Αναζήτηση / Search

Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

99Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΩΝ

BIBΛIOΦIΛIKA NEA99η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN
ΕΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN


ΠEMΠTH 3 & ΠAPAΣKEYH 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010, ΩPA 19:00
ENΩΣH ANTAΠOKPITΩN ΞENOY TYΠOY • AKAΔHMIAΣ 23


Τα βιβλία εκτίθενται από το Σάββατο 14 Μαΐου 2010 στη Βιβλιοφιλία (Μαυρομιχάλη 7) καθημερινά. Πρωί, ώρες: 10:00-17:00. Πέμπτη, ώρες: 10:00-14:00 και 17:00-20:00. Την Τρίτη 1 Ιουνίου και την Τετάρτη 2 Ιουνίου από τις 10:00 έως τις 20:00. Τέλος, την Πέμπτη 3 Ιουνίου και την Παρασκευή 4 Ιουνίου από τις 10:00 έως τις 23:00. (Aπέναντι της Bιβλιοφιλίας υπάρχει parking).


Παραλαβές των δημοπρατούμενων βιβλίων από το βιβλιοπωλείο της Βιβλιοφιλίας (Μαυρομιχάλη 7, Τηλ.: 210 36.14.332, 210 36.23.917, Κιν.: 6944 25 63 69)

A HMEPA

1. ΛΕΞΙΚΑ – ΓΛΩΣΣΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ – ΔIAΛEKTOI [1-28]

1 M. BENI HEDERICI, LEXICON MANUALE GRECUM, LONGE LOCUPLETIUS, in duas partes…. Londini 1755. Ελληνολατινικό λεξικό. Δίχρωμος τίτλος. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, μικρές φθορές στην ράχη, [χ.α.σ.]. 185-3702 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΙΚΙΚΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΗ, εν Βιέννη της Αουστρίας, 1812. Βιβλιοδ. εποχής με δερμάτινη ράχη, σσ. 445+ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟΓΡΑΙΚΙΚΟΝ ΣΥΝΤΟΜΟΝ, σσ. 159. 300-400

3 CARDINALE SFORZA PALLAVICINO [ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΙΤΑΛΙΚΗ] AVVERTIMENTI GRAMMATICALI per chi scrive IN LINGUA ITALIANA… in Roma 1821. Περγαμηνή βιβλιοδ. με φθορές, σχ. 12ο, σσ. 114. 50-100


4 ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, ΕΠΙΤΟΜΟΝ, εκδοθέν υπό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΑΡΠΟΛΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ, ττ. 3 , 1839. Οι σελίδες τίτλου με βουλοκέρι του κτήτορα. (Σκίσιμο στην σελ. τίτλου του δεύτερου τόμου.). Βιβλιοδ. εποχής με δερμάτινη ράχη. (3). 150-220

5 ΝΕΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΥΠΟ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΑΡΒΑΤΗ. Αφιερωθέν προς την αυτού μεγαλειότητα τον αυτοκράτορα των Γάλλων Ναπολέοντα Γ’. Σε 4 μέρη, δεμένα ανά δύο. Τόμος Α’, 1858, σσ. 1360 [μαζί] Τόμος Β’, 1859-1860, σσ. 1364-2874. Στον Α’ τόμο υπάρχει η σελίδα τίτλου του Δ’. (2). 100-180

6 ΛΕΞΙΚΟΝ ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ […] ΦΙΛΟΠΟΝΗΘΕΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΘΕΝ ΥΠΟ Μ. Π. ΠΙΕΡΙΔΟΥ του Κρητός. Τόμος Α’, 1862, εν Ερμουπόλει Σύρου, σσ. η’ + 944, δεμ. [μαζί] Τόμος Β’, σσ. 945-1724, δεμ., χωρίς πίσω καπάκι (;). Οι τελευταίες 6 σελίδες, φττπ. (2). 90-150

7 ΣΑΡΡΙΓΙΑΝΝΗΣ Ν., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΣΤΡΑΚΑ, τυπ. Περρή και Βαμπά, 1870. (Ιδιόμορφο προσωπικό ερμηνευτικό λεξικό ιστορικοκριτικής και ηθογραφικής ερμηνεύσεως. Λέξεις: Άβουλος, Βωμολόχος, Γυνή, Δημοκρατία, Ετερόδοξος, Θέατρον, Οδοντίατρος, Πίστις κ.ά. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών (εν Μασσαλία, Νεάπολη, Γενεύη, Γαλαξίδι κ.α.). Λινόδετο, σσ. 624. 35-50

8 ΚΡΟΥΣΙΟΣ, [ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ] ΛΕΞΙΚΟΝ ΟΜΗΡΙΚΟΝ, επεκταθέν και διορθωθέν υπό Ε. Ε. Σέϊλερ, εκ δε της έκτης γερμανικής εκδόσεως διασκευασθέν χάριν των Ελλήνων υπό Ι. Πανταζίδου, εκδ. τρίτη στερεότυπος, 1876. Φθορές στην βιβλιοδ. (σταμπωτά μοτίβα ξεθωριασμένα), λυτό το φύλλο τίτλου. Σσ. 721. 40-50

9 GREGOIRE LOUIS, DICTIONNAIRE D’HISTOIRE DE BIOGRAPHIE DE MYTHOLOGIE ET DE GEOGRAPHIE, Paris 1886, Garnier Frêres, Libraires Éditeurs. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη, φθορές στην ράχη, σσ. 2074+139. 60-80

10 BOLTZ A., HELLENISCH: Die allegemeine Gelehrthen Sprache der Zukunft (Ελληνικά: η γλώσσα της διανόησης του μέλλοντος). Leipzig, 1888, σσ. x + 325, δεμ. 40-60

11 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Γ., ΠΛΗΡΕΣ ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ, εκδ. Αναστασίου Δ. Φέξη, 1902. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σσ. 1005. 25-30

12 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΚΑΔΗΜΕΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ, ΛΑΤΙΝΙΚΗΝ και μικρόν ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΝΔΙΚΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΝ, τόμοι Α’ & Β’, Βιβλιοθήκη Μαρασλή, τυπ. Π. Δ. Σακελλαρίου, 1902-1904. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 608+688. (2). 80-160

13 BART W., METOULA-SPRACHFUHRER, NEUGRIECHISCH, 1913. (Νεοελληνικά στη Γερμανία). Σχ. 16ο, σσ. 184. 20-30

14 PRADEZ EL., DICTIONNAIRE DES GALLICISMES LES PLUS USITES, Libr. Payot, Paris [1914]. Σσ. 387. 25-35

15 LEGRAND EMILE, NOUVEAU DICTIONNAIRE GREC MODERNE FRANCAIS, contenant les termes de la langue parlée et de la langue écrite, Paris [1920 περ.]. Σχ. 12ο, σσ. 920. 30-40

16 ΓΑΒΙΗΛ ΑΝΤ., ΟΙ ΧΟΙΡΟΙ ΥΪΖΟΥΣΙΝ, ΤΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ ΚΟΪΖΟΥΣΙΝ, ΟΙ ΟΦΕΙΣ ΙΫΖΟΥΣΙΝ, εκδ. Δ. & Π. Δημητράκου, 1924. (Ίχνη υγρασίας, μικρά σκισίματα στο εξώφυλλο). Σσ. 94. 30-40

17 ΦΑΛΤΑΪΤΣ Κ., Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ. 1930, σσ. 16 [μαζί] ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Η., Το ελληνικό νεογλωσσικό μάθημα. 1934, β’ έκδ. (“καλυτερεμένη”), σσ. 79. (2). 25-40

18 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Μ., Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. 1933, σσ. 57. 30-40

19 ΚΡΙΑΡΑΣ ΜΑΝΟΛΗΣ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΩΝΥΜΙΑ, εκδ. 1933. [μαζί του ιδίου] Η ΛΕΞΙΣ ΑΤΙΕ ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, εκδ. 1933. Και τα δύο με αφιέρωση του σ. προς τον Ι. Συκουτρή. (2). 30-40

20 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΑΝΑΚΡΕΩΝ, ΕΣΠΕΡΑΝΤΟ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΑΝΤΙΣΜΟΣ, εκδ. περιοδικού “Διεθνής Γλώσσα”, 1935. Σσ. 180. 25-35

21 ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑ, εκδ. 1936. Σσ. 23. 20-25

22 ΠΟΤΑΠΟΒΑ ΝΙΝΑ, ΤΑ ΡΟΥΣΙΚΑ, μέθοδος για την εκμάθηση της Ρουσικής Γλώσσας, [1955 περ.], τόμος δεύτερος. Σσ. 360. 25-30

23 ΚΟΥΚΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ., ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ, ανάτυπο εκ του 24ου και 25ου τόμου του Αρχείου του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, εκδ. 1960. Σσ. 112. 20-25

24 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΛΙΑΡΝΤΑ, ερασιτεχνική γλωσσολογική έρευνα του Ηλία Πετρόπουλου, Ερμηνευτικόν και εν πολλοίς ετυμολογικόν λεξικόν…, εκδ. 1971. Με αφιέρωση του σ. στον Θανάση Φωτιάδη. Λινόδετο με την κουβερτούρα του, σσ. 194. 40-80

25 ANDRIOTIS NIKOLAOS, LEXIKON DER ARCHAISMEN IN NEUGRIECHISCHEN DIALEKTEN, Wien 1974. Παράρτημα χαρτών. Μερικές υπογραμμίσεις με μελάνι. Δεμ., με την κουβερτούρα του, σσ. 705+χάρτες. 40-60

26 GEORGIEV VLADIMIR I., INTRODUCTION TO THE HISTORY OF THE INDO-EUROPEAN LANGUAGES, Sofia 1981. (O σ. υπήρξε επιφανής γλωσσολόγος με συμβολή στο πεδίο της Θρακολογίας). Λινή βιβλιοδ., σσ. 424. 50-80

27 ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ, ΔΑΝΕΙΕΣ ΑΠO ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, εκδ. Κείμενα, 1982. Σσ. 139. 25-35

28 [ΚΟΥΚΟΥΛΕ Μ.] LOOSE-TONGUED GREEKS, A MISCELLANY OF NEO-HELLENIC EROTIC FOLKLORE, by Mary Koukoules, translated by John Taylor, with an introduction by G. Legman. Edit. Δίγαμμα, Paris 1938. Κείμενο παράλληλο ελληνικό αγγλικό. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 22/303. Εικονογράφηση Ηλία Πετρόπουλου. Με την υπογραφή της σ. Βιβλιοδ. τέχνης, λυτά φύλλα μέσα σε φάκελλο, σσ. 182. 250-400

Βλέπε και: 353, 245, 758, 825, 178, 1136, 1125, 68, 1232, 755, 902, 1119, 111, 180, 234, 173, 177, 776, 788, 940, 1125, 1136.

2. ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΛΟΓΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ [29-48]

29 NEPVEU FRANCOIS, METHODE facile D’ORAISON REDUIT EN PRATIQUE, chez Mequignon Junior, Lyon 1824. [Catalogue Pour Une Bibliothèque Ecclésiastique, σελ. 152-172. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, σχ. 16ο, σσ. 12+176. 150-160

30 NODIER CH., BIBLIOTHιQUE SACRÉE GRECQUE-LATINE, LE TABLEAU CHRONOLOGIQUE, BIOGRAPHIQUE ET BIBLIOGRAPHIQUE DES AUTEURS INSPIRÉS ET DES AUTEURS ÉCCLESIASTIQUES, depuis Moise jusqu’à Saint Thomas-D’Aquin, Paris 1826. Βιβλιοδ. εποχής με περγαμηνή ράχη και γωνίες, σσ. 456. 100-150

31 [ΞΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ] Επιστολή του Στέφανου Ξένου προς άγνωστο, εν Λονδίνω 29 Σεπτεμβρίου 1868, όπου προεξαγγέλλει την προσεχή νέα έκδοση του Βρετανικού Αστέρος και ζητά τη συνδρομή του. Μία χειρόγραφη σελίδα. 35-50

32 “ΧΕΛΩΝΑ” Εν είδει χελώνας επιτραπέζιος μεγεθυντικός φακός, [1880 περ.]. Περίμετρος φακού 4,5 εκ. Διαστάσεις συνολικά 10x6,5 περ. 80-120

33 [ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΑΚΑ] ΚΛΩΣΤΗ “ΣΗΜΑΙΑΣ”, σήμα κατατεθέν, Βαφείου Αθηνών, [1900 περ.]. Διαστάσεις πλάκας [23x24,5 εκ.], σήματος [14x6,7 εκ.]. 200-350

34 [ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΟ] Στρογγυλό με μεταλλικό καπάκι, περιόδου [1900 περ.]. Διάμετρος 7,5 εκ., ύψος 5 εκ. περ. 25-30

35 ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ, (ο σ. είναι καθηγητής της Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας), Θεσσαλονίκη 1934. Λινόδετο, σσ. 327. 50-90

36 ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ “ΕΣΤΙΑΣ”, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΥΤΩ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, εκδ. Ι. Κολλάρου, 1935. Σσ. 146. 25-35

37 [PRESSE PAPIER] Δύο στρογγυλού σχήματος. Στο ένα εικονίζονται τα Προπύλαια και στο άλλο η Ακρόπολη με την ένδειξη ΟΞΥΑΛ (εταιρεία λιπασμάτων). Διάμετρος 14 εκ. περ. (2). 40-80

38 ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (1878-1934) Έκδοση λεπτομερούς επιστημονικού καταλόγου της συλλογής του Διονυσίου Λοβέρδου από την σύζυγό του Άρτεμη Δ. Λοβέρδου, [1949]. Με ολοσέλιδη φωτ. του Δ. Λοβέρδου. Άκοπο. Σσ. 84. 35-50

39 [Ο.Η.Ε.Ν.] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΗΘΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΟΤΗΤΟΣ, εκδ. 1953. Σχ. 12ο, σσ. 18. 20-25

40 ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΓΓΛΕΣΗ, Ιδρυτής Νικολ. Γεωργ. Ιγγλέσης 1900, έτος 57ον, 1955-56. Δεμ., σχ. 4ο, σσ. πολλαπλές αριθμήσεις. 50-100

41 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΙΩΤΗ Α., ΑΝΑΓΡΑΦΗ των εν τη Εθνική Βιβλιοθήκη αποκειμένων βιβλίων βυζαντινής μουσικής […] και συμπλήρωμα βιβλίων βυζαντινής μουσικής εκ της […] βιβλιογραφίας Δ. Γκίνη / Β. Μέξα […]. 1960, σσ. 54. 20-40

42 [ΡΙΖΟΠΑΠΥΡΟΙ] Από το Νεπάλ, [1960 περ.], με διακοσμητικά σήματα. Σύνολο 4 σελ. (7). 35-50

43 “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ” Κατάλογος εκδόσεων, Τα πιο Ωραία Βιβλία της Νεοελληνικής και Παγκόσμιας Λογοτεχνίας, [χ.χ.]. Σχ. 12ο, [χ.α.σ.]. 20-30

44 [ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ & ΠΡΩΤΟΓΡΑΜΜΑΤΑ] Εκδοτικών εφαρμογών 12 τεμάχια. (12). 30-35

45 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ. 1967, σσ. 82. 20-40

46 ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ της Θεσσαλονίκης 1921-1924, ανάτυπο από το περιοδικό “Διαγώνιος” εκδ. 1975. Σσ. 226-247, σε 300 αντίτυπα. 30-40

47 ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ Π., ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΤΟΥΡΚΟΛΟΓΙΑΝ 1788-1975. 1978, σσ. 253-405. Ανάτυπο. 20-40

48 BALTA E., KJARAMANLIDIKA XXe SIιCLE. Bibliographie analytique. 1987, σσ. 184. 20-40

Βλέπε και: 324, 128, 1122, 1060, 455, 1180.
6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ – ΠΑΙΔΙΚΑ – ΚΟΜΙΚΣ – ΠΑΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [49-66]

49 ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡ., ΚΑΡΟΛΙΔΕΙΟΙ ΑΝΕΠΙΣΤΑΣΙΑΙ, τυπ. Της Εστίας, 1892. (Χωρίς οπισθόφυλλο). Σσ. 110. 45-50

50 ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. Κ., ΛΑΤΙΝΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑΡΙΟΝ (σχολικό). 1897, σσ. 79, δεμ. 25-40

51 ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ, Προς χρήσιν ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ και παντός ευσεβούς Χριστιανού, εκδίδοται το δωδέκατον υπό της εις το Πατριαρχικόν Τυπογραφείον Διευθυνούσης Επιτροπής… εν Κωνσταντινουπόλει 1913. Σχ. 12ο, σσ. 32. 20-30

52 ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Η ΝΕΡΑΪΔΑ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ, (του AΝDERSEN εκ του γερμανικού) μετά προλόγου της μεταφρασάσης, εκδ. 1914. Σσ. 84. 30-40

53 VERNE JULES, CINQ SEMAINES EN BALLON, Voyage de découvertes en Afrique par trois Anglais, illustration par M. Riou et de Montaut, Paris 1923. Πλήθος χαρακτικών εικόνων. Κόκκινη βιομηχανική βιβλιοδ., σσ. 264. 35-40

54 ΜΟΥΚΕΡΙ ΓΚΟΠΑΛ, Ο ΕΛΕΦΑΣ ΚΑΡΙ, μτφρ. Ν. Καζαντζάκη, εκδ. Ελευθερουδάκη [1931]. Με εικόνες εκτός κειμένου και χρωματιστό εξώφυλλο. Σσ. 149. 25-30

55 BURROUGH’S EDGAR, Ο ΤΑΡΖΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΟΠΑΡ, εκδ. Π. Δημητράκου [χ.χ.]. Χρωματιστό εξώφυλλο. Σσ. 198 20-40

56 ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, Ο ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ, εικόνες Ευθ. Παπαδημητρίου, εκδ. Κασταλία, 1936. Σσ. 194. 30-35

57 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ 1837-1937. Επιστημονικαί συμβολαί. 1937, σσ. 374. Εν μέρει άκοπο. 40-60

58 ΜΑΛΩ ΕΚΤΩΡ, ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, διασκευή Δημ. Μεσισκλή, εκδ. Δημ. Δημητράκου, 1943, ττ. 2. Με αυθεντικές λιθογραφίες πιθανότατα του Σπ. Βασιλείου. (2) 30-40

59 MAUCLERE JEAN, JACSON ET LES ARGONAUTES, [Ο ΙΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ], πλούσια εικονογράφηση Pierre Rousseau εκτός κειμένου. Εκδ. Les Publications Techniques, Παρίσι 1944. Σσ. 229. 30-35

60 “Ο ΦΙΛΟΣ” ΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1949, Ελευθερίας Ι. Παπαδάκη, Θεσσαλονίκη. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 104. 25-30

61 [Η ΗΡΩΪΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΘΗΣΕΑ] FAVERGEAL MAD., VIE HÉROIQUE DE THÉSÉE, Roi de Lefende et d’Histoire, illustrations de P. Rousseau, edit. Contes et Recits, 1953. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 64. 25-30

62 DEFOE DANIEL, Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΡΟΒΙΝΣΩΝΑ ΚΡΟΥΣΟΥ, μτφρ. Γ. Α. Βασδέκη, εκδ. Μ. Πεχλιβανίδη, 1957. Με εικόνες α/μ έγχρωμες εκτός κειμένου. Δεμ., με την κουβερτούρα, σσ. 383. 20-25

63 ΣΤΟΟΥ ΜΠΗΤΣΕΡ, Η ΚΑΛΥΒΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ ΘΩΜΑ, μτφρ. Όθωνος Αργυρόπουλου, εκδ. Πεχλιβανίδης, 1957. Ττ. 2. Εικόνες εντός κειμένου. Δεμ., με το περικάλυμμα τους. (2). 25-35

64 ΚΛΑΙΣΙΟΥΝΗΣ ΠΑΝ., ΦΑΣΟΥΛΙ ΤΟ ΦΑΣΟΥΛΙ ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΟ ΣΑΚΚΟΥΛΙ, συνιστώμενον του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, εκδ. 1958. Με εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 63. 25-30

65 “ΠΙΤΣΙΡΙΚΟΣ” Από τα “Απομνημονεύματα του Πιτσιρίκου” ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ, επανέκδοση [1960 περ.]. Σσ. 32. 20-25

66 ASTERIX, Τρία τεύχη του εικονογραφημένου περιοδικού, γαλλική έκδοση [1970 περ.]. Κείμενα του Goscinny, σχέδια του Uderzo. Σκληρά εξώφυλλα, σχ. 4ο. (3). 20-25

Βλέπε και: 74, 77, 637, 563, 150, 575, 861, 519.
7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ [67-84]

67 ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ Π., ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ήτοι Κρίσις των πραγματειών… Η ιστορία της ελληνικής παιδείας παρ’ Έλλησιν από της Aλώσεως Κων/πόλεως μέχρι του 1821. Εκδ. 1867, σσ. 67. 40-60

68 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ, τυπ. Φιλοκαλίας, 1880. Σσ. 264. [δεμ. μαζί] ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΟΜΗΔΗΣ, ΙΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ, τυπ. Φιλαδελφέως, 1876. Σσ. 180. [δεμ. μαζί] ΖΑΔΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΜΑΤΑ προς εφαρμογήν των γραμματικών και συντακτικών κανόνων της ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, εκδ. Κουσουλίνος, 1884. Σσ. 80. [δεμ. μαζί] ΣΠΟΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, τυπ. Ο Παλαμήδης, 1884. Σσ. 152. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη με μικρές φθορές. 70-100

69 ΔΙΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ μετ’ ασκήσεων και πολλών προβλημάτων προς χρήσιν των Δημοτικών και Ελληνικών Σχολείων, εν Κωνσταντινουπόλει 1907. Αντίτυπο ταλαιπωρημένο. Σσ. 160. 20-30

70 ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ ΣΕΒΑΣΤΗ, ΥΠΟΘΗΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΝ, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, τυπ. Θάνου Τζαβέλλα, 1911. Με εικόνες εκτός κειμένου. Μικρό σκίσιμο στο οπισθόφυλλο. Σσ. 30-40

71 ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ Α., 1911, “Το Βιβλίον αυτό εγράφη με την πεποίθησιν ότι θα το διαβάζουν κάποτε σαν Παραμύθι”, με υπογραφή του συγγραφέα, τυπ. Εστία [χ.χ.]. Σσ. 105. 30-40

72 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ. ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ Ν., Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν. 1923 (;), σσ. 304 [μαζί] ΜΩΥΣΕΙΔΟΥ Μ., Γενετήσιος παιδαγωγική. Αλεξάνδρεια, 1927, σσ. 32 [μαζί] ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ Σ., Παιδαγωγική ψυχολογία. Ρόδος, 1954, γ’ έκδ., σσ. 230. (3). 40-60

73 ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ Α., ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΚΑΙ ΖΩΗ, (Απάντηση σε μία κατηγορία), αναδημοσίευση από τη “Δημοκρατία”, εκδ. 1925. Σσ. 51. 25-30

74 ΒΑΛΑΚΗΣ Π. Α., ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ, εκδ. Ι. Δ. Κολλάρος, 1925. Σσ. 192. 20-30

75 ΠΕΣΤΑΛΟΤΣΙ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Ν., Λόγος… του μεγάλου ελβετού παιδαγωγού Πεσταλότση… 1927, σσ. 24 [μαζί] COMPAYRE G., Ο Πεσταλότσι. 1920 (περ.), μτφ. Σπύρος Μελάς, σσ. 100 [μαζί] ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ Ν., Ο βίος και το έργο του Pestalozzi. 1927, σσ. 32 [μαζί] ΠΑΡΑΣΧΗΣ Ε., Το πνεύμα του J. H. Pestalozzi στην εθνική μας παιδεία. Θεσσαλονίκη, 1948, σσ. 47 [μαζί] ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Γ., Ι. Ερ. Πεσταλότσης: η ζωή και το έργον του. 1953, σσ. 186, εικ. εκτός κειμ. (5). 35-50

76 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ, ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, Από της Αλώσεως (1453) μέχρι του (1893) μετά προλεγομένων περί παιδείας παρά τοις Βυζαντινοίς και περί της Διδακτικής Μεθόδου, εκδ. 1933. Σσ. 121. 35-50

77 [ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ] Μαθητού Γυμνασίου, περιόδου 1935-36. (2). 25-30

78 ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ, Εν Ιεροσολύμοις, τυπ. Ι. Κοινού του Π. Τάφου, 1953. Με εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 65. 45-85

79 ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ Φ., Σχολικοί συνεταιρισμοί. 1954, σσ. 47 [μαζί] Σχολικοί συνεταιρισμοί: οδηγίαι εφαρμογής. 1955, σσ. 65 [μαζί] Σχολικοί συνεταιρισμοί: η κίνησις εις την χώραν μας μέχρι τέλους του σχολικού έτους 1955-1956. 1957, σσ. 191. Όλα εκδόσεις της Υπηρεσίας Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως, αρ. 1, 2, 3. (3). 35-50

80 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΚΩΣΤΗΣ, ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΟΥ, Α’ εκδ. 1961. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 80. 40-60

81 “ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ” ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, διευθυντής Παν. Ι. Χατζής, έτος 16ον, 1962. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 319. 30-50

82 ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ (ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ), Πολιτικές και Λογοτεχνικές εκδόσεις, 1968. Μέρος α’ Αλφαβητάριο, Μέρος β’ Αναγνωστικό της Πρώτης Τάξης. Εικονογραφημένο. (Χαρακτηριστικοί τίτλοι μαθημάτων: “Οι Σοβιετικοί Στρατιώτες έσωσαν τα παιδιά” (σελ. 161), “Η Σοβιετική Ένωση”, “Ο Λένιν” (σελ. 88-89) κ.ά. Σσ. 177. 50-100

83 ΣΑΚΚΑΔΑΚΗΣ Κ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ, ΣΤ’ Δημοτικού, εκδ. Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 1970. (Στην σελ. τίτλου το έμβλημα της 21ης Απριλίου & προς το τέλος ολοσέλιδο πορτραίτο Γ. Παπαδόπουλου). Σσ. 183. 40-60

84 ΞΗΡΑΔΑΚΗ Κ., ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΕΣ ΥΠΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (Από τα αρχεία του ελεγκτικού συνεδρίου). Τόμος Α’, 1972, σσ. 190, εικ. [μαζί] Τόμος Β’, 1973, σσ. 156, εικ. (2). 35-50

Βλέπε και: 1238, 1236, 881, 85, 934.
8. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ [85-101]

85 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ, ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ […] ΥΠΟ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΣΟΑΥΙΟΥ […] ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΣΑ […] ΠΑΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΤΟΥ ΜΗΛΙΩΤΟΥ εις χρήσιν των αυτού μαθητών νυν δε πρώτον τυπωθέντα […] Επιστασία Σπυρίδωνος Βλαντή. Ενετίησιν, 1804, παρά Νικολάω Γλυκεί […], σσ. 378, με κατάλογο συνδρομητών. 80-150

86 SCHOPENHAUER ARTHUR, APHORISMES SUR LA SAGESSE DANS LA VIE, par Arthur Schopenhauer, traduit en francais par J. A. Cantacuzene, Paris 1880. Λίγες υπογραμμίσεις με μολύβι. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 301. 60-70

87 ΑΡΜΕΝΗΣ ΒΡΑΪΛΑΣ Π., ΠΕΡΙ ΠΡΩΤΩΝ ΙΔΕΩΝ και ΑΡΧΩΝ, δοκίμιον, εκδ. Γ. Φέξη, 1910. Δεμ., σσ. 230+κατάλογος εκδόσεων. 40-50

88 ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Ε. Π., Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (τέχνη, ηθική, επιστήμη). Αλεξάνδρεια, 1928, σσ. 226. Χαλαρό αντίτυπο. 30-50

89 ΛΟΥΒΑΡΙΣ Ν. Ι., Ο ΓΚΑΙΤΕ ΩΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ, εκδ. Μ. Σ. Ζηκάκη, 1929. Σσ. 70. 25-28

90 ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΜΠΡΟΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, εκδ. Πυρσού, 1932. Σσ. 60. 25-35

91 ΛΟΥΒΑΡΙΣ Ν. Ι., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ττ. 2, εκδ. Ελευθερουδάκη, 1933. (2) 25-30

92 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, δοκίμιο, 1939. Σσ. 81. 25-30

93 ΓΛΗΝΟΣ Δ., Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΟΙ ΜΟΝΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΗ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ, εκδ. Τα Νέα Βιβλία, 1945. Και μία ακόμη έκδοση του ιδίου βιβλίου του 1946. Σσ. 191.(2) 30-40

94 [ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ ΜΑΡΙΑ] ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΙΝ υπό ΤΗΣ Α.Β.Υ. ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, εκδ. Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Ομάδος, 1950. Πρόλογος Δ. Κουρέτα. Σσ. 96. 30-60

95 VINCHON, Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΛΛΑ, από τη σύγχρονη παθολογία της τέχνης, εισαγωγή και σχόλια ΠΕΤΡΟΥ ΠΙΚΡΟΥ, εκδ. Κ. Γκοβόστη, [χ.χ.]. Σσ. 89. 25-30

96 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Χ., ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ, Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, εκδ. του Κήπου, 1954. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σσ. 417. 20-25

97 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΠΕΝΤΕ ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ 51-529 μ.Χ. Ελλάς και Xριστιανισμός. 1956, σσ. 233. 25-40

98 ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Ε. Π., ΕΦΗΜΕΡΑ, εκδ. Ίκαρος, [χ.χ., 1960 περ.]. Σσ. 214. 30-35

99 AIGRISSE GILBERTE, PSYCHANALYSE DE LA GRιCE ANTIQUE, [ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ], edit. Les Belles Lettres, Paris 1960. Σσ. 256. 30-35

100 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓ., ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ, εκδ. 1966. Σσ. 143. 25-40

101 ΜΟΥΡΕΛΟΣ Γ., ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. Οι βιολογικές, οι ψυχολογικές και οι κοινωνικές βάσεις των καλών τεχνών. Τόμος Α’. Θεσσαλονίκη, 1970, σσ. 154. 30-50

Βλέπε και: 7, 1135, 169, 1159, 1004, 72, 1024, 1135, 1133, 1159, 1221, 1248, 1269.
9. ΘPHΣKEYTIKA – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ [102-128]

102 MARLOT GUILAUME, LE TOMΒEAU DU GRAND SAINT REMY, APοTRE TUTELAIRE DES FRAN²OIS SES TRANSLATIONS MIRACULEUSES…, chez François Bernard, Reims 1647. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 232+12. 300-350

103 ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ACTES DES APοTRES, επιλογή G. BELEZE, κείμενο ελληνικό, εκδ. Delacain, Παρίσι 1839. (Από την σειρά “Τα Κλασσικά Ελληνικά Κείμενα”). Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 90. 25-35

104 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ, ΤΥΠΙΚΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ κατά το ύφος ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου 1851. Με πίνακα συνδρομητών. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 328. 35-50

105 [ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ] ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΡΩΜΑΪΚΟΝ ΚΑΤΟΛΙΚΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗΣ Ή ΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ… συγγραφέντα μεν Ρωσσιστί και εκδοθέντα τω 1852 έτει εν Μόσχα, εξελληνισθέντα δε υπό Θ. Βαλλιάνου, τυπ. Χ. Νικ. Φιλαδελφέως, 1853. Σσ. 94. 30-50

106 ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ KEMPIS, ΠΕΡΙ ΜΙΜΗΣΕΩΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΒΙΒΛΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑ, μτφρ. Α. Λ. Λαμπίρη, τυπ. Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1862. Με αφιέρωση του μεταφραστή. Σσ. 233. 75-85

107 [ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ] ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΕΙΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΝ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΝ, εκφωνηθείς τη. 27η Νοεμβρίου 1864 υπό καθηγητού της Θεολογίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΝΟΥ, 1864. Σσ. 8. 20-30

108 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ, Εκδίδεται επιμελεία και δαπάνη Β. Π. Σεκόπουλου, εν Πάτραις 1871. Με μία ξυλογραφία στην προμετωπίδα. Σχ. 12ο, σσ. 95. [δεμ. μαζί σε διαφορετικό χαρτί] 13 χειρόγραφες σελίδες ρομαντικής ποίησης, ευχών και μίας προσευχής. 30-40

109 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΜΗΔΗΣ, ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΝ ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΩΝ, τυπ. Ν. Φιλαδελφέως, 1874. Β’ εκδ. επαυξημένη με αλφαβητικό πίνακα. Βιβλιοδ. εποχής με φθορές, σσ. 468. 80-90

110 ΤΑΣΣΟΥ, Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, Μτφρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΙΖΟΥ ΤΟΥ ΡΑΓΚΑΒΗ, μέρος πρώτον, Ραψωδίαι Α’- Ι’ και μέρος δεύτερον Ραψωδίαι ΙΑ’-Κ’ [1875]. Δεμ. (2). 35-55

111 ΚΟΦΙΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓ. ΤΙ ΗΣΑΝ ΑΙ ΑΚΡΙΔΕΣ ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ ΕΤΡΩΓΕΝ, τυπ. Ο Παλαμήδης, 1890. Σσ. 16. 40-60

113 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ., ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ μετά του ισχύοντος νυν εν τη εκκλησία του Πατριαρχείου και εν Ελλάδι. 1898, σσ. η’ + 560. 40-60

114 ΣΙΩΝΙΤΗΣ ΥΜΝΩΔΩΣ Ή ΜΕΛΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΙΟΙ ΥΜΝΟΙ, Εν Ιεροσολύμοις, εκ του τυπ. του Ιερού Κοινού του Π. Τάφου, 1903. Με αφιέρωση. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 139. 40-50

115 ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΥ, Εράνισμα Μανουήλ Ι. Γεδεών, εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1904. Με εικόνες εκτός κειμένου, (αρκετές υπογραμμίσεις με μολύβι). Ταλαιπωρημένο αντίτυπο. Άδετο. Σσ. 224. 75-80

116 ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ Μ., Γ., ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ… εξ ανεκδότου πραγματείας περί του εν Τουρκία κληρονομικού δικαίου. 1906, σσ. 72. 40-60

117 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ε. ΑΡΧΙΜ., Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, εκδ. 1920. Λείπει το οπισθόφυλλο. Σσ. 120. 25-30

118 ΤΟ ΚΟΡΑΝΙΟΝ, Μτφρ. εκ του Αραβικού Γ. Ι. Πεντάκη, εκδ. Ελευθερουδάκη, 1928. Δεμ., σσ. 464. 50-70

119 ΕΚΘΕΣΙΣ ΥΠΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΞΩΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΠΑΓΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ: ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ. Διάσκεψις Εδιμβούργου του 1937. Κάιρο, 1938, σσ. 107, εικ. εκτός κειμ. [μαζί] Διάσκεψις Οξφόρδης του 1937 (Παγχριστιανική κίνησις του πρακτικού Χριστιανισμού: ζωή και έργον). Κάιρο, 1938, σσ. 59, εικ. εκτός κειμ. (2). 35-50

120 ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ, Εκδόσεις Διεθνούς Συλλόγου Σπουδαστών της Γραφής, [1944 περ.]. Σχ. 12ο, σσ. 32. 20-25

121 ΜΑΚΡΑΚΗΣ Α., ΟΙ ΕΚΠΕΣΟΝΤΕΣ ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ, τυπ. Ο Κόσμος, 1948. Με ολοσέλιδη φωτ. του σ. έναντι της σελ. τίτλου. Σσ. 288. 25-35

122 ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ, υπό Αμίλκα Σ. Αλιβιζάτου, Βιβλιοθήκη Αποστολικής Διακονίας, εκδ. 1949. Δεμ., σσ. 750. 60-70

123 [ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΔΟΥΚΑΣ] ΛΩΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ, ΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ ΙΔΕΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΟΥΚΑ, διατριβή επί Διδακτορία, Νέα Υόρκη 1949. Δεμ., σσ. 223. 35-50

124 [ΚΟΡΑΝΙ] LE KORAN, SOURATES PRINCIPALES, edit. Piazza, Paris 1949. Με χρωματιστή διακόσμηση περιμετρικά του κειμένου. Σσ. 135. 40-50

125 [ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φ.] ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, εκδ. Αστήρ, [1950 περ.]. Εξώφυλλο Φ. Κόντογλου. Σσ. 16. 20-25

126 ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗΝ ΤΟΥ ΑΝΕΣΠΕΡΟΥ ΦΩΤΟΣ. Αλεξάνδρεια, 1952, σσ. 78, εικ., με αφιέρωση [μαζί] ΜΟΣΧΟΝΑΣ Θ. Δ., Ημερολόγιον ταξειδίου της Α.Θ.Μ. του πάπα και πατριάρχου Αλεξανδρείας… κ. Χριστοφόρου Β’ εις Ρωσίαν και Ρουμανίαν 7/5-12/6/1958. Αλεξάνδρεια, 1958, σσ. 62, φωτ. εκτός κειμ. (2). 35-50

127 ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟΣ ΗΤΟΙ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΘΟΓΓΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΤΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ […] παρά Παύλου του οσιωτάτου μοναχού. Έκδ. πέμπτη, Ι. και Σ. Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κουβαρά Αττικής. Τόμος Α’, 1957, σσ. 435 [μαζί] Τόμος Β’, 1958, σσ. 434 [μαζί] Τόμος Γ’, 1964, στ’ έκδ., σσ. 663. Όλοι οι τόμοι με εικονογράφηση ΡΑΛΛΗ ΚΟΨΙΔΗ, βιομηχανική βιβλιοδεσία. (3). 50-80

128 SOLAGES, SYNOPSE GRECQUE DE ÉVANGILES, METHODE NOUVELLE POUR RESOUDRE LE PROBLEME SYNOPTIQUE, edit. Brill-Leyden, Toulouse 1958. Πρόλογος Καρδιναλίου Tisserant, (ασχολείται με την μαθηματική θεωρία της εξαρτήσεως των Ευαγγελικών Κειμένων). Σσ. 1128. 30-60

Βλέπε και: 30, 51, 935, 854, 931, 398, 1144, 1142, 927, 1100, 798, 799, 30, 1141, 358, 605, 814, 915, 1172, 29, 997, 986, 569, 504, 68, 97, 289, 341, 345, 398, 522, 804, 901, 915, 997.
11. ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ – ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ [129-143]

129 APOLOGIE POUR L’ORDRE DES FRANCS-MACONS, Par Mr. N***, avec deux chansons, à la Haye, chez Pierre Gosse, 1745. Με ολοσέλιδη χαρακτική εικόνα προ της σελ. τίτλου. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 126+2 παρτιτούρες. 700-800

130 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΗΣ ΣΦΙΓΓΟΣ, ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΑΙΓΝΙΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ, ΓΡΙΦΟΙ, ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΕΣ, ΛΙΠΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ, ΚΥΒΟΛΕΞΑ, ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΑ, εκδ. Γεώργιος Κασδόνης, 1890. Ταλαιπωρημένο αντίτυπο. Σσ. 153. 40-60

131 ΠΑΖΙΝΗΣ ΓΟΥΣΤΑΥΟΣ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ επί τη βάσει των Ονειροκριτών του Έλληνος Αρτεμιδώρου από τους Αιγυπτιακούς παπύρους, υπό των σοφών Αιγυπτίων υπό των πρακτικών Μανιατών… μετά πολλών εικόνων, επιμέλεια υπό Γ. Παπανδρέου, μετά προσθήκης Χειρομαντείας, Φυσιογνωμίας, Ωροσκοπίας, δια του ζωδιακού κύκλου… και μετά παραρτήματος περί των διά των ανθέων ανταποκρίσεων της καρδίας, εκδ.. Μ. Ι. Σαλίβερου [1900 περ.]. Σσ. 707. 40-70

132 “HIRAM”, REVUE D’ÉTUDES SYMBOLIQUES ET INITIATIQUES, ORGANE FRAN²AIS DE LA GRANDE LOGE SWEDENBORGIENNE DE FRANCE ET DU RITE NATIONAL ESPAGNOL, Mars 1907 - Janvier 1910, directeur Papus, rédacteur en chef Teder. Δεμ., πολλαπλές αριθμήσεις. 250-300

133 [ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ] Πρωτόκολλο ίδρυσης της Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών με υπογραφές του Άγγελου Τανάγρα, του Χαράλαμπου Άννινου, του Αλέξανδρου Φιλαδελφέως, του Αχιλλέα Κύρου, του Ιωάννη Δαμβέργη και του Παύλου Νιρβάνα, 5 Δεκεμβρίου 1923. Μία σελίδα επικολλημένη πάνω σε χαρτί της Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών. 100-150

134 [ANNIE BESANT]. Η αρχαία σοφία. Ένωσις Ελληνικών Θεοσοφικών Στοών, 1925, σσ. 338 [μαζί] Προς την μύησιν. Θεοσοφικός Εκδοτικός Οίκος Συν. Π.Ε., 1930, σσ. 130, α’ έκδ. [μαζί] Εκατονταετηρίς Άννας Μπεζάντ. Έκδ. “Θεοσοφικού Δελτίου”, 1947, σσ. 19. (3). 40-60

135 [ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ αρ. 1] ΔΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ, Πρότυπον Εκδοτικόν Γραφείον “Πρόοδος”, [χ.χ. 1930 περ.]. Εξώφυλλο Ζωγραφίδης. Σσ. 16. 20-25

136 FINDLAY ARTHUR, ΕΙΣ ΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΙΚΟΥ, μετά προλόγου Sir William Barrett, μτφρ. Γ. Δ. Χριστοδουλάκη, εκδ. 1937. Σσ. 173. 25-30

137 BRATH STANLEY, ΤΑ ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, εγχειρίδιον εγκριθέν υπό της Λονδινείου Πνευματιστικής Ενώσεως, μτφρ. Γ. Δ. Χριστοδουλάκη, εκδ. 1939. Σσ. 65+11 εικόνες. 25-30

138 ΓΚΡΑΒΙΓΓΕΡ Π., ΤΟ ΩΡΙΑΙΟΝ ΩΡΟΣΚΟΠΙΟΝ, Βιβλιοθήκη της “Σφιγγός”, εκδ. 1940. Πολυγραφημένο. Σχ. πλάγιο, σσ. 41. 30-35

139 MARQUES-RIVIERE J., HISTOIRE DES DOCTRINES ESOTERIQUES. Paris, 1940, σσ. 362, δέρμα [μαζί] BLAVATSKY H. P., LA CLEF DE LA THEOSOPHIE. Paris, 1916, σσ. 410 [μαζί] SINNETT A. P., LE MONDE OCCULTÉ. Paris, 1923, σσ. 259. (3). 40-60

140 “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ” Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ, ομιλία ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΓ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, Θεσσαλονίκη [1951]. Σσ. 23. 30-40

141 ΓΚΡΑΒΙΓΓΕΡ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, σωματική, ψυχική, πνευματική υγεία, μυητική άσκηση, εκδ. Βιβλιοθήκη της “Σφιγγός”, 1953. Σσ. 192. 25-30

142 ΜΠΕΗΛΥ ΑΛΙΚΗ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΙΣΘΗΣΙΝ, εκδ. [1955 περ.]. Σσ. 198. 25-30

143 ΥΠΑΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ 33ο ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓΜΕΝΟΥ ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ 1786 ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ, εκδ. 1958. Σσ. 96. 35-50

Βλέπε και: 1082, 994.
12. ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ – ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ [144-178]

144 [ΟΜΗΡΟΣ] THE WORKS OF HOMER, translated from the Greek into english verse, by ALEXANDER POPE, vol. VII, London 1794. [The Odyssey XVII-XXIV+ Battle of the Frogs and Mice + Index, Notes]. Με 3 χαλκογραφίες, προμετωπίδα με απεικόνιση του Οδυσσέα, χάρτης αναδιπλούμενος “Graecia Homerica & Phrygia cum Oris Maritimis” και Πανόραμα της Τροίας (σκισμένο / πλήρες). Σχ. 16ο, δερμ. Βιβλιοδ. εποχής, σπασμένα καπάκια, σσ. 169+index+22+1φ+18+41+31+30+33+19+13+16+2φ. 50-90

145 [ΟΜΗΡΟΣ ΙΛΙΑΔΑ] ΡΟΥΣΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (του εκ Κοζάνης), Ομήρου Ιλιάς … Τμήμα Α’- ΙΓ’, τόμοι 1-13. Εν Βιέννη 1817-1819. Σχ. 8ο, σελ. τ. Α’ 20 χ.α.+οη’+305, τ. Β’ 344, τ. Γ’ 216, τ. Δ’ 316 + 4 χ.α.(λείπουν σελ. 257-273) , τ. Ε’ 178+2 χ.α, , τ. ΣΤ’ 235+2 χ.α., τ. Ζ’ 217+3 χ.α., τ. Η’ 219+2 χ.α., τ. Θ’ 242+2 χ.α., τ. Ι’ 215+1 χ.α., τ. ΙΑ’ 148+1 χ.α., τ. ΙΒ’ 151+2 πίνακες , τ. ΙΓ’ 226[=229)+13 χ.α. μειονεκτήματα (Σε όλους τους τόμους λείπουν οι πίνακες εκτός του 12ου τόμου. Σχεδόν όλοι οι τόμοι έχουν άκοπα φύλλα αλλά είναι σητόβρωτοι). (13) 200-250

146 [ΔΟΥΚΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ] ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, Παραφρασθείς, σχολιασθείς και εκδοθείς, υπό Νεοφύτου Δούκα, τόμος 5ος: Τρωάδες, Βάκχαι, Ίων. [δεμ. μαζί] Τόμος 2ος: Φοίνισσαι, Ιππόλυτος, Άλκηστις. Και οι δύο εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά εν Αιγίνη 1834. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 366+382. 75-100

147 [ΚΟΡΑΗΣ] ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΟΙΣ ΠΡΟΣΕΤΕΘΗΣΑΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΧΑΣΜΩΝ Περί της ελληνικής παιδείας και γλώσσης ακολουθία. Φιλοτίμω δαπάνη αδελφών Ζωσιμάδων… Μέρος Α’. Τυπ. Α. Κορομηλά και Π. Μαντζαράκη, εκδίδονται το δεύτερον παρά κκ. Ι. Φιλήμονος και Α. Κορομηλά. 1838, σσ. οθ’ + 511, σχέδια εκτός κειμ., δέρμα. 40-70

148 ΠΙΝΔΑΡΟΣ, Παραφρασθείς, Σχολιασθείς τε και Εκδοθείς υπό ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΟΥΚΑ, εις τόμους τρεις (μόνο ο 3ος τόμος), τυπ. Ανδρέου Κορομηλά, (1842-1843). Σσ. 301+3. 30-40

149 [ΠΛΟΥΤΑΡΧΟY, ΓΑΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΒΙΟΣ] PLUTARQUE, VIE DE MARIUS, από την σειρά LES AUTEURS GRECS, lib. Hachette, Paris 1844. Κείμενο ελληνικό και γαλλικό. Βιβλιοδ. εποχής με δερμάτινη ράχη, σσ. 238. 25-35

150 [ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΥ - ΔΙΑΤΡΙΒΗ] ΠΕΡΙ ΖΑΜΟΛΞΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΩΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ, πραγματεία ιστορικοφιλολογική, εν Γοττίγγη 1852. Σσ. 48. 80-90

151 [ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ] ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ Α., ΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ Ή ΠΕΡΙ ΛΟΓΩΝ ΕΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ, τυπ. Ερμού, 1871. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 235. 65-75

152 [ΟΜΗΡΟΣ] POPE ALEX., THE ILIAD OF HOMER, translated by Alexander Pope, illustrated with the entire series of FLAXMAN’S DESIGNS, London 1881. Σσ. 459. 60-85

153 [ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ και ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ] ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΑΡΧΑΙΑ ΜΟΥΣΑ ΥΠΟ ΝΕΟΝ ΕΝΔΥΜΑ, μτφρ. Φιλίππου Α. Οικονομίδου, εν Βιέννη 1882. Περιέχει και “Ποίημα επικήδειον εις Ν. Βύρωνα”. Λείπουν τμήματα των σελ. 41-42, 45-46, 55-56). Σσ. 112. 40-60

154 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΓΟΡΓΙΑΣ, Υπό Γεωργίου Μιστριώτου, τυπ. Ο Παλαμήδης, 1883. Εισαγωγή στον Πλάτωνα σελ. 1-39 και στον Γοργία σελ. 40-115. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σσ. 16+427. 65-75

155 [ΗΡΟΔΟΤΟΣ] ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΤΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΗΣΣΕΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΙ (Ι-ΙΧ). Κείμενο ελληνικό. Κριτική έκδοση. Επιμέλεια H. Kallenberg, εκδ. Teubners, 1885. (Λείπει η σελ. τίτλου). Δερμ. ράχη, σσ. 42+414+47422. 50-70

156 [ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ] DIONYSΙI HALICARNASENSIS, ANTIQUITATUM ROMANARUM quae supersunt edidit CAROLUS JACOBY, Lipsiae in Aedibus B. G. Teubneri, 1885. Με ex-libris. Κείμενο ελληνικό. Σσ. Πολλαπλές αριθμήσεις. 70-140

157 [ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ] ISOCRATIS ORATIONES… addidit Gustavus Eduardus Benseler, editio Altera curante FRIDERICO BLASS, Lipsiae 1888. Ττ. 2 δεμ. σε έναν, κείμενο ελληνικό. Εκτενές ευρετήριο. Λινόδετο. σσ. 58+241+60+324. 40-50

158 [ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ] PLATONIS, REI PUBLICAE LIBRI DECEM, ex recognitione CAROLI FRIDERICI HERMANNI, editio Stereotypa, Lipsiae 1895. Σχ. 12ο, σσ. 318. 25-30

159 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ, εκδιδόμεναι μετά σχολίων Γ. ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ, τυπ. Π. Δ. Σακελλαρίου, 1916. Φθορές στο εξώφυλλο. Σσ. 191. 20-35

160 [ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ] ΕΙΔΥΛΛΙΑ, Μεταφρασμένα υπό ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΕΜΗ, εκδ. Ν. Σιδέρης, [1917 περ.]. Σσ. 136. 20-25

161 [ΟΜΗΡΟΣ] BERARD VICTOR, Introduction Υ L’ODYSSEE, tome I+II+III: tome I: Bibliographie Odysseenne, L’Epos Homerique, Le Poeme Represente, tome. II: Le Poeme Represente, Le Poeme Édite, tome III: Le Poeme Édite, Le Poeme Transmis. Εκδ. Les Belles Lettres (Bude), Paris 1925. (O V. Berard (1864-1931), γνωστός ελληνιστής, είχε επιχειρήσει τον περίπλου του Οδυσσέα με δικό του σκάφος). Βιβλιοδ. από το καλλιτεχνικό βιβλιοδετείο “Μαντζάκος”, δερμ. ράχη και μαρμαρόκολλα, σσ. 462+448+464. (3). 70-100

162 [ΗΣΙΟΔΟΣ] HESIODE, LES TRAVAUX ET LES JOURS, LA THÉOGONIE, LE BOUCLIER D’HERCULE, Paris [1928]. Traduit du Grec par A. Bigan. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 2448/2500. Βινιέτες-ξυλογραφίες του H. Broutelle. Βιβλιοδ. όλο δέρμα με καψαλισμένη τοπικά ράχη, σσ. 63+178. 60-70

163 EXTRAITS DES ORATEURS ATTIQUES, Texte Grec publie avec une introduction… par Louis Bodin, lib. Hachette, Paris 1929. (Περιλαμβάνει Λυσία, Ισοκράτη, Αισχύνη, Υπερείδη). Με αναδιπλούμενο πανομοιότυπο χειρογράφου, μία σελίδα. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 421. 25-30

164 [ΑΙΣΧΥΛΟΣ] DELCOURT MARIE, ESCHYLE, edit. Rieder, Paris 1934. Με 40 εικόνες εκτός κειμένου. Σσ. 99. 25-35

165 [ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ] ΣΑΡΡΟΣ ΔΗΜ., ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, μόνον ο Β’ τόμος (Μήδεια, Εκάβη, Ηλέκτρα, Ανδρομάχη), τυπ. Κύκλου, 1935. Λινόδετο, σσ. 374. 25-40

166 [ΓΡΥΠΑΡΗΣ Ι. Ν.], Ελεύθερη απόδοση: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΑ, ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΟ, ΑΙΑΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Ττ. 5 εκδ. 1936-1940. (5) 45-55

167 [ΠΙΝΔΑΡΟΣ] ΛΕΚΑΤΣΑΣ Π., ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙ, ΠΥΘΙΟΝΙΚΑΙ, ΝΕΜΕΟΝΙΚΑΙ, ΙΣΘΜΙΟΝΙΚΑΙ αποσπάσματα, έμμετρη μετάφραση, εισαγωγή και ερμηνευτικά Π. Λεκατσά. Εκδ. Δημ. Δημητράκου, 1938. Σποραδικές υπογραμμίσεις. Σσ. 1-338. [δεμ. μαζί του ιδίου] ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΔΑΡΟΥ, σσ. 2-114+4 σελ. Πινδαρική Ηρωολογία. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη. 45-65

168 ΠΛΑΤΩΝ, ΣΥΜΠΟΣΙΟ Ή ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ, Λογοτεχνική μτφρ. εισαγωγή-σημειώσεις Δημήτρη Φωτιάδη, εκδ. 1939. (Θετικές κρίσεις για την μετάφραση των Ν. Βέη, Γ. Κορδάτου, Π. Λεκατσά, Κ. θ. Δημαρά, S. Baud-Bovy, κ.ά.). Λινόδετο, σσ. 119. 30-40

169 ΓΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΕΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ, διαλεχτική μελέτη, εκδ. 1945. Σσ. 118. 25-35

170 [ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ], LEONARD SAINT-MICHEL, PYTHAGORE, LES VERS D’OR, typ. Marcel Boin, Α’ έκδοση 1948, αριθμημένη, αριθ. 3035/4000. Δίγλωσση έκδοση, ελληνικά - γαλλικά. Με ωραία τυπογραφικά γράμματα. Σσ. 64. 30-50

171 [ΑΙΣΧΥΛΟΣ] THOMSON G., ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙ, Μελέτη γύρω από τις κοινωνικές πηγές του δράματος, εκδ. “Ορίζοντες”, 1954. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σσ. 478+45. 30-35

172 GERMAIN GABRIEL, GENESE DE L’ODYSSEE, LE FANTASTIQUE ET LE SACRÉ, Presses Universitaires, Paris 1954. Α’ έκδοση, άκοπο. Σσ. 699. 30-40

173 ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΝΕΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟΝ, κριτική της ιστορίας των Ομηρικών Επών, εκδ. 1956. Σσ. 304. 30-40

174 ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ, ΦΩΤΗΣ ΑΓΓΟΥΛΕΣ, εκδ. 1961. (Μελέτη για τον ποιητή Φ. Αγγουλέ και το έργο του). Εξώφυλλο του ζωγράφου Τάκη Σιδέρη. Σσ. 79. 25-30

175 ΣΟΛΟΜΟΣ ΑΛΕΞΗΣ, Ο ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ, από την εποχή του ως την εποχή μας, εκδ. Δίφρος, 1961. Σσ. 420. 25-30

176 [ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ] ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ μετάφραση και ερμηνευτικά του Π. Λεκατσά, εκδ. Διόνυσος, [1962]. (Μόνον ο 1ος τόμος). Δεμ., σσ. 305. 25-30

177 EUSTATHII COMMENTARII AD HOMERI ILIADEM ET ODYSSEAM, Εκδ. 1970, [Οδύσσεια (tomus I-II tomus), Index, Ιλιάδα (tomus I-II & III-IV)]. Σύνολο 7 τόμοι δεμένοι σε τέσσερις. Κείμενο ελληνικό. Ανατύπωση της έκδοσης της Λειψίας του 1825. (4). 60-100

178 ΜΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της υπό των Τούρκων Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, φωτοτυπική ανατύπωσις, 1894, εκδ. Βασ. Ν. Γρηγοριάδης, 1972, ττ. 2. Σσ. 768+1216. 55-75

Βλέπε και: 1001, 557, 883, 1139, 1128, 1007, 996, 1138, 987, 853, 606, 650, 998, 993, 990, 1132, 502, 180, 298, 1128.
13. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΟΙΗΣΗ – ΔΟΚΙΜΙΟ– ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ [179-284]

179 [ΠΕΤΡΑΡΧΗΣ] FERNOW C. L., LE RIME DI FRANCESCO PETRARCA RISCONTRATE E CORRETTE SOPRA I MIGLIORI ESEMPLARI… publisher Frederico Frommann, 1806. Ττ. 2. Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές, σχ. 12, σσ. 348+361. (2). 130-160

180 THOMAS, ANTOINE-LEONARD (1732-1785), OEUVRES COMPLETES DE THOMAS, Paris 1819, ττ. 2. (Γάλλος ποιητής και δοκιμιογράφος γνωστός για τα “Εγκώμια” μεγάλων ανδρών, (π.χ. Καρτέσιου, Μ. Αυρήλιου κ.ά.). Στο έργο του εξετάζει διαχρονικά το εγκώμιο, τον επιτάφιο, τον ύμνο, τους πανηγυρικούς λόγους (Πλάτωνα, Ξενοφώντα, Λουκιανού κ.ά.) Περιέχονται επίσης “Traite de la Langue Poetique”, […] sur le poeme de la Religione naturelle”, ποίηση, αλληλογραφία. Αξιοπρόσεκτο επίσης το δοκίμιο περί των αιτιών των σεισμών στις σελ. 177-200). Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, μικρές φθορές. (2). 160-200

181 [ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. Ε.] Δύο βιβλία: ΛΟΓΟΣ εκφωνηθείς τη 26 Δεκεμβρίου του 1871 έτους κατά τα εγκαίνια του εν Μασσαλία Ελληνικού Συλλόγου, υπό Γ. Ε. Μαυρόγιαννη, εν Μασσαλία 1872. Φθαρμένο. [μαζί] ΒΟΥΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΣΤ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1823-1906 ο δεύτερος Εθνικός Ποιητής, εκδ. 1966. (2). 20-30

182 MONTERPIN XAVIER, ΤΑ ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ. Τόμος Α’, 1873, Κωνσταντινούπολη, σσ. 391, η σ. τίτλου φττπ. [μαζί] Τόμος Β’, 1873, σσ. 710 + 4 χφες στο τέλος. Δύο τόμοι δεμένοι μαζί, μικρές φθορές. 40-60

183 ΜΟΝΤΕΠΕΝ Ξ. ΔΕ., Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Τόμοι Α, Β, Γ. Μτφ. Γ. Π. ΜΕΓΚΟΥΛΑΣ, έκδ. Γ. Π. ΜΕΜΟΣ. Ερμούπολη, 1885, σσ. 319 + 299 + 215. Το εξώφυλλο και 2 σελ., φττπ. 70-120

184 ΒΟΥΤΙΕΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΣΥΝΝΕΦΑ, Α’ εκδ. 1900, (το πρώτο βιβλίο του σ.). Σχ. 12ο, σσ. 126. 40-50

185 ΑΘΑΝΑΣ Γ., ΑΠΛΟΪΚΕΣ ΨΥΧΕΣ, διηγήματα, εκδ. Ι. Ν. Σιδέρης, [1901 περ.] Με αφιέρωση του σ. Φθαρμένο. Σσ. 164. 20-30

186 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΕΞΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: Η ΑΓΕΝΝΗΤΗ. 1907, σσ. 32, σχέδια του F. Aristeus εκτός κειμ., σε 750 αντίτυπα [μαζί] ΦΙΛΥΡΑΣ Ρ., Άπαντα (έμμετρα και πεζά). 1939 (;), σσ. λγ’ + 130 [μαζί] ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ζ., Τα Θεία Δώρα. χ.χ., σσ. 89, με ξυλογραφίες ΑΓΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ [μαζί] ΣΤΑΜΠΟΛΗ Γ. Κ., Συμφωνία της ζωής και του θανάτου. 1932, έκδοση “Μουσικών Χρονικών”, σσ. 79, σε 300 αριθμημένα αντίτυπα (107). Διακόσμηση ΒΑΣΣΟΥ ΧΑΝΙΩΤΗ, με αφιέρωση. Τέσσερεις τόμοι, δεμένοι μαζί, δέρμα. (4). 80-120

187 ΒΕΡΝ Ι., ΕΙΚΟΣΑΚΙΣΧΙΛΙΑΙ ΛΕΥΓΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ. Δεκ. 1910 (;), σσ. 463, εικ., δεμ., εξώφ. Σ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ. 40-60

188 “ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ” Ήτοι απάνθισμα εκλεκτών διηγημάτων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκλογή και επιμέλεια Κωνστ. Φ. Σκόκου (μόνο ο Α’ τόμος), εκδ. Ι. Δ. Κολλάρος, 1920. Περιλαμβάνει: Παπαδιαμάντη, Βιζυηνό, Νιρβάνα, Ραγκαβή, Κονδυλάκη, Χατζόπουλος. Λινή βιβλιοδ., σσ. 350. 35-50

189 ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ, Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ…, Β’ έκδοση, Μιχαήλ Σ. Ζηκάκη, 1920. Σσ. 138. 25-40

190 ΤΟΛΣΤΟΗ Λ., ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ. Μτφ. Ι. Ζερβός, δεκ. 1920, σσ. 128, δεμ. [μαζί] Η ΣΟΝΑΤΑ ΤΟΥ ΚΡΟΫΤΖΕΡ. Μτφ. Αθ. Σαραντίδη, 1920, σσ. 150, λυτό [μαζί] ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΡΑΒΔΙ. Μτφ. Σ. Γ. Φραγκόπουλος, σσ. 103, μέτριο [μαζί] ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. Μτφ. Δ. Μαρής, 1927, σσ. 147, δεμ. (4). 40-60

191 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. Μ., ΤΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Κ. ΠΑΛΑΜΑ, εκδ. Ποταμιάνος, 1921. Σσ. 39. 25-30

192 ΛΟΓΓΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΙ ΧΛΟΗ, μτφρ. Ηλία Βουτιερίδου, εκδ. Ελευθερουδάκη, 1921. Σσ. 135. 25-30

193 ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ, Ο ΤΑΦΟΣ, τρίτη έκδοσις, εκδ. Ι. Κολλάρος, 1921. (Υπογραμμίσεις με μολύβι και μελάνι). Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 75+2φ. 35-50

194 ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ ΠΛ., ΤΟ ΒΥΣΣΙΝΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ, εκδ. Ελευθερουδάκης, Α’ εκδ. [1924 περ.]. Σσ.128. 25-30

195 ABOUT EDMOND, LE ROI DES MONTAGNES, édit. Hachette, Paris [1925]. Σσ. 247. 25-30

196 ΒΕΡΝ ΙΟΥΛΙΟΣ, ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΗΣ ΓΗΣ, [χ.χ. 1925 περ.], (λείπει η σελ. τίτλου). Σσ. 248. 25-35

197 ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΜΙΜΗΣ, ΤΑ ΦΙΛΙΚΑ, τεύχος πρώτον, εκδ. 1926. (Σάτιρα). Σκίτσα Ιωάννης Φιλίππου. Σσ. 16. 25-30

198 [ΦΑΟΥΣΤ] SAINTYVES P., LA LEGENDE DU DOCTEUR FAUST, édition d’Art, Paris 1926. Καλλιτεχνική βιβλιοδ. με ανάγλυφο διάκοσμο, σπασμένa καπάκια, σσ. 195. 45-55

199 [ΣΟΛΩΜΟΣ] ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ Κ., ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΡΓΑ, εκδ. Στοχαστή, 1927. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 829/1000, εικόνες εκτός κειμένου. Δερμ. βιβλιοδ., σσ. 169. [μαζί του ιδίου] Ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΙΔΑΝΙΚΑ, εκδ. Εστίας, 1934. Σσ. 11. (2). 65-95

200 ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ, ΩΡΑΙΑ ΖΩΗ, Νεράιδες, Ασπασία του Περικλή, Ολυμπιακοί Αγώνες, Δημοτικά Τραγούδια, εκδ. Ι. Ν. Σιδέρης, 1928. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Λινή βιβλιοδ., σσ. 91. 25-35

201 ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΟΙ ΤΡΙΛΛΙΕΣ ΠΟΥ ΣΒΗΝΟΥΝ, εκδ. Α. Κοντομάρη, 1928. Ταλαιπωρημένο αντίτυπο. Σσ. 111. 50-100

202 ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΝΟΤΕΣ, ποιήματα, εκδ. 1929. Σσ. 116. 30-40

203 [ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ]. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Α., Εισαγωγή στο παλαμικό έργο. 1929, σσ. 56, άκοπο [μαζί] ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Α., Γύρω στον Παλαμά. 1932, σσ. 161, με αφιέρωση στον Δημ. Καπετανάκη. (2). 40-60

204 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΧΡ., ΠΛΗΓΕΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΓΕΛΙΟΝ, εκδ. “Ο Κοραής”, 1930. Μικρές φθορές στο οπισθόφυλλο. Σσ. 400. 25-30

205 ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΣ ΠΑΝΟΣ, ΕΚΛΟΓΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΛΟΓΩΝ, με λεπτομερείς οδηγίες για την τεχνική απαγγελία, τυπ. “Ακροπόλεως”, 1930. Τόμος Α’. Σσ. 180. 40-50

206 ΝΤΟΡΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΣΤΟΥ ΓΛΥΤΩΜΟΥ ΤΟ ΧΑΖΙ, εκδ. 1930. Ταλαιπωρημένο αντίτυπο. (Το πρώτο ελληνικό σουρεαλιστικό κείμενο). Σσ. 91. 50-100

207 ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ, Ιστορίες του πολέμου, εκδ. 1930. Σσ. 368. 35-45

208 ΚΑΒΑΦΗΣ Κ. Π., ΔΙΦΥΛΛΟ ΜΕ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ “ΣΤΑ 200 π.Χ.”. Αλεξάνδρεια, 10/9/1931, τυπ. Κασιμάτη και Ιωνά. 40-70

209 ΧΙΛΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, εκδ. 1932. Σσ. 46. 20-25

210 [ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ]. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α., Γράμματα με πρόλογο και σημειώσεις Octave Merlier. 1934, σσ. ξδ’ + 266, με 14 εικόνες εκτός κειμ., μέτριο [μαζί] ΠΕΡΑΝΘΗΣ Μ., Ο κοσμοκαλόγερος. 1953, β’ έκδ., σσ. 244 (2). 30-50

211 ΑΚΡΙΤΑΣ ΛΟΥΚΗΣ, Ο ΚΑΜΠΟΣ, μυθιστόρημα, εκδ. Πυρσός, Α’ εκδ. 1936. Σσ. 272. 25-30

212 ΣΟΛΩΜΟΣ Δ., ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ. Με τον διάλογον και τα προλεγόμενα του Ιακ. Πολυλά. Φροντίδα, σχόλια, κατάταξη: Γερ. Σπαταλάς. 1936, σσ. λγ’ + 291 + ένα πορτρέτο, δεμ. 35-50

213 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Μ., ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, τυπ. “Κύκλου”, 1936. Με την υπογραφή του σ. Δεμ., σχ. 12ο, σσ. 154. 30-50

214 [HUGO VICTOR] DAUREZ LEON, LA TRAGIQUE EXISTANCE DE VICTOR HUGO, (βιογραφία) édit. Albin Michel, Paris 1937. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 254. 30-40

215 ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Η ΜΕΝΕΞΕΔΕΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, μυθιστόρημα, εκδ. Πυρσός, 1937. Σσ. 231. 30-40

216 ΔΕΛΤΑ Π., ΣΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ. Τόμος Α’, 1937, σσ. 302, εικ. Δ. Α. ΜΠΙΣΚΙΝΗ εντός και εκτός κειμ., αναδιπλ. χάρτης [μαζί] Τόμος Β’, σσ. 303-597, εικ. εκτός και εντός κειμ., σχεδόν λυτά. (2). 40-60

217 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, Ο ΡΩΜΑΝΤΙΣΜΟΣ, Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ, εκδ. Μ. Βασιλείου, 1938. Με φθορές. Σσ. 135. 30-35

218 ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΑΛΕΚΟΣ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ και άλλα διηγήματα, εκδ. Πυρσός, 1938. Σσ. 144. 25-30

219 ΒΕΡΑ ΓΙΑΝΝΑ, ΑΛΛΟΤΕ ΚΙ ΑΛΛΟΥ, εκδ. Κύκλου, 1938. Με ένα σχέδιο του Φ. Δημητριάδη. Σσ. 82. 20-30

220 ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ, Η ΩΡΑΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΑΝ, (ρωμάντσο), εκδ. Ι. Ν. Σιδέρης, 1938. Σσ. 235+4. 25-30

221 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ Κ. Γ., ΑΠΑΝΤΑ έμμετρα και πεζά, εκδ. 1938. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σσ. 252+2 βιβλιογραφία +5 περιεχόμενα. 30-40

222 ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ Μ., ΤΟ ΕΡΩΤΙΚΟ, εκδ. Πυρσού, 1939. Δεμ. Με το αρχικό του εξώφυλλο, σσ. 79. 35-40

223 ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ, ποιήματα, εκδ. Εστία, 1939. Μόνο ο Α’ τόμος. Σσ. 392. 35-50

224 ΜΟΣΧΟΝΑΣ Δ., ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, εκδ. Γκοβόστη, 1940. Σσ. 158. 25-30

225 ΠΟΙΗΤΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ (1919-1939), Πρόλογος, εισαγωγή, μετάφραση Συλβ. Μαγιόπουλος, εκδ. 1940. Αφιερωμένο στους εργάτες της Ελληνο-Τουρκικής Φιλίας. Σσ. 192. 35-55

226 ΜΥΡΤΙΩΤΙΣΣΑ, ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΦΛΟΓΕΣ, με πρόλογο του ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ, Α’ εκδ. Ι. Δ. Κολλάρου, [1942 περ.]. Με σκίτσο της σ. από τον Κ. Πρωτοπάτση. Σσ. 152. 30-40

227 ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΘΕΜΟΣ, ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ, διηγήματα, εκδ. 1943. Σσ. 126. 25-30

228 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΣ Ι. Μ., ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, Α’ & Β’ τόμοι δεμένοι μαζί (ο Α’ τόμος έχει δεθεί μετά τον Β’ τόμο), εκδ. Αετός, 1943. Σσ. 241+233. 25-30

229 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΝΤΡΙΝΟΣ Η ζωή και το έργο του (1904-1938). Εκδ. Μ. Βασιλείου, [1943 περ.]. Σσ. 24. 20-25

230 ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ, και ένα ανέκδοτο του ποίημα ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΡΡΑΚΟΤΤΕΣ, εκδ. Παρθενών, Α’ εκδ. 1943. Άκοπο. Σσ. 32. 20-25

231 ΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ, εκδ. Γκοβόστη, 1943. Πολύ μικρό τμήμα στην σελ. τίτλου αποκομμένο. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σσ. 190. 40-50

232 ΒΕΝΕΖΗΣ Η., ΓΑΛΗΝΗ. α’ έκδ., με 33 ξυλογραφίες του Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ. 1943, σσ. 233, δεμ. 40-60

233 ΣΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜ., ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΕΣ, φιλοσοφικές σκέψεις για τους πολλούς και για τους λίγου, εκδ. 1944. Σσ. 30. 20-30

234 ΔΗΜΑΡΑΣ Κ. Θ., ΔΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ, εκδ. Γκοβόστη, [1944 περ.]. Σσ. 94. 40-45

235 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ποιήματα, Θεσσαλονίκη 1945. Σσ. [χ.α.σ.]. 20-30

236 [ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ] Σαράντα τίτλοι βιβλίων, περιόδου 1946-1985 περ., σχεδόν όλα τα βιβλία με ιδιόχειρες αφιερώσεις στον δικαστή και συγγραφέα Γιάννη Ντεγιάννη. Ποιήματα των: Α. Γιατράκου, Τ. Γιαννόπουλου, Θ. Ρέπα, Γ. Γούλα, Κρ. Αθανασούλη, Γ. Σαράντη, Γ. Γεραλή, Π. Μακρή, Π. Κατράκη, Μ. Βενετσάνου, Θ. Αργυρίου, Στ. Γρίβα, Κ. Κάση, Κ. Καραχάλιου, Θ. Δασκαλόπουλου, Θ. Τζίφα κ.ά. (40). 100-200

237 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΝΕΤΤΩΝ, εκδ. “Φιλολογικά Χρονικά”, 1946. Δίχρωμη έκδοση, μαύρο - κόκκινο μελάνι. Σχ. 12ο, σσ. 60. 40-50

238 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡ., ΣΑΣ ΑΣΠΑΖΟΜΑΙ ΦΑΙΔΩΝ, εκδ. Οι Φίλοι του Βιβλίου, [1947]. Εικονογράφηση Ε. Σπυρίδωνος. Σσ. 300. 20-30

239 ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ, σατιρική μυθιστορία, εκδ. Κορυδαλού, 1947. Σσ. 145. 20-30

240 ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ ΦΩΤΟΣ, ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, εκδ. 1947. Άκοπο. Σσ. 78. 20-25

241 LEVESQUE ROBERT, DOMAINE GREC [ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ], (1930-1946), Paris 1947. Σσ. 297. 30-50

242 ΡΥΣΣΙΑΝΟΣ ΝΟΤΗΣ, ΤΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ, εκδ. Μαυρίδης, 1948. Στο εξώφυλλο ξυλογραφία του Αργύρη Στυλιανίδη. Σσ. 23. 25-30

243 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ. Ν., ΚΡΗΝΗ, τυπ. “Του Εμπορίου”, Αλεξάνδρεια 1948. Σσ. 70. 20-30

244 ΒΑΚΑΛΟ ΕΛΕΝΗ, Οκτώ βιβλία της ιδίας: ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, εκδ. 1948. [μαζί] ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ, εκδ. 1951. [μαζί] ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, εκδ. 1958. [μαζί] Ο ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ, εκδ. 1966. [μαζί] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, εκδ. 1959. [μαζί] ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ, εκδ. 1956. [μαζί] Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ, εκδ. 1962. [μαζί] ΤΟ ΔΑΣΟΣ, εκδ. 1954. Όλα με χειρόγραφη αφιέρωση της σ. (8). 45-60

245 ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, εκδ. Δημ. Ν. Τζακά - Στεφ. Δελαγραμμάτικα, 1948. Σσ. 198. 25-30

246 ΒΕΡΝ ΙΟΥΛΙΟΣ, Δεκατέσσερα βιβλία του ιδίου: ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΣΗΜΑΙΑ - ΠΙΘΗΚΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ - Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΝΗΣΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΡΟΓΚΩΦ - Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ - ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΗΝΗ - Ο ΛΑΧΝΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 9672 - ΤΑ 500 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΗΣ ΜΠΕΓΚΟΥΜ - Η ΣΦΙΓΓΑ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ κ.ά. Όλα Δεκέμβριος 1950 (εκτός ενός, Δεκέμβριος 1970) του εκδοτικού οίκου “Αστήρ”. Κόκκινη βιβλιοδεσία. (14) 100-120

247 ΛΟΡΚΑ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ, ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΥΡΟΜΑΧΟ ΙΓΝΑΤΙΟ ΣΑΝΧΕΘ ΜΕΧΙΑΣ, μτφρ. Κλείτος Κύρου, και μ’ ένα σχέδιο του Γιώργου Βακαλό, εκδ. Ποιητική Τέχνη [χ.χ. 1950 περ.]. [χ.α.σ]. 20-30

248 ΓΡΥΠΑΡΗΣ Ι. Ν., ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΡΡΑΚΟΤΤΕΣ, εκδ. Ι. Ν. Σιδέρης, [χ.χ.]. Λίγες υπογραμμίσεις με μολύβι, μικρό σκίσιμο. Σσ. 124. 25-30

249 ΔΗΜΑΚΟΣ Γ., ΟΙ ΕΞΕΧΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, (ΑΠ’ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ), [χ.χ.]. Δημοσιογραφικά πορτρέτα των: Π. Κουντουριώτη, Α. Παπαναστασίου, Ι. Μεταξά, Κ. Παλαμά, Σ. Σεφεριάδη, Ν. Κοτοπούλη, Α. Βεάκη, Γ. Χαλεπά, Κ. Παρθένη, Α. Σικελιανού, Α. Χατζηκυριάκου-Γκίκα κ.ά. Σσ. 109. 25-30

250 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Μ., ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ. 1951, σσ. 267, εξώφυλλο, κάλυμα, σελίδωση: Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, με κουβερτούρα. 30-50

251 ΑΝΑΤΟΛΕΑΣ ΦΟΙΒΟΣ, ΛΥΡΙΚΑ, εκλογή από το έργο του, εκδ. “Φιλολογική Μέλισσα”, (Αλεξανδρινή έκδοσις), Αλεξάνδρεια 1952. Άκοπο. Σσ. 158. 25-35

252 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΙΤΖΩΤΑΚΗ Β., ΟΙ ΑΔΥΝΑΜΟΙ, εκδ. Γκοβόστη [χ.χ. 1953 περ.]. Άκοπο. Σχ. 12ο, σσ. 228. 20-30

253 ΡΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΙΘΑΡΑ ΚΑΙ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟ, ερωτικά και άλλα ποιήματα, εκδ. Ίκαρος, 1953. Πανόδετο, χωρίς το αρχικό εξώφυλλο, σσ. 176. 33-35

254 ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η ΖΩΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΕΛΑ, εκδ. Μ. Σαλίβερου, [χ.χ. 1953 περ.]. Σχ. 12ο, σσ. 208. 25-30

255 ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ, ΒΟΥΡΚΩΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ, διηγήματα, εκδ. “Ο Σύγχρονος”, 1953. Σσ. 133. 25-30

256 ΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΓΡΥΠΝΙΑ, εκδ. “Η Πυξίδα”, 1954. Σσ. 142. 20-25

257 ΙΝΝΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ, εκδ. “Οι Φίλοι του Βιβλίου”, Αλεξάνδρεια [1954]. Σσ. 85. 20-25

258 ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ, εκδ. Π. Δ. Καραβάκος, 1955. Το πορτρέτο του σ. είναι σχέδιο του ζωγράφου Γουναρόπουλου. Σσ. 91. 25-30

259 ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Ε. Π., ΠΑΛΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΦΗΣ - ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, εκδ. Ίκαρος, 1955. Σσ. 278. 25-30

260 [ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ] EXPOSITION VALAORITIS, με πρόλογο του Octave Merlier, εκδ. 1956. Δίγλωσση έκδοση, ελληνικά γαλλικά. Σχ. 4ο, [χ.α.σ.]. 15-25

261 [KAZANTZAKHΣ] Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ. Το μεγαλύτερο φιλολογικό ζήτημα της εποχής μας. 1956, σσ. 48. 30-40

262 ΛΑΣΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, AFRICA, ποιήματα, εκδ. 1956. Βιβλίο αφιερωμένο στους αποδήμους Έλληνες. Σσ. 46. 30-50

263 ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΓΙΑΓΚΟΣ, ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, μυθιστόρημα, εκδ. Δαίδαλος, 1957. Χειρόγραφη αφιέρωση του σ. Σσ. 204. 25-35

264 ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΤΙΝΟΣ, Δέκα βιβλία του ιδίου: ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1950-1955, εκδ. Διαγωνίου, Θεσσαλονίκη 1957. [μαζί] ΤΟ ΚΟΡΜΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΡΑΚΙ, εκδ. Διαγωνίου, Θεσσαλονίκη 1964. [μαζί] ΑΝΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΣ ΚΑΗΜΟΣ, εκδ. Διαγωνίου, Θεσσαλονίκη 1960. [μαζί] ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1949-1960, εκδ. Διαγωνίου, Θεσσαλονίκη 1962. [μαζί] ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ, εκδ. Διαγωνίου, Θεσσαλονίκη 1966. [μαζί] ΤΟ ΚΟΡΜΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΡΑΚΙ, εκδ. Διαγωνίου, Θεσσαλονίκη 1970. [μαζί] ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1949-1970, εκδ. Διαγωνίου, Θεσσαλονίκη 1974. [μαζί] ΜΙΚΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ, εκδ. Διαγωνίου, Θεσσαλονίκη 1975. [μαζί] ΠΟΙΗΜΑΤΑ, εκδ. Διαγωνίου, Θεσσαλονίκη 1985. Όλα με χειρόγραφη αφιέρωση του ποιητή. [μαζί] ένα ακόμη αντίγραφο ΤΟ ΚΟΡΜΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΡΑΚΙ, εκδ. Διαγωνίου, Θεσσαλονίκη 1974. (10). 60-100

265 ΔΑΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ, δοκίμια, εκδ. 1958. Σσ. 157. 30-40

266 ΚΟΛΕΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 3 βιβλία του ιδίου: Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΞΑΝΑΒΡΗΚΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ, 1958. [μαζί] ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ, 1959, (σητόβρωτο). [μαζί] ΝΙΡΒΑΝΑ, 1961. (3). 20-30

267 [ΚΑΒΑΦΗΣ] YOURCENAR MARGUERITE, Presentation critique de CONSTANTIN CAVAFY 1863-1933, suivie d’une traduction des Poémes par Marguerite Yourcenar et Constantin Dimaras, édit. Gallimar, Paris [1958]. Σσ. 282. 25-30

268 ΚΑΧΤΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ, Οκτώ βιβλία του Ελληνο-Καναδού συγγραφέα: Η ΟΜΟΡΦΑΣΧΗΜΗ, εκδ. Διαγωνίου, Θεσσαλονίκη 1960. [μαζί] Ο ΕΞΩΣΤΗΣ, εκδ. 1964. [μαζί] ΤΟ ΕΝΥΠΝΙΟ, Θεσσαλονίκη 1960. [μαζί] ΝΙΚΟΣ ΚΑΧΤΙΤΣΗΣ, Ποιοι οι φίλοι, εκδ. Διαγωνίου, Θεσσαλονίκη 1959. [μαζί] Ο ΗΡΩΑΣ ΤΗΣ ΓΑΝΔΗΣ, Μοντρεάλη 1967. [μαζί] Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΕΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ, Μοντρεάλη 1965. Όλα με χειρόγραφη αφιέρωση του σ. [μαζί] ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΥ ΚΑΧΤΙΤΣΗ, εκδ. 1972. [μαζί] ΔΥΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Γ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ, σελ. 42-46. [μαζί] της Αθηνάς Ταρσούλη ΣΠΙΘΕΣ ΚΑΙ ΤΕΦΡΕΣ, εκδ. 1928. (8+1). 50-100

269 ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΡΑΧΗΛ, επιμέλεια Γ. Π. Κουρνούτου, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 1960. Χωρίς την κουβερτούρα. Λινή βιβλιιοδ., σσ. 464. 25-35

270 ΤΣΙΡΚΑΣ Σ., ΑΡΙΑΓΝΗ (ΑΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ). 1962, σσ. 337, με κουβερτούρα. Πρωτογράμματα, περικάλυμμα, εξώφυλλο: ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΣ. 30-50

271 ΦΡΑΓΚΙΑΣ Α., Η ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑ. “Επιθεώρηση Τέχνης”, 1962, σσ. 439, εξώφ. ΤΑΣΟΥ ΧΑΤΖΗ. 40-60

272 ΤΣΕΧΩΦ Α., ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 1885-1891, μτφρ. Ε. Ανδρουλιδάκης, εκδ. 1962. Σσ. 304. 15-20

273 ΣΠΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΡΙΘ. 2, εκδ. Δεσμός, 1965. Άκοπο. Σσ. 47. 20-25

274 Ο ΝΑΣΡΕΤΤΙΝ ΧΟΤΖΑΣ, OΛΑ Τ’ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥ, πρόλογος - εισαγωγή - ανέκδοτα Μαγιόπουλος Στέλιος, [1965]. (Ο λαϊκός Θρύλος της Ανατολής). Σσ. 376. 25-35

275 ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, LES FRιRES ENNEMIS, roman, traduit du grec par Pierre Aellic, édit. Plon, Paris 1965. (ΟΙ ΑΔΕΡΦΟΦΑΔΕΣ), Α’ έκδ. Σσ. 368. 30-35

276 ΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ, αναστύλωσε και έγκρινε Γ. ΒΑΛΕΤΑΣ, εκδ. Γιοβάνη, τόμος 1ος εκδ. 1967, τόμοι 2, 3, 4, 5 εκδ. 1966. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη. (5). 40-50

277 ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΟΪΔΑΓΓΕΛΟΙ, (στίχοι), εκδ. 1968. Εξώφυλλο του ποιητή και πανομοιότυπη επιστολή του. Σσ.38. 35-40

278 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΠΑΝΤΑ, αναστύλωσε Γ. ΒΑΛΕΤΑΣ, εκδ. “Φίλοι Βυζαντινών Μνημείων Καστοριάς”, 1969. Με αναλυτική βιβλιογραφία των έργων του Χριστόπουλου, γλωσσάριο και εικόνες εντός κειμένου. Δεμ., σσ. 624. 25-30

279 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Ν., Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, ανάτυπο από Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ: Συλλογή έργων (έκδοση εξωτερικού), εκδ. Γνώσεις [1970 περ.]. Σσ. 126. 25-28

280 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΤΑΚΗΣ, Η ΑΝΝΑ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ, εκδ. 1979. [μαζί του ιδίου] ΕΝΩΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ, Θεσσαλονίκη 1980. [Μαζί του ιδίου] Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, εκδ. Εγνατία, Θεσσαλονίκη 1971. (Εικονογράφοι Ν. Μάτσας & Γ. Λαζόγκας). (3). 40-50

281 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ, εκδ. Κέδρος 1972. Με αφιέρωση του σ. Τα ποιήματα γράφτηκαν στο Παρίσι στα χρόνια 1967-72. Σσ. 107. 30-40

282 DALI SALVADOR, Ο ΜΕΓΑΣ ΑΥΝΑΝΙΣΤΗΣ, εκδ. Κούρος (Λεωνίδας Χριστάκης) 1976. Μτφρ. Γιώργου Μαρή. Έκδοση 800 αντιτύπων. Σσ. [χ.α.σ.]. 40-50

283 ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΟΚΤΑΝΑ, εκδ. Ίκαρος, 1980. Εξώφυλλο Άρη Κωνσταντινίδη. Σσ. 105. 30-40

284 ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ Ν. Γ., ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑ ΠΕΖΑ, Θεσσαλονίκη 1980. Σχέδιο εξωφύλλου του σ. Σσ. 180. 25-30

Βλέπε και: 917, 1253, 52, 893, 153, 402, 388, 942, 90, 293, 938, 393, 93, 352.
14. ΘΕΑΤΡΟ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ [285-331]

285 ΣΑΘΑΣ Κ. Ν., ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ήτοι Εισαγωγή εις το Κρητικόν Θέατρον. Βενετία, τυπ. “Του Φοίνικος”, 1878, σσ. ΥΚ’ (= 420). 60-90

286 [ΣΑΡΑΪ] Μπερντές Θεάτρου Σκιών - Καραγκιόζη του τέλους του 19ου αιώνα, σε ύφασμα. Πρόκειται για το παλαιότερο σωζόμενο σαράι ζωγραφισμένο πιθανώς από τεχνίτη της Δυτικής Ελλάδας, στερεωμένο σε νοβοπάν. Σύμφωνα με τον μελετητή Θαν. Φωτιάδη «…προέρχεται από τα “πράγματα” του Βασίλαρου και δεν αποκλείεται να είναι από την εποχή του Μίμαρου, τέλη 1800. Αποκλείεται να είναι τουρκικό γιατί εικονίζει τζαμί (έλλειψη σεβασμού)…». Το χαρακτηρίζει δε «αριστούργημα λαϊκής ζωγραφικής». [Βλ. Θ. Φωτιάδης «Καραγκιόζης» σελ. 431]. Διαστάσεις [132x112 εκ.]. 2500-3500

287 ΠΕΡΕΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡ., ΣΚΛΑΒΑ, δράμα εις πράξεις τέσσαρας, εκδ. 1902. [μαζί του ιδίου] Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ, εκδ. 1913. (2). 40-50

288 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΕΞΗ. DON PEDRO CALDERON DE LA BARCA, Το στοιχειό. 1903, σσ. 80 [μαζί] FRANCOIS COPPEE, Σέβερος Τορέλλης. 1905, σσ. 62, χωρίς εξώφυλλο [μαζί] VICTORIEN SARDOU, Πατρίς! 1903, σσ. 112, μικροφθορά. Όλα μτφ. Ι. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ. (3). 30-40

289 ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΤΗΣ Ι., ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ. Ανάτυπο, 1907, σσ. 16 [μαζί] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α., Το θρησκευτικόν θέατρον των Βυζαντινών. Σ.Ω.Β., δεκ. 1920 (;), σσ. 122 (2). 35-50

290 ZAMACOIS M., BOUFFONS, [ΟΙ ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΙ], μτφρ. Λέοντος Δ. Μάκκα, τυπ. Εστία, 1909. Με αφιέρωση του μεταφραστή. Σσ. 184. 30-50

291 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ, ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΑΙ. Μτφ. Μ. Αυγέρη. 1912, σσ. 80, λυτό [μαζί] ΣΦΗΚΕΣ. 1911, σσ. 104. (2). 30-50

292 ΟΥΓΚΟ ΦΟΝ ΟΦΜΑΝΝΣΤΑΛ, ΗΛΕΚΤΡΑ, τραγωδία, μτφρ. Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, τυπ. Εστία, Α’ εκδ. 1916. Σσ. 71. 35-40

293 [ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ] Εταιρία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΝ ΤΕΥΧΟΣ για την Θεατρική Τριακονταετηρίδα του Γρηγορίου Ξενόπουλου, 1895-1925, τυπ. Ακροπόλεως, 1925. Σσ. 104. 30-40

294 SPOTTISWOODE RAYMOND, A GRAMMAR OF THE FILM, Αn analysis of Film Technique, London [1935]. Με φωτ. εκτός κειμένου. Λινόδετο. Σσ. 326+1 αναδιπλ. 25-35

295 [ΠΑΟΛΑ] Δεκατέσσερις ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Πάολας (“πρίμα σοπράνο της όπερας”) (μία εξ αυτών από την Nelly), [1936 περ.]. (14). 30-40

296 [ΚΟΥΖΑΡΟΣ (ΚΟΥΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ γεν. 1913)] Φιγούρα Θεάτρου Σκιών - Καραγκιόζη, “Κατσαντώνης”, επιζωγραφισμένη με χρώμα και στις δύο όψεις ημιδιάφανου δέρματος. Ένθετη εξεικόνιση του Αγ. Γεωργίου. Με 4 κινούμενα μέλη. Υπογεγραμμένη στη μία όψη της σπάθας με ημερομηνία 1937. Διαστάσεις [88x42 εκ.]. 300-400

297 ΨΑΘΑΣ Δ., ΜΑΝΤΑΜ ΣΟΥΣΟΥ, η πυργοδέσποινα του Βούθουλα, σκίτσα Φ. Δημητριάδη, εκδ. Κασταλία, 1941. Σσ. 198. 25-30

298 [ΣΟΦΟΚΛΗΣ] ΙΧΝΕΥΤΕΣ, σατυρικό δράμα του Σοφοκλή, ελεύθερα διασκευασμένο και συμπληρωμένο από τον ΠΕΤΡΟ ΜΑΡΚΑΚΗ, [εκδ. 1942 περ.]. Σσ. 35. 30-45

299 [ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ] Χειροποίητη χρωματιστή γιγαντοαφίσα σε χαρτόνι, διπλής όψεως, αναγγέλλει δύο έργα. “Σήμερον Αλή-Πασσάς & Η Ωραία Δάφνη” και “Σήμερον Αι Δήμαρχι και Εκλογαί”. Λαϊκή τέχνη από έναν πρωτομάστορα εν μέσω γερμανικής Κατοχής. Mικροφθορές. Υπογεγραμμένη και με την χρονολογία 1944 (15/5/1944 και 18/5/1944). Διαστάσεις [193x92 εκ.]. 2000-3000

300 ΛΟΡΚΑ, Ο ΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΓΑΜΟΣ, εισαγωγή και μετάφραση από τα ισπανικά ΝΙΚΟΥ ΓΚΑΤΣΟΥ, εκδ. Ίκαρος, 1945. Σσ. 107. 35-40

301 ΒΑΛΙΟΥΤΗΣ Σ., Η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΟΤΣΔΑΜ. Δράμα σε πέντε πράξεις. 1946, σσ. 168, άκοπο. 25-40

302 ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ 1942-1948, Επετειακή έκδ. με φωτ. εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 46. 30-40

303 [ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Σ.] Χρωμολιθογραφία, υπογεγραμμένη και αριθμημένη 89/200, [χ.χ.] με τίτλο “Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΛΗΣΤΑΡΧΟΣ”, (Η εικών παρουσιάζει τον Καραγκιόζην λήσταρχον οδηγούντα εις τα όρη την συμμορίαν, αποτελουμένην από τον Χατζηαβάτην, Ωμορφονειόν και Διονύσιον). Σε πλαίσιο διαστάσεις [60x45 εκ.] θέμα [49x35 εκ.]. 120-180

304 [ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ] Έτος 50ο, διευθυντής ΔΗΜ. ΜΥΡΑΤ, έκτακτοι εμφανίσεις του ΠΙΚΚΟΛΙ ΠΟΤΡΕΚΚΑ. Πρόγραμμα παράστασης με μαριονέτες στο θέατρο Κοτοπούλη, [1950 περ.]. Πολλές φωτ. και διαφημίσεις εποχής (Σγούρδα, Βαράγκη κ.ά.). [χ.α.σ.]. 25-40

305 ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 1950, ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΜΑΤΟΣ, κατάλογος. Σχ. 4ο, σσ. 8. 20-25

306 ΜΠΙΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, εκδ. 1952, (ανάτυπο από το περιοδικό Ν. Εστία, τεύχος 52, 1952). Σσ. 68. 15-25

307 ΚΟΥΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ, εκδ. 1953. Σσ. 94. 25-30

308 ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ Π., Ο ΛΑΖΑΡΟΣ, τραγωδία, εκδ. Δίφρος, 1954. Ξυλογραφίες (Γ. Κεφαλληνού πιθανότατα). Άκοπο. Σσ. 118. 30-40

309 [ΠΥΡΠΑΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ] Πέντε φυλλάδια, θέατρο και τραγούδια: ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ‘21 μονόπρακτη επιθεώρηση [μαζί] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ, εκδ. 1958 και τρία ακόμη. (5). 50-60

310 CAVALLE MARIO, TECNICA DELLE COSTRUZIONI DI CINEMA E TEATRI, τόμος 4ος, Μιλάνο [1958]. Σχεδιασμός, κατασκευή κινηματογραφικών αιθουσών με ιδιαίτερες πληροφορίες για το οπλισμένο σκυρόδεμα. Πάνω από 500 εικόνες, φωτογραφίες και κατόψεις κινηματογράφων στην Ιταλία (Μιλάνο, Lecco, chiari κ.λ.π.). Σσ. 128. 70-100

311 ΣΤΑΝΙΣΛΑΒΣΚΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ, ΕΝΑΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ, μτφρ. Άγγελου Νίκα, επιμέλεια Χρήστου Βαχλιώτη Ιδρυτού Διευθυντού “Δραματικής Σχολής Θεάτρου”, εκδ. Δραματικής Σχολής Θεάτρου Χρ. Βαχλιώτη & Γκόνη. Πανόδετο, σσ. 323. 30-40

312 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ, Προγράμματα διαφόρων προαστειακών κινηματογράφων των Αθηνών. (“Ερμής” Δάφνη - “Αστήρ” Μπραχάμι - “Νανά” Βουλιαγμένης - “Δάφνη” Άνω Δάφνη “Μπομπονιέρα” και “Χλόη” Κηφισιάς κ.α.). Σύνολο 196. 80-160

313 ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ, τραγωδία, εκδ. “Τα Νέα Βιβλία” [χ.χ.]. Άκοπο. Σσ. 112. 25-40

314 [ΣΠΑΘΑΡΗΣ Σ.] ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ Σ. ΣΠΑΘΑΡΗ και Η τέχνη του Καραγκιόζη, εκδ. Πέργαμος, 1960. Φωτ. του Σπαθάρη με την σύζυγο του. Με αφιέρωση (σε ξέχωρο φύλλο, φττπ.) του Σπαθάρη στον Θ. Φωτιάδη. Περιλαμβάνει γράμμα του Άγγελου Σικελιανού στον Σπαθάρη, (19/8/1948). Άκοπο με την αρχική κουβερτούρα. Σσ. 228. 40-60

315 SADOUL GEORGES, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, με 124 φωτ. εκτός κειμένου, Α’ εκδ. 1960, με την αρχική κουβερτούρα. Σσ. 615. 20-40

316 ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Αφίσα του Βακιρτζή. Εικονίζονται: Σμαρούλα Γιούλη, Ελ. Χατζηαργύρη, Αλ. Αλεξανδράκης, Η. Σταματίου για το έργο “Η Θυσία της Μάννας” εκτύπωση Πεχλιβανίδη [1960 περ.]. Σχ. φύλλο μεγάλο. 40-50

317 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 1906-1960, Κείμενα και συλλογή φωτογραφικού υλικού Φ. ΗΛΙΑΔΗΣ, καλλιτεχνική επιμέλεια Φαίδων Καλογήρου, εκδ. “Φαντασία”, [1961 περ.]. Με πίνακα 348 Ελληνικών ταινιών (1906-1960) και πίνακα των κυριοτέρων παραγωγών επίσης πλήθος α/μ φωτογραφιών. (Κομμένο τμήμα των σελ. 83-84). Σχ. 4ο μεγάλο, βιβλιοδ. χωρίς εξώφυλλο, λινή ράχη με γωνίες και δερματίνη, σσ. 174. 45-70

318 “ΘΕΑΤΡΟ” Δίμηνη Θεατρική Επιθεώρηση, διευθυντής Κ. Νίτσος, χρόνος Β’ τεύχος 10, Ιούλιος - Αύγουστος 1963. Αφιέρωμα στον Καραγκιόζη. Άρθρα των: Σ. Σπαθάρη, Γ. Τσαρούχη, Δ. Λουκάτου, Φ. Πολίτη, Γ. Σκαρίμπα, Κ. Μπίρη, Α. Μόλλα, Αλ. Παπαδιαμάντη κ.ά., καθώς και το πλήρες έργο “Λίγα απ’ όλα” του Α. Μόλλα (1918). Πλούσια εικονογράφηση. (Λείπουν οι σελ. 17-20 & 53-54). Λινόδετο, σσ. 81+διαφημίσεις. 25-35

319 ΑΪΖΕΝΣΤΑΪΝ ΣΕΡΓΚΕΪ, ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ, μτφρ. Αντ. Θ. Μοσχοβάκη, εκδ. Γ. Φέξη, 1964. Εξώφυλλο-κουβερτούρα Λέοντος Χρηστάκη. Σσ. 240+εικόνες. 20-25

320 [ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ] Ινδονησιακή φιγούρα ήρωα με χρώμα κι ένα κινητό μέλος (χέρι), διαστάσεων 41x17 εκ. και ξύλινη λαβή. (Το θέατρο Wayang έχει ανακυρηχθεί από την UNESCO ως προστατευομένη παγκ. κληρονομιά). 80-150

321 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ, Δύο φυλλάδια παραστάσεων: Ο Καραγκιόζης Παγωτατζής, 1980 και ο Καραγκιόζης Φαντάρος, 1969 (εκδ. Αγκύρας). [μαζί] Ένας δίσκος βινιλίου 45 στροφών με την παράσταση “O Καραγκιόζης Αστροναύτης” του Ευγενίου Σπαθάρη [1965 περ.]. [μαζί] Χαρτόνι με φιγούρες του Καραγκιόζη για χαρτοκοπτική [χ.χ.]. (4). 20-30

322 [ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ] Δύο προγράμματα: Τσέχωφ Α., “Ο Βυσσινόκηπος” (1968-69) και Ξενόπουλου Γ. “Ο Πειρασμός” (1969-70). Με φωτ. του Δημοτικού Θεάτρου στα εξώφυλλο. Περιέχεται παραστασιολόγιο έργων του Τσέχωφ. (2). 30-40

323 [ΑΦΙΣΕΣ ΣΙΝΕΑΚ] Δύο πρωτότυπες Λαϊκές Αφίσες, ζωγραφισμένες. Αναγγέλλονται: “ΣΙΝΕΑΚ, Κυριακή Απόγευμα ωρ. 3 (Ταρζάν, Μίκυ, Γκούφη, Ποπάυ, Σαρλό, Χονδρός-Λιγνός, Ζούγκλα) και η δεύτερη: “Κιν/φος σε μεγάλη οθόνη (Μίκυ Μάους, Ταρζάν, Ζούγκλα κ.ά.”. Διαστάσεις [100x100 εκ. περ.], σε βαρύ χαρτί, περιόδου 1970 περ. (2). 400-600

324 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ, (έτος ιδρύσεως 1925), εκδ. 1970. Πολυγραφημένο. Σσ. 35. 30-60

325 ΜΠΟΣΤ, ΦΑΥΣΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ, εκδ. Ερμείας, 1971. Με υπογραφή του σ. και αφιέρωση. Αριθμημένη εκδ. αρ. αντιτύπου 655/2000. Εικονογράφηση του σ. Σσ. 113. 50-60

326 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΑΝΤΙΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ή αρνητικές κριτικές για παραστάσεις του Θεάτρου Σκιών στο τελευταίο τέταρτο του περασμένου αιώνα μαζί με εννιά πρωτότυπα σχέδια του ζωγράφου Σταμάτη Λαζάρου και παράρτημα βιβλιογραφία, εκδ. της Ίριδος, 1975. Σσ. 22. 40-50

327 “Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ” Λεύκωμα, Απ. Γιαγιάννος, Ι. Διγκλής, εκδ. “Ερμής”, 1976, ττ. 2, τόμος 1: Σκηνικά, τόμος 2: Φιγούρες. (Μικρές φθορές). Κείμενο στα ελληνικά και αγγλικά. Χρωματιστή πλούσια εικονογραφημένη έκδοση. Σχ. 4ο. (2). 40-60

328 ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΙ-ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ, εκδ. Κάκτος, 1977. Σσ. 60. 20-25

329 [ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΡΙΑΛΔΗ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ] Αφίσα για το θεατρικό έργο “Γυρισμός”, [χ.χ., 1980 περ]. 30-40

330 [ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ] Τρεις φιγούρες του Θεάτρου Σκιών - Καραγκιόζη: “Οδυσσέας Ανδρούτσος”, “Εβραίος”, και “Γριά”. Επιζωγραφισμένες σε πλεξιγκλάς (η γραία σε χαρτόνι). Περιόδου 1981-82 περ. Διαστάσεις [31x91 εκ.], [22x67 εκ.], [21x59 εκ.]. 200-250

331 [ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ] KARAGOZ, Υπουργείο Τουρισμού Τουρκίας, Ancara 2009. Χρωματιστές εικόνες εντός κειμένου. 15-20

Βλέπε και: 205, 359, 171, 176, 165, 1191, 166, 424, 442, 611, 821, 905, 945, 1191.
15. ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΚΕΣ – ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ – ΠΡΩΤΕΣ –

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ [332-427]

332 LE CONTE DE BIEVRE, HISTOIRE DES DEUX ASPASIES, Femmes illustres de la Grèce, avec remarques Historiques et Critiques, Amsterdam 1739. Με χαρακτικό έναντι της σελ. τίτλου. (Ασχολείται με: Ασπασία - Περικλή, από την Μίλητο της Μ. Ασίας & Ασπασία - Κύρο, από την Φώκαια της Μ. Ασίας. Δύο Ασπασίες με βίους παράλληλους). Βιβλιοδ. εποχής, σχ. 12ο, σσ. 186. 100-200

333 EPIPHANE SIDREDOULX (= Jean-Baptiste-Prosper Blanchemain, 1816-1879) LES FANFRELUCHES CONTES & GAULOISERIES, Bruxelles 1789. Με μία ερωτική χαλκογραφία στην προμετωπίδα και πολλές βινιέτες με κόκκινο μελάνι. Αριθμημένη έκδοση, αριθμ. 298/500. Ο σ. ήταν Γάλλος νομομαθής, ποιητής και κριτικός. Είχε εργαστεί ως βιβλιοθηκάριος, γνωστός βιβλιόφιλος με δημοσιεύματα στο “Bulletin de Bouquiniste”. Στο βιβλίο αυτό τα ποιήματα: Odore di Femina, Chanson Scatologique κ.ά. Καλλιτεχνική βιβλιοδ. δεμάτινη ράχη με γωνίες, σσ. 83. 120-140

334 [JEAN SECOND] JOHANNES SECUNDUS [1511-1536] DES ODES, DES BAISERS, DU 1er LIVRE DES ÉLÉGIES ET DES TROIS ÉLÉGIES SOLENNELLES, avec le texte latin par Michel Loraux, Paris 1812, chez Michaud Frêres, libraires. Ο σ. Ολλανδός ποιητής γεννημένος στην Χάγη, ο πατέρας του ήταν φίλος του Εράσμου. Στο τμήμα “Baisers” εξετάζει το θέμα του φιλιού. Προμετωπίδα με προσωπογραφία του ποιητή (αναφέρεται ως ζωγράφος και γλύπτης). Κείμενο λατινικό και γαλλικό με σημειώσεις. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής με ανάγλυφη διακόσμηση, σσ. 367. 80-100

335 [LUI-MEME - MONNIER - LE BARON DE C] “LES FRIVOLITÉS VOLUPTUEUSES” edite sous le Manteau, Le Caire, Paris 1830-1865. Εικονογραφημένο με αναπαραγωγές ολοσέλιδων ερωτικών λιθογραφιών, (4 κείμενα ). Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 154. [δεμ. μαζί] Marquis BISCAGLIA DE TORRENTE, “LE LENDEMAIN DE LA PREMIERE NUIT DU MARIAGE”, Amsterdam 1893. Σσ. 64. 70-100

336 ΜΙΛΤΩΝ ΙΩΑΝΝ., ΣΑΜΣΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ - ΚΩΜΟΣ, FABULAE, SAMSON AGONISTES ET COMUS, CRAECE interpretatus est EDVARDUS GRESWELL, Oxonii, 1832. (Κείμενο στα αρχαία ελληνικά). Βιβλιοφιλική βιβλιοδ. όλο δέρμα με ανάγλυφη διακόσμηση, σσ. 133. 100-150

337 BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, PAUL ET VIRGINIE suivi de la CHAUMIERE INDIENNE, Paris 1839. Με πολλά χαρακτικά εκτός κειμένου. Θεωρείται το καλύτερο έργο του Bernardin, γραμμένο στην αυγή της Γαλλικής Επανάστασης. Βιβλιοδ. εποχής με φθορές, σχ. 12ο, σσ. 479. 100-120

338 ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, ΕΚ ΤΗΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ εις την καθομιλουμένην και εκδοθέντα υπό Αναστασίου Μαυροκέφαλου Καισάρεως, 1842, σσ. 152+7. Μοναδικό αντίτυπο αριθ. 1/1 με νέα καλλιτεχνική βιβλιοδ. Θ. ΧΑΣΑΠΑΚΗ, Ιανουάριος 2010, δερμάτινη ράχη, ξύλινα εξώφυλλα, οι τίτλοι και η διακόσμηση τους είναι με ανεξίτηλο ραπιδογράφο, πινέλο και ακρυλικό. 200-300

339 [ΤΡΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΜΕΝΑ ΜΑΖΙ] LE LIVRE DES CENT BALLADES, contenant des conseils à un Chevalier pour aimer loialement & les responses aux ballades, publie d’aprés trois manuscrits de la Bibliothéque Impériale de Paris & de la Bibliothèque de Bourgogne de Bruxelles, avec une Introduction, des notes historiques & un Glossaire par le marquis DE QUEUX DE SAINT-HILAIRE, Paris 1868. Αριθμημένη έκδοση, αριθ. αντιτύπου 4/(5), τυπωμένο σε χαρτί πολυτελείας. Σσ. 34+281. [δεμ. μαζί] LE LIVRE DES CENT BALLADES, contenant des conseils a un Chevalier… le marquis DE QUEUX DE SAINT-HILAIRE, Paris 1874. Αριθμημένη έκδοση, αριθ. αντιτύπου 155/(170), τυπωμένο σε χαρτί πολυτελείας. Σσ. 24+17. [δεμ. μαζί] LE LIVRE DES CENT BALLADES, COMPTE RENDU, par PROSPER BLANCHEMAIN, Paris 1864. Σσ. 8. [δεμ. μαζί] LE LIVRE DES CENT BALLADES, (complement) COMPTE RENDU, par PROSPER BLANCHEMAIN, Paris 1875. Σσ. 4+4. 130-180

340 GOETHE, Δύο βιβλία: FAUST, [1900 περ.]. Πλήθος εικόνων εντός και εκτός κειμένου. Σχ. 4ο, βιομηχανική καλλιτεχνική βιβλιοδεσία, χρήζει συντήρησης, χρυσές ακμές, σσ. 140. [μαζί] BERMANN UND DOROTHEA, Berlin 1881. Πλούσια εικονογράφηση με ολοσέλιδες επικολλημένες εικόνες. Σχ. φύλλου, βιομηχανική καλλιτεχνική βιβλιοδεσία, μικρές φθορές, χρυσές ακμές, σσ. 68. 50-80

341 [DORE GUSTAVE] THE DORE BIBLE GALLERY, illustrated by G. Dore, Philadelphia [1884 περ.]. Με 100 ολοσέλιδα χαρακτικά του G. Dore. Σχ. 4ο, βιομηχανική βιβλιοδ. 100-130

342 [DORE GUSTAVE] MILTON’S, PARADISE LOST, New York 1884. Με 50 χαρακτικά του G. Dore. Αποκολλημένη ράχη και κολλητική ταινία. Σχ. 4ο, σσ. 118. 150-250

343 BLANCHARD PIERRE, LE PLUTARQUE DE LA JEUNESSE ou ABREGE DES VIES DES PLUS GRANDS HOMMES, Paris [χ.χ.]. Με ολοσέλιδες χαλκογραφίες διασήμων ανδρών. Περίτεχνη βιομηχ. βιβλιοδ. εποχής, σσ. 504. 70-140

344 [ΑΣΠΑΣΙΑ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ] HAUSSAYE HENRY, ASPASIE, CLEOPATRE THEODORA, edit. Calmann Levy, Paris 1890. (Βιογραφίες και ιστορική ανάλυση). Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 337. 40-50

346 MALIN HENRI, ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ, μτφρ. εκ του γαλλικού υπό Χαραλάμπους Άννινου, μετά 25 εικονογραφιών, εκδ. Ν. Παπαδόπουλος, 1899. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 287. 30-40

347 PAROISSIEN ROMAIN, L’OFFICE DIVIN DIMANCHES ET FφTES en latin et en français, édit. Diamant, Paris [1900 περ.]. Σχ. 16ο, βιβλιοδ. τέχνης βελούδινη με μεταλλικές διακοσμητικές γωνίες και κλείστρο, σσ. 604. 40-50

348 BROWNING BARRET ELIZABETH (1805-1861), THE POETICAL WORKS, London 1900. (Η ποιήτρια ήταν από τις πλέον διακεκριμένες της Βικτοριανής εποχής. Περιέχονται και ελληνικά θέματα (Wine of Cyprus, Prometheus Bound (μτφρ. από τον Αισχύλο), A Lament of Adonis, The Greek Christian Poets…). Καλλιτεχνική βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 667. 70-80

349 [ΠΕΡΙΚΛΗΣ & ΑΣΠΑΣΙΑ] WALTER SAVAGE LANDOR, PERICLES & ASPASIA, London 1903. Ολοσέλιδη εικόνα του σ. προ της σελ. τίτλου, δίχρωμη έκδοση με διακοσμητικά πρωτογράμματα, αριθμημένη, αρ. 70/200. Σχ. φύλλου, σσ. 236. 110-220

350 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., ΣΕΛΙΔΕΣ, Διηγήματα, τυπ. Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1905. Εξώφυλλο από “σαπουνόχαρτο”. Στο τέλος αποφθεγματικές χιουμοριστικές ρήσεις του σ. Λινόδετο, σσ. 128. 35-50

351 COMTE ULYSSE DE SEGUIER, LES ARGONAUTIQUES D’APOLLONIUS LE RHODIEN, FELANITX (MAJORQUE) 1906. Αντίτυπο για τον Δημήτρη Βικέλα. Σσ. 192. 55-75

352 CHATEAUBRIAND, SOUVENIRS DE COMBOURG - RENE, Paris 1911. Δύο έργα του Σατωβριάνδου, (Η νουβέλα “Ρενέ” θεωρείται ότι είχε πολύ μεγάλη επιρροή στον πρώιμο Ρομαντισμό. Ο περιπλανώμενος και δυστυχής ήρωας του επισκέπτεται τα ερείπια της αρχαίας Ελλάδας). Οκτώ ολοσέλιδες ξυλογραφίες του Γάλλου χαράκτη και συγγραφέα Pierre Gusman (1862-1942). Ο πατέρας του υπήρξε ο βασικός χαράκτης πολλών βιβλίων του G. Dore. Πολλά χαρακτικά επίσης εντός κειμένου. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 167/170. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη και γωνίες, αποκολλημένο το ένα καπάκι, σσ. 323. 120-250

353 ΛΕΚΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ, ΚΟΥΦΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ, Λίβερπουλ 1915. Τυπωμένο σε ριζόχαρτο. Ίχνη υγρασίας. Σσ. 559. 50-80

354 [Πέντε Εικονογραφημένα Περιοδικά L’ILLUSTRATION δεμένα μαζί] Μοναδικό αντίτυπο αριθ. 1/1 με νέα καλλιτεχνική βιβλιοδ. Θ. ΧΑΣΑΠΑΚΗΣ, δερμάτινη ράχη, τίτλοι - διακόσμηση εξωφύλλου ανεξίτηλος ραπιδογράφος. Τα ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα των περιοδικών είναι: Παραίτηση Κωνσταντίνου 16/6/1917, Αθήνα 30/6/1917, Βενιζέλος - Πειραιάς 14/7/1917, Γεγονότα Αθηνών 21/7/1917, Επίσκεψη Γάλλων, Αθήνα 28/7/1917. Σχ. φύλλου. 180-200

355 ΔΕΝΤΡΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΞΑΓΝΙΣΜΟΣ, Διήγημα, εκδ. “Γράμματα”, Αλεξάνδρεια 1923. Χειρόγραφη αφιέρωση της σ. Ίχνη υγρασίας, ελαφρά ταλαιπωρημένο. Σσ. 69. 30-40

356 JOSE MARIA HEREDIA (1842-1905) LES TROPHEES, illustrations en couleurs par Serge de Solomko, Paris 1927, αριθμημένη έκδοση, αριθ. 826/1000. Χρωματιστές χαλκογραφίες και μία ξυλογραφία. 118 Σονέτα που ιχνηλατούν την Ελληνική Μυθολογία και Παγκόσμια Ιστορία. (Ο σ. Γάλλος ποιητής, κουβανικής καταγωγής, Παρνασσιστής). Φθορές στη ράχη και εξώφυλλο, σσ. 245. 100-120

357 ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΙΩΝ, Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1903-1909, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1913, εκδ. 1927, (ίχνη υγρασίας). Σσ. 236. 35-60

358 ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΣΠΥΡ., Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, εκδ. 1929. Δίχρωμη αριθμημένη έκδοση, αριθ. 132/400. Σσ. 222. 50-100

359 [VASSOS JOHN] WILDE OSCAR, SALOME, εικονογραφημένο από τον διακεκριμένο Ελληνοαμερικανό σχεδιαστή J. Vassos, New York [1930]. Δεμ., με το αρχικό χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 57. (Βλ. άρθρο Βιβλιοφιλία, τεύχ. 128, σελ. 16). 150-200

360 [VASSOS JOHN] WILDE OSCAR, THE BALLAD OF READING GAOL, εικονογραφημένο από τον διακεκριμένο Ελληνοαμερικανό σχεδιαστή J. Vassos, New York 1930. Δεμ., σσ. 124. 50-100

361 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΡΙΣ και Δ. Ι., ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ, εκδ. 1931. Με ολοσέλιδη χειρόγραφη αφιέρωση της σ. Σσ. 166. 25-30

362 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΝΤ., ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΚΝΗΡΙΑΝ, Οκνηρία μήτηρ πάσης προόδου, [Αλεξάνδρεια 1932]. Ξεκολλημένο εμπροσθόφυλλο. Σσ. 54. 40-60

363 [ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ] ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ, εκδ. 1934. Αριθμημένη εκδ. εκτός εμπορίου, αριθμ. 25/80. Με αφιέρωση του Θεοτοκά στην Πολυξένη Δημαρά. Σσ. 22. 80-100

364 ΣΚΙΠΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ και ΣΤΑΘΜΟΙ 1922-1930, γράμμα του PAUL VALERY, σκίτσα MODIGLIANI και ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, εκδ. 1936. Αφιέρωση του σ. Άκοπο. Σσ. 241. 50-100

365 SUARES ANDRÉ, TEMPLES GRECS MAISON DES DIEUX, εκδ. [1937], εικονογραφημένο με 14 αυθεντικές χαλκογραφίες του PIERRE MATOSSY. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 970/970, 1 από τα 10 αντίτυπα που τυπώθηκαν σε χαρτί Japon Imperial. Με χειρόγραφη αφιέρωση του καλλιτέχνη. Συνοδεύεται από ένα επιπλέον χαρακτικό, υπογεγραμμένο με ημερομηνία 1906. Σχ. φύλλου, σσ. 44. 300-400

366 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΑΧ., Η ΘΥΣΙΑ, εκδ. 1937. Ξυλογραφίες και πρωτογράμματα Αγγέλου Θεοδωρόπουλου. Σσ. 128. 30-40

367 [ΓΑΛΑΝΗΣ] LIST DES GRANDS VINS FINS 1938. Πλούσια εικονογραφημένος κατάλογος με χρωματιστές ξυλογραφίες του Γαλάνη. Σσ. 50. 55-85

368 ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΙΑ, εκδ. Πυρσού, 1938. Με ένθετο το λεξιλόγιο της Οδύσσειας (10 σελίδες). Κυκλοφόρησε σε 300 αντίτυπα. Αντίτυπο Ε.Α. με ιδιόχειρη υπογραφή του ποιητή Ν. Καζαντζάκη. Κατάσταση πολύ καλή, άκοπο. Μικρά σκισίματα στις άκρες του εξώφυλλου. Σχ. φύλλου, σσ. 835+1. 2400-2700

369 MALLARME STEPHANE, ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΝΟΣ ΦΑΥΝΟΥ, μετάφρασις ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, εκδ. Κύκλου, 1938. Αριθμημένη έκδοση 70 αντιτύπων, αριθ. 8/70. Σχ. φύλλου, σσ. 12. 50-80

370 GULBRANSSON OFAF, SPRUCHE UND WAHRHEITEN. Εξήντα μινιμαλιστικά, λιτής γραμμής (χιουμοριστικά ) σκίτσα. Εκδ. Λειψία 1939. Σχ. 4ο, σσ. [χ.α.σ.]. 35-50

371 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, ΤΟ ΓΥΜΝΟ ΠΑΙΔΙ, εκδ. Νεοελληνική Λογοτεχνία, Α’ εκδ. 1939. Σσ. 79. 40-60

372 ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ, ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ, ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ, εκδ. Πυρσός, Α’ εκδ. 1939. Σσ. 82. 40-50

373 [ΤΑΣΣΟΣ]. ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΣΤΙΑΣ με ξυλογραφίες Τάσσου, το ένα και με σύνθεσή του. (4). 40-60

374 ΖΑΜΠΑΘΑ ΚΟΥΛΗ, ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΕ ΤΑ ΝΟΥΦΑΡΑ, εικονογράφηση ΑΡΓΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ, εκδ. 1940. Με αφιέρωση στον Μπόγρη. Σσ. 46. 40-80

375 ΒΕΝΕΖΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟ, διηγήματα, με σχέδια του Γιώργου Βακαλό, “Πυρσός”, 1941. Με αφιέρωση του σ. Σσ. 174. 35-45

376 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΧΑΡΑ ΜΟΥ, έκδοση 500 αντιτύπων απ’ τον αρχαίο Εκδοτικό Οίκο Δημ. Δημητράκου, 1942. Με αφιέρωση του σ. Σσ. 109. 30-40

377 [ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ] ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ Μ., ΧΙΜΑΙΡΑ, μυθιστόρημα, ξυλογραφίες Σπ. Βασιλείου, εκδ. Αετός, 1942. Σσ. 162. 30-40

378 ΠΑΠΑΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝ., ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΑΚΡΥΑ, χιουμοριστικά διηγήματα, εκδ. 1943. Με αφιέρωση του σ. Εικονογράφηση Κώστα Παπαδόπουλου. Σσ. 159. 25-35

379 ΚΟΚΟΡΟΒΙΤΣ ΚΩΣΤΗΣ, ΤΟΠΙΑ ΜΕ ΕΜΜΕΣΟ ΦΩΤΙΣΜΟ, εκδ. Αριστ. Ν. Μαυρίδης, 1943. Με αφιέρωση του σ. Άκοπο. Σσ. 40. 25-30

380 [PRASSINOS M.] GREDSTED TORRY, PAW, traduit du danois par JAN DESSAU, illustrations de Mario Prassinos, édit. Gallimard, Paris 1943. Σσ. 178. 60-70

381 ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ, Ο ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ ΠΕΔΡΟ ΚΑΖΑΣ, Ιστορία απίστευτη βγαλμένη από κάποιο χειρόγραφο… τυπωμένη και ζωγραφισμένη από τον Φ. Κόντογλου, εκδ. Γλάρος 1944. Σσ. 60. 50-70

382 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Η ΠΗΓΗ, ποιήματα, εκδ. Κορυδαλού, 1945. Το εξώφυλλο φιλοτεχνήθηκε από τον ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΡΟΥΧΗ. Με αφιέρωση του σ. Σσ. 92. 40-50

383 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ, Εκδ. Α. Βουσβούνης, Ανδ. Καμπάς Αλ. Ξύδης, Αλ. Σολομός, 1945, εξώφυλλο Γ. Μόραλη & ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΤΡΙΤΟ, 1945, εξώφυλλο Ν. Εγγονόπουλου. (2). 50-80

384 ΜΠΛΟΚ ΑΛΕΞ., ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ, Πρόλογος και απόδοση απ’ τα ρωσικά ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΛΑΚΛΙΔΗ, εκδ. 1945. Σσ. 45. 30-45

385 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, ΤΟ ΑΓΡΙΜΙ 1941-1943, εκδ. Α. Ματαράγκα, 1945. Εξώφυλλο Τ. Δαρζέντα. Σσ. 87. 35-45

386 [ΠΡΑΣΣΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ] L’INSTANT FATAL, Εn six poèmes de RAYMOND QUENEAU, et seize cuivres de Mario Prassinos. Αριθμημένη έκδοση 1946, αριθ. 110/230. Σχ. φύλλου, χαρτί πολυτελείας, βιβλιοδ. λυτά φύλλα, σε 3 φακέλους και σκληρό χαρτονένιο κουτί. Περιέχει και “suite” με 15 εκτ. κειμ. χαλκογραφίες. Συνολικά: 31 χαλκογραφίες. 800-1200

387 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΚ., Η πένα του γελοιογράφου από το 1945-1947. Αφιερωμένο από τον σ. στον Δ. Λαμπράκη για την 25ετή συνεργασία τους. Σχ. 4ο, σσ. 111. 60-90

388 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Ν., ΠΟΥΣΙ, εκδ. Α. Καραβίας, 1947, έκδοση 500 αντιτύπων. Με ξυλογραφίες σε όρθιο ξύλο από τους ζωγράφους χαράκτες: Γ. Βακαλό, Γ. Βελισσαρίδη, Δ. Γιαννουκάκη, Ι. Μόραλη, Γ. Μόσχο, Α. Τάσο, Α. Κορογιαννάκη, καλλιτεχνική επιμέλεια Γ. Βελισσαρίδη. Με αφιέρωση του ποιητή. (Μικρές φθορές στην ράχη). Σσ. [χ.α.σ.]. 350-500

389 ΑΝΑΤΟΛΕΑΣ Φ., ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟ ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ, εκδ. Π. Καραβάκος, [1948]. Με αφιέρωση στον Ν. Βέη. Άκοπο. Σσ. 156. 20-30

390 ΠΡΑΤΣΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΣΑΣΚΙΑ ΚΑΙ ΡΕΜΠΡΑΝΤ, Νουβέλλα, εκδ. Μαυρίδης, 1948. Εξώφυλλο και διακόσμηση κειμένου από τον ζωγράφο Μιχ. Νικολινάκο. Σσ. 30-40

391 [PRASSINOS M.] CONTES, CENT ROMANS FRANCAIS, textes choisis, établis et prefaces par Paul Porteau, édit. Stock, Paris Προμετωπίδα ένα χαρακτικό του Μάριου Πράσσινου. Αριθμημένη εκδ., αρ. αντιτύπου 2397/3000. Άκοπο. Σσ. 365. 60-100

392 LORCA FRECERICO GARCIA, ΔΥΟ ΩΔΕΣ, ΩΔΗ ΣΤΟΝ SALVADOR DALI, ΩΔΗ ΣΤΟΝ WALT WHITMAN, απόδοση Κλείτος Κύρου - Μανόλης Αναγνωστάκης, έκδοση 300 αντιτύπων, Θεσσαλονίκη 1948. Εξώφυλλο Θανάση Φωτιάδη. [χ.α.σ.]. 30-40

393 [ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ] ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΤΑΚΗΣ, ΦΥΛΛΑ ΥΠΝΟΥ, Ποιήματα με πρωτότυπες 4 λιθογραφίες του Γ. Σβορώνου, εκδ. του περιοδικού Κοχλίας, Θεσσαλονίκη 1949. Αριθμημένη έκδοση 350 αντιτύπων, τα αντίτυπα 1-150 εκτός εμπορίου, αριθ. αντιτύπου 69. Με χειρόγραφη αφιέρωση του σ. Σσ. 106. 70-120

394 ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ, εκδ. Ι. Μ. Σκαζίκη, [1949]. Ξυλογραφίες Γιάννη Κεφαλληνού. Σσ. 430. 25-30

395 [ΒΥΡΩΝΑΣ] THE POETICAL WORKS OF LORD BYRON, Λονδίνο [χ.χ.], επανέκδοση με την αρχική εικονογράφηση. Κόκκινη δερμ. βιβλιοδ., σσ. 668. 45-60

396 [PERILLA F.] HYDRA, SPETSAE, PSARA… αριθμημένη έκδοση, αρ. 889/1000, τυπ. Πυρσός 1950. Με επικολλημένες χρωματιστές εικόνες του Περιλλά και άλλες ασπρόμαυρες του ιδίου εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 81. 50-80

397 ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ, Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΥΠΝΙΑΣ, με αφιέρωση της σ., εκδ. 1950. Σσ. 64. 25-30

398 [ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φ.], ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ήγουν λόγοι των θεοφόρων πατέρων Αντωνίου του Μεγάλου, Μακαρίου του Αιγυπτίου, Μάρκου του Ασκητού, Διαδόχου επισκόπου Φωτικής, Ιωάννου Κλίμακος κ.λ.π. εξηγημένοι το κατά δύναμη από την αρχαία ελληνική γλώσσα στη σημερινή… από τον Φώτιον Κόντογλου, έκδ. 1951. Εικονογράφηση Φ. Κόντογλου. Σσ. 128. 50-80

399 ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ, ΕΡΓΟ ΖΩΗΣ, ποιήματα, εκδ. Αετός, 1951. Με αφιέρωση του σ. στον Γ. Καραπάνο. Άκοπο. Σσ. 238. 20-30

400 “Σ’ ΑΓΑΠΩ”, ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ, εκδ. Οι Φίλοι του Βιβλίου, 1951. Εξώφυλλο, ξυλογραφίες και επιμέλεια Κ. Γραμματόπουλου. Δίχρωμη έκδοση, μαύρο - κόκκινο μελάνι. Σσ. 261. 50-60

401 ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ZORBA THE GREEK, translated by Carl Wildman, New York 1953. Α’ αγγλική έκδοση. Με την αρχική κουβερτούρα. Σσ. 312. 40-80

402 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Ν., ΒΑΡΔΙΑ, εκδ. Α. Καραβία, 1954, Α’ έκδοση με την κουβερτούρα του. Σσ. 179. 120-220

403 [ΤΑΣΣΟΣ] ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞ., ΚΟΚΚΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ, ποιήματα, εικονογράφηση του χαράκτη ΤΑΣΣΟΥ, εκδ. 1955. Με αφιέρωση του σ. Σσ. [χ.α.σ.]. 30-40

404 ΒΕΛΜΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΔΥΟ ΑΓΑΠΕΣ, ξυλογραφίες πρωτότυπες σχεδιασμένες και σκαλισμένες από το ζωγράφο ΑΓΓΕΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ, εκδ. 1956. Με αφιέρωση της αδελφής του ποιητή. Προσωπογραφία του ποιητή από τον ζωγράφο Ευάγγ. Ιωαννίδη. Σσ. 107. [μαζί] Φυλλάδιο 8 σελίδων με αποσπάσματα κριτικών του Ελληνικού και Ξένου Τύπου για τις “Δύο Αγάπες” του Νίκου Βέλμου. (2). 40-50

405 [ΤΑΣΣΟΣ] ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1957, Ιστορία, Λαογραφία, Τέχνη, Επιστήμη, ετήσια έκδοση, διευθυντής Μίμης Παπαχριστοφίλου. Εξώφυλλο - ξυλογραφίες, σχέδια Α. Τάσσου. Σσ. 292. 40-80

406 ΚΑΡΑΣΣΑ ΖΩΡΑ ΜΑΡΙΝΝΑ, ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΕΓΓΑΡΙ, εκδ. Δίφρος 1957. Με χειρόγραφη αφιέρωση της σ. Εικονογράφηση Γιώργου Βακαλό. Σσ. 83. 30-40

407 ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΤΙΝΟΣ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1950-1955, Θεσσαλονίκη 1957. Έκδοση εκτός εμπορίου, 750 αντιτύπων. Σσ. 54. 35-40

408 ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ, Α’ εκδ. του “Λογοτεχνικού Ομίλου Φοιτητών”, 1958. Σσ. 72. 25-30

409 ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ ΝΑΝΟΣ, TERRE DE DIAMANT, με 16 λιθογραφίες Marie Wilson και κείμενα του Βαλαωρίτη, εκδ. 600 αντιτύπων, (Παρίσι) 1958. Σσ. 74. 35-40

410 ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ, Η ΝΥΧΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ, εκδ. 1959 [μαζί του ιδίου] ΤΟ ΑΣΜΑ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, εκδ. 1961. Και τα δύο εκδ. 400 αντιτύπων. Σσ. 81+76. 50-100

411 ΟΥΑΪΛΔ ΟΣΚΑΡ, ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΑΡΘΟΥΡ ΣΑΒΙΛ, μτφρ. Στάθης Σπηλιωτόπουλος, εκδ. Γκοβόστη [1960 περ.]. Με αφιέρωση του μεταφραστή. Σσ. 70. 25-30

412 ΠΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΑΠ’ ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ, ποιήματα, εκδ. 1960. Με εκτενή αφιέρωση του σ. Λεκιασμένο εξώφυλλο. Σσ. 80. [μαζί] Χειρόγραφο ποίημα του ιδίου, 4 σελίδων [1961] για τον Σοβιετικό αστροναύτη Γιούρι Γκαγκάριν. 50-80

413 ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΟΙΗΤΙΚΑ, εκδ. 1960. Σχέδια και εξώφυλλο του ζωγράφου Γ. Δήμου. ξεκολλημένη ράχη. Σσ. 270. 35-45

414 ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ, ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, εκδ. Δίφρος 1962. Με αφιέρωση του σ. στον Στάθη Πρωταίο. Άκοπο. Σσ. 75. [μαζί του ιδίου] ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ μέρος Β’ εκδ. Το Ηλιοστάσιο, Κέρκυρα 1954. [χ.α.σ.] και ένα φυλλάδιο του X. A. DONNET “Ο ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΑΜΑΧΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ”. Σσ. 7. (3). 30-40

415 ΚΑΤΣΟΥΦΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΜΑΥΡΟΣ, εκδ. 1963. Με αφιέρωση του σ. και γλωσσάριο. Σσ. 159. 25-35

416 [ΚΑΡΤΕΡ ΓΙΩΡΓΟΣ] A TEMPO, Poèmes, traduit du grec par Gaston-Henry Aufrere, Paris 1969. Με αφιέρωση του σ. στον ποιητή Γιώργο Καραπάνο. Σσ. 58. 20-30

417 “THE OCEAN” Τέσσερα μενού Ελληνικής Ναυτιλιακής Εταιρίας, διακοσμημένα με θέματα της Ελληνικής Μυθολογίας, [1970 περ.]. Χρωματιστή εικονογράφηση. (4). 60-70

418 [ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΟΝΗΣ], ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜ., ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, σχέδιο Χρόνη Μπότσογλου. Αριθμημένη έκδοση αρ. 69/99, [1970 περ.]. Σσ. 5. 35-50

419 ΜΑΚΒΕΥ ΛΙΝΚΟΛΝ και ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ, ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Μετάφραση Αθηνάς και Λίνας Ηλ. Βλάχου, συμβολή Χάρρυ Μαυρικίδη, (πλούσια) εικονογράφηση Μιχαήλ Δορί, [χ.χ., 1970 περ.]. Πανόδετο, αποχρωματισμένο στην ράχη, σσ. 281. 40-60

420 [Ο ΕΛΥΤΗΣ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΕΛΥΤΗ “ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ] Δίσκος βινιλίου της Εταιρείας ΛΥΡΑ, α’ πλευρά Η ΓΕΝΕΣΙΣ β’ πλευρά ΤΟ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ, Θεσσαλονίκη [χ.χ.]. 30-40

421 ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ, εικονογράφηση Γ. Γουναρόπουλου, εκδ. Κέδρος, 1972. Με αφιέρωση του Κ. Βάρναλη. Σσ. 106. 30-40

422 ΣΤΑΜ ΣΤΑΜ (ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜ.), ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, εκδ. Γ. Νασιώτη, 1973. Με εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Το εξώφυλλο είναι το αυθεντικό της Α’ εκδόσεως. Η Μακέτα του περικαλύμματος είναι του Γιάννη Στεφανίδη. Σσ. 301. 25-35

423 [ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ] Συλλογή 27 βιβλίων του, από τις εκδ “Ίκαρος”. Περιλαμβάνει: Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ, Α’ εκδ. 1995, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, Α’ εκδ. 1990, ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ, Α’ εκδ. 1978, ΤΑ ΕΤΕΡΟΘΑΛΗ, Α’ εκδ. 1974, ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Η ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΜΟΡΦΙΑ, 1979. ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ, 1980. ΕΚ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ, 1998. ΤΑ ΕΛΕΓΕΙΑ ΤΗΣ ΟΞΩΠΕΤΡΑΣ, 1991. ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΥΠΗΣ, 1996 και άλλα. (27) 400-600

424 ΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΩΝ, επικό δράμα, σε τρεις πράξεις, 27 εικόνες, εκδ. Σύγχρονη εποχή, Α’ εκδ. 1979. Σσ. 139. 25-30

425 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΚΤΟΡΑ ΑΣΤΡΟΛΑΤΗ, με επτά χαρακτικά του Θόδωρου Πανταλέων, εκδ. Διάττων, 1986. Άκοπο. Σσ. 119. 25-30

426 ΒΑΡΑΛΗΣ Ν., ΚΑΡΑΜΠΑ Λ., ΛΑΛΙΩΤΗΣ Β., ΛΑΝΤΑΒΟΣ Κ., ΛΑΧΑΝΑΣ Μ., ΜΠΟΥΤΟΣ Β., ΠΑΣΤΑΚΑΣ Σ., ΕΠΤΑΓΡΑΦΟΝ, προμετωπίδα του Γιώργου Λαζόγκα, εκδ. Ιδεόγραμμα, αριθμημένη , αρ. 64/90. Δίχρωμη εκδ. σε χαρτί πολυτελείας, άκοπο. Σσ. 81. 60-65

427 [ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ, ΗΤΟΙ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, έκδοση 2009, εκτός εμπορίου από την “Έλυτρον Αρχιτεκτονική + Πολεοδομία” σε επιμέλεια Χ. Σαββίδη & Π. Βαλσαμίδου. Με 2 ψηφιακά σχεδιάσματα υπογεγραμμένα από τον Χ. Σαββίδη, αριθμημένη, αριθ. αντιτύπου 1/25. Βιβλιοδ. λυτά φύλλα σε χειροποίητο κουτί. 40-60

Βλέπε και: 981, 1266, 453, 872, 869, 53, 168, 811, 1086, 1131, 890, 1262, 28, 152, 672, 170, 124, 441, 970, 162, 1023, 1167, 1164.
16. ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ – ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ – ΓΛΥΠΤΙΚΗ [429-495]

429 [ΛΕΒΙΔΗΣ] Πέντε σχέδια φυτών με μολύβι του Λεβίδη, 1818. [μαζί] 3 σχέδια με μολύβι χωρίς υπογραφή. [μαζί] 2 λιθογραφίες. (10). 200-300

430 WILKIE DAVID, Χαλκογραφία με τίτλο “THREE GREEK SISTERS AT THERAPIA”, με υπογραφή του καλλιτέχνη, 1840. Διαστάσεις [22x19 εκ.]. 40-80

431 [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ] Τέσσερα χαρακτικά, χαλκογραφίες του [1841 περ.]. “THE MOSQUE OF SULTAN AHMET” (το μεγαλύτερο τζαμί στην Κωνσταντινούπολη γνωστό ως “Μπλε Τζαμί”), “ROUTE THROUGH THE BALKAN”, “MOSQUE OF SHAH-ZA- DEH DJIAMESS” , “THE PALACE OF SAID PASHA”. Όλα σε πλαίσιο. (4). 120-150

432 [PRETZIOSI] “ARABA”, χρωματιστή λιθογραφία, Παρίσι 1858. (Με μικρό σκίσιμο, δυσδιάκριτο). Διαστάσεις [50x35 εκ.]. 150-250

433 [ΜΕΛΑ Β.,] Επτά σχέδια τοπίων, με μολύβι (τα 3 εξ αυτών υπογεγραμμένα και με χρονολογία 1870). (7) 175-350

434 [BERTEL THORVALDSEN 1770-1844] PLON EUGENE, THORVALDSEN: HIS LIFE AND WORKS, translated by Mrs Cashel Hoey, εικονογραφημένο με 39 χαλκογραφίες και ξυλογραφίες, publishers Richard Bentley and Son, London 1874. (Ο Thorvaldsen Δανός επιφανής γλύπτης, εξέχων εκπρόσωπος του Νεοκλασικισμού με πηγές έμπνευσης από την Ελληνική Μυθολογία). Σχ. 4ο, βιομηχανική βιβλιοδ., σσ. 295. 100-150

435 [ΑΓΝΩΣΤΟΥ] Προσωπογραφία μυστακοφόρου νέου άνδρα με νησιώτικο κεφαλόδεσμο. Ίσως μορφή της Ελληνικής Επανάστασης. Σχέδιο με μολύβι και κάρβουνο. Χρονολογία (κάτω αριστερά) 1887, υπογεγραμμένο αλλά δυσδιάκριτο. Διαστάσεις [22,5x32 εκ.]. 120-200

436 ARMAND-DUMARESQ, Ένα ερωτικό σχέδιο γυναίκας, Σεπτέμβριος 1896. Διαστάσεις [21x13 εκ.]. 120-220

437 [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΒΟΣΠΟΡΟΣ] BARTLETT W. H. - WALLIS R., Χαλκογραφία επιχρωματισμένη, [1900 περ.]. Μικρές φθορές στο πλαίσιο. Διαστάσεις [25x18 εκ.]. 30-35

438 [ΓΑΛΑΝΗΣ] “L’ASSIETTE AU BEURRE”, δύο τεύχη (30/3/1907 & 31/7/1909). Πλούσια εικονογράφηση. Σχ. 4ο μεγάλο. (2). 80-100

439 SADLER DENDY WALTER (1854-1923), Χαλκογραφία υπογεγραμμένη με μολύβι από τον Βρετανό ζωγράφο, γνωστό για το σκωπτικό ύφος του. Απεικονίζει μια Βικτοριανού τύπου γυναίκα, επιστολογράφο στο σεκρετέρ της καθώς γράφει, [1912 περ.]. Με κορνίζα από την “The Rosenbach Galleries”, με φθορές [51x63 εκ.], θέμα [28x38 εκ.]. 150-250

440 [F. M. De B.] Εννέα υδατογραφίες υπογεγραμμένες F. M. De B., (περιόδου 1917-1922), πολλές εξ αυτών με την τοπική ένδειξη Salonique. Εικονίζονται γυναίκες κυρίως, του Βυζαντίου με περίτεχνα ενδύματα και κοσμήματα, μία εκδοχή Βυζαντινής αίγλης, πιθανότατα με προορισμό εικονογράφηση βιβλίου. Εικονίζεται και κλυδοκύβαλο εποχής. Διαστάσεις από [9x16 εκ.] και ως [29x20 εκ.]. (9). 300-500

441 [ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ Γ.] ANATOLE FRANCE, SUR LA PIERRE BLANCHE, Paris 1924. Ξυλογραφίες Κεφαλληνού (το δεύτερο βιβλίο που κυκλοφόρησε με ξυλογραφίες του). Συνοδεύεται από ένθετο παράρτημα 18 λυτών φύλλων (“une suite”) με τις ξυλογραφίες. Αριθμημένη έκδοση, αρ. αντιτύπου 269/1130. Σσ. 230+παράρτημα. 150-200

442 [ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ] Η ΩΡΑΙΑ ΛΑΪΣ, Η ΠΕΡΙΒΟΗΤΟΣ ΕΤΑΙΡΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, εκδ. Θύελλα, επιμέλεια Γ. Μανδρά και Γ. Στεφάνου, 1928. Εξώφυλλο λιθογραφία ΧΡΗΣΤΙΔΗ. 30-50

443 [ΓΑΛΑΝΗΣ] LA CHANSON DU VIEUX MARIN, μόνο το συμπλήρωμα (“suite”) με 16 λυτά χαρακτικά (“à la manière noir”) του Γαλάνη σε σχέδια του J. G. Daragnes, [χ.χ.]. Βιβλιοδ. στο πρωτότυπο φάκελο τους. 100-140

444 BARKOFF ALEX, “ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ”, υδατογραφία, υπογεγραμμένη, 1932. Ο ζωγράφος μετά το 1931 έζησε στην Αθήνα. Απεικόνισε τους δρόμους της Αθήνας του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης σε στιγμές καθημερινές. Ανήγαγε την ακουαρέλα στο κύριο εκφραστικό του μέσο. Σε πλαίσιο εποχής, διαστάσεις [36,6x53,7 εκ.]. 1800-2600

445 ΤΖΑΝΗ ΧΑΡΑ, “ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΤΟΠΙΟ”, ελαιογραφία σε χαρτόνι, υπογεγραμμένο, [1938 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [14x24,5 εκ.]. 180-200

446 ΓΕΡΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1886-1983), ΤΟΠΙΟ, ελαιογραφία, υπογεγραμμένο κάτω αριστερά [χ.χ. 1950 περ.] Σε πλαίσιο, διαστάσεις [35x47 εκ.]. 1800-3000

447 ΚΑΡΑΒΟΥΖΗΣ Σ., Έγχρωμα δοκίμια επιστολικών δελταρίων “ΚΑΡΤ-ΕΛΛΑΣ”, 4 φύλλα με σημειώσεις χειρόγραφες του ζωγράφου, [χ.χ. 1950 περ.]. (4) 40-50

448 [ΑΓΝΩΣΤΟΥ] Υδατογραφία, στο κάτω μέρος αναγράφεται “RETHIMNO”, [χ.χ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [24x34 εκ.]. 350-450

449 VASSOS JOHN, Υδατογραφία. Εικονίζονται δένδρα, [χ.χ.]. Σπάνιο έργο του διακεκριμένου Ελληνοαμερικανού σχεδιαστή. Υπογεγραμμένο: “John Vasso”. Διαστάσεις [23,5x40 εκ. / 40x55,5 εκ.]. (Βλ. άρθρο Βιβλιοφιλία, τεύχ. 128, σελ. 16). 1800-2500

450 ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ Γ., Πρωτότυπο έργο, “ΕΝΘΥΜΙΟΝ ΜΑΚΗΣ-ΡΟΖΑ”, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, μικτή τεχνική/χρώμα, [1950 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [70x50 εκ.]. 850-1300

451 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1899-1980) “ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗ”, ελαιογραφία, σε χαρτόνι, υπογεγραμμένη (κάτω δεξιά), [χ.χ.]. Σε χρυσό πλαίσιο, διαστάσεις [44x63 εκ.]. 450-700

452 [ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ] Έγχρωμη διαφημιστική αφίσα για τα ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε., [1950 περ.]. Σε σκληρό χαρτόνι, διαστάσεις [31,5x47 εκ.]. 40-50

453 ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ ΑΛΕΞΗΣ, ΘΟΛΑ ΤΖΑΜΙΑ, ποιήματα, εκδ. 600 αντιτύπων, 1954. Με αφιέρωση του σ. Εξώφυλλο και χαρακτικά σχέδια ΑΝΑΤΟΛΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗ. Σσ. 48. 40-50

453α ΝΙΚΟΛΑΣ (=ΝΙΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1909-1990), Γύψινη προτομή. Πιθανώς εικονίζει τον ΤΣΑΛΔΑΡΗ. 1950 περ. Διαστάσεις [53(Υ)x30(Π)x32(Β) εκ.]. 200-400

454 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΙΚΑΣ, “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ”, αυθεντική λιθογραφία, 1957, υπογεγραμμένη. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [32x23 εκ.]. 320-380

455 [ΘΕΟΦΙΛΟΣ]. ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΗΣ Γ. Κ., Βιβλιογραφία Θεόφιλου Χατζημιχαήλ. 1957, σσ. 19 [μαζί] ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟΦΙΛΟ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ και στον αναστηλωτή του ΣΤΡΑΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ-ΤΕΡΙΑΝΤ. Περιοδικό “ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ” 80/1, 1984, σσ. 192, εικ. εκτός κειμ. (2). 30-50

456 [PRASSINOS MARIO] Άτιτλο χαρακτικό στο εσωτερικό φύλλο της πρόσκλησης της Galery De France, Exposition Mario Prassinos, 29 Mars - 30 Avril 1957. Υπογεγραμμένο, εκτός εμπορίου (H.C.). Διαστάσεις [32x25 εκ.]. 150-200

457 ΓΚΙΚΑΣ-ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ, Δώδεκα αναπαραστάσεις σχεδίων με θέμα “ΙΝΔΙΑ”, του 1958, εκδ. Ίκαρος. Σχ. φύλλου, βιβλιοδ. λυτά φύλλα σε χάρτινο φάκελο. 200-300

458 [ΚΕΡΚΥΡΑ] ΣΑΡΚΙΣ ΝΑΛΤΣΑΤΖΙΑΝ (1907-1994) Εικονίζεται το Ποντικονήσι στην Κέρκυρα, μικτή τεχνική, έργο υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη. (Συνοδεύεται από μία σελίδα με βιογραφικά στοιχεία). Σε πλαίσιο, διαστάσεις [26,5x37 εκ.]. 350-450

459 [ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ] Αφηρημένη σύνθεση συμπλέγματος μορφών. Πρόπλασμα γλυπτού, στερεωμένο σε ξύλινη βάση, με ορατές επανασυγκολλήσεις τριών τμημάτων. Ανυπόγραφο, [χ.χ.], ταύτιση κατά μαρτυρία. Διαστάσεις 36(Υ)x20(Π)x7(Β) εκ. 500-1000

460 GRιCE, MONUMENT DE LYSSICRATE, Athènes, Gravure anglaise du 17em siécle. ΑΦΙΣΑ, εκδ. Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, τιράζ 20.000, τυπ. Β. Παπαχρυσάνθου, 1961. Διαστάσεις [99x67,5 εκ.]. 70-120

461 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ., GRιCE, FIGURE DE PROUE GRECQUE. ΑΦΙΣΑ, τιράζ 20.000, εκδ. Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, 1961, τυπ. Περβολαράκης - Λυκογιάννης. Διαστάσεις [99x67,5 εκ.]. 70-120

462 ΜΠΟΣΤ (ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ - ΜΕΝΤΗΣ ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ 1915-1995), “Ο ΓΕΝΑΙΟΣ ΗΡΩΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ”, λαδοτέμπερα σε ξύλο, 1962. Το έργο εκτέθηκε σε έκθεση σε μουσείο στην Μόσχα της τότε Σοβιετικής Ένωσης, φέρει στο πίσω μέρος ενδεικτικό σήμα. Διαστάσεις [35,2x72 εκ.]. 1700-2500

463 CARABOTT F.V., GREECE, MYSTRAS - PANTANASSA. ΑΦΙΣΑ, τιράζ 20.000, εκδ. Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, 1963, φωτογραφία Μαν. Διαμαντή, σύνθεση Carabott, τυπ. Παπαχρυσάνθου. Διαστάσεις [99x67,5 εκ.]. 70-120

464 ΚΑΤZΟΥΡΑΚΗΣ M., GREECE, ISLAND OF SKYROS. ΑΦΙΣΑ, τιράζ 20.000, εκδ. Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, 1963, φωτογραφία Ν. Στουρνάρα, σύνθεση Μ. Κατζουράκη, τυπ. Ασπιώτη-Ελκα. Διαστάσεις [99x67,5 εκ.]. 70-120

465 CARABOTT F. V., GREECE. ΑΦΙΣΑ, τιράζ 20.000, εκδ. Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, 1963, σχέδιο και σύνθεση Carabott, τυπ. Παπαχρυσάνθου. Διαστάσεις [70x60 εκ.]. 70-120

466 ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ Μ., GREECE, SOUND AND LIGHT PAGEANT. ΑΦΙΣΑ, τιράζ 20.000, εκδ. Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, 1963, φωτογραφία Ν. Μαυρογένη, σύνθεση Μ. Κατζουράκη, τυπ. Ασπιώτη-Ελκα. Διαστάσεις [99x67,5 εκ.]. 70-120

467 CARABOTT F. V., GREECE. ΑΦΙΣΑ, τιράζ 20.000, εκδ. Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, 1963, σχέδιο και σύνθεση Carabott, τυπ. Κοντογόνης - Μαλικούτης. Διαστάσεις [99x67,5 εκ.]. 70-120

468 ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ - ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ, GREECE, ISLAND OF KERKYRA, VIEW OF PALAIOKASTRITSA. ΑΦΙΣΑ, τιράζ 20.000, εκδ. Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, 1963, φωτογραφία Ν. Μαυρογένη, σύνθεση Μ. Κατζουράκη, τυπ. Ασπιώτη-Ελκα. Διαστάσεις [99x67,5 εκ.]. 70-120

469 ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ Μ., GREECE, ΑΦΙΣΑ, τιράζ 20.000, εκδ. Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, 1963, τυπ. Κοντογόνης - Μαλικούτης. Διαστάσεις [99x67,5 εκ.]. 70-120

470 ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ Μ., GREECE, ΑΦΙΣΑ, τιράζ 20.000, εκδ. Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, 1963, τυπ. Κοντογόνης - Μαλικούτης. Διαστάσεις [99x67,5 εκ.]. 70-120

471 HAMANN MAC-LEAN R. / HALLENSLEBEN H., DIE MONUMENTALMALEREI IN SERBIEN UND MAKEDONIEN. Germany, 1963, σσ. 39 + 354 εικ. + 36 αναδιπλ. σχέδια, δεμ., με κουβερτούρα. 40-60

472 CARABOTT F. V., ATHENS FESTIVAL JULY-SEPTEMBER 1965. ΑΦΙΣΑ, τιράζ 10.000, εκδ. Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, 1964, σχέδιο και σύνθεση Carabott, τυπ. Περβολαράκης - Λυκογιάννης. Διαστάσεις [99x67,5 εκ.]. 70-120

473 ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ Μ., EPIDAVROS FESTIVAL JUNE - JULY 1965. ΑΦΙΣΑ, τιράζ 12.000, εκδ. Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, 1964, σχέδιο και σύνθεση Μ. Κατζουράκη, τυπ. Περβολαράκης - Λυκογιάννης. Διαστάσεις [99x67,5 εκ.]. 70-120

474 ΔΡΑΚΟΣ ΑΛΕΚΟΣ, ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, εκδ. 1965. Με τυπωμένο ex-libris, σχέδιο της Μίνας Βέργου Βουτσινά καθώς και το εξώφυλλο. Μία σελ., πανομοιότυπο χειρογράφου του σ. και πορτραίτο του σ. από την Άννα Κάλλια Βιτάλη. Εικόνες εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. με κορδόνια, σσ. 289. 30-40

475 ΦΑΡΣΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 8 Σχέδια σε πυρογραφία κι ακουαρέλα από τα ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ στην Ελλάδα, [1967 περ.]. Σχ. 4ο μεγάλο, βιβλιοδ. λυτά φύλλα. 30-40

476 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ, 1968. Λεύκωμα. Σχ. πλάγιο, [χ.α.σ.]. 25-30

477 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΕΛΛΑ, Ξυλογραφία, αριθμημένη, αριθ. 15/30 του 1969 και υπογεγραμμένη από την καλλιτέχνιδα. Διαστάσεις [30,5x20 εκ.]. 250-300

478 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ, Μακέτα για τον δίσκο “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ”, [χ.χ.]. Διαστάσεις [30x31 εκ.]. 40-50

479 ΤΣΟΚΛΗΣ Κ., “ΤΟ ΣΠΙΡΤΟ”, κολάζ του ζωγράφου, υπογεγραμμένο, [χ.χ, 1970 περ.]. Διαστάσεις [14x17 εκ.]. 30-50

480 ΚΑΤΡΑΚΗ ΒΑΣΩ, “ΜΑΝΑ και ΠΑΙΔΙ”, ανυπόγραφο χαρακτικό (ξυλογραφία), αριθμημένο, αρ. 19/100. Διαστάσεις [89,5x57 εκ.]. 150-250

481 ΤΑΣΣΟΣ, Χρωματιστή λιθογραφία με την μονογραφή του καλλιτέχνη [χ.χ.]. Εικονίζει ανθοδέσμη με ποικίλα λουλούδια. Διαστάσεις [31,5x24,5 εκ.]. 50-70

482 ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΔΗΜ., Μεταξοτυπία, αριθμημένη αριθ. 41/99, [χ.χ.], και υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη με μυθολογικό θέμα. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [43x53 εκ.]. 450-500

483 ΤΕΤΣΗΣ Π., Αφηρημένη γεωμετρική σύνθεση με χρώμα σε χαρτόνι, μικτή τεχνική, πολλαπλό αριθμημένο 10/50, [χ.χ.]. Διαστάσεις [49x57 εκ.]. 130-160

484 [ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΑ] Έγχρωμη ξυλογραφία, αριθμημένη 22/30, με υπογραφή δυσανάγνωστη, [1970 περ.]. Νεκρή φύση. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [30x30 εκ.]. 80-100

484α FAINMEL IVAN [ΦΕΪΝΜΕΛ ΙΒΑΝ] (γεν. 1929, Νέα Υόρκη), “THE HAND OF LOVE & PIECE”, Γλυπτό σε Μπρούτζο, 1975 περ. Γαμήλιο Δώρο. Ο I. Fainmel από οικογένεια καλλιτεχνών, είναι Aμερικανός-Kαναδός γλύπτης, ζωγράφος και παλαιότερα χορευτής. Έκανε διεθνή καριέρα και υπήρξε ελληνολάτρης. Διαστάσεις [23(Y)x15(Π)x10(Β)]. 450-700

485 ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ, Πέντε ξυλογραφίες με έντονους συμβολισμούς, αριθμημένες όλες 5α και υπογραμμένες από τον καλλιτέχνη συγγραφέα, [1975 περ.]. Θέματα των ξυλογραφιών: (“Τριήρεις σε διόπτρες υπό την Κόμη”, “Ιστός στον ναό της Αφάνας”, “Ηλιόβγαλτη”, “Νεφελοσκεπής Οικισμός Σαντορίνης “, “Εστεμμένη πεντόφθαλμος”). Σε πλαίσιο, όλες διαστάσεων [10x15 εκ.]. (5). 130-180

486 [ΑΓΝΩΣΤΟΥ] Τρείς πλάκες (μήτρες) για λινόλεουμ έγχρωμο (3 χρώματα). Διαστάσεις [28x41 εκ.]. (3). 80-100

487 ΤΕΤΣΗΣ, Δύο λιθογραφίες, σχεδιασμένες ιδιόχειρα από τον ίδιο το 1977, πάνω στον τσίγκο και υπογεγραμμένες. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [24x18 εκ.]. (2). 450-500

488 ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ, “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΚΟΚΤΟΝΟΣ”, σχέδιο με μολύβι σε ριζόχαρτο [χ.χ.] ανυπόγραφο. Διαστάσεις [42x59 εκ.], [μαζί] ΑΦΙΣΑ “Έκθεση Διακοσμητικής Βιβλίου Χαρακτικής Νίκου Γιαλούρη, Γκαλερί Ζυγός”, με υπογραφή και αφιέρωση του ζωγράφου, 1979. 180-280

489 CHRYSSA (ΧΡΥΣΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ - ΒΑΡΔΕΑ, γεν. 1933), “TIMES SQUARE FRAGMENT #6”, μεταξοτυπία έγχρωμη και υπογεγραμμένη, εκδ. 1980, σειρά A. P. (= Artist Proof) και αριθμημένη αριθ. 35/35. Σύνδεση της γνωστής πλατείας της Νέας Υόρκης με το Ελληνικό Βυζάντιο κατά την Chryssa. Διαστάσεις [64x93,7 εκ.]. (Βλ. άρθρο Βιβλιοφιλία, τεύχ. 128, σελ. 10). 1100-1400

490 PETROS, Μεταξοτυπία αριθμημένη αρ. 97/120 και υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, [χ.χ.]. Διαστάσεις θέματος [40x40 εκ.], εξωτερικές διαστάσεις [64x44 εκ.]. 80-120

491 Η ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ, Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο ΩΡΑ, Φλεβάρης 1980. Με βιογραφικά των καλλιτεχνών και εικόνες έργων τους. Σσ. 111. 35-40

492 “ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ”, Ιδιοκτησία και έκδοση “Συνεταιρισμού Κεραμιστών & Αγγειοπλαστών Αμαρουσίου”, τεύχη από αριθ. 16 έως αριθ. 45, περιόδου 1980-1987. Πλούσια εικονογράφηση, χρωματιστά εξώφυλλα. Σύνολο 29 τεύχη δεμένα μαζί. Πανόδετο, σχ. 4ο. 60-70

493 [ΓΑΪΤΗΣ] Ημερολόγιο “Η ΑΥΓΗ”, 1985, με εξώφυλλο και 12 χρωματιστές εικόνες έργων του Γαϊτη. Σχ. Φύλλου. 25-30

494 ΜΟΡΑΛΗΣ Ι., “ΑΝΑΜΟΝΗ”, offset 1996, αριθμημένο 163/300 και υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη. Από το αντίστοιχο έργο (λάδι σε πανί του 1991). Διαστάσεις [1,62x1,30 εκ.]. 160-180

495 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ (HARRIS SAVVIDES), “ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΧΟΡΟΥ”, 2009. Σειρά 4 χαρακτικών επί τσίγκου σε χαρτί Fabiano με τη μέθοδο της φωτοχαρακτικής-οξυγραφίας, εκτυπωμένα στο κυλινδρ. πιεστήριο του Εργαστηρίου Χαρακτικής Αθηνών με χαράκτη τον P. Padolfini. Θέματα εμπνευσμένα από τα μπαλέτα του M. Bejart αποδίδουν τη δυναμική του σώματος και την κίνηση. Υπογεγραμμένα με μολύβι, αριθμημένα αρ. 5/5. Διαστάσεις πλάκας [31x21 εκ.]. 600-800

Βλέπε και: 374, 404, 628, 630, 523, 388, 629, 551, 393, 1081, 846, 377, 308, 1083, 676, 898, 1153, 796, 763, 391, 367, 1179, 352, 1014, 1170, 793, 894, 761, 928, 1167, 1164, 1178, 1168, 956, 824, 1156.
17. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ – ΑΡΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΑ –

ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ [496-522]

496 [ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ] Τρία χειρόγραφα: δύο εξ αυτών (Τραπεζούντα 1848, έκκληση για δωρεά στον Συμεών Χατζηπέτρου από τον έφορο των σχολείων της Τραπεζούντας], το ένα με στρογγυλή σφραγίδα («Φροντιστήριον Τραπεζούντος»). Και ένα ακόμη συμφωνητικό (εν Καλαράσι 1840). Σύνολο 4 χειρόγραφες σελίδες, σχ. 4ο. 350-500

497 [ΧΙΟΣ] ΟΔΗΣΣΟΣ-ΑΘΗΝΑ, Εμπορική χειρόγραφος επιστολή του 1853, σταλμένη από την Οδησσό στην Αθήνα. Τελικά παρελήφθη στη Κωνσταντινούπολη. Πρωταγωνιστές από τη μία οι μεγαλοεπιχειρηματίες “ΑΔΕΛΦΟΙ ΡΑΛΛΗ” από την άλλη ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΚΟΖΗΣ-ΒΟΥΡΟΣ τραπεζίτης - επιχειρηματίας (αμφότεροι Χιακής προελεύσεως). Τέσσερις σελίδες, γραμμένες οι τρεις. Ωραίος καλλιγραφικός χαρακτήρας. Φρασεολογία και ορολογία εποχής, που αφορά σταδιακή εξόφληση και γενικό διακανονισμό συναλλαγματικών εκ μέρους του Μαυροκορδάτου. “… Ως εντούτοις σας φιλικά ασπαζόμεθα” στο κλείσιμο της επιστολής με ιδιόχειρη σημείωση, ότι η επιστολή απαντήθηκε αυθημερόν. (Το σημερινό Μουσείο των Αθηνών ήταν οικία του Στ. Δεκόζη Βούρου και η πρώτη κατοικία του Όθωνα στην Αθήνα, 1836-1843). 50-100

498 [ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ] 1) Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος στον Άγγελο Ευαγγελίδη (ΤΑΝΑΓΡΑΣ) από το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως (17 Οκτωβρίου 1897). 2) Πτυχίο ιατρικής χειρουργικής και μαιευτικής του Άγγελου Κ. Ευαγγελίδη (ΤΑΝΑΓΡΑ) από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (1896). 3) Βασιλικά διατάγματα [2] απονομής του Αργυρού Σταυρού των Ιπποτών του Τάγματος του Σωτήρος και του Σταυρού των Ταξιαρχών στον Άγγελο Ευαγγελίδη, αρχίατρο του Βασιλικού Ναυτικού από τους Βασιλείς Γεώργιο Α’ και Κωνσταντίνο Α’ (1920-21). 4) Πατριαρχικό Γράμμα του Πατριάρχη Ιεροσολύμων αγόρευσης του Άγγελου Τανάγρα Ιππότη του Παναγίου Τάφου (1913). 5) Βασιλικό διάταγμα απονομής διάκρισης στον Άγγελο Ευαγγελίδη από τον Τσάρο Νικόλαο Α’ της Ρωσίας (1915). Σύνολον έξι έγγραφα. (6). 300-500

499 [ΟΜΑΤΟΚΙΑΛΙΑ ΣΕ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΘΗΚΗ] Αρχές του [1900 περ.], ασημόχρωμος σκελετός με φακούς διορθωτικούς της όρασης. 25-30

500 [ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΟΥΡΩΝ] Συλλογή 105 χρωμολιθόγραφων και χρυσότυπων ετικετών πούρων (Αβάνας κυρίως αλλά και Βραζιλίας, Τζαμάικας, Ολλανδίας). Ονομασίες: Jules Vernes, Velasques, Agio, La Corona κ.ά. σε θήκη. 50-100

501 Η Α.Β.Υ Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ Αντιστράτηγος Γενικός Διοικητής του Στρατού, Προς τον Ανθυπολοχαγόν του Πεζικού Χρηστοφήν Βασίλειον. Στην πρώτη σελίδα διαταγή του Υπουργείου με σφραγίδες και υπογραφή του Διοικητή Στρατού, 8 Οκτωβρίου 1900 με την υπογραφή του διαδόχου Κωνσταντίνου. Στην δεύτερη και τρίτη σελίδα “Το υπουργείον του Στρατιωτικού προς Την Γενικήν Διοίκησιν του Στρατού”, 27 Σεπτεμβρίου 1900, υπογράφει “ο Υπουργός Ν. Τσαμαδός”. Δύο πυκνογραμμένες χειρόγραφες σελίδες. Σύνολο 3 σελ. 80-120

502 [ΜΑΝΟΣ Κ.] ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ “ΑΝΤΙΓΟΝΗ”, Χειρόγραφο τετράδιο του Κ. Μάνου. Πρώτη μετάφραση στην Δημοτική, γεγονός πρωτοποριακό για την εποχή του. (Δημοσίευση το 1908 κατά Γ. Λαδά). Ωραίος καλλιγραφικός χαρακτήρας, τετράδιο με σκληρό εξώφυλλο. 100-200

503 [ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1911] RAISINS DE GRιCE, marque “BELLE-HÉLιNE”. Μια σελίδα. 22-45

504 [ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΔΑΜΙΑΝΟΣ] Δακτυλογραφημένη επιστολή προς τον “… Μέγαν Ευεργέτη του Παναγίου Τάφου… Γεώργιο Κ. Ζερβουδάκη”. Με ιδιόχειρη υπογραφή του Δαμιανού. Ιερουσαλήμ, 25 Μαΐου 1912, αριθμός πρωτοκόλλου 885. Σσ. 3(+1). 65-90

505 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Μετάλλιο, κυκλικό με εξώγλυφη προτομή του Π. Κουντουριώτη στην μία πλευρά και στην άλλη εικονίζεται η Ελληνική σημαία και αναγράφεται “3 Δεκεμβρίου 1912, Τω Νικητή της Έλλης Πατρίς Ευγνωμονούσα”. Διαμέτρου 5 εκ. περ. Μέσα σε θήκη. 50-60

506 [ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΝΕΣ & ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΠΕΛ-ΕΠΟΚ] 1) “PARKER DuoFold”, μαύρη πέννα, 14κ, δακτυλίδι στο καπάκι, [1920-30]. Διαθέτει αντλία που λειτουργεί στο πίσω μέρος του barell. Λειτουργική. 2) “PARKER DuoFold”, πολύχρωμη πέννα, 14κ, δακτυλίδι στο καπάκι, [αρχές του 1920]. Διαθέτει την παλαιότερη αντλία (που λειτουργεί όμοια με την μαύρη). 3) Μολύβι επίχρυσο, 18κ, εγγλέζικο. Παίρνει μύτη 1mm, τοποθετείται από το στόμιο [1930 περ.]. 4) Μολύβι ασημένιο, εγγλέζικο, Παίρνει μύτη 1mm, τοποθετείται από το στόμιο [1930 περ.]. (4). 140-180

507 ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΦΑΒΙΕΡΟΥ, Μετάλλιον κοπέν επί τη εκατονταετηρίδι της ηρωικής ανόδου του Φαβιέρου και του Ελληνικού στρατού εις την Ακρόπολιν (1826-1926), (διάμετρου 4εκ. περ.). Συνοδεύεται από κάρτα αποστολής στην κ. Βικτορία Ν. Αποστολοπούλου με ιστορικό σημείωμα. 80-100

508 [ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ] CATALOGUE PRIX-COURANT DE TIMBRES-POSTE, édit. Yvert & Tellier-Champion, Paris 1927. Πολλές εικόνες γραμματοσήμων εντός κειμένου. Δεμ., μικρές φθορές, σσ. 1231. 40-60

509 ΜΕΛΕΤZΗΣ ΣΠ. Ασπρόμαυρη φωτ. υπογεγραμμένη [1930 περ.]. Εικονίζει αγροτικό τοπίο με μικρό κοπάδι αιγοπροβάτων. Διαστάσεις [50x35 εκ.]. 30-40

510 [ΓΑΖΙΑΔΗΣ] Οικογενειακή φωτ. σε σκληρό χαρτόνι, Πειραιάς [1930 περ.]. Διαστάσεις [23,5x17 εκ.]. 40-50

511 [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ] Παλαιό, κενό, φωτογραφικό άλμπουμ με πλαίσια οβάλ και παραλληλόγραμμα για ένθεση 50 φωτογραφιών. 1930 περ. Επικολλημένες παλιές χαλκομανίες στρατιωτών. (Φθορές, μικρά σκισίματα). Προστατευτική βιβλιοδ. ενισχυμένη με μεταλλικό κλείστρο στο πλάι, χρυσές ακμές. 40-60

512 ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΜΜΕΤΡΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ, (“Μυστικό”, “Κρυφός Πόνος”, κ.α.), 32 γραμμένες από τις 40. Ευανάγνωστο. Αλεξάνδρεια-Αθήνα, περ. 1930. Διαστάσεις 15,5x20 εκ. Χαρτόδετο. 60-100

513 [ΚΑΤΟΧΗ -ΠΕΙΝΑ] Είκοσι πέντε χειρόγραφες επιστολές από 18/10/1941 έως 15/1/1943 με κύριο θέμα την κατοχική πείνα. (25). 40-50

514 [ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ] Ιδιόχειρο χειρόγραφο του χαράκτη με τίτλο “Ο Χαράκτης Γιάννης Κεφαλληνός που φιλοτέχνησε με τους μαθητές του αυτό το βιβλίο μας εξήγησε με το ακόλουθο σημείωμα τις προθέσεις του και τον τρόπο εργασίας του”. Ο Γιάννης Κεφαλληνός εκθέτει αναλυτικά τους τεχνικούς τρόπους με τους οποίους δουλεύτηκε η έκδοση του περίφημου βιβλίου “10 Λήκυθοι του Μουσείου Αθηνών”. Γραμμένο με πένα, μία σελίδα, σε φύλλο 36x23 εκ. [μαζί]. Ιδιόχειρο χειρόγραφο του Γ. Κεφαλληνού, αρχίζει: “Ο πνευματικός δημιουργός του καλλιτεχνικού έργου “10 Λήκυθοι…” είμαι μόνο εγώ, φέρω ακέραια την ευθύνη, τα έξοδα και τις ενοχλήσεις” […]. Εκθέτει τα προβλήματα με την αποχώρηση συνεργάτη από την έκδοση. Με μολύβι, 1 σελίδα, σε φύλλο 36x23 εκ., [χ.χ.]. (2). 200-400

515 [ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ] ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ελληνικών Γραμματοσήμων, εκδ. Ευαγ. Μελιγκουνάκη [1950]. Πολλές εικόνες γραμματοσήμων εντός κειμένου. Δεμ., σσ. 68. 20-25

516 NELLY, Ασπρόμαυρη φωτογραφία (πορτρέτο) μικρού παιδιού, υπογραμμένη από την Νέλλη, [χ.χ., 1950 περ.]. Διαστάσεις [28,5x22,5 εκ.] με το πασπαρτού [56x38 εκ.]. 70-80

517 [ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Φωτογραφία του Πρίγκιπα Πέτρου με ενυπόγραφη αφιέρωση στον Κωνσταντίνο Μανιαδάκη (Υφυπουργό Δημοσίας Ασφαλείας του Ι. Μεταξά), χ.χ., (ίχνη υγρασίας). Στην πίσω πλευρά στρογγυλή σφραγίδα “Πρακτορείο Ηνωμένων Φωτορεπόρτερ”. Διαστάσεις [23x30 εκ.]. 40-50

518 [ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ] Αναμνηστικό δίπλωμα απονομής, από τον Βασιλέα Παύλο στον Σπυρίδωνα Κωττάκη, του Χρυσού Σταυρού του Τάγματος του Φοίνικα το 1954. Με υπογραφές, σφραγίδες και του Υπ. Εξωτερικών. 1 σελ., σχ. 4ο μεγάλο. 40-50

519 ΜΠΕΜΠΕ ΦΩΤΟ, Φωτογραφικό αρχείο, παιδιών και βρεφών, προσωπογραφίες και ποικίλες πόζες (καρναβάλι, τσολιαδάκια, μικροί ταυρομάχοι, τσιγγάνοι, πρίγκιπες, ποδηλάτης, μητέρα-παιδί κ.ά.). Από το φωτογραφικό στούντιο του Θεοδ. Μπαράκου και Ι. Τσικαλά. Συνολικά 221 φωτ., διαστάσεων [12,5x17,5 εκ.] σε 37 αναδιπλούμενα γκοφρέ άλμπουμ (ανοιχτά 100x20 εκ.). Φωτογραφίες ασπρόμαυρες με ρετούς απαλών χρωμάτων. (37). 200-400

520 [ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΙΣΤΟΥ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ] Χειρόγραφο αρχείο του Ζαχαριαδικού Κώστα Κυργιάννη (Λακαρέα) και της συζύγου του Ελευθερίας Κτενά (Αυγή). Περιλαμβάνει α) Επιστολογραφία περ. 400 επιστολές β) Τετράδια 15 γ) Συγγράμματα περ. 600-700 σελ. για αντίσταση, μαρξισμό, επαναπατρισμό, κ.λπ. Χρονική περίοδος 1965-1985 περ. Περιέχονται και συγκλονιστικές μαρτυρίες βασανιστηρίων που υπέστη στη Ε.Σ.Σ.Δ. (Βλ. άρθρο Βιβλιοφιλία, τεύχ. 128, σελ. 7). 600-1200

521 NELLY, Φωτογραφικό λεύκωμα “Μία μέρα με την Αλεξάνδρα”, έκδοση με σκοπό την ενίσχυση της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, [1990 περ.]. Με χειρόγραφη αφιέρωση της φωτογράφου. Κείμενα Λίνα Κάσδαγλη. Δεμ., [χ.α.σ.]. 28-30

522 ΘΡΑΚΗ, Τέμενος και Ιεροδιδασκαλείο (Μεδρεσές). Ασπρόμαυρη φωτογραφία [1935 περ.]. Διαστάσεις [40x29 εκ.]. 20-30

Βλέπε και: 412, 789, 312, 1265, 816, 885, 632, 839, 688, 683, 1231, 1217, 1188, 837, 1176, 31, 1198, 1172, 762, 1187, 561, 896, 1041, 882, 1292, 286, 299.
21. ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ [523-550]

523 FRANCO FERRERO Πέντε χαλκογραφίες με θέμα τα ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ του 1827. (5). 70-140

524 LA MAISON RUSTIQUE DE 1840, NOUVEAU GUIDE MANUEL DE TOUTES LES SCIENCES ET DE TOUS LES ARTS, Paris 1840. Ττ. 2 δεμ. μαζί. Εγχειρίδιο αγροτικοκτηνοτροφικών, οινοπαραγωγικών, τυροκομικών, κ.ά. θεμάτων. Με πολλές χαρακτικές εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Ίχνη υγρασίας. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 568. 25-35

525 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΩΡΑΙΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, Της υπό την προστασίαν του Μεγαλειοτάτου Βασιλέως της Ελλάδος ΟΘΩΝΟΣ προεδρευομένης υπό της Α. Μ. της Βασιλίσσης της Ελλάδος ΑΜΑΛΙΑΣ, εκδ. 1845. Άκοπο. Σχ. 12ο, σσ. 62. 50-100

526 “LES LETTRES ET LES ARTS” REVUE ILLUSTRÉE, Paris 1886. Δίχρωμος τίτλος, πολλές εικόνες εκτός κειμένου. Άδετο, φθαρμένα εξώφυλλα με σκισίματα. Σχ. φύλλου, σσ. πολλαπλές αριθμήσεις. 35-70

527 [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΜΥΡΝΗΣ] Δύο αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις) του Πανεπιστημίου Σμύρνης, διαστ. 60x90 εκ. (σχεδιάστηκε, με εισηγητή τον Κ. Καραθεοδωρή, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε), [χ.χ.]. Με φθορές. (2). 200-250

528 MODERNE FASSADENWURFE (Μοντέρνα σχέδια προσόψεων). Eine Sammlung von Fassaden in neuzeitlicher Richtung (Μια συλλογή προσόψεων σε σύγχρονη κατεύθυνση). Συλλογικό, επιμ. FRANZ ROCH. Αρχές 20ού αι., 24 φύλλα, 32x25, σε θήκη. 40-60

529 ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ. Α. Καπνοπωλείον Η αδελφότης Π. Μιχαλάκης εν Λεβαδεία. Χειροποίητα σιγαρέττα. Β. Σιγαρέττα Βάρκας. Πρώτη ποιότης, μηχανοποίητα. Γ. Χρήστος Ρήγας, Διπλωματούχος σηροτροφικής σχολής του Μονπελιέ της Γαλλίας. 200-300

530 ΜΠΟΣΤ (ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ). “Πλατεία Αμαζόνων - διάρκεια πανηγύρεως επταετής - λήξις όπου νάναι”, πρωτότυπο σχέδιο 50x35 εκ. [χ.χ]. Με υπογραφή. 300-400

531 NADAL VICTOR, LE NU AU SALON, Paris 1905. Με ολοσέλιδες εικόνες και άλλες εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένη, σσ. [χ.α.σ.]. 35-60

532 ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ Δ. Ε., ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ, τυπ. Πετράκου και Χρυσομάλλη, 1921. Εικόνες εκτός κειμένου. Λινόδετο, σσ. 51. 40-60

533 ROLLAND ROMAIN, LA VIE DE MICHEL-ANGE, illustrations composées et gravées sur bois (ξυλογραφίες), par PAUL BAUDIER, lib. Hachette, Paris 1925. Αριθμημένη εκδ. αρ. 1220/1785. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 198. 40-45

534 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ., ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, τόμος Α’ & Β’, εκδ. Ζηκάκη, εκδ. 1927. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 378+10 επεξηγηματικοί χάρται +349. (2). 40-60

535 EBERSOLT JEAN, MONUMENTS D’ARCHITECTURE BYZANTINE, Paris 1934. Με 48 αριθμημένους πίνακες (φωτογραφίες μνημείων) και 72 σχέδια (κατόψεις). Άκοπο. Άδετο, σχ. 4ο, σσ. 217+48. 250-300

536 HENDRIK WILLEM VAN LOON, THE ARTS, New York 1939. Εικονογραφημένη έκδοση με εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Κόκκινη βιβλιοδ. με χάρτινο περικάλυμμα, αναδιπλούμενο με χρονολογικό χάρτη. Σσ. 679. 30-35

537 DUCATI PERICLE, DIE ETRUSKISCHE ITALO-HELLENISTISCHE UND ROMISCHE MALEREI, Wien [1941]. Με 120 εικόνες. Λινόδετο, σσ. 34+120. 30-50

538 ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ Θ., ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ, εκδ. 1945. Με αφιέρωση του σ. Σσ. 27. 25-30

539 ΛΕΥΚΩΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός, εκδ. 1952. (Πλήθος αρχιτεκτονικών σχεδίων). Σχ. πλάγιο, σσ. 64. 30-40

540 ΓΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ, εκδ. “Εκλογή”, 1953. Επιμέλεια Γεωργίου Δροσίνη και Λάμπρου Κορομηλά. Με εικόνες εντός κειμένου. Άκοπο. Σσ. 275. 35-45

541 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, Κατάλογος από έκθεση στην Αθήνα το 1955 της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Σσ. 62. 25-30

542 Ε’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ, Ζάππειον Μέγαρον, Μάιος 1957. Κατάλογος της έκθεσης (χωρίς εικόνες). Σσ. 36. 30-40

543 ΠΛΑΚΑΣ Γ., ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ, 3 τόμοι (ο τόμος 2 με σχέδια γραμμικά και διακοσμητικά, ο τόμος 3.2 με σχέδια κατόψεων, τομών, όψεων, σκάλα και ο τόμος 3.3 με σχέδια μονώσεων θεμελίων, δαπέδων, κ.α.), εκδ. Κέντρου Τεχνών Γ. Πλάκα [χ.χ.]. Σχ. 4ο μεγάλο. (3). 40-50

544 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ. 1961/1962, έκδ. “Αρχιτεκτονικής”, σσ. 44 + 111 + διαφημ., σχ. 4ο, πολλές φωτ. 40-60

545 ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1950-1961. 1962, σσ. 144, σχ. 4ο, γεμάτο φωτ. και σχέδια σπιτιών. 40-60

546 [ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ] ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΛΥΜΠΟΣ 1962, Ημερολόγιο εικονογραφημένο, με χρωματιστές εικόνες από τον Γ. Σικελιώτη. Σχ. Πλάγιο. 25-30

547 ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΓΗΝΩΡ, Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο ΩΡΑ, Φλεβάρης 1970. Κατάλογος της έκθεσης, πλούσια εικονογραφημένος. Σχ. 4ο, σσ. 64. 40-50

548 ΓΥΖΗΣ, ΛΥΤΡΑΣ, ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ, ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥΣ, Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείον Αλεξάνδρου Σούτσου, 1973. Κατάλογος της έκθεσης, εικονογραφημένος. Σσ. 63. 30-40

549 DOXIADIS C. A. ANTHROPOPOLIS. City for human development. 1974, σσ. xx’ + 398, εικ., σχέδια. 30-50

550 [ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ] LES PLUS BELLES HISTOIRES DE LA MYTHOLOGIE, texte de Michel Gibson, illustrations de Giovanni Caselli, Paris [1978]. Λεύκωμα τέχνης με χρωματιστές απεικονίσεις εκτός κειμένου και ασπρόμαυρες εντός κειμένου. Σχ. 4ο, σσ. 156. 20-30

Βλέπε και: 310, 1084, 772, 1090, 1112, 1113, 877, 699, 282, 492, 434, 95, 101, 1096.
22. ΜΟΥΣΙΚΗ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ [551-564]

551 [ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ LAMBERT, ROMAGNES, BEAUPLAN,] Τέσσερις λιθόγραφες μουσικές παρτιτούρες με χαρακτικές εικόνες στο εξώφυλλο, [1820 περ.]. (4 δίφυλλα). Σχ. φύλλου. (4). 50-60

551α ΓΡΙΤΣΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Στιχουργική της καθ’ ημάς νεωτέρας ελληνικής ποιήσεως και αντιπαράθεσις των στίχων ταύτης προς τους της αρχαίας. Μετά σχετικής προσθήκης περί του ρυθμού της υμνογραφίας της ημετέρας ελλην. Εκκλησίας. Εν Αλεξανδρεία 1891. [βλ. Ηλιού Πολέμη αρ. 1891.766]. (Λείπει κομμάτι κάτω δεξιά στην σελίδα τίτλου και στο τέλος στα περιεχόμενα). Βιβλιοδ. εποχής, με φθορές, σχ. 8ο, σσ. 158+2 χ.α. 40-50

552 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ΚΕΣΣΑΝΙΕΥΣ, ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ, τυπ. Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως, 1856. Φθαρμένη βιβλιοδ., σσ. 223+14 (κατάλογος συνδρομητών και παροράματα). 150-200

552α ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΦ. ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ, ΝΕΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΥΨΕΛΗ κατά την προφοράν και το ύφος της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας… εν η προσετέθησαν και τινά ανέκδοτα μαθήματα υπό Φωκίωνος Βάμβα. Τόμος Α’, 1898, γ’ έκδ., σσ. ιδ’ + 464 + παράρτημα 56 σσ., με ένα χαρακτικό, δεμ. 50-80

553 [ΣΟΥΜΠΕΡΤ] FR. SCHUBERT, Vol. 1 & 2 [δεμ. μαζί]. Συνολικά 7 παρτιτούρες (op. 15, 78, 145, 90, 142, 94) εκδ. [1900-1920 περ.]. Κόκκινη βιομηχ. βιβλιοδ. εποχής, σσ. ξεχωριστές αριθμήσεις, σχ. 4ο. 60-80

554 ΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ (ΕΙΣ ΤΗΝ Α.Ε. ΤΟΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ). Παρτιτούρα με μουσική Ιωσήφ Καίσαρη και ποίηση Ν. Κοτσελόπουλου, [1910 περ.]. 8 σ., λιθόγραφο εξώφυλλο. 20-40

555 GRAENER PAUL (1872-1944) THEOPHANO, Oper in drei Aufzugen, Dihtung von Otto Anthes, εκδ. [1911-12]. Παρτιτούρα για όπερα με Βυζαντινό θέμα σε τρεις πράξεις. Πρώτη παράσταση στο Μόναχο το 1918. Χρωμολιθόγραφο εξώφυλλο. (Ίχνη υγρασίας και σκίσιμο τμήματος του εξώφυλλου). Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 119. 35-55

556 ΠΕΤΡΑΣ ΣΩΤΟΣ, ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΤΖΟΓΕ, ΤΗΣ “ΒΡΑΔΥΝΗΣ”, εκδ. Βραδυνής, 1928. Σσ. 79. [μαζί] Μία επιστολή του Θ. Σακελλαρίδη προς τον Σ. Πετρά. 25-35

557 GEORGIADES THRASYBULOS, MUSIK UND RHYTHMUS BEI DEN GRIECHEN, [εκδ. 1958 περ.]. Σσ. 146+7φ. 15-25

559 [ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ] LA RÉVOLUTION FRAN²AIS, LA GRANDE ÉPOQUE DE L’HISTOIRE DE FRANCE (1787-1977), évoquée par LE TEXTE, L’IMAGE ET LA MUSIQUE, Présentation par Gerard Walter, [χ.χ. 1960 περ.]. Τρία LP’s σε προστατευτικό λινό τόμο, με συνοδευτικό φυλλάδιο. Συνολικά περιέχει 35 μουσικά θέματα. Σχ. 4ο. 50-60

560 BAKER JOSEPHINE, “J’AI DEUX AMOURS”, μουσική παρτιτούρα (slow fox-trot) [1960 περ.] στην πρώτη σελ. μία ακουαρέλα. Εικονίζει την γνωστή χορεύτρια με πολύχρωμη ενδυμασία. Σσ. 4. 30-40

561 [ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ] “SING ALONG WITH NICO GOYNARIS” Πρόγραμμα από εκδήλωση των ΑΧΕΠΑ του 1963. Με στίχους τραγουδιών στα ελληνικά και σε φωνητική μεταγραφή στα Αγγλικό Αλφάβητο, μουσική George Stratis. [μαζί] 3 φωτογραφίες του Ν. Γούναρη α/μ (1962, φωτο Καραπατσόπουλος). [μαζί] Επιστολόχαρτο του Ν. Γούναρη τυπωμένο με διεύθυνση Νέας Υόρκης. [μαζί] Φάκελος του Ν. Γούναρη με τυπωμένη διεύθυνσή του Athens, Phillip Nakas (Φ. Νάκας). (6). 100-200

562 ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ Γ., ΣΥΜΦΩΝΙΚΟΝ ΤΡΙΠΤΥΧΟΝ. Τρεις Ωδές: επική, λυρική, διονυσιακή. Για μεγάλη ορχήστρα. Στον ποιητή Άγγελο Σικελιανό. Σύνδεσμος Ελλήνων Συνθετών / Υπουργείον Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων, 1966, σσ. 195, σχ. 43x31. 30-50

563 ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, Επιμέλεια και Εναρμόνιση Μουσικής Μίνου Δούνια και Πολυξένης Ματέυ, εικονογράφηση Σπύρου Βασιλείου. (46 παρτιτούρες), 1970. Σχ. πλάγιο, σσ. 46. 30-40

564 [ΚΑΛΛΑΣ ΜΑΡΙΑ] CALLAS, LES IMAGES D’UNE VOIX, par Sergio Segalini, édit.Van De Velde [1979]. Λεύκωμα με πάμπολλες φωτογραφίες της Κάλλας από παραστάσεις της. Σχ. 4ο, σσ. 171. 25-35

* [ΣABBOΠOYΛOΣ ΔIONYΣHΣ γεν. 1944] Aνέκδοτη, πρωτότυπη, ιδιωτική και ακυκλοφόρητη ηχογράφηση τραγουδιών τουσ ε μπομπίνα. (Bλ. Bιβλιοφιλικά Nέα αρ. 1292).

Βλέπε και: 41, 420, 915, 809, 478, 1115, 1059, 1292, 750, 112, 186, 3445, 857, 1142, 1186, 1204.
23. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ [565-618]

565 ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 1817. 100-150

566 ΚΛΕΙΩ. Εφημερίς πολιτική, φιλολογική και εμπορική, εκδιδομένη άπαξ της εβδομάδος εν Τεργέστη. Έτος Β’, αρ. 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 70 (3/12-7/1862 έως 19/31-10-1862). (10). 100-150

567 [ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ] ΑΝΑΤΥΠΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ κ.λ.π. από έτους 1855-1864, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1866. Με 1 πίνακα αλφαβητικό καθ’ ύλην. Δερμάτινη ράχη, σχ. 4ο, σσ. [πολλαπλές αριθμήσεις]. 70-90

568 [ΚΟΝΤΟΣ] “ΛΟΓΙΟΣ ΕΡΜΗΣ” Σύγγραμμα Φιλολογικόν Περιοδικόν τετράκις του έτους εκδιδόμενον, τυπ. Βριλλίου, 1866. Με 2 φωτ. εποχής. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής, σσ. 642. 70-140

569 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ Ή ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ και εφεξής ιστορίαν του Πατριαρχικού Οικουμενικού της Κων/πόλεως θρόνου. Εκδίδοται υπό Β. Δ. ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΟΣ, εν Κων/πόλει, τυπ. “Ανατολικού Αστέρος”. Τόμος Α’, 1869 - Στ’, 1871. Δεμένα σ’ έναν τόμο. 60-100

570 “ΑΘΗΝΑΙΟΝ”, Σύγγραμμα Περιοδικόν κατά διμηνίαν εκδιδόμενον συμπράξει πολλών λογίων. Τόμος Α’. Αθήνησιν 1872. Βιβλιοδ. εποχής, σπασμένα καπάκια, σχ. 8ο, σσ. 508+ 2πίνακες. 50-80

571 [ΠΕΝΤΕ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΗΣ] L’ILLUSTRATION, 23 Oct. 1920 (Βασιλεύς ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΣΟΦΟΥΛΗΣ). [μαζί] LE MONDE ILLUSTRÉ, 6 Feb. 1886 (Στολές Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων του 19ου αιώνα). [μαζί] LE PETIT JOURNAL, 6 Nov. 1898 & 10 Jul. 1904 (Ο Κάιζερ, η γελοιοποίηση του & Επίσκεψη του Γεωργίου Α’ στην γαλλική ναυαρχίδα στον Πειραιά). Σχ. Φύλλου. (5). 40-50

572 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ, διεύθ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ. Έτος Β’, αρ. 53-63, 66, 68, 69 (13/3/1888 - 3/7/1888). (14). 80-120

573 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ”. ΕΠΕΤΗΡΙΣ Α’ έτους. 1896, σσ. 228+ση’. 40-60

574 “LE PιLERIN” Πέντε περιοδικά με θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος: MOUSSOLINI γέννηση Μεσογειακού Φασισμού - Εκκένωση Ελλήνων Θράκης - Ανδριανούπολη 19 Νοεμ. 1922. [μαζί] Καταστροφή Σμύρνης στο μεσόφυλλο - Ελληνική Επανάσταση 1922, Δαρδανέλια (εικονογραφημένο) 8 Οκτ. 1922. [μαζί] Βασιλιάς Αλέξανδρος στο εξώφυλλο - Λάρισα παράδοση όπλων - Θεσσαλονίκη Βούλγαροι αιχμάλωτοι κομιτατζήδες 15 Ιουλ. 1923. [μαζί] Βασιλιάς Κωνσταντίνος με τα παιδιά του στο εξώφυλλο - Δολοφονία Γεωργίου Α’ - Γεώργιος Α’ & Όλγα - Ιωάννινα 30 Μαρτ. 1913. [μαζί] Απόπειρα δολοφονίας Γεωργίου Α’ - άρθρο για την απόπειρα στο μεσόφυλλο 13 Μαρτ. 1898. Χρωματιστή εικονογράφηση και ασπρόμαυρη. (5). 50-60

575 Ο ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΣ. Τόμος με τα τεύχη 81-88. Διευθυντής: ΣΤ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ, [χ.χ.]. (8). 80-120

576 “ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ” Εκδίδεται δις του μηνός, διευθύντρια ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ. 17 τεύχη των ετών 1909-1910. (Χωρίς εξώφυλλο, ταλαιπωρημένα από την υγρασία). (17). 60-90

577 ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, τόμος έβδομος, τυπ. Π. Δ. Σακελλαρίου, 1910. Άκοπο. Σσ. 182. [δεμ. μαζί] ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ετών 1903-1906. Σσ. 33. 20-25

578 “ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΝΕΑ” Δεκαπενθήμερον Περιοδικόν, ιδιοκτήτης-διευθυντής Αλέκος Πειρουνάκης, έτος Α’, τεύχος 1-6, 1930. (Αρθρογραφία για το κυνήγι, το ψάρεμα, σκοποβολή, όπλα κ.λ.π.). Εικονογραφημένα με χρωμολιθόγραφα εξώφυλλα. Σχ. 4ο. (6). 85-150

579 “ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ” Υπεύθυνος Ι. Π. Μελλάς, έτος Β’, τεύχος Α’ & Β’, Απρίλιος - Μάιος 1932. Σχ. φύλλου μεγάλο. (2). 40-60

580 “ΙΔΕΑ” Μηνιαίο Περιοδικό, Διευθυντής Σπύρος Μελάς, χρονιά Α’, 1ος- 2ος τόμος, 1933 & χρονιά Β’, 3ος τόμος, 1934 τυπ. Μ. Σαλίβερου. Δεμ., σσ. 408+384+182+1 σελ. σκισμένη. 40-80

581 “Ο ΓΑΤΟΣ” Πολύχρωμος εφημερίς, Πολιτικής & Κοινωνικής Σάτυρας, δωδεκάχρωμος, διευθυντής Γ. Γκέϊβελης (γελοιογράφος), αριθ. Φύλλου (720) 21 Μαίου 1933. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 8. 35-50

582 [ΣΑΜΟΣ] “ΑΙΓΑΙΟΝ” ΌΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ, εν Λιμένι Βαθέος Σάμου, 18 Δεκ. 1933, ιδιοκτήτης Ιωάννης Δ. Βακιρτζής. [μαζί] “ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΑΜΙΩΝ”, Εβδομαδιαία Πολιτική και Κοινωνική Εφημερίς, Όργανον των Απανταχού Σαμίων, Λ. Βαθέος, 4 Δεκ. 1934, ιδιοκτήτης Νίκος Α. Σολούνιας. (2). 25-30

583 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ. Δεκαπενθήμερο όργανο της Κ.Ε. της Α. Αντιπολίτευσης του ΚΚΕ (ομάδα Σπάρτακος). 5/6/1934. 40-60

584 “ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ” Δύο φύλλα: 10 & 11 Οκτ. 1935, αριθ. 453&457 με διαγγέλματα του Κονδύλη. (2). 20-30

585 “ΕΒΔΟΜΑΣ”, Περιοδικό ποικίλης ύλης, επτά τεύχη, 1938-1940. Με χρωμολιθόγραφα εξώφυλλα. Σχ. 4ο. (7). 35-40

586 “Η ΑΘΗΝΑ ΜΑΣ”, Αθήναι 1 Οκτωβρίου 1938, έτος 1ον, αριθ. φύλλου 3, εκδ. Α.Ε. “ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ”, διευθυντής συντάξεως Δημ. Μ. Γιαννουκάκης, εικονογραφημένη. Πολύχρωμο εξώφυλλο. Σσ. 16. 30-40

587 [ΕΛΛΗΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1940-1941] Εφημερίδες: NIKH 21/12/1940 - 4/1/1941 - 15/3/1941, ΕΞΟΡΜΗΣΗ 16/12/1940 - 2/1/1941, ΑΕΡΑ 14/3/1941, ΕΘΝΟΣ 7/4/1941, ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ 7/4/1941, ΕΘΝΟΣ 10/4/1941, ΒΡΑΔΥΝΗ 10/4/1941. (10). 50-100

588 Η ΝΙΚΗ. Εβδομαδιαία εφημερίς των ζωντανών Ελλήνων. Έτος Α’, αρ. 1-17 (14/12/1940 - 5/4/1941). Από τον αρ. 13 λείπουν κάποιες εικ. (17). 60-90

589 [ΚΕΡΚΥΡΑ] GAZZETTA JONICA. Corfu, 14/6/1942. 30-50

590 “ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ” Διευθυντής Πέτρος Χάρης, 10 τεύχη από 18/8/1942 έως 1/4/1944, (9 τεύχη με χαρακτικά του Σπ. Βασιλείου και 1 τεύχος με χαρακτικό του Βελλισαρίδη), εκδ. Ι. Δ. Κολλάρος. (10). 50-60

591 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ. Φύλλο 28/12/1944. 30-40

592 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΛΛΑΣ. ΜΕΡΙΜΝΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. Αρ. 1, 2, 3 (3-4/1945). Το φ. 1 με μικροφθορές. (3). 45-60

593 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Δεκαπενθήμερον περιοδικόν. Περίοδος Δ’, έτος Α’, αρ. 1-18 (1/4-15/12/1945). Σε δύο δεμένους τόμους, άριστη κατάσταση. 50-80

594 “ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ” Εβδομαδιαίο Περιοδικό Ποικίλης Ύλης, έτος Α’, τεύχη: 17, 20, 21, 22, 24, 34, 39, 40, 1945-46. Διευθυντής Χρ. Μπρουμίδης. 30-40

595 Η ΕΛΛΑΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. Σε όλα τα φύλλα (εκτός ενός), κύριο άρθρο εξωφύλλου Γεωργίου Παπανδρέου. Αρ. 65-67, 70-73, 75-86 (21/10/1946-17/3/1947). (19). 70-120

596 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΧΑΪΑ. ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΜ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ. Αρ. 761, 763, 767, 769-774, 777-779 (25/12/1946-18/1/1947). Δύο φύλλα με φθορές (12). 100-140

597 Η ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ. ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Αρ. 111-130, 132, 134-137 (17/8/1947-1/1/1949). (25). 200-300

598 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ. Έτος Δ’, 1947, σσ. 280, δεμ., με πολλά σχέδια και χαρακτικά. 40-60

599 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ. 18/1/1947-31/1/1947 (πλήρες), 12 φύλλα. 70-120

600 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Δεμένος τόμος με την πλήρη σειρά 1947-1953. Αλεξάνδρεια, “Οι Φίλοι του Βιβλίου”, 7 έτη. 60-100

601 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ. ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ Α.Κ.Ε. Έτος Α’, αρ. 2, 5/12/1947. 40-60

602 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1948, Χρόνος πέμπτος, διευθυντής Α. Μαυρίδης. Μεταξύ άλλων κείμενο του Φ. Γιοφύλλη για τον Γαλάνη και ολοσέλιδη ξυλογραφία του Α. Κορογιαννάκη “Εκκλησάκι στη Μύκονο” στην σελ. 91. Πλούσια εικονογράφηση. Σσ. 251. 20-30

603 Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ / ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΟ. Δεμένος τόμος, αρ. 67-83, με τα εξώφυλλά τους (εκτός του 68), 19/5-11/9/1948. (17). 60-90

604 “ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1949”, Ετήσια Λογοτεχνική και Καλλιτεχνική έκδοση, διευθυντής Αρ. Μαυρίδης, χρόνος έκτος, έτος 1949. Με εικόνες εκτός κειμένου. Σσ. 288. 35-40

605 “ΚΙΒΩΤΟΣ” Μηνιαίο Φυλλάδιο Ορθοδόξου Διδαχής, επιστασία Φ. Κόντογλου - Βασ. Μουστάκη, αριθ. Φύλλου 17-18, Μάιος-Ιούνιος 1953. Τεύχος αφιερωμένο στην Άλωση (ένθετο). Με εικόνες εκτός κειμένου. Σσ. 161-256. 35-40

606 “ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ” Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1953, ιδρυτής Γρηγόριος Ξενόπουλος, διευθυντής Πέτρος Χάρης. Εξώφυλλο Τάσσου, κείμενα των: Πράτσικα, Χατζίνη, Καραντώνη, Χαμουδόπουλου κ.ά. Σσ. 199. 20-25

607 “ΕΙΚΟΝΕΣ” Εβδομαδιαίο Περιοδικό, διεύθυνση συντάξεως Ελένη Βλάχου, διεύθυνση εκδόσεως Η. Γ. Ηλιόπουλος. Πλούσια εικονογράφηση. Με χρωματιστά εξώφυλλα. Εννέα τόμοι δεμένοι, των ετών 1955-1959. Τεύχη 1-181, πλήρης σειρά. (9). 360-460

608 “Ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ” Μηνιαίο Περιοδικό Τέχνης και Κριτικής, τόμος Α’, Ιούλιος 1956 - Ιούνιος 1957, τεύχη 1-10, ιδιοκτήτης - διευθυντής Σ. Δ. Χατζημιχελάκης. Δημοσιεύματα μεταξύ άλλων: Ν. Καρούζου, Φ. Γιοφύλλη, Κ. Βάρναλη, Τ. Σταύρου κ.ά. Σχ. 4ο, σσ. [πολλαπλές αριθμήσεις]. 30-50

609 “ΔΙΕΘΝΗΣ” Δεκαπενθήμερη Σοσιαλιστική Επιθεώρηση, ιδρυτής Βύρων Σταματόπουλος, έτος Α’, Β’, Γ’, 1958-1960. Τρεις τόμοι, δερματόδετοι. (3). 75-150

610 “BALKAN STUDIES” A BIANNUAL PUBLICATION OF THE INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES, εκδ. INSTITUTE OF BALKAN STUDIES. Επιστημονικό περιοδικό, χρονική περίοδος 1961-1999, σε 65 τόμους. (Zητήστε αναλυτικό κατάλογο). (65). 2000-2200

611 “ΝΤΟΜΙΝΟ” Εβδομαδιαίο περιοδικό, υπεύθυνος ύλης Γ. Ν. Δρόσος, δώδεκα τεύχη του έτους 1962. Χρωματιστά εξώφυλλα με γνωστούς ηθοποιούς. (12). 40-50

612 “REVUE DES ÉTUDES SUD-EUROPEENEES”, Academie des Sciences Sociales et Politiques Institut d’Études Sud-Est Europeenes. Εκδ. Editura Republicii Socialiste Romania, Επιστημονικό περιοδικό, χρονική περίοδος 1963-1999, σε 93 χαρτόδετους τόμους, σε καλή κατάσταση. (Ζητήστε αναλυτικό κατάλογο). (93). 4500-5000

613 “ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ” Εβδομαδιαία εφημερίδα, έτος 4ο, 1965. Εκδότης διευθυντής Ν. Ευαγγελόπουλος. Σύνολο 11 τεύχη. (11). 55-80

614 “ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ” Μηνιαία Εικονογραφημένη Επιθεώρησις Ποικίλης Ύλης. Οικονομία, Τουρισμός, Ιστορία, Λαογραφία, Τέχναι, Γράμματα, Επικαιρότης. Ιδιοκτησία, Διεύθυνσις, Σύνταξις Ηλίας Γ. Ασημακόπουλος. Τεύχη των ετών: 1969 (Ιούλιος-Αύγουστος, χωρίς εξώφυλλο), 1970-71, 1973-74, 1976-79. Σύνολο 57 τεύχη. (57). 50-90

615 “BALCANICA”, ANNUAIRE DE L’INSTITUT DES ÉTUDES BALKANIQUES, εκδ. INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES, SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS, Belgrade, Serbia. Επιστημονικό περιοδικό, 17 τόμοι, χρονική περίοδος 1972-2000. Σε τρεις γλώσσες: Σερβικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Καλή κατάσταση. (Ζητήστε αναλυτικό κατάλογο). (17). 650-850

616 “THE JOURNAL OF EUROPEAN ECONOMIC HISTORY”, εκδ. Banco Di Roma. Αγγλόφωνο. Επιστημονικό περιοδικό, 11 τόμοι, χρονική περίοδος 1972-1976. Καλή κατάσταση, χαρτόδετο. (Ζητήστε αναλυτικό κατάλογο). (11). 1000-1200

617 ΛΑΪΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ. Όργανο της κομματικής επιτροπής της Κ.Ο. του ΚΚΕ στην ΣΔ της Τσεχίας. Έτος 24ο, αρ. 12, 13, 14 (22/5-26/6/1974). (3). 40-60

618 “SÜDOSTEUROPA - ZEITSCHRIFT FÜR GEGENWARTSFORSCHUNG” Herausgegeben vom Südostinstitut. Μηνιαία επιθεώρηση του Institute for Southeastern Europe στο Μόναχο. Καλύπτει αποκλειστικώς σύγχρονα θέματα. Γλώσσα γερμανικά. Ττ. 142, χρονική περίοδος 1982-2000. (Ζητήστε αναλυτικό κατάλογο). (142). 3500-4000

Βλέπε και: 710, 1103, 934, 46, 318, 405, 695, 889, 1265, 840, 81, 438, 1196, 1194, 900, 674, 906, 1175, 826, 760, 822, 828, 635, 914, 787, 132, 1226, 1185, 354, 373, 438, 822, 1146, 1149, 1193, 1194, 1216, 1226.
24. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ [619-630]

619 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΑΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ, ΔΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑΣ, 1902. Διευθυντής και εκδότης Αλέξανδρος Αλεξιάδης. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 94. 40-50

620 ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΜΟΥ. Μ. Ι. Σαλίβερος, 1917, σσ. 64, με χαρακτικά. 25-40

621 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ιδρυτής Διευθυντής Γεώργιος Δροσίνης, Συντάκται και Συνεργάται Λογογράφοι, Επιστήμονες και Καλλιτέχναι, εκδ. Ι. Ν. Σιδέρης, τυπ. Εστία, εκδ. 1924. Με εικόνες εκτός κειμένου. Άδετο. Σσ. 464. 35-40

622 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ιδρυτής Διευθυντής Γεώργιος Δροσίνης, Συντάκται και Συνεργάται Λογογράφοι, Επιστήμονες και Καλλιτέχναι, εκδ. Ι. Ν. Σιδέρης, τυπ. Εστία, εκδ. 1925. Με εικόνες εκτός κειμένου. Άδετο. Σσ. 527. 35-40

623 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ιδρυτής Διευθυντής Γεώργιος Δροσίνης, Συντάκται και Συνεργάται Λογογράφοι, Επιστήμονες και Καλλιτέχναι, εκδ. Ι. Ν. Σιδέρης, τυπ. Εστία, εκδ. 1926. Με εικόνες εκτός κειμένου. Άδετο. Σσ. 518. 30-35

624 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ιδρυτής Διευθυντής Γεώργιος Δροσίνης, Συντάκται και Συνεργάται Λογογράφοι, Επιστήμονες και Καλλιτέχναι, εκδ. Ι. Ν. Σιδέρης, τυπ. Εστία, εκδ. 1928. Με εικόνες εκτός κειμένου. Σσ. 503. 35-40

625 “ΜΕΓΑΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ” ΕΡΜΟΥ ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ, έτη 1963 & 1964. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. (2). 20-25

626 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1969, Η ΕΛΛΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, εκδ. Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης. Σχ. 4ο, σσ. 96. 25-30

627 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΟΣ. Του 1972, έργα ΚΩΣΤΑ ΜΑΛΑΜΟΥ από την Ήπειρο. 30-50

628 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΟΣ. Του 1974. Διακοσμημένο από τον Γιώργη Βαρλάμο με έγχρωμες εικόνες ζωγραφικών έργων του. Σχ. Πλάγιο, [χ.α.σ.]. 30-40

629 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΟΣ. Του 1976. Εικονογράφηση Μανώλη Καλλιγιάννη (1923- ) με ολοσέλιδες χρωματιστές εικόνες έργων του. Σχ. πλάγιο, [χ.α.σ.]. 25-30

630 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ. Του 1989. Διακοσμημένο με μια σειρά από ακουαρέλες με θέμα τις Ελληνικές αρχαιότητες του Γιώργου Δρούτσα. Πλάγιο, [χ.α.σ.]. 25-30

Βλέπε και: 874, 862, 493, 60, 680, 40.
25. ΙΑΤΡΙΚΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ [631-654]

631 ΑΡΕΤΑΙΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΟΥ, ΠΕΡΙ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ, ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΩΝ, ΒΙΒΛΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΠΕΡΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ… Lugduni Batavorum apud Janssonios Vander, Leyden 1735. Δίχρωμη σελίδα τίτλου (μαύρο κόκκινο μελάνι). Παράλληλο κείμενο ελληνικό λατινικό. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, σχ. φύλλου, σσ. 26+604. 1000-2500

632 [ΙΑΤΡΟΣΟΦΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ] “Ιατροσόφηο σηνίθης/μένο ειπο σοφον ηατρόν/γαλεινον, ηποκρατους κ(αι) δσκο/ρηδους… υπό του κυ/ρηου κονταρηδους έτερον πωλών ειατρό θα/μαστον εξέρετος δε ηπό του κυ/ρηου κονστα μεξη εξαρχως τις χόρας κάτο λαμπόβου ηατρου…” (sic). Πρόκειται περί ιατροσοφίου στηριζόμενο στις θεωρίες των αρχαίων ιατρών Γαληνού, Ιπποκράτους και Διοσκουρίδη και του νεοτέρου Κώνστα Μέξη από το κάτω Λάμποβο, [1812]. Έχει αντιγραφεί όπως αναφέρει από άλλο παλαιότερο χειρόγραφο που έφερε την χρονολογία 1652. Ο Κώδικας είναι χάρτινος με διαστάσεις 29,50x20,60 εκ. Αποτελείται από 259 σελίδες. Έχει γραφεί με μαύρη και κόκκινη μελάνη και φέρει φυτικά, αναγεννησιακά, επίτιτλα στολίδια. Στο φύλλο αρ. 92 διαγραμμένη μία συνταγή. Με εκτενή ευρετήρια. Παλαιά πρωτότυπη δερμάτινη βιβλιοδ. σχ. 4ο μεγάλο. 6000-9000

633 [ΕΠΙΔΗΜΙΚΗ ΧΟΛΕΡΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ κατά το έτος 1831] DUSSI Y. P. T., Παρίσι 1834. Διπλωματική διατριβή του βοηθού χειρουργού εις το Νοσοκομείο του Γαλατά [Πόρος] Y. P. T. Dussi. (Αποτελεί μέρος της Β’ πανδημίας Χολέρας 1826-1837. Η Ελλάς επλήγη μάλλον λιγότερο). Ίχνη υγρασίας. Σσ. 67. 80-160

634 ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, Κατ’ έγκρισιν του ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας, 1838. (Αναλυτικός τιμοκατάλογος εγκεκριμένων φαρμάκων). Σσ. 31. 70-140

635 Ο ΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ υπό του ιατρού Δ. Ι. Οικονομοπούλου. Τόμος Β’, φυλλάδια Α-ΣΤ (7/1862-6/1863). Εν Αλεξανδρεία, δεμένος τόμος. 80-140

636 ΒΙΤΣΑΡΗ Α., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ, τυπ. Ανδρέου Κορομηλά, 1871. Με χρωμολιθογραφία έναντι της σελ. τίτλου, “Η του εμβρύου κυκλοφορία”. (Σελίδες ως την 384. Πιθανώς λείπει ο πίνακας περιεχομένων). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 384. 85-90

637 ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΩΝ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΗΡΙΔΑΣ, Εκφωνηθείς υπό του πρυτάνεως του Εθνικού Πανεπιστημίου Θ. ΑΡΕΤΑΙΟΥ, τη 14 Οκτωβρίου 1879, τυπ. Ν. Γ. Πάσσαρη, 1879. Σσ. 38. 40-60

638 [ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ] DUBOIS J. B., DICTIONNAIRE DES MALADIES, CAUSES et TRAITÉMENTS, Paris 1892. Σσ. 304+16. 25-30

639 ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ Α. Κ., ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΙΝ των ούρων της υποστάθμης αυτών και των ουρολίθων. Μετά ξυλογραφημάτων και λιθογραφικού πίνακος. 1892, σσ. 69. 30-50

640 BADE-APPARATE, CONRAD & GRUBLER, Κατάλογος εικονογραφημένος ειδών και εξοπλισμού λουτρών (μπανιέρες, νιπτήρες, θερμοσυσσωρευτές, βρύσες κ.λ.π.) Βερολίνο [1905-1910 περ.] Μικρές φθορές στις γωνίες. Σσ. 76. 30-40

641 [ΑΝΑΤΟΜΙΑ] DER MENSCHLICHE KORPER, ANATOMIE, Leipsig 1914. Εικονογραφημένο. Σχ. 16ο, σσ. 214+1αναδιπλ. 20-30

642 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΪΑ, Εκδ. Νικ. Τζακά και Στεφ. Δελαγραμμάτικα, 1924. Βιβλιοδ. εποχής με φθορές, σσ. 621. 30-40

644 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, τυπ. Αλ. Βιτσικουνάκη, 1931. Σχ. 12ο, σσ. 127. 25-30

645 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ, μετά εικόνων εν τω κειμένω, ττ. 2, εκδ. 1932. (2). 30-35

646 [ΒΟΤΑΝΑ] 4 βιβλία δεμένα μαζί: ΖΑΓΑΝΙΑΡΗ ΔΗΜ., ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 1935. Σσ. 76. [μαζί] ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΣ Α., ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ, 1936. Σσ. 84. [μαζί] ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦ., ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ, ΛΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ, 1961. Σσ. 159. [μαζί] ΚΑΛΛΙΦΡΑΝΑΣ ΜΙΧ., ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ, μετά εικόνων, περιγραφή 40 θεραπευτικών φυτών, 1936. Σσ. 112. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη. 30-50

647 ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΓΕΡ., ΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΜΟΡΦΑΙ ΤΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ, πρόλογος Louis Dartigues, εκδ. Ελευθερουδάκη, 1935. Σσ. 107. 30-40

648 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΠΙ ΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΟΥ ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΛΙΘΟΥ ΤΟΥ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, μηνί Δεκεμβρίω έτους 1936. Σσ. 19. (Πολλές φωτ.). Μαζί μία επιστολή του Προέδρου προς τον Υπουργό Γ. Αλιβιζάτο. (2). 30-40

649 [ΙΑΤΡΟΦΙΛΟΣΟΦΟΙ] PRECOPE JOHN, IATROPHILOSOPHERS OF THE HELLENIC STATES, London [χ.χ.]. Με εικόνες εκτός κειμένου των ιατροφιλοσόφων. Σσ. 313. 25-30

650 ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΝ ΛΟΙΜΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, εκδ. 1950. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σσ. 356. 25-30

651 [ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ] BOURDE YVES, SÉMEIOLOGIE CHIRURGICALE ÉLEMENTAIRE, avec 222 figures dans le texte, Paris 1953. Σσ. 658. 30-50

652 [ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ] ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΙΔΕΑΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΧV ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, έκθεσις πεπραγμένων ΕΕΣ, 1959. Με αφιέρωση του προέδρου του ΕΕΣ. Πλήθος φωτ. Περίληψη στα γαλλικά. Σχ. 4ο, σσ. 196+πίνακες. 30-40

653 ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 1867-1960, Εορτασμός επί τη εκατονταετηρίδι από της γεννήσεως Μαρίνου Ι. Γερουλάνου, εκδ. 1968. Με εικόνες εντός κειμένου. Σχ. 4ο, σσ. 92. 40-80

654 ΤΖΑΚΟΣ ΚΩΝ., ΦΩΣ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ (ιστορική αναδρομή), εκδ. [1979]. Με χειρόγραφη αφιέρωση του σ. Σσ. 157. 40-45

Βλέπε και: 885, 681, 682, 430, 1202.
26. ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ [655-679]

655 ΛΑΝΔΕΡΕΡ ΞΑΒΕΡΙΟΥ, Ανάλεκτα κοινωφελών διατριβών – δι’ επιστήμονας, βιομηχάνους, τεχνίτας, γεωπόνους και άλλους. Εν Αθήναις 1871. [βλ. Ηλιού - Πολέμη αρ. 1871.37]. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σχ. 8ο, σσ. 464. 60-80

656 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ο ΕΝΤΟΜΟΘΗΡΑΣ ΗΤΟΙ ΠΕΡΙ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΑΥΤΩΝ, εκδ. 1876. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 84. 20-30

657 ΒΙΣΝΕΡΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΥΤΟΛΟΓΙΑΣ, ττ. 2, (Ανατομία και Φυσιολογία των φυτών με 125 ξυλογραφίες) & (Οργανογραφία, Φυτογραφία, Βιολογία και Ιστορία της Φυτολογίας με 269 ξυλογραφίες) εκδ. 1885 και 1887. Άδετο, λυτό στη ράχη, σώμα καλό και άκοπο. (2). 100-150

658 ΛΑΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ προς την εν τοις Γυμνασίοις διδασκαλίαν, τυπ. Ο Παλαμήδης, 1892. Το εξώφυλλο λυτό, ένθετο. Σσ. 252. 25-40

659 MANUFACTURE FRAN²AISE D’ARMES & CYCLES DE SAINT-ETIENNE, Εμπορικός πλήρως εικονογραφημένος κατάλογος με πλήθος προϊόντων της Ανώνυμης Εταιρείας, Παρίσι [1907 περ.]. Με πίνακα περιεχομένων. Σσ. 1200. 70-100

660 ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο ΚΥΝΗΓΟΣ μετ’ εικόνων, εκδ. 1907. Δεμ., σσ. 77. 20-30

661 ΣΑΡΡΗΣ Χ. Ι., ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. 1919, σσ. 71, εικ. 25-30

662 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, Διδαχθέντα υπό Ν. Α. Κρητικού, εκδ. 1922. Λιθόγραφο με, επίσης, λιθόγραφους χάρτες και μία χειρόγραφη σελίδα. Δεμ., σσ. 175+4 πίνακες+9 χάρτες. 50-70

663 SARIVAXEVANIS S. G., LECTURES COMMER²IALES, cours supérieur PLOUTOLOGIE, avec 56 gravures dans le texte, 1924. Σσ. 247. 25-35

664 ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΙ ΨΥΧΙΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, εκδ. Π. Δ. Σακελλάριος, 1926. Άκοπο. Σσ. 90. 20-30

665 [ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ]. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Α., Τα καλλωπιστικά δένδρα και οι καλλωπιστικοί θάμνοι μας. 1927, σσ. 40, εικ. [μαζί] ΜΠΡΙΣΕ Ι., Ο κήπος. 1927, β’ έκδ., σσ. 46, εικ. [μαζί] Του ιδίου, Πρακτικαί οδηγίαι περί φυτεύσεως και μεταφυτεύσεως των δένδρων εν Ελλάδι. 1927, σσ. 31, (χωρίς οπισθόφυλλο) [μαζί] ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Ρ., Τα χημικά λιπάσματα. Δεκ. 1920 (;), Σ.Ω.Β., έκδοσις νέα μετ’ εικόνων, σσ. 103. (4). 30-50

666 ΓΙΑΝΙΔΗΣ ΕΛΙΣΑΙΟΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, 103 σχήματα, 9 εικόνες εκτός κειμένου, τυπ. Γ. Η. Καλέργη, 1930. Σσ. 206+9. 25-30

667 [ΚΑΠΝΟΣ]. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ., Παρατηρήσεις επί σχεδίων τινων μονοπωλίας καπνού και εθνικοποιήσεως καπνικής βιομηχανίας. 1934, σσ. 108 [μαζί] ΣΕΡΡΑΙΟΣ Ι., Περί της εισαγωγής μονοπωλίου καπνού εν Ελλάδι. 1934, σσ. 149, λερωμένο εξώφυλλο. (2). 40-60

668 ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ Χ., Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ και ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, τυπ. Γ. Κασίμη, 1934. Σσ. 124. 30-35

669 BILES ROY, THE COMPLETE BOOK OF GARDEN MAGIC, Chicago 1944. Με εικόνες. Σχ. 4ο, σσ. 307. 30-50

670 [ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ]. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1945. 1946, σσ. 69 [μαζί] Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1946. 1947, σσ. 74 [μαζί] GREEK INDUSTRY IN 1959. 1960, σσ. 85, 13 αναδιπλ. πίν. [μαζί] Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1960. 1961, σσ. 95, πίν. (4). 30-50

671 [ΚΥΝΗΓΙ] ΠΑΝΑΣ Κ., ΣΚΗΝΕΣ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ, κυνήγια άγριων θηρίων, ερωτικά ειδύλλια μαύρων, περίεργα ζουγκλόβια ήθη, περιπέτειες Ελλήνων κυνηγών, εκδ. εφημ. “Έξω Ελληνισμός”, [χ.χ.]. Εικονογραφημένο. Κολοβό αντίτυπο, αποκομμένα τμήματα σελίδων. Σσ. 91. 10-15

672 [ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ] WOOD MARY C., FLOWER ARRANGEMENT ART OF JAPAN, Tokyo 1952. Με εικόνες εντός κειμένου. Καλλιτεχνική πάνινη βιβλιοδ. ασιατικού στιλ, σσ. 125. 30-40

673 [ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΨΑΡΕΜΑ] FELIX R., LA TRUITE, SA VIE, SA PECHE, Paris 1952. Με εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 88. 30-40

674 “Η ΜΕΛΙΣΣΑ”, Μηνιαίο όργανο των Ελλήνων Μελισσοκόμων, τόμος Α’ Σεπτέμβριος 1958 .- Αύγουστος 1959 και τόμος Β’ Οκτώβριος 1959 - Σεπτέμβριος 1960. Με ευρετήριο περιεχομένων και συνεργατών σε κάθε τόμο. (2). 75-85

675 SCHEIDEGGER ADRIAN, PRINCIPLES OF GEODYNAMICS, with 86 figures, Berlin 1958. Σσ. 280. 25-30

676 ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΕΜ. ΣΚΑΝΔΑΛΗ, Θεσσαλονίκη [1960 περ.]. Λιθόγραφο, έγχρωμο, σήμα της Οινοποιίας, κυκλικό, διαμέτρου 31 εκατοστών. 20-30

677 ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ Σ., ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Τόμος Α’, δεκ. 1960 (;), σσ. 240, πολλές εικ. και διαφημίσεις, σχ. 4ο, δεμ. 40-60

678 ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΛΑΣΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ, τεύχος πρώτον και δεύτερον, εκδ. 1960. Σχ. 12ο. (2). 40-50

679 [ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΟ 15ου ΑΙΩΝΟΣ] MAGISTER ANTONIUS GUARNERINUS DE PADUA, ERBOLARIO BERGOMENSE 1441 A.D. codice della Biblioteca Civica de Bergamo. Αριθμημένη πανομοιότυπη έκδοση, αρ. αντιτύπου 928/3000. Με 24 έγχρωμες εικόνες βοτάνων (Valleriana, Balsanius, Marubio κ.ά.) από τον κώδικα της βιβλιοθήκης του Μπέργκαμο, επιμέλεια Ketto Cattaneo. Μιλάνο 1969. Σχ. Φύλλου, βιβλιοδ. λυτά φύλλα σε πανόδετο φάκελο. 55-80

Βλέπε και: 543, 68, 503, 641, 693, 578, 1137, 785, 801, 819, 877, 886, 1004, 1131, 1213.
27. ΓΥΝΑΙΚΑ – ΕΡΩΤΙΚΑ – ΟΙΚΙΑΚΑ – ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ [680-692]

680 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ, Έτος Θ’, 1896. Με στοιχεία καλλονής, υγιεινής. Επίσης αξιόλογες διαφημίσεις: Πιλοποιείον, Ομβρελών, Εδωδίμων Πολυτελείας, Αλλαντοπωλείον Κουρλιμπίδου κ.ά. Ταλαιπωρημένο αντίτυπο. Χρωμολιθόγραφο εξώφυλλο με χρυσό χρώμα. Σσ. 177+διαφημίσεις. 45-50

681 DEBAY A., ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΗΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΨΕΩΝ κατά την ιδιοσυγκρασίαν, τας εποχάς, την ηλικίαν του ανθρώπου κλπ. μτφρ. Τρ. Ευαγγελίδου, εκδ. Αναστ. Δ. Φέξη, 1898. Βιομηχ. Βιβλιοδ., σσ. 184. 45-65

682 Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ, Η ΓΥΝΗ, ΕΡΩΣ, ΓΑΜΟΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ επιστημονικώς, φιλοσοφικώς, φυσιολογικώς και από υγιεινής απόψεως εξεταζόμενα, Νέα Υόρκη 1918. Σσ. 519. 25-35

683 [ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ] Δύο τετράδια Μαγειρικής της Μ. Μυριαλή, το ένα 1920-1930 και το άλλο του 1950 περ. (2). 30-40

684 ΛΩΡΑ Δ., ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ. 1921, σσ. 112, χαρτόδετο. 30-40

685 ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕΣ, ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ, Δ’ έκδ. επηυξημένη και βελτιωμένη, 1929. Εικόνες εντός κειμένου. Κόκκινη βιβλιοδ., σσ. 427. 50-80

686 [ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ] ÉCOLES DE CUISINE DU JOURNAL LE “CORDON BLEU”, L’ART D’ACCOMMODER LE RIZ, directrice Marthe Distel, Paris [1935 περ.]. Σσ. 47. 22-25

687 MEIER M., HISTOIRE DE L’AMOUR GREC DANS L’ANTIQUITÉ [Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΩΤΑ], édit. Guy Le Prat, Paris [1952]. (Χρησιμοποιεί ελληνικό λεξιλόγιο ευρέως). Σσ. 316. 30-40

688 [ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ] Τρία τετράδια της μαθήτριας Μαρκέλλας Φερούση. Ένα των Πρώτων Βοηθειών και δύο Οικιακής Οικονομίας του 1953. (3). 25-35

689 ΠΑΝΑΣ Κ., ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΕΡΩΤΕΣ, ΠΟΘΟΙ, ΟΡΜΑΙ, ΖΗΛΟΤΥΠΙΑΙ, ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, εκδ. εφημερίδος “Έξω Ελληνισμός”, [1955 περ.]. Σσ. 126. 20-30

690 ΜΙΛΑΝΟΣ Ν. Θ., Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΩΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Ή Η ΤΕΧΝΗ ΝΑ ΣΑΣ ΕΡΩΤΕΥΘΟΥΝ, εκδ. 1955. Σσ. 120. 20-25

691 [ΤΣΟΠΕΗ ΚΟΡΙΝΑ] “ΜΙΣ ΥΦΗΛΙΟΣ 1964” Αποσπάσματα εφημερίδων με φωτογραφίες της πρώτης ελληνίδας που έλαβε τον διεθνή τίτλο ομορφιάς. (Εφημερίδες: Απογευματινή 3/8/64, Μεσημβρινή 3/8/64 κ.ά.). 20-25

692 ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΟΔΗΓΩΝ, ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 1976, εκδ. Μάρτιος 1977. Σσ. 87. 20-25

Βλέπε και: 436, 531, 619, 594, 417, 866, 576, 709, 430, 333, 572, 253, 332, 334, 335, 344, 400, 442, 480, 531, 751, 1166.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου