εξώφυλλο Δημήτρη Μυταρά      (πορτραίτο του ποιητή). Γράφουν: Αλέκ. Σεγκόπουλος, Γ. Χουλιαράς, Μ. Κοπιδάκης, Έκτωρ Κακναβάτος κ.ά. Σσ. 513-744. 10-15
198     ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ-ΒΑΡΦΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΣΑΛΗΣ - ΔΙΟΜΗΔΗΣ, Η “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ” ΤΟΥ ΚΑΙ “ΟΙ ΜΑΥΡΟΛΥΚΟΙ”, εκδ. Εταιρείας Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου, 1986. Σσ. 316. 15-20
199     [ΚΑΛΒΟΣ Α.], CASTILLO DIDIER MIGUEL, LAS ODAS GRIECAS DE ANDREAS KALVOS, Με εικόνες εξωφύλλου παλαιών εκδόσεων, π.χ. του 1824. Σσ. 294. 20-25
200  EL CUENTO GRIEGO MODERNO - ANTOLOGIA, Editores Al. Zorbas, Cesar Garcia Alvarez, Elena Martinez Chacon, 1989. (Ανθολογία Νεοελληνικής λογοτεχνίας, από Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη ως και Γ. Ιωάννου. Στα ισπανικά). Σσ. 502. 35-40
201     [ΕΛΥΤΗΣ ΟΔ. - TERIAD E.] ΝΙΚΟΡΕΤΖΟΣ ΔΗΜ., ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ TERIADE, Ανέκδοτα Γράμματα του Οδυσσέα Ελύτη στον E. Teriade, έκδοση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου, τύποις: εκδ. Εντός, [2006]. (Με αφορμή τα δεκάχρονα του θανάτου του Οδ. Ελύτη, 1996-2006). Πάμπολλες φωτ. εντός κειμένου, ασπρόμαυρες και έγχρωμες. (Εξαντλημένο). Πανόδετο, με επικολλημένη φωτ. στο εμπροσθόφυλλο, σσ. 336. 50-60
Βλέπε και: 611, 243, 698, 831, 722, 462, 230, 233, 274, 231, 272, 228, 268, 259, 275, 247, 265, 245, 993, 41, 661, 419, 639
14. ΘΕΑΤΡΟ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ [202-220]
202  LORD BYRON, SARDANAPALUS, a tragedy - THE TWO FOSCARI, a tragedy - CAIN, a mystery, edit. John Murray, Α’ έκδ. Λονδίνο 1821. Σσ. 439. [δεμ. μαζί του ιδίου] MARINO FALIERO, DOGE OF VENICE, an historical tragedy, in five acts, with notes - THE PROPHECY OF DANTE, a poem, edit. John Murray, London 1821. Σσ. 261. Καλλιτεχνική βιβλιοδ. εποχής, πράσινη δερμάτινη ράχη με χρυσό διάκοσμο και γωνίες.     500-1000
203     ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ Σ., ΙΕΦΘΑΕ. Τραγωδία έμμετρος μετά τινων λυρικών ποιημάτων και επί της τραγωδίας κριτικών παρατηρήσεων. Εν Κερκύρα, τυπ. Ερμής, 1856, σσ. η’ + 168, οι δύο τελευταίες σελίδες φττπ.     40-60
204     ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ. Έμμετρος μετάφρασις υπό Νικ. Κυπαρίσση. 1908, Monde Hellenique, β’ έκδ., σσ. 80 [μαζί] ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Ξ., Φιλοκτήτης. Εσχολιασμέναι και ηρμηνευμέναι. 1906, σσ. 158 [μαζί] ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ Κ., Αντιγόνη. Έρευνα, 1932, σσ. 48, άκοπο [μαζί] ΔΕΔΟΥΣΗΣ Β., Οιδίπους τύραννος. Θεσσαλονίκη, 1931, σσ. 82 [μαζί] SOPHOCLIS, Fabulae (A.C. Pearson), χ.χ., σσ. xxiv +;, βιομηχανική βιβλιοδεσία [μαζί] ΗΛΕΚΤΡΑ. Μτφρ. υπό Λ. Σωτηρίου. Σαλίβερος, 1923, σσ. 44, με χειρόγραφες σημειώσεις. (6).     50-70
205     ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΟΣ [ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ], Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ, (1886-1930), έκδ. 1931. Εικόνες εκτός κειμένου. Σσ. 31. [μαζί] ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ - EXPOSITION DU DECOR DE THEATRE EN GRECE, κατάλογος 1960, κείμενο ελληνικό - γαλλικό. Σσ. 72. (2)  60-80
206     ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝ, ΕΡΡΙΚΟΣ ΙΨΕΝ, εκδ. “Παρθενών”, 1943. Σσ. 29.     35-45
207     ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, Ο ΗΛΙΘΙΟΣ, δράμα από το ομώνυμο μυθιστόρημα του ΦΕΝΤΟΡ ΝΤΟΣΤΟΓΕΒΣΚΙ, εκδ. Ίκαρος, [1945 περ.]. Σσ. 121.     30-60
208     [ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΕΥΓ.], Χειρόγραφο σημείωμα του Ευγένιου Σπαθάρη προς τον συνεργάτη του Σπύρο με αναφορά στον Βασίλαρο. Υπογεγραμμένο και σφραγίδα Σπαθάρη, Κηφισιά 15/2/1955. [οπίσθια όψη] “Κινηματοθέατρον Αρμονία Χαλανδρίου”, έντυπο φυλλάδιο για τις παραστάσεις “Ο Έλλην Νικά” & “Ο Μάγος της Μέσης Ανατολής”. Με φωτογραφία του Ευγ. Σπαθάρη.     80-120
209     ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΘΕΑΤΡΟ, ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ με διάφορα θέματα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ, ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑ, ΒΟΥΔΑΣ, εκδ. Δίφρος 1956. Επιμέλεια Εμμ. Χ. Κασδάγλη. Λείπει το περικάλυμμα. Σσ. 766. 35-40
210     ΠΟΛΙΤΗΣ ΦΩΤΟΣ, ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ, σάτιρα, εκδ. Χ. Γανιάρη, [χ.χ.]. Σσ. 189.     30-40
211     [ΚΥΒΕΛΗ (1888-1978)], Δύο φωτογραφίες της ηθοποιού και του Ιορδ. Μαρίνου από 2 θεατρικές παραστάσεις: Τένεσυ Ουίλλιαμς, [14/6/1960] & Ξενόπουλου. Φωτ. Καραπατσόπαλος, [χ.χ]. Διαστάσεις [24x30 εκ. & 11x17 εκ.]. (2)     50-80
212     “ΘΕΑΤΡΟ” Δίμηνη Θεατρική Επιθεώρηση, 1ος τόμος Ιανουάριος - Δεκέμβριος 1963 (χρόνος Β’ τεύχος 7-12, το 10 τεύχος με αφιέρωμα στον Καραγκιόζη) και 2ος τόμος Ιανουάριος - Δεκέμβριος 1965 (χρόνος Δ’ τεύχος 19-24), διευθυντής Κώστας Νίτσος. Με χρωματιστά εξώφυλλα και πλούσια εικονογράφηση εντός κειμένου. Λινόδετο. (2)  70-100
213     [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥΣ] Οκτώ Βουγιουκλάκη, Λιναίος 2, Φόνσου, Κακαβάς, Μαρίνος και 5 αυτόγραφα σε χαρτί. [μαζί] 3 Βουγιουκλάκη και 11 Μπριζίτ Μπαρντώ. (31) 40-80
214     [ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡ. - ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ] Αναφορά - παράδοση προς την νέα διοίκηση (μετά παραίτησή του λόγω χούντας) το 1967. Γίνεται απολογισμός οικονομικός και καλλιτεχνικός από ιδρύσεως του Κ.Θ.Β.Ε. (1961) ως το 1967. Θεσσαλονίκη 1967. Ο Σωκρ. Καραντινός αναφέρει άνω των 1700 παραστάσεων με περίπου 1 εκατομμύριο θεατές. Δακτυλογραφημένο φυλλάδιο, πολυγραφημένο με χειρόγραφες διορθώσεις και υπογεγραμμένο. Σσ. 11.  70-100
215     [ΛΑΜΠΕΤΗ ΕΛΛΗ] 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ, Των έργων: Φ. ΝΤΟΡΕΝ “Ο Λογαριασμός” 1972. [μαζί] Ρ. ΑΤΑΥΝΤΕ “Δεσποινίς Μαργαρίτα” μτφρ. Κ. Ταχτσή - σκηνοθ. Μ. Κακογιάννης, 1975. [μαζί] P. VICTOR “Μαμζέλ Πέπσυ” μτφρ. Μ. Πλωρίτη - σκηνογρ. Ν. Στεφάνου, με αυτόγραφο της Ε. Λαμπέτη, Κ. Καρρά, Δ. Νικολαΐδου, 1967. [μαζί] Π. ΜΠΑΡΙΓΙΕ - Ζ. Π. ΓΚΡΕΝΤΥ “Σαράντα Καράτια”, μτφρ. Κ. Σταματίου - σκηνογρ. Δ. Φωτόπουλου, 1968. CARSON Mc CULLERS “ΦΡΑΝΚΥ” με χρονικό του θεάτρου “Βρετάνια” από τον Γ. Σιδέρη, 1969-70. [μαζί] Π. ΜΠΑΡΙΓΙΕ - Ζ. Π. ΓΚΡΕΝΤΥ “Το Άνθος του Κάκτου”, 1969. Με πολλές φωτ. των πρωταγωνιστών. (6)     80-120
216     ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΙΓΑΝΤΟΑΦΙΣΣΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, [χ.χ.], κείμενα Erbeto Carboni, Γιώργος Βακιρτζής εκδότης, Αγγ. Προκοπίου, Αλέκος Κοντόπουλος, Γιάννης Μόραλης, Παναγ. Γράββαλος. Πλούσια εικονογραφημένο λεύκωμα με ασπρόμαυρη και έγχρωμη εικονογράφηση. Σχ. 4ο, πάνινη βιβλιοδ. με χάρτινο περικάλυμμα. Σσ. 153. 65-75
217     [ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝ. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ] Δύο κωμωδίες: “Ο Καραγκιόζης Τρελός” και “Καραγκιόζης δια της Βίας Γιατρός”. Χειρόγραφο τετράδιο του καραγκιοζοπαίχτη Σπυρόπουλου. Το δεύτερο έργο είναι “Του άσου (sic) της τέχνης Βασίλαρου και ευρίσκεται εις το αρχείον”. Και τα δύο αφορούν μέρος εκάστου έργου. Υπογεγραμμένα, Λιβαδειά 1975. Αφιερωμένα στον Χρ. Φωτιάδη (Αρχείο Χ. Φωτιάδη). Σσ. 32.     250-400
218     [ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 1975] Αφίσα του Διμηνιαίου Περιοδικού, “Σύγχρονος Κινηματογράφος”, εκδ. Ολκός, 1975. Διαστάσεις [35x49 εκ.].     35-50
219     [ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝ., ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ] Πέντε α/μ σκίτσα με μαρκαδόρο σε χαρτί. Τα δύο εξ αυτών γράφουν ΘΕΑΤΡΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΡΟΝ ΩΡΑ 9 “Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙ” & ΘΕΑΤΡΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΡΟΝ ΩΡΑ 9 “ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ”, τα υπόλοιπα 3 αναπαριστούν μία κεντρική φιγούρα του Θεάτρου Σκιών του Καραγκιόζη. Ανυπόγραφα, [1976 περ]. Διαστάσεις [35x25 εκ.]. (5)     400-500
220     METIN AND, DRAMA AT THE CROSSROADS, TURKISH PERFORMING ARTS, LINK PAST AND PRESENT, EAST AND WEST, 1991. Χρωματιστές εικόνες εκτός κειμένου στο τέλος. Σσ. 185.     15-20
Βλέπε και: 574, 249, 916
15. ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΚΕΣ – ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ – ΠΡΩΤΕΣ –
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ [221-278]
221     SHENSTONE WILLIAM (1714-1763), THE POETICAL WORKS OF WILL. SHENSTONE, with the life of the author and a description of Leasowes, London, printed for C. Cooke, [1795 περ.]. Με δύο ολοσέλιδες χαρακτικές εικόνες. Βιβλιοδ. τέχνης, δερμάτινη ράχη και γωνίες, νεότερη, σσ. 276.     65-100
222  [ΔΟΝ ΖΟΥΑΝ], DON JUAN, London, printed by T. Davison, 1820, A’ έκδ., Cantos I & II. Σσ. 227. [δεμ. μαζί] Cantos III, IV, and V, printed by T. Davison, 1821. Σσ. 218. Βιβλιοδ. τέχνης, κόκκινη δερμάτινη ράχη με χρυσό διάκοσμο και γωνίες.     200-350
223  LORD BYRON, THE WORKS OF LORD BYRON, comprehending the SUPPRESSED POEMS, (μόνον ο 3ος τόμος), Paris, published by A. and W. Galignani, 1822. Με ex-libris. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής.     80-120
224     ΑΛΕΒΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ, Ο ΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ, μετά εικόνων χρωμολιθογραφημένων, εκδ. Ι. Δάρδας, τυπ. Καλλιτεχνικής Μυθιστορικής Βιβλιοθήκης Γεωργίου Ν. Ναντάκη, 1891. (Με 15 δίχρωμες χρωμολιθόγραφες εικόνες εκτός κειμένου του Γ. Φορνάρη και Μ. Λεμαίρ (λιθογραφείο Ι. Κάλφογλου, Αθήναι). Βιβλιοδ. εποχής, ελλιπές κείμενο, μόνο ως την σελ. 127. 45-65
225     ΟΥΡΑΝΗΣ, ΣΑΝ ΟΝΕΙΡΑ, εκδ. Ταρουσόπουλου, 1909. (Το πρώτο βιβλίο του Ουράνη). Με αφιέρωση. Σσ. 31.     60-70
226     [DULAC EDMOND], LA PRINCESSE BADOURAH, CONTE DES MILLE ET UNE NUITS, illustre par Edmond Dulac, L'edition D'Art, Paris [1914]. Με 10 έγχρωμες επικολλημένες εικόνες εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. φθαρμένη, σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 115.     175-300
227     ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ 1914-1917, Α’ έκδοση, Ι.Ν. Σιδέρης, 1918. Πάνινη βιβλιοδ., αποχρωματισμένη, σσ. 182.     90-120
228     ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ Ι., ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ, διήγημα, εκδ. Γ. Φορτσάκης, Α’ έκδοση 1919. Χωρίς εξώφυλλο. Σσ. 111.     30-40
229     [ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΗΣ ΚΩΣΤ. - ΚΑΓΙΑΜ ΟΜΑΡ], ΤΑ ΡΟΥΜΠΑΓΙΑΤ ΤΟΥ ΟΜΑΡ ΚΑΓΙΑΜ, εκδ. 850 αντιτύπων, 1919. Όλο τυπωμένο με κόκκινο μελάνι. Δεμ. με τα αρχικά του εξώφυλλα. Σσ. 125.     50-70
230     ΝΙΡΒΑΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΒΙΒΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, με ποιητικόν πρόλογον Κωστή Παλαμά, εκδ. Μιχ. Ζηκάκης, Α’ έκδοση 1921. Σσ. 138. 25-30
231     ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓ. ΤΟ ΖΑΚΥΘΙΝΟ ΜΑΝΤΗΛΙ ΚΙ' ΑΛΛΑ ΔΕΚΑ ΔΙΑΛΕΧΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ, εκδ. Χ. Γανιάρης, Α’ έκδοση 1921. Βιβλιοδ. εποχής με γωνίες, ελαφρώς φθαρμένη, σσ. 117.     25-30
232     [ΠΑΛΑΜΑΣ] Δίπλωμα της Ιατρικής Σχολής, περγαμηνώο, με υπογραφή του Κ. Παλαμά ως Γενικού Γραμματέα, αριθ. 938, Μάρτιος 1922. Διαστάσεις [40x33,5 εκ.]. Tσακίσεις.    80-140
233     ΒΟΥΤΙΕΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ, μυθιστόρημα, Α’ έκδοση, 1923. Σσ. 156  25-30
234     JACQUES H. - NIELSEN K. SOUS LA SIGNE DU ROSSIGNOL, CONTE DE H. JACQUES, Illustre par KAY NIELSEN, L'edition D'Art, Paris [1923]. Αριθμημένη έκδοση, αριθ. αντιτύπου 240/1500. Εικονογράφηση εκτός κειμένου, επικολλημένες εικόνες, καλλιτεχνικά πρωτογράμματα και βινιέτες. Σχ. 4ο, σσ. 104.     350-450
235     ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ, έκδ. 1927. Πρόλογος Κωστή Παλαμά. Αφιέρωση του σ. Σσ. 158.     25-50
236     ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ, ΣΠΙΘΕΣ ΚΑΙ ΤΕΦΡΕΣ, ποιήματα, εκδ. 1928. Με αφιέρωση. Εξώφυλλο χρωματιστό από το χέρι της ποιήτριας. Άδετο. Σσ. 79.     25-35
237     [ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ], ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΟΒΕΡΔΟΣ έγραψε, αριθμημένη έκδοση 1929, αριθ. αντιτύπου 296/400, ανάτυπον επί χάρτου Μαγαδασκάρης. Δίχρωμη έκδοση, μαύρο - κόκκινο μελάνι. Σχέδια Παρθένη. Άκοπο. Βιβλιοδ. τέχνης, σε χαρτονένιο κουτί, σσ. 221.     450-500
238     ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΟΔΥΣΕΙΑ, εκδ. “Πυρσός”, 1938. Αριθμημένη έκδοση 300 αντιτύπων, αριθ. 257/300. Υπογραμμένο με κόκκινο μολύβι. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 835+6 λευκές. [μαζί] ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΔΥΣΕΙΑΣ, σσ. 9+1 λευκή.     2000-3000
239     ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ, ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ, σχέδια Ορέστη Κανέλλη, τυπ. Πυρσού, 1942. Άκοπο. Σκίσιμο στην ράχη, ταλαιπωρημένη βιβλιοδ., σσ. 174.     45-50
240     ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΤΡΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, εκδ. Γλάρου, 1943. Καλλιτεχνική βιβλιοδ., κίτρινη δερμάτινη ράχη, σσ. 166. 40-50
241     ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ Α., ΑΝΤΙΔΩΡΟ, Α’ έκδ. 1943, επιμέλεια του ζωγράφου Σπ. Βασιλείου. Μικρές επιδιορθώσεις στις άκρες του εξωφύλλου. Σσ. 230. 65-100
242     ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΓΙΑΓΚΟΣ, Ο ΚΑΒΑΦΗΣ, συνομιλίες, χαρακτηρισμοί, ανέκδοτα, εκδ. Ωρίων [1943 ή 1944]. Με προσωπογραφία του ποιητή από τον Γιάννη Κεφαλληνό. Μικρό σκίσιμο στο εξώφυλλο. Σσ. 66.     50-70
243     ΕΛΥΤΗΣ Ο., ΗΛΙΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ, προμετωπίδα Γ. Τσαρούχη, εκδ. Γλάρος 1943. [μαζί] ΠΑΠΑΤΖΩΝΗ Τ. Κ., URSA MINOR, εκδ. Γλάρος. [μαζί] ΜΙΧΑΣ ΛΕΑΝΔΡ., ΠΑΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ, εκδ. 1955. [μαζί] ΓΑΛΑΝΑΚΗ - ΒΟΥΡΛΕΚΗ, ΧΙΜΑΙΡΕΣ, έκδ. 1938. [μαζί της ιδίας] ΒΡΑΔΥΝΕΣ ΩΡΕΣ, 1951. [μαζί] ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ, εκδ. Γκοβόστη. Φθαρμένη βιβλιοδ. (6 βιβλία δεμ. μαζί)     200-250
244     ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤΟΣ, Η ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΗ, Α’ έκδοση “Ίκαρος”, αριθμημένη, αρ. 93/220, 1945. (Η πρώτη ποιητική συλλογή του σ.). Με αφιέρωση του σ. Εξώφυλλο Ν. Εγγονόπουλος. Μικρό κόψιμο στην 1η λευκή σελίδα. Σσ. 44.     60-100
245     ΘΕΜΕΛΗΣ Γ., ΩΔΗ, για να θυμόμαστε τους Ήρωες, Α’ έκδοση, Θεσσαλονίκη 1949. Εξώφυλλο με λεκέδες, ελαφρά σκεβρωμένο. Σσ. 25. [μαζί του ιδίου] ΓΥΜΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ, ποιήματα, Θεσσαλονίκη 1945, με αφιέρωση του σ. Σσ. 40. (2)  40-50
246     MILLIEX ROGER, LES UNIVERSITAIRES ET INTELLECTUELS DE GRECE AU SERVICE DE LA RESISTANCE, conference, 7 Nov. 1945. Με ένα χαρακτικό του ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Σσ. 31.     40-50
247     ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ, Η ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ ΝΥΧΤΑ, ποιήματα 1944-1946, Α’ έκδοση, Αριστ. Ν. Μαυρίδης, 1946. Σσ. 47.  30-40
248     ΚΟΒΒΑΤΖΗΣ ΑΣΤΕΡΗΣ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΑΛΑΖΙΟ ΟΥΡΑΝΟ, 1946. Εξώφυλλο και ξυλογραφίες Δ. Χυτήρη. Άκοπο. Σσ. 118.     35-40
249     ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Ν., Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, τραγωδία, εκδ. Νικ. Αλικιώτη. Με εκτενή αφιέρωση του Ν. Καζαντζάκη στον εκδότη Δημητράκο την εποχή που ο Καζαντζάκης ήταν υπουργός Παιδείας. Υπογεγραμμένο με μπλε μολύβι. Σσ. 101.     90-180
250     ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΗ ΦΟΡΜΙΓΓΑ, έκδ. Π. Δημητράκου, 1947. Με αφιέρωση του σ.. Ξυλογραφίες του Γιώργου Οικονομίδη. Εξώφυλλο ταλαιπωρημένο από λεκέδες. Σσ. 32.     30-40
251     ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΚΩΣΤΑΣ, Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Α’ εκδ. 1947. Σσ. 95.  50-70
252     ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓ., Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ, Ξυλογραφίες Σπ. Βασιλείου, εκδ. Ίκαρος, 1948, αριθμημένη έκδοση, αρ. 268/1000. Σσ. 106.     60-90
253     ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΓΓ., Η ΜΕΝΕΞΕΔΕΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, μυθιστόρημα, εκδ. “Οι Φίλοι του Βιβλίου”, 1948. Με πορτραίτο του σ., ξυλογραφία Κ. Γραμματόπουλου. Σσ. 218.     30-40
254     ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΤΑΚΗΣ, ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, Α’ έκδοση, Θεσσαλονίκη 1951. Αριθμημένη εκδ., αρ. 102/350. Tη λιθογραφία για το εξώφυλλο σχεδίασε και χάραξε ο Γιάννης Σβορώνος. [μαζί του ιδίου] ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ, Α’ έκδοση, Θεσσαλονίκη 1955. Αριθμημένη εκδ., αρ. 193/350. Εξώφυλλο Γιάννη Σβορώνου. Και τα δύο με αφιέρωση του σ. (2)  30-40
255     ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ, Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ, Α’ έκδ. 1964. Τα κοσμήματα φιλοτέχνησε ο σ. [μαζί του ιδίου] ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, Α’ έκδ. 1951. Έκδοση 250 αντιτύπων. Σχέδιο προμετωπίδας Γιάννη Γαΐτη. [μαζί του ιδίου] ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, β’, (1949-55), Α’ έκδ. Δίφρος 1957. [μαζί του ιδίου] ΕΛΕΝΗ, Α’ έκδ. Δίφρος 1957. Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΞ, Α’ έκδ. 1956. Πολύ φθαρμένο εξώφυλλο. Όλα τα βιβλία πλην εντός με αφιέρωση του σ. (5)  90-130
256     ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ, Α’ έκδ. Μαυρίδης, 1953. Σχέδιο εξωφύλλου και περικάλυμμα Γ. Βαρλάμος. Μικρό σκίσιμο και φθορές στο περικάλυμμα. Σσ. 485. 40-50
257     ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Η ΔΙΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΣΟΝΑ, Θεσσαλονίκη 1953. Με χειρόγραφη αφιέρωση του σ. Σσ. 80.     25-50
258     ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Ν., ΒΑΡΔΙΑ, εκδ. Α. Καραβία, 1954. Μικρό σκίσιμο στο κάτω μέρος της ράχης και στις ακμές του εξώφυλλου. Σσ. 179. 100-150
259     ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΣΩΚΡ., ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, (ποιήματα), Α’ έκδ., 1955. Με αφιέρωση του ποιητή. Σσ. 47.     40-60
260     ΘΕΜΕΛΗΣ Γ., ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΣ, Α’ έκδοση, Θεσσαλονίκη 1955. Σσ. 30.     30-40
261     ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΗΛ., Δύο βιβλία του ιδίου με αφιερώσεις: ΤΟ ΡΟΛΟΓΙ, Θεσσαλονίκη 1957, Α’ έκδοση. [μαζί] ΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ, Θεσσαλονίκη 1960, Α’ έκδοση. (2)  45-60
262     ΒΑΡΝΑΛΗΣ Κ., ΣΚΛΑΒΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ, Α’ έκδ. Στοχαστή, 1927. [μαζί του ιδίου] ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ, εκδ. Ι. Ζαχαρόπουλου, 1945. [μαζί του ιδίου] ΠΟΙΗΜΑΤΑ (ΕΚΛΟΓΗ), 1954. (3)     70-100
263     ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΤΑΚΗΣ, Έξι βιβλία του ιδίου, όλα με αφιέρωση του σ.: Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ, 1959. [μαζί] ΕΝΩΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ, Θεσσαλονίκη 1980. [μαζί] Η ΑΝΝΑ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ, Θεσσαλονίκη 1979. [μαζί] Η ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΣΟΥΙΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ, Θεσσαλονίκη 1975. [μαζί] Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Θεσσαλονίκη, 1971. [μαζί] ΤΟ ΠΕΠΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ, Θεσσαλονίκη 1963. (3)  70-90
264     ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΡΑΠΤΑ ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ (1936-1946), Α’ έκδ. Δίφρος, 1960. Σσ. 189. 40-50
265     ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Τρεις πρώτες εκδόσεις του γιατρού και συγγραφέα Γ. Χειμωνά: Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΙΝΕΟΤΗΣ, εκδ. Κέδρος, 1971. [μαζί] ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ, εκδ. Κέδρος, 1966. [μαζί] Η ΕΚΔΡΟΜΗ, εκδ. Κέδρος, 1964. (3)     70-90
266     ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΤΙΝΟΣ, Δύο βιβλία του Ντ. Χριστιανόπουλου: ΔΟΚΙΜΙΑ, (του σ. για: Ν. Λαπαθιώτη, Ζ. Καρέλη, Ν.Γ. Πεντζίκη, Γ. Θέμελη, Τ. Βαρβιτσιώτη, Μ. Αναγνωστάκη, Κλ. Κύρου, Π. Θασίτη), εκδ. Διαγωνίου, Θεσσαλονίκη 1965, με αφιέρωση του σ. [μαζί] ΑΠΟΘΗΚΗ Α’, εκδ. Διαγωνίου, Θεσσαλονίκη 1978, με αφιέρωση του σ. (2)  40-50
267     ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, Ο ΒΑΣΙΛΗΣ Ο ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, εικονογράφηση με χαρακτικά και κουβερτούρα του Πάνου Βαλσαμάκη. Σσ. 114. 30-40
268     ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Θ., ΕΠΙΘΑΝΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΑΤΙΡΕΣ, βιβλιοπ. της Εστίας, Α’ έκδοση [1966]. Με αφιέρωση του σ. Σσ. 42.     35-40
269     ΤΟΛΙΑΣ Τ.Σ., ΚΑΘΑΡΣΗ (ποιήματα), Εικονογράφηση ΑΝΔΡΕΟΥ, Παρίσι 1967. Εξπρεσιονιστικό μίγμα κειμένου - εικονογράφηση. Τυπωμένο σε χαρτί “Conquerer” Σσ. 36, λυτά φύλλα μίας όψεως, σε θήκη ταλαιπωρημένη.     50-80
270     ΠΕΤΖΙΚΗΣ Ν.Γ., ΣΥΝΟΔΕΙΑ, πεζογραφήματα 1936-1968, Α’ έκδοση, Ίκαρος [1970]. Εξώφυλλο και σχέδιο εκτός κειμένου του σ. Σσ. 150.     30-40
271     ΧΑΚΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, Ο ΜΠΙΝΤΕΣ και άλλες ιστορίες, Α’ έκδ., Κέδρος, 1970. Εξώφυλλο, σχέδια Τάκη Σιδέρη. Σσ. 133.     25-35
272     ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΕΡΙΠΟΛΟΣ Ζ’, εκδ. Μνήμη, Α’ έκδοση 1972. Σσ. 69.  30-40
273     ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΙΟΝ., ΕΓΚΩΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΓΟ ΦΩΣΚΟΛΟ (ELOGIO DI UGO FOSCOLO), μτφρ. Λίνου Πολίτη, εκδ. Ακαδημίας Αθηνών - Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 1978. Με ξυλογραφίες του Τάσσου. Λινόδετο, σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 83.     50-65
274     ΤΑΧΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ Η ΑΘΗΝΑ ΚΙ ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, εκδ. Ερμής, Α’ έκδοση 1979. Σσ. 197. 40-50
275     ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΟΚΤΑΝΑ, Α’ έκδοση, Ίκαρος [1980]. Η φωτογραφία του ποιητή και το εξώφυλλο είναι του Άρη Κωνσταντινίδη. Σσ. 106. 85-120
276     ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΜΜΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΗΣ ΧΑΥΔΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ, αριθμημένη έκδοση, αριθ. 1/80, (το παρόν εκτός εμπορίου, αριθ. δ’/ιε’), υπογεγραμμένο από τον σ. με κόκκινο μελάνι. Με 4 χαρακτικά του Χρήστου Γεωργίου. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 90.     300-400
277     ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ Μ.Α. ΦΡ., Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ, αριθμένη έκδοση, αριθ. 729/900, Διάττων 1991. Με μία χαλκογραφία του Γιάννη Γουρζή. Άκοπο. Σσ. 94.     20-30
278     ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ, ΘΟΥΡΙΟΣ, ξυλογραφίες Γιάννης Κυριακίδης, εκδ. Διάττων, 1999. Οι ξυλογραφίες που κοσμούν το βιβλίο είναι όλες υπογεγραμμένες από τον καλλιτέχνη με μολύβι. Αριθμημένη έκδοση, αριθ. αντιτύπου 560/750. Άκοπο. Σσ. 14.     50-60
Βλέπε και: 886, 27, 16, 392, 989, 968, 731, 667
16. ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ – ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ – ΓΛΥΠΤΙΚΗ [279-353]
279  LE ROY - LE BAS, “VUE DU THEATRE DE SPARTE”, χαλκογραφία 1758, (Όψη του Θεάτρου στην Σπάρτη). Διαστάσεις [46x30 εκ.].     150-200
280  LE ROY - LE BAS, “VUE D’UN MONUMENT ELEVE EN L'HONNEUR DE TRASYLLUS A ATHENES”, χαλκογραφία με χρώμα εποχής, 1758, (Μνημείο προς τιμήν του Θρασύλλου, στον περιβάλλοντα χώρο άνδρες με τοπικές ενδυμασίες). Διαστάσεις [46x30 εκ.].     150-200
281     STUART, ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΟΥ, χαλκογραφία 1762, χαράκτης A. Walker. Διαστάσεις [49x32,5 εκ.].     120-180
282     STUART, ΓΕΦΥΡΑΚΙ ΣΤΟΝ ΙΛΙΣΣΟ, χαλκογραφία 1794. Στο βάθος αριστερά βλέπουμε το Αρχαίο Στάδιο των Αθηνών, επίσης ποιμένες που παίζουν πνευστά και έγχορδα μουσικά όργανα. Διαστάσεις [49,5x33,5 εκ.].     300-400
283     [ΠΑΣΧΑ - PICART] Χαλκογραφία “LA DISTRIBUTION DU FEU SACRE AUX GRECS PAR LE PATRIARCHE” & “MANIERE DON’T LES GRECS ATTENDANT LA DESCENTE DU FEU SACRE”, [1808 περ.]. Δύο γλαφυρές απεικονίσεις του πανδαιμόνιου κατά την διανομή του Αγίου Φωτός. Διαστάσεις [21,5x33 εκ.].     65-90
284     [ΟΘΩΝ - ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΕΡΕΖΑ] “THERESIEN MONUMENT BAD EIBLING, ZUR ERINNERUNG DES ABSCHIEDES HRER MAJESTAET DER KONIGIN THERESE VON IHREM VIELGELIEBTESTEN OTTO I, KONIG VON GRIECHENLAND” Υψηλό, κατακόρυφο Γοτθικό μνημείο στο Bad Aibling, τη Bαυαρία, από την Τερέζα προς “τιμήν του αγαπημένου υιού της Όθωνα Βασιλιά της Ελλάδας”. Σε ξέφωτο, περιστοιχίζεται από δασώδη ορεινή ύπαιθρο. Αναγράφονται περιγραφές της Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής όψης. Χρωμολιθογραφία του Lebsche, εκδ. N. Zach, Munchen, [χ.χ. 1830-1840 περ.]. Με σκισίματα στις άκρες των περιθωρίων. Διαστάσεις [38,5x42 εκ.].     100-200
285     [ΡΟΥΜΕΛΗ - ΒΑΛΚΑΝΙΑ - ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ] Τέσσερις χαλκογραφίες: “A Street in the Adrianople”, “Village in Roumelia near Adrianople”, “ Route Through the Balkan”, “Balkan Mountains”, [1850 περ.]. Διαστάσεις [19x12,5 εκ.]. (4)     25-40
286     [ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ - Η ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ] “LA DEPOSIZIONE” των Caravaggio / W. Krauskopf - sculps & “CRISTO DEPOSTO DALLA CROCE” των Ribera / W. Krauskopf - sculps. Δύο χαλκογραφίες, εκδ. Treves, Milano [1880]. Διαστάσεις [23x29 εκ.]. (2)     40-60
287  [LE SALON DE LA MODE], Είκοσι χαλκογραφίες με παλιό χρώμα του Lefrango, Παρίσι [1880 περ.]. Εικονίζονται κυρίες με εξαιρετικά ενδύματα. Διαστάσεις [27x38 εκ.]. (20) 250-300
288     ΓΙΑΛΙΝΑΣ ΑΓΓ. (1837-1907), “Ψαράδες”, αναπαραγωγή, (offset) υδατογραφίας, [χ.χ., 1890 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [103x56,5 εκ. - 71x35 εκ.] 800-900
289     BOWEN - KEULEMANS J., Είκοσι τέσσερις έγχρωμες χαλκογραφίες [1900 περ.] (Dresser + American birds). Διαστάσεις [21,5x29,5 εκ. περ]. (24) 150-200
290     [ΑΙΘΙΟΠΙΚΗ KOΠTIKH ΤΕΧΝΗ] Λαϊκή ζωγραφική σε πανί, αφήγηση σημαντικών θρησκευτικών θεμάτων, σε παράλληλη γεωμετρική ανάπτυξη 12 τετραγώνων. Eικονίζοντας τον Αδάμ και την Εύα με τον όφιν, Αβραάμ - Ισαάκ, Κάιν - Άβελ, τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Βαπτιστή, τον Ιωνά, τη Βάπτιση του Ιησού κ.α. [χ.χ., 1940 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [99,5x88 εκ.].     150-250
291     [ΑΙΘΙΟΠΙΚΗ ΤΕΧΝΗ] Λαϊκή ζωγραφική σε πανί, αφήγηση πιθανότατα γνωστού λαϊκού μύθου, σε παράλληλη γεωμετρική ανάπτυξη 44 τετραγώνων (μορφή κόμικ), με λεκτική συμπληρωματική περιγραφή της εικόνας, στο άνω μέρος, [χ.χ., 1940 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [132x53 εκ.].     150-250
292     ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ Π., “ΒΡΕΦΟΚΡΑΤΟΥΣΑ”, Ξυλόγλυπτο έργο του Π. Σκοπελίτη από την Αγιάσο της Μυτιλήνης. Εικόνα της Παναγίας σε ξύλο πάχους 1 εκ., ύψους 25 εκ. και πλάτους 18,5 εκ..     80-90
293     [POUSSIN] MAGNE EMILE, NICOLAS POUSSIN premier peintre du roi 1594-1665 (documents inedits), suivi catalogue raisonnee et accompagne de la reproduction de 145 de ses  tableaux et dessins, de deux portraits, autographes et autre documents, Bruxelles & Paris, edit. Van Oest, 1914. Με 145 αναπαραγωγές των έργων του ζωγράφου. Σπασμένη ράχη, χρήζει βιβλιοδεσίας, σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 234.     80-100
294     ΜΑΛΕΑΣ Κ. (1789-1928), Ελαιογραφία σε χαρτόνι, τοπίο (πιθανώς το Θέρμο/λίμνη). Από τη συλλογή Έλλης και Ασπασίας Κασιμάτη. Υπογεγραμμένο “Κ. Μαλέας”, αποδιδόμενο στον Κ. Μαλέα, [χ.χ. 1918 περ.]. (Ο ζωγράφος μέχρι το 1908 έμεινε στο Παρίσι όπου και σπούδασε ζωγραφική. Μαζί με τον Κωνσταντίνο Παρθένη, θεωρείται ως ο “πατέρας της μοντέρνας νεοελληνικής ζωγραφικής”). Σε πλαίσιο, διαστάσεις [52x31 εκ.]     14000-18000
295     ΠΑΡΘΕΝΗΣ Κ. - PARTHENIS C., “Η ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ”, ηλιοτυπία σε γκρι χαρτί, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, [χ.χ. 1920 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [62x56 εκ. - 42x37 εκ.]     1850-2000
296     CONTON A., Σχέδιο (πένα), “Διονύσιος Σολωμός”, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, 1920. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [28x33 εκ.- 22,5x19,5 εκ.] 350-500
297     [ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΧΡΥΣΟ ΔΑΝΕΙΟ], “GREEK REPUBLIC, GOVERNMENT RAILWAY, GOLD LOAN OF 1925”, κείμενο αγγλικό και γαλλικό, μία λιθόγραφη ομολογία των 1.000 δολαρίων, τυπωμένη στη Γαλλία, με σφραγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [48x48 εκ. - 40x40 εκ.] 85-120
298     ΓΥΖΗΣ Ν., [ΤΗΝΟΣ], ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΝΙΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, Ι. ΓΥΖΗΣ 1842-1900, επιμέλεια Δ.Ι. Καλογερόπουλου και Ξ. Σώχου, τυπ. Εστία, 1925. Με εικόνες των έργων του καλλιτέχνη εντός και εκτός κειμένου. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 82.     30-40
299     [ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔ/ΜΟΙ Α.Ε.], Λιθόγραφος τίτλος, πεντήκοντα μετοχών των Ελληνικών Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, (Κεφάλαιον 418,000 λιρών Αγγλίας, διηρημένον εις μετοχάς 418,000), 14 Απριλίου 1926. Κείμενο ελληνικό αγγλικό. Τυπωμένη στο Surrey της Αγγλίας. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [72x42 εκ.] 120-150
300     [ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔ/ΜΟΙ Α.Ε.], Λιθόγραφος τίτλος, είκοσι πέντε μετοχών των Ελληνικών Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, (Κεφάλαιον 418,000 λιρών Αγγλίας, διηρημένον εις μετοχάς 418,000), 14 Απριλίου 1926. Κείμενο ελληνικό-αγγλικό. Τυπωμένη στο Surrey της Αγγλίας. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [72x42 εκ.] 120-150
301     [ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔ/ΜΟΙ Α.Ε.], Λιθόγραφος τίτλος, πέντε μετοχών των Ελληνικών Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, (Κεφάλαιον 418,000 λιρών Αγγλίας, διηρημένον εις μετοχάς 418,000), 14 Απριλίου 1926. Κείμενο ελληνικό-αγγλικό. Τυπωμένη στο Surrey της Αγγλίας. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [72x42 εκ.] 120-150
302     [ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔ/ΜΟΙ Α.Ε.], Λιθόγραφος τίτλος, μίας μετοχής των Ελληνικών Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, (Κεφάλαιον 418,000 λιρών αγγλίας, διηρημένον εις μετοχάς 418,000), 14 Απριλίου 1926. Κείμενο ελληνικό-αγγλικό. Τυπωμένη στο Surrey της Αγγλία. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [72x42 εκ.] 120-150
303     ΞΩΜΕΡΙΤΑΚΗΣ ΑΓΙΣ, Σχέδιο (πένα), “Cavalieri Hotel - Corfu”, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, [1930 περ.]. Το παραδοσιακό ξενοδοχείο της Κέρκυρας κοντά στο Λιστόν, βλέπουμε το γωνιακό τμήμα του κτιρίου και άμαξα εποχής έξω από αυτό. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [39x43 εκ.- 28x23 εκ.] 180-200
304     [ΠΑΣΧΑ - ΙΗΣΟΥΣ - ΑΚΑΝΘΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ] “CRISTUSKOPF” από έργο του Albrecht Dürer, χρωμολιθογραφία, δίχρωμη, [χ.χ. 1930 περ.]. Διαστάσεις [35x25 εκ.].     25-35
305     BARKOFF ALEX (…-1942], Υδατογραφία, “Ρωμαϊκή Αγορά”, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, 1935. Ο Ζωγράφος από το 1927 εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. Απεικόνισε τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας και του Πειραιά σε στιγμές καθημερινές (μετά το 1931 έμενε στην Αθήνα). Ανήγαγε την ακουαρέλα στο κύριο εκφραστικό του μέσο. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [63x53 εκ.- 49x39 εκ.]     1700-2500
306     ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1879-1977), Ελαιογραφία σε καμβά, Ακρογιαλιά Άνωθεν (πιθανώς Μύρτος Κεφαλονιάς), υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, αποδιδόμενο στον “Βασ. Ιθακήσιο”, [χ.χ. 1935 περ.]. Από τη συλλογή Έλλης και Ασπασίας Κασιμάτη. Ο ζωγράφος Ιθακήσιος χαρακτηρίστηκε ως ο ζωγράφος του Ολύμπου. «Έστησε από χρόνια τώρα, τη φωλιά του σε μιαν απόκρημνη μεγάλη σπηλιά, που την βάφτισε “Σπήλαιο των Μουσών”. Ο κ. Ιθακήσιος δίκαια ονομάστηκε ο ζωγράφος του Ολύμπου, αφού είναι ο μόνος που επέβαλε στον εαυτό του τη μεγάλη αυτοεξορία του απάνω στο γιγάντιο αυτό ενδιαίτημα των αρχαίων Θεών, υπακούοντας στη βαθιά εκείνη δημιουργική ανάγκη που σπρώχνει τον αληθινό καλλιτέχνη ως την αυτοθυσία». (Αθηνά Ταρσούλη). Σε πλαίσιο, διαστάσεις [41x30 εκ.]     4500-6000
307     ΚΟΓΕΒΙΝΑΣ ΛΥΚ., “BONNA SPERANZA”, Χαλκογραφία έγχρωμη, 1938. Εικονίζεται ιστιοφόρο πλοίο. Αιχμές στο περιθώριο. Διαστάσεις [29x21 εκ.].     90-120
308     [ΤΟΜΠΡΟΣ 1938] Πλακέτα του γλύπτη Τόμπρου, 1938, με την επιγραφή “ΤΩ ΜΑΡΙΝΩ, ΓΟΥΡΟΥΛΑΝΩ, ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΗ”. Εξώγλυφη προτομή του καθηγητή Μ. Γερουλάνου σε μπρούντζο. Διαστάσεις 7,8 x 10 εκ.     80-100
309     [ΜΑΚΛΟΣ] Ελαιογραφία, [1940-1950 περ.], υπογεγραμμένη. Εικονίζεται σπίτι, με παστέλ χρώματα. Σε πλαίσιο εποχής, διαστάσεις [25x34 εκ. - 49x39 εκ.] 200-300
310     NOTTON TAVY, Ξυλογραφία, “Οι Στύλοι του Ολυμπίου Διός”, [1945 περ.], υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη με μολύβι. Διαστάσεις [12x7,9 εκ.].     200-250
311     PERILLA, Λιθογραφία, “Street Life in Greece”, ευχητήρια κάρτα, [1950 περ.]. Διαστάσεις [12x17 εκ.].     30-40
312     [ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ] Χειρόγραφα σχέδια επιστολών του Γιάννη Κεφαλληνού με υπογραφή Γιάννης, γραμμένες με μολύβι και μελάνι, για το χαρακτικό του έργο “ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ”. (Πληροφορίες για την διακίνηση του χαρακτικού του βιβλίου καθώς και ότι ξεκινάει τον “ΘΕΟΚΡΙΤΟ” επίσης μια ιδέα του για το “ΒΑΠΟΡΙ”. Έξοδα για το “ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ” καθώς και σχέδιο προσφοράς στο Υπουργείο Κυβερνήσεως και σύσταση Καλλιτεχνικής Επιτροπής υπέρ Μνημείου στην πλατεία Συντάγματος). Δέκα επτά πυκνογραφημμένα φύλλα, [1950 περ.]. Διαστάσεις σελίδων [15x21 εκ.]. (17) 600-900
313     ΦΑΛΗΡΕΑΣ ΒΑΣΟΣ, “Χέρια” (του Ντύρερ), σχέδιο με κραγιόνι [1950 περ.]. Διαστάσεις [32x21,4]. [μαζί] Φάκελος με μικρά σχέδια με μολύβι, 1973. [μαζί] Δύο ασπρόμαυρες φωτογραφίες με προπλάσματα έργων του, 1973. Διαστάσεις [7,5x10,5].   300-350
314     ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. (Γεν. 1925 Κωνσταντινούπολη), “KERKYRA, CORFOU BENITSA”, Υδατογραφία σε χαρτί, υπογεγραμμένη, [χ.χ. 1950 περ.]. Εικονίζεται παραθαλάσσια οικία, στις Μπενίτσες της Κέρκυρας. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [29x37 εκ. - 16x24,5 εκ.].     130-150
315     ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αυτοπροσωπογραφία, σχέδιο με πενάκι, [χ.χ., 1950 περ.], υπογεγραμμένο. Διαστάσεις [15x23 εκ.] 65-90
316     [MΠOYKAΣ Γ. – MEΛETHΣ ΣΠ.], ΒΑΣIΛIAΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ Ασπρόμαυρη φωτογραφία, αριθμημένη, [χ.χ. 1950 περ.], σε εργαστήριο γλυπτικής (ίσως του Τόμπρου). Διαστάσεις 22x17,5 εκ.].     350-400
317     ΦΑΜΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, Ελαιογραφία σε καμβά, “Πύργος στη Ρουμανία”, αποδιδόμενο στον Θ. Φάμπα, [χ.χ., ανυπόγραφο, 1950 περ.] Ο ζωγράφος γεννήθηκε το 1922. Έζησε στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, έχει ειδικευτεί στη μνημειακή ζωγραφική και συνεργαστεί με τον Nicolae Grigorescu. Έργα του υπάρχουν στην Εθνική Πινακοθήκη της Ρουμανίας, της Ελλάδας κ.α., καθώς και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές. Διαστάσεις [34x48].     1500-2000
318     ΤΑΣΣΟΣ, “ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ 1821”, έγχρωμη λιθογραφία, χωρίς υπογραφή και ημερομηνία (από λεύκωμα), [1950 περ.]. Διαστάσεις [30x31 εκ.]. (Bλ. οπισθόφυλλο Bιβλιοφιλία, τ. 131) 30-50
319     ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠ. (1878-1976), Ελαιογραφία σε καμβά, Aγροικία (πιθανώς στην Αράχωβα), υπογεγραμμένη “Επ. Θωμόπουλος”, αποδιδόμενο στον Θωμόπουλο, [χ.χ. 1950 περ.]. Από τη συλλογή Έλλης και Ασπασίας Κασιμάτη. (Ο Επαμεινώνδας Θωμόπουλος, Πάτρα 1878 – Αθήνα 1976, ήταν έλληνας ζωγράφος, που κινήθηκε ανάμεσα στον ακαδημαϊσμό και τον πρώιμο ελληνικό ιμπρεσιονισμό. Σπούδασε ζωγραφική στην Ιταλία. Ήταν για χρόνια καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και διετέλεσε διευθυντής της σχολής την περίοδο 1948–1949. Το 1945 εκλέχθηκε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, και το 1962 διετέλεσε πρόεδρος του ίδιου ιδρύματος. Τα περισσότερα έργα του είναι εμπνευσμένα απο την φύση. Πολλά από αυτά φιλοξενούνται στο Δημαρχείο Πατρών και στην Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδας. Το 1929 φιλοτέχνησε 16 ελαιογραφίες για λογαριασμό του Δήμου Πατρέων, και τοποθετήθηκαν στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου και στο γραφείο του δημάρχου. Μαθητές του υπήρξαν πολλοί, γνωστοί αργότερα, ζωγράφοι, όπως ο Νίκος Γαΐτης και ο Γιάννης Σπυρόπουλος.). Σε πλαίσιο, διστάσεις [47x34]     3500-4500
320     ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ, Μολύβι σε χαρτί, “Η Πρώτη Δοκιμή” (παίδες καπνίζοντες). Υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, 1954. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [45,2x35,2 εκ. - 44x34 εκ.] 400-500
321     ΤΑΣΣΟΣ, Χρωματιστή λιθογραφία, [1958 περ.], υπογεγραμμένη με την μονογραφή του Τάσσου με κόκκινο “τ”, εικονίζονται προσόψεις παραδοσιακών σπιτιών μπροστά στην θάλασσα. Διαστάσεις [33x25 εκ.] 60-80
322     ΦΩTΣHΣ N. Ποιμενικό, υδατογραφία σε ξύλο, υπογεγρ. σε πλαίσιο. Nαϊφ ζωγραφική. Διαστάσεις [40x37 εκ.] χ.χ.     500-600
323     ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ, Νεκρή φύση, μικτή τεχνική, ξυλογραφία με χρώμα, “Μπουκάλι και ποτήρι”, αριθμημένη 9/14 και υπογεγραμμένη, [χ.χ. 1960 περ.]. [16,9x13,9 εκ.].     150-200
324     ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ M. (1923-1984), “ΣΤΑΧΟΜΑΖΩΧΤΡΕΣ”, Λινόλεουμ, αριθμημένο 7/25 και υπογεγραμμένο, 1969. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [49x18 εκ. - 68x41]. Mε αφιέρωση (οπισθίως).             180-200
325     ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΧΡ., Ελαιογραφία, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, [Θεσσαλονίκη, 1970 περ.]. Εικονίζεται τοπίο, σε μπλε κυρίως χρώμα. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [30x24 εκ.- 13,5x9,5 εκ.] 200-250
326     ΞΕΝΟΣ Ν. (1908-1983), Υδατογραφία σε χαρτί, τοπίο (εξοχική κατοικία με πεύκα), Υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη “Ν. Xenos”, [χ.χ., 1970 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [36,5x43,5 εκ. - 21,5x28,5 εκ.] 350-400
327     [ΚΑΤΡΑΚΗ ΒΑΣΩ] “Μανάδες”, χρωμολιθογραφία, [χ.χ., 1970 περ.]. Σε δίφυλλο, επικολλημένο σε χαρτόνι. Διαστάσεις [23x36].     80-90
328     ΤΑΣΣΟΣ, “ΌΧΙ”, δίχρωμη ξυλογραφία [χ.χ., 1970 περ.], υπογραφή με την κόκκινη σφραγίδα “τ”. Με οξειδώσεις στο πάνω μέρος του λευκού περιθωρίου. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [17,5x22,5 εκ.].     250-300
329     ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΚΟΣ, “ΙΠΠΕΑΣ”, λινόλεουμ, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, e.a., [Παρίσι 1975-1980]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [58x45 εκ.].     1850-2000
330     ΤΑΣΣΟΣ, Έγχρωμη λιθογραφία του Τάσσου, υπογεγραμμένη με την κόκκινη σφραγίδα “τ”, [χ.χ.]. Εικονίζεται εξοχικός δρόμος με ελαιόδενδρα δίπλα στη θάλασσα και μία οικογένεια. Σε χαρτονένιο πλαίσιο, διαστάσεις[31x24,5 εκ.].     70-90
331     ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΚΟΣ, Σχέδιο με μολύβια χρωματιστά, “Γυμνός Νικητής”, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, [χ.χ. 1975 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [44x44 εκ. - 24,5x23εκ.]     1300-1500
332     ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Γ., Ακρυλικό σε χαρτί, “Αμαζόνα”, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, [χ.χ. 1975 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [54x47 εκ. - 37x30 εκ.] 600-650
333     [ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝ. – ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ] Τρία χρωματιστά σκίτσα με μαρκαδόρο σε χαρτί: “Καραγκιόζης Κρεοπώλης”, “Καραγκιόζης Ιχθυοπώλης”, και ένα με εξωτικές μορφές. Ανυπόγραφα, [1976]. Διαστάσεις [35x25 εκ.]. (3)     350-500
334     ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Μεταξοτυπία (6 χρωμάτων), αριθμημένη, αρ. 5/10 και υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, 1979. Νεκρή φύση. Διαστάσεις [31,5x27 εκ. - 13,5x9,5 εκ.] 150-200
335     ΜΥΤΑΡΑΣ ΔΗΜ., Μεταξοτυπία, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, και αριθμημένη, αρ. 40/100. (Αμέριμνη γυναίκα με αρπακτικό πτηνό πάνω από το κεφάλι της). Σε πλαίσιο, διαστάσεις [88,5x70 εκ.- 72,5,5x52 εκ.] 300-350
336     “ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ”, Ιδιοκτησία και έκδοση “Συνεταιρισμού Κεραμιστών & Αγγειοπλαστών Αμαρουσίου”, τεύχη από αριθ. 16 έως αριθ. 45, περιόδου 1980-1987. Πλούσια εικονογράφηση, χρωματιστά εξώφυλλα. Σύνολο 29 τεύχη δεμένα μαζί. Πανόδετα., σχ. 4ο.     50-80
337     ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ., Μεταξοτυπία, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, με την ένδειξη e.a. (Ποδηλάτισσα ίπταται σε τοπίο ονειρικό). Σε πλαίσιο, διαστάσεις [53x70 εκ.- 34,5x49 εκ.] 250-300
338     ΦΑΡΣΑΚΙΔΗΣ Γ., “ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ”, Ξυλογραφία, με την υπογραφή του καλλιτέχνη και κάτω αριστερά “Το Σύρμα στη Μακρόνησο”, [χ.χ.]. Σε χαρτονένιο πλαίσιο, διαστάσεις [19,2x14,5 εκ.].     60-80
339     ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΣ, Λιθογραφία, υπογεγραμμένη με μολύβι από τον καλλιτέχνη, [χ.χ. 1982 περ.] και αριθμημένη, αρ. 66/150. Τοπίο, εικονίζεται οικισμός και οι γύρω λόφοι. Σε πρώτο πλάνο τα βιομηχανικά φουγάρα. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [62,5x70,5 εκ. - 48x38 εκ.] 200-250
340     ΣΟΡΟΓΚΑΣ ΣΩΤ., Λιθογραφία, αριθμημένη αρ. 37/50 και υπογεγραμμένη, “Τα Μεγάλα Παναθήναια, τμήμα από τη Ζωφόρο του Παρθενώνα”, [1985 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [80x78 εκ. - 63x60 εκ.] 250-350
341     ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΣ, Λιθογραφία, υπογεγραμμένη με μολύβι από τον καλλιτέχνη, [χ.χ. 1985 περ.], με την ένδειξη e.a. Εικονίζονται τα γνωστά βιομηχανικά τοπία του Στεφάνου με τα φουγάρα. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [61,5x71,5 εκ. - 48x37,5 εκ.] 300-400
342     [BRAUNLING G. - RITSOS J.], MONOCHORDE, eine folge grafischer blatter zu Monochorden von Janis Ritsos, und einige Exemplare fur die Kunstler (bezeichnet mit E.A.). Οκτώ αριθμημένες και υπογεγραμμένες από τον Γ. Ρίτσο και τον G. Braunling χρωμολιθογραφίες, με χρονολογία 1986, αριθμός 5/10. Αντικριστά φύλλα: κείμενο με στίχους. Σχ. φύλλου, βιβλιοδ. λυτά φύλλα μέσα σε λινό κουτί, σσ. [20 φύλλα περ.]     250-350
343     ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΣ, Μεταξοτυπία, υπογεγραμμένη και αριθμημένη (III-XX), [χ.χ. 1990 περ.]. Εικονίζεται ονειρικό τοπίο, με σπίτια, φουγάρα και φρούτα να αιωρούναι. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [67x50 εκ. - 44x26 εκ.] 250-300
344     ΚΑΡΑΒΟΥZΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ, Χαλκογραφία, “Πόρτες-Παράθυρα”, δοκίμιο, υπογεγραμμένο [χ.χ. 1990 περ.]. Σπάνιο αντίτυπο σε μαύρο χρώμα. Διαστάσεις [14x23]     250-300
345     ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Λινόλεουμ, “ΤΑΒΛΑΔΟΡΟΙ”, αριθ. 1/10 με την υπογραφή του καλλιτέχνη και χρονολογία 1990. (Ο K. Παπαδόπουλος στην Σχολή Καλών τεχνών ήταν μαθητής του Μόραλη). Διαστάσεις [26x22 εκ.] 150-200
346     ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 1966-1991, κείμενο Μάρθα Χριστοφόγλου, στα ελληνικά και αγγλικά, εκδ. Το Εργαστήρι Τέχνης, 1992. Πλούσια έγχρωμη εικονογράφηση. Πανόδετο, σσ. 157.     40-60
347     ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Λιθογραφία (τετράχρωμη), αριθμημένη, αρ. 1/6 και υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, 1992. (Μαθητεία στην Σχολή Καλών Τεχνών). Νεκρή φύση. Διαστάσεις [30x24 εκ.] 150-200
348     ΚΑΡΥΔΗΣ ΦΟΥΞ, Μάσκα, σκηνογραφική, σπουδή, μικτή τεχνική, κολλάζ σε μαύρο χαρτί. Υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, [χ.χ., 1994 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [47,5x55,5 εκ. - 33x41εκ.]     400-450
349     ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΛΕΞ., Kαπετάνιος, Ελαιογραφία, υπογεγραμμένο “Alex. Vakirtzis”. Σε πλαίσιο. Διαστάσεις [30x30 εκ.] 400-450
350     OLINESCU MARCEL (1896-1992), TIRGOVISTE IERI SI AZI, λεύκωμα με ξυλογραφίες παλαιών και νεώτερων μνημείων και αρχιτεκτονικών συνόλων της Ρουμανικής πόλης, [χ.χ], (19 ξυλογραφίες, μη πλήρες). Λυτά φύλλα σε (ταλαιπωρημένο ) φάκελλο, διαστάσεις [50x35 εκ.].     150-300
351     [ΚΟΜΙΑΝΟΥ Α. - ΒΑΜΒΑΤΗΡΑ Μ.], Δύο ex-libris: Μάγδα Βαμβατήρα, ξυλογραφία, “Gaziza Zhubanova 80 years”, e.a., όρθιο ξύλο, υπογεγραμμένο, 2008. [μαζί] Άρια Kομιανού, ξυλογραφία, “Κ. ΑΔΑΜ”, υπογεγραμμένο, 1996. Διαστάσεις [17,5x16,8] (2)     150-200
352     ΛΙΒΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ, Νεκρή φύση, χαλκογραφία, δοκίμιο αρ. 3/6, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, [χ.χ. 2000 περ.]. Διαστάσεις [15x18 εκ.].     50-70
353     ΜΑNΤΖΑΒΙΝΟΣ T., Ελαιογραφία σε καμβά, “Άγαλμα στην Ακτή”, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, 2008. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [39,7x39,7 εκ. - 25x25 εκ.] 500-60
Βλέπε και: 655, 801, 697, 894, 893, 895, 582, 601, 406, 392, 838, 565, 862, 675, 576, 580, 676, 577, 578, 677, 703, 674, 632, 602, 600, 686, 599, 216, 567, 388, 365, 810, 785, 581
17. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ – ΑΡΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΑ –
ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ [354-388]
354     [ΣKIAΘOΣ-ΣKOΠEΛOΣ] KYPIΛΛOΣ APXIEΠIΣKOΠOΣ KΩNΣTANTINOYΠOΛEΩΣ.         “Θεοφιλέστατε επίσκοπε Σκιάθου...” Xειρόγραφη πατριαρχική επιστολή, 1814. Mε την σφραγίδα του από βουλοκέρι. [Περί παρουσίας της σουλτάνας ονόματι... από Tρίκαρι κ.λπ.]. Γραμμένη με ξανθό μελάνι. Στο τέλος και άλλη γραφή με μαύρο μελάνι. Πίσω, όνομα παραλήπτη. Πειραγμένο από υγρασία. Διαστάσεις 34x24εκ.     250-500
355     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ ΒΑΣΙΛΕΥΣ και ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, Μετάλλιο, διαμέτρου 5 εκ., εκδοθέν το 1886. Στην μία πλευρά εικονίζονται εξώγλυφες οι προτομές των βασιλέων.     80-100
356     [ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ] Πέντε τίτλοι: 1) ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 1892-93, 2) ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1888-1906, 3) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 1913, 4) ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1907, 5) ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1935. (5)  50-80
357     [ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ] Πέντε τίτλοι: 1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΑΝΕΙΟΝ 1900, 2) ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 1934, 3) ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ 1923, 4) ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ 1893, 5) ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1933. (5)  50-60
358  ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ ΑΓΟΡΙΟΥ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ, Διαστάσεις [14x9 εκ.], από το φωτογραφείο Μηλιώνη, Αθήνα 1900 περ. Με το διαφημιστικό λιθόγραφο κάλυμμα του φωτογραφείου. 40-80
359     [ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ Φ. (=ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΣΠ.), 1887-1981], Αρχείο χειρογράφων του εφήβου τότε συγγραφέα με σκίτσα του ιδίου. Περιλαμβάνει: “Άθλα ενός φυγά”, διήγημα ευτράπελον, Οκτώβριος 1902, σσ. 6. [μαζί] “Ημερολόγιον Προφητικόν 1903 αλλ' εκδιδόμενον μετά Χριστού […] λίαν σατιρικότατον τα μάλα κωμικότατον, εν Κερκύρα 1902”… μετά πολλών εικόνων. Τετράδιο λυτό, μικρού σχήματος, 40 σελίδων. Εικονογραφημένο με σκίτσα. Περιέχει: Νέος περί χαρτοσήμου νόμος, Προφητίαι ακριβέσταται…, Οδηγός της πόλεως Κέρκυρας. [μαζί] “Φόνος εν Σικάγο”, διήγημα τραγικόν (σώζεται μόνο το εξώφυλλο), 1902, 1 φύλλο. [μαζί] “Καλλιτεχνικός Κόσμος”, παν ότι ενδιαφέρει τον Καλλιτεχνικόν Κόσμον της Κέρκυρας. [μαζί] “Ημερολόγιον 1901 (μόνον οι σελ. 97-111), Ταχυδρομείο Καστελλάνων κ.ά. [μαζί] “Εξευγενισμένη Επιθεώρησις, εντάφτα - πολίτε - πάγος, Επιτυχία εξησφαλισμένη”, με τολμηρό σκίτσο του Φ. Γιοφύλλη. (6)  300-600
360     [ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝ ΚΑΛΚΟΥΤΑ] Πιστοποιητικόν Ιθαγενείας, 1910, ο πρόξενος Ε. Αποστολίδης. Με σφραγίδες και χαρτόσημο. Διαστάσεις [20,5x25 εκ.]. [μαζί] Άδεια παραμονής αλλοδαπού εν Ελλάδι, 1937, Αγλαΐας Κίττα. (2)  30-40
361     [LEHNERT & LANDROCK] “Τοπίο στην έρημο και Βεδουίνος με καμήλα”. Φωτογραφία των διάσημων οριενταλιστών Ernst H. Landrock (1878-1966) και Rudolf F. Lehnert, με τα αρχικά “LL” και αριθμό 5069. Ηλιογκραβούρα εκτυπωμένη σε χαρτόνι, καρτ-ποστάλ, [χ.χ. 1915-1925 περ.]. Μικρά τσακίσματα στις άκρες. Διαστάσεις [60x30 εκ.].     120-180
362     [ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΜΟ] Μεταλλικό παράσημο, με κορώνα και την επιγραφή “Ισχύς μου η Αγάπη του Λαού” του 1915. Διαστάσεων 9x4,8 εκ. περίπου. Μέσα σε θήκη εποχής.     250-300
363     [ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ] Γαλατάς, 6 Ιανουαρίου 1916. Δακτυλογραφημένη επιστολή της Τράπεζας Αθηνών προς κύριον Ιωάν. Μάλγαρα.     20-30
364     [ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ] ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΓΚΟΦΑΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, φυλλάδιο 4 σελ. σε ελληνικά και γαλλικά, αναφέρεται στην ίδρυση της εταιρείας και ενημερώνει ότι εξυπηρετεί εισαγωγή και εξαγωγή παντός είδους εμπορευμάτων μεταξύ Ανατολής και Βορείων χωρών… με τις υπογραφές του Χρ. Γκόφα και Αν. Αποστολίδη, 19-23 Απριλίου 1916.     40-60
365     [ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΧΡΥΣΟ ΔΑΝΕΙΟ], “GREEK REPUBLIC, GOVERNMENT RAILWAY, GOLD LOAN OF 1925”, κείμενο αγγλικό και γαλλικό, μία λιθόγραφη ομολογία των 500 δολαρίων, τυπωμένη στη Γαλλία, με σφραγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [48x48 εκ. - 40x40 εκ.] 85-120
366     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ, ΑΡΧΕΙΟΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΑΝΔΗΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1926. Ένα ογκώδες βιβλίο 400 περ. αποδείξεων πληρωμής. Αναφέρεται σε κάθε απόδειξη το όνομα αυτού που πλήρωσε. Με σφραγίδα της κοινότητας και υπογραφή του Επόπτη Κοιμητηρίων.  60-120
367     [ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ] ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ, 4 τουρκικά διαβατήρια ελλήνων ομογενών της Πόλης (Yorgi Papadopulos, Polikseni Papadopulos, Polikseni H. Papadopulos, Vasil Papadopulos) των ετών 1928, 1933, 1937 και 1959. (4)     50-80
368     [ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 1929] Δύο διπλώματα της Ακαδημίας Αθηνών προς τη ΛΟΥΙΖΑΝ ΡΙΑΝΚΟΥΡ και τη ΣΟΦΙΑΝ ΣΛΗΜΑΝ. (2)  35-55
369     ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ. ΛΙΘΟΓΡΑΦΗ ΑΦΙΣΑ. 58x42, έκδ. Άγγ. Απέργης και υιός.     40-70
370     [ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ] Ασπρόμαυρη φωτογραφία [14x20 εκ.], επικολλημμένη σε σκληρό χαρτόνι [1930 περ.]. Μαθητές Γυμνασίου με τον Γυμνασιάρχη και Καθηγητές. Ονόματα μαθητών: Αμπατζής, Χρυσάφης, Αλεξίου, Δαλιάνης, Σιμόπουλος, Χαλέβας. Γυμνασιάρχης: Γεώ. Μανωλάκος. Καθηγητές: Λεω. Αδαμόπουλος, Παπαθανασίου, Γεώργ. Φιλανθιάδης, Λαζ. Χαρισιάδης, Βασ. Χαρακλίδης.   30-50
371     [ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΤΑΝΤΑ], Ελληνικά Σχολεία και Κοινότητα. Έξι ασπρόμαυρες φωτογραφίες, α/μ ομαδικές μαθητών - δασκάλων, κοινωνικών συνεστιάσεων, [1930 περ.]. Φωτογράφοι: A. Damascus, Photo Damascos Tanta, Georgas. Επικολλημμένες σε χαρτόνι. Διαστάσεις [30x37 εκ. - 23x17 εκ.].     80-130
372     [ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ] Τρία έγγραφα ελληνικών προξενείων (Μιλάνο, Οδησσός, Μασσαλία) και 2 ταχυδρομικά δελτάρια, περιόδου 1931-1932. (5)     50-60
373     ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΑΝΑΓ. Κ. ΛΟΓΟΘΕΤΗ, ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ για υποθέσεις του Γεωργίου Αγγελόπουλου του Αθανασίου, [1936 περ.]. Ένας ογκώδης φάκελος.     50-60
374     ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ROYAL EXCHANGE ASSURANCE, ΥΙΟΙ Κ. ΤΡΙΑΝΑΦΥΛΛΙΔΟΥ, γενικοί πράκτορες εν Ελλάδι, 5 Μαίου 1936.     30-50
375     [ΚΕΡΚΥΡΑ - ΖΩΣΙΜΑΙΑ ΣΧΟΛΗ] Γυμναστικαί επιδείξεις εν Κερκύρα, Ζωσιμαίας Σχολής, 21/5/1938. Ασπρόμαυρη φωτογραφία μαθητών με το χαρακτηριστικό “Ζ” στις φανέλες των μαθητών. Διαστάσεις [11,5x7εκ.]   15-20
376     [ΔΡΑΜΑ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ] Μονόφυλλο, “Πανήγυρις Ι. Ναού Αγ. Νικολάου Δράμας” […] Εν Δράμα τη 4η Δεκεμβρίου 1938. Διαστάσεις [17x24,5]     35-50
377     [ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.] Χειρόγραφα, 1945 περ.: Μικρό σαρκαστικό ευχαριστήριο σημείωμα του Μ. Λουντέμη. Ενδεχομένως το απευθύνει στους “άλλους” Έλληνες. Αυτούς που τον φυλάκισαν. Με την υπογραφή του. Διαστάσεις [8,3x12,7 εκ.]. [μαζί] “Απάνθρωπες Πέτρες”, σημείωμα. Στην ίδια σελίδα 4 ακόμη σημειώματα. Διαστάσεις [9,7x12,2 εκ.]. [μαζί] Ποίημα “Από τότε που λείπεις” 3 χειρόγραφες σελίδες. Αποσπάσματά του [βλ. αναλυτικό άρθρο, «Bιβλιοφιλία» τχ. 107. (3)     50-150
378     [MILLIEX ROGER], Bulletin No 6, “LA VIE INTELECTUELLE EN FRANCE (avant, depuis la liberation et jusqu' en fin Novembre 1944)”, 15 Janvier 1945. Γαλλικό Ινστιτούτο, πολυγραφημένη, ομιλία του Milliex Roger στον Παρνασσό. Σσ. 15. [μαζί] Φυλλάδιο “20 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”, (1936-1956) του κ. Milliex Roger, Υποδιευθυντού του Γαλλικού Ινστιτούτου. Σσ. 3. (2)     35-50
379     [ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΗ - Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ] Αφίσα της ομώνυμης ταινίας (γνωστής και με τους τίτλους “Καταδρομή” ή “Καταδρομή στο Αιγαίο”, σε σενάριο και σκηνοθεσία του μυθιστορηματογράφου Μιχάλη Καραγάτση, το 1946. Με τους: Λ. Κωνσταντάρα, Ε. Χατζηαργύρη, Μ. Κατράκη, Γ. Φούντα, Χρ. Νέζερ κ.ά. Παραγωγή Ηλ. Περγαντή, εκτύπωση Πεχλιβανίδη. (Με τσακίσεις). Διαστάσεις [75x55 εκ.].     65-90
380     [ΒΟΛΟΣ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ] Χειρόγραφες επιστολές, από τον Βόλο του Δημ. Καββαδία προς τον Ναύαρχο Επ. Καββαδία. Αίτημα για ευνοϊκή τοποθέτηση του υιού του στο στράτευμα. Δύο μονοσέλιδα, ωραίος γραφικός χαρακτήρας, 14 Απριλίου 1947 και 7 Μαΐου 1947, [14x18 εκ. περ.]. (2)  60-80
381     [ΠΕΙΡΑΪΚΗ - ΠΑΤΡΑΪΚΗ] Οι κλωστοϋφαντουργικές εταιρείες “Βέλκα”, “Πειραϊκή Πατραϊκή” και “Α. Ρετσινά” απευθύνονται στον κ. Ι. Σωσσίδην “Εν Αθήναις τη 25η Φεβρουαρίου 1948”, προκειμένου να επικυρωθεί συμφωνία για ανταλλαγή νημάτων με ξυλεία από την Ρουμανία. Υπογραφές και σφραγίδες. Δακτυλογραφημένο κείμενο, σε χαρτί της Ανωνύμου Κλωστοϋφαντουγικής Εταιρίας Αδερφοί Ρετσινά. Σσ. 1.     70-100
382     [ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ] Οκτώ ασπρόμαυρες φωτογραφίες του Αγγέλου Προκοπίου με αγάλματα, από το: Α’ Νεκροταφείο Αθηνών (“Η Κοιμωμένη του Χαλεπά, του Βιτσάρη “Άγγελος”, κ.ά.). Επικολλημένες σε χαρτόνι. Διαστάσεις [25x30,5 εκ. & 16,4x23,2 εκ.] 40-50
383     [ΕΙΡΗΝΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ] MΠOYKAΣ Γ. – ΜΕΛΕΤΖΗΣ ΣΠ., Προσωπογραφία της Πριγκίπισσας Ειρήνης. Φωτογραφία, σέπια, (αρχείο Σπ. Μελετζή), [χ.χ.]. Τυπωμένη σε χαρτί “Mimosa Gravura”. Διαστάσεις [28,5x20 εκ.] 800-1000
384     [ΣΟΦΙΑ BAΣIΛIΣΣA] MΠOYKAΣ Γ. – ΜΕΛΕΤΖΗΣ ΣΠ., Προσωπογραφία με στέμμα και παράσημα της Bασίλισσας Σοφίας, (αρχείο Σπ. Μελετζή). Φωτογραφία, [χ.χ.] παλαιό τύπωμα. Διαστάσεις 24x18 εκ.].     500-800
385     ΑΠΛΑΚΙΔΗΣ Ι., Δύο εκλαϊκευτικά πολυγραφημένα φυλλάδια: Εξυμνεί την παιδαγωγική αξία των οπτικοακουστικών μέσων στη εκπαίδευση και τη μάθηση, 1962. (2)     25-40
386     [ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ], GIBBONS STANLEY, PRICED POSTAGE STAMP CATALOGUE, (Μέρος 2ο, Ευρώπη - Αποικίες, 55η έκδοση), Λονδίνο 1965, εικονογραφημένη. Δεμ. και με το χάρτινο περικάλυμμά του, σσ. 918.     20-30
387     [ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ] Δελτία ενημερώσεως του Ο.Η.Ε. από 1972, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 & 1981 και άλλα έγραφα του Ο.Η.Ε στα ελληνικά - αγγλικά - γαλλικά. Πολλά θέματα Ελληνικού ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά: Διάσκεψη Δικαίου Θαλάσσης, Υφαλοκρηπίδα Αιγαίου, Ελληνικές Προσφυγές και υπόθεση Χόρα στο Διεθνές Δικαστήριο Χάγης, Κυπριακό, προσφυγές Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και ψηφίσματά του, Ειρηνευτική Δύναμη Ο.Η.Ε. στην Κύπρο (UNIFICYP).   100-200
388     ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1926-2006), Χειρόγραφο δίπλωμα με τίτλο: Τάγμα Ιπποτών 7/13, Μετάλλιον ξίφους εις τον ΦΩΣΚΟΛΟΝ ΠΕΡΙΚ. τιμής ένεκεν απονέμεται […] δια την εξαίρετον συμβολήν του εις την επιτυχίαν των ευγενών σκοπών του Τάγματος. Υπογραφή: Ο Μέγας Σφραγιδοφύλαξ. Χιουμοριστικό “Δίπλωμα” φτιαγμένο από τον ζωγράφο-ερευνητή Ι. Παπαδέλλη, βοηθό του Φ. Κόντογλου και συγγραφέα του ανέκδοτου “Γλωσσαρίου” στον Δ. Φουρνά. Σε δέρμα με διακόσμηση. Διαστάσεις [40x24 εκ., χ.χ., 1978-1982 περ.].              120-170
Βλέπε και: 54, 651, 308, 144, 52, 685, 649, 794, 25, 915, 715, 312, 729, 647, 249, 215, 668, 638, 214, 232, 959, 965, 962, 736, 738, 737, 988, 714, 957, 974, 596, 1003, 607, 918, 688, 744, 732, 733, 1012, 735, 726, 810, 297, 302, 301, 300, 299, 950, 619, 316, 997, 402, 616, 885, 217, 333, 9
21. ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ [389-408]
389     STUART, ΜΝΗΜΕΙΟ ΛΥΣΙΚΡΑΤΗ, χαλκογραφία 1762, αρχιτεκτονικό σχέδιο, χαράκτης E. Booker. Διαστάσεις [28,5x45,5 εκ.].     120-150
390     STUART REVETT, Είκοσι χαλκογραφίες, αρχιτεκτονικά θέματα, [1762]. Διαστάσεις: [31x35 εκ.]. (20) 300-400
391     [ΡΕΜΠΡΑΝΤ], REMBRANDT don EMIL DALDMANN, Leipzig 1933. Σσ. 48+63 εικόνες εκτός κειμένου.     50-55
392     PERILLA F., AQUARELLES DE GRECE, edit. Perilla, 1943. Με χρωματιστές και ασπρόμαυρες εικ. έργων του Περιλλά εκτός και εντός κειμ. Σσ. 57.  40-80
393     UTRILLO M., Texte by Alfred Werner, [1950 περ.]. Με 16 ολοσέλιδες έγχρωμες εικόνες ζωγραφικών έργων. Σχ. Φύλλου, σσ. 6+16φ.     40-60
394     [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μ.] Οικία Μ. Κωνσταντινίδου, εν Μυκόνω (1/25) Μόρφωσις βεράντας, κάτοψις κληματαριάς (1:25), λεπτομέρεια (1:10), πλάγια όψη οικίας. Έξι αρχιτεκτονικά      σχέδια με μολύβι σε ριζόχαρτο. Στο ένα μονογραφή με ημερομηνία 21/11/1951. Μικρά σκισίματα στις άκρες. Διαστάσεις [50x40 εκ. περ.].     250-400
395     ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΠΕΡΙ ΣΤΑΔΙΩΝ ήτοι περί Αρχαίων Σταδίων, Ρωμαϊκών Αμφιθεάτρων και Βυζαντινών Ιπποδρόμων και Περί των Συγχρόνων Σταδίων από απόψεως Κατασκευαστικής Κτιριολογικής και Πολεοδομικής, εκδ. 1952. Με εικόνες εκτός κειμένου, σχέδια, φωτ. και αναδιπλ. πίνακες. (Διατριβή, εισηγητής Α. Ορλάνδος - Δ. Κορωναίος. Σσ. 294. [μαζί] Επιστολή δωρεάς του βιβλίου από την “Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων” [Μάρτιος 1962]στην Εφορεία Ιδρύσεως Εθνικού Σταδίου. (2)  70-120
396     ΙΛΙΣΟΣ - GREECE. 1956, M/S Semiramis, Aspiotti-Elka. Λιθόγραφη αφίσα, 80x60.     100-150
397     [ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ] ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Α, MANUEL PANSELINOS, text by Andrew Xyngopoulos, 1956. Σχέδια και κόπιες Φ. Ζαχαρίου. Σχ. φύλλου μικρό, σσ. 28 εισαγωγή + 13 με επικολλημένες φωτ. εικόνων του Πανσέληνου.   70-140
398     BLAKES W., THE BOOK OF URIZEN, (facsimile) published by The Trianon Perss, for The William Blake Trust, London 1958. Έγχρωμη εικονογράφηση και κείμενο. Βιβλιοδ. τέχνης με δερμάτινη ράχη μέσα σε κουτί, σσ. [χ.α.σ.].     160-280
399     BLAKES W., VISIONS OF THE DAUGHTERS OF ALBION, (facsimile) published by The Trianon Press, published undrer the supervision of Mr Arnold Fawcus, France [1958 περ.]. Έγχρωμη εικονογράφηση και κείμενο. Βιβλιοδ. τέχνης με δερμάτινη ράχη μέσα σε κουτί, σσ. [χ.α.σ.].     150-200
400     ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ, τεύχος 1 (Προετοιμασία Επιφανειών, Τα Χρώματα, Λάδια και Βερνίκια) - τεύχος 2 (Ελαιογραφία - Ελαιοχρωματισμοί, Τέμπερα, Κρητιδογραφία, Υδατογραφία, Τοιχογραφία), εκδ. 1960. Με εικόνες. Πολυγραφημένα. (2)     45-65
401     HUYGHE RENE, L'ART ET L'AME, edit. Flammarion, Paris 1960. Πλούσια εικονογράφηση εντός και εκτός κειμένου. Πάνινη βιβλιοδ., μικροί αποχρωματισμοί στις άκρες, σσ. 525.     15-20
402     [ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΟΔΩΝ ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ & ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ] ΤΙΤΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ, Τεχνική Εταιρεία “Βασ. & Τζ. Χανιώτης & Κ. Καθρέπτης”. Πολυγραφημένο, σσ. 27+26+26.     20-30
403     [ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥ] Πέντε ημερολόγια: 1970 Pirelli Hellas - από τη ρωμιοσύνη (Καραγκιόζης), 1976 με εικονογράφηση από χαρακτικά Τάσσου, 1977 ΚΟΑ του ΚΚΕ με θέματα απ’ τον αγώνα του Ελληνικού Λαού ενάντια στον Φασισμό, ανατυπώσεις ξυλογραφιών του Τάσσου, Κατράκη κ.ά., 1979 Interamerican, έξι ζωγραφικά έργα του Γ. Σικελιώτη, 1990 Εθνική Τράπεζα Ελλάδας εικονογράφηση Γιάννη Κεφαλληνού, στην αγγλική γλώσσα. (5)  150-200
404     “ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ”, Ελληνικό Πνευματικό Κέντρο Ώρα, ετήσια έκδοση κριτικής ενημέρωσης, τα τεύχη των ετών 1970 έως 1984 (το τεύχος του 1980 διπλό). Πλούσια εικονογράφηση. Σχ. φύλλου μικρό. (16) 130-260
405     [ΚΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ], ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΑΛΕΞ., ΦΡΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ττ. 2, 1983, (λείπει ο Α’ τόμος). [μαζί] ΓΚΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΣΤΡΑ - ΤΑΞΙΔΙΑ, ττ. 4 (λείπει ο Δ’ τόμος), 1981-1995. [μαζί] ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ Γ., ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ, 1970. [μαζί] ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ, Ο ΚΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ, 1987. [μαζί] ΜΟΛΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, ΘΡΥΛΟΙ ΤΩΝ ΚΑΣΤΡΩΝ ΜΑΣ, 1995. (8)     25-45
406     ΠΑΠΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΡΓΑ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ, λεύκωμα, εκδ. 1975, επιμέλεια Γιάννη Παπαδάκη, με 71 περ. εικόνες. Σχ. Φύλλου μικρό, σσ. 71.     30-40
407     ΑΦΙΣΑ ΕΟΤ – GREECE, Μωσαϊκό 11ου αιώνα, Όσιος Λουκάς, σύνθεση Ν. Κωστόπουλος, φωτ. Ν. Κοντός, 1976. Διαστάσεις [70x100 εκ.] 45-60
408     [ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΕΣ] MINIATURA SI ORNAMENTUL MANUSCRISELOR DIN COLECTIA DE ARTA MEDIEVALA ROMANEASCA, catalog de Liana Tugearu, Bucuresti 1996. Πλούσια εικονογραφημένο, με έγχρωμες και ασπρόμαυρες εικόνες. Σσ.238.     1-…
Βλέπε και: 719, 526, 848, 764, 74, 414, 346, 847, 615, 336, 666
22. ΜΟΥΣΙΚΗ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ [409-427]
409     ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ, ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ περιέχον άπασαν την ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ ΕΝΙΑΥΣΙΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ εσπερινού, όρθρου, λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της Λαμπροφόρου Αναστάσεως ΜΕΤΑ ΤΙΝΩΝ ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΙΡΜΩΝ ΕΝ ΤΩ ΤΕΛΕΙ… νυν τρίτον εκδοθείσαν εις τύπον μετά προσθήκης πολλών ετέρων παρά Θεοδώρου Παπά Παράσχου Φωκέως, τόμος δεύτερος, Εν Κωνσταντινουπόλει, εκ της τυπογραφίας ΚΑΣΤΡΟΥ εις Γαλατάν, 1837, (μόνον ο Β’ τόμος). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 564+πίνακας Φιλομούσων Συνδρομητών.            200-250
410     ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΕΚΛΟΓΙΟΝ Περιέχον περί βυζαντινής και φραγκικής μουσικής σύντομον πραγματείαν εν είδει προλεγομένων και απάντησιν προς τους λεγομένους φιλιπροόδους, προς δε και τινά ανέκδοτα και όλως νέα μουσικά έργα [...] Άπαντα συνταχθέντα και μελοποιηθέντα υπό Φωκίωνος Βάμβα. 1899, σσ. 88.  50-70
411     [ΒΑΛΣ - ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ ΜΠΕΛ ΕΠΟΚ] Εξήντα και πλέον παρτιτούρες με τα χρωμολιθόγραφα εξώφυλλα τους, κυρίως Βαλς, περιόδου 1900-1925 περ., σε 3 τόμους. Ενδεικτικά: Valse Bleue par Alfred Margis, Sobre las Olas par Juventino Rosas, The Geishs by Sidney Jones, Ενθύμησις, Souvenir valse, υπό Ν. Κόκκινου, Valse Revee par Louis Grech κ.ά. Κόκκινη βιβλιοδ. με φθορές, δερμάτινη ράχη με γωνίες, σχ. 4ο μεγάλο. (3)  150-250
412     “ΑΠΟΛΛΩΝ”, ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ, εκδιδόμενον κατά μήνα, υπό του Μουσικού Συλλόγου “Απόλλωνος”, έτος Α’, τόμος Α’ (Ιούνιος 1904 - Μάιος 1905), τυπ. Εστία, 1905. (Αρχαία Ελληνική Μουσική, Αισθητική, Βιογραφίαι, Μελοδράματα, Η Μουσική εν Ελλάδι, Χρονικά κ.ά.). Σχ. 4ο, σσ. 192.     60-100
413     [ΜΟΤΣΑΡΤ] BELLAIGUE CAMILLE, Μτφρ. Σπύρου Σκαδαρέση, εκδ. Μουσική Κίνησις, [1930 περ.]. Σσ. 71.     10-20
414     ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ., 32 ΕΙΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ, ΑΣΜΑΤΑ 46, σειρά πρώτη, μεταγραφή, διασκευή και εναρμόνησις ΔΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ, ΠΙΑΝΟ, ΒΙΟΛΙ κ.λ.π., εκδ. Ι. Ν. Σιδέρη, 1931. Σχ. 4ο μεγάλο, μικρά σκισίματα στο εξώφυλλο, χωρίς ράχη, σσ. 78.  45-50
415  [20 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ] Με λιθόγραφα εξώφυλλα, [1933 περ.]. Εκδ. Αττίκ “KI OMΩΣ” μουσική Κλ. Αττίκ - Τριανταφύλλου, εκδ. Κωνσταντινίδη “ΤΟ ΓΕΛΕΚΑΚΙ”, μουσική Σ. Ολλανδέζου, εκδ. Γαϊτάνου, “TANGO DES ROSES”, εκδ. Γαϊτάνου “ΘΥΜΟΥΜΑΙ ΣΑΝ ΟΝΕΙΡΟ” κ.ά. 20 παρτιτούρες δεμένες μαζί σε έναν τόμο. Σχ. 4ο μεγάλο.     80-120
416     ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, αριθ. 2 (τεύχος πρώτο) και αριθ. 3 (τεύχος δεύτερο), εκδ. Στέφανου Γαϊτάνου, [χ.χ.]. [μαζί του ιδίου] ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΝΙΑΣ, προς χρήσιν των μαθητών των Ωδείων και των διαφόρων Μουσικών Σχολών, εκδ. Στέφανου Γαϊτάνου, 1934. (3)     40-60
417     CONTES EN MUSIQUE, POYR LES ENFANTS MALIN, MUSIQUE DE AD. REMY, Παρίσι [χ.χ. 1935 περ.], 15 μουσικές παρτιτούρες. Με 15 ωραίες λιθογραφίες. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. [χ.α.σ].     100-200
418     [ΒΕΜΠΟ], Τρεις παρτιτούρες με τραγούδια που ερμήνευσε η Βέμπο, περιόδου 1947-1950: “ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ”, στίχοι Τραϊφόρου, μουσική Θ. Σακελλαρίδη [μαζί] “ΤΑΚΟΥ… ΤΑΚΟΥ…, Θ. Παπαδόπουλου [μαζί] “ ΣΑΜΠΙΧΑ, στίχοι Αιμ. Σαββίδη, μουσική Μ. Σουγιούλ. Και τα τρία εξώφυλλα με φωτ. της Βέμπο. (3)  60-70
419     ΡΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΙΘΑΡΑ ΚΑΙ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟ, ερωτικά και άλλα ποιήματα, εκδ. Ικαρος [1953]. Δεμ., χωρίς το αρχικό του εξώφυλλο, σσ. 176.     35-40
420     ΧΑΤΖΗΔΑΚΙΣ ΓΕΩΡΓ., ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ιστορία, μουσικά συστήματα, τραγούδια και χοροί, πρόλογος Μ. Καλομοίρη, [1958]. (Εικόνες εντός κειμένου, παρτιτούρες). Σσ. 237.      40-50
421     [ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Μ.], ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ επί του πορίσματος της επιτροπής Γραμμάτων και Καλών Τεχνών του Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με την Μουσικήν εν Ελλάδι, εκδ.      1959. Σσ. 19.     20-25
422     ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ, Επί του πορίσματος της επιτροπής Γραμμάτων και Καλών Τεχνών του Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με την Μουσικήν εν Ελλάδι, εκδ. 1959, (υπόμνημα των Μουσικών και Θεατρικών Σωματείων). Σσ. 19.  25-35
423     ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, (ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ), επιμέλεια Δημ. Σ. Λουκάτου, φροντίς Κ.Π. Φωκά-Κοσμετάτου, τυπ. Εργινός - Ματσούκης, 1963. Άκοπο. Σσ. 535+ευρετήριο ύμνων.     60-70
424     ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΚΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΖΑΖ, εκδ. Διαγωνίου, Θεσσαλονίκη, 1963. Με αφιέρωση του σ. Φθορές στο εξώφυλλο. Σσ. 124.     30-40
425     [ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ - ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ] “ΣΤΕΛΛΑ”, παρτιτούρα, μουσική Β. Τσιτσάνη, στίχοι Μ. Κακογιάννη, έκδ. Ι. Διαμαντόπουλου, (η μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία με την Μελίνα Μερκούρη), [χ.χ.]. Σχ. 4ο, σσ. 4.     35-50
426     [ΧΑΤΖΗΔΑΚΙΣ Μ. - ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ Α.], Τρεις παρτιτούρες: Ο ΥΜΗΤΤΟΣ, στίχοι και μουσική Μάνου Χατζηδάκι, ΤΟ ΚΛΟΤΣΟΣΚΟΥΦΙ, στίχοι Αλ. Σακελλαρίου - Χρ. Γιαννακόπουλου, μουσική Μάνου Χατζηδάκι, Τ' ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ, στίχοι Γ. Γιαννακόπουλου, μουσική Τάκη Μωράκη, [χ.χ.]. (3)  35-45
427     ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝ., ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ, έκδ. 1976. (Τραγούδια παιδικά, παρτιτούρες). Με αφιέρωση του σ. Σσ. 31.     10-15
Βλέπε και: 611, 75, 23, 222, 59, 998
23. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ [428-470]
428     ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ. Αρ. 7, 4/1819.     100-150
429     ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Έτος Δ’, αρ. 26, εν Αιγίνη, 30/3/1829.    70-100
430     ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Έτος Στ’, αρ. 47, εν Ναυπλίω, 24/6/1831.    70-100
431     “ΜΕΝΤΩΡ” Περιοδικό, περιόδου 1870-71. (Ένας τόμος). Εικόνες εντός κειμένου. Ταλαιπωρημένο, λείπουν οι σελ. 1-8, οξειδώσεις, σκισίματα, με κατάλογο συνδρομητών. Βιβλιοδ. εποχής, φθαρμένη, σχ. 4ο, σσ. 400.     50-100
432     “ΕΣΤΙΑ”, Σύγγραμμα Περιοδικόν, τόμος 28ος, Ιούλιος - Δεκέμβριος 1889, εκδόται Ν.Γ. Πολίτης και Γ. Δροσίνης. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 432+ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, αρ. 653 (2 Ιουλ. 1889) - αρ. 679 (31 Δεκ. 1889). Λείπει το τελευταίο φύλλο.     85-120
433     “ΝΕΟΝ ΠΝΕΥΜΑ”, Εβδομαδιαία Επιθεώρησις Εικονογραφημένη, ιδρυτής Ι.Α. Φιλικός, διευθυντής Ν.Τ. Παπαδημητρίου, εν Κωνσταντινουπόλει, τόμος Α’ 1908-1909 (Οκτ. 1908 - Αύγουστος 1909), τόμος Β’ [1910] χωρίς εξώφυλλο. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σχ. 4ο μεγάλο· ο Α’ τόμος, σσ. 448+280, Β’ τόμος, σσ. 544.     150-300
434     “ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ”, Διευθύντρια Καλλιρρόη Παρρέν, 1909-1913, ττ. 5. Πλούσια εικονογράφηση εντός και εκτός κειμένου. Σχ. 4ο, βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη. (5)     380-500
435     “ΑΤΛΑΝΤΙΣ”, Μηνιαία Εικονογραφημένη έκδοση, Νέα Υόρκη 1910-1913, ττ. 4. Πλούσια εικονογράφηση και πολλές διαφημίσεις εποχής. [1910 πλήρες, 1911 λείπουν 2 τεύχη το 10 και 11ο, 1912 χρωματιστά εξώφυλλα, λείπει το 4ο τεύχος, 1913 χρωματιστά εξώφυλλα, λείπει το 9ο τεύχος]. Σχ. 4ο, βιβλιοδ. δερμάτινες ράχες. (4)  320-420
436  “Ο ΘΕΑΤΗΣ”, Δύο δεμένοι τόμοι, έτος Α’, αρ. 1 (24/1/1925) - 49 (25/12/1925), διευθυντής - ιδιοκτήτης Γερ. Πετροβίκης. Με τα χρωμολιθόγραφα εξώφυλλά τους. Πλούσια εικονογράφηση εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, σχ. φύλλου. (2)  150-280
437     VASMER MAX, ZEITSCHRIFT FUR SLAVISCHE PHILOLOGIE, 1925, Markert & Petters Verlag, Leipzig, reprinted by Kraus Reprint Corporation New York and Otto Harrassowitz, Wiesbaden. Τόμοι 1-51 (74 τεμάχια). Λείπουν 5ος τόμος (1928), 8ος τόμος (1931), 14ος τόμος (1937), 18ος τόμος, 19ος τόμος, 20ος τόμος, 25ος τόμος (2ο μέρος). (74)           850-1200
438     “ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ” Εκδίδεται κατά μήνα τη επιβλέψει του Γενικού Επιτελείου του Στρατού, τυπ. Αδελφών Π. Ροδίτη, τεύχος 1(Ιανουάριος) 1925 & τεύχος 2 (Φεβρουάριος) 1925. Εικόνες εντός κειμένου και 3 αναδιπλ. χάρτες. (2)  25-40
439     REVUE DES ETUDES GRECQUES, Paris 1925, edit Leroux, τεύχος 1ο, αρ. 178. Σσ. 60. [μαζί] BULLETIN DE L'INSTITUT D'EGYPTE, Κάιρο 1956, ο 37ος τόμος. Με πολλές εικόνες. Σσ. 343. (2)  15-30
440     “ΕΒΔΟΜΑΣ” ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, διαχειριστής Σ. Συριανούδης, 49 τεύχη, 1928-29. Με χρωμολιθόγραφα εξώφυλλα. Σχ. φύλλου μικρό. (49)
50-90
441     "ΕΛΛΗΝΙΚΑ" ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ, εκδιδόμενον καθ' εξάμηνον, διευθυνταί Κωνστ. Αμάντος - Σωκρ. Κουγέας, περίοδος (1928-1970) 23 τόμοι δεμένοι σε 16 τόμους. Βιβλιοδ. τέχνης, δερμάτινη ράχη. (16) 100-150
442     ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ. Μηνιαίο περιοδικό σοσιαλιστικής κριτικής, θεωρίας και δράσεως. Αρ. 37-41, 52-56, 62-71 (11/1931-12/1934). Μαζί με κάθε τεύχος, η “Σοσιαλιστική Ζωή”, όργανο του Σοσιαλιστικού Ομίλου Γυναικών.     120-180
443     ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ. Εβδομαδιαίο όργανο της K.E. της αντιπολίτευσης του Κομ. Κόμματος της Ελλάδος (Σπάρτακος). Φύλλο 5/8/1933.     40-60
444     ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Έτος Θ’, αρ. Α-Γ, 1934, σσ. 262, άκοπο [μαζί] έτος Ι’, αρ. Α-Γ, 1935, σσ. ζ’ + 310, εικ. εκτός κειμ., άκοπο. (2). 50-70
445  “ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ”, Μηνιαία έκδοση Πνευματικής Καλλιέργειας και Τέχνης, διευθυντής Σ. Δούκας, επιμέλεια εκδόσεως Δημ. Πικιώνης - Χατζηκυριάκος Γκίκας - Σπ. Παπαλουκάς - Σωκρ. Καραντινός. Πλούσια εικονογράφηση, τεύχη: (από 1 έως 3) έτος 1935, (από 4 έως 6) έτος 1936 και (από 7 έως 12) έτος 1937. Σειρά 12 τευχών δεμ. σε 3. (3)     250-300
446     ΑΕΡΑ. Εβδομαδιαία πολεμική και ευθυμογραφική επιθεώρησις. Αρ. 1, 2, 3 (7/3-21/3/1941). Διευθ. Μάνος Σαφαρίκας.    60-90
447     ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ. 2/1/1941-31/1/1941. Πλήρες, με ανταποκρίσεις και φωτ. από το μέτωπο και από το θάνατο και την κηδεία του Μεταξά. 30 φύλλα.     120-180
448     “ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ”, Σύγγραμμα Περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 1940, ττ. 13 (από τους 14), 1940-1974. Τόμος 1ος ανατύπωσις 1941, 2ος 1941-1952 λείπουν σελίδες & χωρίς εξώφυλλο, 3ος 1953-1955 λείπουν σελίδες και οπισθόφυλλο, 4ος 1955-1960 χωρίς εξώφυλλο, 5ος 1961-63, 6ος 1964-1965, 7ος 1966-1967, 8ος 1968, 9ος 1969, 10ος 1970, 11ος λείπει, 12ος 1972, 13ος 1973, 14ος 1974. (13) 150-250
449     [ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΛ.] ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, Τεύχος 355, έτος ΙΕ’ - 1941, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1941, αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Διευθυντής Πέτρος Χάρης, εκδ. Ιωάννης Δ. Κολλάρος. Επιμέλεια Γ. Βαλέτα, εξώφυλλο Τάσσος. (Εικόνες εντός και εκτός κειμένου). Σσ. 214     35-45
450     ΕΛΛΗΝ. Πολιτική επιθεώρησις. Διευθ. Άγγελος Κασιγόνης. Τόμος με τους αρ. 1-21 (25/3/1942-15/10/1943).  70-100
451     ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΧΑΪΑ. Όργανο του ΕΑΜ νομού Αχαΐας. Αρ. 16, 23.8.1944,    40-60
452     “ΚΟΧΛΙΑΣ” Μηνιαία Έκδοση Τέχνης, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 1945 - Νοέμβριος 1946, τεύχη 1-3, 5-6, 9-12. (Ζ. Καράλη, Πεντζίκης, Σβορώνος, Βαρβιτσιώτης, Δούκας κ.ά.). (9)
60-90
453  Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ. Επίσημον όργανον της Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών. Από έτος Α’, αρ. 1 (6/1946) μέχρι έτος Γ’, αρ. 45 (12/1948). Σε τρεις δεμένους τόμους.     70-100
454     ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ. 16 φύλλα, 1/3-30/3/1946.    70-100
455     “ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ” Μηνιαίο Περιοδικό Τουρισμού, Τέχνης και Διαφωτίσεως, όργανο της Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης, διευθύνεται από επιτροπή, περίοδος Ιανουάριος - Δεκέμβριος 1959. Με πάμπολλες φωτ. εντός κειμένου και διαφημίσεις εποχής. Σχ. 4ο, λινή βιβιλιοδ., σσ. Πολλαπλές αριθμήσεις.   50-60
456     “ΚΡΙΤΙΚΗ”, Δίμηνη Έκδοση Μελέτης και Κριτικής, Θεσσαλονίκη, διευθυντής Μανόλης Αναγνωστάκης, τεύχη 1-18, περίοδος Ιανουάριος 1959 - Δεκέμβριος 1961. (18) 100-150
457     ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ, Ετήσια Λογοτεχνική και Καλλιτεχνική έκδοση, 1960, διευθυντής Αριστ. Ν. Μαυρίδης, εικονογράφηση Μ. Νικολινάκος, εξώφυλλο Ν. Αβραμόπουλος. Συνεργάτες του τόμου: Σικελιανός, Βενέζης, Μπουζιάνης, Παλαμάς, Καβάφης, Τόμπρος, Φαληρέας, Καμπούρογλου, Αλεξίου, Ρώτας και άλλοι πολλοί. Σσ. 312+διαφημίσεις εποχής.     25-35
458     “ΗΩΣ”, Μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις, Τουρισμός, Ιστορία, Λαογραφία, Τέχνη, Γράμματα, έτος 5ο, 1962, 5 τεύχη (54-57 & 61-62). Διευθ. Κ. Παπαγεωργίου. (5)     35-40
459  ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ. Περιοδικό Kαλών Tεχνών. Δεμένος τόμος, αρ. 1-6 (Ιαν.-Δεκ. 1962). Δεν κυκλοφόρησε άλλο τεύχος. Διευθ. Άγγελος Προκοπίου.    40-60
460     “ΝΙΣΥΡΙΑΚΑ”, Έκδοσις Εταιρίας Νισυριακών Μελετών, τόμος 1, 1963, πρόεδρος Νικήτας Σακελλαρίδης. Σσ. 201. (1)     15-20
461     “ETUDES BALKANIQUES”, Academie Bulgarie Des Sciences, Sofia - Bulgaria. Ττ. 95, (χρονική περίοδος 1964-1993). Γλώσσες: Βουλγαρικά - Αγγλικά - Γαλλικά. Λείπουν οι τόμοι: 6, 9 [4], 10 [1], 19 [4], 27 [4], 29 [2-4]. (95) 350-600
462  “ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ”, Διευθυντής Ρένος Ηρ. Αποστολίδης, τεύχη 1-12, Ιανουάριος - Δεκέμβριος 1966. Εικόνες εντός κειμένου. 12 λυτά τεύχη. (12) 60-90
463     “ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ”, Περιοδικόν του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, Βενετία (1969-1973), ττ. 5 (από 6 έως και 10). Άρθρα των: Μ.Ι. Μανούσακα, Χρύσας Μαλτέζου, Ι.Κ. Χασιώτη, Ερρίκου Μοάτσου, Μαρίας Χαιρέτη, κ.ά. (5)     45-70
464     [ΑΛΒΑΝΟΛΟΓΙΚΑ] ILIRIA, ETUDES ET MATERIAUX ARCHEOLOGIQUES, ττ. 24, περίοδος 1971-1986. Κείμενα αλβανικά - γαλλικά. Εικονογραφημένα. (24) 130-160
465     [ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ] ΤΑ ΝΕΑ, Η ΒΡΑΔΥΝΗ, ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ, εφημερίδες του 1974. (1 πακέτο).     30-40
466     [ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ] “ΤΑ ΝΕΑ” Διευθυντής Γιάννης Καψής, ιδρυτής Δημ. Λαμπράκης, χρονιές 1974, 76, 77, 79, 85. (2 πακέτα)     40-80
467     ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, ιδρυτής Γεώργιος Βλάχος, από το 1978 έως και το 1987, σε 30 πακέτα. (30) 250-350
468     “ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ” Έκδοση του Συλλόγου Ευρυτάνων “Καλλιακούδα” (των καταγομένων από τα χωριά Βύθισμα, Καστανούλα, Κοντός, Ρωσκά, Στουρνάρα, Ψιανά που μένουν στην Αθήνα), τρίμηνη έκδοση, 14 τεύχη, περίοδος (1979-1988). Εικόνες εντός κειμένου. (14) 40-60
469     “ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΑ”, RIVISTA DI CULTURA GRECO-MODERNA, Napoli 1988. (Τεύχος I). Σσ. 293. 15-20
470     “ΠΑΡΙΑΝΑ” ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, ττ. 2, (1994-95 & 1996-97), ιδιοκτήτης διευθυντής Νίκος Χρ. Αλιπράντης. Τέσσερα έτη δεμένα σε δύο τόμους. Δεμ., γαλάζια βιβλιοδ. (2)  30-50
Βλέπε και: 903, 609, 694, 905, 710, 931, 943, 921, 654, 608, 934, 923, 709, 637, 708, 650, 49, 48, 50, 47, 518, 516, 517, 767, 523, 627, 817, 40, 843, 185, 585, 412, 400, 858, 15, 681, 625, 887
24. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ [471-479]
471  IL FAMOSO CASAMIA PER L'ANNO 1849, Loreto 1849. Με πολλές ξυλογραφίες. Σητόβρωτο με λεκέδες υγρασίας. Σσ. 64.     50-60
472     ΑΝΔΡΙΑΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, Του έτους 1925. Έκδ. Ψυχαγωγικού Συνδέσμου Ανδρίων. Σσ. 182+διαφημίσεις εποχής.     20-25
473     ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥ, 1926-1927, Επιμέλεια Φιλ. Ηλιάδου, Πρ. Γραφείου Θήρας Υπ. Γεωργίας, (το ημερολόγιο προορίζεται μόνο δια τα μέλη των Κυνηγετικών Σωματείων…). Σσ. 183+ημερολόγιο μόνο της Κυνηγετικής εποχής, δηλ. 15 Αυγούστου 1926 μέχρι 14 Μαρτίου 1927.     25-40
474     ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1935, Ιδρυτής - Διευθυντής Γεώργιος Δροσίνης, εκδ. Ι.Ν. Σιδέρης, συντάκται και συνεργάται λογογράφοι, επιστήμονες και καλλιτέχναι. Εικονογραφημένο. Άκοπο. Σσ. 528.     30-50
475     ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ, ιδρυτής - διευθυντής Νικ. Α. Σφενδρόνης, συνεργάται: Επιστήμονες, Λογογράφοι, Ιστοριογράφοι, Δημοσιογράφοι, Λογοτέχναι, έτος 25ο, Θεσσαλονίκη 1955. Κόκκινη βιβλιοδ., σσ. 332+διαφημίσεις.     35-40
476     [ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ], Συλλογή των ημερολογίων των ετών 1956-1979. (Λείπει μόνο το έτος 1976). Σύνολο 23 λευκώματα με πλούσια εικονογράφηση από τους πλέον σημαντικούς ζωγράφους της εποχής. Όλα πλήρη εικόνων αλλά χωρίς τις ημερολογιακές σελίδες τα περισσότερα. Σχ. πλάγιο. (23) 700-900
477     ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ 1957. Με ξυλογραφίες. [μαζί] ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ 1958. Με ξυλογραφίες Σπ. Βασιλείου και Βάσως Κατράκη. (2).
40-60
479     [ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ], Συλλογή των ημερολογίων των ετών 1980-2010. Τρεις δεκαετίες: Δεκαετία 1980-1980, 1981, 1986, 1989. Δεκαετία 1990- 1992-1999. Δεκαετία 2000- 2010. Σύνολο 23 ημερολόγια, πλήρη εικόνων, ορισμένα χωρίς τις ημερολογιακές σελίδες. Σχ. πλάγιο. (23) 350-400
Βλέπε και: 403, 929, 728, 522
25. ΙΑΤΡΙΚΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ [480-489]
480     LAACHE S., ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΗΜΙΚΗΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΝ ΑΝΑΛΥΣΙΝ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ των καθιζημάτων και των ουρολίθων. Μτφρ. Ιωάννου Τρικαλιανού. Μετά πολλών ξυλογραφημάτων. 1887, τυπ. Ι.Ν. Ιγγλέση, σσ. vii + 262, δεμ.     40-60
481     [ΥΠΝΟΣ], MANACEINE MARIE, SLEEP: ITS PHYSIOLOGY, PATHOLOGY, HYGIENE, AND PSYCHOLOGY, London 1897. Εικόνες και πίνακες εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 341.     50-80
482     ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΓΕΩΡ., ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, μετ' εικόνων και εγχρώμων πινάκων, Τόμος πρώτος: Οντολογία, Οστεολογία, Συνδεσμολογία και Μυολογία, έκδ. 1915 & Τόμος δεύτερος: Σπλαγχνολογία έκδ. 1928. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη. (2)     60-80
483     [ΕΛΑΙΑ & ΛΙΠH] HELLER HANS, DIE RAFFINATION DER ROHCLE UND FETTE. Δακτυλόγραφη ελληνική μετάφραση του έργου “Eξευγενισμός των ωμών ελαίων και λιπών”, 1930-1940 περ. Δεμ., σσ.147.     70-140
484     ΚΟΠΑΝΑΡΗΣ Φ., Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. 1933, σσ. 542, με αφιέρωση.     40-60
485     [ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ] FAHRENKAMP KARL, ΟΥΣΙΩΔΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ, μτφρ. Γ. Σπηλιόπουλου, τυπ. Ludwigshafen A. Rhein, 1936. Λινή βιομηχ. βιβλιοδ., σχ. 4ο, σσ. 271.     40-80
486     LOVERDO G., DICTE PAR LES EVENEMENTS, Αθήνα 1946. Εικονογραφημένη έκδ. με κείμενο προς τους οπαδούς του Ιπποκράτη. Δίγλωσση έκδ., ελληνικά γαλλικά. Σσ. 41.     20-30
487     ΔΕΛΤΙΟΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1947, (Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος). Σσ. 650     1-…
488     ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓ., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΩΝ, τυπ. Ι. Αλευρόπουλου, 1954, (αυτοτελής τόμος). Βιβλιοδ., δερμάτινη ράχη, σσ. 390. 50-70
489     [ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ] Σαράντα περίπου προσκλητήριες κάρτες της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1960-70, για συνεδρίες, συνελεύσεις κ.λπ. Αναφέρουν αναλυτικά τα θέματα, τις ομιλίες, τις εισηγήσεις. (40)     20-40
26. ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ –
ΕΜΠΟΡΙΟ – ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ [490-514]
490  RAY J. (1627-1705), THE WISDOM of GOD, WORKS OF THE CREATION, in two parts, London, printed by. W. Innys & R. Manby, 1735 (A’ έκδ. 1691). [Ο σ. υπήρξε ο πατέρας της Αγγλικής Φυσικής Ιστορίας και του κλάδου που ονομάστηκε μεταγενέστερα Φυσική Θεολογία (εξηγεί την προσαρμογή των ζωντανών πλασμάτων ως έργο του Θεού).]. Με ex-libris. Βιβλιοδ. εποχής, όλο δέρμα, σσ. 405+2.     500-700
491     GREAVES J., MISCELLANEOUS WORKS OF Mr. John Greaves, Professor of Astronomy in the University of Oxford, Published by Thomas Birch, printed by J. Hughs, London 1737, ττ. 2, Α’ έκδοση. Ο σ. υπήρξε διάσημος αστρονόμος. Πλήθος επιστημονικών θεμάτων: Πυραμιδογραφία (Αίγυπτος), Μέτρα και Σταθμά αρχαίων κ.ά., καθώς και ταξιδιωτικές εντυπώσεις από το “Σεράι” ή την Τουρκική Αυτοκρατορική Αυλή (Κωνσταντινούπολη). Διαφορετικό δέσιμο στους τόμους, ο πρώτος τόμος με λάθος αναγραφή τίτλου στην ράχη. Ο δεύτερος τόμος με ex-libris. (2)     1000-2000
492  VEGA GEORG., VORLESUNGEN UVWER DIE MATHEMATIK, RECHENKUNST UND ALGEBRA. BECK WIEN, 1829. Γοτθική γραφή. Βιβλιοδ. εποχής με φθορές, ράχη ξεκολλημένη, σσ. 475. 30-40
493     HUXLEY TH., LES PROBLEMES DE LA GEOLOGIE ET DE LA PALEONTOLOGIE, Paris 1892. Με 34 ξυλογραφίες. Φθορές στο περιθώριο των σελ. 305-312. Σσ. 312.     40-80
494  GOOD ARTHUR (= TOM TIT), LA SCIENCE AMUSANTE, 100 nouvelles experiences, Paris [1893]. Χαρακτικές εικόνες εντός κειμένου. Βιομηχ. βιβλιοδ. εποχής, φθορές στην ράχη, χρυσές ακμές, σσ. 255.     60-80
495     ΣΚΙΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΙΑΣ, εκδ. Σ.Κ. Βλαστός, 1899. (Μικρό σκίσιμο στην σελ. τίτλου, δεν επηρεάζει το κείμενο.). Εικονογραφημένο, ξυλογραφίες εντός κειμένου. Σσ. 228.     45-65
496  DARY GEORGE, A TRAVERS L'ELECTRICITE, lib. Nony, Paris 1901. Με πολλές χαρακτικές εικόνες εντός και εκτός κειμένου. (Λείπει στο τέλος από τον πίνακα περιεχομένων σελίδα). Σχ. 4ο, ταλαιπωρημένη βιβλιοδ., ξεκολλημένη ράχη, σσ. 452.     50-70
497     ΖΕΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ, μέρος Α’ Γενικόν, μέρος Β’ Μεταλλουργία του Σιδήρου, εκδ. 1902. Σσ. 314. 45-60
498     ΔΑΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΗΤΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, μέρος πρώτον ΕΠΙΠΕΔΟΜΕΤΡΙΑ, τυπ. Π. Λεώνη, 1904. Με αναδιπλ. πίνακες. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 128+4.     25-35
499     [ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΗΛΙΟ] ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Ι., ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΤΗΣ ΕΛΑΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΗΛΙΟΝ, κείμενο ελληνικά και γαλλικά, έκδ. 1939. Άδετο. Σσ. 71+14 εικόνες εκτός κειμένου. [μαζί] ΚΥΠΡΙΑΔΟΥ ΕΠΑΜ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, έκδ. 1916. Στο τέλος λείπουν σελίδες. Σσ. 64. (2)  40-60
500     ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΗΛ., ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ - ΤΟ ΚΡΙΘΑΡΙ - Η ΒΡΩΜΗ ΚΑΙ Η ΒΡΙΖΑ, Βιβλιοθήκη του Γεωργού, αριθ. 13. 1918. Λείπει το οπισθόφυλλο. Σσ. 40   10-15
501     [ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ.Π. = Δ.Π.Β.] ΥΛΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΨΥΧΗ, αι νεώταται θεωρίαι, μελέτη πρωτότυπος, 1929. Σσ. 163.     35-45
502     ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓ., Η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, εκδ. “Όμηρος”, 1930. Εικόνες εντός κειμένου. Άκοπο. Σσ. 228.     25-35
503     [ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ] ΜΠΑΜΠΙΩΤΗΣ ΝΙΚ., ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΙΣ-ΣΟΚΟΜΙΑΣ, τυπ. Ν. Απατσίδη, 1932. Φθορές από τσιγάρο, στο οπισθόφυλλο και το τελευταίο φύλλο. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 66.     20-30
504     ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΡΣΤ., ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1933, εκδ. Υπ. Εθν. Οικονομίας, εκ του Εθν. Τυπογραφείου, 1934. Δίγλωσση έκδ. (ελληνικά-γαλλικά). Σσ. 75.     15-30
505     APPELL P., ANALYSE MATHEMATIQUE, Paris [τ. I - 1937, τ. II - 1938]. (2)  50-70
506     ΦΛΑΜΜΑΡΙΩΝ ΚΑΜΙ., ΛΑΪΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, μετά 500 περίπου εικόνων, πινάκων κ.λπ., μτφρ. Μεσισκλή, επιμέλεια Δημ. Τσαμασφύρου, εκδ. Δημ. Δημητράκου, 1939. Φθαρμένη ράχη. Σσ. 1052.     80-130
507     ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΤΑ ΟΣΠΡΙΑ (φασόλια, κουκιά, μπιζέλια, φακή, ρεβίθια, λαθούρια, βίκος, ραβί, λούπινα, σόγια κ.λπ.), εκδ. Ν. Απατσίδη, 1939. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 104.     15-20
508  DUHL M.A., NOUVEAUX ELEMENTS D'ANALYSE CALCUL INFINITESIMAL GEOMETRIE, PHYSIQUE THEORIQUE, Paris [τόμος III - 1940, τόμος IV - 1943, tome I - 1944, tome III - 1940, tome II - 1948]. (4)  70-100
509     [ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ - ΑΛΠΙΝΙΣΜΟΣ] SCALATORI, LE PIU AUDACE IMPRESE ALPINISTICHE DA WHUMPER AL “SESTO GRADO” RACCONTATE DA PROTAGONISTI, a cura di A. BORGOGNONI - G. TITTA RASA, Milano [1941 περ.]. Πληθώρα ολοσέλιδων φωτογραφιών εκτός αρίθμησης κειμένου). Σσ. 410. 50-100
510     ΜΑΡΣΕΛΟΣ Θ.Ν., ΤΟ ΨΑΡΕΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΑΡΙΑ, τέχνη, θεωρία, πρακτική εφαρμογή με λεπτομερή μελέτη περί του καιρού (πρακτική πρόγνωσις και σημερινή εξέλιξις της Μετεωρολογικής Επιστήμης), έκδ. 1948. Πλήθος σχεδίων (Κλειώ και Νίκος Μαρσέλλος), επίσης φωτογραφιών. Δεμ., δερμάτινη ράχη, σσ. 285. 60-80
511     ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΛΕΩΝ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, λιθογραφείον Β.Α. Πετρή, 1949 Δεμ., σσ. 288. 30-35
512     [ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 1950] ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΜΑΚΡΩΝ, ΜΕΣΑΙΩΝ & ΒΡΑΧΕΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ, ΦΙΛΙΠΣ, 1950. Με επικολλημένο στο εξώφυλλο βιβλιόσημο αναμνηστικό της Πρώτης Eκθέσεως Ραδιοφωνίας και Τηλεοράσεως στην Ελλάδα. Έκδ. Ε.Ι.Ρ., Οργάνωσις “Ράδιο Καραγιάννη”. Σσ. 16.  45-60
513     [ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ] ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤ., Αριθ. 9, ΤΟ ΜΥΔΙ ΚΑΙ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ, έκδ. 1951. Υπογραμμίσεις στο κείμενο. Σχ. 4ο, σσ. 34.     25-30
514     FRECHKOP S., ANIMAUX PROTEGES AU CONGO BELGE et dans le territoire sous mandat du RUANDA-URUNDI ainsi que les ESPECES DONT LA PROTECTION EST ASSUREE EN AFRIQUE (y compris MADAGASKAR). Bruxelles 1953. Με αριθμημένες φωτ. ζώων. Ιδιαίτερη έμφαση στη νομοθεσία και προστασία των ζώων και της φύσης, του κυνηγιού. Σσ. 434+13+1 αναδιπλ. χάρτης.     35-50
Βλέπε και: 483, 530, 62, 820, 289, 955, 473, 26, 529, 681, 572
27. ΓΥΝΑΙΚΑ – ΕΡΩΤΙΚΑ – ΟΙΚΙΑΚΑ – ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ [515-526]
515     ΦΕΝΕΛΩΝ, ΤΟ ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΘΕΝ ΥΠΟ Θ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ. 1868, σσ. 76.     40-60
516     “JOURNAL DES OUVRAGES DE DAME”, Γαλλικό περιοδικό, πλούσια εικονογραφημένο, με πλήθος διαφημίσεων εποχής, τα έτη 1909-1913, (ο τόμος του έτους 1913 ξεκολλημένη ράχη και εμπροσθόφυλλο). Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σχ. 4ο. (5)     180-250
517     “ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΣ” Περιοδικόν εκδιδόμενον δις του μηνός, Διευθύντρια Ουρανία Μαυρομμάτη, Α’ τόμος 1910-1912, τεύχη 1-43 με τα εξώφυλλα τους, Β’ τόμος 1912-1914, τεύχη 44-52 (μερικά επιπλέον τεύχη). Σχ. 4ο, βιβλιοδ. δερμάτινες ράχης, σύνολο σελίδων και στους 2 τόμους 1284. (2)     180-250
518  “LA FEMME CHEZ ELLE -MODES” Ed. F. Tedesco, Paris 1912-1913, ττ. 2. Πλούσια εικονογράφηση εντός κειμένου. Διαφορετικές βιβλιοδ., σχ. 4ο, δερμάτινες ράχες. (2)  100-150
519  REMY DE GOURMONT, PHYSIQUE DE L'AMOUR, essai sur l'instinct sexuel, Paris 1920. Κόκκινη βιβλιοδ, δερμάτινη ράχη, σσ. 295. 40-50
520     ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΡ., Ο ΕΡΩΣ, φυσιολογικός και παρά φύσιν, εκδ. Γ. Βασιλείου, 1927. Με ψάθινη ράχη, δεμ., σσ. 391. 40-50
521     ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤ., Η ΝΕΩΤΑΤΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ, εκδ. “ΑΘΗΝΑ”, 1954, ττ. 2. (Ο 1ος τόμος ταλαιπωρημένος). Βιβλιοδ. με δερμ. ράχη. (2)     60-75
522     “ESQUIRE GIRL CALENDAR 1955” Ερωτικό ημερολόγιο, σχέδια του George Petti, δημιουργού του Pin-Up Petti Girl από το 1933-1956. Στην αυθεντική του θήκη. Special Deluxe Edition.     90-100
523     “ΕΡΓΟΧΕΙΡΟ”, Μηνιαίο Περιοδικό, διευθύντρια Μίρκα Γκιόκα, τεύχος 97ο, Ιανουάριος 1956 - τεύχος 107ο, Νοέμβριος 1956. Δεμ. με χρωματιστά εξώφυλλα και πλούσια εικονογράφηση. Σσ. πολλαπλές αριθμήσεις.   25-35
524     ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, Της γαλλικής εταιρείας CORYSE-SALOME, [χ.χ.]. Έντυπο με οδηγίες χρήσης των καλλυντικών προϊόντων, περιποίησης προσώπου και σώματος. Σσ. 59.     15-20
525     [ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ & Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821] Περιοδικό ΓΥΝΑΙΚΑ, έτος 22ον, αριθ. 553, 1971. Διευθυντής Ε. Τερζόπουλος. Τεύχος αφιερωμένο στα 150 χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως. Ένθετο εικονογραφημένο αφιέρωμα (32 σελίδων) για τα 150 χρόνια 1821-1971. Άρθρα των: Κίτσου Μακρή, Γ. Ιωάννου, Δ. Λουκάτου, Μ. Παπαδημητρίου. Σσ. 154. 25-35
526     [ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ] TUGLACI PARS, WOMEN OF ISTANBUL IN OTTOMAN TIMES, Istanbul 1984. Σσ. 215. [μαζί του ιδίου] THE OTTTOMAN PALACE WOMEN, Istanbul 1985. Σσ. 360. Έγχρωμη αριθμημένη εικονογράφηση εντός και εκτός κειμένου. Δίγλωσση έκδοση (αγγλικά - τουρκικά), δύο αυτοτελείς τόμοι από τους τρεις. (2)  120-150
Βλέπε και: 434, 287
28. ΝΑΥΤΙΛΙΑ [527-537]
527     ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩ. Μετοχή ΛΙΡ. Χρ. ΟΘΩΜ. Δύο (2). 24/11/1902.   50-60
528     [ΦΑΡΟΙ] FINDLAY ALEXANDER, THE LIGHTHOUSES OF THE WORLD COAST FOG SIGNALS, AND TEDES, London 1903-1906. Αντίτυπο από τη βιβλιοθήκη του Καπετάνιου Γεράσιμου Γεωργόπουλου (Gerasimo Georgopoulo) του πλοίου “S.S. KERAMIAI-CEPHALONIA”. (Kεφαλονιά) Εικόνες εντός κειμένου, 1 αναδιπλ. πίνακας. Βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής με γωνίες, ελαφρώς φθαρμένη, σσ. 76+476+32+7.  100-150
529     ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ., ΝΑΥΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, τόμος Α’ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ, έκδ. 1928. Φθορές στην βιβλιοδ. ξεκολλημένη ράχη. Σσ. 346.     25-30
530     [ΑΛΙΕΙΑ] Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΙΣ, ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ, ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ, εκ του Εθνικού τυπ., 1938. Σκίσιμο στο άνω μέρος του εμπροσθόφυλλου. Σχ. 4ο, σσ. 61.     15-30
531     ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΞΗΡΑΣ, Υπουργείον Στρατιωτικών, Γενικόν Επιτελείον Στρατού (Υπουργία Παν. Κανελλόπουλου), Κάιρον, Απρίλιος 1943. Περί πυξίδων και αστρονομικής ναυτιλίας. Στο εξώφυλλο προειδοποίηση “Δεν πρέπει να περιέλθει εις χείρας του εχθρού”. Εικόνες εκτός κειμένου, αναδιπλ. Σσ. 136     40-60
532     [ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ] Κατασκευή κτιρίων των σχολών Ναυτικής Εκπαίδευσης, δύο ογκώδεις φάκελοι (Υ.Ε.Ν. 1 & Υ.Ε.Ν. 2) με έγγραφα σχέδια κ.λπ. του αρχιτέκτονα Κίμωνα Λάσκαρη, 1950-60. (2)  40-60
533     ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Η., ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ Υ1 Β.Π. Κατσώνης, β’ έκδοση, Ίκαρος 1951. Προ της σελ. τίτλου ολοσέλιδη φωτ. του Αντιπλοιάρχου Βασίλη Λάσκου, επίσης χάρτης της τελευταίας περιπολίας του “Κατσώνη”. Σχέδιο εξωφύλλου και τελευταίας περιπολίας έγιναν από τον Γιάννη Μόραλη. Σσ. 161.     30-40
534     ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΟΝ, έκδ. 1953. Με πίνακες και αναδιπλ. χάρτη στο τέλος. Σσ. 129+1.      20-30
535     ΦΑΦΟΥΤΑΚΗΣ Ι., ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΝΙΚΟΝ Ε. ΝΑΥΤΙΚΟΝ, εν συγκρίσει με το ελληνικόν, έκδ. 1954. Σσ. 88.  50-60
536     [ΛΑΙΜΟΣ ΓΙΩΡΓΗΣ ΧΡ.] ΚΑΤΙΓΚΩ Γ. ΧΡ. ΛΑΙΜΟΥ, το γένος Διαμαντή Πατέρα, 1975. Φωτ. εκτός κειμένου. Σσ. 179.     30-35
537     ΚΩΝΣΤΑΣ Π.Ε., Η ΡΩΣΙΑ ΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ, 19ος-20ος αιών, Ο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 1917-1975, πρωτότυπος, ιστορική, πολιτική και στρατιωτική συγγραφή, έκδ. 1975. Σσ. 409+3 αναδιπλ. χάρτες.     40-60
Βλέπε και: 833, 513
29. ΧΑΡΤΕΣ – ΑΤΛΑΝΤΕΣ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ [538-563]
538     ORTELIUS ABRAHAM (1528-1598), “ΕΛΛΑΣ. GRAECIA, Sophiani”, χαλκόγραφος, με χρώμα, χάρτης της Ελλάδας, 1592. Βλέπουμε την Ελλάδα με τα νησιά της, Κρήτη, Μικρά Ασία και Αιγαίο Πέλαγος. [Βλ. Ζαχαράκης 1616]. Από το “Theatrum Orbis Terrarum”, με λατινικό κείμενο στην πίσω πλευρά. Διαστάσεις [45,3x57,8 εκ. το φύλλο & 35,3x50,4 εκ. το εσωτερικό].   600-900
539     ORTELIUS ABRAHAM (1528-1598) - IACOBO CASTALDO PEDEMONTANO, “GRAECIAE UNIVERSAE SECUNDUM HODIERNUM NEOTERICA DESCRIPTIO”. Χαλκόγραφος χάρτης με χρώμα, εκδ. Cristopher Platin 1598, διακοσμημένος με cartouche κάτω αριστερά, από το “Theatrum Orbis Terrarum”. Διαστάσεις [35x49,8].    650-900
540     HORNIUS, [ΘΡΑΚΗ] “ΘΡΑΚΗ - TRACIAE VETERIS TYPUS” Ex conatibus Geographicis Abrah. Ortely, [1660 περ.]. Χαλκόγραφος χάρτης. Διαστάσεις [48x36 εκ.].     120-150
541     HORNIUS, "INSULAR ALIQUOT AEGAEI MARIS ANTIQUA DESCRIP" ex Conatibus geographicis Abrahami Ortely, [1660 περ.]. Χαλκόγραφος με χρώμα. Διαστάσεις      [49x43 εκ.].       180-250
542     DANCKERTS J. (1635-1701), “PELOPONNESUS HODIE MOREAE REGNUM DISTINCTE DIVISUM IN OMNES SUAS PROVINCIAS… CEFALONIA, ZANTE, CERGIO ET ST. MAURA”, Amsterdam [1690 περ.]. Χαλκόγραφος χάρτης με χρώμα και Βενετικό Λέοντα μαχόμενο εναντίον των Τούρκων (cartouche), επίσης εικονίζονται Κάστρα και ιστορικά στοιχεία (ημερομηνίες). [Βλ. Ζαχαράκης 868]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [55x62 εκ. & 50x58,5 εκ.].     600-750
543     CORONELLI, [ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ] “GOLFO DELLA PREVESA” dedicato dal P. Cosmografo Coronelli, 1694. Διαστάσεις [61x45 εκ.].     180-250
544     MORTIER PIERRE, “ANTIQUORUM ILLYRICI ORIENTALIS EPISCOPATUUM GEOGRAPHICA DESCRIPTIO” autore N. Sanson, Amstelodami, apud P. Mortier [1705]. Χαλκόγραφος χάρτης με χρώμα (Ανατολικής Επισκοπής και Ιλλυρίας). Διαστάσεις [37x50 εκ.].     180-250
545     HOMANN, [ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ], Χάρτης, έγχρωμος χαλκόγραφος, “PELOPONESUS, MOREAE REGNUM, edit. Ioh. Bapt. Hommanno [1734 περ.]. Διαστάσεις [61x51 εκ.].               180-250
546     D'ANVILLE, “GRAECIAE ANTIQUAE, SPECIMEN GEOGRAPHICUM”, έγχρωμος χαλκόγραφος χάρτης της Αρχαίας Ελλάδας, 1762. Διαστάσεις [54x50 εκ.].     120-180
547     DELISLE GUILLELMO, “GRAECIAE PARS SEPTENTRIONALIS”, Paris 1780. Σε δύο ξεχωριστά φύλλα, με χρώμα. Διαστάσεις [65x48 εκ.]. (2)     300-400
548     “CARTE ROUTES DES POSTE”, Λιθόγραφος χάρτης, 1846, των διαδρομών των γαλλικών ταχυδρομείων σ' ολόκληρη την Γαλλία. Διαστάσεις [53x64 εκ.] 100-150
549     HOLLE H., “GRAECIA TEMPORE BELLORUM CONTRA PERSAS” έγχρωμος χαρακτικός αναδιπλούμενος χάρτης της Ελλάδας. Επικολλημένος σε πανί. Διαστάσεις [1,40x1,10 εκ.]         400-500
550     LEVASSEUR M.E., ATLAS UNIVERSEL DE GEOGRAPHIE PHYSIQUE ET POLITIQUE, ANCIENNE, DU MOYEN AGE ET MODERNE, Paris [1860 περ.]. Λείπουν οι χάρτες 1-8, 18-21, 69-71 και άλλοι πολλοί. Σχ. φύλλου, σσ. [94 περ.]     80-90
551     [ΣΑΜΟΣ - ΛΙΜΕΝΑΣ ΤΗΓΑΝΙ], “PORT TIGANI, the antient harbour of Samos”, by Thomas Spratt, Το αρχαίο λιμάνι της Σάμου, εκδ. Hydrographic office, 1878. Σκίσιμο στην αριστερή πλευρά. Διαστάσεις [33,5x28,3 εκ.]     40-60
552     ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΜΕ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.        150-250
553     STANFORD EDWARD, “SIYTGERB GREECE”, London [χ.χ.]. Αναδιπλούμενος έγχρωμος χάρτης, επικολλημένος σε πανί, κλίμακος 1:633.600=10 Engl. Miles to Inch. Διαστάσεις [70x56 εκ.].     80-100
554     [ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΝ] Έγχρωμος χάρτης, κλίμακα 1:200.000, εκδότης Κ. Κοντογόνης, [1917]. Φθορές στις άκρες, σκισίματα. Διαστάσεις [44x60 εκ.] 40-60
555     [ΣΥΝΑΟΣ - Μ. ΑΣΙΑ], Λιθόγραφος χάρτης της Χαρτογραφικής Υπ. Στρατού, [1920-30 περ.]. Αναδιπλούμενος, επικολημμένος σε πανί, κλίμαξ 1:250.000. Κόψιμο στο πάνω περιθώριο. Διαστάσεις [65x47 εκ.] 45-60
556     ΚΥΔΩΝΙΑΙ (ΑΪΒΑΛΙ) ΚΑΙ ΛΕΣΒΟΣ. Λιθόγραφος χάρτης, Χαρτογραφικής Υπηρεσίας Στρατού, 1921(;), 71x53.     40-60
557     [ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ] ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΑΙ ΔΙ' ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, λιθογραφείο της Γεωγραφική Υπηρεσίας Στρατού, 1926. Με 22 πίνακες δισέλιδους χρωμολιθόγραφους και 2 αναδιπλούμενους χρωμολιθόγραφους χάρτες [65x55 εκ.]. Λεπτομερής και μεθοδική χαρτογραφική υδρογραφική τέχνη και τεχνική γραφιστικού σχεδιασμού και ορθής ανάγνωσης (στρατιωτικών) χαρτών. Σύμβολα, γραμματοσειρές, κλίμακες, σκίαση, συντμήσεις κ.ά. Σσ. 22+2.     85-140
558     [ΑΤΛΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ], CONTINENTAL ATLAS VON DEUTSCHLAND UND NACHBARSTAATEN, Hannover [1929]. Έγχρωμοι χάρτες. Σσ. 8+ 65 δισέλιδοι χάρτες.             30-40
559     [ΝΑΞΟΣ, ΠΑΡΟΣ, ΜΗΛΟΣ] “Port TRIO” - "Ile de Milo" - “Baie de Naxia”, ασπρόμαυρος χάρτης, [1930] αναπαραγωγή από χάρτη του 1894. Διαστάσεις [27x52 εκ.] 50-70
560     PHILIPS RECORD, ATLAS, Designed and Compiled by G. Philip, Liverpool 1941, (Ελλάδα και γειτονικές χώρες, σελ. 52-53). Σσ. 128 με έγχρωμους χάρτες + 201 index.     60-90
561     [ΚΟΖΑΝΗ] Χρωματιστός χάρτης της Κοζάνης, Σεπ. 1944, κλίμακα 1:100.000. Κατεστραμμένο το άνω δεξιά τμήμα του χάρτη και πολλά σκισίματα στα περιθώρια. Διαστάσεις [50x70 εκ.].     40-60
562     CRANE A. O., THE NEW GEOGRAPHY, London and New York, G.G. Harrap, [1944]. Έγχρωμοι χάρτες. Σσ. 32.     40-50
563     ZATTA, [Β. ΕΛΛΑΔΑ] Έγχρωμος χάρτης “LA CRECIA divisa NELLE SUE PROVINCIE”, Venezia 1981, Presso Antonio Zatta. Διαστάσεις [32x42 εκ.].     60-80
Βλέπε και: 690, 695, 749, 579, 703, 686, 575, 598, 599, 586, 748, 745, 701

Β HMEPA
30. ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ [564-574]
564     ΚΑΛΟΝΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, Η ΒΕΝΕΤΙΑ, εις τους θρύλους και τα τραγούδια του Ελληνικού Λαού, έκδ. 1942. Δεμ., σσ. 47.  45-50
565     SPERLING, [ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ], Εκδ. Μουσείου Μπενάκη, τυπ. Ασπιώτη-Έλκα [1954], 10 χρωματιστά χαρακτικά. (ΣΚΥΡΟΣ, ΧΙΟΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΧΩΡΙΚΗ ΧΑΣΙΩΝ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ, ΑΣΤΙΚΗ, ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ). Διαστάσεις [35x50 εκ.] (10)     180-200
566     [ΛΕΣΒΟΣ] ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΤΡΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (Λεσβιακές Ηθογραφίες), 1958. Σσ. 79.     20-30
567     [ΚΑΤΡΑΚΗ ΒΑΣΩ;], Χαρακτικό επιχρωματισμένο με ακουαρέλα [πιθανότατα της Βάσως Κατράκη], χωρίς χρονολογία. Εικονίζονται δύο γυναίκες και ένας άνδρας σε παραδοσιακό χορό με τις αντίστοιχες ενδυμασίες. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [38x31,5 εκ. - 24x18 εκ.] 70-80
568     ΚΑΚΟΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ, εκ της σημερινής Λαϊκής Λατρείας των Θρακών, διατριβή, εκδ. 1963 (Βραβείον Λαογραφίας - Εθνολογίας). Με 68 εικόνες εκτός κειμένου και αφιέρωση της σ. Σσ. 244+1 αναδιπλ. χάρτης.     60-80
569     ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΙΛΠ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, μέρος Α’, ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, εκδ. 1965. Άκοπο. Σσ. 434.     30-35
570     [ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΑΛΙΩΝ] ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΑΪΚΑ ΧΑΛΙΑ ΑΠO ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, Σεπτέμβριος 1971. Τετράφυλλο, διαφημιστικό φυλλάδιο, στα ελληνικά και αγγλικά.     20-30
571     ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΦΙΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΛΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, εκδ. 1.000 αντιτύπων, 1974. Σχ. φύλλου μικρό, βιβλιοδ. σύγχρονη τέχνης, από τον βιβλιοδέτη Χασαπάκη, παραδοσιακά ραμμένο στο χέρι, σσ. 167.     140-180
572     [ΑΡΟΤΡΟΝ] ΑΤΛΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ, έκδοσις του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, ΛΕΥΚΩΜΑ Ι (ξύλινον άροτρον, ζυγός, σιδηρούν άροτρον, αροτρίασις), επιμέλεια Στεφ. Δ. Ημμέλου - Γρηγ. Κ. Δημητροπούλου, 1975. Πάνινη βιβλιοδ, σχ. πλάγιου φύλλου μεγάλο, σσ. 4 αναδιπλ. χάρτες+13 σελ. με πολλές φωτ. η κάθε μία.     80-140
573     ΜΕΡΑΚΛΗΣ Μ.Γ., ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, (απ' τα Σεμινάρια του Καλλιτεχνικού Πνευματικού Κέντρου “Ώρα”), έκδ. 1983. Σσ. 127. 25-30
574     ΠΟΥΧΝΕΡ ΒΑΛΤΕΡ, ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, κριτικές παρατηρήσεις στο γενετικό κώδικα της θεατρικής συμπεριφοράς του ανθρώπου, έκδ. Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας. Σσ. 160. 20-30
Βλέπε και: 633, 591, 420, 610, 815, 458, 217
31. ΑΤΤΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ [575-591]
575     HONDIUS, “ATTICA, MEGARICA, CORINTHIACA, BOEOTIA, PHOCIS, LOCRI” Amstelodami, sumptibus Henrici Hondy, [1650]. Χαλκόγραφος χάρτης, με κείμενο στην πίσω πλευρά, (παλιά μικροεπισκευή στο τσάκισμα). Διαστάσεις [37x50 εκ.].     120-200
576  LE ROY - LE BAS, “VUE DES RUINES DE L'ODEUM A ATHENES”, χαλκογραφία 1758, (Όψη του Ωδείου των Αθηνών και του Αρείου Πάγου). Διαστάσεις [46,5x31 εκ.].     150-200
577     STUART, “VIEW OF THE TEMPLE OF ERECHTEUS, ATHENS”, χαλκογραφία 1784. Εικονίζεται η πίσω πλευρά του Ερεχθείου, επίσης άνδρες που παίζουν έγχορδα και κρουστά μουσικά όργανα, καθώς και μαρμαρογλύπτης. Διαστάσεις [57x33 εκ.].     180-250
578     STUART, ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, χαλκογραφία 1787, χαράκτης Sam Smith. Διαστάσεις [43x33 εκ.].     120-180
579     STUART [ΠΕΙΡΑΙΑΣ] Χαλκόγραφος χάρτης με χρώμα, 1794, σχεδιαστής A. Arrowsmith, χαράκτης T. Foot. Διαστάσεις [50x33 εκ.].     60-100
580     LAURIE & WHITTLE, Η Βιβλιοθήκη του Αδριανού, Μοναστηράκι, χαλκογραφία, Λονδίνο 1818. Στον τίτλο αναφέρεται “THE TEMPLE OF JUPITER OLYMPUS AT ATHENE”. Διαστάσεις [45x29 εκ.].     200-250
581     LEMAITRE, EΛEYΣINA, χαλκογραφία με χρώμα “Eleusis”, [1825 περ.]. Σε πλαίσιο από χαρτόνι, διαστάσεις [15x9,5 εκ.].     40-50
582     DUPRE L. - THIERRY FRERES, “UNE MOSQUEE A ATHENES”, Χρωμολιθογραφία των Thierry από έργο του Dupre L., pl. XXIX, Παρίσι [1836-1840 περ.]. Μικρά σκισίματα στις άκρες των περιθωρίων. Διαστάσεις [36x27 εκ.].     280-380
583     [DIONIGI M. - FEOLI V.] “MURA ANTICHISSIME DI ATINA”, χαλκογραφία με χρώμα, [1860 περ.]. (Στον περιβάλλοντα χώρο γυναίκα με μικρό παιδί). Διαστάσεις [35x28 εκ.].     50-80
584  Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ή Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ υπό Μωάμεθ Β’. Υπό Γ.Α.Ν., 1873, εν Ερμουπόλει, σσ. 191. 80-100
585     “ΚΟΠΑΝΟΣ” Εφημερίς Σατιρική βέρα δε Πειραϊκή, αρ. φύλλου 35, διευθυντής Α. Διακόπουλος, 28 Απριλίου 1919. (Με αιχμές αντι-μπολσεβιστικές). Σσ. 4.     40-50
586     [ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ - ΜΑΡΑΘΩΝ - ΠΑΡΝΗΘA] Δύο χάρτες: “ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ - ΜΑΡΑΘΩΝ”, έγχρωμος λιθόγραφος χάρτης 1930, (λιθ. Β. Παπαχρύσανθου). Διαστάσεις [45x53 εκ.] & “ΠΑΡΝΗΣ” έγχρωμος, εκδ. Οδοιπορικού Συνδέσμου. Διαστάσεις [49x42 εκ.].     60-90
587     [ΕΡΥΘΡΑΙ] ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΕΡΥΘΡΩΝ, [1940].     50-80
588     ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ (1951-54) Το παρόν τεύχος εξετυπώθη δαπάναις του Δημάρχου Αθηναίων Κωνστ. Νικολόπουλου. Με πολλές φωτ. από τις γειτονιές και στατιστικές καθώς και συγκριτικές φωτ. αναπλάσεων πλατειών, δρόμων, ηλεκτροφωτισμού κ.λπ. Σσ. 110. 25-35
589     [ΠΕΙΡΑΙΑΣ] ΟΛΠ, Ο ΛΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΤA ΤΟ 1960. Εικονογραφημένη έκδοση. Σχ. 4ο, σσ. 90+πολλές διαφημίσεις.  35-45
590     [ΥΜΗΤΤΟΣ] ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙΤΗ, MOUNT HYMETTUS AND THE KAISARIANI MONASTERY, έκδ. 1962. Ξυλογραφίες του D. Gounaridis. Σσ. 84.  40-60
591     [ΜΕΝΙΔΙ] ΓΙΩΤΑΣ Δ., ΟΙ ΜΕΝΙΔΙΑΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ '21, έκδ. Ιστορικής & Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών, Αχαρνές 1990. Εικονογράφηση εκτός κειμένου. Σσ. 517.     20-30
Βλέπε και: 280, 282, 281, 382, 847, 402, 56
32. ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ [592-597]
592  LE BAS M. PH., EXPLICATION D'UNE INSCRIPTION GRECQUE DE L'ILE D'EGINE, typ. Firmin Didot, Paris 1842. Με αφιέρωση του σ. στο εξώφυλλο. Σσ. 150.     70-100
594     [ΠΟΡΟΣ] ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΙΟΥΛΙΑ, ΠΟΡΙΩΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ με εικόνες, ττ. 2, εκδ. Σιδέρης [1923]. (2)  40-80
595     [ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΥΔΡΑΣ] ΑΡΧΕΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 1821-1832, τόμος 4ος & 5ος [Ιανουάριος - Δεκέμβριος 1925], εν Πειραιεί, τυπ. Ζαννείου Ορφανοτροφείου 1826-27. (2)  40-80
596     [ΑΙΓΙΝΑ - ΠΟΡΟΣ - ΜΥΡΙΒΙΛΗΣ], Επιστολή από την Αίγινα, 14 Αυγούστου [1930 περ.] με την πληροφορία ότι ο Μυριβίλης είναι στον Πόρο. Σσ. 2.   35-40
597     ΛΕΥΚΩΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ Α’. Τοπογραφία και ιστορικά μνημεία. Ένωσις των Απανταχού Σπετσιωτών, 1934, σσ. 10+ 20 πίν., πλάγιο σχήμα.     30-70
Bλέπε και: 863
33. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ [598-631]
598     LAURENBERGIO I., “INSULARUM ARCHIPELAGI SEPTENTRIONALIS, MARIS AEGAEI”. Χαλκόγραφος με χρώμα, 1647. Με κείμενο στην πίσω πλευρά. Χάρτης Βορείου Αρχιπελάγους, με χρώμα. Διαστάσεις [59x47 εκ.].     200-300
599     GOUFFIER - STUART - DAPPER, “PLAN DE L'ILE DE DELOS”, Ch. Gouffier, 1776. Χαλκόγραφος χάρτης. Διαστάσεις [24x36,5 εκ.]. [μαζί δύο ακόμη χάρτες χαλκόγραφοι] του STUART: “A MAP OF THE ISLAND OF DELOS” & ένας ακόμη της Δήλου χωρίς τίτλο [1790 περ.]. Διαστάσεις [46x32 εκ. περ.]. [μαζί] του DAPPER, χαλκογραφία (άποψη του νησιού με πλήθος αρχαίων ερειπίων), [1702 περ.]. Διαστάσεις [28,5x35 εκ.]. (4)     70-100
600     DALTON RICHARD, [ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ], “THE GROTTO OF ANTIPAROS”, χαλκογραφία 1752. Διαστάσεις [59x40 εκ.].     200-250
601     [ΤΗΝΟΣ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ] HILAIR J. B. - TILLIARD, “VUE DU BOURG DE SAN-NICOLO”, γενική άποψη του χωριού και αλιείς. Χαλκογραφία επιχρωματισμένη από το “Voyage Pittoresque de la Grece”, Paris 1782. Ανεπαίσθητος λεκές αριστερά. Σε χάρτινο περιθώριο, διαστάσεις [249x37 εκ.].     100-150
602     GOUFFIER, [ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ], Δύο λιθογραφίες με χρώμα, [1819], “VUE DE L'INTERIEUR DE LA GROTTE D'ANTIPAROS” & “ENTREE DE LA GROTTE D'ANTIPAROS”. Διαστάσεις [34x22 εκ.]. (2)     80-120
603     [ΣΥΡΟΣ] GOUFFIER, Χαλκογραφία με χρώμα “VUE DE LA VILLE ET DE L'ILE DE SYRA”, [χ.χ. 1819 περ.], χαράκτης J.B. Tilliard. Εικονίζονται βάρκες με πανιά στην προκυμαία του νησιού και στο βάθος αμφιθεατρικά αναπτύσσεται η τότε πόλη του νησιού και οι πέριξ λόφοι. Διαστάσεις [37x24,5 εκ.].     140-160
604     ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΩΤΕΡΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ, κατά την τάξιν του ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΟΚΩΜΟΥ, εν Ερμουπόλει, 1837. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 466+2.     200-300
605     FLANDIN EUGENE, HISTOIRE DES CHEVALIERS DE RHODES, depuis la creation de l'ordre a Jerusalem jusqu'a sa capitulation a Rhodes, edit. Alfred Mame et Fils, Tours 1879. Χαρακτικές εικόνες εντός κειμένου και άλλες ολοσέλιδες (Chateau de Lindos, Port de Rhodes κ.ά.). Κόκκινη βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής, σσ. 351.     70-100
606     [ΧΙΟΣ - ΣΕΙΣΜΟΙ] Έγχρωμο λιθογραφικό κάλυμμα τετραδίου, στα γαλλικά. Εικόνα των κατεστραμμένων από τον σεισμό κτιρίων και τον τίτλο “TREMBLEMENT DE TERRE DE CHIO, ARCHIPEL OTTOMAN EN 1881” και με (όπισθεν) πλήρη περιγραφή του μεγάλου σεισμού στην Χίο το 1881.     60-80
607     [ΣΥΡΑ - ΘΗΡΑ] ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ των P.D. APOSTOLOY & BROS MANCHESTER & SYRA με χειρόγραφη ένδειξη “Α. ΠΙΑΓΚΟΣ Εν Θήρα 3 Μαίου 1884”, υπάρχει επίσης στρογγυλή σφραγίδα της οικονομικής εφορίας Θήρας. Φθορές. Σχ. 12ο.     15-30
608     [ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1901] Στο οπισθόφυλλο της γαλλικής εφημερίδας “LE PETIT JOURNAL” της 24ης Ιουλίου του 1901, έγχρωμη εικόνα με τον τίτλο “LE CONFLIT FRANCO-TURC, NOTRE FLOTTE A MYTILENE”. Βλέπουμε την παρουσία γαλλικών πολεμικών πλοίων να καθησυχάζει τον πληθυσμό για τυχόν τουρκικές επεμβάσεις.   50-60
609     [ΣΑΜΟΣ] ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ ΣΑΜΟΥ, Εν Λιμένι Βαθέος τη 22 Νοεμβρίου 1907, αρ. 435, εκδίδεται υπό του διευθυντού του Ηγ. Δ. Γραφείου, …”Προς τας Αυτών εξοχότητας τους Αυτοκρατορικούς Επιτρόπους Αλή Φουάτ Βέην και Δ. Μαυρογορδάτον Εφέντην…”. Με φθορές, σσ. 4.     60-80
610     [ΤΗΝΟΣ] ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ Γ., ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ, έκδ. 1908. Άκοπο, εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 158.     25-50
610β     ΨΥΛΛΑΣ Ι., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ. Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς. Εστία, 1920, σσ. 344, πίν. εκτός κειμ., λιθόγραφος αναδιπλ. χάρτης.     40-60
612     [ΧΙΟΣ] ΛΟΪΖΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ, ΘΛΙΜΕΝΑ ΛΟΓΙΑ, βιβλιοπωλείο Περ. Ιατρίδη, Χίος 1922. Σσ. 46.  20-40
613     [ΡΟΔΟΣ] LE SERPENT DE RHODES, “Οι Ιππότες του Αγίου Ιωάννου της Ιερουσαλήμ και ένας κατηραμένος Όφις”, λαϊκή ζωγραφιά, υπό μορφή κόμικ, Παρίσι [1930 περ.]. 1 Φύλλο.     50-60
614     [ΡΟΔΟΣ - ΙΤΑΛΟΚΡΑΤΙΑ] RHODES - AEGEAN ITALIAN ISLANDS, Δύο τουριστικά φυλλάδια: "Rhodes" αγγλιστί, αναδιπλ. με φωτ. (Ιταλοί παρελαύνουν στο Κυβερνείο κ.ά.), έκδ. ΕΝΙΤ. Σσ. 12. [μαζί] AERIAL LINES: BRINDISI - ATHENS - RHODES, BRINDISI - ATHENS - ISTANBUL, S.A. AERO ESPRESSO ITALIANA, (αεροπορική σύνδεση, Πρίντεζι - Αθήνα - Ρόδος). Πολλές φωτ. εντός κειμένου. Σσ. 22. (2)  50-80
615     [ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ] ΔΕΝΑΞΑΣ ΔΑΝΙΗΛ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝ ΘΗΡΑ ΠΕΡΙΣΣΑ, [1932 περ.]. Σσ. 22.     40-60
616     [ΧΙΟΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ 1941] Πιστοποιητικό (Bescheinigung): Κείμενο στα γερμανικά: “Η πόλη της Χίου διαθέτει κατά τη διάρκεια της κατοχής του νησιού μια γραφομηχανή, μάρκας “Adler 309”, για να επιστραφεί πρέπει να επιδειχθεί το παρόν πιστοποιητικό!”. Γερμανικό Αρχηγείο Χίου. Σφραγίδα: Dienststelle Feldapost-Nr. 07533A, θυρεός με σβάστικα.     70-100
617     TOMAZOS J., THE DODECANESA, a Greek Archipelago. Pretoria, 1944, σσ. 147, εικ., βιομηχανικό δέσιμο.     40-60
618     [ΠΤΙΝΗΣ Κ. - ΣΑΜΟΣ] Δύο βιβλία του ιδίου: ΗΓΕΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ, Σάμος [χ.χ.] & ΜΙΑ AΛΛΗ ΣΑΜΟΣ, Σάμος [χ.χ.]. (2)  40-60
619     [MEΛETZHΣ ΣΠ. – ΣΙΦΝΟΣ] - ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΞΩΚΛΗΣΙ - ΤΟΠΙΟ Aσπρόμαυρη φωτογραφία, το εκκλησάκι της Χρυσοπηγής και το πέριξ αυτού τοπίο στην Σίφνο, παλαιό τύπωμα, [χ.χ., 1950-55 περ.]. Υπογεγραμμένη από τον φωτογράφο Σπ. Μελετζή, κέντρο δεξιά. Επικολλημένη σε χαρτόνι. Διαστάσεις [29,5x39,5 εκ.].     750-900
620     [ΠΑΤΜΟΣ] ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧ., Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΜΟΣ, θρησκεία, ιστορία, αρχαιολογία, φύσις, εκδ. 1956. Φωτ. εντός κειμένου. Σσ. 32.     20-30
621     [ΘΑΣΟΣ] ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Δ., Η ΘΑΣΟΣ, Θεσσαλονίκη, 1958, σσ. 85, 24 πίν., αναδιπλ. χάρτης [μαζί] ΘΑΣΟΣ: Το πράσινο νησί, Θεσσαλονίκη, 1962, επιμ. Ουρανία Τζιάτα, σσ. 92, πολλές φωτ. (2)     20-40
622     ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΗΡΩΙΚΗ ΜΗΛΟΣ, ιστορική μελέτη, (Θουκυδίδου Ιστοριών βιβλίον Ε’ κεφ. 84-116), έκδ. 1960. Άκοπο. Σσ. 121.     35-40
623     [ΠΑΡΟΣ] ΑΡΚΑΣ ΝΙΚ. ΕΜΜ., ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ (1722-1813), εκδ. “Προοδευτικού Συλλόγου Κωστιανών Πάρου”, 1960. Σσ. 159. 20-30
624     ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ ΚΩΣΤΗΣ, ΑΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΩΝ, 1963. Με αφιέρωση του σ. στον Στ. Κορρέ. Σσ. 62.     25-30
625     “ΣΑΜΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ” Τριμηνιαία έκδοση “Αδελφότητος Σαμίων”, διευθύνεται από συντακτική επιτροπή. Τεύχος 7, 1956, τεύχος 9, 1966, τεύχος 11-12, 1968, τεύχος 37-38, 1989. Με εικόνες εντός και εκτός κειμένου. (4)  20-25
626     ΓΕΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, έκδ. 1965. Με αφιέρωση του σ. Σσ. 190.     35-45
627     ΧΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, Εκδόται Δημ. Α. Μάγγανα, Κ.Δ. Φαφαλιός, Κ.Ν. Χαβιάρας, 4 τεύχη (αρ. 19-22), 1969-70. Με κείμενα Μουντέ Ματθαίου, Κοψίδη Ράλλη, Κάλβου Ανδρέου,     Φασουλάκη Στέργιου, Κρόκου Γεωργ., Πικιώνη Δημήτρη κ.ά. (4)     30-40
628     [ΜΥΤΙΛΗΝΗ] ΑΦΙΣΑ ΕΟΤ – GREECE, ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΝ Η ΟΜΟΝΟΙΑ Α. ΚΑΛΠΑΚΑ, σύνθεση Ν. Κωστόπουλος, φωτ. Ν. Μαυρογένης, 1976. Διαστάσεις [70x100 εκ.] 60-90
629     [ΚΑΛΥΜΝΟΣ] ΜΕΛΑΣ ΝΤΙΝΟΣ, ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ ΑΡΩΜΑ, άπαντα, έκδ. Αναγνωστηρίου Καλύμνου "Αι Μούσαι", 1981. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 80     25-30
630     ΔΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ, ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ ΠΡΟΧΤΕΣ ΚΙ ΑΝΤΙΠΡΟΧΤΕΣ, εκδ. Αναγνωστηρίου Καλύμνου “Αι Μούσαι”, 1982. Με αφιέρωση του σ. Σσ. 154.     30-40
631     [ΓΑΥΔΟΣ] ΓΙΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ., ΓΑΥΔΟΣ, ο ακρίτας του νότου, Μύκονος 1988. Στο οπισθόφυλλο χάρτης του νησιού. Φυλλάδιο 8 σελίδων.     10-15
Βλέπε και: 718, 541, 566, 17, 472, 470, 460, 458, 559, 354, 885
34. ΣTEPEA EΛΛAΔA – EYBOIA [632-635]
632     [ΑΥΛΙΔΑ] “VUE PERSPECTIVE DU PORT D'AULIDE EN LA BEOCIE VIS-A-VIS L'ISLE D'EUBEE QU' ON APPELLE MAINTENANT NEGREPON”, χαλκογραφία με χρώμα, Παρίσι [1740 περ.]. Διαστάσεις [40x27 εκ.].     80-100
633     PERILLA F., DELPHI, [χ.χ.]. Σσ. 44.     20-30
634     [ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ] ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΟΣ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ “ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ” ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ με εισαγωγή για τα ιστορικά και τουριστικά ενδιαφέροντα του Καρπενησίου & της Ευρυτανίας, 1962. Εικονογραφημένο, εξώφυλλο Α. Κοντόπουλου. Σσ. 131. 35-40
635     [ΧΑΛΚΙΔΑ] ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΒΟΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ”, Χαλκίδα, 24-27 Σεπτεμβρίου 1987, εκδ. 1990. Με εικόνες εκτός κειμένου και αναδιπλ. χάρτη. Σσ. 431.     1-…
36. ΗΠΕΙΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑ [636-647]
636     [ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΑΛΗ ΠΑΣΑΣ] Ξυλογραφία, προσωπογραφία του Αλή Πασά από το βιβλίο “Ιστορία της Αναγεννήσεως της Ελλάδος” [1880 περ.]. Σε χαρτονένιο πλαίσιο, διαστάσεις [11x14,5 εκ.] 25-35
637     [ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ] Στο οπισθόφυλλο της γαλλικής εφημερίδας “LE PETIT JOURNAL” της 1ης Ιουλίου του 1917, έγχρωμη εικόνα με τον τίτλο “LES TROUPES FRANCAISES EN THESSALIE” και σχετικό άρθρο.     45-50
638     [ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΥΤΕΤΣΗ] Δίπτυχο της Επιτροπής Εράνων Ανεγέρσεως Ανδριάντος Ιωάννου Πουτέτση (1877-1912), απευθύνεται προς τους απανταχού Ηπειρώτας, 7 Απριλίου 1938. Η επιτροπή: Αλκ. Λούλης, Κ. Ζαρπαλάς, Α. Λειβαδεύς, Π. Γεωργίτσης, Π. Περιστέρης. Με εικόνα του ανδριάντα και του Ι. Πουτέτση στην πρώτη σελ. Σσ. 4.   30-40
639     [ΓΙΑΝΝΕΝΑ] ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΤΟ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ, τυπ. “Κύκλου”, 1943. Σσ. 31.  25-30
640     ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ν., ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΘΥΣΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΣΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ, έκδ. 1945. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 43.     20-30
641     [ΒΟΛΟΣ] ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΔΗΜ., ΕΚΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ, Βόλος 1954. Επιμέλεια Κ.Α. Μακρή. Το σχέδιο της σελ. 45 έγινε από τον ζωγράφο Αγ. Αστεριάδη. Άκοπο. Σσ. 157.     25-35
642  Ο ΒΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΛΙΟ, Ιστορία, περιγραφή, οικονομική και κοινωνική ζωή, λαογραφικά στοιχεία και άλλα, Βόλος 1959. Εξώφυλλο Κ. Θετταλού. Με εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 217.     50-60
643     ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Έκτακτος έκδοσις επί τω εορτασμώ της ογδοηκονταετηρίδος από της απελευθερώσεως της Θεσσαλίας. 1965, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών, σσ. 875, πολλές εικ., μεγάλο σχήμα.     60-90
644     ΜΕΛΑΣ ΛΕΩΝ, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, Μια Οικογένεια - Μια Ιστορία, έκδ. 1967. Εικόνες εκτός κειμένου. Λινόδετο με την κουβερτούρα του, σσ. 1053+1 αναδιπλ. γενεαλογικός πίναξ Οικογενείας Μελά (1635-1967).     95-130
645     [ΠΗΛΙΟ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ”, ανατύπωση 1969. Σσ. 15.  20-30
646     ΤΣΙΟΡΑΝ ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ, [Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΟΥΜΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ] L'EPIRE ET LES PAYS ROUMAINS, MONASTERES DE VALACHIE, DEDIES A CEUX DES DIOCESES DE POGONIANI ET DES JANNINA… editions de l' Association d' Etudes Epirotes, Jannina 1984. Σσ. 292. 20-25
647     ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤ., ΑΡΧΕΙΟ ΑΘΑΝ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 1914, έκδ. Βορειοηπειρωτικών Ερευνών, Ιωάννινα 1985. Σσ. 670. 20-30
Βλέπε και: 380, 707, 499
37. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ [648-673]
648     [ΘΡΑΚΗ] DUMONT ALBERT, INSCRIPTIONS ET MONUMENTS FIGURES DE LA THRACE, Paris [1876]. Σσ. 117-200. 1-…
649     [ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ] Έξι ταχυδρομικά δελτάρια με θέμα την Θεσσαλονίκη [1900 περ.], 4 χρωματιστά και 2 ασπρόμαυρα. (Πλατεία Γεωργίου του Πρώτου Θεσσαλονίκης, Λεωφόρος Νίκης Θεσσαλονίκη, Souvenir de Salonique, κ.ά.) (6)  60-80
650  [ΤΟ ΜAΚΕΔΟΝΙΚΟ ΘΕΜΑ, 1903] Δύο γαλλικές εφημερίδες: L'ILLUSTRATION, 22 Αυγούστου 1903, με πρωτοσέλιδο L'insurrection en Macedoine (ολοσέλιδη εικόνα). [μαζί] Στο οπισθόφυλλο της γαλλικής εφημερίδας “LE PETIT JOURNAL” της 27ης Σεπτεμβρίου του 1903, έγχρωμη εικόνα με τον τίτλο “DANS LES BALKANS MACEDOINE SE DEFENDANT A COUPS DE BOMBES CONTRE DES SOLDATS TURCS” και σχετικό άρθρο.     50-80
651     ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, Δύο μετάλλια του 1903, στην μία πλευρά αναγράφουν “Εωσώμεν την Μακεδονία” και εικονίζεται η συμβολική εικόνα του δικέφαλου αετού. (2)       60-80
652     [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ] PADEL W. & STEEG L., DE LA LEGISLATION FONCIERE OTTOMANE, Paris 1904. Οι συγγραφείς είναι ο ένας από την Κωνσταντινούπολη και ο άλλος από την Θεσσαλονίκη. Άκοπο. Αποχρωματισμένο εξώφυλλο. Σσ. 350.     20-40
653     [ΜΕΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ], ΙΔΑΣ, ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ ΑΙΜΑ…, έκδ. 1907. Δεμ., σσ. 145. 40-50
654     [ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΕΤΩΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ] Δισέλιδο έγχρωμο σαλόνι από την γαλλική εφημερίδα “LE PETIT JOURNAL” της 9ης Ιουλίου του 1916 με τον τίτλο “LE CAMP RETRANCHE DE SALONIQUE, vue panoramique”. 50-70
655     TOUCHET JACQUES, [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ] PETITS METIERS DE SALONIQUE, 1917. Με 12 αυθεντικές λιθογραφίες. Αριθμημένη έκδοση 50 αντιτύπων, απουσιάζει η αρίθμηση. Σχ. 4ο μεγάλο, βιβλιοδ. λυτά φύλλα, σσ. 25 περ. 90-150
656     COLOCOTRONIS V., LA MACEDOINE ET L'HELLENISME, etude historique et ethnologique, Paris 1919. Με αναδιπλ.χάρτες. Μικρή φθορά στην ράχη. Σσ. 658. 25-30
657     [ΚΑΒΑΛΑ], ΤΟ ΚΑΠΝΙΚΟΝ, γραφείον προστασίας του Ελληνικού Καπνού Καβάλας, Καβάλα 1929. Με πολλούς στατιστικούς πίνακες. Σσ. 96.     50-60
658     [ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ] CHOISY MARYSE, UN MOIS CHEZ LES HOMMES, edit. De France, Paris 1929, Α’ έκδοση. (Επίσκεψη στο Άγιο Όρος, της σ. γνωστής για τις μεταμφιέσεις της και τα ψυχαναλυτικά της ενδιαφέροντα.). Σσ. 240+2 ολοσέλιδες φωτ. εκτός κειμένου.     60-80
659     ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΜΕΛΕΝΙΚΟΣ, Ο ΝΕΚΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΚΡΙΤΗΣ, Θεσσαλονίκη 1930. Σσ. 192     40-60
660     ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ Μ. - ΧΑΜΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ Α., Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, μελέτη δημογραφική και οικονομική, Θεσσαλονίκη 1931. Σσ. 178.     50-60
661     [ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ] ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤ., ΑΔΡΑΣΤΕΙΑ ήτοι ΥΜΝΟΙ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, τυπ. Σταύρου Φανφάνη, Αλεξανδρούπολις 1931. Με αφιέρωση του σ. Σσ. 142.     30-40
662     [ΣΕΡΡΕΣ] ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΕΤΡΟΣ, Η ΜΕΙΖΩΝ ΕΛΛΑΣ, τυπ. “Η Πρόοδος”, Σέρρες 1946. Πρόλογος Νικηφόρου Ουρανού. Λυτό, φθορά στην ράχη. Σσ.     35-50
663     ΠΑΠΠΑΔΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ - ΑΓΩΝΕΣ - ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ, μετά 34 εικόνων και ενός χάρτου, έκδ. 1948. Σσ. 80.  30-40
664     ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ, μελέτη, έκδ. 1953. Άκοπο. Υπογραμμίσεις εντός κειμένου. Σσ. 94.     25-30
665     [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ] “ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ”, Τεύχος αφιερωμένο στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1912-1962), Δεκέμβριος 1962. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Άκοπο. Σσ. 1685-1931.     30-35
666     [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ] ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ανάτυπο από το περιοδικό “Αρχιτεκτονική”, [1962]. Με αριθμημένες φωτογραφίες, λεζάντες Ελληνικά - Αγγλικά - Γαλλικά - Γερμανικά. Σχ. 4ο, [χ.α.σ.].     25-35
667     [ΜΥΛΩΝΑΣ Π.] ATHOS AND ITS MONASTIC INSTITUTIONS THROUGH OLD ENGRAVINGS AND OTHER WORKS OF ART, 1963. Πλούσια ασπρόμαυρη και έγχρωμη εικονογράφηση. Με ίχνη υγρασίας στο πλάι του δεσίματος, χωρίς την αρχική κουβερτούρα. Πανόδετο, σσ. 25+209.     40-55
668     [ΣΕΡΡΕΣ-ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ] Δήμος Σιδηροκάστρου, Πρόγραμμα διημέρου εορτασμού της 27ης Ιουνίου 1966, 53ης επετείου Απελευθερώσεως Πόλεως Σιδηροκάστρου, 1966. [μαζί] Δήμος Σιδηροκάστρου, Πρόγραμμα εορτασμού 25ης Μαρτίου Επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσίας, 1964. (2)     40-60
669     [ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΣΚΟΠΙΑ] MACEDOINE (ARTICLES D'HISTOIRE), Skopje 1981. Επετειακός τόμος του Σκοπιανού Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας (στα γαλλικά - αγγλικά - σλαβομακεδόνικα). Φθορά στην ράχη. Ας. 640. 45-60
670     [ΑΓΙΟN ΟΡΟΣ - ΜΟΝΗ ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ] MATEJIC PREDRAG, WATERMARKS OF THE HILANDAR SLAVIC CODICES, a descriptive catalog, Sofia 1981. Περιγραφικός κατάλογος άνω των 2.000 υδατοσήμων από τους Σλαβικούς Κώδικες της Μ. Χιλανδαρίου. Έκδοση με την υποστήριξη της Unesco. Σχέδια και εικόνες εκτός κειμένου. Μικρές φθορές στην ράχη. Σσ. 328+11.     50-100
671     ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Ανακοινώσεις κατά το τέταρτο διεθνές συμπόσιο Θεσσαλονίκη, 21-25 Σεπτεμβρίου 1983, εκδ. Θεσσαλονίκη 1986. Δίγλωσση έκδοση (αγγλικά - ελληνικά ), εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 680.     25-30
672     [ΑΘΩΣ - ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΑ] NASTASE D. - MARINESCU F., LES ACTES ROUMAINS DE SIMONOPETRA (MONT ATHOS) CATALOGUE SOMMAIRE, Manoutios, Athenes 1987. Σσ. 154  20-25
673     KALLERIS JEAN, LES ANCIENS MACEDONIENS - ETUDE LINGUISTIQUE ET HISTORIQUE, 1988, ττ. 2. Με αναδιπλούμενο ιστορικό χάρτη εκτός κειμένου. Μικρές φθορές στα εξώφυλλα. Σσ. 682.     30-40
Βλέπε και: 923, 920, 356, 448, 565, 540, 194, 475, 846, 456, 644, 561, 554, 376
38. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ [674-685]
674     BRAUN - HOGKENBERG, ΜΕΘΩΝΗ, χαλκογραφία (3 εικόνες σε 1 φύλλο), 1574, “MODON, SIUE MODONA, QUONDAM METHONE, CIUITAS EST LITTORALIS PELOPPONESI, IN MOREA”. Με κείμενο στην πίσω σελίδα. Διαστάσεις [50x37 εκ.].     200-250
675  LE ROY, “VUE DU DROMOS DE SPARTE”, χαλκογραφία 1758, (Δρόμος στην Σπάρτη). Διαστάσεις [46x31 εκ.].     150-200
676     STUART, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΣ, χαλκογραφία 1794. Εικονίζονται γυναίκες με φερετζέ, άνδρες να παίζουν χαρτιά και στο βάθος δεξιά μιναρές. Διαστάσεις [46x31 εκ.].               200-300
677     STACKELBERG, “COURS DE L'ALPHEE VU DE PHRYXUS”, λιθογραφία με χρώμα, 1830. Διαστάσεις [39,5x26 εκ.].     150-200
678     BUCHON J., RECHERCHES ET MATERIAUX, pour servir a une HISTOIRE DE LA DOMINATION FRANCAISE AUX XIIIe, XIVe ET XVe SIECLE DANS LES PROVINCES DEMEMBREES DE L'EMPIRE GREC A LA SUITE DE LA QUATRIEME CROISADE, Paris 1840. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, μικρές φθορές στις άκρες, σσ. 299.     200-300
679     ΚΟΦΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ, μετ' εικόνων από των Αρχαιοτάτων Χρόνων Μέχρις Ημών, τυπ. ο “Παλαμήδης”, 1892. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, φθορά στο άνω μέρος, σσ. 506+70 εικόνες εκτός κειμένου.     100-150
680     ΚΟΜΝΗΝΟΣ Π., ΛΑΚΩΝΙΚΑ. Εδώ το τεύχος Ε’, Ιστορική τοπογραφία της Σπάρτης. 1898, τυπ. Παλιγγενεσίας, σσ. 226-368, διάγραμμα, άκοπο.     40-60
681     “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΥΓΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ”, Μηνιαίον Γεωργικόν & Συνεταιριστικόν Περιοδικόν, ιδιοκτήτης - διευθυντής Γενναίος Γ. Γαρδίκης, έτος 10ον, Μάρτιος 1928, αριθ. τεύχους 108-109. Φθορές στο εξώφυλλο. Σσ. 1673-1720.     10-20
682     ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΣΠΑΡΤΗ - ΜΥΣΤΡΑΣ, εκδ. “Τύπος”, [χ.χ.]. Σσ. 84. [δεμ. μαζί] ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΥ ΔΗΜ., ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ και ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΛΙΜΗΡΑ, μετά την επανάστασιν του 1921, (εκ των Αρχείων), εκδ. Δημητράκου, 1933. Σσ. 112.     60-70
683     ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ ΡΑΖΕΛΟΣ ΓΕΩΡ., ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ, και συναφή γεγονότα 1453-1821, έκδ. 1948. Δεμ., σσ. 132. 50-55
684     “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΑ Α’”, ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ, Εθνικόν Στάδιον Πύργου, Τρίτη, 4 Ιουλίου 1961. Πρόγραμμα με ονόματα, αγωνίσματα κ.λ.π. Έγχρωμα εξώφυλλα. Σσ. 12.     25-35
685     CARGESE-LA-GRECQUE, Γαλλικό ταχυδρομικό δελτάριο, 1988. Περιγράφει με ακρίβεια την ιστορία και δημιουργία της μικρής Κορσικανικής πόλης που έχει όμως Μανιάτικη καταγωγή. Από το Οίτυλο Λακωνίας. Στην πόλη αυτή υπάρχει πάντα Ορθόδοξη εκκλησία σε λειτουργία.   50-60
Βλέπε και: 820, 545, 542, 863
39. ΕΠΤΑΝΗΣΑ [686-702]
686     MORTIER PIERRE, “CORFU VILLE DE LA REPUBLIQUE DE VENISE”, χαλκόγραφος τοπογραφικός χάρτης της Κέρκυρας, Άμστερνταμ [1724]. Διαστάσεις [49,5x50 εκ.].     180-250
687     HOMANN, [ΚΕΡΚΥΡΑ] “PLAN DE LA PLACE DE CORFU AVEC SES ENVIRONS, ASSIEGEE par les infideles, tranchee le 25 Juillet jusqu'au 22 Aut, Jour de la Fruite des Ottomans…” έγχρωμος χαλκόγραφος (τοπογραφικός χάρτης της πολιορκίας της Κέρκυρας), [1730 περ.]. Διαστάσεις [58x50 εκ.].     250-300
688     ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ. “ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΟΦΦΙΚΙΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΩΡΙΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ” [...] ΚΟΡΦΟΙ, 1830, ΟΥ. ΚΑΡΤΟΥΡΑΪΤ, ΣΥΝΑΚΤΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ.  40-60
689     [ΚΕΡΚΥΡΑ] PROUT S. - FIDEN E., Χαλκογραφία, “STRADA REALE - CORFU” London [1839 περ.]. Εικονίζονται τα κτίρια, ο δρόμος και οι άνθρωποι με ενδυμασίες σε καθημερινή δράση. Διαστάσεις [19,5x12,5 εκ.].     40-60
690     [ΚΕΡΚΥΡΑ - ΙΘΑΚΗ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ] “GRECIA, ALBANIA”, ιταλικός ασπρόμαυρος χάρτης [1860-70 περ.]. Διαστάσεις [42x59]     40-80
691     LENORMANT F., LA GRECE ET LES ISLES IONIENNES. ETUDES DE POLITIQUE ET D'HISTOIRE CONTEMPORAINE. Paris, 1865, σσ. 368, δερματόδετο.  80-120
692     HAUROWITZ H., ERINNERUNGEN AN CORFU IM SOMMER 1869 (Αναμνήσεις από την Κέρκυρα). Βιέννη, 1870, σσ. 147, λυτό.     60-90
693     [ΚΕΡΚΥΡΑ] PARTSCH JOSEPH, DIE INSEL KORFU, eine geographische Monographie, Gotha: Justus Perthes, 1887. Με αναδιπλούμενο έγχρωμο χάρτης της Κέρκυρας “Originalkarte der insel Korfu”, (1:100.000), διαστάσεις [55x65 εκ.]. Σσ. 97+1 χάρτης.     250-300
694     [ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ] “ΖΙΖΑΝΙΟΝ”, ΕΦΗΜΕΡΙΣ, ΣΑΤΥΡΙΚΗ ΠΕΡΦΕΤΑ, που πάντοτε θα γράφεται με στίχους του Μολφέτα, Αργοστόλι 1894. Με φθορές, σσ. 4.     90-120
695     [ΚΥΘΗΡΑ] LEONHARD RICHARD, DIE INSEL KYTHERA, eine geographische Monographie, Gotha: Justus Perthes, 1899. Με αναδιπλούμενο έγχρωμο χάρτη των Κυθήρων “Originalkarte der insel Kythera”, κλίμακα 1:100.000, επικολλημένο σε πανί, διαστάσεις [32x43 εκ.]. Σσ. 47+1 χάρτης.     200-250
696     [ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ] ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ Δ., ΚΗΠΟΥΡΙΩΤΙΚΑ (Εκ της ιστορίας της εν Κεφαλληνία Mονής των Κηπουρίων). Ανάτυπο, δεκ. 1920 περ. Σσ. 389-398 [μαζί] ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Γ., Το εκκλησιαστικό αρχείο Κεφαλονιάς (Μητρόπολη, μονές, ναοί). 1984. Σσ. 122, φωτ. [μαζί] Του ιδίου, Ο ΚΩΔΙΚΑΣ της υπεραγίας Θεοτόκου Χαβριατών και τα τρία ανέκδοτα αρχιεπισκοπικά έγγραφα. Ανάτυπο, 1974. Σσ. 44-48 [μαζί] ΓΚΕΛΗΣ Κ., Ιερά Mονή Απ. Ανδρέου Κεφαλληνίας. 1973. Σσ. 169, φωτ. [μαζί] ΙΕΡΟΝ ΚΟΙΝΟΒΙΟΝ I. Mονής Αγ. Γερασίμου εν Κεφαλληνία κατά τα πατριαρχικά σιγίλλια και λοιπά έγγραφα. 1969. Σσ. 89, φωτ. [μαζί] ΑΝΤΙΠΑΣ Π., Η ΑΓΙΑ ΑΞΙΝΗ. 1962. Σσ. 30 [μαζί] ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΤΩ ΧΩΡΙΩ ΤΡΑΥΛΙΑΤΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. 1964. Σσ. 48, φωτ. (7).     35-50
697     ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΓΓ., ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ, βιβλίο πρώτο ΕΦΤΑΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΑΤΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ, εκδ. 1936. Με αφιέρωση του σ. Σσ. 139.     45-60
698     [ΚΕΡΚΥΡΑ] ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΞΩΝ, ΟΙ ΔΥΟ ΤΑΦΟΙ, διήγημα πρωτότυπον από την εποχήν του ΝΕΡΩΝΟΣ, Κέρκυρα 1950. Λεκέδες υγρασίας στο εξώφυλλο, μικρά σκισίματα στα άκρα. Άκοπο. Σσ. 168.       35-40
699     ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ (συνοπτική) ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, 1951. Με αφιέρωση του σ. στον Χρ. Θεοδωράτο. Σσ. 48.     40-50
700     [ΚΕΡΚΥΡΑ] ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΥΟΜΙΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, Κέρκυρα, Δεκέμβριος 1956. Με πίνακες και αριθμημένες φωτογραφίες. Σσ. 147. 35-50
701     CAUSTON N. J., SKIATHOS, Πρωτότυπος χάρτης επιχρωματισμένος χ.χ. [40x50]     200-250
702     ΔΑΦΝΗΣ Κ., ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ. Κέρκυρα 1940-1944, μια άγνωστη ιστορία. 1966, Κερκυραϊκά Χρονικά, σσ. 342, 16 πίν.     40-60
Βλέπε και: 528, 423, 314, 380, 296, 303, 554, 359, 375
40. ΚΡΗΤΗ [703-717]
703     MERIAN, Χαλκόγραφος τοπογραφικός χάρτης του Ηρακλείου Κρήτης, 1670, “DISEGNO DELLA PIANTA DI CANDIA, FATTO PER ILL. ET EX. GENERAEL DEL ARME, BARON DE SPERAITER”. Διαστάσεις [37x29 εκ.].     60-80
704  “A. MEUNIER MERE & FIS” Η εταιρεία MEUNIER είναι εγκατεστημένη από το 1809 βορινά της Grenoble στις γαλλικές Άλπεις. Ετικέτα της εταιρείας με τίτλο “LA CRETOISE, AU MIEL DE L'IDA” (Η Κρητικιά με μέλι από την Ίδη), πιθανότατα αφορά λικέρ. Διαστάσεις [9x7 εκ.].     45-50
705     SIEBER, INSEL CRETA IM GRIECHISCHEN ARCHIPELAGUS, ττ. 2, Λειψία 1823. Γοτθική γραφή, χαρακτικές εικόνες εκτός κειμένου, πολλές εξ αυτών αναδιπλούμενες (14+4 περ.). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 328+14+540.     2000-2500
706  “LES AFFAIRES DE CRETE”, Reponse a la brochure LA TURQUIE ET L'EUROPE, Paris 1867. Ταλαιπωρημένο. Σσ. 44.  60-70
707     ΚΑΡΥΔΗ ΣΟΦΙΑ Κ., ΑΓΩΝΕΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, [1869]. Λείπει η σελ. τίτλου, πολύ ταλαιπωρημένες οι δύο πρώτες, μικρό σκίσιμο στο τελευταίο φύλλο που δεν επηρεάζει το κείμενο. Σσ. 120.     40-45
708     [ΚΡΗΤΗ 1896 - ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ] Στο οπισθόφυλλο της γαλλικής εφημερίδας “LE PETIT JOURNAL” της 26ης Ιουλίου του 1896, έγχρωμη εικόνα με τον τίτλο “LES EVENEMENTS DE CRETE” και σχετικό άρθρο.     50-60
709     [ΧΑΝΙΑ - ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ] Στο οπισθόφυλλο της γαλλικής εφημερίδας “LE PETIT JOURNAL” της 20ής Ιουνίου του 1897, έγχρωμη εικόνα με τον τίτλο “EN CRETE: NOS SODATS A LA CANEE” και σχετικό άρθρο.     50-60
710     [ΑΦΙΞΗ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (1898)] Πρωτοσέλιδο της γαλλικής εφημερίδας “LE PETIT PARISIEN” της 1ης Ιαν.1899.     50-60
711     ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, μετά προλόγου υπό Σπ. Π. Λάμπρου, Με 30 εικόνες εντός και εκτός κειμένου και ενός Χάρτου της Κρήτης, 1909. Σσ. 173. 35-45
712     ΘΙΑΚΑΚΗΣ Ζ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ, τυπ. “Νέας Εφημερίδος”, εν Ηρακλείω Κρήτης [1920 περ.]. Σσ. 83.     25-35
713     ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΔΥΣΣΗΣ, ΑΡΑΒΟΥΡΓΗΜΑΤΑ, Χανιά 1928. Ταλαιπωρημένο, σκισίματα στα περιθώρια του εξώφυλλου. Σσ. 47.     40-50
714     [ΚΡΗΤΗ - ΧΑΝΙΑ], “ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, Εν Χανίοις τη 5η Μαΐου 1949”, χειρόγραφος επιστολή του Μ. Μαλανδράκη προς το Ναύαρχο ΕΠ. ΚΑΒΒΑΔΙΑ, με αίτημα την άρση χαρακτηρισμών φρονημάτων του υιού του Ρούσσου Μαλανδράκη. Στην ίδια επιστολή αναγράφεται ότι το αίτημα έχει απορριφθεί από το Τμήμα Ασφαλείας. Σσ. 2.     150-200
715     [ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΟΔΑΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ] Αρχείο πολιτικού Γιάννη Μοδάτσου με διάφορες επιστολές και έγγραφα διαφόρων υποθέσεων (κ. Γεωργίου Μιλαθιανάκη και πολλών άλλων), χρονικής περιόδου 1953-56 περ. 80-110
716     ALLBAUGH LELAND - SOULE GEORGE, Η ΚΡΗΤΗ, υποδειγματική έρευνα, συνεργασία του εκδοτικού τμήματος του Πανεπιστημίου του Princeton, New Jersey, [1957]. Με φθορές στα εξώφυλλα, άκοπο. Σσ. 588+πίναξ περιεχομένων+3 λιθογραφικοί χάρται της Κρήτης εκτός κειμένου.     30-50
717     ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ, Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, Πολιτικές και Λογοτεχνικές εκδόσεις, 1965. Εξώφυλλο και διακόσμηση Γ.Γ. Δήμου. Σσ. 115.     30-40
Βλέπε και: 988
41. ΚΥΠΡΟΣ [718-726]
718     [ΚΥΠΡΟΣ - ΡΟΔΟΣ] Δύο χρωματιστά λιθόγραφα δελτάρια “LES ILES - CHYPRE” & “LES ILES - RHODES” με συνοπτική ιστορία στην πίσω πλευρά, στα γαλλικά [1930 περ.]. (2)
50-60
719     ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ., ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ 1931-1936 ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ, Πάφος 1936. Με χειρόγραφη αφιέρωση του σ. και ολοσέλιδη φωτογραφία του από το καλλιτεχνικό φωτογραφείο του κ. Edwards στη Λεμεσό τον Μάη του 1936. Φθαρμένη ράχη. Σσ. 227. 60-90
720     ΖΑΓΚΛΑΒΗΡΑΣ Ν., Η ΑΛΥΣΟΔΕΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ (Πληροφορίαι περί Κύπρου, Η Σημασία της Μεγαλονήσου, Ήθη και Έθιμα, Ιστορία, Ενωτικός Αγών, Κυπριακό Πρόβλημα, Πως καταρρίπτονται τα Αγγλικά περί Κύπρου επιχειρήματα), έκδ. 1954. Φωτ. εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 126.     45-60
721     [ΜΑΚΑΡΙΟΣ], Δύο ασπρόμαυρες φωτ. του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου (Επίσκεψη στην 112 Πτέρυγα Μάχης, Αεροπορική Βάση Ελευσίνος) Μάιος 1955. Διαστάσεις [19x14 εκ.]. (2)     40-50
722     ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΕΖΟΓΡΑΦΩΝ, Διήγημα - Μυθιστόρημα - Νουβέλα, επιλογή επιμέλεια Ανδρέα Σ. Ιωάννου, εκδ. Ίκαρος [1956]. Άκοπο. Σσ. 315.     40-50
723     [ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ] Η ΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟ-ΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ, πρόλογος Μακαρίου ΙΙΙ, φωτογραφίαι υπό Γ. Λανίτη, και Π. Χένσον, Κύπρος 1969. Έγχρωμη εικονογράφηση εκτός κειμένου και ασπρόμαυρη εντός κειμένου. Σχ. 4ο μεγάλο, με το χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 127. 35-55
724     [MONH KYKKOY] THE HOLY, ROYAL MONASTERY OF KYKKO FOUNDED WITH A CROSS, Κύπρος 1969. Με πρόλογο του αρχιεπισκόπου Μακαρίου, κείμενο του Χρυσοστόμου, μτφρ. στα αγγλικά D.W. Phillips και S.A. Sofroniou. Με ολοσέλιδες έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτ. της μονής, των εικόνων της, των μοναχών κ.λπ. Σχ. 4ο μεγάλο, με το χάρτινο περικάλυμμα (αρκετά ταλαιπωρημένο), σσ. 127.     25-45
725     RAPPORT DE CHYPRE SUR LES PACIFICATEURS D'ATTILA, Traduit de l'anglais, 20 Ιουλίου - 1 Οκτωβρίου 1974. Φωτογραφικό λεύκωμα με πολλές φωτ. από τις καταστροφές της εισβολής των Τούρκων. Σσ. 109.     50-70
726     ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ Γ.Ι., ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ, [1974]. Με αφιέρωση του σ. Πολυγραφημένο φυλλάδιο. Σσ. 20.     35-50
42. ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ [727-744]
727     [ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ] ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ, ΕΚΦΩΝΗΘΕΝΤΕΣ υπό ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΒΑΛΛΙΝΑΚΗ, εκδοθέντες υπό Μητροπολίτου Θηβαΐδος Κ. Γερμανού Βουρλαλίδου, εκ του τυπ. της Μεταρρυθμίσεως, εν Αλεξανδρεία 1889. Σσ. 81.     30-50
728     “ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΗΜΩΝ 1899”, Εκ συνεργασίας Ιεροσολυμιτών Λογίων, υπό Δημητρίου Γ. Τάκου (εκδότου & βιβλιοπώλου εν Ιεροσολύμοις), τυπ. Μ.Ι. Σαλίβερου, 1899. Φωτ. εκτός κειμένου. Με κατάλογο συνδρομητών Αθηνών - Ιεροσολύμων. Βιβλιοδ. εποχής, φθορές στην ράχη, σσ. 383. 85-100
729     [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ] Τρεις χειρόγραφες επιστολές Κωνσταντινουπόλεως: “Εργοστάσιον Οινοπνευματωδών Ποτών Ξ. Ξανθοπούλου”, 1921. CON. DIMACOPOULOS 1914, Doct. P. XADZANASTASSI 1914. (3)     30-50
730     ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α., ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, έκδ. 1922, (με πίνακα πληθυσμών). Σσ. 48.  50-70
731     ΣΚΑΛΙΕΡΗ Γ. ΚΛ., ΛΑΟΙ ΚΑΙ ΦΥΛΑΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, μετά πινάκων και χαρτών, Α’ έκδ. 1922. ( Αναδιπλούμενοι πίνακες). Λινόδετο, σσ. 499.     75-80
732     “ΖΥΘΟΣ ΔΡΕΧΕΡ” Διαφημιστικό φυλλάδιο μπύρας, Αλεξάνδρεια [1923 περ.]. Διαστάσεις [13,3x19,5 εκ.].     25-30
733     “ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΣΙΓΑΡΕΤΑ ΤΟΚΚΟΣ”, ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΙ, Egyptian Cigarettes, Διαφημιστικό φυλλάδιο, [Αλεξάνδρεια, 1923 περ.]. Διαστάσεις [12,5x18,5 εκ.].
25-30
734     ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ., ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, εκδ. 1925, (δεμένο εσφαλμένως, σε βιβλιοδεσία με εξώφυλλο μυθιστορήματος “Στην όμορφη Σταμπούλ”). Σσ. 318. 65-90
735     ΠΑΧΤΙΚΟΣ ΑΧΙΛ., ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΑΦΡΙΚΗ, τόμος Β’ (μόνο αυτός ο τόμος), 1938. Μνημειακό φωτογραφικό λεύκωμα, αποθησαυρίζει την Ελληνική παρουσία (Κοινότητες, Συνδέσμους, Σωματεία, Συλλόγους, Επιχειρήσεις κ.ά.) στην μαύρη Ήπειρο. O τόμος περιλαμβάνει τις περιοχές: Ροδεσία, Άγγλο-Αιγυπτιακό Σουδάν, Βελγικό Κονγκό, Αίγυπτος. Με πολλές διαφημίσεις ελληνικών επιχειρήσεων. Σχ. 4ο, βιβλιοδ. φθαρμένη, σσ. [χ.α.σ.].     250-350
736     [ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ] “Εν Αλεξανδρεία τη 31η Οκτωβρίου 1942”, δακτυλόγραφη επιστολή - πρόσκληση στην Εορτή της Σημαίας των Κοινοτικών Σχολείων προς τον Υφυπουργόν των Ναυτικών, Υποναύαρχον κ. Επ. Καββαδίαν, υπογράφει ο Πρόεδρος της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος. Με υπογραφή και στρογγυλή σφραγίδα. Σσ. 1.     70-100
737     [ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ] ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΟΤΣΙΚΑ, Δακτυλόγραφη επιστολή “Αλεξάνδρεια τη 26η Φεβρουαρίου 1943”, προς τον επί των Ναυτικών Υφυπουργόν κ. Ε. Καββαδίαν. Με θέμα την αποδοχή του αιτήματός του να συνδράμει το Σώμα στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αλεξανδρείας όσον αφορά την περίθαλψη κ.λπ. Σσ. 1.   120-180
738     [ΤΑΝΤΑ - ΑΙΓΥΠΤΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ] Χειρόγραφος συγχαρητήρια επιστολή “Εν Τάντα τη 5η Οκτωβρίου 1944, προς τω ενδόξω Ναυάρχω κ. Ε. Καββαδία, εις Αλεξάνδρειαν”, για την απονομή του Πολεμικού Σταυρού. Υπογραφή: ο Ερμουπόλεως Ευάγγελος, σε τυπωμένο χαρτί “Ιερά Μητρόπολις Ερμουπόλεως, Τάντα-Αιγύπτου”. Μία σελίδα. (1)  120-180
739     [ΠΕΠΟΝΗΣ ΣΑΚΗΣ] Τέσσερα δακτυλογραφημένα κείμενα εκπομπών του γνωστού πολιτικού παραγωγού και εκφωνητή του ραδιοφώνου των αρχών του 1950, Σάκη Πεπονή. Αναφέρονται σε θέματα που έχουν σχέση με το έπος του Αποδήμου Ελληνισμού το 1951. Είναι 4σέλιδα, 5σέλιδα και 6σέλιδα, όλα υπογεγραμμένα από τον συγγραφέα με τις χειρόγραφες διορθώσεις του μετέπειτα υπουργού.     30-40
740     ΓΑΛΑΝΤΗ ΚΑΛΛΙΑ ΦΩΤ., ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ, Αλεξάνδρεια Αιγύπτου 1957. Άκοπο. (Οι περιπέτειες της σ. με τα άγρια ζώα της Αφρικής). Σσ. 40.     30-40
741     ΜΝΗΜΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 1461-1961. Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1961, με χαρακτικά του Γ. Βελισσαρίδη.  80-120
742     ΣΚΟΥΒΑΡΑΣ Β., ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΙΓΚΟΣ 1725;-1789. Η ελληνική παροικία του Άμστερνταμ. Η σχολή και η βιβλιοθήκη Ζαγοράς. 1964, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών, σσ. 336, άκοπο, με αφιέρωση.     40-60
743     ΓΙΑΛΟΥΡΑΚΗΣ Μ., Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Συνοπτική ιστορία του Ελληνισμού της Αιγύπτου. 1967, σσ. 706, με κουβερτούρα.  40-60
744     [ΣΟΥΔΑΝ - ΧΑΡΤΟΥΜ] Δύο ασπρόμαυρες φωτογραφίες από το Γυμνάσιο θηλέων, δια το κύπελλο πετοσφαίρας Σουδάν, 20-21/12/1980. Διαστάσεις [24x18 εκ.]. (2)     20-30
Βλέπε και: 751, 685, 363, 795, 873, 875, 974, 92, 371, 555,
44. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ [745-772]
745     RECUEIL DE CARTES GEOGRAPHIQUES, PLANS VUES ET MEDAILLES DE L'ANCIENNE GRECE, relatifs AU VOYAGE DU JEUNE ANACHARSIS, precede d'une analyse critique des cartes, Paris 1790. Σσ. 42+[29 χάρτες και 3 χαρακτικά, BARBIE DU BOCCAGE & D'ANVILLE]. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες.     300-400
746     FETES ET COURTISANES DE LA GRECE, SUPPLEMENT AUX VOYAGERS D'ANACHARSIS ET D'ANTENOR, Chez Barba, Paris 1803, ττ. 4. Και στους 4 τόμους προ της σελ. τίτλου συμβολική ολοσέλιδη χαρακτική εικόνα. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη με χρυσά γράμματα. (4)  300-400
747  LORD BYRON, THE WORKS OF THE RIGHT HON. LORD BYRON, in two volumes (δεμ. σε 3 τόμους), London, for John Murray, 1815. (Τόμος 1ος A Romaunt and Other Poems, τόμος 2ος-α The Giaour, a Turkish Tale, τόμος 2ος-β Lara, a Tale). Με χαλκογραφίες εκτός κειμένου (“Giaour”, “Bride of Abydos”, “Corsair”, “Childe Harold”, “Lara” κ.ά.). Βιβλιοδ. εποχής, όλο δέρμα με χρυσό διάκοσμο. (3)  550-700
748     BARTHELEMY, VOYAGE DU JEUNE ANACHARSIS EN GRECE, par L'Abbe Barthelemy, 5eme edition, ATLAS, chez Desray, Paris 1817. Με χαρακτικό πορτραίτο του σ. πρό της σελίδας τίτλου. (1 αναδιπλούμενος χάρτης, οι υπόλοιποι δισέλιδοι, κατόψεις και όψεις μνημείων και μία σελίδα με νομίσματα και οι επεξήγηση αυτών). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σχ. φύλλου, σσ. 60+40.     850-1250
749     CONDER JOSIAH, A popular description of SYRIA AND ASIA MINOR, Geographical, Historical and Topographical, edit. James Duncan, London [1824 περ.]. Ττ. 2 δεμένοι μαζί. Με 2 αναδιπλούμενους χάρτες και χαρακτικές εικόνες εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές, σχ. 12ο, σσ. 354+356.     60-80
750     HUGHES T. S., TRAVELS IN GREECE AND ALBANIAN, edit. H. Colburn - R. Bentley, London 1830. Με πλήθος ολοσέλιδων χαρακτικών εικόνων μερικές εξ αυτών αναδιπλούμενες και χάρτες. Προ της σελ. τίτλου στον 1ο τόμο, έγχρωμο χαρακτικό του Sultan Mahmoud. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, σσ. 511+512.     1200-1500
751     BREWER JOSIAH (1796-1872), A RESIDENCE AT CONSTANTINOPLE IN THE YEAR 1827, with notes to the present time. Λείπει η προμετωπίδα και ο χάρτης. Published by Durrie and Peck, New-Have, 1830. (Ο σ. είχε ως αποστολή την διάδοση του Χριστιανισμού μεταξύ των Εβραίων της Κωνσταστινούπολης). Βιβλιοδ. όλο δέρμα, φθορές στην ράχη, σσ. 384. 140-180
752     [POUQUEVILLE] SMITH WILLIAM, VOYAGES AUTOUR DU MONDE, Paris [1830 περ.], (σελ. 321-397 ταξίδι του POUQUEVILLE στην Κωνσταντινούπολη και τον Μορέα). Εικονογραφημένο με 7 χαρακτικές εικόνες και 2 χάρτες. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 400+2.     90-130
753     WORDSWORTH CHR., GREECE, PICTORIAL, DESCRIPTIVE and HISTORICAL, London 1834. Με 350 περ. ξυλογραφίες εντός και εκτός κειμένου (τοπία, μνημεία, αρχιτεκτονική, κοστούμια). Σε μερικές εικόνες σημάδια από υγρασία, Με ex-libris. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής με χρυσό διάκοσμο, φθαρμένη ράχη κυρίως στην άνω πλευρά, σσ. 356.     230-330
754     POUQUEVILLE M., GRECE, edit. Firmin Didot, Paris 1835. Με 112 χαρακτικές εικόνες εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη. Σσ. 448+112+2 αναδιπλ. χάρτες.     130-180
755     MARCHEBEUS, VOYAGE DE PARIS A CONSTANTINOPLE PAR BATEAU A VAPEUR, NOUVEL ITINERAIRE ORNE D'UNE CARTE ET DE CINQUANTE VUES ET VIGNETTES SUR ACIER, chez Bertrand - Amiot, Paris 1839. Με χαρακτικά εντός και εκτός κειμένου (ILE D'EGINE - TEMPLE DE JUPITER PANHELLENIEN, TEMPLE DE NEPTUNE PRES L'ACRO-CORINTHE, VUE DU CAP SUNIUM, VUE DU BOSPHORE, VUE DE PALERME κ.ά.). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 292.     1200-1500
756     STEPHENS JOHN LLOYD, INCIDENTS OF TRAVEL IN GREECE, TURKEY, RUSSIA AND POLAND, ττ. 2, εκδ. Harper & Brothers, New York 1855. Με έναν αναδιπλούμενο χάρτη στον πρώτο τόμο, και πολλά χαρακτικά εντός κειμένου και στους δύο τόμους. (Σελ. 1-203 στον Α’ τόμο, σχετικά με την Ελλάδα, Μεσολόγγι, Μπότσαρης, Αθήνα, Άργος, Σμύρνη). Μαύρη ανάγλυφη, βιομηχανική βιβλιοδ., σσ. 268+275. (2)  170-240
757  COX S. SAMUEL, DIVERSIONS OF A DIPLOMAT IN TURKEY, edit. Ch. L. Webster, New York 1893. Με πληροφορίες κυρίως για την Κωνσταντινούπολη. Πλήθος ξυλογραφιών εντός και εκτός κειμένου. Ελαφρώς φθαρμένη ράχη και οπισθόφυλλο. Σσ. 685. 85-135
758     BAEDEKER KARL, GREECE, HANDBOOK FOR TRAVELLERS, Leipzig 1894. Με 8 χάρτες, 15 κατόψεις και ένα πανόραμα των Αθηνών. Σσ. 378+1     1-…
759     [ΒΑΙΔΕΚΕΡ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ], ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ - ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ, ΕΛΛΑΣ ήτοι Ιστορική, γεωγραφική και τοπογραφική περιγραφή της Ελλάδος και οδηγός ταξειδιωτών και περιηγητών (κατά τον Μπέντεκερ), βιβλιοπ. Κ. Ελευθερουδάκη, 1901. Σσ. 683+4+διαφημίσεις.     60-70
760     MACMILLAN GUIDE TO GREECE, THE ARCHIPELAGO, CONSTANTINOPLE, THE COASTS OF ASIA MINOR, CRETE AND CYPRUS. London, 1910, 13 χάρτες και 23 σχέδια, σσ. xlix + 226.     60-80
761     BAEDEKER KARL, EGYPT and SUDAN, handbook for travellers, Leipzig, 1914. Χάρτες αναδιπλούμενοι. Ράχη λυτή, φθαρμένο. Σσ. 458.     40-50
762     AEGEAN CIVILIZATIONS, Edited by Sir Henry Lunn, lectures by Dr. Caton, L.R. Furneaux, Sir G. Greenhill, Dr. Grundy and others, London 1925. Σσ. 257. 80-90
763     ΚΟΡΥΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ, εκδ. Συλλόγου “Παναγίου Τάφου”, 1927. Φωτ. εκτός κειμένου. Σσ. 271+διαφημίσεις εποχής σε χρωματιστό χαρτί.     30-40
764     PUAUX RENE, GRECE-TERRE AIMEE DES DIEUX, Paris 1932. Πλούσια εικονογραφημένο λεύκωμα με ασπρόμαυρες και έγχρωμες χαρακτικές εικόνες, από σημαντικές ελληνικές τοποθεσίες και εξέχουσες προσωπικότητες. Σχ. 4ο, σσ. 123.     350-400
765     DACOGLOU GEORGE DACOGLOU'S TRAVEL, MANUAL & GUIDE OF HELLAS, Με χάρτες, κάποιοι εξ αυτών αναδιπλούμενοι και διαφημίσεις εποχής. Σσ. 179+διαφημίσεις+χάρτες.     80-120
766  F.L. and PRUDENCE LUCAS, FROM OLYMPUS TO THE STYX. London, 1934, σσ. xii + 363, εικ. εκτός κειμ., χάρτης, δεμ., με κουβερτούρα.  50-60
767  “Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ” Μηνιαία “Ακρόπολις”, τυπ. Πυρσού, 1934-1935, τεύχη 1-18. Εικονογράφηση εντός και εκτός κειμένου. [μαζί] Το πρώτο τεύχος “Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”, Μηνιαία “Ακρόπολις”, τυπ. Πυρσού, 1936. (19) 90-120
768     ΚΑΡΑΣΣΩΤΗΣ ΠΑΝΟΣ,     Η ΕΛΛΑΔΑ, ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ, έκδ. 1947. Λεύκωμα. Εικονογραφημένη ιστορία της “εξελίξεως του Ελληνικού Οικονομικού Θαύματος”, με παράθεση στίχων του Κ. Παλαμά. Ο σ., θιασώτης του μονοτονικού, παραθέτει σχετικά το “κοκκιδικό τονικό σύστημα” τυπογραφίας. Σχέδια του κειμένου Θ. Ανδρεόπουλου, εξώφυλλο και τίτλοι Θ. Θεοφύλακτου. Σχ. πλάγιο, σσ. 75.     50-100
769     [ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ] Περιοδικό του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου, ΤΟ ΒΟΥΝΟ 1947 - 1948, έκδ. 1949. Εικόνες εκτός κειμένου και διαφημίσεις εποχής. Άκοπο. Σσ. 173.     40-50
770     IKONEN. HERAUSGEGEBEN von Tamara Talbot Rice. London, 1960, λεύκωμα, σσ. 193, με κουβερτούρα.  50-60
771     [TOURTE], Τόμος αφιερωμένος στον δολοφονηθέντα εικοσιπεντάχρονο Marc Tourte (1940-1965) πιθανώς από τον αδελφό του, [χ.χ., 1970 περ.]. Επιστολές και κείμενα που αφορούν τα ταξίδια του στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από Κέα, Κω, Σαλαμίνα, Όλυμπο κ.α. Σσ. 64+φωτ.             60-90
772     STAVROU THEOFANIS - WEISENSEL PETER, RUSSIAN TRAVELERS TO THE CHRISTIAN EAST FROM THE TWELFTH TO THE TWENTIETH CENTURY, Columbus, Ohio 1986. Εξαντλητική και αναλυτική βιβλιογραφία (1552 λήμματα). (Λείπουν οι σελίδες 831-862 του index). Δεμ., σσ. 925. 30-35
Βλέπε και: 455, 866, 605, 693, 705, 491, 735
45. ΠΑΛΑΙΟΤΥΠΑ [773-788]
773     GIOANNE PHILOTHEO, COLLETTANCE GRECE-LATINE E VULGARI per diuersi Auctori Moderni nella Morte de lardente Seraphino Aquilano Per Gioanne Philotheo… Bologna 1504. (Με περίπου 3 σελίδες τυπωμένες στα ελληνικά). Σχ. 8ο μικρό, [χ.α.σ.].     750-1000
774     ΑΛΔΟΣ ΜΑΝΟΥΤΙΟΣ, SOUIDA - Σουίδα. Το μεν παρόν Σουίδα. Οι δε συνταξάμενοι άνδρες σοφοί… με το τυπογραφικό σήμα ΑΛΔΟΥ. Venetiis in Aedivus Aldi, et Andrea Socer mense Feb. [1514]. Τίτλος ελληνικός χωρίς λατινικό πρόλογο παρά την συνήθεια του Άλδου. Δεύτερη έκδοση (η πρώτη Μιλάνο 1499, φιλολογική επιμέλεια Δημ. Χαλκοκονδύλη, σε 880 αντίτυπα). Ο Άλδος βασίστηκε σε πιο αξιόπιστο αντίτυπο από εκείνο που είχε στη διάθεση του ο Χαλκοκονδύλης το 1499. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, 391 φύλλα σε 2 στήλες χωρίς αρίθμηση. (Bλ. αυτόθι, Bιβλιοφιλία τ. 131, σ. 5)     5000-6000
775     ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΛΥΡΙΚΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ ΜΕΛΗ, ANACREONTIS ET ALIORUM… typis Regiis, apud Guil. Morelium, [1566]. Δύο μέρη δεμένα σε ένα τόμο. Κείμενο ελληνικό και λατινικό. (Σχόλια Henri Estienne και μτφρ. στα λατινικά Elie Andre). Περγαμηνή βιβλιοδ. εποχής, σχ. 12, σσ. 122+54.     350-450
776     ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΙΩΑΝ., ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου ΠΕΡΙ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, Lutetiae, apud Fed. Morellum typographum, 1593. Κείμενο ελληνικό, σσ. 23. [μαζί] DIVI IOANNIS CHRYSOSTOMI ARCHIEPISCOPI CONSTANTINOPOL, de Princiatu & Potestate, Concio elegantissima, Lutetiae, apud Fed. Morellum typographum, 1594. Kείμενο λατινικό, σσ. 23.     300-400
777     AREMIDORI DALDIANI - ACHMETIS SEREIMIF, ONEIROCRITICA, ASTRAMPSYCHI & NICEPHORI versus etiam Oneirocritici. Nicolai Rigaltii ad Artemidorum notae, Apud Marcum Orry, Lutetiae 1603. Κείμενο ελληνικό - λατινικό, παράλληλο. Σσ. 269+index [μαζί] ΑΣΤΡΑΜΨΥΧΟΥ και ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΙΚΑ, σσ. 20 [μαζί] ACHMETIS F. SEIRIM ONEIROCRITICA, σσ. 275+index [μαζί] AD ARTEMIDORI ONEIROCRITICA NOTAE, σσ. 65.     2000-2500
778     [ΦΛΑΒΙΟΣ ΙΩΣΗΠΟΣ], ΦΛΑΒΙΟΥ ΙΩΣΗΠΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ, FLAVII IOSEPHI HIEROSOLYMITANI SACERDOTIS… cum Indice Locupletissimo, Aureliae Allobrogum, excudebat Petrus de la Rouiere, 1611. Παράλληλο κείμενο ελληνικό - λατινικό. Σχ. φύλλου, περγαμηνή βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές στην ράχη, σσ. 1102+index.   200-400
779     [CHALCOCONDILES] L'HISTOIRE DE LA DECADENCE DE L'EMPIRE GREC ET ESTABLISSEMENT DE CELVY DES TURCS, PAR CHALCOCONDILE ATHENIEN, de la traduction de B. de Vigenere Bourbonnois… depuis la ruine du Peloponese jusques a present, Paris 1632. Με αναδιπλούμενο πανόραμα της Κωνσταντινούπολης και ολοσέλιδες χαρακτικές εικόνες. Σχ. φύλλου, βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, σσ. 1013+285+127+114.     4000-5000
780     [ΕΡΑΣΜΟΣ] DESIDERIUS ERASMUS ROTERODAMUS DE IMMENSA DEI MISERICORDIA, Lugduni Batavorum, Ex Officina Ioannis Maire, 1641. Σσ. 143. [δεμ. μαζί του ιδίου] DESIDERII ERASMI ROTERODAMI De Virtute Aplettenda Oratio de Praeparatione ad Mortem, De Morte Declamatio, De Puero Iesu Concio promunciata in Schola Coletica, Londini olim instituta, Lugduni Batavorum, Ex Officina Ioannis Maire, 1641. Σσ. 235. [δεμ. μαζί του ιδίου] DES ERASMI, Rotterodami CONSULTATIO De Bello Turcis inferendo, Lugduni Batavorum, Ex Officina Ioannis Maire, 1643. Σσ. 91. Σχ. 12, περγαμηνή βιβλιοδ. εποχής.     450-850
781     CULVERWELL NATHANAEL, AN ELEGANT and Learned DISCOURSE of the Light of Nature, with several other TREATISES, imprimatur Edm. Calamy, London, printed Rothwell, 1652. Βιβλιοδ. εποχής, όλο δέρμα, σσ. 212.     400-500
782  GALE THEOPHILUS, THE COURT OF THE GENTILES, The Vanity of PAGAN PHILOSOPHIE demonstrated frοm its causes, parts, proprieties and effects […], printed by A Maxwell and R. Roberts, London 1677. Σσ. 238 [δεμ. μαζί] THE COURT OF THE GENTILES, part IV, OF REFORMED PHILOSOPHIE: Wherein Plato's Moral and Metaphysic Philosophie is reduced to a useful Forme and Method. Σσ. 428. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής.     350-500
783     DREXEL JEREMIAS (1581-1638) THE CONFIDERATION OF DREXELIUS, UPON ETERNITY, translated by Ralf Winterton, Fellow of King's Colledge in Cambridge, 1632, London printed for Rich Chifwell, 1699. Με χαρακτική εικόνα προ της σελ. τίτλου. Ένα από τα ιδιαίτερα δημοφιλή βιβλία (άνω των 150.000 αντιτύπων βιβλίων του σ. κυκλοφορούσαν ήδη το 1642). Ο σ. ήταν γνωστός και ως DRECHEL ή DREXELIUS. (Λάθος τίτλος στην ράχη). Σχ. 12ο, βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 288.     180-300
784     [ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ] DACIER M., THE LIFE OF PYTHAGORAS, with his Symbols and Golden Verses, Together with the Life of HIEROCLES and his Commentaries upon the Verses, done into English, the Golden verses translated from the Greek by N. Rowe, London, printed for Jacob Tonson, 1707. Κείμενο ελληνικό - αγγλικό. Βιβλιοδ. εποχής όλο δέρμα, σπασμένα καπάκια, σσ. 2+34+164+11+(165-389)+index.   200-300
785  [DU CANGE, Carolo du Fresne] HISTORIA BYZANTINA Duplice commentario ILLUSTRATA prior FAMILIAS AC STEMMATA IMPERATORUM… alter DESCRIPTIONEM URBIS CONSTANTINOPOLITAN… Venetiis, ex Typographia Bartholomaei Javarina, 1729. Δύο μέρη: I. FAMILIAE BYZANTINAE, II. CONSTANTINOPOLIS CHRISTIANA. Με δεκάδες χαλκογραφίες και προσωπογραφιών των Αυτοκρατόρων και αναδιπλούμενα χαρακτικά της Κωνσταντινούπολης (Aγ. Σοφιά). Σχ. φύλλου, βιβλιοδ. επιδιορθωμένη 19ου αιώνα, δερμάτινη ράχη, σσ. 282+index+139+3 χαρακτικά+136+index+22.     3000-3500
786  THE WORKS OF JOHN SHEFFIELD, EARL OF MULGRAVE, MARQUIS OF NORMANBY, AND DUKE OF BUCKINGHAM, ττ. 2, Λονδίνο 1740, 3η έκδοση. Περιέχει μεταξύ άλλων: “An Essay on Poetry”, “Songs and Verses”, “The Tragedy of Julius Caesar”, “The Letter of Epicurus to Meneleus” […]. Διακοσμημένο με πρωτογράμματα, βινιέτες και χαλκογραφίες εκτός κειμένου (μερικές αναδιπλούμενες). Με ex-libris και οι δύο τόμοι. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής. (2)  250-400
787     [ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ], CORSINUS EDUARDUS, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΡΕΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙΣ βιβλία 5, PLUTARCHI DE PLACITIS PHILOSOPHORUM Libri V, Florentiae 1750, Ex Imp. Typographio Superiorum Adprobatione. Σχ. 4ο, χαρτονένια βιβλιοδ., σσ. 34+156+63.    180-250
788     [ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ] ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΗΣ ΕΜΨΥΧΩΝ, βιβλία τέσσαρα, PORPHYRII PHILOSOPHI DE ABSTINENTIA AB ESU ANIMALIUM libri quatuor, cum notis integrie Petri Victorii et Ioannis Valentini, et interptretatione Latina Ioannis Benardi Feliciani, edit. Ioannis Iacobi Feiskii, notas adiecit Iacobus de Rhoer, Traiecti ad Phenum, apud Abrahamum a Paddenburg, 1767. Δίχρωμος τίτλος, παράλληλο κείμενο ελληνικό - λατινικό. Σσ. 398+index. [δεμένο μαζί του ιδίου] ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ, ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΤΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΩΝ ΝΥΜΦΩΝ ΑΝΤΡΟΥ, PORPHYRIUS DE ANTRO NYMPHARUM… Traiecti ad Phenum, sumptibus Abrahamum a Paddenburg, 1765. Δίχρωμος τίτλος. Σσ. 34+36.+122+index. Περγαμηνή βιβλιοδ. εποχής.        200-300
Βλέπε και: 102, 490, 1, 103
46. ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΔΙΑΦΟΡΑ [789-800]
789     VIARDOT L., ESSAI SUR L'HISTOIRE DES ARABES ET DES MORES D'ESPAGNE. Paris, “Paulin”. Τόμος Α’, 1833, σσ. 311 [μαζί] Τόμος Β’, 1833, σσ. 251. Δύο τόμοι, δεμένοι σε    έναν. (2). 40-70
790     [ΥΠΟΘΕΣΗ DREYFUS], L'AFFAIRE DREYFUS, CINQ SEMAINES A RENNES, κείμενο Louis Roges, 200 φωτ. του Gerschel, Paris 1899. Σσ. 24+67φ.     50-100
791     [ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ]. ΠΕΝΤΕ ΦΥΛΛΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜ. “ΕΜΠΡΟΣ”, με πρωτοσέλιδα για την “Αλβανική επανάσταση”. 28/3, 30/3, 2/4, 15/4, 16/4, όλα του 1910. (5). 50-70
792     ΜΙΛΛΕΡ Ο., Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΣΑ. Ιστορία της οθωμανικής αυτοκρατορίας από του έτους 1801 μέχρι του 1913. Εστία, 1914, σσ. 704, εικ., χάρτες, δεμ. 60-90
793     ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. Μ., ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΙ, εκδ. Ελευθερουδάκης, 1924. Επιδιορθωμένη ράχη, ταλαιπωρημένο. Σσ. 303. 35-40
794     [ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ] Έξι επιστολικά δελτάρια με συνοπτική ιστορία των γεγονότων που εικονίζουν: Ναυμαχία Σαλαμίνος, Οι Τούρκοι στην Αττική, Οι Φράγκοι στο Μοριά, Οι Βενετοί στο Μοριά, Η Ελλάδα για τους Έλληνες, Σεισμοί στη Σαντορίνη - Παύλος και Φρειδερίκη (στα γερμανικά). (6)     50-60
795     ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ιστορικοπολιτική μελέτη, εκδ. Σπ. Ν. Γρίβα, Αλεξάνδρεια 1944. (Το 16σέλιδο 49-64 βιβλιοδετημένο ανάποδα). Σσ. 256     50-80
796     GLOTZ G., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Τόμος Α’, 1954, Ακρίτας, σσ. 577, εικ. εκτός κειμ. [μαζί] Τόμος Β’, 1955, Ακρίτας, σσ. 697, εικ. [μαζί] Τόμος Γ’, 1955, Ακρίτας, σσ. 438 [μαζί] Τόμος Δ’, 1955, Ακρίτας, σσ. 362. Δεμένοι τόμοι (4). 50-70
797     [ΝΑΣΕΡ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ του Αιγυπτιακού Συντάγματος 17/5/1956. Κείμενο στα γαλλικά. Το ΕΝΤΥΠΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ για Νάσερ. ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗ επί του Νέου Συντάγματος στα αγγλικά. ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ. (7)     35-75
798     ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΡΗΓ. Π., Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ, δοκίμια, λόγοι, άρθρα, έκδ. 1961. Άκοπο. Σσ. 422.     30-50
799     ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ ΣΠ., ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1828-1964, Πάπυρος, 1966-68, ττ. 4, 1ος Η Αναγέννησις της Ελλάδος 1828-1862, 2ος Η Συνταγματική Βασιλεία 1863-1909, 3ος Η Μεγάλη Εξόρμησις 1910-1922, 4ος Η Νέα Εποχή 1923-1964. Πλούσια έγχρωμη εικονογράφηση. Κόκκινη βιβλιοδ., σχ. 4. (4)  50-75
800     ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Το εγχειρίδιο συντάχθηκε από ομάδα συγγραφέων αποτελούμενη από τους: ΠΟΝΟΜΑΡΙΟΦ ΜΠ. Ν., ΓΑΪΤΣΕΦ Β.Σ., ΚΟΥΤΣΚΙΝ Α.Π., ΒΟΛΚΟΦ Ι. Μ., ΜΙΝΤΣ Ι. Ι., ΣΟΜΠΟΛΙΕΦ Α.Ι., ΤΙΜΟΦΕΕΒΣΚΙ Α.Α., ΧΒΟΣΤΟΦ Β.Μ., η μετάφραση έγινε από τα ρωσικά, [1973]. Δεμ., σσ. 873. 30-40
Βλέπε και: 914, 605, 734, 661, 940, 998
47. ΔΙΚΑΙΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ [801-827]
801     SHRAPNELLS, HISTOIRE DE FUSEES DE GUERRE, OU RECUEIL DE TOUT CE QUI ETE PUBLIE OU ECRIT SU CE PROJECTILE, “ATLAS”, Paris 1841-42. Δέκα πέντε ολοσέλιδες χαρακτικές εικόνες σε σχ. 4ο μεγάλο. (15) 250-300
802     ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ και περί συρροής αξιοποίνων πράξεων, τυπ. Α. Καναριώτου και Ζ. Γρυπάρη, 1873. Άδετο. Σσ. 6+186+36.     25-45
803     ΠΑΛΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ, τυπ. της Φιλοκαλίας, 1877. [δεμ. μαζί] Δύο βιβλία, ιστορικά στα σερβικά 1901. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής, σσ 216+146+31+273.     40-60
804     ΒΟΡΕΣ Δ., ΜΕΛΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. 1881, σσ. 111, οι τρεις τελευταίες σελίδες, φττπ.     50-60
805     ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ - ΚΑΤΑΚΩΛΟΥ. Δύο μετοχές διαφορετικής αξίας (5 και 1) του 1883.     60-100
806     ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Γ. Ν., ΔΙΑΠΥΛΙΑ ΤΕΛΗ, ατέλεια των κατά το τελωνειακόν δασμολόγιον απηλλαγμένων και των δυνάμει ειδικών νόμων ή συμβάσεων εξηρημένων, τυπ. Σ. Βλαστού, 1900. Σκισίματα στα περιθώρια. Σσ. 40.     15-25
807     [ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1906] Δίχρωμο μονόφυλλο της Εθν. Τραπέζης με τα αποτελέσματα της 11ης κληρώσεως της 1ης Δεκεμβρίου 1906, του λαχειοφόρου δανείου.     25-35
808     ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ, μετά πλείστων βελτιώσεων και προσθηκών. Με χειρόγραφα σημειώματα εντός (πιθανότατα του σ.). Δεμ. με το αρχικό του εξώφυλλο, σσ. 284.     45-60
809     ΤΟΥΡΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, τόμος Α’, Εμπορική Πολιτική, τεύχος Β’ Συνάλλαγμα και Συναλλαγματική Πολιτική, 1923. Σσ. 108. 20-30
810     [ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΧΡΥΣΟ ΔΑΝΕΙΟ 1925], “GREEK REPUBLIC, GOVERNMENT RAILWAY, GOLD LOAN OF 1925”, κείμενο αγγλικό και γαλλικό, μία λιθόγραφη ομολογία των 500 δολαρίων, τυπωμένη στη Γαλλία, με σφραγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [48x48 εκ. - 40x40 εκ.] 85-120
811     ΚΑΛΟΓΕΡΕΑΣ ΕΠΑΜ., Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ, τυπ. “Ο Μάγερ”, 1925. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σσ. 496. 45-50
812     ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ, (1833-1843), ττ. 2, εκδ. “Ελευθερουδάκης”, 1925 & 1927. (20) 60-90
813     ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚ., Η ΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΑ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΟΠΛΟΝ ΚΑΤA ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΟΥ, ττ. 2 δεμένοι μαζί, 1929 & 1935. Εικονογραφημένο. Σσ. 159+194.     60-70
814     BOMPAIR FRANCOIS, L'ECONOMIE MATHEMATIQUE D'APRES L'OEUVRE COMPAREE DE SE REPRESENTANTS LES PLUS TYPIQUES (COURNOT, WALRAS, PARETO), lib. Recuil Sirey, Paris 1932. Σσ. 28.  20-25
815     ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚ., ΑΓΟΡΑΙ, ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ειδικαί εκθέσεις, εβδομάδες, διαγωνισμοί, χρηματιστήρια εμπορευμάτων, εκδ. 1935. (Διαχρονική μελέτη παζαριών και αγορών). Εικονογραφημένο. Σσ. 295.     70-100
816     ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ Γ.Χ., ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ από σκοπιάς του πρακτικώς σκεπτόμενου, έκδ. 1945. Σσ. 72.  25-35
817     “ΑΝΤΑΙΟΣ”, Μηνιαίο Περιοδικό για τη Μελέτη των Προβλημάτων της Ανοικοδόμησης, διεύθυνση: Δ. Μπάτσης, χρόνος Β’-Γ’, 1946-1947, τεύχη 1-12, δεμένα μαζί. Σσ. 304. 45-60
818     ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ, από της θεωρητικής αναλύσεως εις την πολιτικήν εφαρμογήν, εκδ. Αετός, 1947. (Ως παράδειγμα εξετάζονται τα Δωδεκάνησα). Σσ. 68.  25-35
819     [ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ] ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ, ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ, 1949. Άκοπο. Σσ. 189.     25-35
820     ΜΕΡΗΣ ΙΩ., ΤΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, έκδ. 1949. (Εξετάζονται και οι Σιδηρόδρομοι Πελοποννήσου). Σσ.160.     25-35
821     ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘ., ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΕΗΜΑΤΑ, η αξία του νομίσματος αυτή καθ' εαυτή και εν σχέσει με τον άνθρωπον, έκδ. 1956. Άκοπο. Σκισίματα στις άκρες του εξωφύλλου. Σσ. 106. 15-20
822     ΘΑΣΙΤΗΣ ΒΑΣ., ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ, 1959. Με δεκάδες στατιστικούς πίνακες. Σχ. 4ο, σσ. 130.     40-45
823     ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ, Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΥ, οικονομική υποανάπτυξη και κοινωνική επανάσταση, 9ο δημοσίευμα του Κέντρου Κοινωνικών Σπουδών της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής, 1959. Άκοπο. Σσ. 463.     35-40
824     ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ, (LINEAR ECONOMICS), Γραφείον Οικονομικών Ερευνών της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής, εκδ. 1960. Με αναδιπλούμενο πίνακα και σχεδιαγράμματα. Σσ. 383.     30-40
825     ΞΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓ., Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΣ AMERICAN ERA, δοκίμια πολιτικής, κοινωνικής και εκπαιδευτικής φιλοσοφίας, τυπ. Ευριπίδη Κ. Θέμελη, Ιωάννινα, [1970]. Δεμ. με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 544. 30-35
826     [ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΘ. - SBAROUNIS], A GREEK ECONOMIST'S JOURNAL, with an introduction on Hellenism, 1975. Με φωτ. εκτός κειμένου. Σσ. 541.     30-35
827     ECONOMIES MEDITERRANEENNES EQUILIBRES ET INTERCOMMUNICATIONS XIIe-XIXe siecles, Actes du Iie Colloque International d'Histoire (Athenes, 18-25 Septembre 1983), ττ. 3, CENTRE DE RECHERCHES NEOHELLENIQUES, 1985. Λινή βιβλιοδ. (3)
30-50
Βλέπε και: 757, 663, 900, 870, 915, 739, 961, 363, 996, 46, 975, 939, 81, 948, 53, 955, 1010, 381, 364, 959, 965, 962, 957, 438, 846, 972, 26, 533, 365, 297, 302, 301, 300, 299, 660
48. ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ [828-836]
828     ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. - ΠΟΛΙΤΗΣ Ν., ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 776 π. Χ. - 1896, μετά προλόγου Τιμολέοντος Φιλήμονος, εκδ. Κάρολος Μπεκ, ττ. 2 δεμ. μαζί. Με αφιέρωση του σ..Γλώσσα ελληνικά - γαλλικά. Εικόνες εντός κειμένου. (Λείπει μία σελίδα). Σχ. 4ο, με φθορές και πρόχειρες επιδιορθώσεις σε αρκετές σελίδες και στην βιβλιοδ., σσ. 102+109.            200-250
829     MYLLER J.P., MEIN SYSTEM, 15 Minuten Taglicher Arbeit Fur Die Gesundheit, 1905. Γερμανική έκδοση του Δανού συγγραφέα (μεταφράστηκε σε 24 γλώσσες). Εξώφυλλο: Ο αποξυόμενος του Λυσίππου. Με 42 εικόνες. Φθορές, λυτή ράχη, σσ. 90.  20-40
830     [ΜΠΡΙΤΖ - BRIDGE], LE BRIDGE, par Grand Schelm, preface Alf. Capus, Paris 1908. Έγχρωμες εικόνες (παραδείγματα) εντός κειμένου. Δεμ., σσ. 122. 35-50
831  ΜΑΚ ΛΟΥΙΣ ΤΖ., ΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ, αθλητικόν μυθιστόρημα, εκδ. Αλ. & Ευάγγ. Παπαδημητρίου [1930 περ.]. Με πολλές φωτ. εντός κειμ., κυκλοφόρησε σε τεύχη. Λείπει το κουπόνι δώρων στα λευκά περιθώρια. Βιβλιοδ. εποχής με γωνίες, σσ. 526+2.     45-55
832     ΠΑΥΛΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, εκδ. Οργανισμού Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων, 1953. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 412.     35-40
833     "ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΑ ΝΕΑ" Δελτίον Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων, τυπ. Φ. Κωνσταντινίδη και Κ. Μιχαλά, εκδ. Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. Τεύχη 1-10, Μάιος - Δεκέμβριος 1954 και Ιανουάριος - Δεκέμβριος 1955. Με φωτ. εντός κειμένου. Σσ. 110+146, δεμ. μαζί.     80-120
834     [ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ] ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, κατασκήνωσις "ΠΗΛΙΟΝ", ΑΘΛΗΤΙΚΟΝ ΔΙΠΛΩΜΑ, εις τον Φωτιάδη Χρ., Νικήσαντα εις την Καλαθόσφαιραν, 30/7/1964. Με υπογραφές του προέδρου της κατασκηνώσεως, του διευθυντή και του επί των αθλητικών. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [21x24,5 εκ.] 35-55
835     ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ και Η ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΙ ΤΟΥ ΠΑΥΛΙΝΗ (1887-1967), έκδ. 1968. Άκοπο. Σσ. 398.     30-40
836     [ΑΘΗΝΑ 2004] ATHENS 2004, CANDIDATE CITY, Σημειωματάριο (αχρησιμοποίητο) στο προστατευτικό ομώνυμο ντοσιέ. [μαζί] Γραβάτα “Alpi arseda” με τους Ολυμπιακούς κύκλους, από την περίοδο της υποψηφιότητας της Αθήνας. (2)  35-45
Βλέπε και: 910, 684
49. ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ [837-851]
837     CHOMPRE, [ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΛΗΜΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ] DICTIONNAIRE PORTATIF DE LA FABLE, chez Desray, Paris 1801, ττ. 2. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες. (2)  100-150
838     [BRITISH MUSEUM] Σαράντα χαλκογραφίες μνημείων και αγαλμάτων (κυρίως Ελληνικών) του Βρετανικού Μουσείου, περιόδου [1815-1846]. Διαστάσεις [29,5x24 εκ.]. (40) 120-150
839     [ΣΜΙΘ ΟΥΙΛΛΙΕΛΜΟΣ], ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, [1842 περ.], (λείπει η σελ. τίτλου, υπάρχει ο ψευδότιτλος μόνο). Πλήθος χαρακτικών εικόνων εντός κειμένου. Βιβλιοδ. με φθορές, αποκόλληση οπισθίου καπακίου, σσ. 1072.     85-140
840     ΒΟΓΕΣΗΝΟΣ Ε.Φ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ προς στοιχειώδη μάθησιν των πολιτευμάτων και του βίου ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, μτφρ. Αθανασίου Σ. Ρουσόπουλου, τυπ. Ανδρέου Κορομηλά, 1860. Σσ. 176. 60-90
841     GROTE GEORGE, HISTORY OF GREECE, New York 1861. Μόνον ο τόμος V (5ος) μέρος II. Αρχαία Ιστορία από την Μάχη του Μαραθώνα ως τον Περικλή. Βιομηχ. βιβλιοδ. εποχής, σσ. 407.     30-40
842     ΒΙΓΚΑΤΟΣ Λ., Η ΑΡΧΑΙΑ ΝΑΥΜΑΧΙΑ. 1881, τυπ. Ο Παλαμήδης, β’ έκδ., “μετά βελτιώσεων”. Σχέδια εκτός κειμ., χαλαρό.     40-60
843     “ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ”, Εκδιδόμενη υπό της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας, τεύχος 4ο, περίοδος τρίτη, 1887. Με χρωμολιθόγραφες εικόνες. Σχ. 4ο, σσ. 156-216+7, άδετο.
1-…
844     ΡΑΓΚΑΒΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ήτοι περιγραφή των Κυριωτέρων Πολιτευμάτων της Αρχαίας Ελλάδος, ττ. 2, τυπ. Αδελφών Περρή, 188. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη. (2)     60-100
845     DECHARME P., ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, μτφρ. Αλεξάνδρου Μ. Κάραλη, εκδ. Αλέξ. Παπαγεωργίου, 1891. Εικονογράφηση εντός και εκτός κειμένου. (Λυτό ένα φύλλο εικόνας). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, γωνίες, με φθορές, σσ. 773.     65-85
846     ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΑΣ., Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΡΩΜΑΪΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΚΥΝΟΣ ΚΕΦΑΛΩΝ (Ιούνιος 197 π.Χ.), πρόλογος Αλεξ. Μαζαράκη, τυπ. Ν. Τιλπερόγλου, 1939. Με αναδιπλούμενο χάρτη. Σσ. 127+1.     50-100
847     ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ., Ο ΣΤΕΡΕΟΒΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ, (διατριβή), έκδ. 1951. Σσ. 125. 35-40
848     ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜ., ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ από τον πρωτόγονο κόσμο ως τη δημοκρατία της Αθήνας, εκδ. Κέδρος, 1958. Καλλιτεχνική επιμέλεια Καλμούχου. Εικόνες εκτός κειμένου. Πάνινη βιβλιοδ., σσ. 566.     40-50
849     VALLET G. & VILLARD F., MEGARA HYBLAEA 4. LE TEMPLE DU IVeme SIECLE, εκδ. De Boccard, Paris 1966. Κείμενο 76 σελίδες (ξεχωριστό έντυπο). Εικόνες, πίνακες και αναδιπλ. σχέδια, 96 λυτά φύλλα. Βιβλιοδ. φάκελος, σκληρό χαρτόνι και πανί.     180-240
850     “DACIA”, Ττ. 6, (χρονική περίδος 1978-1989). REVUE D'ARCHEOLOGIE ET D'HISTOIRE ANCIENNE. Editura Akademie Republicii Socialiste Romania (Romanian Institute of Archaeology). Επιθεώρηση Αρχαιολογίας και Αρχαίας Ιστορίας, γλώσσες Αγγλικά - Γερμανικά - Γαλλικά - Ρουμανικά. Δημοσιεύματα των: Apostol Atanasiu, Constantin Iconomu, Photios Petsas, D.M. Pippidi, Constantin Preda, M. Zahariade, Eugenia Zagaria, κ.ά. (περιέχονται αρκετά ελληνικά θέματα). Λείπουν οι τόμοι: 30 (1986) & 32 (1988). Δεμ. (6)     80-140
851     ANATOLIA, IMMAGINI DI CIVILTA, TESORI DALLA TURCHIA, edit. Luca et Arnod. Mondadori, 1987. Πλούσια εικονογραφημένο με ασπρόμαυρες και έγχρωμες εικόνες, τρίγλωσσο λεύκωμα. Αναδιπλούμενος χρονολογικός πίνακας στο τέλος. Σσ. 214.     30-40
Βλέπε και: 578, 679, 592, 844, 395, 107, 464, 551, 622
50. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ [852-861]
852     TODIER L., LES DERNIERS CESARS DE BYZANCE. Alfred Mame et fils, nouvelle ed., σσ. 236, με ένα χαρακτικό, δερματόδετο.  50-60
853     [ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝ.], THEODORE II LASCARIS, EMPEREUR DE NICEE, These pour Le Doctorat, Paris 1908. Ss. 191. 70-100
854     ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β’ Ο ΛΑΣΚΑΡΙΣ (Αυτοκράτωρ της Νικαίας). Εταιρεία “Ο Ελληνισμός”, 1909, σσ. 112, άκοπο.     40-60
855     ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ ΠΛΑΤΩΝ, Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΚΑΙ ΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑΙ, εκδ. Μ. Ζηκάκης, 1920. Δεμ., σσ. 183. 50-60
856     SCHLUMBERGER G., LES ILES DES PRINCES. Paris, 1925, β’ έκδ., σσ. 395 [μαζί] L'EPOPEE BYZANTINE A LA FIN DU DEUXIEME SIECLE. Paris, 1925, nouvelle edition, σσ. xiii + 700, χωρίς εξώφυλλο. (2). 40-60
857     [ΛΙΘΟΓΡΑΦΑ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ] Δώδεκα χρωματιστά λιθόγραφα επιστολικά δελτάρια που αφορούν την ιστορία της Κωνσταντινούπολης (Άλωση Φράγκων 1204, Άλωση Οθωμανών 1453, κ.ά.), στα γαλλικά [1930 περ.]. (12) 60-80
858     “ΚΙΒΩΤΟΣ”, Μηνιαίον Φυλλάδιον Ορθοδόξου Διδαχής, αρ. φύλλου 17-18, 1953. Επιστασία Φωτίου Κόντογλου - Βασ. Μουστάκη. Εκτός κειμένου: Θρηνητικόν Συναξάρι Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, “χειρ” Φ. Κόντογλου (ανάτυπο). Εξώφυλλο Τάσσος. Με εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 161-256. 30-40
859     GUERDAN RENE, VIE, GRANDEURS ET MISERES DE BYZANCE, Paris 1954. Με 68 εικόνες εκτός κειμένου και σχέδια εντός κειμένου. Δεμ. και με το χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 270. 10-15
860     VASILIEV A. A., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ 324-1453. Μτφ. Δ. Σαβράκη. Εκδ. Μπεργκαδή, 1954, σσ. 1111, δεμ., δέρμα στη ράχη.     50-60
861     LOUNGHIS T. C., LES AMBASSADES BYZANTINES EN OCCIDENT, DEPUIS LA FONDATION DES ETATS BARBARES JUSQU' AUX CROISADES (407-1096), Athenes 1980. Σσ. 515. 24-40
Βλέπε και: 36, 827, 12
51. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ [862-864]
862     [ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ] ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, 19 χαλκογραφίες, [1850 περ.]. Διαστάσεις: [31,5x45,5 εκ.]. (19) 180-250
863     ΖΗΣΙΟΣ ΚΩΝΤΣ., ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, μέρος Α’ Πελοπόννησος, (ανατύπωση εκ της “Βυζαντίδος”), τυπ. Ν. Χιώτη και Κ. Ρουσέα, 1909. Σσ. 102. [δεμ. μαζί] ΓΚΗΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Η ΕΝ ΣΑΛΑΜΙΝΙ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, έκδ. 1952. Σσ. 77.  80-90
864     ANANIA VALERIU, THE HEAVENS OF THE OLT, Archimandrite Bartholomew's scholia to the photographs taken by Dumitru F. Dumitru, Rimnicu Vilcea 1990. Βυζαντινή ορθόδοξη αγιογράφηση ναών στην Ρουμανία. Πλήθος ολοσέλιδων έγχρωμων εικόνων. Σσ. 331.     40-60
Βλέπε και: 697
53. ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ – ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ – ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ [865-870]
865     ZACHARIADOU ELIZABETH, ROMANIA AND THE TURKS (c. 1300 - c. 1500), London 1985. Συγκεντρωτικός τόμος 17 επιστημονικών άρθρων (αγγλικά - γαλλικά - ελληνικά), έκδοση και σχολιασμός Οθωμανικών Εγγράφων κ.α. Σσ. [300 περ.].     25-35
866  RADU BASILE, VOYAGE EN ORIENT, EN MOLDAVIE ET EN VALACHIE, Paris 1927. Ο πρώτος τόμος από το έργο “Voyage du Patriarche Macaire d'Antioche”, με εικόνες του χειρογράφου εκτός κειμ. Σχ. 4ο, σσ. 99.  30-40
867     ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ Γ. (επιμ.), ΛΟΓΙΟΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ. Τόμος Α’, 1956, σσ. 329 [μαζί] Τόμος Β’, 1956, σσ. 332. Δεμένοι τόμοι (2). 50-60
868     ΜΑΤΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, εικονογράφηση Β. Γερμενή, εκδ. Χαράλαμπου Σπανού, 1960. Άκοπο. Σσ. 117.     15-20
869     ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΞΑΓΙΩΛΟΥ ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΡΟΛΟΥ ΤΟΥ Ε' (κατά τον Βατικανόν ελληνικόν κώδικα 1624), έκδ. 1964. Σσ. 241. 20-30
870     INALCIK HALIL, STUDIES IN OTTOMAN SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY, London 1985. Σσ. 348+10.     25-35
Βλέπε και: 526, 827, 891
54. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ [871-880]
871     ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΓΑΜΩΝ,      Εν έτει Σωτηρίω 1767 εν μηνί Φεβρουαρίω, παρά Παναγιώτη Κυριακίδη τω Βυζαντίω. Σκωληκόβρωτο (τα 3 πρώτα φύλλα). Βιβλιοδ. εποχής όλο δέρμα, πρόχειρα επιδιορθωμένη ράχη, σσ. 88.  500-700
872     ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΝΕΣΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΓΛΩΣΣΗΣ,     ΤΟΥ Γ. ΚΡΩΜΔ, Προτροπή ελλογίμων και Φιλογενών ανδρών, τύποις αυτήν εκδοθήναι συγκαταθεμένου διό και εξεδόθη ιδία αυτού δαπάνη…, εν Μόσχα εν τω της Κοινότητος Τυπογραφείω 1808. Με 4 χαλκογραφίες. Τυπωμένο σε γαλάζιο χαρτί. Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές στην ράχη, σσ. 355+6.     350-500
873     ΕΠΙΤΟΜΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, Εκ της Γαλλικής εις την ημετέραν μετενεχθείσα Διάλεκτον, και μετά πλείστων σημειωμάτων επαυξηθείσα, υπό του ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΜΟΙΣΙΑΣ… Σπουδή και επιμελεία του λογιωτάτου Κυρ Παναγιωτάκη Κωνσταντινίδου… εν τω του Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως Τυπογραφείω, έτει 1808. Σκωληκόβρωτο, χωρίς να επηρεάζει το κείμενο. Φθαρμένη βιβλιοδ. εποχής, σσ. 268.     150-250
874     ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΟΥΜΕΝΟΥ, ΕΤΕΡΟΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΝΥΝ, νυν πρώτον εκπονηθείσα και εκδοθείσα παρά του αποπειρογράφου της Ρουμουνίας, εν Λειψία της Σαξωνίας 1817, παρά τω Τάουχνιτζ. Σσ. 256. 250-350
875     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ ΠΑΛΑΙΑ ΤΕ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑ, HΤΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-ΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, Απ' αρχής μέχρι του νυν καθιστορούσα γενικώς τα της Πόλεως ταύτης, τας πέριξ αυτής Τοποθεσίας… Συνταχθείσα παρά ανδρός Φιλολόγου και Φιλαρχαιολόγου, εν Βενετία, παρά Πάνω Θεοδοσίου τω εξ Ιωαννίνων 1824. Εικονογραφημένο με 5 αναδιπλούμενες εικόνες και πίνακες. Σσ. 198.     450-650
876     [ΒΑΔΑΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤ. - ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΣΑΜΟΣΑΤΕΥΣ], ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΣΑΜΟΣΑΤΕΩΣ, ΔΙΑΛΟΓΟΙ, μεταφρασθέντες εις την ομιλουμένην Γραικικήν γλώσσαν υπό Κωνστ. Βαρδαλάχου, τυπ. Ι. Ιλιάδου, εν Βουκουρεστίοις, 1834. Σσ. 167. 130-180
877     ΣΠΑΡΤΙΟΝ ΕΝΤΡΙΤΟΝ, Κατά των επηρεασών της εις Χριστόν αμωμήτου πίστεως ψευδοφιλοσόφων, εν τρισί ταις εφεξής πραγματείαις αντιπλεκόμενον…, εν Μόσκα 1838, εν τη Τυπογραφία Αυγούστου Σέμενοφ. Σσ. 226+3.     150-250
878     [ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΑΠΟΝΤΕ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ από το 1647-1704] CRONICARII GRECI, CARII AU SCRIS DESPRE ROMANI, IN EPOCA FANARIOTA, LUCRARE FACUTA, CONSTANTIN ERBICEANU, (Cronicul Lui Chesarie Daponte de la 1648-1704), Buceresti, 1888. Παράλληλο κείμενο ελληνικό και ρουμανικό. Σχ., 4ο, σσ. 72+361.     400-500
879     [ΡΗΓΑΣ]. ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ. Μετά προλόγου υπό Γ.Ν. Φιλαρέτου. 1924, σσ. 62      [μαζί] ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Α.Β., Το πολίτευμα του Ρήγα Βελεστινλή. 1976, έκδοσις νέα μετά προσθηκών, σσ. 144. (2).     50-60
880     [ΚΟΡΑΗΣ ΑΔ.], Δύο φυλλάδια: ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ ΣΤ., Ο ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ομιλία, έκδ. 1933. [μαζί] ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ., Ο ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ ΩΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, έκδ. 1933. (2)     40-60
Βλέπε και: 889, 747
55. ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ [881-900]
881  LORD BYRON, THE WORKS of the right honorable LORD BYRON, in four volumes, London, printed for Murray, 1815. Vol. I. Childe Harold (α’ έκδ.), vol. II. The Giaour - Bride of Abydos, vol. III. Corsair - Lara, vol. IV. Ode to Napoleon Buonaparte - Poems - Hebrew Melodies. Και οι 4 τόμοι με ex-libris. Σχ. 12, βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες. (4)  650-800
882     MEDWIN THOMAS, JOURNAL OF THE CONVERSATIONS OF LORD BYRON, noted during a residence with his lordship at PISA in the years 1821 and 1822, printed for Henry Colvurn, 1824. (Στις σελ. 344 και 345 "ΩΔΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΡΔO ΒΥΡΩΝΑ", ελεγεία, αναδημοσίευση από ελληνική εφημερίδα εποχής και η μετάφραση της στα αγγλικά). Σχ. 4ο, βιβλιοδ. όλο δέρμα, σσ. 346.     250-350
883  [ΑΛH ΠΑΣΑΣ] UNSERE ZEIT, ODER GESCHIECHTLICHE UEBERZICHT DER… 1789-1830, Stuttgart 1826, γοτθική γραφή. Τεύχη 1-4, (το 4o τεύχος περιέχει "Denkwuerdigkeiten uber Griechenland und Albanien, Wahrend der Regierung des ALI PASCHA" και ολοσέλιδη λιθογραφία του Αλή Πασά.). Σχ. 12ο, πολλαπλές αριθμήσεις, βιβλιοδ. εποχής.     100-150
884     UNSERE ZEIT, ODER GESCHIECHTLICHE UEBERZICHT DER… 1789-1830, Stuttgart 1827(;), γοτθική γραφή. Τεύχη 5-8, (το 5o τεύχος 5 περιέχει “Europa in Beziemung auf Griechenland und die reformation der Tuerkei” Με 4 λιθογραφίες. Σχ. 12ο, πολλαπλές αριθμήσεις, βιβλιοδ. εποχής.     50-80
885     ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΑΞΟΥ (ΧΩΡΙΟ ΔΡΥΝΑΣ) 1828, Με σφραγίδα του χωριού Δρύνας. Αναφέρονται τα ονόματα Μιχ. Μαρκοπολίτης και Μανουήλ Ναυπλιώτης. Διαστάσεις [16x22 εκ.].     100-200
886     COMSTOCK JOHN L., HISTORY OF THE GREEK REVOLUTION compiled from official documents of the Greek Government, (λείπει ο χάρτης της Ελλάδας), New York 1828, Α’      έκδοση. Με αναδιπλούμενη χαρακτική εικόνα “Fall of Missolonghi” (Mεσολόγγι) προ της σελ. τίτλου. Βιβλιοδ. όλο δέρμα, μικρές φθορές, σσ. 503.     60-80
887     “NILES' WEEKLY REGISTER”, Baltimore, Oct. 31, 1829. Σσ. 145-160. Aμερικανική εφημερίδα. Aναφέρεται (σ. 151) Aνεξάρτητη Eλλάδα (με πληθυσμό 496.000 ψυχές και έκταση 7.778 τ. μίλλια). Eπίσης η βαρβαρότητα που δοκιμάζουν από τους Tούρκους οι κάτοικοι της Θεσσαλίας, Hπείρου κ.ά. 60-80
888  LORD BYRON - MOORE THOMAS, THE WORKS OF LORD BYRON, with HIS LETTERS AND JOURNALS, AND HIS LIFE, ττ. 14 (δεμ. σε 17), edit. John Murray, London 1832. Και οι 17 τόμοι με ex-libris και δύο ολοσέλιδες χαρακτικές εικόνες στην αρχή κάθε τόμου. Σχ. 8o μικρό, βιβλιοδ. τέχνης εποχής, όλο δέρμα με χρυσό διάοκοσμο. (Oι τόμοι VII, IX με πανομοιότυπο χφ του Bύρωνα) (17)      1000-1700
889     DAVENPORT R.A., THE LIFE OF ALI PASHA, of Tepeleni, Vizier of Epirus, London, published by Thomas Tegg, 1837. Με προμετωπίδα, χαλκογραφία του Αλή Πασά. Βιβλιοδ. τέχνης, δερμάτινη ράχη και γωνίες, νεότερη, σσ. 418.     300-400
890     ELEUTHERIDES, POESIES, par BERTON MICHEL, Libraire-Editeur Dumont, Paris 1839. (Ποιητική συλλογή, περιλαμβάνει το φιλελληνικό ποίημα “La Grece Affranchie” (σελ. 47-58). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 34+447.     40-60
891     ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, [1886]. Περιέχει Μεσαιωνική και κυρίως περί της Ελληνικής Επανάστασης μέρος δε και “εξ αυτοπτών μαρτύρων” κατά τον συγγραφέα. Με 16 ξυλογραφίες ηρώων του 1821. (Λείπει η σελ. τίτλου). Σσ. 383. [μαζί] Β’ μέρος: ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ εν τη Β’ τάξει. Σσ. 83-215. Ταλαιπωρημένο, βιβλιοδ. εποχής.     45-55
892  [VON HESS] “Η Μονεμβασία συνθηκολογεί και παραδίδεται τη 4η Αυγούστου 1821 τω Καντακουζηνώ” Λιθογραφία, έκδοση Βραΐλας (Braila) 1890. Διαστάσεις [59x43 εκ.].     300-350
893  [VON HESS]      “Ο Βασιλεύς Όθων ο Α’ παρακολουθούμενος υπό των μελών της Αντιβασιλείας Αρμανσπέργου, Μάουρερ, Άβελ και Αιδέκου επιβαίνει της Ναυπλίας, ένθα τον υποδέχονται τα μέλη της προσωρινής Κυβερνήσεως”, λιθογραφία, έκδοση Βραΐλας (Braila) 1890. Διαστάσεις [59x43 εκ.].     300-350
894  [VON HESS] “Ο Καραϊσκάκης νικά περί την Αράχοβαν τη 30 Νοεμβρίου 1826 1500 Αλβανούς υπό τον Κεχαγιάν Πασσάν, Μουστά Ελμάς και Καραφίλ Βέην και φονεύει εξ αυτών 1200”, Λιθογραφία, έκδοση Βραΐλας (Braila) 1890. Διαστάσεις [59x43 εκ.].     300-350
895  [VON HESS] “Τα μέλη της Ελληνικής επιτροπής ο Μιαούλης, ο Κώστας Βότσαρης και ο Πλαπούτας, προσκυνούσι τη 15 Οκτωβρίου 1832 τον Βασιλέα Όθωνα” Λιθογραφία, έκδοση Βραΐλας (Braila) 1890. Διαστάσεις [59x43 εκ.].     300-350
896     [LORD BYRON], GORDON G., “CHILDE HAROLD'S PILGRIMAGE” a romaunt by GEORGE GORDON, LORD BYRON, printed by T. and A. Constable, Edinburgh University Press, published by J.M. Dent, London, 1898. (Έργο στηριγμένο σύμφωνα με την έκδοση του J. Murray's “The works of Lord Βyron” το 1821). Δίχρωμος τίτλος, πορτραίτο του Λ. Μπάιρον προ της σελ. τίτλου. Σχ. 12, βιβλιοδ. εποχής, πράσινη όλο δέρμα με χρυσό διάκοσμο στην ράχη και χρυσή κουκουβάγια, σσ. 312. 70-100
897     [ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ] ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝ., ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ του Καραϊσκάκη και του Κολοκοτρώνη, ανέκδοτα, γνωμικά, περίεργα, έκδ. 1922. Σσ. 80.  20-30
898     ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΥΡΤΑΣ [ψευδώνυμο του Στέλιου Σεφεριάδη πατέρα του Σεφέρη], ΛΟΡΔΟΥ ΜΠΑΫΡΟΝ, ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, μτφρ. Στέφανου Μύρτα, εκδ. 1924. Σσ. 95.  30-45
899     ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝ., ΤΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ ΤΑ ΠΑΛΙΑ, εκδ. 1931 (τυπώνεται για τα Εθνικά Εκατόχρονα). Σσ. 131. 30-40
900     [ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ] LOULES DIMITRIS, THE FINANCIAL AND ECONOMIC POLICIES OF PRESIDENT IOANNIS CAPODISTRIAS 1828-1831, Ιωάννινα 1985. Σσ. 228.      20-25
Βλέπε και: 318, 32, 525, 640, 591, 130, 202, 618
56. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ – 19ος ΑΙΩΝΑΣ [901-913]
901     ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ. Εγκριθείσα υπό της Ακαδημίας των Επιστημών. Μτφ. Γ.Ι. Σούτσου. 1863, σσ. 128, 2 αναδιπλ. πίν., δεμ. 60-80
902     ΚΑΛΕΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓ., Η ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΠΟΛΥΚΕΦΑΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ, υπάρχουσα μέχρι της σήμερον και των εξ αυτής προερχομένων πολιτικών νοσημάτων και της    θεραπείας αυτών, ήτοι Αιτίαι της μη απελευθερώσεως της Ελληνικής φυλής και ανέκδοτα τινά πλην αληθή γεγονότα, τυπ. Αγγ. Καναριώτου, 1866. Σσ. 51.     45-60
903     [ΛΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΛΕΣΙ], “ΕΘΝΟΦΥΛΑΞ”, Εφημερίδα, έτος Θ', αριθ. 1955, Τετάρτη 15 Απριλίου 1870. Φύλλο 1.     80-100
904     ΠΟΛΙΤΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΝΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΙ “Η Φωνή των Επαρχιών” κατά το 1878 έτος. Εράνισμα υπό Αν. Κ. Παπαζαφειροπούλου. Τρίπολις, 1878, σσ. 102, άκοπο.     50-60
905     [ΓΑΜΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΡΙΓΙΠΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΣΙΑΣ] Πρωτοσέλιδο της γαλλικής εφημερίδας “LE MONDE ILLUSTRE” της 16ης Νοεμβρίου του 1889, εικόνα του γάμου στην μητρόπολη της Αθήνας. Επίσης στην σελ. 312 ολοσέλιδο χαρακτικό πορτραίτο του Κωνσταντίνου και της Σοφίας. Κωνσταντινούπολη, άφιξη του Κάιζερ, ολοσέλιδο χαρακτικό στην σελ. 308. Τεύχος πλούσιο σε εικόνες ελληνικού ενδιαφέροντος.     45-60
906     ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ Π., ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΙΘ’ ΑΙΩΝΟΣ. 1891, σσ. 201 [μαζί] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΘ’ ΑΙΩΝΟΣ τόμος Α’, 1814-1830. 1892, σσ. 720, με χαρακτικά [μαζί] Τόμος Β’, 1830-1856, 1892, σσ. 783, με χαρακτικά [μαζί] Τόμος Γ’, 1893, σσ. 686, με χαρακτικά. Δεμένοι τόμοι, δέρμα στη ράχη (4).     120-180
907     ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΝΤΑ εν Κωνσταντινουπόλει τη 6/18 Σεπ. 1897, σσ. 20, δίγλωσσο, σχ. 4ο, κάποιες φθορές.     50-70
908     [ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1897 - ΜΑΧΗ ΜΕΛΟΥΝΑΣ] Στο οπισθόφυλλο της γαλλικής εφημερίδας “LE PETIT JOURNAL” της 2ας Μαΐου του 1897, έγχρωμη εικόνα με τον τίτλο “LA GUERRE TURCO-GRECQUE, PREMIERS HOSTILITES, L' Affaire de Melouna”.     60-80
909     [DILKE] ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Α.Μ., Ο ΔΙΛΚΕ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ. Διάλεξις γενομένη τη 19 Ιανουαρίου 1918 πρωτοβουλία του Αγγλοελληνικού Συνδέσμου, τυπ. Ραφτάνη, 1918. Σσ. 62.  20-30
910     ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., ΑΙ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, (Αι ιστορικότεραι συναντήσεις των παλαιών φιλοπλών και μονομάχων εις το πεδίον της τιμής), εκδ. Π. Δημητράκου,  [1930 περ.]. Γλαφυρό ιστορικό αφήγημα του ιπποτικού εθίμου της μονομαχίας στην Αθήνα (Αθηναϊκή Λέσχη) Πειραιά κ.α.. Πεδίο τιμής Πρωθυπουργών, λογίων κ.ά. (Ραγκαβής Αλ.-Καλλέργης Ν. / Πίζας-Σκούφος / Δηλιγιάννη Θ.-Μπούμπουλη Γ. / Ράλλη Δ.-Κωνσταντοπούλου Κ. / Τριανταφυλλάκου-Βαλαωρίτου κ.ά.). Με 15 εικόνες. Δεμ., σσ. 126. 70-120
911     ΖΕΒΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, μέρος Α' & Β' δεμένα μαζί, (1833-1899), εκδ. “Τα Νέα Βιβλία”, 1945. Σσ. 116+149.     60-90
912     ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Τόμος Α’, μέρος Α’, 1975, (Επιτομαί του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών…), Ακαδημία Αθηνών, σσ. λγ' + 610, άκοπο, σχ. 4ο [μαζί] Μέρος Β’, 1975, σσ. 611-1087, άκοπο, σχ. 4ο [μαζί] Τόμος Β’, 1979, σσ. ιη' + 821, μικροφθορά στο κάτω μέρος σελίδων χωρίς να επηρεάζει το κείμενο, άκοπο [μαζί] Τόμος Γ’, 1987, σσ. ιε' + 891, σχ. 4ο. (4).     70-100
913     ECONOMOPOULOU MARIETTA, PARTIES AND POLITICS IN GREECE 1844-1855. Με σημάδι στην ράχη. Σσ. 333. 40-50
Βλέπε και: 799, 618
57. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ – ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ –
Α’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ [914-941]
914     [ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ] Λιθόγραφη χρωματιστή κάρτα “PENINSULE DES BALKANS” από παιδικό παιχνίδι, [1890 περ.]. Διαστάσεις [17x27 εκ.].     60-70
915     [ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΙΟΦΩΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ] Αρχείο 1911-1919. Περιλαμβάνει 70 περ. λογαριασμούς καταναλώσεως της εταιρείας και 2 φακέλους με νομικά έγγραφα, αγωγές της εταιρείας από το δικηγορικό γραφείο του Δ.Ι. Τσάτσου (1911-1914). Χειρόγραφα και δακτυλόγραφα με χαρτόσημα, σφραγίδες και υπογραφές.    50-100
916     [ΑΛΥΤΡΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑ] Χειρόγραφο 3 σελίδων, [χ.χ. 1912 περ.]. Ποίημα - διαλογικό “Η Ελλάδα και οι Θυγατέρες της”, Η Ελλάδα πάνω στην σκηνή μονολογεί [… και εύχεται και προβληματίζεται για την ελευθερία της Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης, Κύπρου κ.ά.] Δερματοποιημένο. Ωραίος γραφικός χαρακτήρας. Σσ. 3, [20x25 εκ.].     80-120
917     ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1912-1913, Εκδόται Α. Κωνσταντινίδης & Σία, τυπ. Εστία, 1913. Φωτογραφικό λεύκωμα, με κείμενο “Χρονικά του Ελληνοτουρκικού Πολέμου 1912-1913 υπό Ν. Σπανδώνη”. Σχ. Πλάγιο, ταλαιπωρημένη βιβλιοδ., χωρίς ράχη, αρκετές σελίδες με φθορές, (μικρά σκισίματα, λεκέδες υγρασίας, πρόχειρες επιδιορθώσεις, κ.λπ.), σσ. 28+152 εικόνες εκτός κειμένου.     100-150
918     [ΛΟΧΑΓΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ, ΤΣΙΟΥΦΗΣ] Φωτογραφία σε σκληρό χαρτόνι [1912-1913], με αφιέρωση στην οικογένεια του, αναγράφεται στην πίσω πλευρά του χαρτονιού, (με φθορές). [μαζί φωτ.] “ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΧΗΣ” (ιδίας περιόδου). (2)     20-40
919     ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΝΔΟΞΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ, Υπό της “Πανελληνίου Εκδοτικής Εταιρίας”, 1914. Φωτογραφικό λεύκωμα, φωτ. κυρίως από το μέτωπο και τα πολιτικά πρόσωπα της εποχής. (Μετά την Μάχη του Κιλκίς, Συνταγματάρχης κ. Δελεγραμμάτικας εν Χίω, Στρατιώται εις την όχθην του Στρυμόνος ποταμού, Ο Λευκός Πύργος επί Τουρκίας, Ο αεροπόρος Καμπέρος εις την Μακεδονίαν, Αντιναύαρχος Π. Κουντουριώτης κ.ά.). Σχ. Πλάγιο, [χ.α.σ.].     450-500
920  [Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - Η ΣΟΦΙΑ ΧΟΕNΖΟΛΕΡΝ ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙΖΕΡ] Το γαλλικό περιοδικό J'AI VU…, 16 Οκτωβρίου 1915 με εξώφυλλο “LE ROI DE GREC, SOPHIE DE HOHENZOLLERN SOEUR DU KAISER” και εν συνεχεία άρθρο και εικόνες με θέμα: Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνος, Σφαγές Αρμενίων.     40-60
921     [ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ, ΜΑΣΤΙΓΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ] Πρωτοσέλιδο της γαλλικής εφημερίδας “LE PETIT JOURNAL” της 28ης Φεβρουαρίου του 1915 με τον τίτλο “COMMENT ILS TRAITENT LES PRISONNIERS VOLONTAIRES GRECS FOUETTES PAR LE ALLEMANDS”.   50-60
922     ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Π., Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, μτφρ. εκ του γερμανικού, εν Λειψία, 1915. Σημειώσεις στο κείμενο, φθορές στο εξώφυλλο. Σσ. 30.     30-40
923     [ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ] Στο οπισθόφυλλο της γαλλικής εφημερίδας “LE PETIT JOURNAL” της 24ης Σεπτεμβίου του 1916, έγχρωμη εικόνα με τον τίτλο “LES MANIFESTATION DE SALONIQUE EN FAVEUR DE ALLIES”.     50-60
924     [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1916] Αναμνηστικό μαντήλι για τα στρατεύματα των συμμάχων, με την επιγραφή “Yeni-Djami 1916”. Διαστάσεις 31x 31 εκ.  50-50
925     L'ILLUSTRATION. Μεγάλος δεμένος τόμος, από 1/1 έως 30/6/1917, σσ. 632, με αρκετά θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος και εικόνες (Ήπειρος, Αλβανία, Θεσσαλονίκη, Ρωσική επανάσταση, Βενιζέλος κ.λπ.).     120-180
926     MORGENTHAU HENRY, SECRETS OF THE BOSPHORUS by Ambassador Henry Morgenthau Constantinople 1913-1916, London [1918]. Με 19 εικόνες εκτός κειμένου. Φθορά στην ράχη. Σσ. 275+24.     60-80
927     NACOS L., UN APPEL AU PEUPLE ITALIEN, (article paru dans l'Estia du 23.3 Aout 1919). Σσ. 13.     30-40
928     [ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ] ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ, ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 1917-1920, εκ των τυπ. Καταστημάτων Κων. Ι. Θεοδωρόπουλου, 1920. Με φθορές στις άκρες των σελίδων και στο εξώφυλλο. Σχ. 4ο, σσ. [76].     75-100
929     [ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1921] Έγχρωμο λιθογραφικό ημερολόγιο του 1921, στα γαλλικά. (Τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Τα συμμαχικά στρατεύματα και οι Έλληνες μαζί καταλαμβάνουν τη Κωνσταντινούπολη… Οργανώνονται παντοιοτρόπως, όπως με την έκδοση του ημερολογίου του 1921). Δίφυλλο σε σχήμα ευχητήριας κάρτας.     50-60
930  ΠΩΣ ΜΑΣ ΤΟΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΑΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΗΤΟ. Μονόφυλλο Ιουνίου(;) 1921, δίστηλο.     40-50
931     [ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1922] ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Πρωτοσέλιδο της γαλλικής εφημερίδας “L' ILLUSTRATION” της 14ης Οκτωβρίου του 1922. Στην φωτ. βλέπουμε την είσοδο στην Αθήνα του Γονατά, Πλαστήρα και Πρωτοσύγκελου.     45-50
932     ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ. Υπουργείον Στρατιωτικών, 1922, σσ. 258 + αναδιπλ. λιθόγραφος πίν., “εμφαίνων τα σήματα διοικήσεων των διαφόρων στρατιωτ. μονάδων”, δεμ. 40-50
933     ΚΟΙΝΟΤΗΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ. Γνώμαι του Ίωνος Δραγούμη 1907-1919. Επιμ. Φίλιππος Στ. Δραγούμης, 1923, σσ. 62.     40-60
934     [ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ, 1926] Πρωτοσέλιδο της γαλλικής εφημερίδας “L' ILLUSTRATION” της 4ης Σεπτεμβρίου του 1926. Στην φωτ. βλέπουμε τον Πάγκαλο με πολιτικά σε βάρκα να συλλαμβάνεται κατόπιν εντολής του στρατηγού Κονδύλη, υπό τον τίτλο “LA FIN D'UNE DICTATURE”.   50-60
935     ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ ΒΙΚΤΩΡ, Ο ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ, ιστορούμενος επί τη βάσει των ανακοινωθέντων των δύο συμμαχικών γενικών στρατηγείων, των διαταγών του Αρχιστρατήγου και των ημερησίων αναφορών των Μεράρχων, 1928. Με αφιέρωση του σ. στον Πρίγκιπα Γεώργιο (Αθήνα τη 3 Ιανουαρίου 1939). Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σσ. 244+16 πίνακες (2 αναδιπλούμενοι).     80-90
936     GROUSSET R., HISTOIRE DE L'EXTREME-ORIENT. Τόμος Α’, 26 πίν., 4 χάρτες, Paris, 1929, σσ. xvii + 402 [μαζί] Τόμος Β’, 6 πίν., 3 χάρτες, Paris, 1929, σσ. 403-770. Δύο δερματόδετοι τόμοι (2). 50-70
937     ΑΧΕΛΩΟΣ Ι., ΓΕΣΗΡ Νο 5421, τυπ. “Παγκοσμίων Στρατιωτ. Νέων”, 1934. Σσ. 128. 35-45
938     ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΑΝΑΣΤ., ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, εκδ. 1947. (Γεγονότα 1916-1918, Επανάστασις 1922, Εθνικός Διχασμός). Με υπογραμμίσεις και φθορές. Σσ. 116.     15-20
939     ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Π., ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1912-1922, έκδ. 1961. Με 13 αναδιπλούμενους χάρτες. (Σημειώσεις με μελάνι). Σσ. 808+6+13.     60-80
940     ΑΝΤΟΝΙΑΝ ΑΡΑΜ, Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ, ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΑΪΜ ΜΠΕΗ, μτφρ. Β. Παπαζιάν, 1965. Με φωτ. εκτός κειμένου. Σσ. 84.     40-50
941     GREECE AND GREAT BRITAIN DURING WORLD WAR I, First Symposium organized in Thessaloniki by the Institute for Balkan Studies and King's College, (P. CALVOCORESSI, R. CLOGG, D. DAKIN, J. HASSIOTIS, B. KONDIS, J. MOURELOS, M. PEARTON, N PETSALIS-DIOMIDIS, H. SETON-WATSON, C. SVOLOPOULOS, C. WOODHOUSE, 1985. Σσ. 257.     15-20
Βλέπε και: 799, 811, 585, 612
58. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ [942-953]
942     [ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛ. - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ] Διάταγμα του Κωνσταντίνου Βασιλέα των Ελλήνων, 31 Μαΐου 1914. Αφορά την έγκριση απονομής συντάξεως εις την Ουρανίαν χήραν στρατ. Μακρή Δ. Νικολάου. Με υπογραφή του Κωνσταντίνου και του Βενιζέλου ως υπουργού Στρατιωτικών, επίσης κόκκινες κρατικές σφραγίδες.    50-100
943     ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΣΟΦΟΥΛΗΣ, Πρωτοσέλιδο της γαλλικής εφημερίδας “L' ILLUSTRATION” της 23ης Οκτωβρίου του 1920. Στην φωτ. βλέπουμε να εισέρχονται στο Παναθηναϊκό στάδιο, Ο Βασιλεύς της Ελλάδας Αλέξανδρος, ο Βενιζέλος και ο Σοφούλης.     50-60
944     [ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ.], ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΤΕΧΝΗ, εκδ. 1932. (Απόσπασμα αυτοτελές του “Απολογισμού του έργου της Κυβερνήσεως των Φιλελευθέρων”, επί υπουργίας Γεωργίου Παπανδρέου). Σσ. 64.  40-60
945     ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε., ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ, τα απώτερα αίτια των σημερινών οικονομικών μας δυσχερειών, 1932. Τρεις ιστορικές αγορεύσεις του Ε. Βενιζέλου. Σσ. 96.     35-45
946     ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Εκδιδόμενον υπό ομάδα δημοκρατικών πολιτών. 26/10/1933. Μεγάλο μονόφυλλο με έκκληση του Αλεξ. Παπαναστασίου προς τους φορείς των ενόπλων δυνάμεων.     40-50
947     ΒΑΪΔΗΣ Θ., ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Μελέτη πολιτικής ιστορίας και κριτικής). Με φωτ. ολοσέλιδη του Βενιζέλου. Αθήνα 1934. Δεμ., σσ. 352. 20-30
948     ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, εκδ. Αετός, 1941. Σσ. 327. 30-40
949     ALASTOS D., VENIZELOS (Patriot, Statesman, Revolutionary). London, 1942, σσ. ix + 304, δεμ. 50-60
950     [ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣTA AΓPAΦA ΜΕ ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΟ] ΜΕΛΕΤΖΗΣ ΣΠ., Φωτογραφία με 4 γυναίκες, παλαιό τύπωμα, τίντα/σέπια, [χ.χ., 1944 περ.]. Υπογεγραμμένη από τον φωτογράφο Μελετζή, κάτω αριστερά. Διαστάσεις [26x44 εκ.].     1500-2000
951     [ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε. - ΜΕΤΑΞΑΣ Ι.], Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ (1915-1935), Ιστορικόν Αρχείον του “Εθνικού Κήρυκος”, 1953. (Τα συγκεντρωθέντα εις το παρόν βιβλίον ιστορικά άρθρα των Ελ. Βενιζέλου και Ιωάννου Μεταξά εδημοσιεύθησαν εις τας εφημερίδας, από του Οκτωβρίου 1934 μέχρι του Ιανουαρίου 1935). Με φωτ. εντός και εκτός κειμένου. Σχ. 4ο, πανόδετο, σσ. 284.     80-100
952     ΔΑΦΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡ., Η ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΩΝ 1923-1940, ττ. 2, Α' τόμος “Ο Βενιζελισμός κυβερνά”, Β' τόμος “Η Άνοδος του Αντιβενιζελισμού”, εκδ. Ίκαρος 1955. Πανόδετο, σσ. 401+483. (2)  50-80
953     [ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ] DEMOKRATIE UND MONARCHIE, IN GRIECHENLAND 1909-1922, [εκδ. 1965]. Σσ. 212.     25-35
Βλέπε και: 916
59. Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΕΜΦΥΛΙΟΣ [954-994]
954     ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. (ΕΟΝ). Πέντε διαφορετικά μονόφυλλα.    40-60
955     [ΜΕΤΑΞΙΚΑ] ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, έκδ. Υπουργείου Γεωργίας, 1937. Εκτενής συστηματική και λεπτομερής μελέτη της περιόδου 4η Αυγούστου 1936 - 3 Αυγούστου 1937. Μέρος Ι: Διοίκησις της Γεωργίας. Μέρος ΙΙ: Το έργον του Υπουργείου Γεωργίας. Μέρος ΙΙΙ: Η Γεωργική πιστωτική πολιτική και το έργον της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος. Πλήθος πινάκων εντός κειμένου και χρωματιστών αναδιπλούμενων πινάκων εκτός κειμένου. Σχ. 4ο, σσ. 659.     85-120
956  Ο ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. Η καταβύθισις της ιταλικής νηοπομπής από τον θρυλικόν Παπανικολήν. Αφίσα, 57x42, από τον Νείρο.     150-250
957     [ΣΥΜΜΑΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ], Δακτυλόγραφη, επιστολή - πρόσκληση των Άγγλων προς τον Ναύαρχο Καββαδία να συμμετέχει στο Γραφείο Οργάνωσης με έδρα το Λονδίνο, μαζί με τον Βρετανό, Ολλανδό και Νορβηγό ομόλογό του. (Στα γαλλικά), 13 Απριλίου 1942. Σσ. 1.   120-200
958     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Από την κεντρική επιτροπή του ΕΑΜ Τραπεζιτικών Υπαλλήλων, 12/8/1943.    50-60
959     [CUNNIGHAM CUNNINEHAM - ΜΕΣΟΓEΙΑΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ], BRITISH NAVAL COMMANDER IN CHIEF, MEDITERANEAN STATION, 15 January, 1943. Δακτυλόγραφο έγγραφο, μίας σελίδας, με προσωπικές ευχαριστίες του Διοικητή του Μεσογειακού Στόλου για το κατόρθωμα του Υπολοχαγού Γ. Μπλέσσα του πλοίου “Βασίλισσα Όλγα” να καταστρέψει το Ιταλικό Υποβρύχιο στις 18/2/1942. “Ταπεινός Υπηρέτης” συστήνεται προς τον Ε. Καββαδία Ναύαρχο, προκειμένου να διαβιβάσει τις ευχαριστίες.  250-350
960     [ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΤΥΠΟΣ] Ο ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, Νοέμβριος 1943. Σσ. 27.  35-50
961     ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, Έκδ. Υπουργείου Αεροπορίας, 1944. Με αναδιπλούμενους πίνακες και εικόνες. Δεμ., σσ. 350+εικ.     30-50
962     [ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ] Χειρόγραφη ενημερωτική επιστολή “Εν Αθήναις τη 10 Νοεμβρίου 1944”, προς τον Ναύαρχο Επ. Καββαδία για την επερχόμενη αιματηρή σύγκρουση ΚΚΕ / ΕΛΑΣ και την ανάγκη λήψεως μέτρων “… Ελεύθεροι περιφέρονται οπλισμένοι εις τους δρόμους και δια μεγαφώνων χωνίων διαλαλούν εις τους δρόμους την διάλυσιν της Ελληνικής Ταξιαρχίας - του Ιερού Λόχου και του τάγματος της Χωροφυλακής…” Υπογραφή Νίκος. Δύο φύλλα. [μαζί] Χειρόγραφη σχετική επιστολή, σε τυπωμένο χαρτί ΔΙΟΝ. ΒΟΥΛΤΖΟΣ, Υποστράτηγος, “Εν Αθήναις τη 16 Νοεμβρίου 1944”. Γραμμένη με πράσινο μελάνι. Σσ. 2. (2)  150-200
963     [ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ] ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, εκδ. 1944. Με φθορές, λυτά εξώφυλλα, σσ. 76.     45-65
964  Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ. Από τις αποφάσεις της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Αύγουστος 1944, μονόφυλλο.    40-50
965     [ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ] Επιστολή “Κάιρον τη 18 Σεπτεμβρίου 1944”. Τέσσερις χειρόγραφες σελίδες με σημαντικά στοιχεία περί των Ιταλικών Μεραρχιών αποστέλλονται προς τον Επ. Καββαδία από το Κάιρο. Σσ. 4 [18x22,5 εκ.].     100-150
966     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ. Ψήφισμα του Εθνικού Συμβουλίου [...] Ψηφίστηκε στις Κορυσχάδες 27 του Μάη 1944. Μονόφυλλο.    40-50
967     ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ Θ., Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ. 1945, β’ έκδ., επαυξημένη, τυπ. “Φωτός”, Κάιρο, σσ. 171.     30-50
968     ΤΑΛΕΝΣΚΙ Ν., ΔΥΟ ΓΕΡΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ, η πανωλεθρία των Γερμανικών Στρατευμάτων μπροστά στη Μόσχα και στο Στάλινγραντ, μτφρ. Κώστα Σημηριώτη, εκδ. Κορυδαλού, Α' έκδοση, 1944. Σσ. 85.  30-40
969     ΣΒΩΛΟΣ Α., ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ, εκδ. Π. Ράνος, Α' έκδοση 1945. (Ομιλία στην Περιφερειακή Επιτροπή Αθήνας της ΕΛΔ Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδος, 20 Μάη 1945). Άκοπο. Σσ. 47.     35-40
970     ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΩΡΙΝΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, Α' έκδοση, Ιούλιος 1945. Άκοπο. Σσ. 106.     35-40
971  ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ. Συνέντευξη του γραμματέα της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. Σιάντου στο “Ριζοσπάστη”. 1945, σσ. 8.   50-70
972     ΤΡΟΤΣΚΙ Λ., Η ΠΡΟΔΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, πρόλογος - μετάφραση Π. Πουλιόπουλου, εκδ. Βιβλιοθήκη “Τρότσκι”, 1945. Σσ. 325.     50-100
973     ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ Β., ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ. Ρήγας, 1945, σσ. 152. 40-50
974     [ΛΟΥΜΑΚΗΣ - ΕΠ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ], Δακτυλόγραφη επιστολή “Αλεξάνδρεια 27 Απριλίου 1945, Σας παραθέτω κατωτέρω γράμμα του φίλου μας Λοχαγού Λουμάκη ο οποίος τώρα ευρίσκεται εις Δωδεκάνησον… 12/4/1945 Αγαπητέ μου κ. Καγκάδη…”. Περί ανάγκης οργανώσεως Αντικομουνιστικής προπαγάνδας και Εθνικής προπαγάνδας σε Δωδεκάνησα και Αίγυπτο. Σσ. 1.     120-200
975     ΛΕΝΙΝ Ν. - ΖΗΝΟΒΙΕΦ Γ., ΟΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ, έκδ. Εφημερίδας “Εργατικό Μέτωπο”, 1945. Σσ. 71.  30-40
976  ΜΑΡΞ - ΕΝΓΚΕΛΣ, ΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ, εισαγωγή και μετάφραση του Γιάννη Κ. Κορδάτου, εκδ. 1945. Σσ. 128. 40-50
977     ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1939-1944. 1964, σσ. 232 [μαζί] ΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΠΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ (Το πρόβλημα του Β. Ναυτικού / Τα γεγονότα Μέσης Ανατολής / Αι σφαγαί της Πελοποννήσου). 1946, σσ. 32 [μαζί] ΘΕΣΕΙΣ για τον Π. Κανελλόπουλο. Τετράδια Ευθύνης, 1982, σσ. 204 (3).     40-60
978     ΑΓΓΕΛΕΑΣ Ν., Η ΕΛΛΑΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΘΥΕΛΛΩΝ, 1946, με πίνακες και σχεδιαγράμματα. Σσ. 180. [μαζί] ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Κ., ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΞΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ, διάλεξις, 1946. Σσ. 37. (2)     20-30
979     ΓΥΑΛΙΣΤΡΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ Α., Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ, πολιτικοστρατιωτική μελέτη, εκδ. Ι.Δ. Κολλάρου, 1946. Σσ. 67.  20-25
980     ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ, η ζωή και η Εθνική της Δράσις, τυπ. "Πυρσού", 1946. Φωτ. εκτός κειμένου. Σσ. 215.     25-30
981     ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ, ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, εκδ. Α. Καραβία, 1946. Σσ. 101. 50-60
982     ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΛΕΥΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, εκδ. 1947. Άκοπο. Σσ. 112.     20-30
983     ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΝΤ., ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, τόμος Α', συλλογή πολεμικών αφηγήσεων που εδημοσιεύθησαν κατά την πολεμικήν περίοδον 1940-41, έκδ. 1948. Εικόνες εντός κειμένου. Άκοπο. Σσ. 175.     30-40
984     ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΑΣ., ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ, αναμνήσεις και διηγήματα από τους πολέμους μας, έκδ. 1948, πρόλογος Νιρβάνα. Σχέδια και φωτ. εντός κειμένου. Σσ. 96.     35-40
985     ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β', Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Ο ΕΛΛΗΝ, Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ, εκδ. Χαρ. Γ. Κορνάρος, 1949. Ελαφρά τσαλακωμένο στις άκρες. Σχ. 4ο, σσ. 239.     40-50
986     ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΧΙΛ., Η ΥΠΟΧΩΡΗΣΙΣ, Α' έκδοση, 1949. Με αφιέρωση του σ.. Σχέδια Χρήστου Δαγκλή. Σσ. 63.     30-40
987     [ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ] “ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1944, ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΝΘΥΜΗΤΑΙ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ”, Αφίσα για τα Δεκεμβριανά, με σφραγίδα (οπισθίως) Στρατιωτική Διοίκησις Ζακύνθου, [1949 περ.]. Διαστάσεις [88x58 εκ.].     65-85
988     [ΚΡΗΤΗ - ΧΑΝΙΑ], Τρεις χειρόγραφες επιστολές του πρώην Βουλευτή ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ: “Χανιά 23 Νοεμβρίου 1949”, “Χανιά 10 Νοεμβρίου 1949”, “Χανιά 5 Μαΐου 1949”, προς τον Ναύαρχο ΕΠ. ΚΑΒΒΑΔΙΑ. (σχετικά με το πρόβλημα των Βασιλοφρόνων στα Χανιά κ.ά), [22x28 εκ. περ.], σύνολο σσ. 6. (3)  200-300
989  Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΗΣ, Α.Σ.Δ.Α.Ν.-Α.Σ.Δ.Σ.Ε., Γραφείον Διαφωτήσεως, Α' έκδοση, Απρίλιος 1949. Σσ. 74.  25-30
990     ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Τόμος Α’, 1951, σσ. 670, εικ. εκτός κειμ. [μαζί] Τόμος Β’, 1952, σσ. 689, εικ. εκτός κειμ. [μαζί] Τόμος Γ’, 1964, σσ. 912.       Εξώφυλλο Γιάννη Μόραλη. Τρεις τόμοι, οι δύο δεμένοι με δέρμα στη ράχη. (3). 70-100
991     ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΑΠ' ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ, διηγήματα, χρονογραφήματα, άρθρα - υπομνήματα - πεζοτράγουδα κ.λπ. από τον Πόλεμο και την Κατοχή, 1952. Σσ. 140. 20-30
992     ΜΠΙΡΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΕΜΗΣΑΜΕ, Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, Α' έκδοση 1956. Άκοπο. Σσ. 236.     35-40
993     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΤΣΟΣ, ΝΥΧΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΓΕΣ, ΤΑ ΒΟΥΝΑ, μυθιστόρημα, Πολιτικές και Λογοτεχνικές εκδόσεις, 1963. Σσ. 611. 30-40
994     [ΠΑΠΥΡΟΣ] ΚΑΡΤΙΕ ΡΑΙΗΜΟΝ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, ττ. 2, (Α’ τόμος 1939-1942, Β' τόμος 1942-1945) εκδ. 1966. Πλούσια εικονογράφηση. Μικρές εκδορές στις ακμές. Σχ. 4ο, δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες. (2)  30-45
Βλέπε και: 817, 157, 158, 418, 381, 736, 738, 737, 714, 616
60. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ [995-1012]
995     PHOTIAS NIKOS, DAS SYSTEM DER DIREKTEN BESTEUERUNG IN GRIECHENLAND, Jena 1929. Σσ. 130. 35-55
996     ΚΑΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ., ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ, έκδ. του Προοδευτικού Κόμματος των Χριστιανών Σοσιαλιστών, 1946. Άκοπο. Σσ. 72.     35-50
997     [MEΛETZHΣ ΣΠ. – ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ], Ασπρόμαυρο, φωτογραφικό πορτραίτο του Γεωργίου Παπανδρέου,  με φόντο στην βιβλιοθήκη του από τον Σπ. Mελετζή, [χ.χ.]. Διαστάσεις [16x12 εκ.].     250-300
998     [ΚΟΡΕΑ] ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ, Παρτιτούρα, (Στρατιωτικόν Εμβατήριον), στίχοι Στ. Σπεράντσα, Μουσική Γεωργίου Μαύρου, [1952]. Σσ. 4.     25-30
999     ΦΩΤΙΑΔΗΣ Ε. Π. (επιμ,)., ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ. Τόμος Α’, 1954, σσ. ιε' + 338 [μαζί] Τόμος Β’, 1954, σσ. 360. Βιομηχανική βιβλιοδεσία, δεμένοι τόμοι. (2). 40-60
1000     ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ. Επιτροπή Δήμων και Κοινοτήτων Εθνικού Ιδρύματος, 1955, σσ. 98, βαθυτυπίες εκτός κειμ., σχ. 4ο.        50-70
1001     ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΤΙΑΠΟΙΚΙΑΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΟΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 20-24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1957. Περιέχει το καταστατικό του Ε.A.Σ. (Ελληνικού Αντιαποικιακού Συνδέσμου). Σσ. 32.  40-60
1002     ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ (Ε.Σ.Κ.) 1959(;), σσ. 8.              20-30
1003     [ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤ.], Χρωμολιθογραφία, πορτραίτο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, [1960 περ.], εκδ. Ρέκου. Διαστάσεις [17x24 εκ.].     50-70
1004     ΛΕΝΤΑΚΗΣ Α., ΟΙ ΝΕΟΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ, πρόλογος ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, εκδ. Γρηγόρης Λαμπράκης, Α’ έκδοση 1963, αριθμημένες φωτ. εκτός κειμένου. Άκοπο. Σσ. 128.     25-40
1005      ΔΕΚΑ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, Κωνσταντινούπολη 1965-1966. Περιλαμβάνουν ειδήσεις και άρθρα εφημερίδων για το Κυπριακό και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ένας φάκελος, σχ. 4ο.     60-70
1006     [ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ.] ΚΟΡΕΣΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Η ΖΩΗ ΤΟΥ, εκδ. Καμαρινόπουλος, 1966. Φωτ. εκτός κειμένου. Δεμ., με χάρτινο περικάλυμμα με φωτ. του Γ. Παπανδρέου (σκισίματα στις άκρες), σσ. 534.     40-60
1007     [ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ] Δύο βιβλία: CASSANDRAS NICOLAS, ZWISCHEN SKYLLA UND CHARYBDIS, GRIECHENLAND UNTER DER DIKTATUR, 1968. [μαζί] DIE VERHINDERTE DEMOKRATIE MODELL GRIECHENLAND HERAUSGEGEBEN VON MARIOS NIKOLINAKOS UND KOSTAS NIKOLAOY, 1969. (2)     15-20
1008     [ΑΝΤΙΧΟΥΝΤΙΚΗ ΑΦΙΣΑ], “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” - CON IL MOVIMENTO STUDENTESCO GRECO PUNTA AVANZATA DELLA NUOVA RESISTENZA CONTRO IL FASCISMO E L'IMPERIALISMO STRAPPIAMO DALLE MANI DEI CARNEFICE FASCISTI I NOSTRI COMPAGNI ARRESTATI E TUTTI I DETENUTI POLITICI GRECI, έκδοση Συλλόγου Ελλήνων και Κυπρίων Φοιτητών Μιλάνου (Ιταλία). Διαστάσεις [88x58 εκ.].     50-100
1009     ΑΒΑΣΙΛΕΥΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΘΡΟΝΟΣ: ΕΧΘΡΟΣ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΣΥ ΕΚΛΕΓΕΙΣ, Πολιτική αφίσα, με φωτογραφίες Παύλου, Καραμανλή, Κωνσταντίνου, Παπανδρέου, Βενιζέλου. Διαστάσεις [43x62 εκ.] 60-90
1010     ΚΑΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΣΙΣΜΟΥ (Ελλάδα 1960-1974), εκδ. Παπαζήση, 1974. Σσ. 406. 30-35
1011     “ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1944” Αφίσα, έκδ. [1967 περ.]. Διαστάσεις [50x70 περ.].     80-90
1012     [ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤ.], Μετάλλιο χάλκινο, “28 Μαΐου 1979 Μέγας Σταθμός στην Πορεία του Έθνους Κ. Καραμανλής”, εξώγλυφη προτομή. Διάμετρος 8 εκ.      80-90
Βλέπε και: 797, 462, 338, 387, 537

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου